Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007"

Transkript

1 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok V Ostravě dne Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace

2 O B S A H: I. Úvod 1-2 II. Tabulky Základní ukazatele Náklady Výnosy (bez příspěvku) Příspěvek provozní dotace Investice Zkrácená rozvaha Hospodaření s fondy Rozbor mezd Vybraní ukazatele 15 III. Komentář Plnění úkolů z rozboru hospodaření za rok 2006 a 1. pololetí roku Zhodnocení hospodaření za rok Zhodnocení činnosti za rok Kontroly a stížnosti 32-35

3 II TABULKY Organizace celkem 1.Základní ukazatele Ukazatele Plán včetně úprav hlavní činnost Skutečnost k hospodářská činnost celkem Porovnání skutečnost k celkem index rok /2006 Náklady celkem , ,06 Výnosy celkem bez příspěvku , ,10 Ztráta(-), zisk , ,87 Příspěvek na provoz , ,87 Zlepšený (zhoršený) VH x 102 0,72 soběstačnosti (V/N x 100) x x x 30,04 x 15,18 x

4 Organizace dle paragrafů 1a. Základní ukazatele v tis. Kč Ukazatele podpora samostatného bydlení týdenní stacionáře denní stacionáře domovy ostatní služby sociální péče sociálně terapeutické dílny Náklady celkem , , , , , ,5 Výnosy celkem bez příspěvku , , , , , ,4 - Ztráta(-), zisk , , , , , ,2 Příspěvek na provoz , , , , , ,0 Zlepšený (zhoršený) VH 0-15 x x x x 0 91 x 0-46 x

5 2. Náklady Číslo účtu Nákladové položky Plán včetně úprav hlavní činnost Skutečnost k hospodářská činnost celkem Porovnání skutečnost k celkem index rok / Spotřebované nákupy , , spotřeba materiálu , , spotřeba energie , ,92 51 Služby , , opravy a udržování , , cestovné , , náklady na reprezentaci ,0 16 0, ostatní služby , ,10 52 Osobní náklady , , mzdové náklady , ,04 v tom OON , ,63 53 Daně a poplatky ,7 5 2,20 54 Ostatní náklady , ,08 55 Odpisy, prodaný majetek , , odpisy , ,05 59 Daň z příjmů x 0 x Náklady celkem , ,06

6 2a. Náklady v tis. Kč Číslo účtu Nákladové položky podpora samostatného bydlení týdenní stacionáře denní stacionáře domovy ostatní služby sociální péče sociálně terapeutické dílny 50 Spotřebované nákupy , , , , , ,9 501 spotřeba materiálu , , , , , ,3 502 spotřeba energie , , , , , ,0 51 Služby , , , , , ,8 511 opravy a udržování 0 0 x , , , , ,4 512 cestovné 0 0 x , , ,0 1 0 x ,0 513 náklady na reprezentaci 0 0 x 0 0 x 0 0 x ,0 0 0 x 0 0 x 518 ostatní služby , , , , , ,0 52 Osobní náklady , , , , , ,9 521 mzdové náklady , , , , , ,9 v tom: OON 0 0 x 0 0 x 0 0 x ,4 0 0 x ,0 53 Daně a poplatky 0 0 x 0 0 x 0 0 x ,7 0 0 x 0 0 x 54 Ostatní náklady , , , , , ,0 55 Odpisy, prodaný majetek 0 0 x , , , , ,0 551 odpisy 0 0 x , , , , ,0 59 Daň z příjmů 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x Náklady celkem , , , , , ,5

7 3. Výnosy (bez příspěvku) v tis. Kč Číslo účtu 60 Výnosové položky Tržby za vlastní výkony a za zboží Plán včetně úprav hlavní činnost Skutečnost k hospodářská činnost celkem skutečnost celkem k Porovnání index / , , tržby za vlastní výrobky , , tržby z prodeje služeb , ,86 -strava a pobyt klienti ,03 x -příjmy za péči ,02 x -příjmy od zdrav.pojišťoven , ,51 -ostatní , , tržby za prodané zboží x 0 x 64 Ostatní výnosy , ,20 641,2 pokuty, penále x 0 x 648 zúčtování fondů , , jiné ostatní výnosy , ,75 65 Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky x 0 x 6x Jiné výnosy x -10 2,20 Výnosy celkem , ,10

