Závěrečná zpráva o předvolební činnosti projektu Bonzák Korupce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o předvolební činnosti projektu Bonzák Korupce"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o předvolební činnosti projektu Bonzák Korupce Datum zpracování: Autor: Jan Hanák (vedoucí projektu Bonzák Korupce) O projektu: Projekt Bonzák Korupce si stanovil jednoduchý cíl. Oslovit co nejvíce politiků s jednoduchou otázkou, jak zareagují na korupční jednání a jejich odpověď v plném rozsahu zveřejnit, tak aby bylo nejen voličům jasné, ale i potenciálním korupčníkům, co mohou od jednotlivých politiků v případě korupční nabídky čekat. Zásadním předpokladem je, že politici zaujmou k naší otázce zákonný postoj, tj. korupční jednání především ohlásí. Naším cílem bylo tento postoj zefektivnit a přimět politiky k veřejnému a závaznému prohlášení, který definuje maximálně efektivní řešení pro stíhání pachatelů korupce. Toto vyjádření má nesporně negativní vliv na důvěryhodnost politika před korupčníky a může tak zcela zabránit jejich budoucímu korumpování. O autorech projektu: Jan Hanák: 30 let, zaměstnanec v soukromém sektoru, obyčejný volič bez stranické příslušnosti. Denisa Kysilková: 20 let, OSVČ, obyčejná volička bez stranické příslušnosti. Úvodní komentář: Všude přítomný boj proti korupci, který výrazně zesílil v předvolebním období, už byl pro nás nepřijatelnou předvolební odrhovačkou. Veškerá známá protikorupční opatření, o kterých se mnoho let mluví, nepřešla nikdy do praxe s výjimkou velmi ořezané verze zákona o anonymních akciích. Rozhodli jsme se proto jako obyčejní voliči, oslovit politiky s jednoduchou výzvou, která řeší samotnou podstatu korupce. A tou je důvěra. Každý z nás si těžko dokáže představit, že budeme porušovat pravidla před někým, o kom je veřejně známo, že zcela suverénně oznamuje porušování pravidel. Důvěra je paradoxně základem korupce, neboť jakékoliv korupční jednání není standardním jednostranným trestným činem, ale činem dvou často nezávislých stran, které mohou časem přejít v korupční obchodní partnerství, tj. k systémové vazbě, čili k systémové korupci. Volby jsou tak ideálním načasováním, kdy můžeme zcela jasně zmapovat, kdo se před vstupem do vysoké politiky zcela u potenciálních korupčníků zdiskredituje a naopak u občanů svojí důvěryhodnost zvýší a kdo od vrcholné politiky očekává i neoficiální příjem ve formě úplatků či jiných neveřejných výhodných dohod. Protože právě po volbách se musí opětovně veškeré korupční vazby revidovat, obnovit, případně hledat nové, naším prohlášením toto hledání lobbistů a korupčníků výrazně ztížíme. Ochota jít s úplatkem za politikem, který už byl součástí nějaké korupční vazby, je jistě zcela, odlišná, než ochota kontaktovat osobu, která veřejné prohlásila, že jakýkoliv pokus o korupční jednání tajně oznámí a umožní tak získání jasných důkazů ke stíhání pachatele, kterých může být po volbách obrovské množství. Jako obyčejní voliči jsme tak chtěli sami zjistit, komu můžeme svůj hlas svěřit, nicméně náš projekt získal nemalou podporu od dalších voličů a rozhodli jsme se tedy v průběhu projektu vytvořit jednoduchou volební pomůcku pro naše příznivce a pomoci tak politikům bez ohledu na stranickou příslušnost, kteří své politické ambice spojují s posláním pro veřejnost, nikoliv jako možnost zajímavého finančního zaopatření své osoby.

