Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA DŮCHODCŮ ŠTÍTY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah: Úvodní slovo ředitelky organizace Základní informace o organizaci domov důchodců Štíty, p.o., Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty Krátce ze statistiky roku 2014 Přehled některých akcí pro uživatele v roce 2014 Z běžného dění Domova pro seniory Štíty Veřejný závazek Domova se zvláštním režimem Jedlí Krátce ze statistiky roku 2014 Přehled některých akcí pro uživatele v roce 2014 Z běžného dění Domova se zvláštním režimem Jedlí : Organizační struktura organizace k Rozbory hospodaření organizace Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace, včetně komentáře Fotogalerie aneb, co se nám také povedlo v roce

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE: Dovolte, abych Vám předložila Výroční zprávu o naší činnosti v roce Tento rok byl pro Domov důchodců, příspěvkovou organizaci, velmi výjimečný. Jde o řadu postupných a dílčích změn a aktivit, o kterých pojednává Výroční zpráva, ale o jedné zásadní- se zmíním již v úvodu: Od poloviny roku 2014 došlo k výměně na postu ředitele organizace. Pan ředitel Václav Vepřek odešel po letech práce pro Domov důchodců Štíty na zasloužený odpočinek a já jsem od 1. července 2014 novou ředitelkou. Pan ředitel odvedl kus dobré práce, na kterou může být náležitě pyšný a jeho výsledky jsou stále nesmazatelnou součástí naší organizace. Patří mu velký dík. Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace, poskytuje pobytové sociální služby již od roku 1999, od roku 2006 se k organizaci připojilo další pracoviště Domov se zvláštním režimem Jedlí. Mnohaletá tradice v poskytování pobytových služeb, to je, myslím si, dostatečným důkazem, že organizace má za dobu své existence pevné a nezastupitelné místo mezi poskytovateli sociálních služeb v Olomouckém kraji. Po celou dobu se však věnujeme především tomu nejdůležitějšímu - našim uživatelům. Smysl, poslání a úspěch naší práce můžeme vidět v zájmu a spokojenosti uživatelů s našimi službami, ve výčtu a statistice realizovaných služeb a projektů nebo také v dobrém hospodaření. Stále více si uvědomuji, že úspěch naší organizace stojí především na lidech na jejich pracovitosti, profesionalitě a laskavém přístupu celého týmu k uživatelům našich služeb, v neposlední řadě na podpoře našeho zřizovatele Olomouckého kraje a také veřejnosti. Proto obrovský dík zcela zaslouženě patří právě těmto všem, kteří mají lví podíl na úspěšném rozvoji poskytovaných sociálních služeb pro naše uživatele. Děkuji Vám! Lucie Pospíšilová ředitelka organizace Ve Štítech

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI DOMOV DŮCHODCŮ ŠTÍTY, p.o. Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace Identifikační číslo: Adresa: Na Pilníku 222, Štíty Telefon: Webové stránky: Identifikátor datové schránky: právnická osoba h5ikh5i Zřizovatelem Domova důchodců Štíty, příspěvková organizace, je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Organizace poskytuje dle zákona 108/2006 Sb, v platném znění,tyto registrované sociální služby: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Adresa: Na Pilníku 222, Štíty Domov důchodců Štíty (registrovaná služba domov pro seniory) vznikl v roce 1999 odloučením od Domova důchodců Šumperk. Rekonstrukcemi v letech 1999 (střecha) a 2000 (komplexní stavební rekonstrukce a modernizace) nabyl současné podoby s kapacitou 53 uživatelů. V prvním podlaží je kuchyň, jídelna a provozní prostory (kotelna, prádelna). Vybavením druhého podlaží je zvedací zařízení Roomer, sloužící k přepravě imobilních uživatelů. Zde se nachází deset dvoulůžkových pokojů, s převážně ošetřovatelskými lůžky. Třetí podlaží je určeno k bydlení 33 uživatelů, je zde patnáct dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový pokoj. Domov se zvláštním režimem Adresa: Jedlí 149, Zábřeh Provoz domova byl zahájen Kapacita Domova se zvláštním režimem Jedlí (registrovaná služba Domov se zvláštním režimem) je 45 uživatelů. Součástí jsou i ošetřovatelská lůžka pro uživatele, kteří vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči. Cílovou skupinou našeho domova jsou osoby, které jsou postižené Alzheimerovou chorobou, které nemohou žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Žádosti o poskytování výše uvedených sociálních služeb jsou k dispozici přímo na adrese dané sociální služby, na internetových stránkách organizace 4

