Jednání expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky. 21. října 2011, hod.,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky. 21. října 2011, 14.00 16.00hod.,"

Transkript

1 Jednání expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky 21. října 2011, hod., Americká obchodní komora v ČR, Dušní 10, Praha 1 Účastníci: R.Baček, Siemens P.Dovolil, Platforma pro transparentní veřejné zakázky, zahraniční komory, poslanec TOP09 V.Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj V.Glatzová, Nadační fond proti korupci/veřejnost proti korupci M.Havrda, Nadační fond proti korupci/veřejnost proti korupci P.Herman, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže P.Janíčková, Britská obchodní komora v ČR M.Kameník, Oživení P.Lebeda, Glopolis J.Leščinský, Skanska, Nadační fond proti korupci/veřejnost proti korupci V.Neubauer, poslanec ČSSD D.Ondráčka, Transparency International R.Opltová, Česká bankovní asociace V.Pečeňová, asistentka poslankyně L.Andrýsové (VV) J.Petrů, poslanec ČSSD K.Smolíková, Ministerstvo spravedlnosti ČR V.Sobotka, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR B.Šípová, HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS P.Šulc, Českomoravská konfederace odborových svazů T.Šamanová, Hospodářská komora ČR M.Téra, Svaz průmyslu a obchodu I,Vejmelková, Svaz měst a obcí, Platforma pro transparentní veřejné zakázky 1

2 , Platforma pro transparentní veřejné zakázky Úvod Shrnutí. Tématem setkání jsou části Usnesení Výboru pro veřejno správu a regionální rozvoj, které obsahují pozměňovací návrh TOP09. Některé body z původního pozmenovacího návrhu vypadly. J.Petrů, poslanec ČSSD, zpravodaj tisku č.370: Legislativní proces a aktualizace. Pozměňovací návrhy předložili poslanci Gazdík, Polčák, Krupka, Babor a poslankyně Andrýsová (osvojila si komplexní pozměňovací návrh Ministerstva pro místní rozvoj). Po výsledném hlasování Usnesení Výboru vstřebalo pozměňovací návrhy poslankyně Andrýsové a poslenců Farského, Polčáka. Druhé čtení je naplánováno na schůzi od 25. října, třetí v prvním listopadovém týdnu. Rekapitulace pokusů o úpravu otázky akcií na majitele v rámci zákona o veřejných zakázkách., poslanec TOP09 Stěžejní pro diskusi v plénu bude Usnesení Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vítá aktivitu Platformy. Nedoporučuje spoléhat na řešení v rámci Obchodního zákoníku či Zákona o obchodních korporacích, takové řešení není reálné. Logika pozměňovacího návrhu TOP09: maximální transparentnost těch, kdo chtějí veřejné prostředky. Osvojili si část návrhu Nadačního fondu proti korupci týkající se vlastnictví. Je to věc, kterou je nutné řešit. Cílem je, aby zákon o veřejných zakázkách byl účinný od Ve druhém čtení bude hlasováno odpoledne, bude se kvůli tomu scházet K9. Za týden ve středu proběhne 3. čtení. Pozměňovací nárvh TOP09 se nesmí stát záminkou, aby zákon o veřejných zakázkách neplatil od S připomínkami ze strany Platformy jsme pracovali, upravená verze pozměňovacího návrhu bude legislativně uhlazena o víkendu. Jednu z připomínek (týká se diskvalifikace konkurence možnosti zneužití) považujeme za zásadní, vyžaduje úpravu návrhu, máme řešení. Argumentaci k ostatním připomínkám Platformy a partnerů dodáme taktéž. Připomíná zářijové stanovisko Platformy nepodporuje pozměńovací návrhy, které rozmělňují původní návrh. Otázka, nakolik je pozměňovací návrh TOP09 reformovatelný. Pan poslanec Farský zmínil, že jsou připraveni adresovat jedno téma. Otázka pro přítomné, zda se v této fázi pouštět do opatření, které budou mít tak enormní dopad, zda je vhodné návrh pouze poupravit a nechat v zákoně. V.Fidler, Ministerstvo pro místní rozvoj Dvě připomínky. 1. velká část navrhovaných úprav nepatří do systematiky zákona. Ministerstvo tento jev sleduje již delší dobu. 2. odkazuje na reakci garančního výboru. V této podobě má Ministerstvo pro místní rozvoj s pozměňovacím návrhem problém.reakce v rámci Platformy jsou zřejmé. Hana Marvanová, Nadační fond proti korupci/veřejnost proti korupci Legislativně se zapracování pozměňovacího návrhu stihnout dá. Týden na doladění návrhu je dostatečná doba, některé záležitosti jsou formulační. Jedna z připomínek je zásadní a měla by se řešit. Máme řešení. Ve spolupráci s MMR by to šlo, pokud by byla vůle. Hledat řešení v rámci zákona o obchodních korporacích není vhodné, zlepšení by nastalo až od poloviny roku Návrh úpravy v rámci zákona o veřejných zakázkách je širší, netýká se pouze veřejných zakázek a akciových společností a akciemi na majitele, ale také subdodavatelů. Soukromoprávní úprava nikdy nebude tak 2