2 Základní informace o projektu: Internetové stránky: Facebookové stránky pro příznivce (komunita): Kontaktní osoba (vedoucí projektu): Projekt nemá žádné finanční sponzory a byl financován ze soukromých zdrojů dvou výše uvedených voličů Jak projekt Bonzák Korupce probíhal? Oslovovací listina: Vytvořili jsme jednoduchou oslovovací listinu, kterou jsme zasílali politikům em, ve výjimečných případech jsme oslovili politiky osobně a při této osobní konfrontaci jsme sdělili veškeré informace, které jsou součástí oslovovací listiny. Oslovovací listina je k nahlédnutí zde: Základem oslovovací listiny je velmi jednoduchá otázka: Jak zareagujete, nabídne-li Vám někdo úplatek, nebo Vás naopak o úplatek požádá? (máte 3 možnosti odpovědi, pokud Vám žádná nevyhovuje, napište nám vlastní odpověď) a) přijmu b) odmítnu c) nabídku si vyslechnu, poté neprodleně tajně ohlásím policii a budu spolupracovat s policií na získání dostatečných důkazů ke stíhání pachatele. Její součástí je i malá nápověda k položené otázce. Tuto nápovědu jsme do oslovení zařadili proto, abychom s politiky vedli konstruktivní dialog, zabránili politickému řečnění a zároveň šetřili čas, neboť nebylo v našich silách s každým politikem diskutovat o často opakujících se argumentech. Při jediné správné odpovědi by pak všem osloveným nemělo činit problém se pod tuto odpověď podepsat. Jediná správná odpověď je c) a přesně tak zní i kodex Bonzáka korupce. Oslovovací listiny měl na starost Jan Hanák a ten se také pod všechny oslovení podepsal. Zpracování reakcí: Všem osloveným politiků jsme dali 7 dní, na reakci k naší výzvě. Toto ultimátum jsme stanovili opět pro efektivní zpracování výsledků, neboť není v naších silách, donekonečna někoho urgovat. Po uplynutí doby na odpověď se u oslovených kandidátů na našich stránkách Potenciální Bonzáci objevil výsledek oslovení. Pokud zareagoval, jakkoli napsali jsme k jeho jménu reagoval a vytvořili jsme samostatnou stránku daného politika, kde jsme celou reakci zveřejnili společně se všemi dostupnými informacemi o daném politikovi. Nezareagoval-li politik na naší výzvu ve stanovené lhůtě, připsali jsme k jménu daného politika informaci bez reakce a stránku s informacemi jsme mu nevytvořili. Nicméně opožděné reakce jsme přesto doplnili. Každou reakci jsme také doplnili o náš komentář ať už negativní či pozitivní. Jedná se opět o konstruktivní dialog, ovšem už zcela veřejný. Politici měli možnost svou reakci doplnit a někteří tak učinili.

3 Náš komentář: Náš komentář hodnotil reakci jednotlivých politiků. Samozřejmě jsme k psaní komentářů přistupovali zcela nestranně a čistě v rámci filozofie našeho projektu. Překládali jsme politikům faktické argumenty s patřičným zaměřením na korupční problematiku. Většina komentářů je tak výsledek společného názoru autorů projektu na jednotlivé reakce. Zveřejňování : Zveřejňovali jsme reakce v plném rozsahu s výjimkou, které se netýkali přímo korupční problematiky či projektu Bonzák Korupce. ové a telefonické kontakty jsme cenzurovali nebo nezveřejnili. Další informace o politicích jsme zveřejňovali z jiných veřejných zdrojů, které jsme vždy uvedly. Proč Bonzák Korupce? Tento název jsme zvolili zcela záměrně. Velmi nás znepokojovalo, že bývá pravidlem veškeré velmi odvážné oznamovatele korupce označovat hanlivě slovem bonzák. Tento pojem má samozřejmě svou historii a dle našeho průzkumu a samotných reakcí některých politiků jeho negativní konotace vychází z dob hluboké totality. Ovšem právě v době hluboké totality byl nástroj bonzování využíván zejména k triviálním účelům, např. k řešení sousedských sporů, záměrná dehonestace nepohodlných osob. V této době ovšem nefungoval právní stát a jakékoliv falešné nařčení mohlo mít tvrdé následky pro oběť, ačkoliv se mohlo jednat o pouhé nevyvěšení vlaječky na 1. Máje. My se domníváme, že je potřeba se nejen odprostit od špatné historie, ale je také potřeba přehodnotit význam oznamovacího aktu. Ze zkušenosti posledních let víme, že oznamovatelé často riskovali nejen své zaměstnání, dobré jméno, ale také svůj majetek, či fyzické nebo psychické zdraví. Často byli oznamovatelé účelově napadání trestnými oznámeními, bylo jim vyhrožováno a některým byl dokonce ničen soukromý majetek. Z toho plyne jediné oznámit korupci je velmi odvážný čin a zaslouží si nejen úctu, ale i plnou podporu nás slušných občanů! Je proto naprostý nesmysl oznamování korupce spojovat s nějakým negativním projevem charakteru oznamovatele, ačkoliv za minulého režimu to tak mohlo být. Dnes už není možné někoho bez důkazů obvinit. Jak oznamovatel korupce, tak bonzák korupce v naší společnosti plní velmi důležitou pozitivní roli a riskují za nás veřejnost a je nepřijatelné, aby byl oznamovací čin označen jakkoliv negativně, když v zásadě plní jen pozitivní význam. Rozhodli jsme se proto všem kritikům oznamovatelů korupce a i některým politikům vzít toto slovo jako zbraň proti oznamovatelům a není nic jednoduššího, než že titul Bonzák Korupce přijme oznamovatel zcela dobrovolně sám v plně pozitivním významu. A nyní už k samotným velmi překvapivým výsledkům našeho projektu.

