VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Náměstí 9.května 2, Velké Pavlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: RNDr. Ludvík Hanák, ředitel školy Projednáno na pedagogické radě: září 2011 Školská rada projednala a schválila: září 2011 Velké Pavlovice, srpen 2011 RNDr. Ludvík Hanák ředitel školy

2 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., za období předchozího školního roku a doplňuje se o výsledky hospodaření školy. Výroční zpráva je realizována podle následující osnovy: strana 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy

3 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Základní škola Velké Pavlovice byla zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT od Dne1.ledna 2001 získala škola jako samostatný subjekt právní subjektivitu a vydáním zřizovací listiny Města Velké Pavlovice se stala příspěvkovou organizací. Název školy: Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Identifikátor školy: IČO: Dne vydalo MŠMT Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol, které specifikuje strukturu a kapacitu školy následovně: Základní škola s kapacitou 492 žáků IZO: Školní družina s kapacitou 75 žáků IZO: Školní klub s kapacitou 280 žáků IZO: (od školního roku 2010/2011 byla činnost školního klubu pozastavena z důvodu činnosti SVČ) -od Školní jídelna s kapacitou 780 jídel IZO: od Středisko volného času IZO: Základní školu Velké Pavlovice navštěvují žáci z obcí: Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Starovičky, Rakvice, Rakvice-Trkmanice, Horní Bojanovice, Kobylí. Celkově bylo na škole k zapsáno 270 žáků, z toho na 1.stupni ZŠ (1.-5.ročník) 139 žáků a na druhém stupni ZŠ (6.-9.ročník) 131 žáků. Jedna žákyně koná povinnou školní docházku v zahraničí (Itálie). V pololetí i na konci školního roku bylo ve škole zapsáno celkem 270 žáků (138 na 1.stupni a 132 na druhém stupni). Součástí školy je školní družina s celkovou kapacitou 75 žáků, do které bylo ve školním roce zapsáno celkem 60 žáků. Při škole pracuje také středisko volného času, v jehož zájmových útvarech bylo ve školním roce 2010/2011 zapsáno 425 přihlášených žáků. kapacita zapsaných žáků ve školním roce 2009/2010 Školní družina Školní klub - - Středisko volného času

4 Učebny ZŠ Velké Pavlovice Všechny učebny splňují parametry pro výuku a to jak učebny kmenové, tak i odborné pracovny. V prostorách 1.stupně ZŠ bylo ve školním roce 2010/2011 umístěno celkem 8 kmenových tříd, dvě odborné učebny učebna hudební a výtvarné výchovy a pracovna informatiky a dvě místnosti sloužící pro činnost školní družiny. V budově druhého stupně ZŠ pak bylo umístěno celkem 7 kmenových tříd a následující odborné pracovny: pracovna přírodopisu, dvě odborné pracovny pro výuku fyziky a chemie, pracovna zeměpisu, pracovna výtvarné výchovy, cvičná kuchyňka, multimediální učebna. Škola rovněž disponuje kvalitním sportovním zázemím využívaným pro výuku tělesné výchovy a pro volnočasové aktivity žáků. Jde o prostory malé tělocvičny, sportovní haly s tribunou a posilovny. Žáci k výuce využívají také venkovní sportovní areál gymnázia. Školní jídelna Školní jídelna základní školy disponuje technickým vybavením na velmi kvalitní úrovni. Probíhá postupná modernizace a dovybavení (ve š.r.2010/11 nová digitální váha, škrabka, kráječ zeleniny). V lednu 2011 byla školní jídelna vybavena novým nábytkem jídelní židle a stoly. Ve školním roce 2010/11 nabízela školní jídelna výběr ze dvou jídel. V jídelně se stravují žáci základní školy, gymnázia, zaměstnanci základní školy i cizí strávníci. Celkově bylo ve školní jídelně zapsáno 647 strávníků. Vybavení školy Je na velmi dobré úrovní a postupně dochází k modernizaci zejména technického vybavení. Na 1. stupni jsou ve všech třídách včetně školní družiny instalovány televizory s DVD a VHS přehrávači. Na druhém stupni dochází postupné výměně televizorů a přehrávačů za dataprojektory s projekčním plátnem. V jarních měsících roku 2011 byla zprovozněna nově vybudovaná multimediální učebna s počítači pro 30 žáků, interaktivním systémem, diaprojektorem a ozvučením. Ve třech kmenových třídách 2.stupně a čtyřech třídách na 1.stupni byly instalován interaktivní set pro interaktivní výuku. Vše bylo financováno z probíhajícího projektu EU peníze školám. Škola je velmi dobře vybavena velkým množstvím didaktických pomůcek a didaktického materiálu, k jehož postupné obměně a modernizaci postupně dochází - např. zakoupení zeměpisných map, obrazů do dějepisu, přírodopisu, mikroskopické techniky apod. Základní škola disponuje dvěma učebnami výpočetní techniky, které využívají žáci 1.i 2. stupně. V následujícím školním roce bude dána do provozu nově rekonstruovaná cvičná kuchyňka a obnovená učebna školních dílen; obě učebny pro výuku praktických činností a volitelného předmětu praktické dovednosti. Plánuje se rovněž realizace žákovské studovny s knihovnou doplněné o několik počítačových stanic s přístupem na internet tzv. informační centrum školy. Všechny učebny školy jsou vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem. 4

