Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 534 450 e-mail. moh@moh."

Transkript

1 Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou tel.: IČO: Rozbor hospodaření Muzea a galerie Orlických hor za rok 2008 ekonomická část 1

2 II. Plnění úkolů v personální oblasti Přehled o pracovnících a platech za rok 2008 Skutečnost Skutečnost Index v % Ukazatel rok 2007 rok 2008 rok 07/08 Přepočtený počet pracovníků / plán 18,00 18,00 100,00 Skutečnost 18,14 18,09 99,72 Fyzický počet pracovníků / plán 21,00 21,00 100,00 skutečnost 20,28 20,21 99,65 Finanční prostředky , ,00 104,88 na platy v Kč Průměrný , ,34 105,17 měsíční plat v Kč OON v Kč , ,00 167,07 (dohody) Struktura počtu zaměstnanců k Struktura zaměstnanců MGOH je utvořena převážně z odborných pracovníků - archeologů, historika, botaniků, knihovníka, výtvarníka, konzervátora, fotografa, dokumentaristů, správců sbírek a průvodců. Zařazení v platových třídách: do 12 třídy byli zařazeni 4 pracovníci, v 11 platové třídě byli zařazeni 4 pracovníci, v 10 platové třídě byli zařazeni 4 pracovníci, v 9 platové třídě byli zařazeni 2 pracovníci, v 8,6 a 2 platové třídě bylo zařazeno po 1 pracovnici, v 5 platové třídě bylo během roku 2008 zařazeno 5 pracovnic průvodkyň v expozicích muzea a galerie. Průměrná platová třída za rok 2008 je 8,68. Ke konci sledovaného období pracovalo v muzeum a galerii 16 odborných pracovníků, jedna ekonomka a jedna uklizečka. V organizaci pracuje zapracovaný a stabilní tým odborných pracovníků, i když v průběhu roku došlo k výměně konzervátora. 2

3 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1) Oblast výnosů organizace Provozní dotace - celkem Provozní dotace , , ,00 100,00% 6917 Zvýšení limitu mzdových prostředků , , ,00 100,00% 6914 Dotace Město RK ,00 0, ,00 100,00% Celkem dotace , , ,00 100,00% Tržby za vlastní publikace Tržby za vlastní publikace , , ,50 94,41% Celkem , , ,50 94,41% Tržby ze vstupného Tržby ze vstupného , , ,00 124,40% Celkem , , ,00 124,40% Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje služeb 0, ,00 0,00 0,00% 6025 Ostatní služby prefakturace 0,00 680,00 855,00 0,00% 611 Změna stavu nedokončené výroby 0, , ,00 0,00% 613 Změna stavu zásob výrobků 0, , ,17 0,00% 6441 Přijaté úroky /hlavní činnost 0,00 145,67 92,80 0,00% 6481 Zúčtování fondů-rezervní fond , , ,00 100,00% Zúčtování fondů-čerp. mezd z FO ,00 0, ,00 100,00% Zúčtování fondů-čerp. z ivnes.fondu ,50 0, ,50 100,00% 6492 Přijaté dary 0,00 400, ,00 0,00% 6494 Ostatní výnosy 0, ,00 0,00 0,00% Celkem , , ,13 86,56% Pronájem Vamberk Pronájem Vamberk , , ,00 100,00% Celkem , , ,00 100,00% Tržby za archeologický dozor Tržby za archeologický dozor , , ,00 223,94% Celkem , , ,00 223,94% Celkem tržby a příspěvky , , ,63 104,47% 3

