Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 534 450 e-mail. moh@moh."

Transkript

1 Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou tel.: IČO: Rozbor hospodaření Muzea a galerie Orlických hor za rok 2008 ekonomická část 1

2 II. Plnění úkolů v personální oblasti Přehled o pracovnících a platech za rok 2008 Skutečnost Skutečnost Index v % Ukazatel rok 2007 rok 2008 rok 07/08 Přepočtený počet pracovníků / plán 18,00 18,00 100,00 Skutečnost 18,14 18,09 99,72 Fyzický počet pracovníků / plán 21,00 21,00 100,00 skutečnost 20,28 20,21 99,65 Finanční prostředky , ,00 104,88 na platy v Kč Průměrný , ,34 105,17 měsíční plat v Kč OON v Kč , ,00 167,07 (dohody) Struktura počtu zaměstnanců k Struktura zaměstnanců MGOH je utvořena převážně z odborných pracovníků - archeologů, historika, botaniků, knihovníka, výtvarníka, konzervátora, fotografa, dokumentaristů, správců sbírek a průvodců. Zařazení v platových třídách: do 12 třídy byli zařazeni 4 pracovníci, v 11 platové třídě byli zařazeni 4 pracovníci, v 10 platové třídě byli zařazeni 4 pracovníci, v 9 platové třídě byli zařazeni 2 pracovníci, v 8,6 a 2 platové třídě bylo zařazeno po 1 pracovnici, v 5 platové třídě bylo během roku 2008 zařazeno 5 pracovnic průvodkyň v expozicích muzea a galerie. Průměrná platová třída za rok 2008 je 8,68. Ke konci sledovaného období pracovalo v muzeum a galerii 16 odborných pracovníků, jedna ekonomka a jedna uklizečka. V organizaci pracuje zapracovaný a stabilní tým odborných pracovníků, i když v průběhu roku došlo k výměně konzervátora. 2

3 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1) Oblast výnosů organizace Provozní dotace - celkem Provozní dotace , , ,00 100,00% 6917 Zvýšení limitu mzdových prostředků , , ,00 100,00% 6914 Dotace Město RK ,00 0, ,00 100,00% Celkem dotace , , ,00 100,00% Tržby za vlastní publikace Tržby za vlastní publikace , , ,50 94,41% Celkem , , ,50 94,41% Tržby ze vstupného Tržby ze vstupného , , ,00 124,40% Celkem , , ,00 124,40% Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje služeb 0, ,00 0,00 0,00% 6025 Ostatní služby prefakturace 0,00 680,00 855,00 0,00% 611 Změna stavu nedokončené výroby 0, , ,00 0,00% 613 Změna stavu zásob výrobků 0, , ,17 0,00% 6441 Přijaté úroky /hlavní činnost 0,00 145,67 92,80 0,00% 6481 Zúčtování fondů-rezervní fond , , ,00 100,00% Zúčtování fondů-čerp. mezd z FO ,00 0, ,00 100,00% Zúčtování fondů-čerp. z ivnes.fondu ,50 0, ,50 100,00% 6492 Přijaté dary 0,00 400, ,00 0,00% 6494 Ostatní výnosy 0, ,00 0,00 0,00% Celkem , , ,13 86,56% Pronájem Vamberk Pronájem Vamberk , , ,00 100,00% Celkem , , ,00 100,00% Tržby za archeologický dozor Tržby za archeologický dozor , , ,00 223,94% Celkem , , ,00 223,94% Celkem tržby a příspěvky , , ,63 104,47% 3

