Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

2 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou pobytovou službu, zahrnující především ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných činností a zdravotní péči. Služba je určena dvěma skupinám osob: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Sociální služba je poskytována na smluvním základě a je individuálně plánována. Na čtyřech odděleních je ubytováno 108 klientů, z toho 29 mužů. Počet žadatelů o službu několikanásobně převyšuje možnosti okamžitého přijetí, proto je vytvářen rejstřík žadatelů. Žádosti jsou na základě provedeného sociálního šetření hodnoceny komisí, která sestavuje aktuální seznam žadatelů. Domov intenzivně spolupracuje s dobrovolníky, převážně organizovanými v Adře. Předmětu činnosti je věnována třetí část zprávy. II. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Ve druhé části jsou uvedeny přehledy o hospodářských ukazatelích roku 2012, včetně porovnání s předešlým obdobím. Část je členěna na deset kapitol: Základní ukazatelé, Náklady, Výnosy, Srovnání nákladů a výnosů , Neinvestiční příspěvky na provoz, Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz , Investice, Zkrácená rozvaha, Hospodaření s fondy a Rozbor mezd. Komentáře ke konkrétním ekonomickým ukazatelům jsou pro přehlednost uvedeny hned za tabulkovou částí v jednotlivých kapitolách. V tabulkách kapitoly jsou údaje hlavní činnost, hospodářská činnost a celkem sjednoceny, protože Domov provádí pouze hlavní činnost. Ekonomická část zprávy je doplněna čtyřmi přílohami: č. 1 - Rozvaha, č. 2 - Výkaz zisku a ztráty, č. 3 - Příloha a č. 4 - Inventarizační zápis. 1. Základní ukazatelé (v tis. Kč) Ukazatel Plán 2012 k % hlavní činnost plnění 2 Porovnání skutečnost k index 2012/2011 Náklady celkem ,40 101, ,49 1,04 Výnosy celkem bez příspěvku ,64 103, ,31 1,06 Ztráta ,76 98, ,18 1,01 Příspěvek na provoz ,64 100, ,09 0,96 Zlepšený (zhoršený) HV x 259,88 x 947,91 0,27 % soběstačnosti 60% 61% x 60% x

3 Zlepšeného hospodářského výsledku dosáhl Domov především zvýšením výnosů z úhrad od klientů proti plánu. Zastupitelstvo města zvýšilo organizaci neinvestiční příspěvek o 836 tis. Kč, z toho 756 tis. Kč bylo určeno na dokrytí výpadku státní dotace MPSV a 80 tis. Kč činil účelový příspěvek na neodkladné stavební opravy. 2. Náklady (v Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu Plán 2012 k % hlavní činnost plnění k hlavní činnost 1 Náklady celkem, z toho: , ,66 101, , 30 2 Spotřeba materiálu (ú 501) , ,27 99, ,05 z toho: knižní fond 0,00 0,00 0,00 x 3 Spotřeba energie (ú 502) , ,96 100, ,27 4 Opravy a udržování (ú 511) , ,60 100, ,80 5 Ostatní služby (ú 518) , ,09 95, ,67 z toho: honoráře 0,00 0,00 0,00 x 6 Mzdové náklady včetně odvodů (účty ) , ,17 102, ,00 7 Pokuty, penále, manka a škody (ú 541, 542, 547) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Odpisy dlouhodobého majetku (ú 551) , ,00 102, ,00 9 Náklady z DDM (ú 558) , ,88 89,76 0,00 10 Daň z příjmů a dodatečné odvody daně (ú 591, 595) 0,00 0,00 0, ,00 11 Ostatní náklady (5xx) , ,69 371, ,51 V roce 2012 byly celkové náklady přibližně o 1,4 mil. Kč vyšší než v roce 2011, růst byl patrný ve většině položek (např. energie, opravy, mzdy). Ve spotřebě materiálu jsou účtovány např. potraviny (2 977 tis. Kč), všeobecný materiál (1 274 tis. Kč), OOPP (60 tis. Kč), prádlo (440 tis. Kč obnova prostěradel, povlečení, přikrývek, polštářů), Položka Opravy a udržování byla čerpána malováním křídla B a krčku C (105 tis. Kč), opravami omítek, elektrické instalace a úpravami při změnách dispozičního řešení spojovacího krčku (84 tis. Kč). Dále byla položka čerpána opravami technologií, např. opravy výtahu si vyžádaly 33 tis. Kč, kuchyňské stroje 36 tis. Kč a opravy praček 56 tis. Kč, kdy největším nákladem byla výměna motoru pračky F 22. Spotřeba vody mírně poklesla, spotřeby plynu a elektrické energie zůstaly v podstatě na úrovni předchozího roku. Ceny za tyto energie vzrostly. V ostatních službách jsou účtovány např. veškeré revize (asi 71 tis. Kč), odvozy odpadů (83 tis. Kč), náklady na vzdělávání (154 tis. Kč), poplatky za telefony (49 tis. Kč) a dále softwarové služby (120 tis. Kč) či audit hospodaření (23 tis. Kč). Růst mzdových nákladů je způsoben především přijetím jedné sociální pracovnice v polovině roku, zvýšením platů pracovníků v sociálních službách (zvýšení odbornosti postup do vyšší platové třídy) apod. Číslo účtu 5xx zahrnuje např. cestovné (21 tis. Kč), odškodnění úrazu (5,5 tis Kč), akce klientů (17 tis. Kč) a povinný odvod do SR za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením (59 tis. Kč). Organizace nelikvidovala žádný dlouhodobý majetek, který nebyl plně odepsán. 3

