ALTERNATIVNÍ FORMY E-VÝUKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH S MOŽNOSTÍ POUŽITÍ V PRAXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALTERNATIVNÍ FORMY E-VÝUKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH S MOŽNOSTÍ POUŽITÍ V PRAXI"

Transkript

1 ALTERNATIVNÍ FORMY E-VÝUKY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH S MOŽNOSTÍ POUŽITÍ V PRAXI MARTINA KUDLÁČKOVÁ Abstrakt Práce je zaměřena na posuzování možností alternativních způsobů vzdělávání na vysokých školách v České republice a jeho praktického využití při výuce. Zaměřuje se převážně na e- learningový způsob vzdělávání a možnosti vývoje a využití jiných způsobů, které moderní výpočetní technika umožňuje. Klíčová slova Výpočetní technika, vzdělávání, E-learning, elearningové vzdělávání, software, hardware, alternativní způsoby, technický rozvoj. Úvod Dnešní doba je ve znamení technického rozvoje a jeho uplatňování v praxi v různých oborech. Jeho rozvoj umožňuje v mnoha případech ulehčení práce a celkové zrychlení pro zpracování výrobku, dat a jiné. K tomu všemu napomohl zvláště vývoj počítačové techniky, která řídí valnou část světa. V dnešní době prakticky nenaleznete obor, ve kterém by se nevyužívala počítačová technika nebo její součásti. Technický rozvoj je také velice znát v oblasti školství a vzdělávání, kde se uplatňují moderní výukové programy nebo moderní technické zařízení, které ulehčuje práci vyučujícího nebo lektora při svém výkladu. Díky moderní technice je možné žáky zapojit do interaktivní výuky, která již v dnešní době není jen o mluveném slově, ale o vzájemné spolupráci vyučujícího a žáka a při samostudiu se nemusí jednat jen o pasivní čtení učebních textů. Nároky na způsob vzdělávání se zvyšují a s použitím nejmodernějších technických prostředků, je potom nejen usnadněná práce vyučujícím, ale také studenti mají možnost se naučit pracovat s novými technologiemi a získat takto praxi pro budoucí zaměstnání. Na vysokých školách mají studenti velice příznivé zázemí, co se týká technického vybavení učeben a studoven počítačovou technikou, jak po stránce hardwarového, tak po stránce softwarového vybavení. Mnoho škol nebo fakult je zaměřeno výhradně na technické obory, které se týkají výpočetní techniky nebo je výpočetní technika pro tyto obory nezbytnou součástí a pro výuku se používají moderní stroje s vynikajícím vybavením. Zaměřila jsem se na oblast vzdělávání na vysokých školách a možnosti alternativních způsobů výuky, které se na některých vysokých školách značně liší. Práce je orientovaná na alternativní vzdělávání v České republice, jelikož srovnávání a průzkum alternativního vzdělávání ve světě a takovémuto způsobu vzdělávání v České republice, by bylo obsáhlejší, než je rozsah této práce. Vzhledem k tomu, že u nás existují různé druhy vysokých škol, jsou možnosti v některých případech značně odlišné a díky těmto odlišnostem se liší i v technickém vybavení a personálním obsazení lidmi, kteří se starají o správu výpočetních středisek. Nejpopulárnějším pojmem pro odlišné způsoby výuky, je E-learning. E-learning je pojem, který značí způsob vzdělávání pomocí interaktivního prostředí, elektronických materiálů v součinnosti s připojením k internetu, které však není vždy zapotřebí. Někteří z uchazečů, kteří se hlásí nebo chystají vybírat některou z vysokých škol, mají potřebu se o dané škole dozvědět co nejvíce a tedy i to, zda škola využívá moderní techniku 1

