Lobbing v Evropské unii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lobbing v Evropské unii"

Transkript

1 Lobbing v Evropské unii Šárka Laboutková Technická univerzita v

2 Lobby výklad pojmu Původ slova : z latiny LABIUM vstupní hala Pojem přichází z USA Lobby hala, vestibul, předsálí Lobby nátlaková skupina

3 Lobby cizí slovo neustálenost české ortografické podoby; krátká historie Lobby podstatné jméno ženského rodu, v češtině nesklonné Odvozená slova zachovávají v základu dvě bb bb Píšeme tedy lobbování, lobbovat Přípony - ista a - ismus se nepřipojují mechanicky,ale ze dvou samohlásek (y a i) zůstává jen i Píšeme tedy lobbista,, lobbing, lobbismus

4 Definice lobbingu neexistuje jedna jasná definice problém negativního vnímání samotného slova lobby mnoho praktiků lobby není spokojena s označením lobbista výhoda používání termínu lobby je mu obecně rozuměno

5 Co chceme od definice Definice lobbingu by měla postihnout: Vymezení cílů lobbingu; Definování lobbingu jako zdroje informací; Transparentnost aktérů lobbingu, Řešení vztahu lobbingu vůči korupci.

6 lobbování versus korupce Americký senátor Mc Cain,, odpověděl na otázku jaký je rozdíl mezi lobbováním a korupcí následovně: To co dělám já, je lobbování, to co dělají mí protivníci, to je KORUPCE.

7 Lobbování definice Lobbing je v určité formě nepostradatelnou součástí jakéhokoliv politického systému. Luigi Graziano,, Lobbying and the Public Interest Lobbing je specializovaná a odborná reprezentace prostřednictvím široké škály prostředků, které v zásadě vylučují korupční výměnu služeb; ; ve své povaze velmi odlišná od obecné nespecializované reprezentace, kterou zajišťují volení zástupci. Jako reprezentant partikulárních zájmů lobbista dodává informace a technicko-odborné odborné expertízy, které mohou být užitečné a někdy rozhodující při definování legislativní a správní regulace.

8 Lobbování v EU definice Za činnost spočívající v ovlivňování je obecně považována typická činnost zájmových skupin, která má za cíl ovlivňovat legislativní a rozhodovací proces EU z pohledu prosazení jejich zájmů, které jsou hypoteticky považovány za odlišné od obecnějších komunitárních zájmů. Schuter O.: Brusel 1995.

9 LOBBOVÁNÍ LOBBISTICKÉ TAKTIKY Přímé lobbování (direct( lobbying) Přímý kontakt a informace Veřejné svědectví (výbor, soud) Publikování expertíz Celoplošné lobbování Vzdělávací kampaně Dopisní kampaně Informační kampaň ( gong public ) Placené kampaně (PRA) Občanská neposlušnost Koalice ZS

10 Taktiky evropského lobbování Taktiky evropského lobování jsou shrnuty van Sheldenem do tzv. metahry tří P. Person zajistit si kontakty na nejvlivnější osoby Position osoby v co nejvyšších funkcích Procedures volba optimálních postupů

11 K tomu je možno přidat ještě zásadu dobrého načasování TIMING IS EVERYTHING

12 Efektivita lobbování Lobbisté mohou zaměřit svoji činnost na Evropskou radu Parlament Komisi

13 Evropská rada nejdůležitější institucí Společenství pro lobbisty je však téměř nedobytnou pevností schází se v tematických orgánech (Rada( pro všeobecné záležitosti (ministři zahraničí), pro zemědělství a ECOFIN (hospodářství a finance) význam lobbování na národní úrovni možnost ovlivňování - pracovní skupiny Rady ministrů (cca 300 rozhodují asi v 80% případů)

14 Evropský parlament legislativní pravomoc v určitých oblastech tzv.procedura spolurozhodování (90.léta) význam osobních kontaktů - intergroups meziskupiny nízký počet asistentů - lobbisté se tudíž stávají žádanými dodavateli externích expertíz strategickým terčem je: zpravodaj, předseda příslušného parlamentního výboru a administrativní struktury Parlamentu

15 Evropská komise srdce institucionální struktury EU navrhuje zákony Radě a Parlamentu, spravuje a zavádí do praxe politiku EU a provádí dozor a ve spolupráci se Soudním dvorem vymáhá evropské zákony národnostní princip výběru komisařů velká koalice širokého spektra zájmů informační izolace prostor pro ZS

16 Lobby a EK Poskytování analýz a informačního monitoringu daného sektoru úloha zpětné vazby jako zásadní subjekt kontroly plnění evropské legislativy možnost ovlivnit samotný začátek procesu vytváření legislativy otevřená politika je tak oboustranně výhodným přístupem Problémy: - nejasná definice výběru konzultatnů do expertních skupin (cca 1200) - otevřenost neznamená transparentnost

