Závěrečná zpráva o předvolební činnosti projektu Bonzák Korupce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva o předvolební činnosti projektu Bonzák Korupce"

Transkript

1 Závěrečná zpráva o předvolební činnosti projektu Bonzák Korupce Datum zpracování: Autor: Jan Hanák (vedoucí projektu Bonzák Korupce) O projektu: Projekt Bonzák Korupce si stanovil jednoduchý cíl. Oslovit co nejvíce politiků s jednoduchou otázkou, jak zareagují na korupční jednání a jejich odpověď v plném rozsahu zveřejnit, tak aby bylo nejen voličům jasné, ale i potenciálním korupčníkům, co mohou od jednotlivých politiků v případě korupční nabídky čekat. Zásadním předpokladem je, že politici zaujmou k naší otázce zákonný postoj, tj. korupční jednání především ohlásí. Naším cílem bylo tento postoj zefektivnit a přimět politiky k veřejnému a závaznému prohlášení, který definuje maximálně efektivní řešení pro stíhání pachatelů korupce. Toto vyjádření má nesporně negativní vliv na důvěryhodnost politika před korupčníky a může tak zcela zabránit jejich budoucímu korumpování. O autorech projektu: Jan Hanák: 30 let, zaměstnanec v soukromém sektoru, obyčejný volič bez stranické příslušnosti. Denisa Kysilková: 20 let, OSVČ, obyčejná volička bez stranické příslušnosti. Úvodní komentář: Všude přítomný boj proti korupci, který výrazně zesílil v předvolebním období, už byl pro nás nepřijatelnou předvolební odrhovačkou. Veškerá známá protikorupční opatření, o kterých se mnoho let mluví, nepřešla nikdy do praxe s výjimkou velmi ořezané verze zákona o anonymních akciích. Rozhodli jsme se proto jako obyčejní voliči, oslovit politiky s jednoduchou výzvou, která řeší samotnou podstatu korupce. A tou je důvěra. Každý z nás si těžko dokáže představit, že budeme porušovat pravidla před někým, o kom je veřejně známo, že zcela suverénně oznamuje porušování pravidel. Důvěra je paradoxně základem korupce, neboť jakékoliv korupční jednání není standardním jednostranným trestným činem, ale činem dvou často nezávislých stran, které mohou časem přejít v korupční obchodní partnerství, tj. k systémové vazbě, čili k systémové korupci. Volby jsou tak ideálním načasováním, kdy můžeme zcela jasně zmapovat, kdo se před vstupem do vysoké politiky zcela u potenciálních korupčníků zdiskredituje a naopak u občanů svojí důvěryhodnost zvýší a kdo od vrcholné politiky očekává i neoficiální příjem ve formě úplatků či jiných neveřejných výhodných dohod. Protože právě po volbách se musí opětovně veškeré korupční vazby revidovat, obnovit, případně hledat nové, naším prohlášením toto hledání lobbistů a korupčníků výrazně ztížíme. Ochota jít s úplatkem za politikem, který už byl součástí nějaké korupční vazby, je jistě zcela, odlišná, než ochota kontaktovat osobu, která veřejné prohlásila, že jakýkoliv pokus o korupční jednání tajně oznámí a umožní tak získání jasných důkazů ke stíhání pachatele, kterých může být po volbách obrovské množství. Jako obyčejní voliči jsme tak chtěli sami zjistit, komu můžeme svůj hlas svěřit, nicméně náš projekt získal nemalou podporu od dalších voličů a rozhodli jsme se tedy v průběhu projektu vytvořit jednoduchou volební pomůcku pro naše příznivce a pomoci tak politikům bez ohledu na stranickou příslušnost, kteří své politické ambice spojují s posláním pro veřejnost, nikoliv jako možnost zajímavého finančního zaopatření své osoby.