5 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA PRO SENIORY ŠTÍTY Poslání Posláním našeho domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich rodinných vztahů a dalších blízkých osob. Snažíme se o to, aby naši uživatelé žili co nejběžnějším způsobem života. Jedná se o seniory, kteří si z nějakého důvodu nejsou schopni zajišťovat životní potřeby ve vlastním prostředí. Multidisciplinární pracovní tým (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život a podporuje je v sociálním začleňování dle jejich individuálních potřeb. Poskytujeme celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla celoroční stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy a od pondělka do pátku s výběrem ze dvou poledních menu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče základní sociální poradenství zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí sociálně terapeutické činnosti Cílová skupina senioři Kapacitně je služba omezena počtem 53 míst. Věkovou strukturu cílové skupiny tvoří: mladší senioři (60-80 let) starší senioři (nad 80 let) Pro koho není služba určena 5 pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení pokud žadatel není schopen pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci

6 pokud u žadatele byla diagnostikována duševní porucha, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití např. schizofrenie, maniodepresnivní psychóza, poruchy způsobené chronickým užíváním omamných a psychotropních látek, popř. alkoholismem žadateli, který vyžaduje 100% soukromí osobám se smyslovým postižením nevidomí, hluchoněmí, hluchoslepí a neslyšící, kteří vyžadují speciální péči (znakovou řeč, apod.) středně těžké, těžké, mentální postižení Cíle zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich potřeby a přání, včetně podpory stávající soběstačnosti uživatele podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby uživatelů (vztahy s rodinou a dalšími blízkými osobami) zajistit možnost společenského vyžití a rozšířit nabídku každodenních aktivizačních činností. Podporovat aktivní zapojení uživatelů na pravidelných setkáních Výboru obyvatel zkvalitňovat službu podle nových metodik a poznatků (vzdělávání zaměstnanců) zvýšit informovanost o námi poskytované službě i mimo Olomoucký kraj Zásady poskytování služby Zachování důstojnosti Posilování samostatnosti Individuální přístup Přizpůsobení se vůli uživatele Sdílení informací Možnost volby 6

7 KRÁTCE ZE STATISTIKY ROKU 2014: Struktura uživatelů k Celkový počet uživatelů k : 53 Muži 22 Ženy.. 31 Počet uživatelů 31; 58% 22; 42% muži ženy Věková struktura uživatelů: Průměrný věk uživatelů : 70,38 Celkový počet uživatelů dle věku: Věková struktura 21% 0% 17% 17% 45% 3 až 6 let 7 až 12 let 13 až 18 let 19 až 26 let 27 až 65 let 66 až 75 let 76 až 85 let 86 až 95 let nad 95 let Počet zemřelí : 3 Počet přijatí : 3 7

8 Obložnost lůžek 2014 : I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. počet uživatelů 52,09 52,6 51,3 52,5 52,3 52,9 52,8 52,8 52,5 52, kapacita obložnost % 98,29 99,3 96,9 99,1 98,8 99,8 99,6 99,6 99,1 99,8 98,1 100 Uživatelé trvale upoutání na lůžko: 9 Mobilní za pomoci druhé osoby : 21 Příspěvek na péči : Přehled příspěvků na péči 24% 11% 23% bez příspěvku I.stupeň 23% 19% II.stupeň III.stupeň IV.stupeň Počet uživatelů bez příspěvku 6 I. Stupeň PnP 12 II. Stupeň PnP 10 III. Stupeň PnP 12 IV. Stupeň PnP 14 8

9 Úhrady uživatelů Plná úhrada (9450,-Kč): 15 uživatelů Snížená úhrada : 37 uživatelů Průměrná úhrada uživatele : 8250,38Kč Přehled úhrad za rok % 71% plná úhrada snížená úhrada 9