2 k výuce, případně některé z možných alternativ výuky s použitím výpočetní techniky. Cíl a metodika Práce se zaměřuje na možnosti vzdělávání na vysokých školách s alternativními způsoby výuky, které jsou postupně na školách zaváděny. Průzkum internetových stránek na jednotlivých vysokých školách by měl ukázat, zda využívají na dané vysoké škole některé možnosti z alternativních způsobů výuky. Jelikož je v některých případech obtížné sehnat potřebné informace od všech vysokých škol, zaměřila jsem se na jejich www stránky a informace, které mají dostupné na nich. S výjimkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kde jsem měla možnost praktického vyzkoušení těchto způsobů výuky a možnosti využívání moderní techniky při nich. Cílem práce je odhalit možnosti způsobů výuky na vysokých školách. Zjistit stávající způsoby výuky a možné další rozšíření či vylepšení, které by mohlo celou výuku zefektivnit a zlepšit připravenost studentů, pro které by výuka nebyla jen pouhým čtením materiálů, ale aktivním zapojováním. Získané informace z jednotlivých vysokých škol by mělo vést k závěru, kterým by bylo možné sjednotit a zlepšit tvorbu buď e-learningových kurzů a výuky, ale i případné doporučení jiných metod, kterým lze dosáhnout podporu výuky pomocí výpočetní techniky a tím zajistit lepší připravenost studentů a zkvalitnění celkové výuky. Formu zjišťování informací pouze z dostupných zdrojů a odkazů na jednotlivých stránkách vysokých škol, jsem zvolila z důvodu zjištění, jak jsou tyto informace dostupné pro veřejnost a zda je možné, aby si případný uchazeč o studium na vybrané škole mohl sehnat informace přímo z webových stránek a zhodnotil, jak kvalitní je informování se o možnostech výuky na vysoké škole. Jelikož některé vysoké školy nemají příliš mnoho informací o alternativních možnostech výuky na svých webových stránkách, je v práci uveden také příklad z praktického využití alternativní výuky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kterou jsem mohla jakožto studentka této univerzity využívat a použít k této studii. Výsledky Dle vybraného seznamu veřejných vysokých škol, který je uvedený v Tabulce 1, jsem podrobně procházela jednotlivé www stránky, na kterých mají umístěné svoje prezentace, informace o škole a studiu a další důležité informace nejen pro studenty, ale také pro zaměstnance a zájemce o studiu a širokou veřejnost. Informace, které jsem vyhledávala na těchto stránkách byly umístěny většinou mezi odkazy, informacemi pro studenty nebo na jiných místech, záleželo na členění stránek. Každá škola má své e-learningové programy nazvané jinak a tudíž jejich vyhledávání nebylo zrovna jednoduché. Mnoho vysokých škol využívá převážně pouze e-learningových projektů, ve kterých je možné studenty připravovat a následně také na probranou látku testovat. Název vysoké školy Masarykova univerzita v Brně Univerzita Hradec Králové Vysoká škola chemicko-technologická v Praze České vysoké učení technické v Praze Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Česká zemědělská univerzit v Praze Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Policejní akademie České republiky www stránky

3 Název vysoké školy www stránky Ostravská univerzita v Ostravě Slezská univerzita v Opavě Technická univerzita v Liberci Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Univerzita Karlova v Praze Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Pardubice Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola polytechnická Jihlava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Vysoké učení technické v Brně Západočeská univerzita v Plzni Akademie múzických umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze Janáčkova akademie múzických umění v Brně Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Vysoká škola ekonomickoprůmyslová v Praze Univerzita obrany v Brně Tab. 1. Seznam vysokých škol Zdroj: 1 E-learning 1.1 Moodle Valná většina škol využívá softwarového balíku Moodle, který je určen pro vytváření podpůrných výukových programů pro distanční studium, ale nejen to, a který lze přizpůsobit potřebám dané školy a vzhledově upravit tak, aby se odlišoval od základní verze. Moodle lze volně stáhnout z internetu, jelikož jeho licence je GNU General Public Licence, je to volně šiřitelný program, který lze zdarma využívat, patří do projektu zaměřeného na svobodný software. Toto je výhodné pro školy, které tímto mohou ušetřit a nemusí zakupovat drahý software, se kterým je poté spojeno několik dalších poplatků za jeho správu a podobně. Moodle je vhodným nástrojem pro vytváření e-výuky ve škole, ale také na pracovištích. Ve většině případů jej školy nechávají v původní podobě, co se týče vzhledu a proto je většina e-learningových projektů na škole vzhledově stejných nebo velice podobných. Co se týče obsahů, moodle se dá různě modifikovat přidáním různých komponentů, kterými je možné práci v Moodle ulehčit. Orientace v Moodle, je však o něco složitější a prvním návštěvníkům, kteří se s Moodle ještě nikdy nesetkali, může dělat potíže nalézt to, co potřebují a do jakého kurzu se potřebují 3

4 přihlásit. 1.2 Alternativy k Moodle Existují však i jiné možnosti, které jsou také OpenSource a je možné je stahovat zdarma. Jedním příkladem je exe elearning XHTML editor. Toto je nástroj, kterým lze jednoduchým a přitom efektivním způsobem připravit e-learningový kurz, který se poté umístí na internetové stránky. Příprava takového již potřebuje jistou zručnost. Je možné do takového kurzu zaimplementovat i různá komprimovaná videa, flashe, flashvidea a jiné aktivní prvky, které podpoří studentovu aktivitu při výuce. Ukázkou alternativy k Moodle je také projekt virtuální univerzity EDEN na obrázku 1. Kromě OpenSource projektů, je možné si nechat udělat na míru systém od některé z komerčních společností, která ho ušije na míru podle přání zákazníka. Dle mých zkušeností, této možnosti využívají spíše firemní zákazníci, ale školy využívají buď OpenSource produktů nebo mají vlastní týmy, které pracují na vývoji a správě e- learningových kurzů. K tomu, aby si mohla škola vytvořit takový tým je zapotřebí mít vedoucího týmu, která je převážně z řad vysokoškolských učitelů, případně doktorandů, kteří si následně vybírají spolupracovníky. To jsou schopní studenti, kteří prokáží dostatečné schopnosti a znalosti nebo se chtějí přiučit něčemu novému a získat zkušenosti do budoucí praxe. Školní projekty jsou nejlepším řešením, protože se valná většina z řad týmu pohybuje ve škole a zná místní poměry a může tedy vytušit budoucí potřeby. Škola tak získá relativně zadarmo pracovníky, případně dobrovolníky a vlastní projekt, který obohacuje a ulehčuje její fungování. Tento způsob volí především školy, které mají technické zaměření. Obr. 1. Virtuální univerzita EDEN Zdroj: 4