5 Budovy základní školy budova 2.stupně ZŠ byla postavena v letech budova 1.stupně ZŠ byla postavena v letech V roce 1987 byla ke škole přistavěna sportovní hala, v roce 1995 proběhla generální oprava kotelny, roku 2000 GO školní kuchyně a v roce 2004 byly dány do provozu zrekonstruované prostory. V roce 2006 byly obě budovy ZŠ zatepleny a byla provedena kompletní výměna oken. Ve školním roce 2009/10 došlo v budově 1.stupně k rekonstrukci sborovny a obou oddělení školní družiny. Během července 2009 byla zrekonstruována také ředitelna a dán do provozu kabinet výchovného poradenství. V lednu 2011 proběhla ve sportovní hale školy kompletní výměna světel. V prázdninových měsících 2011 došlo k rekonstrukci cvičné kuchyňky na 2.stupni ZŠ, ke kompletní rekonstrukci topných těles ve druhém podlaží budovy 1.stupně. Pro školní rok 2010/2011 bude opětovně zprovozněna učebna školních dílen a v osmi učebnách školy využívána interaktivní technika. Realizované záměry: - udržení komplexu školních budov v dobrém stavu - vybavení multimediální učebny a tříd interaktivní technikou z projektu EU peníze školám - kompletní rekonstrukce topení v jednom patře budovy 1.stupně - rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale - znovuobnovení školních dílen - kompletní rekonstrukce cvičné kuchyně - modernizace kabinetu výchovného poradenství (školské poradenské pracovitě) - zřízení školního parlamentu - zřízení občanského sdružení při škole Plánované záměry: - postupná modernizace technického vybavení učeben - dataprojektory, plátna, interaktivní tabule aj. - postupná rekonstrukce topení v obou budovách školy - nové internetové stránky školy (od září 2011) - zvýraznění prezentace školy na veřejnosti (internet, tisk, den otevřených dveří) - realizace projektových dnů ve škole - realizace adaptačních pobytů a programů pro žáky 6.tříd - spolupráce se školami v regionu JM kraje podpora evaluace - další čerpání financí z projektu EU peníze školám - další rekonstrukce vnitřních prostor školy zřízení studovny s knihovnou aj. 5

6 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace adresa školy Náměstí 9.května 2, Velké Pavlovice, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy RNDr. Ludvík Hanák, ředitel školy Mgr. Lenka Korpová, zástupkyně ředitele kontakt tel.: Zřizovatel název zřizovatele: Město Velké Pavlovice adresa zřizovatele Náměstí 9. května 42 kontakt tel: Součásti školy kapacita: Základní škola 492 Školní družina 75 Školní jídelna ZŠ 780 Středisko volného času Základní údaje o součástech školy součást školy počet tříd/oddělení počet dětí/žáků počet žáků na třídu počet žáků na pedagoga 1.stupeň ZŠ ,25 15,33 2.stupeň ZŠ ,86 12,00 Školní družina Školní klub Školní jídelna strávníků - - Středisko volného času

