Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 2/2011 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 2/2011 ZDARMA www.ipetka.cz"

Transkript

1 PĚTKA pro vás Informační měsíčník pro občany Prahy 5 číslo 2/2011 ZDARMA Robert Klitgaard: Problémy s korupcí můžete vyřešit Petice proti domu U Pernikářky strana 5 Drogová problematika v Praze 5 strana Pro příjemný podzim života strana 16

2 INZERCE Kdo neplatí za plyn, prodělá O dost pen z mohou p ijít zákazníci Pražské plynárenské, kte í jsou jejími dlouhodobými dlužníky. Firma jim totiž neposkytne žádnou z výhod, které náleží všem ádn platícím odb ratel m. A to se neplati m m že prodražit. Pražská plynárenská poskytuje svým odb ratel m nap íklad opravy plynových spot ebi zcela zdarma. Stejn tak jsou u ní bezplatné opravy net sností bytových rozvod v rámci zásahu Pohotovostní služby. Zákazníci Pražské plynárenské mají k dispozici i celou adu dalších výhod: mohou získat odm nu za získání nového zákazníka, slevu na nákup nového plynového spot ebi e, která dosahuje až 30 % v etn montáže zdarma, nebo slevy, které lze erpat v rámci v rnostního programu Zákaznická karta u tém 90 partner. Naproti tomu klient, který je v databázi Pražské plynárenské evidován jako neplati, riskuje velké výdaje. Pokud se mu porouchá plynový spot ebi, vyjde ho oprava, kterou mají ádn platící zákazníci zdarma, na zhruba t i tisíce korun. Jinak bezplatné opravy p ípadných net sností bytového rozvodu v rámci zásahu Pohotovostní služby ho budou stát pr m rn dva tisíce korun. Zanedbatelné nejsou ani ástky, které zákazníci Pražské plynárenské mohou získat v rámci bonusového programu rmy se Zákaznickou kartou Pražské plynárenské ušet í za rodinnou dovolenou až sedm tisíc korun. Stejnou ástku uspo í t eba i p i nákupu nového plynového kotle nebo jeho montáži. P iznání bonus je ale podmín no vyrovnáním všech závazk v i rm. U nás se prost neplatit nevyplatí, íká vedoucí odboru fakturace a pohledávek Pražské plynárenské Ing. Vladimíra Benešová. Pokud n který zákazník Pražské plynárenské za ne dlužit, protože se dostal do nep edvídatelné situace, m l by svého dodavatele kontaktovat a domluvit se s ním na zp sobu ešení. Pražská plynárenská je p ipravena p istoupit k jeho problému s maximální vst ícností. Chápeme, že se n kte í naši zákazníci mohou dostat do obtížné situace, která jim zabrání p echodn plnit závazky. Proto jsme ochotni domluvit se s každým na individuálním ešení, vysv tluje Vladimíra Benešová. Ordinace praktického lékaře ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE MaSH s.r.o. a MediClinic a.s. nabízejí služby praktického lékaře pro dospělé REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY! V NAŠICH ORDINACÍCH NABÍZÍME: Vstřícnou ordinační dobu Nové typy vyšetření hrazené zdravotními pojišťovnami Služby lékaře Závodní preventivní péče Výhodná sezónní očkování hepatitida, chřipka, klíšťovka a jiné Ošetřujeme pacienty zdravotních pojišťoven: VZP, OZP, ZPMVČR, VoZP, Média Těšíme se na vaši návštěvu! Ordinace Kutilova 3061/2, Praha 4 MUDr. Michael Řemenář tel.: MUDr. Tereza Oktábcová tel.: MUDr. Jitka Nováková tel.: MUDr. Patrik Novák tel.: nově otevřená ordinace Ordinace Zárubova 498, Praha 4 Kamýk MUDr. Miroslav Přibyl tel.: Dojezdová vzdálenost max. 15 minut autem nebo 20 minut MHD My, hoši z Petrského náměstí 01_Jednicka_90x132.indd :43:40 Pamatujete se ještě na svůj první školní den? Anebo na místa, kde jste řádili se svými spolužáky? Vzpomínat na dětství můžeme nejrůznějším způsobem. Pokud to jde mile a s humorem, tak z toho mají potěšení i ostatní. Právě toto se podařilo Josefu Vláškovi v knize My, hoši z Petrského náměstí Z pohledu dětských očí vylíčil kousek k minulosti, ten malý velký svět dětství. Spolu s ním sdílíme prožitky malého kluka a vzpomínáme na ty své. Navíc autor zachytil do detailů atmosféru doby svých školních začátků, tedy první poloviny šedesátých let, a také zmapoval nenápadný půvab zákoutí pod křídly pražské Bílé labutě. Ne nadarmo se nám vybaví vzpomínka na Svěrákovu Obecnou školu. Kdo je Josef Vlášek? Po maturitě absolvoval studium na Pedagogické fakultě UK v Ústí nad Labem. Do literatury vstoupil v almanachu mladých autorů Zelená sedma (Mladá fronta, 1987). V roce 1997 vydal prózu z tenisového prostředí Dokud neprohraju, následovala novela Ach, ty stříbrné lišky (1998) a po ní román Psí biograf (2000) a kniha Rakety, míče, smeče (Albatros, 2002). 2

3 Očima zastupitelů Marie Kolovratová (TOP 09) Předsedkyně Hospodářského výboru Zastupitelka MČ Praha 5 Dovolte mi se vám představit a dodatečně poděkovat, že jste mi v komunálních volbách umožnili být součástí nové politické reprezentace na radnici Prahy 5. Situace uplynulého období je všeobecně známa a staví mě, jako předsedkyni nově ustaveného Hospodářského výboru, před velké a mnohdy zajímavé výzvy. Jako svůj osobní cíl, stejně jako cíl výboru, vidím plnění úlohy garanta vzniku koncepčních řešení nakládání s majetkem městské části, která by měla v ideálním případě pomoci i v dalších obdobích a hlavně by tato řešení měla brát ohled na skutečné potřeby občanů a návštěvníků Prahy 5. V současné době jsou na stole hlavně konkrétní problémy týkající se bytů a nájemních smluv, protože ty se většinou nahromadí na přelomu roku. Záležitosti týkající se jednotlivých bytů se někomu mohou zdát méně podstatné než jiné oblasti, ale já i ostatní členové Hospodářského výboru si uvědomujeme, že bydlení je jednou z priorit, které v průběhu života řešíme, proto je potřeba věnovat této otázce patřičnou pozornost na všech úrovních. Ve své další práci budu ráda naslouchat připomínkám a nápadům vás, obyvatel Prahy 5, tak aby budoucnost byla transparentní a ke spokojenosti většiny obyvatel městské části. Pokud se ve vašem okolí děje něco, o čem si myslíte, že by si zasloužilo mou pozornost, případně pokud máte nápady týkající se správy majetku, bytové politiky, neváhejte mě kontaktovat Budu se snažit nejen naslouchat vašim připomínkám, ale zejména hledat účinné řešení. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v měsíci lednu se v naší městské části konalo několik významných událostí. První byl protikorupční seminář s profesorem Klitgaardem, o kterém naleznete více informací v tomto čísle našeho časopisu. Dále jsem na naší radnici pořádal setkání se starosty sousedních městských částí za účelem navázání širší spolupráce a vymezení oblastí, které nás všechny trápí. Společně se starosty městských částí Slivenec, Řeporyje, Lochkov, Zličín, Zbraslav, Velká Chuchle (bohužel starostové Prahy 13 a Prahy 16 Radotína a Lipenců nedorazili) jsme diskutovali palčivé problémy od řešení dopravy, bezpečnosti a kriminality až po problémy životního prostředí a ekologie. Považuji dialog a vzájemné sdílení informací za jedinou možnost, jak problémy účinně řešit. Na tomto setkání se ukázalo, že tuto vzájemnou aktivní spolupráci vítají všichni zúčastnění starostové a starostky, a proto v ní budeme pravidelně pokračovat. V Národním domě na Smíchově se konal 25. ledna již 4. ročník soutěže Talent roku v klasické hudbě s mezinárodní účastí a opět proběhl velmi úspěšně. Reportáže ze všech tří výše uvedených událostí můžete zhlédnout na V únoru chystáme ve spolupráci s Nadací ADRA sbírku obvazového materiálu ze starých a v ČR již nepoužitelných autolékárniček. Dovoluji si vás všechny požádat, abyste nám s touto akcí pomohli a dali vašim dětem své staré autolékárničky, aby je mohly přinést do školy. Tato akce s názvem Děti dětem se bude konat v den sv. Valentýna 14. února. Nadace ADRA poté odešle lékárničky dětem do Keni, kde, jak pevně doufám, mohou ještě pomoci. Všem, kteří se do akce zapojí, předem děkuji. V letošním roce nebudeme pořádat Smíchovský masopust. I přesto, že to pro některé z vás byla akce zajímavá, tak náklady ve výši Kč nám přišly neadekvátní. Za tyto prostředky letos opravíme více než polovinu všech dětských hřišť v celé naší městské části. Na závěr mi dovolte, abych vás informoval o našem záměru zahájit pořádání pravidelných farmářských trhů, které i do naší městské čtvrti přinesou možnost nákupu čerstvých výpěstků a výrobků přímo ze zahrad a polí našich českých malovýrobců. O jejich termínech a podobě v současné době jednáme. MUDR. RADEK KLÍMA STAROSTA PRAHY 5 Výstava Slavné stavby Prahy 5 opět v Portheimce Městská část Praha 5 ve spolupráci s knižním nakladatelstvím Foibos Books pořádá v Galerii Portheimka výstavu s názvem Slavné stavby Prahy 5. Občanům Prahy 5 chce městská část pomocí výstavy připomenout velmi úspěšnou a návštěvníky neustále poptávanou výstavní expozici a publikaci Slavné stavby Prahy 5. V Galerii Portheimka máte možnost prohlédnout si 54 staveb, které k páté městské části neodmyslitelně patří. Přičemž první objekt kostel sv. Vavřince v Jinonicích pochází asi z 11. století a poslední ústředí ČSOB v Radlicích z roku Autory výstavy jsou např. Pavel Vlček, Martin Ebel nebo Ivan Matějka. Výstava potrvá do 25. února 2011, navštívit ji můžete od úterý do neděle vždy mezi a h. (TZ) FOTO: JARMILA KOVAŘÍKOVÁ 3

4 FOTO MĚSÍCE Už se těší do první třídy Na většině základních škol Prahy 5 proběhl v lednu zápis do prvních tříd. Jak jsme měli možnost poznat na základní škole v Kořenského ulici, děti ze školních povinností strach rozhodně nemají. FOTO: TOMÁŠ PÁNEK 4

