Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA DŮCHODCŮ ŠTÍTY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah: Úvodní slovo ředitelky organizace Základní informace o organizaci domov důchodců Štíty, p.o., Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty Krátce ze statistiky roku 2014 Přehled některých akcí pro uživatele v roce 2014 Z běžného dění Domova pro seniory Štíty Veřejný závazek Domova se zvláštním režimem Jedlí Krátce ze statistiky roku 2014 Přehled některých akcí pro uživatele v roce 2014 Z běžného dění Domova se zvláštním režimem Jedlí : Organizační struktura organizace k Rozbory hospodaření organizace Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace, včetně komentáře Fotogalerie aneb, co se nám také povedlo v roce

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE: Dovolte, abych Vám předložila Výroční zprávu o naší činnosti v roce Tento rok byl pro Domov důchodců, příspěvkovou organizaci, velmi výjimečný. Jde o řadu postupných a dílčích změn a aktivit, o kterých pojednává Výroční zpráva, ale o jedné zásadní- se zmíním již v úvodu: Od poloviny roku 2014 došlo k výměně na postu ředitele organizace. Pan ředitel Václav Vepřek odešel po letech práce pro Domov důchodců Štíty na zasloužený odpočinek a já jsem od 1. července 2014 novou ředitelkou. Pan ředitel odvedl kus dobré práce, na kterou může být náležitě pyšný a jeho výsledky jsou stále nesmazatelnou součástí naší organizace. Patří mu velký dík. Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace, poskytuje pobytové sociální služby již od roku 1999, od roku 2006 se k organizaci připojilo další pracoviště Domov se zvláštním režimem Jedlí. Mnohaletá tradice v poskytování pobytových služeb, to je, myslím si, dostatečným důkazem, že organizace má za dobu své existence pevné a nezastupitelné místo mezi poskytovateli sociálních služeb v Olomouckém kraji. Po celou dobu se však věnujeme především tomu nejdůležitějšímu - našim uživatelům. Smysl, poslání a úspěch naší práce můžeme vidět v zájmu a spokojenosti uživatelů s našimi službami, ve výčtu a statistice realizovaných služeb a projektů nebo také v dobrém hospodaření. Stále více si uvědomuji, že úspěch naší organizace stojí především na lidech na jejich pracovitosti, profesionalitě a laskavém přístupu celého týmu k uživatelům našich služeb, v neposlední řadě na podpoře našeho zřizovatele Olomouckého kraje a také veřejnosti. Proto obrovský dík zcela zaslouženě patří právě těmto všem, kteří mají lví podíl na úspěšném rozvoji poskytovaných sociálních služeb pro naše uživatele. Děkuji Vám! Lucie Pospíšilová ředitelka organizace Ve Štítech

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI DOMOV DŮCHODCŮ ŠTÍTY, p.o. Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace Identifikační číslo: Adresa: Na Pilníku 222, Štíty Telefon: Webové stránky: Identifikátor datové schránky: právnická osoba h5ikh5i Zřizovatelem Domova důchodců Štíty, příspěvková organizace, je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Organizace poskytuje dle zákona 108/2006 Sb, v platném znění,tyto registrované sociální služby: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Adresa: Na Pilníku 222, Štíty Domov důchodců Štíty (registrovaná služba domov pro seniory) vznikl v roce 1999 odloučením od Domova důchodců Šumperk. Rekonstrukcemi v letech 1999 (střecha) a 2000 (komplexní stavební rekonstrukce a modernizace) nabyl současné podoby s kapacitou 53 uživatelů. V prvním podlaží je kuchyň, jídelna a provozní prostory (kotelna, prádelna). Vybavením druhého podlaží je zvedací zařízení Roomer, sloužící k přepravě imobilních uživatelů. Zde se nachází deset dvoulůžkových pokojů, s převážně ošetřovatelskými lůžky. Třetí podlaží je určeno k bydlení 33 uživatelů, je zde patnáct dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový pokoj. Domov se zvláštním režimem Adresa: Jedlí 149, Zábřeh Provoz domova byl zahájen Kapacita Domova se zvláštním režimem Jedlí (registrovaná služba Domov se zvláštním režimem) je 45 uživatelů. Součástí jsou i ošetřovatelská lůžka pro uživatele, kteří vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči. Cílovou skupinou našeho domova jsou osoby, které jsou postižené Alzheimerovou chorobou, které nemohou žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Žádosti o poskytování výše uvedených sociálních služeb jsou k dispozici přímo na adrese dané sociální služby, na internetových stránkách organizace 4

