ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Ing. Milan PŮČEK, MBA, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Ing. Milan PŮČEK, MBA, Ph.D."

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Horní náměstí č VSETÍN Ing. Milan PŮČEK, MBA, Ph.D. Ekonomická část: Jindřich Kubíček, Jiří Trezner (tel ) Odborná část: Alena Lysá, Eva Čermáková, Martin Leskovjan, Lukáš Spitzer, (tel , ) Razítko organizace a podpis ředitele: Datum zpracování: 8. února 2013

2 2

3 A. Část textová... 4 Základní charakteristika... 6 I. EKONOMICKÁ ČÁST Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti... 9 a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti... 9 b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x Vyhodnocení doplňkové činnosti Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2012 za hlavní a doplňkovou činnost Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů Vyhodnocení provedených oprav Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace Stav bankovních účtů Stav pohledávek Stav závazků a jejich finanční krytí Stav nedokončeného dlouhodobého majetku Stavy zásob Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) Přehled investičních záměrů, investičních požadavků Přehled o najatém a pronajatém nemovitém majetku organizace Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.) Další informace a přílohy dle vlastního uvážení II. ODBORNÁ ČÁST B. Část tabulková C. Výkazy k řádné účetní závěrce Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha účetní závěrky v Kč D. Kopie ročního výkazu o (i) knihovně a (ii) hvězdárně za rok E. Rekapitulace mezd F. Tabulka hodnocení výstav 42 3

4 A. Část textová Úvod Vznik muzea K významným institucím, které působí na Valašsku, patří také Muzeum regionu Valašsko, p.o. Vzniklo v roce 1964 sloučením Muzea ve Valašském Meziříčí (předchůdce - Musejní společnost - byla založena v roce 1884), Muzea ve Vsetíně (založeno 1924) a Muzea v Kelči. Od roku 2005 je součástí muzea i vsetínská Hvězdárna (založena 1950). V roce 2011 byl pro návštěvníky po desítkách let otevřen Zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Činnost a pobočky muzea Muzeum je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a profiluje se jako muzeum více oborové v oblasti přírodních, technických a společenských věd. Hlavní náplní odborných oddělení je péče o svěřené sbírkové fondy, včetně akviziční, prezentační a publikační činnosti a realizace kulturně výchovných a vzdělávacích programů, a to i na poli environmentálního vzdělávání. Sběrnou oblastí je etnografický region Valašsko. Hvězdárna Vsetín se zabývá popularizací astronomie a přírodních věd vůbec, a to nejen mezi školní mládeží ale i širokou veřejností. Muzeum má 41 pracovníků působících v pěti objektech spravovaných muzeem (zámek Vsetín, Hvězdárna Vsetín, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, kostel Svaté Trojice (nadále nebude dle metodiky NIPOS vykazována jako samostatná pobočka), Zámek Lešná). Muzeum spravuje sbírkových předmětů. Výnosy muzea byly v roce ,7 mil. Kč (2011 byly 19,5 mil. Kč), z toho 18,9 mil. Kč byl příspěvek zřizovatele. Návštěvnost Celková návštěvnost muzea v roce 2012 byla návštěvníků (2011: ) a dle počtu navštívených výstav a expozic (evidence NIPOS) v roce 2012 byla návštěvníků (2011: ). K největšímu nárůstu v roce 2012 došlo na zámku Lešná (šlo o první, velmi náročný rok provozu otevíralo se , návštěvnost 2011 byla a celkem za 2012 byla ). Zvýšení návštěvnosti na všech pobočkách je dáno mimořádným nasazením pracovníků. Pokud tato čísla budou udržena i v dalších letech, lze to považovat za velký úspěch. Výjimečný potenciálem z hlediska zpřístupňování sbírek, z hlediska kultury a cestovního ruchu je skutečnost, že muzeum má ve správě 3 zámky (Vsetín, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, zámek Lešná u Valašského Meziříčí). Žádné jiné muzeum ve Zlínském kraji nepůsobí v tolika zámeckých budovách nemovitých kulturních památkách. Navíc se jedná o takřka jediné podobné turisticky atraktivní a přístupné objekty na Valašsku. 4

5 K hlavním mimořádným úkolům v roce 2012 patřilo: a) Dokončení desetiletého cyklu inventarizace sbírkových předmětů, zrušení nevyhovujícího depozitáře v Kelči (náhradou byla vytvořena v Kelči nová expozice Dýmkařství). b) Realizace úspěšných výstav a zejména nových expozic: zámek Vsetín Templáři; Příroda hrou ve věži; Bankovky z celého světa. Zámek Kinských Hasičská expozice Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Zámek Lešná Přírodovědná expozice (dokončení); Expozice historické školní třídy. c) Realizace a tvorba programů pro školy (měsíční průměr pořádaných programů: Vsetín 19,5; Hvězdárna 7,5; Valašské Meziříčí 27; Lešná 10), řada úspěšných akcí na všech pobočkách (Templářské slavnosti, Den Země, Muzejní noc, Pohádkový den, Adventní kouzelní ) d) Vytvoření environmentálních středisek Modrásek (nákup vybavení, dokončení software pro kiosky, tvorba expozic ve Vsetíně a Lešné, vybudování stezek v parku Lešná, Vsetíně a areálu Hvězdárny) v rámci projektu Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko financovaného z Operačního programu Životní prostředí (celková částka ve výši tis. Kč) a zdrojů zřizovatele. Projekt bude pokračovat doúčtováním v roce e) Práce na profilaci muzea, zlepšení marketingu, propagace a vydavatelské činnosti. f) Zabezpečení prvního roku provozu zámku Lešná (zámek byl veřejnosti otevřen ; rekonstrukce byla financována z Regionálního operačního programu a zdrojů zřizovatele - celková výše investice tis. Kč). Investice ze strany EU byla podmíněna plněním roční návštěvnosti ve výši nejméně 20 tisíc návštěvníků, což u venkovského zámku není snadný úkol (dosaženo návštěvníků). g) Dokončení projektu Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné, který byl financován z Operačního programu Životní prostředí a zdrojů zřizovatele (celková částka tis. Kč). Projekty viz bod 14. h) Příprava investiční akce týkající se opravy střechy na zámku Kinských (12,28 mil. Kč), dořešení vodovodní přípojky a vytápění hospodářské budovy čp. 94 v Lešné, pořízení a instalace kamerového systému pro zámek Lešná. i) Jednání a hledání podpory pro projekt Muzeum budoucnosti Vsetín (rozpočet činí 150 mil. Kč.). Projekt je první náhradníkem pod čarou, stvrzený dopisem ministra, že je pravděpodobné jeho financování díky ušetření prostředků z veřejných zakázek ve výzvě. 5

