PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU (upravený )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU (upravený 23. 1. 2016)"

Transkript

1 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU (upravený ) ČTVRTEK SÁL PRAGUE A+B Slavnostní zahájení Pozdravné projevy Předání čestných členství Předání Prusíkovy, Reinišovy, Přerovského a Linhartovy ceny Sekce 1 Vítězové výročních cen Broulíková A. (Praha) 1. Vítěz Linhartovy ceny 2. Vítěz Prusíkovy ceny 3. Vítěz Reinišovy ceny 4. Vítěz Přerovského ceny Přestávka Sekce 2 Jak (u)činí intervenční lipidologie angiologii méně intervenční Sympozium ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu Piťha J., Vrablík M. (Praha) 5. Úvod Piťha J. (Praha) 6. Dietní opatření prolog i epilog k razantnímu snižování LDL cholesterolu Boháčová V. (Praha) 7. Velmi žádoucí velmi nízký LDL cholesterol při ICHDK; velmi pravděpodobně do roka Vrablík M. (Praha) Sekce 3 Puchmayerova přednáška 8. Ateroskleróza a zánět Poledne R. (Praha) Sekce 4 Aortální onemocnění 9. Naše zkušenosti s endoleakem II. typu: novinky v diagnostice a terapii Mitáš P., Novotný R., Hlubocký J., Lindner J. (Praha)

2 10. Incidence ruptury malých aneuryzmat břišní aorty a predikce rizika ruptury za pomoci počítačového modelu napětí cévní stěny Kubíček L., Staffa R., Vlachovský R., Polzer S. (Brno) 11. Penetrující aortální vřed hrudní aorty Dzsinich C., Berek P., Pataki T. (Budapešť) 12. Faktory zvyšující riziko mozkové příhody u pacientů po intervenčních výkonech na hrudní aortě Szostek M. M., Jakuczun W., Alagbari A., Szostek G., Ostrowski T., Szostek M. (Varšava) Polední přestávka Sekce 5 Heparin Centenial Sympozium ve spolupráci s International Union of Angiology Fareed J. (Maywood), Roztočil K. (Praha) 13. Past, Present and Future of Heparin Fareed J. (Maywood) 14. TBA Hirmerová J. (Plzeň) 15. TBA Kalodiki E. (London) 16. TBA Yao Y Sekce 6 Co má vědět angiolog o hypertenzi Sympozium ve spolupráci s Českou společností pro hypertenzi Cífková R. (Praha) 17. TBA Cífková R. (Praha) 18. TBA Widimský J., ml. (Praha) 19. TBA Wohlfahrt P. (Praha) Přestávka Sekce 7 Kardiovaskulární riziko Poredoš P. (Lublaň), Broulíková A. (Praha) 20. Kardiovaskulární riziko podle tabulek SCORE, vyšetření karotid, ABI a rychlosti pulsové vlny: upřesnění rizika? Spáčil J., Svobodová J. (Praha)

3 21. Destičkový polymorfismus spojený s kardiovaskulárním onemocněním aterosklerotického původu u pacientů s žilní trombózou Kvasnička T., Ulrych J., Krška Z., Zenáhlíková Z., Brzežková R., Kvasničková P., Kvasnička J. (Praha) 22. Mnohocievne postihnutie u seniorov významne prispieva k ich polymorbidite Dostálová K., Švarc P., Kukučková L., Maheľová L., Moricová Š., Šimko P. (Bratislava) 23. Mikroalbuminúria u klinicky zdravých jedincov stredného veku v regióne východného Slovenska Szabóová E., Kocsisová A., Fatľová E., Rajnič A., Bavoľárová M. (Košice) 24. Polymyalgia rheumatica také angiologický problém Hofírek I., Hanák L., Gál B., Vojtíšek B., Sochor O., Bartoňková D., Hofírek M. (Brno) ČTVRTEK SÁL PRAGUE C+D Sekce 8 Nová orální antikoagulancia Sympozium ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu Kvasnička J. (Praha) 25. Některá úskalí léčby s NOAC Kvasnička J. (Praha) 26. Co má vědět angiolog o laboratorní kontrole NOAC Penka M. (Brno) 27. Perioperační postup při antitrombotické léčbě Kvasnička T. (Praha) Sekce 9 Mini-sympozium ve spolupráci se společností Pfizer 28. TBA 29. TBA Sekce 10 Sympozium ve spolupráci se společností Boehringer Ingelheim 30. TBA 31. TBA 32. TBA Polední přestávka

4 Sekce 11 Mini-sympozium ve spolupráci se společností Amgen 33. TBA 34. TBA Sekce 12 Mini-sympozium ve spolupráci se společností Bayer 35. TBA 36. TBA Přestávka Sekce 13 Terminální stadium chronické žilní insuficience 37. Diferenciální diagnostika ulkusů dolních končetin Broulíková A. (Praha) 38. Přínos vyšetřování mikrocirkulace v diferenciální diagnostice ulcerací končetin Zeman J., Dudash V., Zuntová P. (Praha) 39. Léčba rozsáhlých varikozit a bércových ulcerací společným jmenovatelem redukcí žilní hypertenze miniinvazivními technikami Dostál O. (Říčany), Mitáš P. (Praha) 40. Včasná endovenózní ablace venózního refluxu je nejlepší volba pro pacienty s bércovým vředem Julínek S., Malý I., Klein D., Machová D. (Praha) 41. Miesto pomôcky CircAid Juxta-CURES TM v svojpomoci pri kompresívnej liečbe vredu predkolenia: kazuistiky Samek P. (Košice) ČTVRTEK SÁL CRACOW Sekce 14 Duplexní sonografie cév v klinické praxi Workshop Pracovní skupiny duplexní sonografie Hofírek I. (Brno), Vítovec M. (Praha) 42. Tepny ultrazvukovým zobrazením Hofírek I. (Brno) 43. Povrchový a hluboký žilní systém v ultrazvukovém obraze Vítovec M. (Praha)

