Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 534 450 e-mail. moh@moh."

Transkript

1 Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou tel.: IČO: Rozbor hospodaření Muzea a galerie Orlických hor za rok 2008 ekonomická část 1

2 II. Plnění úkolů v personální oblasti Přehled o pracovnících a platech za rok 2008 Skutečnost Skutečnost Index v % Ukazatel rok 2007 rok 2008 rok 07/08 Přepočtený počet pracovníků / plán 18,00 18,00 100,00 Skutečnost 18,14 18,09 99,72 Fyzický počet pracovníků / plán 21,00 21,00 100,00 skutečnost 20,28 20,21 99,65 Finanční prostředky , ,00 104,88 na platy v Kč Průměrný , ,34 105,17 měsíční plat v Kč OON v Kč , ,00 167,07 (dohody) Struktura počtu zaměstnanců k Struktura zaměstnanců MGOH je utvořena převážně z odborných pracovníků - archeologů, historika, botaniků, knihovníka, výtvarníka, konzervátora, fotografa, dokumentaristů, správců sbírek a průvodců. Zařazení v platových třídách: do 12 třídy byli zařazeni 4 pracovníci, v 11 platové třídě byli zařazeni 4 pracovníci, v 10 platové třídě byli zařazeni 4 pracovníci, v 9 platové třídě byli zařazeni 2 pracovníci, v 8,6 a 2 platové třídě bylo zařazeno po 1 pracovnici, v 5 platové třídě bylo během roku 2008 zařazeno 5 pracovnic průvodkyň v expozicích muzea a galerie. Průměrná platová třída za rok 2008 je 8,68. Ke konci sledovaného období pracovalo v muzeum a galerii 16 odborných pracovníků, jedna ekonomka a jedna uklizečka. V organizaci pracuje zapracovaný a stabilní tým odborných pracovníků, i když v průběhu roku došlo k výměně konzervátora. 2

3 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1) Oblast výnosů organizace Provozní dotace - celkem Provozní dotace , , ,00 100,00% 6917 Zvýšení limitu mzdových prostředků , , ,00 100,00% 6914 Dotace Město RK ,00 0, ,00 100,00% Celkem dotace , , ,00 100,00% Tržby za vlastní publikace Tržby za vlastní publikace , , ,50 94,41% Celkem , , ,50 94,41% Tržby ze vstupného Tržby ze vstupného , , ,00 124,40% Celkem , , ,00 124,40% Tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje služeb 0, ,00 0,00 0,00% 6025 Ostatní služby prefakturace 0,00 680,00 855,00 0,00% 611 Změna stavu nedokončené výroby 0, , ,00 0,00% 613 Změna stavu zásob výrobků 0, , ,17 0,00% 6441 Přijaté úroky /hlavní činnost 0,00 145,67 92,80 0,00% 6481 Zúčtování fondů-rezervní fond , , ,00 100,00% Zúčtování fondů-čerp. mezd z FO ,00 0, ,00 100,00% Zúčtování fondů-čerp. z ivnes.fondu ,50 0, ,50 100,00% 6492 Přijaté dary 0,00 400, ,00 0,00% 6494 Ostatní výnosy 0, ,00 0,00 0,00% Celkem , , ,13 86,56% Pronájem Vamberk Pronájem Vamberk , , ,00 100,00% Celkem , , ,00 100,00% Tržby za archeologický dozor Tržby za archeologický dozor , , ,00 223,94% Celkem , , ,00 223,94% Celkem tržby a příspěvky , , ,63 104,47% 3

