Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

2 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou pobytovou službu, zahrnující především ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných činností a zdravotní péči. Služba je určena dvěma skupinám osob: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Sociální služba je poskytována na smluvním základě a je individuálně plánována. Na čtyřech odděleních je ubytováno 108 klientů, z toho 29 mužů. Počet žadatelů o službu několikanásobně převyšuje možnosti okamžitého přijetí, proto je vytvářen rejstřík žadatelů. Žádosti jsou na základě provedeného sociálního šetření hodnoceny komisí, která sestavuje aktuální seznam žadatelů. Domov intenzivně spolupracuje s dobrovolníky, převážně organizovanými v Adře. Předmětu činnosti je věnována třetí část zprávy. II. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Ve druhé části jsou uvedeny přehledy o hospodářských ukazatelích roku 2012, včetně porovnání s předešlým obdobím. Část je členěna na deset kapitol: Základní ukazatelé, Náklady, Výnosy, Srovnání nákladů a výnosů , Neinvestiční příspěvky na provoz, Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz , Investice, Zkrácená rozvaha, Hospodaření s fondy a Rozbor mezd. Komentáře ke konkrétním ekonomickým ukazatelům jsou pro přehlednost uvedeny hned za tabulkovou částí v jednotlivých kapitolách. V tabulkách kapitoly jsou údaje hlavní činnost, hospodářská činnost a celkem sjednoceny, protože Domov provádí pouze hlavní činnost. Ekonomická část zprávy je doplněna čtyřmi přílohami: č. 1 - Rozvaha, č. 2 - Výkaz zisku a ztráty, č. 3 - Příloha a č. 4 - Inventarizační zápis. 1. Základní ukazatelé (v tis. Kč) Ukazatel Plán 2012 k % hlavní činnost plnění 2 Porovnání skutečnost k index 2012/2011 Náklady celkem ,40 101, ,49 1,04 Výnosy celkem bez příspěvku ,64 103, ,31 1,06 Ztráta ,76 98, ,18 1,01 Příspěvek na provoz ,64 100, ,09 0,96 Zlepšený (zhoršený) HV x 259,88 x 947,91 0,27 % soběstačnosti 60% 61% x 60% x

3 Zlepšeného hospodářského výsledku dosáhl Domov především zvýšením výnosů z úhrad od klientů proti plánu. Zastupitelstvo města zvýšilo organizaci neinvestiční příspěvek o 836 tis. Kč, z toho 756 tis. Kč bylo určeno na dokrytí výpadku státní dotace MPSV a 80 tis. Kč činil účelový příspěvek na neodkladné stavební opravy. 2. Náklady (v Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu Plán 2012 k % hlavní činnost plnění k hlavní činnost 1 Náklady celkem, z toho: , ,66 101, , 30 2 Spotřeba materiálu (ú 501) , ,27 99, ,05 z toho: knižní fond 0,00 0,00 0,00 x 3 Spotřeba energie (ú 502) , ,96 100, ,27 4 Opravy a udržování (ú 511) , ,60 100, ,80 5 Ostatní služby (ú 518) , ,09 95, ,67 z toho: honoráře 0,00 0,00 0,00 x 6 Mzdové náklady včetně odvodů (účty ) , ,17 102, ,00 7 Pokuty, penále, manka a škody (ú 541, 542, 547) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Odpisy dlouhodobého majetku (ú 551) , ,00 102, ,00 9 Náklady z DDM (ú 558) , ,88 89,76 0,00 10 Daň z příjmů a dodatečné odvody daně (ú 591, 595) 0,00 0,00 0, ,00 11 Ostatní náklady (5xx) , ,69 371, ,51 V roce 2012 byly celkové náklady přibližně o 1,4 mil. Kč vyšší než v roce 2011, růst byl patrný ve většině položek (např. energie, opravy, mzdy). Ve spotřebě materiálu jsou účtovány např. potraviny (2 977 tis. Kč), všeobecný materiál (1 274 tis. Kč), OOPP (60 tis. Kč), prádlo (440 tis. Kč obnova prostěradel, povlečení, přikrývek, polštářů), Položka Opravy a udržování byla čerpána malováním křídla B a krčku C (105 tis. Kč), opravami omítek, elektrické instalace a úpravami při změnách dispozičního řešení spojovacího krčku (84 tis. Kč). Dále byla položka čerpána opravami technologií, např. opravy výtahu si vyžádaly 33 tis. Kč, kuchyňské stroje 36 tis. Kč a opravy praček 56 tis. Kč, kdy největším nákladem byla výměna motoru pračky F 22. Spotřeba vody mírně poklesla, spotřeby plynu a elektrické energie zůstaly v podstatě na úrovni předchozího roku. Ceny za tyto energie vzrostly. V ostatních službách jsou účtovány např. veškeré revize (asi 71 tis. Kč), odvozy odpadů (83 tis. Kč), náklady na vzdělávání (154 tis. Kč), poplatky za telefony (49 tis. Kč) a dále softwarové služby (120 tis. Kč) či audit hospodaření (23 tis. Kč). Růst mzdových nákladů je způsoben především přijetím jedné sociální pracovnice v polovině roku, zvýšením platů pracovníků v sociálních službách (zvýšení odbornosti postup do vyšší platové třídy) apod. Číslo účtu 5xx zahrnuje např. cestovné (21 tis. Kč), odškodnění úrazu (5,5 tis Kč), akce klientů (17 tis. Kč) a povinný odvod do SR za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením (59 tis. Kč). Organizace nelikvidovala žádný dlouhodobý majetek, který nebyl plně odepsán. 3

