Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009"

Transkript

1 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka Novely zákoníku práce v roce 2008 v praxi řízení školy :00-15:00 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Jiří Valenta Právní poradna :00-15:00 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Jiří Valenta Problematika interpretace českých (československých) moderních dějin II. Možnosti základního speciálně pedagogického vyšetření žáka učitelem :00-16:15 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Vladimír Rozhoň,Ph.D :45-12:00 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Zdeňka Baranniková Předcházíme specifickým poruchám učení :00-16:15 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Zdeňka Baranniková Tématický plán dějepisu v 9. ročníku II - ŠVP jako výzva :00-13:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jaroslava Šamatová Rehabilitační cvičení v MŠ :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Kamila Vorlová Přednáška na téma Lidové zvyky na Karlovarsku :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Stanislav Burachovič Kosmické katastrofy :00-16:45 ZŠ Sokolov, Švabinského Miroslav Spurný Didaktické situace ve vyučování matematice II :30-12:40 Karlovy Vary, Západní 15 Doc. RNDr. Jarmila Novotná CSc Relaxační techniky pro učitele :30-15:30 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Karel Marek Dynamická kresba :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Květuše Belanová Česká literatura od roku 1918 do roku :15-13:00 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Vladimír Novotný Ph.D Právní vědomí vychovatelů v DM přeložená akce! :30 14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Bedřich Hájek Psychomotorické hry v MŠ a ŠD :00-15:45 Karlovy Vary, Západní 15 Eva Hurdová Lesk,třpyt a duhová kouzla( opakování úspěšného tématu ) :00-17:00 ZŠ Cheb, Obětí nacismu Jitka Horová Správní řízení, ředitel školy a přetrvávající problémy :00-12:00 Karlovy Vary, Západní 15 JUDr. Jan Havel Závazkové právo a ředitel školy :45-16:45 Karlovy Vary, Západní 15 JUDr. Jan Havel Lesk,třpyt a duhová kouzla( opakování úspěšného tématu ) :00-17:00 MŠ Sokolov, Vítězná Jitka Horová Lesk,třpyt a duhová kouzla( opakování úspěšného tématu ) :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Jitka Horová

2 Činnostní učení- humanitní předměty II. stupně :00-13:00 ZŠ JIH, Mariánské Lázně Mgr. Jaroslava Šamatová Žáci z etnických a národnostních menšin v prostředí základní školy :00 16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Michaela Veselá Naše společnost si vyhrazuje právo upravit výše uvedená data s povinností zpravit o změnách klienta v době, kdy bude možné se z akce odhlásit. O případném zrušení akcí budete vyrozuměni telefonicky nebo mailem, který nabude platnosti v momentě, kdy jeho příjem potvrdíte! Od počátku tohoto školního roku Vám můžeme díky dotaci ze strany našeho zřizovatele nabídnout během vzdělávací akce občerstvení v širší míře než doposud. Protože však náklady na občerstvení nejsou zahrnuty v ceně akcí, nevzniká na něj automatický nárok. Z organizačních důvodů bude občerstvení připraveno pouze pro ty, kteří se na akci přihlásili nejpozději 2 dny před jejím konáním a pouze na semináře konané v učebně Pedagogického a vzdělávacího centra Karlovarského kraje, Západní 15, Karlovy Vary Anotace akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009 Přihlášky zasílejte na mail.adresu nebo poštou na adresu společnosti. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane do druhého dne, kontaktujte naši kancelář ovely zákoníku práce v roce 2008 v praxi řízení školy /9:00-15:00, Karlovy Vary, Západní 15 V roce 2008 zaznamenal zákoník práce několik novel: tzv. technickou novelu s účinností od , nález Ústavního soudu, kterým bylo zrušeno několik ustanovení zákoníku práce a konečně obsáhle diskutovanou "věcnou" novelu připravenou s účinností od r Seminář věnovaný těmto změnám pracovněprávních vztahů, který Vám nabízíme, bude tradičně zaměřen na souvislosti nově pojatých pracovněprávních vztahů s ustanovením předpisů školské legislativy a důsledně se bude zabývat praktickými otázkami aplikace těchto souvislostí při řízení školy a školského zařízení. Ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci Lektor: PhDr. Jiří Valenta Kč Právní poradna /9:00-15:00, Karlovy Vary, Západní 15 Diskusní fórum pro ředitele škol. (Právní rámec řízení školy) Obsah: - novela zákoníku práce a její dopady ve školství, - obecné otázky pracovního práva pracovněprávní problematika ve školství komplexně, - pracovní řád s účinností od , - legislativní změny v praxi řízení škol a školských zařízení. Ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci Lektor: PhDr. Jiří Valenta Kč