4 2) Oblast nákladů organizace Účet Spotřeba všeob. mat , , ,60 109,87% Sbírkové předměty , , ,00 106,67% Mat.na firem.auto,phm,nd,olej , , ,73 119,18% Knihy do knihovny 2 501, , ,60 132,34% Drob.hm.dlouhodob.majetek , , ,00 121,55% Ochranné pomůcky 3 000,00 0, ,00 112,50% Chemikálie do konzervátorské dílny 600,00 714,00 714,00 119,00% Předplatné 9 000, , ,00 120,40% 5015 Nákup publikace , ,00 101,03% Celkem , , ,93 111,02% Účet Spotřeba elektrické energie , , ,00 112,17% 5022 Vodné, stočné 6 500, , ,50 109,04% Celkem , , ,50 112,14% Účet Opravy a udržování , , ,78 112,94% Celkem , , ,78 112,94% Účet Cestovné , , ,00 115,27% Celkem , , ,00 115,27% Účet Náklady na reprezentaci 7 000, , ,00 91,70% Celkem 7 000, , ,00 91,70% Účet Ostatní služby , , ,40 108,19% 5181 Sklenářské práce ,00 0, ,00 129,54% Práce výr.povahy- expozice , , ,40 117,33% Školení a semináře , , ,20 115,36% Odpad , , ,00 111,96% Práce nevýr.povahy,účet.,kopír.,rev , , ,10 111,30% Služby spojené v.techn.+internet , , ,65 114,03% Inzerce , , ,00 122,80% Ostraha, zabezp.objektu , , ,20 117,95% Nájemné RK(kasárna,zámek) , , ,00 115,32% Nájemné garáž 8 000, , ,40 112,46% Poplatky spojům, telefony , , ,50 117,07% Poštovné 7 500, , ,00 113,17% Restaurátorské práce ,00 0, ,00 111,11% Drobný nehm.majet ,00 0, ,50 127,48% Náklady na seminář 0,00 700,00 360,00 0,00% Příspěvky na členství 5 500, , ,00 108,73% Stočné za srážkové vody , , ,00 118,84% Lékařské prohlídky 1 500, , ,00 78,53% Celkem , , ,35 114,92% 4

5 Účet Mzd.nákl.zaměst. v prac.poměru , , ,00 100,00% 5212 Mzd.nákl.dohody o provedení práce , , ,00 100,00% Celkem , , ,00 100,00% Účet Zákonné pojištění zaměstnanců , , ,00 112,02% Celkem , , ,00 112,02% Účet Příspěvek na obědy z prov. hl.č , , ,00 105,16% 5272 Zákon.soc.náklady-dotace FKSP , , ,80 101,13% Celkem , , ,80 103,09% Účet Provize ze stravenek Gastro 1 200, , ,00 103,83% Celkem 1 200, , ,00 103,83% Účet Ostatní daně a poplatky 4 000, , ,00 108,00% Celkem 4 000, , ,00 108,00% Účet Poplatky bance hl.činnost , , ,00 113,03% 5492 Pojištění majetku , , ,00 112,09% Technic. zhodnocení do 40 tis.kč 0,00 0, ,00 0,00% 5493 Ostatní mimořádné náklady 0,00 102,00-0,10 0,00% Celkem , , ,90 149,47% Účet Odpisy , , ,00 118,49% Celkem , , ,00 118,49% Náklady celkem , , ,26 106,12% Investiční dotace nákup autom. Romster 0, ,00 0,00 0,00% Neinvestiční dotace vitrína v MKV 0, ,50 0,00 0,00% Vitríny expozice ,50 0, ,50 100,00% Kopírka MKV ,00 0, ,00 100,00% Detektor kovů ,00 0, ,00 100,00% Digitalizace sbírkových dat ,00 0, ,00 100,00% Studie MKV ,00 0, ,00 100,00% Odvod do rozpočtu zřizovatele odpisy , , ,00 100,00% Celkové náklady ,26 Celkové výnosy ,63 Hospodářský výsledek ,63 Počet pracovníků přepočtený 18,00 18,09 5