5 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA PRO SENIORY ŠTÍTY Poslání Posláním našeho domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich rodinných vztahů a dalších blízkých osob. Snažíme se o to, aby naši uživatelé žili co nejběžnějším způsobem života. Jedná se o seniory, kteří si z nějakého důvodu nejsou schopni zajišťovat životní potřeby ve vlastním prostředí. Multidisciplinární pracovní tým (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život a podporuje je v sociálním začleňování dle jejich individuálních potřeb. Poskytujeme celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla celoroční stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy a od pondělka do pátku s výběrem ze dvou poledních menu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče základní sociální poradenství zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí sociálně terapeutické činnosti Cílová skupina senioři Kapacitně je služba omezena počtem 53 míst. Věkovou strukturu cílové skupiny tvoří: mladší senioři (60-80 let) starší senioři (nad 80 let) Pro koho není služba určena 5 pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení pokud žadatel není schopen pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci

6 pokud u žadatele byla diagnostikována duševní porucha, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití např. schizofrenie, maniodepresnivní psychóza, poruchy způsobené chronickým užíváním omamných a psychotropních látek, popř. alkoholismem žadateli, který vyžaduje 100% soukromí osobám se smyslovým postižením nevidomí, hluchoněmí, hluchoslepí a neslyšící, kteří vyžadují speciální péči (znakovou řeč, apod.) středně těžké, těžké, mentální postižení Cíle zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich potřeby a přání, včetně podpory stávající soběstačnosti uživatele podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby uživatelů (vztahy s rodinou a dalšími blízkými osobami) zajistit možnost společenského vyžití a rozšířit nabídku každodenních aktivizačních činností. Podporovat aktivní zapojení uživatelů na pravidelných setkáních Výboru obyvatel zkvalitňovat službu podle nových metodik a poznatků (vzdělávání zaměstnanců) zvýšit informovanost o námi poskytované službě i mimo Olomoucký kraj Zásady poskytování služby Zachování důstojnosti Posilování samostatnosti Individuální přístup Přizpůsobení se vůli uživatele Sdílení informací Možnost volby 6

7 KRÁTCE ZE STATISTIKY ROKU 2014: Struktura uživatelů k Celkový počet uživatelů k : 53 Muži 22 Ženy.. 31 Počet uživatelů 31; 58% 22; 42% muži ženy Věková struktura uživatelů: Průměrný věk uživatelů : 70,38 Celkový počet uživatelů dle věku: Věková struktura 21% 0% 17% 17% 45% 3 až 6 let 7 až 12 let 13 až 18 let 19 až 26 let 27 až 65 let 66 až 75 let 76 až 85 let 86 až 95 let nad 95 let Počet zemřelí : 3 Počet přijatí : 3 7

8 Obložnost lůžek 2014 : I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. počet uživatelů 52,09 52,6 51,3 52,5 52,3 52,9 52,8 52,8 52,5 52, kapacita obložnost % 98,29 99,3 96,9 99,1 98,8 99,8 99,6 99,6 99,1 99,8 98,1 100 Uživatelé trvale upoutání na lůžko: 9 Mobilní za pomoci druhé osoby : 21 Příspěvek na péči : Přehled příspěvků na péči 24% 11% 23% bez příspěvku I.stupeň 23% 19% II.stupeň III.stupeň IV.stupeň Počet uživatelů bez příspěvku 6 I. Stupeň PnP 12 II. Stupeň PnP 10 III. Stupeň PnP 12 IV. Stupeň PnP 14 8

9 Úhrady uživatelů Plná úhrada (9450,-Kč): 15 uživatelů Snížená úhrada : 37 uživatelů Průměrná úhrada uživatele : 8250,38Kč Přehled úhrad za rok % 71% plná úhrada snížená úhrada 9