3 Problematika interpretace českých (československých) moderních dějin II /13:00-16:15, Karlovy Vary, Západní 15 Seminář je zaměřen na vybrané kapitoly z národních dějin 20. století od problémů prvního samostatného státu, přes mnichovské události, okupaci a odboj, éru komunistické vlády, Pražské jaro a normalizaci po rozpad Československa v kontextu s obecným vývojem a v návaznosti na požadavky ŠVP a nové maturitní zkoušky. Učitelé společenských věd (zejména D) na všech typech škol Lektor: PhDr. Vladimír Rozhoň,PhD Kč Možnosti základního speciálně pedagogického vyšetření žáka učitelem /8:45-12:00, Karlovy Vary, Západní 15 - pravolevá orientace - zraková a sluchová diferenciace - orientační diagnostika ADHD a ADD - lateralita - sluchová syntéza a analýza - psychomotorická koordinace - grafomotorika Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Lektor: PhDr. Zdeňka Baranniková Předcházíme specifickým poruchám učení /13:00-16:15, Karlovy Vary, Západní 15 Vysvětlení pojmu SPU, druhy, SPU z hlediska neurologie, EEG u těchto dětí, diagnostika již v předškolním věku, význam včasné diagnostiky, důležitost včasné nápravy, možnosti nápravy již v útlém věku Metoda dobrého startu, KUMOT, EEG-biofeedback Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Lektor: PhDr. Zdeňka Baranniková Tématický plán dějepisu v 9. ročníku II - ŠVP jako výzva /9:00-13:00, Karlovy Vary, Západní 15 Druhá část semináře je zaměřena na téma Novodobé dějiny od roku 1939 do konce 20. století. Nabídne časové rozčlenění tématického plánu, zařazení průřezových témat, zejména realizaci OSV a MV. Naznačí možnosti přesahů mezi předměty. Ukáže formy činnostního učení, možnosti využití literárních textů, hudební a filmové tvorby ve výuce. Přdstaví projekty Holocaust a My proti násilí, které vedou žáka k autoreflexi a k vyjádření vlastního postoje k problému násilí v historii i současném světě. Formou workshopu a diskuse si učitelé navzájem vymění zkušenosti a předají inspiraci pro svou práci. Učitelé dějepisu Lektor: Mgr. Jaroslava Šamatová Rehabilitační cvičení v MŠ /13:00-17:00, Karlovy Vary, Západní 15 Praktický seminář. Obsah semináře napomůže účastníkům podporovat správný tělesný vývoj dětí. Rozvoj senzomotoriky, rovnováhy, chůze... Jak zařadit rehabilitační cvičení do MŠ. Učitelky MŠ Lektor: Mgr. Kamila Vorlová Kč S sebou: oděv a obuv vhodné k pohybu.

4 Přednáška na téma Lidové zvyky na Karlovarsku /13:00-16:00, Karlovy Vary, Západní 15 Výuka bude provedena formou přednášky s diskusí. Seminář účastníkům připomene lidové zvyky na Karlovarsku a obohatí je o zvyky, které se udržovaly v minulosti. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Lektor: PhDr. Stanislav Burachovič Kč Kosmické katastrofy /15:00-16:45, ZŠ Sokolov, Švabinského Katastrofy, které se staly a které se mohou stát. Učitelé ZŠ a SŠ Lektor: Miroslav Spurný Kč Didaktické situace ve vyučování matematice II /9:30-12:40, Karlovy Vary, Západní 15 Dílna je zaměřená na přípravu vhodných didaktických situací pro vyučování matematice. Analýza a priori didaktické situace (příklady). Chyby, překážky a výuka matematiky. Testování chybných představ: Na řešení slovních úloh budou navrhovány a analyzovány didaktické postupy, kterými se chyby (ať už způsobené věkem žáků nebo špatným fungováním známých postupů v nových situacích) dají odstranit. Učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ a G Lektor: Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc Relaxační techniky pro učitele /9:30-15:30, Karlovy Vary, Západní 15 Opakování úspěšného semináře. Seminář je rozdělen do dvou částí. První část účastníkům přiblíží teorii stres, stresové reakce na zátěž, vliv dlouhodobého stresu na organismus, možné východiska ke snížení negativního vlivu stresu - potřebnost relaxace při výuce dětí zejména neklidných a se sy ADHD Druhá část semináře se věnuje praktickému nácviku - ukázky a nácvik relaxačních techniky pro děti k odstranění neklidu, agresivity a ke zlepšení koncentrace.relaxační techniky pro dospělé k profylaxi duševního zdraví (progresivní relaxace, autogenní trénink, imaginace). Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Lektor: Mgr. Karel Marek Kč S sebou: karimatku Dynamická kresba /13:00-16:00, Karlovy Vary, Západní 15 Nová výtvarná technika vycházející z lineární kresby podporuje dětskou fantazii a umožňuje lépe pochopit prostor. Zároveň lze dynamickou kresbu využít pro uvolnění ruky a k rozvoji jemné motoriky. Lektorka objasní zákonitosti dynamické kresby a povede její nácvik. Témata - mořský svět, vzduch, krystaly. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Lektor: Květuše Belanová Kč S sebou: bílé čtvrtky A3, obyč. tužka č. 1, vodové barvy, silnější štětec, kelímek na vodu, hadřík, pastely Giocondy.

