VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní umělecká škola Heleny Salichové Ostrava - Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/201 /2013 Zpracoval: Mgr.art. Petr Kotek ředitel ZUŠ

2 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Vedení školy, adresa pro dálkový přístup... 4 III. Přehled oborů vzdělání... 4 IV. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 4 V. Údaje o přijímacím řízení... 7 VI. Údaje o výsledcích vzdělávání... 7 VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 7 VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 7 IX. Kulturní činnost školy... 8 X. Údaje o inspekční činnosti XI. Údaje o hospodaření za rok XII. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů XIII. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Údaje o spolupráci s partnery školy

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava Polanka n/o, 1.května 330, příspěvková organizace Adresa školy: 1.května 330, Ostrava - Polanka n/o, PSČ: Kontaktní údaje: telefon: , IČO: Škola je právním subjektem - příspěvková organizace od 1. ledna 1995 Kapacita školy: 485 Číslo účtu u ČSOB: /0300 provoz /0300 fondy /0300 FKSP Od u KB: /0100 provoz /0100 fondy /0100 FKSP Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, PSČ: IČO: Datum zařazení do sítě škol: 1. září 1996 Poslední změna zařazení: navýšení povoleného počtu žáků ve škole na 485 Hl. budova: ZUŠ 1. května 330, Ostrava Polanka n/o Odloučená pracoviště: Družební 330, Ostrava Krásné Pole Třebovická 5007, Ostrava Třebovice Ludovíta Štúra 1085, Ostrava Poruba Karla Pokorného 1284, Ostrava Poruba Bulharská 1532/23, Ostrava Poruba 3

4 Dětská 915/2, Ostrava Poruba Kyjovice 101, Karla Pokorného 56/1382, Ostrava - Poruba II. Vedení školy, adresa pro dálkový přístup Ředitel ZUŠ: Mgr.art. Petr Kotek Zástupkyně ředitele: Mgr. Ludmila Ramíková Kontaktní údaje: telefon: , III. Přehled oborů vzdělání 1) obor hudební (414 žáků) učební plány MŠMT z , č.j /95-25, pro 1. roč. I. a II. stupně osnovy ŠVP ZUŠ H. Salichové nástrojová výuka: akordeon, bicí, fagot, housle, kytara, el. kytara, klarinet, klavír, příčná flétna, saxofon, trubka, zpěv, zobcová flétna, lesní roh 2) obor výtvarný (61 žáků) učební plány MŠMT z , č.j / , pro 1. roč. I. a II. stupně osnovy ŠVP ZUŠ H. Salichové 3) obor taneční (10 žáků) učební plány MŠMT z , č.j / , pro 1. roč. I. a II. stupně osnovy ŠVP ZUŠ H. Salichové Celkem 485 žáků. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Jméno pracovníka pracovní zařazení vzdělání Interní pedagogové: 4

5 Mgr.art. Kotek Petr - ředitel kytara VŠMU Bratislava Mgr.Ramíková Ludmila - zást. řed. zpěv, korepetice JAMU Bergrová Alena akordeon, zobc.fl., klavír Konzervatoř Mgr. Foltýnová Vendula HN, klavír Ostravská univerzita Mgr. Chyla Aleš housle, kytara Ostravská univerzita Bc. Juříková Věra klavír, PHV Ostravská univerzita student Kovářová Jana housle, zobc.fl. Konzervatoř MgA. Kozubíková Radmila zobc.fl., klarinet Ostravská univerzita Krátká Jitka klavír Konzervatoř Mgr. Kus Zdeněk VO Ostravská univerzita Kvitová Sylva klavír Konzervatoř Malíková Jitka akordeon, klavír Konzervatoř Bc. Moldříková Jolanta klavír Ostravská univerzita - student Pěčková Simona zpěv, klavír, PHV Konzervatoř MgA. Zátopek Michal klavír Ostravská univerzita student Externí pedagogové: Bačová Antonie housle Konzervatoř MgA. Ježík Jaroslav zobc.flétna, klarinet, fagot JAMU Morisáková Anna PHV, HN, housle Konzervatoř Důchodci - poměrné úvazky: Chalcařová Naďa housle, kytara Konzervatoř Czerný Jindřich dechové nástroje Konzervatoř Správní zaměstnanci - interní: Schafferová Pavlína ekonomka SEŠ Opava Šebestová Milena školnice ZŠ Pedagogové OPPP: 5

