Dosavadní proces implementace směrnice o energetické účinnosti / Národní akční plán energetické účinnosti, jeho aktualizace a plnění závazků ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dosavadní proces implementace směrnice o energetické účinnosti / Národní akční plán energetické účinnosti, jeho aktualizace a plnění závazků ČR"

Transkript

1 Dosavadní proces implementace směrnice o energetické účinnosti / Národní akční plán energetické účinnosti, jeho aktualizace a plnění závazků ČR Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor seminář Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU 15. března 2016 Senát, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

2 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti byla přijata dne 25. října 2012 energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa 2020, jeden z cílů klimaticko-energetické politiky snížení emisí x zvýšení podílu OZE x zvýšení energetické účinnosti součástí je stanovení národního cíle úspor energie za období NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ENERGETICKÝCH ÚSPOR NAPEE schválené znění v květnu 2014, aktualizace únor 2016 (jednání vlády 16.3.) Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

3 Plnění cíle NAPEE alternativní schéma dle článku 7 ČR se rozhodla jít cestou alternativního schématu usnesení vlády ČR č. 923 ze dne 4. prosince 2013 z politických opatření nabízených a popsaných směrnicí 2012/27/EU ČR využije: investiční dotace nástroje finančního inženýrství systémy a nástroje financování a odbornou přípravu a vzdělávání včetně energetického poradenství neinvestiční dotace (podpora využití metody EPC, zavádění energetického managementu, osvěta) v případě neplnění stanoveného cíle bude zváženo využití dalších nástrojů (kombinování dodatečných alternativních opatření) Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

4 Přehled základních alternativních opatření dotačních programů Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO) Operační program životní prostředí (MŽP) Integrovaný regionální operační program (MMR) Nová Zelená úsporám (MŽP) Operační program Praha pól růstu (Hlavní město Praha) Program EFEKT (MPO) Program PANEL (MMR) Program JESSICA (MMR) Nová zelená úsporám 2013 a Zelená úsporám (MŽP) Operační programy (OP podnikání a inovace, OP životní prostředí, Integrovaný OP) Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

5 Alokace prostředků v jednotlivých programech Sektor Alokace do 2020 předpoklad [mld. Kč] Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Životní prostředí (OPŽP) Integrovaný regionální operační program (IROP) Predikce úspor dle NAPEE rok 2014 [PJ] Predikce úspor dle NAPEE rok 2016 [PJ] 20,0 20,0 20,0 24,6 5,0 5,0 16,9 9,0 3,5 Nová zelená úsporám 27,0 9,3 14,4 Operační program Praha pól růstu 1,0 0,04 0,01 Program EFEKT 0,5 0,04 0,14 Součet 90,0 43,4 43,05 CELKEM 96,1 48,5 / 53,0 48,0 Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

6 Aktualizace NAPEE základní charakteristika přepočet závazného cíle energetických úspor nyní dle metodiky EUROSTAT (50,67 PJ v roce 2020) původně dle metodiky IEA (47,94 PJ v roce 2020) nutnost efektivního čerpání alokovaných prostředků maximalizace úspor dodržení nákladové efektivnosti hledání dodatečných alternativních opatření dodatečná opatření v dopravě a zemědělství dodatečná opatření v průmyslu dodatečná opatření na municipální a regionální úrovni podpora výstavby v oblasti úspor energie Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

7 Strategie snižování energetické náročnosti podpora efektivního dosahování úspor energie nemělo by jít o dosahování úspor za každou cenu nutné trvat na nákladově efektivním poskytování dotačních prostředků investiční dotace podmiňovat důsledným dodržováním udržitelnosti projektů možnost změny názoru na úspory energie úspory energie nejsou příkazem Evropské unie k vynaložení dotačních prostředků na zateplení budov, ale znamenají příležitost efektivně využít dotace na různá opatření, která přinesou v budoucnu snížení provozních nákladů na provoz budov Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

8 MPO aktuální role v oblasti úspor energie koordinace a metodická pomoc při optimalizaci nastavení dotačních programů ve vztahu k úsporám energie nastavování a prověřování metodiky vykazování úspor energie odstraňování bariér bránících rozšiřování uplatnění metody EPC spolupráce při optimalizaci využití finančních nástrojů ve vztahu k maximalizaci úspor energie hledání nových možností podpory v rámci programu EFEKT hledání dalších možností úspor energie ve všech oblastech Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

9 Děkuji za pozornost Vladimír Sochor Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

10 Jak vnímá uplatnění energetických služeb se zárukou gesční resort Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor seminář Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU 15. března 2016 Senát, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

11 Trocha historie 70. léta minulého století model Energy Performace Contracting (EPC) v USA a ve Velké Británii (ropná krize) 1992 v České republice poprvé na národní konferenci 1993/1994 první EPC projekty v ČR (2 nemocnice) 1995 první bariéra ve veřejném sektoru zákon o veřejných zakázkách (překonáno během 3 4 let) 1999/2000 zájem státu o EPC termín dodavatelský úvěr v zákoně č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

12 Další kroky od roku 2000 vznikalo každý rok v průměru více než 10 projektů EPC zejména ve veřejném sektoru postupně se objevily projekty ve státních příspěvkových organizacích (nemocnice, léčebny, divadla, vysoké školy apod.) založení APES (Asociace poskytovatelů energetických služeb) v roce 2010 po novele zákona o veřejných zakázkách v roce 2005 možnost využití jednacího řízení s uveřejněním Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

13 Podpora EPC ze strany státu za minulé roky dotační podpora z programu EFEKT na organizaci výběrového řízení na veřejnou zakázku na projekt EPC ( ) zpracování standardních dokumentů (poprvé v roce 2012, aktualizováno v roce 2014) uveřejnění na webu MPO vzorová smlouva (poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem) metodika aplikace projektů EPC ve veřejném sektoru popis procesu přípravy a organizace veřejné zakázky na projekt EPC etický kodex pro projekty EPC dotační podpora z programu EFEKT na přípravu EPC projektu v podobě zpracování analýzy vhodnosti EPC (od roku 2012 doposud) Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