8 3a. Výnosy (bez příspěvku) tis.kč Výnosové položky podpora samostatného bydlení týdenní stacionáře denní stacionáře domovy ostatní služby sociální péče sociálně terapeutické dílny Tržby za vlastní výkony a za zboží , , , ,1 0 0 x ,8 tržby za vlastní výrobky 0 0 x , , ,7 0 0 x ,0 tržby z prodeje služeb , , , ,2 0 0 x ,5 - strava a pobyt klienti 0 0 x , , ,0 0 0 x ,0 - příjmy za péči , , , ,3 0 0 x ,0 - příjmy od zdrav.pojišťoven 0 0 x 0 0 x 0 0 x ,3 0 0 x 0 0 x - ostatní 0 0 x , , ,3 0 0 x ,8 tržby za prodané zboží 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x Ostatní výnosy 0 0 x , , , , ,0 pokuty, penále 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x zúčtování fondů 0 0 x , , ,8 0 0 x ,0 jiné ostatní výnosy 0 0 x , , , , ,0 Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x Jiné výnosy 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0-22 x Výnosy celkem , , , , , ,4

9 4. Příspěvek - provozní dotace účet č. 691 Příspěvek na provoz Plán včetně úprav Skutečnost k přijato (a) čerpáno (b) rozdíl (a-b) skutečnost k Porovnání index /2006 od zřizovatele: ,89 - provoz ,96 - odpisy x - účelový ,15 - granty SMO ,50 ze státního rozpočtu: ,82 - úřad práce x - MPSV ,83 - EFPRR ,04 z krajského úřadu x upravený závazný ukazatel ,87 od jiných subjektů x Příspěvek celkem ,87

10 4a. Příspěvek provozní dotace účet č. 691 Příspěvky a dotace na provoz podpora samostatného bydlení týdenní stacionáře denní stacionáře domovy ostatní služby sociální péče v tis.kč sociálně terapeutické dílny od zřizovatele: , , , , , ,0 - provoz , , , , , ,0 - odpisy 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x - účelový 0 0 x 0 0 x 0 0 x ,9 0 0 x 0 0 x - granty 0 0 x 0 0 x 0 0 x ,0 0 0 x 0 0 x ze státního rozpočtu: 0 0 x , , ,0 0 0 x 0 0 x - úřad práce 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x - MPSV 0 0 x , , ,0 0 0 x 0 0 x - EFPRR 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 3 x 0 0 x 0 0 x z krajského úřadu 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x upravený závazný ukazatel , , , , , ,0 od jiných subjektů 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x 0 0 x Příspěvek celkem , , , , , ,0

11 5. Investice v Kč Skutečnost k Porovnání Pořízené investice z dotace Plán včetně úprav přijaté prostředky proinvestováno rozdíl skutečnost k index /2006 od zřizovatele ,42 - rekonstrukce půdy CPČ x - rekonstrukce koupelen DB x ze státního rozpočtu, krajského úřadu x upravený závazný ukazatel ,42 celkem ,42 v tis. Kč Pořízené investice z ostatních zdrojů investičního fondu Plán včetně úprav Skutečnost k Skutečnost k index /2006 z peněžních darů x - atrium v DBS x - 4 kuchyňky v DBS x ze zůstatku investičního fondu x - dodávka a položení koberců v CPČ x celkem ,72 CPČ - Centrum pracovní činnosti DB - Domov Beruška DBS- Domov Barevný svět

12 6. Zkrácená rozvaha v tis. Kč Aktiva Řádek rozvahy Stav k přírůstek - úbytek Stav k Dlouhodobý nehmotný majetek z toho vlastní Oprávky k dl.nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek z toho vlastní Oprávky k dlouh.hmotnému majetku Zásoby celkem Pohledávky celkem v tom: - účet účet Finanční majetek celkem Ostatní Aktiva celkem v tis. Kč Pasiva Řádek rozvahy Stav k Majetkové fondy celkem Finanční a peněžní fondy celkem Výsledek hospodaření Rezervy, dlouhodobé závazky 160,166 0 Krátkodobé závazky celkem v tom: - účet účet Bankovní úvěry a půjčky Ostatní 2195 Pasiva celkem

