Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009"

Transkript

1 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců i společenských skupin. (Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách, 1994) Úvod V letošní zprávě o činnosti přináším přehled hospodaření ve srovnání v předchozími roky, stejně tak se věnuji srovnání statistiky výpůjček, čtenářů, nakoupených knih apod. Rok 2009 hodnotím jako klidný, nedošlo k žádným personálním změnám, nebylo zapotřebí větších oprav ani nákupu hmotného majetku. Uspořádali jsme několik výstav, z těch větších je to výstava obrazů lanškrounského autora pana Václava Smejkala (březen) a výstavu kopie rukopisu Ďáblovy bible (říjen). Dále kulturní akce, besedy a čtení, které jsou již tradiční náplní činnosti. Dobře funguje spolupráce se zřizovatelem Městem Lanškroun i s dalšími kulturními příspěvkovými organizacemi města a s místními školami.

2 Hospodaření Tabulka pro porovnání tržeb a výdajů v letech Účet 602 Účet 602/2 Účet 602/4 Účet 602/ Tržby Příjmy knihovna celkem Z půjčovny Z nájemného Z Internetu Grant MK Grant MK-Region.fce-MZDY Výdaje Účet 501/2+4 Nákup knih a periodik celkem z toho periodik Účet 518/15 Nájem farnosti Účet 502 Plyn a elektřina Účet 501/1 Materiál Účet 511 opravy&revize Účet 518 Služby(bez nájmu,int,pošty) Účet 521/21 Mzdy (bez RF) Účet 524 Odvody soc+zdr. Účet 518/19 Poštovné, telefony Účet 518/17 Internet Dotace od města Hospodářský výsledek Fond rezervní Fond investičního majetku Fond odměn Komentář k tržbám: Příspěvek zřizovatele na provoz městské knihovny byl v roce 2009 ve výši Kč. Tržby knihovny jsou tvořeny ze zápisného: plná registrace 120 Kč, student a důchodce 80 Kč, děti do 15 let 50 Kč, poplatky za upomínky (5 Kč, 25 Kč, 35 Kč, 60 Kč) a za meziknihovní výpůjční službu 30 Kč. Dále celkové tržby knihovny tvoří pronájem místnosti v přízemí knihovny, náhrada za ztracené knihy, vstupné na literární pořady a besedy, úroky z banky a příjem za Internet. Ten poskytujeme od roku zdarma s omezením 30 min., proto tržby v roce 2009 rapidně klesly. Závazný ukazatel na mzdové prostředky byl povýšen o z rozpočtu MK ČR za vykonávání tzv. Regionální funkce obecním knihovnám (viz. rozhodnutí RM 576/2009). Dále byl čerpán fond odměn ve výši Kč Kč z rozpočtu MK ČR na Regionální funkce bylo dáno do běžných provozních nákladů. Komentář k výdajům: V roce 2009 se nekonaly žádné nákladné opravy ani se nenakoupil nový dlouhodobý majetek. V tabulce jsou od letošního roku přehledněji rozděleny výdaje na materiál / opravy&revize / služby, v předchozích letech bylo vše sečteno do jedné položky materiál+služby. Spotřeba energie: od roku 2009 účtujeme podle nových pravidel, veškeré zálohy jsou na účtu

