Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice"

Transkript

1 YOUCAT 19.díl Otče náš s.5, Slovníček Aspergil, Baldachýn, Baptisterium s.5, Mše sv. 5.díl Bohoslužba slova kázání s.6, Farní kronika (rok 1915) s. 7, Maria, ó Matičko s.8, Papež František O duchovní korupci s. 9, Senzační objev na křtitelnici s /2013 Ročník 4 Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice 2013 Rok eucharistie Poutní kostel Jména Panny Marie ve Křtinách Foto: Petr Matula Senzační objev při renovaci víka křtitelnice Foto: Jakub Gajda

2 Slůvko Drazí a milí farníci, v dubnu se stala spousta velkých událostí. Děti, připravující se na první svaté přijímání, byly u své první svátosti smíření. Ve čtvrtek začala renovace křtitelnice. Ve dnech se na Velehradě konala pouť kněží z celé naší republiky ke sv. Cyrilovi a Metodějovi. V neděli se v Rajské zahradě u kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově uskutečnilo žehnání jízdních kol za účasti 60 převážně mladých lidí. Ve dnech se ve Fryštáku u Zlína konala závěrečná část Provinciální kapituly salesiánů, na které se načrtl směr na další roky pro práci salesiánů v české provincii (což se dotýká i působení v Prostějově). Při tomto setkání jeden salesián složil své věčné sliby. Uskutečnilo se také víkendové setkání animátorů, kteří už pilně připravují tábory pro děti. V pondělí byly zahájeny práce na přípojce kanalizace na faru. Na faře se podařilo v dubnu opravit střechu garáže, kam zatékalo. Dokončuje se projekt posuzující současný stav krovů a střech fary a farních stodol s návrhem a rozpočtem na možnou opravu. Znovu se během dubna dalo do pohybu zpracovávání posudku na renovaci fresek na stropě kostela sv.bartoloměje ve Vrahovicích. Při restaurování křtitelnice a snímání barevných vrstev pak byl učiněn zajímavý objev původního zdobení víka křtitelnice, které bylo kdysi dávno přetřeno Tak to byl jen malý výčet velkých milostí, kterými nás Bůh během dubna obdaroval. Patří za to Bohu dík. V měsíci květnu vás všechny chci pozvat na májové pobožnosti, při kterých si budeme na pokračování číst svědectví dospělých o jejich cestě k víře v Boha. Oslavíme patrona naší farnosti sv. Floriána, kterého zvláště v tomto měsíci můžeme prosit, aby hasil všechny požáry v lidských vztazích a zapaloval v nás nadšení pro dobro, ke službě Bohu i lidem. V tomto měsíci se budeme také více obracet jako apoštolové k Duchu svatému, aby i nás naplnil svým duchem. Zvu vás také na farní pouť na Velehrad V Roce víry a sv. Cyrila a Metoděje, hlasatelů radostné zvěsti, všechny zájemce zvu na farní Kurz pro lektory ( ). V tomto měsíci také ve svých modlitbách pamatujme na maturanty. Kéž na přímluvu Panny Marie Pomocnice jsme otevření působení Ducha svatého, aby i v nás, jako v Panně Marii, Bůh mohl vykonat velké věci Všem žehnám P. Petr Matula SDB, administrátor farnosti Abychom byli milí Panně Marii Pomocnici křesťanů, ctěme jejího Syna: přistupujme často ke svátostem a přijímejme svaté přijímání jak nejčastěji je to možné. Když jej nemůžeme přijmout, konejme duchovní svaté přijímání. Zúčastněme se mše svaté, navštěvujme Ježíše v eucharistii a konejme skutky lásky k eucharistii. (Sv. Jan Bosko) Bartolomějské listy 5/2013 stránka 2