4 2) Oblast nákladů organizace Účet Spotřeba všeob. mat , , ,60 109,87% Sbírkové předměty , , ,00 106,67% Mat.na firem.auto,phm,nd,olej , , ,73 119,18% Knihy do knihovny 2 501, , ,60 132,34% Drob.hm.dlouhodob.majetek , , ,00 121,55% Ochranné pomůcky 3 000,00 0, ,00 112,50% Chemikálie do konzervátorské dílny 600,00 714,00 714,00 119,00% Předplatné 9 000, , ,00 120,40% 5015 Nákup publikace , ,00 101,03% Celkem , , ,93 111,02% Účet Spotřeba elektrické energie , , ,00 112,17% 5022 Vodné, stočné 6 500, , ,50 109,04% Celkem , , ,50 112,14% Účet Opravy a udržování , , ,78 112,94% Celkem , , ,78 112,94% Účet Cestovné , , ,00 115,27% Celkem , , ,00 115,27% Účet Náklady na reprezentaci 7 000, , ,00 91,70% Celkem 7 000, , ,00 91,70% Účet Ostatní služby , , ,40 108,19% 5181 Sklenářské práce ,00 0, ,00 129,54% Práce výr.povahy- expozice , , ,40 117,33% Školení a semináře , , ,20 115,36% Odpad , , ,00 111,96% Práce nevýr.povahy,účet.,kopír.,rev , , ,10 111,30% Služby spojené v.techn.+internet , , ,65 114,03% Inzerce , , ,00 122,80% Ostraha, zabezp.objektu , , ,20 117,95% Nájemné RK(kasárna,zámek) , , ,00 115,32% Nájemné garáž 8 000, , ,40 112,46% Poplatky spojům, telefony , , ,50 117,07% Poštovné 7 500, , ,00 113,17% Restaurátorské práce ,00 0, ,00 111,11% Drobný nehm.majet ,00 0, ,50 127,48% Náklady na seminář 0,00 700,00 360,00 0,00% Příspěvky na členství 5 500, , ,00 108,73% Stočné za srážkové vody , , ,00 118,84% Lékařské prohlídky 1 500, , ,00 78,53% Celkem , , ,35 114,92% 4

5 Účet Mzd.nákl.zaměst. v prac.poměru , , ,00 100,00% 5212 Mzd.nákl.dohody o provedení práce , , ,00 100,00% Celkem , , ,00 100,00% Účet Zákonné pojištění zaměstnanců , , ,00 112,02% Celkem , , ,00 112,02% Účet Příspěvek na obědy z prov. hl.č , , ,00 105,16% 5272 Zákon.soc.náklady-dotace FKSP , , ,80 101,13% Celkem , , ,80 103,09% Účet Provize ze stravenek Gastro 1 200, , ,00 103,83% Celkem 1 200, , ,00 103,83% Účet Ostatní daně a poplatky 4 000, , ,00 108,00% Celkem 4 000, , ,00 108,00% Účet Poplatky bance hl.činnost , , ,00 113,03% 5492 Pojištění majetku , , ,00 112,09% Technic. zhodnocení do 40 tis.kč 0,00 0, ,00 0,00% 5493 Ostatní mimořádné náklady 0,00 102,00-0,10 0,00% Celkem , , ,90 149,47% Účet Odpisy , , ,00 118,49% Celkem , , ,00 118,49% Náklady celkem , , ,26 106,12% Investiční dotace nákup autom. Romster 0, ,00 0,00 0,00% Neinvestiční dotace vitrína v MKV 0, ,50 0,00 0,00% Vitríny expozice ,50 0, ,50 100,00% Kopírka MKV ,00 0, ,00 100,00% Detektor kovů ,00 0, ,00 100,00% Digitalizace sbírkových dat ,00 0, ,00 100,00% Studie MKV ,00 0, ,00 100,00% Odvod do rozpočtu zřizovatele odpisy , , ,00 100,00% Celkové náklady ,26 Celkové výnosy ,63 Hospodářský výsledek ,63 Počet pracovníků přepočtený 18,00 18,09 5