10 PŘEHLED NĚKTERÝCH AKCÍ PRO UŽIVATELE V ROCE 2014 Duben Pálení čarodejnic konané v prostorách domova, pozvání přijali i klienti z DZR Jedlí Květen Vzpomínky na 30. léta manželů Procházkových vystoupení konané v jídelně domova Den otevřených dveří ZŠ Štíty Červen Zahradní slavnosti v DZR Jedlí Červenec, srpen Vystoupení Karla Šedivého v prostorách domova Dopolední procházka do zdejšího Acrobartparku Aleše Valenty Zahradní slavnost aneb námořnická šaráda v Šumperku DPS Alžběta Přednáška konaná v domově na téma: Trekové hole Září Sportovní hry v Domově důchodců Šumperk Oslava 20let založení domova důchodců Libina Říjen Pro imobilní uživatele výlet do Kavárny Zábřeh Listopad 1.Svatomartinská slavnost, pořadatelem Domov důchodců Štíty, konaná v prostorách zdejšího kulturního domu Prosinec Zapojili jsme se do projektu Dentální hygiena aneb Zdravá ústa na Hané Vánoční vystoupení Olomouckých trubačů, dětí ze ZŠ a MŠ Štíty 10

11 Z BĚŽNÉHO DĚNÍ DOMOVA PRO SENIORY ŠTÍTY : 3x za měsíc naše uživatele navštěvuje psycholog Mgr.Březa 1x za měsíc dochází Paní Hana Mosnerová provádět muzikoterapii a 1x za měsíc canisterapii. 1x za měsíc probíhá Mše Svatá v prostorách domova, pod vedením pana faráře ze Štítů. Pravidelně jednou za 6týdnů do domova dochází pedikérka a kadeřnice, kde nabízí své služby našim uživatelům, kteří nemohou díky svému zdravotnímu stavu využívat tyto služby v obci. V ateliéru (klubovně) Domova jsme pravidelně prováděli skupinovou i individuální aktivizaci a výtvarné činnosti, trénink paměti, procvičování jemné motoriky, zpěv lidových písní, prohlížení časopisů, vzpomínkovou terapii. Zpestřením byly rovněž drobné ruční práce (zdobení a odstrojování vánočních stromečků, malování kraslic, zdobení věnce, zdobení pomlázky, setí obilí, výzdoba interiéru domova). V případě příhodného počasí realizujeme vycházky do okolí, posezení v zahradě. Všechny aktivity a účast na jednotlivých akcích se vždy odvíjejí od momentálního zdravotního a psychického stavu jednotlivých uživatelů, vždy respektujeme individualitu každého uživatele. V Domově působí také Výbor obyvatel, který pořádá pravidelně jednou za měsíc schůzky s vedením domova (schůzek se pravidelně zúčastňuje ředitelka organizace, vedoucí kuchyně, vedoucí sociálního úseku, vedoucí ošetřovatelsko -zdravotního úseku, sociální pracovnice). Na těchto schůzkách jsou zaznamenávány případné požadavky uživatelů Domova, předávají se informace o nejbližším dění v Domově, nabídka aktivit apod. Začali jsme také pořádat pravidelné Dny ředitelky, které jsou určeny jak uživatelům, tak i případným rodinným příslušníkům uživatelů, zájemcům o službu apod. 11

12 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEDLÍ Poslání Posláním Domova důchodců Štíty-Jedlí, p.o. je podpora fyzické a psychické soběstačnosti osob s Alzheimerovou chorobou po co nejdelší dobu. Péči zajišťujeme multidisciplinárním týmem (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) s důrazem na individuální potřeby uživatelů. Samozřejmostí je důstojné prostředí a zacházení. Naše služba je koncipována tak, aby zachovávala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života. Cíle podporovat vztahy uživatelů s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami podporovat stávající soběstačnost uživatelů zkvalitňovat službu podle nových metodik a poznatků. Revidovat stávající metodiky. vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času a rozšířit nabídku zájmových činností zvýšit počet pracovníků v přímé péči (spolupráce s dobrovolníky) Zásady poskytované sociální služby Individuální přístup Sdílení informací Respekt a důstojnost uživatelů Zásada flexibility Možnost volby Cílová skupina osoby postižené Alzheimerovou chorobou. Věkovou strukturu cílové skupiny tvoří: dospělí od 50 let Kapacitně je služba omezena počtem 45 míst. 12

