QUO VADIS STAVEBNICTVÍ? Jaké výzvy čekají na

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QUO VADIS STAVEBNICTVÍ? Jaké výzvy čekají na"

Transkript

1 QUO VADIS STAVEBNICTVÍ? Jaké výzvy čekají na lídry oboru? Josef Kotrba Office managing partner 1. března 2011

2 Největší výzvy, kterým budou čelit lídři stavebního oboru Poptávka a udržitelná úroveň stavění Důsledky ekonomického ochlazení v Evropě Specifika vývoje stavebnictví ve střední Evropě Očekávaný vývoj stavebnictví v ČR Poptávka a kapacity na houpačce Udržitelné stavění jako součást trvale udržitelného rozvoje Nutný návrat k přiměřenosti stavebnictví i development Klíč k přežití - trvale udržitelné stavění (Koncept 6P) Nutný návrat k přiměřenosti Image a důvěryhodnost Mediální problém stavebnictví transparentnost tendrů Transparentnost vs. Efektivní stát Výkonnost a konkurenceschopnost Závěr

3 1. Výzva: Poptávka a udržitelná úroveň stavění

4 Důsledky ekonomického ochlazení v Evropě Ztráta způsobená dopady recese bude odeznívat řadu let Například v celé EU27 se zaměstnanost srovná s úrovní, na níž by byla očekávána (a na níž se nastavovaly očekávání) při vývoji bez recese, teprve kolem roku 2025 (!) Kdy dojde ke srovnání ve stavebnictví? Byla to recese nebo jen korekce nepřirozeného růstu? Dopad recese na zaměstnanost v EU 27 Zdroj: European Centre for the Development of Vocational Training

5 Průběh oživení nejprve zpět do roku 2008 Recese za námi, stopy zůstávají Recese za námi, stopy zůstavají ztráta Návrat k obvyklému růstu (ne vždy) Růst viditelně pod před krizovou úrovní Zastavení propadu 85

6 Specifika vývoje stavebnictví ve střední Evropě Diskontinuální vývoj nemovitostních trhů ve střední Evropě => rozkolísání kapacit stavebních firem Po roce 2000 nastal ve středoevropském stavebnictví boom tažený jednak: Přílivem přímých zahraničních investic stimulujících poptávku zejména po průmyslových a kancelářských nemovitostech; Rychlým růstem jednotlivých ekonomik; Přílivem peněz z evropských fondů; Růstem kupní síly a sebevědomí obyvatelstva výrazně stimulující rezidenční výstavbu. Rok 2010 pokračování trendu z roku 2009, stavební firmy ztrácejí zásobu práce v důsledku odložení či zrušení realizace nových zakázek. Problematickým je zejména propad poptávky v inženýrském stavitelství, zejména staveb dopravní infrastruktury, kde rozhodující roli mají veřejné zakázky, vtažení soukromého sektoru formou PPP projektů je teprve v začátcích/diskuzích. Vzhledem k oznámeným iniciativám státního sektoru pokles poptávky na stavebním trhu ještě nedosáhl svého dna. Rovněž se v nejbližší době nedá očekávat výrazný nárůst poptávky soukromého sektoru a obyvatelstva po produkci pozemního stavitelství. Negativní dopad na vývoj stavebnictví může mít zhoršení platební morálky napříč sektorem, nedůvěra bankovního sektoru ve stavebnictví.

7 Očekávaný vývoj stavebnictví v ČR Špatně.hůře nejhůře Existuje reálná obava, že rok 2011 bude pro české stavebnictví horší, než rok 2010: Nemožnost křížového financování se ziskovými zakázkami Cenová válka Nové přerozdělení trhu Nezačínají se téměř žádné nové infrastrukturní stavby Vražedná čtyřkombinace českého stavebnictví pro rok 2011: Omezení veřejných investic do infrastruktury Konec výstavby solárních elektráren Zásoba nemovitostí brzdící restart developmentu V jednom balíku s dalšími zeměmi CE Druhá vlna ekonomické nejistoty bude brzdit soukromé i veřejné investice Může tak dojít ke snížení stavební produkce až na hladinu 78% roku 2008 => což znamená snížení stavebních kapacit nejméně o 22%, spíše však až ke 30%.

