Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_4_Elektrický proud v kapalinách a plynech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_4_Elektrický proud v kapalinách a plynech"

Transkript

1 Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_4_Elektrický proud v kapalinách a plynech Ing. Jakub Ulmann

2 4.1 Elektrický proud v kapalinách Sestavíme obvod: zdroj, žárovka, ampérmetr. Na jednom místě ho přerušíme tím, že vodiče vyvedeme na měděné plechy, které ponoříme do akvária s kapalinou. Měříme proud: Výsledky závisí na tom, jaká kapalina je v akváriu: voda z vodovodu žárovka nesvítí, obvodem teče malý proud 5 ma (destilovaná voda ještě menší proud), minerálka Magnesia žárovka nesvítí, proud 7mA, voda se solí žárovka svítí, proud 200 ma.

3 Př. 1: Nakresli obrázek akvária z předchozího pokusu po přidání soli. Zapiš reakce, které v roztoku probíhají. Jakým způsobem prochází vodou proud? Anoda Katoda + - NaCl Na + Cl - Sůl se rozpadá na ionty NaCl Na + + Cl (disociace soli). Kladný iont odebere elektron, záporný přejde na anodu.

4 Většina kapalin v čistém stavu jsou izolanty. Rozpouštění soli ve vodě a následné děje - elektrolytická disociace. Kapaliny, které vedou el. proud, se nazývají elektrolyty (vodné roztoky kyselin, zásad a solí). Elektrické pole, které vznikne mezi elektrodami, vyvolá usměrněný pohyb iontů elektrický proud. Kladné kationty se pohybují směrem k záporné elektrodě katodě a záporné anionty se pohybují směrem ke kladné elektrodě anodě. Kladná elektroda ve slově anoda je obsažen dvojitý klad: ano a да. Aniont je přitahován anodou. Aniont je tedy záporný iont. Kationt kladný iont, ale katoda je záporná.

5 Na elektrodách odevzdají ionty své náboje a vyloučí se v podobě atomů či molekul. Vyloučené látky mohou reagovat s elektrodami nebo elektrolytem. Tento děj se nazývá elektrolýza. V elektrochemii se pojmem katoda označuje ta elektroda, na které probíhá redukce (látka přijímá elektrony). Při elektrolýze (náš pokus) je katoda připojena na zápornou svorku. U elektrického článku (baterie) má kladný náboj. Oxidace vzniká na anodě (začínají samohláskou). U kapalin je vidět pohyb částic oběma směry. Směr proudu bereme podle pohybu kladně nabitých částic. Pokud kapalina obsahuje ionty vede elektrický proud.

6 Anoda Je přitahován anodou. Elektrolytická disociace Elektrolýza Probíhá zde při elektrolýze redukce. Kladný iont. Katoda Rozpouštění soli ve vodě... Aniont Kationt Elektrolyt Kapalina, která vede el. proud. Chemické změny na elektrodách

7 4.2 Galvanické pokovování (příklad elektrolýzy) Na vodivý předmět nanášíme tenkou vrstvu kovu chromu, mědi, zlata apod. Např. síran měďnatý: CuSO 4 Cu 2+ + SO 4 2 Př. 1: Nakresli obrázek kádinky a děje při pokovování mědí. + - Cu 2+ SO 4 2- CuSO 4

8 + - Cu 2+ SO 4 2- CuSO 4 Cu + SO 4 2- CuSO 4 + 2e - Předmět, na který chceme nanést měď, umístíme na místo katody. Probíhá zde redukce, iont přijme 2 elektrony. Druhou elektrodu zvolíme z mědi. Probíhá zde oxidace, iont odevzdá 2 elektrony. Ubývá materiál na anodě

9 4.3 Dobíjení olověného akumulátoru Př. 1: Nakresli pomocí postupu proces nabíjení autobaterie: Nakresli kádinku a elektrody napojené na zdroj napětí. Katodu vpravo. Obě elektrody jsou z olova, po nalití zředěné kyseliny sírové se vytvoří na elektrodách vrstva síranu olovnatého. Zakresli vrstvičku a označ. Disociací kyseliny sírové se vytvářejí kationty a anionty, které jsou přitahovány k elektrodám. H 2 SO 4 2H + + SO 4 2 Na katodě vzniká oxidací čisté olovo a kyselina sírová, na anodě oxid olovičitý a kyselina sírová (spotřebovává se voda). Zapište obě rovnice.

