ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Ing. Milan PŮČEK, MBA, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012. Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace. Ing. Milan PŮČEK, MBA, Ph.D."

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): Telefon: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Horní náměstí č VSETÍN Ing. Milan PŮČEK, MBA, Ph.D. Ekonomická část: Jindřich Kubíček, Jiří Trezner (tel ) Odborná část: Alena Lysá, Eva Čermáková, Martin Leskovjan, Lukáš Spitzer, (tel , ) Razítko organizace a podpis ředitele: Datum zpracování: 8. února 2013

2 2

3 A. Část textová... 4 Základní charakteristika... 6 I. EKONOMICKÁ ČÁST Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti... 9 a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti... 9 b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x Vyhodnocení doplňkové činnosti Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2012 za hlavní a doplňkovou činnost Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů Vyhodnocení provedených oprav Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace Stav bankovních účtů Stav pohledávek Stav závazků a jejich finanční krytí Stav nedokončeného dlouhodobého majetku Stavy zásob Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) Přehled investičních záměrů, investičních požadavků Přehled o najatém a pronajatém nemovitém majetku organizace Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.) Další informace a přílohy dle vlastního uvážení II. ODBORNÁ ČÁST B. Část tabulková C. Výkazy k řádné účetní závěrce Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha účetní závěrky v Kč D. Kopie ročního výkazu o (i) knihovně a (ii) hvězdárně za rok E. Rekapitulace mezd F. Tabulka hodnocení výstav 42 3

4 A. Část textová Úvod Vznik muzea K významným institucím, které působí na Valašsku, patří také Muzeum regionu Valašsko, p.o. Vzniklo v roce 1964 sloučením Muzea ve Valašském Meziříčí (předchůdce - Musejní společnost - byla založena v roce 1884), Muzea ve Vsetíně (založeno 1924) a Muzea v Kelči. Od roku 2005 je součástí muzea i vsetínská Hvězdárna (založena 1950). V roce 2011 byl pro návštěvníky po desítkách let otevřen Zámek Lešná u Valašského Meziříčí. Činnost a pobočky muzea Muzeum je příspěvkovou organizací Zlínského kraje a profiluje se jako muzeum více oborové v oblasti přírodních, technických a společenských věd. Hlavní náplní odborných oddělení je péče o svěřené sbírkové fondy, včetně akviziční, prezentační a publikační činnosti a realizace kulturně výchovných a vzdělávacích programů, a to i na poli environmentálního vzdělávání. Sběrnou oblastí je etnografický region Valašsko. Hvězdárna Vsetín se zabývá popularizací astronomie a přírodních věd vůbec, a to nejen mezi školní mládeží ale i širokou veřejností. Muzeum má 41 pracovníků působících v pěti objektech spravovaných muzeem (zámek Vsetín, Hvězdárna Vsetín, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, kostel Svaté Trojice (nadále nebude dle metodiky NIPOS vykazována jako samostatná pobočka), Zámek Lešná). Muzeum spravuje sbírkových předmětů. Výnosy muzea byly v roce ,7 mil. Kč (2011 byly 19,5 mil. Kč), z toho 18,9 mil. Kč byl příspěvek zřizovatele. Návštěvnost Celková návštěvnost muzea v roce 2012 byla návštěvníků (2011: ) a dle počtu navštívených výstav a expozic (evidence NIPOS) v roce 2012 byla návštěvníků (2011: ). K největšímu nárůstu v roce 2012 došlo na zámku Lešná (šlo o první, velmi náročný rok provozu otevíralo se , návštěvnost 2011 byla a celkem za 2012 byla ). Zvýšení návštěvnosti na všech pobočkách je dáno mimořádným nasazením pracovníků. Pokud tato čísla budou udržena i v dalších letech, lze to považovat za velký úspěch. Výjimečný potenciálem z hlediska zpřístupňování sbírek, z hlediska kultury a cestovního ruchu je skutečnost, že muzeum má ve správě 3 zámky (Vsetín, zámek Kinských ve Valašském Meziříčí, zámek Lešná u Valašského Meziříčí). Žádné jiné muzeum ve Zlínském kraji nepůsobí v tolika zámeckých budovách nemovitých kulturních památkách. Navíc se jedná o takřka jediné podobné turisticky atraktivní a přístupné objekty na Valašsku. 4

5 K hlavním mimořádným úkolům v roce 2012 patřilo: a) Dokončení desetiletého cyklu inventarizace sbírkových předmětů, zrušení nevyhovujícího depozitáře v Kelči (náhradou byla vytvořena v Kelči nová expozice Dýmkařství). b) Realizace úspěšných výstav a zejména nových expozic: zámek Vsetín Templáři; Příroda hrou ve věži; Bankovky z celého světa. Zámek Kinských Hasičská expozice Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci. Zámek Lešná Přírodovědná expozice (dokončení); Expozice historické školní třídy. c) Realizace a tvorba programů pro školy (měsíční průměr pořádaných programů: Vsetín 19,5; Hvězdárna 7,5; Valašské Meziříčí 27; Lešná 10), řada úspěšných akcí na všech pobočkách (Templářské slavnosti, Den Země, Muzejní noc, Pohádkový den, Adventní kouzelní ) d) Vytvoření environmentálních středisek Modrásek (nákup vybavení, dokončení software pro kiosky, tvorba expozic ve Vsetíně a Lešné, vybudování stezek v parku Lešná, Vsetíně a areálu Hvězdárny) v rámci projektu Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko financovaného z Operačního programu Životní prostředí (celková částka ve výši tis. Kč) a zdrojů zřizovatele. Projekt bude pokračovat doúčtováním v roce e) Práce na profilaci muzea, zlepšení marketingu, propagace a vydavatelské činnosti. f) Zabezpečení prvního roku provozu zámku Lešná (zámek byl veřejnosti otevřen ; rekonstrukce byla financována z Regionálního operačního programu a zdrojů zřizovatele - celková výše investice tis. Kč). Investice ze strany EU byla podmíněna plněním roční návštěvnosti ve výši nejméně 20 tisíc návštěvníků, což u venkovského zámku není snadný úkol (dosaženo návštěvníků). g) Dokončení projektu Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné, který byl financován z Operačního programu Životní prostředí a zdrojů zřizovatele (celková částka tis. Kč). Projekty viz bod 14. h) Příprava investiční akce týkající se opravy střechy na zámku Kinských (12,28 mil. Kč), dořešení vodovodní přípojky a vytápění hospodářské budovy čp. 94 v Lešné, pořízení a instalace kamerového systému pro zámek Lešná. i) Jednání a hledání podpory pro projekt Muzeum budoucnosti Vsetín (rozpočet činí 150 mil. Kč.). Projekt je první náhradníkem pod čarou, stvrzený dopisem ministra, že je pravděpodobné jeho financování díky ušetření prostředků z veřejných zakázek ve výzvě. 5