2 Základní informace o projektu: Internetové stránky: Facebookové stránky pro příznivce (komunita): Kontaktní osoba (vedoucí projektu): Projekt nemá žádné finanční sponzory a byl financován ze soukromých zdrojů dvou výše uvedených voličů Jak projekt Bonzák Korupce probíhal? Oslovovací listina: Vytvořili jsme jednoduchou oslovovací listinu, kterou jsme zasílali politikům em, ve výjimečných případech jsme oslovili politiky osobně a při této osobní konfrontaci jsme sdělili veškeré informace, které jsou součástí oslovovací listiny. Oslovovací listina je k nahlédnutí zde: Základem oslovovací listiny je velmi jednoduchá otázka: Jak zareagujete, nabídne-li Vám někdo úplatek, nebo Vás naopak o úplatek požádá? (máte 3 možnosti odpovědi, pokud Vám žádná nevyhovuje, napište nám vlastní odpověď) a) přijmu b) odmítnu c) nabídku si vyslechnu, poté neprodleně tajně ohlásím policii a budu spolupracovat s policií na získání dostatečných důkazů ke stíhání pachatele. Její součástí je i malá nápověda k položené otázce. Tuto nápovědu jsme do oslovení zařadili proto, abychom s politiky vedli konstruktivní dialog, zabránili politickému řečnění a zároveň šetřili čas, neboť nebylo v našich silách s každým politikem diskutovat o často opakujících se argumentech. Při jediné správné odpovědi by pak všem osloveným nemělo činit problém se pod tuto odpověď podepsat. Jediná správná odpověď je c) a přesně tak zní i kodex Bonzáka korupce. Oslovovací listiny měl na starost Jan Hanák a ten se také pod všechny oslovení podepsal. Zpracování reakcí: Všem osloveným politiků jsme dali 7 dní, na reakci k naší výzvě. Toto ultimátum jsme stanovili opět pro efektivní zpracování výsledků, neboť není v naších silách, donekonečna někoho urgovat. Po uplynutí doby na odpověď se u oslovených kandidátů na našich stránkách Potenciální Bonzáci objevil výsledek oslovení. Pokud zareagoval, jakkoli napsali jsme k jeho jménu reagoval a vytvořili jsme samostatnou stránku daného politika, kde jsme celou reakci zveřejnili společně se všemi dostupnými informacemi o daném politikovi. Nezareagoval-li politik na naší výzvu ve stanovené lhůtě, připsali jsme k jménu daného politika informaci bez reakce a stránku s informacemi jsme mu nevytvořili. Nicméně opožděné reakce jsme přesto doplnili. Každou reakci jsme také doplnili o náš komentář ať už negativní či pozitivní. Jedná se opět o konstruktivní dialog, ovšem už zcela veřejný. Politici měli možnost svou reakci doplnit a někteří tak učinili.

3 Náš komentář: Náš komentář hodnotil reakci jednotlivých politiků. Samozřejmě jsme k psaní komentářů přistupovali zcela nestranně a čistě v rámci filozofie našeho projektu. Překládali jsme politikům faktické argumenty s patřičným zaměřením na korupční problematiku. Většina komentářů je tak výsledek společného názoru autorů projektu na jednotlivé reakce. Zveřejňování : Zveřejňovali jsme reakce v plném rozsahu s výjimkou, které se netýkali přímo korupční problematiky či projektu Bonzák Korupce. ové a telefonické kontakty jsme cenzurovali nebo nezveřejnili. Další informace o politicích jsme zveřejňovali z jiných veřejných zdrojů, které jsme vždy uvedly. Proč Bonzák Korupce? Tento název jsme zvolili zcela záměrně. Velmi nás znepokojovalo, že bývá pravidlem veškeré velmi odvážné oznamovatele korupce označovat hanlivě slovem bonzák. Tento pojem má samozřejmě svou historii a dle našeho průzkumu a samotných reakcí některých politiků jeho negativní konotace vychází z dob hluboké totality. Ovšem právě v době hluboké totality byl nástroj bonzování využíván zejména k triviálním účelům, např. k řešení sousedských sporů, záměrná dehonestace nepohodlných osob. V této době ovšem nefungoval právní stát a jakékoliv falešné nařčení mohlo mít tvrdé následky pro oběť, ačkoliv se mohlo jednat o pouhé nevyvěšení vlaječky na 1. Máje. My se domníváme, že je potřeba se nejen odprostit od špatné historie, ale je také potřeba přehodnotit význam oznamovacího aktu. Ze zkušenosti posledních let víme, že oznamovatelé často riskovali nejen své zaměstnání, dobré jméno, ale také svůj majetek, či fyzické nebo psychické zdraví. Často byli oznamovatelé účelově napadání trestnými oznámeními, bylo jim vyhrožováno a některým byl dokonce ničen soukromý majetek. Z toho plyne jediné oznámit korupci je velmi odvážný čin a zaslouží si nejen úctu, ale i plnou podporu nás slušných občanů! Je proto naprostý nesmysl oznamování korupce spojovat s nějakým negativním projevem charakteru oznamovatele, ačkoliv za minulého režimu to tak mohlo být. Dnes už není možné někoho bez důkazů obvinit. Jak oznamovatel korupce, tak bonzák korupce v naší společnosti plní velmi důležitou pozitivní roli a riskují za nás veřejnost a je nepřijatelné, aby byl oznamovací čin označen jakkoliv negativně, když v zásadě plní jen pozitivní význam. Rozhodli jsme se proto všem kritikům oznamovatelů korupce a i některým politikům vzít toto slovo jako zbraň proti oznamovatelům a není nic jednoduššího, než že titul Bonzák Korupce přijme oznamovatel zcela dobrovolně sám v plně pozitivním významu. A nyní už k samotným velmi překvapivým výsledkům našeho projektu.