10 + - PbSO 4 2H + SO 4 2- PbSO 4 H 2 SO 4 SO PbSO 4 + 2H 2 O PbO 2 + 2H 2 SO 4 + 2e - 2H + + PbSO 4 + 2e - H 2 SO 4 + Pb Elektrolyt houstne. Po spotřebování vrstvy síranu olovnatého vznikly dvě různé elektrody galvanický článek s napětím 2 V.

11 4.4 Galvanické články Př. 1: Popiš chování baterie, když vypnu nabíjecí proud. Všechny reakce se obrátí (článek se chce vrátit ze stavu vynuceného vnějším proudem do původního stavu). + - PbO 2 Pb 2H 2 SO 4 + PbO 2 + 2e - PbSO 4 + SO H 2 O H 2 SO 4 + Pb PbSO 4 + 2H + + 2e -

12 Elektrody se nabíjí a jejich nabití způsobí zastavení reakcí. Pokud necháme baterii takto, zůstane nabitá. Vlevo bude kladný náboj, vpravo záporný. Př. 2: Rozhodni, co je nutné udělat, aby se nabitá baterie vybila. Spojíme elektrody drátem, začne probíhat proud (z pravé elektrody vnějším obvodem do levé elektrody) elektrody se vybijí a reakce se opět rozběhnou. V elektrolytu přibývá H 2 O a ubývá H 2 SO 4 řídne. Proces vybíjení probíhá tak dlouho, dokud se nespotřebuje vrstva Pb nebo PbO 2. te.php?s=elkap_akumulator&l=cz&zoom=0

13 Př. 3: Která z elektrod je katodou, když se baterie vybíjí? Elektrony vstupují do reakce vlevo (redukce), katoda je nyní kladně nabitá. Olověný akumulátor zde popsaný patří mezi zdroje napětí - galvanické články. Pro jeho schopnost dodávat najednou vysoký výkon je např. při startování automobilů nenahraditelný. Baterie je zapojení více článků za sebou. Autobaterie 6 x 2 V, tedy 12 V, v motocyklech 3 x 2 V apod. Př. 4: Autobaterie má kapacitu 30 Ah a napětí 12 V. Jak dlouho dokáže napájet žárovku s výkonem 5 W? 70 h

14 Galvanické články Př. 5: Co určuje napětí článku, kapacitu a dodávaný proud? Napětí článků určuje materiál elektrod. Stejné elektrody nulové napětí. Ostatní chování článku závisí i na elektrolytu, ploše elektrod a dalších vlastnostech celého článku. Dodávaný proud určuje vnitřní odpor článku. Klasické články Nedají se nabíjet (probíhají v nich i nevratné chemické reakce). Mezi základní patří Voltův článek, suchý článek a alkalický článek.

15 Suchý článek 1,5 V Záporná elektroda zinková nádobka (kvůli rozpouštění zinkové elektrody článek vyteče). Kladná elektroda uhlík, obalený směsí MnO 2 a koksu. Elektrolyt roztok salmiaku zahuštěný škrobem. Využití do hodin,? Alkalický článek 1,5 V Záporná elektroda zinkový prášek v elektrolytu. Kladná elektroda MnO 2 oddělený membránou od zbytku článku. Elektrolyt roztok hydroxidu draselného. Stále využívaný větší kapacita než suchý, v ovladačích, svítilnách apod.

16 Akumulátory sekundární články Cenově výhodnější, počet nabití není neomezený Olověný akumulátor Nikl-metal hydridový, zkráceně NiMH 1,2 V Záporná elektroda speciální slitina kovů. Kladná elektroda oxid-hydroxid niklitý. Elektrolyt roztok hydroxidu draselného. Použití vysílačky, dětské chůvičky apod. Lithium-iontová baterie, Li-ion 3,7 V Záporná elektroda oxid lithno-kobaltitý. Kladná elektroda oxid-hydroxid niklitý. Elektrolyt lithiová sůl + organické rozpouštědlo. Výhody vysoká kapacita (3 krát více než NiMH). Použití mobilní telefony, počítače, ale také různé nářadí...

17 + elektroda - elektroda elektrolyt Suchý článek C Zn roztok salmiaku Alkalický článek MnO 2 Zn hydroxid draselný Olověný akumulátor PbO 2 Pb zředěná H 2 SO 4 NiMH oxid hyd. niklitý tajná slitina hyd. draselný Li-ion oxid hyd. niklitý oxid lithnokobaltitý lithiová sůl

18 Které z následujících tvrzení je správné? 1. Vedení elektrického proudu v kapalinách je způsobeno přenosem elektronů v elektrolytu. 2. Vedení elektrického proudu v kapalinách je způsobeno přenosem kationtů a aniontů. 3. Vedení elektrického proudu v kapalinách je způsobeno přenosem elektronů, kationtů a aniontů. 4. Vedení elektrického proudu v kapalinách není vázáno na přenos látek.

