Slovo šéfredaktora. Str. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo šéfredaktora. Str. 2"

Transkript

1 j

2 Slovo šéfredaktora O d vydání minulého čísla se událo mnoho významnývh věcí a je velmi težké vybrat ty nejdůležitější. Tak předně byly oznámeny výsledky maturit, a ačkoliv měli naši maturanti výbornou úspěšnost, ani jim se nevyhnuly problémy s vyšší verzí maturity z matematiky a též se svérázným hodnocením slohových prací, které způsobuje stejný poprask. Dále pak korupční kauza spojená se sedmimiliónovým úplatkem v krabici od bot, nalezené u jistého nejmenovaného politika. Ačkoliv se osobně o politiku zajimám jen velmi povrchně, tak tato událost mne zaujala na tolik, že jsem sledoval i jeho parlamentní obhajobu a musím říct, že jsem se už dlouho takto nepobavil. Nesmím ovšem zapomenout na nezapomenutelný Sportovní kurz, kterého jsem se také zůčastnil. O tom všem a mnohem více se dočtete na stranách Červnového čísla časopisu Presík. Za nový tým redaktorů Presíku Marek Bělohoubek Toto číslo připravil Marek Bělohoubek Obálku navrhl Daniel Vrána Str. 2

3 Obsah: Vyhodnocení maturit za školní rok 2011/ Předávání maturitních vysvědčení na Staroměstké radnici 6 Státní maturity kopec ostudy, velmi málo pozitiv 7 Připravil netradiční palačinku, vyhodily ho od maturity 12 Soutěž studentů ZŠ v IT schopnostech 2. Ročník 13 Konference Netacad Excellence Netacad Games 2012 nominační kolo 16 Formule F1 ve školách 17 Světový den bez tabáku 17 Dobytí pevnosti Unicorn 18 The Human body 18 Úvaha - Moje výška 19 ROZHOVOR S MATURANTY PO PADESÁTI LETECH 19 Adrenalinové sporty 21 Věda a technika Úvahy 22 František Nekovář: Nelamte si s tím hlavu 30 Korupce Úvahy 31 Školství v ČR 34 PŘEČETLI JSME ZA VÁS 35 SPORTOVNÍ KURZ PRVÁKŮ 37 POPRASK a POHÁR PRIMÁTORA, VŠECHNA ČEST NAŠIM STUDENTŮM 37 Str. 3

4 VYHODNOCENÍ MATURIT ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Ing. Radko Sáblík ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Ve středu 13. června 2012 odtajnil Cermat výsledky našich studentů z písemné části maturity z českého a anglického jazyka, čímž byly výsledky maturit zkompletovány. Celková bilance maturit za školní rok 2011/2013 je uvedena níže. Zhodnocení maturit obecně S celkovými výsledky letošních maturit jsem jako ředitel spokojený, studenti opět prokázali svoji úroveň ve všech částech značně komplikovaného systému maturit. Což potvrzují nejen jejich výsledky, ale i předsedové maturitních komisí z jiných škol, kteří chválili naše studenty za jejich schopnost komunikace, prezentace i jejich připravenost. Celkový systém maturit Celkově systém maturit považuji za nevhodně nastavený a za nutný změnit, což je obsahem mého dalšího podrobného komentáře. Největší a vlastně jediný problém Nejhorší částí maturity byla písemná část z českého jazyka, kde ani naše škola nezůstala ušetřena velmi svéráznému posuzování hodnotitelů. A tak se stalo, že student, který v rámci maturitního projektu dokázal vytvořit vysoce odborný výukový materiál o cca 150 stránkách, nebo-li vlastními slovy napsaná odborná skripta, propadl ze slohu z českého jazyka, neboť jeho velmi zajímavě napsaná úvaha o vlivu počítačů na mladé lidi dle mínění hodnotitele nesplnila jakési kritérium. Jistě je též zajímavé, že tentýž student z didaktického testu i ústního zkoušení získal známku výborná, tedy propadl celkově z českého jazyka se známkami 1, 1, 5. Což mu komplikuje zápis na vysokou školu, celkem je již přijat na dvě vysoké školy. Pochybných hodnocení však bylo více, jak jsem mohl osobně posoudit a jak konstatovali i vyučující českého jazyka. Podrobnější vyjádření k tomuto problému je v mém dalším komentáři, který se zabývá touto konkrétní části maturitní zkoušky. Vyznamenaní studenti 23 studentů, 16,3 % studentů Celkem 23 studentů letos dosáhlo na vyznamenání u maturity, což je 16,3 % studentů, kteří maturitu skládali. Vyznamenaných mohlo být více, ale ti nejlepší studenti si vzali vyšší verzi z matematiky a byť v ní všichni uspěli, většinou jim pokazila celkový průměr. Například student Suchánek získal samé jedničky a trojku z matematiky z vyšší verze Jejíž nastavení způsobilo první ze skandálů kolem letošních maturit, spojených s podivnou záškodnickou organizací s názvem Cermat. Str. 4

5 BILANCE MATURIT PO OBORECH : K maturitě mohlo jít celkem 148 studentů, připuštěno k ní bylo 141 studentů, k maturitě tedy nebylo připuštěno 7 studentů, což je 4,7 % studentů. Maturitu složilo úspěšně celkem 127 studentů, což je 90,1 % studentů, kteří byli k maturitě připuštěni. Níže je uvedena bilance po jednotlivých oborech vzdělání. Obor vzdělání Informační technologie Počet tříd Počet studentů Maturovali Prospěli % Prospěli ,8 Obor vzdělání Technické lyceum Počet tříd Počet studentů Maturovali Prospěli % Prospěli ,0 BILANCE MATURIT PO PŘEDMĚTECH : Úspěšnost studentů za celou školu u didaktických testů, opravovaných centrálně Cermatem bez vlivu lidského faktoru: Matematika : 98,9 % (neuspěl 1 student ze třídy 4.L) Český jazyk : 100,0 % Anglický jazyk : 100,0 % Písemná část z českého a anglického jazyka byla vyhodnocována nezávislými Cermatem vybranými hodnotiteli, ústní část maturitní zkoušky pak vlastními vyučujícími školy, pod dohledem předsedy maturitní komise z jiné školy. Obor vzdělání Technické lyceum : Profilová část : Obhajoba maturitního projektu : 100,0 % Výpočetní technika : 100,0 % Matematika : 96,0 % (neuspěl 1 student) Společná část : Matematika didaktický test : 96,0 % (neuspěl 1 student) Anglický jazyk celkem : 100,0 % Anglický jazyk ústní : 100,0 % Anglický jazyk didaktický test : 100,0 % Anglický jazyk písemná práce : 100,0 % Český jazyk celkem : 96,0 % (neuspěl 1 student) Český jazyk ústní : 100,0 % Str. 5

