Závěrečná zpráva o předvolební činnosti projektu Bonzák Korupce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o předvolební činnosti projektu Bonzák Korupce"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o předvolební činnosti projektu Bonzák Korupce Datum zpracování: Autor: Jan Hanák (vedoucí projektu Bonzák Korupce) O projektu: Projekt Bonzák Korupce si stanovil jednoduchý cíl. Oslovit co nejvíce politiků s jednoduchou otázkou, jak zareagují na korupční jednání a jejich odpověď v plném rozsahu zveřejnit, tak aby bylo nejen voličům jasné, ale i potenciálním korupčníkům, co mohou od jednotlivých politiků v případě korupční nabídky čekat. Zásadním předpokladem je, že politici zaujmou k naší otázce zákonný postoj, tj. korupční jednání především ohlásí. Naším cílem bylo tento postoj zefektivnit a přimět politiky k veřejnému a závaznému prohlášení, který definuje maximálně efektivní řešení pro stíhání pachatelů korupce. Toto vyjádření má nesporně negativní vliv na důvěryhodnost politika před korupčníky a může tak zcela zabránit jejich budoucímu korumpování. O autorech projektu: Jan Hanák: 30 let, zaměstnanec v soukromém sektoru, obyčejný volič bez stranické příslušnosti. Denisa Kysilková: 20 let, OSVČ, obyčejná volička bez stranické příslušnosti. Úvodní komentář: Všude přítomný boj proti korupci, který výrazně zesílil v předvolebním období, už byl pro nás nepřijatelnou předvolební odrhovačkou. Veškerá známá protikorupční opatření, o kterých se mnoho let mluví, nepřešla nikdy do praxe s výjimkou velmi ořezané verze zákona o anonymních akciích. Rozhodli jsme se proto jako obyčejní voliči, oslovit politiky s jednoduchou výzvou, která řeší samotnou podstatu korupce. A tou je důvěra. Každý z nás si těžko dokáže představit, že budeme porušovat pravidla před někým, o kom je veřejně známo, že zcela suverénně oznamuje porušování pravidel. Důvěra je paradoxně základem korupce, neboť jakékoliv korupční jednání není standardním jednostranným trestným činem, ale činem dvou často nezávislých stran, které mohou časem přejít v korupční obchodní partnerství, tj. k systémové vazbě, čili k systémové korupci. Volby jsou tak ideálním načasováním, kdy můžeme zcela jasně zmapovat, kdo se před vstupem do vysoké politiky zcela u potenciálních korupčníků zdiskredituje a naopak u občanů svojí důvěryhodnost zvýší a kdo od vrcholné politiky očekává i neoficiální příjem ve formě úplatků či jiných neveřejných výhodných dohod. Protože právě po volbách se musí opětovně veškeré korupční vazby revidovat, obnovit, případně hledat nové, naším prohlášením toto hledání lobbistů a korupčníků výrazně ztížíme. Ochota jít s úplatkem za politikem, který už byl součástí nějaké korupční vazby, je jistě zcela, odlišná, než ochota kontaktovat osobu, která veřejné prohlásila, že jakýkoliv pokus o korupční jednání tajně oznámí a umožní tak získání jasných důkazů ke stíhání pachatele, kterých může být po volbách obrovské množství. Jako obyčejní voliči jsme tak chtěli sami zjistit, komu můžeme svůj hlas svěřit, nicméně náš projekt získal nemalou podporu od dalších voličů a rozhodli jsme se tedy v průběhu projektu vytvořit jednoduchou volební pomůcku pro naše příznivce a pomoci tak politikům bez ohledu na stranickou příslušnost, kteří své politické ambice spojují s posláním pro veřejnost, nikoliv jako možnost zajímavého finančního zaopatření své osoby.