4 Výsledky: 1. Katastrofální povědomí politiků o správné a účinné reakci na korupční jednání 2. Porušování zákonů týkajících se korupce běžný u etablovaných politiků 3. Korupce není zajímavé téma pro etablované strany 4. Neparlamentní strany či nové nebo malé strany vnímají korupci mnohem citlivěji 1. Katastrofální povědomí politiků o správné a účinné reakci na korupční jednání Prvním poměrně šokujícím zjištěním pro nás bylo, že ačkoliv naše otázka byla velmi jednoduchá s poměrně obsáhlou nápovědou, mnoho politiků zvolilo zcela špatnou odpověď b), tj. úplatek pouze odmítnu. V dalším tématu se budeme věnovat zákonům, které jasně popisují, jak v souladu se zákonem reagovat na korupci a podíváme se i na ministerstvo vnitra. Nyní se budeme věnovat praktickým věcem vyplývajících z jednotlivých reakcí. Proč doporučujeme korupci tajně oznamovat, tedy možnost c)? Je to jediné řešení, které korupci skutečně řeší, protože policii umožní získání dostatečných důkazů k usvědčení pachatele. Samozřejmě pouze policie disponuje nejlepšími prostředky jak po technické tak právní stránce k získání těchto důkazů. Co znamená odpověď b), kterou nám mnoho politiků označilo jako jejich reakci na korupční jednání? Politici tím porušují možná několik zákonů Korupčník zůstane naprosto bez potrestání a může tak dál korumpovat Politici se vystavují riziku tzv. negativní korupci Politici na sebe korupčníky naopak přitahují Politici pouhým odmítnutím dávají jasný signál korupčníkovi, aby úplatek vylepšil Politici tím porušují možná několik zákonů 366 Nadržování 367 Nepřekažení trestného činu 368 Neoznámení trestného činu Jednotlivým zákonům se budeme věnovat v další kapitole. Korupčník zůstane naprosto bez potrestání a může tak dál korumpovat Tento faktor považujeme za velmi závažný a možná vysvětluje, proč v podezřelých kauzách či korupčních kauzách často figurují stále stejná jména, tj. jména tzv. kmotrů. Politici se vystavují riziku tzv. negativní korupci S tím souvisí předchozí faktor. Má-li korupčník velký zájem na ovlivnění dané záležitosti, kvůli které hodlá korumpovat a nemá-li už dostatek prostředků na vylepšení nabídky, často se stává, že dojde k tzv. negativní korupci. Tento pojem, který jsme si sami vymysleli, sdružuje několik trestných činů, jsou to zejména pronásledování, napadání, poškozování cizího majetku, poškozování dobrého jména, vydírání atd. Politik, který neoznámí korupčníka tak korupčníkovi umožní páchat celou řadu dalších trestných činů. Takové případy samozřejmě jsou již veřejně známé.