14 Aktuální podpora EPC ze strany státu náležitosti smlouvy na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem do novely zákona č. 406/2000 o hospodaření energií ( 10e) možnost kombinace EPC projektů s dotacemi z OPŽP (bodové zvýhodnění při posuzování žádostí o dotaci) rozšíření podpory EPC z programu EFEKT (pro rok 2016) certifikace firem energetických služeb a zavedení seznamu firem energetických služeb dle 10f zákona 406/2000 o hospodaření energií úvahy o projektech EPC v objektech státní správy (komunikace s MF) Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

15 Představy o dalších možnostech vývoje příprava a realizace pilotních projektů EPC ve státním sektoru návrh a prosazení státního programu na podporu projektů EPC zavedení certifikace firem energetických služeb další rozšíření podpory EPC v rámci programu EFEKT příprava a zřízení revolvingového fondu na podporu úspor energie a další možnosti Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

16 Děkuji za pozornost Vladimír Sochor Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU Sekce energetiky Senát, 15. března Odbor energetické účinnosti a úspor

17 DOPRAVA Dodatečná energeticky úsporná opatření a možnosti jejich využití Praha Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. Státní tajemník Ministerstvo dopravy 1

18 Energetické úspory v dopravě Větší využití potenciálu železniční a vodní dopravy v osobní i nákladní dopravě a řešení problematiky dopravy ve městech a aglomeracích Větší plynulost provozu ve všech oborech dopravy (aplikace telematiky, infrastrukturní opatření) Podpora energeticky úspornějších vozidel, využívání čisté energie (zejména obnovitelné zdroje+jaderná) => větší využívání zejména elektrické energie 2

19 Problematika dopravy ve velkých městech Strategické plány udržitelné městské mobility o SUMP - strategický dokument určený k uspokojování a usměrňování mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života. Nejde jen o dopravní infrastrukturu, ale systémová řešení. Připravena metodika. o pro čerpání z OPD : Podpora rozvoje infrastruktury pro MHD v elektrické trakci (metro, tramvaje, trolejbusy) Silniční telematika ve městech Vozový park v železniční osobní dopravě Terminály multimodální dopravy (včetně pro potřeby Citylogistiky) o pro čerpání z IROP Terminály pro osobní dopravu, infrastruktura nemotorové dopravy, vozidla pro MHD. 3

20 4 Železniční infrastruktura dle dokumentu Dopravní sektorové strategie

21 Další opatření na železnici o Přechod na jednotnou napájecí soustavu o v současnosti 2 systémy stejnosměrný 3 kv (cca ½ sítě) a střídavý 25 kv/50hz o stejnosměrný systém - vysoké přenosové ztráty ve vedení cca 20-30% (10x více než střídavý) o Připravuje se i dotační titul pro úpravu vozidel na systém 25 kv/50 Hz. o Systém měření spotřeby energie o současnosti účtování spotřeby elektrické energie u dopravců na základě smluvních koeficientů dle smluvních měrných spotřeb - nezohledňuje skutečnou spotřebu elektrické energie o zavedení bude motivovat dopravce ke snižování energetické náročnosti a využívání modernějších a úspornějších vozidel s příznivým dopadem do energetické účinnosti celého sektoru o Podpora rozvoje terminálů pro nákladní dopravu o Program na podporu terminálů nákladní dopravy (financování z OPD) o Koncepce nákladní dopravy (v průběhu roku 2016) o Infrastrukturní opatření umožnit provozování vlaků délky až 740 m úspory energie. 5

22 Další způsoby snižování energetické náročnosti Telematika v dopravě: větší plynulost dopravy lepší energetická účinnost Modernizace dopravní infrastruktury odstranění propadů rychlostí, odstranění kapacitních problémů větší plynulost dopravy V případě infrastruktury přispívá k úsporám spotřeby energie rovněž i postupný přechod na úsporné světelné zdroje a celkové zvyšování energetické účinnosti výpravních budov. 6

23 Program na podporu rozvoje infrastruktury pro alternativní paliva Cíle programu: Podpora rozvoje alternativních paliv = snižování negativních dopadů silniční dopravy na životní prostředí Snížení závislosti na kapalných palivech a vyšší energetická účinnost v dopravě PODPROGRAM 1: Podpora rozvoje sítě dobíjecích stanic Alokace: 900 mil. Kč, spolufinancování: 70% Akce 1 páteřní síť 500 rychlodobíjecích bodů do r.2020 Akce 2 doplňková síť 800 běžných dobíjecích bodů do r

24 8 Základní vymezení lokalit páteřní sítě dobíjecích stanic

25 Podprogram 2: Podpora rozvoje CNG plnících stanic Alokace: 100 mil. Kč, spolufinancování: 30% 200 plnících stanic CNG do r

26 Podprogram 3: Podpora rozvoje LNG plnících stanic Alokace: 100 mil. Kč, spolufinancování: 60% 5 plnících stanic LNG do r Podprogram 4: Podpora rozvoje vodíkových plnících stanic Alokace: 100 mil. Kč, spolufinancování: 85% 3-5 vodíkových plnících stanic do r Harmonogram realizace dotačního programu: - notifikace programu na národní úrovni březen projednání/schválení notifikace v Evropské komisi cca 6 měsíců - vyhlášení 1. výzvy cca říjen/listopad doba trvání programu

27 DOTAZY Děkuji za pozornost 11

28 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Implementace směrnice o energetické účinnosti v České republice Thomas Müller Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před SDEU Praha,

29 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Obecné požadavky na transpozici unijních směrnic Čl. 288 SFEU: Směrnice je závazná [ ], pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům. Transpozice povinností vyplývajících ze směrnic EU vyžaduje jejich promítnutí do právně závazného předpisu: Rozsudek Soudního dvora 102/79 Evropská komise versus Belgické království, bod 10. Správní praxe nebo jakékoliv další nelegislativní opatření není a priori DOSTAČUJÍCÍ!!!