4 Výsledky: 1. Katastrofální povědomí politiků o správné a účinné reakci na korupční jednání 2. Porušování zákonů týkajících se korupce běžný u etablovaných politiků 3. Korupce není zajímavé téma pro etablované strany 4. Neparlamentní strany či nové nebo malé strany vnímají korupci mnohem citlivěji 1. Katastrofální povědomí politiků o správné a účinné reakci na korupční jednání Prvním poměrně šokujícím zjištěním pro nás bylo, že ačkoliv naše otázka byla velmi jednoduchá s poměrně obsáhlou nápovědou, mnoho politiků zvolilo zcela špatnou odpověď b), tj. úplatek pouze odmítnu. V dalším tématu se budeme věnovat zákonům, které jasně popisují, jak v souladu se zákonem reagovat na korupci a podíváme se i na ministerstvo vnitra. Nyní se budeme věnovat praktickým věcem vyplývajících z jednotlivých reakcí. Proč doporučujeme korupci tajně oznamovat, tedy možnost c)? Je to jediné řešení, které korupci skutečně řeší, protože policii umožní získání dostatečných důkazů k usvědčení pachatele. Samozřejmě pouze policie disponuje nejlepšími prostředky jak po technické tak právní stránce k získání těchto důkazů. Co znamená odpověď b), kterou nám mnoho politiků označilo jako jejich reakci na korupční jednání? Politici tím porušují možná několik zákonů Korupčník zůstane naprosto bez potrestání a může tak dál korumpovat Politici se vystavují riziku tzv. negativní korupci Politici na sebe korupčníky naopak přitahují Politici pouhým odmítnutím dávají jasný signál korupčníkovi, aby úplatek vylepšil Politici tím porušují možná několik zákonů 366 Nadržování 367 Nepřekažení trestného činu 368 Neoznámení trestného činu Jednotlivým zákonům se budeme věnovat v další kapitole. Korupčník zůstane naprosto bez potrestání a může tak dál korumpovat Tento faktor považujeme za velmi závažný a možná vysvětluje, proč v podezřelých kauzách či korupčních kauzách často figurují stále stejná jména, tj. jména tzv. kmotrů. Politici se vystavují riziku tzv. negativní korupci S tím souvisí předchozí faktor. Má-li korupčník velký zájem na ovlivnění dané záležitosti, kvůli které hodlá korumpovat a nemá-li už dostatek prostředků na vylepšení nabídky, často se stává, že dojde k tzv. negativní korupci. Tento pojem, který jsme si sami vymysleli, sdružuje několik trestných činů, jsou to zejména pronásledování, napadání, poškozování cizího majetku, poškozování dobrého jména, vydírání atd. Politik, který neoznámí korupčníka tak korupčníkovi umožní páchat celou řadu dalších trestných činů. Takové případy samozřejmě jsou již veřejně známé.

5 Politici na sebe korupčníky naopak přitahují Naopak tím, že politici odmítli chovat se v souladu se zákonem, dávají jasný signál, že korupčník u nich má šanci. Považujeme to za naprosto nehorázný signál od reprezentantů vrcholné politiky. Politici pouhým odmítnutím dávají jasný signál korupčníkovi, aby úplatek vylepšil A poslední velmi závažný faktor, který byl již zmíněn, je že politik, který neoznámí trestný čin, dává korupčníkovi jasný signál, že čeká na lepší nabídku, neboť sám politik se nechová v souladu se zákonem. Jinak tento krok politika ani nelze vnímat, protože nepotrestá-li ho za korupční jednání, prokazatelně na jeho jednání neshledává nic špatného. Opět nepřijatelné zjištění. A teď se můžeme podívat, kdo z politiků možnost b) uvedl jako své veřejné stanovisko: Konkrétní jména naleznete na našich stránkách, kde si můžete jednotlivé veřejné reakce přečíst. Celkem takto odpovědělo 16 známých politiků z 84. Poměrně vysoké číslo jasně ukazuje na to, že politici napříč politickým spektrem mají velmi nedostatečné povědomí o tom, jak efektivně reagovat na korupci a v souladu se zákonem. Od reprezentantů právního státu to považuje za naprosto skandální. Tyto jednotlivé politiky v žádném případě nedoporučujeme volit.