5 AKTUÁLNĚ K problematice bytového domu U Pernikářky Nová výstavba obvykle nevyvolává u obyvatel v sousedství žádné velké nadšení. Člověk je v jádru tvor konzervativní a nebývá štěstím bez sebe, když se mění prostředí, v němž žije. A každá nová stavba je vždy zásahem do prostředí. Někomu vyroste před okny a zastíní do té doby volný výhled, někdo se bojí přílivu nových sousedů, nárůstu dopravního zatížení v lokalitě, někomu se nemusí líbit architektonický záměr investora... Podobné obavy nyní trápí obyvatele domů v ulici U Pernikářky v Praze 5. V místech, kde je dnes zanedbaná, dlouho opuštěná zahrada a uprostřed ní malá, dnes již značně zchátralá vilka, by měl podle plánů investorů, společností Stano Praha a Rentalkont, vyrůst bytový dům. Místním se to nelíbí a proti záměru už zorganizovali petici, kterou podepsalo 563 lidí. ROMAN PETERKA Realizace tohoto šestipodlažního developerského projektu s dvaceti podzem- ními garážemi by znamenala další značné porušení architektonické celistvosti zástavby a poškození přírodního prostředí, říká Hana Šollová, členka občanského sdružení Hřebenka. Všichni se snaží zabránit realizaci projektu v navrhované podobě, chtějí, aby byla zachována stávající architektonická struktura lokality, dodává. Odpůrcům projektu nejde ani tak o to, že by tu nemělo nic nového vzniknout, spíš jim vadí stávající podoba celého projektu, k níž mají řadu výhrad. Nelíbí se jim architektonické pojetí, které podle nich přivádí do vilové zástavby z první republiky zcela cizí a nesourodý element nesený v duchu soudobých architektonických trendů. Obávají se také, že povolením výstavby v plánovaném rozsahu (garáže mají být umístěny šest metrů pod zemí) ve zdejším svažitém a jílovitém terénu s množstvím podzemních pramenů může dojít k výraznému poškození staré zástavby (poškození opěrných zdí, podmáčení okolních domů). Stavba podle nich také překračuje výškové poměry v lokalitě. V petici vyzývají odpůrci projektu Úřad městské části Praha 5, aby v probíhajícím územním řízení vyslovil zamítavé stanovisko a přikázal žadateli projekt přepracovat tak, aby respektoval charakter území a stávající zástavby lokality. Zamýšlená výstavba bytového domu v ulici U Pernikářky je výsměchem úsilí několika generací našich předků postavit nejen funkční domy, ale učinit čtvrť Hřebenka příjemnou a estetickou oblastí pro bydlení občanů, píše se v petici. MANTINELY ÚŘADU Podle architektky Eleny Lacinové, vedoucí odboru Kancelář architekta městské části Úřadu MČ Praha 5, nemusí moderní znamenat vždy špatné. V rezidenční čtvrti Hřebenka bylo v průběhu posledních let realizováno několik soudobých staveb, které mohou být příkladem vhodného začlenění nových staveb do stabilizovaného území, říká. Stavba bytového domu U Pernikářky musí reagovat na výšku a objemy okolních staveb. Předložený návrh vychází z aktuálních požadavků na bydlení a vnějším vzhledem a použitím materiálů odráží současné tendence. Samozřejmě, že hodnocení architektury je do určité míry subjektivní, a co se někomu líbí, může být pro jiného nepřijatelné, dodává Lacinová. Úřad má jen omezené možnosti, nakolik může mluvit investorovi do toho, jak architektonicky pojme stavbu na svém pozemku. V rámci územního řízení stavební úřad posuzuje především to, zda je projekt funkčně v pořádku, zda dodržuje odstupové vzdálenosti dané zákonem, povolenou míru zastavění pozemku či to, jak objekt ovlivní osvětlení a oslunění, aby nezastínil okolní domy, a nesnížil tak komfort jejich obyvatel Vizualizace bytového domu U Pernikářky pod normové hodnoty. Zajímají ho také další vztahy v lokalitě, jako je napojení objektu na dopravní komunikace a přístupové cesty. ŘÍZENÍ PŘERUŠENO 11. ledna proběhlo na stavebním úřadu ústní jednání o vydání územního rozhodnutí s investorem a třemi účastníky řízení, kterým se stavba v zamýšlené podobě nelíbí. Investor se zachoval vstřícně a sám požádal o přerušení územního řízení s tím, že projekt doplní a přizpůsobí připomínkám. Stavební úřad dal investorovi termín k doplnění projektu do 21. dubna. Jakmile investor projekt doplní, bude na úřední desce a na internetu vyvěšena informace o tom, že je v doplněné formě k nahlédnutí. Účastníci řízení se s ním budou moci seznámit a vznést k němu případně další námitky či požadavky na doplnění. Stavební úřad pak buď tyto připomínky vyhodnotí jako natolik závažné z hlediska stavebního zákona, že projekt bude muset být zastaven, nebo, v případě, že bude splňovat vše, co stavební zákon požaduje, vydá územní rozhodnutí. Účastníci řízení se pak proti němu mohou odvolat, o dalším osudu projektu rozhodne magistrát. Ten prozkoumá, zda bylo územní řízení vedeno správně a zda byl ve všech ohledech dodržen zákon, a poté buď vrátí rozhodnutí stavebnímu úřadu Praha 5 k novému projednání, nebo ho potvrdí, popř. v některých částech sám pozmění. Pokračování na straně 6 5

6 Z RADNICE K problematice bytového domu U Pernikářky Dokončení ze strany 5 PRAHA 5 V ROLI MEDIÁTORA Problematice bytového domu U Pernikářky se věnovala i komise územního rozvoje městské části. Městská část nechce pasivně čekat na to, až investor přijde s upraveným projektem, a na to, jak novou podobu jeho dosavadní odpůrci přijmou. Po investorech nepožadujeme, aby stavěli repliky dávných vil. Projekt předkládá pokrokovou architekturu, současně ale rozumíme tomu, že ne každému se takové pojetí musí líbit, a názor lidí, kteří se na tuto stavbu budou každý den dívat z okna, je důležitý, říká místostarosta Prahy 5 Pavel Kroha. Z tohoto důvodu navrhne MČ schůzku v prostorách úřadu, jež umožní, aby se investor a sousedé dohodli na podmínkách, za kterých by pro ně byla stavba tohoto typu přijatelná. Pozvánka na koncert Od 21. února si mohou zájemci vyzvednout v Informačních centrech Prahy 5 pozvánky na koncert Pražské komorní filharmonie, který se uskuteční 8. března v Národním domě na Smíchově. Koncert začíná v h. Orchestr bude hrát pod taktovkou Leoše Svárovského. Na programu je Pulcinella od Igora Stravinského, Houslový koncert e moll Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Symfonie č. 2 Ludwiga van Beethovena. (RED) inzerce 6 Mladí talenti z Prahy 5 se představili v Národním domě V úterý 25. ledna se v Národním domě na Smíchově představili veřejnosti finalisté soutěže pro žáky základních uměleckých škol z Prahy 5 Talent roku Mladí talentovaní hudebníci vystoupili za doprovodu profesionálů z Pražské komorní filharmonie pod vedením dirigenta Leoše Svárovského. Koncert se konal pod záštitou radního MČ Praha 5 pro školství a kulturu Angela Marinova. PODPOŘIT TALENTOVANÉ DĚTI Koncert finalistů soutěže Talent roku se stal v Praze 5 již tradiční akcí. Soutěž vznikla z iniciativy městské části Praha 5 už před čtyřmi lety. Navázala na několikaletou úspěšnou tradici koncertů vážné hudby konaných v Národním domě na Smíchově. Cílem této akce bylo umožnit talentovaným dětem z Prahy 5 poměřit své síly a veřejně prezentovat své schopnosti a výsledky svého úsilí. Soutěž Talent roku je jednou z hlavních aktivit, jimiž se městská část Praha 5 snaží zapojit do kulturního dění na svém území talentované žáky základních uměleckých škol, říká radní Angel Marinov. KDO ZAHRÁL A ZAZPÍVAL? Na letošní přehlídce talentů se představila zpěvačka Lucie Tauberová a kytaristka Karolína Straková ze smíchovské ZUŠ Štefánikova a dirigentka Lenka Dandová a zpěvačka Kateřina Matoušková z barrandovské ZUŠ Music Art. Cílem soutěže Talent roku ale není měření sil mezi základními uměleckými školami. Nejde o soutěž v pravém smyslu slova a už vůbec ne o to ukázat, která ze základních uměleckých škol je lepší a která horší, říká radní Angel Marinov. Smyslem je dát talentovaným dětem příležitost předvést své schopnosti, a povzbudit je tak k další práci, dodává. (TZ) UVIDÍTE NA Bezplatná poradna pro občany Prahy 5 Rada městské části Praha 5 schválila prodloužení provozu bezplatné poradny pro občany městské části, která poskytuje diskrétní poradenskou pomoc v závažných životních situacích. Poradna je zaměřena na poskytování služby psychosociálního, rodinného a výchovného poradenství. Mezi nejčastější problémy, s nimiž se klienti na poradnu obrací, patří rozvody a úprava poměrů v rodině po rozvodu, výchovné problémy dětí (poruchy chování a sociálněpatologické jevy u mladistvých), potíže v zaměstnání a pomoc při kontaktu s úřady a jinými institucemi. Poradna funguje již několik let a počet návštěvníků potvrzuje její potřebnost. Svojí činností poradna navazuje na činnost bezplatné občanskoprávní poradny a je úzce spojena se sociálním odborem, aby se problémy klientů řešily v co nejkratším termínu. Poradnu najdete v prostorách úřadu na náměstí 14. října 4 ve třetím patře, služby poskytuje každé druhé a čtvrté pondělí v měsíci, a to od do h. (TZ) FOTO: YURI ARCURS DREAMSTIME.COM FOTO: MICHAL FAIRAIZL

7 Starostové jednali o spolupráci Ve středu 26. ledna se uskutečnilo setkání starostů obvodu Prahy 5. Cílem bylo vzájemné seznámení starosty městské části Praha 5 Radka Klímy se starosty okolních městských částí a projednání aktuálních problémů týkajících se obvodu Prahy 5. Projednávala se například problematika s dopravou a dopravní infrastrukturou, bezpečností nebo ochranou životního prostředí městské části Praha 5 a okolních městských částí. Dalším diskutovaným tématem byla možnost sportovního a kulturního vyžití občanů Prahy 5 a blízkého okolí a možnosti vzájemné spolupráce jednotlivých městských částí v této oblasti. Jsem velice potěšen, že pozvání na toto první setkání přijalo šest představitelů okolních městských částí. Všichni jsme se shodli na tom, že budeme v těchto setkáních pokračovat. Naše představa je scházet se přibližně jednou za dva měsíce, říká MUDr. Radek Klíma. Setkání se zúčastnili starostové městských částí Lochkov, Řeporyje, Slivenec, Velká Chuchle, Zbraslav a Zličín. Zástupci Radotína, Lipenců a Butovic se bohužel na setkání nedostavili. (TZ) UVIDÍTE NA Připravuje se koncepce bytové politiky Radní Prahy 5 schválili na svém 3. zasedání návrh nových kritérií, která budou sloužit pro ohodnocení míry potřebnosti jednotlivých žadatelů jak o byty tzv. zvláštního určení byty pro seniory, tak o byty ze sociálních důvodů. Kritéria pro přidělování bytů zvláštního určení pro seniory zohledňují především věk a zdravotní stav žadatele, jeho finanční situaci, způsob a formu uspokojování jeho současných bytových potřeb. Kritéria pro FOTO: MICHAL FAIRAIZL přidělování bytů ze sociálních důvodů vycházejí především z finanční a ze sociální situace žadatele, tj. z celkové výše příjmu na osobu, z jeho současné bytové situace při akcentu na tíživou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi atd. Na základě těchto kritérií bude Výborem sociálním a zdravotním sestavována evidence žadatelů o pronájem obecních bytů, a to jak bytů zvláštního určení, tak i bytů ze sociálních důvodů. (TZ) Z RADNICE Autolékárničky nevyhazujte! Řidiči v České republice měli za povinnost k 1. lednu 2011 vyměnit své autolékárničky. Je ale nutné je prostě vyhodit? Není! Zvláště když někomu na druhé straně světa mohou pomoci. Městská část Praha 5 se spojila s Nadací ADRA a vyhlásila sbírku obvazového materiálu z vyřazených autolékarniček pro obyvatele Keni. Sbírka proběhne na školách v Praze 5 v den svatého Valentýna 14. února. Sbírají se chirurgické rukavice a obvazový materiál v neporušených obalech obinadla, obvazy, gázové čtverce, náplasti a trojcípé šátky ne starší než vyrobené v roce Vše poputuje do zdravotnické ambulance v africké Keni. O toto zařízení ve vesnici Itibo se už přes pět let stará právě humanitární organizace ADRA Česká republika a není pochyb, že obsah lékárniček bude k užitku i tamějším dětským pacientům. (TZ) Regenerace parku Skalka Radní městské části Praha 5 schválili na svém 3. zasedání vstup na pozemky ve vlastnictví MČ Praha 5 firmě Pražské vodovody a kanalizace, a. s. Souhlas se vystavuje za účelem vybudování nové přípojky vody pro park Skalka, který je ve vlastnictví naší městské části, říká zástupce starosty Mgr. Patrik Havlíček. V parku bude zároveň provedena regenerace jezírka. Doplňování vody do tohoto systému zajistí nová vodovodní přípojka. (TZ) 140. reprezentační ples spolku Vltavan na Smíchově Na tradičním Vltavanském plese v Národním domě na Smíchově se 28. ledna sešli členové a příznivci spolku Vltavan. Vltavan v Praze je nejstarším existujícím profesním spolkem. Založen byl 11. června roku 1871 v pražském Podskalí jako Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných Vltavan. UVIDÍTE NA FOTO: MICHAL FAIRAIZL FOTO: MICHAL FAIRAIZL 7