4 3. Výnosy (v Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu Plán 2012 k % hlavní činnost plnění k hlavní činnost 11 Výnosy celkem, z toho: , ,50 102, ,21 12 Výnosy z prodeje služeb (ú 602) , ,80 102, ,83 z toho: strava a pobyt klientů , ,00 102, ,00 příjmy za péči (PnP) , ,00 100, ,00 příjmy od zdrav. poj , ,80 105, ,83 ostatní , ,00 104, ,00 13 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu (ú 672) , ,00 100, ,00 14 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC ,00 (ú 672) ,40 100, ,04 15 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů (ú 673) 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Výnosy z ostatních nároků (ú 674) 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Ostatní výnosy (6XX) , ,30 140, ,34 18 Výsledek hospodaření po zdanění x ,84 x ,91 Rozhodujícím vlastním výnosem organizace jsou výnosy z prodeje služeb. Zásadní význam mají smluvní platby klientů za stravu, pobyt a poskytování péče (PnP), dalším výnosem jsou platby zdravotních pojišťoven. Účet 602 je naplňován také stravným zaměstnanců (242 tis. Kč) a příjmy za poskytování fakultativních služeb klientům (7 tis. Kč). 4. Srovnání nákladů a výnosů v letech Srovnání nákladů (v tis. Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu k hlavní činnost k hlavní činnost 1 Náklady celkem, z toho: , , ,33 2 Spotřeba materiálu 5 306, , ,08 z toho: knižní fond 0,00 0,00 0,00 3 Spotřeba energie 2 078, , ,61 4 Opravy a udržování 2 020,65 463,40 301,02 5 Ostatní služby 574,45 570,59 506,25 z toho: honoráře 0,00 0,00 0,00 6 Mzdové náklady vč. odvodů , , ,98 7 Pokuty, penále, manka a škody 1,58 0,21 0,90 8 Odpisy dlouhodobého majetku 871,67 837,97 840,13 9 Náklady z DDM 0,00 0,00 0,00 10 Daň z příjmů a dodatečné odvody daně 0,00 0,00 0,00 11 Ostatní náklady 86,53 72,39 67,36 k hlavní činnost 4

