Bezpečnost pracovníků ve zdravotnictví: prevence poranění ostrými předměty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost pracovníků ve zdravotnictví: prevence poranění ostrými předměty"

Transkript

1 Mezinárodní konference Bezpečnost pracovníků ve zdravotnictví: prevence poranění ostrými předměty Kaiserštejnský palác, Malostranské náměstí 23, Praha 1

2 Vážení kolegové, vážení přátelé, brožuru, kterou právě držíte v ruce, vydáváme u příležitosti konání mezinárodní konference Bezpečnost pracovníků ve zdravotnictví: prevence poranění ostrými předměty. Hlavním cílem konference je přiblížit problematiku poranění ostrými předměty ve zdravotnictví. Rádi bychom upozornili na fakt, že tato problematika je v českém prostředí více než aktuální, nicméně v současné době není vnímána jako prioritní, a to ani mezi samotnými zdravotnickými pracovníky. Schází unifikovaný postup, který se uplatní v případě již vzniklého poranění, negativně vnímáme i absenci jednotného systému hlášení. V neposlední řadě zde panuje všeobecná neznalost těchto postupů mezi samotnými zdravotnickými pracovníky. Tuto situaci měla změnit směrnice 2010/32/EU o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních. Česká republika se úkolu směrnici implementovat zhostila doslova šalamounsky, když její jednotlivá ustanovení začlenila do již existujících právních předpisů. Bohužel jsou tyto předpisy obecné a vztahují se na všechny pracovníky, nikoli pouze na pracovníky ve zdravotnictví. Tím se však hlavní myšlenka směrnice, totiž ochránit zdravotnické pracovníky a při poranění stanovit systém hlášení a dalších následných kroků, zcela vytratila. Na následujících stránkách bych vám rád představil hrubý nástin výsledků výzkumu zaměřeného na bezpečnost pracovníků ve zdravotnictví. Jedná se historicky o nejrozsáhlejší dotazníkové šetření, které mezi zdravotnickými pracovníky v České republice proběhlo. Za takto reprezentativní výsledky z části vděčím i vám, neboť jste nám zprostředkovali široké portfolio respondentů, za což vám velmi děkuji. Věřím, že pro Vás bude dnešní konference inspirativní, poučná a do budoucna povede ke zlepšení bezpečnosti zdravotnického personálu. Bc. Tomáš Válek, DiS. Předseda Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků

3 PROGRAM KONFERENCE 8:30 Registrace 9:00 Zahájení konference moderátorkou: Daniela Písařovicová 9:05 Uvítání hostů Bc. Tomáš Válek, DiS. Předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků 9:10 Jak si vedou členské státy Evropské unie v oblasti prevence poranění ostrými předměty a ochrany zdravotnických pracovníků před těmito úrazy? Prof. Dr. Máximo A. González Jurado, spolupředseda European Biosafety twork 9:30 Co obsahuje Směrnice 2010/32/EU o prevenci poranění ostrými předměty? JUDr. Barbora Dubanská, LL.M., Ph.D., senior advokát, právní kancelář CMS Cameron McKenna 9:50 Jaké kroky podniká Česká republika k zajištění lepší ochrany zdravotnických pracovníků, včetně poraněních ostrými předměty? Význam zapojení zdravotnických pracovníků do zvyšování ochrany a prevence Mgr. Alena Šmídová, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání & Hlavní sestra České republiky 10:15 Otázky & odpovědi 10:45 Přestávka 11:00 Prevence a ochrana před poraněními ostrými předměty příklady dobré praxe ze zahraničí Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka, Slovenská komora sester a porodních asistentek Dr. Zoltán Balogh, prezident, Komora maďarských zdravotnických pracovníků Prof. Dr. Sabine Wicker, ředitelka pracovního lékařství, Fakultní nemocnice Frankfurt Dr. Dorota Kilańska, prezidentka pro oblast Lodz, Polská asociace sester Mgr. Veronika Di Cara, členka prezidia, Česká asociace sester 12:10 Diskuze 12:30 Oběd 13:30 Shrnutí dopoledních příspěvků a prezentace výsledků průzkumu provedeného mezi zdravotnickými pracovníky na téma poranění ostrými předměty Bc. Tomáš Válek, DiS. Předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků 13:50 Otázky & odpovědi 14:00 Diskuzní fórum: Prevence a ochrana v praxi Účastníci diskuze: Jun.-Prof. Dr. Andreas Wittmann, Univerzita Wuppertal, Německo MUDr. Dana Hedlová, vedoucí oddělení nemocniční hygieny, Ústřední vojenská nemocnice Praha MUDr. Jana Prattingerová, vedoucí epidemického odboru, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Iva Šípová, nemocniční hygienik a vedoucí lékařka Očkovacího centra při Infekčním oddělení, mocnice České Budějovice Karla Vrlová, místopředsedkyně Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Klugar Miroslav, Marečková Jana, Univerzita Palackého v Olomouci 15:25 Závěrečné slovo Bc. Tomáš Válek, DiS., předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků 15:30 Občerstvení & networking

