VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní umělecká škola Heleny Salichové Ostrava - Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/201 /2013 Zpracoval: Mgr.art. Petr Kotek ředitel ZUŠ

2 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Vedení školy, adresa pro dálkový přístup... 4 III. Přehled oborů vzdělání... 4 IV. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 4 V. Údaje o přijímacím řízení... 7 VI. Údaje o výsledcích vzdělávání... 7 VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 7 VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 7 IX. Kulturní činnost školy... 8 X. Údaje o inspekční činnosti XI. Údaje o hospodaření za rok XII. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů XIII. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Údaje o spolupráci s partnery školy

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava Polanka n/o, 1.května 330, příspěvková organizace Adresa školy: 1.května 330, Ostrava - Polanka n/o, PSČ: Kontaktní údaje: telefon: , IČO: Škola je právním subjektem - příspěvková organizace od 1. ledna 1995 Kapacita školy: 485 Číslo účtu u ČSOB: /0300 provoz /0300 fondy /0300 FKSP Od u KB: /0100 provoz /0100 fondy /0100 FKSP Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, PSČ: IČO: Datum zařazení do sítě škol: 1. září 1996 Poslední změna zařazení: navýšení povoleného počtu žáků ve škole na 485 Hl. budova: ZUŠ 1. května 330, Ostrava Polanka n/o Odloučená pracoviště: Družební 330, Ostrava Krásné Pole Třebovická 5007, Ostrava Třebovice Ludovíta Štúra 1085, Ostrava Poruba Karla Pokorného 1284, Ostrava Poruba Bulharská 1532/23, Ostrava Poruba 3

4 Dětská 915/2, Ostrava Poruba Kyjovice 101, Karla Pokorného 56/1382, Ostrava - Poruba II. Vedení školy, adresa pro dálkový přístup Ředitel ZUŠ: Mgr.art. Petr Kotek Zástupkyně ředitele: Mgr. Ludmila Ramíková Kontaktní údaje: telefon: , III. Přehled oborů vzdělání 1) obor hudební (414 žáků) učební plány MŠMT z , č.j /95-25, pro 1. roč. I. a II. stupně osnovy ŠVP ZUŠ H. Salichové nástrojová výuka: akordeon, bicí, fagot, housle, kytara, el. kytara, klarinet, klavír, příčná flétna, saxofon, trubka, zpěv, zobcová flétna, lesní roh 2) obor výtvarný (61 žáků) učební plány MŠMT z , č.j / , pro 1. roč. I. a II. stupně osnovy ŠVP ZUŠ H. Salichové 3) obor taneční (10 žáků) učební plány MŠMT z , č.j / , pro 1. roč. I. a II. stupně osnovy ŠVP ZUŠ H. Salichové Celkem 485 žáků. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Jméno pracovníka pracovní zařazení vzdělání Interní pedagogové: 4

5 Mgr.art. Kotek Petr - ředitel kytara VŠMU Bratislava Mgr.Ramíková Ludmila - zást. řed. zpěv, korepetice JAMU Bergrová Alena akordeon, zobc.fl., klavír Konzervatoř Mgr. Foltýnová Vendula HN, klavír Ostravská univerzita Mgr. Chyla Aleš housle, kytara Ostravská univerzita Bc. Juříková Věra klavír, PHV Ostravská univerzita student Kovářová Jana housle, zobc.fl. Konzervatoř MgA. Kozubíková Radmila zobc.fl., klarinet Ostravská univerzita Krátká Jitka klavír Konzervatoř Mgr. Kus Zdeněk VO Ostravská univerzita Kvitová Sylva klavír Konzervatoř Malíková Jitka akordeon, klavír Konzervatoř Bc. Moldříková Jolanta klavír Ostravská univerzita - student Pěčková Simona zpěv, klavír, PHV Konzervatoř MgA. Zátopek Michal klavír Ostravská univerzita student Externí pedagogové: Bačová Antonie housle Konzervatoř MgA. Ježík Jaroslav zobc.flétna, klarinet, fagot JAMU Morisáková Anna PHV, HN, housle Konzervatoř Důchodci - poměrné úvazky: Chalcařová Naďa housle, kytara Konzervatoř Czerný Jindřich dechové nástroje Konzervatoř Správní zaměstnanci - interní: Schafferová Pavlína ekonomka SEŠ Opava Šebestová Milena školnice ZŠ Pedagogové OPPP: 5