5 Politici na sebe korupčníky naopak přitahují Naopak tím, že politici odmítli chovat se v souladu se zákonem, dávají jasný signál, že korupčník u nich má šanci. Považujeme to za naprosto nehorázný signál od reprezentantů vrcholné politiky. Politici pouhým odmítnutím dávají jasný signál korupčníkovi, aby úplatek vylepšil A poslední velmi závažný faktor, který byl již zmíněn, je že politik, který neoznámí trestný čin, dává korupčníkovi jasný signál, že čeká na lepší nabídku, neboť sám politik se nechová v souladu se zákonem. Jinak tento krok politika ani nelze vnímat, protože nepotrestá-li ho za korupční jednání, prokazatelně na jeho jednání neshledává nic špatného. Opět nepřijatelné zjištění. A teď se můžeme podívat, kdo z politiků možnost b) uvedl jako své veřejné stanovisko: Konkrétní jména naleznete na našich stránkách, kde si můžete jednotlivé veřejné reakce přečíst. Celkem takto odpovědělo 16 známých politiků z 84. Poměrně vysoké číslo jasně ukazuje na to, že politici napříč politickým spektrem mají velmi nedostatečné povědomí o tom, jak efektivně reagovat na korupci a v souladu se zákonem. Od reprezentantů právního státu to považuje za naprosto skandální. Tyto jednotlivé politiky v žádném případě nedoporučujeme volit.

6 2. Porušování zákonů týkajících se korupce běžný u etablovaných politiků Nejdříve nám dovolte říci, že nemáme právní vzdělání a následující vyjádření jsou ryze subjektivním vyhodnocením obyčejných voličů. 366 Nadržování: Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody Nevíme jak právníci, ale my považujeme neoznámení trestného činu za jasný signál, který umožňuje pachateli vyhnout se trestnímu stíhání. 367 Nepřekažení trestného činu: Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin Stejná situace, neoznámí-li politik, že byl přítomen korupčnímu jednání, nepřekazil podle nás trestný čin. Nejen tím, že věc neoznámil, ale především tím, že umožní korupčníkovi dál korumpovat vylepšenou nabídkou. Korupčník tak může bez ohrožení dál uplácet. 368 Neoznámení trestného činu: Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin přijetí úplatku ( 331), podplacení ( 332) a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta Toto je již poměrně jasný zákon a myslíme, že k tomu není co dodat. Bohužel mnoho politiků se nám k porušení tohoto zákona zcela veřejně přiznalo. Manuál Ministerstva vnitra pro občany Co dělat, když po mně někdo žádá úplatek? 1. Žádost odmítnout a trestný čin oznámit Toto řešení je nejjednodušší a nejbezpečnější. Pokud mě někdo požádal o úplatek, jsem ze zákona povinen tento trestný čin oznámit policii nebo státnímu zástupci. V opačném případě mi podle trestního zákoníku hrozí trest. 2. Získat čas k usvědčení pachatele Podaří se mi nějakým způsobem přesvědčit protistranu, že nabídku zvažuji a potřebuji čas na rozmyšlenou? Stále pro mě platí povinnost korupci neprodleně oznámit. Policie může v případě včasného oznámení přijmout opatření, jak zkorumpovaného úředníka usvědčit. 3. Vzít úplatek? Rozhodně NE! Poskytnutí úplatku je trestným činem. I v dobré víře, že poskytnutím úplatku pomůžu policii odhalit a usvědčit zkorumpovaného úředníka, se mohu vystavit trestnímu stíhání. I z manuálu MV jasně plyne, že žádost o či přijmutí úplatku je nezbytné oznámit, není pro nás vůbec pochopitelné, že to mnoho politiků neví. V tomto manuálu bychom ovšem doporučili přesun bodu 1 na druhé místo a na první přesun 2. možnosti. Je přece nejdůležitější získat důkazy k usvědčení pachatele, naopak při nedostatku důkazů hrozí nejen odložení případu, ale oznamovateli také hrozí mnohem větší nebezpečí, než jak je uváděno. Nicméně v podstatě s tímto manuálem souhlasíme, korupci je nutné zejména oznamovat!