6 Český jazyk písemná práce : 96,0 % Český jazyk didaktický test : 100,0 % Celková úspěšnost u maturity : 92,0 % (neuspěli 3 studenti z 25) Obor vzdělání Informační technologie : Profilová část : Obhajoba maturitního projektu : 100,0 % Technické vybavení : 98,3 % (neuspěli 2 studenti) Programové vybavení : 100,0 % Společná část : Matematika didaktický test : 100,0 % Anglický jazyk celkem : 100,0 % Anglický jazyk ústní : 100,0 % Anglický jazyk didaktický test : 100,0 % Anglický jazyk písemná práce : 100,0 % Český jazyk celkem : 92,2 % (neuspělo celkem 9 studentů) Český jazyk ústní : 100,0 % Český jazyk písemná práce : 92,2 % Český jazyk didaktický test : 100,0 % Celková úspěšnost u maturity : 90,5 % (neuspělo 11 studentů ze 116) Celková úspěšnost u maturity za školu : 90,1 % Z toho z českého jazyka : 92,9 % Ze všech dalších předmětů dohromady : 97,2 % PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ NA STAROMĚSTSKÉ RADNICI Ing. Radko Sáblík ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Dovolím si tvrdit, že předání maturitních vysvědčení v nádherném historickém Brožíkově sále na Staroměstské radnici v pondělí 18. června 2012 bylo zlatou tečkou za letošními maturitními zkouškami. Je nutné poděkovat panu primátorovi Prahy panu docentu Bohuslavu Svobodovi za zapůjčení prostor Staroměstské radnice a úředníkům magistrátu za bezvadnou službu během akce. Rovněž tak ředitelce Odboru školství, mládeže a sportu magistře Lence Němcové za její účast a projev. Str. 6

7 Obavy některých třídních profesorů, že se studenti nezúčastní, neboť budou potřebovat maturitní vysvědčení dříve, a poté již nebudou cítit důvod se zúčastnit slavnostního předání, se ukázaly jako neopodstatnělé. Studenti si sice v mnoha případech skutečně maturitní vysvědčení převzali již ve čtvrtek či pátek v předchozím týdnu, ale pouze si udělali ověřené kopie pro vysoké školy, a pak originál vysvědčení zase vrátili, aby si ho slavnostně převzali následující pondělí. Chybělo opravdu jen pár jednotlivců, kteří konali zkoušky na vysokých školách a nebylo v jejich silách si termín přehodit. Naopak se některým podařilo dojednat posunutí zápisu, aby na tomto slavnostním aktu mohli být. A dle mého udělali dobře, neboť akce měla společenský rozměr, byla důstojným zakončením jejich středoškolského studia, mnohdy před zraky přítomných rodinných příslušníků či přátel. STÁTNÍ MATURITY KOPEC OSTUDY, VELMI MÁLO POZITIV Ing. Radko Sáblík ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Vyzývám politiky všech parlamentních stran, nastavte jasná, jednoduchá a transparentní pravidla a zastavte neskutečnou ostudu kolem státních maturit, která devastuje morálku mladé generace. Pár obecných úvah Státní maturity jsou zářným příkladem, jak lze dobrou myšlenku pohřbít díky neschopným a nekompetentním lidem, kteří se jí chopí. Po čtrnáctileté přípravě byl pod dohledem pana Zeleného, pod vlivem neshod politické reprezentace, i usilovnou tvůrčí prácí různých odborníků, vytvořen neskutečně administrativně a finančně náročný moloch, který z dobrého záměru zajistit minimální znalosti maturantů, vytvořil obludu, která teď díky skandálům požírá sama sebe. V jednoduchosti je síla. Současný systém státních maturit je taky síla, spíše se však hodí napsat opravdu silná káva. S odvoláním pana Zeleného souhlasím, bojím se však, aby tím vše neskončilo. Chyba není v jedné osobě, byť ta nesla za státní maturity osobní zodpovědnost, ale ve vytvořeném systému, který je nastavený špatně a nesmírně složitě. Chceme-li státní maturity zachránit, vrátit jim důstojnost a nepoškozovat maturanty, je třeba celý systém zeštíhlit, zjednodušit a udělat z něho obranný val, přes který by se neměli dostat studenti, Str. 7

8 kteří si získání maturitního vysvědčení opravdu nezaslouží. Zároveň tím postupně budou donuceny některé školy, aby buď zlepšily výuku a zvýšily svou náročnost na studenty, anebo svou činnost na poli vzdělávání mladé generace ukončily. Pracovníci Cermatu si dělají, co chtějí, arogantně omlouvají svá kolosální selhání, blahosklonně přecházejí neskutečná pochybení. Vůbec jim nedochází, že si zahrávají s osudy mladých lidí, kterým mohou minimálně znepříjemnit či dokonce znemožnit jejich další profesní rozvoj. Navíc jejich neskutečně povýšené chování ničí morálku nové generace, která se setkává na prahu svého života s drsným příkladem projevu arogance moci, kterou nad nimi organizátoři a hodnotitelé mají. Odmítám tezi, že mladá generace je horší než ta předchozí. To je klišé, které se používá opakovaně tisíce let zpátky. Odmítám tezi, že je mladá generace nezvladatelná. Není, pouze je doposud nezkažená, ještě ji nedokázala pohltit pochybná morálka generací starší, plná ostudných kompromisů, plná přetvářky, kde vyčůranost je považována za ctnost a slušnost za slabost. Z několika mediálně zajímavých excesů mladých lidí nelze hodnotit novou generaci, vždyť i v té starší jsou lidé se sklony k šikaně, narkomani, dokonce i kriminálníci. A také paušálně neodsuzujeme celou starší generaci. Mladí lidé dokáží uznat svou chybu, ale velmi těžce nesou jakýkoli projev nespravedlnosti. Prostě jsme je ještě úplně nedokázali zkazit. Mladá generace je jiná, je přemýšlivější, sebevědomější, nenechá si nic namlouvat, pokládá otázky, chce na ně jasné odpovědi. Přesně to, co musí nutně dráždit pracovníky a spolupracovníky Cermatu. Kdyby systém státních maturit poškodil jediného studenta, je to velká chyba. Když poškozuje desítky a stovky studentů, je to zločin, páchaný na mladé generaci. Je to ale jen pokračování jiného zločinu, kterým je způsob výuky v některých předmětech, prosazovaný dalšími nekompetentními odborníky. Ve své vlastní škole vidím, jaký obrovský rozdíl je ve způsobu výuky technických předmětů, v případě informačních technologií dvojnásob, a dalších klasických všeobecně vzdělávacích předmětů. Což ale padá především na vrub špatného systému, konkrétní vyučující s tím může udělat jen málo, neboť musí odučit to, co bude později prověřováno. Pokud by se vyučující dynamicky se rozvíjejících moderních technologií drželi pravidel nastavených v jiných předmětech snad za Rakouska Uherska, byli by všem pro smích. U všeobecně vzdělávacích předmětů se to tak nějak promíjí. Studenti na naší škole dokáží v drtivé většině dobře prezentovat, vystupovat před publikem, obhajovat svou práci, jsou schopni kultivovaně a odborně správně odpovídat na dotazy. Ale ne díky výuce v humanitních předmětech, ale díky právě různým referátům, prezentacím, seminárním a nakonec i maturitním projektům, což je oblast vycházející z předmětů odborných. Kde se učí spojovat teorii s praxí, využívat multimédia, hovořit na kameru, vystupovat s vlastní prezentací u interaktivní tabule. Tedy vše, co se jim například v českém Str. 8