10 PŘEHLED NĚKTERÝCH AKCÍ PRO UŽIVATELE V ROCE 2014 Duben Pálení čarodejnic konané v prostorách domova, pozvání přijali i klienti z DZR Jedlí Květen Vzpomínky na 30. léta manželů Procházkových vystoupení konané v jídelně domova Den otevřených dveří ZŠ Štíty Červen Zahradní slavnosti v DZR Jedlí Červenec, srpen Vystoupení Karla Šedivého v prostorách domova Dopolední procházka do zdejšího Acrobartparku Aleše Valenty Zahradní slavnost aneb námořnická šaráda v Šumperku DPS Alžběta Přednáška konaná v domově na téma: Trekové hole Září Sportovní hry v Domově důchodců Šumperk Oslava 20let založení domova důchodců Libina Říjen Pro imobilní uživatele výlet do Kavárny Zábřeh Listopad 1.Svatomartinská slavnost, pořadatelem Domov důchodců Štíty, konaná v prostorách zdejšího kulturního domu Prosinec Zapojili jsme se do projektu Dentální hygiena aneb Zdravá ústa na Hané Vánoční vystoupení Olomouckých trubačů, dětí ze ZŠ a MŠ Štíty 10

11 Z BĚŽNÉHO DĚNÍ DOMOVA PRO SENIORY ŠTÍTY : 3x za měsíc naše uživatele navštěvuje psycholog Mgr.Březa 1x za měsíc dochází Paní Hana Mosnerová provádět muzikoterapii a 1x za měsíc canisterapii. 1x za měsíc probíhá Mše Svatá v prostorách domova, pod vedením pana faráře ze Štítů. Pravidelně jednou za 6týdnů do domova dochází pedikérka a kadeřnice, kde nabízí své služby našim uživatelům, kteří nemohou díky svému zdravotnímu stavu využívat tyto služby v obci. V ateliéru (klubovně) Domova jsme pravidelně prováděli skupinovou i individuální aktivizaci a výtvarné činnosti, trénink paměti, procvičování jemné motoriky, zpěv lidových písní, prohlížení časopisů, vzpomínkovou terapii. Zpestřením byly rovněž drobné ruční práce (zdobení a odstrojování vánočních stromečků, malování kraslic, zdobení věnce, zdobení pomlázky, setí obilí, výzdoba interiéru domova). V případě příhodného počasí realizujeme vycházky do okolí, posezení v zahradě. Všechny aktivity a účast na jednotlivých akcích se vždy odvíjejí od momentálního zdravotního a psychického stavu jednotlivých uživatelů, vždy respektujeme individualitu každého uživatele. V Domově působí také Výbor obyvatel, který pořádá pravidelně jednou za měsíc schůzky s vedením domova (schůzek se pravidelně zúčastňuje ředitelka organizace, vedoucí kuchyně, vedoucí sociálního úseku, vedoucí ošetřovatelsko -zdravotního úseku, sociální pracovnice). Na těchto schůzkách jsou zaznamenávány případné požadavky uživatelů Domova, předávají se informace o nejbližším dění v Domově, nabídka aktivit apod. Začali jsme také pořádat pravidelné Dny ředitelky, které jsou určeny jak uživatelům, tak i případným rodinným příslušníkům uživatelů, zájemcům o službu apod. 11

12 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEDLÍ Poslání Posláním Domova důchodců Štíty-Jedlí, p.o. je podpora fyzické a psychické soběstačnosti osob s Alzheimerovou chorobou po co nejdelší dobu. Péči zajišťujeme multidisciplinárním týmem (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) s důrazem na individuální potřeby uživatelů. Samozřejmostí je důstojné prostředí a zacházení. Naše služba je koncipována tak, aby zachovávala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života. Cíle podporovat vztahy uživatelů s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami podporovat stávající soběstačnost uživatelů zkvalitňovat službu podle nových metodik a poznatků. Revidovat stávající metodiky. vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času a rozšířit nabídku zájmových činností zvýšit počet pracovníků v přímé péči (spolupráce s dobrovolníky) Zásady poskytované sociální služby Individuální přístup Sdílení informací Respekt a důstojnost uživatelů Zásada flexibility Možnost volby Cílová skupina osoby postižené Alzheimerovou chorobou. Věkovou strukturu cílové skupiny tvoří: dospělí od 50 let Kapacitně je služba omezena počtem 45 míst. 12

13 KRÁTCE ZE STATISTIKY ROKU 2014: Struktura uživatelů k Celkový počet uživatelů k : 45 Muži 6 Ženy.. 39 Počet uživatelů muži; 6; 13% ženy; 39; 87% muži ženy Věková struktura uživatelů: Průměrný věk uživatelů : 84,27 Počet zemřelí: 7 Počet přijatí: 10 Počet propuštění: 2 13