7 3. Korupce není zajímavé téma pro etablované strany Ačkoliv korupční skandály vystoupali do vrcholné politiky v posledních letech, vládnoucí či parlamentní strany očividně toto téma nepovažují za až tak zásadní. Je to vidět na počtu reakcí od parlamentních stran a naopak na počtu neparlamentních stran či nových stran. Pro etablované politiky či strany se pravděpodobně stal pojem korupce denním chlebem a nijak zvlášť tento velmi závažný problém neřeší. Ostatně to nám prokázali i svým vládnutím, kdy nebyly schopni přijmout jediný protikorupční zákon, tak jak např. navrhuje rekonstrukce státu. Dočkali jsme se pouze okleštěného omezení anonymních akcií. Dokonce je to vidět i na konkrétních reakcích. Blok Hlavu Vzhůru jsme se rozhodli zařadit do kategorie etablovaných stran, neboť samo hnutí je sice nové, nicméně je čerstvě složené z mnoha politiků z jiných vládních stran za přímé podpory exprezidenta. Připomínáme, co znamenají jednotlivé odpovědi: 1) Verze: volím c) a podepisuji kodex Jediná správná odpověď 2) Verze: neodpovídám konkrétně, nepodepisuji kodex 3) Verze: volím c), nepodepisuji kodex 4) Verze: volím b), přiznávám se k nedodržení zákona, nepodepisuji kodex

8 5) Verze: odmítnu a ohlásím Nicméně je nutné také dodat, že byť špatná reakce, aspoň nějaká. Velké etablované strany naší výzvu v drtivé většině ignorovali, což považujeme za ještě horší, než odpověď b). Proto tedy z našeho průzkumu nejhůře vychází strana ODS a KSČM. Možná můžeme být rádi, že nám nakonec nikdo nezvolil možnost a). Proč není korupce zajímavé téma pro velké strany? Důvodů bude asi víc, nicméně všechny vycházejí z jednoho přísně logického základu nemají zájem korupci řešit. Již několik let posloucháme stále stejné odrhovačky o tom jak korupci zabránit apod. Do praxe prakticky nepřešlo nic, vyjma zmíněného okleštěného zákona o anonymních akciích. Dokonce ani po aktivitě lidí z rekonstrukce státu, kteří jim samotné zákony připravili, se politici velmi zdráhají tento zásadní protikorupční balík jen podepsat. Všechny tyto fakta považujeme za velmi závažná a výsledky, které vidíte v tabulce, plně odpovídají tomu, jak parlamentní politická reprezentace posledních let (ne)bojuje s korupcí. Dle našeho občanského názoru naprosto nepřijatelné. 4. Neparlamentní strany či nové nebo malé strany vnímají korupci mnohem citlivěji Naopak byli jsme překvapeni zájmem malých či nových politických nebo neparlamentních stran. Snad s výjimkou Strany svobodných občanů, kteří prokázali výjimečný talent reagovat na korupci, jako etablované strany a plně se jich tak tykají první dvě kapitoly. Z početného množství reakcí od malých či nových stran je jasně patrné, že korupci vnímají velmi citlivě a jsou připravení s ní efektivně bojovat a navíc mají mnohem vyšší povědomí, jak na korupci reagovat. V rámci našeho projektu jsme tak měli příležitost zjistit, kdo má opravdu zájem korupci řešit. Jsou to strany: ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA STRANA ZELENÝCH KDU-ČSL ANO Tyto strany můžeme bezpečně doporučit každému občanovi k volbě nadcházejících i v budoucích volbách. Samozřejmě doporučujeme využít i tzv. kroužkování a to nejen kandidátů z těchto stran, ale i dalších, co se k naší výzvě aktivně připojili. A proč? Mnoho kandidátů za tyto strany podepsali náš kodex Bonzáka Korupce a chceme-li korupci omezit nebo efektivně řešit, potřebujeme k tomu právě tyto odvážné politiky.