4 2) Oblast nákladů organizace Účet Spotřeba všeob. mat , , ,60 109,87% Sbírkové předměty , , ,00 106,67% Mat.na firem.auto,phm,nd,olej , , ,73 119,18% Knihy do knihovny 2 501, , ,60 132,34% Drob.hm.dlouhodob.majetek , , ,00 121,55% Ochranné pomůcky 3 000,00 0, ,00 112,50% Chemikálie do konzervátorské dílny 600,00 714,00 714,00 119,00% Předplatné 9 000, , ,00 120,40% 5015 Nákup publikace , ,00 101,03% Celkem , , ,93 111,02% Účet Spotřeba elektrické energie , , ,00 112,17% 5022 Vodné, stočné 6 500, , ,50 109,04% Celkem , , ,50 112,14% Účet Opravy a udržování , , ,78 112,94% Celkem , , ,78 112,94% Účet Cestovné , , ,00 115,27% Celkem , , ,00 115,27% Účet Náklady na reprezentaci 7 000, , ,00 91,70% Celkem 7 000, , ,00 91,70% Účet Ostatní služby , , ,40 108,19% 5181 Sklenářské práce ,00 0, ,00 129,54% Práce výr.povahy- expozice , , ,40 117,33% Školení a semináře , , ,20 115,36% Odpad , , ,00 111,96% Práce nevýr.povahy,účet.,kopír.,rev , , ,10 111,30% Služby spojené v.techn.+internet , , ,65 114,03% Inzerce , , ,00 122,80% Ostraha, zabezp.objektu , , ,20 117,95% Nájemné RK(kasárna,zámek) , , ,00 115,32% Nájemné garáž 8 000, , ,40 112,46% Poplatky spojům, telefony , , ,50 117,07% Poštovné 7 500, , ,00 113,17% Restaurátorské práce ,00 0, ,00 111,11% Drobný nehm.majet ,00 0, ,50 127,48% Náklady na seminář 0,00 700,00 360,00 0,00% Příspěvky na členství 5 500, , ,00 108,73% Stočné za srážkové vody , , ,00 118,84% Lékařské prohlídky 1 500, , ,00 78,53% Celkem , , ,35 114,92% 4

5 Účet Mzd.nákl.zaměst. v prac.poměru , , ,00 100,00% 5212 Mzd.nákl.dohody o provedení práce , , ,00 100,00% Celkem , , ,00 100,00% Účet Zákonné pojištění zaměstnanců , , ,00 112,02% Celkem , , ,00 112,02% Účet Příspěvek na obědy z prov. hl.č , , ,00 105,16% 5272 Zákon.soc.náklady-dotace FKSP , , ,80 101,13% Celkem , , ,80 103,09% Účet Provize ze stravenek Gastro 1 200, , ,00 103,83% Celkem 1 200, , ,00 103,83% Účet Ostatní daně a poplatky 4 000, , ,00 108,00% Celkem 4 000, , ,00 108,00% Účet Poplatky bance hl.činnost , , ,00 113,03% 5492 Pojištění majetku , , ,00 112,09% Technic. zhodnocení do 40 tis.kč 0,00 0, ,00 0,00% 5493 Ostatní mimořádné náklady 0,00 102,00-0,10 0,00% Celkem , , ,90 149,47% Účet Odpisy , , ,00 118,49% Celkem , , ,00 118,49% Náklady celkem , , ,26 106,12% Investiční dotace nákup autom. Romster 0, ,00 0,00 0,00% Neinvestiční dotace vitrína v MKV 0, ,50 0,00 0,00% Vitríny expozice ,50 0, ,50 100,00% Kopírka MKV ,00 0, ,00 100,00% Detektor kovů ,00 0, ,00 100,00% Digitalizace sbírkových dat ,00 0, ,00 100,00% Studie MKV ,00 0, ,00 100,00% Odvod do rozpočtu zřizovatele odpisy , , ,00 100,00% Celkové náklady ,26 Celkové výnosy ,63 Hospodářský výsledek ,63 Počet pracovníků přepočtený 18,00 18,09 5