6 Základní charakteristika Název organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace Zlínského kraje IČ: Sídlo: Horní náměstí 2, Vsetín Kontakty Telefon: , Statutární orgán: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D., ředitel RNDr. Lukáš Spitzer, zástupce ředitele (od ) Předmět činnosti: Hlavní činnost (změna zřizovací listiny v červnu 2010): - Víceoborové muzeum v oblasti společenských, přírodních a technických věd ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Sběrná oblast: Valašsko - Správa a zpřístupňování památkově chráněných objektů (3 zámky a kostel) - Činnost hvězdárny - Popularizační a vzdělávací aktivity - Výzkum a další odborné činnosti Doplňková činnost: Maloobchodní prodej zboží Pracoviště: Zámek Vsetín, Horní náměstí 2, Vsetín. Celoroční provoz. Expozice: V tom vsetínském zámku; Pod jménem valachů historie lidových bouří; Počátky sběratelství na Vsetínsku; Vsetínsko na prahu moderní doby; Od kolébky po rakev; Brali mne za vojáčka; Templáři (nová expozice); Příroda hrou ve věži (nová expozice); Bankovky z celého světa (nová expozice). Další aktivity: Vyhlídková zámecká věž, galerie, krátkodobé výstavy, zámecký park, pořádání akcí, pronájmy prostor včetně svatebních obřadů. Zámek Kinských, Zámecká 3, Valašské Meziříčí. Celoroční provoz. Expozice: Jak se žilo na zámku, Hračky ze zámku a podzámčí; Sklo a gobelíny; Vůně kávy a Kavárnička Antonína Duřpeka; Staré knihy vyprávějí; Hasičská expozice - Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci (nová expozice). Další aktivity: krátkodobé výstavy, pořádání akcí, pronájmy prostor včetně svatebních obřadů. Zámek Lešná, Lešná 1, Lešná. Celoroční provoz (v zimě po domluvě). Expozice: Historická expozice; Přírodovědná expozice (dokončena 2012); Expozice historické školní třídy (nová expozice). Další aktivity: krátkodobé výstavy, pořádání kulturních akcí, pronájmy prostor včetně svatebních obřadů. Kostel a lapidárium Svaté Trojice ve Valašském Meziříčí, Sokolská 346, Valašské Meziříčí. Zpřístupněn v letních měsících, pořádání koncertů a výstav Hvězdárna Vsetín, Jabloňová 231, Vsetín. Celoroční provoz. Popularizace astronomie a přírodních věd, doplňková výuka pro všechny typy školských zařízení, přednášky pro veřejnost, pozorování Slunce a večerní astronomická pozorování, pořádání kulturních akcí Rozpočet (výnosy) 2010: Kč (z toho Kč příspěvek zřizovatele) 2011: Kč (z toho Kč příspěvek zřizovatele) 2012: Kč (z toho Kč příspěvek zřizovatele) Zaměstnanci (přepočtený počet) Návštěvnost 2010: schválený počet 41,63, skutečný 41, : schválený počet 40,96, skutečný 40, : schválený počet 41,19, skutečný 41, : návštěvníků (dle evidence NIPOS návštěvníků) 2011: návštěvníků (dle evidence NIPOS návštěvníků) 2012: návštěvníků (dle evidence NIPOS návštěvníků) 6

7 I. EKONOMICKÁ ČÁST 1) Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů Schválená výše závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2012 činila: (Schváleno zastupitelstvem ZK usnesením č. 0581/Z18/11 dne ) příspěvek na provoz závazný objem prostředků na platy závazný objem OON odvod z IF ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Během roku 2012 došlo k těmto změnám: 1. změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 řešila navýšení rozpočtu o ,00 Kč jako účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu zřizovatele na realizaci projektu Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku Lešná u Valašského Meziříčí, viz usnesení RZK č.0093/r04/ změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 uložila organizaci povinnost odvodu prostředků z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši ,00 Kč, viz usnesení RZK čj /R10/ změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 navýšení závazný objem mzdových prostředků o ,00 Kč, viz usnesení RZK čj. 0386/R12/ změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 se týkala navýšení příspěvku na provoz o ,00 Kč, viz usnesení RZK čj. 0531/R16/ změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 navýšila příspěvek na provoz ve formě poskytnutí dotace ROP ve výši ,00 Kč, viz usnesení RZK čj. 0668/R18/ změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 navýšila příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč a současně s tím byly navýšeny i prostředky na platy ve výši 9 900,00 Kč a ostatní osobní náklady o 1 000,00 Kč viz usnesení RZK č.j. 0717/R19/ změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 schválila snížení závazného objemu prostředků na platy o ,00 Kč a navýšení závazného objemu prostředků na ostatní osobní náklady o ,00 Kč viz usnesení RZK č.j. 0790/R22/12. 7