3 Zprávy z farnosti Možnosti setkání s farářem dle osobní domluvy termínu po každé mši svaté nebo telefonicky (telefon: ) nebo skrze P.Petr Matula SDB, administrátor farnosti Zápisy Pastorační rady farnosti (PRF) a Ekonomické rady farnosti (ERF) můžete nalézt na webových stránkách (http://prostejov.sdb.cz/kdepusobime/farnost-prostejov-vrahovice/pastoracni-rada-prf/ a ). Zasedání PRF Zasedání ERF Členové PRF a ERF jsou poradním sborem administrátora farnosti. Můžete se na ně obracet se svými podněty, které pak mohou přednést na zasedání PRF nebo ERF. Sbírka na opravy kostela každou třetí neděli v měsíci 26.5., ( se vybralo 4719 Kč). Sbírka na křesťanská media (14.4. se vybralo 4319 Kč). Sbírka na církevní školy bude Pán Bůh vám oplať vaši štědrost! Nedělní katecheze pro děti v sakristii během promluvy od do Nedělní mše zaměřené na rodiny s dětmi (při těchto mších sv. katecheze v sakristii není). Výuka náboženství ve Vrahovicích (od ): třída (úterý 14:45 15:30) třída (úterý 15:45 16:30) každé 1. a 2. úterý sraz u vchodu do fary (výuka na faře); každé 3. a 5. úterý sraz u vchodu do ZŠ Majakovského (výuka ve škole); děti v družině budou vyzvednuty; starší děti mající zájem o výuku náboženství (od 6.třídy) se mohou domluvit na výuce přihlášením u pí. katechetky na konci druhé vyučovací hodiny (v 16:30 hod.); přihlášky - k dispozici v kostele nebo na hodině náboženství Setkání seniorů vždy 1. středu v měsíci na faře (15:00 17:00) 1.5., 5.6. Biblické společenství vždy ve středu 1x za 14 dní na faře po večerní mši svaté (19:00 20:30). Termíny: 8.5., 22.5., 5.6. Obsah setkání: katecheze na pokračování Katechismus YouCat, práce s nedělním evangeliem, krátká adorace v kapli. Společenství starších manželů vždy první pátek v měsíci na faře (19:00-21:00) , 7.6. Herní odpoledne pro mladší děti - vždy první neděli v měsíci na faře (16:00 18:00) 5.5. Schola při nedělní mši svaté děti i dospělí se mohou zapojit do pravidelného zpívání při mši. Hlásit se můžete u vedoucí scholy Evy Hasové. Nácvik je vždy před nedělní mší na faře. Děti jsou také zvány do vznikající dětské scholy. Více informací o dětské schole se dozvíte od Veroniky Sekaninové nebo Andrei Jelínkové. Velký úklid fary v sobotu od 8:00 na faře. Pokud trochu můžete, prosím přijďte. Ve více lidech se dá vše zvládnout mnohem rychleji. Bartolomějské listy 5/2013 stránka 3

4 Fara slouží na setkávání farních společenství, výuku náboženství, katecheze, přípravy na svátosti a pro duchovní obnovy. Jestli bude sloužit i nadále, záleží i na vás! Děkuji za pomoc. Letní tábory pro děti neváhejte a přihlaste se, dokud je místo. (www.shmpv.cz ). Přihlašování je do ! Těší se na tebe Animátoři Školení lektorů v pátek v 19:00 (po mši sv.) v kostele sv.bartoloměje v Prostějově Vrahovicích s Martinou Pavlíkovou (téma: kultura mluveného slova). Prosím všechny, kteří při bohoslužbách čtou nebo by chtěli číst, aby určitě přišli!!! Děkuji P.Petr Matula SDB Noc kostelů letos se farnost nezúčastní. Dohodla se na tom Pastorační rada farnosti. Mnohé věci zajišťují stále stejní lidé, a tak jsme se rozhodli, že tentokrát budou mít volno, aby mohli také navštívit i jiné kostely. Náš kostel lze navštívit při každé bohoslužbě nebo na požádání. Přehled kostelů, které můžete navštívit naleznete na Pěší pouť farnosti sobota na Velehrad s různě dlouhými úseky (připraví Jana Kreplová, Josef Záboj) bude upřesněno v ohláškách. Svátosti a svátostiny Křest přijal Jaroslav Jakub Pastrnek ( 2013). Pomazání nemocných individuálně během dubna (3 lidé). Adorace každý pátek přede mší sv. v kostele sv. Bartoloměje (16:00 17:25, potom bude následovat májová pobožnost viz níže). Svátost smíření Držovice (pondělí 17:30 17:55), Vrahovice (pátek 16:00 17:45; neděle 8:30 8:55; jindy dle domluvy) v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově denně vždy půl hodiny přede mší sv. (ráno od 7:30, v ne v 7:00). Bohoslužby Vrahovice: středa a pátek v 18:00, neděle v 9:00; Držovice: pondělí v 18:00. Hody u sv. Floriána v Držovicích neděle mše sv. v 10:30, ve 14:00 průvod s Nejsvětější svátostí od kaple sv. Floriána na náměstí ke kapličce sv.floriána na kopci. Všichni jste srdečně zváni. Více na Hody u sv.otýlie v Čechůvkách v ne v 10:30. Návštěvy nemocných vždy v 1. pátek v měsíci dopoledne (3.5., 7.6.). Příprava na první svaté přijímání dětí setkání rodičů a dětí v neděli Svíce na křtitelnici po první sv.smíření dětí Foto: Petr Matula v 10:00 hod. na faře ve Vrahovicích (12.5., 19.5., 26.5.). První svaté přijímání bude v neděli 2.6. při mši v 9:00 hod. ve Vrahovicích. Slavnost Božího Těla v neděli při mši v 9:00 hod. Po mši bude následovat průvod kolem kostela. Příprava na křest dospělých a na biřmování - bude vždy v pondělí na faře (19:00-20:00). Bartolomějské listy 5/2013 stránka 4