5 Přestávka Sekce 15 Bandážování končetin Workshop Sekce sester a Pracovní skupiny ambulantní angiologie ve spolupráci se společností Lohmann & Rauscher Vedoucí workshopu: Sekce 16 Lymfologie Muchová I., Wald M. (Praha) 44. TBA Pavlasová V. (Třebíč) 45. Lymfoscintigrafie metodika, příklady lymfoscintigrafických nálezů Knotková V. (Praha) 46. Sonografický obraz lymfedému a lipedému Muchová I. (Praha) 47. Chirurgická léčba lymfedému fikce nebo realita? Vidim T. (Kolín), Wald M. (Praha) 48. Indikace a timing chirurgických výkonů u chronické lymfatické insuficience dolních končetin Wald M. (Praha), Vidim T. (Kolín) Plenární schůze České angiologické společnosti ČLS JEP (účast členů společnosti) Polední přestávka Sekce 17 Diagnostika 49. Odhalenie pamätnej tabule Christianovi Dopplerovi v Banskej Štiavnici Dostálová K., Štvrtinová V., Šefránek V., Beňačka J. (Bratislava) 50. Oliva-Roztocil Index staronový způsob hodnocení stresu Blažek V. (Cáchy) Přestávka Sekce 18 Diabetická noha Piťhová P. (Praha) 51. TBA 52. TBA 53. TBA

6 PÁTEK SÁL PRAGUE A+B BLOK INTERVENČNÍ ANGIOLOGIE Koordinátor: Kučera D. (Ostrava) Sekce 19 Kritická končetinová ischémie (CLI) invazivní léčba Staffa R. (Brno), Chochola M. (Praha), Kučera D. (Ostrava) 54. Kritická končetinová ischémie, epidemiologie, prognóza Kučera D. (Ostrava) 55. Současné možnosti endovaskulární léčby CLI Procházka P. (Praha) Živý přenos č. 1 (II. interní klinika klinika kardiologie a angiologie, VFN, Praha) 56. Periferní bypassy v léčbě CLI Staffa R. (Brno) Živý přenos č. 2 (Vaskulární centrum divize angiologie, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava) 57. Hybridní výkony v léčbě CLI Biroš E. (Brno) Živý přenos č. 3 (Oddělení intervenční radiologie a Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí, Třinec) 58. Význam bederní sympatektomie v léčbě CLI Pekař M., Mazur M. (Ostrava) 59. Role neurostimulace v léčbě ICHDK Michálek P. (Praha) Přestávka Sekce 20 Diabetická noha multioborová spolupráce Jirkovská A., Fejfarová V. (Praha), Jetmar V. (Ostrava) 60. Syndrom diabetické nohy, úvod do problematiky Jirkovská A. (Praha) Živý přenos č. 4 (Vaskulární centrum divize angiologie, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava) 61. Vliv úspěšné revaskularizace na hojení ischemického diabetického defektu Jetmar V. (Ostrava)

7 Živý přenos č. 5 (Oddělení intervenční radiologie Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí, Třinec) 62. Rizikové faktory a indikace amputace po autologní buněčné terapii kritické končetinové ischémie u diabetiků Dubský M. (Praha) Živý přenos č. 6 (II. interní klinika klinika kardiologie a angiologie, VFN, Praha) 63. Komplexní léčba syndromu diabetické nohy se zaměřením na odlehčení Fejfarová V. (Praha) Polední přestávka Sekce 21 Miniinvazivní léčba varikózních žil dolních končetin Mazur M., Kučera D. (Ostrava), Vlachovský R. (Brno) 64. Duplexní vyšetření povrchového žilního systému Musil D. (Olomouc) 65. Mechanicko-farmakologická ablace křečových žil Szabó A. (Budapešť) Živý přenos č. 7 Clarivein (Bureš T., Ambulance cévní chirurgie, Poliklinika MEDICON Budějovická, Praha) 66. Laserová ablace křečových žil Vlachovský R. (Brno) Živý přenos č. 8 Laserová ablace při užití tumescentní anestezie (Julínek S., Palas Athena klinika jednodenní chirurgie, Praha) 67. Radiofrekvenční ablace křečových žil Mazur M. (Ostrava) Živý přenos č. 9 RFA při užití tumescentní a epidurální anestezie (Dinaj R., Vaskulární centrum divize cévní chirurgie, Vítkovická nemocnice a.s. Ostrava)

8 PÁTEK SÁL PRAGUE C+D Sekce 22 Varixy; Cévní malformace Kašpar S. (Hradec Králové), Mazuch J. (Martin) 68. Chirurgia velke a male safény v roku 2016 Žernovický F., ml. et al. (Bratislava) 69. Specifické problémy termální ablace malé safény Kašpar S. (Hradec Králové) 70. Je vždy nutné odstraňovat varikózní větve současně s eliminací primárního refluxu v kmenové žíle? Hnátek L., Hnátková G. (Zlín) 71. Význam perforátorů v léčbě primárního chronického žilního onemocnění Musil D., Herman J. (Olomouc) 72. Kontroverze v léčbě cévních malformací Ostrowski T., Osęka M., Kosicki A., Szostek M. M., Szostek M., Gałązka Z.,. Maciąg R., Wojtaszek M. (Varšava) 73. Angiodysplázie spojené s varixami u Klippel-Trénaunay a Weberovho syndrómu Mazuch J., Červená Z., Mazuchová J. (Martin) Sekce 23 Keynote Lecture 74. Sclerotherapy of Difficult Parts (Ulcus, Pelvic) with Video Sections Obermayer A. (Melk) Přestávka Sekce 24 Studie SURVET Sympozium ve spolupráci se společností ALFA WASSERMANN 75. TBA 76. TBA 77. TBA 78. TBA Sekce 25 POZNEJME KOŘENY CVD Sympozium ve spolupráci se společností Servier Karetová D. (Praha) 79. Anatomie žilního návratu Kachlík D. (Praha)