7 1.5 Materiálně technické podmínky školy Učebny, odborné učebny, oddělení 11 v budově 1.stupně; 12 v budově 2.stupně školní družiny Odborné pracovny, knihovna, počítačové učebny Školní knihovna je umístěna v kabinetu na 2.stupni, předpokládá se realizace nové školní knihovny a informačního centra školy. Odborné učebny F, CH, Př, Z jsou využívány pro výuku na 2.stupni; učebna HV a VV, počít.učebna 1.stupně pro třídy na 1. stupni. Škole chybí jazyková učebna, a studovna s knihovnou. Venkovní sportovní areál Venkovní sportovní areál v majetku města je ve správě gymnázia a základní školou je využíván. Sportovní zařízení Sportovní hala s tribunou a malá tělocvična. Obě haly jsou plně využívány. Dílny a pozemky V předcházejících letech byly školní dílny přebudovány v učebnu výtvarné výchovy, proto se v současnosti ve škole nevyučují technické práce. Školní dílny budou obnoveny pro výuku v následujícím školním roce. Školní pozemky nejsou v provozu. Žákovský nábytek Škola je kompletně vybavena výškově stavitelným Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím ap. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj žákovským nábytkem. Na velice kvalitní úrovni vyčíslení prováděno každoročně při nařízené inventarizaci majetku školy. Veškeré pomůcky a materiál se soustavně doplňuje a modernizuje. Středisko volného času využívá prostory na ul. Bezručova 23 i prostory školy. V odpovídající normě, obměna je v souladu s aktuálností učebnic, stářím učebnic a učebních textů a v souladu s ŠVP. Vybavení učeben pomůckami je na dobré úrovni, vedení školy se snaží vyhovět požadavkům jednotlivých vyučujících a pomůcky doplnit a modernizovat. V současnosti je základní škola vybavena 50 funkčními počítači ve dvou odborných učebnách. Na jaře 2011 byla z prostředků EU nově vybavena multimediální učebna, během š.r.2011/12 se počítá s modernizací PC učebny na 1.stupni. ZŠ má v inventáři 14 zpětných projektorů, 12 televizorů a videí a 10 DVD přehrávačů. Zastaralá AV technika (televize, videa) je postupně měněna za dataprojektory s projekčním plátnem a PC stanicí. Interaktivním tabule byly instalovány do 4 učeben na 1.stupni a 4 učeben na 2.stupni ZŠ. Postupná výměna topných těles v obou budovách školy a rekonstrukce podlah ve třídách a vybudování školní knihovny a infocentra pro žáky. 7

8 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení říjen 2008 Počet členů školské rady 6 Členové školské rady: Mgr.Miroslava Fišerová předsedkyně ŠR, Mgr. Zdeňka Klimková, Ing. Dušan Bedřich, Lubomír Zborovský, Jiří Otřel, Zdeňka Kalivodová 1.7 Údaje o sdružení rodičů Datum zřízení a název 2010 Zaměření Kontakt Pomoc v zájmové činnosti, podpora akcí p.martina Hiclová Mgr. Eva Sadílková p.petra Hájková 1.8 Školní parlament Datum zřízení a název 2011 Zaměření Čelenové Školního parlamentu ve školním roce 2010/2011 Zprostředkování a výměna informací mezi žáky, vedením školy, učiteli a dalšími zaměstnanci školy. Řešení připomínek, nápadů, námětů žáků - zlepšení chodu školy Kateřina Kadlecová Oldřich Vymazal, Michaela Otřelová Jakub Malhocký, Pavel Krejčiřík Jiří Buchta, Adéla Kalužíková Zdena Bálková Petr Peška, Michal Procinger Martin Knápek Veronika Brtevníková - předseda parlamentu Jaroslava Bařinová 8