8 Hlavní výzva současného stavebnictví Plynulost, přiměřenost, udržitelnost Vývoj stavebnictví kopíruje s určitým zpožděním ekonomický cyklus, dlouhá setrvačnost. Na rozdíl od investorů ale stavebnictví nemůže přímo vyvolat krizi, jen přizpůsobuje své kapacity úrovni poptávky po jeho službách. Díky svému vysokému multiplikačnímu efektu však významně přispívá k růstu či naopak k delšímu a hlubšímu poklesu. Z pohledu ekonomiky je nutné s tímto faktem pracovat. V době nepřirozeného boomu se přirozeně rozšiřuje kapacita a ceny jdou nahoru díky neustálé disproporci mezi poptávkou a nabídkou. V době krize skokově vzniká výrazný přebytek kapacit a v kombinaci s klesajícími cenami stavebních prací táhne stavební firmy ke dnu.

9 Role státu ve stavebnictví Nutná proticyklická funkce veřejných investic Výkyvy v poptávce (i ze strany státu) vedou zejména k: vytváření nadbytečných kapacit nebo naopak nedostatku kapacit rozkolísání cen na trhu nemovitostí rozkolísání trhu práce (chybějící zaměstnanci vs. přebytek zaměstnanců) Stát, jakožto nenahraditelný investor, by měl svou stabilní koncepcí a investiční strategií celý systém stabilizovat a nikoliv naopak. Role státu by měla být v zajištění plynulosti přechodu mezi jednotlivými fázemi ekonomického cyklu. Stát jako investora stavebních zakázek nemůže nikdo nahradit = stabilizační efekt státu jako klíčového investora. Svou investiční aktivitou může stát ovlivnit také privátní investiční aktivitu Stát jako investor musí plánovat dlouhodobě, transparentně, tak aby stabilizoval poptávku na trvale (dlouhodobě) udržitelné úrovni = stabilizace stavebnictví na této trvale udržitelné hladině (výkyvy v privátní poptávce pak může sektor snadno absorbovat) Mít na vědomí pozitivní a zejména negativní multiplikační efekt stavebnictví vzhledem k zaměstnanosti a pozitivní fiskální efekty

10 Klíč k přežití - trvale udržitelné stavění Koncept 6P Potřebnost stavět to, co je potřeba, co je nezbytné Přiměřenost Plynulost/ Plánovatelnost Průhlednost Partnerství Profinancovatelnost stavět nejen, co je nezbytné, ale co si mohu dovolit, co má jasně spočítané pozitivní efekty a návratnost (včetně zapuštěných nákladů) na straně investora transparentní plán co stavět a kdy, včetně prioritizace mít krizový plán čemu dát kdy přednost na straně stavebních firem umět plánovat kapacity veškerých výběrových řízení, plánů, procesů Průběžná nezávislá kontrola zakázek od zadání až po dokončení hledání nových forem spolupráce, využívání synergií, např. koncept Work-Together jako účinná alternativa k diskutovaným PPP projektům určení priorit z hlediska státu, jeho investiční strategie a na to navazující daňové určení na investice z národních zdrojů, hledání nových forem financování, přenesení rizik na investory, transparentní formy konceptů (PPP vs. dlouhodobý dodavatelský úvěr).

11 2. Výzva: Image a důvěryhodnost

12 Image a důvěryhodnost Mediální problém stavebnictví transparentnost tendrů Zjednodušování problému, chybí kvalifikovaná veřejnost, která klade správné otázky: Negativní medializace nákladů na výstavbu dálnic stavebnictví = viník korupce a drahých staveb ; je to však pravda? Stejný problém i ve světě - příklad ze Spojených států - srovnání 15 různých projektů ukázalo, že cena za míly dálnice může oscilovat mezi 1,9mil. (v nezastavěné oblasti) USD až 188 mil. USD (ve vysoce zastavěné městské oblasti s řadou mostů, tunelů, přivaděčů, přechodů pro jeleny). Problém není na straně stavebních firem, ale na straně zadavatelů staví se to, co je opravdu potřeba / přiměřené? Korelace mezi mírou korupce a efektivitou vlády: Snížit korupci znamená zvýšit efektivitu veřejného sektoru V otázce korupce a efektivity veřejného sektoru existuje tvrdé rozdělení na Východ a Západ Při dané míře efektivity vlády máme vyšší index vnímání korupce (více se u nás o korupci mluví/píše? Je viditelnější?) stejně efektivní vláda jako Španělsko, ale značně horší vnímání korupce

