ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ Č.J. : ZS-GJ-KNO 416/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 1/27

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE K 1. ZÁŘÍ PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Směrná čísla Učební plán ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Pedagogičtí zaměstnanci a jejich aprobace Nepedagogičtí zaměstnanci Zaměstnankyně na mateřské dovolené Aprobovanost zaměstnanců a vyučované předměty PŘEHLED O ŽÁCÍCH, VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Zápis žáků do první třídy Přehled výsledků vzdělávání Opravné zkoušky Integrace žáků Další příprava žáků na povolání - přijetí na typy stř. škol Výsledky testování žáků PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Organizace vzdělávání Formy : Zásady : Přehled školení a seminářů AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI Soutěže vědomostní Sportovní soutěže Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 2/27

3 7.3. Přehled akcí školy Přehled akcí ŠD Ples školy Praxe studentů škol na naší škole Prezentace na veřejnosti ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Zdroje financování školy Vývoj počtu žáků Účelové prostředky Vzdělávání žáků azylantů Prostředky na ICT Prostředky na projekt EUF Prostředky na projekt MAS Nad Orlicí Komunitní škola ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ Projekt EUF Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost: S EU cestou za moderním vyučováním Projekt nadané dítě Projekt Komunitní škola Na Skále Projekt Centrum pro inkluzivní vzdělávání Peníze školám Neúspěšné projekty SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 3/27

4 Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je vypracována na základě 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zpracoval: Mgr. Jiří Němec ředitel školy předložil školské radě dne: Schválil: Iva Jelínková předseda školské rady ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 4/27

5 1. Základní údaje o škole k 1. září 2010 Název školy: Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Sídlo: Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí IČ: IZO: Zřizovatel: Město Kostelec nad Orlicí Ředitel telefon: Ředitel Telefon sídla: Fax sídla: Pracoviště: Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; škola; Komenského ulice 80, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; škola; Drtinova ulice 662, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; škola a školní družina Kostelecká Lhota kontakty nejsou aktivní; tel.: ; škola a školní družina; Erbenova ulice 891, Kostelec nad Orlicí; tel.: ( nyní neaktivní); školní družina Pobytové středisko, Rudé Armády 1000, Kostelec nad Orlicí škola - vyrovnávací třída dětí žadatelů o mezinárodní ochranu WWW stránky: Školská rada: Jelínková Iva předseda, člen za zřizovatele Mgr. Tměj Jiří člen za pedagogické zaměstnance Mgr. Stará Hana člen za pedagogické zaměstnance Mgr. Tichá Vladislava člen za pedagogické zaměstnance Bc. Šlapáková Lenka člen za rodičovskou veřejnost Šrámová Veronika člen za rodičovskou veřejnost Mgr. Čermáková Renata člen za rodičovskou veřejnost Mgr. Kánská Jarmila člen za zřizovatele Faltysová Lenka člen za zřizovatele Od školního roku 2011/2012 se mění organizační struktura školy, kdy 2.stupeň je umístěn na Náměstí, 1.stupeň na Komenského a do Drtinovy ulice. Všichni zaměstnanci školy s výjimkou AP a uklízeček mají své vlastní služební mobilní telefony. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 5/27

6 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1. Směrná čísla Rozhodnutím MŠMT ČR, č.j / , byla pro jednotlivé oblasti činnosti školy stanovena následující směrná čísla: nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 723 nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině: 135 (108 bez KL) školní jídelna výdejna: 53 Uvedená směrná čísla jsou uvedena včetně Kostelecké Lhoty, kde v současnosti není provoz. Škola realizuje vzdělávací a výchovnou činnost v souladu s platným zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a souvisejícími platnými předpisy. Činnost je plně v souladu se zařazením do sítě škol a platným rozhodnutím MŠMT ČR a KÚ KHK Hradec Králové. Subjekt realizuje primární a nižší sekundární vzdělávání v souladu s ISCED Učební plán Na škole bylo v tomto školním roce vyučováno dle vlastního Školního vzdělávacího programu. ROČNÍK DOKUMENT OBOR VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKA ročník ŠVP C/01 Kostelecký vzdělávací program Lze konstatovat, že se nadále rozvíjely vhodné formy a metody výuky. Zavádění ŠVP přinutilo pedagogické zaměstnance více se zamýšlet nad vyučovacím procesem a komunikací s žáky. ŠVP je průběžně aktualizován podle získaných zkušeností během jeho realizace. Velmi podstatným momentem v zavádění myšlenek ŠVP do praxe byla realizace projektu S EU za moderním vzděláváním. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 6/27