30 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Jádro směrnice 2012/27/EU - Systém povinného zvyšování energetické účinnosti ČL. 7 odst. 1 směrnice stanoví: Každý členský stát vytvoří systém povinného zvyšování energetické účinnosti. Distributoři energie nebo maloobchodní prodejci energie musí dosáhnout každý rok v období let 2014 až 2020 nových úspor ve výši 1,5 % objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům. Čl. 7 odst. 9 až 11 směrnice stanoví možnost provést povinné zvyšování energetické účinnosti alternativními politickými tj. nelegislativními - opatřeními!

31 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Úskalí transpozice povinného systému zvyšování energetické účinnosti Místo toho, aby stát svalil na určitý okruh podniků povinnosti energetické účinnosti, tj. nižšího prodeje, jak stanovuje směrnice, vzal na sebe břemeno povzbuzovat konečné uživatele. Jaké je jistota dosáhnout požadovaných úspor energie??? Navíc: úspory jsou konkrétně realizovány skrze OP v rámci strukturálních fondů, přičemž využití OP je závislé jak na konečných uživatelích, tak na Evropské komisi (možnost zastavení plateb v případě nesrovnalostí). Nelze očekávat, že Komise bude shovívavější vůči členským státům, jež zvolily alternativní cestu, než vůči členským státům, jež zvolily klasickou cestu.

32 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Děkuji za pozornost Thomas Müller Ministerstvo zahraničních věcí Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před SDEU Hradčanské nám. 5, Praha 1 tel.:

33 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( ): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 1

34 Prioritní osy OP PIK PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 2

35 Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 3

36 SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru PROGRAM ÚSPORY ENERGIE Cíl programu: Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru Finanční alokace EUR ( přibližně 20 mld.kč) Příspěvek k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 47,94 PJ (13,29 TWh) úspor v konečné spotřebě energie. Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky); Cílové území: celá ČR, kromě hl. m. Prahy Cílová hodnota indikátoru: 20 PJ (úspora konečné spotřeby energie) Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 4

37 SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru PROGRAM ÚSPORY ENERGIE Podporované aktivity: Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti či snižování ztrát zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED), snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla), využití odpadní energie ve výrobních procesech, snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku, instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku, podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov (V první výzvě programu tato aktivita není obsažena.) Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 5

38 SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru PROGRAM ÚSPORY ENERGIE Harmonogram 1. výzvy programu ÚSPORY ENERGIE Vyhlášení výzvy 29. května 2015 Příjem předběžných žádostí od (12 h) do Celkem podáno žádostí s předpokládanými ZV ve výši cca 28 mld. Kč a celkové výše dotace cca 10,4 mld. Kč Příjem žádostí zahájen od do K 10. březnu 2016 celkem podáno 275 žádostí s předpokládanými ZV ve výši cca 6,230 mld. Kč a celkové výše dotace cca 2,130 mld. Kč. Celkem přijatých žádostí VP SP MP Mikropodnik Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 6

39 SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru PROGRAM ÚSPORY ENERGIE Základní parametry 1. výzvy programu ÚSPORY ENERGIE Celková finanční alokace I.výzvy je stanovena ve výši 5 mld. Kč Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 40 %, tj. maximálně ve výši 2 mld. Kč. V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 4 žádosti o dotaci. Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 0,5 mil. Kč, max. absolutní dotace pro jeden projekt: 250 mil. Kč. Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 7

40 Zdroje informací: Zelená linka: Děkuji za pozornost JUDr., Ing. Tomáš Novotný Ph.D. Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 8

41 Specifický cíl 2.5 IROP Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

42 SPECIFICKÝ CÍL 2.5: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V BYTOVÝCH DOMECH Cíl: snížit energetickou náročnost bytových domů Alokace: příspěvek EFRR 622,8 mil. EUR (13, 5 % celkové alokace Integrovaného regionálního operačního programu) Předpoklad: podpora energeticky úsporných opatření min. ve bytových jednotkách Územní zaměření podpory: území celé ČR mimo území hl. m. Prahy

43 16. VÝZVA IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Vyhlášení: Příjem žádostí: do Alokace: 1,35 mld. Kč (EFRR) + 3,15 mld. Kč z národních zdrojů V prosinci 2016 plánováno vyhlášení další výzvy ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

44 16. VÝZVA IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Oprávnění žadatelé: o Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace o Obce, kraje a jimi zřizované organizace o Ostatní Společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, právnické osoby, fyzické osoby podnikající Minimální výše celkových způsobilých výdajů: Kč vč. DPH Maximální výše celkových způsobilých výdajů: Kč vč. DPH

45 16. VÝZVA IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Výše podpory: - Podle dosažených úspor je výše podpory stupňována na 25,5 % a 32,3 % z celkových způsobilých výdajů - Obce, kraje a jimi zřizované organizace mohou dosáhnout na podporu ve výši 27 % a 34,2 % z celkových způsobilých výdajů - 75 % bytových jednotek v podaných žádostech o podporu nárokuje podporu ve výši 32,3 %. V těchto případech jsou plánována opatření s min. úsporou ve výši 40 % celkové dodané energie a zároveň je dosaženo klasifikační třídy B celkové dodané energie

46 16. VÝZVA IROP ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH - Podporovaná opatření jsou rozdělena na hlavní a vedlejší aktivity - Hlavní aktivity musí být v min. výši 85 % z celkových způsobilých výdajů - Do hlavních aktivit spadají opatření s přímým vlivem na energetické úspory např. zateplení obvodových konstrukcí, výměna oken, výměna zdroje tepla - Do vedlejších aktivit spadají hlavně pomocná opatření např. zpracování projektové dokumentace, zpracování průkazu energetické náročnosti budov, technický dozor investora

47 Zakládající partneři Plnění NAPEE v oblasti úspor energie v budovách Významní partneři Seminář v Senátu, Petr Holub Partneři