6 Czerná Eva klavír Konzervatoř Mgr. Doležil Karel lesní roh JAMU (od ) Garláthy Ján, DiS. lesní roh, zobc.fl Konzervatoř (od do ) Höpfler Michal zobc. flétna, trubka Konzervatoř Jakešová Barbora TO folklór Gymn. O. Havlové Kavanová Daniela zobc.fl. Konzervatoř - student (od ) Miltnerová Hana klavír Konzervatoř Prauseová Eva klavír Konzervatoř Rychtářová Miroslava VO SPŠ Nový Jičín Sivek Jakub kytara Konzervatoř - student Zástup za dlouhodobou nemocenskou za Moniku Neuwirthovou: Cron Jan kytara Konzervatoř Handlová Marie housle Konzervatoř BcA. Malík Adam kytara Konzervatoř, JAMU - student Jednotlivé nástrojové skupiny pracují v tomto složení: HN a PHV Morisáková, Foltýnová, Juříková, Pěčková Klavír Moldříková, Bergrová, Czerná, Foltýnová, Juříková, Krátká, Malíková, Miltnerová, Moldříková, Pěčková, Zátopek Dechy Ježík, Bergrová, Czerný, Doležil, Garláthy, Kavanová, Kovářová, Kozubíková, Pěčková, Kytara Smyčce Zpěv VO TO Kotek, Cron, Chalcařová, Chyla, Malík, Sivek Morisáková, Bačová, Chalcařová, Chyla, Kovářová, Prauseová, Handlová Pěčková, Ramíková Kus, Rychtářová Jakešová 6

7 V. Údaje o přijímacím řízení a) Do přípravné hudební, taneční a výtvarné výchovy jsou žáci přijímáni při zápisu do 1. tříd ZŠ formou základního prověření schopností pro daný obor. Seznam přijatých dětí je aktualizován k a žáci nastupují do výuky. Ve školním roce 2012/2013 nastoupilo do PHV 49 dětí a do PVV 12 dětí. b) Žáci přijímaní jako starší jsou přijati na základě přijímací zkoušky a je o tom pořízen zápis na ředitelství školy. VI. Údaje o výsledcích vzdělávání Žáci prošli postupovými zkouškami v závěru školního roku. Všichni žáci byli hodnoceni prospěl s vyznamenáním a prospěl. Absolventi se prezentovali na veřejných koncertech a výstavách. Přehled počtu absolventů: 26 žáků I. stupně hudebního oboru 7 žáků II. stupně hudebního oboru 3 žáci I. stupně výtvarného oboru VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na naší škole nejsou tyto jevy zaznamenány. VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Každý vyučující má možnost účastnit se pravidelných pracovních schůzek učitelů jednotlivých sekcí ve svém oboru. Dále absolvovat semináře či školení, která budou avizována během školního roku. 7

8 Všem pedagogům je dále doporučována účast na soutěžích (všech typech soutěží ZUŠ), kde mají možnost porovnat jednotlivé pracovní výsledky škol ve městě, oblasti či na celostátní úrovni. Kromě toho navštěvují vyučující kurzy, které jsou organizovány přes NIDV, KVIC, Krajskou uměleckou radou a metodickými sekcemi. Učitelé intenzivně připravují a aktualizují všechny výukové programy pro svůj obor na základě proškolení k tvorbě ŠVP. IX. Kulturní činnost školy V tomto školním roce jsme jako jednu z hlavních akcí školy zařadili sérii koncertů se speciálním zaměřením: 1. Adventní koncerty učitelů ze sakrálních děl starých mistrů a provedením mše J. Czerného. Účinkovali pedagogové jako instrumentalisté, zpěváci, a sbor Cantate Domino j.h. Koncerty se uskutečnily v Husově sboru v Polance n/o a v kostele v Třebovicích. 2. Výchovné koncerty pro žáky základních a mateřských škol formou pohádky s předvedením hudebních nástrojů leden Koncert klavírních souher a komorních seskupení různých nástrojů, kde se prezentovaly programy z několika pracovišť od všech vyučujících komorní hry. Součástí bylo i vystoupení rodičů a dětí, které aktivně zapojilo veřejnost do spolupráce se školou Folklórní odpoledne v prostorách ZŠ Krásné Pole bylo přehlídkou práce souborů Krasničanek a bylo doplněno o vystoupení hostů dětského souboru Holúbek a cimbálové muziky Fěrtúšek. 5. Koncerty absolventů byly veřejné. Absolvovalo 33 žáků hudebního oboru (klavír, housle, kytara, zobc. flétna, zpěv). 3 absolventi výtvarného oboru měli výstavu svých prací v Kyjovicích. Celkem absolvovalo ve školním roce 2013/ žáků I. stupně a 7 žáků II. stupně. Bylo pořízeno absolventské tablo, žáci obdrželi upomínkové předměty a pamětní list. 6. Festival ostravských ZUŠ pokračoval v odlišném pojetí. Již nebyl pod záštitou AZUŠ, ale ředitelé ostravských ZUŠ se dohodli, že bude pokračovat v organizaci 8