5 Česká literatura od roku 1918 do roku /9:15-13:00, Karlovy Vary, Západní Umělecké směry, předválečná moderna a avantgarda, jejich význam v kontextu české literatury - a co z nich "zbylo" 2. Souběžná politizace a spiritualizace literární tvorby od třicátých let 20. století počínaje, role sociálního románu, ruralismu, křesťanského expresionismu, nástup surrealismu a existencialismu 3. Význam populární literatury: dobrodružná četba, komiksy, tzv. trviální literatura, červená knihovna, humoristická tvorba 4. Zapomenuté psychologické příběhy, problematika mezilidských vztahů, vznik tzv. regionalistického románu 5. Event. diskuse na téma: co učit z české literatury Učitelé českého jazyka a literatury z různých typů škol Lektor: PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D Kč Právní vědomí vychovatelů v DM / 9:30-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 přeložená akce! Principy vytváření právního systému, orientace v základních právních normách, jak pracovat s právními normami. Právní postavení DM ve školském systému dle školského zákona a souvisejících právních předpisech; Požadavky na výkon profese vychovatele a naplňování míry přímé výchovné povinnosti; Požadavky na vedení pedagogické dokumentace; Naplňování legislativních požadavků na tvorbu ŠVP a zejména vnitřních řádů DM; Zajišťování bezpečnosti při práci s ubytovanými žáky a studenty; Seznámení s některými ustanoveními trestního zákona, občanského zákona a zákona o přestupcích, které by vychovatelky měly znát. Pokud si vychovatelé přinesou návrhy svých vnitřních řádů, můžeme společně pracovat na jejich znění, které by odpovídalo novým právním požadavkům. Vychovatelé, vedoucí vychovatelé DM a členové vedení škol, kteří jsou pověřeni řízením těchto výchovných a ubytovacích zařízení Lektor: Mgr. Bedřich Hájek Kč Psychomotorické hry v MŠ a ŠD /9:00-15:45, Karlovy Vary, Západní 15 Zamyšlení nad pojmem psychomotorika. Desítky her, které rozvíjejí osobnost dítěte. Mnohé z nich si účastnice samy zahrají. Jedná se o hry zaměřené na oblast vlastního těla, na rozvoj hmatu, zraku, sluchu, orientace v prostoru, kontaktní a kooperativní hry. Využití předmětů denní potřeby, tradičního i netradičního náčiní (padák ). Prohlubování a aktualizování znalosti a praktických dovedností z oblasti využití psychomotorických her při komplexním rozvoji dětské osobnosti.v průběhu semináře je možnost zakoupit si knihu a CD Hrajeme a zpíváme si s pohádkou. Učitelky MŠ a vychovatelky ŠD Lektor: Eva Hurdová S sebou: utné! :volnější oblečení,vhodná obuv na přezutí, nejlépe cvičky Lesk,třpyt a duhová kouzla( opakování úspěšného tématu ) /13:00-17:00, ZŠ Cheb, Obětí nacismu Ekoateliér - ozdoby, šperky, oděvní doplňky, přívěšky na klíče, stojánky na mobily, oděvní doplňky, romantické dárky, pohádkové poklady, maličkosti a drobnosti pro krásu z odpadových materiálů a přírodnin. Lekce z cyklu ekoateliér, kolekce námětů pro přípravu karnevalových masek a originálních dárků k Svátku matek. Jednoduché techniky, rychlé a efektní výsledky. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Lektor: Jitka Horová Kč S sebou : nůžky,1 krabici od mléka nebo od džusu z vnitřní strany stříbrnou