17 Empirická data Podle výzkumů agentury Donath-Burson Burson- Marsteller z roku 2001, 2003 a 2005, které jsou zaměřeny na efektivitu lobbování v EU, vede přímý lobbing. Nejkomplexněji je pojatý výzkum z roku 2005, který hodnotí účinnost lobbování z pohledu Evropského parlamentu, Evropské komise i Rady ministrů

18 Efektivita lobbování zdroj D-B-MD Efektivita lobbyingu vlády třetích zemí 4,6 NGOs 5,6 průmysl 5,6 ostatní instituce EU 6,8 vlády členských států 7,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Zcela neefektivní Maximálně efektivní

19 Nejčetnější druhy špatného NGO lobbingu zdroj D-B-MD často 7 5, ,4 5,4 4,3 5,1 5,1 4,6 4,9 4, ,1 2 1 vůbec pozn.: 1 - špatné načasování; 2 - nedostatečné podklady k jednání; 3 - zdůrazňování národního zájmu; 4 - neporozumění EU rozhodování a procedury; 5 - výběr špatné osoby; 6 - emotivní pohnutky na úkor faktů; 7 - nedostatečná transparentnost; 8 - mediální lobbování; 9 - agresivita; 10 - nabízení neetických stimulů.

20 Nejčetnější druhy špatného průmyslového lobbingu zdroj D-B-MD často ,7 5,7 5,5 5,4 5,3 4,9 4,8 4,6 4, ,1 2 1 vůbec pozn.: 1 - špatné načasování; 2 - nedostatečné podklady k jednání; 3 - zdůrazňování národního zájmu; 4 - neporozumění EU rozhodování a procedury; 5 - výběr špatné osoby; 6 - emotivní pohnutky na úkor faktů; 7 - nedostatečná transparentnost; 8 - mediální lobbování; 9 - agresivita; 10 - nabízení neetických stimulů.

21 Zásady vysoké efektivnosti lobbování oslovit ty správné úředníky (poslance, komisaře a ministry) udržovat funkční a aktivní vztah s příslušným poslancem komisařem či ministrem a jejich úředníky dobré načasování (timing( is everything) poskytovat konzistentní, cílené a relevantní informace být objektivní - poskytovat nezkreslené, vyvážené informace bez emocí

22 Pravidla lobbingu v Brusselu více jak profesionálních lobbistů; je druhým největším centrem lobbistů prvenství má Washington D.C. ( cca ) zájmových skupin (v 60. letech to bylo asi 10krát méně): - přes 500 evropských a mezinárodních federací - cca. 250 zastoupení regionů - přes 200 firemních zastoupení - cca. 100 poradenských firem v oblasti managementu a práce s veřejností právnických firem zaměřených na evropskou legislativu

23 Negativní jevy působení lobby poskytování zkreslených informací orgánům EU moderní komunikační technologie (internet a ) usnadňuje organizovat masové kampaně pro či proti určité záležitosti, aniž by bylo možné kvanitifkovat,, kolik má tato kampaň reálných příznivců otázka legitimity zájmů reprezentovaných NNO (NGOs) na druhé straně, podle mnoha NNO zde neexistují rovné podmínky v obecné rovině je kritizován nedostatek informací o lobbistech,, kteří ovlivňují rozhodovací procesy EU, včetně jejich finančních zdrojů

24 Parlament zájmové skupiny a lobby jsou legitimní součástí rozhodovacího procesu EU nutná podmínka je transparentnost povinný akreditační systém zápis do veřejného rejstříku kodex chování prohlášení poslanců EP o finančních zájmech seznamy registrovaných asistentů

25 Z celkového počtu lobbistů je asi 40% (cca 5000) akreditovaných při Evropském Parlamentu, to je asi 8 lobbistů na jednoho poslance. Německo cca 640 Britové cca 350 akreditovaných lobbistů Francouzi a Italové asi 290 Španělé 170 Nové členské státy jich mají dohromady pouze 60

26 Evropská komise první adresář (1993) elektronická verze Databáze CONECCS Konzultace mezi Evropskou komisí a občanskou společností Consultation, the European commission and Civil Society (2001) - princip doborovolnosti - nejasná definice občanské společnosti - oboustranné proudění informací Rejstřík zástupců zájmových skupin Evropská iniciativa pro transparentnost a zelená kniha (2008)

27 Evropská iniciativa pro transparentnost (2005) cílem je zlepšit průhlednost a předvídatelnost práce Komise a procesu jejího rozhodování. role lobby a nevládních organizací v rozhodovacím procesu evropských institucí

28 Nový rámec pro lobbování Dobrovolný registračním systém Společný kodexu chování Systém monitorování a sankcí

29 Rejstřík zástupců zájmových skupin oficiálně otevřen v červnu minulého roku organizace, které ze zapíší do registru, musí identifikovat: kdo jsou co je jejich předmětem činnosti jaký sledují cíl o jaké oblasti politiky se především zajímají spolu s registrem musí podepsat sedmibodový Etický kodex.