6 Czerná Eva klavír Konzervatoř Mgr. Doležil Karel lesní roh JAMU (od ) Garláthy Ján, DiS. lesní roh, zobc.fl Konzervatoř (od do ) Höpfler Michal zobc. flétna, trubka Konzervatoř Jakešová Barbora TO folklór Gymn. O. Havlové Kavanová Daniela zobc.fl. Konzervatoř - student (od ) Miltnerová Hana klavír Konzervatoř Prauseová Eva klavír Konzervatoř Rychtářová Miroslava VO SPŠ Nový Jičín Sivek Jakub kytara Konzervatoř - student Zástup za dlouhodobou nemocenskou za Moniku Neuwirthovou: Cron Jan kytara Konzervatoř Handlová Marie housle Konzervatoř BcA. Malík Adam kytara Konzervatoř, JAMU - student Jednotlivé nástrojové skupiny pracují v tomto složení: HN a PHV Morisáková, Foltýnová, Juříková, Pěčková Klavír Moldříková, Bergrová, Czerná, Foltýnová, Juříková, Krátká, Malíková, Miltnerová, Moldříková, Pěčková, Zátopek Dechy Ježík, Bergrová, Czerný, Doležil, Garláthy, Kavanová, Kovářová, Kozubíková, Pěčková, Kytara Smyčce Zpěv VO TO Kotek, Cron, Chalcařová, Chyla, Malík, Sivek Morisáková, Bačová, Chalcařová, Chyla, Kovářová, Prauseová, Handlová Pěčková, Ramíková Kus, Rychtářová Jakešová 6

7 V. Údaje o přijímacím řízení a) Do přípravné hudební, taneční a výtvarné výchovy jsou žáci přijímáni při zápisu do 1. tříd ZŠ formou základního prověření schopností pro daný obor. Seznam přijatých dětí je aktualizován k a žáci nastupují do výuky. Ve školním roce 2012/2013 nastoupilo do PHV 49 dětí a do PVV 12 dětí. b) Žáci přijímaní jako starší jsou přijati na základě přijímací zkoušky a je o tom pořízen zápis na ředitelství školy. VI. Údaje o výsledcích vzdělávání Žáci prošli postupovými zkouškami v závěru školního roku. Všichni žáci byli hodnoceni prospěl s vyznamenáním a prospěl. Absolventi se prezentovali na veřejných koncertech a výstavách. Přehled počtu absolventů: 26 žáků I. stupně hudebního oboru 7 žáků II. stupně hudebního oboru 3 žáci I. stupně výtvarného oboru VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na naší škole nejsou tyto jevy zaznamenány. VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Každý vyučující má možnost účastnit se pravidelných pracovních schůzek učitelů jednotlivých sekcí ve svém oboru. Dále absolvovat semináře či školení, která budou avizována během školního roku. 7

8 Všem pedagogům je dále doporučována účast na soutěžích (všech typech soutěží ZUŠ), kde mají možnost porovnat jednotlivé pracovní výsledky škol ve městě, oblasti či na celostátní úrovni. Kromě toho navštěvují vyučující kurzy, které jsou organizovány přes NIDV, KVIC, Krajskou uměleckou radou a metodickými sekcemi. Učitelé intenzivně připravují a aktualizují všechny výukové programy pro svůj obor na základě proškolení k tvorbě ŠVP. IX. Kulturní činnost školy V tomto školním roce jsme jako jednu z hlavních akcí školy zařadili sérii koncertů se speciálním zaměřením: 1. Adventní koncerty učitelů ze sakrálních děl starých mistrů a provedením mše J. Czerného. Účinkovali pedagogové jako instrumentalisté, zpěváci, a sbor Cantate Domino j.h. Koncerty se uskutečnily v Husově sboru v Polance n/o a v kostele v Třebovicích. 2. Výchovné koncerty pro žáky základních a mateřských škol formou pohádky s předvedením hudebních nástrojů leden Koncert klavírních souher a komorních seskupení různých nástrojů, kde se prezentovaly programy z několika pracovišť od všech vyučujících komorní hry. Součástí bylo i vystoupení rodičů a dětí, které aktivně zapojilo veřejnost do spolupráce se školou Folklórní odpoledne v prostorách ZŠ Krásné Pole bylo přehlídkou práce souborů Krasničanek a bylo doplněno o vystoupení hostů dětského souboru Holúbek a cimbálové muziky Fěrtúšek. 5. Koncerty absolventů byly veřejné. Absolvovalo 33 žáků hudebního oboru (klavír, housle, kytara, zobc. flétna, zpěv). 3 absolventi výtvarného oboru měli výstavu svých prací v Kyjovicích. Celkem absolvovalo ve školním roce 2013/ žáků I. stupně a 7 žáků II. stupně. Bylo pořízeno absolventské tablo, žáci obdrželi upomínkové předměty a pamětní list. 6. Festival ostravských ZUŠ pokračoval v odlišném pojetí. Již nebyl pod záštitou AZUŠ, ale ředitelé ostravských ZUŠ se dohodli, že bude pokračovat v organizaci 8

