Usnesení. z VI. zasedání ZM konaného dne na Koupališti na Úpě v Jaroměři.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z VI. zasedání ZM konaného dne 24.03.2015 na Koupališti na Úpě v Jaroměři."

Transkript

1 Město Jaroměř US ZM Usnesení z VI. zasedání ZM konaného dne na Koupališti na Úpě v Jaroměři. Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění ST-ZM (bez materiálu) ZM schvaluje program jednání Zastupitelstva města s tím, že bodem č. 2 bude ocenění medailí za záchranu lidského života, bodem č. 3 - Kontrola plnění usnesení, bodem č. 4 - Finanční záležitosti, bodem č. 5 - Organizační a vnitřní věci, bodem č. 6 - Majetkové záležitosti, bodem č. 7 - Školství a kultura, bodem č. 8 - Výstavba, bodem č. 9 - Sociální věci a zdravotnictví a bodem č Různé, dále bude v rámci bodu 4 - Finanční záležitosti projednán materiál č. FV ZM, v rámci bodu 6 - Majetkové záležitosti budou projednány materiály č. OMM ZM a č. OMM ZM, v rámci bodu č. 9 - Sociální věci a zdravotnictví bude projednán materiál č. OSVZ ZM a v rámci bodu č Různé budou projednány materiály č. TAJ ZM a č. VBP ZM TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM bere na vědomí přehled splněných usnesení z předchozích jednání ZM v termínu od do v celém a doplňovaném znění. Hlasování členů ZM: PRO - 19 / PROTI - 0 / ZDRŽEL SE - 0 NÁVRH BYL PŘIJAT TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM bere na vědomí přehled přetrvávajících usnesení a odložených materiálů ZM k v celém a doplňovaném znění. Hlasování členů ZM: PRO - 18 / PROTI - 0 / ZDRŽEL SE - 1 NÁVRH BYL PŘIJAT TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č FV-ZM, a to do Hlasování členů ZM: PRO - 18 / PROTI - 0 / ZDRŽEL SE - 1 NÁVRH BYL PŘIJAT TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č OMM-ZM, a to do Hlasování členů ZM: PRO - 18 / PROTI - 0 / ZDRŽEL SE - 1 NÁVRH BYL PŘIJAT TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení č TAJ-ZM, a to do Hlasování členů ZM: PRO - 18 / PROTI - 0 / ZDRŽEL SE - 1 NÁVRH BYL PŘIJAT TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM bere na vědomí předložený návrh realizace online audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva města Jaroměř tajemnice MěÚ dle materiálu č. TAJ ZM TAJ-ZM (TAJ ZM) 1

2 ZM ukládá tajemnici MěÚ zajistit zkušební vysílání ze zasedání zastupitelstva města Jaroměř dne , které se bude konat v aule ZŠ Na Ostrově. Zodpovídá: Ing. Michaela Skovajsová Termín: Hlasování členů ZM: PRO - 19 / PROTI - 0 / ZDRŽEL SE - 1 NÁVRH BYL PŘIJAT TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM ukládá tajemnici MěÚ předložit na příštím zasedání ZM informaci o dalším postupu realizace audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstva města Jaroměř. Zodpovídá: Ing. Michaela Skovajsová Termín: OPF-ZM (OPF ZM) ZM schvaluje provedení II. úpravy rozpočtu města Jaroměře na rok 2015 takto: odvětví / částka v Kč důvod změny / úpravy položka 4116/ dotace MV ČR azylové zařízení - úprava veřejných ploch Josefov, 6402/ doplatek fin. vypořádání, volby do Evropského parlamentu, 6402/ doplatek fin. vypořádání, volby do zastupitelstev obcí, 4116/ dotace MD ČR, nákup skenovacího zařízení pro centrální registr vozidel, 4116/ dotace MK ČR na program regenerace 2015, 4116/ dotace MŽP na zateplení budovy ZŠ B. Němcové - Husova ul., 4113/ dotace SFŽP na zateplení budovy ZŠ B. Němcové - Husova ul., 4116/ dotace MV, azylová integrace, úhrada nájemného, 4116/ dotace MV, azylová integrace, rozvoj obce, 3326/ převod mezi odvětvími, zajištění restaurátorského průzkumu, záměru, statiky - Mariánský sloup, 3113/ ZŠ Ostrov, snížení provozního příspěvku, převod ZŠ B. N. - školní psycholog, 3113/ ZŠ Josefov, snížení provozního příspěvku, převod ZŠ B. N. - školní psycholog, 3113/ ZŠ B. Němcové, snížení provozního příspěvku, převod na účelové prostředky školní psycholog, ŠJ Josefov, použití provozního příspěvku na dohody o provedení práce, 5399/ převod mezi odvětvími, nákup knihy "Táta s mámou se rozvádějí", 6409/ uvolnění z rezervy, částka mimosoudního vyrovnání "50" bj. čp zajištění nákupu oken, 3429/ převod mezi odvětvími na zajištění poskytnutí dotací, 3113/ navýšení rozpočtu ZŠ B. Němcové, oprava oken, 2115/ zajištění energetických průkazů domů čp. 38, 780, 90, 79, 178, 1, 6, 9, 228, 3412/ správní poplatek soudu, uplatnění náhrady škody za firmou Dabona, 3322/ nákup cihel na zajištění oprav hradeb Josefov, 3322/ navýšení podílu města k dotaci programu regenerace 2015, 3322/ navýšení rozpočtu na opravu kamenných prvků Předbastion V, 4116/ dotace asistenti prevence kriminality, převod z 5399, 3631/ Ivanovova ul., převod z veřejného osvětlení na opravy chodníků. 2