48 Budovy Energeticky úsporné renovace budov mohou přinést PJ úspor energie za každých 8 let (minimálně do roku 2040) Kontinuální program může přinést 1 PJ dlouhodobých úspor na konečné spotřebě za cca 2-3 mld. veřejných prostředků Pro vybuzení aktivity je (zatím) třeba vlastníkům pomoci překonat bariéru počáteční investice a transakčních nákladů na přípravu Jde o různé segementy: rodinné domy, bytové domy, veřejné budovy krajů a obcí, státní budovy, komerční budovy každý sektor má svá specifika ale příprava je v rukou stejných projektantů, energetických specialistů proto je potřeba mít koordinované podmínky

49 Alternativní schéma Programů podpory je v ČR slovy osm, číslicí 8 Přehled můžete najít na portálu Existuje koordinační výbor MPO, je potřeba jeho činnost posílit s jasnou záštitou jednotlivých ministrů Konkrétně by bylo zapotřebí: snížit administrativní náročnost IROPu (podpora renovace bytových domů mimo Prahu) vypustit povinnost veřejných zakázek pro SVJ upravit nastavení hodnotících kritérií v OPPIK zavést vykazování úspor energie ze všech projektů z evropských fondů (nutno upravit MS 2014+) podpořit nedotační podporu odbourání účetních překážek pro energetické služby se zárukou

50 Kýžený výsledek Podpora úspor energie v budovách je to retailový program Pro důvěru žadatelů je třeba kontinuální příjem žádostí a dlouhodobá stabilita podmínek To je důležité i pro energeticky úsporné stavebnictví je třeba plánovat lidskou i výrobní kapacitu Pro projektanty a energetické specialisty znamenají změny podmínek více práce, tedy vyšší transakční náklady na přípravu Vlastníci neplánují investice v řádu stovek tisíc (rodinné domy) či jednotek miliónů (bytové domy, veřejné a komerční budovy) z měsíce na měsíc, ale v horizontu let podle finanční situace a potřeby přirozené obnovy stavebních a technologických částí

51 Shrnutí V programech podpory je zhruba 80 mld. Kč, co se týče alokace, tak neexistuje zásadní podfinancování (za předpokladu zapojení finančních nástrojů a nedotační podpory) Programy jsou připraveny, podmínky nastaveny víceméně dobře Vázne však kapacita resortů programy provozovat a navíc se koordinovat mezi sebou není tomu dána politická priorita Je nezbytné, aby vláda sledovala plnění každého půl roku; v mezidobí bude fungovat koordinační výbor na MPO na úrovni náměstků ministrů (a nejde vždy o 1 nám. na 1 ministerstvo)

52 Zakládající partneři Děkuji za pozornost! Petr Holub Šance pro budovy Šance pro budovy je aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Sdružuje Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné budovy, Sdružení EPS, Asociaci výrobců minerální izolace, Asociaci poskytovatelů energetických služeb a Asociaci energetických specialistů. Reprezentuje přes 300 firem napříč hodnotovým řetězcem výstavby a renovace budov. Šance pro budovy usiluje o dosažení mnohočetných společenských přínosů, které s sebou energeticky úsporné budovy nesou. Významní partneři Partneři

53 Energetické dokumenty a procesy Jaký přínos může mít důslednější využívání energetických dokumentů a procesů

54 PENB průkazy energetické náročnosti budov Průkazy energetické náročnosti budov - povinnosti Jednorázové hodnocení budovy z hlediska potřeb a spotřeb energie na provoz budovy dle standardizovaných profilů užívání. Dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 1) Při výstavbě nových budov PENB je součástí dokumentace předkládané k povolení stavby, přičemž jsou prováděcí vyhláškou k zákonu definovány hranice maximální spotřeby, které musí budova splnit 2) Při stavebních úpravách budov platí pro větší změny budov, které jsou definovány zákonem č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako změna na více než 25% obálky budovy. Tato povinnost platí i v případě, že na stavbu není požadováno stavební povolení či ohlášení stavby. 3) Při prodeji nebo pronájmu budov tzv. ukazatele energetické náročnosti musí být uvedeny v reklamních a informačních materiálech, PENB je povinné předložit možnému kupujícímu nebo nájemci před uzavřením smluv a dále předat kupujícímu či nájemci nejpozději při podpisu smlouvy. Výjimkou do je nájem jednotky v objektu (např. byt v bytovém domě)

55 PENB průkazy energetické náročnosti budov Průkazy energetické náročnosti budov možný přínos 1) Při výstavbě nových budov nejlevnější optimalizace projektové dokumentace Projektanti často nevyužívají potenciál PENB při zpracování projektové dokumentace, často řeší PENB až po dokončení PD. 2) Při stavebních úpravách budov ideální nástroj pro stanovení minimálních požadavků na jednotlivé měněné konstrukce a systémy zaručující splnění požadavků zákona Pro stavební úpravy často není zpracována projektová dokumentace, návrh není optimalizován. Při realizaci dochází k neplnění požadavků zákona, nebo naopak k předimenzování. 3) Při prodeji nebo pronájmu budov informace o provozních nákladech objektu, ale především o budoucích nákladech na stavební úpravy V neprospěch přispívá především neinformovanost, vnímání PENB jako zbytečného nic neříkajícího dokumentu pramení z neznalosti. Z hodnocení objektů lze ale vyčíst informace nezbytné pro zvážení plánovaných investic v souladu s požadavky zákona.

56 Energetické posudky Energetické posudky - povinnosti Jednodušší volnější varianta Energetického auditu, která hodnotí určitou část spotřeby budovy s posouzením dle všech významných faktorů. Lze zpracovat i pro výrobu. Výstupy jsou informativní a mají informativní charakter. Dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 480/2012 o o energetickém auditu a energetickém posudku Energetické posudky možný přínos Dokument, který je využíván především pro dotace. Lze ho ale s velkou efektivitou využít při plánovaných investicích ke zhodnocení stávajících systémů energetického hospodářství, a to především jeho dílčích částí.