9 samotných škol. Naše škola uspořádala dva koncerty, Novoroční koncert , kde jsme se prezentovali hrou klavíru, houslí, houslového tria a fagotu, Jarní koncert , kde jsme měli zastoupení v kytaře, houslích a klavíru. Na obou koncertech jsme měli zastoupení v instrumentálních skladbách. Třetí, z této řady koncertů, proběhl v obřadní síni radnice Ostrava - Mar. Hory. Zde účinkovalo kytarové duo a kvarteto zobcových fléten naší školy. 7. Hudební obor připravil tradičně akci výchovný koncert pro žáky MŠ v Polance n/o ( ) a Krásném Poli ( ). Tyto koncerty byly efektivní přípravou dětí pro nábor žáků do ZUŠ. Tyto koncerty jsou publikem výborně přijímány, což svědčí o tom, že rodiče i další veřejnost má o práci dětí v ZUŠ velký zájem. Ze stěžejních akcí pořizujeme pro archiv školy audionahrávky, fotodokumentaci a vedeme přesnou evidenci všech kulturních akcí školy (viz příloha). Celkem bylo v tomto školním roce 47 hudebních akcí žáků, 3 samostatné vystoupení folklorního souboru, 15 výstav výtvarného oboru a 4 akcí učitelů. Výtvarný obor se zapojil do výzdoby prostor školy. Žáci výtvarného oboru se zúčastnili výtvarné přehlídky Jarní salon výtvarných oborů ostravských ZUŠ v Ostravě a soutěže Den Země - Volání divočiny. Velmi aktivní byly i Dětské folklorní soubory, které od podzimu v přehlídce Třebovický koláč, vánoční a velikonoční vystoupení na náměstí v Ostravě, pečení vánočních perníků, po vystoupení s Vynášením Mařeny na jaře, účast v soutěži Zpěváčci folklórních písní pořádané Folklorním sdružením Ostrava, až po Folklorní odpoledne, účinkovaly v krojovaném programu pravidelně celý školní rok. Hudební obor měl úspěchy v soutěžích ZUŠ v krajském i národním kole (viz níže). Podařila se nám řada hudebních produkcí drobnějšího (školního) i většího významu. Přilákali jsme k veřejnému muzicírování i dospělé rodiče či prarodiče žáků. Žáci se zapojili i do celoměstských koncertů klavírní a kytarové sekce. Koncertní činnost učitelů Neopomenutelnou kapitolou práce školy jsou koncerty a kulturní vystoupení učitelů. Již tradicí jsou vánoční a provedené vždy v Polance n/o, Kr. Poli a Třebovicích a 9