8 ROZHOVOR Robert Klitgaard: Samosprávy umí Říká, že korupční praktiky obírají tento stát o nezanedbatelný ekonomický potenciál, který tak nemůže být využit možná až o 50 procent HDP. Není důvod mu nevěřit profesor Claremont Graduate University Robert Klitgaard ví o korupci, jejích příčinách, projevech a důsledcích mnohé. Jeho práce, při níž radil mnoha vládám a městským samosprávám v oblasti ekonomické strategie a institucionálních reforem, ho zavedla do různých koutů světa. Podle Klitgaarda bují na úrovni místních samospráv korupce ještě více než na úrovni vedení státu. Korupční potenciál je na této úrovni mnohem větší, míní Klitgaard. Například v Japonsku mají samosprávy v provinciích trojnásobné množství úředníků v porovnání s počtem vládních úředníků, ti ale zvládnou vyprodukovat patnáctinásobné množství nahlášených případů korupce a nakonec v důsledku těchto kauz ve vězení, skončí čtyřnásobné množství jejich představitelů ve srovnání se situací na vládní úrovni. O své zkušenosti se přijel podělit i do České republiky po přednášce určené pro poslance parlamentu vedl i seminář na radnici Prahy 5. Městská část Praha 5 uspořádala ve spolupráci s Americkou obchodní komorou seminář amerického profesora Roberta Klitgaarda (v dolní řadě čtvrtý zleva) určený komunálním zástupcům, na kterém se hovořilo o problematice efektivní správy měst a obcí. FOTO: MICHAL FAIRAIZL 8 ROMAN PETERKA Proč jsou podle vás místní samosprávy ohrožené možná ještě více bujením korupce než centrální vlády? Důvodů je více. Lidé na této úrovni jsou často mnohem hůře placení, kontrolní mechanismy nejsou tak propracované a na lokální úrovni fungují také mnohem těsnější vazby mezi místními ekonomickými elitami a politickými silami. Takže pokud mají ti, kdo vládnou na lokální úrovni, dostatečně velkou volnost v rozhodování, výsledkem decentralizace státní moci není mnohdy ona zamýšlená odpovědnější místní správa což je přitom to, kvůli čemu se snažíme decentralizovat veřejnou správu na místní úrovni ale spíš něco, co se podobá mafii. Místní vláda, která má na svém území poměrně velké kompetence, ovládaná ekonomickými zájmy kmotrů v pozadí. Proto je nutné při snahách, jež mají vést k eliminaci korupce, věnovat velkou pozornost právě městským a dalším místním samosprávám. V souvislosti s Prahou 5 se podezření z korupčních praktik komunálních politiků v uplynulých letech objevovalo hodně často. Znáte situaci v Praze 5? Něco málo jsem o tom zaslechl, ale rozhodně o tom nevím tolik, abych to mohl jakkoli komentovat. Můžete ale říct určité obecně platné kroky, které by mělo nové vedení městské části, jež zdědilo řadu kostlivců ve skříni, udělat, aby tento obraz změnilo? Určitě. Dá se to shrnout do tří rad, které se uplatnily i v mnoha jiných městech, a není tedy důvod, proč by je nešlo aplikovat i tady, v Praze 5. První je: Chyťte velkou rybu spojenou s minulostí. Ta druhá zní: Ukažte, že

9 ROZHOVOR být zkorumpovanější než vlády nejste jako oni. Udělejte něco, čím se od bývalého vedení odlišíte, co ukáže občanům, že se věci skutečně mění. Ta změna by měla přijít ale do šesti měsíců, nejdéle do roka. Je potřeba udělat dvě nebo tři takové věci, kterých si lidé hned všimnou. Musí být ale skutečně dobře viditelné pokud to bude něco, co bude sice důležité, ale pro běžného občana to nebude tak moc viditelné, nebude to mít žádný efekt. Pokud se vám ale podaří v krátkém čase změnit nebo odstranit něco, s čím byli lidé hodně nespokojení i když to třeba bude jednoduché a nebude to stát ani moc peněz přinese vám to spoustu bodů u lidí. A ta třetí rada zní: Nehrajte si na policajty. Počkejte, rada číslo jedna přece je chyťte velkou rybu Samozřejmě, ta platí. Chyťte jednu nebo dvě velké ryby, které reprezentují to špatné, co se tu dělo a vyhoďte je nebo, pokud je to možné, i zažalujte a dostaňte do vězení ale pak si rychle přestaňte hrát na policajta a začněte se věnovat reformě systému. Pokud se budete pořád jen ohlížet zpět, nikam nedojdete. Samozřejmě k reformám potřebujete nové lidi ve vrcholných funkcích, ale to hlavní není, zda na té židli sedí ten, nebo ten, ale jak je nastaven systém. Protože ten vytváří korupční příležitosti. Proto je nutné ho důkladně analyzovat a diagnostikovat jeho problémová místa, která snižují transparentnost celého systému. A když je najdu, musím přemýšlet, jak tato místa otevřít, jak je udělat transparentnější. Pokud tohle dokážu, začne se systém brzy chovat mnohem lépe, a postupem času tak získám mnohem efektivnější a lépe fungující veřejnou správu. Korupce zkrátka nezmizí sama od sebe, nebo jen tím, že vyházím jedny lidi a najmu jiné. Veškerá korupce mizí s lepšími veřejnými službami, s odpovědnějším vedením samosprávy. Korupce je ale vždycky něco, co se odehrává mezi lidmi. Je to druh obchodu. Existují skutečně efektivní nástroje, jak tento byznys vymýtit? Nebo je korupce něco, co mezi lidmi existuje vždy a všude a pořád existovat bude? Korupce je skutečně něčím, co existuje všude na světě a s čím se lidstvo potýká od chvíle, kdy se začala utvářet lidská společenství. Existuje ale v různých podobách a na různých stupních. Každá země má svůj problém s korupcí, stejně jako se každá země na světě v nějaké míře potýká s nebezpečnými nemocemi, které ohrožují zdraví lidí. Ale zatímco někde si s těmito nemocemi umějí poradit dobře a drží je pod kontrolou, jinde bojují s nebezpečnou epidemií. Podobné je to s korupcí. Těžko můžeme očekávat, že by se nám mohlo podařit vymýtit veškerou korupci z povrchu zemského. Ale pokud se bavíme o tom, zda je možné vymýtit onu velkou korupci, která se týká například předražených státních zakázek, uplácení soudců a podobně tady je odpověď určitě kladná. Pomocí záměrných kroků lze skutečně proměnit zcela zkorumpovanou zemi na částečně či jen trochu zkorumpovanou. Dobře promyšlené institucionální reformy Veškerá korupce mizí s lepšími veřejnými službami, s odpovědnějším vedením samosprávy. skutečně mohou výrazně změnit situaci. To není teorie, z praxe známe mnoho takových příkladů, popsal jsem je i ve svých knihách. Co udělat pro redukci nebo alespoň zjemnění korupce? Tou nejzávažnější podobou korupce pro ekonomiku každého státu je zkorumpovaný justiční systém, systém poskytování úvěrů a korupce v oblasti majetkových práv. Pokud jsou tyto oblasti silně prorostlé korupcí, soudci budou brát úplatky, poskytování půjček a úvěrů bude zavánět podezřením z korupce a majetek bude prodáván za neprůhledných podmínek, vaše ekonomika bude brzy vypadat jako v Zairu nebo na Haiti. A korupce proroste doslova celým státem. Pokud ale tyto tři oblasti zvládnete vyčistit od korupce, jste na dobré cestě. Je třeba věnovat se zkrátka hlavním zdrojům. Tady u vás v České republice jsou, jak jsem slyšel, problémem především státní zakázky, velké kontrakty, kde se hraje o hodně velké sumy z veřejných peněz. Na to, abyste zavedl účinná opatření proti předražování státních zakázek, nemusíte být žádný génius stačí jen doopravdy chtít. A potřebujete také soukromý sektor, aby vám pomohl. To není jen záležitost těch, kdo sedí ve vládě musíme tomu pomoct my všichni. Při své přednášce v Parlamentu ČR jste řekl, že naše ekonomika snese srovnání s Norskem, ale z hlediska kvality našich institucí jsme na úrovni Senegalu. Není to až přehnaně tvrdé hodnocení kvality české veřejné správy? Řekl jsem to trochu jinak. Řekl jsem, že vaše ekonomika má z pohledu konkurenceschopnosti všechny výhody vyspělých ekonomik, například ekonomiky norské. Ale v mnoha parametrech, které vypovídají o fungování vašich institucí, zejména těch vládních, máte nevýhody Senegalu. V západní Evropě se demokratické instituce a fungující veřejná správa utvářely celá desetiletí, během kterých jsme my tady fungovali ve zcela odlišném režimu, a tento deficit doháníme posledních dvacet let. A zdá se, že ve výkonnosti ekonomiky se nám to daří rychleji než v kvalitě veřejné správy. Je tento institucionální deficit v takové situaci přirozený, nebo není a měli bychom se přestat vymlouvat na čtyřicet let komunismu? Nejsem filozof, takže na tuto otázku neumím tak úplně odpovědět. Ale můžu říct, že znám mnoho zemí, které zvládly podobnou proměnu velice rychle. Například Singapur tam se systém proměnil z tradičního, velmi silně prolezlého korupcí, ve velice průhledný a korupcí téměř nedotčený ve velmi krátkém čase. Dnes když se tam zeptáte na úplatkářství, lidé vůbec nechápou, o čem mluvíte. Těžko říct, jestli je taková proměna otázkou deseti, či dvaceti let. Každopádně pokud máte k dispozici ekonomický potenciál který v mnoha zemích, kde jsem pracoval, nebyl pokud máte inovativní ekonomiku, lidé brzy začnou sami požadovat lepší veřejnou správu. Myslím si proto, že i Česká republika může vyřešit své problémy s korupcí v poměrně krátkém čase. Jinými slovy: naděje umírá poslední. Přesně tak (smích). UVIDÍTE NA Curriculum vitae Robert Klitgaard působí na Claremont Graduate University v americkém Claremontu. Od července 2005 do února 2009, kdy rezignoval, zastával na této univerzitě funkci prezidenta. Předtím přednášel např. ekonomii na univerzitě v jihoafrickém Natalu či veřejnou správu na Harvardu (Harvard Kennedy School of Government). V roce 1978 byl zvolen Bostonským magazínem jako nejvíc sexy profesor roku na Harvardu. Byl poradcem mnoha vlád v oblasti ekonomické strategie a institucionálních reforem, působil v Latinské Americe, Asii i Africe. Byl konzultantem Mezinárodního měnového fondu, Asijské rozvojové banky a dalších mezinárodních institucí. Je ženatý a má čtyři děti. 9