57 Energetické audity Energetické audity povinnosti Hodnocení spotřeby objektu, souboru objektů či energetického hospodářství. Úkolem auditu je zdokumentovat stávající stav, navrhnout technicky proveditelná a ekonomicky a ekologicky výhodná opatření, sestavit varianty řešení a tyto zhodnotit. Výstup je závazný a je nutné podle něj postupovat. Pravidelný EA u velkých firem a u firem se spotřebou nad GJ Dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 480/2012 o o energetickém auditu a energetickém posudku Energetické audity možný přínos Častým problémem je zpracovávání EA tzv. do šuplíku. Firma či jiný vlastník energetického hospodářství nechce investovat a EA bere jen jako nutné zlo. I při návrzích úspor s krátkou dobou návratnosti se návrhy opatření nerealizují. Důvodem jsou často složité vlastnické vztahy, neochota investovat finance a především poskytnutí lidských zdrojů zajišťujících monitoring a realizaci navrhovaných opatření. Efektivnějším využitím EA a plněním závěrů EA lze realizovat úspory. Pro plnění závěrů EA je nutné nalézt možnosti financování (u firem i státních institucí)

58 Systém managementu hospodaření s energií dle ISO Systém energetického managementu dle ČSN EN ISO povinnosti Systémové řešení zajišťující dlouhodobý pokles spotřeby energie pro definovaný celek. Hodnotí se nejen budova, ale všechny významné spotřeby energie, které jsou součástí budovy, včetně např. výrobních zařízení. Na základě analýzy se sestaví návrh opatření, ten se realizuje, dále se monitoruje průběžná spotřeba a znovu se analyzuje atd Systém je certifikován a průběžně kontrolován. ČSN EN ISO 50001:2012 Alternativní možnost k EA Systém dle ČSN EN ISO možný přínos Správně nastavený systém dokáže predikovat úspory zajišťující nejen úhradu nákladů na zavedení a certifikaci systému, ale i náklady spojené s realizací úsporných opatření, a to v řádech měsíců či několika málo let. Největším problémem je poskytnutí lidských zdrojů plně zajišťujících chod systému hospodaření s energií. Jedině důsledná práce v rámci systému může přinést očekávané úspory.

59 ZÁKON Č. 406/2000 Sb. v platném znění Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů - povinnosti - Pravidelná kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie pro kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kw - Pravidelná kontrola klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem nad 12 kw - Rozsah, četnost, způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy stanovuje prováděcí vyhláška - 193/ Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů - 194/ Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů možný přínos - odhalení nedostatků systému, většinou způsobených nekoncepčními zásahy do energetického systému

60 Kontakt Martin Doležal Projektový manažer pro energetiku TÜV NORD Czech, s.r.o. Českomoravská 2420/ Praha 9 Libeň Tel.: Fax: Mobil:

61 Energetické dokumenty podle zákona o hospodaření energií Ing. Marcela Juračková ředitelka odboru kontroly 15. března 2016 pracovní seminář Plnění závazků z energeticko-klimatické politiky EU

62 Kompetence SEI Legislativní úprava pravomocí SEI HLAVA IV EZ Státní energetická inspekce je zrušena Změna z. č. 406/2000 Sb. přidána HLAVA VI Státní energetická inspekce

63 Energetické dokumenty SEI se zaměřuje na kontrolu dokumentů zpracovávaných energetickými specialisty podle zákona č. 406/2000 Sb.: 1/ Zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie 2/ Zprávy o kontrole klimatizačního systému 3/ Průkaz energetické náročnosti budovy 4/ Energetický posudek 5/ Energetický audit (energetický management) Energetický specialista osoba držící oprávnění od MPO ke zpracování uvedených dokumentů

64 Energetické dokumenty Kontrola kotlů a klimatizací u provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kw a příslušných rozvodů u provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem nad 12 kw kontroly provádí energetický specialista výsledkem kontroly je zpráva frekvence kontroly podle výkonu kotle/klimatizačního systému a monitoringu systému zpráva obsahuje mj. hodnocení dimenzování kotle/klimatizace a účinnosti kotle a rozvodu/klimatizace doporučení ke zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodu/klimatizace SEI nově kontroluje kvalitu zpracovávaných zpráv o kontrolách alespoň jednu dvacetinu zpráv vydaných v předchozím roce

65 Energetické dokumenty Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo její ucelené části Vyžadován při/(u): výstavbě nových budov, větších změnách dokončených budov budov užívaných OVM podle EVP prodejů a pronájmů budov prodejů a pronájmů ucelených částí budov Při výstavbách nových budov a větších změnách dokončených budov dokládá PENB plnění požadavků na energetickou náročnost budovy (stanoveny zákonem) U prodejů a pronájmů hodnotí PENB tzv. stávající stav budovy (skrze referenční budovu) doporučená opatření pro snížení ENB SEI nově kontroluje kvalitu zpracovávaných PENB alespoň jednu dvacetinu PENB vydaných v předchozím roce

66 Energetické dokumenty Energetický posudek dokument, který obsahuje informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem včetně výsledků a vyhodnocení Vyžadován při/(u): Výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 20 kw Výstavbě nové elektrárny či rekonstrukci stávající, zda KVET Výstavbě průmyslového zařízení či rekonstrukci stávajícího pro využití odpadního tepla Výstavbě nové SZT či rekonstrukci stávající pro využití odběru odpadního tepla z průmyslových provozů Posouzení proveditelnosti projektů programy podpory Vyhodnocení plnění parametrů projektů v programech podpory stanovení výsledků a podmínek proveditelnosti

67 Energetické dokumenty Energetický audit dokument, který obsahuje informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie (varianty) výběr optimální varianty(doporučení ES) Nově stanovená povinnost: Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií 19) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu 20), který zahrnuje energetický audit. 19) ČSN EN ISO Systém managementu hospodaření s energií. 20) ČSN EN ISO Systémy environmentálního managementu.

