Od korupce ke korupci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Od korupce ke korupci"

Transkript

1 číslo 21 ročník / Od korupce ke korupci Pobavila mne cesta k vymýcení korupce, kterou zvolil gruzínský prezident Saakašvili. Korupcí prolezlé úřady zrušil. Mimo jiné dopravní policii, potravinářské kontrolory a rovněž orgány vykonávající do té doby stavební dozor. Princip vysvětluje v HN ze letošního roku Kacha Bendukidze, jinak otec této netradiční cesty vymýcení korupce: Nechceme, aby domy padaly. Dříve stačily peníze, a člověk získal razítko. Teď razítko nepotřebuje, ale pokud se opravdu něco stane, tak to ten stavitel nejen zaplatí, ale půjde si za to i sednout! Jak prosté! Peter Enklund ve své (a mé oblíbené) knize Nepokojná léta: Historie třicetileté války, připisuje úspěch švédských vojsk ve válečných výbojích daleko od Švédska během třicetileté války mimo jiné i tomu, že švédští zbrojaři dodávali zbraně, jejichž díly byly z technického hlediska normalizovány. Ano, jejich součástky byly zaměnitelné, v poli relativně snadno opravitelné z náhradních dílů. Dílů vyráběných v dalekém Švédsku a dovážených přes moře na bojiště do střední Evropy. Zbraně soupeřů byly kusově vyráběné unikáty, v případě poruchy či selhání v realitě válečné vřavy neopravitelné. Jak prosté! Historie technické normalizace disponuje samozřejmě řadou mírumilovnějších příkladů užitečnosti toho, že je něco zaměnitelné, že má něco normalizované vlastnosti či rozměry. Nevím jak vás, ale mnou cloumá vždy bezmocný vztek, když s každým novým nákupem mobilního telefonu, digitálního fotoaparátu a dalších elektronických přístrojů s ohromením zjišťuji, že koncovky kabelů pro napájení, propojení s PC či dalším periferním zařízením jsou menší, užší, širší, v žádném případě ne stejné jako u přístroje, který dosloužil. To samé se týká patic zářivek, délky zářivek, pytlíků do vysavače (na to aby člověk měl vysokou školu), nemusím pokračovat, jistě to znáte z vlastní zkušenosti. Když jsem v konci 80.let minulého století pracoval ve funkci vedoucího Oborového normalizačního střediska při GŘ CEVA měly technické normy (tzv. ČSN) formát A5. A nejen, že se daly přečíst, ale člověk po jejich přečtení měl jasno, co může od výrobku očekávat, za jaké parametry výrobce ručí a jak je možné tyto parametry ověřit. Dokonce existovaly laboratoře disponující potřebnými přístroji a zaškoleným perso- Obsah: Editorial Rozhovor s Ing. Petrem Tůmou, Ph. D. Typické příklady reklamovaných poruch průmyslových podlah z nedávné doby Změny v normě ČSN Podlahy společná ustanovení platné od roku 2012 Pozvánka na Kvalifikační kurzy nejen z oboru sanací betonových konstrukcí SANAČNÍ NOVINY, Čtvrtletník, Číslo ; vydáno , ISSN Vydává BETOSAN s.r.o., Na Dolinách 23, Praha 4, IČ

2 nálem. Rozměr a rozsah norem umožňoval je mít pro případ potřeby ve větší kapse či menší aktovce. Jak je to dnes? Formát A5 byl nahrazen formátem A4. Budiž, do kapsy se nevejdou, ale to by člověk oželel. Byl opuštěn svým způsobem geniální československý systém číselného označování technických norem, budiž i to by se dalo oželet. Horší je to už se čtením norem, už jenom název. Tak např. ČSN EN (732101) Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu. Uf! Norma má celkem 48 stran formátu A4. Jenom 4,5 strany zaujímá část 2 Normativní odkazy, celkem 58 norem uvedených v plném názvu (pochopitelně dvojjazyčně). 58 norem, bez kterých je vám uvedená norma k ničemu. Nevíte totiž, jak odebrat vzorek, jak ho uchovávat, jak ho zkoušet atd. S takovýmhle přístupem by švédská vojska asi neuspěla, to se vsadím. Výsledkem toho je, že se opravdu jen málokdo vyzná v tom, co je povinností výrobce, kdo jaké zkoušky může a musí vykonávat, kdo za co ručí atd. Kapitolou samo o sobě je povinné označování výrobku. Nejsem si jist (samozřejmě si jist jsem ), zda takto pojatá technická normalizace ještě může plnit svůj účel, zajistit standardní (rovnoměrnou) kvalitu kupovaného výrobku, jednoznačnost jeho vlastností či rozměrů. A to nemluvím o další houšti předpisů a nařízení, které mají tu regulovat ochranu životního prostředí, jindy zase chránit spotřebitele (miluji knihy Nebojme s éček nebo Víme, co jíme? ), zabezpečit bezpečnost přepravy po silnici, železnici, vodě, vzduchem, jindy Vás zas předpisy nutí opatřit výrobky nálepkami pro slepce (no ano, pytel s maltou může být předmětem zájmu v obchodě se stavebninami i pro zrakově postižené). A tak než se zeptám na to jak to vypadá s technickou normalizací dnes, na sklonku roku 2012 Ing. Petra Tůmy, PhD. nemohu si odpustit vyslovit podezření, že i technická normalizace se stala jedním z mnoha nástrojů byrokratického šikanování spíše než nástrojem jednoduchého a praktického technického dorozumění mezi jednotlivci i celými národy. Nástrojem, který bohužel, může mimo jiné vytvářet podhoubí toho, čemu se dnes říká korupce a za mého mládí (zejména v období povinné vojenské služby) se proto používal častěji termín buzerace. Ani se Gruzíncům nedivím, že zvolili tak radikální způsob boje s korupcí. Méně razítek více osobní odpovědnosti. To by mohlo fungovat. Ing. Václav Pump, CSc. 21 / ÚVOD

3 21 / Rozhovor s Ing. Petrem Tůmou 1. Pane inženýre, co říkáte gruzínskému řešení boje s korupcí? Neměli bychom se inspirovat i v ČR? Na první pohled taková radikální řešení vypadají lákavě a efektivně. Gruzii bych koneckonců jenom přál, aby to skutečně zafungovalo. Ale nemyslím si, že by se korupce skutečně dala řešit jedním tnutím meče. A jednoduchá řešení neplní vždy proklamace, které je provázejí. To, že se u nás poslední dobou více poukazuje na korupční jednání, považuji za dobré znamení. Snad to neznamená nějaký zásadní nárůst korupce, spíše více prosakuje na povrch. Pokud tyto snahy vydrží, možná se časem budou potenciální aktéři více bát odhalení a alespoň někdo z nich si rozmyslí, zda se mu korupční jednání skutečně vyplatí. ROZHOVOR 2. Jak je to vlastně s technickou normalizací aktuálně u nás a v Evropě? Kdo např. vznik normy iniciuje? V České republice vznikají aktuálně dva typy norem. Přejaté evropské (ČSN EN xxxx) a národní (ČSN xx xxxx). Číslování evropských norem nemá žádný logický systém. Jedná se o pořadové číslo, pod kterým byl zaevidován záměr na vytvoření příslušné normy. Československý systém číslování zůstal u nás zachován ve formě třídícího znaku, který se každé naší normě přiděluje. Pro národní normy pak je používán stále bez změny. Podle informací pracovníků ÚNMZ, u nových norem výrazně převládají přejaté evropské, národní normy se vydávají spíše výjimečně. Vyplývá to z povinnosti převzít všechny evropské normy a národní normy, které by s nimi byly v rozporu, zrušit. Proklamovaným cílem je, aby v celé Evropě byly v budoucnu pouze jednotné normy a aby tak byla odstraněna jedna z překážek pro volný pohyb zboží a služeb. Normy pro sanace betonových konstrukcí jsou všechny evropské. Jejich historie se odvíjí již od roku 1999, kdy Evropská komise pověřila CEN (evropský normalizační orgán) vypracováním norem pro výrobky na ochranu a opravy betonu. Ten pak připravil návrh struktury norem a nechal si jej od komise schválit. Poté vytvořil příslušnou technickou komisi, která normy připravila a dodnes upravuje. U českých národních norem obecný postup bohužel neznám. V případě normy ČSN Podlahy, společná ustanovení, jejíž poslední znění jsme připravili společně s doc. ing. Jiřím Dohnálkem, CSc., byl postup mnohem méně formalizovaný. První podnět vzešel od pracovníků normalizačního úřadu. Podle ohlasů z odborné veřejnosti usoudili, že tehdejší norma je často používaná, ale že obsahuje závažné nedostatky. Proto hledali vhodného zpracovatele revize. Oslovili doc. Dohnálka, nové znění normy jsme vypracovali a pozdější revizi jsme již iniciovali sami na základě připomínek, které jsme obdrželi. Pro úplnost bych ještě dodal, že v případě norem neplatí vztah Evropa = EU. Členů CEN je dnes 33. Mimo 27 zemí EU ještě Norsko, Island, Švýcarsko, Chorvatsko, Makedonie a Turecko.