10 PŘEDSTAVUJEME V první linii drogové zóny Z kanceláře na Janáčkově nábřeží vyráží dvojice streetworkerů občanského sdružení Progressive. Terénní program sdružení Progressive nese název No Biohazard a jeho cílem je skutečně snížit biologická rizika užívání drog, především šíření nebezpečných infekcí, které při intravenózní aplikaci hrozí. A tak streetworkeři čistí ulice a zákoutí parků ve městě od pohozených injekčních stříkaček, vyměňují narkomanům stříkačky přímo v terénu a poskytují jim i další propriety. ROMAN PETERKA Někomu to může připadat jako zbytečná péče o zdraví těch, kteří si ho sami vědomě ničí. Smyslem tu ale je, mimo jiné, udržet klienta, který už je na drogách závislý a na dobře míněné rady drogy jsou špatné, proto je neber je už pozdě, při životě a jakéms takéms zdraví do doby, než se třeba 10 sám rozhodne, že by nebylo na škodu zkusit s braním přestat. Ještě důležitější je snaha minimalizovat, omezit či zmírnit riziko život a zdraví ohrožujících infekcí, které se šíří sdílením injekčního náčiní při nitrožilní aplikaci drog, jako je AIDS a hepatitida B a C, riziko dalších tělesných komplikací, dlouhodobého působení vysokých dávek, předávkování, sociálního debaklu a ztráty lidské důstojnosti. NA KNÍŽECÍ JAKO DOMA Terénní program No Biohazard zajišťuje v současné době pětičlenný tým jeho součástí je i vedoucí terénního programu Jan Špaček. I on vyráží do terénu úplně stejně jako ostatní. Program funguje pět dní v týdnu v pondělí, ve středu, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli, do terénu vyráží vždy jedna dvojice streetworkerů. Každý den máme na starosti jinou městskou část v pondělí se zaměřujeme na Prahu 5, především na okolí autobusového terminálu Na Knížecí, kde se soustředí zdejší drogová scéna a poptávka po výměně je právě v pondělí FOTO: ROMAN PETERKA nejvyšší, ve středu chodíme do Holešovic a do centra, ve čtvrtek vyrážíme na Prahu 8 a cestou zpět to bereme opět přes centrum a o víkendu vyrážíme do Prahy 7 a Prahy 8, vypočítává Jan Špaček s tím, že ale Prahu 5 nevynechávají nikdy. Tím, že tu máme sídlo a vždy vyrážíme odtud, věnujeme pokaždé část služby Praze 5. Vždy nejprve zajdeme Na Knížecí, pak teprve pokračujeme dál, říká Špaček. PRVNÍ SCHŮDEK STAGE 5 Terénní program nosí služby, jež mají pomoct minimalizovat rizika plynoucí z užívání drog, až za klienty. Práh pro dostupnost těchto služeb je tak minimální, téměř nulový. V terénu však není na nějakou systematičtější práci s klienty čas spíš než poradenství tak obsah práce tvoří výměna aplikačního materiálu. Mnohem více prostoru je na dalším stupínku, kterým je kontaktní centrum. I Progressive jedno provozuje v Mahenově ulici v Košířích. Tady už určitý práh je pro mnohé uživatele je to už příliš oficiální instituce, jejíž práh překročit se zdráhají.

11 PŘEDSTAVUJEME V kanceláři kontaktního centra Stage 5 ssedíme s jeho ředitelkou Ilonou Šulcovou a povídáme si o tom, co přinesl uplynulý rok. Ilono, můžeš na chvíli? Je tu někdo na ošetření, nakoukne dovnitř další z pracovnic kontaktního centra. Ilona Šulcová s omluvou odchází. Zajištění této služby, o niž Stage 5 rozšířilo loni svou nabídku pro klienty z řad drogově závislých, je totiž plně na ní coby registrované zdravotní sestře. Jiný člověk s touto kvalifikací v týmu není. Na další zdravotní sestru nejsou peníze, říká Ilona Šulcová ke své kumulované funkci ošetřovatelky a šéfové kontaktního centra. Oné ošetřovatelské práce je přitom docela dost. Myslím, že zdravotní ošetření je jedním z nejvyhledávanějších typů služeb, klienti ho hodně potřebují. Za loňský rok jsme ošetřili o tisíc klientů víc než předloni 1416, říká Ilona Šulcová. Klienti sem chodí se vším možným, především s různými kožními problémy souvisejícími s nitrožilní aplikací, jako jsou abscesy a podobně. Co je možné ošetřit v rámci práce zdravotní sestry, zajistí Ilona Šulcová přímo tady na ošetřovně. Klienty, kteří sem přijdou s problémy, na něž už sama nestačí, odesílá do spolupracujících zdravotnických zařízení. Kromě toho by tu rádi rozjeli i testování klientů na infekční choroby HIV, syfilis či hepatitidu C. Okolnosti tomu ale zatím moc nepřejí. Stage 5 stále neúspěšně usiluje o získání statutu nestátního zdravotnického zařízení, který by umožnil rozjet testování naplno. Máme veškerá potřebná potvrzení a povolení, chybí nám ale stoprocentní souhlas obyvatel domu zatím máme stoprocentní nesouhlas, konstatuje Ilona Šulcová. Stage 5 spolupracuje s Infekčním centrem pro drogově závislé ve FN Motol, pod záštitou primářky Jiřiny Hobstové. Klienti jsou na toto oddělení pravidelně odesíláni k vyšetření na přítomnost infekčních chorob, a také k odbornému ošetření zdravotních komplikací po nitrožilní aplikaci drog. Z infekčního centra jsou klienti zase odesíláni do Stage 5 k využití poradenských služeb. Kontejnery na stříkačky se osvědčily FEŤÁKY TU NECHCEME Přes to, že kontaktní centrum Stage 5 provozuje občanské sdružení Progressive v Mahenově ulici už pátým rokem, hrany nedůvěry ze strany sousedů se zatím zjevně moc obrousit nepodařilo. Obecně má veřejnost ke službám, které se řadí do oblasti primární protidrogové prevence a kam patří i Stage 5, dost ambivalentní vztah. Na jedné straně už dnes velká část lidí chápe, že i tyto služby mají svůj smysl, na druhé straně je nikdo nechce mít ve svém sousedství. Narkomani, kteří sem míří za výměnou jehel, poradenstvím nebo zdravotním ošetřením, jsou najednou jakoby víc vidět. A to se občanům vcelku pochopitelně nelíbí. Podobné služby přitom mají za cíl i jejich ochranu. Ochranu nefetující části populace před riziky, která jim hrozí od těch, kdo drogy berou. Ve Stage 5 si nekladou za cíl vyléčit závislost to je mnohastupňový proces, který vyžaduje v první řadě touhu závislého se své závislosti zbavit. Snaží se ale přimět ty, kdo drogy užívají, dodržovat základní hygienická pravidla, aby neohrožovali ostatní základem je nesdílet s někým dalším injekční stříkačky a po aplikaci stříkačky neodhodit na zem, ale vyměnit si je v kontaktním centru, které se postará o jejich likvidaci. Stage 5 se zároveň snaží přes všechny kontroverze, které jeho práce může vyvolat, být dobrým sousedem. Klienty vede k tomu, aby po opuštění prostor kontaktního centra nezevlovali v jeho nejbližším okolí. V loňském roce navíc přibyla novinka klienti se zapojují do úklidu okolí kontaktního centra. Podařilo se nám uzavřít dohodu o spolupráci se sousední restaurací. Klienti uklízejí Mahenovu ulici a bezprostřední okolí a za odměnu dostávají oběd ze zmíněné restaurace. Je to dobrovolná aktivita, zatím se nám ale ještě nestalo, že by někdo z klientů odmítl, říká Ilona Šulcová. V roce 2011 by ve Stage 5 rádi rozšířili své služby také o možnost zapojení klientů do obecně prospěšných prací už o tom intenzivně jednají s Probační a mediační službou. Dalším z projektů sdružení Progressive, které na území Prahy 5 fungují, je projekt Fixpoint. Jde o speciální bezpečnostní kontejnery určené na odhoz infekčního injekčního materiálu v lokalitách, kde lze často narazit na stříkačky a další feťácké nádobíčko povalující se po zemi. V současné době je na území Prahy 5 umístněno sedm bezpečnostních kontejnerů Fixpoint v těchto lokalitách: v Drtinově ulici, na nám. 14. října, v parku Sacré Coeur u lávky pro pěší, v parku Mrázovka, v Mahenově ulici u kontaktního centra Stage 5, na autobusovém nádraží Na Knížecí a v parku Na Skalce. Dlouhodobě jsou nejvíc využívané kontejnery v parku Sacré Couer, na autobusovém nádraží Na Knížecí, v parku Mrázovka a parku Na Skalce. Za loňský rok bylo přímo v kontejnerech Fixpoint umístněných na území Prahy 5 nalezeno 770 kusů injekčních stříkaček, což lze považovat za velmi úspěšnou bilanci projektu. Foto: Oleg Tirunov Dreamstime.com TŘISTAČTYŘICET TISÍC INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK Titulek připomínající oblíbený český jazykolam vypovídá o množství injekčních stříkaček, které ve Stage 5 vyměnili za loňský rok. Přesně jich bylo , což je o kusů více než v roce 2009, a to je nárůst skutečně úctyhodný. Výměna samozřejmě v rámci našich služeb dominuje, říká Ilona Šulcová. Někteří klienti zůstávají jen u anonymní výměny, jiní jdou dál a využívají dalších služeb. Kromě zdravotního ošetření je to i sociální poradenství, možnost probrouzdat se zdarma na internetu nabídkami pracovních serverů, mají možnost popovídat si s pracovníky kontaktního centra o své závislosti, o své životní situaci a o tom, jak ji řešit. K věci Pomůže ministerstvo řešit problém s drogami v Praze 5? Pozorně vnímám názory expertů na drogovou problematiku a snažím se najít většinové stanovisko, které by pro mě znamenalo, jednoduše řečeno, Prahu 5 bez drog. Zjišťoval jsem, jaké drogy se Prahou 5 šíří, jaké drogy se v Praze 5 prodávají, a k mému velikému překvapení to není ani heroin, ani pervitin, ale substituční přípravek Subutex (obsahující látku buprenorfin). Tento přípravek, který je pouze na lékařský předpis, tedy zaplavuje černý trh s narkotiky v Praze 5. Dle mých informací se substituční přípravek Subutex užívá (resp. spíše zneužívá) jako primární droga a valná část narkomanů vyskytujících se v Praze 5 žádnou jinou drogu neužívala a ani neužívá. Pokud by subutex nebyl předepisován, pak by dle mého názoru značně klesl počet narkomanů v Praze 5. Já ovšem nemám možnost působit na lékaře předepisující svým klientům jako substituční přípravek snadno zneužitelný přípravek Subutex namísto málo zneužitelného subuxone. Ptám se tedy, jak se k problémům zneužití substitučního přípravku Subutex staví ministerstvo zdravotnictví, ptám se, zda Ministerstvo zdravotnictví ČR pomůže občanům Prahy 5 sužovaným problematikou drog (a to především subutexem)? JUDR. PETR LACHNIT ZÁSTUPCE STAROSTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 (Redakčně zkráceno. Celý text najdete na 11