9 80. Patologie žilního návratu Hnátek L. (Zlín) 81. Není hypertenze jako hypertenze Štvrtinová V. (Bratislava) Polední přestávka Sekce 26 AV fistule Malík J. (Praha) 82. Aneuryzma hemodialyzační arteriovenózní fistule: definice, klasifikace a indikace k léčbě Baláž P. (Praha), Björck M. (Uppsala) 83. Roční výsledky perkutánní léčby pacientů s restenózami cévního přístupu s PTFE protézou: PTA vs. stent vs. stentgraft Kudlička J., Kaván J., Malík J., Chytilová E., Krupičková Z., Grauová B., Forejtová L., Slavíková M. (Praha) 84. Dlouhodobý vývoj průtoku arteriovenózním zkratem Valeriánová A., Lopot F., Švára F., Dvořáková M., Polakovič V., Malík J. (Praha) 85. Vliv redukce průtoku arterio-venózní fistulí na remodelaci srdce Rokošný S., Wohlfahrt P. (Praha), Baláž P. (Londýn), Pečenková V., Melenovský V. (Praha), Borlaug B. (Rochester) Sekce 27 Keynote Lecture 86. Monoklonální protilátky v angiologii Bultas J. (Praha) PÁTEK SÁL CRACOW Sekce 28 Vyšetřování hemodialyzačních zkratů Workshop pro účastníky Letních škol IUA pro mladé cévní specialisty Vedoucí workshopu: Malík J., Piťha J., Rokošný S. (Praha) 87. Úvod Piťha J. (Praha) 88. Hemodialyzační přístup pohled cévního chirurga Rokošný S. (Praha) 89. Sonografická vyšetření cévních přístupů Malík J. (Praha) 90. Praktické ukázky 91.

10 Přestávka Sekce 28 Jsou všechny kompresivní punčochy stejně bezpečné? Workshop ve spolupráci se společností Aries Vedoucí workshopu: Sekce 29 Sekce sester Muchová I. (Praha) 92. Způsoby ošetření arteriálních vstupů po intervenčních výkonech Matušková J. (Ostrava) 93. Chronická žilní choroba (CVD) v kontextu tzv. "celulitidy" problematika ženské populace Tichý P. (Praha) 94. Práce radiologického asistenta na katetrizačním sále Vaníčková V. (Ostrava) PÁTEK SÁL BELVEDERE Sekce 30 E-postery Moderátoři: 95. Konzervativní terapie neskoré infekce aortální protézy Baľa P., Zeman K., Kološová R., Pavlas I. (Frýdek-Místek), Kučera D. (Ostrava) 96. Negativní D-dimer test nemůže spolehlivě vyloučit trombózu Čermáková H., Roztočil K., Janoušek L., Froněk J. (Praha) 97. Neobvyklá příčina předčasného výskytu ischemické choroby srdeční, mnohočetné trombofilní mutace Dostálová G., Karetová D., Bělohlávek J. (Praha), Škvařilová M. (Olomouc), Bayerová K., Kvasnička J., Linhart A. (Praha) 98. Sekundární aortoduodenální fistule po infekci duodenobiliární protézy Dulanský P. (Přerov) 99. Intracerebrální krvácení v rámci hyperperfuzního syndromu po perkutánní transluminální angioplastice brachiocephalického trunku Horáková J., Rob D., Pavliňák V., Ručka D., Chochola M. (Praha) 100. Běžná FH mutace v genu pro LDL receptor charakteristika nositelů z populačního vzorku Hubáček J. A., Fellnerová A., Dlouhá D., Schwarzová L., Adámková V. (Praha) 101. Arteria brachioradialis Kachlík D. (Praha, Jihlava), Hájek P. (Hradec Králové), Koňařík M. (Praha), Báča V. (Jihlava) 102. Vena renalis sinistra retroaortica Kachlík D. (Praha, Jihlava), Shtëmbari J. (Hradec Králové), Salaj M., Malíková H. (Praha), Báča V. (Jihlava)

11 103. Pacient po výkonu na abdominální aortě Kološová R. (Frýdek-Místek), Kučera D. (Ostrava), Zeman K., Pavlas I., Gistinger T. (Frýdek- Místek) 104. Infekce metalického stentu po implantaci juxtarenálního modulárního stentgraftu způsobená staphylocccem aureem Novotný R., Mitáš P., Hlubocký J., Lindner J. (Praha) 105. Vzácný případ mobilního aterosklerotického plátu v periferním řečišti s vysokým embolizačním potenciálem Rob D., Ručka D., Chochola M., Karetová D., Hrubý J., Lubanda J.-C. (Praha) 106. Endovenozní laserová ablace velké safény v léčbě symptomatického žilního refluxu Šlais M., Horváth V., Kneifl T., Fabián V., Vítovec M., Honěk J., Honěk T. (Praha) 107. Intermitentní pneumatická komprese jako podpůrná metoda u pacientů s chronickou žilní nedostatečností naše zkušenosti Štěpánková L., Brůhová H. (Plzeň) 108. Progresivní systémová skleróza a Raynaudův syndrom kazuistika Štěrbáková G. (Plzeň) SOBOTA SÁL PRAGUE A+B Sekce 31 Tepenná onemocnění; Kritická končetinová ischemie 109. Dokáže zlepšiť DES implantovaný infrapopliteálne prognózu pacienta s kritickou končatinovou ischémiou? Moščovič M., Špak Ľ., Farkašová Ľ., Koščo M., Pataky Š. (Košice) 110. Chirurgická léčba kritické končetinové ischémie Mazur M., Pekař M., Chovancová T., Navrátilová A., Kučera D. (Ostrava) 111. V.A.C. terapie infekce cévní protézy: 7-leté zkušenosti Chlupáč J., Janoušek L., Froněk J. (Praha) 112. Assessment of Skin Flowmotion in Critical Limb Ischaemia after Limb Revascularization Martini R. (Padova) 113. Co je nového v používání drug-eluting technologií v endovaskulární terapii lézí femoropopliteálního úseku? 114. Arteriální "debulking", komplikace a jejich předcházení Bulvas M., Sommerová Z. (Praha) 115. Použití metody endoskopického odběru velké safény v periferní infrainguinální cévní chirurgii zhodnocení našich iniciálních zkušeností Biroš E., Staffa R., Vlachovský R., Novotný T., Janoušová E. (Brno) 116. Výsledky endovaskulární léčby anastomotické stenózy renálních tepen transplantovaných ledvin Szostek G., Szostek M. M., Grygiel K., Wojtaszek M. (Varšava)

