Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOVA DŮCHODCŮ ŠTÍTY, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah: Úvodní slovo ředitelky organizace Základní informace o organizaci domov důchodců Štíty, p.o., Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty Krátce ze statistiky roku 2014 Přehled některých akcí pro uživatele v roce 2014 Z běžného dění Domova pro seniory Štíty Veřejný závazek Domova se zvláštním režimem Jedlí Krátce ze statistiky roku 2014 Přehled některých akcí pro uživatele v roce 2014 Z běžného dění Domova se zvláštním režimem Jedlí : Organizační struktura organizace k Rozbory hospodaření organizace Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace, včetně komentáře Fotogalerie aneb, co se nám také povedlo v roce

3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE: Dovolte, abych Vám předložila Výroční zprávu o naší činnosti v roce Tento rok byl pro Domov důchodců, příspěvkovou organizaci, velmi výjimečný. Jde o řadu postupných a dílčích změn a aktivit, o kterých pojednává Výroční zpráva, ale o jedné zásadní- se zmíním již v úvodu: Od poloviny roku 2014 došlo k výměně na postu ředitele organizace. Pan ředitel Václav Vepřek odešel po letech práce pro Domov důchodců Štíty na zasloužený odpočinek a já jsem od 1. července 2014 novou ředitelkou. Pan ředitel odvedl kus dobré práce, na kterou může být náležitě pyšný a jeho výsledky jsou stále nesmazatelnou součástí naší organizace. Patří mu velký dík. Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace, poskytuje pobytové sociální služby již od roku 1999, od roku 2006 se k organizaci připojilo další pracoviště Domov se zvláštním režimem Jedlí. Mnohaletá tradice v poskytování pobytových služeb, to je, myslím si, dostatečným důkazem, že organizace má za dobu své existence pevné a nezastupitelné místo mezi poskytovateli sociálních služeb v Olomouckém kraji. Po celou dobu se však věnujeme především tomu nejdůležitějšímu - našim uživatelům. Smysl, poslání a úspěch naší práce můžeme vidět v zájmu a spokojenosti uživatelů s našimi službami, ve výčtu a statistice realizovaných služeb a projektů nebo také v dobrém hospodaření. Stále více si uvědomuji, že úspěch naší organizace stojí především na lidech na jejich pracovitosti, profesionalitě a laskavém přístupu celého týmu k uživatelům našich služeb, v neposlední řadě na podpoře našeho zřizovatele Olomouckého kraje a také veřejnosti. Proto obrovský dík zcela zaslouženě patří právě těmto všem, kteří mají lví podíl na úspěšném rozvoji poskytovaných sociálních služeb pro naše uživatele. Děkuji Vám! Lucie Pospíšilová ředitelka organizace Ve Štítech

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI DOMOV DŮCHODCŮ ŠTÍTY, p.o. Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace Identifikační číslo: Adresa: Na Pilníku 222, Štíty Telefon: Webové stránky: Identifikátor datové schránky: právnická osoba h5ikh5i Zřizovatelem Domova důchodců Štíty, příspěvková organizace, je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc, Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Organizace poskytuje dle zákona 108/2006 Sb, v platném znění,tyto registrované sociální služby: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Adresa: Na Pilníku 222, Štíty Domov důchodců Štíty (registrovaná služba domov pro seniory) vznikl v roce 1999 odloučením od Domova důchodců Šumperk. Rekonstrukcemi v letech 1999 (střecha) a 2000 (komplexní stavební rekonstrukce a modernizace) nabyl současné podoby s kapacitou 53 uživatelů. V prvním podlaží je kuchyň, jídelna a provozní prostory (kotelna, prádelna). Vybavením druhého podlaží je zvedací zařízení Roomer, sloužící k přepravě imobilních uživatelů. Zde se nachází deset dvoulůžkových pokojů, s převážně ošetřovatelskými lůžky. Třetí podlaží je určeno k bydlení 33 uživatelů, je zde patnáct dvoulůžkových pokojů a jeden třílůžkový pokoj. Domov se zvláštním režimem Adresa: Jedlí 149, Zábřeh Provoz domova byl zahájen Kapacita Domova se zvláštním režimem Jedlí (registrovaná služba Domov se zvláštním režimem) je 45 uživatelů. Součástí jsou i ošetřovatelská lůžka pro uživatele, kteří vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči. Cílovou skupinou našeho domova jsou osoby, které jsou postižené Alzheimerovou chorobou, které nemohou žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Žádosti o poskytování výše uvedených sociálních služeb jsou k dispozici přímo na adrese dané sociální služby, na internetových stránkách organizace 4