9 jazyce či společenských vědách obecně nedostává, díky špatně nastaveným Rámcově vzdělávacím programům. Vezměme si jen ten nešťastný český jazyk. Studenti jsou zatěžováni blbostmi, nebojím se použít tento silný výraz, které nikdy v reálném životě nevyužijí. Větné rozbory, a podobné pozůstatky dob minulých, zabírají čas, který by mohl být věnován na procvičování studentů ve schopnosti napsat souvislý a duchaplný projev bez gramatických chyb, ve schopnosti sebe a svou práci prezentovat, ve schopnosti utvořit si vlastní názor a ten poté kultivovaně a za použití odborných výrazů vyjádřit. Písemnou i mluvenou formou. Paměť je nutné trénovat, nechť klidně studenti recitují básně, alespoň se naučí kultivovanému projevu a práci s řečí, schopností měnit intonaci, dávat důraz na slova či věty, zaujmout posluchače. Ale přestaňme se držet jak klíště zažitých schémat. Logické myšlení se dá opravdu trénovat jinak, než větným rozborem. Což je další scestný argument obhájců starých pořádků. Při rozebírání děl autorů po větné stránce i jejich smyslu, se neshodnou ani kovaní kritici, jejichž společným znakem je většinou to, že sami nic moc velkého nevytvořili, ale živí se svéráznou interpretací práce těch úspěšnějších. Vždyť každé literární dílo nutně musí na každého působit jinak, v mnohých může vyvolat různé asociace, dané jejich vlastními prožitky, vyvolat mrazení v zádech, spojené s jejich rodinnými tragediemi a podobně. Být pro každého různě silné. Nebylo by mnohem lepší, kdyby student dokázal vysvětlit, jak na něho daný výtvor zapůsobil, než se babrat v tom, jaké výrazivo autor použil či co chtěl autor obecně říci? Lépe vyjádřeno, co si učené dámy a pánové myslí, že chtěl říci? Přesně toto zvěrstvo ukázaly i maturitní slohové práce z českého jazyka. Nepodezírám nikoho z úmyslu vědomě poškodit studenty. Podezírám některé hodnotitele z plochého pohledu na svět. Podezírám autory hodnocení z naprosto nevhodně nastavených kritérií hodnocení. Hloubavý a přemýšlivý student dobře vyjádřil své poněkud rozpolcené názory, které si na prahu svého života správně snaží utvořit a dokonce je i zajímavě popsal. Jenže, můj ty bože, se lehce odchýlil od nějaké šablony a kýmsi nastavených pravidel. Lépe je na tom ten, kdo kostrbatě vyjádřil nějaké klišé, větami toporně sestavenými, ale dodržel jistý slohový útvar. Opravovat slohovou práci by měl jednoznačně opravdový pedagog, který navíc daného studenta zná, protože dokáže pochopit jeho myšlenkové pochody. Měl by hodnotit jeho způsob vyjadřování, jeho schopnost vytvořit rozvinuté věty, dát jim hloubku a myšlenku. A k tíži mu přičíst hrubé gramatické chyby, kterých se v textu dopustil. Ale vyhodit jedničkáře proto, že se možná trochu ve svých zajímavých úvahách odchýlil od nějaké šablony? Když dokázal svým slovům vdechnout život? To udělá jen úředník s plochým myšlením, nikoli skutečný pedagog. Za naprosto špatné považuji, že se student nedozví, kde udělal chyby. Kdyby pedagog v mé škole neukázal studentům testy s vyznačenými chybami, považoval bych to za profesní selhání, a kdyby se to opakovalo, za důvod k rozvázání pracovního poměru. Str. 9

10 Co žádám po politicích? Vážení poslanci, bez rozdílu politické příslušnosti, ukončete tragikomedii nazývanou státní maturity a nastavte nová, jasná, jednoduchá a přehledná kritéria. Ponechejte pouze strojově vyhodnotitelné testy, u kterých budete trvat na jejich odborné a kvalitní přípravě. Tyto testy nechť jsou jednotné pro všechny studenty a neznamenají nic jiného, než jejich právo přistoupit ke konání ústních maturit, již v režii příslušné školy. Ti, kdo nedokáží těmito testy projít, prokáží svou nepřipravenost získat maturitní vysvědčení. Ti další pak spravedlivěji ohodnotí jejich pedagogové, kteří mohou vzít v úvahu jejich čtyřletou práci, jejich osobnost, jejich dovednosti, spolu s jejich jednorázovým výkonem při závěrečné zkoušce z dospělosti. Můžeme se bavit o nastavení složitosti oněch testů, kde budou jednoznačně správné odpovědi a které tím pádem budou vyhodnoceny bez vlivu lidského faktoru. Za ideální bych považoval testy z cizího jazyka, opravdu základů a praktického využití matematiky, praktického používání a chápání českého jazyka, základu společenského přehledu a základu gramotnosti v práci s informačními technologiemi. Možná by stačily pouze první tři oblasti, další by se mohly přidat později či nepřidávat vůbec. Co podporuje můj návrh? Člověk buď maturitu má, nebo nemá. Co je to vyšší a nižší úroveň? Jde o lepšího či horšího maturanta? Ale vždyť to nelze takto vůbec srovnávat. Průměrný student z naší školy odchází s maturitním vysvědčením, připraveností studovat dále na vysoké škole a několika odbornými a mezinárodně uznávanými certifikáty z různých oblastí informačních technologií. Možná nemá tak do hloubky probrané humanitní obory, při čtyřech hodinách týdně ve všech ročnících je z matematiky připraven velice solidně, což dokladuje během dalšího studia na vysoké škole. Možná neví tolik o biologii, ale umí daleko víc z jiné oblasti, i díky maturitním projektům a díky získaným certifikátům. Je na tom lépe či hůře, než průměrný student gymnázia, zaměřeného na všeobecné předměty, které má dotovány více hodinami? Nesrovnávejme nesrovnatelné. Neumožňujme pouze získání maturity těm, kteří si ji nezaslouží, neboť neprokáží ani základní obecné dovednosti a znalosti z oblastí, které musí být společné pro všechny maturanty. Tam testujme, tam třiďme zrno od plev, další už nechávejme na školách a jejich dobrém jménu. Jen škola špatná nebude mít nároky na své studenty a na tu nikdy dobří studenti chodit nebudou. Některé otázky a odpovědi Otázka první jsou pro nás studenti number one? Za sebe odpovídám, že pro mě ano a tuto tezi razím i na své škole. Studenti tu nejsou proto, aby vedení škol a učitelé měli práci, a už vůbec ne pracovníci Cermatu a podobných institucí. Tato teze neznamená se podbízet studentům, ale dávat jim možnost rozvíjet svůj talent, připravovat pro nadané studenty nadstandardní vzdělávací programy, u nás pak možnost získání mnoha certifikací podle svého zájmu, výběr volitelného předmětu a vhodného téma celoroční maturitní práce. Dobré školy podporovat talent studentů dokáží, špatné nikoli. K tomu není potřeba státních maturit, ale dobrý management dané Str. 10