9 samotných škol. Naše škola uspořádala dva koncerty, Novoroční koncert , kde jsme se prezentovali hrou klavíru, houslí, houslového tria a fagotu, Jarní koncert , kde jsme měli zastoupení v kytaře, houslích a klavíru. Na obou koncertech jsme měli zastoupení v instrumentálních skladbách. Třetí, z této řady koncertů, proběhl v obřadní síni radnice Ostrava - Mar. Hory. Zde účinkovalo kytarové duo a kvarteto zobcových fléten naší školy. 7. Hudební obor připravil tradičně akci výchovný koncert pro žáky MŠ v Polance n/o ( ) a Krásném Poli ( ). Tyto koncerty byly efektivní přípravou dětí pro nábor žáků do ZUŠ. Tyto koncerty jsou publikem výborně přijímány, což svědčí o tom, že rodiče i další veřejnost má o práci dětí v ZUŠ velký zájem. Ze stěžejních akcí pořizujeme pro archiv školy audionahrávky, fotodokumentaci a vedeme přesnou evidenci všech kulturních akcí školy (viz příloha). Celkem bylo v tomto školním roce 47 hudebních akcí žáků, 3 samostatné vystoupení folklorního souboru, 15 výstav výtvarného oboru a 4 akcí učitelů. Výtvarný obor se zapojil do výzdoby prostor školy. Žáci výtvarného oboru se zúčastnili výtvarné přehlídky Jarní salon výtvarných oborů ostravských ZUŠ v Ostravě a soutěže Den Země - Volání divočiny. Velmi aktivní byly i Dětské folklorní soubory, které od podzimu v přehlídce Třebovický koláč, vánoční a velikonoční vystoupení na náměstí v Ostravě, pečení vánočních perníků, po vystoupení s Vynášením Mařeny na jaře, účast v soutěži Zpěváčci folklórních písní pořádané Folklorním sdružením Ostrava, až po Folklorní odpoledne, účinkovaly v krojovaném programu pravidelně celý školní rok. Hudební obor měl úspěchy v soutěžích ZUŠ v krajském i národním kole (viz níže). Podařila se nám řada hudebních produkcí drobnějšího (školního) i většího významu. Přilákali jsme k veřejnému muzicírování i dospělé rodiče či prarodiče žáků. Žáci se zapojili i do celoměstských koncertů klavírní a kytarové sekce. Koncertní činnost učitelů Neopomenutelnou kapitolou práce školy jsou koncerty a kulturní vystoupení učitelů. Již tradicí jsou vánoční a provedené vždy v Polance n/o, Kr. Poli a Třebovicích a 9

10 které jsou navíc i obměňovány podle struktury. Všechny koncerty mají velmi dobrý ohlas u publika i podporu vedení jmenovaných obcí, protože kulturní akce školy jsou nedílnou součástí společenského života v dané lokalitě. Členové učitelského sboru jsou zapojeni i v dalších souborech, např. Janáčkova filharmonie (J. Ježík, A. Bačová), u Polaneckých písničkářů (J. Malíková, A. Bergrová), ve Slezském souboru H. Salichové (N. Chalcařová), v komorním orchestru ZUŠ Vítkovice (N. Chalcařová, J. Kovářová), v Symfonickém orchestru Slezan, Frýdek-Místek (A. Morisáková), ve Slezské kapele (J. Czerný) i jinde, v pěveckém sboru Martinů Třinec působí jako sbormistr M. Zátopek a pěvecký sbor Cantate Domino vede V. Foltýnová. Z bohaté činnosti je třeba zvlášť vyzvednout vánoční koncerty, konané každoročně v Husově sboru v Polance a v kostele v Třebovcích. Na koncertě v Husově sboru mimo doplňkový program sólistů zazněly autorské skladby našeho pedagoga J. Czerného. Na koncertě učitelů Moravskoslezského kraje 20. června 2013 naši školu reprezentovala L. Ramíková. Akce žáků Altán Třebovice Třebovický koláč Krasničanek ZŠ L. Štúra Vystoupení žáků u příležitosti 50. výročí ZŠ L. Štúra hudební obor Radnice Kr. Pole Vítání občánků hudební obor Radnice Kr. Pole Výchovný koncert pro žáky PHV S. Pěčková sál ZUŠ Výchovný koncert pro žáky PHV S. Pěčková Altán Třebovice Adventní koncert žáků hud. obor sál ZUŠ Žákovský večer J. Malíková Altán Třebovice Výchovný koncert pro žáky PHV V. Juříková, V. Foltýnová, A. Morisáková Kr. Pole Adventní koncert žáků hud. obor, taneční obor sál ZUŠ Adventní koncert žáků hud. obor Altán Třebovice Novoroční koncert (Festival ZUŠ) hudební obor 10