5 4.2 Srovnání výnosů (v tis. Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu k hlavní činnost k hlavní činnost 12 Výnosy celkem, z toho: , , ,55 13 Výnosy z prodeje služeb , , ,69 14 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu 5 721, , ,00 15 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 9 773, , ,22 16 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů 0,00 0,00 0,00 17 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 18 Ostatní výnosy 1 463, , ,64 19 Výsledek hospodaření po zdanění 448,64 391,91 242,22 k hlavní činnost 5. Neinvestiční příspěvky na provoz (v Kč) Druh příspěvku Plán 2012 k přijato čerpáno rozdíl Porovnání skutečnost k index 2012/2011 Příspěvek zřizovatele na provoz , ,00 0, ,00 1,11 Příspěvek zřizovatele na odpisy , , , ,00 1,18 Účelový příspěvek zřizovatele , ,40 0, ,04 0,13 Granty SMO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek ze SR , ,00 0, ,00 0,85 Příspěvek z KÚ MSK 0 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Upravený závazný ukazatel , , , ,04 0,96 Příspěvek od jiných subjektů 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek z Úřadu práce 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek celkem , , , ,04 0,96 6. Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz v letech (v Kč) Druh příspěvku k k k Příspěvek zřizovatele na provoz , , ,00 Příspěvek zřizovatele na odpisy , , ,00 Účelový příspěvek zřizovatele ,00 0,00 0,00 Granty SMO 0,00 0,00 0,00 Příspěvek ze SR , , ,00 Příspěvek z KÚ MSK 0,00 0,00 0,00 Příspěvek od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 Příspěvek z Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 Příspěvek celkem , , ,00 5

6 7. Investice 7.1 Investiční dotace (v Kč) Druh dotace Plán 2012 k přijato čerpáno rozdíl skutečnost k Porovnání index 2012/2011 Dotace od zřizovatele Dotace ze státního rozpočtu Dotace z KÚ MSK Upravený závazný ukazatel Dotace celkem Pořízené investice z investičního fondu (v tis. Kč) Pořízené investice z investičního fondu Plán 2012 k k index 2012/2011 Ekofinišer 47 47,27 x x Telefonní ústředna 49 48,88 x x Konvektomat ,48 x x Úprava terasy 60 60,00 x x Sprchová křesla Carendo x x 210,80 x Pořízené investice celkem ,63 210,80 1,8 Zdrojem investiční fondu organizace jsou odpisy majetku a převod daru z RF. V roce 2012 byl z fondu zakoupen především konvektomat do kuchyně a tím neprodleně vyřešena jeho havárie. Dále byl fond použit na zakoupení telefonní ústředny, ekofinišeru (drtiče použitých papírových mís do toaletních křesel) a na úpravu terasy. Pro přehled je uvedena také investice z předchozího roku (doplatek na zakoupení dvou sprchových křesel Carendo, kdy organizace získala dotaci KÚ MSK ve výši 200 tis. Kč). 7.3 Pořízené investice z dotací a z investičního fondu v letech (v tis. Kč) Zdroj financování investice k k k Z dotací od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 Z dotací ze SR 0,00 0,00 0,00 Z dotací z KÚ MSK 0,00 0,00 0,00 Z vlastních zdrojů (investiční fond) 126,55 175,40 70,95 Pořízené investice celkem 126,55 175,40 70,95 V roce 2008 byla z investičního fondu zaplacena digitální společná TV anténa (105 tis. Kč) a studie na přístavbu Domova. V roce 2009 byla z fondu hrazena myčka nádobí (163,5 tis. Kč) a přepracování studie na přístavbu zpracování investičního záměru. V roce 2010 byla z fondu zaplacena sluneční markýza na terasu (61 tis. Kč) a opětovné přepracování investičního záměru na přístavbu dle požadavků dotačního řízení MPSV (10 tis. Kč). 6