5 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA PRO SENIORY ŠTÍTY Poslání Posláním našeho domova je podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů po co co nejdelší dobu a podpora v zachování jejich rodinných vztahů a dalších blízkých osob. Snažíme se o to, aby naši uživatelé žili co nejběžnějším způsobem života. Jedná se o seniory, kteří si z nějakého důvodu nejsou schopni zajišťovat životní potřeby ve vlastním prostředí. Multidisciplinární pracovní tým (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) zajišťuje podmínky pro důstojný a aktivní život a podporuje je v sociálním začleňování dle jejich individuálních potřeb. Poskytujeme celoroční ubytování včetně úklidu, praní, žehlení a drobných oprav prádla celoroční stravování s možností zajištění dietní a diabetické stravy a od pondělka do pátku s výběrem ze dvou poledních menu pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče základní sociální poradenství zprostředkování kontaktu se společenským prostředím aktivizační činnosti pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí sociálně terapeutické činnosti Cílová skupina senioři Kapacitně je služba omezena počtem 53 míst. Věkovou strukturu cílové skupiny tvoří: mladší senioři (60-80 let) starší senioři (nad 80 let) Pro koho není služba určena 5 pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení pokud žadatel není schopen pobytu v zařízení sociální služby z důvodu akutní infekční nemoci

6 pokud u žadatele byla diagnostikována duševní porucha, která by závažným způsobem narušovala kolektivní soužití např. schizofrenie, maniodepresnivní psychóza, poruchy způsobené chronickým užíváním omamných a psychotropních látek, popř. alkoholismem žadateli, který vyžaduje 100% soukromí osobám se smyslovým postižením nevidomí, hluchoněmí, hluchoslepí a neslyšící, kteří vyžadují speciální péči (znakovou řeč, apod.) středně těžké, těžké, mentální postižení Cíle zajistit individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich potřeby a přání, včetně podpory stávající soběstačnosti uživatele podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby uživatelů (vztahy s rodinou a dalšími blízkými osobami) zajistit možnost společenského vyžití a rozšířit nabídku každodenních aktivizačních činností. Podporovat aktivní zapojení uživatelů na pravidelných setkáních Výboru obyvatel zkvalitňovat službu podle nových metodik a poznatků (vzdělávání zaměstnanců) zvýšit informovanost o námi poskytované službě i mimo Olomoucký kraj Zásady poskytování služby Zachování důstojnosti Posilování samostatnosti Individuální přístup Přizpůsobení se vůli uživatele Sdílení informací Možnost volby 6

7 KRÁTCE ZE STATISTIKY ROKU 2014: Struktura uživatelů k Celkový počet uživatelů k : 53 Muži 22 Ženy.. 31 Počet uživatelů 31; 58% 22; 42% muži ženy Věková struktura uživatelů: Průměrný věk uživatelů : 70,38 Celkový počet uživatelů dle věku: Věková struktura 21% 0% 17% 17% 45% 3 až 6 let 7 až 12 let 13 až 18 let 19 až 26 let 27 až 65 let 66 až 75 let 76 až 85 let 86 až 95 let nad 95 let Počet zemřelí : 3 Počet přijatí : 3 7

8 Obložnost lůžek 2014 : I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. počet uživatelů 52,09 52,6 51,3 52,5 52,3 52,9 52,8 52,8 52,5 52, kapacita obložnost % 98,29 99,3 96,9 99,1 98,8 99,8 99,6 99,6 99,1 99,8 98,1 100 Uživatelé trvale upoutání na lůžko: 9 Mobilní za pomoci druhé osoby : 21 Příspěvek na péči : Přehled příspěvků na péči 24% 11% 23% bez příspěvku I.stupeň 23% 19% II.stupeň III.stupeň IV.stupeň Počet uživatelů bez příspěvku 6 I. Stupeň PnP 12 II. Stupeň PnP 10 III. Stupeň PnP 12 IV. Stupeň PnP 14 8