10 které jsou navíc i obměňovány podle struktury. Všechny koncerty mají velmi dobrý ohlas u publika i podporu vedení jmenovaných obcí, protože kulturní akce školy jsou nedílnou součástí společenského života v dané lokalitě. Členové učitelského sboru jsou zapojeni i v dalších souborech, např. Janáčkova filharmonie (J. Ježík, A. Bačová), u Polaneckých písničkářů (J. Malíková, A. Bergrová), ve Slezském souboru H. Salichové (N. Chalcařová), v komorním orchestru ZUŠ Vítkovice (N. Chalcařová, J. Kovářová), v Symfonickém orchestru Slezan, Frýdek-Místek (A. Morisáková), ve Slezské kapele (J. Czerný) i jinde, v pěveckém sboru Martinů Třinec působí jako sbormistr M. Zátopek a pěvecký sbor Cantate Domino vede V. Foltýnová. Z bohaté činnosti je třeba zvlášť vyzvednout vánoční koncerty, konané každoročně v Husově sboru v Polance a v kostele v Třebovcích. Na koncertě v Husově sboru mimo doplňkový program sólistů zazněly autorské skladby našeho pedagoga J. Czerného. Na koncertě učitelů Moravskoslezského kraje 20. června 2013 naši školu reprezentovala L. Ramíková. Akce žáků Altán Třebovice Třebovický koláč Krasničanek ZŠ L. Štúra Vystoupení žáků u příležitosti 50. výročí ZŠ L. Štúra hudební obor Radnice Kr. Pole Vítání občánků hudební obor Radnice Kr. Pole Výchovný koncert pro žáky PHV S. Pěčková sál ZUŠ Výchovný koncert pro žáky PHV S. Pěčková Altán Třebovice Adventní koncert žáků hud. obor sál ZUŠ Žákovský večer J. Malíková Altán Třebovice Výchovný koncert pro žáky PHV V. Juříková, V. Foltýnová, A. Morisáková Kr. Pole Adventní koncert žáků hud. obor, taneční obor sál ZUŠ Adventní koncert žáků hud. obor Altán Třebovice Novoroční koncert (Festival ZUŠ) hudební obor 10

11 ZUŠ Polanka Žákovský večer M. Handlová, L. Ramíková Radnice Kr. Pole Žákovský večer N. Chalcařová Altán Třebovice Vítání občánků hudební obor sál ZUŠ Žákovský večer S. Pěčková sál ZUŠ Žákovský večer A. Morisáková Radnice Kr. Pole Žákovský večer A. Bergrová, M. Höpfler ZUŠ Polanka Žákovský večer S. Kvitová sál ZUŠ Žákovský večer J. Czerný Altán Třebovice Žákovský večer J. Krátká Altán Třebovice Jarní koncert (Festival ZUŠ) hudební obor Altán Třebovice Žákovský večer A. Chyla Radnice Polanka Vítání občánků S. Kvitová, R. Kozubíková Krásné Pole Vynášení Mařeny Krasničanek Altán Třebovice Žákovský večer R. Kozubíková, K. Doležil D. Kavanová sál ZUŠ Žákovský večer R. Kozubíková Altán Třebovice Žákovský večer J. Ježík Altán Třebovice Žákovský večer J. Moldříková Altán Třebovice Žákovský večer P. Kotek, J. Sivek Altán Třebovice Koncert kom.her a rodičů s dětmi hudební obor sál ZUŠ Žákovský večer J. Ježík, A. Bačová Radnice Kr. Pole Žákovský večer N. Chalcařová, A. Malík Altán Třebovice Žákovský večer V. Juříková ZUŠ Polanka Žákovský večer J. Malíková Radnice Polanka Vítání občánků S. Kvitová ZUŠ Polanka Žákovský večer J. Cron sál ZUŠ Žákovský večer A. Bergrová Radnice Polanka Vítání občánků S. Kvitová 11

12 sál ZUŠ Žákovský večer H. Miltnerová, E. Prauseová sál ZUŠ Absolventský koncert hudební obor sál ZUŠ Absolventský koncert hudební obor Altán Třebovice Žákovský večer J. Kovářová Radnice Kyjovice Absolventská vernisáž-výstava výtvarný obor Altán Třebovice Absolventský koncert hudební obor Radnice Kr. Pole Absolventský koncert hudební obor Radnice Kr. Pole Žákovský večer M. Zátopek sál ZUŠ Žákovská večer E. Czerná sál ZUŠ Absolventský koncert J. Moldříková ZŠ Kr. Pole Folklorní odpoledne Krasničanek Hradec nad Moravicí vystoupení Krasničanku Krasničanek Koncerty absolventů: 1) Altán Třebovice žáci J. Krátké, J. Ježíka, P. Kotka, 2) , , ZUŠ Polanka žáci S. Pěčkové, J. Malíkové, S. Kvitové, J. Czerného, H. Miltnerové, J. Crona, J. Moldříkové 4) Radnice Krásné Pole žáci N. Chalcařové, A. Begrové, M. Zátopka Výstavy absolventů: 1) Radnice Kyjovice - žáci M. Rychtářové Akce výtvarného oboru a) pracoviště Kyjovice 1) Výstavy žáků - výstava Modrá v sále kult. domu v Kyjovicích u příležitosti konání vánočního jarmarku absolventská výstava na obecním úřadě v Kyjovicích