4 3. Výnosy (v Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu Plán 2012 k % hlavní činnost plnění k hlavní činnost 11 Výnosy celkem, z toho: , ,50 102, ,21 12 Výnosy z prodeje služeb (ú 602) , ,80 102, ,83 z toho: strava a pobyt klientů , ,00 102, ,00 příjmy za péči (PnP) , ,00 100, ,00 příjmy od zdrav. poj , ,80 105, ,83 ostatní , ,00 104, ,00 13 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu (ú 672) , ,00 100, ,00 14 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC ,00 (ú 672) ,40 100, ,04 15 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů (ú 673) 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Výnosy z ostatních nároků (ú 674) 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Ostatní výnosy (6XX) , ,30 140, ,34 18 Výsledek hospodaření po zdanění x ,84 x ,91 Rozhodujícím vlastním výnosem organizace jsou výnosy z prodeje služeb. Zásadní význam mají smluvní platby klientů za stravu, pobyt a poskytování péče (PnP), dalším výnosem jsou platby zdravotních pojišťoven. Účet 602 je naplňován také stravným zaměstnanců (242 tis. Kč) a příjmy za poskytování fakultativních služeb klientům (7 tis. Kč). 4. Srovnání nákladů a výnosů v letech Srovnání nákladů (v tis. Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu k hlavní činnost k hlavní činnost 1 Náklady celkem, z toho: , , ,33 2 Spotřeba materiálu 5 306, , ,08 z toho: knižní fond 0,00 0,00 0,00 3 Spotřeba energie 2 078, , ,61 4 Opravy a udržování 2 020,65 463,40 301,02 5 Ostatní služby 574,45 570,59 506,25 z toho: honoráře 0,00 0,00 0,00 6 Mzdové náklady vč. odvodů , , ,98 7 Pokuty, penále, manka a škody 1,58 0,21 0,90 8 Odpisy dlouhodobého majetku 871,67 837,97 840,13 9 Náklady z DDM 0,00 0,00 0,00 10 Daň z příjmů a dodatečné odvody daně 0,00 0,00 0,00 11 Ostatní náklady 86,53 72,39 67,36 k hlavní činnost 4