3 OPF-ZM (OPF ZM) ZM bere na vědomí provedení úpravy rozpočtu města schválené RM na jednání dne a to: ,- Kč přijetí dotace Královéhradeckého kraje pro pečovatelskou službu, ,- Kč přijetí dotace od MD ČR na most Komenského OPF-ZM (OPF ZM) ZM schvaluje použití investičního fondu příspěvkových organizací: TSM Jaroměř, částka 650 tis. Kč na nákup profesionální pojezdové sekačky a opravu multikáry M25, Městské muzeum Jaroměř, použití částky 80 tis. Kč v průběhu roku 2015 na nákup sbírkových předmětů OPF-ZM (OPF ZM) ZM schvaluje aktualizaci rozpočtového výhledu na období dle materiálu OPF ZM OPF-ZM (OPF ZM) ZM schvaluje vyhlášení 3. kola pro příjem žádostí o zápůjčky z Fondu oprav a rozvoje nemovitostí pro rok 2015 v termínu od 1.4. do za stejných podmínek, jako bylo vyhlášeno 2. kolo ZM dne OPF-ZM (OPF ZM) ZM schvaluje měsíční odměnu předsedy komise rady města ve výši 780,- Kč a to pro: Milana Libicha, Ing. Milana Liskovského, Ing. Pavlu Karáskovou, Jarmilu Asadovou, Antonína Breta, Elen Novou, Petra Pálku, Jaroslava Tomáška, Ing. Oldřicha Kudelku s platností od Hlasování členů ZM: PRO - 17 / PROTI - 1 / ZDRŽEL SE - 2 NÁVRH BYL PŘIJAT OPF-ZM (OPF ZM) ZM bere na vědomí informaci o změně zákona č. 250/2000 Sb., dle materiálu OPF ZM FV-ZM (FV ZM) ZM bere na vědomí zápis FV č. 2/2015 ze dne OOVV-ZM (OOVV ZM) ZM volí za člena Kontrolního výboru pana Josefa Vítka. Hlasování členů ZM: PRO - 19 / PROTI - 0 / ZDRŽEL SE - 1 NÁVRH BYL PŘIJAT OOVV-ZM (OOVV ZM) ZM schvaluje v rámci řízení o pozůstalosti po Jiřím Navrátilovi přijetí nepatrného majetku, který tvoří: hotovost ve výši ,- Kč uložená na depozitním účtu Oblastní nemocnice Náchod a.s., spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 na pozemku parc. č pro obec Těrlicko, kat. území Dolní Těrlicko Hlasování členů ZM: PRO - 9 / PROTI - 2 / ZDRŽEL SE - 9 NÁVRH NEBYL PŘIJAT 3