11 školy. I v Cermatu by si toto někde měli vyvěsit, studenti jsou i pro ně number one a oni by tak měli slevit ze své arogance a nalézt pokoru. Otázka druhá proč státní maturity? Oficiální a správná odpověď zní, že jde o nastavení určité laťky, kterou musí dokázat přeskočit každý student, který chce získat maturitu. Tento princip státních maturit já osobně naprosto a jednoznačně podporuji. Nesprávná, ale pravdivá odpověď zní bohužel jinak. Státní a regionální moloch povolil vznik mnoha škol, mnohé školy teď zejí prázdnotou a ve snaze udržet či získat studenty, slevují ze svých požadavků a dávají maturity za nic. Jelikož politici již nedokáží školy rušit, neboť se vždy zvedne vlna nevole a nikdo nechce naštvat své voliče, volí záchrannou brzdu v podobě státních maturit. Otázka třetí co znamená vliv lidského faktoru? Moje zkušenosti ukazují jednoznačně na fakt, že se stěží domluví vyučující stejného předmětu v jednom kabinetě na stejné váze jednotlivých okruhů hodnocení práce studenta. Jak se tedy mohou dohodnout stovky hodnotitelů? Prostě nemohou, i kdyby se snažili sebevíc. Jednoznačně odmítám, aby o úspěšnosti studenta, například u slohových prací z českého jazyka, rozhodovala náhoda, k jakému hodnotiteli bude jeho práce zařazena. Je to krajně nespravedlivé a tudíž nesprávné. Otázka čtvrtá k čemu je vyšší verze maturit? Toto považuji za nesmysl od samého počátku. Vysoké školy tento způsob hodnocení studentů nepotřebují. Ty vysoké školy, které mají nedostatek studentů, berou všechny. Vysoké školy, které mají převis zájemců, si mohou udělat testy šité na míru pro jejich obor. Bude a je to mnohem jednodušší a efektivnější, než pochybné vyšší úrovně státních maturit, které si volí jen nepatrné procento studentů a domnívám se, že po fiasku letošní vyšší verze z matematiky, jich příští rok bude ještě méně. Jde pouze o vyhozené peníze. Otázka pátá které školy jsou lepší a které horší? Odmítám často opakované klišé, že obecně gymnázia jsou lepší a odborné školy horší. Jsou skvělá a prestižní gymnázia, ale jsou skvělé a prestižní odborné školy. Jsou gymnázia špatná a stejně tak odborné školy. Ve statistikách pochopitelně hraje roli vstupní materiál, což ale ovlivňuje sama škola tím, jak se profiluje, jak se prezentuje, co může svým klientům nabídnout. Vezměme si jen, co musí zvládnout student čtvrtého ročníku na naší škole. Minimálně 100 hodin práce doma, ve většině případů daleko více, věnuje vypracování maturitního projektu, včetně závěrečné zprávy, přípravy maturitní prezentace, komunikace s odborným konzultantem a mnohdy i dalšími řešiteli. Úspěšné dokončení projektů typu vznášedla, robota, krátkého filmu, různých modelů, ale i podpůrných výukových materiálů, není zadarmo. Každý maturitní projekt na naší škole musí mít své využití, jinak jeho téma neschválím. Další desítky hodin studentovi zabere příprava na získání odborných certifikátů, další desítky na vytvoření výstupů z laboratoří v odborných předmětech. K tomu zvládne dobře český jazyk, anglický jazyk a matematiku, všichni naši studenti loni i letos uspěli s dobrými výsledky u didaktických testů z těchto předmětů. Je skutečně takový student hůře připravený pro život a další studium na vysoké škole než ze školy jiného typu? Str. 11

12 PŘIPRAVIL NETRADIČNÍ PALAČINKU, VYHODILI HO OD MATURITY Ing. Radko Sáblík ředitel Smíchovské střední průmyslové školy Tak jako na jiných školách, i my a naši studenti jsme se dozvěděli hodnocení z písemné části českého jazyka, po více než měsíci od napsaní slohových prací. Po tak dlouhou dobu studenti nevěděli, zda z této části maturity prospěli či nikoli! Jako na jiných školách, i u nás z této části maturity neuspělo několik studentů. Jde sice jen o procenta, je podstatně více studentů s vyznamenáním, než kolik jich nesložilo písemnou část maturity z českého jazyka. Potud bych jako ředitel školy mohl být spokojený. Jenže za touto statistikou se skrývají osudy několika jinak dobrých studentů. Předpokládal jsem, že v komentáři uvedou hodnotitelé velmi silné argumenty pro své hodnocení, kterým zamezili studentovi získat maturitu, neboť všichni postižení byli ze všech jiných částí a ze všech předmětů úspěšní. Když jsem si však komentáře přečetl, nevěřil jsem svým očím. Nem ohu jinak, než citovat doslovně věty z jednoho z komentářů. V práci se vyskytuje řada logických pochybení (skořice a cukr jako náplň ve slaných palačinkách, doba na přípravu kompletně 10 minut, mašlovačka jako základní pomůcka pro vytvoření těsta. Poslední z vět zní následně. Větná stavba je jednoduchá (opakuje se spojk Ne, nejde o chybu, komentář končí uprostřed věty a asi ve třetině prostoru, jemu vyhrazenému. Někdo asi nastavil špatně počet slov, které se tisknou či kopírují, a tak se student konec vyjádření ke své nedostatečné vůbec nedozví! Pokud předpokládám, že do velmi krátkého komentáře se snaží hodnotitel napsat zásadní důvody, proč studenta od maturity vyhodil, pak mi nezbývá než předpokládat, že se tak stalo i díky netradičnímu receptu na palačinku. Co by asi napsal hodnotitel studentovi pocházejícímu z Asie, pokud by do palačinky přidal trochu mletých brouků, něco housenek a drobně jiné havěti? Že nejde o náhodu, mohu dokladovat na jiné práci na stejné téma, opět hodnocené známkou nedostatečná. Pravopisně je práce průměrná, použité lexikum je ovšem nemotivovaně chudé (Zapálíme sporák, na něj dáme pánev a do ní dáme trochu oleje) a často nevhodně zabarvené (Do této směsice přihodíme 4 vejce). Největší slabinou práce je větná s Ano, i zde komentář končí uprostřed věty a ve třetině kolonky na komentář určené. Tedy by se tam vešel třikrát tak dlouhý text, kdyby počet slov někdo z Cermatu neosekal. Uvedené hlavní důvody, proč tito studenti neuspěli u maturitní zkoušky z písemné části českého jazyka, asi na většině tváří čtenářů vykouzlí úsměv. Ten však záhy ztuhne všem slušným lidem, kteří si uvědomí, že tímto aktem hodnotitelé zařízli dané studenty. Ti tak musí konat tuto část maturity z českého jazyka znovu a díky tomu nemohou nastoupit na vysoké školy, na které jsou ve většině případů již přijati. Výše popsané věci považuji doslova za skandální a pomalu na trestní oznámení, pokud je tedy hloupost trestně stíhatelná. Argumenty pro vyhození studentů od maturity považuji za nedostatečně průkazné a silné, nezveřejnění celého textu komentáře za neomluvitelné. Cermat a jeho spolupracovníky považuji za sdružení osob nepřátelských vůči českému vzdělávacímu systému a za sabotéry státních maturit. Jinak si totiž jejich počínání vysvětlit neumím. Str. 12