5 4.2 Srovnání výnosů (v tis. Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu k hlavní činnost k hlavní činnost 12 Výnosy celkem, z toho: , , ,55 13 Výnosy z prodeje služeb , , ,69 14 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu 5 721, , ,00 15 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 9 773, , ,22 16 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů 0,00 0,00 0,00 17 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 18 Ostatní výnosy 1 463, , ,64 19 Výsledek hospodaření po zdanění 448,64 391,91 242,22 k hlavní činnost 5. Neinvestiční příspěvky na provoz (v Kč) Druh příspěvku Plán 2012 k přijato čerpáno rozdíl Porovnání skutečnost k index 2012/2011 Příspěvek zřizovatele na provoz , ,00 0, ,00 1,11 Příspěvek zřizovatele na odpisy , , , ,00 1,18 Účelový příspěvek zřizovatele , ,40 0, ,04 0,13 Granty SMO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek ze SR , ,00 0, ,00 0,85 Příspěvek z KÚ MSK 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Upravený závazný ukazatel , , , ,04 0,96 Příspěvek od jiných subjektů 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek z Úřadu práce 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek celkem , , , ,04 0,96 6. Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz v letech (v Kč) Druh příspěvku k k k Příspěvek zřizovatele na provoz , , ,00 Příspěvek zřizovatele na odpisy , , ,00 Účelový příspěvek zřizovatele ,00 0,00 0,00 Granty SMO 0,00 0,00 0,00 Příspěvek ze SR , , ,00 Příspěvek z KÚ MSK 0,00 0,00 0,00 Příspěvek od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 Příspěvek z Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 Příspěvek celkem , , ,00 5

6 7. Investice 7.1 Investiční dotace (v Kč) Druh dotace Plán 2012 k přijato čerpáno rozdíl skutečnost k Porovnání index 2012/2011 Dotace od zřizovatele Dotace ze státního rozpočtu Dotace z KÚ MSK Upravený závazný ukazatel Dotace celkem Pořízené investice z investičního fondu (v tis. Kč) Pořízené investice z investičního fondu Plán 2012 k k index 2012/2011 Ekofinišer 47 47,27 x x Telefonní ústředna 49 48,88 x x Konvektomat ,48 x x Úprava terasy 60 60,00 x x Sprchová křesla Carendo x x 210,80 x Pořízené investice celkem ,63 210,80 1,8 Zdrojem investiční fondu organizace jsou odpisy majetku a převod daru z RF. V roce 2012 byl z fondu zakoupen především konvektomat do kuchyně a tím neprodleně vyřešena jeho havárie. Dále byl fond použit na zakoupení telefonní ústředny, ekofinišeru (drtiče použitých papírových mís do toaletních křesel) a na úpravu terasy. Pro přehled je uvedena také investice z předchozího roku (doplatek na zakoupení dvou sprchových křesel Carendo, kdy organizace získala dotaci KÚ MSK ve výši 200 tis. Kč). 7.3 Pořízené investice z dotací a z investičního fondu v letech (v tis. Kč) Zdroj financování investice k k k Z dotací od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 Z dotací ze SR 0,00 0,00 0,00 Z dotací z KÚ MSK 0,00 0,00 0,00 Z vlastních zdrojů (investiční fond) 126,55 175,40 70,95 Pořízené investice celkem 126,55 175,40 70,95 V roce 2008 byla z investičního fondu zaplacena digitální společná TV anténa (105 tis. Kč) a studie na přístavbu Domova. V roce 2009 byla z fondu hrazena myčka nádobí (163,5 tis. Kč) a přepracování studie na přístavbu zpracování investičního záměru. V roce 2010 byla z fondu zaplacena sluneční markýza na terasu (61 tis. Kč) a opětovné přepracování investičního záměru na přístavbu dle požadavků dotačního řízení MPSV (10 tis. Kč). 6