5 Mohou přijít i dospělí, kteří by si chtěli prohloubit své znalosti o víře. Termíny: (6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 17.6., 24.6.). Májové pobožnosti v květnu Držovice (pondělí 17:30-17:55), Vrahovice (pátek 17:30-17:55) píseň, modlitba litanií, četba na pokračování Dobrý Pastýř (svědectví dospělých, jak uvěřili v Boha) Inspirace z YOUCATu 19. díl (Modlitba Páně Otče náš otázky č ) S prožíváním Roku eucharistie je dobré trochu prohloubit znalosti o své víře. Benedikt XVI. nás vyzývá: Studujte katechismus! Přeji si to z celého srdce. Nabízím malou inspiraci na pokračování dle Katechismu pro mladé (YouCat Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2011). Je třeba, abychom uměli obhájit důvody své naděje. P. Petr Matula SDB Jak zní modlitba Otče náš? (otázka č. 511) Otče náš je jedinou modlitbou, kterou Ježíš osobně naučil své učedníky (srov. Mt 6,9-13; Lk 11,2-4). Proto se jí říká modlitba Páně. Jakou strukturu má Otče náš? (otázka č. 512) Otče náš se skládá ze sedmi proseb adresovaných milosrdnému nebeskému Otci. První tři prosby se vztahují k Bohu a ke způsobu, jak mu správně sloužit. Další čtyři prosby přednášejí nebeskému Otci naše lidské potřeby. Jaké místo zaujímá Otče náš mezi ostatními modlitbami? (otázka č. 514) Otče náš je více než modlitba je to cesta vedoucí přímo do Otcova srdce. Je svěřována každému křesťanovi ve křtu. Proč smíme s důvěrou nazývat Boha Otcem? (otázka č. 515) Osmělujeme se nazývat Boha Otcem, protože Ježíš nás povolal do jeho blízkosti a učinil z nás Boží děti. Jak mohou nazývat Boha otcem ti, které jejich vlastní otec nebo rodiče týrali nebo opustili? (otázka č. 516) Lidští otcové a matky často pokřivují obraz otcovského, dobrého Boha. Náš nebeský Otec ale přesahuje kategorie stvořeného světa, a proto ho nelze poměřovat našimi pozemskými zkušenostmi s rodiči. Svůj obraz Boha musíme očišťovat od vlastních představ, abychom se s ním mohli setkat v bezvýhradné důvěře. Je-li Otec v nebi, kde ho máme hledat? (otázka č. 518) Nebe je tam, kde je Bůh. Slovo nebe neznamená určité místo, nýbrž bytí Boha, který není vázán prostorem ani časem. Co znamenají slova: Posvěť se jméno tvé? (otázka č. 519) Světit Boží jméno znamená uznat Boha, chválit ho, zjednávat mu úctu a čest a žít podle jeho přikázání. Pokud se chcete dozvědět více, můžete si zakoupit YOUCAT. Na faře nebo v kostele je za pouhých 120 Kč!!! Slovníček Aspergil kropáč, rukojeť s dutou prodírkovanou hlavicí, ve které je houba. Namáčí se do svěcené vody a používá pro liturgická kropení. Bartolomějské listy 5/2013 stránka 5