4 Poranění ostrými předměty průzkum mezi zdravotnickými pracovníky Cílem průzkumu bylo získat co možná nejpřesnější údaje o současném stavu v oblasti prevence poranění ostrými předměty v České republice. Abych získal relevantní data, z postu předsedy Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků jsem oslovil všechna česká zdravotnická zařízení. Vznikl tak historicky nejrozsáhlejší průzkum mezi zdravotnickými pracovníky na toto téma. Do dnešního dne máme k dispozici přibližně 800 odpovědí. V následné analýze pracuji se 704 odpověďmi (stav průzkumu k 20. září 2014). Počet respondentů je oproti předchozím výzkumům zaměřeným na identickou problematiku, dvojnásobný. V dotazníkovém šetření budeme pokračovat až do 31. prosince 2014, abychom získali co nejpřesnější data pro další srovnání. Dotazníkového šetření se k 20. září 2014 zúčastnilo celkem 704 respondentů v následujícím složení: Všeobecná sestra 461 Jiný zdravotnický pracovník 73 Lékař 32 Management 138 Pozn.: Jiný zdravotnický pracovník = zdravotnický záchranář, pracovníci v diagnostickém a laboratorním komplementu, pracovníci lékáren, centrální sterilizace, rehabilitace a nižší zdravotnický personál Management = vedení jednotlivých pracovišť na pozici staniční a vrchní sestra, hlavní sestra či náměstek/náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Výsledky výzkumu jsem interpretoval dle jednotlivých skupin zaměstnanců a spektra dotazů, aby tento materiál nejlépe vystihoval problematiku poranění ostrými předměty u jednotlivých skupin zdravotnických pracovníků. Všeobecná sestra Jiný zdravotnický pracovník Lékař Management Z výsledků vyplývá, že z celkového počtu 461 všeobecných sester, které se průzkumu zúčastnily, se ostrým předmětem poranilo celých 279 z nich, což je 61 %. V následujících grafech zároveň naleznete příčiny jednotlivých poranění. Zdravotní sestry si uvědomují, že poranění ostrým předmětem může přinést řadu následků. Nicméně v mnoha případech by takové poranění neohlásily, a to ani bezprostředně ani v budoucnu. Uváděných 24 % je velmi vysoké číslo. Důvody nehlášení jsou různorodé a zahrnují odpovědi od neznalosti systému hlášení, přes jeho složitost; či sestry nevidí patřičný důvod, proč by měly poranění hlásit. V neposlední řadě se obávají svého postavení v kolektivu a panuje zde i obava z možného postihu ze strany zaměstnavatele. Konkrétnější informace na toto téma budu prezentovat v rámci své dnešní přednášky. Jak již uvádím výše, pod pojmem Jiný zdravotnický pracovník jsou zahrnuty ostatní nelékařská zdravotnická povolání jako např. zdravotnický záchranář, pracovník diagnostického a laboratorního komplementu, pracovníci lékáren, centrální sterilizace, rehabilitace a další nižší zdravotnický personál. Pro lepší orientaci interpretuji výsledky rovněž grafickou formou. 10 % 5 % V rámci dotazníkového šetření jsem se zaměřil na lékaře, kteří také představují skupinu denně přicházející do styku s ostrými předměty. Bohužel interpretuji výsledky pouze 32 zástupců této skupiny zdravotnických pracovníků důvody tak nízké účasti mohou být dány několika faktory, počínaje nízkou mírou povědomí o možných rizicích, konče neochotu se výzkumu účastnit. Beru tedy výsledky pouze jako hrubý nástin existující situace, neboť vzorek je velmi málo reprezentativní. I přesto se získaná data velmi blíží ostatním skupinám zdravotnických pracovníků, identická je u této skupiny tedy i míra případného rizika. Poslední sledovanou skupinou jsou zástupci managementu zdravotnických zařízení. U této skupiny jsme předpokládali, že počet poranění ostrými předměty bude řádově o několik desítek procent nižší, než u ostatních zdravotnických pracovníků. Výsledky ovšem ukazují, že i zástupci managementu jsou vystaveni stejným rizikům, neboť řada z nich i nadále setrvává v ošetřovatelské či lékařské praxi. 20 % Zdravotnický pracovník dle zařazení Management 65 %