4 21 / Máme my (myslím ČR) reálnou možnost vznik normy iniciovat, účinně připomínkovat nebo nás velcí evropští hráči typu SRN, Francie prostě válcují a naší rolí je normy přeložit a přijmout? Norem je dnes až příliš, zmiňoval jste to i ve svém úvodníku, jsem upřímně přesvědčený, že dnes nemá nikdo šanci všechny stavební normy přečíst. Přestože by měly být dodržovány. K iniciaci vzniku nových norem bych nerad někoho povzbuzoval. Ohledně ovlivňování podoby norem máme myslím stejnou šanci jako v případě jiné legislativy. Inicializace probíhá na politické úrovni v Evropské komisi. Vlastní podoba pak vzniká v technické komisi CEN, kam každá členská země CEN může vyslat svého zástupce. Další zástupce (bez práva hlasovat) mohou do technických komisí vyslat národní nebo celoevropské obchodní federace a sdružení. Zde mají všechny země stejnou váhu hlasu. Např. v roce 2004, kdy jsem absolvoval dvě jednání komise připravující sanační normy, byla poměrně velká váha přikládána názorům zástupce Norska, které má cca 4 miliony obyvatel. Naopak zástupci některých velkých zemí (Itálie, Španělsko) se jednání vůbec neúčastnili. Vlastní schvalování normy probíhá korespondenčně obesláním všech národních normalizačních organizací (u nás ÚNMZ), kdy opět všichni mají stejnou váhu hlasu. Při tomto hlasování je norma zpravidla přijata, protože málo aktivní členové obvykle hlasují pro schválení. Naše šance ovlivnit znění normy je odvislá od našeho zájmu a schopnosti zajistit pravidelně svého zástupce, který by se aktivně podílel na práci technické komise. U nás však nejsou prostředky na financování zástupce, ani zájem o připomínkování rozpracovaných norem. Pro ilustraci, v době, kdy jsem se jednání účastnil, proplácel normalizační úřad svému zástupci 20% cestovních nákladů. Zbývajících 80% si musel zajistit sám. Studium podkladů pro jednání se pak předpokládalo ve volném čase. Odborná veřejnost ani neměla zájem o připomínkování návrhů rozpracovaných norem. Odpověď na otázku tedy podle mého názoru zní: aktivní válcují a rolí pasivních je pouze přeložit a přijmout. Tedy vlastně pouze přijmout, překládat se nemusí. Některé normy dnes máme přejaté a platné v angličtině. ROZHOVOR 4. Co nás čeká nového z hlediska technických norem v oblasti sanací? V oblasti norem pro sanace betonu bylo nyní klidnější období, které se však pomalu chýlí ke konci. Ve fázi závěrečného hlasování je nová verze EN (injektáž betonu). Myslím, že nás její vydání čeká na začátku příštího roku. Rozbíhají se revize EN (správkové malty), EN (ochrana výztuže proti korozi) a EN (povrchová ochrana betonu). V rámci práce na poslední zmíněné normě se objevují úvahy o umožnění certifikace kompletních nátěrových systémů, nejen jednotlivých výrobků. V listopadu proběhl u vybraných sanačních norem pravidelný průzkum mezi členskými státy o tom, zda normu ponechat bez změny dalších 5 let, nebo zda ji revidovat. Tentokrát se průzkum týkal EN (navrhování sanací) a 31 zkušebních norem. Výsledky zatím nejsou známy. V červenci nás čeká změna v certifikaci všech výrobků pro stavebnictví, tedy i sanačních, a této změně se budou postupně muset přizpůsobit i normy. V roce 2011 bylo vydáno nařízení Evropského parlamentu a rady kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a které ruší směrnici Evropské rady 93/68/EHS z roku Účinnost je od Při uvádění výrobku na trh po tomto datu už nebude možné vydat Prohlášení o shodě, ale výrobci budou vydávat Prohlášení o vlastnostech. Nejen název, ale i obsah, prohlášení bude jiný. Uvidíme co to přinese.

5 21 / Na závěr vždy něco osobního. Je o Vás známo, že jste se léta věnoval propagaci cykloturistiky, vlastivědných výletů do Posázaví, jezdíte na kole i do práce, ale méně se o Vás asi ví, že se věnujete i archeologii. Je to koníček určitě nesmírně zajímavý, který člověka přivede nejen do exotických míst, ale i vzdálených dob. Kam jste se letos vypravil, do jakých míst a časů? Děkuji za změnu tématu, na dovolenou se vždy příjemně vzpomíná. Obojí jsou pouze koníčky, neaspiruji na dosažení nějakých met nebo cílů, hlavně v případě archeologie jsem pouze v pozici vděčného posluchače. Na cykloturistice je krásná volnost pohybu. Díky tomu, že si člověk vše veze na nosiči, může jet doslova kamkoliv, kam vede cesta. Jezdíme s kamarádem ze školy každý rok na zhruba týdenní výlet, u nás nebo jinde po Evropě. Letos to bylo po Novohradských horách a Třeboňsku. Na cykloturistiku je to jedna z nejpříjemnějších oblastí, které jsme zatím navštívili. Archeologem je moje manželka, občas jsem jí pomohl se zpracováváním nálezů a testuje na mě své závěry a hypotézy. Zajímá se o období pozdní antiky, což je cca 5-9 století našeho letopočtu ve středomořské oblasti. Naše dovolené jsou z velké části o prohlížení památek z tohoto období. Letos jsme byli na podpatku italské boty, v Apulii. Kromě obligátně příjemného koupání a vynikajícího jídla, je zde spousta památek. Zajímavé bylo křesťanské poutní místo Monte Sant Angelo, které bylo častou zastávkou křižáků před odplutím z Itálie. V hlavním kostele jsou stěny zcela pokryty středověkými graffiti, několik nápisů je i od rytířů ze severu, v runách. Stavaře určitě zaujme, že téměř v celé Apulii je podloží z poměrně měkkého tufu. Mnoho staveb je zde postaveno z kvádrů o velikosti cca dvou našich cihel, které byly přímo odtesávány v lomech. Říčky a potoky zde v tufu vytváří příkré skalní stěny, kde si lidé vytesávali obydlí, kostely, zásobárny, celé vesnice a města. V pozdní antice, kvůli oslabení místní moci a nájezdům Saracénů a Slovanů (z Dalmácie), lidé postupně opustili pobřeží a odešli právě do těchto údolí. Dodnes se zachovaly krásné fresky ve skalních kostelech. Pro venkov jsou typické kruhové domky s jehlanovou střechou trulli zděné na sucho. Psát bych mohl ještě na další tři stránky. Zmíním už jen olivové háje, které jsou v pásu podél pobřeží. Podle místních jsou nejstarší v Evropě, některé stromy prý až 1500 let staré. A pro milovníky ovoce zde v červnu zrají fíky. Divoce, podél cest. ROZHOVOR Velmi příjemná země, rozhodně mohu doporučit.

