VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní umělecká škola Heleny Salichové Ostrava - Polanka n/o, 1. května 330, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/201 /2013 Zpracoval: Mgr.art. Petr Kotek ředitel ZUŠ

2 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Vedení školy, adresa pro dálkový přístup... 4 III. Přehled oborů vzdělání... 4 IV. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 4 V. Údaje o přijímacím řízení... 7 VI. Údaje o výsledcích vzdělávání... 7 VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 7 VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 7 IX. Kulturní činnost školy... 8 X. Údaje o inspekční činnosti XI. Údaje o hospodaření za rok XII. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů XIII. Údaje o předložených a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Údaje o spolupráci s partnery školy

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava Polanka n/o, 1.května 330, příspěvková organizace Adresa školy: 1.května 330, Ostrava - Polanka n/o, PSČ: Kontaktní údaje: telefon: , IČO: Škola je právním subjektem - příspěvková organizace od 1. ledna 1995 Kapacita školy: 485 Číslo účtu u ČSOB: /0300 provoz /0300 fondy /0300 FKSP Od u KB: /0100 provoz /0100 fondy /0100 FKSP Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, PSČ: IČO: Datum zařazení do sítě škol: 1. září 1996 Poslední změna zařazení: navýšení povoleného počtu žáků ve škole na 485 Hl. budova: ZUŠ 1. května 330, Ostrava Polanka n/o Odloučená pracoviště: Družební 330, Ostrava Krásné Pole Třebovická 5007, Ostrava Třebovice Ludovíta Štúra 1085, Ostrava Poruba Karla Pokorného 1284, Ostrava Poruba Bulharská 1532/23, Ostrava Poruba 3

4 Dětská 915/2, Ostrava Poruba Kyjovice 101, Karla Pokorného 56/1382, Ostrava - Poruba II. Vedení školy, adresa pro dálkový přístup Ředitel ZUŠ: Mgr.art. Petr Kotek Zástupkyně ředitele: Mgr. Ludmila Ramíková Kontaktní údaje: telefon: , III. Přehled oborů vzdělání 1) obor hudební (414 žáků) učební plány MŠMT z , č.j /95-25, pro 1. roč. I. a II. stupně osnovy ŠVP ZUŠ H. Salichové nástrojová výuka: akordeon, bicí, fagot, housle, kytara, el. kytara, klarinet, klavír, příčná flétna, saxofon, trubka, zpěv, zobcová flétna, lesní roh 2) obor výtvarný (61 žáků) učební plány MŠMT z , č.j / , pro 1. roč. I. a II. stupně osnovy ŠVP ZUŠ H. Salichové 3) obor taneční (10 žáků) učební plány MŠMT z , č.j / , pro 1. roč. I. a II. stupně osnovy ŠVP ZUŠ H. Salichové Celkem 485 žáků. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Jméno pracovníka pracovní zařazení vzdělání Interní pedagogové: 4

5 Mgr.art. Kotek Petr - ředitel kytara VŠMU Bratislava Mgr.Ramíková Ludmila - zást. řed. zpěv, korepetice JAMU Bergrová Alena akordeon, zobc.fl., klavír Konzervatoř Mgr. Foltýnová Vendula HN, klavír Ostravská univerzita Mgr. Chyla Aleš housle, kytara Ostravská univerzita Bc. Juříková Věra klavír, PHV Ostravská univerzita student Kovářová Jana housle, zobc.fl. Konzervatoř MgA. Kozubíková Radmila zobc.fl., klarinet Ostravská univerzita Krátká Jitka klavír Konzervatoř Mgr. Kus Zdeněk VO Ostravská univerzita Kvitová Sylva klavír Konzervatoř Malíková Jitka akordeon, klavír Konzervatoř Bc. Moldříková Jolanta klavír Ostravská univerzita - student Pěčková Simona zpěv, klavír, PHV Konzervatoř MgA. Zátopek Michal klavír Ostravská univerzita student Externí pedagogové: Bačová Antonie housle Konzervatoř MgA. Ježík Jaroslav zobc.flétna, klarinet, fagot JAMU Morisáková Anna PHV, HN, housle Konzervatoř Důchodci - poměrné úvazky: Chalcařová Naďa housle, kytara Konzervatoř Czerný Jindřich dechové nástroje Konzervatoř Správní zaměstnanci - interní: Schafferová Pavlína ekonomka SEŠ Opava Šebestová Milena školnice ZŠ Pedagogové OPPP: 5