9 Výsledky v číslech: Tabulka se závěrečnými výsledky ze dne (2 dny před volbami) Počet oslovených politiků 348 oslovených politiků nebo politiků, kteří se k naší výzvě připojili bez vyzvání Oslovovali jsme politiky z uvedených politických subjektů zcela objektivně podle následujících hodnot: Volební potenciál: působí-li subjekt na národní úrovni a objevuje se ve veřejných průzkumech. Kontaktovatelnost: jsou-li na kandidáty jednoduše dohledatelné kontakty pro občana. Výše uvedená kritéria nakonec rozhodla o počtu oslovených kandidátů z jednotlivých stran. Přičemž dohledání některých kontaktů bylo velmi složité (ÚPD, HV!), i k základnímu počtu oslovených a museli jsme přistoupit k velmi zdlouhavému dohledávání, např. přes firmy či úřady. Máme informace, že některé subjekty kontakty na své stránky doplnili krátce před volbami, nicméně takovou změnu nebylo možné v našem případě včas zaregistrovat. Počet reakcí 84 celkový počet odpovědí vč. dobrovolných přihlášek bez vyzvání. Charakter jednotlivých reakcí si rozdělíme na několik nejčastějších verzí: 6) volím c) a podepisuji kodex Jediná správná odpověď 7) neodpovídám konkrétně, nepodepisuji kodex 8) volím c), nepodepisuji kodex 9) volím b), přiznávám se k nedodržení zákona, nepodepisuji kodex 10) odmítnu a ohlásím

10 Co vlastně jednotlivé verze odpovědí znamenají? Ačkoliv jsou reakce politiků velmi různorodé a překvapivé, lze je shrnout do výše uvedených reakcí, nicméně plnou citaci odpovědi naleznete na našich stránkách při kliknutí na jednotlivá jména. 1) volím c), podepisuji kodex Bonzáka korupce Toto je jediné správné a skutečné řešení korupce! Tato odpověď je ovšem nejnáročnější a její věrohodnost je stvrzena podpisem našeho kodexu Bonzáka Korupce, který jasně definuje postoj osloveného k problematice korupce. Politik se touto odpovědí zavázal k tajnému oznamování korupce, setká-li se s ní. Rovněž bude plně spolupracovat s policií k získání dostatečných důkazů ke stíhání pachatele. Z toho vyplývá, že tato odpověď není jen populistickým výkřikem, ale poměrně odvážným a úctyhodným projevem daného politika. Takový politik je nejlepší volba v nadcházejících volbách a plně takového politika doporučujeme. 2) neodpovídám konkrétně, nepodepisuji kodex Bonzáka Korupce Tato odpověď by se dala popsat jako standardní politické nicneříkající řečnění. Politici nám často zmiňovali v této odpovědi různá pro a proti, konkrétně na naší velmi jednoduchou otázku neodpověděli a často se schovávají za různorodé důvody. Doslovné citace si můžete opět prohlédnout na našich stránkách.

11 3) volím možnost c), nepodepisuji kodex Bonzáka Korupce Tato odpověď je sice správná odpověď, bohužel došlo k jejímu nedostatečnému potvrzení. Politik odpověděl zcela v souladu s naším kodexem, nicméně kodex nám nepodepsal. Často nám politici v této odpovědi přislíbili dodání podepsaného kodexu, bohužel pravděpodobně z časového hlediska se jim to nepodařilo. Pár reakcí se také týkalo, že politici odmítají nést titul Bonzák Korupce. K negativní konotaci Bonzáka se budeme věnovat níže. 4) volím b), přiznávám se k nedodržení zákona, nepodepisuji kodex Tato odpověď zahrnuje nejhorší možné reakce, které k naší výzvě mohli přijít. Jejich základem je, že politik zcela odmítl oznamovat korupci, ačkoliv je připraven jakýkoliv úplatek odmítnout. Nejen, že to znamená porušení zákona o oznamovací povinnosti, ale absolutně nijak se tím neřeší problém korupce!. Korupčník může nadále bez problému a rizika dál uplácet a proto odpovědi za b), čili pouhému odmítnutí říkáme tzv. ladění ceny. Vycházíme z toho, že