13 7. Hospodaření s fondy v tis. Kč Fond odměn FKSP Fond rezervní Investiční fond Zůstatek k Zdroje celkem v tom: ze zlepšeného výsledku hospodaření z darů z dotací 2526 základní příděl 1335 ostatní z odpisů 6470 z jiných fondů Použití celkem v tom: k provozním účelům 530 na účely FKSP 1264 do jiných fondů na investice 2758 odvod zřizovateli ostatní 6470 Zůstatek k

14 8. Rozbor mezd 8a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců Plánovaný evidenční Skutečný průměrný evidenční přepočtený k k b) Ukazatel průměrné mzdy Členění mezd Plán Skutečnost k mzdy zaměstnanců ,0 v tom z Úřadu práce 0 0 x z Fondu odměn 0 0 x mzdy zaměstnanců celkem ,0 OON ,9 Celkem - účet ,9 Prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený Celkové mzdy v tis. Kč Průměrná mzda v Kč rok 2006 rok lékaři 0, zdravotníci 46, pracovníci sociální péče 157, sociální pracovníci 11, dělníci 76, zaměstnanci správy 30, psychologové 1, vychovatelé 30, celkem 353,

15 9. Vybraní ukazatelé Ukazatele rok 2006 rok týdenní týdenní denní celoroční celoroční denní Kapacita zařízení: Domov na Liščině Ostrava-Hrušov, Na Liščině 342/ x Domov Barevný svět Ostrava-Muglinov, Hladnovská 751/ x Stacionář Třebovice Ostrava-Třebovice, 5.května 5376/ Domov Beruška Ostrava-Zábřeh, Jandova 3023/ x Centrum pracovní výchovy Ostrava-Vítkovice, Thomayerova 1338/11 x 35 x 40 Centrum pracovní činnosti x x x 40 Ostrava-Kunčičky, Holvekova 611/38b Obložnost v zařízení: Domov na Liščině 102,03 103,15 100,17 x Ostrava-Hrušov, Na Liščině 342/10 Domov Barevný svět Ostrava-Muglinov, Hladnovská 751/119 99,93 117,72 100,10 x Stacionář Třebovice Ostrava-Třebovice, 5.května 5376/1 106,70 97,70 103,68 101,26 Domov Beruška Ostrava-Zábřeh, Jandova 3023/4 99,64 87,40 99,73 x Centrum pracovní výchovy Ostrava-Vítkovice, Thomayerova 1338/11 x 102,78 x 99,32 Centrum pracovní činnosti x x x 97,08 Ostrava-Kunčičky, Holvekova 611/38b Průměrný věk obyvatel zařízení: 30, ,9 28,2 Domov na Liščině 51,5 27,7 52,0 x Ostrava-Hrušov, Na Liščině 342/10 Domov Barevný svět Ostrava-Muglinov, Hladnovská 751/119 26,2 14,6 28,0 x Stacionář Třebovice Ostrava-Třebovice, 5.května 5376/1 20,1 20,3 21,2 22,6 Domov Beruška Ostrava-Zábřeh, Jandova 3023/4 9,0 5,3 10,2 x Centrum pracovní výchovy Ostrava-Vítkovice, Thomayerova 1338/11 x 23,4 x 24,5 Centrum pracovní činnosti Ostrava-Kunčičky, Holvekova 611/38b x x x 37,8