6 Baldachýn 1.stříška nad oltářem, kamenná jako součást architektury nebo z látky; 2.přenosný plochá stříška z látky na 4 kovových nebo dřevěných tyčích (zvaný též nebesa) při procesích nošená nad knězem, který nese v ruce monstranci s Nejsvětější svátostí oltářní; 3.stříška z látky nad trůnem papeže, biskupů a opatů. Dnes se již obvykle nepoužívá. Baptisterium obvykle centrální stavba postavená vedle kostela a vyhrazená pro účely křtu. Byla v ní vodní nádrž (piscina), ve které se křtilo ponořením (viz foto převzato z ). Literatura: E.G.Šindlovský-Svět liturgie, Klášter premonstrátů na Strahově, Praha Tříletá příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje Rok eucharistie začal první nedělí adventní. Vrcholem roku bude svátek Těla a Krve Páně. Motto farnosti Ježíš Kristus Vítězství (2013) vychází z nápisu na křížku z doby působení sv.cyrila a Metoděje Ježíš Kristus Světlo, Život, Vítězství. V tomto roce se zaměříme na tyto ctnosti: vděčnost nejen lidem, umět vidět Boží dary, radovat se z nich, děkovat a chválit, na Boží dar odpovědět darováním sebe obětí. Dne byl zahájen v Římě Rok sv. Cyrila a Metoděje, jehož vrcholem bude oslava 1150 let od jejich příchodu na Moravu. Mše svatá jak jí porozumět? / 5. Bohoslužba slova kázání Rozlišujeme mezi homilií a kázáním. Homilie má skrze slova kněze přiblížit biblické texty k našemu životu. Rozbor textů Bible by měl vždy být v neděli, v ostatní dny je to doporučené. Kázání je tematická promluva, která může vycházet z přečteného textu. Při svátku svatých často vychází z životopisu svatých, při svátcích liturgického roku se mohou vysvětlovat např. dějiny a význam daného svátku. Předmětem kázání může být také nějaká otázka víry apod. Někdy se nám nemusí dařit rozumět homilii nebo kázání. Buď jsme unavení, vnitřně rozhození z nějaké události nebo starosti. Někdy také myšlenka kazatele je moc složitě řečena a posluchač se při promluvě ztrácí. Není důležité si pamatovat do posledního slova celé kázání. Stačí se předem nebo v tu chvíli modlit k Duchu svatému ze dvou důvodů: 1. Aby Bůh dal kazateli Ducha svatého, aby řekl jen to, co si Bůh přeje, aby lidé slyšeli; 2. Aby Bůh dal mě, posluchači, Ducha svatého, aby se mě dotklo zvlášť to slovo, které potřebuji vzhledem ke své životní situaci právě slyšet. Je třeba se při naslouchání odpoutat od vnějších projevů. Např. že je kazatel neupravený, že se v hlase zadrhává nebo koktá, že se nemůže dobře vyjádřit Toto vše je třeba odsunout na vedlejší kolej. Je třeba se v tu chvíli modlit, aby mi Bůh řekl skrze kazatele slovo, které potřebuji slyšet. Může se mě dotknout z celé promluvy Bartolomějské listy 5/2013 stránka 6

7 třeba jen jedno slovo. Někdy pouze jedno slovo stačí, abychom změnili své chování a přiblížili se k Bohu. Výklad Božího slova má v nás probudit větší touhu po setkání s Ježíšem ve svatém přijímání. V 10 pokračováních můžeme společně proniknout do hloubky prožívání mše svaté: 1.Příprava na mši; 2.Vstup do kostela; 3.Vstupní obřady mše; 4.Bohoslužba slova-čtení z Bible; 5.Bohoslužba slova-kázání; 6.Bohoslužba slova-vyznání víry a přímluvy; 7.Bohoslužba oběti-přinášení darů; 8.Bohoslužba oběti-preface a eucharistická modlitba; 9.Bohoslužba oběti-svaté přijímání; 10.Závěrečné obřady-ohlášky a požehnání. P. Petr Matula SDB Rok víry Vysvětlení loga Roku víry Na první pohled v něm rozeznáme loďku, obraz církve, jejímž hlavním stěžněm je kříž. Napjaté plachty pak evokují symbol Krista, který se v křesťanské ikonografii ustálil z počátečních třech písmen označení "Iesus Hominum Salvator" (Ježíš, Spasitel lidstva). Za plachtovím je kruhem vyznačeno slunce, což současně odkazuje na eucharistii. Oficiální web pro Rok víry v angličtině, italštině a španělštině: Český web: Rok víry na portálu vira.cz: Virtuální polička s knihami a filmy, které jsme pro vás vytipovali: Farní knihovna je otevřena na faře vždy po nedělní mši seznam knih naleznete na: Z farní kroniky rok 1915 Pamětní kniha farnosti vrahovické od roku 1901 (strana 47 48) Dne 23. května dopustila se Itálie ohavné zrady a vypověděla válku naší říši. Následkem toho povolány byly do zbraně i starší ročníky až do 42 let. Útoky Italů na Sočia v Tyrolsku byly však odraženy. Obyvatelstvo z Terstu a hranic italských bylo vystěhováno a tak dostali se i do Vrahovic a do Držovic četné rodiny uprchlíků z jižního Tyrolska, z krajiny kolem Rivy a gardského jezera, mluvících jenom italsky, a ubytováni byli z veliké části v cihelni ve Vršovicích a též u některých rolníků zdejších. O duchovní potřeby jejich staral se kněz uprchlík z Levica v Tyrolích P. Viktor Merler, jenž bydlel u Milostrdných bratří v Prostějově a do Vrahovického kostela chodíval zpovídati italské uprchlíky zde bydlící. Výnosem ministerstva vnitra bylo nařízeno, aby s potravinami se šetřilo a rozeslána byla provolání mezi lid, kterak se má živiti v čas války, c.k. ministerstvo vojenství pak nařídilo, aby v celém Rakousku školní dítky sbíraly dům od domu kovy, vlněné, bavlněné a lněné látky i odpadky a kaučuk (viz přílohy far. arch. VIi.). Orby zabavilo po žních veškerou úrodu polní a sklizeň, tak že rolníci musili odprodávati obilí jen v hospodářských skladištích obilí, jež stála pod pozorem Bartolomějské listy 5/2013 stránka 7