13 Dle mého existuje jen jediná rozumná a přijatelná varianta, jak pokračovat. Z hlediska ekonomického i společenského zájmu. Zachovat pouze didaktické testy jedné úrovně, opravitelné bez vlivu lidského faktoru, jako testy znamenající propustku k maturitním zkouškám. Vše další pak přenést zpět na školy. A Cermat? V dávných dobách by pravděpodobně všichni s ním spojení byli zastřeleni za úsvitu pro výstrahu, v dnešní době bude stačit tuto organizaci rozprášit, zodpovědné vedoucí pracovníky nahradit a svěřit osudy mladé generace do rukou někomu více zodpovědnému a schopnému. Soutěž studentů ZŠ v IT schopnostech 2. Ročník Mgr. Ivona Spurná koordinátorka soutěže Dne se na naší škole konal druhý ročník soutěže pro žáky základních škol zaměřené na schopnost pracovat v kancelářských programech. Letos byly úkoly zaměřené na zpracování dokumentů ve Wordu, Excelu a Powerpointu. Úkoly byly různě obtížné, od snadných až po speciální. Soutěže se zúčastnilo úctyhodných 20 družstev z následujících základních škol, celkem na naši školu přišlo 61 studentů, kteří se zajímají o IT a mohou tak být v budoucnu našimi vlastními studenty. ZŠ Vybíralova ZŠ Řeporyje FZŠ Barrandov II ZŠ Pod Marjánkou ZŠ Nymburk ZŠ Zeleneč ZŠ Petřiny ZŠ Na Balabence ZŠ Ratibořická ZŠ Ohradní ZŠ Meteorologická ZŠ Glowackého ZŠ a MŠ, náměstí Svobody ZŠ Nám. Curieových ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. ZŠ a MŠ T. G. Masaryka ZŠ Hanspaulka ZŠ s Rvj a s RvTv, Filosofská Kromě vlastní soutěže byla součástí také krátká prohlídka školy, kterou zajistili pověření studenti, kterým děkujeme. Oceněno bylo prvním pět družstev, studenti získali mimo jiné také hodnotné věcné dary a doklad umožňující bodový odpočet, pokud se k nám budou v budoucnu hlásit. Následuje pořadí vítězů: ZŠ Glowackého (Šleger, Balakovski, Štrébl) ZŠ a MŠ Chaplinovo nám. (Jeřábek, Jirásek, Suk) ZŠ Řeporyje (Veverka, Vávrová, Domin) Str. 13

14 ZŠ Nymburk (Krátký, Dědek, Poláček) ZŠ Petřiny - Jih (Vyskočil, Pola, Švarc) Nejlepším žákem byl ze ZŠ Glowackého student Otto Šleger. Konference Netacad Excellence 2012 Mgr. Ivona Spurna today in the role of Success Lead of our Cisco Academy Ve dnech května 2012 se konala v chorvatském Splitu mezinárodní konference, které se účastnili instruktoři, vedoucí Cisco akademií a oblastní manažeři Cisco ze střední Evropy, Ruska a Společenství nezávislých států. Setkání bylo velmi podnětné, mimo jiné zde padlo i poděkování všem instruktorům Cisco akademií za to, že svým studentům poskytuji možnost vzdělat se v razantně se rozvíjejícím oboru, a tím získat vyšší cenu na trhu práce, otevírají se jim pak další možnosti a jsou-li šikovní, mohou získat zajímavou i dobře placenou práci. Naší prací je ukázat studentům cestu a možnosti Na setkání byli oceněni vybraní instruktoři a akademie, které ve statistikách výkonnosti a úspěšnosti vyhráli nad jinými V našem regionu je přes 1500 Cisco akademií a je pro nás tedy velkým úspěchem, že naše akademie získala ocenění v kategorii Academy Growth. Za poslední tři roky na naší akademii přibyly jak kurzy, tak i další instruktoři, a celý proces vzdělání poskytující naše akademie získal lepší provázanost a komplexnost. Děkuji všem aktivním instruktorům za jejich práci, kterou pro školu i pro akademii vykonávají, a zejména za to, že dokáží motivovat své studenty k tomu, aby překonali své neznalosti, jazykové nedokonalosti, studovali, prošli všemi testy a případně i získali Netacad certifikaci. Může to být pro ně totiž jeden z prvních impulsů, které je dovedou k vlastní výjimečnosti a posléze získají povolání, ve kterém budou dostatečně spokojeni a oceněni. Jsem také patřičně hrdá na úspěch našeho lektora Martina Koňaříka, který jako jeden z nových Cisco lektorů na naší škole získal ocenění Netacad Freshman Toto ocenění vypovídá o tom, že ač nový v Netacad programu, dokázal studenty účinným způsobem motivovat k práci a i když to mnozí na začátku nedovedou dostatečně ocenit a raději by nedělali nic, možná jim to v budoucnu pomůže v jejich kariérním rozvoji. Kdo by skutečně nechtěl být nezávislý, samostatný, v práci a nejen v ní spokojený? Jen v Čechách existují desítky firem, které jsou pro Cisco významnými partnery, a stovky menších, ve kterých vybavení Cisco najdete. Je velmi pravděpodobné, že ti studenti, kteří budou mít co do činění s firemní sítí, přijdou do styku právě s Cisco zařízeními, a pak doufáme, že Str. 14

15 upotřebí znalosti, které se jim snažíme vložit do hlav. Mnohé z principů, které se ve škole dozvědí, jsou obecně platné, a tudíž upotřebitelné v jakýchkoliv sítích. Možná si to jako studenti zatím neuvědomujete, ale využití Internetu v posledních letech významně vzrostlo. Podle mnohých průzkumů si mladí lidé nedovedou představit život bez svých mobilních zařízení, a bez Internetu. Až vtipně z průzkumů vyznívalo, že mnozí by si raději přestavili život bez svého partnera, než bez mobilního telefonu a Internetu. V tom, co se na Internetu převážně přenáší, jsou videodata a podle průzkumů se v průběhu několika let mnohonásobně jejich množství zvýší. Taktéž to vypadá na výrazně významnější využití cloudových služeb, a s tím souvisí nutnost mít sítě a zařízení v nich postavené tak, aby tato ohromná množství dat dokázala přenášet a tento provoz vydržet. Na světovém trhu je Cisco s prodejem svých zařízení, která jsou považována za kvalitní a odolná, na špičce. Mají významný podíl na trhu se síťovými technologiemi a také se zabývají vývojem nových technologií, které reagují na požadavky doby. Co se týče uplatnění lidí, vždy bude platit, že i když jste ve škole vzděláváni, tak bez dalšího vzdělání a rozvoje zmizí vše nebo většina, co se vám studentům snažíme předat. Pamatujte si, že v IT oboru nesmíte nikdy skončit s vlastním rozvojem a sebevzděláváním, neboť technologie, prostředí a vše okolo IT se velmi rychle rozvíjí, a jestliže toto nepochopíte a pracovat na sobě nebudete, vaše cena na trhu práce v oblasti IT nejenže neporoste, ale bude velmi rychle klesat a převálcují vás ti jedinci, kteří toto pochopili. Str. 15