11 ZUŠ Polanka Žákovský večer M. Handlová, L. Ramíková Radnice Kr. Pole Žákovský večer N. Chalcařová Altán Třebovice Vítání občánků hudební obor sál ZUŠ Žákovský večer S. Pěčková sál ZUŠ Žákovský večer A. Morisáková Radnice Kr. Pole Žákovský večer A. Bergrová, M. Höpfler ZUŠ Polanka Žákovský večer S. Kvitová sál ZUŠ Žákovský večer J. Czerný Altán Třebovice Žákovský večer J. Krátká Altán Třebovice Jarní koncert (Festival ZUŠ) hudební obor Altán Třebovice Žákovský večer A. Chyla Radnice Polanka Vítání občánků S. Kvitová, R. Kozubíková Krásné Pole Vynášení Mařeny Krasničanek Altán Třebovice Žákovský večer R. Kozubíková, K. Doležil D. Kavanová sál ZUŠ Žákovský večer R. Kozubíková Altán Třebovice Žákovský večer J. Ježík Altán Třebovice Žákovský večer J. Moldříková Altán Třebovice Žákovský večer P. Kotek, J. Sivek Altán Třebovice Koncert kom.her a rodičů s dětmi hudební obor sál ZUŠ Žákovský večer J. Ježík, A. Bačová Radnice Kr. Pole Žákovský večer N. Chalcařová, A. Malík Altán Třebovice Žákovský večer V. Juříková ZUŠ Polanka Žákovský večer J. Malíková Radnice Polanka Vítání občánků S. Kvitová ZUŠ Polanka Žákovský večer J. Cron sál ZUŠ Žákovský večer A. Bergrová Radnice Polanka Vítání občánků S. Kvitová 11

12 sál ZUŠ Žákovský večer H. Miltnerová, E. Prauseová sál ZUŠ Absolventský koncert hudební obor sál ZUŠ Absolventský koncert hudební obor Altán Třebovice Žákovský večer J. Kovářová Radnice Kyjovice Absolventská vernisáž-výstava výtvarný obor Altán Třebovice Absolventský koncert hudební obor Radnice Kr. Pole Absolventský koncert hudební obor Radnice Kr. Pole Žákovský večer M. Zátopek sál ZUŠ Žákovská večer E. Czerná sál ZUŠ Absolventský koncert J. Moldříková ZŠ Kr. Pole Folklorní odpoledne Krasničanek Hradec nad Moravicí vystoupení Krasničanku Krasničanek Koncerty absolventů: 1) Altán Třebovice žáci J. Krátké, J. Ježíka, P. Kotka, 2) , , ZUŠ Polanka žáci S. Pěčkové, J. Malíkové, S. Kvitové, J. Czerného, H. Miltnerové, J. Crona, J. Moldříkové 4) Radnice Krásné Pole žáci N. Chalcařové, A. Begrové, M. Zátopka Výstavy absolventů: 1) Radnice Kyjovice - žáci M. Rychtářové Akce výtvarného oboru a) pracoviště Kyjovice 1) Výstavy žáků - výstava Modrá v sále kult. domu v Kyjovicích u příležitosti konání vánočního jarmarku absolventská výstava na obecním úřadě v Kyjovicích