8 válečné péče. Současně nařízeno mlynářům, že mají přijaté obilí ku mletí vždy u úřadů hlásit a vésti o tom zvláštní zápisné knihy. Dne 1. října 1915 ustanoven byl zdejší kooperátor vp. Josef Klečka druhým kooperátorem v Kralicích a do Vrahovic poslán za kooperátora kooperátor ze Slušovic vp. Method Látal rodem z Kostelce u Prostějova. Dne 25. listopadu 1915 před 8. hod. večer zemřel v Olomouci Jeho Em. Frant. Kardinál Bauer a byl dne 29. listopadu o 11. hod. dopol. za velmi kruté zimy v křesní kapli metropol. chrámu Páně v Olomouci slavnostně pochován. Dne 3. Prosince 1915 zemřel v Ehrenhansen ve Štýrsku resignovanější arcibiskup olomoucký Dr. Theodor Kohn a ve své závěti poručil korun na zřízení české university na Moravě (vtisk. Závěti jeho celé nalézá se v přílohách ve far. archivě Vi.i). Rok 1915 nazváti možno rokem úrodným, sklidiloť se obilí přesto, že valná většina mužů byla ve vojenské službě, šťastně do stodola sypalo velmi bohatě a ceny obilí byly velmi vysoké (ječmen a oves 28 K, žito čili réž 32 k a pšenice 38-40koru za metrák), horší však byla sklizeň řepy. Cukrovary přijímaly řepu jen v míře omezené, tak že stanoveno bylo, kolik řepy smí býti denně přivezeno buď do cukrovaru nebo na váhy a tak mohl rolník denně jenom 2 nanejvýš 3 fůry denně odvážeti, více mu nepřijali. Mimo to nastalo deštivé počasí, pole rozmoklo a nebylo možno s nákladem vyjeti. Ovoce zvláště jablek a hrušek bylo velmi mnoho a šlo také velice na odbyt, jako všecky poživatiny vůbec. Pokračování příště. Rok víry 2013 aneb jak prožíváme svou víru Maria, ó Matičko. Kolikrát jsem už tato slova zpívala. A to jsem jako dítě do kostela nechodila, nenavštěvovala jsem Mariánská poutní místa, neúčastnila jsem se májových. Po svém obrácení, které přišlo až v opravdu zralém věku, jsem najednou měla v hlavě spoustu poznatků, nových zážitků, událostí, prožitků a po čase jsem přišla na to, že mám takový nepříjemný pocit, že Panna Maria je u mě nějak na okraji toho všeho. Navíc jsem od počátku měla potíže s modlitbou růžence. Nedokázala jsem se ho modlit, jak jsem se domnívala, že bych měla, že je to tak správné. Prostě jsem roky šla s vědomím určitého dluhu k Matce našeho Pána a nás všech. A z ničeho nic, jako když člověk skládá skládačku a konečně doplní poslední kousek, uvidí celý obrázek a pochopí, co na něm je, pochopila jsem to nedávno i já. V poslední době mi nebylo zrovna do zpěvu a také jsem byla tři dny sama v celém domě, což v noci není příjemné, i když žádný strašpytel nejsem. A když jsem šla první večer spát, automaticky jsem vzala růženec, který mi visí nad postelí, obtočila jsem si ho kolem ruky, zhasla lampičku, a vtom mi to, jak se říká, docvaklo. Tohle přece dělám už léta, vždycky, když je mi úzko, těžko, když mám nějaké obavy. Někdy se i pomodlím jeden či dva desátky, ale většinou jen mám ten růženec celou noc u sebe. Jako dítě, když se něčeho bojí, tak se chytne maminky za ruku, a v tu chvíli je strach pryč. A prošlo mi hlavou, kolikrát mi už tato Maminka pomohla, kolikrát jsem u ní hledala a našla útočiště. No, a když to zlé pominulo, poděkovala jsem, to ano, ale pak honem šťastně běžela dál. Ani jsem nijak výrazně neprojevila vděčnost. Tu pomoc a ochranu jsem vlastně brala tak, jak to dělají děti. Maminka mě má ráda, tak mi pomůže, vždycky je na blízku, vždycky mi poradí, Bartolomějské listy 5/2013 stránka 8