9 Úhrady uživatelů Plná úhrada (9450,-Kč): 15 uživatelů Snížená úhrada : 37 uživatelů Průměrná úhrada uživatele : 8250,38Kč Přehled úhrad za rok % 71% plná úhrada snížená úhrada 9

10 PŘEHLED NĚKTERÝCH AKCÍ PRO UŽIVATELE V ROCE 2014 Duben Pálení čarodejnic konané v prostorách domova, pozvání přijali i klienti z DZR Jedlí Květen Vzpomínky na 30. léta manželů Procházkových vystoupení konané v jídelně domova Den otevřených dveří ZŠ Štíty Červen Zahradní slavnosti v DZR Jedlí Červenec, srpen Vystoupení Karla Šedivého v prostorách domova Dopolední procházka do zdejšího Acrobartparku Aleše Valenty Zahradní slavnost aneb námořnická šaráda v Šumperku DPS Alžběta Přednáška konaná v domově na téma: Trekové hole Září Sportovní hry v Domově důchodců Šumperk Oslava 20let založení domova důchodců Libina Říjen Pro imobilní uživatele výlet do Kavárny Zábřeh Listopad 1.Svatomartinská slavnost, pořadatelem Domov důchodců Štíty, konaná v prostorách zdejšího kulturního domu Prosinec Zapojili jsme se do projektu Dentální hygiena aneb Zdravá ústa na Hané Vánoční vystoupení Olomouckých trubačů, dětí ze ZŠ a MŠ Štíty 10

11 Z BĚŽNÉHO DĚNÍ DOMOVA PRO SENIORY ŠTÍTY : 3x za měsíc naše uživatele navštěvuje psycholog Mgr.Březa 1x za měsíc dochází Paní Hana Mosnerová provádět muzikoterapii a 1x za měsíc canisterapii. 1x za měsíc probíhá Mše Svatá v prostorách domova, pod vedením pana faráře ze Štítů. Pravidelně jednou za 6týdnů do domova dochází pedikérka a kadeřnice, kde nabízí své služby našim uživatelům, kteří nemohou díky svému zdravotnímu stavu využívat tyto služby v obci. V ateliéru (klubovně) Domova jsme pravidelně prováděli skupinovou i individuální aktivizaci a výtvarné činnosti, trénink paměti, procvičování jemné motoriky, zpěv lidových písní, prohlížení časopisů, vzpomínkovou terapii. Zpestřením byly rovněž drobné ruční práce (zdobení a odstrojování vánočních stromečků, malování kraslic, zdobení věnce, zdobení pomlázky, setí obilí, výzdoba interiéru domova). V případě příhodného počasí realizujeme vycházky do okolí, posezení v zahradě. Všechny aktivity a účast na jednotlivých akcích se vždy odvíjejí od momentálního zdravotního a psychického stavu jednotlivých uživatelů, vždy respektujeme individualitu každého uživatele. V Domově působí také Výbor obyvatel, který pořádá pravidelně jednou za měsíc schůzky s vedením domova (schůzek se pravidelně zúčastňuje ředitelka organizace, vedoucí kuchyně, vedoucí sociálního úseku, vedoucí ošetřovatelsko -zdravotního úseku, sociální pracovnice). Na těchto schůzkách jsou zaznamenávány případné požadavky uživatelů Domova, předávají se informace o nejbližším dění v Domově, nabídka aktivit apod. Začali jsme také pořádat pravidelné Dny ředitelky, které jsou určeny jak uživatelům, tak i případným rodinným příslušníkům uživatelů, zájemcům o službu apod. 11

12 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEDLÍ Poslání Posláním Domova důchodců Štíty-Jedlí, p.o. je podpora fyzické a psychické soběstačnosti osob s Alzheimerovou chorobou po co nejdelší dobu. Péči zajišťujeme multidisciplinárním týmem (sociální, ošetřovatelský, zdravotní) s důrazem na individuální potřeby uživatelů. Samozřejmostí je důstojné prostředí a zacházení. Naše služba je koncipována tak, aby zachovávala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života. Cíle podporovat vztahy uživatelů s vlastní rodinou a dalšími blízkými osobami podporovat stávající soběstačnost uživatelů zkvalitňovat službu podle nových metodik a poznatků. Revidovat stávající metodiky. vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času a rozšířit nabídku zájmových činností zvýšit počet pracovníků v přímé péči (spolupráce s dobrovolníky) Zásady poskytované sociální služby Individuální přístup Sdílení informací Respekt a důstojnost uživatelů Zásada flexibility Možnost volby Cílová skupina osoby postižené Alzheimerovou chorobou. Věkovou strukturu cílové skupiny tvoří: dospělí od 50 let Kapacitně je služba omezena počtem 45 míst. 12