13 - výtvarný workshop žáků VO Malování na obličej při akci Den dětí v Kyjovicích výstava Starověký Egypt při akci Prezentace kroužků v KD v Těškovicích Pravidelně probíhají výstavy na schodišti v budově MŠ Kyjovice, kde výuka VO probíhá. V letošním školním roce vznikly tyto výstavy: Slunečnice, Modrá, Koně, Ptáci, Absolventská výstava a Starověký Egypt. Prezentace tvorby žáků VO pravidelně probíhají v nákupním středisku v Kyjovicích. Na konci školního roku na základě oslovení vyučující českou televizí Ostrava, zpracovali žáci VO ilustrace k 6 pohádkám pro vysílání v televizi. 3) Výstavy a účast na výtvarných akcích pedagoga Miroslava Rychtářová - Účast na Mezinárodním setkání, tvorba, výstava Pod modrým nebem pořadatel SPVUK Kroměříž. Místo konání: Nitra (Slovenská Republika) Výtvarný tábor: Námořnická a jiná dobrodružství: Kyčerka Beskydy, pořadatel SVČ O. Zábřeh, , jako vedoucí, 16 žáků VO pobočky Kyjovice - Účast na skupinových výstavách: Bezručova Opava, název: Magie X, Vernisáž v Minoritském klášteře /viz. článek z bulletinu Bezručova Opava/ - Samostatné výstavy: Obecní jarmark Kyjovice, Minoritský klášter Gotická síň, Opava, Opole (Polsko) vernisáž Výtvarný tábor: Cesta kolem světa za 8 dní: Kyčerka Beskydy, pořadatel SVČ O. Zábřeh, jako lektor výtvarných aktivit Účast 14 žáků VO pobočky Kyjovice b) pracoviště Polanka - září Výběr z archivu (kresba, malba, grafika) - říjen Jména (kresba) - listopad Podzimní krajina (malba) - prosinec Smog!!! (kresba) - Vánoční výstava (koláže, reliéfy) - leden, únor Nebojte se abstrakce (malba, kresba) 13

14 - březen Helena Salichová a my (malba) - duben Konečně jaro (malba) - Africký prapor (jarní salon výtvarných oborů ostravských ZUŠ) - červen Klíčová výstava (keramika) - Ohlédnutí 2013 (závěrečná výstava, výběr prací z celého škol. roku) Koncerty učitelů: Kostel Třebovice Adventní koncert učitelé ZUŠ Husův sbor Polanka Adventní koncert učitelé ZUŠ Radnice Kr.Pole Adventní koncert Ramíková, Kozubíková, Kotek Kostel Svinov Koncert učitelů při mši svaté učitelé ZUŠ Radnice Slezská O. Koncert učitelů MSK Ramíková Umístění žáků ZUŠ H. Salichové v celostátních soutěžích ZUŠ ve školním roce 2010/2011 Školní kolo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ H. Salichové, Ostrava Polanka n/o, KVARTETO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Michaela Oudová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna Daniela Bártová - zobcová flétna Jan Hammermüller - zobcová flétna TRIO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Terezie Bednárková - zobcová flétna Barbora Návratová - zobcová flétna Zuzana Tioková - zobcová flétna DUO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Daniela Bártová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 14

15 Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů ZUŠ H. Salichové, Ostrava Polanka n/o, SMYČCOVÉ TRIO: Tereza Slívová - housle Amálie Kršíková - housle Aneta Střebovská - housle SMYČCOVÉ KVARTETO: Karolína Strouhalová - housle Monika Bochenská - housle Karolína Kovaříková - housle Jana Krátká - klavír 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující A. Morisáková Okresní kolo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ J. Valčíka, Ostrava Poruba, KVARTETO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Michaela Oudová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna Daniela Bártová - zobcová flétna Jan Hammermüller - zobcová flétna TRIO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Terezie Bednárková - zobcová flétna Barbora Návratová - zobcová flétna Zuzana Tioková - zobcová flétna DUO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Daniela Bártová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová Okresní kolo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů ZUŠ Ostrava Zábřeh, SMYČCOVÉ KVARTETO: Karolína Strouhalová - housle Monika Bochenská - housle 15