8 Investiční dotace a návratné finanční výpomoci 1. V rámci dokončení akce projektu Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí organizace obdržela začátkem roku 2012 investiční dotaci z ROP do investičního fondu ve výši ,09 Kč 2. V souvislosti s projektem Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko byla organizaci schválena investiční dotace do IF ve výši ,00 Kč na dofinancování neuznatelných výdajů Státním fondem životního prostředí. 3. Na realizaci systému vytápění a přívodu vody do hospodářského objektu č.p. 94 v Lešné byl schválen příděl do investičního fondu ve výši ,00 Kč. 4. Na realizaci technického zhodnocení, a to pořízení nových dveří, mříže a rozvaděče v zámku Lešná byl schválen příděl do investičního fondu ve výši ,00 Kč a příděl z rezervního fondu organizaci ve výši ,00 Kč. 5. Na kamerový systém zámku Lešná byl schválen příděl do investičního fondu ve výši ,00 Kč. 6. V průběhu roku byla organizaci poskytnuta NFV ve výši ,00 Kč na profinancování rozpracovaného projektu Muzeum budoucnosti Vsetín. 7. Zřizovatelem byla poskytnuta NFV ve výši ,00 Kč na profinancování projektu EVVO, přesun z roku Na základě výše uvedených změn byly závazné ukazatele muzea změněny na následující hodnoty: příspěvek na provoz závazný objem prostředků na platy závazný objem OON odvod z IF ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Příspěvky od obcí Město Vsetín: ,00 Kč ,00 Kč jako účelově vázaná dotace z rozpočtu Města Vsetína na akce muzea, lektorské programy a úpravu expozic (jedná se o zdroj vzniklý přerozdělením výnosů z hazardu) Město Val. Meziříčí: ,00 Kč formou veřejné podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí na zvýšení atraktivity a lepšího využití areálu zámku, úpravy expozic a na akce v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí Všechny příspěvky od obcí byly vyčerpány dle svého účelu a řádně vyúčtovány. 8

9 2) Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti Celkové náklady organizace za rok 2012 byly ve výši ,53 Kč, což je 101,09% oproti rozpočtu, který činil po změnách ,00 Kč. Účet Spotřeba materiálu ,00 Kč 90,78% Na tomto účtu jsou nejvýznamnějšími položkami náklady související s přípravou a realizací výstav, úpravou nebo vytvořením nových expozic ve všech střediscích muzea. Část těchto nákladů byla kryta z prostředků Města Vsetín ve výši 60 tis. Kč a od Města Valašské Meziříčí ve výši 120 tis. Kč. Nedočerpané prostředky účtu 501 byly použity na krytí nákladů na účtu 502 a 503. Úspora byla motivována snahou vyrovnat zvýšené náklady na energie v roce Účet - 502, 503 Spotřeba energií a jiných neskladovatelných dodávek ,00 Kč 120,55% Velmi nízké teploty během ledna a února roku 2012 znamenal vyšší náklady, které se však do konce roku nepodařilo eliminovat důkladnými opatřeními zaměřenými na kontrolovanou spotřebu energií po zbytek roku. To se v konečné fázi odrazilo, i přes snahu o úspory, v překročení plánované výše nákladů. Dalším prvkem, který ovlivnil spotřebu energií, byl celoroční provoz v nově otevřeném zámku Lešná, se kterým nebyla předcházející zkušenost z hlediska nároků spotřeby. Celkem bylo plánováno 1 706,75 tis. Kč, náklady činily 2 057,42 tis. Kč. Náklady na energie byly překročeny o 350,66 tis. Kč, přičemž byly kryty úsporami na účtu 501 a zvýšenými výnosy účtu 602. Účet 512 Cestovné ,00 84,99% Tato položka nebyla dočerpána s ohledem na snížení nákladu na služební cesty do Lešné u Valašského Meziříčí. Účet Náklady na reprezentaci ,80 Kč 112,92% Tato položka byla lehce překročena díky množství nově realizovaných akcí v roce 2012, při kterých bylo poskytnuto občerstvení. Účet Ostatní služby ,00 Kč 100,85% Položka služeb je překročena v položce ostatní služby. Celkové překročení činí 25,48 tis Kč, tj. 0,85 % z plánovaných nákladů. Účet Ostatní osobní náklady (521 04xx) ,00 100,00 % Účet Prostředky na platy ,00 Kč 101,08 % (521 05xx, xx) Popis čerpání výše uvedených položek je uveden v kapitole 5 Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů Účet 527 Základní příděl FKSP (1%) ,00 Kč 100,75 % Během roku došlo k navýšení objemu mzdových prostředků. Z tohoto důvodu došlo i ke zvýšení základního přídělu do FKSP oproti plánu. 9