12 Přestávka Sekce 32 Akutní angiologie Bulvas M. (Praha) 117. Ergotamínom vyvolaná akútna ischémia dolných končatín Ambrózy E., Vacula I. (Bratislava) 118. Má cenu trombolyzovat uzavřený čerstvý žilní allograft? Baláž P., Wohlfahrt P., Rokošný S. (Praha), Björck M. (Uppsala) 119. Sledování po trombektomii akutních a subakutních uzávěrů periferních tepen a bypassů Rotarexem Staněk F., Ouhrabková R., Procházka D. (Kladno) 120. Entrapment syndrom podkolenní tepny Dráč P., Utíkal P., Vaverka V., Köcher M., Černá M., Prášil V., Bachleda P. (Olomouc) 121. Akútna mesenteriálna ischémia v našom klinickom súbore Kovács V., Cseri J., Čupka I., Munka Š., Barániová P., Bajužiková L. (Lučenec) 122. Mezenteriální ischemie současné trendy v diagnostice a léčbě Baláž P. (Praha) 123. Akútne karotické rekonštrukcie Berek P. (Budapešť) 124. Vyšetrovanie na Cievnej ambulancii Nemocničná a.s., Malacky v akútnom režime % výskytu supponovaných akútnych stavov Frič M. (Malacky), Jurga R. (Košice) SOBOTA SÁL PRAGUE C+D Sekce 33 Workshop: Duplexní sonografie při podezření na žilní trombózu pro začátečníky Vedoucí workshopu: Musil D. (Olomouc) Přestávka Sekce 34 Žilní tromboembolismus 125. Odkaz Virchowa pre preventívnu angiológiu stále aktuálny Dostálová K., Moricová Š. (Bratislava) 126. Program WTC (Women Thrombosis Cancer) v České republice Dulíček P. (Hradec Králové) 127. Trombóza plantárních žil Pecháček V. (Brno)

13 128. Změny v doporučeních antitrombotické léčby žilního tromboembolismu nové vydání ACCP Guidelines v roce 2016 Hirmerová J. (Plzeň) 129. Studie SURVET prevence recidivy tromboembolismu Matuška J. (Hodonín) 130. Sekundární prevence žilní trombózy jakým lékem a jak dlouho? Karetová D. (Praha) 131. Dvojitý heterozygotní stav mutací MTHFR a jejich význam Kuklík M., Helešic V., Krkavcová M., Bacigálová M. (Praha) 132. Význam profylaxe žilního tromboembolismu u operovaných pacientů pro tumor Kvasnička T., Ulrych J., Krška Z., Zenáhlíková Z., Brzežková R., Kvasničková P., Kvasnička J. (Praha) Vyhlášení soutěže o nejlepší prezentaci mladých autorů Zakončení kongresu

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU (upravený 5. 2. 2016)

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU (upravený 5. 2. 2016) PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU (upravený 5. 2. 2016) ČTVRTEK 18. 2. 2016 SÁL PRAGUE A+B 9.00-9.30 Slavnostní zahájení Pozdravné projevy Předání čestných členství Předání Prusíkovy, Reinišovy, Přerovského a

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, rádi bychom Vás přivítali na V. Ostravských angiodnech organizovaných Vítkovickou nemocnicí a.s., členem skupiny AGEL, ve spolupráci s Českou

Více

P R O G R A M. Čtvrtek 4. 6. 2009

P R O G R A M. Čtvrtek 4. 6. 2009 P R O G R A M Čtvrtek 4. 6. 2009 16.00 20.00 Registrace účastníků 17.30 19.30 Jednání výboru CSIR ČLS JEP 20.00 Uvítací přípitek v hotelu FIT FUN Vystoupení zpěváka Vladimíra Mišíka a skupiny ETC (Cook

Více

1. Lymphological reasons of pain in the leg Dr.Med. Franz-Josef Schingale Lympho-Opt Klinik, Pommelsbrunn, ěmecko

1. Lymphological reasons of pain in the leg Dr.Med. Franz-Josef Schingale Lympho-Opt Klinik, Pommelsbrunn, ěmecko KO GRES ČESKÉ LYMFOLOGICKÉ SPOLEČ OSTI ČLS JEP S MEZI ÁROD Í ÚČASTÍ LYMPHO 2011 14. 15. ŘÍJ A 2011, OSTRAVA, AULA VŠB TU ODBOR Ý PROGRAM PÁTEK 14. ŘÍJ A 2011 7.30-18.00 Registrace 9.15-9.30 Slavnostní

Více

9.15 10.45 PREVENCE TEPENNÝCH ONEMOCNĚNÍ I í: Ambrózy E. (Bratislava), Blažek V. (Cáchy), Spáčil J. (Praha)

9.15 10.45 PREVENCE TEPENNÝCH ONEMOCNĚNÍ I í: Ambrózy E. (Bratislava), Blažek V. (Cáchy), Spáčil J. (Praha) ODBORNÝ PROGRAM ČTVRTEK 11. 6. PŘEDNÁŠ KOVÝ SÁL - ŠPANĚLSKÁ KONÍRNA 8.45 9.05 Slavnostní zahájen í 9.05 9.15 1. Současný stav angiologie v Olomouckém kraji Musil D., Kaletová M., Herman J. Interní a cévní

Více

Tab. 1. Výskyt rizikových faktorů TEN ve sledovaném souboru.

Tab. 1. Výskyt rizikových faktorů TEN ve sledovaném souboru. Úprava algoritmu prevence žilního tromboembolizmu. Úpravu algoritmu prevence žilního tromboembolizmu (TEN) jsme provedli na základě klinických zkušeností a nových dat z literatury. Prospektivně jsme sledovali

Více

Předseda České společnosti pro a trombózu a hemostázu ČLS JEP.

Předseda České společnosti pro a trombózu a hemostázu ČLS JEP. Program kongresu Středa 19. listopadu 17.00 22.00 Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je Roche Diagnostics Division Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je Pfizer, zlatý

Více

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK

HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK HYPERTENZE VYSOKÝ KREVNÍ TLAK Arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak) patří v dnešní době k nejčastějším poruchám zdravotního stavu populace, jak v rozvojových, tak i ve vysoce vyspělých zemích. Arteriální

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Měsíc Pracoviště Název semináře Datum konání Místo konání Začátek semináře Péče o CŽK a PŽK u imunokomprimovaných 13.10.2010 Posluchárna 13.00 nemocných I Hygiena rukou neudaly Posluchárna - II.interní

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek:

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii. Okruhy otázek: SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacienta v urologii Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

Více

MUDr. Jan Stryja CCMCH Nemocnice Podlesí a.s., Třinec Česká společnost pro léčbu rány