3 pŕísná jako veřejnoprávní. Idea je zavést zvýšené povinnosti v rámci zákona o veřejných zakázkách, protože subjekty přijímají veřejné peníze. Toto nemůže řešit zákon o obchodních korporacích. J.Petrů Připomíná, že řešení bylo přislíbeno. P.Herman, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Požadavek na průhlednost vlastnické struktury je oprávněný. Pozměňovací návrh ale představuje zásadní změnu zákona. Do systematiky zákona nepatří, můžeme vést filosofické diskuse. Úprava, jak je navržena, není jednoduchá. Složitost tématu, složité formulace. Je to nová zákonná úprava něčeho, co tady nebylo. Přijímat něco takového v limitu 1 týdne je nezodpovědnost. Mluvíme o zprůhlednění vlastnictví, subdodavatelů kolik firem Vámi navrhovaná úprava ovlivňuje víme? Není to takový počet, že je nakonec věc Zákona o obchodních korporacích? Hlášení Ministerstvu financí do zákona o veřejných zakázkách vůbec nepatří. Jak by se ÚOHS vyrovnal s interpretací takových ustanovení? Odpověď ÚOHS byla záporná... Diskuse o konkrétních bodech navržené úpravy... R.Baček, Siemens K 81 a neumožňuje společnostem jako Siemens účastnit se veřejných zakázek. Jak navrhovatelé upraví toto ustanovení, tak aby fungovalo a nevylučovalo uchazeče typu Siemens? M.Téra, Svaz průmyslu a dopravy Důsledek tohoto bodu bude, že místo konkurenčního prostředí budeme vytvářet specialisty na veřejné zakázky. Jsme pro transparentní a efektivní hospodaření s veřejnými prostředky, ale opatření musí být administrativně zvládnutelná. Upozorňuje na návrh řešení z pera Ministerstva spravedlnosti rozdán materiál Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. K.Smolíková, Ministerstvo spravedlnosti Je to jedna z variant. M.Kameník, Oživení Důležité je pokrýt beneficienta. Diskuse se vrací zpět k pozměňovacímu návrhu TOP09 a 81a a 156d. Upozorňuje na chyby v tisku, komunikační šum. 3