5 Tyto výukové systémy jsou často spojeny s informačními systémy, které zabezpečují celkovou agendu, která se týká studenta. Není to však pravidlem. Ze získaných poznatků, jsem zjistila, že velké množství vysokých škol využívá systému STAG, který je možné sice upravit, ale dle zkušeností z Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kde mají vlastní univerzitní informační systém, je STAG značně omezen pro některé funkce a jeho ovládání a hlavně orientace v něm je pro nové studenty, kteří se s ním nikdy nesetkali, obtížnější. 2 Využití moderní techniky Alternativní způsoby výuky jsou zabezpečovány pomocí moderního technického vybavení převážně počítačových a přednáškových učeben. Přednáškové sály jsou již ve většině případů vybaveny výbornou audiovizuální technikou, která umožňuje sledování přednášky i v jiných sálech, jako je tomu například na Univerzitě Karlově, kdy je několik sálů propojeno a žáci mají možnost sledovat přednášku on-line. Mendelova lesnická a zemědělská univerzita má k dispozici speciální multimediální dotekové tabule, které jsou propojené s počítačem, na kterém jsou umístěny výukové materiály a vyučující má možnost v promítaném textu zvýrazňovat potřebné výrazy, pomocí speciálních tužek, které jsou součástí vybavení tabule. Každá tužka je definována na jinou barvu a i když jsou tužky jen dřevěné, tabule zareaguje na místo, ze kterého se tužka zvedla a na které je například definovaná červená barva, a při označování nebo psaní na tabuli touto tužkou tabule zobrazuje červenou barvu. Součástí on-line komunikace s žáky je komunikace přes komunikátory, kdy vyučující sedí na jiné univerzitě a přednáší například na druhém konci republiky. Do této kategorie je možné také zařazení způsobů komunikace mezi vyučujícím a studentem pomocí komunikačních nástrojů, například Skype. Většina těchto nástrojů je určena pro domácí použití a tak je tedy nutné se předem ujistit, zda v licenci není nějaké omezení pro veřejné použití. V případech takto omezených licencí, je by si měli uživatelé zjistit, za jakých podmínek mohou tedy tyto služby využívat. V příloze číslo 1, jsou pro ukázku uvedeny ve zkrácené podobě některé body licenční smlouvy k používání komunikátoru ICQ, který je asi nejrozšířenějším. 3 Využití v praxi Praktické využívání již existujících e-learningových kurzů a komplexní využití techniky, které mají vyučující k dispozici pro přednášky a praktické cvičení, je však využíváno jen v malé míře nebo pouze v případech, kdy je to zcela nezbytné. E-learningové kurzy jsou spíše doporučeným způsobem vzdělávání, až na výjimky, kdy je využíváno k celkové výuce a následnému testování studenta a udělení známky. Výhodou takového systému je ušetření času, kdy vyučující připraví testové otázky, zadá do systému a sytém poté jednotlivým žákům vygeneruje testy, které jsou poté systémem také vyhodnoceny. Někteří vyučující tento způsoby využívají k vygenerování testových variant a vytištění pro písemnou podobu zkoušky. Vyučující má v tomto případě jisté výhody, kdy si žáci předávají varianty testů. Systém tímto způsobem může vygenerovat nepřeberné množství testů, při kterých je malá pravděpodobnost, že se budě některý opakovat. Diskuse Výsledkem zkoumání, zda vysoké školy a v jakém rozsahu využívají e-learningových způsobů výuky, jsem dospěla k názoru, že v našich podmínkách nejsou zdaleka vyčerpány možnosti, ze kterých by se dalo čerpat a to hlavně co se týká možností způsobů jak zpestřit 5