7 3. Zaměstnanci školy Statutární orgán (ředitel školy) : Mgr. Jiří Němec Zástupce statutárního orgánu: v případě potřeby bude určen statutárním orgánem, v případě kdy není pozice statutárního orgánu obsazena, je zástupcem statutárního orgánu Mgr. Martina Kalousková Zástupkyně ředitele pracoviště Komenského Zastupující za zástupce ředitele (pracoviště Mgr. Marie Petelíková Mgr. Věra Žižková Komenského): Zástupkyně ředitele pracoviště Palackého Mgr. Martina Kalousková Zastupující za zástupce ředitele (pracoviště Palackého): Vedoucí vychovatelka ŠD Zastupující za vedoucí vychovatelku Mgr. Hana Stará Alena Linková Petra Zakouřilová 3.1. Pedagogičtí zaměstnanci a jejich aprobace FUNKCE APROBACE ředitel školy M, F Pracoviště Komenského zástupce ředitele M, Bi 1. stupeň, reedukace asistentka pedagoga asistentka pedagoga ÚSO AJ, ON 1. stupeň,spec.ped. 1. stupeň Bi, Ch Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 7/27

8 1. stupeň, reedukace -MD 1. stupeň, reedukace 1. stupeň, reedukace učitel 1. stupeň, reedukace, vých. poradkyně HV, VP ČJ, RJ, AJ 1. stupeň -MD 1. stupeň, NJ 1. stupeň, reedukace D, RJ vychovatelka ÚSO učitel TV, Bi M, VV Pracoviště Palackého náměstí zástupce ředitele, správce sítě M, F M, Př Bi, Ch -MD ČJ,RV -MD M, ZSV M, Zt, reedukace 1. stupeň NJ, AJ ČJ, Hv ČJ, ON,vých. poradkyně ČJ, ON, NJ Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 8/27

9 M, Ch AJ, DPS 1. stupeň učitel 1. stupeň, Z AJ, ped. volného času Pracoviště Erbenova (ŠD) vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka Pracoviště pobytové středisko 1. stupeň Pracoviště Drtinova 1. stupeň, reedukace učitel 1. stupeň asistentka pedagoga vychovatelka -MD učitel 1. stupeň asistentka pedagoga 1. stupeň 1. stupeň 3.2. Nepedagogičtí zaměstnanci FUNKCE VZDĚLÁNÍ Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 9/27

10 Pracoviště Komenského školník, údržbář uklízečka uklízečka uklízečka ( do března 2011) administrativní pracovnice Pracoviště Palackého uklízečka uklízečka školník, topič ekonomka, personalistka Pracoviště Drtinova topič ( do března 2011) školnice, uklízečka Pracoviště Erbenova uklízečka ( do března 2011) ÚSO ÚSO SO 3.3. Zaměstnankyně na mateřské dovolené Učitelka 1.stupeň 2 Učitelka 2.stupeň Aprobovanost zaměstnanců a vyučované předměty PŘEDMĚT POČET DŮCHODCE Český jazyk 4 1 Anglický jazyk 4 Německý jazyk 2 Ruský jazyk 1 1 Chemie 3 Fyzika 2 Matematika 9 Přírodopis, biologie 5 Hudební výchova 1 Informatika 1 Tělesná výchova 1 Dějepis 2 Občanská nauka 2 Výtvarná výchova 2 Zeměpis 1 Rodinná výchova 1 Základy techniky 1 1. stupeň 19 JINÁ APROBACE POČET DŮCHODCE Speciální pedagog-reedukace 7 Pedagogika volného času 1 Teorie volného času 1 Základy společenských věd 1 Pedagogika předškolního věku 1 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 10/27