7 8. Zkrácená rozvaha 8.1 Aktiva a pasiva (v tis. Kč) Aktiva Běžné období Pasiva Běžné období Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Majetkové fondy celkem ,31 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 Finanční a peněžní fondy 3 012,16 Dlouhodobý hmotný majetek ,68 Výsledek hospodaření 259,88 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,91 Rezervy, dlouhodobé závazky 0,00 Zásoby celkem 286,29 Krátkodobé závazky celkem 3 248,98 Pohledávky celkem 1 102,36 v tom: účet 347 0,00 v tom: účet 346 0,00 účet 349 0,00 účet ,80 Bankovní výpomoci a půjčky 0,00 Finanční majetek celkem 5 271,91 Ostatní 0,00 Ostatní 0,00 Pasiva celkem ,33 Aktiva celkem , Pohledávky Většina pohledávek Domova k tvoří jen pohledávky do lhůty splatnosti - např. u zdravotních pojišťoven se jedná o 145 tis. Kč, provozní zálohy činí asi 296 tis. Kč a půjčky FKSP přibližně 210 tis. Kč. Výjimkou je pohledávka za VZP ve výši Kč. Jedná se o nedoplatek za únor až prosinec, kdy pojišťovna hradila jen zálohy, ale ne vykázanou péči. Nedoplatek za leden byl soudně vymožen. Další postup, dohoda s VZP o doplacení či žaloba, bude upřesněn do Závazky Závazky Domova k v celkové výši 3 248,98 tis. Kč tvoří pouze krátkodobé závazky do lhůty splatnosti. Většina těchto závazků souvisí s platy zaměstnanců a zákonným pojištěním, výjimkou je jen závazek organizace vůči dodavatelům (503 tis. Kč) a vůči klientům - vrátky za pobyt mimo ústav za prosinec a deponované prostředky z nevyřízených pozůstalostí (přibližně 57 tis. Kč). Od roku 2011 jsou v krátkodobých závazcích uváděny rovněž deponované hotovosti klientů (přibližně 238 tis. Kč). 8.4 Srovnání aktiv a pasiv v letech (v tis. Kč) Aktiva a pasiva k k k k Aktiva celkem , , , ,33 z toho: pohledávky 711,63 584,08 784,42 835,56 Pasiva celkem , , , ,33 Výsledek hospodaření 448,64 391,91 242,23 947,91 Všechny pohledávky Domova v přehledu byly vždy jen pohledávky do lhůty splatnosti. 7

8 9. Hospodaření s fondy 9.1 Hospodaření s fondy v roce 2012 (v tis. Kč) Fond odměn FKSP Rezervní fond účet 413 Rezervní fond účet 414 Zůstatek k ,38 828,77 554,39 118,81 556,76 Zdroje celkem: 250,00 185,82 697,91 16,00 916,31 ze zlepšeného VH 250,00 0,00 697,91 0,00 0,00 z darů 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 z dotací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 základní příděl 0,00 185,82 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z odpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 869,04 z jiných fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 47,27 Použití celkem: 0,00 245,05 262,76 70, ,87 k provozním účelům 0,00 0,00 262,76 0,00 0,00 na účely FKSP 0,00 245,05 0,00 0,00 0,00 do jiných fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na investice 0,00 0,00 0,00 47,27 378,63 odvod zřizovateli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 proúčtování odpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 676,24 ostatní 0,00 0,00 0,00 23,04 0,00 Zůstatek k ,38 769,54 989,54 64,50 418,20 Investiční fond Fond odměn byl posílen ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011, jehož rozdělení do fondů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 1155/17 ze dne FKSP byl využíván v souladu s uzavřenou KS k příspěvkům na stravování, k poskytování darů k výročím, půjčkám a k poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců. Rezervní fond účet 413 byl posílen ze zlepšeného hospodářského výsledku. V souladu s Plánem činnosti na rok 2012 byla z této části fondu zakoupena polohovací křesla (50 tis. Kč), polohovací postele (49 tis Kč), nábytek (60 tis. Kč), dataprojektor (28 tis. Kč) a počítač (20 tis. Kč). Z fondu bylo rovněž zaplaceno rozšíření nabídky TV programů (37 tis. Kč) a podlahová krytina (12 tis. Kč). Rezervní fond účet 414 byl tvořen účelově určenými finančními dary. Z této části bylo převedeno do IF 47 tis. Kč na nákup ekofinišeru a zaplaceny pořádané kulturní akce pro klienty (17 tis. Kč) a zdravotnický materiál (6 tis. Kč). Použití Investičního fondu bylo popsáno v kapitole