6 Základní charakteristika Název organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace Zlínského kraje IČ: Sídlo: Horní náměstí 2, Vsetín Kontakty Telefon: , Statutární orgán: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., ředitel RNDr. Lukáš Spitzer, zástupce ředitele (od ) Předmět činnosti: Hlavní činnost (změna zřizovací listiny v červnu 2010): - Víceoborové muzeum v oblasti společenských, přírodních a technických věd ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Sběrná oblast: Valašsko - Správa a zpřístupňování památkově chráněných objektů (3 zámky a kostel) - Činnost hvězdárny - Popularizační a vzdělávací aktivity - Výzkum a další odborné činnosti Doplňková činnost: Maloobchodní prodej zboží Pracoviště: Zámek Vsetín, Horní náměstí 2, Vsetín. Celoroční provoz. Expozice: V tom vsetínském zámku; Pod jménem valachů historie lidových bouří; Počátky sběratelství na Vsetínsku; Vsetínsko na prahu moderní doby; Od kolébky po rakev; Brali mne za vojáčka; Templáři (nová expozice); Příroda hrou ve věži (nová expozice); Bankovky z celého světa (nová expozice). Další aktivity: Vyhlídková zámecká věž, galerie, krátkodobé výstavy, zámecký park, pořádání akcí, pronájmy prostor včetně svatebních obřadů. Zámek Kinských, Zámecká 3, Valašské Meziříčí. Celoroční provoz. Expozice: Jak se žilo na zámku, Hračky ze zámku a podzámčí; Sklo a gobelíny; Vůně kávy a Kavárnička Antonína Duřpeka; Staré knihy vyprávějí; Hasičská expozice - Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci (nová expozice). Další aktivity: krátkodobé výstavy, pořádání akcí, pronájmy prostor včetně svatebních obřadů. Zámek Lešná, Lešná 1, Lešná. Celoroční provoz (v zimě po domluvě). Expozice: Historická expozice; Přírodovědná expozice (dokončena 2012); Expozice historické školní třídy (nová expozice). Další aktivity: krátkodobé výstavy, pořádání kulturních akcí, pronájmy prostor včetně svatebních obřadů. Kostel a lapidárium Svaté Trojice ve Valašském Meziříčí, Sokolská 346, Valašské Meziříčí. Zpřístupněn v letních měsících, pořádání koncertů a výstav Hvězdárna Vsetín, Jabloňová 231, Vsetín. Celoroční provoz. Popularizace astronomie a přírodních věd, doplňková výuka pro všechny typy školských zařízení, přednášky pro veřejnost, pozorování Slunce a večerní astronomická pozorování, pořádání kulturních akcí Rozpočet (výnosy) 2010: Kč (z toho Kč příspěvek zřizovatele) 2011: Kč (z toho Kč příspěvek zřizovatele) 2012: Kč (z toho Kč příspěvek zřizovatele) Zaměstnanci (přepočtený počet) Návštěvnost 2010: schválený počet 41,63, skutečný 41, : schválený počet 40,96, skutečný 40, : schválený počet 41,19, skutečný 41, : návštěvníků (dle evidence NIPOS návštěvníků) 2011: návštěvníků (dle evidence NIPOS návštěvníků) 2012: návštěvníků (dle evidence NIPOS návštěvníků) 6

7 I. EKONOMICKÁ ČÁST 1) Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2012 činila: (Schváleno zastupitelstvem ZK usnesením č. 0581/Z18/11 dne ) příspěvek na provoz závazný objem prostředků na platy závazný objem OON odvod z IF ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Během roku 2012 došlo k těmto změnám: 1. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 řešila navýšení rozpočtu o ,00 Kč jako účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu zřizovatele na realizaci projektu Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku Lešná u Valašského Meziříčí, viz usnesení RZK č.0093/r04/ změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 uložila organizaci povinnost odvodu prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši ,00 Kč, viz usnesení RZK čj /R10/ změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 navýšení závazný objem mzdových prostředků o ,00 Kč, viz usnesení RZK čj. 0386/R12/ změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 se týkala navýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč, viz usnesení RZK čj. 0531/R16/ změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 navýšila příspěvek na provoz ve formě poskytnutí dotace ROP ve výši ,00 Kč, viz usnesení RZK čj. 0668/R18/ změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 navýšila příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč a současně s tím byly navýšeny i prostředky na platy ve výši 9 900,00 Kč a ostatní osobní náklady o 1 000,00 Kč viz usnesení RZK č.j. 0717/R19/ změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 schválila snížení závazného objemu prostředků na platy o ,00 Kč a navýšení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady o ,00 Kč viz usnesení RZK č.j. 0790/R22/12. 7