6 Hospodaření organizace v roce 2008 bylo ovlivněno nedostatkem finančních prostředků. I když ve srovnání s rokem 2007 byla dotace vyšší o ,- Kč nestačilo to na pokrytí vzrůstajících nákladů na elektrickou energii, nájemné a nárůstu limitu mzdových prostředků a z toho odvozených odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Organizace skončila se záporným hospodářským výsledkem ve výši , 63 Kč i přesto, že organizace v souladu s platnou legislativou využila k časovému překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady rezervní fond, fond odměn i povoleného čerpání z vlastního investičního fondu. Zůstatky na fondech však nebyly v takové výši, aby mohly pokrýt tuto ztrátu. Výnosy roku 2008 Plán tržeb organizace zůstal ve stejné výši jako v roce Tržby ze vstupného byly v roce 2008 splněny a ve srovnání s rokem 2007 vyšší o 42,0 tisíc Kč. Plán tržeb za vlastní publikace nebyl splněn o 3,0 tisíce Kč, ukazuje se, že se i přes výrazné slevy jen velice obtížně prodávají starší tituly. Tržby za archeologický dozor přesáhly více jak dvakrát plánovanou výši a to díky většímu počtu drobných akcí a i větších výzkumů konaných ve spolupráci s Archeologickým ústavem Praha a Národním památkovým ústavem v Pardubicích a financovaných z finančních prostředků na PPZAV (Program podpory záchranných archeologických výzkumů). Organizace obdržela účelovou dotaci ve výši ,- Kč od Města Rychnov nad Kněžnou na zajištění výstavy v Orlické galerii, která byla zahrnuta do plánu oslav města ,- Kč se podařilo získat jako dar na částečné pokrytí nákupu sbírkového předmětu do MKV. Náklady roku 2008 Velkou položkou v rozpočtu muzea a galerie jsou výdaje za energie, u kterých byl ve srovnání s rokem 2007 zaznamenán nejvyšší nárůst. Ten je způsoben jednak zvýšením cen za energie, tak i vyšší spotřebou v organizaci. Budova ředitelství (majetek Města Rychnova nad Kněžnou) není tepelně izolovaná a přízemí budovy je již téměř rok prázdné a nevytápěné. Všechny prostory muzea jsou vytápěny el. enegii. Nárůst spotřeby byl zaznamenán i Muzeu krajky ve Vamberku, kde probíhala příprava nové expozice a musely se vytvořit podmínky pro její realizaci (vysoušení zdí a vitrín). Další velkou položkou jsou nájmy, neboť organizace sídlí v pronajatých prostorách (kromě MKV). V roce 2008 byl navýšen a splněn limit mzdových prostředků na ,- Kč, který nebyl zcela pokryt navýšením rozpočtu v průběhu roku. Organizace použila fond odměn. V souvislosti se mzdovým fondem stouply i zákonné odvody a odvody do fondu FKSP. Z této částky bylo vyplaceno ,- Kč na dohody o pracovní činnosti a provedení práce Z důvodu úsporných opatření byly zakoupeny pouze dva sbírkové předměty krajky.(viz zpráva o činnosti) Archeologický dozor se neodráží pouze v příjmové části rozpočtu, ale i v nákladové části. Na zajištění této činnosti se výdaje promítají do spotřeby pohonných hmot a v částce na nutné opravy auta z důvodu jeho stáří, aby byla alespoň zajištěna bezpečnost provozu vozidla již značně opotřebeného. Náklady na reprezentaci byly limitovány částkou 7.000,- Kč a i tento stanovený limit byl dodržen. Odpisy činily ,- Kč. Odvedená částka zpět na účet Krajského úřadu činila ,- Kč. V roce 2008 byl vydán další ročník sborníku Orlické hory a Podorlicko a náklady na tuto publikaci byly ,- Kč. Závěrem lze říci, že organizace ukončila rok 2008 se záporným hospodářským výsledkem i přes značná úsporná opatření a využití fondů, které však již nebyly v takové výši, aby tuto ztrátu pokryly. 6

7 3) Oblast finančního majetku Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Kód bankovního účtu Kód banky Počáteční stav k Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů Komerční banka RK , , ,22 Komerční banka RK , , ,08 Hlavní pokladna , , Ke konci vykazovaného období stavy cenin činily: poštovní známky: 0,00 stravenky: 5 040,00 ( 84 kusů x á 60,- Kč) Peněžní krytí Zůstatky fondů a hospodářský výsledek organizace nejsou kryty peněžními prostředky na účtu, vzhledem ke skladu publikací organizace, tento sklad není kryt peněžními prostředky již z minulých let. 4) Oblast dotací ze státního rozpočtu V roce 2008 nebyli pracovníci organizace zapojeni do řešení projektů dotovaných Ministerstvem kultury a ani z jiných organizací. 5) Investice Probíhající investiční akce: V roce 2008 organizace obdržela investiční dotace na nákup vitrín do muzejní expozice ve výši ,50 Kč, kopírky pro MKV ve výši ,- Kč, detektoru kovů pro archeologické oddělení ve výši ,- Kč, souboru pro digitalizaci dat ve výši ,- Kč a na zhotovení projektové dokumentace pro přestavbu MKV ve výši ,- Kč. Investiční prostředky byly čerpány v souladu se zadanými pravidly. 7