13 KRÁTCE ZE STATISTIKY ROKU 2014: Struktura uživatelů k Celkový počet uživatelů k : 45 Muži 6 Ženy.. 39 Počet uživatelů muži; 6; 13% ženy; 39; 87% muži ženy Věková struktura uživatelů: Průměrný věk uživatelů : 84,27 Počet zemřelí: 7 Počet přijatí: 10 Počet propuštění: 2 13

14 Celkový počet uživatelů dle věku: Věková struktura nad 95 let ; 1; 2% let ; 6; 13% let ; 20; 45% let; 18; 40% let let let nad 95 let Obložnost lůžek 2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII počet uživatelů 44,55 44,57 44,45 44, , ,57 43,26 44,67 45 kapacita obložnost % 99,00 99,04 98,78 99,93 100,00 99,18 100,00 100,00 99,04 96,13 99,27 100,00 Uživatelé trvale upoutaní na lůžko: 24 Uživatelé mobilní za pomoci druhé osoby: 21 14

15 Příspěvky na péči Uživatelé bez příspěvku 0 I. stupeň závislosti 1 II. stupeň závislosti 1 III. stupeň závislosti 11 IV. stupeň závislosti 32 Přehled příspěvků na péči I. stupeň závislosti ; 1; 2% II. stupeň závislosti; 1; 2% III. stupeň závislosti; 11; 24% IV. stupeň závislosti; 32; 72% I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti Úhrady uživatelů počet uživatelů plná úhrada (9900 Kč) 12 snížená úhrada 33 15

16 plná úhrada (9900,- Kč); 12; 27% snížená úhrada; 33; 73% plná úhrada (9900,-Kč) snížená úhrada Průměrná úhrada uživatele: 9026 Kč 16

17 PŘEHLED NĚKTERÝCH AKCÍ PRO UŽIVATELE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM V ROCE 2014 Pokud máme možnost, odjíždíme z domova na výlety, do společnosti. Duben Velikonoční výstava v Domově Paprsek v Olšanech Květen prohlídka Léčebných lázní Bludov Zahradní slavnost Červenec, srpen Zahradní slavnost v PONTIS Šumperk povídání o fuchsiích v domově ve Štítech Září Sportovní hry v Domově důchodců Šumperk Oslava 20let založení domova důchodců Libina Jiřinková slavnost Listopad 1.Svatomartinská slavnost, pořadatelem Domov důchodců Štíty Prosinec v rámci mezigeneračního setkávání došlo ke třem setkáním s dětmi z místní Mateřské a Základní školy, s nimiž jsme společně pekli vánoční cukroví Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Jedlí Vytváříme podmínky pro setkávání uživatelů s veřejností, s rodinnými příslušníky - v měsíci květnu Zahradní slavnost - v měsíci září Jiřinkovou slavnost - Dny pro veřejnost 9. a 10. října

18 Z BĚŽNÉHO DĚNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEDLÍ : V domově v Jedlí vytváříme podmínky pro aktivní prožívání volného času. Snažíme se nabídnout našim uživatelům pestrý program, aby si každý mohl najít pro sebe něco, co ho naplňuje, něco co je mu blízké. Plán aktivit vytváříme vždy na týden, abychom mohli pružně reagovat na nově vzniklé potřeby našich uživatelů. Uživatelé se mohou účastnit na základě svého rozhodnutí individuálních i společných aktivit. Pravidelně do domova jezdí terapeuti s canisterapií, s felinoterapií. Uživatelé společně s pracovníky pečují o zakrslého králíka a andulky. Od pololetí začal jezdit pravidelně tým psychologů se synergicko - reflexní terapií. Pravidelně jezdí terapeutka s muzikoterapií. Pečeme moučníky, nabízíme kulturní vystoupení převážně hudební, jezdí k nám pravidelně pan děkan sloužit mše i individuálně na návštěvy za uživateli, kteří si toto vyžádají. Promítáme filmy, pracujeme s reminiscencí. Pracujeme s keramickou hlínou. Každých šest týdnů dojíždí do domova kadeřnice, pedikérka. I zde jsme začali také pořádat pravidelné Dny ředitelky, které jsou určeny jak uživatelům, tak i případným rodinným příslušníkům uživatelů, zájemcům o službu apod. 18