6 21 / Typické příklady reklamovaných poruch průmyslových podlah z nedávné doby Ing. Petr Tůma, Ph.D. Betonconsult s.r.o., V Rovinách 123, Praha 4 Tel , Web: PODLAHY Anotace: Text uvádí tři příklady podlah, které autor v nedávné době posuzoval, buď na podnět uživatele objektů, nebo na podnět dodavatele stavby. Úvod Podlahy jsou dlouhodobě jednou z nejčastěji reklamovaných konstrukcí. Popsané příklady průmyslových podlah zde předkládám pro upozornění na stále se opakující závady a na jejich příčiny a zejména pro poučení se z provedených chyb, aby se na stavbách čtenářů pokud možno nevyskytovaly. Podlaha poškozená curlingem Podlaha výrobní haly je tvořena drátkobetonovou deskou tloušťky 140 až 200 mm (liší se v různých oblastech haly). Nášlapná vrstva je tvořena minerálním vsypem. Podlaha byla betonována před cca 2,5 roku, provozována pak je cca 20 měsíců. Při místním šetření byla zjištěna deformace drátkobetonové desky v místech řezaných spár a vznik trhlin. V části skladu, kde v minulosti došlo k největší deformaci podlahy, byla původní podlaha vybourána a nově položena. Nadzdvižené hrany a rohy smršťovacích polí zkroucení desek, curling Toto poškození se projevuje jednak nerovnostmi podlahy, které jsou dobře patrné např. při položení latě přes hranu nebo roh smršťovacího pole, a jednak se projevují větším rozevřením řezaných smršťovacích spár. V části haly, kde byla provedena nová pokládka betonové desky, došlo k nadzdvižení hran rohů desek rovněž. Zde se toto poškození projevuje vytvořením schůdku na rozhraní původního betonu a nového betonu. Nová dobetonávka byla pravděpodobně zarovnána přesně do úrovně původního betonu. V důsledku curlingu však došlo k nadzdvižení hran smršťovacích polí nového betonu, zatímco u původních desek byl tento proces již ukončený.

7 21 / Příčinou tohoto efektu je smršťování betonu. Ke zkroucení desek dochází v případě, že velikost smršťování na horním líci a na spodním líci je rozdílná, což nejčastěji nastává v důsledku různé rychlosti ztráty vlhkosti zrajícího betonu na horním líci a na spodním líci. Této poruše lze nejsnáze předcházet provedením husté sítě řezaných spár a dostatečným vyztužením desky pomocí klasické měkké výztuže (sítě či pruty), nejlépe při horním povrchu. Tyto závady jsou u drátkobetonových podlahových desek relativně časté. Vzhledem ke stáří popisované podlahy cca 2,5 roků lze smršťování betonu považovat za již ukončené, odeznělé. V případě nadzdvižení hran a rohů smršťovacích polí obecně hrozí nebezpečí odlomení nadzdvižených partií. Ke vzniku těchto trhlin dosud na konstrukci nedošlo. Vzhledem k tomu, že nadzdvižení není extrémně vysoké, pravděpodobně pro eliminaci tohoto nebezpečí postačí tuhé vyplnění smršťovacích spár, které zabezpečí vzájemné opření jednotlivých polí. Standardním způsobem opravy je provrtání desky v místech spár a v jejich okolí a podlití desky pomocí nízkoviskózní epoxidové pryskyřice, či nízkoviskózní cementové kompozice. V oblasti nově betonované desky, kde došlo k nadzdvižení hrany nově betonované desky nad úroveň hrany původní desky a k vytvoření schodů, bude třeba novou desku odbrousit tak, aby byl schod odstraněn. S tím bohužel dojde k odbroušení mechanicky odolné povrchové úpravy podlahy (minerálního vsypu). Požadovanou mechanickou odolnost povrchu podlahy bude třeba zajistit nejlépe pomocí nátěru epoxidovou pryskyřicí vhodné barvy. Olamování hran Tato závada se vyskytuje v dopravních uličkách v hale, kde v důsledku pojezdu manipulačních prostředků dochází k olamování hran smršťovacích řezaných spár. Za příčinu tohoto poškození je třeba označit nevhodnou výplň smršťovacích spár, která je tvořena pružným tmelem. Hrany spár jsou prakticky nevyztužené a pružný tmel zároveň není schopný jim poskytovat dostatečnou oporu. Z hlediska mechanického namáhání podlahy je třeba na takovéto spáry pohlížet jako na spáry nevyplněné. Účelem pružného tmelu je pouze uzavřít spáry tak, aby do nich nemohly vnikat nečistoty. V případě posuzované podlahy ke vzniku těchto poruch přispělo i nadzdvižení hran a rohů smršťovacích desek, čímž došlo i ke zvětšení šířky smršťovacích spár u povrchu podlahy. V místech manipulačních uliček bude třeba pružný tmel ze smršťovacích spár odstranit a spáry zalít tuhým materiálem. Vhodná je např. měkčená epoxidová pryskyřice. V místech, kde smršťovací spáry nebudou přejížděny manipulačními prostředky, je možné ponechat spáry vyplněné pružným tmelem. Nejsou zde mechanicky významně namáhány a jejich poškození tedy není pravděpodobné. PODLAHY Reklamace stavu dilatačních spár V případě druhé popisované podlahy bylo posuzováno zda nerovnosti podlahy v místech dilatačních spár představují závady podlahy? Hala, kde se podlaha nachází byla postavena před cca 4 lety. Podnětem pro objednání posudku byla

8 21 / stížnost zástupců uživatele haly na nerovnosti podlahy v dilatačních spárách. Tyto nerovnosti byly označeny jako příčina poškození manipulačních vozíků. Při místním šetření bylo zjištěno, že v hale se manipuluje s paletami o hmotnosti 1-2 tuny, které se skladují převážně v regálech výšky cca 8m, částečně i na volné ploše na podlaze. Manipulační vozíky mají tvrdá plastová kola. Podle sdělení zástupce uživatele haly není možné používat vozíky s pneumatikami, kvůli potřebné únosnosti vozíků a velké výšce zdvihaných břemen. V posuzované části haly se nachází 3 dilatační spáry vedoucí v podélném směru haly a 1 spára vedoucí v příčném směru haly. Dilatační spáry podlahy jsou vytvořeny dvojicemi ocelových profilů. V úrovni povrchu podlahy mají profily šířku cca 10mm. Šířka mezery mezi profily byla v době místního šetření (léto) cca 17 mm. PODLAHY Měření rozdílu ve výškové úrovni povrchu podlahy v dilatačních spárách bylo provedeno v souladu s ČSN Podlahy společná ustanovení. Při něm bylo krátké pravítko přiloženo kolmo na spáru tak, aby přiléhalo k povrchu části podlahy, která se nachází výše. Následně byla změřena velikost mezery mezi pravítkem a povrchem části podlahy, který se nachází níže. Tento parametr je jedním ze dvou parametrů určených pro hodnocení místní rovinnosti. Bylo zjištěno: - Na jednom místě (2,7% výsledků) je rozdíl větší než 2 mm. Konkrétní hodnota výškového rozdílu byla 3 mm, Postižená oblast má délku cca 0,1 m. - V naprosté většině měření (94,6%) byl zjištěný výškový rozdíl menší než 2 mm. - V jednom zkušebním místě (2,7% výsledků) nebylo možné výškový rozdíl změřit, protože ocelové profily na obou stranách spáry byly pod úrovní přilehlého betonu. Oba o cca 1 mm.