10 Účet Ostatní náklady ,00 Kč 39,84 % Plánované výdaje nebyly dočerpány. Z celkové výše plánu 166,88 tis. Kč bylo čerpáno 39,84%. Nedočerpání bylo způsobeno změnou struktury výdajů, která byla zapojena ve prospěch účtu 502 a 503. Účet Odpisy ,00 Kč 99,89 % Plánovaná částka odpisů tis. Kč byla v průběhu roku upravena na tis. Kč. Skutečná tvorba byla ve výši 1 572,2 tis. Kč, což je 99,89% oproti plánované hodnotě. Nižší tvorba odpisů byla způsobena posunem realizace pořízení majetku či technického zhodnocení majetku. Důsledkem byla nižší tvorba odpisů z nově zařazeného majetku. Účet Náklady z drobného ,00 Kč 203,59 % dlouhodobého majetku Za účelem provozního zabezpečení realizovaných projektů, tvorby a propagace nových expozic v zámku Lešná, na hvězdárně Vsetín a v zámku Kinských byla pořízena výpočetní technika (monitory, stolní počítače, notebook, server). Díky zvýšenému požadavku na zabezpečení lektorských programů bylo nutno zajistit technicky edukační proces. Současně pro lepší vzájemnou komunikaci mezi středisky byly nahrazeny technicky zastaralé síťové prostředky vykazující vysokou poruchovost. Ve vazbě na tvorbu lektorských programů byl pořízen nový software včetně licencí, sloužící též ke zlepšení propagace a marketingu muzea. b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti Celkové výnosy organizace za rok 2012 byly ve výši ,06 Kč, což je 100,86% oproti plánu, který činil ,00 Kč. Účet Výnosy z prodeje služeb ,00 Kč 111,61% Výrazně stouply tržby za vstupné, ve kterých se odrazil zájem veřejnosti o nově vytvořené expozice v zámku Vsetín i zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, zvláště pak nově otevřený zámek v Lešné u Valašského Meziříčí. Účet Výnosy z pronájmu , 00 Kč 98,21% Do nižších výnosů z pronájmů se promítla skutečnost, že řada firem a partnerů měla pro rok 2012 snížené rozpočty a z těchto důvodů omezili u nás rozsah pronájmu. Také se v tomto roce uskutečnilo méně svateb. Současně se některé akce uskutečnily tak, že místo tržby za pronájem se realizovaly tržby ze vstupného - tím pádem došlo k navýšení tržby z prodeje služeb a snížení tržby za pronájem. Účet Tržby za zboží (vlastní) ,00 Kč 53,13% Tržby se týkají zejména vlastních publikací. Některé z nich byly připraveny k vydání až ke konci roku a tržby již nemohly být realizovány v plánované výši. Účet Čerpání fondů ,00 Kč 219,15% V tomto roce bylo využito plánované čerpání rezervního fondu z hospodářského výsledku ve výši ,00 Kč na projekt Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí, dále z tohoto fondu byl proveden příděl do investičního fondu ve výši 4 000,00 Kč. 10

11 Z rezervního fondu z dotací a darů byl proveden příděl do investičního fondu ve výši ,00 Kč a dále pak provedeno čerpání ve prospěch nákladů z účelových darů v celkové hodnotě ,00 kč. Z fondu odměn bylo čerpáno ,00 Kč na odměny za plnění zvlášť důležitých a mimořádných úkolů týkající se projektu Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko. Ostatní čerpání viz kapitola č. 7. Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti ,00 Kč 96,39 % Obsahem tohoto účtu je zúčtování transferu z EU a státního rozpočtu na projekt Regenerace parku Lešná, kde původní hodnota projektu byla poskytovatelem (SFŽP) oproti plánu ponížena ve způsobilých výdajích díky konečné hodnotě vysoutěžené zakázky. Součástí vykázané hodnoty je náhrada škod pojišťovnou ve výši ,00 Kč, kterou způsobil úder blesku do věže zámku Vsetín v 07/2012. Účet 672 Výnosy místních vládních ,00 Kč 99,84 % institucí z transferů Největší položkou tohoto účtu je příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši ,00 Kč. Další položkou je účelová dotace z ROP Střední Morava související s dofinancováním projektu Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Obě tyto položky byly poskytnuty ve 100 % plánované hodnoty. Další položkou tvořící zůstatek tohoto účtu je transfer ve formě finanční podpory od Města Valašské Meziříčí ve výši ,00 Kč. Původní plán byl ve výši ,00 Kč. c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x Účet Náklady příštích období ,00 Kč Zůstatek účtu je tvořen z udržovacího poplatku za program Gordic na rok 2013 a podíl nákladů za školení účetních a odborných pracovníků probíhajících v roce Účet Dohadný účet pasivní ,00 Kč Dohadná podložka za elektrickou energii je ,00 Kč, plynu ,00 Kč, vody ,00 Kč a zboží v komisi za ,00 Kč. Náklady na energii byly vypočítány dle skutečné spotřeby. 3) Vyhodnocení doplňkové činnosti Náklady u doplňkové činnosti činily ,35 Kč., výnosy pak dosáhly částky ,00 Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti byl ,65 Kč. Jednalo se o maloobchodní prodej zboží, z části v režimu komisního prodeje, publikace vydávané jinými subjekty, katalogy, pohlednice, drobné upomínkové předměty úzce související s oborem naší hlavní činnosti. 11

12 4) Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2012 za hlavní a doplňkovou činnost Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem zisk ,47 Kč ,65 Kč ,18 Kč Ztráta v hlavní činnosti byla způsobena zvýšením nákladů na spotřebu energií v zimě 2012 (viz komentář k účtu 502, 503). Ztráta v hlavní činnosti byla kryta zlepšeným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti. Rozdělení hospodářského výsledku navrhujeme dle pravidel EKO KÚ pro příděl zlepšeného výsledku hospodaření do peněžních fondů takto: Do rezervního fondu ,18 Kč 5) Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů Účet Ostatní osobní náklady , % Závazný objem OON byl schválen ve výši ,00 Kč, po poslední změně závazných ukazatelů činil ,00 Kč. Ostatní osobní náklady byly čerpány dle potřeb organizace na základě uzavíraných dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Jednalo se o přednášky pro veřejnost, práce v redakční radě časopisu Valašsko-vlastivědná revue, kulturní vystoupení k vernisážím a na akcích muzea, práce v nákupní komisi sbírkových předmětů, administrativní práce v knihovně, obsluhy plynové kotelny a EZS a pod. Dále byly uzavírány dohody o provedení práce a o pracovní činnosti na průvodcovskou činnost v objektech zámku Vsetín, zámku Kinských ve Val. Meziříčí a zámku v Lešné u Val. Meziříčí. Část finančních prostředků byla z tohoto důvodu převedena během roku ze závazného objemu prostředků na platy do závazného objemu OON. Z OON bylo vyplaceno odstupné ve výši ,00 Kč. Z důvodu organizačních změn bylo zrušeno místo zahradnice v Lešné u Val. Meziříčí. Účet Prostředky na platy ,00 Kč 101,08 % Prostředky na platy byly schváleny ve výši ,00 Kč. Během roku došlo k několika úpravám a změnám rozpočtu. Po poslední změně došlo k navýšení rozpočtu na ,00 Kč. Nad jeho úroveň bylo vyplaceno ,00 Kč, které byly čerpány z fondu odměn. Od uplatňujeme zvláštní způsob určení platového tarifu (dle 6 nařízení vlády ze dne , kterým se mění 564/2006 Sb.), díky tomu se prostředky na tarifní plat přesunuly do odměn, čímž vznikl nástroj pro finanční motivaci zaměstnanců. Fyzický stav pracovníků a průměrná mzda dle kategorií Fyzický stav pracovníků činil ke konci roku 47. Přepočtený stav pracovníků byl upraven během roku na 41,19. Skutečný přepočtený stav pracovníků za rok byl 41,81. Stav pracovníků byl překročen z důvodu dlouhodobé nemoci výtvarnice výstavářky muzea (musela být přijata na 8 měsíců jiná pracovnice) a z důvodu zaučení nových pracovníků. Vysoký stav fyzických pracovníků je způsoben množstvím zkrácených úvazků v organizaci. Tento stav vyplývá z potřeb organizace. 12