9 vždycky se mě zastane dítě o tomhle nepřemýšlí, dítě to prostě ví. Mnohokrát jsem slyšela, a sama o tom mluvila, že i kdyby člověk měl sebevíc roků, pro maminku bude pořád dítě. A protože Maria JE matkou nás všech, nezáleží na tom, jestli je nám šedesát hodin nebo šedesát let, jsme pořád její děti. Jenom ta pýcha dospělého člověka nám, tedy mě určitě ano, brání přiznat si to v plné míře. Přistoupit na to, že nezáleží na tom, jak si já představuji správnou modlitbu k Panně Marii, jak si já myslím, že bych Ji měla uctívat, co si já myslím, že je málo, co já předpokládám, že stačí. já, já, já. A přitom Ona ví. Ví, jaká jsem, ví, čeho jsem schopna, ví, co je nad mé síly, ví, co potřebuji, a ví, kdy mi to má u Boha vyprosit. Najednou se mi vybavovala spousta situací, tak úzce spojených s Marií, počínaje asi hodinovou modlitbou, tedy spíš hodinu neustále opakovanou modlitbou Pod ochranu Tvou, kdy jsem opravdu měla strach o blízkého člověka, až po okamžik, kdy jsem si nemohla vybrat biřmovací jméno a Ona mi posléze vnukla právě to krásné a jedinečné - Maria. Tak jsem ležela, přemýšlela a řekla si, že si teď pěkně všechny ty důležité okamžiky utřídím v paměti, ale jelikož jsem se držela za ruku právě Jí, za chvilku jsem spala jako nemluvně. Ráno mi bylo jasné, že moudrá a laskavá Maminka mi v tu chvíli řekla, ať přestanu mudrovat a pořádně se vyspím, protože to teď potřebuju ze všeho nejvíc. Tak jsem se to ráno pomodlila, poděkovala, a slíbila své Mamince, že se budu moc snažit pamatovat a nezapomínat na to, že jsem i přes svůj věk dítě. Její. Začala jsem slovy písně, tak jimi také skončím. Ustavičná pomoc tvá útěchu nám podává. Jana Hrušková Svoji zkušenost víry můžete napsat i vy a poslat em. Povzbuzujme se ve víře! Adopce na dálku V současné době má naše farnost v adopci (Charita Praha) dva indické chlapce: Suhala A. Jogi a Ravi Kirana. V dubnu 2013 byl poslán příspěvek na jejich studium na tento školní rok 2013 ve výši Kč (5000 Kč na každého chlapce na rok). Všem moc děkuji za příspěvky, díky kterým jsme tuto částku mohli uhradit. Pokud budete mít nějaké dotazy, rád je zodpovím. P.Petr Matula SDB Suhal A. Jogi Ravi Kiran Papež František O duchovní korupci Česká sekce RV (pozn. překl.: Článek P. Jorge Mario Bergoglia SI Corrupción y peccado. Algunas reflexiones en torno al tema corrupción nepojednává o fenoménu podplácení, nýbrž o duchovním stavu srdce a kultury. Španělština užívá jeden výraz, který musel být v českém překladu nahrazen několika termíny, totiž duchovní korupce či zkorumpovanost, zkaženost, zvrácenost.) Bartolomějské listy 5/2013 stránka 9