6 studium. Velká většina vysokých škol, ať se jedná o státní vysoké školy nebo soukromé vysoké školy, se určitým způsobem zapojily do nového trendu e-learningových způsobů výuky. Každá škola si tento pojem pochopila po svém a tomu přizpůsobila jeho používání ve škole a zapojování do výuky. Pokud však něco označíme e-learningem, e-learningovým vzděláváním a podobně, mělo by to být tedy skutečné pojetí e-learningu, tak jak je skutečně chápán a ne pouhým zveřejnění skript nebo jiných výukových materiálů, převedených do elektronické podoby, jak je tomu na některých vysokých školách. Takovýto přístup k označování e-learningového vzdělávání vede k mystifikování studentů. Při alternativní výuce by se měli studenti aktivně zapojovat do dané výuky ne jen pasivně pročítat materiály, které si mohou zakoupit v prodejnách skript, zapůjčit v knihovnách nebo vytisknout. Aktivní přístup k výuce a zapojování studenta do výuky, či při samostatném studiu, zvyšuje lepší pochopení probírané látky. Studenti nepodléhají pouze pasivnímu čtení materiálů, které v některých případech nemá příliš velké účinky při pochopení problematiky. E-learningové kurzy by měly být postaveny tedy na aktivním přístupu studenta a zapojovat ho do různých aktivit při procházení jednotlivých kapitol a lekcí kurzu. Není možné se vyhnout pasivnímu čtení výukových materiálů, ale účelem e-learningového vzdělávání není jen o čtení skript. Oživením při výuce a při vytváření e-learningových kurzů je zapojování do výukových materiálů videa s ukázkami probírané látky, animované flashe, které by byly aktivní na klikání a student se tímto způsobem proklikal například k nějakému řešení. V případě nějaké špatné odpovědi by musel začít od některého bodu, který je rozhodující při dalším směrování ke správnému výsledku. V několika případech jsem se setkala i s tím, že škola má hned několik e-learningových kurzů. Prakticky ve všech případech se jednalo to e-learningové kurzy, které byly vytvořeny a určeny pouze pro nějakou fakultu nebo katedru a jiná měla zase jiný systém na tvorbu e- výuky. Dle mého názoru by měly být tyto systém sjednocené, a pokud škola umožňuje vzdělávání a výuku pomocí e-learningu, mělo by to být umístěno na jednom místě a studentovi by pak odpadly problémy spojené s tím, že by si nepamatoval, ve kterém e-learningovém systému je daný kurz. Dalo by se říct, že tento ukazatel napovídá o tom, že daná škola nemá sjednocený názor na takovýto způsob vzdělávání a v celouniverzitním měřítku proto není spolupráce na vytváření takého systému vzdělávání. Závěr Využívání alternativních způsobů e-výuky je v celkovém hledisku v rozvoji. Toto je zapříčiněno tím, že školy buď nemají prostředky k zavádění nových technik vzdělávání studentů a zaměstnanců. Pokud by se našlo dostatečné množství prostředků nebo v ideálním případě tým lidí, kteří by se věnovali pouze zavádění a správě e-výukových programů a ostatnímu s tím spojenému, mohli by studenti na našich univerzitách studovat způsobem pro ně zábavným nebo alespoň zajímavým, než jak je to ve většině případů v dnešní době. Hudbou budoucnosti zůstávají však nadále některé z moderních výukových metod, které je možné vidět v zahraničí a to nejen z důvodu, že takováto technika buď není u nás stále dostupná, ale také, že starší generace vyučujících mnohdy nerada s moderní technikou pracuje nebo se jen naučí základní funkce, se kterými oni na přednášce a při výuce vystačí. 6

7 Literatura Internetové zdroje: [1] Wikipedai - [2] Wikipedia - <http://cs.wikipedia.org/wiki/gnu> [3] Moodle - <http://docs.moodle.org/en/license> [4] <http://www.vysokeskoly.cz> [5] <http://education.utb.cz/uni/vuni.nsf/index?open&n=uvod> [6] <http://exelearning.org/> [7] <http://www.icq.com/legal> [8] Masarykova univerzita v Brně - <http://is.muni.cz/elportal/>; <http://www.muni.cz> [9] Univerzita Hradec Králové - <http://oliva.uhk.cz/webct/entrypage.dowebct>; <http://www.uhk.cz> [10] Vysoká škola chemicko-technologická - <http://www.vscht.cz/uer/e-learning.html>; <http://www.vscht.cz/eso/; [11] České vysoké učení technické v Praze - <https://ocw.cvut.cz/ocw/>; <http://www.cvut.cz. [12] Česká zemědělská univerzita v Praze - <https://moodle.czu.cz/>; <http://www.czu.cz> [13] Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích <http://www.jcu.cz>; <http://www.jcu.cz> [14] Ostravská univerzita - <http://moodle.osu.cz/>; <http://www.osu.cz> [15] Slezská univerzita v Opavě - <http://www.slu.cz> [16] Technická univerzita v Liberci - <http://e-learning.tul.cz/cgiin/elearning/elearning.fcgi>; <https://skripta.ft.tul.cz/>; <http://www.tul.cz> [17] Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - <http://edu.ujep.cz/>; <http://www.ujep.cz> [18] Univerzita Karlova v Praze - <http://dl.cuni.cz/>; <http://www.cuni.cz> [19] Univerzita Palackého v Olomouci <http://edo.upol.cz/>; <http://elearning.upol.cz/barborka/lms/>; <http://unifor2.upol.cz/ulive/unifor/logon.php>; <http://www.upol.cz> 7