2 Základní informace o projektu: Internetové stránky: Facebookové stránky pro příznivce (komunita): Kontaktní osoba (vedoucí projektu): Projekt nemá žádné finanční sponzory a byl financován ze soukromých zdrojů dvou výše uvedených voličů Jak projekt Bonzák Korupce probíhal? Oslovovací listina: Vytvořili jsme jednoduchou oslovovací listinu, kterou jsme zasílali politikům em, ve výjimečných případech jsme oslovili politiky osobně a při této osobní konfrontaci jsme sdělili veškeré informace, které jsou součástí oslovovací listiny. Oslovovací listina je k nahlédnutí zde: Základem oslovovací listiny je velmi jednoduchá otázka: Jak zareagujete, nabídne-li Vám někdo úplatek, nebo Vás naopak o úplatek požádá? (máte 3 možnosti odpovědi, pokud Vám žádná nevyhovuje, napište nám vlastní odpověď) a) přijmu b) odmítnu c) nabídku si vyslechnu, poté neprodleně tajně ohlásím policii a budu spolupracovat s policií na získání dostatečných důkazů ke stíhání pachatele. Její součástí je i malá nápověda k položené otázce. Tuto nápovědu jsme do oslovení zařadili proto, abychom s politiky vedli konstruktivní dialog, zabránili politickému řečnění a zároveň šetřili čas, neboť nebylo v našich silách s každým politikem diskutovat o často opakujících se argumentech. Při jediné správné odpovědi by pak všem osloveným nemělo činit problém se pod tuto odpověď podepsat. Jediná správná odpověď je c) a přesně tak zní i kodex Bonzáka korupce. Oslovovací listiny měl na starost Jan Hanák a ten se také pod všechny oslovení podepsal. Zpracování reakcí: Všem osloveným politiků jsme dali 7 dní, na reakci k naší výzvě. Toto ultimátum jsme stanovili opět pro efektivní zpracování výsledků, neboť není v naších silách, donekonečna někoho urgovat. Po uplynutí doby na odpověď se u oslovených kandidátů na našich stránkách Potenciální Bonzáci objevil výsledek oslovení. Pokud zareagoval, jakkoli napsali jsme k jeho jménu reagoval a vytvořili jsme samostatnou stránku daného politika, kde jsme celou reakci zveřejnili společně se všemi dostupnými informacemi o daném politikovi. Nezareagoval-li politik na naší výzvu ve stanovené lhůtě, připsali jsme k jménu daného politika informaci bez reakce a stránku s informacemi jsme mu nevytvořili. Nicméně opožděné reakce jsme přesto doplnili. Každou reakci jsme také doplnili o náš komentář ať už negativní či pozitivní. Jedná se opět o konstruktivní dialog, ovšem už zcela veřejný. Politici měli možnost svou reakci doplnit a někteří tak učinili.

3 Náš komentář: Náš komentář hodnotil reakci jednotlivých politiků. Samozřejmě jsme k psaní komentářů přistupovali zcela nestranně a čistě v rámci filozofie našeho projektu. Překládali jsme politikům faktické argumenty s patřičným zaměřením na korupční problematiku. Většina komentářů je tak výsledek společného názoru autorů projektu na jednotlivé reakce. Zveřejňování : Zveřejňovali jsme reakce v plném rozsahu s výjimkou, které se netýkali přímo korupční problematiky či projektu Bonzák Korupce. ové a telefonické kontakty jsme cenzurovali nebo nezveřejnili. Další informace o politicích jsme zveřejňovali z jiných veřejných zdrojů, které jsme vždy uvedly. Proč Bonzák Korupce? Tento název jsme zvolili zcela záměrně. Velmi nás znepokojovalo, že bývá pravidlem veškeré velmi odvážné oznamovatele korupce označovat hanlivě slovem bonzák. Tento pojem má samozřejmě svou historii a dle našeho průzkumu a samotných reakcí některých politiků jeho negativní konotace vychází z dob hluboké totality. Ovšem právě v době hluboké totality byl nástroj bonzování využíván zejména k triviálním účelům, např. k řešení sousedských sporů, záměrná dehonestace nepohodlných osob. V této době ovšem nefungoval právní stát a jakékoliv falešné nařčení mohlo mít tvrdé následky pro oběť, ačkoliv se mohlo jednat o pouhé nevyvěšení vlaječky na 1. Máje. My se domníváme, že je potřeba se nejen odprostit od špatné historie, ale je také potřeba přehodnotit význam oznamovacího aktu. Ze zkušenosti posledních let víme, že oznamovatelé často riskovali nejen své zaměstnání, dobré jméno, ale také svůj majetek, či fyzické nebo psychické zdraví. Často byli oznamovatelé účelově napadání trestnými oznámeními, bylo jim vyhrožováno a některým byl dokonce ničen soukromý majetek. Z toho plyne jediné oznámit korupci je velmi odvážný čin a zaslouží si nejen úctu, ale i plnou podporu nás slušných občanů! Je proto naprostý nesmysl oznamování korupce spojovat s nějakým negativním projevem charakteru oznamovatele, ačkoliv za minulého režimu to tak mohlo být. Dnes už není možné někoho bez důkazů obvinit. Jak oznamovatel korupce, tak bonzák korupce v naší společnosti plní velmi důležitou pozitivní roli a riskují za nás veřejnost a je nepřijatelné, aby byl oznamovací čin označen jakkoliv negativně, když v zásadě plní jen pozitivní význam. Rozhodli jsme se proto všem kritikům oznamovatelů korupce a i některým politikům vzít toto slovo jako zbraň proti oznamovatelům a není nic jednoduššího, než že titul Bonzák Korupce přijme oznamovatel zcela dobrovolně sám v plně pozitivním významu. A nyní už k samotným velmi překvapivým výsledkům našeho projektu.