6 Czerná Eva klavír Konzervatoř Mgr. Doležil Karel lesní roh JAMU (od ) Garláthy Ján, DiS. lesní roh, zobc.fl Konzervatoř (od do ) Höpfler Michal zobc. flétna, trubka Konzervatoř Jakešová Barbora TO folklór Gymn. O. Havlové Kavanová Daniela zobc.fl. Konzervatoř - student (od ) Miltnerová Hana klavír Konzervatoř Prauseová Eva klavír Konzervatoř Rychtářová Miroslava VO SPŠ Nový Jičín Sivek Jakub kytara Konzervatoř - student Zástup za dlouhodobou nemocenskou za Moniku Neuwirthovou: Cron Jan kytara Konzervatoř Handlová Marie housle Konzervatoř BcA. Malík Adam kytara Konzervatoř, JAMU - student Jednotlivé nástrojové skupiny pracují v tomto složení: HN a PHV Morisáková, Foltýnová, Juříková, Pěčková Klavír Moldříková, Bergrová, Czerná, Foltýnová, Juříková, Krátká, Malíková, Miltnerová, Moldříková, Pěčková, Zátopek Dechy Ježík, Bergrová, Czerný, Doležil, Garláthy, Kavanová, Kovářová, Kozubíková, Pěčková, Kytara Smyčce Zpěv VO TO Kotek, Cron, Chalcařová, Chyla, Malík, Sivek Morisáková, Bačová, Chalcařová, Chyla, Kovářová, Prauseová, Handlová Pěčková, Ramíková Kus, Rychtářová Jakešová 6

7 V. Údaje o přijímacím řízení a) Do přípravné hudební, taneční a výtvarné výchovy jsou žáci přijímáni při zápisu do 1. tříd ZŠ formou základního prověření schopností pro daný obor. Seznam přijatých dětí je aktualizován k a žáci nastupují do výuky. Ve školním roce 2012/2013 nastoupilo do PHV 49 dětí a do PVV 12 dětí. b) Žáci přijímaní jako starší jsou přijati na základě přijímací zkoušky a je o tom pořízen zápis na ředitelství školy. VI. Údaje o výsledcích vzdělávání Žáci prošli postupovými zkouškami v závěru školního roku. Všichni žáci byli hodnoceni prospěl s vyznamenáním a prospěl. Absolventi se prezentovali na veřejných koncertech a výstavách. Přehled počtu absolventů: 26 žáků I. stupně hudebního oboru 7 žáků II. stupně hudebního oboru 3 žáci I. stupně výtvarného oboru VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na naší škole nejsou tyto jevy zaznamenány. VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Každý vyučující má možnost účastnit se pravidelných pracovních schůzek učitelů jednotlivých sekcí ve svém oboru. Dále absolvovat semináře či školení, která budou avizována během školního roku. 7

8 Všem pedagogům je dále doporučována účast na soutěžích (všech typech soutěží ZUŠ), kde mají možnost porovnat jednotlivé pracovní výsledky škol ve městě, oblasti či na celostátní úrovni. Kromě toho navštěvují vyučující kurzy, které jsou organizovány přes NIDV, KVIC, Krajskou uměleckou radou a metodickými sekcemi. Učitelé intenzivně připravují a aktualizují všechny výukové programy pro svůj obor na základě proškolení k tvorbě ŠVP. IX. Kulturní činnost školy V tomto školním roce jsme jako jednu z hlavních akcí školy zařadili sérii koncertů se speciálním zaměřením: 1. Adventní koncerty učitelů ze sakrálních děl starých mistrů a provedením mše J. Czerného. Účinkovali pedagogové jako instrumentalisté, zpěváci, a sbor Cantate Domino j.h. Koncerty se uskutečnily v Husově sboru v Polance n/o a v kostele v Třebovicích. 2. Výchovné koncerty pro žáky základních a mateřských škol formou pohádky s předvedením hudebních nástrojů leden Koncert klavírních souher a komorních seskupení různých nástrojů, kde se prezentovaly programy z několika pracovišť od všech vyučujících komorní hry. Součástí bylo i vystoupení rodičů a dětí, které aktivně zapojilo veřejnost do spolupráce se školou Folklórní odpoledne v prostorách ZŠ Krásné Pole bylo přehlídkou práce souborů Krasničanek a bylo doplněno o vystoupení hostů dětského souboru Holúbek a cimbálové muziky Fěrtúšek. 5. Koncerty absolventů byly veřejné. Absolvovalo 33 žáků hudebního oboru (klavír, housle, kytara, zobc. flétna, zpěv). 3 absolventi výtvarného oboru měli výstavu svých prací v Kyjovicích. Celkem absolvovalo ve školním roce 2013/ žáků I. stupně a 7 žáků II. stupně. Bylo pořízeno absolventské tablo, žáci obdrželi upomínkové předměty a pamětní list. 6. Festival ostravských ZUŠ pokračoval v odlišném pojetí. Již nebyl pod záštitou AZUŠ, ale ředitelé ostravských ZUŠ se dohodli, že bude pokračovat v organizaci 8