14 Celkový počet uživatelů dle věku: Věková struktura nad 95 let ; 1; 2% let ; 6; 13% let ; 20; 45% let; 18; 40% let let let nad 95 let Obložnost lůžek 2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII počet uživatelů 44,55 44,57 44,45 44, , ,57 43,26 44,67 45 kapacita obložnost % 99,00 99,04 98,78 99,93 100,00 99,18 100,00 100,00 99,04 96,13 99,27 100,00 Uživatelé trvale upoutaní na lůžko: 24 Uživatelé mobilní za pomoci druhé osoby: 21 14

15 Příspěvky na péči Uživatelé bez příspěvku 0 I. stupeň závislosti 1 II. stupeň závislosti 1 III. stupeň závislosti 11 IV. stupeň závislosti 32 Přehled příspěvků na péči I. stupeň závislosti ; 1; 2% II. stupeň závislosti; 1; 2% III. stupeň závislosti; 11; 24% IV. stupeň závislosti; 32; 72% I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti Úhrady uživatelů počet uživatelů plná úhrada (9900 Kč) 12 snížená úhrada 33 15

16 plná úhrada (9900,- Kč); 12; 27% snížená úhrada; 33; 73% plná úhrada (9900,-Kč) snížená úhrada Průměrná úhrada uživatele: 9026 Kč 16

17 PŘEHLED NĚKTERÝCH AKCÍ PRO UŽIVATELE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM V ROCE 2014 Pokud máme možnost, odjíždíme z domova na výlety, do společnosti. Duben Velikonoční výstava v Domově Paprsek v Olšanech Květen prohlídka Léčebných lázní Bludov Zahradní slavnost Červenec, srpen Zahradní slavnost v PONTIS Šumperk povídání o fuchsiích v domově ve Štítech Září Sportovní hry v Domově důchodců Šumperk Oslava 20let založení domova důchodců Libina Jiřinková slavnost Listopad 1.Svatomartinská slavnost, pořadatelem Domov důchodců Štíty Prosinec v rámci mezigeneračního setkávání došlo ke třem setkáním s dětmi z místní Mateřské a Základní školy, s nimiž jsme společně pekli vánoční cukroví Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Jedlí Vytváříme podmínky pro setkávání uživatelů s veřejností, s rodinnými příslušníky - v měsíci květnu Zahradní slavnost - v měsíci září Jiřinkovou slavnost - Dny pro veřejnost 9. a 10. října

18 Z BĚŽNÉHO DĚNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEDLÍ : V domově v Jedlí vytváříme podmínky pro aktivní prožívání volného času. Snažíme se nabídnout našim uživatelům pestrý program, aby si každý mohl najít pro sebe něco, co ho naplňuje, něco co je mu blízké. Plán aktivit vytváříme vždy na týden, abychom mohli pružně reagovat na nově vzniklé potřeby našich uživatelů. Uživatelé se mohou účastnit na základě svého rozhodnutí individuálních i společných aktivit. Pravidelně do domova jezdí terapeuti s canisterapií, s felinoterapií. Uživatelé společně s pracovníky pečují o zakrslého králíka a andulky. Od pololetí začal jezdit pravidelně tým psychologů se synergicko - reflexní terapií. Pravidelně jezdí terapeutka s muzikoterapií. Pečeme moučníky, nabízíme kulturní vystoupení převážně hudební, jezdí k nám pravidelně pan děkan sloužit mše i individuálně na návštěvy za uživateli, kteří si toto vyžádají. Promítáme filmy, pracujeme s reminiscencí. Pracujeme s keramickou hlínou. Každých šest týdnů dojíždí do domova kadeřnice, pedikérka. I zde jsme začali také pořádat pravidelné Dny ředitelky, které jsou určeny jak uživatelům, tak i případným rodinným příslušníkům uživatelů, zájemcům o službu apod. 18