16 III KOMENTÁŘ 1. Plnění úkolů z rozboru hospodaření za rok 2006 a za 1. pololetí roku Rozborová komise neshledala nedostatky při projednávání výsledků hospodaření za rok 2006 a organizaci nebyla uložena opatření. V rámci hodnocení činnosti a hospodaření za 1. pololetí roku hodnotící komise neshledala závažné nedostatky a nestanovila žádná nápravná opatření. Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2006 ve výši ,19 Kč, včetně jeho přídělů do peněžních fondů organizace, byl schválen usnesením ZM č. 352/9 ze dne Do fondu odměn bylo přiděleno Kč a do rezervního fondu ,19 Kč. 2. Zhodnocení hospodaření za rok 2.1. Základní ukazatele - tabulka č. 1 Celkové náklady byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. na 100 jejich ované výše tis. Kč, podrobněji jsou rozebrány v bodu 2.2. Náklady. Celkové výnosy bez příspěvků a dotací dosáhly tis. Kč, tj. 100,3 jejich ované výše tis. Kč a jsou komentovány v bodu 2.3. Výnosy (bez příspěvku). Neinvestiční příspěvek od zřizovatele na rok byl organizaci schválen usnesením ZM č. 31/3 ze dne v celkové výši tis. Kč (z toho na provoz ve výši tis. Kč, účelový příspěvek pro na výměnu oken ve výši tis. Kč a účelový příspěvek pro na provoz Ozdravného centra ve výši tis. Kč). Usnesením ZM č. 177/5 ze dne byl zvýšen na tis. Kč o účelovou dotaci - grant v oblasti kultury z rozpočtu zřizovatele ve výši 100 tis. Kč na realizaci projektu Všechny barvy duhy (pro 4357). Usnesením ZM č. 291/8 ze dne byl navýšen o tis. Kč na tis. Kč, z toho 114 tis. Kč bylo určeno na navýšení stavu zaměstnanců o jednoho sociálního pracovníka od a tis. Kč na pokrytí dopadu zákona o sociálních službách, změnu ve financování sociálních služeb. Usnesením ZM č. 336/8 ze dne byl zvýšen na tis. Kč účelovou dotací ve výši 43 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s účastí ostravských sportovců s mentalním postižením na Světových hrách Speciálních olympiád v Šanghaji. Usnesením rady města č. 1647/29 ze dne byl schválen přesun neinvestičního příspěvku ve výši 891 tis. Kč z 4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence na 4351 podpora samostatného bydlení na základě úprav ve zřizovací listině. Usnesením rady města č. 2664/42 ze dne byl schválen přesun částky tis. Kč z účelového příspěvku na příspěvek provozní v návaznosti na 5. dodatek ke zřizovací listině organizace - zařazení provozování ozdravného centra pro klienty ve Frýdlantu nad Ostravicí do hlavní činnost organizace. Usnesením ZM č. 723/13 ze dne byl organizaci snížen neinvestiční příspěvek