16 Mimo jiné na konferenci také sklidilo velký úspěch video, které jsme o naší škole společně s Josefem Kočím a kolegyní Danielou Janotovou připravili. Není zřejmě běžné, aby někdo z členů takové konference dokázal vytvořit pro toto setkání v tak krátkém čase tak vypovídající a pěknou videoprezentaci. Oběma ještě jednou velmi děkuji! Díky našemu ocenění jako Cisco akademie, a také i díky jasně podané videoprezentaci naší školy, které všichni díky společnému jazyku rozuměli, jsme byli mnohdy v centru zájmu a naše metody a způsob začleňování Netacad kurzů do výuky nebo částečně do výuky je pro mnohé další školy inspirací a museli jsme poskytnout řadu rozhovorů a odpovědí na otázky, které na nás zástupci jiných akademií měli. Je velmi podnětné moci hovořit s kolegy z ostatních států o metodách a přístupech, které aplikují ve svých školách a akademiích, a s některými jsme navázali i další partnerství. Pokud se podaří získat grant na projekt Comenius mobilita, mohou se naši studenti, kteří budou vynikat ve studiu a zejména v počítačových sítích, těšit na výměnné pobyty u našich partnerských škol a Cisco akademií na Slovensku a v Chorvatsku. Ale o tom někdy později, až se věci vyvinou A studenti nezapomínejte se učit angličtinu, je to skutečně světový jazyk a domluvíte se s ním v pohodě s ostatními kolegy z jiných zemí. Všem studentům přeji hodně sil a neutuchající nadšení pro studium a kolegům pro výuku! Netacad Games 2012 školní kolo nominační kolo pro mezinárodní soutěž v síťařské problematice Mgr. Ivona Spurná koordinátorka soutěže Dne se na SSPŠ uskutečnilo školní kolo v síťařské problematice. Bylo určeno pro nadané studenty, kteří si přáli získat možnost utkat se s podobně nadanými studenty z naší partnerské střední školy v chorvatském Záhřebu. Přihlásilo se celkem 12 studentů, kteří již měli probránu potřebnou látku ve škole a kteří se cítili v této problematice dostatečně schopní, aby soutěž vyzkoušeli. Nakonec se někteří kvůli nemoci či osobním problémům neúčastnili, soutěže se zúčastnilo 8 nadaných studentů. Soutěž měla teoretickou i praktickou část, skóre bylo procentuálně hodnoceno, teoretická část byla započtena třetinovou váhou a praktická část dvoutřetinovou váhou. Těm nejrychlejším byly přičteny bonusové body za předčasné odevzdání plně zpracovaného praktického úkolu. Celkově byly úkoly časově velmi napjaté, a na časové zvýhodnění dosáhli jen dva studenti, oba se umístili ve vítězném týmu. Studenti hodnotili soutěž jako výbornou příležitost moci si vyzkoušet schopnosti s podobně nadanými osobami, zjistili, že ač jsou sami velmi schopní, není nikdy možno přestat na sobě pracovat, protože jiní schopní mohou být v lepší kondici či připravenosti. Následuje pořadí soutěžících: Str. 16

17 Tomáš Volf 2.D Jan Bastl 2.A Martin Macho 3.C Jakub Moravec 3.A Martin Endršt 3.B František Flachs 3.D Tomáš Polák 3.B Jakub Kolář 2.L Prvních pět bude mít příležitost utkat se v mezinárodním kole, které bude pořádáno Reprezentující pětice bude oceněna i hodnotnými cenami! Všem zúčastněným děkuji za jejich odvahu utkat se s ostatními. Formule F1 ve školách Ing. Karel Fuksa V sobotu 9. června 2012 proběhlo v plzeňské Techmánii celostátní finále středoškolské soutěže Formule F1 ve školách. Českou republiku bude v Abu Dhabi reprezentovat tým Blood Elites z průmyslové školy Kolín. Republikové kolo soutěže v Plzni bylo náročnější. Náš tým Press F1 se mnoho snažil, ale na umístění jsme nedosáhli. Přesto si myslím, že naše škola by se měla i v dalších kolech soutěže účastnit, soutěž je to skutečně pěkná, pro další růst studentů velmi užitečná. Musíme však zlepšit především prezentaci, marketing, obhajobu některé části v angličtině. Dále musíme zlepšit dodržování a sledování průběžných pokynů organizátorů. Přeji našim studentům vše nejlepší v dalších ročnících. Světový den bez tabáku Ing. Eva Vacková Světový den bez tabáku připadl jako každý rok na poslední k větnový den. Akce na podporu nekouření probíhaly po celém světě. Hlavním cílem kampaní pořádaných k tomuto dni je upozornit na rizika spojená s kouřením a snaha snížit počet kuřáků. Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila Světový den bez tabáku poprvé v roce 1987 jako reakci na rostoucí počet úmrtí v důsledku kouření. Tento den nemá upozornit jen na přímé oběti kouření, ale věnuje se informacím o rizicích pasivního kouření a jak předcházet zbytečným úmrtím a zdravotním poškozením. Globální tabáková epidemie ohrožuje životy miliónů mužů, žen a dětí. Žádné spotřební zboží nezabije tolik lidí a tak zbytečně jako tabák. Str. 17