4 Výsledky: 1. Katastrofální povědomí politiků o správné a účinné reakci na korupční jednání 2. Porušování zákonů týkajících se korupce běžný u etablovaných politiků 3. Korupce není zajímavé téma pro etablované strany 4. Neparlamentní strany či nové nebo malé strany vnímají korupci mnohem citlivěji 1. Katastrofální povědomí politiků o správné a účinné reakci na korupční jednání Prvním poměrně šokujícím zjištěním pro nás bylo, že ačkoliv naše otázka byla velmi jednoduchá s poměrně obsáhlou nápovědou, mnoho politiků zvolilo zcela špatnou odpověď b), tj. úplatek pouze odmítnu. V dalším tématu se budeme věnovat zákonům, které jasně popisují, jak v souladu se zákonem reagovat na korupci a podíváme se i na ministerstvo vnitra. Nyní se budeme věnovat praktickým věcem vyplývajících z jednotlivých reakcí. Proč doporučujeme korupci tajně oznamovat, tedy možnost c)? Je to jediné řešení, které korupci skutečně řeší, protože policii umožní získání dostatečných důkazů k usvědčení pachatele. Samozřejmě pouze policie disponuje nejlepšími prostředky jak po technické tak právní stránce k získání těchto důkazů. Co znamená odpověď b), kterou nám mnoho politiků označilo jako jejich reakci na korupční jednání? Politici tím porušují možná několik zákonů Korupčník zůstane naprosto bez potrestání a může tak dál korumpovat Politici se vystavují riziku tzv. negativní korupci Politici na sebe korupčníky naopak přitahují Politici pouhým odmítnutím dávají jasný signál korupčníkovi, aby úplatek vylepšil Politici tím porušují možná několik zákonů 366 Nadržování 367 Nepřekažení trestného činu 368 Neoznámení trestného činu Jednotlivým zákonům se budeme věnovat v další kapitole. Korupčník zůstane naprosto bez potrestání a může tak dál korumpovat Tento faktor považujeme za velmi závažný a možná vysvětluje, proč v podezřelých kauzách či korupčních kauzách často figurují stále stejná jména, tj. jména tzv. kmotrů. Politici se vystavují riziku tzv. negativní korupci S tím souvisí předchozí faktor. Má-li korupčník velký zájem na ovlivnění dané záležitosti, kvůli které hodlá korumpovat a nemá-li už dostatek prostředků na vylepšení nabídky, často se stává, že dojde k tzv. negativní korupci. Tento pojem, který jsme si sami vymysleli, sdružuje několik trestných činů, jsou to zejména pronásledování, napadání, poškozování cizího majetku, poškozování dobrého jména, vydírání atd. Politik, který neoznámí korupčníka tak korupčníkovi umožní páchat celou řadu dalších trestných činů. Takové případy samozřejmě jsou již veřejně známé.

5 Politici na sebe korupčníky naopak přitahují Naopak tím, že politici odmítli chovat se v souladu se zákonem, dávají jasný signál, že korupčník u nich má šanci. Považujeme to za naprosto nehorázný signál od reprezentantů vrcholné politiky. Politici pouhým odmítnutím dávají jasný signál korupčníkovi, aby úplatek vylepšil A poslední velmi závažný faktor, který byl již zmíněn, je že politik, který neoznámí trestný čin, dává korupčníkovi jasný signál, že čeká na lepší nabídku, neboť sám politik se nechová v souladu se zákonem. Jinak tento krok politika ani nelze vnímat, protože nepotrestá-li ho za korupční jednání, prokazatelně na jeho jednání neshledává nic špatného. Opět nepřijatelné zjištění. A teď se můžeme podívat, kdo z politiků možnost b) uvedl jako své veřejné stanovisko: Konkrétní jména naleznete na našich stránkách, kde si můžete jednotlivé veřejné reakce přečíst. Celkem takto odpovědělo 16 známých politiků z 84. Poměrně vysoké číslo jasně ukazuje na to, že politici napříč politickým spektrem mají velmi nedostatečné povědomí o tom, jak efektivně reagovat na korupci a v souladu se zákonem. Od reprezentantů právního státu to považuje za naprosto skandální. Tyto jednotlivé politiky v žádném případě nedoporučujeme volit.