8 Investiční dotace a návratné finanční výpomoci 1. V rámci dokončení akce projektu Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí organizace obdržela začátkem roku 2012 investiční dotaci z ROP do investičního fondu ve výši ,09 Kč 2. V souvislosti s projektem Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko byla organizaci schválena investiční dotace do IF ve výši ,00 Kč na dofinancování neuznatelných výdajů Státním fondem životního prostředí. 3. Na realizaci systému vytápění a přívodu vody do hospodářského objektu č.p. 94 v Lešné byl schválen příděl do investičního fondu ve výši ,00 Kč. 4. Na realizaci technického zhodnocení, a to pořízení nových dveří, mříže a rozvaděče v zámku Lešná byl schválen příděl do investičního fondu ve výši ,00 Kč a příděl z rezervního fondu organizaci ve výši ,00 Kč. 5. Na kamerový systém zámku Lešná byl schválen příděl do investičního fondu ve výši ,00 Kč. 6. V průběhu roku byla organizaci poskytnuta NFV ve výši ,00 Kč na profinancování rozpracovaného projektu Muzeum budoucnosti Vsetín. 7. Zřizovatelem byla poskytnuta NFV ve výši ,00 Kč na profinancování projektu EVVO, přesun z roku Na základě výše uvedených změn byly závazné ukazatele muzea změněny na následující hodnoty: příspěvek na provoz závazný objem prostředků na platy závazný objem OON odvod z IF ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Příspěvky od obcí Město Vsetín: ,00 Kč ,00 Kč jako účelově vázaná dotace z rozpočtu Města Vsetína na akce muzea, lektorské programy a úpravu expozic (jedná se o zdroj vzniklý přerozdělením výnosů z hazardu) Město Val. Meziříčí: ,00 Kč formou veřejné podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí na zvýšení atraktivity a lepšího využití areálu zámku, úpravy expozic a na akce v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí Všechny příspěvky od obcí byly vyčerpány dle svého účelu a řádně vyúčtovány. 8

9 2) Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti Celkové náklady organizace za rok 2012 byly ve výši ,53 Kč, což je 101,09% oproti rozpočtu, který činil po změnách ,00 Kč. Účet Spotřeba materiálu ,00 Kč 90,78% Na tomto účtu jsou nejvýznamnějšími položkami náklady související s přípravou a realizací výstav, úpravou nebo vytvořením nových expozic ve všech střediscích muzea. Část těchto nákladů byla kryta z prostředků Města Vsetín ve výši 60 tis. Kč a od Města Valašské Meziříčí ve výši 120 tis. Kč. Nedočerpané prostředky účtu 501 byly použity na krytí nákladů na účtu 502 a 503. Úspora byla motivována snahou vyrovnat zvýšené náklady na energie v roce Účet - 502, 503 Spotřeba energií a jiných neskladovatelných dodávek ,00 Kč 120,55% Velmi nízké teploty během ledna a února roku 2012 znamenal vyšší náklady, které se však do konce roku nepodařilo eliminovat důkladnými opatřeními zaměřenými na kontrolovanou spotřebu energií po zbytek roku. To se v konečné fázi odrazilo, i přes snahu o úspory, v překročení plánované výše nákladů. Dalším prvkem, který ovlivnil spotřebu energií, byl celoroční provoz v nově otevřeném zámku Lešná, se kterým nebyla předcházející zkušenost z hlediska nároků spotřeby. Celkem bylo plánováno 1 706,75 tis. Kč, náklady činily 2 057,42 tis. Kč. Náklady na energie byly překročeny o 350,66 tis. Kč, přičemž byly kryty úsporami na účtu 501 a zvýšenými výnosy účtu 602. Účet 512 Cestovné ,00 84,99% Tato položka nebyla dočerpána s ohledem na snížení nákladu na služební cesty do Lešné u Valašského Meziříčí. Účet Náklady na reprezentaci ,80 Kč 112,92% Tato položka byla lehce překročena díky množství nově realizovaných akcí v roce 2012, při kterých bylo poskytnuto občerstvení. Účet Ostatní služby ,00 Kč 100,85% Položka služeb je překročena v položce ostatní služby. Celkové překročení činí 25,48 tis Kč, tj. 0,85 % z plánovaných nákladů. Účet Ostatní osobní náklady (521 04xx) ,00 100,00 % Účet Prostředky na platy ,00 Kč 101,08 % (521 05xx, xx) Popis čerpání výše uvedených položek je uveden v kapitole 5 Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů Účet 527 Základní příděl FKSP (1%) ,00 Kč 100,75 % Během roku došlo k navýšení objemu mzdových prostředků. Z tohoto důvodu došlo i ke zvýšení základního přídělu do FKSP oproti plánu. 9