9 samotných škol. Naše škola uspořádala dva koncerty, Novoroční koncert , kde jsme se prezentovali hrou klavíru, houslí, houslového tria a fagotu, Jarní koncert , kde jsme měli zastoupení v kytaře, houslích a klavíru. Na obou koncertech jsme měli zastoupení v instrumentálních skladbách. Třetí, z této řady koncertů, proběhl v obřadní síni radnice Ostrava - Mar. Hory. Zde účinkovalo kytarové duo a kvarteto zobcových fléten naší školy. 7. Hudební obor připravil tradičně akci výchovný koncert pro žáky MŠ v Polance n/o ( ) a Krásném Poli ( ). Tyto koncerty byly efektivní přípravou dětí pro nábor žáků do ZUŠ. Tyto koncerty jsou publikem výborně přijímány, což svědčí o tom, že rodiče i další veřejnost má o práci dětí v ZUŠ velký zájem. Ze stěžejních akcí pořizujeme pro archiv školy audionahrávky, fotodokumentaci a vedeme přesnou evidenci všech kulturních akcí školy (viz příloha). Celkem bylo v tomto školním roce 47 hudebních akcí žáků, 3 samostatné vystoupení folklorního souboru, 15 výstav výtvarného oboru a 4 akcí učitelů. Výtvarný obor se zapojil do výzdoby prostor školy. Žáci výtvarného oboru se zúčastnili výtvarné přehlídky Jarní salon výtvarných oborů ostravských ZUŠ v Ostravě a soutěže Den Země - Volání divočiny. Velmi aktivní byly i Dětské folklorní soubory, které od podzimu v přehlídce Třebovický koláč, vánoční a velikonoční vystoupení na náměstí v Ostravě, pečení vánočních perníků, po vystoupení s Vynášením Mařeny na jaře, účast v soutěži Zpěváčci folklórních písní pořádané Folklorním sdružením Ostrava, až po Folklorní odpoledne, účinkovaly v krojovaném programu pravidelně celý školní rok. Hudební obor měl úspěchy v soutěžích ZUŠ v krajském i národním kole (viz níže). Podařila se nám řada hudebních produkcí drobnějšího (školního) i většího významu. Přilákali jsme k veřejnému muzicírování i dospělé rodiče či prarodiče žáků. Žáci se zapojili i do celoměstských koncertů klavírní a kytarové sekce. Koncertní činnost učitelů Neopomenutelnou kapitolou práce školy jsou koncerty a kulturní vystoupení učitelů. Již tradicí jsou vánoční a provedené vždy v Polance n/o, Kr. Poli a Třebovicích a 9