8 [20] Univerzita Pardubice - <http://www.upce.cz/studium/studium-learning/>; <http://www.upce.cz> [21] Vysoká školá báňská Technická univerzita Ostava - <http://vyuka.fs.vsb.cz/index.php?lang=en_utf8>; <http://www.vsb.cz> [22] Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze, spol. s r.o. <http://www.vscrts.cz> [23] Vysoká škola ekonomická v Praze - <https://zvonek.vse.cz/>; <http://u3v.vse.cz/predmety/predmet_u061.html>; <http://vc.vse.cz/dc/edoceo/uvod.htm>; <http://www.vse.cz> [24] Vysoká škola polytechnická v Jihlavě - <http://www.vspji.cz> [25] Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - <http://www.utb.cz> [26] Policejní akademie České republiky - <http://www.polac.cz> [27] Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích - <http://www.vstecz.cz> [28] Vysoké učení technické v Brně - <http://www.vutbr.cz> [29] Západočeská univerzita v Plzni - <http://www.zcu.cz> [30] Akademie múzických umění v Praze - <http://www.amu.cz> [31] Akademie výtvarných umění v Praze - <http://www.avu.cz> [32] Janáčkova akademie múzických umění v Brně - <http://www.jamu.cz> [33] Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - <http://www.mendelu.cz>; <http://is.mendelu.cz/> [34] Vysoká škola ekonomickoprůmyslová v Praze - <http://www.vsup.cz> [35] Univerzita obrany v Brně - <http://www.unob.cz> 8

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012

Web of Knowledge. Statistika za rok 2012 Web of Knowledge Statistika za rok 2012 Statistické údaje za celé konsorcium: JCR dotazy 263770 JCR přihlášení 191893 webové služby - dotazy 557911 webové služby - přihlášení 490590 WoS dotazy 5907279

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2010

Web of Knowledge. Statistika za rok 2010 Web of Knowledge Statistika za rok 2010 Statistické údaje za celé konsorcium: Celkem zobrazených záznamů z WoK 5292675 JCR dotazy 246325 JCR přihlášení 176741 WoS dotazy 4396705 WoS přihlášení 793942 Instituce

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003

Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003 Č. J.: VP/S 29/03-160 V Brně dne 20. března 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 20.2.2003 na základě žádosti České republiky - Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. ul. A. Jiráska, č.p. 1887 434 01 Most (CZ) ICT plán

škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. ul. A. Jiráska, č.p. 1887 434 01 Most (CZ) ICT plán Střední ř škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. ul. A. Jiráska, č.p. 1887 434 01 Most (CZ) Tel.: 411 130 116, fax: 411 130 117, e-mail: info@iliev-cz.com,, www.ssdvs.cz ICT plán Školní rok 2012-2013

Více

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR

PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR. 1. Obecný přehled poskytování psychologického poradenství na VŠ v ČR PŘEHLED PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ NA VŠ V ČR Předkládaná zpráva přináší výsledky výzkumu mapujícího psychologické poradenství poskytovaného na českých vysokých školách. Jeho cílem bylo zjistit, jaké

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 8. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce. st. ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah modulu umožní absolventům získání teoretických

Více

Odhalování plagiátů v závěrečných pracích

Odhalování plagiátů v závěrečných pracích Odhalování plagiátů v závěrečných pracích Zapojení BIVŠ do projektu na odhalování plagiátů Theses Obsah 1. Úložiště dokumentů 2. Vložení vlastního dokumentu 3. Zpracování 4. Zobrazení podobností 5. Zobrazení

Více

půjčka go půjčka pro. Go to top sms půjčka sms půjčka finance 100 Praha sms půjčka Verifikace bankovního účtu finance sms pujcky peníze 200 Brno sms

půjčka go půjčka pro. Go to top sms půjčka sms půjčka finance 100 Praha sms půjčka Verifikace bankovního účtu finance sms pujcky peníze 200 Brno sms půjčka go půjčka pro. Go to top sms půjčka sms půjčka finance 100 Praha sms půjčka Verifikace bankovního účtu finance sms pujcky peníze 200 Brno sms pujcky Instituce které vám půjčí peníze pujcka sms žádost

Více

Petr Vybíral 10.10. 2015

Petr Vybíral 10.10. 2015 Petr Vybíral 10.10. 2015 DIDAKTICKÉ TECHNOLOGIE 1 SYLABUS PŘEDMĚTU 1.Didaktické technika 2.Média používaná ve výukovém procesu 3.E-learning 4.IS MU(osobní administrativa - Zápis předmětů, známky, rozvrh,

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Odhalování plagiátů v závěrečných pracích

Odhalování plagiátů v závěrečných pracích Odhalování plagiátů v závěrečných pracích Zapojení BIVŠ do projektu na odhalování plagiátů Theses http://theses.cz/ Obsah 1. Úložiště dokumentů 2. Vložení vlastního dokumentu 3. Zpracování 4, Zobrazení

Více

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace Tabulka 4 přílohy 3 Metodiky hodnocení výsledků

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Odhalování plagiátů v závěrečných pracích

Odhalování plagiátů v závěrečných pracích Odhalování plagiátů v závěrečných pracích Zapojení BIVŠ do projektu na odhalování plagiátů Theses http://theses.cz/ Obsah Úvod 1. Úložiště dokumentů 2. Vložení vlastního dokumentu 3. Zpracování 4. Zobrazení

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

ZPRAVODAJ. Centra výpočetní techniky

ZPRAVODAJ. Centra výpočetní techniky ZPRAVODAJ Centra výpočetní techniky číslo 1 prosinec 2015 Obsah Úvodní slovo... 2 IT HelpDesk nová služba pro studenty UP... 2 Office 365 benefit už i pro zaměstnance... 3 Doba cloudová aneb kam s daty?...