17 o tis. Kč ve vazbě na výnosů na tis. Kč. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR na spolufinancování poskytování sociálních služeb byla organizaci schválena ve výši tis. Kč. Celková výše příspěvků a dotací na provoz byla organizaci schválena ve výši tis. Kč a jejich čerpání je komentováno v bodu 2.4. Příspěvek - provozní dotace. Zlepšený výsledek hospodaření roku dosáhl výše 73 tis. Kč (v hlavní činnosti 66 tis. Kč a v hospodářské činnosti 7 tis. Kč). Podílely se na něm týdenní a denní stacionáře ( 4355 a 4356) překročením výnosů z tržeb za služby a úsporou materiálových nákladů, energií a ostatních služeb, a Ozdravné centrum ( 4359) úsporou materiálových nákladů, energií a ostatních služeb. Ztrátou skončilo hospodaření domovů pro osoby se zdravotním postižením ( 4357) především vyššími náklady na opravy (mimořádné opravy způsobené haváriemi v koupelně a na solárních kolektorech Domova Barevný svět) a nižšími výnosy z prodeje služeb (za poskytnutou péči). Ztrátu Centra pracovní činnosti ( 4377) ovlivnily vyšší náklady na opravy (nutná výměna prohnilých balkonových dveří) a ztráta u podpory samostatného bydlení ( 4351) byla dosažena nižšími výnosy z tržeb za služby a vyššími osobními náklady. Základní ukazatele dle jednotlivých paragrafů jsou uvedeny v tabulce č. 1a Náklady - tabulka č. 2 Celkové náklady za rok byly čerpány ve výši tis. Kč, tj. na 100 jejich ované výše tis. Kč. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostly o 6, absolutně o tis. Kč. Nárůst byl v nákladech na spotřebovaný materiál o tis. Kč (u spotřeby potravin o 444 tis. Kč zvýšením hodnoty stravy od a zvýšenými náklady na vybavení prostor užívaných klienty), na opravy a udržování o tis. Kč (výměna oken ve výši tis. Kč z účelového příspěvku), v cestovném o 44 tis. Kč (v souvislosti se zajištěním doprovodu klientů na zahraniční ozdravný pobyt, čerpání bylo pokryto z rezervního fondu organizace) u ostatních služeb o 836 tis. Kč (u nově zavedeného vykazování služeb spojených se stravováním v zařízeních bez vlastních stravovacích provozů tis. Kč, placená zdravotní péče uživatelům externím lékařem tis. Kč, náklady projektu Všechny barvy duhy tis. Kč), v osobních nákladech o tis. Kč (platové úpravy od ), v ostatních nákladech o 152 tis. Kč (náklady na odškodnění pracovních úrazů) a v odpisech o 300 tis. Kč. Naopak nižší byla spotřeba energií o 711 tis. Kč, ovlivněná teplým počasím roku. Nejvyššími nákladovými položkami spotřeby materiálu ve výši tis. Kč byly potraviny tis. Kč, drobný dlouhodobý majetek tis. Kč, materiál pro kuchyně, prádelny, na údržbu a ostatní provozní materiál tis. Kč a pohonné hmoty 420 tis. Kč. Ostatní služby byly čerpány ve výši tis. Kč, z toho na úklidové služby tis. Kč, právní služby tis. Kč, na služby ostrahy tis. Kč, na služby spojené s likvidací odpadu 750 tis. Kč, na služby spojené se stravováním v zařízeních bez vlastních stravovacích provozů 613 tis. Kč a na telefonní služby 386 tis. Kč. Celkovou výši tis. Kč ostatních nákladů ovlivnil neuplatnitelný odpočet u krácených přijatých zdanitelných daně z přidané hodnoty tis. Kč, zákonné pojištění

18 odpovědnosti organizace a odpovědnostní pojištění poskytovatele zdravotní péče tis. Kč, náklady na odškodnění pracovních úrazů zaměstnanců tis. Kč, bankovní výlohy - 71 tis. Kč a odpis nedobytných pohledávek 23 tis. Kč. Do nákladů bylo proúčtováno celkem tis. Kč na základě vytvořených dohadných položek k nevyfakturovaným dodávkám materiálu, energií a služeb k Čerpání nákladů dle jednotlivých paragrafů je uvedeno v tabulce č. 2a. Vzhledem k tomu, že se změnila struktura sociálních služeb nelze srovnávat tyto náklady s minulým obdobím Výnosy (bez příspěvku) - tabulka č. 3 Výnosy bez příspěvků a dotací na provoz za rok dosáhly tis. Kč, tj. na 100,3 jejich ované výše tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 se tyto výnosy zvýšily o tis. Kč, tj. o 110. Vysoký nárůst v tržbách z prodeje služeb o tis. Kč, z toho o tis. Kč zvýšených úhrad od klientů za sociální služby, ovlivnil zákon o sociálních službách platný od změnou ve financování sociálních služeb - snížením dotací ze státního rozpočtu a zvýšením úhrad od uživatelů sociálních služeb, kterým byly přiznány příspěvky na péči k úhradě některých sociálních služeb. Další nárůst byl dosažen v příjmech od zdravotních pojišťoven za výkony ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních organizace, které vzrostly o 645 tis. Kč. Vyšší ostatní výnosy o tis. Kč ovlivnila skutečnost, že v roce neposkytnul zřizovatel organizaci příspěvek na odpisy. Dle platných účetních předpisů musel být o tyto chybějící finanční zdroje ve výši tis. Kč snížen investiční fond s proúčtováním této částky do jiných ostatních výnosů. Zúčtování rezervního fondu bylo vyšší o 135 tis. Kč. Dosažené tržby za vlastní výrobky byly nižší o 219 tis. Kč (nižší tržby z dodávek tepla vlivem krátké topné sezony a podstaně nižší tržby z prodeje výrobků z hospodářské činnosti). Tržby za vlastní výrobky hlavní činnosti v roce ve výši 987 tis. Kč, zahrnují dodávky tepla a teplé užitkové vody ve výši 902 tis. Kč a tržby za výrobky z terapeutické činnosti klientů ve výši 85 tis. Kč. V tržbách z prodeje služeb ve výši tis. Kč se projevily zvýšené úhrady od uživatelů sociálních služeb na základě uzavíraných smluv o poskytnutí sociálních služeb. U stravovacích a ubytovacích služeb byly od zvýšeny ceny a oproti u byly vyšší o 141 tis. Kč. Stravovací služby zahrnují rovněž částku 613 tis. Kč za služby spojené s dodáváním stravy do zařízení bez vlastních stravovacích provozů. Tržby z prodeje služeb za poskytnutou péči u pobytových služeb, hrazenou z příspěvků na péči, byly oproti u nižší o 176 tis. Kč. Některým uživatelům dětem s nařízenou ústavní výchovou - byla vydána rozhodnutí o stanovení úhrady za péči až od měsíce listopadu roku. Tržby z prodeje služeb za ošetřovatelské a rehabilitační výkony včetně hipoterapie, hrazené zdravotními pojišťovami na základě uzavřených smluv, dosáhly 829 tis. Kč. V ostatních tržbách jsou především tržby ze závodního stravování ve výši tis. Kč a tržby z pronájmů ve výši 46 tis. Kč. Ostatní výnosy ve výši tis. Kč zahrnují zúčtování čerpání prostředků rezervního fondu k provozním účelům ve výši 531 tis. Kč (čerpání je komentováno v bodu 2.7. Hospodaření s fondy), přijaté drobné věcné dary ve výši 93 tis. Kč a pojišťovnou za odškodnění