4 OOVV-ZM (bez materiálu) ZM neschvaluje v rámci řízení o pozůstalosti po Jiřím Navrátilovi přijetí nepatrného majetku, který tvoří: hotovost ve výši ,- Kč uložená na depozitním účtu Oblastní nemocnice Náchod a.s., spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 na pozemku parc.č.1479 pro obec Těrlicko, kat. území Dolní Těrlicko Hlasování členů ZM: PRO - 9 / PROTI - 6 / ZDRŽEL SE - 5 NÁVRH NEBYL PŘIJAT OOVV-ZM (bez materiálu) ZM schvaluje v rámci řízení o pozůstalosti po Jiřím Navrátilovi přijetí nepatrného majetku, který tvoří: hotovost ve výši ,- Kč uložená na depozitním účtu Oblastní nemocnice Náchod a.s., spoluvlastnický podíl ve výši 1/16 na pozemku parc.č.1479 pro obec Těrlicko, kat. území Dolní Těrlicko Hlasování členů ZM: PRO - 19 / PROTI - 0 / ZDRŽEL SE - 1 NÁVRH BYL PŘIJAT OMM-ZM (OMM ZM) ZM odkládá materiál č. OMM ZM OMM-ZM (OMM ZM) ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě OS/OSMM-001/1998 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci, uzavřené dne mezi městem Jaroměř a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR OMM-ZM (OMM ZM) ZM odkládá materiál č. OMM ZM OMM-ZM (OMM ZM) ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR č. OS/OMM-0027/2015 v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci "Revitalizace budovy ZŠ B. Němcové I. stupeň, Husova ul. 287, Jaroměř" mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11 a Městem Jaroměř OMM-ZM (OMM ZM) ZM schvaluje přijetí dotace z Fondu soudržnosti na akci "Revitalizace budovy ZŠ B. Němcové I. stupeň, Husova ul. 287, Jaroměř" OMM-ZM (OMM ZM) ZM neschvaluje záměr prodeje těchto pozemků v k.ú. Starý Ples: pozemek parc.č. 501/1 v druhu pozemku ostatní plocha, neplodná půda, pozemek parc.č. 501/3 v druhu pozemku ostatní plocha, neplodná půda, pozemek parc.č.503/5 v druhu pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek parc.č. 508/3 v druhu pozemku orná půda, pozemek parc.č. 508/4 v druhu pozemku orná půda, pozemek parc.č. 511/16 v druhu pozemku orná půda, pozemek parc.č. 511/23 v druhu pozemku orná půda, pozemek parc.č. 511/24 v druhu pozemku orná půda, 4

5 pozemek parc.č. 1962/3 v druhu pozemku orná půda, pozemek parc.č. 1962/4 v druhu pozemku orná půda, pozemek parc.č v druhu pozemku orná půda, pozemek parc.č v druhu pozemku orná půda OMM-ZM (OMM ZM) ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4209/2 v k.ú. Jaroměř OMM-ZM (OMM ZM) ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 296/3 v k.ú. Josefov u Jaroměře, jehož součástí je stavba bez čp/če, a pozemku parc.č. 296/2 v k.ú. Josefov u Jaroměře OMM-ZM (OMM ZM) ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 617/2 v k.ú. Jaroměř, včetně jeho součásti - stavby bez čp/če, jiná stavba (trafostanice) v k.ú. Jaroměř - Jakubské Předměstí, a to včetně příslušenství OMM-ZM (OMM ZM) ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí z příslušnosti hospodařit s majetkem státu do vlastnictví města č Ho 15/13 (OS/OMM-0034/2015) mezi městem Jaroměř a Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ , zastoupeným Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, Hradec Králové OMM-ZM (OMM ZM) ZM bere na vědomí dopis Ing. Petra Valáška a Zdeňka Blažka ze dne ohledně špatného technického stavu ulice Terronská OMM-ZM (OMM ZM) ZM schvaluje uzavření Smlouvy č. OS/OMM-0036/2015 mezi městem Jaroměř a oprávněnými osobami M. A., R. A., T. B. a spolumajiteli nemovitosti J. K. a Ing. Z. C OMM-ZM (OMM ZM) ZM schvaluje seznam akcí z Programu regenerace pro rok 2015 vč. jejich finančního krytí pro MPR Josefov a MPZ Jaroměř dle přílohy č. 1 tohoto materiálu z Programu regenerace MPR a MPZ OMM-ZM (OMM ZM) ZM bere na vědomí, že společnost Říční a sluneční lázně Na Úpě, s.r.o., jako budoucí kupující a současný nájemce, splnil svou povinnost uvedenou v článku VI., bod 3. odstavec a) smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. KS/OMM-0243/2013, a tudíž město Jaroměř, jako budoucí prodávající a současný pronajímatel, nemá právo v současné době od této smlouvy odstoupit. Hlasování členů ZM: PRO - 15 / PROTI - 1 / ZDRŽEL SE - 1 NÁVRH BYL PŘIJAT OMM-ZM (OMM ZM) ZM bere na vědomí vyjádření OMM dle materiálu OMM ZM, včetně písemného 5