6 2. Porušování zákonů týkajících se korupce běžný u etablovaných politiků Nejdříve nám dovolte říci, že nemáme právní vzdělání a následující vyjádření jsou ryze subjektivním vyhodnocením obyčejných voličů. 366 Nadržování: Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody Nevíme jak právníci, ale my považujeme neoznámení trestného činu za jasný signál, který umožňuje pachateli vyhnout se trestnímu stíhání. 367 Nepřekažení trestného činu: Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin Stejná situace, neoznámí-li politik, že byl přítomen korupčnímu jednání, nepřekazil podle nás trestný čin. Nejen tím, že věc neoznámil, ale především tím, že umožní korupčníkovi dál korumpovat vylepšenou nabídkou. Korupčník tak může bez ohrožení dál uplácet. 368 Neoznámení trestného činu: Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin přijetí úplatku ( 331), podplacení ( 332) a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta Toto je již poměrně jasný zákon a myslíme, že k tomu není co dodat. Bohužel mnoho politiků se nám k porušení tohoto zákona zcela veřejně přiznalo. Manuál Ministerstva vnitra pro občany Co dělat, když po mně někdo žádá úplatek? 1. Žádost odmítnout a trestný čin oznámit Toto řešení je nejjednodušší a nejbezpečnější. Pokud mě někdo požádal o úplatek, jsem ze zákona povinen tento trestný čin oznámit policii nebo státnímu zástupci. V opačném případě mi podle trestního zákoníku hrozí trest. 2. Získat čas k usvědčení pachatele Podaří se mi nějakým způsobem přesvědčit protistranu, že nabídku zvažuji a potřebuji čas na rozmyšlenou? Stále pro mě platí povinnost korupci neprodleně oznámit. Policie může v případě včasného oznámení přijmout opatření, jak zkorumpovaného úředníka usvědčit. 3. Vzít úplatek? Rozhodně NE! Poskytnutí úplatku je trestným činem. I v dobré víře, že poskytnutím úplatku pomůžu policii odhalit a usvědčit zkorumpovaného úředníka, se mohu vystavit trestnímu stíhání. I z manuálu MV jasně plyne, že žádost o či přijmutí úplatku je nezbytné oznámit, není pro nás vůbec pochopitelné, že to mnoho politiků neví. V tomto manuálu bychom ovšem doporučili přesun bodu 1 na druhé místo a na první přesun 2. možnosti. Je přece nejdůležitější získat důkazy k usvědčení pachatele, naopak při nedostatku důkazů hrozí nejen odložení případu, ale oznamovateli také hrozí mnohem větší nebezpečí, než jak je uváděno. Nicméně v podstatě s tímto manuálem souhlasíme, korupci je nutné zejména oznamovat!

7 3. Korupce není zajímavé téma pro etablované strany Ačkoliv korupční skandály vystoupali do vrcholné politiky v posledních letech, vládnoucí či parlamentní strany očividně toto téma nepovažují za až tak zásadní. Je to vidět na počtu reakcí od parlamentních stran a naopak na počtu neparlamentních stran či nových stran. Pro etablované politiky či strany se pravděpodobně stal pojem korupce denním chlebem a nijak zvlášť tento velmi závažný problém neřeší. Ostatně to nám prokázali i svým vládnutím, kdy nebyly schopni přijmout jediný protikorupční zákon, tak jak např. navrhuje rekonstrukce státu. Dočkali jsme se pouze okleštěného omezení anonymních akcií. Dokonce je to vidět i na konkrétních reakcích. Blok Hlavu Vzhůru jsme se rozhodli zařadit do kategorie etablovaných stran, neboť samo hnutí je sice nové, nicméně je čerstvě složené z mnoha politiků z jiných vládních stran za přímé podpory exprezidenta. Připomínáme, co znamenají jednotlivé odpovědi: 1) Verze: volím c) a podepisuji kodex Jediná správná odpověď 2) Verze: neodpovídám konkrétně, nepodepisuji kodex 3) Verze: volím c), nepodepisuji kodex 4) Verze: volím b), přiznávám se k nedodržení zákona, nepodepisuji kodex

