ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ Č.J. : ZS-GJ-KNO 416/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 1/27

2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE K 1. ZÁŘÍ PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Směrná čísla Učební plán ZAMĚSTNANCI ŠKOLY Pedagogičtí zaměstnanci a jejich aprobace Nepedagogičtí zaměstnanci Zaměstnankyně na mateřské dovolené Aprobovanost zaměstnanců a vyučované předměty PŘEHLED O ŽÁCÍCH, VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Zápis žáků do první třídy Přehled výsledků vzdělávání Opravné zkoušky Integrace žáků Další příprava žáků na povolání - přijetí na typy stř. škol Výsledky testování žáků PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Organizace vzdělávání Formy : Zásady : Přehled školení a seminářů AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI Soutěže vědomostní Sportovní soutěže Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 2/27

3 7.3. Přehled akcí školy Přehled akcí ŠD Ples školy Praxe studentů škol na naší škole Prezentace na veřejnosti ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Zdroje financování školy Vývoj počtu žáků Účelové prostředky Vzdělávání žáků azylantů Prostředky na ICT Prostředky na projekt EUF Prostředky na projekt MAS Nad Orlicí Komunitní škola ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ Projekt EUF Projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost: S EU cestou za moderním vyučováním Projekt nadané dítě Projekt Komunitní škola Na Skále Projekt Centrum pro inkluzivní vzdělávání Peníze školám Neúspěšné projekty SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 3/27

4 Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí IČO: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je vypracována na základě 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zpracoval: Mgr. Jiří Němec ředitel školy předložil školské radě dne: Schválil: Iva Jelínková předseda školské rady ZŠ Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 4/27

5 1. Základní údaje o škole k 1. září 2010 Název školy: Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Sídlo: Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí IČ: IZO: Zřizovatel: Město Kostelec nad Orlicí Ředitel telefon: Ředitel Telefon sídla: Fax sídla: Pracoviště: Palackého náměstí 45, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; škola; Komenského ulice 80, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; škola; Drtinova ulice 662, Kostelec nad Orlicí; tel.: ; škola a školní družina Kostelecká Lhota kontakty nejsou aktivní; tel.: ; škola a školní družina; Erbenova ulice 891, Kostelec nad Orlicí; tel.: ( nyní neaktivní); školní družina Pobytové středisko, Rudé Armády 1000, Kostelec nad Orlicí škola - vyrovnávací třída dětí žadatelů o mezinárodní ochranu WWW stránky: Školská rada: Jelínková Iva předseda, člen za zřizovatele Mgr. Tměj Jiří člen za pedagogické zaměstnance Mgr. Stará Hana člen za pedagogické zaměstnance Mgr. Tichá Vladislava člen za pedagogické zaměstnance Bc. Šlapáková Lenka člen za rodičovskou veřejnost Šrámová Veronika člen za rodičovskou veřejnost Mgr. Čermáková Renata člen za rodičovskou veřejnost Mgr. Kánská Jarmila člen za zřizovatele Faltysová Lenka člen za zřizovatele Od školního roku 2011/2012 se mění organizační struktura školy, kdy 2.stupeň je umístěn na Náměstí, 1.stupeň na Komenského a do Drtinovy ulice. Všichni zaměstnanci školy s výjimkou AP a uklízeček mají své vlastní služební mobilní telefony. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 5/27