10 které jsou navíc i obměňovány podle struktury. Všechny koncerty mají velmi dobrý ohlas u publika i podporu vedení jmenovaných obcí, protože kulturní akce školy jsou nedílnou součástí společenského života v dané lokalitě. Členové učitelského sboru jsou zapojeni i v dalších souborech, např. Janáčkova filharmonie (J. Ježík, A. Bačová), u Polaneckých písničkářů (J. Malíková, A. Bergrová), ve Slezském souboru H. Salichové (N. Chalcařová), v komorním orchestru ZUŠ Vítkovice (N. Chalcařová, J. Kovářová), v Symfonickém orchestru Slezan, Frýdek-Místek (A. Morisáková), ve Slezské kapele (J. Czerný) i jinde, v pěveckém sboru Martinů Třinec působí jako sbormistr M. Zátopek a pěvecký sbor Cantate Domino vede V. Foltýnová. Z bohaté činnosti je třeba zvlášť vyzvednout vánoční koncerty, konané každoročně v Husově sboru v Polance a v kostele v Třebovcích. Na koncertě v Husově sboru mimo doplňkový program sólistů zazněly autorské skladby našeho pedagoga J. Czerného. Na koncertě učitelů Moravskoslezského kraje 20. června 2013 naši školu reprezentovala L. Ramíková. Akce žáků Altán Třebovice Třebovický koláč Krasničanek ZŠ L. Štúra Vystoupení žáků u příležitosti 50. výročí ZŠ L. Štúra hudební obor Radnice Kr. Pole Vítání občánků hudební obor Radnice Kr. Pole Výchovný koncert pro žáky PHV S. Pěčková sál ZUŠ Výchovný koncert pro žáky PHV S. Pěčková Altán Třebovice Adventní koncert žáků hud. obor sál ZUŠ Žákovský večer J. Malíková Altán Třebovice Výchovný koncert pro žáky PHV V. Juříková, V. Foltýnová, A. Morisáková Kr. Pole Adventní koncert žáků hud. obor, taneční obor sál ZUŠ Adventní koncert žáků hud. obor Altán Třebovice Novoroční koncert (Festival ZUŠ) hudební obor 10

11 ZUŠ Polanka Žákovský večer M. Handlová, L. Ramíková Radnice Kr. Pole Žákovský večer N. Chalcařová Altán Třebovice Vítání občánků hudební obor sál ZUŠ Žákovský večer S. Pěčková sál ZUŠ Žákovský večer A. Morisáková Radnice Kr. Pole Žákovský večer A. Bergrová, M. Höpfler ZUŠ Polanka Žákovský večer S. Kvitová sál ZUŠ Žákovský večer J. Czerný Altán Třebovice Žákovský večer J. Krátká Altán Třebovice Jarní koncert (Festival ZUŠ) hudební obor Altán Třebovice Žákovský večer A. Chyla Radnice Polanka Vítání občánků S. Kvitová, R. Kozubíková Krásné Pole Vynášení Mařeny Krasničanek Altán Třebovice Žákovský večer R. Kozubíková, K. Doležil D. Kavanová sál ZUŠ Žákovský večer R. Kozubíková Altán Třebovice Žákovský večer J. Ježík Altán Třebovice Žákovský večer J. Moldříková Altán Třebovice Žákovský večer P. Kotek, J. Sivek Altán Třebovice Koncert kom.her a rodičů s dětmi hudební obor sál ZUŠ Žákovský večer J. Ježík, A. Bačová Radnice Kr. Pole Žákovský večer N. Chalcařová, A. Malík Altán Třebovice Žákovský večer V. Juříková ZUŠ Polanka Žákovský večer J. Malíková Radnice Polanka Vítání občánků S. Kvitová ZUŠ Polanka Žákovský večer J. Cron sál ZUŠ Žákovský večer A. Bergrová Radnice Polanka Vítání občánků S. Kvitová 11

12 sál ZUŠ Žákovský večer H. Miltnerová, E. Prauseová sál ZUŠ Absolventský koncert hudební obor sál ZUŠ Absolventský koncert hudební obor Altán Třebovice Žákovský večer J. Kovářová Radnice Kyjovice Absolventská vernisáž-výstava výtvarný obor Altán Třebovice Absolventský koncert hudební obor Radnice Kr. Pole Absolventský koncert hudební obor Radnice Kr. Pole Žákovský večer M. Zátopek sál ZUŠ Žákovská večer E. Czerná sál ZUŠ Absolventský koncert J. Moldříková ZŠ Kr. Pole Folklorní odpoledne Krasničanek Hradec nad Moravicí vystoupení Krasničanku Krasničanek Koncerty absolventů: 1) Altán Třebovice žáci J. Krátké, J. Ježíka, P. Kotka, 2) , , ZUŠ Polanka žáci S. Pěčkové, J. Malíkové, S. Kvitové, J. Czerného, H. Miltnerové, J. Crona, J. Moldříkové 4) Radnice Krásné Pole žáci N. Chalcařové, A. Begrové, M. Zátopka Výstavy absolventů: 1) Radnice Kyjovice - žáci M. Rychtářové Akce výtvarného oboru a) pracoviště Kyjovice 1) Výstavy žáků - výstava Modrá v sále kult. domu v Kyjovicích u příležitosti konání vánočního jarmarku absolventská výstava na obecním úřadě v Kyjovicích