9 21 / Při posouzení je třeba změřené hodnoty nerovností porovnat s požadavky na podlahu. Ty jsou obvykle uvedeny v příslušných technických normách, případně mohou být specifikovány v návrhu podlahy (součást projektové dokumentace, případně smlouvy o dílo s dodavatelem podlahy apod.). V posuzovaném případě žádný specifický požadavek definován nebyl. Navíc v době pokládky podlahy (2007) požadavek pro tento parametr nebyl ani v tehdy platných českých normách. Vzhledem k tomu zjištěné nerovnosti nelze považovat za závady podlahy. Požadavek na maximální rozdíl ve výškové úrovni hran spáry je uveden v normě ČSN Podlahy, společná ustanovení až od roku Maximální povolený výškový rozdíl ve spáře je zde 2 mm. Nestatické trhliny v podlaze U poslední podahy, které se tento článek bude věnovat, bylo předmětem zkoumání stanovení příčiny vzniku trhlin a posouzení zda přítomné trhliny snižují trvanlivost posuzované konstrukce. Posuzovaná podlaha má půdorysné rozměry cca 18 x 30 m, tloušťka betonové desky je cca 200 mm. Vyztužení bylo provedeno pomocí disperzní drátkové výztuže. Její stáří v době místního šetření bylo cca 3 roky a 3 měsíce. Nášlapná vrstva podlahy je tvořená minerálním vsypem. Podlaha je zatěžována pojezdem vysokozdvižného vozíku a ručních paletových vozíků. V době místního šetření byla hala již využívána pro lehkou strojní výrobu. Z toho důvodu bylo cca 30% podlahy zakryto stojícími stroji, složeným materiálem, nebo vrstvou kovových či dřevěných pilin a prachu. Podlahová deska v hale je rozdělena řezanými smršťovacími spárami na smršťovací pole o velikosti cca 6 x 6 m. Další, nepravidelně umístěné, smršťovací spáry jsou provedeny u vjezdových vrat, v okolí šachty a v rohu haly vedle uzavřené místnosti. U vjezdových vrat jsou přidané smršťovací spáry rovnoběžné s obvodovým pláštěm budovy. U šachty prostupující podlahou jsou vedeny přibližně diagonálně přes smršťovací pole, ve kterém se šachta nachází. V rohu haly vedle uzavřené místnosti jsou provedeny dvě nepravidelné smršťovací spáry rovněž v diagonálním směru. Při vizuální prohlídce byly nalezeny tři samostatné trhliny v blízkosti vjezdových vrat. U vrat na východním okraji haly byla nalezena trhlina cca uprostřed úzkého pruhu mezi okrajem haly a nepravidelnou smršťovací spárou. Pruh má šířku cca 250 mm a délku cca 6 m. Trhlina probíhá přes celou jeho šířku. Ve smršťovacím poli přiléhajícím k vratům v západní části haly byly nalezeny dvě smršťovací trhliny přibližně rovnoběžné s příčnou osou haly. První trhlina o šířce až 0,6 mm probíhá opět napříč úzkým pruhem šířky cca 250 mm, obdobně jako u vrat ve východní části haly. Tato trhlina dále zabíhá v délce cca 400 mm do vlastního smršťovacího pole. Ve vlastním smršťovacím poli byla pak nalezena ještě druhá trhlina délky cca 450 mm a šířky cca 0,1 mm. Kromě výše uvedených samostatných trhlin byly v hale nalezeny sítě všesměrných trhlin. Šířka trhlin v těchto sítích je ve většině případů do 0,1 mm. V některých oblastech, při jihozápadním rohu haly, se však vyskytují i trhliny o šířce 0,3, případně 0,4 mm. V jedné oblasti ve středním smršťovacím poli při východním okraji haly byly v síti trhlin nalezeny trhliny o šířce až 0,7 mm. Vlastnosti betonu byly zjišťovány v odebraných jádrových vývrtech o průměru cca 100 mm. Kvalita betonu byla zjišťována na dvou zkušebních tělesech vyrobených z jádrových vývrtů JV 3 a JV 5, které byly odebrány mimo místa trhlin. Zjištěná válcová pevnost obou těles 43,0 MPa, resp. 40,9 MPa odpovídá požadavkům pevnostní třídy C 30/37. PODLAHY

10 21 / Objemová hmotnost byla zjišťována na všech pěti jádrových vývrtech Průměrná objemová hmotnost betonu byla kg/m 3. Z výsledků lze vysledovat, že v případě jádrových vývrtů odebraných mimo místa trhlin (JV 3 a JV 5) je objemová hmotnost na úrovni kg/m 3 až kg/m 3, zatímco v případě vývrtů odebraných v místech trhlin (JV 1, JV 2 a JV 4) je o cca 100 kg/m 3 nižší, a to na úrovni kg/m 3 až kg/m 3. Menší objemová hmotnost je pravděpodobně způsobena částečnou segregací kameniva (viz dále), protože objemová hmotnost hrubého kameniva je zpravidla větší než objemová hmotnost jemného tmelu. Spodní partie desky nebyly součástí vývrtů. Na základě vizuální prohlídky pláště odebraných jádrových vývrtů lze konstatovat, že při výrobě betonu bylo použito ostrohranné hrubé kamenivo s maximálním zrnem 12 až 16 mm. Celkově lze množství kameniva v betonu popsat jako běžné. Beton se vizuálně jeví jako dobře zhutněný, s běžným množstvím pórů o velikosti maximálně 3 mm. Pláštěm jádrových vývrtů byly zasaženy drátky o kruhovém průřezu. Na povrchu podlahové konstrukce v místě všech jádrových vývrtů se nachází minerální vsyp šedé barvy v tloušťce cca 1 až 4 mm. Na plášti vývrtů byla zjištěna částečná segregace hrubého kameniva, kdy v partiích při povrchu betonové desky je množství hrubého kameniva v betonu významně menší, než v jádře desky. Segregace kameniva je patrná zejména u vývrtů JV 1, JV 2, JV 4 a JV 5. V případě vývrtu JV 3 je na plášti vývrtu patrná méně. V jádrových vývrtech č. JV 1, JV 2 a JV 4, které byly odebrány v místech trhlin, bylo zjištěno, že trhliny zabíhají do hloubky pouze cca 2 mm. Trhliny končily vždy přibližně na rozhraní mezi vrstvou minerálního vsypu a vlastním betonem. V případě posuzované podlahy je třeba zohlednit ustanovení ČSN Podlahy Společná ustanovení, která v odstavci věnovaném minerálním vsypům uvádí: Výskyt drobných smršťovacích mikrotrhlin ve vrstvě vsypu s šířkou do 0,1 mm (tzv. fajáns, krakeláž, crazing) je přirozenou vlastností hlazených vsypových povrchů, není funkční ani estetickou vadou. Tyto trhliny jsou průvodním projevem technologie minerálních vsypů a nepředstavují závadu podlahy, ani neohrožují její trvanlivost. Z výše popsaných skutečností lze usuzovat, že příčinou vzniku trhlin v povrchu podlahové konstrukce je smršťování betonu. To je jeho přirozenou vlastností a pro zabránění nepříznivým důsledkům smršťování se provádí konstrukční opatření, jako včasné nařezání smršťovacích spár, dostatečné vyztužení desky, ošetřování betonu, správná skladba betonu apod. V případě posuzované podlahové konstrukce lze jako nejpravděpodobnější příčinu vzniku nadměrně širokých trhlin v podlaze uvést částečnou segregaci betonu. V jejím důsledku se při povrchu desky nachází beton s menším množstvím hrubého kameniva, tedy významně jemnější a tudíž náchylnější ke smršťování. Vzhledem k tomu, že trhliny nezabíhají do vlastního betonu, případně zabíhají pouze velmi mělko, je zřejmé, že smršťování betonu v jádře desky, které nepochybně také nastalo, se realizovalo rozevřením smršťovacích spár (jak je předpokládáno u správně provedené podlahy) a nikoliv vznikem posuzovaných trhlin. Z toho lze usuzovat, že vzniklé trhliny nejsou projevem nadměrné náchylnosti betonu v jádře desky ke smršťování. Tvar trhlin zároveň neodpovídá trhlinám, které vznikají v betonu při zanedbání jeho ošetřování, tj. při příliš rychlém vyschnutí betonu. PODLAHY