6 Hospodaření organizace v roce 2008 bylo ovlivněno nedostatkem finančních prostředků. I když ve srovnání s rokem 2007 byla dotace vyšší o ,- Kč nestačilo to na pokrytí vzrůstajících nákladů na elektrickou energii, nájemné a nárůstu limitu mzdových prostředků a z toho odvozených odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Organizace skončila se záporným hospodářským výsledkem ve výši , 63 Kč i přesto, že organizace v souladu s platnou legislativou využila k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady rezervní fond, fond odměn i povoleného čerpání z vlastního investičního fondu. Zůstatky na fondech však nebyly v takové výši, aby mohly pokrýt tuto ztrátu. Výnosy roku 2008 Plán tržeb organizace zůstal ve stejné výši jako v roce Tržby ze vstupného byly v roce 2008 splněny a ve srovnání s rokem 2007 vyšší o 42,0 tisíc Kč. Plán tržeb za vlastní publikace nebyl splněn o 3,0 tisíce Kč, ukazuje se, že se i přes výrazné slevy jen velice obtížně prodávají starší tituly. Tržby za archeologický dozor přesáhly více jak dvakrát plánovanou výši a to díky většímu počtu drobných akcí a i větších výzkumů konaných ve spolupráci s Archeologickým ústavem Praha a Národním památkovým ústavem v Pardubicích a financovaných z finančních prostředků na PPZAV (Program podpory záchranných archeologických výzkumů). Organizace obdržela účelovou dotaci ve výši ,- Kč od Města Rychnov nad Kněžnou na zajištění výstavy v Orlické galerii, která byla zahrnuta do plánu oslav města ,- Kč se podařilo získat jako dar na částečné pokrytí nákupu sbírkového předmětu do MKV. Náklady roku 2008 Velkou položkou v rozpočtu muzea a galerie jsou výdaje za energie, u kterých byl ve srovnání s rokem 2007 zaznamenán nejvyšší nárůst. Ten je způsoben jednak zvýšením cen za energie, tak i vyšší spotřebou v organizaci. Budova ředitelství (majetek Města Rychnova nad Kněžnou) není tepelně izolovaná a přízemí budovy je již téměř rok prázdné a nevytápěné. Všechny prostory muzea jsou vytápěny el. enegii. Nárůst spotřeby byl zaznamenán i Muzeu krajky ve Vamberku, kde probíhala příprava nové expozice a musely se vytvořit podmínky pro její realizaci (vysoušení zdí a vitrín). Další velkou položkou jsou nájmy, neboť organizace sídlí v pronajatých prostorách (kromě MKV). V roce 2008 byl navýšen a splněn limit mzdových prostředků na ,- Kč, který nebyl zcela pokryt navýšením rozpočtu v průběhu roku. Organizace použila fond odměn. V souvislosti se mzdovým fondem stouply i zákonné odvody a odvody do fondu FKSP. Z této částky bylo vyplaceno ,- Kč na dohody o pracovní činnosti a provedení práce Z důvodu úsporných opatření byly zakoupeny pouze dva sbírkové předměty krajky.(viz zpráva o činnosti) Archeologický dozor se neodráží pouze v příjmové části rozpočtu, ale i v nákladové části. Na zajištění této činnosti se výdaje promítají do spotřeby pohonných hmot a v částce na nutné opravy auta z důvodu jeho stáří, aby byla alespoň zajištěna bezpečnost provozu vozidla již značně opotřebeného. Náklady na reprezentaci byly limitovány částkou 7.000,- Kč a i tento stanovený limit byl dodržen. Odpisy činily ,- Kč. Odvedená částka zpět na účet Krajského úřadu činila ,- Kč. V roce 2008 byl vydán další ročník sborníku Orlické hory a Podorlicko a náklady na tuto publikaci byly ,- Kč. Závěrem lze říci, že organizace ukončila rok 2008 se záporným hospodářským výsledkem i přes značná úsporná opatření a využití fondů, které však již nebyly v takové výši, aby tuto ztrátu pokryly. 6