13 Průměrná mzda na jednoho zaměstnance oproti roku 2011 stoupla z na Kč. Průměrné mzdy dle kategorií jsou uvedeny v příloze, tabulka č. 6. Kategorie zaměstnanců k (přepočtený stav) Odborní pracovníci 22,14 THP pracovníci 12,49 Dělníci 7,18 Celkem 41,81 Procento fluktuace TČP (trvale činných pracovníků) je 13%. Z organizace odešlo 6 zaměstnanců (1x výpověď z organizačních důvodů, 2x odchod do starobního důchodu, 1x dohoda o rozvázání pracovního poměru). Z toho byly 2 zaměstnanci na plný úvazek, ostatní na zkrácený úvazek. 6) Vyhodnocení provedených oprav /tab.č.7/ Plán oprav byl v průběhu roku zřizovatelem několikrát navýšen až na hodnotu ,00 Kč. Následně byl v prosinci tento aktualizovaný plán nedočerpán o 30 tis. Kč 0,96 %, neboť došlo k několika výpadkům při realizaci oprav. Jednalo se o opravy věžních hodin. Naproti tomu byly překročeny náklady na opravu motorových vozidel o ,00 Kč, což je s ohledem na stav našeho vozového parku logický důsledek a i v budoucím roce to bude problematická položka nákladů na opravy. Akutně bylo nutno provést celkovou opravu brzdového systému na vozidle VW Transporter a nákladnou opravu dobíjení včetně výměny alternátoru, baterie a řídící jednotky dobíjení na vozidle Škoda Fabia. Neplánovaně byla provedena oprava poruchy EZS na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí nákladem ,00 Kč. Rozpočtovaná částka činila 5 000,00 Kč. Rozpočet na opravy: Čerpáno na opravy: Čerpáno 91,48% rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč 7) Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace Účet Fond odměn Počáteční stav fondu ,31 Kč Fond byl během roku použit na výplatu odměn v prosinci ve výši 100 tis Kč za plnění zvlášť důležitých a mimořádných úkolů týkající se projektu Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko. Konečný stav fondu činí ,31 Kč. Účet FKSP Počáteční stav fondu byl ,99 Kč, přídělem 1 % byl navýšen o částku ,00Kč. Čerpání ,00 Kč 7 100,00 Kč dary k životním a pracovním výročím ,00 Kč na stravenky, ,00 Kč kupony na regeneraci zaměstnanců sauny, masáže, vitamíny Konečný zůstatek fondu činí ,99 Kč. 13

14 Rozdíl mezi účtem 412 a finančním účtem v bance 243 činí 515,23 Kč. Tento rozdíl se skládá z nesplacených půjček a dalších převodů za stravenky, bankovní poplatky, úrok a převod za dary vyplacené pokladnou. Převody jsou vyrovnány v lednu Půjčky jsou spláceny pravidelně. Účet Rezervní fond Počáteční stav Kč rezervního fondu byl navýšen ze zlepšeného hospodářského výsledku o částku ,22 Kč. Z tohoto fondu byly čerpány tyto prostředky: - příděl do investičního fondu ve výši 4 000,00 Kč - dofinancování regenerace parku Lešná ,00 Kč Konečný stav fondu činí 1 531,22 Kč Účet Rezervní fond Počáteční stav fondu byl 0,00 Kč. V průběhu roku byly ve prospěch tohoto fondu přijaty tyto účelově vázané dary: ,00 Kč MUDr. Halata na vydání časopisu ACO ,00 Kč SCHOTT, a.s. na výstavu Křemík a jeho bratři Val. Meziříčí - 350,00 Kč Uvírová Ludmila na provoz tiskárny Konica ,00 Kč CS Cabot, s.r.o. na rozvoj expozic zámek Kinských Val. Meziříčí ,00 Kč CS Cabot, s.r.o. na výstavu Křemík a jeho bratři Val. Meziříčí ,00 Kč On Semiconductor, s.r.o. na výstavu Křemík a jeho bratři Val. Meziříčí ,00 Kč Čermák Jan detektorová prospekce Pulčín ,00 Kč Mocek Lubomír na TZ zámek Lešná mříž ,00 Kč Pastorčák Stanislav na TZ zámek Lešná mříž ,00 Kč ZOD Lešná na TZ zámek Lešná mříž ,00 Kč Město Vsetín na akce, lektorské programy a úpravu expozic (zdroj vzniklý přerozdělením výnosů z hazardu) ,00 Kč Mgr. Tkačíková Jana zakoupení pozůstalosti studijní materiál Celkem přijato na darech ,00 Kč a tyto byly dle svého účelu použity. Do této částky není zahrnuta dotace Města Valašské Meziříčí ve výši ,00 Kč na zvýšení atraktivity a lepšího využití areálu zámku, úpravy expozic a na akce, protože nemá charakter daru (jde o finanční výpomoc) a neúčtuje se přes rezervní fond. Konečný stav fondu činí 0,00 Kč Účet Investiční fond Počáteční stav fondu ,72 Kč byl v průběhu roku navýšen o částku ,22 Kč - odpisem stávajícího majetku ,00 Kč - odpisem majetku pořízeného v roce ,00 Kč - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (viz tabulka níže) ,00 Kč - převody z rezervních fondů ,09 Kč - investiční dotace v rámci ROP Zdroje cekem: ,31 Kč 14