11 21 / Trhliny vzniklé smršťováním přestavují divoké smršťovací spáry, ve kterých po odeznění smršťování již nedochází k pohybům. Riziko pro trvanlivost podlahové konstrukce, které v nich hrozí, je rovněž obdobné jako u řezaných smršťovacích spár, tj. olamování hran trhlin. Nalezené trhliny zasahují velmi mělko do podlahy a nepředstavují místa oslabení statické únosnosti podlahy. Na základě zkušeností z posuzování podlah lze konstatovat, že trhliny do šířky 0,1 mm nepředstavují pro trvanlivost podlahy riziko. Za předpokladu provozu vysokozdvižných vozíků s kvalitními pneumatikami či pryžovými koly nepředstavují riziko ani trhliny do maximální šířky 0,4 mm. Trhliny v rozmezí šířek 0,1 mm až 0,4 mm však představují riziko možného olamování jejich hran při provozu těžkých paletových vozíků s malými kolečky, případně při používání vysokozdvižných vozíků s tvrdými koly. Obvyklým způsobem opravy nežádoucích trhlin v podlaze je, obdobně jako u smršťovacích spár, vyplnění tuhou výplňovou hmotou s modulem pružnosti v intervalu 0,1 až 0,6 GPa, ideálně vhodně měkčenou epoxidovou pryskyřicí. Vzhledem k zašpinění podlahy pilinami a prachem bude třeba trhliny před vyplněním proříznout. PODLAHY 3. Závěr Podlahové konstrukce průmyslových objektů jsou na první pohled konstrukce velmi jednoduché, s malým rizikem vzniku závažných poruch. Případné závady, na rozdíl od nosných konstrukcí staveb, v naprosté většině případů opravdu neohrožují uživatele staveb na životě nebo na zdraví. Přesto však je není možné bagatelizovat. Uživatele často omezují v užívání budovy, případně pro něj znamenají zkrácení životnosti postižené konstrukce a tím zhoršení efektivity prostředků vynaložených na stavbu. Pro dodavatele podlah jsou jejich závady nepříjemné zejména proto, že jsou velmi snadno zjistitelné a tedy často a úspěšně reklamované. Reklamace pak znamená, v lepším případě pouze odložení platby za práci, v horším případě slevu či dodatečné náklady na opravu. V některých případech pak je ještě hůře. Rizika poruch podlah se nevyplatí podceňovat.

12 21 / Změny v normě ČSN Podlahy společná ustanovení platné od roku 2012 Ing. Petr Tůma, Ph.D. Betonconsult s.r.o., V Rovinách 123, Praha 4 tel , NORMA Anotace Příspěvek představuje změny normy ČSN z roku 2012 oproti jejímu znění z roku Úvod Společně s Doc. Ing. Jiřím Dohnálkem CSc. jsme v loňském roce a na začátku roku letošního zpracovávali revizi základní normy pro podlahové konstrukce - ČSN Podlahy Společná ustanovení. Předfinální verze byla relativně široce diskutována na předchozím ročníku konference. Po zapracování připomínek a vypořádání nezbytných formálních náležitostí bylo nové změní normy vydáno v květnu Nahrazuje normu, kterou jsme vypracovali v roce Cílem nové verze je opravit nedostatky normy, které se při jejím používání ukázaly a zaktualizovat ji tak, aby odrážela posun, ke kterému za poslední 4 roky v oboru došlo. V dalším textu jsou uvedeny hlavní změny textu normy. Přeškrtnutý text je původní, vypuštěný, klasickým písmem je uvedeno aktuální znění a kurzívou případné komentáře. Hlavní změny v textu normy Problematika trhlin v betonových podlahách 4.1 Charakteristiky viditelného povrchu Povrch podlahy nesmí vykazovat vady, jako např. trhliny, rýhy, kaverny, puchýře, vlny apod. Prvky skládaných podlahovin a podlahových krytin nesmí mít olámané hrany. U betonových podlah musí výskyt a šířka trhlin odpovídat ČSN , nebo ČSN EN Charakteristiky viditelného povrchu Povrch podlahy nesmí vykazovat vady, jako např. trhliny, rýhy, kaverny, puchýře, vlny apod. Prvky skládaných podlahovin a podlahových krytin nesmí mít olámané hrany. U betonových podlah se připouští výskyt trhlin o maximální šířce 0,1 mm. POZNÁMKA: Dominantní vliv na vznik trhlin má vyztužení desky a provedení smršťovacích spár. Původní odkaz na návrhové normy umožňoval tolerovat trhliny o šířce až 0,4 mm, podle příslušného stupně vlivu prostředí. Takto široké trhliny v podlahách by mohly vést ke snížení trvanlivosti postižených míst, proto byl odkaz nahrazen konkrétní hodnotou 0,1 mm. Trhliny této šířky jsou u většiny podlah akceptovatelné. Problematika rovinnosti V původním textu nebyly důsledně rozlišovány pojmy místní rovinnost a celková rovinnost, což snižovalo jeho přehlednost. Toto bylo napraveno. Dále byly doplněny odkazy na normy definující požadavky na podlahy do skladových hal s výškovými regálovými sklady obsluhovanými regálovými zakladači a do hal, kde má být umožněno stohování manipulačních jednotek.

13 21 / Požadavky na celkovou rovinnost povrchu podlahy pro výškové regálové sklady obsluhované regálovými zakladači jsou uvedeny v ČSN a v ČSN EN POZNÁMKA: V ČSN :1993 jsou požadavky uvedeny v článku 4.1. Požadavky na rovinnost povrchu podlahy pro výškové regálové sklady jsou relativně přísné. Obvykle nejsou splnitelné běžnými technologiemi Pokud má být na podlaze, zejména průmyslové, umožněno stohování manipulačních jednotek (palet, boxů apod.) nesmí sklon podlahy překročit požadavky ČSN POZNÁMKA: V ČSN :1998 platné v době vydání této normy je dovolen sklon nejvýše 0,9%. Bylo doplněno ustanovení týkající se pochůzných střech, kde se upozorňuje, že tyto konstrukce musí splnit jak požadavky na podlahy, tak požadavky na střechy U pochůzných střech je třeba splnit požadavky příslušných norem, zejména ČSN POZNÁMKA 1: Pokud je třeba provést povrch pochozí podlahy ve sklonu, doporučuje se sklon ploch v rozmezí 1 % až 2 %. Při spodní hranici sklonu je v některých případech, pro dodržení požadavku odstavce 4.3.5, třeba požadovat přísnější požadavky na místní rovinnost povrchu, než je uvedeno v článku 4.4. POZNÁMKA 2: Dlažbu, bez provedení speciálních hydroizolačních opatření podle ČSN P , není možno považovat za vodotěsnou vrstvu. A byla doplněna poznámka upozorňující na specifickou problematiku dlažeb z velkoformátových prvků. POZNÁMKA: Odchylky geometrických parametrů (např. rovinnost ploch prvků, přímost hran prvků apod.) některých stavebních výrobků pro podlahy (např. dlaždice velmi velkých formátů) jsou větší, než požadavky na místní rovinnost. Při použití těchto výrobků je třeba buď v návrhu podlahy definovat odlišné požadavky na místní rovinnost nášlapné vrstvy (méně přísné), nebo počítat s větší pracností pokládky na přetřídění a vhodné sestavení výrobků. NORMA Rozměrová stálost 4.7 Rozměrová stálost Podlahové vrstvy nesmí po dobu své životnosti vykazovat výrazné rozměrové změny. Povolené odchylky stanoví příslušné normy výrobků a projektová dokumentace objektu. 4.7 Rozměrová stálost Návrh podlahy musí počítat s objemovými změnami použitých materiálů spojených např. s tvorbou mikrostruktury materiálu, se změnami vlhkosti a teploty. POZNÁMKA: U betonu (s max. zrnem kameniva 22 mm) se uvažuje konečná hodnota objemové změny smrštění hodnotou 0,7 mm/m. U cementových potěrů a mazanin (s max. zrnem kameniva 4-8 mm) hodnotou v rozmezí 1-3 mm/m. Původní formulace, ač pocházela již z textu z roku 1994, neodpovídala reálnému chování např. dřeva, materiálů na bázi dřeva, či materiálů na bázi cementu, které vykazují výrazné objemové změny. Požadovaná pevnostní třída betonu u průmyslových podlah Odstavec byl přeformulován tak, aby byl zohledněn nový stupeň vlivu prostředí XM (obrus) definovaný ve změně Z3 EN Pro průmyslové podlahy se požaduje, aby kvalita podkladní nebo přímo pojížděné vrstvy odpovídala nejméně pevnostní třídě C20/25 podle ČSN EN 206-1, případně pevnostní třídě, která byla stanovena statickým výpočtem. Provádění a hodnocení betonových vrstev se provádí podle ustanovení ČSN EN