3 502, proto je tento účet oproti minulým rokům zkreslený, ale i tak jsou náklady na energie oproti minulému roku vyšší. Pro informaci přikládám čtvrtletní zálohy: elektrická energie Kč, plyn Kč. Hospodářký výsledek je Kč. V něm se odrazil příjem Kč z MK ČR na Regionální funkci, který měl být vyplacen na mzdové prostředky, ale v prosinci 2009 bylo rozhodnuto dát je do provozu. Dále je HV vysoký díky částce na nákup knih z prostředků obcí, zde jsme neutratili sumu ve výši Kč, kterou převedeme do rezervního fondu a použijeme na nákup knih pro vesnice v roce Bez těchto dvou částek by byl HV ve výši Kč. Avizované snižování rozpočtu na rok 2010 nás vedlo k šetrnému hospodaření ke konci roku Statistika výpůjček, čtenářů a knihovního fondu Statistika Registrovaní čtenáři z toho čtenáři do 15 let Počet navštěv knihovny Uživatelů Internetu Návštěv kulturních akcí Výpůjčky CELKEM Výpůjčky dospělé Výpůjčky dětské Periodika dosp.+dětské Meziknihovní výpůjčka Přírůstek knih-vlastní Přírůstek knih VF-obecní Přírůstek knih VF-státní Přírůstek zvukových knih Rozvezeno knih do vesnic Komentář se statistice a poskytovaným službám: Během roku 2009 se zaregistrovalo do knihovny čtenářů, z toho 809 dětí do 15 let. Je vidět nárůst dětských čtenářů na úkor dospělých. Jeden čtenářský průkaz může používat více členů rodiny, proto tento počet nedává přesnou informaci o našich uživatelích. Určující ale je počet návštěvníků v knihovně, a ten v roce 2009 dosáhl čísla čtenářů, dále do knihovny přišlo na přednášku, kulturní akci nebo výstavu cca a uživatelů na Internet, z tohoto čísla je zřejmé, že Internet zdarma je využívaný, ale velký počet z toho tvoří děti a studenti. Celkový počet výpůjček je něco přes , toto číslo je již dlouhodobě srovnatelné s předchozími roky, jen od letošního roku evidujeme jinak výpůjčky dospělé, dětské a periodika, viz. tabulka. Stále je velký zájem o meziknihovní výpůjčky, to jsou knihy, které objednáváme z velkých, většinou vědeckých knihoven a slouží nejčastěji studentům. Do městské knihovny se koupilo 1813 nových knih (naučná dospělí, beletrie dospělí, naučná mládež, beletrie mládež, brožury a zvukové knihy). Knihovní fond městské knihovny tvoří cca svazků. Do okolních knihoven bylo rozvezeno 2580 knih ve 45 souborech (tzn. rozvozech).

4 Personální obsazení knihovny Knihovna má 6 zaměstnanců, kteří tvoří celkem 5 úvazků, z toho 2 vysokoškolské vzdělání, 1 středoškolské knihovnické a 2 středoškolské vzdělání jiného směru. Mgr. Linda Netušilová Ing. Ivana Skalická Alena Vojtková Helena Faltejsková Petra Martínková Renata Šolcová ředitelka odborná pracovnice, půjčovna pro dospělé, katalogizace, MVS odborná pracovnice, půjčovna pro dospělé, regionální činnost, účetnictví odborná pracovnice, půjčovna pro děti, katalogizace odborná pracovnice v čítárně (1/2 úvazek) uklízečka (1/2 úvazek) Vzdělávací a kulturní akce Městská knihovna provádí v průběhu roku informativní, vzdělávací a zábavné akce pro různé třídy mateřských, základních a středních škol, i akce pro dospělé. Mezi časté akce patří tzv. informativní hodiny, kde jsou žáci/studenti seznámeni s chodem knihovny, výpůjčním řádem atd., dále sestavujeme literární besedy na témata, která odpovídají studijnímu programu jednotlivých tříd. Mezi další akce můžeme počítat pasování dětí na nové čtenáře, besedy se spisovateli a jinými osobnostmi, malé vernisáže, výstavy apod. První týden v říjnu se konává tzv. Týden knihoven, hlavním cílem je zviditelnit služby, které knihovna poskytuje, je už tradicí, že se tento týden zdarma registrují noví čtenáři a jejich registrace platí do konce kalendářního roku. Informační vybavení V knihovně je 14 počítačů, mezi ně patří online katalogy pro čtenáře, počítače s přístupem na Internet pro veřejnost, výpůjční pulty, služební katalogy a počítače na zpracování fondu městského i výměnného, server. Používáme pátým rokem knihovní systém Clavius. Katalog fondu je samozřejmě vystaven i na Internetu na našich webových stránkách Čtenáři si mohou online rezervovat knihy, nahlížet do svého čtenářského konta či prodlužovat výpůjčky přes Internet. V oddělení pro dospělé je již několik let nainstalován kamerový systém (4 kamery). Regionální funkce knihovny Městská knihovna Lanškroun obsluhuje 14 obecních knihoven, viz. tabulka. Těmto 14-ti knihovnám je poskytována metodická pomoc (porady a metodika knihovníků) a zpracováván knihovní fond z financí jednotlivých obcí a z dotace Ministerstva kultury. Z financí obcí bylo zakoupeno 263 svazků knih a z dotace MK ČR 735 nových titulů v hodnotě (cca Kč). Ze zmíněných čísel je zřejmé, že je nabídka nových titulů pro obecní knihovny bohatá. Regionální funkce funguje v ČR od poloviny roku Pověřeným městským knihovnám je podle velikosti