MUDr. Jan Stryja CCMCH Nemocnice Podlesí a.s., Třinec Česká společnost pro léčbu rány Specifika lokální terapie kožních defektů u pacientů s obliterující aterosklerózou DK MUDr. Jan Stryja CCMCH Nemocnice Podlesí a.s., Třinec Česká společnost pro léčbu rány Klasifikace ICH DKK podle Fontaina

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Behcetova nemoc Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se BN diagnostikuje? Diagnóza se stanovuje hlavně na základě klinických projevů, její potvrzení splněním

Více

Katetrizační vyšetření srdce a navazující léčebné zákroky na srdci a cévním oběhu (Plánované výkony)

Katetrizační vyšetření srdce a navazující léčebné zákroky na srdci a cévním oběhu (Plánované výkony) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO PRACOVIŠTĚ MEDICÍNY DOSPĚLÉHO VĚKU Jihlavská 20, 625 00 Brno tel.: 532 231 111 Interní kardiologická klinika Přednosta : Prof.MUDr.Jindřich Špinar, CSc. tel.: 532232601, fax: 532232611

Více

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis)

Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Výduť břišní aorty (Aneurysma aortae abdominalis) Autor: Macek Výskyt Aneuryzma abdominální aorty (AAA) je definováno jako lokalizované rozšíření břišního úseku aorty o více než 50 % (čili alespoň 1,5krát,

Více

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ Chirurgické oddělení zajišťuje lůžkovou i ambulantní specializovanou léčebnou diagnostickou péči pro pacienty z Děčínska a přilehlého okolí. Zabývá se všeobecnou břišní chirurgií,

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče o pacienta v gynekologii a porodnictví I. ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI 1. Sestra pro perioperační péči Perioperační

Více

Esenciální hypertenze. Vyšet ení krevního tlaku

Esenciální hypertenze. Vyšet ení krevního tlaku Esenciální hypertenze Vyšet ení krevního tlaku Krevní tlak Tlak arteriální krve jak p esn definovat? Srdce je pulsní pumpa kolísání krevního tlaku b hem srde ního cyklu Systolický tlak, diastolický tlak,

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE XXI. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VELKÉ LOSINY 2. 4. 6. 2016 Pořádají: Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP Radiologická klinika LF a FN Olomouc Nadace prof. Rösche

Více

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.

VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015. 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM. nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology. VI. OSTRAVSKÉ ANGIODNY 2015 22. - 23. 10. 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava ANONCE S PROGRAMEM nemocnicevitkovice.agel.cz www.angiology.cz VŠEOBECNÉ INFORMACE DATUM A MÍSTO KONÁNÍ 22. 23. 10. 2015 Clarion

Více

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z.

Předsedající: Kvasnička J., Dyr J.E., Hrachovinová I., Moťovská Z. Program kongresu Středa 19. listopadu 17.00 22.00 Registrace (Foyer Lobby, 3. poschodí) Sponzorem registrace je Roche Diagnostics Division Dodavatelem kongresových tašek pro účastníky je Pfizer, zlatý

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha HISTORICKÝ PŘEHLED 1844-1850 popsány první případy postižení skeletu s ložisky plazmatických buněk 1873 Dr. Rustizky zavádí označení mnohočetný myelom

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM SYMPOSIA (Aktualizace k 2.6.2011 s výhradou dalších úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM SYMPOSIA (Aktualizace k 2.6.2011 s výhradou dalších úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM SYMPOSIA (Aktualizace k 2.6.2011 s výhradou dalších úprav) Středa 15. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 16. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy II 11.00

Více

Výstupy z učení vs. výukové jednotky: ukázka klinických oborů Irena Rektorová Koordinátor projektu Optimed pro diagnostické obory a neurovědy

Výstupy z učení vs. výukové jednotky: ukázka klinických oborů Irena Rektorová Koordinátor projektu Optimed pro diagnostické obory a neurovědy Výstupy z učení vs. výukové jednotky: ukázka klinických oborů Irena Rektorová Koordinátor projektu Optimed pro diagnostické obory a neurovědy Diagnostické obory a neurovědy Neurologie Psychiatrie Zobrazovací

Více

XXIII. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY

XXIII. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY PROGRAM Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, Česká lékařská komora Zlín, a Lázně Luhačovice, a. s. si Vás dovolují pozvat na XXIII. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY který

Více

9.00 9.30 Zahájení Zástupce představenstva AGEL a.s. MUDr. Marie Marsová, MBA, ředitelka Vítkovické nemocnice a.s.

9.00 9.30 Zahájení Zástupce představenstva AGEL a.s. MUDr. Marie Marsová, MBA, ředitelka Vítkovické nemocnice a.s. ODBORNÝ PROGRAM Čtvrtek 22. 10. 2015 Sál Sapphire 9.00 9.30 Zahájení Zástupce představenstva AGEL a.s. MUDr. Marie Marsová, MBA, ředitelka Vítkovické nemocnice a.s. 9.15 Organizace Vaskulárního centra

Více

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie

Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie Atestační práce Paliativní péče o geriatrického pacienta s ischemickou chorobou dolních končetin ve stadiu kritické končetinové ischemie MUDr. Martin Mužný Oddělení následné péče Bílovecká nemocnice, a.s.

Více

Možnosti následné zdravotní a sociální péče

Možnosti následné zdravotní a sociální péče ÚVN Praha U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 Česká republika e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Možnosti následné zdravotní a sociální péče Vážená paní, vážený pane, dovolte, abychom Vás a

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F a k u l t n í n e m o c n i c e K r á l o v s k é V i n o h r a d y, Š r o b á r o v a 5 0, P r a h a 1 0 Ústav soudního lékařství Laboratorní příručka ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Toxikologická laboratoř

Více

Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 22. PEDIATRICKÝ DEN

Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 22. PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS. org s. r. o. pořádá 22. PEDIATRICKÝ DEN 6. února 2016, Ústí nad Labem Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem lékařská sekce IBS HOTEL

Více

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz

ERGONOMIE ŮŽKA. Ing. Helena Prokopová, 648 49 Brno www.cech-cal.eu. cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz ERGONOMIE NEMOCNIČNÍHO LŮŽL ŮŽKA Ing. Helena Prokopová, Cech čalouníků a dekoratérů Výstaviště 405/1 648 49 Brno www.cech-cal.eu cal.eu E-mail: cech_cal@volny.cz Pokrok ve vybavenívětšiny nemocnic v ČR