6 2. Přehled oborů vzdělávání 2.1. Směrná čísla Rozhodnutím MŠMT ČR, č.j / , byla pro jednotlivé oblasti činnosti školy stanovena následující směrná čísla: nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 723 nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině: 135 (108 bez KL) školní jídelna výdejna: 53 Uvedená směrná čísla jsou uvedena včetně Kostelecké Lhoty, kde v současnosti není provoz. Škola realizuje vzdělávací a výchovnou činnost v souladu s platným zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a souvisejícími platnými předpisy. Činnost je plně v souladu se zařazením do sítě škol a platným rozhodnutím MŠMT ČR a KÚ KHK Hradec Králové. Subjekt realizuje primární a nižší sekundární vzdělávání v souladu s ISCED Učební plán Na škole bylo v tomto školním roce vyučováno dle vlastního Školního vzdělávacího programu. ROČNÍK DOKUMENT OBOR VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKA ročník ŠVP C/01 Kostelecký vzdělávací program Lze konstatovat, že se nadále rozvíjely vhodné formy a metody výuky. Zavádění ŠVP přinutilo pedagogické zaměstnance více se zamýšlet nad vyučovacím procesem a komunikací s žáky. ŠVP je průběžně aktualizován podle získaných zkušeností během jeho realizace. Velmi podstatným momentem v zavádění myšlenek ŠVP do praxe byla realizace projektu S EU za moderním vzděláváním. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 6/27

7 3. Zaměstnanci školy Statutární orgán (ředitel školy) : Mgr. Jiří Němec Zástupce statutárního orgánu: v případě potřeby bude určen statutárním orgánem, v případě kdy není pozice statutárního orgánu obsazena, je zástupcem statutárního orgánu Mgr. Martina Kalousková Zástupkyně ředitele pracoviště Komenského Zastupující za zástupce ředitele (pracoviště Mgr. Marie Petelíková Mgr. Věra Žižková Komenského): Zástupkyně ředitele pracoviště Palackého Mgr. Martina Kalousková Zastupující za zástupce ředitele (pracoviště Palackého): Vedoucí vychovatelka ŠD Zastupující za vedoucí vychovatelku Mgr. Hana Stará Alena Linková Petra Zakouřilová 3.1. Pedagogičtí zaměstnanci a jejich aprobace FUNKCE APROBACE ředitel školy M, F Pracoviště Komenského zástupce ředitele M, Bi 1. stupeň, reedukace asistentka pedagoga asistentka pedagoga ÚSO AJ, ON 1. stupeň,spec.ped. 1. stupeň Bi, Ch Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 7/27

8 1. stupeň, reedukace -MD 1. stupeň, reedukace 1. stupeň, reedukace učitel 1. stupeň, reedukace, vých. poradkyně HV, VP ČJ, RJ, AJ 1. stupeň -MD 1. stupeň, NJ 1. stupeň, reedukace D, RJ vychovatelka ÚSO učitel TV, Bi M, VV Pracoviště Palackého náměstí zástupce ředitele, správce sítě M, F M, Př Bi, Ch -MD ČJ,RV -MD M, ZSV M, Zt, reedukace 1. stupeň NJ, AJ ČJ, Hv ČJ, ON,vých. poradkyně ČJ, ON, NJ Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 8/27

9 M, Ch AJ, DPS 1. stupeň učitel 1. stupeň, Z AJ, ped. volného času Pracoviště Erbenova (ŠD) vedoucí vychovatelka vychovatelka vychovatelka Pracoviště pobytové středisko 1. stupeň Pracoviště Drtinova 1. stupeň, reedukace učitel 1. stupeň asistentka pedagoga vychovatelka -MD učitel 1. stupeň asistentka pedagoga 1. stupeň 1. stupeň 3.2. Nepedagogičtí zaměstnanci FUNKCE VZDĚLÁNÍ Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 9/27