10 Dnes se často mluví o zkaženosti zejména v souvislosti s politikou. Bývá pranýřována korupce v různých sociálních prostředích. Biskupové hovořili o morální krizi, která prostupuje institucemi. Došlo např. k masové reakci na případ korupce v provincii Catamarca, kde lid tváří v tvář nemohoucnosti institucí, uspořádal manifestace, jež byly jakýmsi echem Fuenteovejuna. Každá sociální korupce však není nic jiného než důsledek zkaženosti srdce... Nebylo by korupce, kdyby neexistovala zkažená srdce: Co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z člověka, to ho poskvrňuje (Mk 7,20-23). Problém tkví ve zkaženém srdci. Proč se srdce zkazí? Srdce není poslední instance člověka, uzavřená v sobě samé. V něm nekončí vztah (ani ten morální). Lidské srdce je srdcem do té míry, do jaké je schopno vztahovat se k jinému, je schopno se přimknout, je schopno milovat nebo lásku odpírat (nenávidět). Proto Ježíš, který poukazuje na srdce jako na pramen našich činů, obrací pozornost k cíli tohoto přimknutí neklidného srdce: Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce (Mt 6,21). Poznání lidského srdce a jeho stavu s sebou nezbytně přináší také poznání pokladu, ke kterému toto srdce lne, pokladu, který ho osvobozuje a naplňuje anebo ničí a zotročuje. V tom druhém případě jde tedy o poklad, který duchovně korumpuje, působí zkaženost, zvrácenost či rozklad. Takto se tedy od faktu (osobní či sociální) korupce přechází k srdci, které zkaženost způsobuje a konzervuje, a pak od srdce k pokladu, na kterém toto srdce ulpělo. Metoda Chtěl bych se zamyslet nad tímto faktem, abych jej mohl lépe pochopit a také napomoci tomu, aby se korupce nestala jakýmsi otřepaným klišé čili jedním z dalších slov v řadě těch, které používá nominalistický mechanismus gnostické kultury a transverzálních hodnot, oné kultury, která dusí moc Jediného Slova. Za prvé může být užitečné proniknout do vnitřní struktury zkaženosti nazíráním ošklivosti a zloby, kterou má v sobě a přitom vědět, že ačkoli je zkaženost stavem, který vnitřně s hříchem souvisí, v některých bodech se od něho liší. Za druhé je užitečné popsat způsob jednání člověka, který má zkažené srdce. Tento způsob se liší od toho, kterým jedná hříšník. Za třetí se zamyslíme nad některými formami zkaženosti, s nimiž se ve své době setkal Ježíš. Nakonec bude užitečné zeptat se na formu zkaženosti, která by mohla být nejvíce typická pro řeholníka. Je zřejmé, že tato zkaženost může být podobna té, která je vlastní ostatním smrtelníkům, avšak tady chci prozkoumat to, co bych označil jako menší zkaženost, totiž možnost, že řeholník má (dovolím si použít výraz) lehce zkažené srdce, to znamená, že jeho oddanost Ježíši Kristu je oslabena částečnou paralýzou. Je možné, aby měl nějaký řeholník účast na zkaženém prostředí? Je možné, aby nějaký řeholník byl v nějaké míře částečně nebo lehce zkažený? Všechny tyto věci metodologicky povedou k ohledání různých hledisek, která umožní zaměřit se na tematiku duchovní korupce. Kromě toho je třeba mít na paměti, že korupce je dnes slovo Bartolomějské listy 5/2013 stránka 10

11 zatížené specifickým významem, a že tedy existuje riziko účelového překroucení této reflexe. Imanence Netřeba zaměňovat hřích a zkaženost. Hřích, zejména opakovaný, vede ke zkaženosti, nikoli však kvantitativně (jakoby množství hříchu působilo zkaženost), ale spíše kvalitativně, vznikem návyků, které zhoršují a omezují schopnost mít rád a přitom pokaždé tlačí cíl srdce blíže k horizontům jeho imanence, jeho egoismu. Svatý Pavel to vyjadřuje takto: Neboť co se může o Bohu poznat, je pro ně jasné, protože jim to Bůh (sám) zjevil. Co je totiž u něho neviditelné jeho věčná moc a jeho božské bytí to je možné už od počátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil. Proto je nelze omluvit. Ačkoli Boha poznali, přece ho jako Boha nectili a neprojevovali mu vděčnost. Jejich uvažování nevedlo k ničemu a jejich nemoudrá mysl se zatemnila. Mysleli, že jsou mudrci, a zatím se stali blázny, když zaměnili vznešeného, nesmrtelného Boha za pouhé vyobrazení smrtelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů (Řím 1,19-23). Mohli bychom říci, že hřích se odpouští, duchovní zkorumpovanost odpustit nelze. Jednoduše kvůli tomu, že kořenem této zkaženosti je omrzelost z transcendence. Před Bohem, který v odpouštění neochabuje, vystupuje zkažený člověk jako soběstačný, pokud jde o jeho spásu. Omrzelo jej prosit o odpuštění. Imanence je první charakteristický rys jakékoli duchovní zkorumpovanosti. Ve zkaženém člověku se vytváří báze soběstačnosti, která vzniká nevědomky, aby posléze byla přijata jako nejpřirozenější věc. Lidská soběstačnost není nikdy abstraktní. Je to postoj srdce vztahujícího se k určitému pokladu, který svádí, uklidňuje a klame: Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj (Lk 12,19). A kuriózní je, že dochází k opaku: soběstačný je v podstatě - vždycky otrokem onoho pokladu, a čím více je otrokem, tím nedostatečnější je konzistence oné soběstačnosti. To vysvětluje, proč nemůže zkaženost zůstat skryta. Nelze zastavit vychylování rovnováhy mezi přesvědčením o vlastní soběstačnosti a skutečností, že jsme otroky onoho pokladu. Je to nerovnováha, která kypí, aby uvolnila tlak, jako vše, co je uzavřeno v sobě. A když unikne ven, šíří se zápach této uzavřenosti, puch. Ano, zkaženost páchne hnilobou. Když něco začíná zapáchat, pak proto, že je srdce vměstnáno mezi svou imanentní soběstačnost a reálnou neschopnost vystačit si samo. Je srdcem, které páchne, v důsledku extrémního přilnutí k pokladu, kterým bylo uchváceno. Kdo je zkažený, nevnímá svoji zkaženost. Podobně jako si někdo stěží všimne, že mu páchne z úst. Všimnou si toho druzí a dají mu to znát. Plyne z toho, že zkažený člověk z tohoto stavu stěží vyjde v důsledku výčitky svědomí, neboť se ocitl v situaci jakéhosi niterného umrtvení. Pán jej zpravidla zachrání zkouškami, s nimiž se setká v situacích, kterým se nemůže vyhnout (nemoc, bankrot, smrt drahých lidí atd.). Ty potom rozdrtí kostru duchovní zkaženosti a umožní přístup milosti. Teprve potom může být vyléčen. Pokračování příště. Z italského Guarire dalla corruzione, EMI, Bologna 2013; přeložil Milan Glaser Bartolomějské listy 5/2013 stránka 11