13 - výtvarný workshop žáků VO Malování na obličej při akci Den dětí v Kyjovicích výstava Starověký Egypt při akci Prezentace kroužků v KD v Těškovicích Pravidelně probíhají výstavy na schodišti v budově MŠ Kyjovice, kde výuka VO probíhá. V letošním školním roce vznikly tyto výstavy: Slunečnice, Modrá, Koně, Ptáci, Absolventská výstava a Starověký Egypt. Prezentace tvorby žáků VO pravidelně probíhají v nákupním středisku v Kyjovicích. Na konci školního roku na základě oslovení vyučující českou televizí Ostrava, zpracovali žáci VO ilustrace k 6 pohádkám pro vysílání v televizi. 3) Výstavy a účast na výtvarných akcích pedagoga Miroslava Rychtářová - Účast na Mezinárodním setkání, tvorba, výstava Pod modrým nebem pořadatel SPVUK Kroměříž. Místo konání: Nitra (Slovenská Republika) Výtvarný tábor: Námořnická a jiná dobrodružství: Kyčerka Beskydy, pořadatel SVČ O. Zábřeh, , jako vedoucí, 16 žáků VO pobočky Kyjovice - Účast na skupinových výstavách: Bezručova Opava, název: Magie X, Vernisáž v Minoritském klášteře /viz. článek z bulletinu Bezručova Opava/ - Samostatné výstavy: Obecní jarmark Kyjovice, Minoritský klášter Gotická síň, Opava, Opole (Polsko) vernisáž Výtvarný tábor: Cesta kolem světa za 8 dní: Kyčerka Beskydy, pořadatel SVČ O. Zábřeh, jako lektor výtvarných aktivit Účast 14 žáků VO pobočky Kyjovice b) pracoviště Polanka - září Výběr z archivu (kresba, malba, grafika) - říjen Jména (kresba) - listopad Podzimní krajina (malba) - prosinec Smog!!! (kresba) - Vánoční výstava (koláže, reliéfy) - leden, únor Nebojte se abstrakce (malba, kresba) 13

14 - březen Helena Salichová a my (malba) - duben Konečně jaro (malba) - Africký prapor (jarní salon výtvarných oborů ostravských ZUŠ) - červen Klíčová výstava (keramika) - Ohlédnutí 2013 (závěrečná výstava, výběr prací z celého škol. roku) Koncerty učitelů: Kostel Třebovice Adventní koncert učitelé ZUŠ Husův sbor Polanka Adventní koncert učitelé ZUŠ Radnice Kr.Pole Adventní koncert Ramíková, Kozubíková, Kotek Kostel Svinov Koncert učitelů při mši svaté učitelé ZUŠ Radnice Slezská O. Koncert učitelů MSK Ramíková Umístění žáků ZUŠ H. Salichové v celostátních soutěžích ZUŠ ve školním roce 2010/2011 Školní kolo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ H. Salichové, Ostrava Polanka n/o, KVARTETO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Michaela Oudová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna Daniela Bártová - zobcová flétna Jan Hammermüller - zobcová flétna TRIO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Terezie Bednárková - zobcová flétna Barbora Návratová - zobcová flétna Zuzana Tioková - zobcová flétna DUO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Daniela Bártová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 14

15 Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů ZUŠ H. Salichové, Ostrava Polanka n/o, SMYČCOVÉ TRIO: Tereza Slívová - housle Amálie Kršíková - housle Aneta Střebovská - housle SMYČCOVÉ KVARTETO: Karolína Strouhalová - housle Monika Bochenská - housle Karolína Kovaříková - housle Jana Krátká - klavír 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující A. Morisáková Okresní kolo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ J. Valčíka, Ostrava Poruba, KVARTETO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Michaela Oudová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna Daniela Bártová - zobcová flétna Jan Hammermüller - zobcová flétna TRIO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Terezie Bednárková - zobcová flétna Barbora Návratová - zobcová flétna Zuzana Tioková - zobcová flétna DUO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Daniela Bártová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová Okresní kolo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů ZUŠ Ostrava Zábřeh, SMYČCOVÉ KVARTETO: Karolína Strouhalová - housle Monika Bochenská - housle 15

16 Karolína Kovaříková - housle Jana Krátká - klavír 2. místo, vyučující A. Morisáková Krajské kolo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ L. Janáčka, Havířov, KVARTETO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Michaela Oudová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna Daniela Bártová - zobcová flétna Jan Hammermüller - zobcová flétna TRIO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Terezie Bednárková - zobcová flétna Barbora Návratová - zobcová flétna Zuzana Tioková - zobcová flétna DUO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Daniela Bártová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 2. místo vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem (náhradník)vyučující J. Kovářová Celostátní školo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ Liberec, Michaela Oudová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna Daniela Bártová - zobcová flétna Jan Hammermüller - zobcová flétna 2. místo vyučující J. Kovářová X. Údaje o inspekční činnosti V hodnoceném školním roce neproběhla v ZUŠ žádná inspekce. 16