11 4. Přehled o žácích, výsledky vzdělávání 4.1. Zápis žáků do první třídy Rodiče při zápisu, který se uskutečnil na pracovišti Komenského dne 2. února 2011, měli možnost volby pracoviště pro docházku svého dítěte ( Komenského, Drtinova ). V přehledu jsou uvažováni všichni žáci, jejichž seznam byl předán škole matrikou MÚ,případně kteří byli vyhledáni výchovným poradcem školy. Průběh zápisu PRACOVIŠTĚ ZAPSÁNO CELKEM Z TOHO S POSTIŽENÍM POČTY TŘÍD Komenského Drtinova Pobytové středisko 0 1 dodatečný zápis celkem nedostavilo se 0 0 odklad pro 2011/ POZNÁMKA 4.2. Přehled výsledků vzdělávání Přehledy jsou uvedeny za II. pololetí školního roku. Více v matrice školy. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 11/27

12 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 12/27

13 Přehled výchovných opatření a snížená klasifikace z chování 2.pololetí třída pochvala třídního učitele I.A 8 I.B 10 I.C 4 II.A II.B 9 II.C 12 pochvala ředitele školy napomenutí třídního učitele III.A 3 3 důtka třídního učitele III.B 5 1 III.C 12 IV.A IV.B 2 IV.C 9 1 V.A 7 V.B 9 V.C 16 2 VI.A důtka ředitele školy 2. stupeň VI.B VI.C VII.A VII.B VII.C VIII.A 9 4 VIII.B VIII.C 2 1 IX.A IX.B stupeň Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 13/27

14 4.3. Opravné zkoušky Opravné zkoušky byly komisionální a uskutečnily se 25-26, 30. srpna Komise byly jmenovány ředitelem školy a byly tvořeny zaměstnanci školy bez ohledu na pracoviště. PŘEDMĚT POČET 1.ST POČET 2.ST CELKEM Anglický jazyk 3 3 Dějepis 2 2 Český jazyk Vlastivěda 1 1 Přírodověda 1 1 Matematika Celkem Integrace žáků Vyrovnávací třída Pro žáky děti čekatelů na udělení mezinárodní ochrany zajišťujeme v rámci svých služeb vzdělávání ve vyrovnávací třídě přímo v pobytovém středisku. Počet dětí třídy je vzhledem k pohybu dětí různorodý,po většinu roku se pohyboval v rozmezí 8-12 žáků. Děti, které se již dokáží dorozumět přecházejí do běžných tříd základní školy. Do konkrétních ročníků jsou zařazovány podle naši vnitřní diagnostiky jejich schopností a možností, s ohledem na jejich věk. Reedukační péče Žákům s vývojovými poruchami učení nabízíme specializovanou reedukační péči, kde se děti vzdělávají podle individuálního plánu. Ve školním roce 2010/2011 bylo tímto způsobem integrováno 45 žáků školy. Dalších 18 žáků není zařazeno, ale poruchy přetrvávají. Do reedukační péče zařazujeme žáky s platnou zprávou z PPP. Žáci s kombinovaným postižením Skupina žáků s kombinovaným postižením a možností vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu zahrnovala 5 žáky. Všechny měli k dispozici pedagogického asistenta, jejich vzdělávání probíhalo na pracovišti Komenského. Poruchy chování Služby AP využíval 1 žák s poruchami chování na prac. Komenského. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 14/27

15 4.5. Další příprava žáků na povolání - přijetí na typy stř. škol Přípravě na budoucí povolání věnuje škola velkou pozornost. Tato oblast je zahrnuta v průřezových tématech ŠVP, je vymezena v uč.předmětech programu Základní škola. Žáci navštěvují úřad práce, školské výstavy, prezentace firem. VP organizují exkurze do podniků v regionu. V následující tabulce je uveden přehled žáků devátých a nižších tříd tak, jak byli přijati k dalšími studiu na středních školách pro školní rok 2011/2012. Šk.rok odchodu Gymnázium z 9.tř. Gymnázium z 5.tř. Studijní 4letý obor Učební 3letý obor Nepokračuje v dalším vzdělávání 10/ Výsledky testování žáků Úroveň vzdělávání žáků školy byla prověřena prostřednictvím celostátně platných testových souborů SCIO a to v 5. a 9. třídách. V těchto testech vycházejí naši žáci kolem celorepublikového průměru. Je použit tzv. percentil ( číslo udává kolik škol ze 100 má slabší výsledky než naše škola, vzorek žáků ZŠ včetně osmiletých gymnázií ); OSP (obecné studijní předpoklady) 2008/ třídy 5.A 5.B 5.C škola 9.třídy 9.A 9.B 9.C škola OSP : OSP: ČJ : ČJ : M : M : AJ : NJ : / třídy 5.A 5.B 5.C škola 9.třídy 9.A 9.B škola OSP : OSP: ČJ : ČJ : M : M : AJ : NJ : 2010/ třídy 5.A 5.B 5.C škola 9.třídy 9.A 9.B škola OSP : OSP: ČJ : ČJ : M : M : AJ : AJ : NJ : Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 15/27