14 21 / Pro průmyslové podlahy se požaduje, aby kvalita podkladní vrstvy odpovídala nejméně pevnostní třídě C20/25 podle ČSN EN 206-1, případně pevnostní třídě, která byla stanovena statickým výpočtem. Pro přímo pojížděné vrstvy (bez povrchové vrstvy tvořené minerálním vsypem) musí kvalita betonu odpovídat požadavkům příslušného stupně vlivu prostředí XM podle ČSN EN Provádění a hodnocení betonových vrstev se provádí podle ustanovení ČSN EN POZNÁMKA: Stupně vlivu prostředí XM (koroze vlivem mechanického působení) byly do ČSN EN zavedeny změnou Z3 z dubna NORMA Pevnost v tahu povrchových vrstev potěru Tato problematika byla diskutována na konferenci v loňském roce. Na základě této diskuse byla podrobně specifikována doporučená hodnota pevnosti v tahu povrchových vrstev. Text vlastního odstavce zůstal beze změny Požadavky na pevnost v tahu povrchových vrstev podkladu musí být stanoveny v návrhu podlahy podle typu nášlapné vrstvy a intenzity vnějšího zatížení. POZNÁMKA: Minimální hodnota pevnosti v tahu povrchových vrstev pod nášlapnou vrstvou je v případě nepojížděných podlah 1,25 MPa. POZNÁMKA 1: Například německý spolek BEB Bundesverband Estrich und Belag e.v. ve svém dokumentu Oberflächenzug- und Haftzugfestigkeit von Fußböden Allgemeines, Prüfung, Einflüsse, Beurteilung doporučuje následující hodnoty: Pevnost v tahu povrchových vrstev potěrů a) pod keramický a kamenný obklad - nepojížděné povrchy 0,5 MPa - pojížděné povrchy 1,0 MPa b) pod textilní krytiny 0,5 MPa - v kancelářích 0,8 MPa c) pod plastové krytiny - nepojížděné povrchy 0,8 MPa - v kancelářích 1,0 MPa d) pod polymerní vrstvy - nepojížděné povrchy 1,0 MPa - pojížděné povrchy 1,5 MPa e) pod parkety 1,0 MPa f) pod dřevěnou dlažbu 1,2 MPa Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu a) pod přikotvený cementový potěr - nepojížděný 1,0 MPa - pojížděný 1,5 MPa b) pod magnesitové potěry 0,8 MPa c) pod polymerní vrstvy - nepojížděné 1,0 MPa - pojížděné 1,5 MPa Soudržnost kotvených potěrů s podkladem a) uvnitř budov, bez teplotního namáhání, po dosažení rovnovážné vlhkosti - nepojížděné 0,5 MPa - pojížděné 0,8 MPa b) v exterieru, po vyschnutí 1,0 MPa POZNÁMKA 2: Požadovanou pevnost v tahu povrchových vrstev materiálu potěru je třeba ve specifikaci materiálu potěru uvést (viz ČSN EN 13813). Problematika působení vody a vlhkosti V roce 2011 probíhala revize normy pro garáže, kde jsme se podíleli na formulaci požadavků na podlahy. Tyto požadavky jsme pak včlenili i do ČSN V případech, kdy by přijímání vlhkosti nebo vody podlahou mohlo být na závadu, navrhne se jeho omezení, popř. vyloučení.

15 21 / V případech, kdy je podlaha vystavená působení provozní či srážkové vody, musí být podlahové souvrství vodotěsné a nesmí umožnit vnikání vlhkosti do ostatních konstrukcí nebo pronikání do nižších podlaží. Vodotěsná vrstva musí být vytažena na všechny prostupující konstrukce (stěny, sloupy apod.) do výšky alespoň 0,1m nad povrch podlahy. Napojení podlahy na tyto konstrukce musí být vodotěsné. Zachycená voda se odstraňuje buď vyspádováním podlahy do odvodňovacího systému, nebo vysátím při úklidu, popř. je na podlaze ponechána, aby se odpařila. POZNÁMKA 1: U hromadných garáží se doporučuje vyspádování podlahy a odvodnění. V případě, že se předpokládá odstraňování vnesené vody jejím vysáváním, je třeba počítat s pravidelným až průběžným provozem průmyslového vysavače v obdobích, kdy je na vozovkách sněhová pokrývka. Odstraňování vody jejím odsáváním se nedoporučuje u hromadných garáží s dlouhodobým parkováním vozidel (např. bytové domy) z důvodu možnosti hromadění vody pod dlouhodobě zaparkovanými vozidly. V zimních měsících je u hromadných garáží odpařování vody obvykle nedostatečně účinné, zejména v uzavřených objektech. POZNÁMKA 2 Pokud je hydroizolační vrstva tvořena nátěrovým nebo stěrkovým systémem přímo na železobetonové desce, musí tento systém mít takovou tažnost, aby byl schopen překlenout pohyb v trhlinách desky, vznikající od smršťování a dotvarování betonu, nebo od teplotní dilatace desky. POZNÁMKA 3 Potěry na bázi síranu vápenatého nejsou určeny do prostorů, kde mohou být vystaveny dlouhodobému působení vody či vlhkosti. Skluznost Kapitola týkající se tohoto parametru byla významně přeformulována tak, aby byly jednoznačně specifikovány požadavky na podlahy, které mohou být při užívání mokré (např. terasy, balkóny, okolí bazénů apod Skluznost Chůze, sportovní činnost nebo doprava vyžaduje u nášlapné vrstvy bezpečnost proti skluzu. Skluznost se může měnit s vlhkostí a se znečištěním nášlapné vrstvy. Proto je nezbytné uvážit vhodnost nášlapné vrstvy i z tohoto hlediska. Aby se předešlo pádům následkem zakopnutí a uklouznutí, musí mít stavba v komunikačních oblastech rovný povrch bez náhlých malých nerovností, změn skluznosti nebo malých překážek s následujícími požadavky: Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající normovým hodnotám. Pokud tyto normové hodnoty nejsou uvedeny, musí být kritéria protiskluznosti u podlah všech bytových a pobytových místností následující: součinitel smykového tření nejméně 0,3 nebo hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 30, nebo úhel kluzu nejméně 6. Kritéria protiskluznosti jsou u částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, a částí staveb uvedených ve zvláštním právním předpise následující: součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo úhel kluzu nejméně Skluznost Obecně Chůze, sportovní činnost nebo doprava vyžaduje u nášlapné vrstvy bezpečnost proti skluzu. Skluznost se může měnit s vlhkostí a se znečištěním nášlapné vrstvy. Proto je nezbytné uvážit vhodnost nášlapné vrstvy i z tohoto hlediska. Aby se předešlo pádům následkem zakopnutí a uklouznutí, musí mít stavba v komunikačních oblastech rovný povrch bez náhlých malých nerovností, změn skluznosti nebo malých překážek s požadavky podle následujících článků. NORMA