15 Technické zhodnocení majetku bylo realizováno u následujících akcí. Z fondu byly financovány tyto akce: ,09 Kč - technické zhodnocení staveb: Akce Schválený investiční záměr Částka - hodnota Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Val. Meziříčí IZ 663/3/090/043/12/09-02/ ,09 Kč Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko osvětlení IZ 664/3/090/044/12/09-03/02/ ,00 Kč Zámek Lešná kamerový systém ,00 Kč Lešná hospodářská budova čp. 94 vnitřní vodovod ,00 Kč Lešná hospodářská budova čp. 94 ústřední vytápění ,00 Kč Zámek Lešná mříž do oddělení historie ,00 Kč Zámek Lešná dveře do sklepa ,00 Kč Zámek Lešná rozvaděče v kuchyni ,00 Kč - nákupy ostatního hmotného a nehmotného majetku ,00 Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele ,00 Kč - vrácení poskytnuté nevyčerpané dotace zřizovateli ,01 Kč - ostatní vratky Použití celkem: ,10 Konečný stav fondu: ,93 Kč ,00 Kč Akce Schválený investiční záměr Částka - hodnota Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko IZ 664/3/090/044/12/09-03/02/ ,00 Kč Zámek Lešná kamerový systém ,00 Kč 8) Stav bankovních účtů Bankovní účty celkem ,48 Kč Všechny fondy mimo FKSP jsou kryty prostředky na příslušných AÚ. Mezi fondem FKSP a účtem 243 je rozdíl, který tvoří nesplacené půjčky a převody prostředků za stravenky, úrok, poplatky. Tyto položky jsou vyrovnány v lednu (půjčky dle splatnosti v dalších letech). Tvorba i čerpání byly s platnou legislativou. 9) Stav pohledávek Celkový stav pohledávek činí , 00 Kč Účet 311 Odběratelé - stav účtu: ,00 Kč Zůstatek se skládá z neuhrazené fakturace vlastního časopisu, který se rozesílá 2x ročně (distribuce ve 12/2012) a z vystavených faktur za pronájmy. Neevidujeme žádné faktury, které by nebyly uhrazeny po splatnosti. Zůstatek tvoří faktury vystavené ve 12/2012, splatnost v 01/

16 Účet krátkodobě poskytnuté zálohy - stav účtu ,00 Kč Jedná se o zaplacené zálohy na elektrickou energii ve výši ,00 Kč, zálohy na plyn ve výši ,00 Kč, a na vodné ve výši ,00 Kč. Účet Pohledávky za zaměstnanci - stav účtu ,00 Kč Částka je tvořena nesplacenou částí půjček FKSP. Tyto půjčky jsou řádně spláceny dle uzavřených smluv. Účet 381 Náklady příštího období - stav účtu ,00 Kč Zůstatek účtu je tvořen z udržovacího poplatku za program Gordic na rok 2013 a podílu nákladů za školení účetních a odborných pracovníků probíhajících v roce Účet 465 Dlouhodobé pohledávky - stav účtu ,00 Kč Tato částka je zálohou na dlouhodobé krytí karty CCS pro nákup pohonných hmot. 10) Stav závazků a jejich finanční krytí Závazky organizace činí ,01 Kč a byly uhrazeny ve splatnosti. Účet 321 Dodavatelé - stav účtu: Běžné faktury jsou kryty bankovním účtem ,01 Kč Účet Přijaté návratné finanční výpomoci - stav účtu: ,00 Kč Zůstatek účtu je tvořen návratnými finančními výpomocemi zřizovatele na probíhající projekty. K to jsou: ,00 Kč na projekt Environmentální střediska ,00 Kč na projekt Muzeum budoucnosti Účet 331 Zaměstnanci - stav účtu: ,00 Kč Účet Zúčtování s institucemi sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - stav účtu ,00 Kč Účet Jiné přímé daně - stav účtu ,00 Kč Účet Ostatní krátkodobé závazky - stav účtu: ,00 Tyto účty souhlasí s výplatní listinou 12/2012 a jsou vyrovnány v 1/2013 vyplacením mezd a odesláním odvodů. Účet Dohadný účet pasivní - stav účtu ,00 Kč Dohadná podložka za elektrickou energii je ,00 Kč, plynu ,00 Kč, vody ,00 Kč a zboží v komisi za ,00 Kč. Náklady na energii byly vypočítány dle skutečné spotřeby. 11) Stav nedokončeného dlouhodobého majetku Účet Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stav účtu: ,00 Kč Investiční akce Muzeum budoucnosti Vsetín, která je v letošním roce hrazena návratnou finanční výpomocí. Celkem je zůstatek účtu ,00 Kč. Dále je popsáno v bodě č