30 Kritické momenty registrace Registr požaduje různé informace o finančních záležitostech od různých aktérů. K registraci jsou vyzvány pouze organizace, nikoliv individuální lobbisté,, kteří pro ně pracují. Seznam lobbistických skupin vytvořený Komisí, nezahrnuje další kategorie zájmových skupin, které mají v Bruselu důležité postavení regionální zastoupení, obchodní komory a účetní firmy, které nabízejí kompletní servis zahrnující lobbistické aktivity. Právní firmy jsou očekávány se zaregistrovat, jestliže jejich cílem je spíše ovlivňovat politiku než precedenční právo. Z požadavku registrace by měly být vyjmuty jen v tom případě, kde je nezbytné ochránit práva klienta.

31 Shrnutí lobbování Lobbisté jsou placenými členy zájmových skupin, kteří reprezentují tuto skupinu před vládou. Jsou vybaveni přesnými, cíleně zaměřenými informacemi k určité (a pro zájmovou skupinu důležité) problematice přímé lobbování. Potřeba legislativní úpravy lobbování - zásady: nutnost registrace zájmové organizace, identifikace, veřejná prezentace cílů, přehledné hospodaření s prostředky.

32 Děkuji za pozornost

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy

ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) ČÁST PRVNÍ. Lobbing. Předmět a účel úpravy ZÁKON ze dne 2012 o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Lobbing 1 Předmět a účel úpravy (1) Tento zákon

Více

Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace

Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace Jak ovlivnit politiku v České republice a Evropské unii? Manuál pro nevládní neziskové organizace 2008 Tento manuál vznikl v rámci projektu "Zvyšování kapacit českých a maďarských NNO v oblasti zvyšování

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Lobbing českých subjektů v Bruselu

Lobbing českých subjektů v Bruselu Přemýšlejme o Evropě a její budoucnosti! 3. ročník soutěže 2005 Lobbing českých subjektů v Bruselu Vypracovala: Šárka Machotková Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze Katedra Západoevropských

Více

Quentin Reed Lenka Petráková

Quentin Reed Lenka Petráková Právní a institucionální rámec zákonné úpravy střetu zájmů v České republice: zhodnocení a doporučení Technická zpráva Quentin Reed Lenka Petráková S podporou Norských fondů Grafická úprava: FAÚ MF ČR

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU

EU a organizace občanská společnost (NGOs) Cíle a pilíře EU Obsah Obsah... 1 Evropská ústavní smlouva... 4 Organizace občanské společnosti podle pojetí EU... 8 Definice občanských sdružení a organizací podle EU... 9 Evropská komise...13 Evropský parlament...17

Více

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice

Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Úvod Zpráva o neziskovém sektoru v České republice Zpracovala: Mgr. Tereza Vajdová, PhD. Tato zpráva vznikla na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003 a jedná se o první oficiální zprávu na

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Doporučení pro podporu exportu služeb

Doporučení pro podporu exportu služeb Doporučení pro podporu exportu služeb Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU září 2006 Obsah Úvod... 3 1. Záměr materiálu.3 2. Srovnání překážek z pohledu ZÚ a českých exportérů...

Více

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost...

Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... Vaše vzdělání, Vaše budoucnost... 1 SOFT SKILLS Profesní dovednosti = odborné znalosti + sociální kompetence Požadavky současné doby na pracovníky stále narůstají. Aby bylo možné tyto výzvy úspěšně splnit,

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

identifikace v projektech

identifikace v projektech Karel Neuwirt Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví S využitím podkladů členů pracovní skupiny pro eidentitu estat.cz EFEKTIVNÍ STÁT estat.cz 2010 Poděkování estat.cz EFEKTINÍ

Více

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních

Více

Výroční zpráva za rok 2005 Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2005 Transparency International - Česká republika, o.p.s. , o.p.s. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO. Milan Kudyn, předseda Správní rady TIC. Adriana Krnáčová, výkonná ředitelka TIC 2. PROJEKTY TIC V ROCE 2005. Hrozby a příležitosti strukturálních fondů EU. Kontrola obchodu

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ASOCIACE NNO V ČR ZA LÉTA 2008 2009 Motto: Každá nezisková organizace v ČR je plně samostatným a svébytným subjektem občanské společnosti. Asociace NNO ČR podporuje vše, co nás sbližuje, odstraňuje to, co nás rozděluje a prezentuje náš společný

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY poskytování služeb MONECO, spol. s r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb jsou podmínkami společnosti MONECO, spol. s r.o., se sídlem Gorkého

Více

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004)

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004) Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. Je vaše společnost chráněna proti možným rizikům? Víte, jak rizika správně řídit?

Více