6 2. Porušování zákonů týkajících se korupce běžný u etablovaných politiků Nejdříve nám dovolte říci, že nemáme právní vzdělání a následující vyjádření jsou ryze subjektivním vyhodnocením obyčejných voličů. 366 Nadržování: Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody Nevíme jak právníci, ale my považujeme neoznámení trestného činu za jasný signál, který umožňuje pachateli vyhnout se trestnímu stíhání. 367 Nepřekažení trestného činu: Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin Stejná situace, neoznámí-li politik, že byl přítomen korupčnímu jednání, nepřekazil podle nás trestný čin. Nejen tím, že věc neoznámil, ale především tím, že umožní korupčníkovi dál korumpovat vylepšenou nabídkou. Korupčník tak může bez ohrožení dál uplácet. 368 Neoznámení trestného činu: Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin přijetí úplatku ( 331), podplacení ( 332) a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, nadřízenému, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta Toto je již poměrně jasný zákon a myslíme, že k tomu není co dodat. Bohužel mnoho politiků se nám k porušení tohoto zákona zcela veřejně přiznalo. Manuál Ministerstva vnitra pro občany Co dělat, když po mně někdo žádá úplatek? 1. Žádost odmítnout a trestný čin oznámit Toto řešení je nejjednodušší a nejbezpečnější. Pokud mě někdo požádal o úplatek, jsem ze zákona povinen tento trestný čin oznámit policii nebo státnímu zástupci. V opačném případě mi podle trestního zákoníku hrozí trest. 2. Získat čas k usvědčení pachatele Podaří se mi nějakým způsobem přesvědčit protistranu, že nabídku zvažuji a potřebuji čas na rozmyšlenou? Stále pro mě platí povinnost korupci neprodleně oznámit. Policie může v případě včasného oznámení přijmout opatření, jak zkorumpovaného úředníka usvědčit. 3. Vzít úplatek? Rozhodně NE! Poskytnutí úplatku je trestným činem. I v dobré víře, že poskytnutím úplatku pomůžu policii odhalit a usvědčit zkorumpovaného úředníka, se mohu vystavit trestnímu stíhání. I z manuálu MV jasně plyne, že žádost o či přijmutí úplatku je nezbytné oznámit, není pro nás vůbec pochopitelné, že to mnoho politiků neví. V tomto manuálu bychom ovšem doporučili přesun bodu 1 na druhé místo a na první přesun 2. možnosti. Je přece nejdůležitější získat důkazy k usvědčení pachatele, naopak při nedostatku důkazů hrozí nejen odložení případu, ale oznamovateli také hrozí mnohem větší nebezpečí, než jak je uváděno. Nicméně v podstatě s tímto manuálem souhlasíme, korupci je nutné zejména oznamovat!

7 3. Korupce není zajímavé téma pro etablované strany Ačkoliv korupční skandály vystoupali do vrcholné politiky v posledních letech, vládnoucí či parlamentní strany očividně toto téma nepovažují za až tak zásadní. Je to vidět na počtu reakcí od parlamentních stran a naopak na počtu neparlamentních stran či nových stran. Pro etablované politiky či strany se pravděpodobně stal pojem korupce denním chlebem a nijak zvlášť tento velmi závažný problém neřeší. Ostatně to nám prokázali i svým vládnutím, kdy nebyly schopni přijmout jediný protikorupční zákon, tak jak např. navrhuje rekonstrukce státu. Dočkali jsme se pouze okleštěného omezení anonymních akcií. Dokonce je to vidět i na konkrétních reakcích. Blok Hlavu Vzhůru jsme se rozhodli zařadit do kategorie etablovaných stran, neboť samo hnutí je sice nové, nicméně je čerstvě složené z mnoha politiků z jiných vládních stran za přímé podpory exprezidenta. Připomínáme, co znamenají jednotlivé odpovědi: 1) Verze: volím c) a podepisuji kodex Jediná správná odpověď 2) Verze: neodpovídám konkrétně, nepodepisuji kodex 3) Verze: volím c), nepodepisuji kodex 4) Verze: volím b), přiznávám se k nedodržení zákona, nepodepisuji kodex