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) Jak na vysokou školu Veřejné vysoké školy Strana: 10 VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) WWW stránka: www.amu.cz AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) WWW stránka: www.avu.cz

Více

TOP Zaměstnavatelé 2016

TOP Zaměstnavatelé 2016 TOP Zaměstnavatelé 2016 Analýza průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016 pro HR manažery Obsah analýzy Realizace projektu 4 5 Demografická data průzkumu 6 7 Analýza 8 24 3 Realizace projektu Období sběru dat:

Více

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut.

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut. 1 kam po maturitě ADRESÁř VYSoKÝCh škol A fakult V české REpUBLICE 0/01 Adresář vychází z internetového adresáře www.vysokeskoly.com a z webových stránek jednotlivých škol. Podrobné prezentace jednotlivých

Více

Elektronické informace mìní vysokoškolské studium

Elektronické informace mìní vysokoškolské studium Elektronické informace mìní vysokoškolské studium Jiøí POTÁÈEK 1. Úvod Poslední desetiletí minulého století pøineslo mnoho zmìn, a to nejen voblasti politické, ale i v dalších oborech, zejména technických.

Více

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ 2.2 - VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 07 PRIORITNÍ OSA:

Více

AKADEMIE STING ZÍSKALA ERASMUS+

AKADEMIE STING ZÍSKALA ERASMUS+ STINGNEWS N E W S L E T T E R A K A D E M I E S T I N G 2 0 1 5 Redakce PR oddělení AKADEMIE SITNG AKADEMIE STING ZÍSKALA ERASMUS+ AKADEMIE STING ÚSPĚŠNĚ ZÍSKALA ERASMUS CHARTER PRO VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

ArcGIS v prostředí škol a univerzit. příprava na praxi. Sylva Vorlová

ArcGIS v prostředí škol a univerzit. příprava na praxi. Sylva Vorlová ArcGIS v prostředí škol a univerzit příprava na praxi Sylva Vorlová Co vás čeká 40 min Co potřebují umět dnešní absolventi úvod + ukázky: Sběr dat v Collectoru tvorba a využití webové služby, webové mapy

Více

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory:

Přehled vysokých škol, kde můžete studovat ekonomické obory: Jak se dostat na filozofické, humanitní a sociální fakulty Na filozofických a humanitních fakultách lze studovat mnoho oborů psychologie, filozofie, logika, politologie, sociologie, sociální politika a

Více

Cílová skupina Výuka je určena pro 10 15 pracovníků v oblasti zemědělství či zpracovatelské oblasti

Cílová skupina Výuka je určena pro 10 15 pracovníků v oblasti zemědělství či zpracovatelské oblasti Informace o kurzu E-learning Ekologické zemědělství a produkce biopotravin Autor/autoři kurzu Ing. Romana Rajnyšová, Ing. Miroslava Lapková Garant kurzu Ing. Romana Rajnyšová Cílová skupina Výuka je určena

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu 20. 10. 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1) Doktorský studijní program (DSP) se uskutečňuje v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Metodický materiál. Kvadratické funkce

Metodický materiál. Kvadratické funkce KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ 8 PARDUBICE HRADEC KRÁLOVÉ 6 BRNO SVITAVY 6 7 8 OLOMOUC 9 9 10 OSTRAVA LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ

Více

2.4. Vysoké školy od roku 1989-2000 2.4.1. Zákony a dokumenty, které ovlivnily vývoj vysokého školství po roce 1989 Magna Charta Universitatum

2.4. Vysoké školy od roku 1989-2000 2.4.1. Zákony a dokumenty, které ovlivnily vývoj vysokého školství po roce 1989 Magna Charta Universitatum 2.4. Vysoké školy od roku 1989-2000 Po tzv. sametové revoluci, o niž se rozhodující měrou přičinili pražští studenti, byla obnovena akademická svoboda, senáty a volby funkcionářů a roku 1998 byly státní

Více

Centrální portál českých knihoven září 2014

Centrální portál českých knihoven září 2014 Centrální portál českých knihoven září 2014 Bohdana Stoklasová koordinátorka projektu a vedoucí PS pro centrální portál stoklasova@knihovny.cz Obsah Hlavní cíle CPK Subsystémy CPK co CPK vyřeší Mýty a

Více

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. Úvodní ustanovení

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. Úvodní ustanovení 342/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají Ministerstvo zdravotnictví v

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt:

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Kontakt: Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice,

Více

Inovace vzdělávání. Mgr. Dagmar Kocichová. Praha 2015

Inovace vzdělávání. Mgr. Dagmar Kocichová. Praha 2015 Inovace vzdělávání Mgr. Dagmar Kocichová Praha 2015 OBSAH 1. Úvod 2. Koncepce vzdělávání v ČR 3. Od frontální výuky k aktivitě žáků 4. Trendy ICT ve výuce a učení 5. Integrace digitálních technologií do