10 Pracoviště Komenského školník, údržbář uklízečka uklízečka uklízečka ( do března 2011) administrativní pracovnice Pracoviště Palackého uklízečka uklízečka školník, topič ekonomka, personalistka Pracoviště Drtinova topič ( do března 2011) školnice, uklízečka Pracoviště Erbenova uklízečka ( do března 2011) ÚSO ÚSO SO 3.3. Zaměstnankyně na mateřské dovolené Učitelka 1.stupeň 2 Učitelka 2.stupeň Aprobovanost zaměstnanců a vyučované předměty PŘEDMĚT POČET DŮCHODCE Český jazyk 4 1 Anglický jazyk 4 Německý jazyk 2 Ruský jazyk 1 1 Chemie 3 Fyzika 2 Matematika 9 Přírodopis, biologie 5 Hudební výchova 1 Informatika 1 Tělesná výchova 1 Dějepis 2 Občanská nauka 2 Výtvarná výchova 2 Zeměpis 1 Rodinná výchova 1 Základy techniky 1 1. stupeň 19 JINÁ APROBACE POČET DŮCHODCE Speciální pedagog-reedukace 7 Pedagogika volného času 1 Teorie volného času 1 Základy společenských věd 1 Pedagogika předškolního věku 1 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 10/27

11 4. Přehled o žácích, výsledky vzdělávání 4.1. Zápis žáků do první třídy Rodiče při zápisu, který se uskutečnil na pracovišti Komenského dne 2. února 2011, měli možnost volby pracoviště pro docházku svého dítěte ( Komenského, Drtinova ). V přehledu jsou uvažováni všichni žáci, jejichž seznam byl předán škole matrikou MÚ,případně kteří byli vyhledáni výchovným poradcem školy. Průběh zápisu PRACOVIŠTĚ ZAPSÁNO CELKEM Z TOHO S POSTIŽENÍM POČTY TŘÍD Komenského Drtinova Pobytové středisko 0 1 dodatečný zápis celkem nedostavilo se 0 0 odklad pro 2011/ POZNÁMKA 4.2. Přehled výsledků vzdělávání Přehledy jsou uvedeny za II. pololetí školního roku. Více v matrice školy. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 11/27

12 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 12/27

13 Přehled výchovných opatření a snížená klasifikace z chování 2.pololetí třída pochvala třídního učitele I.A 8 I.B 10 I.C 4 II.A II.B 9 II.C 12 pochvala ředitele školy napomenutí třídního učitele III.A 3 3 důtka třídního učitele III.B 5 1 III.C 12 IV.A IV.B 2 IV.C 9 1 V.A 7 V.B 9 V.C 16 2 VI.A důtka ředitele školy 2. stupeň VI.B VI.C VII.A VII.B VII.C VIII.A 9 4 VIII.B VIII.C 2 1 IX.A IX.B stupeň Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 13/27

14 4.3. Opravné zkoušky Opravné zkoušky byly komisionální a uskutečnily se 25-26, 30. srpna Komise byly jmenovány ředitelem školy a byly tvořeny zaměstnanci školy bez ohledu na pracoviště. PŘEDMĚT POČET 1.ST POČET 2.ST CELKEM Anglický jazyk 3 3 Dějepis 2 2 Český jazyk Vlastivěda 1 1 Přírodověda 1 1 Matematika Celkem Integrace žáků Vyrovnávací třída Pro žáky děti čekatelů na udělení mezinárodní ochrany zajišťujeme v rámci svých služeb vzdělávání ve vyrovnávací třídě přímo v pobytovém středisku. Počet dětí třídy je vzhledem k pohybu dětí různorodý,po většinu roku se pohyboval v rozmezí 8-12 žáků. Děti, které se již dokáží dorozumět přecházejí do běžných tříd základní školy. Do konkrétních ročníků jsou zařazovány podle naši vnitřní diagnostiky jejich schopností a možností, s ohledem na jejich věk. Reedukační péče Žákům s vývojovými poruchami učení nabízíme specializovanou reedukační péči, kde se děti vzdělávají podle individuálního plánu. Ve školním roce 2010/2011 bylo tímto způsobem integrováno 45 žáků školy. Dalších 18 žáků není zařazeno, ale poruchy přetrvávají. Do reedukační péče zařazujeme žáky s platnou zprávou z PPP. Žáci s kombinovaným postižením Skupina žáků s kombinovaným postižením a možností vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu zahrnovala 5 žáky. Všechny měli k dispozici pedagogického asistenta, jejich vzdělávání probíhalo na pracovišti Komenského. Poruchy chování Služby AP využíval 1 žák s poruchami chování na prac. Komenského. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 14/27