18 Ročně je to více než pět milionů kuřáků a bývalých kuřáků, dále pak více než nekuřáků vystavených pasivnímu kouření. Průzkum v České republice ukázal, že věk kuřáků první cigarety stále klesá. Vzrůstá užívání tabákových výrobků ženami a mladými dívkami. I když mnozí dospívající s kouřením nesouhlasí, přesto neodolají společenskému tlaku svých vrstevníků a experimentují s cigaretami. Z mnohých se tak nakonec stávají závislí kuřáci. Linka pro odvykání kouření (v provozu v pracovní dny 14:00 17:00) Dobytí pevnosti Unicorn Jakub Moravec, 3. A, správce Virtuální školy Jiné pocity má správce virtuální školy, který je v každodenním styku se svými spolužáky nebo se svými kolegy v kabinetě, než ten, který nemá přímý kontakt se školou. Správci, kteří jsou ve škole, slyší většinou negativa. Proto myšlenka vytvoření soutěže v prostředí virtuální školy vzešla od nás, kteří se ve škole pohybujeme denně. Chtěli jsme studenty zábavným způsobem seznámit s virtuální školou, naučit je s virtuální školou pracovat a také je trochu pobavit. Naše cíle se v průběhu soutěže trochu změnily. Přinesli jsme více poučení, méně jsme se zabývali výukou systému. Připravili jsme celkem šest kol, např. šifrování, výuku dějepisu, soutěž Kdo to byl Účastníci získávali indicie, které je měly přivést k pomyslnému pokladu, tedy vítězství. Výherním heslem byl Střelecký ostrov. Ceny do soutěže nám věnoval majitel společnosti Unicorn Vladimír Kovář. Rádi bychom také poděkovali panu řediteli, který celou soutěž zaštítil a vyzískal finanční odměny pro vítězné studenty. Zatímco celá soutěž proběhla téměř hladce, při předávání cen nastaly komplikace. Vítězové neměli čas. Ceny jsme předali až na druhý pokus, student umístěný na prvním místě se však ani tak nedostavil. Doufáme, že se soutěž všem zúčastněným líbila a již se těší na další ročník. The Human body Petr Pánek 1.L Dne podnikla třída 1.L exkurzi výstavy The Human Body. Spolu s námi se zúčastnila paní profesorka Čechová a paní profesorka Parkanová. Výstava byla velmi dobře zpracovaná a pro většinu z nás velmi zajímavá. Bylo zde mnoho lidských exponátů, na kterých jsme mohli vidět svalstvo, kosti, nervy a to, co k tělu neodmyslitelně patří. Nejzajímavější bylo právě, že všechny exponáty bývávaly živými lidmi. Nebylo zde k vidění pouze celé tělo a jeho části, ale i různá jeho onemocnění. Celou výstavou nás provázela studentka medicíny, která povídala o exponátech a odpovídala na naše dotazy. Pokud jste na této výstavě ještě někdo nebyl, tak Vám ji vřele doporučujeme. Str. 18

19 Úvaha - Moje výška David Jelínek 2.C Někteří lidé si myslí, že má výška, asi dvoumetrová, je nevýhodná. Jiní mi ji závidí. Když bych měl popřemýšlet o kladech a záporech takovéto výšky, tak jedním z kladů bude určitě to, že se nemusím nikam natahovat, dosáhnu do nejvyšších polic, utrhnu si třešně, když chci, aniž bych lezl na strom. Za další výhodu považuji schopnost se orientovat i ve větším davu, například na Staroměstském náměstí jsem jako jediný z mých kamarádů a kamarádek viděl rozsvícení stromečku, bez toho aby mě boleli nohy a krk. Když o tom tak přemýšlím, tak pohled svrchu na dívku je taky k nezaplacení, ani nemusíte hlídat, kam se vám toulají oči. Na druhou stranu, za nevýhody bych mohl považovat situace, jako jsou ty, při kterých se nevejdu do dveří. To jsem takhle jednou, ještě na základní škole, dobíhal tramvaj a zapomněl se sklonit, byl z toho "šlic" přes celé čelo. Nebo když se vítám s kamarádkami, tak se musím sklánět hodně dolů, jen abych je mohl obejmout. U většiny lidí se nevejdu do dveří, což je taky velké mínus. A už jste někdy zkoušeli sehnat kalhoty, které by byli dostatečně dlouhé, ale zas nebyli moc velké v pase? To vám řeknu, že teprve tohle je ten správný horor. Dvě hodiny lítám po obchodě a kalhoty jsou mi buď krátké, nebo velké v pase. V tomto směru mají opravdu nízcí lidé větší výhodu, ty si mohou ty kalhoty zkrátit. Myslím si, že každá výška má své pro a proti, a proto bych zrovna tu svou neoznačil jako lepší, ale ani jako horší. ROZHOVOR S MATURANTY PO PADESÁTI LETECH V úterý 5. června 2012 se dostavilo na naši školu 24 maturantů, kteří svou zkoušku z dospělosti skládali přesně před padesáti roky, v červnu Při té příležitosti je ředitel školy a student Pokorný provedli po budově školy a odpovídali na mnoho položených otázek. Zároveň byl domluven i rozhovor pro školní časopis Presík, aby se svými názory a pohledy na svět i školu mohli seznámit i jeho čtenáře. ODPOVÍDÁ :Ing. Petr Pospíšil Jak hodnotíte své setkání po tak dlouhé době? Bylo obtížné se svolat, když někteří bývalí studenti třídy 4.C žijí v zahraničí? Setkat se nebylo obtížné, scházíme se pravidelně dvakrát v roce. Komunikace mezi námi je díky internetových možností bez problémů. Já osobně jsem se dostal do skupiny spolužáků až v prosinci roku Žiji v zahraničí od roku 1969 a neměl jsem s kolegy žádný kontakt a ani nevěděl o pravidelných setkáních. Jak to bývá, neuvěřitelnou náhodou došlo k setkání s kolegou. Kolik vašich bývalých spolužáků nakonec chybělo? Str. 19

20 Sešlo se celkem 24 spolužáků, dva se nedostavili, dva byli na dovolené. Je nás současně ve spojení 28. Jeden ze spolužáků zústává bez kontaktu. Prohlédli jste si školu po padesáti letech. Ta se nutně musela změnit. Jak se vám prohlídka školy líbila, co říkáte jejímu vybavení, jejímu prostředí? Budova jako taková se nezměnila. Při vstupu do ní jsem měl pocit transformace času o 50 let zpět třídu 4C bych našel. Vybavení se ovšem radikálně změnilo. Místo školních lavic stoly, na nich monitory a klávesnice, kancelařské židle. Vybavení školy bych označil na velmi dobré úrovňi jak pro výuku, tak i pro volný čas studentů. Velmi mě překvapila čistota a upravenost celého prostředí. Uspokojili vás svým výkladem provázející? Dozvěděli jste se od nich něco, co vás zaujalo? Provázející se nám opravdu věnovali a odpovídali na otázky bez ohledu na časový limit. Časový plán jsme dokonce tak protáhli, že ze zamluvené restaurace volali, zda přijdeme. Škola prožila quantový skok ve změně zaměření školy a zavedení nových oborů. Orientace na moderní informační technologii je v souladu s jejím pronikáním do všech oborů a disciplin. Část svého života jste strávili v komunistickém režimu, který znemožňoval volný pohyb osob po světě, studium v zahraničí. Jak moc tento režim ovlivnil životy členů vaší třídy? Jak se na tuto dobu díváte s odstupem dalších dvaceti let po pádu komunistického režimu? Tato situace byla pro mladého člověka plného iluzí a idealů opravdu nepřívětivá i deprimující. To byl také jeden z podstatných důvodů, které mě vedly k opuštění republiky v roce Zpětně se dá konstatovat, že nabyté vědomosti a znalosti byly na velmi vysoké úrovni. Byla jen škoda, že stát těchto hodnot neuměl využít a v této době i ztratil. Jaký obor vaše třída studovala a nakolik jste následně využili získané znalosti? Máte přehled, kolik z vás nakonec pracovalo v oboru? Náš obor byl strojírenská technologie. Qualita a náplň výuky byla velmi hodnotná a dobrým základem pro start na vysoké škole ČVUT. Kdo z vašeho třídního kolektivu dosáhl největší úspěchy či lépe řečeno se výrazněji prosadil? Kolik z vás nakonec dosáhlo i na vysokoškolský diplom? Řekl bych Ing, Josef Vavroušek CSc byl federálním ministrem životního prostředí tragicky zahynul v roce Vysokoškolského vzdělání dosáhlo 16 absolventů SPŠS. Vzpomenete si na nějakou zajímavou historku z doby vašeho studia na střední škole? Vypomínku na zvláštní historku(y) zrovna nemám, ale rád vzpomínám na chmelové brigády. Tam jsme zažili zajímavé dny i nějaké ty hlouposti. Hezké vzpomínky mám také na vypravu o prázdninách po řece Dunajec s gumovýmy čluny a přenocováním pod stanem. Měli jste během studia nějaké další nadstandardní studijní programy, jako mají například současní studenti v podobě různých odborných akademií? Str. 20