8 5) Verze: odmítnu a ohlásím Nicméně je nutné také dodat, že byť špatná reakce, aspoň nějaká. Velké etablované strany naší výzvu v drtivé většině ignorovali, což považujeme za ještě horší, než odpověď b). Proto tedy z našeho průzkumu nejhůře vychází strana ODS a KSČM. Možná můžeme být rádi, že nám nakonec nikdo nezvolil možnost a). Proč není korupce zajímavé téma pro velké strany? Důvodů bude asi víc, nicméně všechny vycházejí z jednoho přísně logického základu nemají zájem korupci řešit. Již několik let posloucháme stále stejné odrhovačky o tom jak korupci zabránit apod. Do praxe prakticky nepřešlo nic, vyjma zmíněného okleštěného zákona o anonymních akciích. Dokonce ani po aktivitě lidí z rekonstrukce státu, kteří jim samotné zákony připravili, se politici velmi zdráhají tento zásadní protikorupční balík jen podepsat. Všechny tyto fakta považujeme za velmi závažná a výsledky, které vidíte v tabulce, plně odpovídají tomu, jak parlamentní politická reprezentace posledních let (ne)bojuje s korupcí. Dle našeho občanského názoru naprosto nepřijatelné. 4. Neparlamentní strany či nové nebo malé strany vnímají korupci mnohem citlivěji Naopak byli jsme překvapeni zájmem malých či nových politických nebo neparlamentních stran. Snad s výjimkou Strany svobodných občanů, kteří prokázali výjimečný talent reagovat na korupci, jako etablované strany a plně se jich tak tykají první dvě kapitoly. Z početného množství reakcí od malých či nových stran je jasně patrné, že korupci vnímají velmi citlivě a jsou připravení s ní efektivně bojovat a navíc mají mnohem vyšší povědomí, jak na korupci reagovat. V rámci našeho projektu jsme tak měli příležitost zjistit, kdo má opravdu zájem korupci řešit. Jsou to strany: ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA STRANA ZELENÝCH KDU-ČSL ANO Tyto strany můžeme bezpečně doporučit každému občanovi k volbě nadcházejících i v budoucích volbách. Samozřejmě doporučujeme využít i tzv. kroužkování a to nejen kandidátů z těchto stran, ale i dalších, co se k naší výzvě aktivně připojili. A proč? Mnoho kandidátů za tyto strany podepsali náš kodex Bonzáka Korupce a chceme-li korupci omezit nebo efektivně řešit, potřebujeme k tomu právě tyto odvážné politiky.

9 Výsledky v číslech: Tabulka se závěrečnými výsledky ze dne (2 dny před volbami) Počet oslovených politiků 348 oslovených politiků nebo politiků, kteří se k naší výzvě připojili bez vyzvání Oslovovali jsme politiky z uvedených politických subjektů zcela objektivně podle následujících hodnot: Volební potenciál: působí-li subjekt na národní úrovni a objevuje se ve veřejných průzkumech. Kontaktovatelnost: jsou-li na kandidáty jednoduše dohledatelné kontakty pro občana. Výše uvedená kritéria nakonec rozhodla o počtu oslovených kandidátů z jednotlivých stran. Přičemž dohledání některých kontaktů bylo velmi složité (ÚPD, HV!), i k základnímu počtu oslovených a museli jsme přistoupit k velmi zdlouhavému dohledávání, např. přes firmy či úřady. Máme informace, že některé subjekty kontakty na své stránky doplnili krátce před volbami, nicméně takovou změnu nebylo možné v našem případě včas zaregistrovat. Počet reakcí 84 celkový počet odpovědí vč. dobrovolných přihlášek bez vyzvání. Charakter jednotlivých reakcí si rozdělíme na několik nejčastějších verzí: 6) volím c) a podepisuji kodex Jediná správná odpověď 7) neodpovídám konkrétně, nepodepisuji kodex 8) volím c), nepodepisuji kodex 9) volím b), přiznávám se k nedodržení zákona, nepodepisuji kodex 10) odmítnu a ohlásím