19 19

20 Domov důchodců Štíty WR :33:49 List 0001 VYSLEDKA Výsledovka firmy / Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY TŘÍDA 5 Naklady Sp.mat.-talíře,hrničky(kuchyně Spot.mater.-potraviny Spotřeba mater.-odborná publ Spot.mater.-různé,provozní Spotřeba mater.-čist.prostřed Spotřeba mater.-ochrané pomůck Spot.mater.-klubovna(terapie) Spot.mater.-(prostěr.,povlečen Spotř.mater.-DHM do 499,-Kč DDHM od 500,- do 2999,-Kč Tiskopisy,kancel.potřeby Ost.mater.-provoz(elekr.údržba Ost.mater.-provoz-sesterna Ost.mater.-pleny-uživat. Jedlí Ost.mater.-uživatelé z PnP Spotřeba PHM -2M Spotř. M -auta,sekačky a různé Spotřeba PHM -sekačka Spotřeba PHM -3M Spotreba materialu Spotřeba el.energie Spotřeba - vodné, stočné Spotřeba - plyn Spotřeba - plyn,voda,ener.dč Spotreba energie Opr.a udrz.(montáže,vybavení) Opravy a udrz.(budovy a různé) Opravy a udrz.(maleb v objektu Opravy a udrz.(oprava vozů ) Opravy a udrzovani Cestovne Ostatni sluzby-zdravotní péče Jiné ost.nákl.-popl.bance Jiné ost.nákl.-popl.bance FKSP Jiné ost.nákl.-popl.bance DEPO Ost.služby-odborné(auditorské) Ost.služ-poštovné Ost.služby-deratizace Ost.služby-školení zaměst Ost.služby-rozhlas,televize Ost.sl.-opr.a údrž.prog.novela Ost.služby-odborné(účet.daňov Ost.služby-svoz odpadů Ost.služby-honoráře (hudební Ost.služby-správ.poplatky Ost.služby-tech.dohled (ČOV) Ost.služby-servis(výtahy) Ost.služby-tech.prohlídka vozu Ost.služby-uživatelé z PnP

21 Domov důchodců Štíty WR :33:49 List 0002 VYSLEDKA Výsledovka firmy / Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY Ost.služby-kurzy-odborné Ost.služby-(SUPERVIZE )zaměst Ost.služby-semináře-zaměstnanc Ost.služby-psycholog.poradenst Ost.služby-zahradní (údržba) Služby-pronájem budovy,pozemku Služby-pronájem (vozíku) Služby-revize,servis(plyn,ener Služby-požární ochrany Služby-telefon Št Služby-různé provozní Služby-telefon Jed Služby-členský příspěvek APSS Služ.-mob ředitelka Služ.-mob účetní Služ.-mob vrch.Štíty Služ správce Jedlí Služ Hýblová-Jedlí Služ staniční-Jedlí Služ staniční-Jedlí Služ ved.kuch.-Štít Služ staniční-Štíty Služ Havlíček Štíty Služ Mularčík Jedlí Služ sesterna Štíty Služ sesterna Jedlí Služ soc.prac.Štíty Služ soc.prac.Jedlí Služby-reklama,inzerce Ostatni sluzby Mzdove naklady-mpsv Mzdove naklady Mzdo.nak.-náhrady nemoc Štíty Mzd.nak.-náhr.nemoc -sestry Mzd.nak.-náhr.nemoc -sestry Mzdove naklady-mpsv Mzdove naklady Mzdove naklady-refundace Mzdove nak.-náhr.nemoc-jedlí Mzdove naklady-dohody Mzdove naklady-zdr.sestry Mzd.nakl.- Počítač.služba Mzdove naklady Sociální pojištění- MPSV Zdr.pojištění- MPSV Zdr.pojištění Socialní pojištění Sociální pojištění- MPSV Zdravotní pojištění- MPSV Zdravotní pojištění Sociální pojištění Odvody z dohod -soc.zdr.pojiš Odvody soc.zdr.poj-zdr.sestry Odvody soc.zdr.poj-úp Šumperk