13 KRÁTCE ZE STATISTIKY ROKU 2014: Struktura uživatelů k Celkový počet uživatelů k : 45 Muži 6 Ženy.. 39 Počet uživatelů muži; 6; 13% ženy; 39; 87% muži ženy Věková struktura uživatelů: Průměrný věk uživatelů : 84,27 Počet zemřelí: 7 Počet přijatí: 10 Počet propuštění: 2 13

14 Celkový počet uživatelů dle věku: Věková struktura nad 95 let ; 1; 2% let ; 6; 13% let ; 20; 45% let; 18; 40% let let let nad 95 let Obložnost lůžek 2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII počet uživatelů 44,55 44,57 44,45 44, , ,57 43,26 44,67 45 kapacita obložnost % 99,00 99,04 98,78 99,93 100,00 99,18 100,00 100,00 99,04 96,13 99,27 100,00 Uživatelé trvale upoutaní na lůžko: 24 Uživatelé mobilní za pomoci druhé osoby: 21 14

15 Příspěvky na péči Uživatelé bez příspěvku 0 I. stupeň závislosti 1 II. stupeň závislosti 1 III. stupeň závislosti 11 IV. stupeň závislosti 32 Přehled příspěvků na péči I. stupeň závislosti ; 1; 2% II. stupeň závislosti; 1; 2% III. stupeň závislosti; 11; 24% IV. stupeň závislosti; 32; 72% I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti Úhrady uživatelů počet uživatelů plná úhrada (9900 Kč) 12 snížená úhrada 33 15

16 plná úhrada (9900,- Kč); 12; 27% snížená úhrada; 33; 73% plná úhrada (9900,-Kč) snížená úhrada Průměrná úhrada uživatele: 9026 Kč 16

17 PŘEHLED NĚKTERÝCH AKCÍ PRO UŽIVATELE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM V ROCE 2014 Pokud máme možnost, odjíždíme z domova na výlety, do společnosti. Duben Velikonoční výstava v Domově Paprsek v Olšanech Květen prohlídka Léčebných lázní Bludov Zahradní slavnost Červenec, srpen Zahradní slavnost v PONTIS Šumperk povídání o fuchsiích v domově ve Štítech Září Sportovní hry v Domově důchodců Šumperk Oslava 20let založení domova důchodců Libina Jiřinková slavnost Listopad 1.Svatomartinská slavnost, pořadatelem Domov důchodců Štíty Prosinec v rámci mezigeneračního setkávání došlo ke třem setkáním s dětmi z místní Mateřské a Základní školy, s nimiž jsme společně pekli vánoční cukroví Vánoční vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Jedlí Vytváříme podmínky pro setkávání uživatelů s veřejností, s rodinnými příslušníky - v měsíci květnu Zahradní slavnost - v měsíci září Jiřinkovou slavnost - Dny pro veřejnost 9. a 10. října

18 Z BĚŽNÉHO DĚNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEDLÍ : V domově v Jedlí vytváříme podmínky pro aktivní prožívání volného času. Snažíme se nabídnout našim uživatelům pestrý program, aby si každý mohl najít pro sebe něco, co ho naplňuje, něco co je mu blízké. Plán aktivit vytváříme vždy na týden, abychom mohli pružně reagovat na nově vzniklé potřeby našich uživatelů. Uživatelé se mohou účastnit na základě svého rozhodnutí individuálních i společných aktivit. Pravidelně do domova jezdí terapeuti s canisterapií, s felinoterapií. Uživatelé společně s pracovníky pečují o zakrslého králíka a andulky. Od pololetí začal jezdit pravidelně tým psychologů se synergicko - reflexní terapií. Pravidelně jezdí terapeutka s muzikoterapií. Pečeme moučníky, nabízíme kulturní vystoupení převážně hudební, jezdí k nám pravidelně pan děkan sloužit mše i individuálně na návštěvy za uživateli, kteří si toto vyžádají. Promítáme filmy, pracujeme s reminiscencí. Pracujeme s keramickou hlínou. Každých šest týdnů dojíždí do domova kadeřnice, pedikérka. I zde jsme začali také pořádat pravidelné Dny ředitelky, které jsou určeny jak uživatelům, tak i případným rodinným příslušníkům uživatelů, zájemcům o službu apod. 18