19 19

20 Domov důchodců Štíty WR :33:49 List 0001 VYSLEDKA Výsledovka firmy / Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY TŘÍDA 5 Naklady Sp.mat.-talíře,hrničky(kuchyně Spot.mater.-potraviny Spotřeba mater.-odborná publ Spot.mater.-různé,provozní Spotřeba mater.-čist.prostřed Spotřeba mater.-ochrané pomůck Spot.mater.-klubovna(terapie) Spot.mater.-(prostěr.,povlečen Spotř.mater.-DHM do 499,-Kč DDHM od 500,- do 2999,-Kč Tiskopisy,kancel.potřeby Ost.mater.-provoz(elekr.údržba Ost.mater.-provoz-sesterna Ost.mater.-pleny-uživat. Jedlí Ost.mater.-uživatelé z PnP Spotřeba PHM -2M Spotř. M -auta,sekačky a různé Spotřeba PHM -sekačka Spotřeba PHM -3M Spotreba materialu Spotřeba el.energie Spotřeba - vodné, stočné Spotřeba - plyn Spotřeba - plyn,voda,ener.dč Spotreba energie Opr.a udrz.(montáže,vybavení) Opravy a udrz.(budovy a různé) Opravy a udrz.(maleb v objektu Opravy a udrz.(oprava vozů ) Opravy a udrzovani Cestovne Ostatni sluzby-zdravotní péče Jiné ost.nákl.-popl.bance Jiné ost.nákl.-popl.bance FKSP Jiné ost.nákl.-popl.bance DEPO Ost.služby-odborné(auditorské) Ost.služ-poštovné Ost.služby-deratizace Ost.služby-školení zaměst Ost.služby-rozhlas,televize Ost.sl.-opr.a údrž.prog.novela Ost.služby-odborné(účet.daňov Ost.služby-svoz odpadů Ost.služby-honoráře (hudební Ost.služby-správ.poplatky Ost.služby-tech.dohled (ČOV) Ost.služby-servis(výtahy) Ost.služby-tech.prohlídka vozu Ost.služby-uživatelé z PnP

21 Domov důchodců Štíty WR :33:49 List 0002 VYSLEDKA Výsledovka firmy / Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY Ost.služby-kurzy-odborné Ost.služby-(SUPERVIZE )zaměst Ost.služby-semináře-zaměstnanc Ost.služby-psycholog.poradenst Ost.služby-zahradní (údržba) Služby-pronájem budovy,pozemku Služby-pronájem (vozíku) Služby-revize,servis(plyn,ener Služby-požární ochrany Služby-telefon Št Služby-různé provozní Služby-telefon Jed Služby-členský příspěvek APSS Služ.-mob ředitelka Služ.-mob účetní Služ.-mob vrch.Štíty Služ správce Jedlí Služ Hýblová-Jedlí Služ staniční-Jedlí Služ staniční-Jedlí Služ ved.kuch.-Štít Služ staniční-Štíty Služ Havlíček Štíty Služ Mularčík Jedlí Služ sesterna Štíty Služ sesterna Jedlí Služ soc.prac.Štíty Služ soc.prac.Jedlí Služby-reklama,inzerce Ostatni sluzby Mzdove naklady-mpsv Mzdove naklady Mzdo.nak.-náhrady nemoc Štíty Mzd.nak.-náhr.nemoc -sestry Mzd.nak.-náhr.nemoc -sestry Mzdove naklady-mpsv Mzdove naklady Mzdove naklady-refundace Mzdove nak.-náhr.nemoc-jedlí Mzdove naklady-dohody Mzdove naklady-zdr.sestry Mzd.nakl.- Počítač.služba Mzdove naklady Sociální pojištění- MPSV Zdr.pojištění- MPSV Zdr.pojištění Socialní pojištění Sociální pojištění- MPSV Zdravotní pojištění- MPSV Zdravotní pojištění Sociální pojištění Odvody z dohod -soc.zdr.pojiš Odvody soc.zdr.poj-zdr.sestry Odvody soc.zdr.poj-úp Šumperk