10 Účet Ostatní náklady ,00 Kč 39,84 % Plánované výdaje nebyly dočerpány. Z celkové výše plánu 166,88 tis. Kč bylo čerpáno 39,84%. Nedočerpání bylo způsobeno změnou struktury výdajů, která byla zapojena ve prospěch účtu 502 a 503. Účet Odpisy ,00 Kč 99,89 % Plánovaná částka odpisů tis. Kč byla v průběhu roku upravena na tis. Kč. Skutečná tvorba byla ve výši 1 572,2 tis. Kč, což je 99,89% oproti plánované hodnotě. Nižší tvorba odpisů byla způsobena posunem realizace pořízení majetku či technického zhodnocení majetku. Důsledkem byla nižší tvorba odpisů z nově zařazeného majetku. Účet Náklady z drobného ,00 Kč 203,59 % dlouhodobého majetku Za účelem provozního zabezpečení realizovaných projektů, tvorby a propagace nových expozic v zámku Lešná, na hvězdárně Vsetín a v zámku Kinských byla pořízena výpočetní technika (monitory, stolní počítače, notebook, server). Díky zvýšenému požadavku na zabezpečení lektorských programů bylo nutno zajistit technicky edukační proces. Současně pro lepší vzájemnou komunikaci mezi středisky byly nahrazeny technicky zastaralé síťové prostředky vykazující vysokou poruchovost. Ve vazbě na tvorbu lektorských programů byl pořízen nový software včetně licencí, sloužící též ke zlepšení propagace a marketingu muzea. b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti Celkové výnosy organizace za rok 2012 byly ve výši ,06 Kč, což je 100,86% oproti plánu, který činil ,00 Kč. Účet Výnosy z prodeje služeb ,00 Kč 111,61% Výrazně stouply tržby za vstupné, ve kterých se odrazil zájem veřejnosti o nově vytvořené expozice v zámku Vsetín i zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, zvláště pak nově otevřený zámek v Lešné u Valašského Meziříčí. Účet Výnosy z pronájmu , 00 Kč 98,21% Do nižších výnosů z pronájmů se promítla skutečnost, že řada firem a partnerů měla pro rok 2012 snížené rozpočty a z těchto důvodů omezili u nás rozsah pronájmu. Také se v tomto roce uskutečnilo méně svateb. Současně se některé akce uskutečnily tak, že místo tržby za pronájem se realizovaly tržby ze vstupného - tím pádem došlo k navýšení tržby z prodeje služeb a snížení tržby za pronájem. Účet Tržby za zboží (vlastní) ,00 Kč 53,13% Tržby se týkají zejména vlastních publikací. Některé z nich byly připraveny k vydání až ke konci roku a tržby již nemohly být realizovány v plánované výši. Účet Čerpání fondů ,00 Kč 219,15% V tomto roce bylo využito plánované čerpání rezervního fondu z hospodářského výsledku ve výši ,00 Kč na projekt Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí, dále z tohoto fondu byl proveden příděl do investičního fondu ve výši 4 000,00 Kč. 10

11 Z rezervního fondu z dotací a darů byl proveden příděl do investičního fondu ve výši ,00 Kč a dále pak provedeno čerpání ve prospěch nákladů z účelových darů v celkové hodnotě ,00 kč. Z fondu odměn bylo čerpáno ,00 Kč na odměny za plnění zvlášť důležitých a mimořádných úkolů týkající se projektu Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko. Ostatní čerpání viz kapitola č. 7. Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti ,00 Kč 96,39 % Obsahem tohoto účtu je zúčtování transferu z EU a státního rozpočtu na projekt Regenerace parku Lešná, kde původní hodnota projektu byla poskytovatelem (SFŽP) oproti plánu ponížena ve způsobilých výdajích díky konečné hodnotě vysoutěžené zakázky. Součástí vykázané hodnoty je náhrada škod pojišťovnou ve výši ,00 Kč, kterou způsobil úder blesku do věže zámku Vsetín v 07/2012. Účet 672 Výnosy místních vládních ,00 Kč 99,84 % institucí z transferů Největší položkou tohoto účtu je příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši ,00 Kč. Další položkou je účelová dotace z ROP Střední Morava související s dofinancováním projektu Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Obě tyto položky byly poskytnuty ve 100 % plánované hodnoty. Další položkou tvořící zůstatek tohoto účtu je transfer ve formě finanční podpory od Města Valašské Meziříčí ve výši ,00 Kč. Původní plán byl ve výši ,00 Kč. c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x Účet Náklady příštích období ,00 Kč Zůstatek účtu je tvořen z udržovacího poplatku za program Gordic na rok 2013 a podíl nákladů za školení účetních a odborných pracovníků probíhajících v roce Účet Dohadný účet pasivní ,00 Kč Dohadná podložka za elektrickou energii je ,00 Kč, plynu ,00 Kč, vody ,00 Kč a zboží v komisi za ,00 Kč. Náklady na energii byly vypočítány dle skutečné spotřeby. 3) Vyhodnocení doplňkové činnosti Náklady u doplňkové činnosti činily ,35 Kč., výnosy pak dosáhly částky ,00 Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl ,65 Kč. Jednalo se o maloobchodní prodej zboží, z části v režimu komisního prodeje, publikace vydávané jinými subjekty, katalogy, pohlednice, drobné upomínkové předměty úzce související s oborem naší hlavní činnosti. 11