17 XI. Údaje o hospodaření za rok 2012 Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Závazný ukazatel hospodářský výsledek ve výši 0, -Kč Ve Finančním plánu na rok 2012 byl naplánován nulový hospodářský výsledek. K se však podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši 8 tis. Kč a to především díky smlouvám o pracovní činnosti a provedení práce. Uspořené prostředky byly použity na nákup učebních pomůcek. Celkové náklady byly ve výši ,42 Kč a celkové výnosy ,40 Kč. Hospodářský výsledek 8437,98 Kč. Finančnímu úřadu Ostrava III. bylo podáno nulové daňové přiznání. Pro rok 2012 byly ZUŠ stanoveny tyto závazné limity: ÚZ Přímé náklady na vzdělávání ,- Kč V tom: prostředky na platy ,- Kč prostředky na platy neped. zam. ostatní osobní náklady ped. zam. ostatní osobní náklady neped. zam Zákonné odvody FKSP ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Závazný ukazatel přímých nákladů na vzdělání byl plně vyčerpán. Ušetřené prostředky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění byly využity na úhradu části povinného pojištění 4,2 promile. 17

18 Limit počtu pracovníků: Původně stanovený limit počet prac. celkem 22,25 Snížený limit o odečet Ostatních plateb za provedenou práci 20,590 Skutečný přepočtený počet pracovníků k ,723 Nedočerpání tohoto limitu je v důsledku zaměstnání 4 pracovníků na souběžný pracovní poměr. Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Při analýze nákladů ZUŠ je důležité členění na provozní a mzdové náklady. Výše provozních nákladů se odvíjí od potřeb školy a od výše příspěvků žáků, z kterých jsou provozní náklady hrazeny. Výše mzdových nákladů vychází ze závazného ukazatele příspěvku na provoz, o kterém rozhoduje Rada Moravskoslezského kraje. Mzdové náklady jsou plně hrazeny z dotace MŠMT. Mzdové náklady Mzdové náklady se odvíjely od stanoveného závazného ukazatele a přidělené dotace, která byla plně vyčerpána. Celková dotace na provoz školy byla ,- Kč. Výše dotace na přímé náklady na vzdělání byla ,- Kč. Mzdové náklady (účet 521, 524, 527 FKSP, 528) činily celkem ,39 Kč (rok 2011: ,- Kč, rok 2010: ,- Kč). Oproti roku 2011 došlo k navýšení mzdových prostředků o ,39,- Kč. V loňském roce bylo navýšení mzdových nákladů o ,- Kč oproti roku Stravování zaměstnanců je součástí nákladů Zákonné sociální náklady a jeho výše byla ,99 Kč. Analýza provozních nákladů 18

19 Výdaje na nákup a spotřebu materiálu byly v celkové výši ,84 (o ,04 Kč více než v roce 2011). Hlavní položkou byl nákup učebních pomůcek, materiál pro výuku hudebního, výtvarného i tanečního oboru, pořízení nového vybavení školy. Všechny tři výukové obory (hudební, taneční, výtvarný) byly dotovány nákupem učebních pomůcek a spotřebního materiálu. Pro výuku hudebního oboru byly zakoupeny nové učební pomůcky 1 akordeon, 1 ks kytara, 1 ks obal na fagot, 3 ks obaly na kytaru, 1 ks klarinet, 1 ks pavouk k houslím, 1 ks flétna dětská. Výtvarný obor byl pravidelně zásoben spotřebním materiálem v celkové výši 20 tis. Kč. Dále byly pořízeny 1 ks Behringer, 1 ks kabel Fender, 3 ks topidla, 1 ks keramická tabule s notovou osnovou, 2 ks notebook, 1 ks PC sestava s příslušenstvím, 3 ks rychlovarná konvice, 1 ks mobil Nokia, nábytek do sekretariátu, 3 ks klavírní židle, 1 ks vysavač, 10 ks garnýže, 1 ks taška na notebook, 1 ks laminátor, 1 ks řezačka, 2 ks hodiny, 2 ks korkové nástěnky, obklad stěny. ZUŠ má veškeré prostory ke své činnosti pronajaty od Základních škol či obecních úřadů. V letošním roce výdaje na nájem a služby (účet ) a spotřebu energie u nájmů (účet 502) byly ve výši ,75 Kč (v loňském roce ,80 Kč) byly vyšší oproti loňskému roku o 5 543,95 Kč. Prodané zboží ve výši 200,- Kč obsahuje prodaná CD Slavný repertoár. Opravy a udržování ( ,- Kč) v sobě zahrnují ladění klavírů, opravy hudebních nástrojů (např. piána, klarinetů, houslí, smyčců), opravu počítače, žákovských židlí a lavic a malování prostor ZUŠ. (Zvýšené náklady jsou důsledkem škody, která nám vznikla zaplavením školy v únoru 2012). Cestovní náklady v celkové výši 9 423,- Kč obsahují výdaje spojené se školením zaměstnanců a pracovními cestami na soutěže, školení a jiné akce. Náklady na reprezentaci byly v tomto roce ve výši 2 475,80 Kč (v roce ,50 Kč). V oblasti spotřeby služeb byly náklady ,65 Kč (bez nájemného ,75 Kč). V roce 2011 to bylo ,28 Kč (počítáno bez nájemného ,80 Kč) došlo ke zvýšení oproti loňskému roku o ,37 Kč. Největšími položkami byl nákup ostatních služeb ve výši ,20 Kč, služby zpracování dat KVIC (zpracování mezd) ,- Kč a 19

