Novoměstská radnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novoměstská radnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014"

Transkript

1 Novoměstská radnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 2 / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

3 OBSAH Činnost Novoměstské radnice... 4 Zhodnocení činnosti... 4 Plány a záměry pro příští období na rok Výstavy... 6 Koncerty a hudební festivaly Veřejné akce Benefiční akce Neveřejné akce Konference Galavečeře a prezentace Ostatní Předání maturitních vysvědčení a diplomů...36 Tiskové konference Propagace a prezentace NR Organizace Novoměstská radnice, příspěvková organizace Základní údaje o organizaci Plnění plánu pracovníků Plnění plánu mzdových prostředků...42 Řídicí a kontrolní činnost, výsledky kontrol Bezpečnost a ochrana zdraví Výběrová řízení Rozbor hospodaření Hlavní činnost Doplňkové činnost...66 Stav závazků a pohledávek Fondy přehled, komentář Stav bankovních účtů Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Pravidla pro čerpání FKSP v roce Příloha č Příloha č / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 3

4 ČINNOST NOVOMĚSTSKÉ RADNICE / Zhodnocení činnosti / Hlavní činnost NR je vymezena Zřizovací listinou příspěvkové organizace z roku Podle této listiny má NR především zajistit zpřístupnění prostor veřejnosti, pořádání kulturních a společenských akcí, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, provoz informačního centra, průvodcovskou činnost či vydávání neperiodických tiskovin jako informačních zdrojů o činnosti NR. V roce 2014 byla věž Novoměstské radnice otevřena již první jarní den a zůstala otevřena do začátku prosince. To, spolu s několika zajímavými výstavami v prostorách Galerie ve věži vedlo k zvýšení návštěvnosti věže Novoměstské radnice. Ta se stala v roce 2014 jednou z hlavních turistických atrakcí Prahy 2. Během roku 2014 zorganizovala Novoměstská radnice spolu s jinými subjekty (jak soukromými tak státními institucemi) řadu výstav, koncertů, křestů knih i dalších akcí, které přispěly k celkovému nárůstu návštěvnosti. Pokračovaly koncerty již tradičních cyklů Novoměstský romantický klavír i Novoměstský letní festival, který se zaměřil tentokrát více na průniky žánrů. Velký sál Novoměstské radnice se podařilo profilovat jako jeden z významných komorních sálů, který navštěvují i hvězdy světové opery. Novým prvkem se stal cyklus Dotkněte se hvězdy v jehož rámci vystoupila na Novoměstské radnici např. jihoafrická operní hvězda Pretty Yende. Dalším druhem akcí pořádaných na Novoměstské radnici tentokrát v její režii jsou řemeslné a a adventní trhy pořádané ve spolupráci s českými řemeslníky, uměleckými školami a učilišti. Na Novoměstskou radnici si kromě Karlovy university našla cestu i diplomatická zastoupení některých států, takže jsme mohli hostit kromě státního svátku Chorvatské republiky i společné oslavy svátků jara skandinávských a baltských států. Z významných výstav stojí za zmínku obrazy čestného občana Prahy 2 Petra Pavlíka a výstava fotografií mapující život divadelní a operní divy Soni Červené. Jak výstavy, koncerty a křty knih tak trhy pod širým nebem spolu s kavárnou Cafe Neustadt dává Novoměstské radnici punc důležitého kulturního centra nejen Prahy 2. Doplňkovou činnost NR vymezuje Dodatek č.1 ke Zřizovací listině, podle kterého může NR především pronajímat a půjčovat věci movité, zprostředkovávat obchod a služby, provozovat vydavatelskou činnost a marketing, polygrafickou výrobu, pronajímat nebytové prostory NR. Doplňková činnost se podílí příznivě na hospodaření organizace tím, že nese dlouhodobě část nákladů (energie, úklidové služby, ostraha majetku, telefonní služby inzerce a propagace apod.), které by organizace hradila ve stejném rozsahu i při absenci doplňkové činnosti. Doplňková činnost využívá volné kapacity organizace. Stejně jako v loňském roce i v roce 2014 se podařilo ukázat veřejnosti, že Velký sál může být místem mnoha kulturních událostí od tiskové konference světoznámého autora Dana Browna přes křest DVD Karla Gotta po presentaci antologie II. generace českého undergroundu. Mázhaus Novoměstské radnice se v roce 2014 stal místem dvou historických výstav spojených s MČ Praha 2. Byly to Stopy židů a Ve znamení tří deklarací. Novoměstské radnici se podařilo udržet již tradičně pořádané akce jako je veletrh starožitností Antique, BarShow, unikátní výstavy ručně vyráběných nožů nebo prodejní výstavu Hry a hlavolamy. Další ročník festivalu WhiskyLive! Prague ukázal, že i tento festival se zařadí mezi tradiční akce na Novoměstské radnici. 4 / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