6 vyjádření JUDr. Jirouše ze dne , které předložil k rukám pana místostarosty Jiřího Kubiny. Hlasování členů ZM: PRO - 15 / PROTI - 2 / ZDRŽEL SE - 0 NÁVRH BYL PŘIJAT ZAST-ZM (ZAST ZM) ZM ukládá v souladu s 119 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. Finančnímu výboru zastupitelstva s využitím 109 odst. 3, písm a), bod 2. téhož zákona prověřit na základě dopisu předaného zastupitelům ZM (spisové č. MěÚ MUJAP00A3UB6) skutkovou podstatu údajného nedodržení podmínek uvedených v kupní smlouvě ze dne na prodej domu č.p. 171 na pozemku parc. č. 360/1, v ulici Palackého, Jaroměř, Jakubské Předměstí. Výsledek šetření předložit na příští zasedání ZM. Zodpovídá: Finanční výbor Termín: Hlasování členů ZM: PRO - 3 / PROTI - 0 / ZDRŽEL SE - 15 NÁVRH NEBYL PŘIJAT OMM-ZM (OMM ZM) ZM schvaluje vstup města Jaroměře do Státního integračního programu varianta č. II A na rok 2015 za oprávněné osoby - A. B., B. B., L. B., L. B., S. B., a podání žádosti o roční dotaci na úhradu čistého nájemného v celkové výši ,00 Kč a na rozvoj infrastruktury obce v celkové výši ,00 Kč OMM-ZM (OMM ZM) ZM deleguje Ing. Jiřího Klepsu do funkce člena správní rady společnosti Královéhradecká labská o.p.s. pro další funkční období. Hlasování členů ZM: PRO - 16 / PROTI - 1 / ZDRŽEL SE - 1 NÁVRH BYL PŘIJAT OMM-ZM (OMM ZM) ZM odvolává pana Tomáše Morávka z postu člena dozorčí rady Královéhradecké labské o.p.s. za město Jaroměř OMM-ZM (OMM ZM) ZM schvaluje účast pana Ing. Radka Umlaufa jako člena dozorčí rady Královéhradecké labské o.p.s. za město Jaroměř OMM-ZM (OMM ZM) ZM bere na vědomí zveřejněné Oznámení č. 2/2015 včetně dodatku č. 1 k záměru pronajmout prostory sloužící podnikání (KAVÁRNA V PASÁŽI na náměstí v Jaroměři) OSKT-ZM (OSKT ZM) ZM bere na vědomí zprávu týkající se Problematiky převedení činnosti organizační složky Pevnost Josefov - část ekonomická" OSKT-ZM (bez materiálu) ZM schvaluje variantu č. 3 dle materiálu OSKT ZM, a to rozšířit stávající příspěvkovou organizaci Městského kulturního střediska Jaroměř o činnosti organizační složky Pevnost Josefov. 6