7 3) Oblast finančního majetku Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Kód bankovního účtu Kód banky Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů Komerční banka RK , , ,22 Komerční banka RK , , ,08 Hlavní pokladna , , Ke konci vykazovaného období stavy cenin činily: poštovní známky: 0,00 stravenky: 5 040,00 ( 84 kusů x á 60,- Kč) Peněžní krytí Zůstatky fondů a hospodářský výsledek organizace nejsou kryty peněžními prostředky na účtu, vzhledem ke skladu publikací organizace, tento sklad není kryt peněžními prostředky již z minulých let. 4) Oblast dotací ze státního rozpočtu V roce 2008 nebyli pracovníci organizace zapojeni do řešení projektů dotovaných Ministerstvem kultury a ani z jiných organizací. 5) Investice Probíhající investiční akce: V roce 2008 organizace obdržela investiční dotace na nákup vitrín do muzejní expozice ve výši ,50 Kč, kopírky pro MKV ve výši ,- Kč, detektoru kovů pro archeologické oddělení ve výši ,- Kč, souboru pro digitalizaci dat ve výši ,- Kč a na zhotovení projektové dokumentace pro přestavbu MKV ve výši ,- Kč. Investiční prostředky byly čerpány v souladu se zadanými pravidly. 7

8 IV. Autoprovoz Muzeum a galerie Orlických hor vlastní jeden automobil značky ŠKODA FELICIA COMBI, rok výroby 1996, který byl zakoupen v autobazaru v roce Druhý automobil ŠKODA ROOMSTER byl zakoupen za investiční dotaci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v polovině roku Auto ŠKODA FELICIA je používáno převážně archeology na archeologické výzkumy. ŠKODA ROOMSTER je využit na stěhování sbírkových předmětů převážených z depozitářů do expozic při instalaci proměnných výstav, na služební cesty z důvodu školení a terénní výzkumy odborných pracovníků. Autem ŠKODA FELICIA bylo celkem ujeto kilometrů se spotřebou 783 litrů benzínu, průměrná roční spotřeba je 6,35 litrů na 100 kilometrů. Autem ŠKODA Roomster bylo celkem ujeto kilometrů se spotřebou 671 litrů benzínu, průměrná roční spotřeba je 7,20 litrů na 100 kilometrů. Na udržení dobrého technického stavu vozidla ŠKODA FELICIA jsou dle potřeby prováděny opravy odborným autoservisem. V této položce, jak již bylo uvedeno v komentáři k nákladům organizace, začíná být znatelný nárůst prostředků za opravy z důvodu stáři vozidla. 8

9 V. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem Rozdělení majetku do čtyř následujících skupin: 1) Drobný hmotný majetek vedený v operativní evidenci od 0,- Kč do 500,- Kč stav k ,43 Kč stav k ,43 Kč Nárůst během roku 2008 byl 3.204,00 Kč, nebyl likvidován starý nefunkční majetek. 2) Drobný dlouhodobý (software) nehmotný majetek vedený v účetní evidenci od 500,- Kč do ,- Kč, na účtu 018 stav k ,25 Kč stav k ,75 Kč Nárůst byl způsobem nakoupením programů za 3.824,50 Kč. Likvidace 0. 3) Samostatné movité věci a soubory vedený v účetní evidenci nad ,- Kč na účtu 022, Stavby - bez ohledu na pořizovací cenu v účetní evidenci na účtu 021 od 0,- Kč stav k Kč stav k Kč Nárůst zapříčinily: nákupy vitrín do muzejní expozice ve výši ,50 Kč, kopírky pro MKV ve výši ,00 Kč, detektoru kovů ,00 Kč, souboru pro digitalizaci dat ,- Kč. Dále byla proplacena projektová dokumentace přestavby MKV ,00 Kč. Tyto uvedené investiční nákupy byly dotovány z investičního fondu odboru kultury Královéhradeckého kraje. Likvidace 0 Kč. 4) Drobný hmotný dlouhodobý majetek vedený v účetní evidenci od 500,- do ,- Kč, na účtu 028 stav k ,21 Kč stav k ,21 Kč Nákupy: Nárůst ,- Kč za výpočetní techniku do 40,0 tisíc Kč, laboratorní váhy 2 ks, žehlící prkna pro sbírkové předměty 2 ks, vlhkoměry do dep. Likvidace starého nefunkčního majetku v této položce činí 0. Pohledávky po splatnosti Nebyly a nejsou nevyřešené pohledávky po splatnosti. 9