19 Při elektrolýze síranu měďnatého se na: 1. anodě vylučuje měď 2. anodě vylučuje kyselina sírová 3. katodě vylučuje kyselina sírová 4. katodě vylučuje měď

20 Při elektrolýze: 1. kationt na katodě přijímá elektron 2. kationt na anodě přijímá elektron 3. kationt na anodě odevzdává elektron 4. kationt na katodě odevzdává elektron

21 Při elektrolýze kyseliny sírové vodíkový iont: 1. oxiduje na katodě 2. oxiduje na anodě 3. redukuje na katodě 4. redukuje na anodě

22 4.5 Elektrický proud v plynech - nesamostatný výboj Př. 1: Najdi ve třídě látky, u kterých můžeš snadno dokázat, že patří mezi nevodiče. Plasty, sklo,, vzduch. Za normálních podmínek plyny elektrický proud nevedou. Pokus: Nabijeme elektroskop tyčí. Sledujeme, že zůstává nabitý. Přiblížíme plamen a vybije se. Předvedli jsme jeden ze způsobů ionizace. Ionizace - rozštěpení elektricky neutrálních molekul na kladné ionty a elektrony. Elektrický proud v plynech je pohyb kladných iontů a záporných elektronů.

23 Př. 2: Jakým jiným způsobem může dojít k ionizaci plynu. Plyn se ionizuje dodáním energie kromě plamene také rentgenovým nebo radioaktivním zářením, silným elektrickým polem. elplyn_vyboj_nesam&l=cz Vzduch je běžně alespoň částečně ionizován účinkem kosmického záření a radioaktivity zemské kůry (v 1 cm 3 vzduchu vzniká každou sekundu asi 10 kladných iontů a elektronů). Př. 3: Porovnej elektrolytickou disociaci a ionizaci. Př. 4: V plynech vedou proud také záporné ionty. Jak vzniknou?

24 Rühmkorffův induktor (v 19. stol.) Zařízení slouží jako zdroj vysokého napětí. Používá se k demonstraci elektrické jiskry, k výbojům ve vakuových trubicích, k napájení rentgenových trubic atp. Jeden milimetr dlouhá jiskra je způsobena napětím 3 kv.

25 Ruhmkorffův induktor princip Na vstupní svorky se přivádí zpravidla stejnosměrné napětí 6 až 8 V, na výstupu vzniká pulsující napětí se špičkami až několika desítek kv. Těleso s cívkami slouží jako transformátor a elektromagnet současně. Kladívko rychle kmitá (jako u elektrického zvonku) a přerušuje tak primární obvod.

26 Pokus: Pokud zvětšíme vzdálenost elektrod neprochází proud. Vložíme mezi elektrody zapálenou svíčku a proud začne procházet. Plamínek se vychýlí k desce se záporným napětím. Plamínek obsahuje velké množství kladných iontů a ty jsou přitahovány k záporné elektrodě. Pokud se proud udržuje jen po dobu působení ionizátoru, mluvíme o nesamostatném výboji. Značně ionizovaný plyn nazýváme plazma.

27 4.6 Voltampérová charakteristika výboje v plynu Př. 1: Nakreslete VA charakteristiky některých součástek. V ionizační komoře můžeme měřit vlastnosti ionizovaného plynu. Vzduch uzavřeme do kovové baňky a okénkem ozařujeme. Měníme napětí od nuly a dostáváme voltampérovou charakteristiku. f=elplyn_va_charakteristika&l=cz

28 V první části se proud udržuje jen po dobu působení ionizátoru a přímo úměrně stoupá (Ohmův zákon). Ve druhé části je proud konstantní i při zvyšování napětí ionizátor nestačí vytvářet větší počet volných iontů.

29 Jestliže však napětí mezi elektrodami přesáhne velikost tzv. zápalného napětí U Z, získají v elektrickém poli vzniklé ionty dostatek pohybové energie a nárazy mohou samy ionizovat další neutrální molekuly. Ty se rozštěpí, urychlí Výboj pak pokračuje i bez přítomnosti vnějšího ionizátoru, vznikne samostatný výboj.