12 Senzační objev při renovaci víka křtitelnice, který se objevil při odstranění horního nátěru. O konečném vzhledu víka křtitelnice bude rozhodnuto po celkovém odkrytí nátěrů a po konzultaci se zástupci Památkové péče (křtitelnice je Kulturní památka) Foto: Jakub Gajda, restaurator Začátek prací na přípojce kanalizace na faru (Foto: Petr Matula) Ze setkání animátorů Klubu SHM Prostějov na Staré Vodě , kteří připravují tábory pro děti (Foto: Petr Matula) Bartolomějské listy 2013 Ročník 4 Číslo 5/2013 vyšlo v nákladu 130 kusů. Vydává: ŘK farnost sv. Bartoloměje; Majakovského 3, Prostějov-Vrahovice. Farnost zahrnuje městskou část Prostějov-Vrahovice a obec Držovice. Příští číslo vyjde Uzávěrka je v neděli Korektura Jana Hrušková / Tisk Josef Záboj / Sazba Petr Matula Příspěvky můžete předat P. Petru Matulovi SDB (tel.: ); dát do sakristie nebo poslat em nebo Měsíčník je zdarma. Náklady na jedno číslo jsou 3 Kč. Více informací na: Bartolomějské listy 5/2013 stránka 12

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list k Roku biřmování s. 4, Slovníček kropenka, křtitelnice, lavabo s. 5, YouCat 3. díl Věřím v Boha Otce, Syna a Ducha svatého s. 6, Farní kronika fara 2. díl s. 7, Kříž u hřbitovní zdi s. 8,

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice PRF 11. 1. 2012 s. 3, ERF 25. 1. 2012 s. 5, Slovníček posvátný prostor, popel, světlo a žár s. 6, YouCat 6. díl Sedm svátostí s. 7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Farní kronika fara, 5. díl s. 8, Adopce

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Pastýřský list arcibiskupa Jana k době postní s.5, Slovníček hábit, homilie, hostie, humerál s.7, Přínos papežů 3.díl (rok 523-678 po Kr. s. 7, Farní kronika (rok 1918-1919) s. 9, Termíny letních táboru

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí se za rokem 2013 s.2, ERF 27.11.2013 s.6, Slovníček eucharistie, evangeliář, exorcista s.7, Logo tříletého směřování farnosti 2013 2016 s. 7, Přínos papežů 1.díl s. 8, Farní kronika (rok 1917)

Více

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Bartolomějské listy Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Ohlédnutí farnosti za rokem 2011 s. 4, Slovníček lektor, akolyta, jáhen s. 6, YouCat 5. díl Bůh a liturgie s. 6, Modlitby k Duchu svatému s.7, Podněty arcibiskupa Jana s. 8, Kniţní tipy s. 8, Farní kronika

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015

FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 LEDEN - ÚNOR 2015 FARNÍ LIST KAPLICKA č.1-2/15 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Cetviny Bratři a sestry, zdravím Vás na počátku nového roku

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra

Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra 1. ročník / č. 2 Sondernummer der Zeitung Die Minoritenkirche für Tschechien Duben 2015 Verlagspostamt: 4040 Linz; P.b.b. 02Z032336 M Klíč Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra Vážení čtenáři, kdyby naše

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě únor 2015 20 let na cestě Papež František vyhlásil o první adventní neděli 30. listopadu 2014 Rok zasvěceného života,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více