13 - výtvarný workshop žáků VO Malování na obličej při akci Den dětí v Kyjovicích výstava Starověký Egypt při akci Prezentace kroužků v KD v Těškovicích Pravidelně probíhají výstavy na schodišti v budově MŠ Kyjovice, kde výuka VO probíhá. V letošním školním roce vznikly tyto výstavy: Slunečnice, Modrá, Koně, Ptáci, Absolventská výstava a Starověký Egypt. Prezentace tvorby žáků VO pravidelně probíhají v nákupním středisku v Kyjovicích. Na konci školního roku na základě oslovení vyučující českou televizí Ostrava, zpracovali žáci VO ilustrace k 6 pohádkám pro vysílání v televizi. 3) Výstavy a účast na výtvarných akcích pedagoga Miroslava Rychtářová - Účast na Mezinárodním setkání, tvorba, výstava Pod modrým nebem pořadatel SPVUK Kroměříž. Místo konání: Nitra (Slovenská Republika) Výtvarný tábor: Námořnická a jiná dobrodružství: Kyčerka Beskydy, pořadatel SVČ O. Zábřeh, , jako vedoucí, 16 žáků VO pobočky Kyjovice - Účast na skupinových výstavách: Bezručova Opava, název: Magie X, Vernisáž v Minoritském klášteře /viz. článek z bulletinu Bezručova Opava/ - Samostatné výstavy: Obecní jarmark Kyjovice, Minoritský klášter Gotická síň, Opava, Opole (Polsko) vernisáž Výtvarný tábor: Cesta kolem světa za 8 dní: Kyčerka Beskydy, pořadatel SVČ O. Zábřeh, jako lektor výtvarných aktivit Účast 14 žáků VO pobočky Kyjovice b) pracoviště Polanka - září Výběr z archivu (kresba, malba, grafika) - říjen Jména (kresba) - listopad Podzimní krajina (malba) - prosinec Smog!!! (kresba) - Vánoční výstava (koláže, reliéfy) - leden, únor Nebojte se abstrakce (malba, kresba) 13

14 - březen Helena Salichová a my (malba) - duben Konečně jaro (malba) - Africký prapor (jarní salon výtvarných oborů ostravských ZUŠ) - červen Klíčová výstava (keramika) - Ohlédnutí 2013 (závěrečná výstava, výběr prací z celého škol. roku) Koncerty učitelů: Kostel Třebovice Adventní koncert učitelé ZUŠ Husův sbor Polanka Adventní koncert učitelé ZUŠ Radnice Kr.Pole Adventní koncert Ramíková, Kozubíková, Kotek Kostel Svinov Koncert učitelů při mši svaté učitelé ZUŠ Radnice Slezská O. Koncert učitelů MSK Ramíková Umístění žáků ZUŠ H. Salichové v celostátních soutěžích ZUŠ ve školním roce 2010/2011 Školní kolo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ H. Salichové, Ostrava Polanka n/o, KVARTETO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Michaela Oudová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna Daniela Bártová - zobcová flétna Jan Hammermüller - zobcová flétna TRIO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Terezie Bednárková - zobcová flétna Barbora Návratová - zobcová flétna Zuzana Tioková - zobcová flétna DUO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Daniela Bártová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 14

15 Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů ZUŠ H. Salichové, Ostrava Polanka n/o, SMYČCOVÉ TRIO: Tereza Slívová - housle Amálie Kršíková - housle Aneta Střebovská - housle SMYČCOVÉ KVARTETO: Karolína Strouhalová - housle Monika Bochenská - housle Karolína Kovaříková - housle Jana Krátká - klavír 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující A. Morisáková Okresní kolo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ J. Valčíka, Ostrava Poruba, KVARTETO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Michaela Oudová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna Daniela Bártová - zobcová flétna Jan Hammermüller - zobcová flétna TRIO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Terezie Bednárková - zobcová flétna Barbora Návratová - zobcová flétna Zuzana Tioková - zobcová flétna DUO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Daniela Bártová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová Okresní kolo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů ZUŠ Ostrava Zábřeh, SMYČCOVÉ KVARTETO: Karolína Strouhalová - housle Monika Bochenská - housle 15