16 21 / Podlahy bytových a pobytových místností Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající hodnotám uvedeným v tomto odstavci. Do této kategorie patří i soukromé terasy, balkóny, lodžie apod. V případě, že podlaha není krytá před deštěm, musí být požadavky splněny i při mokrém povrchu. součinitel smykového tření nejméně 0,3 nebo hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 30, nebo úhel kluzu nejméně Podlahy a povrch pochozích ploch částí staveb užívaných veřejností Kritéria protiskluznosti jsou u částí staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých průchodů, a částí staveb uvedených v právním předpisu následující: součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo úhel kluzu nejméně 10. Do této kategorie patří i veřejné terasy, balkóny, lodžie apod. V případě, že tyto povrchy nejsou kryté před deštěm, musí být požadavky splněny i při mokrém povrchu. Kritéria protiskluznosti jsou u částí staveb užívaných veřejností, kde je možno stát nebo chodit bosýma nohama za mokra (např. ochozy okolo bazénů, sprchy, dna v neplaveckých bazénech s hloubkou větší než 80 cm, dna v neplaveckých bazénech s vlnobitím, schody vedoucí do vody max. 1 m široké opatřené oboustrannými madly, schody mimo bazény), následující: úhel kluzu nejméně 18 Povrchy podlah, kde je možno stát nebo chodit bosýma nohama za mokra a které nemohou být zkoušeny metodou úhlu kluzu, musí vykazovat hodnotu výkyvu kyvadla za mokra nejméně 45. NORMA Celou normu najdete na

17 21 /

ČSN 74 4505 Podlahy. Ph.D. petr.tuma. Ing. Petr Tůma, T. aktiv ČKAIT 18.-19.4.2012 Rančířov u Jihlavy

ČSN 74 4505 Podlahy. Ph.D. petr.tuma. Ing. Petr Tůma, T. aktiv ČKAIT 18.-19.4.2012 Rančířov u Jihlavy ČSN 74 4505 Podlahy Společná ustanovení Ing. Petr Tůma, T Ph.D. petr.tuma tuma@betonconsult.cz,, 724 080 924 aktiv ČKAIT 18.-19.4.2012 Rančířov u Jihlavy Ročník 2012 19. 20. září 2012 www.konferencepodlahy.cz

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

ČVUT v Praze Kloknerův ústav

ČVUT v Praze Kloknerův ústav ČVUT v Praze Kloknerův ústav Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích JIŘÍ KOLÍSKO jiri.kolisko@klok.cvut.cz 1 2 3 4 5 6 7 V případě problému se objeví jednoduché dotazy jako Jsou vlastnosti betonu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 Duben 2002

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 Duben 2002 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 Duben 2002 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové ČSN pláště Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým EN 949 a těžkým tělesem 74 6005 Tato norma je českou

Více

SANACE BETONOVÝCH PODLAH

SANACE BETONOVÝCH PODLAH PROVÁDĚNÍ STAVEB, JEJICH ZMĚN A ODSTRAŇOVÁNÍ GARÁŽOVÉ A VRATOVÉ SYSTÉMY SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ REALITNÍ ČINNOST IČ: 272 22 179 DIČ:CZ 272 22 179 Sídlo: 147 00 PRAHA 4- Braník, Údolní 280/15 SANACE

Více

Smykové trny Schöck typ ESD

Smykové trny Schöck typ ESD Smykové trny Schöck typ kombinované pouzdro HK kombinované pouzdro HS pouzdro HSQ ED (pozinkovaný) ED (z nerezové oceli) -B Systémy jednoduchých trnů Schöck Obsah strana Typy a označení 36-37 Příklady

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Kvalitativní+standardy.doc

Kvalitativní+standardy.doc Košumberk 80, 538 54 Luže, IČ: 0083024, DIČ: CZ0083024 OBSAH:. Všeobecně 2. Charakteristiky funkčních geometrických parametrů 3. Související normy a předpisy 4. Požadované vlastnosti některých konstrukcí

Více

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

DLAŽEBNÍ DESKY. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Betonovými dlažebními deskami jsou označovány betonové dlaždice, jejichž celková délka nepřesahuje 1000 mm a jejichž celková délka vydělená tloušťkou je větší než čtyři. Betonové dlažební desky mají delší

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

Sanace betonu. Zásady

Sanace betonu. Zásady Zásady Beton jako stavební hmota se díky svým zvláštním vlastnostem osvědčil ve všech oblastech stavebnictví jako spolehlivý a neopominutelný materiál. I přesto, že je beton velmi odolný materiál, který

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PODLAHY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Pevnostní třída Dle normy Výrobce P5 EN 312 SPANO Použití Do vlhkého prostředí Konstrukce / podlahy Oblasti použití Vodovzdorná obkladová deska vhodná k pokládání

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ - PŘÍLOHA B NEPROPUSTNOST PODLOŽNÍHO MATERIÁLU PO NAMÁHÁNÍ POHYBEM - TAHOVÉ A SMYKOVÉ ZATÍŽENÍ Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA

OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA OPRAVA ČÁSTI CHODNÍKOVÉHO TĚLESA akce: na p.č. 2971 a 1539/3, k.ú. Děčín, Kamenická č.p. 102, 104 investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40538 Děčín místo stavby: p.č.

Více

Stavebně technický průzkum podlahy v komunikačních prostorách A až F garáží v Praze 8, Davídkova ul.

Stavebně technický průzkum podlahy v komunikačních prostorách A až F garáží v Praze 8, Davídkova ul. Příloha P1 k Zadávací dokumentaci na opravu podlah hromadné garáže u Slovanky 2162, Praha 8 Stavebně technický průzkum podlahy v komunikačních prostorách A až F garáží v Praze 8, Davídkova ul. Návrh sanace

Více

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512

P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 P R O D I S ZAK. ČÍSLO: 53512 SVITAVSKÁ 1469 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ 12 INVESTOR: Městys Velké Poříči Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí STAVBA: OBJEKT: DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V LOKALITĚ RŮŽEK VE VELKÉM POŘÍČÍ

Více

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely: BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje Tloušťka lamely: Šířka lamely: Délka lamely: Balení: 14 mm 96 mm 1840 mm 2,12m 2 /12ks Objemová hmotnost: 720 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti: 0,22 W/mK

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.steelcrete.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.steelcrete.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.steelcrete.cz Definice a vlastnosti Beton a výztuž přímo z mixu / autodomíchávače STEELCRETE je beton podle ČSN EN 206-1/Z3

Více

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU

BETONOVÁ DLAŽBA PROVÁDĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO KRYTU 1. Co budeme k provedení dlážděného krytu potřebovat: hrubý štěrk frakce 16-32 mm pro zhotovení ochranné vrstvy hrubý štěrk frakce 8-16 mm pro provedení podkladní vrstvy písek nebo drcené kamenivo frakce

Více

ZÁPIS Z PROHLÍDKY A SPECIFIKACE NÁTĚROVÉ PODLAHY V AREÁLU VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ZÁPIS Z PROHLÍDKY A SPECIFIKACE NÁTĚROVÉ PODLAHY V AREÁLU VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ I n g. J iří Benda, Vrchlic k é h o 7 7 3 / 4, 3 5 0 0 2 C h e b, t e l. 7 7 4 0 4 6 7 2 6, IČ: 7 2 2 7 7 6 1 1 ZÁPIS Z PROHLÍDKY A SPECIFIKACE NÁTĚROVÉ PODLAHY V AREÁLU VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ 19. 03.