7 8. Zkrácená rozvaha 8.1 Aktiva a pasiva (v tis. Kč) Aktiva Běžné období Pasiva Běžné období Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Majetkové fondy celkem ,31 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 Finanční a peněžní fondy 3 012,16 Dlouhodobý hmotný majetek ,68 Výsledek hospodaření 259,88 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku ,91 Rezervy, dlouhodobé závazky 0,00 Zásoby celkem 286,29 Krátkodobé závazky celkem 3 248,98 Pohledávky celkem 1 102,36 v tom: účet 347 0,00 v tom: účet 346 0,00 účet 349 0,00 účet ,80 Bankovní výpomoci a půjčky 0,00 Finanční majetek celkem 5 271,91 Ostatní 0,00 Ostatní 0,00 Pasiva celkem ,33 Aktiva celkem , Pohledávky Většina pohledávek Domova k tvoří jen pohledávky do lhůty splatnosti - např. u zdravotních pojišťoven se jedná o 145 tis. Kč, provozní zálohy činí asi 296 tis. Kč a půjčky FKSP přibližně 210 tis. Kč. Výjimkou je pohledávka za VZP ve výši Kč. Jedná se o nedoplatek za únor až prosinec, kdy pojišťovna hradila jen zálohy, ale ne vykázanou péči. Nedoplatek za leden byl soudně vymožen. Další postup, dohoda s VZP o doplacení či žaloba, bude upřesněn do Závazky Závazky Domova k v celkové výši 3 248,98 tis. Kč tvoří pouze krátkodobé závazky do lhůty splatnosti. Většina těchto závazků souvisí s platy zaměstnanců a zákonným pojištěním, výjimkou je jen závazek organizace vůči dodavatelům (503 tis. Kč) a vůči klientům - vrátky za pobyt mimo ústav za prosinec a deponované prostředky z nevyřízených pozůstalostí (přibližně 57 tis. Kč). Od roku 2011 jsou v krátkodobých závazcích uváděny rovněž deponované hotovosti klientů (přibližně 238 tis. Kč). 8.4 Srovnání aktiv a pasiv v letech (v tis. Kč) Aktiva a pasiva k k k k Aktiva celkem , , , ,33 z toho: pohledávky 711,63 584,08 784,42 835,56 Pasiva celkem , , , ,33 Výsledek hospodaření 448,64 391,91 242,23 947,91 Všechny pohledávky Domova v přehledu byly vždy jen pohledávky do lhůty splatnosti. 7

8 9. Hospodaření s fondy 9.1 Hospodaření s fondy v roce 2012 (v tis. Kč) Fond odměn FKSP Rezervní fond účet 413 Rezervní fond účet 414 Zůstatek k ,38 828,77 554,39 118,81 556,76 Zdroje celkem: 250,00 185,82 697,91 16,00 916,31 ze zlepšeného VH 250,00 0,00 697,91 0,00 0,00 z darů 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 z dotací 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 základní příděl 0,00 185,82 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z odpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 869,04 z jiných fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 47,27 Použití celkem: 0,00 245,05 262,76 70, ,87 k provozním účelům 0,00 0,00 262,76 0,00 0,00 na účely FKSP 0,00 245,05 0,00 0,00 0,00 do jiných fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na investice 0,00 0,00 0,00 47,27 378,63 odvod zřizovateli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 proúčtování odpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 676,24 ostatní 0,00 0,00 0,00 23,04 0,00 Zůstatek k ,38 769,54 989,54 64,50 418,20 Investiční fond Fond odměn byl posílen ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011, jehož rozdělení do fondů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 1155/17 ze dne FKSP byl využíván v souladu s uzavřenou KS k příspěvkům na stravování, k poskytování darů k výročím, půjčkám a k poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců. Rezervní fond účet 413 byl posílen ze zlepšeného hospodářského výsledku. V souladu s Plánem činnosti na rok 2012 byla z této části fondu zakoupena polohovací křesla (50 tis. Kč), polohovací postele (49 tis Kč), nábytek (60 tis. Kč), dataprojektor (28 tis. Kč) a počítač (20 tis. Kč). Z fondu bylo rovněž zaplaceno rozšíření nabídky TV programů (37 tis. Kč) a podlahová krytina (12 tis. Kč). Rezervní fond účet 414 byl tvořen účelově určenými finančními dary. Z této části bylo převedeno do IF 47 tis. Kč na nákup ekofinišeru a zaplaceny pořádané kulturní akce pro klienty (17 tis. Kč) a zdravotnický materiál (6 tis. Kč). Použití Investičního fondu bylo popsáno v kapitole