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY MĚSÍČNÍK SMÍCHOVSKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY Duben PRESÍK SLOVO ŠÉFREDAKTORA V ítejte u dubnového vydání časopisu Presík. V tomto čísle se dozvíte více o pořádaných Cisco Games a o finálním umístění našich

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

CESTA NAŠICH STUDENTŮ DO ANGLIE 27-30

CESTA NAŠICH STUDENTŮ DO ANGLIE 27-30 ÚVOD KULATÉ STOLY MATURITNÍ PROJEKT: STAVBA ROBOTA INSTALLFEST MATEMATICKÝ KLOKAN 2015 FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH EXKURZE DO FIRMY RED HAT SCIENTIX A NANOPINION RECENZE HER: THE CREW MATURITNÍ PROJEKTY ROZHOVOR

Více

Slovo šéfredaktora. Toto číslo připravili:

Slovo šéfredaktora. Toto číslo připravili: Slovo šéfredaktora O pět se vám hlásíme s novou dávkou článků, úvah a rozhovorů. V tomto čísle naleznete celou řadu úvah, týkajících se prezidentských voleb a amnestie, dále pak články o všemožných sportech

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století

Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu. Street Law. Život právníka ve 20. století Právník roku 2010 prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c. Novinky od protinožcu Street Law Život právníka ve 20. století PARTNEŘI Reklama Již od 5 000,- CZK oslovíte reklamou v časopise právnických fakult

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009. Kindlman Ples SSPŠ. Maturitní Ples. Ohlédnutí za mistrovstvím. Poděkování od AŠSK Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Březen 2009 Maturitní Ples Kindlman Ples SSPŠ 5 6 25 Ohlédnutí za mistrovstvím Poděkování od AŠSK 22 Obsah: Audio video studio... 2 Dobrý den v březnu!... 3

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Březen 2014 / 3 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Pavel Ráliš Tomáš Milich Josef

Více

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP?

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP? založeny 1883 25/2013 ročník 116 18. červen učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS Jsou sice chtěné, ale státem málo podporované 7 RAČTE SI PŘÁT NOVÝ

Více

Muž, který ví, co chce

Muž, který ví, co chce Září 2012 / 9 Vychází jako příloha časopisu Prosperita Nová příloha Prosperity pro muže v nejlepších letech, s nejlepšími úmysly, nejlepšími nápady a nejlepšími výsledky Muž, který ví, co chce Radan Jünger

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SMÍCHOVSKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Výroční zpráva 2012/2013 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

MATURITY SPOLEČNÁ ČÁST 2 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 3 VELETRH VĚDY 4 KONFERENCE LAW FIT 5 CESTA NA VÝSLUNÍ 7 VÝCHOD NEBO ZÁPAD? 8 MOZEK V POČÍTAČI 9 SAPERE 10

MATURITY SPOLEČNÁ ČÁST 2 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 3 VELETRH VĚDY 4 KONFERENCE LAW FIT 5 CESTA NA VÝSLUNÍ 7 VÝCHOD NEBO ZÁPAD? 8 MOZEK V POČÍTAČI 9 SAPERE 10 0 MATURITY SPOLEČNÁ ČÁST 2 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 3 VELETRH VĚDY 4 KONFERENCE LAW FIT 5 CESTA NA VÝSLUNÍ 7 VÝCHOD NEBO ZÁPAD? 8 MOZEK V POČÍTAČI 9 SAPERE 10 27. ČERVEN DEN PAMÁTKY OBĚTÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

Více

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36

Každý problém je pro mne výzvou. Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26. Tři achillovky příjezdové turistiky strana 36 Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 9, září 2008 Doprava nezbytná a hodně komplikovaná strana 26 Tři

Více

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností.

Kateřina Palková. Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. www.jsmepartners.cz 1. číslo 2009 Kateřina Palková Tajemství úspěchu Partners spočívá v synergii výjimečných osobností. V době nejistoty mají lidé větší tendenci zabezpečovat sebe a své blízké. Letos očekávám

Více

Dobrý den v adventním čase! [0]

Dobrý den v adventním čase! [0] Dobrý den v adventním čase! [0] OBSAH ÚVOD 2 LOGICKÁ OLYMPIÁDA 3 MATEMATIKA JE DOBRÁ VĚC 4 TRABLE S PŘEZŮVKAMI 4 ICILS 2013 PŘEKVAPENÍ? 5 PREZENTACE SOŠ NYMBURK 6 DROGY A ZÁVISLOST 6 NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY

TOMIO OKAMURA VISION PRESS LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY VISION PRESS TOMIO OKAMURA LIDÉ JSOU VE VĚTŠINĚ KONZERVATIVNÍ A NEUMÍ HNED POCHOPIT VELKÉ MYŠLENKY BC. PETR KOBZÍK, MINIPOVOVAR RICHARD MOBILNÍ APLIKACE PRO VÁŠ BYZNYS JAN SMIGMATOR, SWING GALA OBSAH 04

Více

MS: Soudíte, že byste se mohl realizovat v jiném oboru, nebo na vyšších patrech společnosti? Jaká byla vaše cesta v minulosti?

MS: Soudíte, že byste se mohl realizovat v jiném oboru, nebo na vyšších patrech společnosti? Jaká byla vaše cesta v minulosti? Dialog o transformaci s Františkem Smetanou 1,2 : MS: Pokud má člověk hovořit o transformaci, je zřejmě dobré začít od subjektivního stanoviska. V jaké pozici vás zastihl přelom a co jste od něho očekával?

Více

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení.

Milí žáci a učitelé, Děkujeme všem, kteří se s námi o své školní i pracovní zkušenosti laskavě podělili. Čtenářům bulletinu přejeme příjemné čtení. P Ř E D M LU VA N VÁ ŠK LA Milí žáci a učitelé, dostává se vám do rukou bulletin Jak se stát Informace pro kluky a holky, co se rozhodujou kam dál. Navazuje na besedy s představiteli různých povolání a

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti

5 Evropský parlament přehodnocuje směrnice o biopalivech. Neberme lidem možnost vzdělávat své děti Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně státu, více občanům Méně

Více

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol

Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol TÝDENÍK Během příštích tří let by mělo být propuštěno na dvacet tisíc lidí ze škol Železničáři se bouří, vyhrožují stávkou. Budou stávkovat i učitelé? Podmínky jsou různé, důvod stejný hromadné propouštění.

Více