30 4.7 Samostatný výboj Za normálního tlaku Jiskrový výboj Doutnavý výboj Samostatný výboj Obloukový výboj (také vysokotlaké výbojky) Za sníženého tlaku

31 4.7.1 Samostatný výboj za atmosférického tlaku Jiskrový výboj Krátkodobý intenzivní výboj v silném elektrickém poli je provázen světelným zábleskem - jiskrou. Jiskrový výboj můžeme pozorovat mezi póly zdrojů vysokého napětí (van de Graaffův generátor, Ruhmkorffův induktor). Vzduch se rozžhaví a vidíme jiskru. V zážehovém motoru se směs benzínu se vzduchem zapaluje elektrickou jiskrou, která přeskočí mezi kontakty zapalovací svíčky. Potřebné vysoké napětí několik kilovoltů vytváří zapalovací cívka.

32 Monumentálním příkladem jiskrového výboje je blesk, kterým se vyrovnává obrovské napětí 10 9 V (proud 10 5 A) mezi dvěma mraky nebo mezi mrakem a zemí. Trvá 0,001 s a dosahuje teploty až C. Na dráze blesku se ionizovaný vzduch silně zahřívá a prudce se rozpíná. Tak vzniká krátkodobý zvukový efekt - hrom.

33

34 Doutnavý výboj Tento výboj se projevuje v okolí vodičů s velmi vysokým napětím (nad 100 kv) a nazývá se koróna. Jde o neúplný samostatný výboj na jedné elektrodě. Projevuje se jako světélkování, zejména na hrotech a hranách a může způsobit značné ztráty při dálkovém přenosu elektrické energie.

35 Obloukový výboj - je nejdůležitější pro technickou praxi svařování elektrickým obloukem. Při dotyku elektrod jimi začíná procházet vysoký proud. Zdaleka největší elektrický odpor je v místě dotyku tyčinek, proto se toto místo značně zahřívá - teplota např C. Tak se ionizuje vzduch v blízkosti tyčinek a po jejich oddálení mezi nimi i nadále protéká proud - výboj v plynu.

36 Elektrody poměrně rychle uhořívají. Výboj vydává intenzivní světlo, které obsahuje ultrafialovou složku a je nebezpečné pro lidský zrak.

37 Obloukový výboj se dříve používal na svícení nejstarší elektrický zdroj světla. Obloukovou lampu význačně zdokonalil na konci 19 stol. český vynálezce František Křižík. Používaly se také v promítačkách (viz následující obr.). Byly náročné na obsluhu a skýtaly horší kvalitu obrazu než xenonové výbojky, které je v druhé polovině 20. století nahradily.

38

39

40 Vysokotlaké výbojky Xenonové vysokotlaké výbojky Baňka je naplněna xenonem pod vysokým tlakem. Spektrum vzácného plynu xenonu se shoduje s denním světlem. Plní se jím také výbojky pro fotografické blesky. Zvláštností xenonových výbojek je velmi nízké napětí oblouku a vysoká proudová intenzita. Jsou to nebezpečné skleněné bomby, zvláště na konci života. Zážeh oblouku obstarává impuls vysokého napětí o hodnotě až 60 kv, který pomůže vytvořit ionizovanou cestu. Ze stejného důvodu potřebují xenonová světla u aut vysokonapěťové trafo.

41

42

43 Rtuťové vysokotlaké výbojky Jsou výbojky s vysokotlakým tělískem uvnitř. Toto tělísko je z křemenného skla a je naplněno parami rtuti. Aby rtuťová vysokotlaká výbojka mohla fungovat, je nutné, aby byla krycí baňka potažena oním bílým luminoforem, který transformuje nebezpečné UV záření vydávané tělískem výbojky na viditelné vlnové délky. Luminofor má tedy u rtuťové výbojky dvojí funkci - chrání nás před vysokými dávkami UV světla a vedle toho zvyšuje vyzařovaný výkon výbojky. V tělocvičně Gymnázia Krnov se používají výbojky s příkonem 400 W. Vysokotlaké rtuťové výbojky lze použít jako horské slunce.

44 Sodíkové vysokotlaké výbojky Jsou méně ekologicky nebezpečné, jelikož neobsahují rtuť ani jedovaté luminofory (to je ono bílé barvivo, kterým je každá rtuťová výbojka a i zářivka natřena zevnitř tyto světelné zdroje patří mezi nebezpečný odpad). Vedle toho má i větší svítivost. To umožňuje menší spotřebu energie pouličních svítidel. Vzhledem k jejich počtu je to úspora významná. Pro srovnání - světelná intenzita zdroje je přibližně stejná pro W žárovku, 250 W rtuťovou výbojku a 150 W sodíkovou výbojku. Sodíková tedy spotřebuje 6x méně energie vůči žárovkovému osvětlení.