Více

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová

Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií. Lenka Gutová Vedení ošetřovatelské dokumentace s využitím IT technologií Lenka Gutová Současnost nemocnice 2012 Vojenská Fakultní Nemocnice v Praze - 8 klinik a 21 odborných oddělení Léčebné zařízení Armády ČR - výcvik

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 715-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n. L. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 715-I Datum Název Místo Kraj 24.1.2012 Ošetřovatelský proces a vedení zdravotnické dokumentace Centrum sociálních služeb, Česká 1175/II., Jindřichův Jihočeský kraj Hradec 3.2.2012 Standardy kvality sociálních

Více

SMĚRNICE Zjednodušená analýza rizika blesku

SMĚRNICE Zjednodušená analýza rizika blesku UTE C 17-108 Duben 2006 SMĚRNICE Zjednodušená analýza rizika blesku OBSAH ABSTRAKT...3 1. OBECNÉ...4 1.1. Oblast použití...4 1.2. Odkazy...4 1.3. Definice...5 1.4. Terminologie...6 2. HODNOCENÍ RIZIKA...8

Více

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních

XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních XII. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS a XVIII. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních Místo a termín: Konstantinovy Lázně, LH Alžbětin Dvůr od 30.1.2009 do 1.2.2009

Více

Obsah. http://d-nb.info/1060581515

Obsah. http://d-nb.info/1060581515 XI Předmluva k 7. vydání V Předmluva k 1. vydání VI Seznam autorů 7. vydání VII Předmluva redakce VIII Předmluva ČR IX Pokyny pro uživatele X Seznam vyobrazení X 1 Anatomie lymfatického systému 1 1.1 Anatomie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls97770/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku Vitamin A - SLOVAKOFARMA 2. Kvalitativní a kvantitavní složení retinoli acetas 1 500 000 m.j./g, 0,0200 g, co je 30 000 m. j. v 1 tobolce

Více

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi

Lymphastim. Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim Nový lymfodrenážní přístroj pro estetickou praxi Lymphastim LYMFODRENÁŽ A JEJÍ CHARAKTER Lymfatické masáže (lymfodrenáže) aktivují tok lymfy v lymfatickém systému, který je významnou součástí

Více

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů?

Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? Press kit Můžeme se zdravou stravou vyvarovat střevních zánětů? 1 Chronické střevní problémy trápí stále více pacientů V posledních letech roste počet těch, kteří se potýkají s chronickými střevními záněty.

Více

Standard zdravotní péče z pohledu praktického lékaře

Standard zdravotní péče z pohledu praktického lékaře Standard zdravotní péče z pohledu praktického lékaře Bohumil Seifert Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Ústav všeobecného lékařství 1.LF UK Praktičtí lékaři v ČR > 300 000 konzultací denně 40 % -

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Tato sekce zahrnuje poskytování služeb zdravotní a sociální péče. Tyto činnosti sahají od lékařské péče v nemocnicích a jiných zařízeních přes ústavní péči s určitým podílem

Více

vylučování odpadních látek (tělo by bylo schopno samo sebe otrávit) vylučování odpadu v těle

vylučování odpadních látek (tělo by bylo schopno samo sebe otrávit) vylučování odpadu v těle Ledviny Odpadní látky vylučování odpadních látek (tělo by bylo schopno samo sebe otrávit) vylučování odpadu v těle kůže (soli a minerální látky) plíce (CO 2, H 2 O v podobě páry) vnitřnosti nestrávené

Více

Novela vyhlášky č. 277/2004 Sb. 2015

Novela vyhlášky č. 277/2004 Sb. 2015 277 VYHLÁŠKA ze dne 26. dubna 2004 o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího

Více

Nástroje pro prevenci rizik sebepoškození pacientů.

Nástroje pro prevenci rizik sebepoškození pacientů. Mgr. Tomáš Petr ÚVN Praha 25.3.2013 NCO NZO Brno Nástroje pro prevenci rizik sebepoškození pacientů. Akreditace Poskytování kvalitní a bezpečné péče Účel standardu č. 46 - Vedení nemocnice zajišťuje bezpečné

Více

Datová a analytická základna DRG. Projekt DRG restart a stav řešení

Datová a analytická základna DRG. Projekt DRG restart a stav řešení Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart a stav řešení DRG v ČR Realita současného stavu Stávající situace: prediktivní síla systému? 363 DRG bazí (1024 DRG skupin) Celkem byly identifikovány

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha I Vědecké zdůvodnění a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

KALENDÁŘ PREVENCE PRO MUŽE

KALENDÁŘ PREVENCE PRO MUŽE KALENDÁŘ PREVENCE PRO MUŽE Prevence nádorových i závažných nenádorových onemocnění je v našem životě velice důležitá. Nádory i nemoci jako vysoký tlak, cukrovka i jiné, mohou probíhat dlouho bez jakýchkoliv

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová

Obsah. Seznam autorů... 9. Předmluva... 11. Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil. Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Obsah Seznam autorů... 9 Předmluva... 11 I. K zamyšlení Hlavolamy diabetologie... 15 Milan Kvapil Paradox obezity... 27 Hana Rosolová Vnímání rizika diabetu populací České republiky... 30 Dina Odarčenková

Více

Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048. Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s.

Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048. Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s. Vzdělávací síť hemofilických center CZ.1.07/02.4.00/12.0048 Hemofilie MUDr. Alena Vašková, MUDr. Jiří Libiger Odd. klinické hematologie Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí n.l. Hemofilie

Více

9.00-10.30 Sekce 1 Otoky končetin I Předsedající: Broulíková A. (Praha), Gašpar Ľ. (Bratislava), Matuška J. (Hodonín)

9.00-10.30 Sekce 1 Otoky končetin I Předsedající: Broulíková A. (Praha), Gašpar Ľ. (Bratislava), Matuška J. (Hodonín) PROGRAM (upravený 1. 6. 2015) ČTVRTEK 18. 6. 2015 JÍZDÁRNA 8.45-9.00 Zahájení 9.00-10.30 Sekce 1 Otoky končetin I Předsedající: Broulíková A. (Praha), Gašpar Ľ. (Bratislava), Matuška J. (Hodonín) 10.30-11.00