16 5. Prevence rizikového chování Primární prevence rizikového chování je řešena základními dokumenty Směrnicí ŘŠ, ŠVP, Preventivním programem školy a Programem proti šikanování, v nichž jsou zakotveny základní principy prevence a aktivity s ní spojené. Veškeré problémy škola řeší ihned se zákonnými zástupci žáků, vážnější pak svoláním výchovné komise za účasti zástupce sociálního odboru zřizovatele. Odpovědnými pracovníky v této oblasti jsou metodici prevence a výchovní poradci školy. V některých případech využíváme spolupráce s PPP Rychnov nad Kněžnou a MÚ. Spolupracovali jsme i s psychologem z CPIV. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy bylo zaměřeno především na zvýšení odbornosti v aprobacích, počítačovou gramotnost, jazykové dovednosti a komunikační schopnosti a dovednosti. Na počet navštívených seminářů doléhá jejich větší cena a nižší rozpočet Organizace vzdělávání 1. rovina školení zaměstnanců na pracovišti; škola zajistila lektora. 2. rovina školení zaměstnanců na individuálních akcích vzdělávacích zařízení (CVKhK, NIDV, zařízení pro DVPP atd.) odsouhlasené školou a školou hrazené. 3. rovina - individuální vzdělávání zaměstnanců hrazené zaměstnanci Formy : samostudium, účast na akcích příslušného vzdělávacího střediska (centrum vzdělávání, NIDV, středisko vzdělávání při příslušné škole a další), vzdělávací programy různých akreditovaných zařízení. Jelikož ve škole působí a pracovní činnosti realizují dvě základní skupiny zaměstnanců, liší se i jejich další vzdělávání. Jedná se o zaměstnance provozní a pedagogické. Výrazným rysem je převažující existence vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců Zásady : povinnost průběžného studia a vzdělávání, nutnost dalšího vzdělávání, vytváření podmínek pro doplňování kvalifikace. Pro pedagogické zaměstnance: Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 16/27

17 v každém školním roce 12 pracovních dnů na další vzdělávání a studium, rozvoj odbornosti učitelů a vychovatelů, rozvoj znalostí školské legislativy, osvojování nových metod a forem práce s žáky a jejich zavádění do praxe, rozvoj gramotnosti informační, občanské, ekonomické, jazykové, udržitelného rozvoje, BOZP a PO. Pro provozní zaměstnance: rozvoj znalostí v oblasti školské a vnitřní legislativy, BOZP a PO, rozvoj znalostí v oblasti technologií používaných v provozu škol. Financování studia zaměstnanců: účelové zdroje, prostředky z rozpočtu bez specifikace (oblast DVPP), prostředky zaměstnanců. Zaměstnanci na každé vzdělávací akci obdrželi doklad (certifikát), který v kopii byl uložen do jejich personálních materiálů Přehled školení a seminářů OBSAH TERMÍN Dvoudenní setkání ředitelů ZŠ ve seminář na téma Současná mládež, PhDr. Jan Svoboda Sborovna a vztahy v ní, PhDr. Jan Svoboda Řešení aktuálních problémů řízení školy Mgr. Svatava Odlová Činnostní učení v matematice v 6.a7. ročníku. Ukázková hodina činnost.učenímatematika v 6. roč. Činnostní učení v Aj ve 4.a5. ročníku září , , Jak zvládat zlost a agresivitu Aktivní výuka anglličtiny Hry pro rozvoj emoční inteligence Jak na problémy ve čtení DUMy krok za krokem Aktivní výuka anglličtiny Tvoříme vlastní výukové programy na interaktivní tabuli. Ukázková hodina činnost.učení-využití interakt. tabule v Čj na 1. stupni Tvorba IVP, diagnostika ND Mimořádně rozumově nadaný žák v kontextu primární edukace Kurz září 10 leden 11 Metody a techniky práce s ND Metody a techniky rozvíjíme Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 17/27