19 pracovních úrazů zaměstnanců ve výši 130 tis. Kč a již výše komentované zúčtování částky tis. Kč z důvodu chybějících finančních zdrojů v investičním fondu. Výnosy doplňkové činnosti dosáhly pouze 29 tis. Kč a byly dosaženy prodejem zásob výrobků, zhotovených do konce roku 2006 v rámci hospodářské činnosti v Centru pracovní činnosti. Změna v sociálních službách se projevila také v činnosti tohoto zařízení organizace, které jako sociálně terapeutické dílny poskytuje služby sociální prevence, vedoucí k sociálnímu začleňování a k podpoře, vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Plnění výnosů dle jednotlivých paragrafů je uvedeno v tabulce č. 3a Příspěvek provozní dotace účet č tabulka č. 4 Ze schváleného neinvestičního příspěvku zřizovatele Kč bylo organizaci poskytnuto celkem Kč, tj Ve srovnání s rokem 2006 je to o Kč méně, tj. o 11. Z této částky činil příspěvek na provoz Kč, grant v oblasti kultury na realizaci projektu Všechny barvy duhy Kč, účelová dotace ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s účastí ostravských sportovců s mentalním postižením na Světových hrách Speciálních olympiád v Šanghaji a účelový příspěvek na 1. etapu výměny oken v budově Domova Barevný svět ve výši Kč. V roce nebyl organizaci poskytnut příspěvek na odpisy, jenž v roce 2006 činil Kč. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na rok na spolufinancování poskytování sociálních služeb byla poskytnuta a čerpána ve výši Kč. Oproti skutečnosti roku 2006 je to o Kč méně, tj. o 17. Tehdy byla organizaci poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na lůžko ve výši Kč. Jednou z podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí této dotace na rok bylo, že příjemce dotace vyšší než 3 mil. Kč musí předložit do konce srpna roku 2008 na odbor sociálních služeb MPSV ČR výrok auditora, včetně jeho vyjádření ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace. V současné době již organizace obdržela zprávu auditora s výrokem bez výhrad. Na účet příspěvků a dotací na provoz byl naúčtován předpis příspěvku ve výši Kč, a to ve výši 75 zbývajících nákladů na dokončený projekt Náš duhový svět s finančním příspěvkem z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia. Celkový příspěvek Kč, tj. 75 ze skutečných nákladů tohoto projektu za rok 2006 a, byl poskytnut v září roku. Organizaci bylo oproti roku 2006 poskytnuto o Kč méně finančních prostředků na provoz především v souvislosti se změnou financování sociálních služeb, a dále neposkytnutím příspěvku na odpisy. Přehled příspěvků a dotací na provoz dle jednotlivých paragrafů je uveden v tabulce č. 4a Investice - tabulka č. 5 V roce byla organizaci schválena investiční dotace ve výši Kč (usnesení ZM č. 275/7 ze dne , smlouva o investiční dotaci č. 0932/20007/SVZ). Z této částky bylo čerpáno celkem Kč, z toho Kč na rekonstrukci koupelen Domova Beruška v Ostravě Zábřehu ( 4357) a Kč na rekonstrukci půdy Centra pracovní