5 Všeobecná sestra Poranil/a jste se ostrým předmětem? Nahlásil/a jste poranění? 13 % 39 % 61 % Ano 24 % 63 % Při jaké činnosti došlo k poranění? 4 % 4 % 3 % manipulace s kontejnerem Manipulace s ampulemi 5 % 63 % instrumentování i.v. kanylace 5 % jiné 8 % úklid iv, im, sc 9 % 10 % 24 % Jiný zdravotnický pracovník Poranil/a jste se ostrým předmětem? Nahlásil/a jste poranění? Ano 17 % 32 % 43 % 68 % 39 % Lékař Poranil/a jste se ostrým předmětem? Nahlásil/a jste poranění? Ano 44 % 17 % 44 % 56 % 39 % Nahlásíte poranění v budoucnu? 1 % 24 % 75 % Činnosti po poranění 6 % 1 % 7 % 34 % 11 % 15 % 26 % Při jaké činnosti došlo k poranění? 4 % 9 % 26 % 13 % 13 % 22 % 13 % Při jaké činnosti došlo k poranění? 17 % 39 % 22 % 22 % Alkohol Profylaxe Nic Jiné Aplikace i.v., i.m., s.c. i.v. kanylace Manipulace s ampulemi Laboratorní diagnostika Jiné i.v., i.a. kanylace

6 Management Poranil/a jste se ostrým předmětem? Nahlásil/a jste poranění? Při jaké činnosti došlo k poranění? Instrumentování 43 % Ano 6 % 5 % 5 % 3 % 2 % 11 % 27 % 6 % Úklid Manipulace s ampulemi i.v. kanylace 11 % Jiné 57 % 82 % 17 % 27 % Aplikace i.v., i.m., s.c. Výsledek? Jak vám grafy jednoznačně ukázaly, poranění ostrými předměty ve zdravotnictví je velmi tíživá a akutní problematika, neboť se týká všech kategorií zdravotnických pracovníků. Osobní zkušenost s tímto druhem poranění má více než 65 % všech zdravotnických pracovníků, a to včetně managementu a lékařů. Poranění jsou vystaveny všechny tyto skupiny stejnou měrou, jak vám ukážu na posledním komparativním grafu. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků vnímá problematiku poranění ostrými předměty ve zdravotnictví velmi intenzivně, a proto sestavila pracovní skupinu z řad sester, ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků a lékařů. Hlavním cílem pracovní skupiny bude snaha o důslednou implementaci Evropské směrnice 2010/32/EU tak, aby se vztahovala striktně na zdravotnické pracovníky. 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Diametrální rozdíl ovšem vidíme v oblasti hlášení poranění ostrým předmětem, kde jednoznačně dominuje skupina managementu s 82 %, oproti tomu skupina lékařů a ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků hlásí shodně poranění ostrými předměty pouze ve 44 %. Bc. Tomáš Válek, DiS. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků Předseda 30 % 20 % Sestra Ostatní NLZP Lékař Management Sestra Ostatní NLZP Lékař Management 10 % 0 % Poranil/a jste? Nahlásil/a jste? Směrnice č. 2010/32/EU o prevenci poranění ostrými předměty v českém právu Bezpečnost zdravotnického personálu Úvod Směrnice č. 2010/32/EU ( Směrnice ), kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních říjen 2013 Směrnice byla implementována částečnou novelizací existující právní úpravy Implementace byla provedena nedůsledně Úprava je roztříštěná a formulována příliš obecně

7 Cíle Směrnice 1. dosažení co nejbezpečnějšího pracovního prostředí 2. zvýšení prevence ve zdravotnických zařízeních při poskytování zdravotní péče 3. snížení rizika infekčních onemocnění 4. ochrana ohrožených zaměstnanců v nemocnicích a ostatních zdravotnických zařízeních Práva a povinnosti pracovníků/zaměstnavatelů vyplývající z implementace Směrnice Jednotlivá práva a povinnosti jsou roztříštěna do několika předpisů, např.: Zákoník práce Zákon o ochraně veřejného zdraví Zákon o BOZP Zákon o inspekci práce Vyhlášky Nařízení vlády

8 Povinnosti pracovníků Povinnosti pracovníků (1) 1. Povinnost dbát o BOZP jak vlastní, tak ostatních osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání při práci povinnost je subjektivní = podle svých možností dodržováním: právních (a ostatních) předpisů, a pokynů zaměstnavatele stanovených pracovních postupů používáním stanovených (ochranných) pracovních prostředků a ochranných zařízení povinnost účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem

9 Povinnosti pracovníků (2) 2. Ukládání ostrých předmětů ukládání do: pevnostěnných, uzavíratelných a spalitelných obalů (a to samostatně) bez další manipulace 3. Povinnost používat osobní ochranné prostředky 4. Povinnost informovat pacienta (popř. další osoby) ohledně: účelu a povahy poskytované zdravotní péče každého vyšetřovacího/léčebného výkonu včetně jeho důsledků, alternativ a rizik 5. Povinnost podrobit se očkování 6. Povinnost bezodkladně oznámit pracovní úraz svůj (pokud mu to zdravotní stav dovolí) / jiného zaměstnance (jehož byl svědkem) komu? svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci 7. Povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu svého povolání 8. Povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí zejména uplatňováním zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek BOZP

10 Povinnosti zaměstnavatelů Povinnosti zaměstnavatelů Povinnosti zaměstnavatelů vyplývající z implementace Směrnice (1) Povinnostem zaměstnavatelům odpovídá korespondující právo pracovníků 1. Povinnost k zajištění BOZP k řádnému plnění pracovních úkolů bez ohrožení zdraví a majetku bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí opatření k odstranění závad 2. Povinnost prevence soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí/podmínek

11 Povinnosti zaměstnavatelů vyplývající z implementace Směrnice (2) 3. Povinnost zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP 4. Povinnost činit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz Implementují se do provozního řádu 5. Povinnost poskytnout ochranné pracovní prostředky bezplatně povinnost seznámit o jejich používání Povinnosti zaměstnavatelů vyplývající z implementace Směrnice (3) 7. Povinnost zajistit poskytnutí první pomoci 8. Povinnost evidovat pracovní úrazy v knize úrazů povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu přijímat opatření proti opakování úrazu

12 Situace v zahraničí Situace v zahraničí (1) Slovensko Směrnice implementována prostřednictvím nařízení vlády (+ některé oblasti jsou upraveny SK zákoníkem práce) Povinnosti poskytovatelů zdravotnických služeb a pozice zaměstnanců ve zdravotnickém sektoru jsou výslovně upraveny Maďarsko Směrnice implementována především prostřednictvím vyhlášky Přesně zakotvuje povinnosti poskytovatelů zdravotnických služeb Výslovně upravuje pozici zaměstnanců ve zdravotnickém sektoru např.: podrobně upravuje vypracování hodnocení rizik pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců při manipulaci s ostrými předměty Situace v zahraničí (2) Polsko Zvláštní předpis Zakotveny konkrétní povinnosti např.: povinnost používat bezpečnostní nástroje a speciální zařízení poranění způsobených ostrými předměty registrace

13 Naše doporučení implementace v okolních zemích byla provedena jedním odpovědným orgánem povinnosti se vztahují konkrétně na poskytovatele zdravotních služeb v ČR nebyly provedeny podstatné změny stávajících právních předpisů předpisy jsou tak příliš obecné neupravují konkrétně zdravotnické pracovníky je nutné, aby byla přijata konkrétní právní úprava klíčové povinnosti stanovené Směrnicí nejlépe formou zákona

14 Poznámky

15

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školách, při činnostech organizovaných školou a při mimoškolních činnostech Výběr časopiseckých článků a odpovědí na dotazy veřejnosti www.bozpinfo.cz 2008 Výzkumný

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU

STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU Odbor bezpečnostní politiky III STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 PRAHA 2013 1 STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO BOJ PROTI TERORISMU od r. 2013 OPATŘENÍ, ZAMĚŘENÁ NA MINIMALIZACI

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC

Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC Zpráva ze systematických návštěv PROTIALKOHOLNÍCH ZÁCHYTNÝCH STANIC 2014 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Zákonný podklad systematických návštěv... 3 1.2 Systematické návštěvy protialkoholních záchytných stanic...

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE

DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ OBCHODNÍMI ŘETĚZCI V ČESKÉ REPUBLICE Jana Koukalová Analýza Programu GARDE občanského sdružení Ekologický právní servis DISKRIMINACE A PORUŠOVÁNÍ PRÁV ZAMĚSTNANCŮ

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Tematická zpráva. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. Tematická zpráva. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Praha, červenec 2012 Obsah 1 Úvod... 3 2 Hodnocení vzdělávání žáků v bývalých ZvŠ... 4 2.1 Nabídka vzdělávání v bývalých ZvŠ... 4 2.2 Dodržování platných školských předpisů

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více