16 Karolína Kovaříková - housle Jana Krátká - klavír 2. místo, vyučující A. Morisáková Krajské kolo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ L. Janáčka, Havířov, KVARTETO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Michaela Oudová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna Daniela Bártová - zobcová flétna Jan Hammermüller - zobcová flétna TRIO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Terezie Bednárková - zobcová flétna Barbora Návratová - zobcová flétna Zuzana Tioková - zobcová flétna DUO ZOBCOVÝCH FLÉTEN: Daniela Bártová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna 1. místo s postupem vyučující J. Kovářová 2. místo vyučující J. Kovářová 1. místo s postupem (náhradník)vyučující J. Kovářová Celostátní školo soutěže ZUŠ Komorní hra s převahou dechových nástrojů ZUŠ Liberec, Michaela Oudová - zobcová flétna Veronika Oudová - zobcová flétna Daniela Bártová - zobcová flétna Jan Hammermüller - zobcová flétna 2. místo vyučující J. Kovářová X. Údaje o inspekční činnosti V hodnoceném školním roce neproběhla v ZUŠ žádná inspekce. 16

17 XI. Údaje o hospodaření za rok 2012 Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Závazný ukazatel hospodářský výsledek ve výši 0, -Kč Ve Finančním plánu na rok 2012 byl naplánován nulový hospodářský výsledek. K se však podařilo dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši 8 tis. Kč a to především díky smlouvám o pracovní činnosti a provedení práce. Uspořené prostředky byly použity na nákup učebních pomůcek. Celkové náklady byly ve výši ,42 Kč a celkové výnosy ,40 Kč. Hospodářský výsledek 8437,98 Kč. Finančnímu úřadu Ostrava III. bylo podáno nulové daňové přiznání. Pro rok 2012 byly ZUŠ stanoveny tyto závazné limity: ÚZ Přímé náklady na vzdělávání ,- Kč V tom: prostředky na platy ,- Kč prostředky na platy neped. zam. ostatní osobní náklady ped. zam. ostatní osobní náklady neped. zam Zákonné odvody FKSP ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Závazný ukazatel přímých nákladů na vzdělání byl plně vyčerpán. Ušetřené prostředky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění byly využity na úhradu části povinného pojištění 4,2 promile. 17

18 Limit počtu pracovníků: Původně stanovený limit počet prac. celkem 22,25 Snížený limit o odečet Ostatních plateb za provedenou práci 20,590 Skutečný přepočtený počet pracovníků k ,723 Nedočerpání tohoto limitu je v důsledku zaměstnání 4 pracovníků na souběžný pracovní poměr. Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Při analýze nákladů ZUŠ je důležité členění na provozní a mzdové náklady. Výše provozních nákladů se odvíjí od potřeb školy a od výše příspěvků žáků, z kterých jsou provozní náklady hrazeny. Výše mzdových nákladů vychází ze závazného ukazatele příspěvku na provoz, o kterém rozhoduje Rada Moravskoslezského kraje. Mzdové náklady jsou plně hrazeny z dotace MŠMT. Mzdové náklady Mzdové náklady se odvíjely od stanoveného závazného ukazatele a přidělené dotace, která byla plně vyčerpána. Celková dotace na provoz školy byla ,- Kč. Výše dotace na přímé náklady na vzdělání byla ,- Kč. Mzdové náklady (účet 521, 524, 527 FKSP, 528) činily celkem ,39 Kč (rok 2011: ,- Kč, rok 2010: ,- Kč). Oproti roku 2011 došlo k navýšení mzdových prostředků o ,39,- Kč. V loňském roce bylo navýšení mzdových nákladů o ,- Kč oproti roku Stravování zaměstnanců je součástí nákladů Zákonné sociální náklady a jeho výše byla ,99 Kč. Analýza provozních nákladů 18