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY TP 08/15 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TP 06/05 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TP 06/05 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4.

ČVUT v Praze, Fakulta stavební. seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4. STANOVENÍ VLASTNOSTÍ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA PETR KUKLÍK ČVUT v Praze, Fakulta stavební seminář Stanovení vlastností materiálů při hodnocení existujících konstrukcí Masarykova kolej, 3. 4. 2007 Inovace metod

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Suché stavební směsi 1

Suché stavební směsi 1 Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy a parametry samonivelačních stěrek...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 5. PŘÍČKY I. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Posouzení stavu a provedení veřejného bazénu stavební část, koncepční návrh nápravných opatření

Posouzení stavu a provedení veřejného bazénu stavební část, koncepční návrh nápravných opatření Zakázka číslo: 2016-002596-JaJ Odborný posudek Posouzení stavu a provedení veřejného bazénu stavební část, koncepční návrh nápravných opatření Koupaliště Miroslav, 671 72 Miroslav Zpracováno v období:

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Max Exterior balkonové podlahové desky

Max Exterior balkonové podlahové desky BALKONOVÁ PODLAHOVÁ DESKA Max balkonové podlahové desky Obr. 1 POVRCH HEXA Obr. 2 AKRYL-POLYURETAN (ochrana proti povětrnostním vlivům) S POVRCHEM HEXA UNI-DEKOR POPIS MATERIÁLU Max balkonové podlahové

Více

1. VÝVRTY: ODBĚR, VYŠETŘENÍ A ZKOUŠENÍ V TLAKU

1. VÝVRTY: ODBĚR, VYŠETŘENÍ A ZKOUŠENÍ V TLAKU 1. VÝVRTY: ODBĚR, VYŠETŘENÍ A ZKOUŠENÍ V TLAKU Problematika vývrtů ze ztvrdlého betonu je řešena normou zejména v ČSN EN 12504-1 [1]. Vývrty získané jádrovým vrtákem jsou pečlivě vyšetřeny, upraveny buď

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Betonová dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů

Betonová dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů Betonová dlažba typy dlažeb technické listy vlastnosti a charakteristika barevné a povrchové úpravy colormix - kombinace pigmentů vzorové skladby dlažeb pokládka betonové dlažby CSB - KOST AS01 Technické

Více

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU Investor/majitel objektu: Místo stavby (obec, ulice a číslo objektu): Nákres půdorysu objektu s označení stran objektu: Povětrnostní

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Kontrola pneumatik před obnovou Neopravitelné vady Pracoviště vstupní kontroly Koruna, nárazníková část Separace nárazníkových vložek Separace způsobená tepelně-mechanickými vlivy (přetížení, podhuštění

Více

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre,

Věc: Stížnost na rozpor mezi českou a evropskou technickou normou dopis č.3. Vážený pane inženýre, Ing. Milan Holeček Předseda úřadu Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a statní zkušebnictví Gorazdova 24 P.O. Box 49 128 01 Praha 2 V Praze dne 3.února 2012 Věc: Stížnost na rozpor mezi českou

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o. Construction Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy Sika CZ, s.r.o. Úpravy betonových podkladů PŘÍPRAVA PODKLADU PRO APLIKACI EPOXIDOVÝCH (EP) A POLYURETANOVÝCH (PU) MATERIÁLŮ SIKAFLOOR odstranění starých

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař

Centrum stavebního inženýrství a.s. certifikační orgán na výrobky Pražská 16, 102 21 Praha 10 Hostivař Akreditovaný subjekt podle ČSN EN 17065:2013: List 1 z 35 Pracoviště certifikačního orgánu: pořadové název pracoviště adresa pracoviště 1 Pracoviště Praha Pražská 16, 102 00 Praha 10- Hostivař 2 Pracoviště

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Říjen 2013 Cementobetonové kryty Část 1: Materiály ČSN EN 13877-1 73 6150 Concrete pavements Part 1: Materials Chaussées en béton Partie 1: Matériaux Fahrbahnbefestigungen

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník Název akce: Návrh opravy vstupního schodiště Místo: Objekt krematoria, Liberec 1, U krematoria 460 Investor: Statutární město Liberec, 460 59 Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: AGORA - stavební

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY 2 2. ROZDĚLENÍ HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY A POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ ASFALTOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ 3.

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. (1) Ing. Daniel Makovička (2) (1) České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův

Více

Suché cementové směsi

Suché cementové směsi Suché cementové směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

Osobní ochranné prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou Úvod

Osobní ochranné prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou Úvod Osobní ochranné prostředky pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou Úvod OOPP Podle definice v Evropské směrnici 89/686/EWG ze dne 21. prosince 1989, o přizpůsobení právních předpisů v členských zemích

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Je samolepicí modifikovaná živičná těsnící páska s povrchovou úpravou posypu, modifikovaná elastomery "SBR. Průmyslově předem připravená, konstruovaná a vyvinutá pro efektivní

Více

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE:

DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH BIAXIÁLNÍ TKANINA Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN S VYSOKOU PEVNOSTÍ PRO OPRAVY A ZESILOVÁNÍ KONSTRUKCÍ POPIS: POUŽITÍ: VÝHODY: APLIKCE: DRIZORO CARBOMESH je tkanina z uhlíkových vláken s vysokou

Více

PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8

PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8 DODATEČNÁ INFORMACE č. 12 Zadavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Systémové řešení pro terasy

Systémové řešení pro terasy Systémové řešení pro terasy Tři spolehlivé PCI systémy Trvalá ochrana Variabilita Dlouhodobá životnost 1 2 Tři systémy odolávající nepřízni počasí PCI volba s mnoha výhodami Slunce, vlhkost a mráz jsou

Více

Sklovláknité mřížky Vertex Řešení pro podlahové potěry bez prasklin

Sklovláknité mřížky Vertex Řešení pro podlahové potěry bez prasklin Sklovláknité mřížky Vertex Řešení pro podlahové potěry bez prasklin Philippe CLAVEL Philippe.clavel@saint-gobain.com xxx XXXX xxx.xxxx@saint-gobain.com 120828 2 Podlahové potěry tvoří povrchovou vrstvu

Více

16. Základní požadavky EN 845-2

16. Základní požadavky EN 845-2 16. Základní požadavky EN 845-2 Evropská norma EN 845-2 Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce Část 2: Překlady stanovuje požadavky na předem vyrobené překlady nad otvory do světlosti 4,5

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č.

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Střední část 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného systému

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice REKONSTRUKCE DOKONČOVACÍCH PRACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál

Beton. Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Fakulta stavební VŠB TUO Be - ton je složkový (kompozitový) materiál Prvky betonových konstrukcí vlastnosti materiálů, pracovní diagramy, spolupůsobení betonu a výztuže Nejznámějším míchaným nápojem je

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

BROŽ MODERN TECHNICKÝ LIST BROŽ MODERN. Technické parametry:

BROŽ MODERN TECHNICKÝ LIST BROŽ MODERN. Technické parametry: TECHNICKÝ LIST BROŽ MODERN BROŽ MODERN betonový výrobek na bázi cementu a plniva (kameniva), modifikovaný zušlechťujícími přísadami dlažební prvky Brož Modern jsou vyráběny technologií lití ze samozhutnitelného

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více