20 služby telekomunikací ,45 Kč. Škola stále využívá výhodnějších hovorů mobilních telefonů s firmou T-mobile díky rámcové smlouvě uzavřené mezi Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a T-mobile. V oblasti internetu využívala naše škola bezdrátové připojení prostřednictvím firmy KUMI Electronic, Ostrava Polanka n/o v ceně 450,- Kč/měsíc. Významnou položkou bylo i školení zaměstnanců školy viz níže. Školení zaměstnanců představovalo ,- Kč (v roce 2011 to bylo ,- Kč, tedy o 7 545,- Kč více) a obsahovalo: - školení nového ředitele Mgr.art. Petra Kotka v celkové ceně 9 320,- Kč - víkendovou školu p.uč. Jany Kovářové v celkové ceně 625,- Kč - školení zaměstnanců BOZP a PO v ceně ,- Kč Ostatní náklady obsahovaly: - bankovní poplatky byly v celkové výši ,- Kč (v roce 2010 byly ,- Kč), tedy o 213,- Kč vyšší než v roce V porovnání s přijatými úroky 5 510,40 Kč, převyšují náklady nad výnosy u bankovního účtu o 9 522,60 Kč. - ostatní povinné pojištění zaměstnanců cca ,- Kč (z toho 8 834,61 Kč hrazeno z dotace MŠMT) - náklady na reprezentaci ve výši 2 475,80 Kč - konzultace, porad. a pr.služby v celkové ceně 3 676,- Kč - přepravné v celkové ceně 2 465,- Kč - likvidace odpadů v celkové ceně 929,- Kč - revize a odborné prohlídky v celkové ceně 3 526, - Kč Celkem provozní náklady za rok 2012 činily ,42 Kč (celkové náklady ,42 Kč mínus účty 521, 524, 527, 528 = Kč). V roce 2011 to byla částka ,58 Kč a v roce ,41 Kč. Došlo ke zvýšení provozních nákladů o ,84 Kč, tedy o 14,56 % (důvodem tohoto navýšení je z velké části vytopení školy v únoru 2012). V roce 2011 bylo snížení nákladů o ,83 Kč, tedy 3,09 %. Celkové náklady (provozní a mzdové) byly ve výši ,42 Kč. 20

21 Celkové náklady na 1 žáka v roce 2012 (485 žáků) - Celkové náklady ,42 Kč (rok 2011: ,93 Kč, rok 2010: ,86 Kč) na 1 žáka činily ,- Kč (rok 2011: ,- Kč, rok 2010: ,- Kč), oproti loňskému roku došlo k jejich zvýšení o 1 087,- Kč, - Mzdové náklady ,39,- Kč (rok 2011: ,35,- Kč, rok 2010: ,- Kč) na 1 žáka činily ,- Kč (rok 2011: ,- Kč, rok 2010: ,- Kč), oproti loňskému roku došlo k jejich navýšení o 650,- Kč, - Ostatní provozní náklady ,42 Kč (rok 2011: ,58 Kč, rok 2010: ,41 Kč) na 1 žáka činily 2 874,- Kč (rok 2011: 2 456,- Kč, rok 2010: 2 532,- Kč), oproti loňskému roku došlo k jejich zvýšení o 418,- Kč. - Provozní náklady na 1 žáka dle Rozboru plnění HV = ,42 Kč (Celkové náklady ,42 prostředky přijaté z dotace ,- Kč) jsou 2 874,- Kč (rok 2011: 2 453,- Kč, rok 2010: 2 504,-Kč). Celkem došlo ke zvýšení oproti loňskému roku 2011 o 421- Kč/1žáka. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití Výnosy z vlastní činnosti a) příspěvky na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání žákům ZUŠ, které se vypočítávají vždy na školní rok z výše provozních výdajů minulého kalendářního roku (dle 11 odst. 2 vyhlášky 155/2004 Sb., o základních uměleckých školách). Výši příspěvku schvaluje Rada Moravskoslezského kraje a pro rok 2012 byla stanovena následovně: Pro první polovinu roku 2012 (2.pololetí šk.roku 2011/2012) byla výše ročního příspěvku: (leden červen 2012) 21