18 čtenářské dovednosti Vztah učitel nadaný žák Krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky. Nadané dítě Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování Tvorba IVP, diagnostika ND Mimořádně rozumově nadaný žák v kontextu primární edukace Metody a techniky práce s ND Metody a techniky rozvíjíme čtenářské dovednosti Vztah učitel nadaný žák Interaktivní tabule v ČJ DUMy krok za krokem Zdravotník zotavovacích akcí Tvoříme výukové materiály na interaktivní tabuli Jak na to, aby děti četly? Myšlenkové mapy Jazykové hry v ČJ Dramatická výchova Studium VŠ Interaktivní tabule ve výuce AJ Agresivita a agrese dětí , Kurz září 10 leden Výukové materiály na IT Interaktivní tabule ve výuce Výtvarné dílny Jazykové hry v ČJ Interaktivní tabule ve výuce Jazykové hry Nadané děti Interaktivní tabule ve výuce Myšlenkové mapy Jazykové hry v ČJ Nadané děti Papírový pedig Specifika dětí a žáků s mentálním postižením Jak na problémy ve čtení , Konference pracovníků ŠD Seznam uvádí přehled vzdělávacích aktivit, kterých se pracovníci školy účastnili. Konkrétní jména jsou k dispozici na serveru školy. 2 celodenní semináře pro všechny pedagogické pracovníky organizované školou byly směřovány k prioritnímu tématu školy tvorba kolektivu a vztahy ve sborovně Dr. Janou Svobodou. Všichni zaměstnanci byli proškoleni v oblasti poskytnutí 1. pomoci. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 18/27

19 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7.1. Soutěže vědomostní OLYMPIÁDA (SOUTĚŽ) KOLO JMÉNO UMÍSTĚNÍ Zlatá tužka literární soutěž Celostátní K. Hejhalová Čestné uznání Rybářské vědomosti Celostátní J. Láska 33 Přírodovědný klokan Krajské F. Krpata 8, nejlepší v okrese RK Recitační soutěž Krajské D. Dubská neuvedeno M.Hlaváček Biologie Krajské O. Plocek 29 Anglický jazyk Okresní H. Čapková 5 Zeměpis Okresní Kat.B Hejhalová K. 10 Adamcová K. 11 Kat.A D.Charvátová 9 P.Hejčl 9 Kat.C D.Padrián 7 Dějepis Okresní O. Brekl 8 O. Kaplan 9 Technická tvořivost Okresní M. Koubová 3 Chemie Okresní J. Chadim 5 Český jazyk Okresní O. Brekl 20 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 19/27

20 Karlovarský Oblastní M. Peňázová 2 skřivánek M. Makčajanová Čestné uznání Recitační soutěž Okresní T.Jasníková Čestné uznání 7.2. Sportovní soutěže Okresní přebor v atletice: Vítězové Svobodová Lucie 60m, 150m; Chadimová Kateřina 60m překážky,800m, Linhartová Eliška dálka, Vilímková Barbora vrh koulí, Vuminh Tuan dálka Přehazovaná starší žákyně ASPV 1místo v OK, AŠSK 1.místo v okresním přeboru A tř Přespolní běh ASPV 1.místo 400m Padrián Jiří, 1.-2.místo 800m Chadimová Kateřina, Hejčlová Nikola Zimní pětiboj krajské kolo pro vítěze OK: Mladší žáci: NOVOTNÝ Adam, 3. místo, Mladší žákyně: JEDLINSKÁ Nikola 2. místo, Starší žákyně: CHADIMOVÁ Kateřina 1. místo, Starší žáci: PADRIÁN Jiří 1. místo Atletický čtyřboj ASPV krajské kolo: 2.místo N.Plesl, 3.místo L.Šrámová, J.Sameljak ve svých kategoriích Atletický čtyřboj - okres:1. místo mladší žákyně Malá kopaná okresní kolo 2.místo Softbal: 1.místo v krajském kole Orion Cup Florbal 4.místo v krajském kole 6.-7.tř Přehled akcí školy Každý měsíc proběhla řada aktivit doplňujících školní vzdělávání, exkurze domácí i zahraniční, návštěvy kulturních akcí ( Rabštejn, DDM ), akce pořádané v rámci projektů realizovaných školou, atd. Chronologický přehled významných akcí školy, je zveřejněn na webových stránkách školy. Podrobný přehled je v měsíčních plánech práce u zástupců ředitele. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 20/27