45 Halogenidové vysokotlaké výbojky Jsou nejmodernějšími výbojkami. Na rozdíl od sodíkových dávají světlo, které je dle svého emisního spektra velmi podobné dennímu světlu (stejně tak i rtuťové). S halogenidovými výbojkami se setkáme například na fotbalových stadionech, kde jsou umístěny tyto výbojky o výkonech W až W na osvětlovacích stožárech.

46 Za normálního tlaku Obloukový výboj Jiskrový výboj Doutnavý výboj

47 4.7.2 Samostatný výboj za sníženého tlaku Při zřeďování plynu (snižování tlaku) se v elektrickém poli dráha iontů mezi dvěma srážkami zvětšuje a na delší dráze získávají ionty větší energii. Př. 1: Co to bude znamenat pro samostatný výboj např. v trubici se sníženým tlakem? Dochází snadněji k nárazové ionizaci a výboj vzniká už při nižším napětí. Pokus: K Rühmkorffovu induktoru připojujeme postupně trubice se vzduchem, jehož tlak se postupně snižuje. 10 torr 1,3 kpa objevuje se úzký vlnící se pruh výboje další snižování tlaku výboj se rozšiřuje výboj vyplňuje celou trubici - doutnavý výboj.

48 Př. 2: Čím se liší doutnavý výboj od obloukového? protéká malý proud (nízká spotřeba energie) při nízké teplotě Pokus: K Rühmkorffovu induktoru připojujeme postupně trubice s různými plyny. Různé světelné jevy závisí na tlaku plynu v trubici, barva světla je dána druhem plynu. Svítící trubice nazýváme také výbojky. elplyn_trubice&l=cz&zoom=0 Použití v různých typech světelných zdrojů a v barevných reklamních trubicích.

49 Doutnavky Jsou plněné neonem, sériově zapojené s odporem v M (téměř nulový odběr). Zkoušečka s doutnavkou Nízké napětí kolem 70 V a proud nezjistitelný lidským tělem. vka&l=cz&zoom=0

50 Zářivky Jsou rtuťové nízkotlaké výbojky. Trubice je plněna směsí par rtuti a argonu, tlak 400 Pa. Aby vznikl elektrický výboj, musí se nejprve páry rtuti ionizovat. Sepnutím spínače se nejprve rozžhaví vlákna V na obou koncích zářivkové trubice. Z rozžhavených vláken se uvolňují elektrony, které předají část své energie molekulám rtuti.

51 Molekuly rtuti energii vyzáří ve formě ultrafialového záření (výboj v neviditelné oblasti), které se po dopadu na stěny pokryté luminoforem přemění na viditelné světlo. Startér zářivky S je miniaturní bimetalový spínač, který se po zahřátí rozpojí a odpojí žhavicí vlákna. Rozpojením obvodu se na koncích cívky T (tlumivky) indukuje napětí kolem 400 V, které se sčítá se síťovým napětím 230 V. Výsledné napětí se objeví na elektrodách zářivky a stačí k zapálení trvalého výboje - zářivka se rozsvítí. elplyn_zarivka&l=cz&zoom=0

52

53

54 Za normálního tlaku Za sníženého tlaku Neonová trubice Svíčky v autě Zářivka Zkoušečka s doutnavkou Svařování Obloukový výboj

55 4.8 Katodové záření Opatříme-li anodu otvorem, budou elektrony prolétávat za anodu jako katodové záření. Katodové paprsky byly objeveny v polovině 19. stol. Jejich trajektorii je možné ovlivňovat elektrickým a magnetickým polem (bývalé obrazovky televizorů). plate.php?s=elplyn_magnet_elektron&l=cz&zoom=0

56 Obrazovka televizoru s katodovými paprsky. oskop&l=cz&zoom=0 Proudem elektronů je také tvořeno záření -, které patří mezi radioaktivní záření (má větší energii).

57 Autor prezentace a ilustrací: Ing. Jakub Ulmann Fotografie použité v prezentaci: Na snímku 1: Ing. Jakub Ulmann Na snímku 18: coil.png?uselang=cs Na snímku 19: inductor_ schem.svg?uselang=cs Na snímku 23: DBelectrified.JPG Na snímku 27: B%C5%82yskawica.jpg Na snímku 32: Na snímku 33: B00034.jpg Na snímku 34: B00030.jpg Na snímku 35:

58 Použitá literatura a zdroje: [1] RNDr. Milan Bednařík, CSc., doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc.: Fyzika pro gymnázia Elektřina a magnetismus, Prometheus, Praha 2007 [2] Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc., RNDr. Milan Bednařík, CSc., doc. RNDr. Miroslava Široká, CSc.: Fyzika Sbírka úloh pro střední školy, Prometheus, Praha 2010 [3] Mgr. Jaroslav Reichl: Klíč k fyzice, Albatros, Praha 2005 [4] Mgr. Jaroslav Reichl, [5] Mgr. Martin Krynický,

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast:

Více

4.4.3 Galvanické články

4.4.3 Galvanické články ..3 Galvanické články Předpoklady: 01 Zapíchnu do citrónu dva plíšky z různých kovů mezi kovy se objeví napětí (měřitelné voltmetrem) získal jsem baterku, ale žárovku nerozsvítím (citrobaterie dává pouze

Více

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál Elektrochemie 1. Poločlánky Ponoříme-li kov do roztoku jeho solí mohou nastav dva různé děje: a. Do roztoku se z kovu uvolňují kationty (obr. a), na elektrodě vzniká převaha elektronů. Elektroda se tedy

Více

Elektrický proud v elektrolytech

Elektrický proud v elektrolytech Elektrolytický vodič Elektrický proud v elektrolytech Vezěe nádobu s destilovanou vodou (ta nevede el. proud) a vlože do ní dvě elektrody, které připojíe do zdroje stejnosěrného napětí. Do vody nasypee

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D14_Z_OPAK_E_Elektricky_proud_v_kapalinach _plynech_a_polovodicich_t Člověk a příroda

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH NESAMOSTATNÝ A SAMOSTATNÝ VÝBOJ V PLYNU Vzduch je za normálních podmínek, například elektroskop udrží dlouhou dobu téměř stejnou výchylku Pokud umístíme mezi dvě desky připojené

Více

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Číslo: Anotace: Prosinec 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Elektrický

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pořadí DUMu v sadě 08 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34. Datum: 21. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_93 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_2S2_D17_Z_ELMAG_Elektricky_proud_v_kapalinach_ vyuziti_elektrolyzy_v_praxi_pl Člověk

Více

Úloha I.E... nabitá brambora

Úloha I.E... nabitá brambora Fyzikální korespondenční seminář MFF K Úloha.E... nabitá brambora Řešení XXV..E 8 bodů; průměr 3,40; řešilo 63 studentů Změřte zátěžovou charakteristiku brambory jako zdroje elektrického napětí se zapojenými

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za

Více

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Technické sekundární články - AKUMULÁTOR Galvanické články, které je možno opakovaně nabíjet a vybíjet se nazývají

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_05

Více

Vítězslav Bártl. květen 2013

Vítězslav Bártl. květen 2013 VY_32_INOVACE_VB16_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Elektrický proud Číslo DUM: III/2/FY/2/2/7 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Elektrický proud Číslo DUM: III/2/FY/2/2/7 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Elektrický proud Číslo DUM: III/2/FY/2/2/7 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a magnetické jevy Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace:

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_3_Elektrický proud v polovodičích Ing. Jakub Ulmann 3 Polovodiče Př. 1: Co je to? Př. 2: Co je to? Mikroprocesor

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie obecná elektrochemie 1. ročník Datum tvorby 3.1.2014 Anotace

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Říjen 2011 Ročník 9. Předmět Fyzika Název, anotace

Více

= vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice

= vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice Otázka: Elektrochemie Předmět: Chemie Přidal(a): j. Elektrochemie = vědní disciplína zabývající se ději a rovnováhami v soustavách, ve kterých se vyskytují elektricky nabité částice Př. soustav s el. nábojem

Více

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková AKUMULÁTORY Datum (období) tvorby: 15. 3. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí se zdroji elektrického

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Fyzika 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-3-3-01 III/2-3-3-02 III/2-3-3-03 III/2-3-3-04 III/2-3-3-05 III/2-3-3-06 III/2-3-3-07 III/2-3-3-08 Název DUMu Elektrický náboj a jeho vlastnosti Silové působení

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH. Viz použité zdroje

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH. Viz použité zdroje III/2 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH Potřebné pomůcky Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělání Potřebný čas Velikost Zdroj Sešit, učebnice, pero Výklad, aktivita žáků 9. ročník 2.

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Jak funguje baterie?