6 Hospodaření organizace v roce 2008 bylo ovlivněno nedostatkem finančních prostředků. I když ve srovnání s rokem 2007 byla dotace vyšší o ,- Kč nestačilo to na pokrytí vzrůstajících nákladů na elektrickou energii, nájemné a nárůstu limitu mzdových prostředků a z toho odvozených odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Organizace skončila se záporným hospodářským výsledkem ve výši , 63 Kč i přesto, že organizace v souladu s platnou legislativou využila k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady rezervní fond, fond odměn i povoleného čerpání z vlastního investičního fondu. Zůstatky na fondech však nebyly v takové výši, aby mohly pokrýt tuto ztrátu. Výnosy roku 2008 Plán tržeb organizace zůstal ve stejné výši jako v roce Tržby ze vstupného byly v roce 2008 splněny a ve srovnání s rokem 2007 vyšší o 42,0 tisíc Kč. Plán tržeb za vlastní publikace nebyl splněn o 3,0 tisíce Kč, ukazuje se, že se i přes výrazné slevy jen velice obtížně prodávají starší tituly. Tržby za archeologický dozor přesáhly více jak dvakrát plánovanou výši a to díky většímu počtu drobných akcí a i větších výzkumů konaných ve spolupráci s Archeologickým ústavem Praha a Národním památkovým ústavem v Pardubicích a financovaných z finančních prostředků na PPZAV (Program podpory záchranných archeologických výzkumů). Organizace obdržela účelovou dotaci ve výši ,- Kč od Města Rychnov nad Kněžnou na zajištění výstavy v Orlické galerii, která byla zahrnuta do plánu oslav města ,- Kč se podařilo získat jako dar na částečné pokrytí nákupu sbírkového předmětu do MKV. Náklady roku 2008 Velkou položkou v rozpočtu muzea a galerie jsou výdaje za energie, u kterých byl ve srovnání s rokem 2007 zaznamenán nejvyšší nárůst. Ten je způsoben jednak zvýšením cen za energie, tak i vyšší spotřebou v organizaci. Budova ředitelství (majetek Města Rychnova nad Kněžnou) není tepelně izolovaná a přízemí budovy je již téměř rok prázdné a nevytápěné. Všechny prostory muzea jsou vytápěny el. enegii. Nárůst spotřeby byl zaznamenán i Muzeu krajky ve Vamberku, kde probíhala příprava nové expozice a musely se vytvořit podmínky pro její realizaci (vysoušení zdí a vitrín). Další velkou položkou jsou nájmy, neboť organizace sídlí v pronajatých prostorách (kromě MKV). V roce 2008 byl navýšen a splněn limit mzdových prostředků na ,- Kč, který nebyl zcela pokryt navýšením rozpočtu v průběhu roku. Organizace použila fond odměn. V souvislosti se mzdovým fondem stouply i zákonné odvody a odvody do fondu FKSP. Z této částky bylo vyplaceno ,- Kč na dohody o pracovní činnosti a provedení práce Z důvodu úsporných opatření byly zakoupeny pouze dva sbírkové předměty krajky.(viz zpráva o činnosti) Archeologický dozor se neodráží pouze v příjmové části rozpočtu, ale i v nákladové části. Na zajištění této činnosti se výdaje promítají do spotřeby pohonných hmot a v částce na nutné opravy auta z důvodu jeho stáří, aby byla alespoň zajištěna bezpečnost provozu vozidla již značně opotřebeného. Náklady na reprezentaci byly limitovány částkou 7.000,- Kč a i tento stanovený limit byl dodržen. Odpisy činily ,- Kč. Odvedená částka zpět na účet Krajského úřadu činila ,- Kč. V roce 2008 byl vydán další ročník sborníku Orlické hory a Podorlicko a náklady na tuto publikaci byly ,- Kč. Závěrem lze říci, že organizace ukončila rok 2008 se záporným hospodářským výsledkem i přes značná úsporná opatření a využití fondů, které však již nebyly v takové výši, aby tuto ztrátu pokryly. 6

7 3) Oblast finančního majetku Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Kód bankovního účtu Kód banky Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů Komerční banka RK , , ,22 Komerční banka RK , , ,08 Hlavní pokladna , , Ke konci vykazovaného období stavy cenin činily: poštovní známky: 0,00 stravenky: 5 040,00 ( 84 kusů x á 60,- Kč) Peněžní krytí Zůstatky fondů a hospodářský výsledek organizace nejsou kryty peněžními prostředky na účtu, vzhledem ke skladu publikací organizace, tento sklad není kryt peněžními prostředky již z minulých let. 4) Oblast dotací ze státního rozpočtu V roce 2008 nebyli pracovníci organizace zapojeni do řešení projektů dotovaných Ministerstvem kultury a ani z jiných organizací. 5) Investice Probíhající investiční akce: V roce 2008 organizace obdržela investiční dotace na nákup vitrín do muzejní expozice ve výši ,50 Kč, kopírky pro MKV ve výši ,- Kč, detektoru kovů pro archeologické oddělení ve výši ,- Kč, souboru pro digitalizaci dat ve výši ,- Kč a na zhotovení projektové dokumentace pro přestavbu MKV ve výši ,- Kč. Investiční prostředky byly čerpány v souladu se zadanými pravidly. 7