12 ZDRAVÍ Poliklinika Kartouzská proměna popelky v ozdobu pražského zdravotnictví Stavební ruch v areálu polikliniky Kartouzská pokračuje. V současné době je dokončena první etapa stavebních prací výstavba nového pavilonu JIH. Ke konci se blíží i druhá etapa, opravy a rekonstrukce budov A a B, a v letošním roce se konečně, po dlouhých průtazích, začne stavět nový pavilon VSTUP, což je třetí etapa rekonstrukce polikliniky, říká Martina Stupková, PR managerka společnosti Medifin, která polikliniku v Kartouzské pro městskou část provozuje a je investorem rozsáhlé rekonstrukce. říká Martina Stupková z Medifinu. Vztahy mezi nájemci a Medifinem garantuje smlouva uzavřená mezi Medifinem a městskou částí. Ta Medifinu ukládá povinnost uzavřít s lékaři, kterým bude v budoucnosti končit smlouva s městskou částí a budou chtít dál pokračovat ve své činnosti v Kartouzské, novou nájemní smlouvu za obdobných podmínek, jaké měli ve smlouvě s městskou částí. Ve smlouvě mezi Medifinem a městskou částí je také striktně vymezeno, jaké lékařské odbornosti musí být v rámci polikliniky poskytovány. Nehrozí proto, že by v areálu polikliniky mohly zůstat pouze lukrativní medicínské odbornosti. Pokud by Medifin v nějakém bodě plnění smlouvy neobstál, může ji městská část vypovědět. To ale rozhodně není v zájmu Medifinu, který už teď investoval do obnovy areálu nemalé prostředky, upozorňuje Stupková. S CHŘIPKOU, CUKROVKOU, SE SRDCEM I KLOUBY Výstavba nového pavilonu JIH Centra zdraví Smíchov byla zdárně dokončena. V nejbližší době se začne stavět nový pavilon VSTUP. ROMAN PETERKA Poslední etapou budování Centra zdraví Smíchov bude výstavba pavilonu Sever, který bude ještě větší než pavilon Jih. Zde budou zastoupeny další lékařské specializace a lůžková část, o jejímž využití rozhodne MČ Praha 5. Konečný účet za realizaci projektu Centra zdraví Kartouzská se pro Medifin vyšplhá téměř k půlmiliardě korun. Kdysi jeden z nejzchátralejších (pokud se týče stavu budov) a nejzanedbanějších (co do vybavení) bývalých OÚNZ (zkratka pro Obvodní ústav národního zdraví pozn. red.) v Praze se tak pod taktovkou soukromého investora mění z popelky v ozdobu pražského zdravotnictví. loňského roku přesunul do nově postaveného pavilonu. Nemyslím si, že by městská část ze svého rozpočtu dokázala dát dohromady prostředky na tak rozsáhlou rekonstrukci a přestavbu celého areálu a je nutné říct, že celá tato přeměna je určitě k dobru tohoto zdravotnického zařízení. Zlepšení oproti minulosti je markantní, dodává. POD SMLUVNÍMI GARANCEMI Že by se ze zdravotnického zařízení pod správou Medifinu stalo něco zcela jiného, to nepřipadá v úvahu. Stejně tak ale nemůže dojít k omezení stávající nabídky zdravotnických služeb či k nějakému vyhánění stávajících nájemců, tedy lékařů, kteří v poliklinice působí, Paleta medicínských odborností, které jsou na poliklinice v Kartouzské zastoupeny, je skutečně široká. Kromě již zmíněného pracoviště radiační onkologie, která zajišťuje výhradně nenádorovou radioterapii za použití ultranízkých dávek RTG záření, jež mají u vybraných diagnóz prokazatelné analgetické a protizánětlivé účinky (např. záněty měkkých tkání při ostruze patní kosti, úponové bolesti šlach, bolestivé stavy při kloubních artrózách), je tu i nezbytné radiodiagnostické oddělení, ortopedie, diabetologie, stomatologie, pracoviště rehabilitační medicíny, gynekologie, pneumologie a alergologie, ORL, ambulance psychologa, kardiologie... Nechybí samozřejmě ani ordinace praktických lékařů pro dospělé a pediatři. V letošním roce po dokončení výstavby pavilonu VSTUP nabídneme MČ Praha 5 možnost zřízení LSPP a lékárny s nepřetržitým provozem, prozrazuje Stupková. MÍSTO KATASTROFY SPÁSA Obavy, které se v souvislosti se vstupem soukromého subjektu do polikliniky do té doby plně spravované a provozované městskou částí v roce 2006 objevily, se nenaplnily. Lékaři se báli, že dostanou výpovědi nebo jim nový provozovatel vyměří tak vysoké nájmy, že budou nuceni odejít. A lidé se začali bát, že budou muset za obvodním lékařem nebo ambulantním specialistou, kterého měli po ruce, dojíždět až bůhví kam. Dosavadní působení Medifinu v areálu polikliniky Kartouzská ani trochu nenasvědčuje tomu, že by se tyto scénáře měly někdy naplnit. Z mého pohledu lze vstup soukromého subjektu hodnotit jednoznačně kladně, míní radioonkolog Evžen Dvonč, který se už počátkem Poslední etapou budování Centra zdraví Smíchov bude výstavba pavilonu Sever. 12

13 ZDRAVÍ Jiří Votruba: Plicím škodí vodní dýmky i lehké cigarety Že kouření škodí zdraví, ví už dnes skutečně každý. I ti, kdo tomuto zlozvyku holdují koneckonců si to mohou přečíst na krabičkách cigaret. Na rozdíl od minulosti jsou dnes nápisy už docela dobře viditelné a výrazné. Ale pořád ne dost účinné. Nebo jak pro koho. Zatímco kuřáci ve zralém věku si v poslední době rizika kouření uvědomují a mnozí z nich se snaží zlozvyku zbavit, mezi mládeží se kouření naopak stále více rozšiřuje. Nikotinové závislosti tak podléhají čím dál mladší lidé, konstatuje vedoucí lékař Centra plicní endoskopie Nemocnice Na Homolce Jiří Votruba. ROMAN PETERKA Je skutečně prokázána příčinná souvislost mezi kouřením a rakovinou plic? Určitě ano, i když mluvčí prezidenta Hájek rozhlašuje, že ne (smích). Ještě před druhou světovou válkou byla rakovina plic velice vzácným onemocněním. To má prokazatelnou souvislost s masovým nástupem kouření cigaret po první světové válce. Před první světovou válkou se samozřejmě už také kouřilo, ale kdo kouřil, kouřil většinou dýmku. Její hlavní výhodou je, že než si kuřák může dopřát své potěšení, je s tím dost práce a vykouřit dýmku trvá podstatně déle než vykouřit cigaretu. Kuřák tak do sebe v konečném důsledku dostane menší množství škodlivin, navíc kouř z dýmky se nešlukuje, takže hlavním rizikem tu není rakovina plic, ale jazyka. Existuje asi 400 tisíc prací, které jednoznačně ukazují, že na molekulární, buněčné i biologické úrovni je tabákový kouř kancerogen, který způsobuje rakovinu. Existuje nějaká přijatelná míra kouření, kdy člověku nehrozí o moc větší riziko, než kdyby nekouřil? Ne. Pokud člověk kouří do pěti cigaret denně, je sice malá pravděpodobnost, že onemocní rakovinou plic, může si však přivodit jiné choroby. Jde zejména o cévní onemocnění, která mohou mít za následek i vážné poškození srdce. Kouření nezpůsobuje jen rakovinu plic, ale i rakovinu jícnu či močového měchýře. A nestačí přejít na cigarety light, a tak snížit množství škodlivin, které člověk dostává do těla? Ne, to je jeden ze stále silně rozšířených mýtů. Ve skutečnosti takzvané light cigarety, v nichž je nižší obsah nikotinu, nejsou rozhodně méně škodlivé než obyčejné. Kuřáci mají totiž tendenci vdechovat kouř hlouběji, aby do sebe dostali stejnou dávku nikotinu jako při šlukování standardních cigaret. Takže rozhodně nedochází ke snížení rizika vzniku plicní rakoviny, jen se nám mění typy nádorů. Lehká cigareta je lehká jen tím, že má nižší obsah nikotinu, to ale není jediná škodlivina obsažená v tabákovém kouři. Kuřák se musí při kouření takové cigarety víc snažit víc a hlouběji nadechovat, aby do sebe ten nikotin, kvůli kterému kouří, dostal. V důsledku toho stále častěji místo klasického nádoru v centrální části plic nacházíme řadu drobných nádorů v periferních oblastech plic. Tam jsou mnohem nebezpečnější, protože se hůře detekují. A co vodní dýmky? Tam je kouř před vdechnutím probublán přes vodu, která by měla většinu škodlivin přefiltrovat. Vodní dýmky jsou chápány jako neškodná varianta kuřáckého návyku. Při kouření vodní dýmky se však při pomalém hoření uvolňuje z kuřiva velké množství kancerogenních látek. Lidé si myslí, že se tyto zplodiny zachytí ve vodě. Není to však pravda, protože voda odfiltruje pouze pouhý zlomek vzniklých škodlivin. Navíc kuřivo pochází často z pochybných zdrojů ze třetího světa, takže může mimo jiné obsahovat i jedovatou látku DDT. Je tedy velký omyl myslet si, že kouřením vodní dýmky se snižuje pravděpodobnost vzniku rakoviny. Může to být právě naopak. Jak si stojí Česká republika v preventivních protikuřáckých aktivitách? Na to mám poměrně krátkou odpověď: Nazval bych to částečným selháním. Protikuřácké aktivity selhávají ze dvou základních důvodů jedním je málo řízená nebo neřízená reklamní kampaň tabákových společností, jejichž hlas nalézá sluchu až v nejvyšších vládnoucích sférách, takže je velmi obtížné prosadit nějakou regulaci tabákové reklamy, navzdory tomu, že v ostatních zemích kolem nás je regulace tabákové reklamy na mnohem vyšší úrovni. Druhým důvodem je to, že v cigaretách je hodně látek, které posilují návyk kuřáků na ně a mnohem účinněji je udržují v závislosti, než tomu bylo dříve, takže přestat kouřit je mnohem těžší. Trochu nadějné je, že kouření je dnes už obecně vnímáno jako věc nedobrá po těch zhruba padesáti letech osvětových snah je to ale poměrně slabý výsledek. Smrticí statistika FOTO: ARCHIV NEMOCNICE NA HOMOLCE Rakovinou plic onemocní každý rok více než 6 tisíc obyvatel ČR a téměř stejný počet lidí na tuto nemoc každý rok umírá. Nemoc postihuje častěji muže (tvoří přibližně tři čtvrtiny nemocných), žen s nádorem plic však trvale přibývá. Ani čísla týkající se chronické obstrukční plicní nemoci nejsou nijak příznivá v Česku jí trpí zhruba 500 tisíc obyvatel. V České republice kouří asi 32 procent populace nad 18 let. Podle různých odhadů je podíl kuřáků v populaci čtrnácti- až sedmnáctiletých ještě vyšší. FOTO: VADIM YEROFEYEV DREAMSTIME.COM 13