15 4.5. Další příprava žáků na povolání - přijetí na typy stř. škol Přípravě na budoucí povolání věnuje škola velkou pozornost. Tato oblast je zahrnuta v průřezových tématech ŠVP, je vymezena v uč.předmětech programu Základní škola. Žáci navštěvují úřad práce, školské výstavy, prezentace firem. VP organizují exkurze do podniků v regionu. V následující tabulce je uveden přehled žáků devátých a nižších tříd tak, jak byli přijati k dalšími studiu na středních školách pro školní rok 2011/2012. Šk.rok odchodu Gymnázium z 9.tř. Gymnázium z 5.tř. Studijní 4letý obor Učební 3letý obor Nepokračuje v dalším vzdělávání 10/ Výsledky testování žáků Úroveň vzdělávání žáků školy byla prověřena prostřednictvím celostátně platných testových souborů SCIO a to v 5. a 9. třídách. V těchto testech vycházejí naši žáci kolem celorepublikového průměru. Je použit tzv. percentil ( číslo udává kolik škol ze 100 má slabší výsledky než naše škola, vzorek žáků ZŠ včetně osmiletých gymnázií ); OSP (obecné studijní předpoklady) 2008/ třídy 5.A 5.B 5.C škola 9.třídy 9.A 9.B 9.C škola OSP : OSP: ČJ : ČJ : M : M : AJ : NJ : / třídy 5.A 5.B 5.C škola 9.třídy 9.A 9.B škola OSP : OSP: ČJ : ČJ : M : M : AJ : NJ : 2010/ třídy 5.A 5.B 5.C škola 9.třídy 9.A 9.B škola OSP : OSP: ČJ : ČJ : M : M : AJ : AJ : NJ : Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 15/27

16 5. Prevence rizikového chování Primární prevence rizikového chování je řešena základními dokumenty Směrnicí ŘŠ, ŠVP, Preventivním programem školy a Programem proti šikanování, v nichž jsou zakotveny základní principy prevence a aktivity s ní spojené. Veškeré problémy škola řeší ihned se zákonnými zástupci žáků, vážnější pak svoláním výchovné komise za účasti zástupce sociálního odboru zřizovatele. Odpovědnými pracovníky v této oblasti jsou metodici prevence a výchovní poradci školy. V některých případech využíváme spolupráce s PPP Rychnov nad Kněžnou a MÚ. Spolupracovali jsme i s psychologem z CPIV. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy bylo zaměřeno především na zvýšení odbornosti v aprobacích, počítačovou gramotnost, jazykové dovednosti a komunikační schopnosti a dovednosti. Na počet navštívených seminářů doléhá jejich větší cena a nižší rozpočet Organizace vzdělávání 1. rovina školení zaměstnanců na pracovišti; škola zajistila lektora. 2. rovina školení zaměstnanců na individuálních akcích vzdělávacích zařízení (CVKhK, NIDV, zařízení pro DVPP atd.) odsouhlasené školou a školou hrazené. 3. rovina - individuální vzdělávání zaměstnanců hrazené zaměstnanci Formy : samostudium, účast na akcích příslušného vzdělávacího střediska (centrum vzdělávání, NIDV, středisko vzdělávání při příslušné škole a další), vzdělávací programy různých akreditovaných zařízení. Jelikož ve škole působí a pracovní činnosti realizují dvě základní skupiny zaměstnanců, liší se i jejich další vzdělávání. Jedná se o zaměstnance provozní a pedagogické. Výrazným rysem je převažující existence vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců Zásady : povinnost průběžného studia a vzdělávání, nutnost dalšího vzdělávání, vytváření podmínek pro doplňování kvalifikace. Pro pedagogické zaměstnance: Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 16/27