16 Karolína Kovaříková - housle Jana Krátká - klavír 2. místo, vyučující A. Morisáková Krajské kolo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ L. Janáčka, Havířov, KVARTETO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Michaela Oudová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna Daniela Bártová - zobcová flétna Jan Hammermüller - zobcová flétna TRIO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Terezie Bednárková - zobcová flétna Barbora Návratová - zobcová flétna Zuzana Tioková - zobcová flétna DUO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Daniela Bártová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 2. místo vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem (náhradník)vyučující J. Kovářová Celostátní školo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ Liberec, Michaela Oudová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna Daniela Bártová - zobcová flétna Jan Hammermüller - zobcová flétna 2. místo vyučující J. Kovářová X. Údaje o inspekční činnosti V hodnoceném školním roce neproběhla v ZUŠ žádná inspekce. 16

17 XI. Údaje o hospodaření za rok 2012 Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Závazný ukazatel hospodářský výsledek ve výši 0, -Kč Ve Finančním plánu na rok 2012 byl naplánován nulový hospodářský výsledek. K se však podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši 8 tis. Kč a to především díky smlouvám o pracovní činnosti a provedení práce. Uspořené prostředky byly použity na nákup učebních pomůcek. Celkové náklady byly ve výši ,42 Kč a celkové výnosy ,40 Kč. Hospodářský výsledek 8437,98 Kč. Finančnímu úřadu Ostrava III. bylo podáno nulové daňové přiznání. Pro rok 2012 byly ZUŠ stanoveny tyto závazné limity: ÚZ Přímé náklady na vzdělávání ,- Kč V tom: prostředky na platy ,- Kč prostředky na platy neped. zam. ostatní osobní náklady ped. zam. ostatní osobní náklady neped. zam Zákonné odvody FKSP ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Závazný ukazatel přímých nákladů na vzdělání byl plně vyčerpán. Ušetřené prostředky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění byly využity na úhradu části povinného pojištění 4,2 promile. 17

18 Limit počtu pracovníků: Původně stanovený limit počet prac. celkem 22,25 Snížený limit o odečet Ostatních plateb za provedenou práci 20,590 Skutečný přepočtený počet pracovníků k ,723 Nedočerpání tohoto limitu je v důsledku zaměstnání 4 pracovníků na souběžný pracovní poměr. Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Při analýze nákladů ZUŠ je důležité členění na provozní a mzdové náklady. Výše provozních nákladů se odvíjí od potřeb školy a od výše příspěvků žáků, z kterých jsou provozní náklady hrazeny. Výše mzdových nákladů vychází ze závazného ukazatele příspěvku na provoz, o kterém rozhoduje Rada Moravskoslezského kraje. Mzdové náklady jsou plně hrazeny z dotace MŠMT. Mzdové náklady Mzdové náklady se odvíjely od stanoveného závazného ukazatele a přidělené dotace, která byla plně vyčerpána. Celková dotace na provoz školy byla ,- Kč. Výše dotace na přímé náklady na vzdělání byla ,- Kč. Mzdové náklady (účet 521, 524, 527 FKSP, 528) činily celkem ,39 Kč (rok 2011: ,- Kč, rok 2010: ,- Kč). Oproti roku 2011 došlo k navýšení mzdových prostředků o ,39,- Kč. V loňském roce bylo navýšení mzdových nákladů o ,- Kč oproti roku Stravování zaměstnanců je součástí nákladů Zákonné sociální náklady a jeho výše byla ,99 Kč. Analýza provozních nákladů 18