7 OSKT-ZM (bez materiálu) ZM ukládá vedoucí OSKT, OMM a OPF učinit veškeré potřebné kroky k přípravě rozšíření stávající příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Jaroměř o činnosti organizační složky Pevnost Josefov. Zodpovídá: p. Ing. Steklá, pí Ing. Hrubá, pí Křižánková Termín: OSKT-ZM (OSKT ZM) ZM jmenuje a pověřuje místostarostu města účastnit se za město Jaroměř jednání valných hromad svazku obcí "Královská věnná města" OSKT-ZM (OSKT ZM) ZM jmenuje a pověřuje vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy účastnit se za město Jaroměř jednání valných hromad svazku obcí "Královská věnná města" VYST-ZM (VYST ZM) ZM bere na vědomí vyjádření odboru výstavby, jako orgánu státní památkové péče, ke stavu Mariánského sloupu a k jeho dalšímu postupu k zajištění potřebných podkladů - restaurátorského průzkumu a záměru včetně statického posudku VYST-ZM (bez materiálu) ZM ukládá vedoucímu odboru výstavby předložit návrh dalšího řešení problematiky Mariánského sloupu. Zodpovídá: Ing. Martin Hofman Termín: OSVZ-ZM (OSVZ ZM) ZM schvaluje záměr darování nedočerpaných finančních prostředků státního příspěvku na výkon pěstounské péče, a to neziskové organizaci TRIALOG, Colova 17, BRNO - Žabovřesky, OSVZ-ZM (OSVZ ZM) ZM bere na vědomí informace o vývoji situace kolem zrušení provozu Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky nemocnice Jaroměř OSVZ-ZM (OSVZ ZM) ZM bere na vědomí odeslání a obsah dopisu - "Vyjádření města Jaroměř k záměru zrušení provozu Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky nemocnice Jaroměř" odeslaného dne TAJ-ZM (TAJ ZM) Zastupitelstvo města Jaroměř pověřuje pana místostarostu Jiřího Kubinu zástupcem za město Jaroměř a paní Ing. Jiřinu Jelínkovou náhradníkem zástupce za město Jaroměř do Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují. Hlasování členů ZM: PRO - 16 / PROTI - 0 / ZDRŽEL SE - 2 NÁVRH BYL PŘIJAT 7

8 TAJ-ZM (TAJ ZM) Zastupitelstvo města Jaroměř bere na vědomí předložené písemnosti dle materiálu č. TAJ ZM. Hlasování členů ZM: PRO - 15 / PROTI - 2 / ZDRŽEL SE - 1 NÁVRH BYL PŘIJAT TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM bere na vědomí zápis č. 1/2015 z jednání Osadního výboru v Josefově, konaného dne TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM bere na vědomí zápis č. 2/2015 z jednání Osadního výboru v Josefově, konaného dne TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM ukládá odboru majetku města Jaroměř do příštího zasedání ZM zajistit aktuální informace potřebné k rekonstrukci ulice Rasošská. Zodpovídá: Ing. Jana Hrubá Termín: TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM ukládá odboru majetku města Jaroměř zajistit likvidaci skládky na josefovském hřbitově. Zodpovídá: Ing. Jana Hrubá Termín: ZAST-ZM (ZAST ZM) ZM bere na vědomí zápis č.1/2015 ze dne ZAST-ZM (ZAST ZM) ZM schvaluje Jednací a organizační řád výboru pro bezpečnost a pořádek ZM Jaroměře VBP-ZM (VBP ZM) ZM bere na vědomí zápis č.2/2015 z jednání VBP ze dne VBP-ZM (VBP ZM) ZM ukládá vedoucímu OOVV připravit nařízení města Jaroměř, kterým se stanoví zóny placeného stání v režimu, který platil před nabytím účinnosti nařízení města Jaroměř č.2/2013 a předložit jej ke schválení RM. Zodpovídá: Ing. Jiří Kotland Termín: Hlasování členů ZM: PRO - 16 / PROTI - 0 / ZDRŽEL SE - 2 NÁVRH BYL PŘIJAT VBP-ZM (VBP ZM) ZM ukládá vedoucí OMM připravit realizaci rekonstrukce chodníku v ul. Okružní od Riegrova náměstí po vstup do Bastionu I. Zodpovídá: Ing. Jana Hrubá 8

9 Termín: VBP-ZM (VBP ZM) ZM ukládá vedoucí OPF zahrnout do úpravy rozpočtu města Jaroměř investiční prostředky nutné k realizaci rekonstrukce chodníku v ul. Okružní od Riegrova náměstí po vstup do Bastionu I. Zodpovídá: Stanislava Křižánková Termín: OOVV-ZM (OOVV ZM) ZM bere na vědomí zápis č. 1/2015 ze schůze Osadního výboru Semonice konané dne OOVV-ZM (OOVV ZM) ZM volí za předsedu Osadního výboru Semonice paní Mgr. Lucii Kubálkovou Kalhousovou OOVV-ZM (OOVV ZM) ZM schvaluje v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, měsíční odměnu pro předsedu Osadního výboru Semonice ve výši 780,- Kč s platností od TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM schvaluje jednací řád KV na volební období TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM ukládá KV na základě podnětu Ing. Salače prověřit skutečnosti týkající se projektu Forte Cultura. Zodpovídá: Kontrolní výbor Termín: TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM bere na vědomí zprávu KV z minulého volebního období z o stavbě nepovolené části cyklostezky od železného mostu do Josefova TAJ-ZM (TAJ ZM) ZM bere na vědomí zápis kontrolního výboru ZM č. 1 ze dne TSMJ-ZM (TSMJ ZM) ZM ruší usnesení č ST-ZM o zjištění možností dotačních titulů na opravy cenných hrobových zařízení Technickými službami města Jaroměř ST-ZM (bez materiálu) ZM schvaluje do dnešního programu jednání Zastupitelstva města zařadit do bodu č Různé projednání volby člena představenstva společnosti Krematorium, a.s., se sídlem Knappova č. 151, 9