68 Energetické dokumenty Přístup SEI ke kontrolám nových povinností spojených s EA Účinnost novely účinnost povinnosti Úvodní energetické přezkoumání + implementace normy + certifikace normy = dlouhý proces Nedostatek energetických specialistů Jistá počáteční benevolence ze strany SEI (nutný viditelný záměr splnit požadavky zákona)

69 Energetické dokumenty Databáze vytvořených energetických dokumentů rok 2015 Celkově ohlášeno PENB EA 1413 Zprávy kotle/klimatizace Od povinnost ES ohlašovat každý zpracovaný energetický dokument.

70 Energetické dokumenty % rozdělení kontrol podle kontrolovaných zákona č. 406/2000 Sb. [PROCENTO] [PROCENTO] [PROCENTO] [PROCENTO] [PROCENTO] 1/ Kontrola provozovaných kotlů a příslušných rozvodů, kontrola klimatizačních systémů 2/ Vybavenost objektů regulační technikou, pravidla vytápění, účinnost zařízení z hlediska tepelných ztrát apod. 3/ Povinnosti spojené s průkazy energetické náročnosti 4/ Zpracování EA, EP 5/ Povinnosti energetických specialistů 6/ Štítkování a ekodesign

71 Děkuji za pozornost!

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3 Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3 Seminář: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 10. 6. 2015 Obsah prezentace Představení prioritní osy 3 Efektivní energie

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR

NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR Jsme tu pro Vás 27. ledna 2016 Jakub Vít ředitel a předseda správní rady www.nceu.cz Alternativní opatření dle sektorů Potenciál úspor a alokace Alternativní opatření

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

kam směřuje zelený závazek EU?

kam směřuje zelený závazek EU? Energetická účinnost: Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor debata v Evropském domě 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU

Více

Příprava MPO na budoucí programovací období

Příprava MPO na budoucí programovací období Příprava MPO na budoucí programovací období Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, MPO Příprava na programovací období 2014+ Na konci listopadu 2012 vláda schválila vymezení 8 operačních programů

Více

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU , směrnice EU Ing. František Plecháč 1 Zákon byl vydán pod č. 406/2000 Sb. Hlavní důvody posledních novelizací zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky

Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Představení Centra pro regionální rozvoj České republiky Seminář pro žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické náročnosti

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

PŘÍLOHA Č. 4 ZDROJE PRO FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ ÚEK LK

PŘÍLOHA Č. 4 ZDROJE PRO FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ ÚEK LK PŘÍLOHA Č. 4 ZDROJE PRO FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ ÚEK LK LIBERECKÝ KRAJ 1 OBSAH 1 PŘEHLED FINANČNÍCH ZDROJŮ PRO FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ VČ. VYUŽITÍ DOTAČNÍCH TITULŮ...3 1.1 Možné zdroje financování...3 1.2 Strukturální

Více

Dotační tituly v novém programovém období 2014-2020

Dotační tituly v novém programovém období 2014-2020 Dotační tituly v novém programovém období 2014-2020 Ing. Jan Kříž náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstvo životního prostředí Program Nová zelená úsporám

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií Příležitost pro poskytovatele FM služeb Novela zákona č. 406/2000 Sb. V roce 2012 byla Evropským parlamentem a Radou schválena směrnice 2012/27/EU

Více

Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory

Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor seminář Zvyšování energetické

Více

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková

Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Renata Kořínková Možnosti finanční podpory v novém Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Renata Kořínková Programy podpory OP PIK Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Národní akční plán energetické účinnosti ČR Odbor energetické účinnosti a úspor únor 2016 verze 1 Národní akční plán energetické účinnosti ČR dle čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, výzkumu, vývoje, inovací a investičních pobídek

Více

Aktuální informace v oblasti energetiky z pohledu OK

Aktuální informace v oblasti energetiky z pohledu OK Aktuální informace v oblasti energetiky z pohledu OK Odbor strategického rozvoje kraje oddělení regionálního rozvoje 25. Března 2013, Litovel Obsah prezentace 1. Územní energetická koncepce OK Aktualizace

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

118/2013 Sb. VYHLÁKA

118/2013 Sb. VYHLÁKA 118/2013 Sb. VYHLÁKA ze dne 9. května 2013 o energetických specialistech Změna: 234/2015 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen ministerstvo) stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vydané nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2009 ze dne 4. 3. 2009 24.4.2012 Identifikace zpracovatele: obchodní firma:

Více

Příprava podkladů pro akční plán energetické efektivnosti

Příprava podkladů pro akční plán energetické efektivnosti Příprava podkladů pro akční plán energetické efektivnosti Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 Program

Více

RENARDS OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 21. 4. 2016

RENARDS OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 21. 4. 2016 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 21. 4. 2016 Přehled dotací do oblasti OZE napříč dotačními tituly Rezidenční nemovitosti ZÚ Zateplení rodinných domů, OZE IROP Zateplení bytových domů + OZE OPŽP Kotlíkové dotace

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014-2020

Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014-2020 Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014-2020 Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem

Více

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Agentura CzechInvest -- příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR -- vznik v roce 1992 -- od roku 2004 síť regionálních

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ Aquatherm Praha 2014 4. března 2014 Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa 2020, jeden z cílů klimaticko-energetické politiky 20-20-20: snížení emisí x zvýšení

Více

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Zakládající partneři Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Významní partneři Snižování energetické náročnosti budov Petr Holub 19. května 2015 Partneři Transpozice

Více

26. června 2013. Fond soudržnosti WWW.OPD.CZ. Evropská unie Investice do vaší budoucnosti. Evropský fond pro regionální rozvoj

26. června 2013. Fond soudržnosti WWW.OPD.CZ. Evropská unie Investice do vaší budoucnosti. Evropský fond pro regionální rozvoj Podpora udržitelné dopravy (udržitelné mobility) z evropských fondů (Operační program Doprava 2014-2020) a z dalších finančních zdrojů Ministerstva dopravy ČR Evropská unie Investice do vaší budoucnosti

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Náhrada stávajících stacionárních zdrojů na pevná paliva v domácnostech.