9 9.2 Srovnání jednotlivých fondů v letech (v tis. Kč) Stav v jednotlivých letech Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond zdroje celkem 0,00 339,79 748,65 302,73 použití celkem 33,86 304,50 569,35 126, ,67 869,22 485,45 521,90 zdroje celkem 150,00 362,76 318,13 163,86 použití celkem 64,15 384,33 131,25 175, ,52 847,65 672,33 510,36 zdroje celkem 313,00 364,78 146,91 840,14 použití celkem 135,14 335,73 275,59 745, ,38 876,70 543,65 604,63 zdroje celkem 100,00 180,86 255, ,26 použití celkem 0,00 228,79 126, , ,38 828,77 673,20 556, Rozbor mezd 10.1 Ukazatel počtu zaměstnanců v letech Datum plánovaný Počet zaměstnanců skutečný evidenční skutečný průměrný evidenční přepočtený , , , , ,4 V roce 2012 nedošlo v počtu zaměstnanců k žádným podstatným změnám, jen v polovině roku byla přijata sociální pracovnice pro jednání se zájemci o sociální službu. Snížení počtu zaměstnanců bylo provedeno v roce 2010, kdy bylo zrušeno nepotřebné místo zdravotní sestry, byly sníženy některé částečné úvazky a byla pozastavena činnost nestátní psychiatrické ambulance. Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2012 činilo 3,31, což představuje dnů nemocenské Členění mezd v roce 2012 (v tis. Kč) Mzda Plán 2012 k % plnění Skutečně vyplacené mzdy , ,70 102,19 v tom: mzdy z Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 mzdy z fondu odměn 0,00 0,00 0,00 Mzdy zaměstnanců celkem , ,70 102,19 OON 120,00 114,00 94,97 9

10 OON byly čerpány uzavřením dohod o činnosti (vrátnice) Ukazatel průměrné mzdy v letech Kategorie zaměstnanců Prům. evid. přep. počet zaměstnanců Celkové mzdy v tis. Kč Průměrná mzda v Kč rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 Prac. v soc. službách 39, , Sociální pracovníci 5, , Zdravotníci 13, , Zaměstnanci správy 2, , Dělníci 23, , Celkem 84, , Fluktuace zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Průměrný evidenční počet zaměstnanců Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů Důvody rozvázání pracovního poměru odchod do důchodu odchod ve zkušební době Pracovníci v soc. službách 39, Sociální pracovníci 5, Zdravotníci 13, Zaměstnanci správy 2, Dělníci 23, Celkem 84, ostatní Míra fluktuace dosáhla 4,74 % (rok 2011: 5,95%), což je druhá nejnižší v posledních patnácti letech (1997-2,97%). III. PŘEHLED ČINNOSTI Třetí část zprávy obsahuje především informace o činnosti Domova a je členěna na tři kapitoly: Vybrané sociální údaje, Uložené úkoly a Kontrolní činnost. Doplňují ji dvě přílohy: č. 5 Zhodnocení plánu činnosti za rok 2012, vč. vyjádření odvětvového odboru a č. 6 Zápisy z hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2011 a I. pololetí Vybrané sociální údaje Domov má zaregistrovánu pouze službu dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., tj. domov pro seniory. Jak již bylo uvedeno, služba je určena dvěma skupinám: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, v nepříznivé sociální situaci a potřebující péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Zájemci o službu jsou informováni prostřednictvím informačních letáčků a průběžně aktualizovaných webových stránek a informace jsou rovněž uvedeny v informačním průvodci Statutárního města Ostravy (Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava). 10