17 12) Stavy zásob Zásoby celkem stav: ,90 Kč Účet Materiál na skladě - stav účtu: 762,34 Kč Na tomto účtu evidujeme zásobu lihu Oddělení přírodních věd Valašské Meziříčí. Účet Zboží na skladě - stav účtu: ,56 Kč Počáteční stav zboží na skladě byl ,18 Kč. Meziročně došlo ke snížení stavu zboží o ,62 Kč. Jedná se o zboží, určené k prodeji návštěvníkům, jako např. pohlednice, brožury, tiskoviny, dárkové, upomínkové předměty a výrobky lidové umělecké tvořivosti. Účet 263 Ceniny - stav účtu ,47 Kč Na tomto účtu evidujeme poštovní známky, stravenky Ticket Restaurant, šeky a dárkové kupóny. 13) Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech Účet 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení, účet manka a škody a účet náklady z odepsaných pohledávek nebylo v roce 2012 účtováno. Účet jiné pokuty a penále v roce 2012 bylo zúčtováno penále ve výši 161,00 Kč. 14) Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko) Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí Projekt byl realizován a v roce 2012 byl ukončen a proběhlo doúčtování dotace z ROP. Udržitelnost projektu je 5. let. Zdroj: Regionální operační program Střední Morava (ROP), Prioritní osa 3 - Cestovní ruch, oblast podpory Veřejná infrastruktura a služby Celkové náklady projektu byly ve výši ,00 Kč včetně DPH. Registrační číslo projektu: CZ.1.12/3.2.00/ Zámek byl slavnostně otevřen za účasti pana hejtmana dne Environmentální střediska Muzea regionu Valašsko Projekt schválen a realizován, dofinancován bude v roce 2013 Zdroj: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu Celkové náklady projektu financované z fondů EU a SR se předpokládají ve výši ,00 Kč včetně DPH. Dle schváleného IZ budou náklady ,00 Kč. Registrační číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/ Termín otevření environmentálních středisek veřejnosti byl Cílem projektu je zajištění uceleného programu EVVO v budovách spravovaných muzeem (zámek Kinských, zámek Vsetín, zámek Lešná a hvězdárna Vsetín) i mimo ně (naučné stezky, exkurze v přírodě, přednášky na školách). Pro potřeby EVVO byla vždy využita vhodná část budovy, která byla vybavena environmentálními (přírodovědeckými, ekologickými) expozicemi nebo potřebným vybavením pro vzdělávání a přednášky (informační centrum a multifunkční sál). Environmentální expozice, výstavy a přednášky konané uvnitř budov jsou propojeny s aktivitami probíhajícími mimo budovy (exkurze, přednášky a ekologické hry v přírodě). Díky opakované veřejné zakázce byly v září 2012 otevřeny naučné stezky ve Vsetíně a Lešné. V roce 2012 byly řešeny nezpůsobilé výdaje projektu investiční dotací zřizovatele. 17

18 14.3. Regenerace a obnova vegetačních prvků v zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí Projekt byl schválen a realizován v letech 2011 a Zdroj: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory Podpora regenerace urbanizované krajiny. Celkové náklady projektu byly ,00 Kč včetně DPH. Registrační číslo projektu: CZ.1.02/6.5.00/ Cílem projektu byla obnova historické kompozice krajinářsky a dendrologicky hodnotného parku a jeho dřevinné druhové skladby založeného na začátku 19. století (krajinářské průhledy, dominanty solitérní i skupinové, kvetoucí keřové formace tvořené převážně azalkami) včetně jeho přírodě blízkých odpočinkových částí Muzeum budoucnosti Vsetín Projekt doporučen a schválen jako náhradní projekt, dosud nebylo rozhodnuto poskytovatelem o jeho zamítnutí či pokračování. Předpokládaný termín konečného vyjádření MŠMT je březen Zdroj: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 5.3 Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory Propagace a informovanost o výsledcích VaV. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši ,00 Kč včetně DPH, dosud byly uhrazeny náklady na projektovou přípravu a dokumentaci pro stavební povolení ve výši ,00 Kč. Předpokládaný termín dokončení konec roku 2015 (pokud bude schválen k realizaci) Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/ Cílem projektu je vybudování návštěvnického centra k propagaci a popularizaci vědy a techniky. Za tímto účelem se dělí do čtyř tematických celků expozic. Celková rekonstruovaná a upravená plocha pro účely projektu činí m 2 plochy. Z hlediska přehlednosti jsou uvedeny schválené projekty v tabulkách č. 17 A,B,C. 15) Přehled investičních záměrů, investičních požadavků Investiční záměry jsou uvedeny v tabulce č.18. Přehled investičních záměrů: IZ 663/3/090/043/12/09 IZ 664/3/090/044/12/09 IZ 693/3/090/047/05/10 Stavební obnova a modernizace zámku Lešná u Valašského Meziříčí V roce 2012 se nezpracovávaly dodatky. Popis projektu viz Environmentální střediska muzea regionu Valašsko V roce 2012 se zpracovávaly 2 dodatky. Popis projektu viz Muzeum budoucnosti Vsetín V roce 2012 se zpracovával 1 dodatek. Popis projektu viz