22 Hudební obor přípravné studium 2 500,- Kč základní studium 2 800,- Kč Výtvarný obor přípravné studium 2 500,- Kč základní studium 2 500,- Kč Taneční obor lidový tanec 1 400,- Kč Pro druhou polovinu roku 2012 (1.pololetí šk.roku 2012/2013) byla výše ročního příspěvku: (září prosinec 2012) Hudební obor přípravné studium 2 500,- Kč základní studium 2 800,- Kč základní studium žáků studujících na VŠ 3 600,- Kč Výtvarný obor přípravné studium 2 500,- Kč základní studium 2 500,- Kč Taneční obor lidový tanec 2 000,- Kč Od počátku školního roku 2012/2013 (září 2012) byly poskytnuty slevy ve výši 50% nadprůměrným žákům, kteří svými výkony reprezentují školu na významných akcích. Štěpán Kus výtvarný obor Mikuláš Kus výtvarný obor Celkem příjmy z příspěvků žáků dosáhly výše ,- Kč (rok 2011: ,- Kč). Došlo tedy ke zvýšení příjmů o ,- Kč, tedy 5,19 % (koeficient ( navýšení 1,05). 22

23 Pro rok 2012 je očekávána stále naplněnost limitu počtu žáků (485) a zároveň výše školného na obdobné úrovni jako ve školním roce 2012/2013. a) Ostatní příjmy za prodané zboží ve výši 200,- Kč jsou za prodaná CD Průřez sklad.tvorbou. b) Ostatní příjmy tvoří úroky z účtů u ČSOB ve výši 5510,40 Kč. V loňském roce činily 5 085,06 Kč. Došlo ke zvýšení úroků o 425,34 Kč. c) Dalším příjem byla náhrada škody od pojišťovny ve výši ,- Celkem výnosy ZUŠ v roce 2012 dosahovaly výše ,40 Kč. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti ZUŠ H. Salichové neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Peněžní fondy školy rezervní, investiční a fond odměn, jsou finančně vedeny na běžném účtu u ČSOB, odděleně od provozních prostředků a fondu FKSP, a jsou plně kryty finančními prostředky. Fond odměn V roce 2012 zůstal fond odměn beze změny - jeho stav k je ,- Kč. Rezervní fond 23

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace přidružená škola UNESCO Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů vzdělání 3) Personální

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1963/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1963/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1963/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/o, 1.

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava Sokolská třída 15, příspěvková organizace Sokolská třída 15, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní umělecká škola Josefa Suka Benešov Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Adresa: Telefon/fax:317723006 Bankovní spojení: ZUŠ J.Suka E mail:zus.benesov@tiscali.cz ČS spořitelna: 324924349/0800

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MORAVSKÝ BEROUN 1 Základní údaje o škole Škola: Základní umělecká škola Moravský Beroun, příspěvková organizace Dvořákova 349, 793 05 Moravský Beroun IČO:

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98 Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Lidická 639, 749 01 Vítkov IČ 478 135 98 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci Název:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a B u š t ě h r a d V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy Školní rok 2012-2013 Vyhotovil: Bohumír Bednář - ředitel školy 1 O b s a h: A - Charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-599/07-R 14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-599/07-R 14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-599/07-R 14 Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY. Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ. Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy: Základní umělecká škola Klecany, okres Praha východ Adresa školy: Klecany 375, PSČ 25067, Klecany Zřizovatel: Město Klecany IČO: 43755208 ředitelka školy: Bc. Dana Snížková

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 Základní umělecká škola Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více