10 Co vlastně jednotlivé verze odpovědí znamenají? Ačkoliv jsou reakce politiků velmi různorodé a překvapivé, lze je shrnout do výše uvedených reakcí, nicméně plnou citaci odpovědi naleznete na našich stránkách při kliknutí na jednotlivá jména. 1) volím c), podepisuji kodex Bonzáka korupce Toto je jediné správné a skutečné řešení korupce! Tato odpověď je ovšem nejnáročnější a její věrohodnost je stvrzena podpisem našeho kodexu Bonzáka Korupce, který jasně definuje postoj osloveného k problematice korupce. Politik se touto odpovědí zavázal k tajnému oznamování korupce, setká-li se s ní. Rovněž bude plně spolupracovat s policií k získání dostatečných důkazů ke stíhání pachatele. Z toho vyplývá, že tato odpověď není jen populistickým výkřikem, ale poměrně odvážným a úctyhodným projevem daného politika. Takový politik je nejlepší volba v nadcházejících volbách a plně takového politika doporučujeme. 2) neodpovídám konkrétně, nepodepisuji kodex Bonzáka Korupce Tato odpověď by se dala popsat jako standardní politické nicneříkající řečnění. Politici nám často zmiňovali v této odpovědi různá pro a proti, konkrétně na naší velmi jednoduchou otázku neodpověděli a často se schovávají za různorodé důvody. Doslovné citace si můžete opět prohlédnout na našich stránkách.

11 3) volím možnost c), nepodepisuji kodex Bonzáka Korupce Tato odpověď je sice správná odpověď, bohužel došlo k jejímu nedostatečnému potvrzení. Politik odpověděl zcela v souladu s naším kodexem, nicméně kodex nám nepodepsal. Často nám politici v této odpovědi přislíbili dodání podepsaného kodexu, bohužel pravděpodobně z časového hlediska se jim to nepodařilo. Pár reakcí se také týkalo, že politici odmítají nést titul Bonzák Korupce. K negativní konotaci Bonzáka se budeme věnovat níže. 4) volím b), přiznávám se k nedodržení zákona, nepodepisuji kodex Tato odpověď zahrnuje nejhorší možné reakce, které k naší výzvě mohli přijít. Jejich základem je, že politik zcela odmítl oznamovat korupci, ačkoliv je připraven jakýkoliv úplatek odmítnout. Nejen, že to znamená porušení zákona o oznamovací povinnosti, ale absolutně nijak se tím neřeší problém korupce!. Korupčník může nadále bez problému a rizika dál uplácet a proto odpovědi za b), čili pouhému odmítnutí říkáme tzv. ladění ceny. Vycházíme z toho, že

12 odmítnutí a neoznámení značí pouze jediné, dám korupčníkovi možnost úplatek vylepšit. Politici, kteří takto odpověděli, jsou pro korupčníky bezpečným přístavem a jejich zvolení zcela nedoporučujeme! Jako jednu z nejhorších reakcí se dá považovat jasné přiznání jednoho starosty, který je mj. právníkem. Dobrý den, Nabídku jsem dostal pouze jednou a postupoval jsem při ní, jako bych postupoval vždy: Odmítnu, vyhodím z kanceláře a již nepřijmu zpět. Tak Vám odpadá Váš problém s variantou b). Bonzáka ze mě ale neuděláte. S pozdravem JUDr. Ondřej Veselý 5) odmítnu a ohlásím Tato odpověď sdružuje politiky, kteří se nenechali nachytat naší otázkou a bystře odpověděli tak, jak ukládá zákon, nicméně řešení korupce to nijak nepomáhá. Při tomto postupu, kdy dotazovaný úplatek odmítne a následně ohlásí policii, je prakticky nemožné získat jakékoliv usvědčující důkazy a tím pádem je pachatel opět nepotrestán. Nicméně znalost zákona u politiků je poměrně vzácná a jsou tedy vzácné i tyto odpovědi. Níže je přehled počtu jednotlivých verzí odpovědí Přehled vč. stran

13 Naše doporučení: V souvislosti s naším projektem a jeho velmi neuspokojivým výsledkům zejména ze strany parlamentních stran jsme se rozhodli jako občané doporučit politikům následující kroky ke zlepšení situace, se kterou jsme Vás seznámili. Okamžitě po volbách přijmout protikorupční zákony tak jak je navrhuje Rekonstrukce státu (občané to mohou ovlivnit kroužkováním kandidátů, kteří podepsali aktivní přístup k přijetí těchto zákonů viz web Rekonstrukce státu) Vypracovat a zahájit koncepci k celonárodní osvětě, jak správně a účinně postupovat, bude-li kdokoli přítomen nějakému korupčnímu jednání. Koncepce bude vycházet z našeho kodexu Bonzáka Korupce. Připravit a přijmout zákony, které v dostatečné míře budou chránit oznamovatele korupce (ztráta zaměstnaní, dehonestace, křivá obvinění, ochranu zdraví a majetku atd.)