12 4) Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2012 za hlavní a doplňkovou činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem zisk ,47 Kč ,65 Kč ,18 Kč Ztráta v hlavní činnosti byla způsobena zvýšením nákladů na spotřebu energií v zimě 2012 (viz komentář k účtu 502, 503). Ztráta v hlavní činnosti byla kryta zlepšeným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti. Rozdělení hospodářského výsledku navrhujeme dle pravidel EKO KÚ pro příděl zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů takto: Do rezervního fondu ,18 Kč 5) Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů Účet Ostatní osobní náklady , % Závazný objem OON byl schválen ve výši ,00 Kč, po poslední změně závazných ukazatelů činil ,00 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány dle potřeb organizace na základě uzavíraných dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Jednalo se o přednášky pro veřejnost, práce v redakční radě časopisu Valašsko-vlastivědná revue, kulturní vystoupení k vernisážím a na akcích muzea, práce v nákupní komisi sbírkových předmětů, administrativní práce v knihovně, obsluhy plynové kotelny a EZS a pod. Dále byly uzavírány dohody o provedení práce a o pracovní činnosti na průvodcovskou činnost v objektech zámku Vsetín, zámku Kinských ve Val. Meziříčí a zámku v Lešné u Val. Meziříčí. Část finančních prostředků byla z tohoto důvodu převedena během roku ze závazného objemu prostředků na platy do závazného objemu OON. Z OON bylo vyplaceno odstupné ve výši ,00 Kč. Z důvodu organizačních změn bylo zrušeno místo zahradnice v Lešné u Val. Meziříčí. Účet Prostředky na platy ,00 Kč 101,08 % Prostředky na platy byly schváleny ve výši ,00 Kč. Během roku došlo k několika úpravám a změnám rozpočtu. Po poslední změně došlo k navýšení rozpočtu na ,00 Kč. Nad jeho úroveň bylo vyplaceno ,00 Kč, které byly čerpány z fondu odměn. Od uplatňujeme zvláštní způsob určení platového tarifu (dle 6 nařízení vlády ze dne , kterým se mění 564/2006 Sb.), díky tomu se prostředky na tarifní plat přesunuly do odměn, čímž vznikl nástroj pro finanční motivaci zaměstnanců. Fyzický stav pracovníků a průměrná mzda dle kategorií Fyzický stav pracovníků činil ke konci roku 47. Přepočtený stav pracovníků byl upraven během roku na 41,19. Skutečný přepočtený stav pracovníků za rok byl 41,81. Stav pracovníků byl překročen z důvodu dlouhodobé nemoci výtvarnice výstavářky muzea (musela být přijata na 8 měsíců jiná pracovnice) a z důvodu zaučení nových pracovníků. Vysoký stav fyzických pracovníků je způsoben množstvím zkrácených úvazků v organizaci. Tento stav vyplývá z potřeb organizace. 12

13 Průměrná mzda na jednoho zaměstnance oproti roku 2011 stoupla z na Kč. Průměrné mzdy dle kategorií jsou uvedeny v příloze, tabulka č. 6. Kategorie zaměstnanců k (přepočtený stav) Odborní pracovníci 22,14 THP pracovníci 12,49 Dělníci 7,18 Celkem 41,81 Procento fluktuace TČP (trvale činných pracovníků) je 13%. Z organizace odešlo 6 zaměstnanců (1x výpověď z organizačních důvodů, 2x odchod do starobního důchodu, 1x dohoda o rozvázání pracovního poměru). Z toho byly 2 zaměstnanci na plný úvazek, ostatní na zkrácený úvazek. 6) Vyhodnocení provedených oprav /tab.č.7/ Plán oprav byl v průběhu roku zřizovatelem několikrát navýšen až na hodnotu ,00 Kč. Následně byl v prosinci tento aktualizovaný plán nedočerpán o 30 tis. Kč 0,96 %, neboť došlo k několika výpadkům při realizaci oprav. Jednalo se o opravy věžních hodin. Naproti tomu byly překročeny náklady na opravu motorových vozidel o ,00 Kč, což je s ohledem na stav našeho vozového parku logický důsledek a i v budoucím roce to bude problematická položka nákladů na opravy. Akutně bylo nutno provést celkovou opravu brzdového systému na vozidle VW Transporter a nákladnou opravu dobíjení včetně výměny alternátoru, baterie a řídící jednotky dobíjení na vozidle Škoda Fabia. Neplánovaně byla provedena oprava poruchy EZS na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí nákladem ,00 Kč. Rozpočtovaná částka činila 5 000,00 Kč. Rozpočet na opravy: Čerpáno na opravy: Čerpáno 91,48% rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč 7) Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace Účet Fond odměn Počáteční stav fondu ,31 Kč Fond byl během roku použit na výplatu odměn v prosinci ve výši 100 tis Kč za plnění zvlášť důležitých a mimořádných úkolů týkající se projektu Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko. Konečný stav fondu činí ,31 Kč. Účet FKSP Počáteční stav fondu byl ,99 Kč, přídělem 1 % byl navýšen o částku ,00Kč. Čerpání ,00 Kč 7 100,00 Kč dary k životním a pracovním výročím ,00 Kč na stravenky, ,00 Kč kupony na regeneraci zaměstnanců sauny, masáže, vitamíny Konečný zůstatek fondu činí ,99 Kč. 13