14 RODINA Mámy sobě na Barrandově V herně Kulturního a mateřského centra Barrandov je toto dopoledne celkem klid. Jsou tu dvě maminky se svými ratolestmi. Chlapeček a holčička si hrají, jejich mámy si mohou chvíli v klidu popovídat. Postupem času přibývají další maminky. Některé si přijdou jen popovídat, jiné míří za nabídkou zdejšího centra dnes dopoledne je to kurz němčiny pro rodiče. barrandovského mateřského centra. Byla to doba, kdy se všechny maminky, co sem chodily, vrátily do práce, noví lidé moc nechodili a nejspíš by to postupně zašlo na úbytě, vzpomíná. A to mi přišlo jako velká škoda. Nehledě na to, že to spolu s dnes již zrušeným Misijním centrem bylo jediné místo, kde se mohli lidé ze zdejší komunity potkávat a něco společně podnikat, říká. A tak se do toho opřela naplno. Kulturní mateřské centrum Barrandov pod jejím vedením rozšířilo nabídku aktivit a přitom si zachovalo svůj neziskový charakter. Ceny za služby jsou tu stále spíše symbolické, a existence centra je tak z velké části závislá na grantu z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. ROMAN PETERKA Zatímco maminky pronikají do tajů pokročilých fines německé větné stavby, jejich dítka si hrají v herně pod dozorem jedné z pracovnic centra. Mámy s malými dětmi, z nichž některé jsou v této roli poprvé a zjišťují, že jejich žebříček priorit se oproti jejich zatím bezdětným vrstevnicím poněkud proměnil a dost se změnil i okruh témat, o kterých potřebují mluvit (zlí jazykové by řekli, že se smrskl na děti, děti, děti ), tu mají možnost poznat jiné, podobně mateřstvím postižené a navázat nová přátelství. Z KLIENTKY ŠÉFOVOU Přesně tahle potřeba sem před deseti lety přivedla i současnou šéfku KMC Barrandov Petru Jelenovou. I ona sem původně přišla jako jedna z klientek. Sama poznala, jak je důležité, aby maminky s malými dětmi měly kam jít. Zůstala jsem doma po narození dcery v prostředí, které pro mě bylo v podstatě cizí. Nejsem z Prahy, takže jsem tu nikoho neznala, říká. Osaměle brouzdala rok a půl s kočárkem mezi paneláky, až se dozvěděla o existenci zdejšího mateřského centra. Mateřskému centru vděčím za množství kamarádek a známých a za začlenění se do sídlištního života, tvrdí. Postupem času FOTO: ROMAN PETERKA se do chodu centra zapojovala stále více, až z kategorie běžná klientka přešla do kategorie aktivních mamin. Nejdřív jsem začala pomáhat kamarádce s vedením výtvarných kurzů, pak jsem začala obstarávat nástěnku a podobně, vzpomíná Petra Jelenová. Po dceři přišel ještě syn a pak nadešel čas, kdy se Petra Jelenová začala rozhodovat, zda se vrátí do práce před tím, než zůstala doma s dětmi, pracovala jako mikrobiologická laborantka, nebo se postará o další bytí MEZI PRVNÍMI Kulturní a mateřské centrum na Barrandově patří mezi mateřskými centry k průkopníkům. Dnes již je síť mateřských center rozsáhlá, v době, kdy vznikalo, byla tato instituce v České republice čerstvou novinkou. Jeho jméno je spjato s jednou ze dvou šiřitelek myšlenky mateřských center u nás Lídou Kirschnerovou, členkou sdružení Pražské matky. Spolu s další Pražskou matkou Rút Kolínskou navštívily mateřská centra v Mnichově, inspirovaly se jimi a rozhodly se něco podobného vybudovat v České republice. Rút Kolínská založila v roce 1993 první mateřské centrum v prostorách YMCA Praha, Lída Kirschnerová založila druhé v pořadí na Barrandově. Původně pro něj získala skromné prostory v dnes již neexistujícím Misijním středisku v Grussově ulici. Od roku 1995 sídlí v prvním patře paneláku ve Werichově ulici, který patří magistrátu. Prostory jsou to větší, než byly v Grussově, i tak je jejich kapacita dost limitující. Jsme za ně ale rády, i když by nám větší prostory umožnily ještě rozšířit nabídku chtěly bychom vybudovat skutečné komunitní centrum, které by sloužilo i k mezigeneračnímu setkávání, říká Petra Jelenová. FOTO: ROMAN PETERKA 14

15 Program KMC Barrandov v únoru Tip na jarní výlet Svaz postižených civilizačními chorobami ČR pořádá 7. května zájezd na romantický zámek Loučeň. Cena zájezdu, ve které je kromě cesty tam i zpět zahrnuta prohlídka zámku, vstup do zámecké zahrady na zámecké slavnosti Bitva století, je pro členy 200 Kč, pro nečleny pak 300 Kč. Odjíždí se od Justičního paláce v Praze 5 v 9 hodin, příjezd je plánován na stejné místo v podvečerních hodinách. Pokud máte zájem se výletu zúčastnit, není nic jednoduššího než zvednout telefon, vytočit číslo inzerce úterý 8. a úterý 15. února (17.30 h.) Respektovat a být respektován 1. a 2. část základního kurzu výchovných metod a postupů, kurz probíhá ve čtyřech lekcích (8. 2., , a ). Cena celého kurzu Kč. Přihlášky a informace na nebo sobota 12. února (9.30 h.) Rodinný výlet cestami, kudy kráčeli králové a princezny Výlet pro celou rodinu, sraz v 9.30 hod. u vstupu do Chotkových sadů. Přihlášky a informace na nebo pondělí 14. února (16.00 h.) Valentinská rodinná výtvarná dílna Vstup 50 Kč. Malé občerstvení se svatební tematikou v ceně. Přihlášky a informace nebo středa 16. února ( h.) Maškarní rej V kinosále FZŠ V Remízku, vstupenky v prodeji v kanceláři KMC Barrandov. Informace na nebo středa 16. února (19.00 h.) Malba na sklo Večerní tvořivá dílna pro dospělé. Vstup 50 Kč. Přihlášky a informace nebo čtvrtek 17. února ( h.) Střípky filozofie Tvůrčí setkání pro všechny bez rozdílu věku, kteří chtějí v dnešní uspěchané době proniknout do tajů filozofie. Vstup 50 Kč, hlídání dětí 40 Kč. Přihlášky a informace na nebo pondělí 27. února ( h.) Montessori Seznámení s tím, co je to pedagogika Montessori a jak ji můžete využít při výchově svých dětí. Vstup 50 Kč, hlídání dětí 40Kč/hod. Přihlášky a informace na kmcbarrandov.cz nebo FOTO: ZÁMEK LOUČEŇ nebo a na zájezd se přihlásit. Čas máte do konce března. RODINA Kurz znalostí Montessori pedagogiky R FOTO: ARCHIV RC ANDÍLEK odinné centrum Andílek zve rodiče i odbornou veřejnost na kurz s názvem Základní znalosti Montessori pedagogiky. Je vhodný pro pedagogy, lektory, ale i pro rodiče. Rozsah kurzu je 48 hodin (tři víkendy). Přednášejí Mgr. Michaela Willheimová, Mgr. Veronika Posar, Mgr. Kamila Balcarová. V případě absolvování celého kurzu obdrží každý uchazeč certifikát s akreditací. Registrace již nyní na Kurz se koná v RC Andílek (Letohrádek Portheimka), Štefánikova 12, Praha 5/ vstup parkem. Probíhají také registrace do kurzů pro rodiče s dětmi ve věku od narození do 4 let. Kompletní nabídku kurzů najdete na v sekci Kurzy pro rodiče s dětmi. ZDROJ: RC ANDÍLEK Filmová fantazie v Galerii Barrandov Od září loňského roku probíhal první ročník výtvarné soutěže základních škol Prahy 5 s názvem Filmová fantazie, kterou uspořádala FZŠ Barrandov II. ve spolupráci s městskou částí Praha 5. V čem se soutěžilo? Žáci prvního i druhého stupně základních škol měli za úkol nakreslit scénu z libovolného filmu, ať už skutečného, nebo vymyšleného. Školy pak vybraly nejlepší práce a přihlásily je do soutěže. Soutěžní práce byly následně zveřejněny na internetu a veřejnost z nich vybírala ty nejlepší. Vernisáž a převzetí cen proběhlo 2. února v Galerii Barrandov. V galerii si můžete prohlédnout Filmovou fantazii do 25. února. (RED) FOTO: POZNYAKOV DREAMSTIME.COM 15

16 RODINA Aby seniorům doma dobře bylo Praha 5 patří k těm pražským částem, kde žije velký podíl lidí starších šedesáti let, podle statistických údajů skoro třicet tisíc. S přibývajícím věkem je pro mnohé z nich stále těžší zajistit si běžné potřeby od nákupu přes úklid domácnosti až třeba po uspokojení prosté potřeby si s někým popovídat. Poptávka po pečovatelských a asistenčních službách proto roste. Uspokojit ji se snaží jak přímo městská část Praha 5 prostřednictvím své příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, tak i další subjekty, které na jejím území působí. Jedním z nich je společnost Home Senior. Home Senior Kdokoliv potřebuje jednorázovou výpomoc s mytím oken, doprovodem, velkým nákupem či například přestěhováním nábytku, může se kdykoliv obrátit a zavolat na bezplatnou telefonní linku Stejně tak tomu je při zájmu o pravidelnou výpomoc několikrát týdně. Zájemce po zavolání na linku řekne, jakou službu by chtěl objednat, a s pracovníkem Home Senior se ihned může domluvit den a čas, kdy má být služba provedena. Během jediného párminutového hovoru je tak vše potřebné k navázání spolupráce vyřízeno a služba může začít fungovat. Další možností je využití on-line formuláře na stránkách www. homesenior.cz, kde lze také nalézt další informace o službách a plánovaných aktivitách. FOTO: YURI ARCURS DREAMSTIME.COM ROMAN PETERKA Je tomu již více než rok od doby, kdy společnost Home Senior rozšířila nabídku služeb pro dříve narozené obyvatele Prahy 5. Důvodem k jejímu vzniku byla snaha rozšířit v Praze nabídku kvalitních služeb pro seniory a umožnit jim co nejdéle žít v jejich domácím prostředí. Home Senior se ale soustřeďuje i na nabídku kulturních a společenských akcí, snaží se tak rozšiřovat spektrum možností pro aktivní a šťastnější život seniorů. Při své činnosti společnost spolupracuje i s městskou částí Praha 5. Navázala tu i spolupráci s lékárnami a lékařskými ordinacemi v Praze 5. Díky kvalitní péči a široké nabídce poskytovaných služeb se počet spokojených uživatelů služeb společnosti Home Senior v Praze 5 stále zvyšuje. Stejně jako zájem o ně. Na bezplatnou linku za rok 2010 zavolalo přes 500 volajících, na webové stránky zavítalo na 3000 návštěvníků. Velká část z nich žije v Praze 5. NIC NENÍ NEMOŽNÉ Za více než rok působení pomohly služby Home Senior více než 80 babičkám a dědečkům zatím bez jediné reklamace. Paleta služeb je skutečně široká. Nejvyužívanější službou v roce 2010 občany MČ Prahy 5 byl úklid bytu spojený s umýváním oken, doprovod k lékaři a pomoc na zahrádce. Tím se ale šíře služeb ani zdaleka nevyčerpává. Home Senior se postará i o nákupy, o doprovod při procházce po městě nebo při výpravě za kulturou, zajistí domácího kadeřníka, pedikúru či manikúru, pomůže se zajištěním základní hygieny, s řemeslnými pracemi v domácnostech klientů nebo třeba se stěhováním. Má to jen jeden malý háček. Naše služby ve vazbě s co největší kvalitou jsou nepatrně dražší než 16