13 Transparentnost vs. efektivní stát 2,5 Finland 2 Sweden Netherlands Government Effectiveness (2,5-best, -2,5-worst) 1,5 1 0,5 Czech Republic Slovakia Hungary Croatia Poland Italy Lithuania Latvia Bulgaria Austria Belgium United Kingdom France Germany Portugal Estonia Ireland Slovenia Spain 0 Romania -0, Corruption Index (10-best, 0-worst) Zdroj: Source: Transparency International, World Bank

14 3. Výzva: Výkonnost a konkurenceschopnost

15 Výkonnost a konkurenceschopnost Kam tedy chceš jít, české stavebnictví? Stavebnictví dlouhodobě rostlo, zlepšovaly se stavební materiály a technologie, ale významně zaostávaly investice do inovací. Nutnost vzdělávání zákazníků chtějte nejvyšší kvalitu za nejlepší cenu. Konzervativnost a resistence vůči změnám v řízení představuje překážku v růstu efektivity, hledání nových konceptů. Stavebnictví díky své podstatě (unikátnost každého projektu) nedosáhne hodnot automatizované výroby, avšak prostor pro změny a zlepšení je významný. Nutné změny se musí týkat zejména: systému řízení firem a zakázek směrem blíže k štíhlému stavebnictví ; investic do lidského kapitálu, organizace práce a její produktivity; účinného controllingu a řízení rizik; investic do IS/ICTřešení jakožto podpory pro zvýšení efektivity většiny procesů.

16 Závěr Kam tedy kráčíš, české stavebnictví? České stavebnictví má bohatou a silnou historii, nicméně je nutné se dívat do budoucnosti. Stavebnictví, či alespoň jeho lídři, musí dříve či později kráčet směrem k: zaměření se na zákazníka plnění potřeb zákazníka; zvyšování přidané hodnoty zákazníkům a vyšší využívání know-how ve smyslu poradenství investorům value engineering; užší spolupráci s investorskou, developerskou a bankovní sférou work together; vyšší výkonnosti a konkurenceschopnosti po vzoru jiných odvětví štíhlé stavebnictví; technologicky vyspělejšímu prostředí investice do inovací; lepší image a větší transparentnosti zlepšení mediálního obrazu.

17 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Deloitte Česká republika

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 1 Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví

Více

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu Studie, březen 2009 Finanční krize v rezidenčním developmentu 2 Obsah Úvod 5 1 Nemovitostní trhy v turbulentním období 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech 7 1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

SMARTstavebnictví. Jaká bude strategie v dopravě? Strategie. Výsledkový servis. Analýza

SMARTstavebnictví. Jaká bude strategie v dopravě? Strategie. Výsledkový servis. Analýza SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 212 Strategie Právní rizika expanze české stavební společnosti do zahraničí str. 7 Výsledkový servis Stavebnictví je již 4. rok

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010

Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 STAVEBNICTVÍ Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 VÝZKUM POTENCIÁLU STAVEBNICTVÍ V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY REZIDENČNÍ PARK BAAROVA 2 Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 www.studiestavebnictvi.cz

Více

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015

KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 STAVEBNICTVÍ KVARTÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ Q2/2015 Investoři - Projektanti - Stavební firmy Generální partner Projekt: Kaštanová - Centrum bydlení a designu Investor: Ing. Radek Černý Architekt:

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Situace před FX intervencí Deflační ofenziva Spotřebitelské ceny (říjen 2013): CPI 0,9 % y/y MP inflace:

Více

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013. Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013 Obsah ANALÝZA KONKURENCESCHOPNOSTI... 2 EXECUTIVE SUMMARY... 2 I.1 POJETÍ KONKURENCESCHOPNOSTI...

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Národní analýza současného stavu

Národní analýza současného stavu Nejlepší stavby v České republice oceněné v přehlídce Stavba roku v letech 2001-2011 Národní analýza současného stavu Odborné vzdělávání stavebních profesí v oblasti energetické náročnosti budov a OZE

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více