14 Rozdíl mezi účtem 412 a finančním účtem v bance 243 činí 515,23 Kč. Tento rozdíl se skládá z nesplacených půjček a dalších převodů za stravenky, bankovní poplatky, úrok a převod za dary vyplacené pokladnou. Převody jsou vyrovnány v lednu Půjčky jsou spláceny pravidelně. Účet Rezervní fond Počáteční stav Kč rezervního fondu byl navýšen ze zlepšeného hospodářského výsledku o částku ,22 Kč. Z tohoto fondu byly čerpány tyto prostředky: - příděl do investičního fondu ve výši 4 000,00 Kč - dofinancování regenerace parku Lešná ,00 Kč Konečný stav fondu činí 1 531,22 Kč Účet Rezervní fond Počáteční stav fondu byl 0,00 Kč. V průběhu roku byly ve prospěch tohoto fondu přijaty tyto účelově vázané dary: ,00 Kč MUDr. Halata na vydání časopisu ACO ,00 Kč SCHOTT, a.s. na výstavu Křemík a jeho bratři Val. Meziříčí - 350,00 Kč Uvírová Ludmila na provoz tiskárny Konica ,00 Kč CS Cabot, s.r.o. na rozvoj expozic zámek Kinských Val. Meziříčí ,00 Kč CS Cabot, s.r.o. na výstavu Křemík a jeho bratři Val. Meziříčí ,00 Kč On Semiconductor, s.r.o. na výstavu Křemík a jeho bratři Val. Meziříčí ,00 Kč Čermák Jan detektorová prospekce Pulčín ,00 Kč Mocek Lubomír na TZ zámek Lešná mříž ,00 Kč Pastorčák Stanislav na TZ zámek Lešná mříž ,00 Kč ZOD Lešná na TZ zámek Lešná mříž ,00 Kč Město Vsetín na akce, lektorské programy a úpravu expozic (zdroj vzniklý přerozdělením výnosů z hazardu) ,00 Kč Mgr. Tkačíková Jana zakoupení pozůstalosti studijní materiál Celkem přijato na darech ,00 Kč a tyto byly dle svého účelu použity. Do této částky není zahrnuta dotace Města Valašské Meziříčí ve výši ,00 Kč na zvýšení atraktivity a lepšího využití areálu zámku, úpravy expozic a na akce, protože nemá charakter daru (jde o finanční výpomoc) a neúčtuje se přes rezervní fond. Konečný stav fondu činí 0,00 Kč Účet Investiční fond Počáteční stav fondu ,72 Kč byl v průběhu roku navýšen o částku ,22 Kč - odpisem stávajícího majetku ,00 Kč - odpisem majetku pořízeného v roce ,00 Kč - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (viz tabulka níže) ,00 Kč - převody z rezervních fondů ,09 Kč - investiční dotace v rámci ROP Zdroje cekem: ,31 Kč 14

15 Technické zhodnocení majetku bylo realizováno u následujících akcí. Z fondu byly financovány tyto akce: ,09 Kč - technické zhodnocení staveb: Akce Schválený investiční záměr Částka - hodnota Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Val. Meziříčí IZ 663/3/090/043/12/09-02/ ,09 Kč Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko osvětlení IZ 664/3/090/044/12/09-03/02/ ,00 Kč Zámek Lešná kamerový systém ,00 Kč Lešná hospodářská budova čp. 94 vnitřní vodovod ,00 Kč Lešná hospodářská budova čp. 94 ústřední vytápění ,00 Kč Zámek Lešná mříž do oddělení historie ,00 Kč Zámek Lešná dveře do sklepa ,00 Kč Zámek Lešná rozvaděče v kuchyni ,00 Kč - nákupy ostatního hmotného a nehmotného majetku ,00 Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele ,00 Kč - vrácení poskytnuté nevyčerpané dotace zřizovateli ,01 Kč - ostatní vratky Použití celkem: ,10 Konečný stav fondu: ,93 Kč ,00 Kč Akce Schválený investiční záměr Částka - hodnota Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko IZ 664/3/090/044/12/09-03/02/ ,00 Kč Zámek Lešná kamerový systém ,00 Kč 8) Stav bankovních účtů Bankovní účty celkem ,48 Kč Všechny fondy mimo FKSP jsou kryty prostředky na příslušných AÚ. Mezi fondem FKSP a účtem 243 je rozdíl, který tvoří nesplacené půjčky a převody prostředků za stravenky, úrok, poplatky. Tyto položky jsou vyrovnány v lednu (půjčky dle splatnosti v dalších letech). Tvorba i čerpání byly s platnou legislativou. 9) Stav pohledávek Celkový stav pohledávek činí , 00 Kč Účet 311 Odběratelé - stav účtu: ,00 Kč Zůstatek se skládá z neuhrazené fakturace vlastního časopisu, který se rozesílá 2x ročně (distribuce ve 12/2012) a z vystavených faktur za pronájmy. Neevidujeme žádné faktury, které by nebyly uhrazeny po splatnosti. Zůstatek tvoří faktury vystavené ve 12/2012, splatnost v 01/

16 Účet krátkodobě poskytnuté zálohy - stav účtu ,00 Kč Jedná se o zaplacené zálohy na elektrickou energii ve výši ,00 Kč, zálohy na plyn ve výši ,00 Kč, a na vodné ve výši ,00 Kč. Účet Pohledávky za zaměstnanci - stav účtu ,00 Kč Částka je tvořena nesplacenou částí půjček FKSP. Tyto půjčky jsou řádně spláceny dle uzavřených smluv. Účet 381 Náklady příštího období - stav účtu ,00 Kč Zůstatek účtu je tvořen z udržovacího poplatku za program Gordic na rok 2013 a podílu nákladů za školení účetních a odborných pracovníků probíhajících v roce Účet 465 Dlouhodobé pohledávky - stav účtu ,00 Kč Tato částka je zálohou na dlouhodobé krytí karty CCS pro nákup pohonných hmot. 10) Stav závazků a jejich finanční krytí Závazky organizace činí ,01 Kč a byly uhrazeny ve splatnosti. Účet 321 Dodavatelé - stav účtu: Běžné faktury jsou kryty bankovním účtem ,01 Kč Účet Přijaté návratné finanční výpomoci - stav účtu: ,00 Kč Zůstatek účtu je tvořen návratnými finančními výpomocemi zřizovatele na probíhající projekty. K to jsou: ,00 Kč na projekt Environmentální střediska ,00 Kč na projekt Muzeum budoucnosti Účet 331 Zaměstnanci - stav účtu: ,00 Kč Účet Zúčtování s institucemi sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - stav účtu ,00 Kč Účet Jiné přímé daně - stav účtu ,00 Kč Účet Ostatní krátkodobé závazky - stav účtu: ,00 Tyto účty souhlasí s výplatní listinou 12/2012 a jsou vyrovnány v 1/2013 vyplacením mezd a odesláním odvodů. Účet Dohadný účet pasivní - stav účtu ,00 Kč Dohadná podložka za elektrickou energii je ,00 Kč, plynu ,00 Kč, vody ,00 Kč a zboží v komisi za ,00 Kč. Náklady na energii byly vypočítány dle skutečné spotřeby. 11) Stav nedokončeného dlouhodobého majetku Účet Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stav účtu: ,00 Kč Investiční akce Muzeum budoucnosti Vsetín, která je v letošním roce hrazena návratnou finanční výpomocí. Celkem je zůstatek účtu ,00 Kč. Dále je popsáno v bodě č