19 Výdaje na nákup a spotřebu materiálu byly v celkové výši ,84 (o ,04 Kč více než v roce 2011). Hlavní položkou byl nákup učebních pomůcek, materiál pro výuku hudebního, výtvarného i tanečního oboru, pořízení nového vybavení školy. Všechny tři výukové obory (hudební, taneční, výtvarný) byly dotovány nákupem učebních pomůcek a spotřebního materiálu. Pro výuku hudebního oboru byly zakoupeny nové učební pomůcky 1 akordeon, 1 ks kytara, 1 ks obal na fagot, 3 ks obaly na kytaru, 1 ks klarinet, 1 ks pavouk k houslím, 1 ks flétna dětská. Výtvarný obor byl pravidelně zásoben spotřebním materiálem v celkové výši 20 tis. Kč. Dále byly pořízeny 1 ks Behringer, 1 ks kabel Fender, 3 ks topidla, 1 ks keramická tabule s notovou osnovou, 2 ks notebook, 1 ks PC sestava s příslušenstvím, 3 ks rychlovarná konvice, 1 ks mobil Nokia, nábytek do sekretariátu, 3 ks klavírní židle, 1 ks vysavač, 10 ks garnýže, 1 ks taška na notebook, 1 ks laminátor, 1 ks řezačka, 2 ks hodiny, 2 ks korkové nástěnky, obklad stěny. ZUŠ má veškeré prostory ke své činnosti pronajaty od Základních škol či obecních úřadů. V letošním roce výdaje na nájem a služby (účet ) a spotřebu energie u nájmů (účet 502) byly ve výši ,75 Kč (v loňském roce ,80 Kč) byly vyšší oproti loňskému roku o 5 543,95 Kč. Prodané zboží ve výši 200,- Kč obsahuje prodaná CD Slavný repertoár. Opravy a udržování ( ,- Kč) v sobě zahrnují ladění klavírů, opravy hudebních nástrojů (např. piána, klarinetů, houslí, smyčců), opravu počítače, žákovských židlí a lavic a malování prostor ZUŠ. (Zvýšené náklady jsou důsledkem škody, která nám vznikla zaplavením školy v únoru 2012). Cestovní náklady v celkové výši 9 423,- Kč obsahují výdaje spojené se školením zaměstnanců a pracovními cestami na soutěže, školení a jiné akce. Náklady na reprezentaci byly v tomto roce ve výši 2 475,80 Kč (v roce ,50 Kč). V oblasti spotřeby služeb byly náklady ,65 Kč (bez nájemného ,75 Kč). V roce 2011 to bylo ,28 Kč (počítáno bez nájemného ,80 Kč) došlo ke zvýšení oproti loňskému roku o ,37 Kč. Největšími položkami byl nákup ostatních služeb ve výši ,20 Kč, služby zpracování dat KVIC (zpracování mezd) ,- Kč a 19

20 služby telekomunikací ,45 Kč. Škola stále využívá výhodnějších hovorů mobilních telefonů s firmou T-mobile díky rámcové smlouvě uzavřené mezi Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a T-mobile. V oblasti internetu využívala naše škola bezdrátové připojení prostřednictvím firmy KUMI Electronic, Ostrava Polanka n/o v ceně 450,- Kč/měsíc. Významnou položkou bylo i školení zaměstnanců školy viz níže. Školení zaměstnanců představovalo ,- Kč (v roce 2011 to bylo ,- Kč, tedy o 7 545,- Kč více) a obsahovalo: - školení nového ředitele Mgr.art. Petra Kotka v celkové ceně 9 320,- Kč - víkendovou školu p.uč. Jany Kovářové v celkové ceně 625,- Kč - školení zaměstnanců BOZP a PO v ceně ,- Kč Ostatní náklady obsahovaly: - bankovní poplatky byly v celkové výši ,- Kč (v roce 2010 byly ,- Kč), tedy o 213,- Kč vyšší než v roce V porovnání s přijatými úroky 5 510,40 Kč, převyšují náklady nad výnosy u bankovního účtu o 9 522,60 Kč. - ostatní povinné pojištění zaměstnanců cca ,- Kč (z toho 8 834,61 Kč hrazeno z dotace MŠMT) - náklady na reprezentaci ve výši 2 475,80 Kč - konzultace, porad. a pr.služby v celkové ceně 3 676,- Kč - přepravné v celkové ceně 2 465,- Kč - likvidace odpadů v celkové ceně 929,- Kč - revize a odborné prohlídky v celkové ceně 3 526, - Kč Celkem provozní náklady za rok 2012 činily ,42 Kč (celkové náklady ,42 Kč mínus účty 521, 524, 527, 528 = Kč). V roce 2011 to byla částka ,58 Kč a v roce ,41 Kč. Došlo ke zvýšení provozních nákladů o ,84 Kč, tedy o 14,56 % (důvodem tohoto navýšení je z velké části vytopení školy v únoru 2012). V roce 2011 bylo snížení nákladů o ,83 Kč, tedy 3,09 %. Celkové náklady (provozní a mzdové) byly ve výši ,42 Kč. 20