10 Jaroměř. Hlasování členů ZM: PRO - 14 / PROTI - 2 / ZDRŽEL SE - 1 NÁVRH BYL PŘIJAT ST-ZM (bez materiálu) ZM schvaluje p. Petra Pálku jako zástupce města Jaroměř ve funkci člena představenstva společnosti Krematorium, a.s., se sídlem Knappova č. 151, Jaroměř. Hlasování členů ZM: PRO - 15 / PROTI - 2 / ZDRŽEL SE - 1 NÁVRH BYL PŘIJAT Ing. Jiří Klepsa Jiří Kubina starosta města místostarosta města Milan Libich František Vrabec ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu 10

Usnesení. z II. zasedání ZM konaného dne v aule Základní školy Na Ostrově.

Usnesení. z II. zasedání ZM konaného dne v aule Základní školy Na Ostrově. Město Jaroměř US-2014.11.25-ZM Usnesení z II. zasedání ZM konaného dne 25.11.2014 v aule Základní školy Na Ostrově. Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 19.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 19.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 19.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč):

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč): Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005;

bere na vědomí zprávu o činnosti rady města za období od 17.12.2004 do 27.1.2005; USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Rýmařova č. 18 konaného v řádném termínu, dne 27.1.2005 616/18/05 bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání ZM č. 17/2004; 617/18/05 bere na vědomí zprávu o

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Rozpočet města Jaroměře na rok 2016

Rozpočet města Jaroměře na rok 2016 Město Jaroměř Rozpočet města Jaroměře na rok 2016 schváleno M 22.12.2015, usnesení č. 0587-10-2015-PF-M v tis. Kč označení 2016 2016 =závazné, S=sledované, =ostatní výdaje příjmy 1111-Daň z příjmu F ze

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 17. jednání Rady Města Žatce konané dne 6.6.2006 Usnesení č. 445 /06-496 /06 445/06 Schválení programu 446/06 Kontrola usnesení 447/06 Nájem pozemků historický majetek 448/06 Nájem

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 05/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 7. 1. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, RNDr. Ladislav Peška, Ing. Tomáš Drholec,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 11. dubna 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie Špičková

Více

Usnesení z 2. schůze v roce 2012, konané 25. ledna 2012 R A D A M Ě S T A

Usnesení z 2. schůze v roce 2012, konané 25. ledna 2012 R A D A M Ě S T A R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 782 taj. 08.02. 1 taj. (OSVaZ) 08.02. 31 vedoucí 08.02. 33 star. (ONI) 30.04. Splněné usnesení č.: 1121, 1132, 1285 Usnesení z 2. schůze v roce 2012,

Více

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis. z 2. schůze Rady obce Rohatec konané dne 18. 11. 2014 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin.

Zápis. z 2. schůze Rady obce Rohatec konané dne 18. 11. 2014 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 15:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Bc. Tomáš Letocha Ing. Vladimír Elšík Radoslav Němeček Vlasta Sedláková Omluveni: Jiří Švanyga Ing. Zdeněk Škromach Přizvaní hosté: Eva Luskačová Ing. Jarmila Gurská

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 9.05.200 místostarosta - Ing. Petr Štulc Kontrola plnění úkolů 2

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice Usnesení č. 07/2015 z 7. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 11.5.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Č.j. OUVI 835/2015 Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 13. LEDNA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 13. LEDNA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HŘIBOJEDY KONANÉHO DNE 13. LEDNA 2016 OD 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ HŘIBOJEDY 1. Zahájení Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hřibojedy bylo zahájeno

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

Usnesení. z X. zasedání ZM konaného dne v sále Důstojnické besedy (PDA) v Josefově.