22 Domov důchodců Štíty WR :33:49 List 0003 VYSLEDKA Výsledovka firmy / Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY 524 Zakonne socialni pojisteni Jiné ost.nákl.-zák.poj.zaměst Zakonne soc.nakl.- pojisteni Zdravot.prohlídky-zaměstnanců Zakonne socialni naklady Smluvní pokuty- RWE Energie Ost.náklady -náhr.pln.r Odpisy dlouh.nehm.a hmot.majet Tvorba a zaúčt.oprv.položek DDHM do ,-Kč DDHM od 3.000,- do ,-Kč DDHM do ,-Kč Třída celkem TŘÍDA 6 Vynosy Služby-(pobyt uživatelé) Služby-(příspěvek-péče) Služby-(strava-uživatelé) Služby- soukromé hovory Služby- za stravu(kuchyně) Služby- ZP- OZP Služby- ZP- VZP Služby- ZP- ČPZP Služby- ZP- VoZP Služby- ZP- PMVN Trzby z prodeje sluzeb Výnosy z pronájmu Ost.výnosy-refundace mzdy Ostatní výnosy-vyúčt.faktur Ost.výnosy-pleny-uživat Ost.výnosy-pojist.plnění KOOPR Ost.výnosy-kráděž Č.j.184/ Jiné ostatní výnosy Úroky-běžný účet Úroky- z FKSP Úroky- z DEPO účtu Úroky-běžný účet Dotace -přísp.počítačov.služba

23 Domov důchodců Štíty WR :33:49 List 0004 VYSLEDKA Výsledovka firmy / Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY Transfér MPSV - Štíty Transfér MPSV - Jedlí Výnos.územ.rozp.z tranférů Výn.územ.rozp.tarnsf.-odpisy Výn.z územních rozp.z transfér Třída celkem Celkem Hospodářský výsledek

24 ROZBORY HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE DOMOV DŮCHODCŮ ŠTÍTY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komentář k ROZBORŮM za rok 2014 Příspěvková organizace Domov důchodců Štíty prošla díky změně na postu ředitele v průběhu roku 2014, zásadní změnou v konceptu poskytování pobytové sociální péče. Vlivem změny koncepce poskytování služeb, muselo nutně dojít k některým personálním změnám a také úpravám a zefektivnění vlastního provozu. Toto se dotklo některých nákladových položek rozpočtu. U některých došlo k navýšení vzhledem k úpravám a obnovení stávajícího majetku, který již byl v nových podmínkách poskytování služeb nevyhovující a zastaralý. Účet 501 spotřeba materiálu: plánovaný rozpočet byl 5.300tis.Kč - skutečnost tis. Kč, změna a navýšení rozpočtu se týkala vyšších nákladů na potraviny kuchyně v Domově důchodců Štíty (DD Štíty), která začala pro uživatele vařit dvě hlavní polední jídla. Dále došlo v souvislosti se změnou provozu i k úpravám objektu, které se promítly vyšší spotřebou údržbářského materiálu. V neposlední řadě loňské vyšší ceny PHM se promítly v navýšení částky oproti plánu. Účet 502-spotřeba energie : došlo k úspoře ve výši 102 tis. Úspora byla způsobena vlivem mírnější zimy a nižší spotřebou energie. Účet 511- opravy : došlo k navýšení oproti původnímu rozpočtu o částku 217 tis. Kč. V průběhu roku bylo nutno realizovat různé drobné opravy majetku a především výmalbu v obou objektech organizace. V Domově se zvláštním režimem Jedlí (DZR Jedlí) začaly v některých prostorách objektu díky prostupující vlhkosti opadávat omítky. Situace se musela řešit v průběhu roku nejprve oškrabáním, penetrací a následnou výmalbou. Tyto činnosti organizace plánovala a realizovala během roku Další opravy byly prováděny vlastními silami. Jednalo se o rozšíření klubovny pro aktivizaci uživatelů o prostor kanceláře vedoucí zdravotní péče. U ostatních služeb došlo k úspoře 276.tis.Kč především v položkách svozu odpadů, údržba softwaru, platby za služby telefonních operátorů a revizí. Účet 521 -mzdové náklady: došlo od měsíce listopadu ke změně navýšení platových tarifů většiny pracovníků organizace o 3,5%. Změna se promítla navýšením o 80.tis. Kč. Navýšení mělo vliv na zvýšení částky na odvody sociálního, zdravotního pojištění a odvodu do FKSP. Mzdový limit byl překročen o částku Kč z důvodu refundace mzdy u dvou pracovníků a také vytvořením pracovního místa díky projektu Do práce i po padesátce, reg. č. CZ.1.04/2.1.01/ , hrazeném z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. 24