17 v každém školním roce 12 pracovních dnů na další vzdělávání a studium, rozvoj odbornosti učitelů a vychovatelů, rozvoj znalostí školské legislativy, osvojování nových metod a forem práce s žáky a jejich zavádění do praxe, rozvoj gramotnosti informační, občanské, ekonomické, jazykové, udržitelného rozvoje, BOZP a PO. Pro provozní zaměstnance: rozvoj znalostí v oblasti školské a vnitřní legislativy, BOZP a PO, rozvoj znalostí v oblasti technologií používaných v provozu škol. Financování studia zaměstnanců: účelové zdroje, prostředky z rozpočtu bez specifikace (oblast DVPP), prostředky zaměstnanců. Zaměstnanci na každé vzdělávací akci obdrželi doklad (certifikát), který v kopii byl uložen do jejich personálních materiálů Přehled školení a seminářů OBSAH TERMÍN Dvoudenní setkání ředitelů ZŠ ve seminář na téma Současná mládež, PhDr. Jan Svoboda Sborovna a vztahy v ní, PhDr. Jan Svoboda Řešení aktuálních problémů řízení školy Mgr. Svatava Odlová Činnostní učení v matematice v 6.a7. ročníku. Ukázková hodina činnost.učenímatematika v 6. roč. Činnostní učení v Aj ve 4.a5. ročníku září , , Jak zvládat zlost a agresivitu Aktivní výuka anglličtiny Hry pro rozvoj emoční inteligence Jak na problémy ve čtení DUMy krok za krokem Aktivní výuka anglličtiny Tvoříme vlastní výukové programy na interaktivní tabuli. Ukázková hodina činnost.učení-využití interakt. tabule v Čj na 1. stupni Tvorba IVP, diagnostika ND Mimořádně rozumově nadaný žák v kontextu primární edukace Kurz září 10 leden 11 Metody a techniky práce s ND Metody a techniky rozvíjíme Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 17/27

18 čtenářské dovednosti Vztah učitel nadaný žák Krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky. Nadané dítě Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování Tvorba IVP, diagnostika ND Mimořádně rozumově nadaný žák v kontextu primární edukace Metody a techniky práce s ND Metody a techniky rozvíjíme čtenářské dovednosti Vztah učitel nadaný žák Interaktivní tabule v ČJ DUMy krok za krokem Zdravotník zotavovacích akcí Tvoříme výukové materiály na interaktivní tabuli Jak na to, aby děti četly? Myšlenkové mapy Jazykové hry v ČJ Dramatická výchova Studium VŠ Interaktivní tabule ve výuce AJ Agresivita a agrese dětí , Kurz září 10 leden Výukové materiály na IT Interaktivní tabule ve výuce Výtvarné dílny Jazykové hry v ČJ Interaktivní tabule ve výuce Jazykové hry Nadané děti Interaktivní tabule ve výuce Myšlenkové mapy Jazykové hry v ČJ Nadané děti Papírový pedig Specifika dětí a žáků s mentálním postižením Jak na problémy ve čtení , Konference pracovníků ŠD Seznam uvádí přehled vzdělávacích aktivit, kterých se pracovníci školy účastnili. Konkrétní jména jsou k dispozici na serveru školy. 2 celodenní semináře pro všechny pedagogické pracovníky organizované školou byly směřovány k prioritnímu tématu školy tvorba kolektivu a vztahy ve sborovně Dr. Janou Svobodou. Všichni zaměstnanci byli proškoleni v oblasti poskytnutí 1. pomoci. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 18/27