12 odmítnutí a neoznámení značí pouze jediné, dám korupčníkovi možnost úplatek vylepšit. Politici, kteří takto odpověděli, jsou pro korupčníky bezpečným přístavem a jejich zvolení zcela nedoporučujeme! Jako jednu z nejhorších reakcí se dá považovat jasné přiznání jednoho starosty, který je mj. právníkem. Dobrý den, Nabídku jsem dostal pouze jednou a postupoval jsem při ní, jako bych postupoval vždy: Odmítnu, vyhodím z kanceláře a již nepřijmu zpět. Tak Vám odpadá Váš problém s variantou b). Bonzáka ze mě ale neuděláte. S pozdravem JUDr. Ondřej Veselý 5) odmítnu a ohlásím Tato odpověď sdružuje politiky, kteří se nenechali nachytat naší otázkou a bystře odpověděli tak, jak ukládá zákon, nicméně řešení korupce to nijak nepomáhá. Při tomto postupu, kdy dotazovaný úplatek odmítne a následně ohlásí policii, je prakticky nemožné získat jakékoliv usvědčující důkazy a tím pádem je pachatel opět nepotrestán. Nicméně znalost zákona u politiků je poměrně vzácná a jsou tedy vzácné i tyto odpovědi. Níže je přehled počtu jednotlivých verzí odpovědí Přehled vč. stran

13 Naše doporučení: V souvislosti s naším projektem a jeho velmi neuspokojivým výsledkům zejména ze strany parlamentních stran jsme se rozhodli jako občané doporučit politikům následující kroky ke zlepšení situace, se kterou jsme Vás seznámili. Okamžitě po volbách přijmout protikorupční zákony tak jak je navrhuje Rekonstrukce státu (občané to mohou ovlivnit kroužkováním kandidátů, kteří podepsali aktivní přístup k přijetí těchto zákonů viz web Rekonstrukce státu) Vypracovat a zahájit koncepci k celonárodní osvětě, jak správně a účinně postupovat, bude-li kdokoli přítomen nějakému korupčnímu jednání. Koncepce bude vycházet z našeho kodexu Bonzáka Korupce. Připravit a přijmout zákony, které v dostatečné míře budou chránit oznamovatele korupce (ztráta zaměstnaní, dehonestace, křivá obvinění, ochranu zdraví a majetku atd.)

14 A co bude s námi? My jako organizátoři projektu se vrátíme ke své práci a činnosti, které jsme se věnovali před zahájením projektu na začátku září a projektu se budeme věnovat ve svém volném čase, nikoliv až 18 hodin denně jako doposud. Pokud by se ovšem našli štědří sponzoři, kteří naší myšlenku vítají, a bylo by dostatek finančních prostředků, abychom se projektu mohli i nadále věnovat, neboť jeho potenciál v žádném případě volbami nekonči, rádi tuto možnost zvážíme. A aby to od nás nebyl pouze planý výkřik, nabízíme jednoduchou ukázku, kam až projekt Bonzák korupce může růst! K dispozici je podrobný plán vč. rozpočtu na 12 měsíců, který zahrnuje veškeré zásadní práce v oblasti korupce. Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali závěrečné zprávě projektu Bonzák Korupce, který je výhradně občanskou a věříme, že i užitečnou iniciativou. Kontaktní osoba: Jan Hanák

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany

Občan proti korupci. Příručka občanské protikorupční sebeobrany Občan proti korupci Příručka občanské protikorupční sebeobrany Praha, únor 2013 Transparency International Česká republika je součástí mezinárodní sítě nevládních organizací Transparency International.

Více

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením

ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením ANALÝZA SITUACÍ v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností

Více

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová

Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová Ing. Bc. Štěpánka Syrovátková Mgr. Bc. Ladislava Vopatová OBSAH 224,406 224,406 224,406 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH...6 3. VYBRANÉ STANDARDY KVALITY...9 3.1 STANDARD Č.