10 VI. Komentář k přehledu o tvorbě a čerpání peněžních fondů Stav a krytí fondů příspěvkové organizace k v tis. Kč Název fondu Stav fondu k Tvorba fondu r z fin. vypořádání z odpisů z inv. dotací Čerpání fondu k Stav fondu k Finanční krytí Fond reprodukce ,28 0, , , , , ,78 investičního majetku 916 Rezervní fond , ,97 x 0, , , , Fond odměn ,90 0,00 x x , , , FKSP , ,80 x x , , , Celkem , , , , , , ,99 Příděl do rezervního fondu roku 2008 byl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku Čerpání v roce 2008: ,00 na krytí nákladů konce roku z důvodu nedostatečné výše příspěvku na náklady organizace. Příděl fondu reprodukce tvoří odpisy organizace za rok Z vlastního fondu reprodukce byla čerpána částka ,50 na opravu a údržbu budovy MKV. Z fondu reprodukce kraje v roce 2008 byly hrazeny: vitríny do expozice, kopírka do MKV, detektor kovů, soubor pro digitalizaci dat, stavební dokumentace na přestavbu v MKV. Odvod do rozpočtu zřizovatele činil celkem ,- Kč, plánovaná část odvodu za odpisy rok Příděl fondu kulturních a sociálních potřeb je utvořen z dotací 2% z vyplacených hrubých mezd za rok Čerpání FKSP tvoří příspěvek na stravování, zakoupení věcných darů zaměstnancům k životnímu výročí a zakoupení vstupenek na Poláčkovo léto v Rychnově nad Kněžnou a výlet zaměstnanců na výstavu G. Climt do Vídně. Fond odměn nebyl v roce 2008 dotován, čerpání ,00 Kč na krytí ztráty hospodaření roku

11 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou tel.: Plán inventarizací majetku a závazků MGOH Rychnov nad Kněžnou na rok 2008 Účtová třída Předmět inventarizace Způsob provedení 0 Investiční majetek 1 Zásoby 2 Finanční účty 3 Zúčtovací vztahy 9 Fondy, rezervy Termín provedení inventarizace Hmotný majetek do 500,- Kč Operativní evidence Drobný hmotný dlouhodobý majetek nad 500,- do ,- Účetní evidence Stavby Bez ohledu na pořizovací cenu Účetní evidence Drobný nehmot. dlouhodobý majetek nad 500,- do ,- Účetní evidence inventarizace Fyzická Fyzická Fyzická Fyzická Fyzická Určení odpovědnosti Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Samostatné movité věci a soubory m.věcí Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Nad , Účetní evidence 022 Materiál na Fyzická Předseda DIK č.1 skladě Zboží na skladě Fyzická Předseda DIK č.1 Bankovní účty Předseda DIK č.1 Peníze, peněžní Fyzická Předseda DIK č.1 prostředky v hotovosti Ceniny -známky, stravenky, vstupenky Fyzická Předseda DIK č.1 Pohledávky, Předseda DIK č.1 závazky Fondy,rezervy Předseda DIK č.1 Podrozvahové účty Zapůjčené zboží v komisi Fyzická Předseda DIK č.1 11

12 Hlavní inventarizační komise: předseda: Eva Horáková - která je současně členové: Jitka Zapletalová i likvidační komisí Mgr. Pavla Dytrtová ESOP p. Šmídová - za účetní evidenci Dílčí inventarizační komise: č.2 předseda: Mgr. Pavla Dytrtová - ek.úsek, Synagoga členové: Irena Krejčí Eva Horáková č.3 předseda: Miroslava Prokopcová - knihovna členové: Irena Krejčí Vladimír Jarý č. 4 předseda: Josef Ouřada - archeologie, konzerv.dílna členové Tomáš Sládek depozitáře,kancelář Jitka Zapletalová č. 5 předseda: Miroslava Prokopcová - přírodovědná část členové: Hana Voškerušová sklady, kanceláře Alena Imrichová č. 6 předseda: Jitka Zapletalová - fotografická dílna členové: Josef Ouřada Vladimír Jarý č.7 předseda: František Vacek - zámek členové: Eva Horáková Karel Jaroš č. 8 předseda: Mgr. Pavla Dytrtová - Vamberk členové: Marie Hulcová Alexandra Kulhavá č. 9 předseda: Jitka Zapletalová - galerie členové: František Vacek Karel Jaroš Zápis o seznámení s průběhem inventarizace majetku Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou provedené ke dni Seznámení s plánem inventarizace v roce zodpovídá Eva Horáková. 2. Hlavní inventarizační komise do zpracuje zápisy a porovná rozdíly s účetní evidencí. Doplní případné změny. 3. Případné připomínky v průběhu inventarizace budou průběžně řešeny. Tiskopisy - plán inventarizace, zápis se seznámením o inventarizaci obdrželi: Jitka Zapletalová... Miroslava Prokopcová... Josef Ouřada... František Vacek... Mgr. Pavla Dytrtová... Schválila dne Irena Krejčí ředitelka Muzea a galerie Orlických hor 12