21 Celkové náklady na 1 žáka v roce 2012 (485 žáků) - Celkové náklady ,42 Kč (rok 2011: ,93 Kč, rok 2010: ,86 Kč) na 1 žáka činily ,- Kč (rok 2011: ,- Kč, rok 2010: ,- Kč), oproti loňskému roku došlo k jejich zvýšení o 1 087,- Kč, - Mzdové náklady ,39,- Kč (rok 2011: ,35,- Kč, rok 2010: ,- Kč) na 1 žáka činily ,- Kč (rok 2011: ,- Kč, rok 2010: ,- Kč), oproti loňskému roku došlo k jejich navýšení o 650,- Kč, - Ostatní provozní náklady ,42 Kč (rok 2011: ,58 Kč, rok 2010: ,41 Kč) na 1 žáka činily 2 874,- Kč (rok 2011: 2 456,- Kč, rok 2010: 2 532,- Kč), oproti loňskému roku došlo k jejich zvýšení o 418,- Kč. - Provozní náklady na 1 žáka dle Rozboru plnění HV = ,42 Kč (Celkové náklady ,42 prostředky přijaté z dotace ,- Kč) jsou 2 874,- Kč (rok 2011: 2 453,- Kč, rok 2010: 2 504,-Kč). Celkem došlo ke zvýšení oproti loňskému roku 2011 o 421- Kč/1žáka. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití Výnosy z vlastní činnosti a) příspěvky na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání žákům ZUŠ, které se vypočítávají vždy na školní rok z výše provozních výdajů minulého kalendářního roku (dle 11 odst. 2 vyhlášky 155/2004 Sb., o základních uměleckých školách). Výši příspěvku schvaluje Rada Moravskoslezského kraje a pro rok 2012 byla stanovena následovně: Pro první polovinu roku 2012 (2.pololetí šk.roku 2011/2012) byla výše ročního příspěvku: (leden červen 2012) 21

22 Hudební obor přípravné studium 2 500,- Kč základní studium 2 800,- Kč Výtvarný obor přípravné studium 2 500,- Kč základní studium 2 500,- Kč Taneční obor lidový tanec 1 400,- Kč Pro druhou polovinu roku 2012 (1.pololetí šk.roku 2012/2013) byla výše ročního příspěvku: (září prosinec 2012) Hudební obor přípravné studium 2 500,- Kč základní studium 2 800,- Kč základní studium žáků studujících na VŠ 3 600,- Kč Výtvarný obor přípravné studium 2 500,- Kč základní studium 2 500,- Kč Taneční obor lidový tanec 2 000,- Kč Od počátku školního roku 2012/2013 (září 2012) byly poskytnuty slevy ve výši 50% nadprůměrným žákům, kteří svými výkony reprezentují školu na významných akcích. Štěpán Kus výtvarný obor Mikuláš Kus výtvarný obor Celkem příjmy z příspěvků žáků dosáhly výše ,- Kč (rok 2011: ,- Kč). Došlo tedy ke zvýšení příjmů o ,- Kč, tedy 5,19 % (koeficient ( navýšení 1,05). 22

23 Pro rok 2012 je očekávána stále naplněnost limitu počtu žáků (485) a zároveň výše školného na obdobné úrovni jako ve školním roce 2012/2013. a) Ostatní příjmy za prodané zboží ve výši 200,- Kč jsou za prodaná CD Průřez sklad.tvorbou. b) Ostatní příjmy tvoří úroky z účtů u ČSOB ve výši 5510,40 Kč. V loňském roce činily 5 085,06 Kč. Došlo ke zvýšení úroků o 425,34 Kč. c) Dalším příjem byla náhrada škody od pojišťovny ve výši ,- Celkem výnosy ZUŠ v roce 2012 dosahovaly výše ,40 Kč. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti ZUŠ H. Salichové neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Peněžní fondy školy rezervní, investiční a fond odměn, jsou finančně vedeny na běžném účtu u ČSOB, odděleně od provozních prostředků a fondu FKSP, a jsou plně kryty finančními prostředky. Fond odměn V roce 2012 zůstal fond odměn beze změny - jeho stav k je ,- Kč. Rezervní fond 23

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Základní umělecká škola, Nejdek, Dvořákova 367, 362 21, tel.: 353925125, e-mail: zusnejdek@volny.cz Výroční zpráva o hospodaření školy Rok 2003 Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ Pro: ČŠI, Karlovarský

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2013/2014 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Základní umělecká škola, Bohumín-Nový Bohumín, Žižkova 620, příspěvková organizace tel 596013331, fax 596016620, E-mail: zus-bohumin@volny.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Příčná 1108, Ostrava-Poruba příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě-Porubě

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola dr. Leoše Janáčka, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Lidická 56/507, 703 00 Ostrava Vítkovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 obsah: a) základní

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více