19 19

20 Domov důchodců Štíty WR :33:49 List 0001 VYSLEDKA Výsledovka firmy / Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY TŘÍDA 5 Naklady Sp.mat.-talíře,hrničky(kuchyně Spot.mater.-potraviny Spotřeba mater.-odborná publ Spot.mater.-různé,provozní Spotřeba mater.-čist.prostřed Spotřeba mater.-ochrané pomůck Spot.mater.-klubovna(terapie) Spot.mater.-(prostěr.,povlečen Spotř.mater.-DHM do 499,-Kč DDHM od 500,- do 2999,-Kč Tiskopisy,kancel.potřeby Ost.mater.-provoz(elekr.údržba Ost.mater.-provoz-sesterna Ost.mater.-pleny-uživat. Jedlí Ost.mater.-uživatelé z PnP Spotřeba PHM -2M Spotř. M -auta,sekačky a různé Spotřeba PHM -sekačka Spotřeba PHM -3M Spotreba materialu Spotřeba el.energie Spotřeba - vodné, stočné Spotřeba - plyn Spotřeba - plyn,voda,ener.dč Spotreba energie Opr.a udrz.(montáže,vybavení) Opravy a udrz.(budovy a různé) Opravy a udrz.(maleb v objektu Opravy a udrz.(oprava vozů ) Opravy a udrzovani Cestovne Ostatni sluzby-zdravotní péče Jiné ost.nákl.-popl.bance Jiné ost.nákl.-popl.bance FKSP Jiné ost.nákl.-popl.bance DEPO Ost.služby-odborné(auditorské) Ost.služ-poštovné Ost.služby-deratizace Ost.služby-školení zaměst Ost.služby-rozhlas,televize Ost.sl.-opr.a údrž.prog.novela Ost.služby-odborné(účet.daňov Ost.služby-svoz odpadů Ost.služby-honoráře (hudební Ost.služby-správ.poplatky Ost.služby-tech.dohled (ČOV) Ost.služby-servis(výtahy) Ost.služby-tech.prohlídka vozu Ost.služby-uživatelé z PnP

21 Domov důchodců Štíty WR :33:49 List 0002 VYSLEDKA Výsledovka firmy / Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY Ost.služby-kurzy-odborné Ost.služby-(SUPERVIZE )zaměst Ost.služby-semináře-zaměstnanc Ost.služby-psycholog.poradenst Ost.služby-zahradní (údržba) Služby-pronájem budovy,pozemku Služby-pronájem (vozíku) Služby-revize,servis(plyn,ener Služby-požární ochrany Služby-telefon Št Služby-různé provozní Služby-telefon Jed Služby-členský příspěvek APSS Služ.-mob ředitelka Služ.-mob účetní Služ.-mob vrch.Štíty Služ správce Jedlí Služ Hýblová-Jedlí Služ staniční-Jedlí Služ staniční-Jedlí Služ ved.kuch.-Štít Služ staniční-Štíty Služ Havlíček Štíty Služ Mularčík Jedlí Služ sesterna Štíty Služ sesterna Jedlí Služ soc.prac.Štíty Služ soc.prac.Jedlí Služby-reklama,inzerce Ostatni sluzby Mzdove naklady-mpsv Mzdove naklady Mzdo.nak.-náhrady nemoc Štíty Mzd.nak.-náhr.nemoc -sestry Mzd.nak.-náhr.nemoc -sestry Mzdove naklady-mpsv Mzdove naklady Mzdove naklady-refundace Mzdove nak.-náhr.nemoc-jedlí Mzdove naklady-dohody Mzdove naklady-zdr.sestry Mzd.nakl.- Počítač.služba Mzdove naklady Sociální pojištění- MPSV Zdr.pojištění- MPSV Zdr.pojištění Socialní pojištění Sociální pojištění- MPSV Zdravotní pojištění- MPSV Zdravotní pojištění Sociální pojištění Odvody z dohod -soc.zdr.pojiš Odvody soc.zdr.poj-zdr.sestry Odvody soc.zdr.poj-úp Šumperk