13 Inventarizační zápis inventarizační komise z provedené řádné inventarizace majetku a závazků v MGOH v Rychnově nad Kněžnou ke dni Hlavní inventarizační komise pro rok 2008 byla ustavena v tomto složení: Hlavní inventarizační komise: č.1 předseda: Eva Horáková - která je současně i likvidační komisí členové: Jitka Zapletalová Mgr. Pavla Dytrtová ESOP Ivana Šmídová - za účetní evidenci 2. Složení dílčích inventarizačních komisí pro rok Dílčí inventarizační komise: č.2 předseda: Mgr. Pavla Dytrtová - ek.úsek, Synagoga členové: Irena Krejčí Eva Horáková č.3 předseda: Miroslava Prokopcová - knihovna členové: Irena Krejčí Vladimír Jarý č. 4 předseda: Josef Ouřada - archeologie, konzerv.dílna členové Tomáš Sládek depozitáře,kancelář Jitka Zapletalová č. 5 předseda: Miroslava Prokopcová - přírodovědná část členové: Hana Voškerušová sklady, kanceláře Alena Imrichová č. 6 předseda: Jitka Zapletalová - fotografická dílna členové: Josef Ouřada Vladimír Jarý č.7 předseda: František Vacek - zámek členové: Eva Horáková Karel Jaroš č. 8 předseda: Mgr. Pavla Dytrtová - Vamberk členové: Marie Hulcová Alexandra Kulhavá č. 9 předseda: Jitka Zapletalová - galerie členové: František Vacek Karel Jaroš 3. Řádná inventarizace majetku a závazku v MGOH v Rychnově nad Kněžnou byla provedena ke dni , fyzické inventury byly ukončeny Výsledky fyzické inventury byly zaznamenány v inventarizačních soupisech, které byly do konce účetního období upraveny o přírůstky a úbytky. 5. Dne 12. ledna 2008 byly výsledky inventarizace odsouhlaseny s účetní a operativní evidencí, porovnání provedla Ivana Šmídová za účetní firmu ESOP Eva Horáková ekonom MGOH a Jitka Zapletalová, pracovnice která vede operativní evidenci. 6. Výsledky inventarizace majetku a závazků k jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a byly odsouhlaseny na rozvahu organizace k Nebyly zjištěny manka a přebytky. Účtová Předmět inventarizace Skutečný Stav v Účetní stav Rozdíl třída (fyzický) operativ.ev. Čísla účtů stav 0 Drobný hmotný , ,43 0 Jen v opera- 13

14 Investiční Majetek majetek do 500,- BHIM Operativní evidence Drobný hmotný dlouhodobý majetek od 500,- do ,- PHIM Účetní evidence 028 Stavby OHIM bez ohledu na pořizovací cenu Účetní evidence 021 Drobný nehmotný dlouhodobý majetek nad 500,- do ,- CHIM Účetní evidence , , , , , , , , ,75 0 Samostatné movité , , ,95 0 věci a soubory a soubory m.věcí nad ,-OHIM Účetní evidence Nedokončená výroba , , , Publikace na skladě , , , Vlastní publikace v , , ,19 0 komisi Hlavní bankovní účet , , Účet FKSP , , Pokladna hlavní 9.713, , , Ceniny - stravenky 5.040, , ,00 0 Známky 311 Odběratelé , , Poskytnuté provozní , ,00 0 zálohy Poskytnuté zálohy na , ,00 0 el. energii 321 Dodavatelé , , Ostatní závazky Zaměstnanci , , Ostatní pohledávky 8.340, ,00 0 za zaměstnanci 336 Zúčt. SZ a ZP , , Daň z příjmů-pohledáv Ostatní přímé daně , , Pohledávky z komis Srážky z mezd 663,00 663, Náklady příštích , ,10 0 období 389 Dohadné účty , ,00 0 pasivní 901 Fond investičního , ,50 0 majetku 902 Fond oběžného , , tiv. evidenci