11 Každou první středu v měsíci jsou dny otevřených dveří od 9.00 do hodin a poté od do hodin. V této době poskytují sociální pracovníci zájemcům potřebné informace a v případě zájmu je provedou domovem. Následující tabulka je mírně upravena a slouží pro srovnání s předchozími roky, protože Domov má stále zaregistrovánu jen službu podle 49 (domov pro seniory). Kromě požadovaných údajů je také uveden počet klientů, kteří jsou omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům. Ukazatel Stav k kalendářního roku Kapacita zařízení Počet uživatelů celkem z toho: muži ženy s trvalým bydlištěm v Ostravě Průměrný věk uživatelů 75,4 74,2 75,1 74,8 75,6 Počet lůžkodnů Počet přijatých uživatelů ve sl. období Počet žádostí k přijetí z toho: počet nově přijatých žádostí od sledovaného roku Uživatelé podle stupně PNP: st. I st. II st. III st. IV Uživatelé bez PNP Uživatelé s psychiatrickou diagnózou Uživatelé se zdr. postižením a psych. dg. nesledováno 34 Uživatelé s komb. postižením bez psych. dg. nesledováno 33 Uživatelé s mentálním postižením (dříve s poruchou intelektu) Uživatelé se závislostí na alkoholu, kteří neodpovídají cílové skupině nesledováno 1 Uživatelé bez omezení pohybu Uživatelé částečně omezení v pohybu (dříve 29 mobilní s pomocí, případně pomůcky) Uživatelé úplně omezení v pohybu (dříve imobilní) Uživatelé, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům Průměrný měsíční výdaj na lůžko % soběstačnosti organizace Uložené úkoly Při projednávání výsledků hospodaření za předešlá období neuložila rozborová komise organizaci žádné úkoly. Přístavba objektu nebyla zahrnuta do priorit na rok 2011, objem tis. Kč není uváděn ve 3. balíčku investičních akcí, financovaných EÚIB. Doporučení komise samosprávným orgánům města se týkalo převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 do fondů. Rozhodnutím Zastupitelstva města č. 1155/17 ze dne bylo do FO převedeno 250 tis. Kč a do RF 698 tis.kč. 11

12 3. Kontrolní činnost Pravidelnou kontrolní činnost vykonávají vedoucí zaměstnanci Domova. Jejich kompetence, četnost kontrol a způsob provádění je uveden v interní směrnici č. 2/09 o kontrolní činnosti, v předpisu č. 8/11 o účetnictví a interní směrnici č. 10/11 o účtování majetku klientů. V roce 2012 nezjistili vedoucí zaměstnanci žádné závažné nedostatky. Kromě každodenních neevidovaných kontrol bylo provedeno 169 kontrol s písemným záznamem: ředitel provedl 40 kontrol, vedoucí sociálního úseku šest, zástupce ředitele 10, vedoucí stravovacího úseku 85 kontrol a vedoucí sociálně - zdravotního úseku 28. VZP Ostrava zkontrolovala dne platby pojistného a dodržování ostatních povinností a neshledala žádné závady. KHS MSK provedla dne kontrolu stravovacího úseku a kromě odloupnuté malby v kuchyni nezjistila žádné nedostatky. OSSZ provedla dne kontrolu plnění povinností zaměstnavatele v oblastech nemocenského a důchodového pojištění. Nedostatky nebyly zjištěny. Odvětvový odbor provedl veřejnosprávní kontrolu vnitřního kontrolního systému. Byly zjištěny jen drobné nepřesnosti v záznamech o předběžné řídící kontrole. Zpracovali: Hana Demlová, Ivona Školová, Bc. Svatava Kolářová, DiS., RNDr. Oldřich Šeremek Ostrava, březen

13 příloha č. 6 ZÁPISY Z HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 13

14 příloha č. 5 ZHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI A VYJÁDŘENÍ ODVĚTVOVÉHO ODBORU 14

15 příloha č. 4 INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS 15

16 příloha č. 1 ROZVAHA 16

17 příloha č. 2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 17

18 příloha č. 3 PŘÍLOHA 18

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Výnosy za 1. pololetí 2014 v tis. Kč a procentech

Výnosy za 1. pololetí 2014 v tis. Kč a procentech Komentář k rozboru hospodaření organizace za období l. pololetí 2014 Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace města Klatovy (dále jen MěÚSS Klatovy) poskytuje odborné sociální a

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Komentář k rozboru hospodaření organizace za období rok 2014

Komentář k rozboru hospodaření organizace za období rok 2014 Komentář k rozboru hospodaření organizace za období rok 2014 Městský ústav sociálních služeb Klatovy je příspěvkovou organizací města Klatovy (dále jen MěÚSS) a jeho hlavní činností je poskytování registrovaných

Více