4 Nejde o to návrh shodit. Shrnuje varianty řešení: 1. práce na pozměňovacím návrhu TOP09 v rámci 1 týdne, 2. řešení v rámci Zákona o obchodních korporacích, 3. řešení v rámci Zákona o zvýšení transparentnosti. K.Smolíková Je to jedna z cest. To, co máte k dispozici, je nejnovější verze. Původní zadání bylo řešit všechny beneficienty systémově. Následovaly varianty v rámci obchodního zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Momentálně je ve hře varianta návrhu zákona o zvýšení transparentnosti. Pro systémovější řešení není prostor. Další varianty? 4. Novela zákona o veřejných zakázkách účinná od a politická garance, že otázka vlastnictví se bude řešit, bude se pracovat na funkčním řešení po dobu několika měsíců, nikoliv jednoho týdne. Co je politická garance? Problém transparentního vlastnictví se objevil v prohlášení vlády a ti, kteří měli za povinnost problém řešit, svůj úkol nesplnili. My jsme to vzali za ně a nemůžeme ustoupit. MMR mělo náš návrh k dispozici 2 měsíce, nebyla vůle o něm diskutovat. Máme stanovisko Evropské komise, které dokazuje, že náš návrh je v souladu s právem EU (materiál rozdán přítomným účastníkům).... Diskuse o liknavém přístupu odpovědných. Shrnuje, že pro tuto diskusi zde není prostor. Reakce na připomínky Platformy a partnerů zašlou. Do pondělka zašlou paragrafové znění úprav. Děkuje za připomínky Platformy, rádi zareagují. Není ambice, aby Platforma byla oficiálním připomínkovým místem a brala odpovědnost za pozměňovací návrh TOP09. Věcně ke konkrétním bodům: připomínka týkající se bank a pojišťoven, licence souhlas. Do úpravy lze vložit výjimku. Diskuse. Tato úprava je přísná, pokud by se jednalo o minoritní vlastnický podíl (např. pod 5%). Společnost by pak měla doložit alespoň prohlášení, že není schopna doložit vlastnictví. Povinnost provést sqeeze out, aby se společnost mohla ucházet o zakázku, není to sankce? Řešením by mohlo být, že uchazeč prohlásí, že vlastnický podíl není vyšší než 5%, může prokázat formou vyplácení dividend. Šlo by stanovit procento v závislosti od výše zakázky a kontrolovat, zda 1% akcií nedostává 90% zisku. Jak se to bude kontrolovat? Neřeší to s.r.o., skryté beneficienty. Je to plošné řešení, nebude fungovat. Jak řešit společnosti obchodované na burze? Spadnou do kategorie regulovaný trh. Co všechno je regulovaný trh? Není do promyšleno detailů a bude působit problémy. 4

5 V pondělí doručíme upravený návrh a budeme rádi za vaše připomínky. Úkolem MMR jako gestora zákona o veřejných zakázkách je výklad, stanovisko jak extenzivně či intenzivně jednotlivá ustanovení vykládat. Marek Šavrda, NFPK/VPK Zdůrazňuje, že cílem úpravy je dostat se až k fyzické osobě na konci řetězce. Upřesňuje, že strana TOP09 si osvojila část návrhu Nadačního fondu proti korupci, která se týká rozkrytí vlastnické struktury (tj. část týkající se vyloučených osob nikoliv). Evropské komisi byl zaslán celý návrh NFPK/VPK, anglická verze. Na dotaz a, zda je možné vidět verzi v anglickém jazyce Ano, můžeme poskytnout, i když nevidí úplně přesně smysl tohoto požadavku. M.Téra Musíme vám důvěřovat, že najdete kompromis. Politická odpovědnost je plně na nás. M.Téra Které jsou to ty zásadní změny vašeho návrhu a kterých konkrétních bodů se týkají? 81a? počkejte do pondělí. Jaké jsou možnosti řešení ze strany Ministerstva spravedlnosti v rámci zmíněného limitu 1 týdne? K.Smolíková bude Ústavněprávní výbor jednat o Zákoně o obchodních korporacích. Do té doby se usadí také názor, jakým způsobem řešit otázku průhlednosti vlastnické struktury. Takže se rozhodne po schválení zákona o veřejných zakázkách... K.Smolíková Také v reakci na to, co bude obsahovat... V pondělí bude rozeslán upravený pozměňovací návrh a prosíme o zvážení, jak reagovat, a to zejména u organisací sdružující potenciální dodavatele. Ještě prosba na pana poslance Farského, aby dovysvětlil, proč se z původního pozměňovacího návrhu do Usnesení Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nedostalo 5 z 27 bodů návrhu. 5