17 RODINA pečovatelské služby zajišťované městskými částmi, prozrazuje Pavel Vykydal ze společnosti Home Senior. Důležité je ono nepatrně. Těžko jinde seženete sekání zahrady, mytí oken, stěhovací práce či manikúru za námi nabízené ceny, podotýká Vykydal. PODZIM ŽIVOTA PŘÍJEMNĚ Nejde jen o různé pomocné a pečovatelské práce. Home Senior chce život babičkám a dědečkům nejenom ulehčit, ale také zpříjemnit. Umí si poradit i s tím, když klient prostě jen hledá někoho, s kým by si mohl čas od času popovídat, protože žije příliš osamělým životem. Snaží se také rozšiřovat nabídku aktivit pro seniory. V loňském roce k nim patřily např. cestovatelské besedy o Japonsku s ochutnávkou sushi, o Portugalsku s ochutnávkou pravého portského vína, o životě v afrických savanách s ukázkou tradičních tanců Masajů či oblíbené seniorské diskotéky s Milenou Soukupovou z Kučerovců. Obrovský ohlas mělo povídání s herečkou Květou Fialovou, která nás svým pozitivním přístupem a vitalitou často přišla podpořit a další setkání jsou již teď plánovaná na další rok, popisuje Pavel Vykydal. Na rok 2011 je plánována další kupa různých společenských a kulturních akcí a to nejenom v Praze 5. Všechny jsou samozřejmě opět zdarma, prozrazuje. Jako bonbonek pro občany Prahy 5 připravujeme bezplatný zpravodaj Radost ve stáří, který bude brzy distribuován do lékařských ordinací a do lékáren, dodává. Dobrý mozek znamená spokojený život Moderní medicína to říká jasně: mozek je nesmírně důležitý orgán, všechno řídí, a pokud ho nebudeme trénovat, ovlivní to kvalitu života. Trenérka paměti Eva Hrazděrová vysvětluje, jak trénovat dobře a smysluplně. Co si pod pojmem trénink paměti představit? Soubor cvičení, kde trénujeme a rehabilitujeme krátkodobou a dlouhodobou paměť. Různými jednoduchými cvičeními si obnovujeme naše poznatky, umíme si je zařadit. Tady platí jedno české přísloví: Komu se nelení, tomu se zelení. Němci to říkají ještě přiléhavěji: Kdo odpočívá, ten reziví. Trénink spočívá třeba v tom, že po místnosti rozmístím lístečky a děláme takzvané edukineziologické rozcvičky. Říká se tomu křížové propojování, pomáhá propojit pravou a levou hemisféru, abychom lépe mysleli. Pak je to pamětné učení, třeba nějaké čtyřverší. K tomu zařazuji i trénink jemné motoriky. Nechybí ani matematický řetězec. Jsou to kupecké počty, ale posilují krátkodobou paměť. V dlouhodobé paměti si tím vyvoláváme početní operace, které jsme se naučili už ve škole. Dobře funguje i propojování. Máme třeba slovo Vyšehrad. Vyzkoušíme si, jaká slova je možné z písmen slova Vyšehrad složit. Pak se tam můžeme vypravit a v další hodině se podělit o to, co všechno jsme tam viděli. Navíc si můžeme zapamatovat i cestu. Víme, že jsme jeli metrem C, a můžeme si zkusit vybavit, která stanice je před I. P. Pavlova a která je po ní. FOTO: CAMMERAYDAVE DREAMSTIME.COM Pro koho je trénink určen? Paměť trénujeme od narození do konce života. V aktivním věku jsme povinnostmi nuceni paměť používat, v seniorském věku už tolik ne. Trénování je proto vhodné pro každého, kdo chce zůstat zdravý, umožňuje nám komunikovat napříč společností a zůstat déle samostatný. Umět pracovat s pamětí prodlužuje život. JIŘÍ HRABĚ Tréninky paměti pod vedením lektorky Evy Hrazděrové můžete v únoru 2011 navštěvovat v Informačním centru OSN, náměstí Kinských 6, Praha 5. Zájemci se musí přihlásit na tel. čísle FOTO: DEAN MITCHELL DREAMSTIME.COM 17

18 SPORT Hokejová líheň na Nikolajce Kluci, neválejte se po tom ledu, přišli jsme trénovat, ne se povalovat, volá jeden z trenérů HC Slavoj Zbraslav na své šestileté svěřence. Křičí ale ne naštvaně. Musí, aby ho kluci slyšeli. Čtvrteční odpoledne je tu rušné. O kousek dál na ledové ploše smíchovského zimního stadionu Nikolajka dělají své první krůčky na bruslích dva čtyřletí hokejoví pulci rovnováhu, která jim zatím chybí, jim pomáhá udržovat židle, kterou při tom před sebou tlačí. Na opačném konci plochy trénuje druhá parta šestiletých nájezdy na bránu a rozehrávku na buly. Za hodinu je tu vystřídají starší kolegové, kteří už chodí do druhé a třetí třídy základní školy. značkám, jako je třeba Sparta nebo Slavia. Zbraslavští se proto potýkají s tím, že jim tyhle slavné velké kluby dost brzy začnou vyzobávat nadějné hráče a přetahovat je k sobě. Rodiče bohužel často jdou za slavným jménem klubu jako za garancí kvality tréninku, tak to ale nefunguje. Do páté třídy s těmi dětmi pracujeme v podstatě všichni úplně stejně, říká Karel Míka. Dnes však mnozí rodiče přihlašují své děti na hokej ani ne tak proto, že chtějí, aby jejich ratolesti měly dostatek pohybu, a nezbývala jim tak síla na klukoviny, ale s vidinou toho, že z kluka jednou bude hvězda typu Jaroslava Jágra a bude hokejem vydělávat miliony dolarů. Svůj podíl na tom mají i média, která glorifikují hvězdy typu Jardy Jágra a donekonečna rozebírají, kolik tihle lidé vydělávají, až to vypadá, že to tak v hokeji je. Ve skutečnosti takhle vysoko se dostane jen pár jedinců, pak jsou tu tisíce jiných, kteří z hokeje, kromě radosti ze hry, nemají vůbec nic, varuje Karel Míka. HOKEJ POD TLAKEM VÝSLEDKŮ ROMAN PETERKA HC Slavoj Zbraslav si ledovou plochu zimního stadionu Nikolajka pronajímá, stadion mu nepatří je tu však už dlouhou dobu doma. Díky vstřícnosti vedení stadionu jsme snad jediný hokejový klub v Praze, který má na tréninky k dispozici odpolední časy, díky tomu máme relativně dost dětí, i když bychom samozřejmě také uvítali, kdyby jich bylo ještě o něco víc, říká předseda oddílu Karel Míka. Klub tak nese hrdě své jméno Slavoj Zbraslav už jen z respektu k tradici. Trénuje na Smíchově, velká část jeho svěřenců je z Prahy 5 a jejího okolí. Přitom zbraslavský hokej má za sebou docela slavnou a i dost dlouhou historii, která sahá ještě před vznik samostatného československého státu zdejší hokejový klub (tehdy nazvaný S. K. Zbraslav hockey kanadský) byl založen už roku V té době si hokejisté museli vystačit pro tréninky 18 FOTO: STANISLAV KOMOGOROV DREAMSTIME.COM i zápasy se zamrzlou Vltavou nebo zamrzlým ramenem Berounky. Klub si vedl dobře, vzešlo z něj i několik velkých hokejových osobností své doby v letech se zdejší hráč, akademický architekt Bohumil Stiegenhöfer, stal reprezentantem Československé republiky, v roce 1950 se do reprezentace dostal zbraslavský Miroslav Pašek. V roce 1989 to začalo vypadat, že se klub dočká i vlastního zimního stadionu. Tento sen všech zbraslavských hokejových generací se však nikdy nepodařilo zrealizovat. Stavět se sice začalo, z původního záměru ale nakonec zůstalo jen dnes už zdevastované torzo. Za smíchovský azyl na Nikolajce jsou proto zbraslavští hokejisté jen rádi. KONKURENCE VELKÝCH KLUBŮ HC Slavoj Zbraslav má za sebou sice dlouhou tradici a v oblasti výchovy hokejového potěru a hokejové mládeže i dobré výsledky, jeho název ale nepatří k prestižním hokejovým Vidina budoucí jágrovské kariéry ale mnohdy nažene malé hokejisty do náruče velkých hokejových klubů až příliš brzy. Mnohdy ke škodě malých sportovců. V těchto klubech je vše už od nejnižších věkových kategorií zaměřeno na výsledek. Takže tu od počátku funguje selekce, vyberou se ti, kteří vypadají nejnadějněji, na ně se zaměří úsilí trenérů, ti jsou nasazováni do zápasů, zbytek jen statuje a nedostane se k puku. Tady si zahrají všichni ti, co jsou momentálně lepší, i ti horší, vysvětluje Karel Míka. Je sice hezké, když se rodič může pochlubit, že jeho kluk hraje za Spartu nebo za Slavii, ale když zjistíte, že za celý rok byl na ledě při zápasech čtyři minuty, je to docela smutné, dodává. Přitom říct už v pěti šesti letech, kdo je budoucí hokejová hvězda a kdo druhá liga, se podobá věštění z křišťálové koule. Za pět šest let se může ukázat, že je všechno trochu jinak. Hlavně ale když trénuju malé děti a z nich se mi některé vůbec nedostanou na led, je to chyba. Pak nevychovávám budoucí hokejové generace, ale jen se honím za výsledkem. A ten tlak na výsledek je ve velkých klubech enormní, říká Karel Míka. Podle něj je to i důvod, proč to s českým hokejem nevypadá v posledních letech nijak valně. Abych měl špičku, musím mít co nejširší základnu, ze které mi ta špička vyroste. My tady ale zužujeme už tu základnu, míní Karel Míka.