Jak funguje baterie? Jak funguje baterie? S bateriemi se setkáváme na každém kroku, v nejrůznějších velikostech a s nejrůznějším účelem použití od pohonu náramkových hodinek po pohon elektromobilu nebo lodě. Základem baterie

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole Ing. Jakub Ulmann 5 Stacionární magnetické pole 5.1 Magnetické pole kolem

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Věra Keselicová. květen 2013

Věra Keselicová. květen 2013 VY_52_INOVACE_VK56 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník

Více

Elektrolyzér Kat. číslo 110.3024

Elektrolyzér Kat. číslo 110.3024 Elektrolyzér Kat. číslo 110.3024 1. Popis Obsah dodávky: Elektrolyzér z umělé hmoty. Sada elektrod niklových (kat.č. 110.3025), měděných (kat.č. 108.0503), železných (kat.č. 108.0505) uhlíkových elektrod

Více

Elektrochemické zdroje elektrické energie

Elektrochemické zdroje elektrické energie Dělení: 1) Primární články 2) Sekundární 3) Palivové články Elektrochemické zdroje elektrické energie Primární články - Články suché. C Zn článek Anoda: oxidace Zn Zn 2+ + 2 e - (Zn 2+ se rozpouští v elektrolytu;

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_2S2_D19_Z_ELMAG_Vedeni_elektrickeho_proudu_v_ plynech_samostatny_a_nesamostatny_vyboj_pl

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.10 Pomědění hřebíků. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika

Více

Elektrický proud Pracovní listy pro skupinovou práci

Elektrický proud Pracovní listy pro skupinovou práci Elektrický proud Pracovní listy pro skupinovou práci Oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika Tematický okruh: Elektrický proud, měření proudu a napětí Ročník: 8. Klíčová slova: elektrický prou, elektrické

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Paralyzér v hodině fyziky

Paralyzér v hodině fyziky Paralyzér v hodině fyziky JOSEF HUBEŇÁK Univerzita Hradec Králové Experimenty s elektrickou jiskrou a s výboji v plynech jsou působivou součástí hodiny fyziky a mohou vyvolat trvalý zájem o předmět. V

Více

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku Elektrický proud Elektrický proud Opakování 6. ročníku Obvodem prochází elektrický proud tehdy: 1. Je-li v něm zapojen zdroj elektrického napětí 2. Jestliže je elektrický obvod uzavřen (vodivě) V obvodu

Více

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR Elektrochemie: chemické reakce vyvolané elektrickým proudem a naopak vznik elektrického proudu z chemických reakcí Historie: L. Galvani - žabí

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Elektrické vlastnosti kapalin Čisté kapaliny omezíme se na vodu jsou poměrně dobrými izolanty. Když však ve vodě rozpustíme sůl, kyselinu anebo zásadu, získáme tzv. elektrolyt,

Více

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrický proud Elektrický proud je uspořádaný tok volných elektronů ze záporného pólu ke kladnému pólu zdroje.

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_4_Mechanická práce a energie Ing. Jakub Ulmann 4 Mechanická práce a energie 4.1 Mechanická práce 4.2

Více

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu Vodivost v pevných látkách způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu Pásový model atomu znázorňuje energetické stavy elektronů elektrony mohou

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny

Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny Přechodné prvky, jejich vlastnosti a sloučeniny - jsou to d-prvky, nazývají se také přechodné prvky - v PSP jsou umístěny mezi s a p prvky - nacházejí se ve 4. 7. periodě - atomy přechodných prvků mají

Více

Modul 02 - Přírodovědné předměty

Modul 02 - Přírodovědné předměty Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 - Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Výskyt

Více

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická

Koroze obecn Koroze chemická Koroze elektrochemická Koroze atmosférická Koroze Úvod Jako téma své seminární práce v T-kurzu jsem si zvolil korozi, zejména korozi železa a oceli. Větší část práce jsem zpracoval experimentálně, abych zjistil podmínky urychlující nebo naopak

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Alena Škárová Datum vytvoření:

Více

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil VEDENÍ EL. PROUDU V PEVNÝCH LÁTKÁCH 1) Látky dělíme (podle toho, zda jimi může procházet el.proud) na: a) vodiče = vedou el. proud kovy (měď, hliník, zlato, stříbro,wolfram, cín, zinek) uhlík, tuha b)

Více

9. ročník Galvanický článek

9. ročník Galvanický článek 9. ročník Galvanický článek Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. fotografie v prezentaci

Více

Zdroje světla - výbojky

Zdroje světla - výbojky Ing. Jiří Kubín, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247, který je spolufinancován

Více

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky.