14 A co bude s námi? My jako organizátoři projektu se vrátíme ke své práci a činnosti, které jsme se věnovali před zahájením projektu na začátku září a projektu se budeme věnovat ve svém volném čase, nikoliv až 18 hodin denně jako doposud. Pokud by se ovšem našli štědří sponzoři, kteří naší myšlenku vítají, a bylo by dostatek finančních prostředků, abychom se projektu mohli i nadále věnovat, neboť jeho potenciál v žádném případě volbami nekonči, rádi tuto možnost zvážíme. A aby to od nás nebyl pouze planý výkřik, nabízíme jednoduchou ukázku, kam až projekt Bonzák korupce může růst! K dispozici je podrobný plán vč. rozpočtu na 12 měsíců, který zahrnuje veškeré zásadní práce v oblasti korupce. Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali závěrečné zprávě projektu Bonzák Korupce, který je výhradně občanskou a věříme, že i užitečnou iniciativou. Kontaktní osoba: Jan Hanák

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Korupce škodí zdraví společnosti

Korupce škodí zdraví společnosti Protikorupční manuál pro občany Ministerstvo vnitra varuje: Korupce škodí zdraví společnosti www.korupce.cz Nebojte se na korupci upozornit! Setkali jste se s korupcí? Nevíte, co si počít? Tento manuál

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Korupce škodí zdraví společnosti

Korupce škodí zdraví společnosti Protikorupční manuál pro občany Ministerstvo vnitra varuje: Korupce škodí zdraví společnosti www.korupce.cz 1. Co je korupce? Nebojte se na korupci upozornit! Setkali jste se s korupcí? Nevíte, co si počít?

Více

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného PhDr. Martin Cejp, CSc. MCejp@iksp.justice.cz Institut pro kriminologii a sociální prevenci www.kriminolologie.cz Definice Korumpující nabízí (většinou

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce V Praze 22.9.2013 Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce Dvě tře:ny občanů si přejí, aby v PSP zasedly i dosud mimoparlamentní strany a hnue. Zdaleka nejblíže k tomu má ANO 2011, které by mohlo

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Protikorupční manuál. Obsah: Podoby korupční výzvy. 2. Kdy vzniká zákonná povinnost oznámit korupci a kdy nikoli?... 3

Protikorupční manuál. Obsah: Podoby korupční výzvy. 2. Kdy vzniká zákonná povinnost oznámit korupci a kdy nikoli?... 3 Protikorupční manuál Obsah: Podoby korupční výzvy. 2 Kdy vzniká zákonná povinnost oznámit korupci a kdy nikoli?... 3 Jak reagovat na korupční výzvu?. 4 Kam a jak hlásit korupční jednání?.. 5 Ochrana oznamovatele

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Radnice bez korupce - souhrnná zpráva

Radnice bez korupce - souhrnná zpráva Radnice bez korupce - souhrnná zpráva Při příležitosti konání komunálních voleb ve dnech 20. a 21. října 2006, které předurčí na budoucí čtyři roky směřování věcí veřejných na obecní úrovni, se TIC rozhodla

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Zápis z 1. jednání Poradního sboru. konaného dne 19. září 2011

Zápis z 1. jednání Poradního sboru. konaného dne 19. září 2011 Zápis z 1. jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinace boje s korupcí konaného dne 19. září 2011 Přítomni Mgr. Karolína Peake - místopředsedkyně vlády ČR, Ing. Robert Vacek - Úřad

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Jaký je stav korupce v ČR?

Jaký je stav korupce v ČR? Jaký je stav korupce v ČR? Výsledky exkluzivního výzkumu společnosti Ipsos pro X. Fórum Zlaté koruny 14. června 2011 Nobody s Unpredictable Informace o metodologii výzkumu KVANTITATIVNÍ VÝZKUM Metoda sběru

Více

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, kterým se vydává E T I C K Ý K O D E X Preambule Veřejná správa v České republice, na které se významnou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský

Současný předseda ZO ČSV Mladá Boleslav, člen RV ČSV o.s. Ing. Leoš Dvorský Vážení přátelé, v průběhu roku se naše ZO ČSV Mladá Boleslav začala zabývat oddělením od ČSV delimitací. Důvody jsou uvedeny níže a myslím, že je není třeba více rozvádět. Současný předseda ČSV, schopný

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra Realizátor: Edolo Consult s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 Realizováno ve dnech: 3. 4. 2013 5. 4. 2013 Cílová skupina: právnické nebo fyzické osoby podnikající na území České republiky Velikost

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice Mladá 289 23 č.j.: Vypracoval: Schválil: SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 7Ř/2014/JUV Mgr. Jaroslav Minařík,

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Program INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM. CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014 Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Program Datum účinnosti: 1. 10. 2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRA SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných.