22 Domov důchodců Štíty WR :33:49 List 0003 VYSLEDKA Výsledovka firmy / Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY 524 Zakonne socialni pojisteni Jiné ost.nákl.-zák.poj.zaměst Zakonne soc.nakl.- pojisteni Zdravot.prohlídky-zaměstnanců Zakonne socialni naklady Smluvní pokuty- RWE Energie Ost.náklady -náhr.pln.r Odpisy dlouh.nehm.a hmot.majet Tvorba a zaúčt.oprv.položek DDHM do ,-Kč DDHM od 3.000,- do ,-Kč DDHM do ,-Kč Třída celkem TŘÍDA 6 Vynosy Služby-(pobyt uživatelé) Služby-(příspěvek-péče) Služby-(strava-uživatelé) Služby- soukromé hovory Služby- za stravu(kuchyně) Služby- ZP- OZP Služby- ZP- VZP Služby- ZP- ČPZP Služby- ZP- VoZP Služby- ZP- PMVN Trzby z prodeje sluzeb Výnosy z pronájmu Ost.výnosy-refundace mzdy Ostatní výnosy-vyúčt.faktur Ost.výnosy-pleny-uživat Ost.výnosy-pojist.plnění KOOPR Ost.výnosy-kráděž Č.j.184/ Jiné ostatní výnosy Úroky-běžný účet Úroky- z FKSP Úroky- z DEPO účtu Úroky-běžný účet Dotace -přísp.počítačov.služba

23 Domov důchodců Štíty WR :33:49 List 0004 VYSLEDKA Výsledovka firmy / Účet Název účtu NÁKLADY za období VÝNOSY NÁKLADY roční VÝNOSY Transfér MPSV - Štíty Transfér MPSV - Jedlí Výnos.územ.rozp.z tranférů Výn.územ.rozp.tarnsf.-odpisy Výn.z územních rozp.z transfér Třída celkem Celkem Hospodářský výsledek

24 ROZBORY HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE DOMOV DŮCHODCŮ ŠTÍTY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komentář k ROZBORŮM za rok 2014 Příspěvková organizace Domov důchodců Štíty prošla díky změně na postu ředitele v průběhu roku 2014, zásadní změnou v konceptu poskytování pobytové sociální péče. Vlivem změny koncepce poskytování služeb, muselo nutně dojít k některým personálním změnám a také úpravám a zefektivnění vlastního provozu. Toto se dotklo některých nákladových položek rozpočtu. U některých došlo k navýšení vzhledem k úpravám a obnovení stávajícího majetku, který již byl v nových podmínkách poskytování služeb nevyhovující a zastaralý. Účet 501 spotřeba materiálu: plánovaný rozpočet byl 5.300tis.Kč - skutečnost tis. Kč, změna a navýšení rozpočtu se týkala vyšších nákladů na potraviny kuchyně v Domově důchodců Štíty (DD Štíty), která začala pro uživatele vařit dvě hlavní polední jídla. Dále došlo v souvislosti se změnou provozu i k úpravám objektu, které se promítly vyšší spotřebou údržbářského materiálu. V neposlední řadě loňské vyšší ceny PHM se promítly v navýšení částky oproti plánu. Účet 502-spotřeba energie : došlo k úspoře ve výši 102 tis. Úspora byla způsobena vlivem mírnější zimy a nižší spotřebou energie. Účet 511- opravy : došlo k navýšení oproti původnímu rozpočtu o částku 217 tis. Kč. V průběhu roku bylo nutno realizovat různé drobné opravy majetku a především výmalbu v obou objektech organizace. V Domově se zvláštním režimem Jedlí (DZR Jedlí) začaly v některých prostorách objektu díky prostupující vlhkosti opadávat omítky. Situace se musela řešit v průběhu roku nejprve oškrabáním, penetrací a následnou výmalbou. Tyto činnosti organizace plánovala a realizovala během roku Další opravy byly prováděny vlastními silami. Jednalo se o rozšíření klubovny pro aktivizaci uživatelů o prostor kanceláře vedoucí zdravotní péče. U ostatních služeb došlo k úspoře 276.tis.Kč především v položkách svozu odpadů, údržba softwaru, platby za služby telefonních operátorů a revizí. Účet 521 -mzdové náklady: došlo od měsíce listopadu ke změně navýšení platových tarifů většiny pracovníků organizace o 3,5%. Změna se promítla navýšením o 80.tis. Kč. Navýšení mělo vliv na zvýšení částky na odvody sociálního, zdravotního pojištění a odvodu do FKSP. Mzdový limit byl překročen o částku Kč z důvodu refundace mzdy u dvou pracovníků a také vytvořením pracovního místa díky projektu Do práce i po padesátce, reg. č. CZ.1.04/2.1.01/ , hrazeném z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. 24