9 9.2 Srovnání jednotlivých fondů v letech (v tis. Kč) Stav v jednotlivých letech Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond zdroje celkem 0,00 339,79 748,65 302,73 použití celkem 33,86 304,50 569,35 126, ,67 869,22 485,45 521,90 zdroje celkem 150,00 362,76 318,13 163,86 použití celkem 64,15 384,33 131,25 175, ,52 847,65 672,33 510,36 zdroje celkem 313,00 364,78 146,91 840,14 použití celkem 135,14 335,73 275,59 745, ,38 876,70 543,65 604,63 zdroje celkem 100,00 180,86 255, ,26 použití celkem 0,00 228,79 126, , ,38 828,77 673,20 556, Rozbor mezd 10.1 Ukazatel počtu zaměstnanců v letech Datum plánovaný Počet zaměstnanců skutečný evidenční skutečný průměrný evidenční přepočtený , , , , ,4 V roce 2012 nedošlo v počtu zaměstnanců k žádným podstatným změnám, jen v polovině roku byla přijata sociální pracovnice pro jednání se zájemci o sociální službu. Snížení počtu zaměstnanců bylo provedeno v roce 2010, kdy bylo zrušeno nepotřebné místo zdravotní sestry, byly sníženy některé částečné úvazky a byla pozastavena činnost nestátní psychiatrické ambulance. Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2012 činilo 3,31, což představuje dnů nemocenské Členění mezd v roce 2012 (v tis. Kč) Mzda Plán 2012 k % plnění Skutečně vyplacené mzdy , ,70 102,19 v tom: mzdy z Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 mzdy z fondu odměn 0,00 0,00 0,00 Mzdy zaměstnanců celkem , ,70 102,19 OON 120,00 114,00 94,97 9

10 OON byly čerpány uzavřením dohod o činnosti (vrátnice) Ukazatel průměrné mzdy v letech Kategorie zaměstnanců Prům. evid. přep. počet zaměstnanců Celkové mzdy v tis. Kč Průměrná mzda v Kč rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Prac. v soc. službách 39, , Sociální pracovníci 5, , Zdravotníci 13, , Zaměstnanci správy 2, , Dělníci 23, , Celkem 84, , Fluktuace zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Průměrný evidenční počet zaměstnanců Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů Důvody rozvázání pracovního poměru odchod do důchodu odchod ve zkušební době Pracovníci v soc. službách 39, Sociální pracovníci 5, Zdravotníci 13, Zaměstnanci správy 2, Dělníci 23, Celkem 84, ostatní Míra fluktuace dosáhla 4,74 % (rok 2011: 5,95%), což je druhá nejnižší v posledních patnácti letech (1997-2,97%). III. PŘEHLED ČINNOSTI Třetí část zprávy obsahuje především informace o činnosti Domova a je členěna na tři kapitoly: Vybrané sociální údaje, Uložené úkoly a Kontrolní činnost. Doplňují ji dvě přílohy: č. 5 Zhodnocení plánu činnosti za rok 2012, vč. vyjádření odvětvového odboru a č. 6 Zápisy z hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2011 a I. pololetí Vybrané sociální údaje Domov má zaregistrovánu pouze službu dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., tj. domov pro seniory. Jak již bylo uvedeno, služba je určena dvěma skupinám: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, v nepříznivé sociální situaci a potřebující péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Zájemci o službu jsou informováni prostřednictvím informačních letáčků a průběžně aktualizovaných webových stránek a informace jsou rovněž uvedeny v informačním průvodci Statutárního města Ostravy (Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava). 10