20 činnosti v Ostravě Kunčičkách ( 4377). Nevyčerpaných Kč bylo vráceno zřizovateli. Výběr dodavatelů na tyto veřejné zakázky malého rozsahu byl proveden v souladu se zákonem č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Organizace dále pořídila z peněžních darů určených na investiční potřeby úpravu atria (návštěvní a klidová zóna) ve výši 112 tis. Kč a čtyři kuchyňské linky ve výdejních místech stravy pro klienty ve výši 97 tis. Kč v Domově Barevný svět. Z prostředků investičního fondu z minulých let ve výši 23 tis. Kč byl pořízen koberec do nové společenské místnosti v rekonstruované půdě Centra pracovní činnosti. Darem získala organizace dvě klimatizační jednotky v hodnotě 111 tis. Kč pro Centrum pracovní činnosti Zkrácená rozvaha - tabulka č. 6 Aktiva: Hodnota stálých aktiv v pořizovací ceně vzrostla k o tis. Kč na tis. Kč. Přírůstek dlouhodobého majetku byl tis. Kč (u drobného dlouhodobého nehmotného majetku DDNM o 9 tis. Kč, u staveb o tis. Kč, u samostatných movitých věcí o 111 tis. Kč a u drobného dlouhodobého hmotného majetku - DDHM o tis. Kč), z toho přírůstek vlastního majetku z věcných darů a pořízený z peněžních darů představoval částku 420 tis. Kč. Meziroční úbytek dlouhodobého majetku činil celkem tis. Kč, z toho fyzickou likvidací samostatných movitých věcí 486 tis. Kč (usnesení rady města č. 1289/22 ze dne a č. 2568/40 ze dne ), úbytek DDNM činil 71 tis. Kč a DDHM 797 tis. Kč. Z celkových stálých aktiv v pořizovací ceně je vlastním majetkem organizace tis. Kč. Oprávky odepisovaného majetku dosahují 30 jeho pořizovací ceny. Pohledávky ve výši tis. Kč, z toho 32 tis. Kč dlouhodobé pohledávky (zálohy na pohonné hmoty) zahrnují 397 tis. Kč pohledávek za odběrateli (za dodávky tepla, teplé užitkové vody a služby), tis. Kč poskytnutých provozních záloh dodavatelům na energie, pohonné hmoty, předplatné a služby, 135 tis. Kč ostatních pohledávek (ze závodního stravování 6 tis. Kč a za zdravotními pojišťovnami za ošetřovatelské a rehabilitační výkony, včetně hipoterapie 129 tis. Kč), 2 tis. Kč pohledávku za zaměstnanci a jiných pohledávek ve výši 958 tis. Kč (refundace osobních nákladů 3 tis. Kč, pohledávky z vyúčtování služeb dle uzavřených smluv s uživateli 862 tis. Kč a pohledávka za pojišťovnou za odškodnění pracovních úrazů 93 tis. Kč). Z celkových pohledávek k bylo tis. Kč do lhůty a 358 tis. Kč po lhůtě splatnosti, všechny se splatností po Polhůtné pohledávky jsou za poskytnuté sociální služby klientům, které nebyly uhrazeny především jejich právními zástupci. Z let 2003 až 2006 je pět pohledávek ve výši 35 tis. Kč a zbývající ve výši 323 tis. Kč jsou z roku. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou písemně upomínány a pokud dlužníci nejsou vstřícní jednání, jejich nedoplatky jsou předávány právnímu zástupci k vymáhání. U dlužníků, kteří uznali svůj závazek a zavázali se jej splácet dle splátkového kalendáře, se podařilo snížit tyto polhůtné pohledávky z minulých let. V průběhu roku (v souladu se Směrnicí statutárního města Ostravy č. 2/ Zásady vztahů orgánů města k příspěvkovým organizacím zřízeným SMO) byly odepsány čtyři