25 Účet 549- ostatní náklady: organizace provedla nutný odvod na ÚP za nesplnění náhradního plnění ve výši 110. tis.kč. Účet 551 odpis majetku: došlo proti plánu v rozpočtu k navýšení o ,- Kč z důvodu zaúčtování přípojky plynu v DZR Jedlí a nákupem nového konvektomatu do kuchyně DD Štíty. Tyto odpisy nebyly v plánu, který se podával v roce Účet 558- nákup DDHM: došlo k navýšení vzhledem k obnově zastaralé výpočetní techniky, nákupu nových stolů a židlí do jídelny pro uživatele Domova důchodců Štíty, chladniček a mrazniček do kuchyní, magnetických tabulí sloužící ke sdělování informací pro uživatele, obnově zastaralých servisních vozíků. Toto obnovení DDHM bylo u středisek nutností pro zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb.( veškeré nákupy DDHM jsou doloženy sestavou k Rozborů za rok 2014 a členěny dle analytických účtů). Organizace předkládá hospodářský výsledek ve výši 274,- Kč. (viz tabulka č. 3 Rekapitulace hospodaření). Organizace nedočerpala závazný ukazatel odpisy,ten byl předen avizován a vrácen na účet zřizovatele. Finanční vypořádaní prostředků na provoz- nebyly dočerpány ve výši ,39 Kč (avizováno a vráceno na účet zřizovatele). Investiční fond (tabulka č ) byl tvořen odpisy a zůstatkovou cenou z roku 2013 z odepsaného kotle DD Štíty. Organizace z investičního fondu čerpala prostředky na pořízení konvektomatu do kuchyně DD Štíty. Investiční prostředky byly čerpány v celkové výši ,- Kč. Fond odměn (tabulka 2. 2.) v průběhu loňského roku 2014 nedošlo k čerpání. Tvorba a čerpání FKSP (tabulka č. 2.3 ) zachycuje použití prostředků v souladu s plánovanou tvorbou a použitím FKSP. Rozdíl mezi zůstatkem na fondu a bankovním účtem je dán převodem mezi účty na konci roku Fond rezervní (tabulka č ) byl zvýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši ,35 Kč, z fondu nebylo během roku 2014 čerpáno. Plánované výnosy - došlo k navýšení částky za pobyt, v průběhu roku byli přijati uživatelé s vyššími starobními důchody a příspěvkem na péči ve 3. a 4.st. U uživatelů, kde stávající stupeň vypláceného příspěvku na péči neodpovídal zhoršenému zdravotnímu stavu, bylo zažádáno v průběhu roku o jeho zvýšení a ve většině případů bylo vyhověno. Bc. Lucie Pospíšilová, DiS ředitelka 25

26 FOTOGALERIE ANEB, CO SE NÁM TAKÉ POVEDLO V ROCE 2014 Zmodernizované prostory Domova důchodců Štíty: Je libo kávičku?! Poštovní schránky pro každého uživatele Nový nábytek v jídelně, od září výběr ze 2 poledních menu, mňam! 26

27 Vybudování zookoutku s Karlíkem Karlík Nová výmalba a nová odpočinková zákoutí Domova 27

28 Příklady různých aktivit našich uživatelů: 28

29 Příklady některých aktivit uživatelů Domova se zvláštním režimem Jedlí: Posezení u kávičky Felino terapie, canis terapie 29

30 30 Součást běžného života

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Tato zpráva je vytvořena

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015

Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2011 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem. Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Alternativní obrázková smlouva Zjednodušená verze 1 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Účastnící smlouvy

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Ostrava - Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření 2015 Zpracovala: Šárka Arlethová PaedDr. Ivona Klímová ekonomka školy ředitelka školy V Ostravě,

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

2. Finanční rozvaha k zajištění provozu MěSSS Kadaň rozpočet r. 2007

2. Finanční rozvaha k zajištění provozu MěSSS Kadaň rozpočet r. 2007 1. Hospodaření organizace MěSSS Kadaň za r. 2006 Dotace na lůžko (domov důchodců) 6.375 tis. Dorovnání dotace na lůžko (za r. 2005) 200 tis. Tržby z prodeje služeb stravné jídelna 2.028 tis. stravné ÚSP

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2015 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 1.Příjmy provozní

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2012 www.domovjedli.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2012 www.domovjedli. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2012 www.domovjedli.cz Základní informace o Domově pro seniory ve Štítech a Domově

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více