19 Výdaje na nákup a spotřebu materiálu byly v celkové výši ,84 (o ,04 Kč více než v roce 2011). Hlavní položkou byl nákup učebních pomůcek, materiál pro výuku hudebního, výtvarného i tanečního oboru, pořízení nového vybavení školy. Všechny tři výukové obory (hudební, taneční, výtvarný) byly dotovány nákupem učebních pomůcek a spotřebního materiálu. Pro výuku hudebního oboru byly zakoupeny nové učební pomůcky 1 akordeon, 1 ks kytara, 1 ks obal na fagot, 3 ks obaly na kytaru, 1 ks klarinet, 1 ks pavouk k houslím, 1 ks flétna dětská. Výtvarný obor byl pravidelně zásoben spotřebním materiálem v celkové výši 20 tis. Kč. Dále byly pořízeny 1 ks Behringer, 1 ks kabel Fender, 3 ks topidla, 1 ks keramická tabule s notovou osnovou, 2 ks notebook, 1 ks PC sestava s příslušenstvím, 3 ks rychlovarná konvice, 1 ks mobil Nokia, nábytek do sekretariátu, 3 ks klavírní židle, 1 ks vysavač, 10 ks garnýže, 1 ks taška na notebook, 1 ks laminátor, 1 ks řezačka, 2 ks hodiny, 2 ks korkové nástěnky, obklad stěny. ZUŠ má veškeré prostory ke své činnosti pronajaty od Základních škol či obecních úřadů. V letošním roce výdaje na nájem a služby (účet ) a spotřebu energie u nájmů (účet 502) byly ve výši ,75 Kč (v loňském roce ,80 Kč) byly vyšší oproti loňskému roku o 5 543,95 Kč. Prodané zboží ve výši 200,- Kč obsahuje prodaná CD Slavný repertoár. Opravy a udržování ( ,- Kč) v sobě zahrnují ladění klavírů, opravy hudebních nástrojů (např. piána, klarinetů, houslí, smyčců), opravu počítače, žákovských židlí a lavic a malování prostor ZUŠ. (Zvýšené náklady jsou důsledkem škody, která nám vznikla zaplavením školy v únoru 2012). Cestovní náklady v celkové výši 9 423,- Kč obsahují výdaje spojené se školením zaměstnanců a pracovními cestami na soutěže, školení a jiné akce. Náklady na reprezentaci byly v tomto roce ve výši 2 475,80 Kč (v roce ,50 Kč). V oblasti spotřeby služeb byly náklady ,65 Kč (bez nájemného ,75 Kč). V roce 2011 to bylo ,28 Kč (počítáno bez nájemného ,80 Kč) došlo ke zvýšení oproti loňskému roku o ,37 Kč. Největšími položkami byl nákup ostatních služeb ve výši ,20 Kč, služby zpracování dat KVIC (zpracování mezd) ,- Kč a 19

20 služby telekomunikací ,45 Kč. Škola stále využívá výhodnějších hovorů mobilních telefonů s firmou T-mobile díky rámcové smlouvě uzavřené mezi Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a T-mobile. V oblasti internetu využívala naše škola bezdrátové připojení prostřednictvím firmy KUMI Electronic, Ostrava Polanka n/o v ceně 450,- Kč/měsíc. Významnou položkou bylo i školení zaměstnanců školy viz níže. Školení zaměstnanců představovalo ,- Kč (v roce 2011 to bylo ,- Kč, tedy o 7 545,- Kč více) a obsahovalo: - školení nového ředitele Mgr.art. Petra Kotka v celkové ceně 9 320,- Kč - víkendovou školu p.uč. Jany Kovářové v celkové ceně 625,- Kč - školení zaměstnanců BOZP a PO v ceně ,- Kč Ostatní náklady obsahovaly: - bankovní poplatky byly v celkové výši ,- Kč (v roce 2010 byly ,- Kč), tedy o 213,- Kč vyšší než v roce V porovnání s přijatými úroky 5 510,40 Kč, převyšují náklady nad výnosy u bankovního účtu o 9 522,60 Kč. - ostatní povinné pojištění zaměstnanců cca ,- Kč (z toho 8 834,61 Kč hrazeno z dotace MŠMT) - náklady na reprezentaci ve výši 2 475,80 Kč - konzultace, porad. a pr.služby v celkové ceně 3 676,- Kč - přepravné v celkové ceně 2 465,- Kč - likvidace odpadů v celkové ceně 929,- Kč - revize a odborné prohlídky v celkové ceně 3 526, - Kč Celkem provozní náklady za rok 2012 činily ,42 Kč (celkové náklady ,42 Kč mínus účty 521, 524, 527, 528 = Kč). V roce 2011 to byla částka ,58 Kč a v roce ,41 Kč. Došlo ke zvýšení provozních nákladů o ,84 Kč, tedy o 14,56 % (důvodem tohoto navýšení je z velké části vytopení školy v únoru 2012). V roce 2011 bylo snížení nákladů o ,83 Kč, tedy 3,09 %. Celkové náklady (provozní a mzdové) byly ve výši ,42 Kč. 20