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

ZKUŠENOSTI A PRAXE POUŽÍVÁNÍ DISTANČNÍCH PODPOR V PRESENČNÍ VÝUCE

ZKUŠENOSTI A PRAXE POUŽÍVÁNÍ DISTANČNÍCH PODPOR V PRESENČNÍ VÝUCE ZKUŠENOSTI A PRAXE POUŽÍVÁNÍ DISTANČNÍCH PODPOR V PRESENČNÍ VÝUCE HRBÁČEK JIŘÍ Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, Poříčí 31, 603 00 Brno hrbacek@jumbo.ped.muni.cz Abstrakt: Zkušenosti a

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách. Mgr. et MgA. Anna Ronovská

Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách. Mgr. et MgA. Anna Ronovská Možnosti integrace uměleckých postupů do vzdělávání na technicky zaměřených vysokých školách Mgr. et MgA. Anna Ronovská Záměr Výzkum možností umělecké edukace v prostředí technicky zaměřených vysokých

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky

Pořadové číslo: 1. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky Pořadové číslo:. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce matematiky 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení zakázky: Komplexní zajištění vzdělávacího programu Čerpací stanice komplexní služby a informace pro cestovní ruch pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Blended learning v podnikovém vzdělávání případová studie

Blended learning v podnikovém vzdělávání případová studie Blended learning v podnikovém vzdělávání případová studie Úvod Popis kurzu tvorba a realizace kurzu Vstupní a výstupní informace z akce Závěry Dana Egerová a Ludvík Eger 1 Spolupráce univerzity s OHK Jednou

Více

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa

1. Úvod Přehled akreditovaných DSP/DSO: Hospodářská politika a správa Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava září 2012 O hodnocení doktorských studijních programů

Více

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu:

Fakulta pedagogická. a) Bakalářské studijní programy vedoucí ke studiu učitelství nebo k odbornému výstupu: Fakulta pedagogická Sedláčkova 38, Plzeň, 30614 Tel.: 377 636 010-15,, fax: 377 636 022 E-mail: uchazec-fpe@fpe.zcu.cz, WWW Stránka: www.fpe.zcu.cz Obecné informace o fakultě Fakulta pedagogická ZČU zajišťuje

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu. zakázka č. 2107

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu. zakázka č. 2107 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2107 Název projektu: Manažerské vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol - výzkum současného stavu Odpovědný řešitel: PaedDr.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky Smártík Zpravodaj k projektu Učení může být příjemnou hrou Číslo 2 Úvod Krajská konference o podpoře interaktivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

NÁVRH A REALIZACE WWW PREZENTACE ČKR

NÁVRH A REALIZACE WWW PREZENTACE ČKR NÁVRH A REALIZACE WWW PREZENTACE ČKR Šárka Ocelková Ústav výpočetní techniky MU v Brně, Botanická 68a, 602 00 Brno, ČR E-mail: ocelkova@ics.muni.cz Abstrakt U zrodu www prezentace České konference rektorů

Více

MÁM KNIHOVNICKOU ŠKOLU. JSEM PROFESIONÁL?

MÁM KNIHOVNICKOU ŠKOLU. JSEM PROFESIONÁL? MÁM KNIHOVNICKOU ŠKOLU. JSEM PROFESIONÁL? Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Úvod... Změny v knihovnách nejsou ničím novým. Knihovníci byli vždycky schopni všechny změny zvládnout. Ovšem

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094

SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 24. 9. 2013 6. pracovní tým projektu SPINNET 1 Doba řešení projektu: 09/2011 08/2014 Rozpočet projektu:

Více

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na žáky ve

Více

Informační kampaň Právo na dětství duben říjen 2015. tisková konference 20. října 2015

Informační kampaň Právo na dětství duben říjen 2015. tisková konference 20. října 2015 Informační kampaň Právo na dětství duben říjen 2015 tisková konference 20. října 2015 Cíle a hlavní myšlenka kampaně prezentovat záměry transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny v České republice

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU

TECHNICKÉ POŽADAVKY PORTÁLU Vážení učitelé, dostává se Vám do rukou průvodce e-learningovým interaktivním portálem HAIR. Naším cílem je poskytnout Vám nástroj, který umožní využít nejnovější technologie ve výuce cizích jazyků odborně

Více

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009,

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009, Knihovnické minimum jako e-learningový kurz Definice e-learningu nejednoznačná jako systém, prostředek, proces nebo zdroj informací? Metoda výuky, která se snaží efektivně využívat informační technologie

Více

WiFi síť nejen pro multimediální výuku

WiFi síť nejen pro multimediální výuku WiFi síť nejen pro multimediální výuku Ing. Jan Vaculín Projektový konzultant 2015/4/7 Agenda Trendy ICT ve školství Co je důležité pro fungující WiFi síť? Služby na WiFi sítích Dostupná WiFi řešení Případové

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní nám. 1934/3, Karviná, 73340 Tel.: 596 398 111,, fax: 596 312 069 E-mail: dekanat@opf.slu.cz, WWW Stránka: www.opf.slu.cz

Více

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání

Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Didaktika hudební výchovy v současném systému vzdělávání Mgr. Kateřina Šrámková Současný stav hudební výchovy na školách není uspokojivý. Proč tomu tak je, je předmětem zkoumání práce učitelů hudební výchovy