17 12) Stavy zásob Zásoby celkem stav: ,90 Kč Účet Materiál na skladě - stav účtu: 762,34 Kč Na tomto účtu evidujeme zásobu lihu Oddělení přírodních věd Valašské Meziříčí. Účet Zboží na skladě - stav účtu: ,56 Kč Počáteční stav zboží na skladě byl ,18 Kč. Meziročně došlo ke snížení stavu zboží o ,62 Kč. Jedná se o zboží, určené k prodeji návštěvníkům, jako např. pohlednice, brožury, tiskoviny, dárkové, upomínkové předměty a výrobky lidové umělecké tvořivosti. Účet 263 Ceniny - stav účtu ,47 Kč Na tomto účtu evidujeme poštovní známky, stravenky Ticket Restaurant, šeky a dárkové kupóny. 13) Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech Účet 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení, účet manka a škody a účet náklady z odepsaných pohledávek nebylo v roce 2012 účtováno. Účet jiné pokuty a penále v roce 2012 bylo zúčtováno penále ve výši 161,00 Kč. 14) Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí Projekt byl realizován a v roce 2012 byl ukončen a proběhlo doúčtování dotace z ROP. Udržitelnost projektu je 5. let. Zdroj: Regionální operační program Střední Morava (ROP), Prioritní osa 3 - Cestovní ruch, oblast podpory Veřejná infrastruktura a služby Celkové náklady projektu byly ve výši ,00 Kč včetně DPH. Registrační číslo projektu: CZ.1.12/3.2.00/ Zámek byl slavnostně otevřen za účasti pana hejtmana dne Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko Projekt schválen a realizován, dofinancován bude v roce 2013 Zdroj: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Celkové náklady projektu financované z fondů EU a SR se předpokládají ve výši ,00 Kč včetně DPH. Dle schváleného IZ budou náklady ,00 Kč. Registrační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/ Termín otevření environmentálních středisek veřejnosti byl Cílem projektu je zajištění uceleného programu EVVO v budovách spravovaných muzeem (zámek Kinských, zámek Vsetín, zámek Lešná a hvězdárna Vsetín) i mimo ně (naučné stezky, exkurze v přírodě, přednášky na školách). Pro potřeby EVVO byla vždy využita vhodná část budovy, která byla vybavena environmentálními (přírodovědeckými, ekologickými) expozicemi nebo potřebným vybavením pro vzdělávání a přednášky (informační centrum a multifunkční sál). Environmentální expozice, výstavy a přednášky konané uvnitř budov jsou propojeny s aktivitami probíhajícími mimo budovy (exkurze, přednášky a ekologické hry v přírodě). Díky opakované veřejné zakázce byly v září 2012 otevřeny naučné stezky ve Vsetíně a Lešné. V roce 2012 byly řešeny nezpůsobilé výdaje projektu investiční dotací zřizovatele. 17

18 14.3. Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí Projekt byl schválen a realizován v letech 2011 a Zdroj: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory Podpora regenerace urbanizované krajiny. Celkové náklady projektu byly ,00 Kč včetně DPH. Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/ Cílem projektu byla obnova historické kompozice krajinářsky a dendrologicky hodnotného parku a jeho dřevinné druhové skladby založeného na začátku 19. století (krajinářské průhledy, dominanty solitérní i skupinové, kvetoucí keřové formace tvořené převážně azalkami) včetně jeho přírodě blízkých odpočinkových částí Muzeum budoucnosti Vsetín Projekt doporučen a schválen jako náhradní projekt, dosud nebylo rozhodnuto poskytovatelem o jeho zamítnutí či pokračování. Předpokládaný termín konečného vyjádření MŠMT je březen Zdroj: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 5.3 Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory Propagace a informovanost o výsledcích VaV. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši ,00 Kč včetně DPH, dosud byly uhrazeny náklady na projektovou přípravu a dokumentaci pro stavební povolení ve výši ,00 Kč. Předpokládaný termín dokončení konec roku 2015 (pokud bude schválen k realizaci) Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/ Cílem projektu je vybudování návštěvnického centra k propagaci a popularizaci vědy a techniky. Za tímto účelem se dělí do čtyř tematických celků expozic. Celková rekonstruovaná a upravená plocha pro účely projektu činí m 2 plochy. Z hlediska přehlednosti jsou uvedeny schválené projekty v tabulkách č. 17 A,B,C. 15) Přehled investičních záměrů, investičních požadavků Investiční záměry jsou uvedeny v tabulce č.18. Přehled investičních záměrů: IZ 663/3/090/043/12/09 IZ 664/3/090/044/12/09 IZ 693/3/090/047/05/10 Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí V roce 2012 se nezpracovávaly dodatky. Popis projektu viz Environmentální střediska muzea regionu Valašsko V roce 2012 se zpracovávaly 2 dodatky. Popis projektu viz Muzeum budoucnosti Vsetín V roce 2012 se zpracovával 1 dodatek. Popis projektu viz