8 IV. Autoprovoz Muzeum a galerie Orlických hor vlastní jeden automobil značky ŠKODA FELICIA COMBI, rok výroby 1996, který byl zakoupen v autobazaru v roce Druhý automobil ŠKODA ROOMSTER byl zakoupen za investiční dotaci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v polovině roku Auto ŠKODA FELICIA je používáno převážně archeology na archeologické výzkumy. ŠKODA ROOMSTER je využit na stěhování sbírkových předmětů převážených z depozitářů do expozic při instalaci proměnných výstav, na služební cesty z důvodu školení a terénní výzkumy odborných pracovníků. Autem ŠKODA FELICIA bylo celkem ujeto kilometrů se spotřebou 783 litrů benzínu, průměrná roční spotřeba je 6,35 litrů na 100 kilometrů. Autem ŠKODA Roomster bylo celkem ujeto kilometrů se spotřebou 671 litrů benzínu, průměrná roční spotřeba je 7,20 litrů na 100 kilometrů. Na udržení dobrého technického stavu vozidla ŠKODA FELICIA jsou dle potřeby prováděny opravy odborným autoservisem. V této položce, jak již bylo uvedeno v komentáři k nákladům organizace, začíná být znatelný nárůst prostředků za opravy z důvodu stáři vozidla. 8

9 V. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem Rozdělení majetku do čtyř následujících skupin: 1) Drobný hmotný majetek vedený v operativní evidenci od 0,- Kč do 500,- Kč stav k ,43 Kč stav k ,43 Kč Nárůst během roku 2008 byl 3.204,00 Kč, nebyl likvidován starý nefunkční majetek. 2) Drobný dlouhodobý (software) nehmotný majetek vedený v účetní evidenci od 500,- Kč do ,- Kč, na účtu 018 stav k ,25 Kč stav k ,75 Kč Nárůst byl způsobem nakoupením programů za 3.824,50 Kč. Likvidace 0. 3) Samostatné movité věci a soubory vedený v účetní evidenci nad ,- Kč na účtu 022, Stavby - bez ohledu na pořizovací cenu v účetní evidenci na účtu 021 od 0,- Kč stav k Kč stav k Kč Nárůst zapříčinily: nákupy vitrín do muzejní expozice ve výši ,50 Kč, kopírky pro MKV ve výši ,00 Kč, detektoru kovů ,00 Kč, souboru pro digitalizaci dat ,- Kč. Dále byla proplacena projektová dokumentace přestavby MKV ,00 Kč. Tyto uvedené investiční nákupy byly dotovány z investičního fondu odboru kultury Královéhradeckého kraje. Likvidace 0 Kč. 4) Drobný hmotný dlouhodobý majetek vedený v účetní evidenci od 500,- do ,- Kč, na účtu 028 stav k ,21 Kč stav k ,21 Kč Nákupy: Nárůst ,- Kč za výpočetní techniku do 40,0 tisíc Kč, laboratorní váhy 2 ks, žehlící prkna pro sbírkové předměty 2 ks, vlhkoměry do dep. Likvidace starého nefunkčního majetku v této položce činí 0. Pohledávky po splatnosti Nebyly a nejsou nevyřešené pohledávky po splatnosti. 9

10 VI. Komentář k přehledu o tvorbě a čerpání peněžních fondů Stav a krytí fondů příspěvkové organizace k v tis. Kč Název fondu Stav fondu k Tvorba fondu r z fin. vypořádání z odpisů z inv. dotací Čerpání fondu k Stav fondu k Finanční krytí Fond reprodukce ,28 0, , , , , ,78 investičního majetku 916 Rezervní fond , ,97 x 0, , , , Fond odměn ,90 0,00 x x , , , FKSP , ,80 x x , , , Celkem , , , , , , ,99 Příděl do rezervního fondu roku 2008 byl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku Čerpání v roce 2008: ,00 na krytí nákladů konce roku z důvodu nedostatečné výše příspěvku na náklady organizace. Příděl fondu reprodukce tvoří odpisy organizace za rok Z vlastního fondu reprodukce byla čerpána částka ,50 na opravu a údržbu budovy MKV. Z fondu reprodukce kraje v roce 2008 byly hrazeny: vitríny do expozice, kopírka do MKV, detektor kovů, soubor pro digitalizaci dat, stavební dokumentace na přestavbu v MKV. Odvod do rozpočtu zřizovatele činil celkem ,- Kč, plánovaná část odvodu za odpisy rok Příděl fondu kulturních a sociálních potřeb je utvořen z dotací 2% z vyplacených hrubých mezd za rok Čerpání FKSP tvoří příspěvek na stravování, zakoupení věcných darů zaměstnancům k životnímu výročí a zakoupení vstupenek na Poláčkovo léto v Rychnově nad Kněžnou a výlet zaměstnanců na výstavu G. Climt do Vídně. Fond odměn nebyl v roce 2008 dotován, čerpání ,00 Kč na krytí ztráty hospodaření roku