8 IV. Autoprovoz Muzeum a galerie Orlických hor vlastní jeden automobil značky ŠKODA FELICIA COMBI, rok výroby 1996, který byl zakoupen v autobazaru v roce Druhý automobil ŠKODA ROOMSTER byl zakoupen za investiční dotaci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v polovině roku Auto ŠKODA FELICIA je používáno převážně archeology na archeologické výzkumy. ŠKODA ROOMSTER je využit na stěhování sbírkových předmětů převážených z depozitářů do expozic při instalaci proměnných výstav, na služební cesty z důvodu školení a terénní výzkumy odborných pracovníků. Autem ŠKODA FELICIA bylo celkem ujeto kilometrů se spotřebou 783 litrů benzínu, průměrná roční spotřeba je 6,35 litrů na 100 kilometrů. Autem ŠKODA Roomster bylo celkem ujeto kilometrů se spotřebou 671 litrů benzínu, průměrná roční spotřeba je 7,20 litrů na 100 kilometrů. Na udržení dobrého technického stavu vozidla ŠKODA FELICIA jsou dle potřeby prováděny opravy odborným autoservisem. V této položce, jak již bylo uvedeno v komentáři k nákladům organizace, začíná být znatelný nárůst prostředků za opravy z důvodu stáři vozidla. 8

9 V. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem Rozdělení majetku do čtyř následujících skupin: 1) Drobný hmotný majetek vedený v operativní evidenci od 0,- Kč do 500,- Kč stav k ,43 Kč stav k ,43 Kč Nárůst během roku 2008 byl 3.204,00 Kč, nebyl likvidován starý nefunkční majetek. 2) Drobný dlouhodobý (software) nehmotný majetek vedený v účetní evidenci od 500,- Kč do ,- Kč, na účtu 018 stav k ,25 Kč stav k ,75 Kč Nárůst byl způsobem nakoupením programů za 3.824,50 Kč. Likvidace 0. 3) Samostatné movité věci a soubory vedený v účetní evidenci nad ,- Kč na účtu 022, Stavby - bez ohledu na pořizovací cenu v účetní evidenci na účtu 021 od 0,- Kč stav k Kč stav k Kč Nárůst zapříčinily: nákupy vitrín do muzejní expozice ve výši ,50 Kč, kopírky pro MKV ve výši ,00 Kč, detektoru kovů ,00 Kč, souboru pro digitalizaci dat ,- Kč. Dále byla proplacena projektová dokumentace přestavby MKV ,00 Kč. Tyto uvedené investiční nákupy byly dotovány z investičního fondu odboru kultury Královéhradeckého kraje. Likvidace 0 Kč. 4) Drobný hmotný dlouhodobý majetek vedený v účetní evidenci od 500,- do ,- Kč, na účtu 028 stav k ,21 Kč stav k ,21 Kč Nákupy: Nárůst ,- Kč za výpočetní techniku do 40,0 tisíc Kč, laboratorní váhy 2 ks, žehlící prkna pro sbírkové předměty 2 ks, vlhkoměry do dep. Likvidace starého nefunkčního majetku v této položce činí 0. Pohledávky po splatnosti Nebyly a nejsou nevyřešené pohledávky po splatnosti. 9

10 VI. Komentář k přehledu o tvorbě a čerpání peněžních fondů Stav a krytí fondů příspěvkové organizace k v tis. Kč Název fondu Stav fondu k Tvorba fondu r z fin. vypořádání z odpisů z inv. dotací Čerpání fondu k Stav fondu k Finanční krytí Fond reprodukce ,28 0, , , , , ,78 investičního majetku 916 Rezervní fond , ,97 x 0, , , , Fond odměn ,90 0,00 x x , , , FKSP , ,80 x x , , , Celkem , , , , , , ,99 Příděl do rezervního fondu roku 2008 byl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku Čerpání v roce 2008: ,00 na krytí nákladů konce roku z důvodu nedostatečné výše příspěvku na náklady organizace. Příděl fondu reprodukce tvoří odpisy organizace za rok Z vlastního fondu reprodukce byla čerpána částka ,50 na opravu a údržbu budovy MKV. Z fondu reprodukce kraje v roce 2008 byly hrazeny: vitríny do expozice, kopírka do MKV, detektor kovů, soubor pro digitalizaci dat, stavební dokumentace na přestavbu v MKV. Odvod do rozpočtu zřizovatele činil celkem ,- Kč, plánovaná část odvodu za odpisy rok Příděl fondu kulturních a sociálních potřeb je utvořen z dotací 2% z vyplacených hrubých mezd za rok Čerpání FKSP tvoří příspěvek na stravování, zakoupení věcných darů zaměstnancům k životnímu výročí a zakoupení vstupenek na Poláčkovo léto v Rychnově nad Kněžnou a výlet zaměstnanců na výstavu G. Climt do Vídně. Fond odměn nebyl v roce 2008 dotován, čerpání ,00 Kč na krytí ztráty hospodaření roku