9 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola uskutečňuje a jsou zapsány v rejstříku 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) aktuální soustava dle ŠVP kód obor vzdělání ročníky Školní RVP 1., 2., 3., 4. ročník C/001 vzdělávací program 6., 7., 8., 9.ročník b) dobíhající soustava dle dřívějších předpisů kód obor vzdělání ročníky C/001 Základní škola 5.ročník 2.2 Vzdělávací programy vzdělávací program zařazené ročníky Školní vzdělávací program 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9.ročník Základní škola č.j / ročník Pozn. Od školního roku 2011/2012 budou všechny ročníky vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Velké Pavlovice 9

10 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 35 Počet učitelů ZŠ 21 Počet vychovatelů ŠD, ŠK a SVČ 3 Počet provozních zaměstnanců ZŠ 6 Počet zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících příjmení, jméno, titul pracovní zařazení aprobace Hanák Ludvík, RNDr. ředitel školy Bi,Z Blanářová Anna, Mgr. učitelka, vých.pradce F, Tp Brabec Eduard učitel Čj, Ov Bukovská Lenka, Ing. učitelka F, Tp Drienková Eva, Mgr. učitelka 1.st. Fišerová Miroslava, Mgr. učitelka 1.st. Hanzálková Taťána, Mgr. učitelka spec.ped. Zborovská Darina učitelka 1.st. Klimková Zdeňka, Mgr. učitelka M, Ov Lenka Korpová,Mgr.. zástupkyně ředitele Pg, Psych, Ov Prokešová Veronika, Mgr. učitelka M, Ov Martincová Jitka, PhDr. učitelka 1.st. Nováková Lucie, Mgr. učitelka - RD 1.st.+ Vv Pilařová Marie, Mgr. učitelka 1.st. Poulíková-Procházková Jaroslava učitelka D, Ov Staňková Šárka, Mgr. učitelka 1.st.+ Vv Šaňková Jitka, Mgr. učitelka Čj, Ov Šmídová Dagmar, Mgr. učitelka 1.st. Veverková Lenka, Mgr. učitelka 1.st. Řádková Jitka, Mgr. učitelka 1.st. Kosíková Miroslava, Mgr. učitelka spec.ped, Aj Janů Jaroslava učitelka Př, Tv - studium Tesařová Lenka, Mgr. vychovatelka,as.pedagoga pedag. vol.času Slámová Naďa vychovatelka vychovatelství Brúčková Pavlína vychovatelka vychovatelství, studium učitelství Čj-Př 10

11 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 92,99 Učitelé 2. stupně 78,00 Vychovatelky ŠK 100 Vychovatelky ŠK 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 SVČ 100 SVČ 100 Poznámka: Ve školním roce 2010/11 probíhalo studium Mgr. Kosíkové - rozšiřující studium Aj pro 2.stupeň ZŠ; J.Janů studium Ped.fakulty UP Př, Tv 3.4 Pedagogičtí pracovníci dle věkové struktury do 35 let let let nad 55 let do v důch. věku celkem důch. věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Provozní pracovníci ZŠ Hájková Miroslava, Ing. hospodářka školy Kurdíková Jarmila administrativní pracovnice (do ) Hájková Petra administrativní pracovnice (od ) Valoušek Václav školník Hrbáčková Naděžda uklízečka Štefková Marie uklízečka Varmužová Antonie uklízečka Pracovnice školní jídelny Čermáková Alena vedoucí ŠJ Hlavatá Jana vedoucí kuchařka Pilařová Ludmila kuchařka Rehová Dana pomocná kuchařka Drtilová Marie pomocná kuchařka Hájková Petra - pomocná kuchařka (do ) 11