19 SPORT V akvaparku Barrandov se nabijte v pyramidě Léčivé účinky pyramid dokládají pokusy po celém světě. Pokud chcete zažít působení pyramidální energie na vlastní kůži, zavítejte do Akvaparku Barrandov. PENÍZE ROZHODUJÍ Jako všechny hokejové kluby i ten zbraslavský se potýká s problémem peněz. Aby přežil, potřebuje mít především dostatek dětí. Peníze, které pak platí jejich rodiče, nejsou malé. Tato skutečnost pro mnoho rodičů, jejichž dítě by mělo o hokej zájem, odradí. Mnozí na to skutečně nemají. Snažíme se jim vyjít vstříc, aby tu mohli hrát, ale odpustit klubové příspěvky jim nemůžeme, říká Karel Míka. Z příspěvků se musí pokrýt pronájem stadionu i veškeré další náklady. Za rok jsou to skoro tři miliony, které klub musí mít. Přitom ti, kteří tu trénují, to dělají bez nároku na jakoukoli odměnu, po práci ve svém volném čase. Přesněji řečeno riskujeme práci, protože se z ní musíme utrhnout, abychom mohli být na tréninku, a pak si to musíme napracovávat, říká Karel Míka, který kromě toho, že je předsedou HC Slavoj Zbraslav, tu působí také jako trenér. Nábor FOTO: TATIANA MOROZOVA DREAMSTIME.COM NÁBOR POKRAČUJE Pro nové zájemce o vstup do klubu tu tak mají stále otevřeno. A přestože je hokej dnes sportem, kde se začíná hodně brzy první krůčky na ledě se malí hokejisté učí zvládat mnohdy už ve čtyřech letech v HC Slavoj Zbraslav jsou otevřeni i starším začátečníkům. Ideální je začátek mezi čtvrtým a šestým rokem, bereme ale i sedmi- či osmileté. Přijde mi šílené říct sedmiletému klukovi, Rodiče bohužel často jdou za slavným jménem klubu jako za garancí kvality tréninku, tak to ale nefunguje. který by rád začal hrát hokej, že už je na to moc starý, říká Karel Míka. Přijít mohou i starší, tady už je ale nutná domluva rodičů s hlavním trenérem u takto starých zájemců je totiž nutné dohnat co nejrychleji časovou ztrátu, kterou mají za svými vrstevníky, co začali s hokejem podstatně dříve. Chce to zkrátka trochu jiný trénink a od zájemce mnohem více úsilí. K atrakcím barrandovského aquaparku patří i relaxační pyramida. Energie, která se v pyramidě akumuluje, není člověku, zvířatům ani rostlinám škodlivá, ale naopak posiluje jejich vitalitu. K pyramidě je třeba přistupovat s úctou. Když člověk do pyramidy vstupuje poprvé, potřebuje tak čtvrt hodiny k seznámení s ní, pak začnou její síly působit a zlepší se průtok krve v celém těle. Asi po 45 minutách pobytu pod pyramidou pocítíte nárůst energie jako po několikahodinovém spaní. Svěžest a dobrá nálada vám vydrží několik dní, říká ředitelka akvaparku Pavla Farníková. POMÁHÁ PŘI FYZICKÉ A PSYCHICKÉ VYČERPANOSTI Jedná se samozřejmě o doplňkovou léčebnou metodu, která nenahrazuje medikamentní léčbu. Pyramidu se doporučuje navštěvovat pravidelně v průběhu několika měsíců. Návštěvy pyramidy jsou vhodné při fyzické i psychické vyčerpanosti, před operací i po ni, po léčbě i po hospitalizaci za účelem dodání životní energie. Pyramida harmonizuje všechna energetická centra (čakry) a tím zpětně působí na tělesné orgány, které jsou na nich energeticky závislé. Dochází k postupnému léčení zdravotních potíží, hubnutí, harmonizaci životních pochodů v těle. ZDROJ: (TR) Tréninky pro nábor na zimním stadionu Nikolajka na Smíchově jsou každé úterý a každý čtvrtek vždy od 16:00 do 17:00 hod. Veškeré dotazy rád zodpoví Karel Míka na tel

20 BEZPEČNOST Smíchovští strážníci v rolích zachránců RESUSCITACE NA ULICI Stalo se to loni na začátku prázdnin. Strážníci Vladimír Stinka a František Němeček společně procházeli oblastí Knížecí. Bylo to v rámci bezpečnostní akce, které jsme se účastnili, vysvětluje Vladimír Stinka. Obchůzka spojená s kontrolou dokladů podezřelých individuí, která se v této lokalitě vyskytují ve velkém počtu, probíhala zpočátku v klidu, v rámci běžné rutiny. Pak však přispěchala za strážníky jakási paní a věci nabraly nečekaný a rychlý spád. Paní přiběhla s tím, že o kousek dál na chodníku leží pán v bezvědomí bylo to v místech, kde je vietnamská tržnice, naproti autobusovému terminálu, vypráví František Němeček. Přiběhli jsme tam a zjistili, že pán leží obličejem k zemi a nehýbe se. Když jsme ho obrátili, měl obličej od krve, jak padl na zem, nehmatný tep, nedýchal nejspíš měl zástavu srdce po infarktu, míní František Němeček. Pak se vše odehrálo v rychlém sledu. Zatímco Vladimír Stinka vytáčel číslo tísňové linky zdravotnické záchranné služby, František Němeček začal s oživováním. Podle instrukcí z dispečinku záchranky jsme pak až do příjezdu sanitky pokračovali v resuscitaci, během toho se k nám připojil ještě jeden kolemjdoucí s tím, že je lékař, a pomáhal nám, vzpomíná František Němeček. Defibrilátor, který pro použití v podobných situacích strážníci vozí v autě, nakonec zůstal nevyužit. Defibrilátor jsme připojili, přístroj ale vyhodnotil, že elektrický šok pro nastartování srdeční činnosti v tomto případě nedoporučuje, tak jsme makali dál ručně, vzpomíná dnes již s úsměvem František Němeček. Záchranáři dorazili během pěti minut, které se ale na ulici zdály strašně dlouhé. Ještě asi dalších deset minut jsme pak pokračovali v masáži srdce, podotýká František Němeček. Přibližně po 25 minutách se podařilo obnovit u muže základní životní funkce. Díky zásahu strážníků se tak podařilo muži zachránit život. TAKOVÁ NORMÁLNÍ PRÁCE Městští strážníci mnohými jsou stále nelichotivě považováni za botičkáře. Práce strážníků však vyžaduje mnohem víc než jen vypisovat pokuty za špatné parkování. Občas při ní jde když ne o život, tak přinejmenším o zdraví. A občas se při ní i životy zachraňují. Dokazuje to i každoroční slavnostní stužkování strážníků, které od roku 2002 probíhá v Brožíkově síni Staroměstské radnice. Letos se oceňovalo ve středu 12. ledna. ROMAN PETERKA Strážníci tu dostávají medaile za věrnost, za statečnost a také za záchranu lidského života. I letos byli mezi těmi, kteří dostali z rukou primátora medaili za záchranu lidského života, strážníci z obvodního ředitelství Městské policie Prahy 5. Prosím, neberte toto ocenění FOTO: ROMAN PETERKA za svou práci jen jako poděkování od vedení městské policie, představitelů hlavního města Prahy a jeho obyvatel a návštěvníků, ale berte je i jako symbolický závazek, že svou práci budete vykonávat i nadále tak dobře jako doposud, řekl před předáváním medailí za záchranu lidského života a za statečnost ředitel pražské městské policie Vladimír Kotrouš. Na otázku, zda má při své práci podobných příležitostí ke hře na hrdinu hodně, odpovídá František Němeček s úsměvem a s humorným nadhledem člověka, který tuhle práci dělá už třináct let: Ne, většinou je to běžná normální práce. Sem tam se při ní člověku podaří chytit nějakého grázla. A jednou mě srazilo auto, připomene událost, která se mu stala před čtyřmi lety ve službě málem osudnou. V Duškově ulici na Smíchově zrovna kontroloval, jak řidiči dodržují zákaz jízdy ve vyhrazeném pruhu pro autobusy. Když chtěl František Němeček zastavit starou fordku s libereckou espézetkou, která si to tudy frčela jako by nic, a najednou ležel na zemi. Řidič najel autem přímo na něj, srazil ho a ujížděl dál. František Němeček 20

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Ano 485 80,7% Spíše ano 80 13,3% Spíše ne 19 3,2% Ne 17 2,8% Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Ano 485 80,7% Spíše ano 80 13,3% Spíše ne 19 3,2% Ne 17 2,8% Ano Spíše ano Spíše ne Ne 1) Vidíte záměr města úřady pod jednou střechou jako přínosný? (všechny činnosti bývalého okresního úřadu, Městská policie, Úřad práce včetně dávek státní soc. podpory, Pozemkový úřad, posudkový lékař

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog vyšlo v Sociální revue, 24. 6. 2009 Když jsem nedávno napsal text Individuální plánování ve veřejných záchodcích,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek

SPOLEČNOU CESTOU. Bc. Kamil Podzimek SPOLEČNOU CESTOU Bc. Kamil Podzimek 2010 2014 2010 2014 Otázky a odpovědi před volbami Jaké jsou aktuální problémy v oblasti zneužívání návykových látek v Praze a jejich možná řešení, která budete prosazovat?

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina)

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Cílová skupina se na území města Bílina v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 17-38 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.5. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.5 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Ivan Franc Od: Eva Zhřívalová [EvaZhrivalova@seznam.cz] Odesláno: 1. dubna 2014 19:53

Více

Možnosti a limity spolupráce lékáren se službami Harm Reduction. Jitka Vrbová

Možnosti a limity spolupráce lékáren se službami Harm Reduction. Jitka Vrbová Možnosti a limity spolupráce lékáren se službami Harm Reduction Martin Petr Jitka Vrbová Ulice Agentura sociální práce terénní program Poslání: Terénní program občanského sdružení Ulice -Agentura sociální

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město:

Smlouva. o poskytování služby Podpora samostatného bydlení. 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1. Pan/paní (jméno a příjmení): Datum narození: Adresa trvalého bydliště: Ulice: Město: a 2. Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Adresa: Londýnská

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE

Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Vyhodnocení dotazníku Dotazník pro uživatele občanského sdružení FOKUS-Písek o.s., Pobočka STRAKONICE Projekt: Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00079

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková DEN PROTI KOUŘENÍ Vypracovala: Třída: 4.F Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková Osnova: 1.) Nekuřácký podnik a) zavedení z ekon. důvodu 2.) Jak přestat kouřit 3.) Poslední

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVENEC 2015 ČERVENCOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA ZA NEDOSTATEK MÍST V DOMOVECH PRO SENIORY MOHOU LIDÉ, KTEŘÍ DO NICH NEPATŘÍ PRAHA, 7. července 2015 V českých

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Výroční zpráva 2009 Kontaktního centra Litoměřice Kontaktní centrum Litoměřice je určeno problémovým uživatelům a lidem závislým na nelegálních omamně psychotropních látkách (OPL). Dále osobám

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené

Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Dotazníkové šetření na téma rodičovské dovolené Poděkování Mnohokrát děkujeme všem respondentům a také těm, kdo dotazník pomáhali šířit. Vyhodnocení zpracovala Rut Kolínská. Vyplněné dotazníky v tištěné

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Knihovna pro všechny generace

Knihovna pro všechny generace Knihovna pro všechny generace Služby veřejných knihoven definují sociální úlohu veřejné knihovny takto: Základním cílem veřejných knihoven je zajišťovat zdroje a služby různého druhu k uspokojování potřeb

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření říjen 2012 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během měsíce října 2012 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo zjistit spokojenost klientů s činností Poradny a získat

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Informace o systému péče o dítě v ČR a projednávaných změnách

Informace o systému péče o dítě v ČR a projednávaných změnách Informace o systému péče o dítě v ČR a projednávaných změnách Vláda ČR předložilo Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání novelu zákona o vzdělávání lékařů (zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

PRODEJNÍ AUTOMAT HARM REDUCTION MATERIÁLU VOL. II. Janouškovec, V., Mgr., DiS., Randák, D. Mgr. a kol.

PRODEJNÍ AUTOMAT HARM REDUCTION MATERIÁLU VOL. II. Janouškovec, V., Mgr., DiS., Randák, D. Mgr. a kol. PRODEJNÍ AUTOMAT HARM REDUCTION MATERIÁLU VOL. II. Janouškovec, V., Mgr., DiS., Randák, D. Mgr. a kol. 1. Základní idea služby 2. Historie 3. Komu je určen 4. Jak to vypadá v praxi OBSAH 4.1. NON STOP

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Kategorie * počet obyvatel 1 do 500 2 501 2 000 3 2 001 5 000 4 5 001 10 000 5 10 001 50 000 6 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Ulice: PSČ:

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03

Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Využití ploch 10.04.V03 a 10.05.V03 Dotčená lokalita Machnín a Bedřichovka Společnost občanů Machnína o.s. O čem hovoříme? Orná půda se má změnit na průmyslovou zónu! Co nám říkají zástupci města? Proč

Více