11 VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, Rychnov nad Kněžnou tel.: Plán inventarizací majetku a závazků MGOH Rychnov nad Kněžnou na rok 2008 Účtová třída Předmět inventarizace Způsob provedení 0 Investiční majetek 1 Zásoby 2 Finanční účty 3 Zúčtovací vztahy 9 Fondy, rezervy Termín provedení inventarizace Hmotný majetek do 500,- Kč Operativní evidence Drobný hmotný dlouhodobý majetek nad 500,- do ,- Účetní evidence Stavby Bez ohledu na pořizovací cenu Účetní evidence Drobný nehmot. dlouhodobý majetek nad 500,- do ,- Účetní evidence inventarizace Fyzická Fyzická Fyzická Fyzická Fyzická Určení odpovědnosti Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Samostatné movité věci a soubory m.věcí Předseda DIK č.1,2,3,4,5,6,7,8, 9 Nad , Účetní evidence 022 Materiál na Fyzická Předseda DIK č.1 skladě Zboží na skladě Fyzická Předseda DIK č.1 Bankovní účty Předseda DIK č.1 Peníze, peněžní Fyzická Předseda DIK č.1 prostředky v hotovosti Ceniny -známky, stravenky, vstupenky Fyzická Předseda DIK č.1 Pohledávky, Předseda DIK č.1 závazky Fondy,rezervy Předseda DIK č.1 Podrozvahové účty Zapůjčené zboží v komisi Fyzická Předseda DIK č.1 11

12 Hlavní inventarizační komise: předseda: Eva Horáková - která je současně členové: Jitka Zapletalová i likvidační komisí Mgr. Pavla Dytrtová ESOP p. Šmídová - za účetní evidenci Dílčí inventarizační komise: č.2 předseda: Mgr. Pavla Dytrtová - ek.úsek, Synagoga členové: Irena Krejčí Eva Horáková č.3 předseda: Miroslava Prokopcová - knihovna členové: Irena Krejčí Vladimír Jarý č. 4 předseda: Josef Ouřada - archeologie, konzerv.dílna členové Tomáš Sládek depozitáře,kancelář Jitka Zapletalová č. 5 předseda: Miroslava Prokopcová - přírodovědná část členové: Hana Voškerušová sklady, kanceláře Alena Imrichová č. 6 předseda: Jitka Zapletalová - fotografická dílna členové: Josef Ouřada Vladimír Jarý č.7 předseda: František Vacek - zámek členové: Eva Horáková Karel Jaroš č. 8 předseda: Mgr. Pavla Dytrtová - Vamberk členové: Marie Hulcová Alexandra Kulhavá č. 9 předseda: Jitka Zapletalová - galerie členové: František Vacek Karel Jaroš Zápis o seznámení s průběhem inventarizace majetku Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou provedené ke dni Seznámení s plánem inventarizace v roce zodpovídá Eva Horáková. 2. Hlavní inventarizační komise do zpracuje zápisy a porovná rozdíly s účetní evidencí. Doplní případné změny. 3. Případné připomínky v průběhu inventarizace budou průběžně řešeny. Tiskopisy - plán inventarizace, zápis se seznámením o inventarizaci obdrželi: Jitka Zapletalová... Miroslava Prokopcová... Josef Ouřada... František Vacek... Mgr. Pavla Dytrtová... Schválila dne Irena Krejčí ředitelka Muzea a galerie Orlických hor 12