Ženy jsou pro 43,9% dotázaných důvěryhodnějšími politiky, než muži. Opačného názoru je pak 39,1% dotázaných. Většina obyvatel ČR považuje ženy za méně zkorumpovatelné, třetina Čechů by pak uvítala, pokud by se novou hlavou státu stala žena. Nejznámější a nejdůvěryhodnější političkou je podle většinového názoru

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109.

1. Žadatel. 2. Informace. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA Plzeň, Klatovská 109 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j.: STR 48/2015 Vypracoval: Ing. Rostislav Študent, ředitel školy

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola ****, příspěvková organizace Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Vypracoval: PhDr.

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Interní protikorupční program 1. Úvod Interní protikorupční program (dále IPP) se vydává na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 s použitím příkazu ministra zdravotnictví č. 3/2013 a opírá

Více

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo V Praze 16.5.2014 Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo Tisková zpráva Předpokládaná účast ve volbách do EP činí 29,6 %. Pětiprocentní hranici nutnou pro přidělení mandátů

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Duben 2013 Metodologie Dotazník k 20. ročníku soutěže Manažer roku zodpovědělo 86 finalistů soutěže, z toho12 žen a 74 mužů, jejichž průměrný

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6)

Řešení šikany mezi žáky. Šikana. ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) KRIZOVÝ PLÁN ŠKOLY Řešení šikany mezi žáky ( Zpracováno dle Metodického pokynu MŠMT č.j. 24 246/2008-6) Šikana 1. Odhalení šikany bývá obtížné. Strach vytváří obvykle prostředí solidarity agresorů i postižených.

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

Protikorupční program ČUZZS Z 003

Protikorupční program ČUZZS Z 003 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Protikorupční program ČUZZS Z 003 Účinnost od: 1. 5. 2014 Tento předpis vydává v rámci své pravomoci: Ing. Milan Kukla předseda úřadu ČUZZS Z 003 Strana 2 (celkem

Více

Na co se dnes podíváme?

Na co se dnes podíváme? Krizová komunikace Na co se dnes podíváme? Co to je ta krizová komunikace Jak se na ni připravit a jak jí předcházet? Co udělat, když doopravdy nastane? A jak se po ní zachovat? Příklady z historie a praxe

Více

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ

Směrnice č. 1/2014. o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Směrnice č. 1/2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Předmět a rozsah úpravy V Mnichovicích

Více

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1

STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz STANOVISKO č. 2/2014 červenec 2014 1 Dynamický biometrický podpis z pohledu zákona o ochraně osobních údajů

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 7. 4. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-17239-5/KM-2015 Praha 7. dubna 2015 Počet listů: 7 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně příslušný

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816

Mediační kancelář Osladil a Partneři, ul. Svobody 49, 350 02 Cheb email: kancelar@mediace-partneri.cz, tel.: 606 450 591, 797 706 816 PRAVIDLA MEDIAČNÍHO ŘÍZENÍ (mediace) ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD VEDENÉHO U MEDIAČNÍ KANCELÁŘE OSLADIL & PARTNEŘI (v běžném sdělení jen Organizační a jednací řád či Pravidla a Kancelář ) ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD. Praha, 29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ PODLE ČLÁNKU 8 EVROPSKÉ ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD Praha, 29. listopadu 2012 1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRÁVU EÚLP: VÝVOJ BEZ VÝSLOVNÉHO

Více

Zasláno E - mailem. Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno. V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006

Zasláno E - mailem. Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno. V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006 Zasláno E - mailem Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006 Žalobce: bytem Dr. Slavíka 1515 413 01 Roudnice nad Labem Žalovaný: Veřejný ochránce práv sídlem

Více

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72.

1 KOLMAN, P. Právo na informace. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2010. s. 72. Městskému soudu v Praze Hybernská 18 111 21 Praha 1 ----------------------------------- V Brně dne 5. dubna 2013 Žalobce: Mgr. Michal Kincl, nar. 27.3.1986, bytem Neužilova 6, Brno, 625 00, adresa pro

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů

Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů Organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Oblast působnosti: celá organizace I. Úvodní ustanovení 1. Organizace

Více

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení domácího násilí významné mezníky 1966-2001: je DN vůbec problém?první representativní

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více