2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech Náhrada stávajících stacionárních zdrojů na pevná paliva v domácnostech. Hlavní město Praha vyhlašuje dne 18. 02. 2016 Výzvu č. 1 k předkládání žádostí o dotaci z programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech financovaného

Více

Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení

Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení Společné stanovisko MMR a SEI k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci a k předkládání dokumentace v územním a stavebním řízení I. Úvod Postavení dotčených orgánů ve správním řízení obecně

Více

Energetický audit Energetický audit Povinnost zpracovat energetický audit 1 500 GJ/rok, 000 GJ/rok 700 GJ/rok Energetický audit

Energetický audit Energetický audit Povinnost zpracovat energetický audit 1 500 GJ/rok, 000 GJ/rok 700 GJ/rok Energetický audit Energetický audit Energetický audit slouží pro zhodnocení využívání energií v daném objektu - v budově, ve výrobním provozu anebo při instalaci nového zdroje energie. V rámci auditu se identifikují možnosti

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

Revitalizace bytových domů

Revitalizace bytových domů Revitalizace bytových domů Ing. Pavel Zteiskar obchodní ředitel Program Představení skupiny Dům plný úspor Dotace pro bytové domy v ČR Nová zelená úsporám 2016 Případová studie Kdy začít s přípravou Jak

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20. května 2008 ENVI Brno Operační program životní prostředí obecně Operační program Životní prostředí (OP ŽP) schválen Evropskou komisí dne 19.12.2007 OP ŽP navazuje

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 12 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Energetický audit (EA) vs. Energetický management (EM) Prezentace: Martin Varga www.stavebni-fyzika.cz

SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Energetický audit (EA) vs. Energetický management (EM) Prezentace: Martin Varga www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Energetický audit (EA) vs. Energetický management (EM) Prezentace: Martin Varga www.stavebni-fyzika.cz Nejprve vysvětlení pojmů: Energetický audit (dále jen EA) => lze si pod tím

Více

Fórum českého stavebnictví 2009 4. 3. 2009, Praha NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY současnost a budoucnost stavebnictví ČR Pavel Nejedlý vedoucí oddělení ekonomických nástrojů a veřejné podpory MŽP Rámec Evropské

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR Stanovisko Výboru pro udržitelnou energetiku Rady vlády pro udržitelný rozvoj k energetické efektivnosti a úsporám konečné spotřeby energie

Více

Stručný přehled o harmonogramu výzvy: Příjem Registračních žádostí: Projekty z oblasti OZE: 21. 5. 2012 (od 12h) 8. 6.

Stručný přehled o harmonogramu výzvy: Příjem Registračních žádostí: Projekty z oblasti OZE: 21. 5. 2012 (od 12h) 8. 6. Dne 2. května 2012 byla vyhlášena III. Výzva - prodloužení k předkládání žádostí v programu Eko-Energie z Operačního programu Podnikání a inovace. Rádi Vás touto cestou informujeme o způsobu, jak podat

Více

Výzva I programu podpory Obnovitelné zdroje energie

Výzva I programu podpory Obnovitelné zdroje energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídicí orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Obnovitelné zdroje energie Název programu podpory Prioritní

Více

; ENERGETICKÝ MANAŽER

; ENERGETICKÝ MANAŽER ; ENERGETICKÝ MANAŽER PRO MĚSTA A OBCE PODZIM 2011 ZPRAVODAJ APLIKACE E-MANAŽER UVNITŘ NAJDETE Novinky v aplikaci e-manažer 2 Co Vám přinese užívání aplikace e-manažer Normování spotřeby podle klimatických

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR schválené valnou hromadou dne 20. října 2015 v Brně Legislativní proces a právní prostředí Pro jednání legislativní rady vlády přijmout pravidlo vyžadující

Více

Zákon č. 406/2000 Sb. - jeho novela č. 318/2012 Sb. ve vztahu na současný stav prováděcích vyhlášek

Zákon č. 406/2000 Sb. - jeho novela č. 318/2012 Sb. ve vztahu na současný stav prováděcích vyhlášek Zákon č. 406/2000 Sb. - jeho novela č. 318/2012 Sb. ve vztahu na současný stav prováděcích vyhlášek Odborná činnost k politice územního rozvoje a územně plánované dokumentaci podle zákona č. 458/2000 Sb.,

Více

Systém řízení energetického hospodářství

Systém řízení energetického hospodářství Systém řízení energetického hospodářství Návrh kroků a opatření vedoucích k zavedení energetického managementu Projekt je zaměřený na zavedení energetického managementu pro potřeby města Pardubice V Pardubicích

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( 2014-2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 26.2. 2015 II. Podpora inovativního podnikání v

Více

Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí

Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí Operační program Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Zdroje podpory v oblasti životního prostředí Operační program Životní prostředí Ing. Theodor Bernt Zástupce ředitele odboru fondů EU Ministerstvo

Více

Úspory a účinnost v energetické politice státu

Úspory a účinnost v energetické politice státu Úspory a účinnost v energetické politice Energie pro budoucnost XVI Energetická efektivita v průmyslové sféře pro růst podniku 15. září 2015 9:30 13:20 BVV sál P-4 Historie státní energetické koncepce

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor.

1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor. 1. Informace VUE o plnění usnesení Rady z 9. Listopadu 2015 ohledně Energetických úspor. Návrh usnesení: Uložit VUE pokračování v aktivním sledování této prioritní oblasti ve spolupráci s MPO a MŽP a pravidelně

Více

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí

RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám RODINNÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí

Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí Potřebnost energetického managementu nejen měst a obcí Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Plnění cíle NAPEE alternativní schéma dle článku 7 ČR se rozhodla jít cestou alternativního

Více

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Struktura vystoupení I.