Vyučující po spuštění prezentace může provádět výklad a zároveň vytvářet zápis. Výklad je doprovázen cvičeními k osvojení probírané tématiky. Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr ELEKTRICKÝ NÁBOJ 1) Těleso látka molekula atom jádro: obal: e 2) ATOM n 0,p + n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr 3) El.náboj vlastnost částic > e,p

Více

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY 4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Měřicí potřeby: 1) kompaktní zařízení firmy Leybold ) kondenzátor 3) spínač 4) elektrometrický zesilovač se zdrojem 5) voltmetr do V Obecná část: Při ozáření kovového tělesa

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za

Více

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úloha č. 1b Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr Úkoly měření: 1. Sestrojte Voltův článek. 2. Seznamte se s multimetry a jejich zapojováním do obvodu. 3. Sestavte obvod pro určení vnitřního odporu

Více

16. Elektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu

16. Elektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu 16. Elektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu Kapaliny Kovy vodiče 1. třídy elektronová vodivost při průchodu proudu nedochází k chemickým změnám ani k přenosu látky. Kapaliny: 1) neelektrolyty

Více

Rozdělení do skupinek:

Rozdělení do skupinek: Rozdělení do skupinek: skupinka 1 skupinka 2 skupinka 3 skupinka skupinka 5 skupinka skupinka 7 1 Rozdělení práce ve skupince: Můžete z údajů uvedených na etiketě láhve určit, zda je minerálka vodivá?

Více

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

Zajímavé pokusy s keramickými magnety Veletrh nápadů učitelů fyziky Vl Zajímavé pokusy s keramickými magnety HANS-JOACHIM WILKE Technická UIŮverzita, Drážďany, SRN Překlad - R. Holubová V úvodu konference byla přednesena velice zajímavá přednáška

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

Elektrický proud v plynech

Elektrický proud v plynech Elektrický proud v plynech Vedení el. proudu v plynech Čisté suché plyny (např.vzduch) prakticky neobsahují volné částice s nábojem, a proto jsou dobrými izolanty. Ale tzv. ionizační činidla (ionizátory)

Více

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku Fotovoltaické panely a palivové články v současné době představují perspektivní oblast alternativních zdrojů elektrické energie

Více

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU Základní představa: Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: pokud ke kondenzátoru připojíme

Více

TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ. Pokus experimentální odvození řady napětí kovů

TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ. Pokus experimentální odvození řady napětí kovů TÉMA: ŘADA NAPĚTÍ KOVŮ Pokus experimentální odvození řady napětí kovů Pomůcky: Petriho miska (o průměru 10 cm), laboratorní voltmetr, 2 zkušební hroty se spojovacími vodiči, filtrační papír, nůžky, jemný

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektřina pro bakalářské obory Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, K.LF Elektron ( v antice ) = jantar Jak souvisí jantar s elektřinou?? Jak souvisí jantar s elektřinou: Mechanické působení

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost

Kovové povlaky. Kovové povlaky. Z hlediska funkce. V el. vodivém prostředí. velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) tloušťka pórovitost Kovové povlaky Kovové povlaky Kovové povlaky velmi ušlechtilé méně ušlechtile (vzhledem k železu) Z hlediska funkce tloušťka pórovitost V el. vodivém prostředí katodický anodický charakter 2 Kovové povlaky

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Ch - Stavba atomu, chemická vazba Ch - Stavba atomu, chemická vazba Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl

Více

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic

4. CHEMICKÉ ROVNICE. A. Vyčíslování chemických rovnic 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Vyčíslování chemických rovnic Klíčová slova kapitoly B: Zachování druhu atomu, zachování náboje, stechiometrický koeficient, rdoxní děj Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Vlastnosti zdrojů ss proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Vlastnosti zdrojů ss proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Vlastnosti zdrojů ss proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Zdroj elektrického napětí Elektrický zdroj je zařízení, které

Více

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Ing. Dagmar Berková, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Oxidy, sulfidy, halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny, redoxní reakce

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

12. Elektrochemie základní pojmy

12. Elektrochemie základní pojmy Důležité veličiny Elektroda, článek Potenciometrie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t 0 I dt napětí, potenciál

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Lavoisier Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe

Více

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2

TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV. 1. Definice koroze. Soli, oxidy. 2.Rozdělení koroze. Obsah: Činitelé ovlivňující korozi H 2 O, O 2 TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV Obsah: 1. Definice koroze 2. Rozdělení koroze 3. Ochrana proti korozi 4. Kontrolní otázky 1. Definice koroze Koroze je rozrušování materiálu vlivem okolního prostředí Činitelé

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_02_14

Více

Zdroje elektrické energie

Zdroje elektrické energie Zdroje elektrické energie Zpracoval. Ing. Jaroslav Chlubný 1. Energie Elektrická energie nás provází na každém kroku bez ní si dnešní život stěží dokážeme představit. Stačí když nám dojde baterka v mobilu

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu

Více