5 střediska poskytována finanční částka na nákup knih, materiálu, proplácení cestovních příkazů a na metodickou činnost, kterou pro knihovny a obce děláme. Tato částka je pololetně vyúčtována, podložena statistikou a odeslána do Městské knihovny v Ústí nad Orlicí. Obec Počet obyvatel k Přehled obecních knihoven Knihovna napojená * Internet Dolní Čermná 1331 ano ano 70 Horní Čermná 1002 ano ano 61 Rudoltice 1530 ano ano 66 Výprachtice 977 ano ano 55 Koburk viz. Výprach. ano ano 18 Tatenice 850 ne ano 76 Žichlínek 872 ano ano 35 Luková 694 ano ano 19 Květná nepracuje bude zrušena ne 0 Ostrov 605 ne ano 52 Horní Heřmanice 522 ano ano 25 Cotkytle 439 ano ano 15 Krasíkov 333 ne ano 40 Lubník 309 ano ano 45 Strážná 107 ano ano 7 Počet registrovaných čtenářů Pozn. * - to znamená, že přispívá na každého obyvatele obce 10 Kč ročně, v roce 2009 se tímto způsobem vybralo Kč. Tzv. napojených knihoven je většína 11 ze 14. Současné problémy knihovny Knihovna je umístěna ve dvou propojených dvoupodlažních budovách, z nichž jedna patří děkanství a tomu se platí nájem Kč ročně. Druhým problémem je malý prostor knihovny a to jak volného výběru, tak skladů a zázemí. Bylo by vhodné hledat řešení, nejlépe dotační titul, který by pomohl s rekonstrukcí některé městské budovy v širším centru města, případně výstavbu objektu zcela nového. Zde je nutno využít příležitost a vytvořit knihovnu jako bezbariérově a celodenně přístupné moderní centrum pro získávání informací. Realizací nové knihovny se uvolní jeden dům na náměstí A. Jiráska, který lze využít pro další potřeby města. Vypracovala Mgr. Linda Netušilová Dne 21. ledna 2010

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013

Výroční zpráva. Městské knihovny Semily za rok 2013 Městská knihovna Semily, Tyršova 49, 513 01 Semily, www.knihovnasemily.cz, mk@knihovnasemily.cz, tel.: +420 481 622 902, IČO 00856100 Výroční zpráva Městské knihovny Semily za rok 2013 Semily 16. 2. 2014

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 -

Výroční zpráva 2008. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová. Stránka - 1 - Výroční zpráva 2008 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Jana Sikorová, Mgr. Zdena Falcová Stránka - 1 - OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ INFORMACE HOSPODAŘENÍ ROZPOČET KNIHOVNÍ FOND, VÝPŮJČKY, ČTENÁŘI SLUŽBY, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA VRBENSKÁ 1 A/ ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Milada Miklíková Zřizovatel: město Břeclav OBSAH I. Služby

Více

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012

Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 Výroční zpráva 2011 Trutnov, leden 2012 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 6-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 12-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014

Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Výroční zpráva Městské knihovny Hranice, p. o. rok 2014 Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, (pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí) www.mek.hranet.cz www.mic.hranet.cz Sídlo: Masarykovo

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ZÁKLADNÍ INFORMACE HOSPODAŘENÍ ROZPOČET KNIHOVNÍ FOND, VÝPŮJČKY, ČTENÁŘI SLUŽBY, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA VRBENSKÁ 1 A/ ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2003 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti městské knihovny 3. Regionální funkce zpráva o činnosti 4. Přehled hospodaření

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Adresa: Městská knihovna Horažďovice Mírové nám. 11 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 591-4 e mail: knihovna@horazdovice.cz www stránky:www.knihovna.horazdovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 A/ ZÁKLADNÍ INFORMACE B/ HOSPODAŘENÍ ROZPOČET C/ KNIHOVNÍ FOND, VÝPŮJČKY, ČTENÁŘI D/ SLUŽBY, KULTURNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST E/ VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ VYPRACOVALA - MIROSLAVA VRBENSKÁ

Více

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008

Moravská zemská knihovna v Brně. Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně Výroční zpráva o hodnocení výkonu regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v roce 2008 Moravská zemská knihovna v Brně 2009 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Finanční zabezpečení

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2011 Předkládá: Milada Vacková, ředitelka Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003. V souladu se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Obsah Knihovna v číslech... 3 Knihovní a informační služby... 5 Výpůjční služby... 6 Databáze, rešerše, informační

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více