19 7. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 7.1. Soutěže vědomostní OLYMPIÁDA (SOUTĚŽ) KOLO JMÉNO UMÍSTĚNÍ Zlatá tužka literární soutěž Celostátní K. Hejhalová Čestné uznání Rybářské vědomosti Celostátní J. Láska 33 Přírodovědný klokan Krajské F. Krpata 8, nejlepší v okrese RK Recitační soutěž Krajské D. Dubská neuvedeno M.Hlaváček Biologie Krajské O. Plocek 29 Anglický jazyk Okresní H. Čapková 5 Zeměpis Okresní Kat.B Hejhalová K. 10 Adamcová K. 11 Kat.A D.Charvátová 9 P.Hejčl 9 Kat.C D.Padrián 7 Dějepis Okresní O. Brekl 8 O. Kaplan 9 Technická tvořivost Okresní M. Koubová 3 Chemie Okresní J. Chadim 5 Český jazyk Okresní O. Brekl 20 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 19/27

20 Karlovarský Oblastní M. Peňázová 2 skřivánek M. Makčajanová Čestné uznání Recitační soutěž Okresní T.Jasníková Čestné uznání 7.2. Sportovní soutěže Okresní přebor v atletice: Vítězové Svobodová Lucie 60m, 150m; Chadimová Kateřina 60m překážky,800m, Linhartová Eliška dálka, Vilímková Barbora vrh koulí, Vuminh Tuan dálka Přehazovaná starší žákyně ASPV 1místo v OK, AŠSK 1.místo v okresním přeboru A tř Přespolní běh ASPV 1.místo 400m Padrián Jiří, 1.-2.místo 800m Chadimová Kateřina, Hejčlová Nikola Zimní pětiboj krajské kolo pro vítěze OK: Mladší žáci: NOVOTNÝ Adam, 3. místo, Mladší žákyně: JEDLINSKÁ Nikola 2. místo, Starší žákyně: CHADIMOVÁ Kateřina 1. místo, Starší žáci: PADRIÁN Jiří 1. místo Atletický čtyřboj ASPV krajské kolo: 2.místo N.Plesl, 3.místo L.Šrámová, J.Sameljak ve svých kategoriích Atletický čtyřboj - okres:1. místo mladší žákyně Malá kopaná okresní kolo 2.místo Softbal: 1.místo v krajském kole Orion Cup Florbal 4.místo v krajském kole 6.-7.tř Přehled akcí školy Každý měsíc proběhla řada aktivit doplňujících školní vzdělávání, exkurze domácí i zahraniční, návštěvy kulturních akcí ( Rabštejn, DDM ), akce pořádané v rámci projektů realizovaných školou, atd. Chronologický přehled významných akcí školy, je zveřejněn na webových stránkách školy. Podrobný přehled je v měsíčních plánech práce u zástupců ředitele. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 20/27

21 7.4. Přehled akcí ŠD Rovněž školní družina je aktivní součástí školy. Pro docházející děti připravují vychovatelky nejrůznější hry, sportovní soutěže, besídky, setkávání, besedy a nenásilnou formou tak podporují výchovu a vzdělávání. Řada aktivit je zaměřena na multikulturní výchovu v rámci projektu EUF ( pro děti žadatelů o mezinárodní ochranu). Více na webových stránkách školy Ples školy Klub rodičů a přátel školy uspořádal ve spolupráci se školou, jako v předchozích letech, tradiční ples. Na něm jsou dekorováni žáci devátých tříd. Ples se uskutečnil dne 12. února 2011 v kulturním domě Rabštejn Praxe studentů škol na naší škole Zajišťujeme praxi studentů pedagogických oborů středních a vysokých škol a vytváříme jim vhodné prostředí, poskytujeme metodickou pomoc. Přehled o praktikantech je ve spisovně školy Prezentace na veřejnosti Prezentace činnosti školy na veřejnosti je nedílnou součástí její existence. Základním informačním médiem jsou webové stránky školy. Příspěvky o významných akcích a úspěších zasíláme do městského zpravodaje a publikujeme v regionálním tisku. Veřejnosti jsou přístupné výstavky žákovských prací v Integračním centru. 8. Česká školní inspekce Ve školním roce 2010/2011 neuskutečnila ČŠI na naší škole kontrolu. Výsledky předešlých kontrol, naposledy z října roku 2008, jsou uloženy v ředitelně na Palackého náměstí a zpřístupněny na webových stránkách školy. 9. Základní údaje o hospodaření školy Škola se snaží hospodařit ekonomicky a výhledově. Provozní prostředky čerpáme s vědomím, že pro rozvoj školy je třeba našetřit větší částku, která se pak využije na investice. V roce 2011 byl provozní rozpočet školy na úrovni roku 2010, tedy snížen o cca 25% oproti minulým letům. V oblasti správy majetku došlo k výrazným investicím: Výměna oken, zateplení a oprava střechy( Náměstí, Na Lávkách), vybudování kotelny na Komenského, přestavba sociálního zařízení Erbenova a další práce spojené se změnou struktury fungování školy. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 21/27