8 5) Verze: odmítnu a ohlásím Nicméně je nutné také dodat, že byť špatná reakce, aspoň nějaká. Velké etablované strany naší výzvu v drtivé většině ignorovali, což považujeme za ještě horší, než odpověď b). Proto tedy z našeho průzkumu nejhůře vychází strana ODS a KSČM. Možná můžeme být rádi, že nám nakonec nikdo nezvolil možnost a). Proč není korupce zajímavé téma pro velké strany? Důvodů bude asi víc, nicméně všechny vycházejí z jednoho přísně logického základu nemají zájem korupci řešit. Již několik let posloucháme stále stejné odrhovačky o tom jak korupci zabránit apod. Do praxe prakticky nepřešlo nic, vyjma zmíněného okleštěného zákona o anonymních akciích. Dokonce ani po aktivitě lidí z rekonstrukce státu, kteří jim samotné zákony připravili, se politici velmi zdráhají tento zásadní protikorupční balík jen podepsat. Všechny tyto fakta považujeme za velmi závažná a výsledky, které vidíte v tabulce, plně odpovídají tomu, jak parlamentní politická reprezentace posledních let (ne)bojuje s korupcí. Dle našeho občanského názoru naprosto nepřijatelné. 4. Neparlamentní strany či nové nebo malé strany vnímají korupci mnohem citlivěji Naopak byli jsme překvapeni zájmem malých či nových politických nebo neparlamentních stran. Snad s výjimkou Strany svobodných občanů, kteří prokázali výjimečný talent reagovat na korupci, jako etablované strany a plně se jich tak tykají první dvě kapitoly. Z početného množství reakcí od malých či nových stran je jasně patrné, že korupci vnímají velmi citlivě a jsou připravení s ní efektivně bojovat a navíc mají mnohem vyšší povědomí, jak na korupci reagovat. V rámci našeho projektu jsme tak měli příležitost zjistit, kdo má opravdu zájem korupci řešit. Jsou to strany: ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA STRANA ZELENÝCH KDU-ČSL ANO Tyto strany můžeme bezpečně doporučit každému občanovi k volbě nadcházejících i v budoucích volbách. Samozřejmě doporučujeme využít i tzv. kroužkování a to nejen kandidátů z těchto stran, ale i dalších, co se k naší výzvě aktivně připojili. A proč? Mnoho kandidátů za tyto strany podepsali náš kodex Bonzáka Korupce a chceme-li korupci omezit nebo efektivně řešit, potřebujeme k tomu právě tyto odvážné politiky.

9 Výsledky v číslech: Tabulka se závěrečnými výsledky ze dne (2 dny před volbami) Počet oslovených politiků 348 oslovených politiků nebo politiků, kteří se k naší výzvě připojili bez vyzvání Oslovovali jsme politiky z uvedených politických subjektů zcela objektivně podle následujících hodnot: Volební potenciál: působí-li subjekt na národní úrovni a objevuje se ve veřejných průzkumech. Kontaktovatelnost: jsou-li na kandidáty jednoduše dohledatelné kontakty pro občana. Výše uvedená kritéria nakonec rozhodla o počtu oslovených kandidátů z jednotlivých stran. Přičemž dohledání některých kontaktů bylo velmi složité (ÚPD, HV!), i k základnímu počtu oslovených a museli jsme přistoupit k velmi zdlouhavému dohledávání, např. přes firmy či úřady. Máme informace, že některé subjekty kontakty na své stránky doplnili krátce před volbami, nicméně takovou změnu nebylo možné v našem případě včas zaregistrovat. Počet reakcí 84 celkový počet odpovědí vč. dobrovolných přihlášek bez vyzvání. Charakter jednotlivých reakcí si rozdělíme na několik nejčastějších verzí: 6) volím c) a podepisuji kodex Jediná správná odpověď 7) neodpovídám konkrétně, nepodepisuji kodex 8) volím c), nepodepisuji kodex 9) volím b), přiznávám se k nedodržení zákona, nepodepisuji kodex 10) odmítnu a ohlásím

10 Co vlastně jednotlivé verze odpovědí znamenají? Ačkoliv jsou reakce politiků velmi různorodé a překvapivé, lze je shrnout do výše uvedených reakcí, nicméně plnou citaci odpovědi naleznete na našich stránkách při kliknutí na jednotlivá jména. 1) volím c), podepisuji kodex Bonzáka korupce Toto je jediné správné a skutečné řešení korupce! Tato odpověď je ovšem nejnáročnější a její věrohodnost je stvrzena podpisem našeho kodexu Bonzáka Korupce, který jasně definuje postoj osloveného k problematice korupce. Politik se touto odpovědí zavázal k tajnému oznamování korupce, setká-li se s ní. Rovněž bude plně spolupracovat s policií k získání dostatečných důkazů ke stíhání pachatele. Z toho vyplývá, že tato odpověď není jen populistickým výkřikem, ale poměrně odvážným a úctyhodným projevem daného politika. Takový politik je nejlepší volba v nadcházejících volbách a plně takového politika doporučujeme. 2) neodpovídám konkrétně, nepodepisuji kodex Bonzáka Korupce Tato odpověď by se dala popsat jako standardní politické nicneříkající řečnění. Politici nám často zmiňovali v této odpovědi různá pro a proti, konkrétně na naší velmi jednoduchou otázku neodpověděli a často se schovávají za různorodé důvody. Doslovné citace si můžete opět prohlédnout na našich stránkách.