19 16) Přehled o najatém a pronajatém nemovitém majetku organizace Organizace pronajímá krátkodobě své prostory v zámcích Vsetín, Kinských ve Valašském Meziříčí a Lešná jak ke svatebním obřadům, tak za účelem konání plesů, společenských a jiných aktivity. Dlouhodobě má pronajaté prostory na hvězdárně Vsetín státní organizace Český hydrometeorologický ústav, které využívá k měřením v rámci celorepublikové sítě. Na zámku Vsetín jsou pronajaty prostory ve vestibulu, kde jsou umístěny nápojové automaty. Na věži je umístěna anténní konzola, která slouží firmě Synergy s.r.o. k přenosu dat. V zámku Vsetín i v zámku Kinských jsou pronajímány domovnické byty. V Lešné č.p. 94 (hospodářský objekt) jsou pronajaty podkrovní, nebytové prostory. Blíže jsou pronájmy specifikovány v přílohách, tab. č. 19. Sazba za dlouhodobé pronájmy je kalkulována na základě individuálního propočtu, ve kterém jsou kromě nájmů za 1 m 2 zahrnuty též náklady na energie a služby. V nájmu má organizace dvě vývěsní skříňky ve Vsetíně a dvě ve Val. Meziříčí. Depozitáře jsou již delší dobu řešeny pronájmem prostor ve Val. Meziříčí v objektu bývalých kasáren a dále v Kelči, kde byl pronájem k ukončen. 17) Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky V roce 2012 proběhly v organizaci celkem 4 kontroly. 1) provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky územní pracoviště Vsetín kontrolu plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedoplatky pojistného ani penále z prodlení. 2) provedl Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně, kontaktní pracoviště ve Vsetíně kontrolu Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o hrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku (financováno ESF). Kontrola neshledala závady a konstatovala, že veřejná finanční podpora, poskytnutá úřadem práce, byla ze strany kontrolované osoby účelově využita. 3) Metodická dohlídka v oblasti pracovně právní a odměňování ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a předpisů souvisejících, vnitřní předpisy, metodické pokyny a personální procesy. Tato dohlídka byla provedena pracovníky Odboru řízení lidských zdrojů KÚ Zlín. V průběhu dohlídky bylo uloženo několik doporučení ke zlepšení činností kontrolované oblasti, které byly realizovány v roce ) Metodická dohlídka v oblasti nakládání nemovitým majetkem ve vlastnictví kraje svěřeným do užívání naší organizaci. Tato dohlídka byla provedena dne pracovníky majetkoprávního oddělení KÚ Zlín. Byly zjištěny dvě smlouvy, které byly uzavřeny na dobu neurčitou, a tato lhůta nebyla schválena zřizovatelem. Bylo navrženo opatření k dodatečnému vzetí na vědomí těchto smluv zřizovatelem. 19

20 18) Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.) Podstatné zvýšení návštěvnosti a tím pádem i tržeb oproti loňskému roku bylo způsobeno: 1) obměnou původních expozic a doplňováním expozic o interaktivní prvky expozice jsou pro návštěvníka atraktivnější, 2) pečlivým výběrem a realizací výstav snažíme se, aby každá výstava měla svého návštěvníka a byla pro cílovou skupinu atraktivní, 3) zlepšení nabídky pro školy lektorské programy, 4) zlepšenou spoluprací s médii, vydávání tiskových zpráv, psaní článků, 5) spoluprácí s partnery (města, obce, neziskové organizace), 6) mimořádnou aktivitou pracovníků v zámku Vsetín i zámku Kinských, 7) celoročním provozem zámku Lešná. Výnosy z tržeb byly v roce 2012 vyšší ve srovnání s rokem Byla zvýšena cena vstupného do některých objektů. Tržby ze vstupného na jednoho návštěvníka (viz. tab. 21) za rok 2012 činily 20 Kč, za rok 2011 byly 16 Kč. Náklady hlavní činnosti na jednoho návštěvníka (viz. tab. 21) za rok 2012 činily 324 Kč, za rok 2011 byly 341 Kč. Tržby spojené s pronájmem prostor a se svatebními obřady se podařilo v roce 2012 zvýšit o 63 tis. Kč, ceny byly zachovány na úrovni roku Muzeum dosáhlo tržby také za realizované zakázky v celkové hodnotě ,00 Kč. Název činnosti Částka (Kč) Konzultační práce pro Národní síť zdravých měst 6 000,00 Konzultační práce pro Mepco ,00 Konzultační práce pro Město Chrudim 6 000,00 Koordinace monitoringu přírody 5 050,00 Archeologický průzkum v parku u zámku Kinských (pro Město Val. Meziříčí) 3 000,00 Průzkum výskytu hnízdících ptáků na stromech ke smýcení (pro Město Val. Meziříčí) 1 800,00 Biomonitoring (AOPK ČR) ,00 Záchranný archeologický průzkum ve Zděchově 3 000,00 Ekologická olympiáda (ČSOP Kosenka) 2 000,00 Prezentace na Krajském veletrhu EVVO v Lešné u Zlína ,00 Monitoring motýlů (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice) ,00 Monitoring oměje tuhého moravského (AOPK ČR) 2 000,00 19) Další informace a přílohy dle vlastního uvážení Organizace hospodaří vyrovnaně. Během celého roku bylo snahou celé organizace nalezení úspor a zefektivnění práce. 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace:

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace

Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum regionu

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum regionu

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více