Více

ICT plán Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok 2015/2016

ICT plán Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok 2015/2016 ICT plán Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok 2015/2016 Telefon : 318 623 231, Fax: 318 624 067, IČ: 000 66702 www : www.szs.pb.cz, e-mail

Více

3. Forma: Prezenční a distanční

3. Forma: Prezenční a distanční Pořadové číslo: 3 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Tělesná výchova 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

DO PRÁCE NA KOLE 2014

DO PRÁCE NA KOLE 2014 DO PRÁCE NA KOLE 2014 Praha Brno Ostrava Plzeň Olomouc Jihlava Ústí nad Labem Pardubice karviná opava Jablonec nad Nisou Jindřichův Hradec Přerov Liberec Uherské Hradiště Hradec Králové České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím

Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 2 odst.

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU /VŠ V. Krasnický a tým KA05 1 Úvod Jak najít cestu ke své cílové skupině? Jak ji zaujmout? To jsou otázky, které

Více

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť Koncepční záměry školy (plán rozvoje školy na období od září 2012 do června 2017 V Třešti 15. 7. 2012 PaedDr. Václav Trnka ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Úvod Základní

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol Při sčítání lidu, domů a bytů 2011, se stejně jako v minulém sčítání zjišťovalo, kam lidé dojíždí do zaměstnání a do škol. Vyjížďka a dojížďka jsou dva pojmy,

Více

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace

KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace KONCEPCE ŠKOLY ZŠ a MŠ Ostrava Poruba, Ukrajinská 19 příspěvková organizace Dlouhodobá strategie rozvoje školy Vytvářet výchovně-edukativní prostředí, kde se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru název školy adresa školy zřizovatel název ŠVP název oboru kód platnost číslo jednací Jáchymovská 1, 363 11 Ostrov Krajský úřad Karlovarského

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Prof. Dr. Ing. František Holešovský. Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Prof. Dr. Ing. František Holešovský Kandidát na rektora Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem František Holešovský narodil jsem se 24. října 1950 jsem ženatý, mám dceru a syna titul Ing. jsem získal

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

SRG Přírodní škola, o.p.s. Orientace v Přírodě. Bez kompasu

SRG Přírodní škola, o.p.s. Orientace v Přírodě. Bez kompasu SRG Přírodní škola, o.p.s. Orientace v Přírodě Bez kompasu Záměr práce Autor: André Langer Vedoucí práce: Štěpán Macháček Datum odevzdání: 8. 3 2010 Záměr práce není, protože jsem tuto práci dostal přidělenou.

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

Závěrečná konference projektu konaná v rámci mezinárodní konference ODAM 2013 14. 6. 2013, PřF UP Olomouc MAPLIMAT

Závěrečná konference projektu konaná v rámci mezinárodní konference ODAM 2013 14. 6. 2013, PřF UP Olomouc MAPLIMAT Závěrečná konference projektu konaná v rámci mezinárodní konference ODAM 2013 14. 6. 2013, PřF UP Olomouc MAPLIMAT Modernizace studia aplikované matematiky na PřF Univerzity Palackého v Olomouci (Streamlining

Více

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.02/02.0020 Název projektu: EVROPSKÝ SVÁŘEČ, ZÁRUKA KONKURENCESCHOPNOSTI Termíny realizace: 5. 11. 2010 31. 8. 2013 Částka dotace dle smlouvy o realizaci

Více

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Vzdělávací program RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Akreditace MSMT- 30149/2014-1-747 platí do 10.11.2017 Anotace V rámci vzdělávacího programu se účastník seznámí s metodami a nástroji

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST JAN ČERNÝ, PETR NOVÁK Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Článek popisuje problematiku rozvoje elearningu na UJEP. Snahu o vytvoření jednotného celouniverzitního

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2013/2014 Destinace (země, město): Egypt, Káhira Jméno, příjmení: PhDr. Arwa Al Hamatiová Instituce: Univerzita Ajn Šams Fakulta jazyků Chalífa

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 Vy_32_inovace_005_Pl7 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor (okruh): Vyučovací předmět: Téma: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Informační a komunikační technologie Informatika Informatika

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013. Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013 Kde a co studují? říjen 2014 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL Petr Štefan Václav Trunec, KP-sys, Čacké 155, Pardubice 1 Úvod Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované

Více

Seznámení s pokročilými funkcemi cloudovéhoprostředí Microsoft Office 365. Ing. František Hůlka lektor webináře pro ICT metodiky

Seznámení s pokročilými funkcemi cloudovéhoprostředí Microsoft Office 365. Ing. František Hůlka lektor webináře pro ICT metodiky Seznámení s pokročilými funkcemi cloudovéhoprostředí Microsoft Office 365 Ing. František Hůlka lektor webináře pro ICT metodiky Co nás dnes čeká? Rekapitulace znalostí prostředí Microsoft Office 365 Co

Více

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Podpora kreslení všech typů značek liniového charakteru v AutoCADu podle ČSN 01 3411 v jazyce C# Luděk Špetla Bakalářská práce 2009 Prohlašuji:

Více