22 Domov důchodců Štíty WR :33:49 List 0003 VYSLEDKA Výsledovka firmy / Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY 524 Zakonne socialni pojisteni Jiné ost.nákl.-zák.poj.zaměst Zakonne soc.nakl.- pojisteni Zdravot.prohlídky-zaměstnanců Zakonne socialni naklady Smluvní pokuty- RWE Energie Ost.náklady -náhr.pln.r Odpisy dlouh.nehm.a hmot.majet Tvorba a zaúčt.oprv.položek DDHM do ,-Kč DDHM od 3.000,- do ,-Kč DDHM do ,-Kč Třída celkem TŘÍDA 6 Vynosy Služby-(pobyt uživatelé) Služby-(příspěvek-péče) Služby-(strava-uživatelé) Služby- soukromé hovory Služby- za stravu(kuchyně) Služby- ZP- OZP Služby- ZP- VZP Služby- ZP- ČPZP Služby- ZP- VoZP Služby- ZP- PMVN Trzby z prodeje sluzeb Výnosy z pronájmu Ost.výnosy-refundace mzdy Ostatní výnosy-vyúčt.faktur Ost.výnosy-pleny-uživat Ost.výnosy-pojist.plnění KOOPR Ost.výnosy-kráděž Č.j.184/ Jiné ostatní výnosy Úroky-běžný účet Úroky- z FKSP Úroky- z DEPO účtu Úroky-běžný účet Dotace -přísp.počítačov.služba

23 Domov důchodců Štíty WR :33:49 List 0004 VYSLEDKA Výsledovka firmy / Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY Transfér MPSV - Štíty Transfér MPSV - Jedlí Výnos.územ.rozp.z tranférů Výn.územ.rozp.tarnsf.-odpisy Výn.z územních rozp.z transfér Třída celkem Celkem Hospodářský výsledek

24 ROZBORY HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE DOMOV DŮCHODCŮ ŠTÍTY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komentář k ROZBORŮM za rok 2014 Příspěvková organizace Domov důchodců Štíty prošla díky změně na postu ředitele v průběhu roku 2014, zásadní změnou v konceptu poskytování pobytové sociální péče. Vlivem změny koncepce poskytování služeb, muselo nutně dojít k některým personálním změnám a také úpravám a zefektivnění vlastního provozu. Toto se dotklo některých nákladových položek rozpočtu. U některých došlo k navýšení vzhledem k úpravám a obnovení stávajícího majetku, který již byl v nových podmínkách poskytování služeb nevyhovující a zastaralý. Účet 501 spotřeba materiálu: plánovaný rozpočet byl 5.300tis.Kč - skutečnost tis. Kč, změna a navýšení rozpočtu se týkala vyšších nákladů na potraviny kuchyně v Domově důchodců Štíty (DD Štíty), která začala pro uživatele vařit dvě hlavní polední jídla. Dále došlo v souvislosti se změnou provozu i k úpravám objektu, které se promítly vyšší spotřebou údržbářského materiálu. V neposlední řadě loňské vyšší ceny PHM se promítly v navýšení částky oproti plánu. Účet 502-spotřeba energie : došlo k úspoře ve výši 102 tis. Úspora byla způsobena vlivem mírnější zimy a nižší spotřebou energie. Účet 511- opravy : došlo k navýšení oproti původnímu rozpočtu o částku 217 tis. Kč. V průběhu roku bylo nutno realizovat různé drobné opravy majetku a především výmalbu v obou objektech organizace. V Domově se zvláštním režimem Jedlí (DZR Jedlí) začaly v některých prostorách objektu díky prostupující vlhkosti opadávat omítky. Situace se musela řešit v průběhu roku nejprve oškrabáním, penetrací a následnou výmalbou. Tyto činnosti organizace plánovala a realizovala během roku Další opravy byly prováděny vlastními silami. Jednalo se o rozšíření klubovny pro aktivizaci uživatelů o prostor kanceláře vedoucí zdravotní péče. U ostatních služeb došlo k úspoře 276.tis.Kč především v položkách svozu odpadů, údržba softwaru, platby za služby telefonních operátorů a revizí. Účet 521 -mzdové náklady: došlo od měsíce listopadu ke změně navýšení platových tarifů většiny pracovníků organizace o 3,5%. Změna se promítla navýšením o 80.tis. Kč. Navýšení mělo vliv na zvýšení částky na odvody sociálního, zdravotního pojištění a odvodu do FKSP. Mzdový limit byl překročen o částku Kč z důvodu refundace mzdy u dvou pracovníků a také vytvořením pracovního místa díky projektu Do práce i po padesátce, reg. č. CZ.1.04/2.1.01/ , hrazeném z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. 24