13 Inventarizační zápis inventarizační komise z provedené řádné inventarizace majetku a závazků v MGOH v Rychnově nad Kněžnou ke dni Hlavní inventarizační komise pro rok 2008 byla ustavena v tomto složení: Hlavní inventarizační komise: č.1 předseda: Eva Horáková - která je současně i likvidační komisí členové: Jitka Zapletalová Mgr. Pavla Dytrtová ESOP Ivana Šmídová - za účetní evidenci 2. Složení dílčích inventarizačních komisí pro rok Dílčí inventarizační komise: č.2 předseda: Mgr. Pavla Dytrtová - ek.úsek, Synagoga členové: Irena Krejčí Eva Horáková č.3 předseda: Miroslava Prokopcová - knihovna členové: Irena Krejčí Vladimír Jarý č. 4 předseda: Josef Ouřada - archeologie, konzerv.dílna členové Tomáš Sládek depozitáře,kancelář Jitka Zapletalová č. 5 předseda: Miroslava Prokopcová - přírodovědná část členové: Hana Voškerušová sklady, kanceláře Alena Imrichová č. 6 předseda: Jitka Zapletalová - fotografická dílna členové: Josef Ouřada Vladimír Jarý č.7 předseda: František Vacek - zámek členové: Eva Horáková Karel Jaroš č. 8 předseda: Mgr. Pavla Dytrtová - Vamberk členové: Marie Hulcová Alexandra Kulhavá č. 9 předseda: Jitka Zapletalová - galerie členové: František Vacek Karel Jaroš 3. Řádná inventarizace majetku a závazku v MGOH v Rychnově nad Kněžnou byla provedena ke dni , fyzické inventury byly ukončeny Výsledky fyzické inventury byly zaznamenány v inventarizačních soupisech, které byly do konce účetního období upraveny o přírůstky a úbytky. 5. Dne 12. ledna 2008 byly výsledky inventarizace odsouhlaseny s účetní a operativní evidencí, porovnání provedla Ivana Šmídová za účetní firmu ESOP Eva Horáková ekonom MGOH a Jitka Zapletalová, pracovnice která vede operativní evidenci. 6. Výsledky inventarizace majetku a závazků k jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu a byly odsouhlaseny na rozvahu organizace k Nebyly zjištěny manka a přebytky. Účtová Předmět inventarizace Skutečný Stav v Účetní stav Rozdíl třída (fyzický) operativ.ev. Čísla účtů stav 0 Drobný hmotný , ,43 0 Jen v opera- 13

14 Investiční Majetek majetek do 500,- BHIM Operativní evidence Drobný hmotný dlouhodobý majetek od 500,- do ,- PHIM Účetní evidence 028 Stavby OHIM bez ohledu na pořizovací cenu Účetní evidence 021 Drobný nehmotný dlouhodobý majetek nad 500,- do ,- CHIM Účetní evidence , , , , , , , , ,75 0 Samostatné movité , , ,95 0 věci a soubory a soubory m.věcí nad ,-OHIM Účetní evidence Nedokončená výroba , , , Publikace na skladě , , , Vlastní publikace v , , ,19 0 komisi Hlavní bankovní účet , , Účet FKSP , , Pokladna hlavní 9.713, , , Ceniny - stravenky 5.040, , ,00 0 Známky 311 Odběratelé , , Poskytnuté provozní , ,00 0 zálohy Poskytnuté zálohy na , ,00 0 el. energii 321 Dodavatelé , , Ostatní závazky Zaměstnanci , , Ostatní pohledávky 8.340, ,00 0 za zaměstnanci 336 Zúčt. SZ a ZP , , Daň z příjmů-pohledáv Ostatní přímé daně , , Pohledávky z komis Srážky z mezd 663,00 663, Náklady příštích , ,10 0 období 389 Dohadné účty , ,00 0 pasivní 901 Fond investičního , ,50 0 majetku 902 Fond oběžného , , tiv. evidenci

15 majetku 911 Fond odměn , , FKSP , , Rezervní fond , , Fond reprodukce majetku , , V roce 2008 nebyla provedena likvidace starého a opotřebeného majetku. 8. Byla zkontrolována právní a technická dokumentace k nemovitosti, která je uložena u ředitele MGOH. Inventarizační komise svými podpisy potvrzuje, že inventarizace byly provedeny fyzickým a dokladovým způsobem. Žádné hospodářské prostředky nebyly zatajeny. Výsledky inventarizace byly porovnány s účetní a operativní evidencí. Zpracovala: Eva Horáková, ekonomka, předseda IK Souhlas ředitele MGOH: Irena Krejčí ředitelka Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou 15

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1 1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov. Rozbor hospodaření za rok 2014 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov Rozbor hospodaření za rok 2014 Vypracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 13. 3. 2015 1 1. Rozpočet organizace

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T O B C E L I P O V Á za rok 2008 1. stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 2 181 316,73 změna stavu běžné účty peněžních fondů - 9 133 723,30

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Plán inventur na rok 2012

Plán inventur na rok 2012 Příloha č. 1 Plán inventur na rok 2012 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce Platnost: 1.10. 2012 30. 01. 2013 Ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Plán inventur na rok 2015

Plán inventur na rok 2015 Příloha č. 1 ke Směrnici č.1/2011 Plán inventur na rok 2015 Účetní jednotka: Obec Přílepy Identifikační číslo: 00639958 Vydávající orgán: Starostka obce: L.Daenemarková Platnost: 1.3.2015 31.01.2016 Ve

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 75027003 Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 150 927

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více