22 Došlo k rozdělení finančních prostředků pro pedagogy a nepedagogy, což vyvolalo zvýšení administrativní náročnosti a nutnost snížit počet nepedagogických pracovníků o 2. Rovněž došlo k výraznému snížení rozpočtu peněz na ONIV a k současnému navýšení kapitol, které rozpočet pokrývá. Rozpočet FKSP byl snížen na 1% z vyplacených mezd. Významnou kapitolou je vzdělávání žáků dětí čekatelů na rozhodnutí o udělení azylu v ČR. Tato skutečnost zvyšuje nároky na pedagogy, na druhou stranu je tato nadstandardní práce finančně ohodnocena Zdroje financování školy Činnost školy byla finančně kryta z několika zdrojů: prostředky z Města (od zřizovatele) úhrada provozu, prostředky státu dotace na platy a příslušné odvody, NIV, příděl do FKSP, účelovými prostředky ze strany státního rozpočtu, prostředky ze schvalovaného projektu, který byl předložen MŠMT ČR a jím schválen, zdroje z oblasti evropských fondů, dary. Provozní náklady z prostředků města (v mil. Kč) ZŠ Palackého Komenského Kostelecká Lhota Celkem OBDOBÍ ,5 mil. 1,65 mil. 0,34 mil. 3,49 mil ,7 mil. 1,31 mil. 0,36 mil. 3,37 mil ,777 1,31 0,3485 3, , , , , , ,522 Navýšení od roku 2008 bylo způsobené nárokováním mezd pro asistentky pedagoga, jejich zvýšeným úvazkem a nutnosti spolufinancování výstavby integračního centra. V roce 2010 došlo k velmi výraznému propadu v rozpočtu,což znemožnilo řadu investic a příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. Je pravděpodobné, že během několika let převede stát na zřizovatele povinnost zajistit prostředky na platy zaměstnanců údržby ( školníky a uklízečky). Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 22/27

23 Dotace ze státních prostředků (v Kč) ZŠ Palackého Komenského Kostelecká Celkem Lhota Období , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Snížení dotací během let je důsledkem klesajícího počtu žáků školy. Údaj ve výroční zprávě za rok 2008/09 je pro rok 2009 je zkreslený, neboť není uvedena částka ze všech rozvojových programů MŠMT v hodnotě cca 1mil. Kč ( mimořádný rok ). Od dalších let jsou uváděny již součty všech dostupných prostředků. Náklady na jednoho žáka z rozpočtovaných prostředků ROK MĚSTO DOTACE STÁT ŽÁCI , , , , , , , , , , , , Náklady na žáka od roku 2010 výrazně klesly vlivem rozpočtových opatření zřizovatele a KÚ Královéhradeckého kraje Vývoj počtu žáků ZŠ školní rok Palackého Komenského Kostelecká Celkem Lhota 02/ / / / / / /09 09/10 10/11 11/ Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 23/27