25 Účet 549- ostatní náklady: organizace provedla nutný odvod na ÚP za nesplnění náhradního plnění ve výši 110. tis.kč. Účet 551 odpis majetku: došlo proti plánu v rozpočtu k navýšení o ,- Kč z důvodu zaúčtování přípojky plynu v DZR Jedlí a nákupem nového konvektomatu do kuchyně DD Štíty. Tyto odpisy nebyly v plánu, který se podával v roce Účet 558- nákup DDHM: došlo k navýšení vzhledem k obnově zastaralé výpočetní techniky, nákupu nových stolů a židlí do jídelny pro uživatele Domova důchodců Štíty, chladniček a mrazniček do kuchyní, magnetických tabulí sloužící ke sdělování informací pro uživatele, obnově zastaralých servisních vozíků. Toto obnovení DDHM bylo u středisek nutností pro zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb.( veškeré nákupy DDHM jsou doloženy sestavou k Rozborů za rok 2014 a členěny dle analytických účtů). Organizace předkládá hospodářský výsledek ve výši 274,- Kč. (viz tabulka č. 3 Rekapitulace hospodaření). Organizace nedočerpala závazný ukazatel odpisy,ten byl předen avizován a vrácen na účet zřizovatele. Finanční vypořádaní prostředků na provoz- nebyly dočerpány ve výši ,39 Kč (avizováno a vráceno na účet zřizovatele). Investiční fond (tabulka č ) byl tvořen odpisy a zůstatkovou cenou z roku 2013 z odepsaného kotle DD Štíty. Organizace z investičního fondu čerpala prostředky na pořízení konvektomatu do kuchyně DD Štíty. Investiční prostředky byly čerpány v celkové výši ,- Kč. Fond odměn (tabulka 2. 2.) v průběhu loňského roku 2014 nedošlo k čerpání. Tvorba a čerpání FKSP (tabulka č. 2.3 ) zachycuje použití prostředků v souladu s plánovanou tvorbou a použitím FKSP. Rozdíl mezi zůstatkem na fondu a bankovním účtem je dán převodem mezi účty na konci roku Fond rezervní (tabulka č ) byl zvýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši ,35 Kč, z fondu nebylo během roku 2014 čerpáno. Plánované výnosy - došlo k navýšení částky za pobyt, v průběhu roku byli přijati uživatelé s vyššími starobními důchody a příspěvkem na péči ve 3. a 4.st. U uživatelů, kde stávající stupeň vypláceného příspěvku na péči neodpovídal zhoršenému zdravotnímu stavu, bylo zažádáno v průběhu roku o jeho zvýšení a ve většině případů bylo vyhověno. Bc. Lucie Pospíšilová, DiS ředitelka 25

26 FOTOGALERIE ANEB, CO SE NÁM TAKÉ POVEDLO V ROCE 2014 Zmodernizované prostory Domova důchodců Štíty: Je libo kávičku?! Poštovní schránky pro každého uživatele Nový nábytek v jídelně, od září výběr ze 2 poledních menu, mňam! 26

27 Vybudování zookoutku s Karlíkem Karlík Nová výmalba a nová odpočinková zákoutí Domova 27

28 Příklady různých aktivit našich uživatelů: 28

29 Příklady některých aktivit uživatelů Domova se zvláštním režimem Jedlí: Posezení u kávičky Felino terapie, canis terapie 29

30 30 Součást běžného života

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2010 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2010 V Šumperku dne 28.2.2011 Vypracoval: Kolektiv pracovníků DD Šumperk,

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA

NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA NIKDO NEMILUJE ŽIVOT TAK JAKO STARÝ ČLOVĚK. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O B S A H 1 Základní údaje organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Domov 1, PSČ 671 32. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace, Domov 1, PSČ 671 32. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 , Domov 1, PSČ 671 32 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Název organizace: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Sídlo: Domov 1, PSČ 671 32 IČ organizace: 45671702 Číslo účtu:

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2011 Brno, únor 2012 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

Výroční zpráva za rok 2012 1

Výroční zpráva za rok 2012 1 Výroční zpráva za rok 2012 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. KONTAKTNÍ ÚDAJE... 4 3. ORGANIZACE ŘÍZENÍ... 6 4. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA NA ZÁMKU... 11 4.1. POSLÁNÍ... 11 4.2. CÍLOVÁ SKUPINA... 11 4.3. CÍLE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady

Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 1/2015 Veřejný závazek Domov pro seniory LUXOR Poděbrady Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb V

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více