12 4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu do 1.ročníku ZŠ a přijetí ke střednímu vzdělávání 4.1. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho dětí starších šest let (po odkladu) počet odkladů pro š.r.2010/ Počty tříd a žáků školy počet tříd/oddělení počet dětí/žáků počet žáků na třídu počet žáků na pedagoga 1.stupeň ZŠ ,25 15,33 2.stupeň ZŠ ,86 12, Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků Přehled o umístění žáků 9.ročníků do středních škol a učilišť za školní rok 2009/10 Počet vycházejících žáků: 34 Učební obory: % Střední školy: % (všech 34 žáků ukončilo povinnou školní docházku) Podle škol a oborů: MěSOŠ Klobouky obchodní akademie 2 žáci SOU Kyjov karosář SOŠ Mikulov hotelnictví a cestovní ruch Soukromá SOŠ Břeclav kadeřník SOŠ ochrany majetku a osob Brno bezpečnostně právní činnost- 2 žáci ISŠ Hodonín truhlář SŠ polytechnická Brno truhlář Obchodní akademie Břeclav obchodní akademie 2 žáci ŠŠ letecká Kunovice technik letadel SŠ polytechnická Brnoˇ- technická zařízení budov SPŠ stavební Brno stavebnictví SPŠ Břeclav provoz a ekonomika dopravy 2 žáci SPŠ Brno strojírenství SOU Hustopeče instalatér 3 žáci SOU Hustopeče veřejnosprávní činnost 4 žáci SOU Hustopeče malíř, lakýrník SPŠ stavební Hodonín stavebnictví 2 žáci SOU tradičních řemesel Brno design interiéru SOU Hustopeče elektrikář SOU Břeclav kadeřník ŠŠ potravinářská a služeb Brno kuchař, číšník ISŠ Sokolnice autoelektrikář SOŠ Vinařská Valtice vinohradnictví SŠ řemesel Třebíč práce kovářské a zámečnické 12

13 Na víceletá gymnázia bylo z 5. ročníku přijato celkem: 11 žáků (všichni na Gymnázium Velké Pavlovice) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku ve š.r. 2010/ v devátém ročníku: 34 žáků - v nižším ročníku: 0 13

14 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem 5.1 Přehled výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2010/ stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s neprospělo žáci nehodnoceno vyznamenáním s dostatečným celkem hoši dívky prospěchem I.A I.B II.A III.A III.B IV.A V.A V.B celkem stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s neprospělo žáci nehodnoceno vyznamenáním s dostatečným celkem hoši dívky prospěchem VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem

15 Celkový přehled prospěchu za 1.pololetí školního roku 2010/ stupeň počet žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo počet žáků s dostatečnou nehodnoceno stupeň celkem Přehled o chování v 1.pololetí školního roku 2010/ stupeň třída počet pochvala pochvala napomenutí důtka TU důtka ŘŠ žáků TU ŘŠ TU I.A I.B II.A III.A III.B IV.A V.A V.B Celkem stupeň třída počet pochvala Pochvala napomenutí důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Chování za 1.pololetí celkový přehled počet pochvala pochvala NTU důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1.stupeň stupeň Celkem

16 Přehled výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2010/ stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s neprospělo žáci nehodnoceno vyznamenáním s dostatečným celkem hoši dívky prospěchem I.A I.B II.A III.A III.B IV.A V.A V.B celkem Pozn. Źák III.B, který ve 2.pololetí neprospěl vykonal úspěšně opravnou zkoušku z Čj a Aj ve dnech a postoupil tak do IV.ročníku. 2.stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s neprospělo žáci nehodnoceno vyznamenáním s dostatečným celkem hoši dívky prospěchem VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem

17 Celkový přehled prospěchu za 2.pololetí školního roku 2010/ stupeň 2.stupeň 132 počet žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo počet žáků s dostatečnou celkem nehodnoceno Přehled o chování v 2.pololetí školního roku 2010/ stupeň třída počet pochvala pochvala napomenutí důtka TU důtka ŘŠ žáků TU ŘŠ TU I.A I.B II.A III.A III.B IV.A V.A V.B Celkem stupeň třída počet pochvala Pochvala napomenutí důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Chování za 2.pololetí celkový přehled počet pochvala pochvala NTU důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1.stupeň stupeň Celkem