25 Účet 549- ostatní náklady: organizace provedla nutný odvod na ÚP za nesplnění náhradního plnění ve výši 110. tis.kč. Účet 551 odpis majetku: došlo proti plánu v rozpočtu k navýšení o ,- Kč z důvodu zaúčtování přípojky plynu v DZR Jedlí a nákupem nového konvektomatu do kuchyně DD Štíty. Tyto odpisy nebyly v plánu, který se podával v roce Účet 558- nákup DDHM: došlo k navýšení vzhledem k obnově zastaralé výpočetní techniky, nákupu nových stolů a židlí do jídelny pro uživatele Domova důchodců Štíty, chladniček a mrazniček do kuchyní, magnetických tabulí sloužící ke sdělování informací pro uživatele, obnově zastaralých servisních vozíků. Toto obnovení DDHM bylo u středisek nutností pro zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných služeb.( veškeré nákupy DDHM jsou doloženy sestavou k Rozborů za rok 2014 a členěny dle analytických účtů). Organizace předkládá hospodářský výsledek ve výši 274,- Kč. (viz tabulka č. 3 Rekapitulace hospodaření). Organizace nedočerpala závazný ukazatel odpisy,ten byl předen avizován a vrácen na účet zřizovatele. Finanční vypořádaní prostředků na provoz- nebyly dočerpány ve výši ,39 Kč (avizováno a vráceno na účet zřizovatele). Investiční fond (tabulka č ) byl tvořen odpisy a zůstatkovou cenou z roku 2013 z odepsaného kotle DD Štíty. Organizace z investičního fondu čerpala prostředky na pořízení konvektomatu do kuchyně DD Štíty. Investiční prostředky byly čerpány v celkové výši ,- Kč. Fond odměn (tabulka 2. 2.) v průběhu loňského roku 2014 nedošlo k čerpání. Tvorba a čerpání FKSP (tabulka č. 2.3 ) zachycuje použití prostředků v souladu s plánovanou tvorbou a použitím FKSP. Rozdíl mezi zůstatkem na fondu a bankovním účtem je dán převodem mezi účty na konci roku Fond rezervní (tabulka č ) byl zvýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši ,35 Kč, z fondu nebylo během roku 2014 čerpáno. Plánované výnosy - došlo k navýšení částky za pobyt, v průběhu roku byli přijati uživatelé s vyššími starobními důchody a příspěvkem na péči ve 3. a 4.st. U uživatelů, kde stávající stupeň vypláceného příspěvku na péči neodpovídal zhoršenému zdravotnímu stavu, bylo zažádáno v průběhu roku o jeho zvýšení a ve většině případů bylo vyhověno. Bc. Lucie Pospíšilová, DiS ředitelka 25

26 FOTOGALERIE ANEB, CO SE NÁM TAKÉ POVEDLO V ROCE 2014 Zmodernizované prostory Domova důchodců Štíty: Je libo kávičku?! Poštovní schránky pro každého uživatele Nový nábytek v jídelně, od září výběr ze 2 poledních menu, mňam! 26

27 Vybudování zookoutku s Karlíkem Karlík Nová výmalba a nová odpočinková zákoutí Domova 27

28 Příklady různých aktivit našich uživatelů: 28

29 Příklady některých aktivit uživatelů Domova se zvláštním režimem Jedlí: Posezení u kávičky Felino terapie, canis terapie 29

30 30 Součást běžného života

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2010 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2011 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2012 www.domovjedli.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2012 www.domovjedli. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2012 www.domovjedli.cz Základní informace o Domově pro seniory ve Štítech a Domově

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod

Výroční zpráva za rok 2008 CSS J. Hradec. Úvod PŘEDKLÁDÁ: ING. JIŘÍ BLÍŽIL V JINDŘICHOVĚ HRADCI DNE: 27. 2. 2009 Úvod Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více