21 Celkové náklady na 1 žáka v roce 2012 (485 žáků) - Celkové náklady ,42 Kč (rok 2011: ,93 Kč, rok 2010: ,86 Kč) na 1 žáka činily ,- Kč (rok 2011: ,- Kč, rok 2010: ,- Kč), oproti loňskému roku došlo k jejich zvýšení o 1 087,- Kč, - Mzdové náklady ,39,- Kč (rok 2011: ,35,- Kč, rok 2010: ,- Kč) na 1 žáka činily ,- Kč (rok 2011: ,- Kč, rok 2010: ,- Kč), oproti loňskému roku došlo k jejich navýšení o 650,- Kč, - Ostatní provozní náklady ,42 Kč (rok 2011: ,58 Kč, rok 2010: ,41 Kč) na 1 žáka činily 2 874,- Kč (rok 2011: 2 456,- Kč, rok 2010: 2 532,- Kč), oproti loňskému roku došlo k jejich zvýšení o 418,- Kč. - Provozní náklady na 1 žáka dle Rozboru plnění HV = ,42 Kč (Celkové náklady ,42 prostředky přijaté z dotace ,- Kč) jsou 2 874,- Kč (rok 2011: 2 453,- Kč, rok 2010: 2 504,-Kč). Celkem došlo ke zvýšení oproti loňskému roku 2011 o 421- Kč/1žáka. Výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití Výnosy z vlastní činnosti a) příspěvky na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání žákům ZUŠ, které se vypočítávají vždy na školní rok z výše provozních výdajů minulého kalendářního roku (dle 11 odst. 2 vyhlášky 155/2004 Sb., o základních uměleckých školách). Výši příspěvku schvaluje Rada Moravskoslezského kraje a pro rok 2012 byla stanovena následovně: Pro první polovinu roku 2012 (2.pololetí šk.roku 2011/2012) byla výše ročního příspěvku: (leden červen 2012) 21

22 Hudební obor přípravné studium 2 500,- Kč základní studium 2 800,- Kč Výtvarný obor přípravné studium 2 500,- Kč základní studium 2 500,- Kč Taneční obor lidový tanec 1 400,- Kč Pro druhou polovinu roku 2012 (1.pololetí šk.roku 2012/2013) byla výše ročního příspěvku: (září prosinec 2012) Hudební obor přípravné studium 2 500,- Kč základní studium 2 800,- Kč základní studium žáků studujících na VŠ 3 600,- Kč Výtvarný obor přípravné studium 2 500,- Kč základní studium 2 500,- Kč Taneční obor lidový tanec 2 000,- Kč Od počátku školního roku 2012/2013 (září 2012) byly poskytnuty slevy ve výši 50% nadprůměrným žákům, kteří svými výkony reprezentují školu na významných akcích. Štěpán Kus výtvarný obor Mikuláš Kus výtvarný obor Celkem příjmy z příspěvků žáků dosáhly výše ,- Kč (rok 2011: ,- Kč). Došlo tedy ke zvýšení příjmů o ,- Kč, tedy 5,19 % (koeficient ( navýšení 1,05). 22

23 Pro rok 2012 je očekávána stále naplněnost limitu počtu žáků (485) a zároveň výše školného na obdobné úrovni jako ve školním roce 2012/2013. a) Ostatní příjmy za prodané zboží ve výši 200,- Kč jsou za prodaná CD Průřez sklad.tvorbou. b) Ostatní příjmy tvoří úroky z účtů u ČSOB ve výši 5510,40 Kč. V loňském roce činily 5 085,06 Kč. Došlo ke zvýšení úroků o 425,34 Kč. c) Dalším příjem byla náhrada škody od pojišťovny ve výši ,- Celkem výnosy ZUŠ v roce 2012 dosahovaly výše ,40 Kč. Doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti ZUŠ H. Salichové neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Peněžní fondy školy rezervní, investiční a fond odměn, jsou finančně vedeny na běžném účtu u ČSOB, odděleně od provozních prostředků a fondu FKSP, a jsou plně kryty finančními prostředky. Fond odměn V roce 2012 zůstal fond odměn beze změny - jeho stav k je ,- Kč. Rezervní fond 23

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje o pracovnících školy 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Krnov, 22. září 2014 Zpracoval: RNDr. Milan Osladil Školská rada schválila dne: 16. října 2014 S výroční zprávou byli seznámeni zaměstnanci školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2009/2010 S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě S T Ř E D N Í U M Ě L E C K O P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A U H E R S K É H R A D I Š T Ě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Obsah 1. Údaje o škole 2. Mezinárodní spolupráce 3. Údaje

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více