18 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 1.pololetí 2.pololetí omluvených hodin omluvených hodin/žák neomluv. hodin neomluv. hodin/žák omluvených hodin omluvených hodin/žák neomluv. hodin neomluv. hodin/žák 1.stupeň , , stupeň , ,42 8 0,06 Celkem , ,65 8 0, Údaje o integrovaných žácích druh postižení: ročník počet žáků asistent pedagoga vývojové porucha chování III. 1 ano vývojové poruchy učení VIII. 1 ne celkem žáků: 2 18

19 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a postatních pracovníků školy za školní rok 2010/2011 Plán DVPP pro školní rok 2010/2011 Funkce a cíle DVPP Vzdělávání pedagogických pracovníků je vytyčeno jako prioritní oblast na národní i evropské úrovni. Zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v organizaci Základní škola Velké Pavlovice vyplývá z priorit v oblastí DVPP, z koncepce dalšího rozvoje školy a z potřeby zajistit optimální personální podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu školy. Prioritními oblastmi jsou v této souvislosti vzdělávání managementu školy, rámcové a školní vzdělávací programy, projekty a granty, vzdělávání v cizích jazycích, informační a komunikační technologie a vzdělávání v dalších oblastech vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů v jejich specializaci. Od školního roku 2010/2011 je nutné také vzdělávání v rámci projektu EU peníze školám školení a odborné semináře pro realizátory projektu (projektový manažer); vzdělávání pedagogů související s tvorbou digitálních učebních materiálů a učebních materiálů a zejména DVPP související přímo s naplňováním projektu (DVPP hrazené z projektu). Přehled akcí DVPP, kterých se ve školním roce 2010/2011 účastnili pedagogičtí pracovníci ZŠ příjmení a datum konání jméno Brúčková od září 2010 Pavlína Drienková Eva název vzdělávací akce DVPP, kurzu, studijního programu aj. Pedagogická fakulta UP v Olomouci studium učitelství pro ZŠ český jazyk-přírodopis Tvořivá škola činnostní učení (matematika) Tvořivá škola činnostní učení (český jazyk) Psychologický profil předškolního dítěte Kritéria školní zralosti Regionální setkání Přátel angažovaného učení Hanzálková Taťána Kosíková Miroslava Martincová Jitka Logopedická prevence a podpora správného vývoje řeči od záři 2010 Řádková Jitka Šmídová Dagmar Zborovská Darina Pedagogická fakulta MU rozšiřující studium AJ pro 2.stupeň ZŠ Pedagogická fakulta MU rigorózní řízení v oboru učitelství pro 1.stupeň ZŠ - udělení titulu PhDr. Tvořivá škola činnostní učení (matematika) Tvořivá škola činnostní učení (český jazyk) Psychologický profil předškolního dítěte Kritéria školní zralosti Regionální setkání Přátel angažovaného učení Regionální setkání Přátel angažovaného učení Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením (EU peníze školám) Finanční vzdělávání na 1.stupni ZŠ (EU peníze školám) Tvořivá škola činnostní učení (matematika) Tvořivá škola činnostní učení (český jazyk) 19

20 Brablec Eduard Metodická konference Učíme jinak.hodnotíme jinak? Bukovská Lenka Základní norma zdravotnické znalosti pro pedagogické pracovníky Inovativní prvky ve výuce F a M Šaňková Jitka Metodická konference Učíme jinak.hodnotíme jinak? Poulíková Procházková J Romské děti ohrožené sociální okluzí Agrese a agresivita u dětí a mládeže Metodika výcviku peer aktivistů, metodika peer programů Janů Jaroslava leden 2011 Instruktor snowboardingu - kurz Hanák Ludvík Korpová Lenka Aktuální a očekávané změny ve školské legislativě Příprava projektů na základní škole a využívání ICT ve výuce pro základní školy Profesní minimum zástupce ředitele Finanční gramotnost (EU peníze školám) Veverková Lenka Základní norma zdravotnické znalosti pro pedagogické pracovníky 20