6 MMR dostatečně zdůvodnilo, proč tyto body nepřijímat. Na závěr k našemu pozměňovacímu návrhu otevřeli jsme diskusi ohledně rozkrytí vlastnictví, protože toto je poslední možnost, kdy může být tato diskuse vyslyšena. Po schválení novely zákona o veřejných zakázkách by už vyslyšena nebyla. 6

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů

Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Jak se podílet na přípravě (nejen) zákonů Manuál o účasti veřejnosti při přípravě právních předpisů Mgr. Vendula Povolná, program Legislativa září 2007

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Quentin Reed Lenka Petráková

Quentin Reed Lenka Petráková Právní a institucionální rámec zákonné úpravy střetu zájmů v České republice: zhodnocení a doporučení Technická zpráva Quentin Reed Lenka Petráková S podporou Norských fondů Grafická úprava: FAÚ MF ČR

Více

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí.

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 A 2014 ZA OBDOBÍ 1.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 A 2014 ZA OBDOBÍ 1. III. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 A 2014 ZA OBDOBÍ 1. ČTVRTLETÍ 2013 stav ke dni 9. května 2013 Úřad vlády České republiky

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

IV. V y p o ř á d á n í z á s a d n í ch p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m:

IV. V y p o ř á d á n í z á s a d n í ch p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m: IV. V y p o ř á d á n í z á s a d n í ch p ř i p o m í n e k k m a t e r i á l u s n á z v e m: Výstupy a návrhy opatření Pracovní skupiny pro analýzu insolvence a oddlužení Dle Jednacího řádu vlády byl

Více

KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS

KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo financí ČR KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004)

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004) Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. Je vaše společnost chráněna proti možným rizikům? Víte, jak rizika správně řídit?

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Je korupce v oblasti veřejných zakázek

Je korupce v oblasti veřejných zakázek Korupce a oblast veřejných zakázek 6 Jsou stávající tlaky na změny v zákoně o veřejných zakázkách opravdu nezbytné? Je korupce v oblasti veřejných zakázek v ČR skutečně na takové výši, nebo se jedná jen

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice

RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice RIZIKOVÉ OBLASTI PŘI ROZHODOVÁNÍ ORGÁNŮ SAMOSPRÁVY města Černošice Zpracoval: Jan Kotecký Mgr. Vít Sochovský Mgr. et Mgr. Hana Chalupská Oživení, o. s., listopad 2012 OBSAH Obsah... 1 I. Vymezení základních

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o.

Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace. Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Zdravotnictví v České republice a jeho privatizace Nadační fond proti korupci & V97 s.r.o. Obsah Předmluva 3 1 Pojmy a právní rámec 5 1.1 Příjmy zdravotnických zařízení......................... 5 1.2 Kontrola

Více

Z Á P I S. 19. září 2008; 9:00 hod.; MV ČR, náměstí Hrdinů 3, Praha 4; zasedací místnost 1.04, 1. patro

Z Á P I S. 19. září 2008; 9:00 hod.; MV ČR, náměstí Hrdinů 3, Praha 4; zasedací místnost 1.04, 1. patro MINISTERSTVO VNITRA ČR sekce veřejné správy odbor územní veřejné správy Č. j. MV-69775-4/UVS-2008 V Praze dne 3. října 2008 Počet listů: 7 Z Á P I S z porady meziresortní koordinační skupiny pro boj s

Více

NÁVRH MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ

NÁVRH MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ NÁVRH MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR červen 2007 OBSAH I. Úvod...3 II. Poznatky z jiných států...3 III. Stávající česká úprava východiska návrhu...5 IV. Navrhovaný

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání RHSD Únor 2015 Obsah Úvod... 2 1. Stav vyjednávání programů

Více

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové)

Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a Petr Bouda (s přispěním Michaela L. Smithe a Terezy Zběžkové) Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Praha, říjen 2012 Financování politických stran v České republice a potřebné změny regulace Magdaléna Klimešová, Radim Bureš a

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ

VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ VEŘEJNÁ KONTROLA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ STÁTU A SAMOSPRÁV Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS, BRNO 2011 Ekologický právní servis je nevládní

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST IV. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) 1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 1. 1. Název Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 1. 2. Definice

Více