15 majetku 911 Fond odměn , , FKSP , , Rezervní fond , , Fond reprodukce majetku , , V roce 2008 nebyla provedena likvidace starého a opotřebeného majetku. 8. Byla zkontrolována právní a technická dokumentace k nemovitosti, která je uložena u ředitele MGOH. Inventarizační komise svými podpisy potvrzuje, že inventarizace byly provedeny fyzickým a dokladovým způsobem. Žádné hospodářské prostředky nebyly zatajeny. Výsledky inventarizace byly porovnány s účetní a operativní evidencí. Zpracovala: Eva Horáková, ekonomka, předseda IK Souhlas ředitele MGOH: Irena Krejčí ředitelka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 15

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2005 V roce 2005 jsme provedli 3 rozpočtové změny: viz. přiložené dokumenty 1) Rozpočtová změna č. 1

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 29 577 891.50 9 633 014.09 19 944 877.41 12 809 000.00 A. Stálá aktiva 27 474 140.72 9 633 014.09 17 841 126.63 10 933 000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 84 169.00

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXC ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXC ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 38 230 895,26 18 938 871,66 19 292

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8

Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8 Zpráva o v ý s le dku inven ta r iz a c e ma je tk u a z á v a z k ů mě s ta L ipn ík n a d Bečvo u k 3 1.1 2.2 0 0 8 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka, provedlo fyzickou a dokladovou

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM Chlum č.p. 16 Nalžovice 26293 IČ 71000461 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 195 772 810,92 25 539 282,24 170 233 528,68 172 179 857,17

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy Sídlo: čp. 39 569 35 Mladějov na Moravě Právní forma: příspěvková organizace

Více

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení:

II. Složení ústřední inventarizační komise Starosta jmenoval dne 20.09.2010 ústřední inventarizační komisi (ÚIK) ve složení: Z p r á v a o v ý s l e d k u i n v e nt a r i z a c e m a j e t k u a z á v a z k ů m ě s t a L i p n í k n a d B e č v o u k 3 1. 1 2. 2 0 1 0 I. Úvod Město Lipník nad Bečvou, co by účetní jednotka,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 083267 Název: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 43 387 863,19 29 711

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00064564 Název: DIVADLO GONG-KVS CENTRUM 253 AKTIVA CELKEM 60 747 571,69 22 670 193,74 38 077 377,95

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 5 710 102.02 3 591 581.90 2 118 520.12 1 956 661.44 A. Stálá aktiva 3 867 681.40 3 591 581.90 276 099.50 328 836.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 68730799 Název: Základní umělecká škola Ivanovice na Hané AKTIVA CELKEM 6 107 237,59 4 144 706,70 1

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 64202313 Název: Základní škola 5.května Dvůr Králové AKTIVA CELKEM 8 227 873,54 4 562 585,50 3 665 288,04

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 423 677,93 3 212 421,96 3 211 255,97 2 426 163,98 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 599

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Licence: DI0E XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DI0E XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70983283 Název: ZS a MS Svetla pod Jestedem 2499 AKTIVA CELKEM 1 370 733,72 1 370 733,72 1 318 352,93

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Účetní jednotka: Obec: Račice IČ: 16981901 Datum zpracování: 15. 01. 2016 Den zahájení inventarizace: 30. 12. 2015 Den ukončení inventarizace: 15. 01. 2016 Den, ke kterému

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 198 053 419,78 30 237

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 11 747

Více