21 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Akce školy název akce, místo ročník zajišťuje září 2010 Exkurze Mikulčice V.A, V.B Drienková, Hanzálková Plavecká škola Hustopeče II., III. Fišerová, Zborovská Divadlo Polárka I.-V. Fišerová + TU Archeoskanzen Modrá exkurze VII.A Poulíková, Šaňková říjen 2010 Přespolní běh okresní kolo Břeclav VIII.+IX. Janů Exkurze Městská knihovna VP V.A, V.B Drienková, Hanzálková listopad 2009 Divadlo Polárka Brno VI.+VII. Brablec, Šaňková Dopravní výchova IV+V. Drienková Halová kopaná okrskové kolo VI.-IX. Bukovská, Janů Exkurze Vinium VP IX.A, IX.B Procházková, Hanák Turnaj v přehazované dívky VI.-IX. Janů, Bukovská Vánoční Vídeň VI.-VII. Bukovská, Tesařová Den otevřených dveří ZŠ ŘŠ, ZŘŠ, ped.prac. Sběr papíru SVČ Bukovská, Tesařová prosinec 2010 Městská knihovna exkurze III. Pilařová, Zborovská Městská knihovna exkurze VI.-VIII. TU Orion florbal cup okrskové kolo VI.-IX. Bukovská, Janů O pohár starosty - fotbal II.-V. Drienková Pracovní WORKSHOP setkání učitelů ZŠ V.Pavlovice a ZŠ Klobouky ŘŠ Dravci I.-IX. ZŘŠ, TU Vánoční koncert ZUŠ I.-IX. TU Vánoční diskotéka I.-IX. SVČ, TU leden 2011 Divadlo Polárka VI.-IX Šaňková, Brablec O pohár starosty- fotbal II.-V. Drienková Školní kolo ve šplhu IV.-V. Drienková Lyžařský výcvik Čenkovice ( ) VII.-IX. Bukovská, Janů 21

22 únor 2011 Koncert p.míchal I-V. ZŘŠ, TU Dopravní výchova I.-IV. Drienková, TU Sběr papíru SVČ Tesařová, Bukovská Biologická olympiáda VI.-IX. Janů, Korpová Zápis do 1.třídy Fišerová, vyuč.1.st. Technické muzeum exkurze VIII. Poulíková Recitace školní kolo I.-IX. Martincová, Šaňková O pohár starosty- fotbal II.-V. Drienková březen 2011 Šplh školní kolo II.-III. Drienková Beseda s policií I.-II. Drienková Divadlo Polárka VIII.-IX. Šaňková Olympiáda AJ školní kolo VI.-IX. Veverková Pythagoriáda okresní kolo VI.-IX. Klimková, Prokešová Olympiáda ČJ - školní kolo VI.-IX. Šaňková, Brablec Školní parlament zasedání ZŘŠ duben 2011 Hudební představení MARBO I.-IX. ZŘŠ, TU Exkurze JE Dukovany, Dalešice IX.A, B Blanářová, Bukovská Divadlo Polárka I.-V. Fišerová Branný den 2.stupeň VI.-IX. Bukovská Velikonoční výstava Hodonín VI.A, B Veverková, Bukovská Běh do schodů školní kolo VI.-IX. Bukovská Závody v běhu do schodů Klobouky VI.-IX. Bukovská Turnaj ve vybíjené IV.-V. Drienková Školička příprava pro předškoláky Zborovská, Drienková květen 2011 Výchovný koncert p.míchal VI.-IX. ZŘŠ, TU McDonald Cup okrskové, okresní a krajské kolo II.-V. Drienková Praha, Terezín exkurze IX.A, B Bukovská, Poulíková Dolní Věstonice, Mikulov exkurze VI.A, B Poulíková Dopravní výchova IV.-V. Drienková Branný den 1.stupeň I.-V. Fišerová, Martincová červen 2011 Divadelní představení ke Dni dětí I.-IX. TU Sběr papíru SVČ Tesařová, Bukovská Exkurze Mikulčice IV. Šmídová Sportovní olympiáda ZŠ I.-IX. ped.pracovníci Slavnostní předání vysvědčení žákům IX.roníků na MÚ ŘŠ, TU 9.tříd 22