6 Správní řízení, ředitel školy a přetrvávající problémy /8:00-12:00, Karlovy Vary, Západní 15 Taxativní výčet pravomocí ředitele a úprava ve škol. zákonu - probrání těch částí správního řádu, která jsou pro ředitele důležitá a stále dělají problémy - příklady z praxe, jež vycházejí z dotazů ředitelů posílaných elektronicky - správní soudnictví a jejich řešení a co z toho pro ředitele školy plyne. Ředitelé školských zařízení Lektor: JUDr. Jan Havel Kč Závazkové právo a ředitel školy /12:45-16:45, Karlovy Vary, Západní 15 Ředitel a jeho manažerské povinnosti dle škol. zákona: - chápání závaznosti smluv, jejich tvorby a možnosti jejich ovlivnění tak, aby byly vyvážené a výhodné i pro školu - právní úkony jako základ všech vztahů - smlouvy typové i netypové a jejich nejdůležitější ustanovení - kdy a jak používat občanský i obchodní zákoník Ředitelé školských zařízení Lektor: JUDr. Jan Havel Kč Lesk,třpyt a duhová kouzla( opakování úspěšného tématu ) /13:00-17:00, MŚ Sokolov, Vítězná Ekoateliér - ozdoby, šperky, oděvní doplňky, přívěšky na klíče, stojánky na mobily, oděvní doplňky, romantické dárky, pohádkové poklady, maličkosti a drobnosti pro krásu z odpadových materiálů a přírodnin. Lekce z cyklu ekoateliér, kolekce námětů pro přípravu karnevalových masek a originálních dárků k Svátku matek. Jednoduché techniky, rychlé a efektní výsledky. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Lektor: Jitka Horová Kč S sebou : nůžky,1 krabici od mléka nebo od džusu z vnitřní strany stříbrnou Lesk,třpyt a duhová kouzla( opakování úspěšného tématu ) /13:00-17:00, Karlovy Vary, Západní 15 Ekoateliér - ozdoby, šperky, oděvní doplňky, přívěšky na klíče, stojánky na mobily, oděvní doplňky, romantické dárky, pohádkové poklady, maličkosti a drobnosti pro krásu z odpadových materiálů a přírodnin. Lekce z cyklu ekoateliér, kolekce námětů pro přípravu karnevalových masek a originálních dárků k Svátku matek. Jednoduché techniky, rychlé a efektní výsledky. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Lektor: Jitka Horová Kč S sebou :nůžky,1 krabici od mléka nebo od džusu z vnitřní strany stříbrnou Činnostní učení- humanitní předměty II. stupně /9:00-13:00, ZŠ JIH, Mariánské Lázně Obecné principy a zásady. Praktická realizace činnostního učení. Skupinová, kooperativní a partnerská výuka. Problémová výuka (DITOR, # E-U-R). Samostatné práce žáků a jejich význam pro rozvoj kompetencí. Evaluace a autoevaluace metod a forem činnostního učení. Praktické ukázky využití v některých předmětech (zaměřeno spíše humanitně). Učitelé 2.stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií Lektor: Mgr. Jaroslava Šamatová

7 Žáci z etnických a národnostních menšin v prostředí základní školy /9:00 16:00, Karlovy Vary, Západní 15 Anotace bude upřesněna. Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Lektor: Mgr. Michaela Veselá Kč

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc květen a červen 2007 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 71-11-09 Dynamická kresba II. 2.5. 13:00-16:00 Karlovy

Více

Plán akcí na měsíc únor 2009

Plán akcí na měsíc únor 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc únor 2009 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka 111-07-01 Kreativní metody pro úspěšné vyučování 3.2.2009 9:00-14:00

Více

Plán akcí na měsíc březen a duben 2009

Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 111-01-13 Aktuality v hospodaření příspěvkových organizací

Více

Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008

Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka občerstvení 81-12-03 RVP a vzdělávací oblast "Umění

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost

P r o g r a m. Jan Amos Komenský šíří vzdělanost Učitelské centrum Ondříčkova 48, 130 00 Praha 3 P r o g r a m vzdělávacích akcí říjen 2010 leden 2011 Jan Amos Komenský šíří vzdělanost www.vzdelavani.kvalitne.cz ucitelske@centrum.cz tel. (záznamník),

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2010, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Přehled akcí na měsíc květen 2012

Přehled akcí na měsíc květen 2012 Přehled akcí na měsíc květen 2012 Květen červen 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 2. 5. 2012 Náměty a projekty ve výtvarné výchově II. - Výtvarné objevy v přírodě 3. 5. 2012 Mluvíme,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských

ročník studia Asistent pedagoga a v březnu 2013 Studium pro ředitele škol a školských Vážené kolegyně, Vážení kolegové, s počínajícím novým kalendářním rokem si vám dovolujeme předložit naši novou Nabídku programů na 2. pololetí školního roku 2012/2013. Vzhledem k pokračující nepříznivé

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů....................................... 9 Přehled interních pracovníků............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP

Více

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4

INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 INFORMÁTOR říjen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště NOVÝ JIČÍN 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Představujeme naše lektory... 3 2. Metodika řízení...

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín

INFORMÁTOR. KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín INFORMÁTOR l e d e n 2 0 1 2 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 556 764 741, fax: 556 764 761 Informátor KVIC leden 2012 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více