11 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou tel.: Plán inventarizací majetku a závazků MGOH Rychnov nad Kněžnou na rok 2008 Účtová třída Předmět inventarizace Způsob provedení 0 Investiční majetek 1 Zásoby 2 Finanční účty 3 Zúčtovací vztahy 9 Fondy, rezervy Termín provedení inventarizace Hmotný majetek do 500,- Kč Operativní evidence Drobný hmotný dlouhodobý majetek nad 500,- do ,- Účetní evidence Stavby Bez ohledu na pořizovací cenu Účetní evidence Drobný nehmot. dlouhodobý majetek nad 500,- do ,- Účetní evidence inventarizace Fyzická Fyzická Fyzická Fyzická Fyzická Určení odpovědnosti Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Samostatné movité věci a soubory m.věcí Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Nad , Účetní evidence 022 Materiál na Fyzická Předseda DIK č.1 skladě Zboží na skladě Fyzická Předseda DIK č.1 Bankovní účty Předseda DIK č.1 Peníze, peněžní Fyzická Předseda DIK č.1 prostředky v hotovosti Ceniny -známky, stravenky, vstupenky Fyzická Předseda DIK č.1 Pohledávky, Předseda DIK č.1 závazky Fondy,rezervy Předseda DIK č.1 Podrozvahové účty Zapůjčené zboží v komisi Fyzická Předseda DIK č.1 11

12 Hlavní inventarizační komise: předseda: Eva Horáková - která je současně členové: Jitka Zapletalová i likvidační komisí Mgr. Pavla Dytrtová ESOP p. Šmídová - za účetní evidenci Dílčí inventarizační komise: č.2 předseda: Mgr. Pavla Dytrtová - ek.úsek, Synagoga členové: Irena Krejčí Eva Horáková č.3 předseda: Miroslava Prokopcová - knihovna členové: Irena Krejčí Vladimír Jarý č. 4 předseda: Josef Ouřada - archeologie, konzerv.dílna členové Tomáš Sládek depozitáře,kancelář Jitka Zapletalová č. 5 předseda: Miroslava Prokopcová - přírodovědná část členové: Hana Voškerušová sklady, kanceláře Alena Imrichová č. 6 předseda: Jitka Zapletalová - fotografická dílna členové: Josef Ouřada Vladimír Jarý č.7 předseda: František Vacek - zámek členové: Eva Horáková Karel Jaroš č. 8 předseda: Mgr. Pavla Dytrtová - Vamberk členové: Marie Hulcová Alexandra Kulhavá č. 9 předseda: Jitka Zapletalová - galerie členové: František Vacek Karel Jaroš Zápis o seznámení s průběhem inventarizace majetku Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou provedené ke dni Seznámení s plánem inventarizace v roce zodpovídá Eva Horáková. 2. Hlavní inventarizační komise do zpracuje zápisy a porovná rozdíly s účetní evidencí. Doplní případné změny. 3. Případné připomínky v průběhu inventarizace budou průběžně řešeny. Tiskopisy - plán inventarizace, zápis se seznámením o inventarizaci obdrželi: Jitka Zapletalová... Miroslava Prokopcová... Josef Ouřada... František Vacek... Mgr. Pavla Dytrtová... Schválila dne Irena Krejčí ředitelka Muzea a galerie Orlických hor 12