11 3) volím možnost c), nepodepisuji kodex Bonzáka Korupce Tato odpověď je sice správná odpověď, bohužel došlo k jejímu nedostatečnému potvrzení. Politik odpověděl zcela v souladu s naším kodexem, nicméně kodex nám nepodepsal. Často nám politici v této odpovědi přislíbili dodání podepsaného kodexu, bohužel pravděpodobně z časového hlediska se jim to nepodařilo. Pár reakcí se také týkalo, že politici odmítají nést titul Bonzák Korupce. K negativní konotaci Bonzáka se budeme věnovat níže. 4) volím b), přiznávám se k nedodržení zákona, nepodepisuji kodex Tato odpověď zahrnuje nejhorší možné reakce, které k naší výzvě mohli přijít. Jejich základem je, že politik zcela odmítl oznamovat korupci, ačkoliv je připraven jakýkoliv úplatek odmítnout. Nejen, že to znamená porušení zákona o oznamovací povinnosti, ale absolutně nijak se tím neřeší problém korupce!. Korupčník může nadále bez problému a rizika dál uplácet a proto odpovědi za b), čili pouhému odmítnutí říkáme tzv. ladění ceny. Vycházíme z toho, že

12 odmítnutí a neoznámení značí pouze jediné, dám korupčníkovi možnost úplatek vylepšit. Politici, kteří takto odpověděli, jsou pro korupčníky bezpečným přístavem a jejich zvolení zcela nedoporučujeme! Jako jednu z nejhorších reakcí se dá považovat jasné přiznání jednoho starosty, který je mj. právníkem. Dobrý den, Nabídku jsem dostal pouze jednou a postupoval jsem při ní, jako bych postupoval vždy: Odmítnu, vyhodím z kanceláře a již nepřijmu zpět. Tak Vám odpadá Váš problém s variantou b). Bonzáka ze mě ale neuděláte. S pozdravem JUDr. Ondřej Veselý 5) odmítnu a ohlásím Tato odpověď sdružuje politiky, kteří se nenechali nachytat naší otázkou a bystře odpověděli tak, jak ukládá zákon, nicméně řešení korupce to nijak nepomáhá. Při tomto postupu, kdy dotazovaný úplatek odmítne a následně ohlásí policii, je prakticky nemožné získat jakékoliv usvědčující důkazy a tím pádem je pachatel opět nepotrestán. Nicméně znalost zákona u politiků je poměrně vzácná a jsou tedy vzácné i tyto odpovědi. Níže je přehled počtu jednotlivých verzí odpovědí Přehled vč. stran

13 Naše doporučení: V souvislosti s naším projektem a jeho velmi neuspokojivým výsledkům zejména ze strany parlamentních stran jsme se rozhodli jako občané doporučit politikům následující kroky ke zlepšení situace, se kterou jsme Vás seznámili. Okamžitě po volbách přijmout protikorupční zákony tak jak je navrhuje Rekonstrukce státu (občané to mohou ovlivnit kroužkováním kandidátů, kteří podepsali aktivní přístup k přijetí těchto zákonů viz web Rekonstrukce státu) Vypracovat a zahájit koncepci k celonárodní osvětě, jak správně a účinně postupovat, bude-li kdokoli přítomen nějakému korupčnímu jednání. Koncepce bude vycházet z našeho kodexu Bonzáka Korupce. Připravit a přijmout zákony, které v dostatečné míře budou chránit oznamovatele korupce (ztráta zaměstnaní, dehonestace, křivá obvinění, ochranu zdraví a majetku atd.)

14 A co bude s námi? My jako organizátoři projektu se vrátíme ke své práci a činnosti, které jsme se věnovali před zahájením projektu na začátku září a projektu se budeme věnovat ve svém volném čase, nikoliv až 18 hodin denně jako doposud. Pokud by se ovšem našli štědří sponzoři, kteří naší myšlenku vítají, a bylo by dostatek finančních prostředků, abychom se projektu mohli i nadále věnovat, neboť jeho potenciál v žádném případě volbami nekonči, rádi tuto možnost zvážíme. A aby to od nás nebyl pouze planý výkřik, nabízíme jednoduchou ukázku, kam až projekt Bonzák korupce může růst! K dispozici je podrobný plán vč. rozpočtu na 12 měsíců, který zahrnuje veškeré zásadní práce v oblasti korupce. Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali závěrečné zprávě projektu Bonzák Korupce, který je výhradně občanskou a věříme, že i užitečnou iniciativou. Kontaktní osoba: Jan Hanák

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Směrnice pro poskytování informací Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je umístěna

Více

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Směrnice č. 5/14 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Poskytování informací Vypracoval: Mgr. Nella Slavíková Pedagogická rada projednala dne 22. ledna 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne 1. února

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Rozdělovník: Ř, 1M, 1N, 1L, 1VKŘ,

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2008 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov

Základní škola a mateřská škola Měčín p.o. Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov Označení směrnice: Vnitřní směrnice školy O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Číslo jednací: ZŠMŠ/229/2010 Zpracovala: Mgr. Václava Čejková Platnost od: 22.3.2010 Datum vydání: 22.3.2010 Vydává: Mgr. Václava