24 Pro vývoj je důležitý stav azylantů, jejichž počet kolísá, což ovlivňuje počet dětí zahajujících školní rok. Počet žáků je stabilní, dá se očekávat mírný růst v příštích letech. Problémy činí malý zájem o pracoviště Na Skále, kam nastupuje velmi málo dětí a třídy 1. stupně na Komenského jsou zbytečně naplněné a navíc je třeba počítat s prostorem pro azylanty. Myšlenka soustředit výuku na 2 pracoviště nebyla v roce 2010 Zastupitelstvem města podpořena. V případě zrušení PoS v Kostelci nad Orlicí a s tím souvisejícího odchodu azylantů a na ně vázaných finančních zdrojů, bude výuka Na Skále z finančních důvodů neudržitelná, pokud na sebe zřizovatel nevezme závazek dofinancovávat platy pedagogů. Dalším východiskem je větší naplněnost tříd Účelové prostředky Účelové prostředky jsou směřovány na předem stanovenou oblast činnosti. Musí být vedeny v účetnictví odděleně. Především se jedná o rozvojové programy MŠMT a projekty spolufinancované z EU. Vzdělávání žáků azylantů Škola získala prostředky na přípravu žáků dětí žadatelů o mezinárodní ochranu prostřednictvím rozvojového programu MŠMT ČR Zajištění podmínek základního vzdělávání žáků s postavením azylantů nebo účastníků řízení o udělení azylu na území ČR nebo dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců. Členění dotace závazné ukazatele ROK PLATY OON POJISTNÉ FKSP ONIV NIV CELKEM ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 Podařilo navýšit dotaci o 1%, díky těmto penězům může škola ve své současné struktuře fungovat. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 24/27

25 Prostředky na ICT Po zrušení programu E-GRAM již od roku 2008 nejsou dotace do této oblasti. Škola se musí spoléhat na své vlastní provozní prostředky (kterých ubývá) a hlavně na dotace z evropských fondů. Díky projektům EU se vydáváme cestou interaktivní výuky. Nově bylo pořízeno 16 NTB, které byly pořízeny z projektů EU. Bez projektů EU bychom takovéto úrovně vybavení nedosáhli. Prostředky na projekt EUF Škola pokračovala v aktivitách směřujících ke zkvalitnění péče o děti rodičů čekajících na udělení mezinárodní ochrany i v mimoškolních činnostech. Projekt pro rok 2011 byl realizován pod názvem Moderní výuka českého jazykaprostředek plnohodnotného prožití volnočasových aktivit žadatelů o mezinárodní ochranu. Projekt sleduje 2 základní osy. Vzdělávání azylantů v PoS, včetně vybavení učebny a vlastní volnočasové aktivity dětí. Celková výše rozpočtované částky činila ,00 Kč. Podíl školy na financování byl ,00 Kč. Prostředky na projekt MAS Nad Orlicí Komunitní škola V roce 2010 byl ve spolupráci s MAS Nad Orlicí realizován projekt vzniku Komunitní školy na pracovišti Drtinova. Projekt byl předfinancován školou a po jeho ukončení a schválení závěrečné MZ byly vložené prostředky ve výši ,- Kč vráceny dle dohody na účet školy. Spoluúčast školy na projektu byla ,- Kč. 10. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. Čerpáme finanční prostředky z Rozvojového programu Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců na rok 2010 i Vyhlašovatelem programu je MŠMT. Naše účast v programu je dána tím, že vzděláváme děti žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří jsou umístěni v místním pobytovém středisku. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí, str. 25/27

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTELEC NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008, Základní škola Kostelec nad Orlicí, str. 1/24 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTELEC NAD ORLICÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Výroční zpráva za školní rok 2005/2006, Základní škola v Kostelci nad Orlicí, str. 1/60 1 Úvod... 7 2 Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ Č.J. : ZS-GJ-KNO 465/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013, Základní škola Gutha-Jarkovského

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 Identifikátor: 600 016 943 Termín konání inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více