11 Každou první středu v měsíci jsou dny otevřených dveří od 9.00 do hodin a poté od do hodin. V této době poskytují sociální pracovníci zájemcům potřebné informace a v případě zájmu je provedou domovem. Následující tabulka je mírně upravena a slouží pro srovnání s předchozími roky, protože Domov má stále zaregistrovánu jen službu podle 49 (domov pro seniory). Kromě požadovaných údajů je také uveden počet klientů, kteří jsou omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům. Ukazatel Stav k kalendářního roku Kapacita zařízení Počet uživatelů celkem z toho: muži ženy s trvalým bydlištěm v Ostravě Průměrný věk uživatelů 75,4 74,2 75,1 74,8 75,6 Počet lůžkodnů Počet přijatých uživatelů ve sl. období Počet žádostí k přijetí z toho: počet nově přijatých žádostí od sledovaného roku Uživatelé podle stupně PNP: st. I st. II st. III st. IV Uživatelé bez PNP Uživatelé s psychiatrickou diagnózou Uživatelé se zdr. postižením a psych. dg. nesledováno 34 Uživatelé s komb. postižením bez psych. dg. nesledováno 33 Uživatelé s mentálním postižením (dříve s poruchou intelektu) Uživatelé se závislostí na alkoholu, kteří neodpovídají cílové skupině nesledováno 1 Uživatelé bez omezení pohybu Uživatelé částečně omezení v pohybu (dříve 29 mobilní s pomocí, případně pomůcky) Uživatelé úplně omezení v pohybu (dříve imobilní) Uživatelé, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům Průměrný měsíční výdaj na lůžko % soběstačnosti organizace Uložené úkoly Při projednávání výsledků hospodaření za předešlá období neuložila rozborová komise organizaci žádné úkoly. Přístavba objektu nebyla zahrnuta do priorit na rok 2011, objem tis. Kč není uváděn ve 3. balíčku investičních akcí, financovaných EÚIB. Doporučení komise samosprávným orgánům města se týkalo převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 do fondů. Rozhodnutím Zastupitelstva města č. 1155/17 ze dne bylo do FO převedeno 250 tis. Kč a do RF 698 tis.kč. 11

12 3. Kontrolní činnost Pravidelnou kontrolní činnost vykonávají vedoucí zaměstnanci Domova. Jejich kompetence, četnost kontrol a způsob provádění je uveden v interní směrnici č. 2/09 o kontrolní činnosti, v předpisu č. 8/11 o účetnictví a interní směrnici č. 10/11 o účtování majetku klientů. V roce 2012 nezjistili vedoucí zaměstnanci žádné závažné nedostatky. Kromě každodenních neevidovaných kontrol bylo provedeno 169 kontrol s písemným záznamem: ředitel provedl 40 kontrol, vedoucí sociálního úseku šest, zástupce ředitele 10, vedoucí stravovacího úseku 85 kontrol a vedoucí sociálně - zdravotního úseku 28. VZP Ostrava zkontrolovala dne platby pojistného a dodržování ostatních povinností a neshledala žádné závady. KHS MSK provedla dne kontrolu stravovacího úseku a kromě odloupnuté malby v kuchyni nezjistila žádné nedostatky. OSSZ provedla dne kontrolu plnění povinností zaměstnavatele v oblastech nemocenského a důchodového pojištění. Nedostatky nebyly zjištěny. Odvětvový odbor provedl veřejnosprávní kontrolu vnitřního kontrolního systému. Byly zjištěny jen drobné nepřesnosti v záznamech o předběžné řídící kontrole. Zpracovali: Hana Demlová, Ivona Školová, Bc. Svatava Kolářová, DiS., RNDr. Oldřich Šeremek Ostrava, březen

13 příloha č. 6 ZÁPISY Z HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 13

14 příloha č. 5 ZHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI A VYJÁDŘENÍ ODVĚTVOVÉHO ODBORU 14

15 příloha č. 4 INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS 15

16 příloha č. 1 ROZVAHA 16

17 příloha č. 2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 17

18 příloha č. 3 PŘÍLOHA 18

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011 Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava příspěvková organizace Hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011 Obsah: Základní ukazatelé I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70988595 Název: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice,okres Bruntál,příspěvková organizace

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více