19 16) Přehled o najatém a pronajatém nemovitém majetku organizace Organizace pronajímá krátkodobě své prostory v zámcích Vsetín, Kinských ve Valašském Meziříčí a Lešná jak ke svatebním obřadům, tak za účelem konání plesů, společenských a jiných aktivity. Dlouhodobě má pronajaté prostory na hvězdárně Vsetín státní organizace Český hydrometeorologický ústav, které využívá k měřením v rámci celorepublikové sítě. Na zámku Vsetín jsou pronajaty prostory ve vestibulu, kde jsou umístěny nápojové automaty. Na věži je umístěna anténní konzola, která slouží firmě Synergy s.r.o. k přenosu dat. V zámku Vsetín i v zámku Kinských jsou pronajímány domovnické byty. V Lešné č.p. 94 (hospodářský objekt) jsou pronajaty podkrovní, nebytové prostory. Blíže jsou pronájmy specifikovány v přílohách, tab. č. 19. Sazba za dlouhodobé pronájmy je kalkulována na základě individuálního propočtu, ve kterém jsou kromě nájmů za 1 m 2 zahrnuty též náklady na energie a služby. V nájmu má organizace dvě vývěsní skříňky ve Vsetíně a dvě ve Val. Meziříčí. Depozitáře jsou již delší dobu řešeny pronájmem prostor ve Val. Meziříčí v objektu bývalých kasáren a dále v Kelči, kde byl pronájem k ukončen. 17) Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky V roce 2012 proběhly v organizaci celkem 4 kontroly. 1) provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky územní pracoviště Vsetín kontrolu plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedoplatky pojistného ani penále z prodlení. 2) provedl Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně, kontaktní pracoviště ve Vsetíně kontrolu Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o hrazení SÚPM a poskytnutí příspěvku (financováno ESF). Kontrola neshledala závady a konstatovala, že veřejná finanční podpora, poskytnutá úřadem práce, byla ze strany kontrolované osoby účelově využita. 3) Metodická dohlídka v oblasti pracovně právní a odměňování ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a předpisů souvisejících, vnitřní předpisy, metodické pokyny a personální procesy. Tato dohlídka byla provedena pracovníky Odboru řízení lidských zdrojů KÚ Zlín. V průběhu dohlídky bylo uloženo několik doporučení ke zlepšení činností kontrolované oblasti, které byly realizovány v roce ) Metodická dohlídka v oblasti nakládání nemovitým majetkem ve vlastnictví kraje svěřeným do užívání naší organizaci. Tato dohlídka byla provedena dne pracovníky majetkoprávního oddělení KÚ Zlín. Byly zjištěny dvě smlouvy, které byly uzavřeny na dobu neurčitou, a tato lhůta nebyla schválena zřizovatelem. Bylo navrženo opatření k dodatečnému vzetí na vědomí těchto smluv zřizovatelem. 19

20 18) Vyhodnocení tržeb (vstupné, návštěvnost atd.) Podstatné zvýšení návštěvnosti a tím pádem i tržeb oproti loňskému roku bylo způsobeno: 1) obměnou původních expozic a doplňováním expozic o interaktivní prvky expozice jsou pro návštěvníka atraktivnější, 2) pečlivým výběrem a realizací výstav snažíme se, aby každá výstava měla svého návštěvníka a byla pro cílovou skupinu atraktivní, 3) zlepšení nabídky pro školy lektorské programy, 4) zlepšenou spoluprací s médii, vydávání tiskových zpráv, psaní článků, 5) spoluprácí s partnery (města, obce, neziskové organizace), 6) mimořádnou aktivitou pracovníků v zámku Vsetín i zámku Kinských, 7) celoročním provozem zámku Lešná. Výnosy z tržeb byly v roce 2012 vyšší ve srovnání s rokem Byla zvýšena cena vstupného do některých objektů. Tržby ze vstupného na jednoho návštěvníka (viz. tab. 21) za rok 2012 činily 20 Kč, za rok 2011 byly 16 Kč. Náklady hlavní činnosti na jednoho návštěvníka (viz. tab. 21) za rok 2012 činily 324 Kč, za rok 2011 byly 341 Kč. Tržby spojené s pronájmem prostor a se svatebními obřady se podařilo v roce 2012 zvýšit o 63 tis. Kč, ceny byly zachovány na úrovni roku Muzeum dosáhlo tržby také za realizované zakázky v celkové hodnotě ,00 Kč. Název činnosti Částka (Kč) Konzultační práce pro Národní síť zdravých měst 6 000,00 Konzultační práce pro Mepco ,00 Konzultační práce pro Město Chrudim 6 000,00 Koordinace monitoringu přírody 5 050,00 Archeologický průzkum v parku u zámku Kinských (pro Město Val. Meziříčí) 3 000,00 Průzkum výskytu hnízdících ptáků na stromech ke smýcení (pro Město Val. Meziříčí) 1 800,00 Biomonitoring (AOPK ČR) ,00 Záchranný archeologický průzkum ve Zděchově 3 000,00 Ekologická olympiáda (ČSOP Kosenka) 2 000,00 Prezentace na Krajském veletrhu EVVO v Lešné u Zlína ,00 Monitoring motýlů (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice) ,00 Monitoring oměje tuhého moravského (AOPK ČR) 2 000,00 19) Další informace a přílohy dle vlastního uvážení Organizace hospodaří vyrovnaně. Během celého roku bylo snahou celé organizace nalezení úspor a zefektivnění práce. 20

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 14 15 Baťův institut příspěvková organizace 1 Sídlo organizace: Třída Tomáše Bati 21 761 90 Zlín Ředitelka organizace: Ing. Lenka Struhárová-Jančaříková, Ph.D. 2 Obsah: Úvod

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014

Průvodní zpráva k závěrečnému účtu za rok 2014 OBSAH 1. Úvod...3 2. Údaje o majetku...4 3. Zálohové platby...5 4. Bezúplatný převod majetku...5 5. Plnění závazných ukazatelů...6 6. Rozpočtová opatření...7 7. Vyhodnocení příjmů... 10 7.1. Srovnání příjmů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ: CZ 00075078

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

R O Č N Í Z P R Á V A

R O Č N Í Z P R Á V A Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2006 Praha, únor 2006 Ing. František Plecháč ústřední ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školská rada VOŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školská rada VOŠ říjen 2011 Obsah: Úvod a) Základní údaje o škole b) Přehled oborů vzdělávání. c) Přehled pracovníků školy. d) Údaje o přijímacím řízení. e) Údaje o výsledcích

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ 2014-2020 I. Úvod Charakteristika muzea Hlavním úkolem Technického muzea v Brně (dále TMB), jako příspěvkové organizace se samostatnou právní subjektivitou,

Více