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Výchovný ústav,dětský domov se školou, základní škola,střední škola a školní jídelna,místo66 ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: 26. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 1108/07 Vypracoval: Schválil: Mgr.Miloš Dvořák,

Více

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra

Průzkum: Profesní vztahy s účetními soukromá sféra Realizátor: Edolo Consult s.r.o., Nám. 14. Října 1307/2, 150 00 Praha 5 Realizováno ve dnech: 3. 4. 2013 5. 4. 2013 Cílová skupina: právnické nebo fyzické osoby podnikající na území České republiky Velikost

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Směrnice o poskytování informací

Směrnice o poskytování informací - 1 - Dětský domov Palackého 191/101 353 01 Mariánské Lázně Č.j. : 1027/08 Směrnice o poskytování informací Tento pokyn stanoví postup dětského domova k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999

Více

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného

Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného Korupce jako vztah korumpujícího a korumpovaného PhDr. Martin Cejp, CSc. MCejp@iksp.justice.cz Institut pro kriminologii a sociální prevenci www.kriminolologie.cz Definice Korumpující nabízí (většinou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j. 4/2015 Vypracoval: Eva Nováková, ředitelka školy Schválil: Eva Nováková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 21. 9. 2015 Platnost ode

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 297/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Zasláno E - mailem. Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno. V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006

Zasláno E - mailem. Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno. V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006 Zasláno E - mailem Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 62 Brno V Roudnici nad Labem dne 7. listopadu 2006 Žalobce: bytem Dr. Slavíka 1515 413 01 Roudnice nad Labem Žalovaný: Veřejný ochránce práv sídlem

Více

Korupce škodí zdraví společnosti

Korupce škodí zdraví společnosti Protikorupční manuál pro občany Ministerstvo vnitra varuje: Korupce škodí zdraví společnosti www.korupce.cz Nebojte se na korupci upozornit! Setkali jste se s korupcí? Nevíte, co si počít? Tento manuál

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality

V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality V Ý Z V A k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistent prevence kriminality Odbor prevence kriminality MV České republiky vyhlašuje výzvu pro výběr kandidátů na pozici asistent prevence kriminality.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Směrnice pro poskytování informací

Směrnice pro poskytování informací Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Směrnice pro poskytování informací Zpracováno dne: 26.8.2013 Vypracoval: Helena Vaňková

Více

Jaký je stav korupce v ČR?

Jaký je stav korupce v ČR? Jaký je stav korupce v ČR? Výsledky exkluzivního výzkumu společnosti Ipsos pro X. Fórum Zlaté koruny 14. června 2011 Nobody s Unpredictable Informace o metodologii výzkumu KVANTITATIVNÍ VÝZKUM Metoda sběru

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Korupce škodí zdraví společnosti

Korupce škodí zdraví společnosti Protikorupční manuál pro občany Ministerstvo vnitra varuje: Korupce škodí zdraví společnosti www.korupce.cz 1. Co je korupce? Nebojte se na korupci upozornit! Setkali jste se s korupcí? Nevíte, co si počít?

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Připomínky veřejné ochránkyně práv

Připomínky veřejné ochránkyně práv Připomínky veřejné ochránkyně práv Příloha PDCJ: 3426/2014 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA

POSTUP PŘI OZNAMOVÁNÍ KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ NA SPRÁVĚ NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: S 43 Č. j.: NPS 07387/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 3 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Dětský domov, Nepomuk Nepomuk 278 335 01 Nepomuk Směrnice k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci.

Žadatelem může být fyzická či právnická osoba, orgán státní správy, která žádá o informaci, bez ohledu na důvod svého zájmu o danou informaci. Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Mařádkova 15, 746 01 Opava SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Spisový znak Skartační znak 1.4 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové SMĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ č.j.:d2/1/2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013 *UOHSX00596R7* UOHSX00596R7 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S276/2013/VZ-15861/2013/521/VSt Brno 21. srpna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

III. Základní směry boje s korupcí. na vládní úrovni

III. Základní směry boje s korupcí. na vládní úrovni III. Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni Praha, květen 2014 1 Obsah Základní směry boje s korupcí... 1 Preambule... 3 1) Legislativa... 3 2) Preventivní opatření boje s korupcí... 5 3) Mezinárodní

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb (uzavřená podle ustanovení 1724 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Dodavatel: Jméno: Ing. Jan Čáslavský Sídlo: Štefáčkova 7, Brno Líšeň,

Více

Reakce na informaci pana Karla Bezuchy. předkládanou Zastupitelstvu města Česká Lípa dne 20.11.2013

Reakce na informaci pana Karla Bezuchy. předkládanou Zastupitelstvu města Česká Lípa dne 20.11.2013 Reakce na informaci pana Karla Bezuchy předkládanou Zastupitelstvu města Česká Lípa dne 20.11.2013 K údajům uváděným v dopisu pana Karla Bezuchy, současného nájemce parkovišť v centru města Česká Lípa,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: S 717 /Ma- 2011 Vypracovala: Schválila: PaedDr.