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Obsah: Lobbing pro každého 1 O podkladech nepodkladech 3 Street Law a průkopníci resocializace 6 Domovy a klece 8 Symbolická legislativa 9 Nová úprava stavebního práva 11 Odpovědnost nadnárodních společností

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice Zpracoval: Jan Kotecký Mgr. Vít Sochovský Mgr. et Mgr. Hana Chalupská Oživení, o. s., listopad 2012 OBSAH Obsah... 1 I. Vymezení základních

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon)

Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (egon) 1 Rozsah: 30 hodin Anotace: Kurz popisuje co jsou osobní údaje, citlivé osobní údaje a jiné pojmy tématu ochrany osobních údajů. Přehledně vysvětluje

Více

Korupce škodí zdraví společnosti

Korupce škodí zdraví společnosti Protikorupční manuál pro občany Ministerstvo vnitra varuje: Korupce škodí zdraví společnosti www.korupce.cz Nebojte se na korupci upozornit! Setkali jste se s korupcí? Nevíte, co si počít? Tento manuál

Více

EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI

EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI Strana 1/19 EXPERTIZA K PROBLEMATICE ÚPRAVY PRÁVNICKÝCH OSOB V NÁVRHU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU A K TÉMATU VEŘEJNÉ/OBECNÉ PROSPĚŠNOSTI Zadavatel expertizy: Nadace VIA, Jelení 195/9, 118 00 Praha 1 Zpracovatel

Více

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 Genderové balíčky celkem čtyři se zaměřením na různé oblasti společenského života, které vykazují genderově více nebo méně zatížené rysy mají přispět informacemi, zdroji, daty

Více

Korupce škodí zdraví společnosti

Korupce škodí zdraví společnosti Protikorupční manuál pro občany Ministerstvo vnitra varuje: Korupce škodí zdraví společnosti www.korupce.cz 1. Co je korupce? Nebojte se na korupci upozornit! Setkali jste se s korupcí? Nevíte, co si počít?

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Zděnek Dobiáš AUTOŘI TEXTU: Ing. Zděnek Dobiáš Zdeněk Kolář Ing. Bc. Alena Paukrtová Učební text č. 15 v rámci projektu

Více

KORUPCE V ČR. Metodická příručka pro pedagogy středních škol. Respekt institut, o. p. s.

KORUPCE V ČR. Metodická příručka pro pedagogy středních škol. Respekt institut, o. p. s. KORUPCE V ČR Metodická příručka pro pedagogy středních škol Respekt institut, o. p. s. Obsah 1 ÚVOD 4 2 MODELOVÉ HODINY 5 3 CO JE KORUPCE 8 3.1 Definice 8 3.2 Typy korupce 10 3.2.1 Malá administrativní

Více

APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ GI projekt o.p.s., komunitní plánování od roku 2000 METODIKA PRO ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ V PRŮBĚHU TVORBY ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE APLIKACE KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ V ÚZEMNÍM

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

VÝSTUPY PRACOVNÍ SKUPINY PROGRES

VÝSTUPY PRACOVNÍ SKUPINY PROGRES VÝSTUPY PRACOVNÍ SKUPINY PROGRES 1. Zřízení stálého společného pracoviště PČR a Finanční správy CÍL: zbudování společného pracoviště správců daně a policie k potírání závažných a komplikovaných kauz daňových

Více

Shromažďovací právo a církve. přehled pro potřeby sborů a duchovních. Česká evangelikální aliance

Shromažďovací právo a církve. přehled pro potřeby sborů a duchovních. Česká evangelikální aliance Shromažďovací právo a církve přehled pro potřeby sborů a duchovních Česká evangelikální aliance České evangelikální aliance a sociopolitické otázky ČEA jako hnutí organizací, církví i jednotlivců jde o

Více

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva

Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Ochrana osobních údajů z pohledu pracovního práva Rigorózní práce Mgr. Dana Zerzánová 2007 Prohlašuji že

Více

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz

SENÁTORSKÝ ZPRAVODAJ. JUDr. Miroslava Antla www.miroslavantl.cz Vážení a milí spoluobčané, Díky několikaměsíční komunikaci s předkladateli zákona a důslednému prosazo- k některým nedostatkům, o jejichž ná- akci Vyberte si svoji vládu!. Čtenáři vy- že senátor Antl má

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Zjevné zločiny českých soudů a jejich důsledky na úseku rodinného práva Křiklavé, škodlivé a stereotypní determinanty

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Quentin Reed Lenka Petráková

Quentin Reed Lenka Petráková Právní a institucionální rámec zákonné úpravy střetu zájmů v České republice: zhodnocení a doporučení Technická zpráva Quentin Reed Lenka Petráková S podporou Norských fondů Grafická úprava: FAÚ MF ČR

Více