21 7.4. Přehled akcí ŠD Rovněž školní družina je aktivní součástí školy. Pro docházející děti připravují vychovatelky nejrůznější hry, sportovní soutěže, besídky, setkávání, besedy a nenásilnou formou tak podporují výchovu a vzdělávání. Řada aktivit je zaměřena na multikulturní výchovu v rámci projektu EUF ( pro děti žadatelů o mezinárodní ochranu). Více na webových stránkách školy Ples školy Klub rodičů a přátel školy uspořádal ve spolupráci se školou, jako v předchozích letech, tradiční ples. Na něm jsou dekorováni žáci devátých tříd. Ples se uskutečnil dne 12. února 2011 v kulturním domě Rabštejn Praxe studentů škol na naší škole Zajišťujeme praxi studentů pedagogických oborů středních a vysokých škol a vytváříme jim vhodné prostředí, poskytujeme metodickou pomoc. Přehled o praktikantech je ve spisovně školy Prezentace na veřejnosti Prezentace činnosti školy na veřejnosti je nedílnou součástí její existence. Základním informačním médiem jsou webové stránky školy. Příspěvky o významných akcích a úspěších zasíláme do městského zpravodaje a publikujeme v regionálním tisku. Veřejnosti jsou přístupné výstavky žákovských prací v Integračním centru. 8. Česká školní inspekce Ve školním roce 2010/2011 neuskutečnila ČŠI na naší škole kontrolu. Výsledky předešlých kontrol, naposledy z října roku 2008, jsou uloženy v ředitelně na Palackého náměstí a zpřístupněny na webových stránkách školy. 9. Základní údaje o hospodaření školy Škola se snaží hospodařit ekonomicky a výhledově. Provozní prostředky čerpáme s vědomím, že pro rozvoj školy je třeba našetřit větší částku, která se pak využije na investice. V roce 2011 byl provozní rozpočet školy na úrovni roku 2010, tedy snížen o cca 25% oproti minulým letům. V oblasti správy majetku došlo k výrazným investicím: Výměna oken, zateplení a oprava střechy( Náměstí, Na Lávkách), vybudování kotelny na Komenského, přestavba sociálního zařízení Erbenova a další práce spojené se změnou struktury fungování školy. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 21/27

22 Došlo k rozdělení finančních prostředků pro pedagogy a nepedagogy, což vyvolalo zvýšení administrativní náročnosti a nutnost snížit počet nepedagogických pracovníků o 2. Rovněž došlo k výraznému snížení rozpočtu peněz na ONIV a k současnému navýšení kapitol, které rozpočet pokrývá. Rozpočet FKSP byl snížen na 1% z vyplacených mezd. Významnou kapitolou je vzdělávání žáků dětí čekatelů na rozhodnutí o udělení azylu v ČR. Tato skutečnost zvyšuje nároky na pedagogy, na druhou stranu je tato nadstandardní práce finančně ohodnocena Zdroje financování školy Činnost školy byla finančně kryta z několika zdrojů: prostředky z Města (od zřizovatele) úhrada provozu, prostředky státu dotace na platy a příslušné odvody, NIV, příděl do FKSP, účelovými prostředky ze strany státního rozpočtu, prostředky ze schvalovaného projektu, který byl předložen MŠMT ČR a jím schválen, zdroje z oblasti evropských fondů, dary. Provozní náklady z prostředků města (v mil. Kč) ZŠ Palackého Komenského Kostelecká Lhota Celkem OBDOBÍ ,5 mil. 1,65 mil. 0,34 mil. 3,49 mil ,7 mil. 1,31 mil. 0,36 mil. 3,37 mil ,777 1,31 0,3485 3, , , , , , ,522 Navýšení od roku 2008 bylo způsobené nárokováním mezd pro asistentky pedagoga, jejich zvýšeným úvazkem a nutnosti spolufinancování výstavby integračního centra. V roce 2010 došlo k velmi výraznému propadu v rozpočtu,což znemožnilo řadu investic a příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. Je pravděpodobné, že během několika let převede stát na zřizovatele povinnost zajistit prostředky na platy zaměstnanců údržby ( školníky a uklízečky). Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 22/27