23 Školní výlety květen,červen I.A, I.B II.A III.A, III.B IV.A V.A, B VII.A, B VIII.A VIII.B IX.A, B ZOO Hodonín Lednice Buchlovice, Buchlov Slavkov u Brna Moravský kras Zlín filmový festival Náchod Prachovské skály Kdousov Akce Střediska volného času ve školním roce 2010/ Sběr papíru Veselé dýňobraní Turnaj ve stiga hokeji Zájezd žáků na MS v basketbale žen Tvoření z přírodních materiálů Turnaj v šipkách Sběr papíru Výroba adventních věnců Létající papíroví draci Adventní Vídeň zájezd Vánoční Bratislava zájezd pro veřejnost Adventní Vídeň zájezd pro veřejnost Beseda s cestovatelem Jiřím Márou a jeho rodinou pro žáky 8.-9.tříd Mikulášské nadělování ve škole Výroba svíček z včelího vosku a vánočních přáníček Vánoční diskotéka Bramborákiáda Zájezd pro děti do divadla v Boleradicích Dlouhý, Široký a Bystrozraký Turan ve vybíjené 8.2. Sběr papíru 8.2. Tvoření valentýnských přáníček Valentýnské radovánky na domečku Turnaj v šipkách 2.3. Turnaj ve stolním tenise 8.3. Palačinkiáda na SVČ Maškarní karneval SVČ Zvířátka z květináčů Jarní šipkovaná Dovednostní soutěž v jízdě na kole Soutěž v běhu do schodů Sběr papíru Velikonoční kraslice - zdobení Masky a čarodějnický rej Čarodějnický slet na myslivně 7.6. Sběr papíru 23

24 Zájmové kroužky SVČ při ZŠ Velké Pavlovice ve školním roce 2010/2011 Keramika I, II, III Výtvarníček Kreativ Vaření Hry na domečku Deskové hry Dívčí klub Dramatický kroužek Kytara I.- začátečníci Kytara II.- pokročilí Zábavná angličtina Počítačové hry Taneční Stolní tenis Volejbal Basketbal Sportovní hry chlapci Sportovní hry - dívky Florbal Házená Gymnastika Breakdance 7.2 Účast žáků školy v soutěžích, reprezentace školy v soutěžích Matematická olympiáda Školní kolo 7.ročník: Lukáš Kynický, Vojtěch Ševčík postup a účast v okresním kole Pythagoriáda školní kolo 7.ročník: úspěšný řešitel: Lukáš Kynický školní kolo 8.ročník: úspěšní řešitelé: Martin Bálka, Monika Dufková Matematický klokan kategorie Benjamín: 1. Zdeněk Hulata, 2.Tereza Kalivodová, 3. Tereza Kopecká kategorie Kadet: 1. Monika Dufková, 2. Anna Prátová, 3.Petr Peška Monika Dufková 1.místo v okrese Břeclav; 3.místo v Jihomoravském kraji Anna Prátová 2.místo v okrese Břeclav Olympiáda AJ školní kolo 1. David Pilař 9.B 2. Lenka Hochová 9.B Olympiáda ČJ Školní kolo účast 10 žáků z 9.A, 9.B Okresní kolo Jakub Újezdský 31.místo, Nikola Homolová 38.místo 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Náměstí 9.května 2, 691 06 Velké Pavlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: RNDr. Ludvík Hanák, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1

40 40 12. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 40 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/13 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Místo poskytovaného vzdělávání 3 1.4 Místo poskytovaných služeb 3 1.5 Základní údaje o součástech školy 3 1.6 Materiálně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 4. základní škola Cheb, Hradební 14, 350 02 Cheb Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon

VÝROČNÍ ZPRÁVA 10 zákona 561/2004 Sb., Školský zákon Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice Na Stínadlech 2386, 415 01 Teplice 1 Telefon/fax: 417 539 586, e-mail: info@zsnastinadlech.cz www.zsnastinadlech.cz č.j. 9/ Dok. 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010 / 2011 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 2010 Hradec Králové, říjen 2010 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více