Více

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti

Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Obstrukční spánková apnoe - širší klinické souvislosti Autor: Jakub Vaněk, Školitel: MUDr. Milada Hobzová, Ph.D. Výskyt Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) neboli syndrom zástavy dechu ve spánku je

Více

PŘEHLED PROGRAMU STŘEDA 17. 6. 2015 ČTVRTEK 18. 6. 2015 PÁTEK 19. 6. 2015. 19.30 Zahajovací večer v Multifunkčním centru Zámek Lednice

PŘEHLED PROGRAMU STŘEDA 17. 6. 2015 ČTVRTEK 18. 6. 2015 PÁTEK 19. 6. 2015. 19.30 Zahajovací večer v Multifunkčním centru Zámek Lednice PŘEHLED PROGRAMU STŘEDA 17. 6. 2015 19.30 Zahajovací večer v Multifunkčním centru Zámek Lednice ČTVRTEK 18. 6. 2015 8.45 Zahájení 9.00 Otoky končetin I 10.30 Kávová přestávka 11.00 Otoky končetin II 12.15

Více

Návrh a management projektu. Řízení rizika

Návrh a management projektu. Řízení rizika Návrh a management projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky 1. Obecné principy řízení rizika 2. Druhy rizika 3. Metody identifikace rizika 4.

Více

Program OMEGA. Programy TA ČR OMEGA. Výsledky 1. veřejné soutěže. ALFA BETA OMEGA Centra kompetence

Program OMEGA. Programy TA ČR OMEGA. Výsledky 1. veřejné soutěže. ALFA BETA OMEGA Centra kompetence Program OMEGA Výsledky 1. veřejné soutěže ALFA BETA OMEGA Centra kompetence Programy TA ČR OMEGA Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti společenských věd Trvání programu: 2012

Více

Oxid uhelnatý: základní informace

Oxid uhelnatý: základní informace Oxid uhelnatý: základní informace LIFEPAK 15, jehož uvedení na trh Physio-Control připravuje, bude mimo jiné umožňovat neinvazivní diagnostiku SpCO. Čím může být významná dostupnost rychlé, neinvazivní

Více

Ceník wellness služeb

Ceník wellness služeb Ceník wellness služeb AROMA KOUPEL Z KAČENČINÝCH HOR voňavá lázeň v přírodní dřevěné vaně, při svíčkách a se zdravým občerstvením 20 minut.. 250 Kč HORSKÁ KOZÍ SAUNA Pro ubytované v Kozím chlívku 60 minut

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči Lázeňská léčebně rehabilitační péče v ČR Senát ČR MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek pro zdravotní péči Lázeňská léčebně rehabilitační péče Lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí zdravotních

Více

Umíme přijímat akutní pacienty do nemocnic? Model FN Olomouc? Vladislav Kutěj, Petr Hubáček, Michaela Gehrová

Umíme přijímat akutní pacienty do nemocnic? Model FN Olomouc? Vladislav Kutěj, Petr Hubáček, Michaela Gehrová Umíme přijímat akutní pacienty do nemocnic? Model FN Olomouc? Vladislav Kutěj, Petr Hubáček, Michaela Gehrová Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Urgentní medicína v české kotlině UM jako samostatná

Více

Charakteristika kurzu BE4

Charakteristika kurzu BE4 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 6 Charakteristika kurzu BE4 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Jazyková škola ATHENA s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková

Více

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba.

DIABETES MELLITUS. Diabetes dělíme na diabetes mellitus 1. typu a 2. typu, pro každý typ je charakteristická jiná příčina vzniku a jiná léčba. DIABETES MELLITUS Diabetes mellitus je dnes jedním z nejzávažnějších onemocnění hromadného výskytu. Diabetiků v celém světě významně přibývá. Dnes dosahuje výskyt diabetu v České republice kolem 7 %, pravděpodobně

Více

XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí 16. 18. 10. 2016, Olomouc

XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí 16. 18. 10. 2016, Olomouc XIV. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPONDYLOCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI s mezinárodní účastí POŘÁDAJÍ Česká spondylochirurgická společnost ČLS JEP Slovenská spondylochirurgická spoločnosť Neurochirurgická klinika

Více

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF)

Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková. ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Text Jana Jirková Photo Jana Jirková Cover Design Jana Jirková ISBN 978-80-88174-01-1 (ve formátu PDF) Elektronické publikace: ISBN 978-80-88174-00-4 (ve formátu mobi) ISBN 978-80-88174-02-8 (ve formátu

Více

Souhrn. Obr. 1. Země, které se zúčastnily surveillance IMCHV v letech 2010-2011

Souhrn. Obr. 1. Země, které se zúčastnily surveillance IMCHV v letech 2010-2011 Surveillance infekcí v místě chirurgického výkonu (IMCHV) v Evropě v letech 2010 2011 Volně přeložil a vybral: MUDr. Jaroslav Jirouš, oddělení epidemiologie FN Plzeň Souhrn Infekce v místě chirurgického

Více

Je to infarkt? Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD. Vaskulární centrum

Je to infarkt? Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD. Vaskulární centrum Je to infarkt? Chowanioková Magdaléna Prim. MUDr. Dušan Kučera, PhD Vaskulární centrum Ostrava - Vítkovice QUIZOVÁ OTÁZKA Krutá bolest na hrudníku, v zádech nebo mezi ilopatkami,může se šířit různým ů

Více

Není li v programu uvedeno jinak, je pro jednotlivou přednášku (volné sdělení) vymezen čas 15 minut a pro následnou diskusi 5 minut.

Není li v programu uvedeno jinak, je pro jednotlivou přednášku (volné sdělení) vymezen čas 15 minut a pro následnou diskusi 5 minut. Registrace na kongresu Provoz registrace 13. května 08.00 20.00 hod. 14. května 07.30 19.30 hod. 15. května 07.30 16.00 hod. Program kongresu Sekce lékařů Není li v programu uvedeno jinak, je pro jednotlivou

Více

Nabídka programů pro podniky

Nabídka programů pro podniky Nabídka programů pro podniky HRA O ZDRAVÍ program pro podporu zdraví zaměstnanců Stručný obsah programu: Zaměstnanci si v průběhu celého roku při opakovaných setkáváních formou interaktivní hry a soutěží

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví.