Více

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie Jak užívat státní vlajku Na mnoha, bohužel i oficiálních akcií jsem se setkal s tím, že státní vlajka byla užita v rozporu se základními heraldickými pravidly. Nemusím jistě zdůrazňovat, že vlajka patří

Více

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR)

IPP SFŽP ČR říjen 2014. Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Interní protikorupční program Státního fondu životního prostředí ČR (IPP SFŽP ČR) Obsah Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 1.1. Propagace protikorupčního postoje vedoucími

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 3/2014 Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č.j.: 3/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.2.2014 Směrnice

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy

Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy Povinnosti územních samospráv a jejich úřadů při zpracování osobních údajů poznatky z praxe, nejčastější problémy a dotazy JUDr. Jiří Žůrek Úřad pro ochranu osobních údajů Ředitel odboru pro styk s veřejností

Více

Zápis z 1. jednání Poradního sboru. konaného dne 19. září 2011

Zápis z 1. jednání Poradního sboru. konaného dne 19. září 2011 Zápis z 1. jednání Poradního sboru předsedkyně Vládního výboru pro koordinace boje s korupcí konaného dne 19. září 2011 Přítomni Mgr. Karolína Peake - místopředsedkyně vlády ČR, Ing. Robert Vacek - Úřad

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků

Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou. Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Pokyn ředitele školy k uvolňování a omlouvání žáků Zpracováno podle metodického pokynu MŠMT ČR čj. 10 194/2002 14 1. Omlouvání

Více

Postup mezistátní EIA v České republice

Postup mezistátní EIA v České republice Postup mezistátní EIA v České republice Úvodní poznámka V České republice je příslušným úřadem pro mezistátní EIA výhradně Ministerstvo životního prostředí (viz 21 písmeno f zákona 100/2001). Toto platí

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí

Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí I. Úvodem O připojení k mezinárodní iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí rozhodla vláda České republiky svým usnesením ze dne 14. září 2011 č. 691 a pověřila místopředsedkyni vlády, předsedkyni

Více

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Povinné informace Realizace zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Předmět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu

Více

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII.

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: Část materiálu: VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další

Více

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka.

Domácímu násilí není třeba věnovat pozornost, protože se vyskytuje jen zřídka. První výsledky výzkumu, 2015 V první, kvantitativní části výzkumu bylo osloveno celkem 1435 respondentů. Bylo použito kvótního výběru, tzn. složení respondentů kopírovalo složení obyvatel ČR podle (kvót)

Více

Stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR k postupu Hygienické stanice hl. m. Prahy při řešení mimořádné události kontaminace pitné vody na území Prahy 6 Vzhledem k opakovaným bezdůvodným nařčením pracovníků

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS

Výzvy legislativy týkající se IT ve VS Výzvy legislativy týkající se IT ve VS JUDr. Martin Maisner, PhD., ROWAN LEGAL Výzvy egovernmentu v ČR, 8. listopadu 2013, Vysoká škola ekonomická v Praze O čem bude řeč Pozice úředníka Odpovědnost za

Více

Právo shromažďovací jako základní lidské právo a extremismus

Právo shromažďovací jako základní lidské právo a extremismus Právo shromažďovací jako základní lidské právo a extremismus Ministerstvo vnitra odbor bezpečnostní politiky Oddělení bezpečnostně právní Kateřina Jamborová Ústavní zakotvení shromažďovacího práva Listina

Více

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Systémová korupce vyžaduje systémové řešení Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Prezentace je podpořena projektem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s názvem Snižování bezpečnostních

Více

Nový zákon o veřejných zakázkách II.

Nový zákon o veřejných zakázkách II. Nový zákon o veřejných zakázkách II. Jak jsme slíbili v předchozím článku, budeme se nyní zabývat způsoby zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o veřejných zakázkách č. 40/2004 Sb. Popíšeme si

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace se sídlem Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno Č.j.: Vypracoval: Schválil: 56. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Pedagogická

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Směrnice Prague Bears

Směrnice Prague Bears Směrnice Prague Bears 1. Typy registrace a) Spolek provádí registrace uživatelů na webových stránkách. Existují dva typy registrace: členové Prague Bears příznivci spolku b) Typ registrace člen Prague

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro odesílatele Express Import systém Jednoduchý online nástroj, který umožňuje odesílateli a příjemci organizovat import zásilek. TNT Express Import systém je snadným řešením

Více