23 Dotace ze státních prostředků (v Kč) ZŠ Palackého Komenského Kostelecká Celkem Lhota Období , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Snížení dotací během let je důsledkem klesajícího počtu žáků školy. Údaj ve výroční zprávě za rok 2008/09 je pro rok 2009 je zkreslený, neboť není uvedena částka ze všech rozvojových programů MŠMT v hodnotě cca 1mil. Kč ( mimořádný rok ). Od dalších let jsou uváděny již součty všech dostupných prostředků. Náklady na jednoho žáka z rozpočtovaných prostředků ROK MĚSTO DOTACE STÁT ŽÁCI , , , , , , , , , , , , Náklady na žáka od roku 2010 výrazně klesly vlivem rozpočtových opatření zřizovatele a KÚ Královéhradeckého kraje Vývoj počtu žáků ZŠ školní rok Palackého Komenského Kostelecká Celkem Lhota 02/ / / / / / /09 09/10 10/11 11/ Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 23/27

24 Pro vývoj je důležitý stav azylantů, jejichž počet kolísá, což ovlivňuje počet dětí zahajujících školní rok. Počet žáků je stabilní, dá se očekávat mírný růst v příštích letech. Problémy činí malý zájem o pracoviště Na Skále, kam nastupuje velmi málo dětí a třídy 1. stupně na Komenského jsou zbytečně naplněné a navíc je třeba počítat s prostorem pro azylanty. Myšlenka soustředit výuku na 2 pracoviště nebyla v roce 2010 Zastupitelstvem města podpořena. V případě zrušení PoS v Kostelci nad Orlicí a s tím souvisejícího odchodu azylantů a na ně vázaných finančních zdrojů, bude výuka Na Skále z finančních důvodů neudržitelná, pokud na sebe zřizovatel nevezme závazek dofinancovávat platy pedagogů. Dalším východiskem je větší naplněnost tříd Účelové prostředky Účelové prostředky jsou směřovány na předem stanovenou oblast činnosti. Musí být vedeny v účetnictví odděleně. Především se jedná o rozvojové programy MŠMT a projekty spolufinancované z EU. Vzdělávání žáků azylantů Škola získala prostředky na přípravu žáků dětí žadatelů o mezinárodní ochranu prostřednictvím rozvojového programu MŠMT ČR Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců. Členění dotace závazné ukazatele ROK PLATY OON POJISTNÉ FKSP ONIV NIV CELKEM ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 Podařilo navýšit dotaci o 1%, díky těmto penězům může škola ve své současné struktuře fungovat. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 24/27

25 Prostředky na ICT Po zrušení programu E-GRAM již od roku 2008 nejsou dotace do této oblasti. Škola se musí spoléhat na své vlastní provozní prostředky (kterých ubývá) a hlavně na dotace z evropských fondů. Díky projektům EU se vydáváme cestou interaktivní výuky. Nově bylo pořízeno 16 NTB, které byly pořízeny z projektů EU. Bez projektů EU bychom takovéto úrovně vybavení nedosáhli. Prostředky na projekt EUF Škola pokračovala v aktivitách směřujících ke zkvalitnění péče o děti rodičů čekajících na udělení mezinárodní ochrany i v mimoškolních činnostech. Projekt pro rok 2011 byl realizován pod názvem Moderní výuka českého jazykaprostředek plnohodnotného prožití volnočasových aktivit žadatelů o mezinárodní ochranu. Projekt sleduje 2 základní osy. Vzdělávání azylantů v PoS, včetně vybavení učebny a vlastní volnočasové aktivity dětí. Celková výše rozpočtované částky činila ,00 Kč. Podíl školy na financování byl ,00 Kč. Prostředky na projekt MAS Nad Orlicí Komunitní škola V roce 2010 byl ve spolupráci s MAS Nad Orlicí realizován projekt vzniku Komunitní školy na pracovišti Drtinova. Projekt byl předfinancován školou a po jeho ukončení a schválení závěrečné MZ byly vložené prostředky ve výši ,- Kč vráceny dle dohody na účet školy. Spoluúčast školy na projektu byla ,- Kč. 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. Čerpáme finanční prostředky z Rozvojového programu Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců na rok 2010 i Vyhlašovatelem programu je MŠMT. Naše účast v programu je dána tím, že vzděláváme děti žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří jsou umístěni v místním pobytovém středisku. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 25/27

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola Loket, okres Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 / 2012 Zpracovala: Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady: Josef Novotný Loket, 9.10. 2012 www.zsloket.cz, e-mail:

Více