13 Inventarizační zápis inventarizační komise z provedené řádné inventarizace majetku a závazků v MGOH v Rychnově nad Kněžnou ke dni Hlavní inventarizační komise pro rok 2008 byla ustavena v tomto složení: Hlavní inventarizační komise: č.1 předseda: Eva Horáková - která je současně i likvidační komisí členové: Jitka Zapletalová Mgr. Pavla Dytrtová ESOP Ivana Šmídová - za účetní evidenci 2. Složení dílčích inventarizačních komisí pro rok Dílčí inventarizační komise: č.2 předseda: Mgr. Pavla Dytrtová - ek.úsek, Synagoga členové: Irena Krejčí Eva Horáková č.3 předseda: Miroslava Prokopcová - knihovna členové: Irena Krejčí Vladimír Jarý č. 4 předseda: Josef Ouřada - archeologie, konzerv.dílna členové Tomáš Sládek depozitáře,kancelář Jitka Zapletalová č. 5 předseda: Miroslava Prokopcová - přírodovědná část členové: Hana Voškerušová sklady, kanceláře Alena Imrichová č. 6 předseda: Jitka Zapletalová - fotografická dílna členové: Josef Ouřada Vladimír Jarý č.7 předseda: František Vacek - zámek členové: Eva Horáková Karel Jaroš č. 8 předseda: Mgr. Pavla Dytrtová - Vamberk členové: Marie Hulcová Alexandra Kulhavá č. 9 předseda: Jitka Zapletalová - galerie členové: František Vacek Karel Jaroš 3. Řádná inventarizace majetku a závazku v MGOH v Rychnově nad Kněžnou byla provedena ke dni , fyzické inventury byly ukončeny Výsledky fyzické inventury byly zaznamenány v inventarizačních soupisech, které byly do konce účetního období upraveny o přírůstky a úbytky. 5. Dne 12. ledna 2008 byly výsledky inventarizace odsouhlaseny s účetní a operativní evidencí, porovnání provedla Ivana Šmídová za účetní firmu ESOP Eva Horáková ekonom MGOH a Jitka Zapletalová, pracovnice která vede operativní evidenci. 6. Výsledky inventarizace majetku a závazků k jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a byly odsouhlaseny na rozvahu organizace k Nebyly zjištěny manka a přebytky. Účtová Předmět inventarizace Skutečný Stav v Účetní stav Rozdíl třída (fyzický) operativ.ev. Čísla účtů stav 0 Drobný hmotný , ,43 0 Jen v opera- 13

14 Investiční Majetek majetek do 500,- BHIM Operativní evidence Drobný hmotný dlouhodobý majetek od 500,- do ,- PHIM Účetní evidence 028 Stavby OHIM bez ohledu na pořizovací cenu Účetní evidence 021 Drobný nehmotný dlouhodobý majetek nad 500,- do ,- CHIM Účetní evidence , , , , , , , , ,75 0 Samostatné movité , , ,95 0 věci a soubory a soubory m.věcí nad ,-OHIM Účetní evidence Nedokončená výroba , , , Publikace na skladě , , , Vlastní publikace v , , ,19 0 komisi Hlavní bankovní účet , , Účet FKSP , , Pokladna hlavní 9.713, , , Ceniny - stravenky 5.040, , ,00 0 Známky 311 Odběratelé , , Poskytnuté provozní , ,00 0 zálohy Poskytnuté zálohy na , ,00 0 el. energii 321 Dodavatelé , , Ostatní závazky Zaměstnanci , , Ostatní pohledávky 8.340, ,00 0 za zaměstnanci 336 Zúčt. SZ a ZP , , Daň z příjmů-pohledáv Ostatní přímé daně , , Pohledávky z komis Srážky z mezd 663,00 663, Náklady příštích , ,10 0 období 389 Dohadné účty , ,00 0 pasivní 901 Fond investičního , ,50 0 majetku 902 Fond oběžného , , tiv. evidenci

15 majetku 911 Fond odměn , , FKSP , , Rezervní fond , , Fond reprodukce majetku , , V roce 2008 nebyla provedena likvidace starého a opotřebeného majetku. 8. Byla zkontrolována právní a technická dokumentace k nemovitosti, která je uložena u ředitele MGOH. Inventarizační komise svými podpisy potvrzuje, že inventarizace byly provedeny fyzickým a dokladovým způsobem. Žádné hospodářské prostředky nebyly zatajeny. Výsledky inventarizace byly porovnány s účetní a operativní evidencí. Zpracovala: Eva Horáková, ekonomka, předseda IK Souhlas ředitele MGOH: Irena Krejčí ředitelka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 15

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, ředitel DD Borohrádek Podpis : e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7

A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 A. Úvod... 1 B. Organizační složky státu... 2 1. Česká školní inspekce... 2 2. Vysokoškolské sportovní centrum... 7 C. Příspěvkové organizace ostatní přímo řízené organizace... 11 1. Principy rozpisu OPŘO...

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Matiční gymnázium, Ostrava, Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 DUBEN 2004 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2003,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více