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

Operační program životní prostředí podpora projektů v oblasti ochrany ovzduší, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor 8.10.

Operační program životní prostředí podpora projektů v oblasti ochrany ovzduší, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor 8.10. Operační program životní prostředí podpora projektů v oblasti ochrany ovzduší, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor 8.10.2007 1 Obsah Operační program životní prostředí stav přípravy Typy

Více

ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast

ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast ITI Hradecko-pardubická metropolitní oblast PhDr. Karel Vít, Ph.D. Setkání na téma Možnosti financování projektových záměrů obcí a měst ze zdrojů EU a KHK v období 2014-2020 Nepolisy 22. 6. 2015 Obecné

Více

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz. SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016

Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz. SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016 Prezentace: Jan Stašek, Tomáš Kupsa www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2015 Dotační programy v roce 2016 Dotační programy v roce 2016 Nová zelená úsporám (NZÚ) Kotlíková dotace (OPŽP) PO2.1 Operační

Více

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Možnost zapojení MAS do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF Ministerstvo průmyslu a obchodu Brno,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví

SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví SEKTOROVÁ DOHODA pro stavebnictví K transpozici evropské směrnice EPBD II 2010/31/EU Sektorová dohoda vznikla v rámci projektu Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů

Více

Grantová schémata / dotační tituly IROP

Grantová schémata / dotační tituly IROP Konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti" Téma příspěvku: Grantová schémata / dotační tituly IROP 20. listopadu 2015, Multifunkční centrum zámek Lednice Integrovaný regionální

Více

Aktivity regionálního rozvoje. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc

Aktivity regionálního rozvoje. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc Aktivity regionálního rozvoje Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 23. 9. 2015, Olomouc Obsah prezentace: Aktuální informace z regionálního rozvoje kraje A. Koncepční oblast B. Oblast energetiky

Více

Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů

Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim Tábor 4.2.2010 Představení SEVEn SEVEn je konzultační společnost zaměřená na oblast energetiky a životního prostředí, zejména na

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více

Mateřské školy, zařízení péče o děti

Mateřské školy, zařízení péče o děti Mateřské školy, zařízení péče o děti OBSAH: 1 Identifikace společnosti... 3 2 Nabídka služeb... 4 2.1 Dotační poradenství... 4 2.2 Organizace výběrových řízení... 4 2.3 Inženýrské služby... 5 2.4 Vzdělávací

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

EVROPSKÉ FONDY 2015-2020. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR EVROPSKÉ FONDY 2015-2020 Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR Dotační podpora EU v ČR Alokace programového období 2014 2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy

Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Shrnutí Závěrečné zprávy Ex-ante hodnocení Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 Shrnutí Závěrečné zprávy červen 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 1 Úvod... 4 1.1 Identifikace zadavatele a zhotovitele...

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) SNÍŽENÍ EMISÍ Z LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ (KOTLÍKOVÉ DOTACE) V JIHOČESKÉM KRAJI 1. výzva pro rok 2016 PRAVIDLA Vypracoval:

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Tvoříme klima pro budoucnost Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni Liberec, 26. 1. 2016 Jakub Horecký odbor obecné

Více

Představení programu. Obecné informace Aktuální stav

Představení programu. Obecné informace Aktuální stav 1 Představení programu Obecné informace Aktuální stav 2 Obecné Informace o Programu NZÚ Segmenty podpory Rodinné domy (2014+) Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících RD Oblast podpory

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Informace pro pracoviště AV ČR

Informace pro pracoviště AV ČR Národní 3, 117 20 Praha 1 Informace pro pracoviště AV ČR o možnosti financování vývoje a výzkumu realizovaného v Praze ze strukturálních fondů Zpracoval: Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Specifické cíle Aktivity Alokace Výzvy Finanční nástroje Podání žádosti Veřejné

Více

Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií (vč. změn) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1

Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií (vč. změn) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií (vč. změn) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Zákon 406/2000 (vč. změn) se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb.,

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy Příloha č. 1 Synergie, komplementarity a mechanismy mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů ve verzích z listopadu 2013 a výsledků jednání uskutečněných do 27. 2. 2014)

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE verze ke dni 3.9.2007 OBSAH: 1 Obecná upřesnění příloh k Formuláři žádosti (vydání Rozhodnutí a uzavření Smlouvy)... 2 1.1

Více

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR

Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Udržitelný rozvoj a strategické řízení na úrovni ČR 18. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR 28.II.20II, Autoklub ČR (Opletalova 29, Praha 1) Obsah Informace o udržitelném rozvoji Strategické

Více

Bod č. 4 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 2008 2013 Předkládá ministr dopravy

Bod č. 4 Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 2008 2013 Předkládá ministr dopravy Informace k materiálům projednávaným s rozpravou na schůzi vlády ČR dne 19. 9. 2007 Bod č. 2 Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 včetně rozpočtové dokumentace Předkládá ministr

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Klíčové aspekty spolupráce při přípravě a budoucí realizaci PRV a ostatních programových dokumentů budou zakotveny v Memorandech o spolupráci

Více

Společně dáváme smysl. Možnosti NNO v IROP. Jaromír Hron Člen Monitorovacího výboru IROP Předseda ANNO JMK Brno 25.11.2015

Společně dáváme smysl. Možnosti NNO v IROP. Jaromír Hron Člen Monitorovacího výboru IROP Předseda ANNO JMK Brno 25.11.2015 Společně dáváme smysl Možnosti NNO v IROP Jaromír Hron Člen Monitorovacího výboru IROP Předseda ANNO JMK Brno 25.11.2015 Základní informace Integrovaný regionální operační program Nástupce ROPů Prostředky

Více

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020

Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Integrovaný regionální operační program Centrum pro regionální rozvoj České republiky v období 2014-2020 Ing. Naděžda Burešová Integrovaný regionální operační program (IROP) IROP bude realizován v programovém

Více