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví. SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Perioperační péče o pacientku v gynekologii a porodnictví Okruhy otázek: I. Základy perioperační péče II. III. Předsterilizační příprava a sterilizace

Více

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2015 roč. 11 č. 2 ISSN 1337-1789 POHYB A ZDRAVÍ. Dana FIALOVÁ

VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 2015 roč. 11 č. 2 ISSN 1337-1789 POHYB A ZDRAVÍ. Dana FIALOVÁ POHYB A ZDRAVÍ Dana FIALOVÁ Katedra tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové ABSTRAKT Z výzkumů souvislostí pohybové aktivity a zdraví bylo prokázáno, že 70 % mužů a žen

Více

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení 5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění

Více

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala

Z á p i s. p. Fialová, MUDr. Veselý, MUDr. Koblása, MUDr. Tichý, p. Fiala Z á p i s z 30. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Co byste měli vědět o přípravku

Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku RoActemra Nalezení té pravé léčby revmatoidní artritidy (RA) je velmi důležité. S dnešními léky na RA najde mnoho lidí úlevu, kterou potřebují.

Více

Soubor údajů o přípravku

Soubor údajů o přípravku Soubor údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU AETHOXYSKLEROL 0.5% AETHOXYSKLEROL 1% AETHOXYSKLEROL 2% AETHOXYSKLEROL 3% AETHOXYSKLEROL 4% 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ AETHOXYSKLEROL 0.5% - Lauromacrogolum

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.5 Karosářské Know how (Vědět jak) Kapitola

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v letech 2005 2008. Activity in branch gastroenterology in the CR in the years 2005 2008

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v letech 2005 2008. Activity in branch gastroenterology in the CR in the years 2005 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 10. 2009 55 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v letech 2005 2008 Activity in branch gastroenterology in the CR

Více

Vakcinace realita vs. konspirace

Vakcinace realita vs. konspirace 2 Vakcinace realita vs. konspirace Diskuzní fórum nad současnou situací v oblasti očkování Cíl sympozia: Zlepšit vzájemnou informovanost a komunikaci mezi dětskými lékaři, epidemiology, regulačním orgánem

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

III. interní klinika Stránka 1 z 8

III. interní klinika Stránka 1 z 8 III. interní klinika Stránka 1 z 8 Kardiologická ambulance Adresa U Nemocnice 2, Praha 2 MUDr. Janota, CSc. pondělí 13,30 15,30 hod. tel. 22496 2934 Doc. MUDr. Král, CSc. čtvrtek 13 18 hod. tel. 22496

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls105812/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Desloratadin PMCS 5 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje desloratadinum 5 mg. Úplný seznam pomocných

Více

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku

DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DYSPORT 500 SPEYWOOD JEDNOTEK Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

Ohrožené skupiny a rodina

Ohrožené skupiny a rodina Ohrožené skupiny a rodina Problémy současné rodiny a jejich možnéřešení v síti sociálních služeb a péče Mgr. Markéta Šobáňová Brumov-Bylnice Bylnice, 19. 4. 2012 VIZE Kde chceme být v roce 2020 Činnost

Více

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM

NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE U PACIENTŮ S KARDIOVASKULÁRNÍM ONEMOCNĚNÍM MUDr. Hana Skalická, CSc. NEKARDIÁLNÍ CHIRURGIE zásady odhadu perioperačního rizika klinické rizikové faktory závažnost výkonu zohlednění

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov

Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov 1 Případové studie: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3, 796 01 Prostějov Úvodní komentář k případové studii: Střední zdravotnická škola působí v regionu

Více

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou

Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Pneumonie u pacientů s dlouhodobou ventilační podporou Autor: Mitašová M Zánět plic je akutní onemocnění postihující plicní alveoly (sklípky), respirační bronchioly (průdušinkysoučást dolních dýchacích

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro kočky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro kočky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 0,5 mg/ml perorální suspenze pro kočky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum Pomocné

Více

Hlavní sekce. Čtvrtek 26. 9. 2013. Dopoledne. Kongresový kurz. Špičková lingvální terapie v roce 2013 aparát Incognito Dr. Esfandiar Modjahedpour

Hlavní sekce. Čtvrtek 26. 9. 2013. Dopoledne. Kongresový kurz. Špičková lingvální terapie v roce 2013 aparát Incognito Dr. Esfandiar Modjahedpour Hlavní sekce Čtvrtek 26. 9. 2013 Dopoledne Kongresový kurz Špičková lingvální terapie v roce 2013 aparát Incognito Dr. Esfandiar Modjahedpour Odpoledne Slavnostní zahájení Čestná přednáška Bedřicha Neumanna

Více

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností 1 Světový den boje proti AIDS nám připomíná důležitost prevence V prosinci si svět připomíná Světový den boje proti AIDS a také to, jak je

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101. Stanovisko VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 13. února 2013 č. 101 Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a

Více

Protokol o třetím jednání hodnotící komise. Výměna oken v domech čp. 184 ve Spáleném Poříčí a č.p. 57 v Číčově. Zakázka:

Protokol o třetím jednání hodnotící komise. Výměna oken v domech čp. 184 ve Spáleném Poříčí a č.p. 57 v Číčově. Zakázka: Protokol o třetím jednání hodnotící komise ZADAVATEL: město Spálené SÍDLEM: Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené ZASTOUPENÝ: starostou města Ing. Pavlem Čížkem IČ: 00257249 DIČ: CZ00257249 Zakázka: Výměna

Více

K použití od 18 let. Léčivá látka ciklopirox zabraňuje růstu hub a ničí je. Díky tomu se zlepší stav Vašich nehtů.

K použití od 18 let. Léčivá látka ciklopirox zabraňuje růstu hub a ničí je. Díky tomu se zlepší stav Vašich nehtů. sp. zn. sukls91894/2013 Příbalová informace: Informace pro uživatele Polinail 80 mg/g léčivý lak na nehty ciclopiroxum K použití od 18 let Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Sp.zn. sukls201931/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Souhrn údajů o přípravku Influvac Injekční suspenze (vakcína proti chřipce, povrchový antigen, inaktivovaná) Sezóna 2013/2014 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER

VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí 24.-25. øíjna 2013 Clarion Congress Hotel Ostrava VII. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní úèastí KARDIOVASKULÁRNÍ ODDÌLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více