Usnesení. z X. zasedání ZM konaného dne v sále Důstojnické besedy (PDA) v Josefově. Město Jaroměř US-2015.09.01-ZM Usnesení z X. zasedání ZM konaného dne 01.09.2015 v sále Důstojnické besedy (PDA) v Josefově. Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 87 Vydána dne 23. 8. 2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2767. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice

U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 19.6.2000 U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice Zahájení

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty Pro schválení zápisu V řádné zasedání rady města RM 318 (ve volebním období 12. zasedání) ze dne: 30.3.2015 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porad 13 422-13 464 STIS Stránka

Více

Pracovní materiál č. 2.0. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA

Pracovní materiál č. 2.0. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA Pracovní materiál č. 2.0. KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STŘÍBRA Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.01.2016 Zpracoval: Erika Hubková, DiS., tajemnice Kontrolního

Více

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů.

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Hostinné, konané dne 02.12.2015 527/39/RM/2015 Schválení programu 39. schůze rady města program 39. schůze: 1. Schválení programu

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu.

K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. K bodu 1 - Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise, schválení programu. Pan starosta zahájil 3. zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, byli

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009

Zápis. jednání č. RMČ 71. konané dne 15. 06 2009. Usn RM 238/2009 263/2009 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 71 konané dne 15. 06 2009 Usn RM 238/2009 263/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing.

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1

4 / 2013. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013. Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013. Stránka 1 4 / 2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Skřinářov ze dne 23. 6. 2013 Zapsal : Ing. Josef Klíma 23. 6. 2013 Stránka 1 Místo konání: místnost Obecního úřadu Skřinářov č. p. 28 Termín konání: 23. 6.

Více

USNESENÍ. ze 17. zasedání zastupitelstva městyse Čestice, které se konalo dne 25.2.2013 od 18 hod

USNESENÍ. ze 17. zasedání zastupitelstva městyse Čestice, které se konalo dne 25.2.2013 od 18 hod USNESENÍ ze 17. zasedání zastupitelstva městyse Čestice, které se konalo dne 25.2.2013 od 18 hod Usnesení č.1 ZM schvaluje program 117. zasedání zastupitelstva městyse Čestice. Pro 9, proti 0, zdržel 0

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne 2. 3. 2016 -------------------------------------------------------------------------

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne 2. 3. 2016 ------------------------------------------------------------------------- Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 13. jednání datum konání: 12.04.2011 čís. RMČ13/0191/11 - RMČ13/0211/11 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 12.04.2011 Číslo Název Předkladatel RMČ13/0191/11

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ

RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění RADA JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

Zápis č. 1-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 02. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 1-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 02. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 1-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 02. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 31.10.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 514/2011 011/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman (kromě bodů 1 18 a 33 37) zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr.

Více

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám.

Z Á P I S. z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. Z Á P I S z 10. zasedání Zastupitelstva města Přeštice konaného dne 7.2.2008 v Kulturním zařízení v Přešticích, Masarykovo nám. 311 1. Zahájení v 19.00 hodin Přítomno: 12 členů ZM (viz prezenční listina)

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 3. 2009 v 8:30 hod. Přítomni: Hůrková, Kobylková, Vejvodová, Nedoma, Ryba (příchod v 10:10 h) Dále přítomni: Hosté:

Více

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9.

ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO KRAJE VÝPIS USNESENÍ. Výpis usnesení ze 6. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 19. 9. Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ZASTUPITELSTVO JIHOČESKÉHO

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 10.9.2008 konaného od 18.00 hodin na Obecním Úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 V/30/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007 Základní škola a mateřská

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 10/2015 konané dne 21. dubna 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický, Ing. Petr Studnička,

Více

Z á p i s. z 32. schůze Rady města Kolína, konané dne 12.1. 2004 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně

Z á p i s. z 32. schůze Rady města Kolína, konané dne 12.1. 2004 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Městský úřad Kolín Z á p i s z 32. schůze Rady města Kolína, konané dne 12.1. 2004 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: Ing. Kaisler, p. Buřič, Mgr. Krumich, Mgr. Plašil,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zvýšení nákladního

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2015 Rada města Čelákovic: 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 4.7, 4.8, 4.9, 11.7 a 11.8

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 4. září 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 3. června 2014 (RM č. 14) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Č. 453/06 Návrh na přijetí záměru snížení základního jmění společnosti LVT a. s. jako jediný akcionář při výkonu působnosti

Více

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 41/2000. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 29.5.2000 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 5/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 11. 05. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více