21 nedobytné pohledávky v celkové výši 23 tis. Kč, z toho jedna ve výši 19 tis. Kč na základě usnesení rady města č. 2834/44 ze dne Na přechodných účtech aktivních nákladech příštích období - zahrnuje částka 65 tis. Kč zaplacené nájemné, předplatné a pojištění. Pasiva: Hodnota majetkových fondů k dosáhla tis. Kč, z toho fond dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč a fond oběžných aktiv ve výši tis. Kč, a jejich hodnota meziročně poklesla o tis. Kč. Finanční a peněžní fondy ve výši tis. Kč zahrnují fond odměn ve výši 476 tis. Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 355 tis. Kč, rezervní fond ve výši 715 tis. Kč, investiční fond ve výši 460 tis. Kč a jsou komentovány v bodu 2.7. Hospodaření s fondy. Krátkodobé závazky organizace k představovaly tis. Kč, z toho závazky vůči dodavatelům tis. Kč, závazek vůči zdravotní pojišťovně za přeplatek u výkonů ošetřovatelské péče 163 tis. Kč, závazky vůči zaměstnancům tis. Kč, závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění tis. Kč, daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců tis. Kč, daň z přidané hodnoty 105 tis. Kč a jiné závazky tis. Kč. Tyto jiné závazky zahrnovaly srážky z mezd - 38 tis. Kč, deponované prostředky sedmi zemřelých klientů 11 tis. Kč, prostředky ze zrušeného kulturního fondu obyvatel 61 tis. Kč a finanční prostředky čtyř klientů, kterým se vyřizuje založení vkladní knížky 54 tis. Kč a tis. Kč závazků z vyúčtování poskytnutých služeb dle uzavřených smluv s uživateli a zaslané finanční prostředky obecními úřady na účet organizace zpětně od počátku roku - příspěvky na péči u dětí s nařízenou ústavní výchovou, ke kterým nám nebylo doručeno rozhodnutí o úhradě za péči těchto dětí do listopadu roku. Na přechodných účtech pasivních - dohadných účtech - jsou nevyfakturované dodávky materiálu, energií a služeb k ve výši tis. Kč Hospodaření s fondy - tabulka č. 7 Stav fondu odměn se zvýšil k na 476 tis. Kč po přídělu částky 50 tis. Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2006 na základě usnesení ZM č. 352/9 ze dne Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen příděly z hrubých mezd ve výši tis. Kč a čerpán ve výši tis. Kč, z toho na peněžní dary u příležitosti pracovních a životních výročí a prvního odchodu do důchodu - 53 tis. Kč, na příspěvek na stravování zaměstnanců tis. Kč, na tuzemské, zahraniční rekreace a zájezdy a na sportovní a kulturní akce pro zaměstnance tis. Kč a 15 tis. Kč bylo použito na akci pro bývalé zaměstnance. Zůstatek fondu činil 355 tis. Kč. Zdrojem rezervního fondu byl příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2006 ve výši 52 tis. Kč, schválený usnesením ZM č. 352/9 ze dne , a peněžní dary právnických i fyzických osob ve výši 655 tis. Kč. Prostředky fondu byly použity k provozním účelům ve výši 530 tis. Kč, z toho na DVD o organizaci 15 tis. Kč, na odborné vzdělávání zaměstnanců - 30 tis. Kč, za 300 tis. Kč bylo nakoupeno vybavení a výtvarné potřeby pro

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ

Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Závěrečná zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace kraje SOUHRNNÁ Rok 2011 Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 Krnov 17. 2. 2012 Mgr. Miroslava Fofová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Plán činnosti PO na rok 2014

Plán činnosti PO na rok 2014 Příloha č. 1 Plán činnosti PO na rok 214 Organizace: Poř. čís. 7844194 Tabulka č. 1 Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost činnost činnost činnost činnost

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více