5 / Plány a záměry pro příští období na rok 2015 / Po poměrně úspěšném roce 2014, kdy se podařilo Novoměstské radnici zrealizovat celou řadu nových akcí a zvýšit tím i návštěvnost v jejích prostorách, je jedním z hlavních cílů udržet nastavenou laťku, jak v kvalitě nabízených akcí tak v servisu při jejich pořádání. S tím souvisí dokončení realizace informačního systému v celém prostoru Novoměstské radnice a podstatné rozšíření resp. obnovení kamerového systému. Vzhledem k době, která uběhla od původní rekonstrukce, bude třeba začít pracovat na opravách a rekonstrukcích některých prvků Novoměstské radnice, což bude klást velké nároky na synchronizaci s probíhajícím programem. V Galerii Novoměstské radnice by měl probíhat výstavní program s koherentní dramaturgií a stálým kurátorem výstav tak, aby koncentrace na současnou českou malbu pokračovala se stejnými úspěchy jako v předchozím roce. Novoměstská radnice hodlá dále pokračovat ve své propagaci a to jak pomocí klasických médií, tak pomocí sociálních sítí a vytvoření stabilního okruhu návštěvníků. Stejně jako v loňském roce hodláme pokračovat v koncepci tří vzájemně se podpírajících pilířů, kterými jsou koncerty a výstavy, festivaly pro širší a odbornou veřejnost a benefiční a charitativní akce. Pro rok 2015 počítáme i ve spolupráci s Cafe Neustadt s větším využitím prostorů nádvoří pro hudební i vizuální akce, které ovšem nebudou rušivé pro okolí Novoměstské radnice. Novoměstská radnice hodlá ve svém programu udržet stávající úspěšně se opakující akce a to jak ty, na nichž radnice spolupracuje tak ty, které sama pořádá. Stejně tak bude Novoměstská radnice usilovat o udržení akcí diplomatického sboru a akcí spojených s MČ Praha 2. / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 5

6 VĚŽ Otevřena od do , daná otevírací doba: úterý neděle od 10 do 18 h Návštěvnost: ( během Muzejní noci, tj. celkem ) VÝSTAVY Pravidelná otevírací doba: úterý neděle od 10 do 18 h, není-li uvedeno jinak / NEVIDITELNÁ VÝSTAVA / otevřena od , výstavní prostory II. patro, spolupráce - Invexhib Prague s.r.o. Výstava je unikátní interaktivní cestou do světa, kde zmizelo všechno světlo a návštěvníci jsou odkázáni pouze na sluch, hmat a čich. Pomocí těchto smyslů a pomocí instrukcí nevidomého nebo slabozrakého průvodce se návštěvník pokouší orientovat se ve speciálně upravených a zatemněních prostorách, kde jsou vytvořeny různé scény každodenního života. Každý si může vyzkoušet na vlastní kůži, jak se orientuje nevidomý. Návštěvnost: osob / HISTORIE NOVÉHO MĚSTA A PRAHA PANORAMATICKÁ / otevřena od do , byt věžníka, spolupráce s Muzeem hl. m. Prahy Stálá expozice přibližuje návštěvníkům historii Karlova náměstí a Novoměstské radnice. Stálou expozici tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Na zimu je spolu s výstupem na věž uzavřena. Návštěvnost: ( během Muzejní noci, t. j. celkem ) / BLAHOSLAVENÍ / Mini galerie, vernisáž , spolupráce s o. s. Paprskovec, vstupné dobrovolné Projekt byl koncipován jako putovní výstava fotografií klientů a výtvarných prací vytvořených klienty Dětského centra Paprsek, středisko Setkání. Výstava byla realizována během 12 - ti měsíců v různých místech ČR. Cílem bylo představit a předat poselství života mentálně postižených veřejnosti a dobrovolným vstupným získat prostředky, které budou využity pro základní potřeby klientů s mentálním zdravotním postižením. Návštěvnost: vernisáž 20, výstava 100, celkem 120 / Kurz Akademie současné fotografie 2012/13 / Galerie, vernisáž 3. 3., spolupráce s Matela studio spol. s.r.o., vstup zdarma Závěrečné projekty úspěšných absolventů kurzu Akademie současné fotografie 2012/13, který pořádalo Matela Studio. Vzhledem k rozdílným tématům a způsobům pojetí jednotlivých autorů byla na výstavě zastoupena klasická dokumentární fotografie, výtvarná stylizace i výrazně konceptuální přístupy. Návštěvnost: vernisáž 130, koment. prohlídka 50, výstava 390, celkem / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

7 / SVĚTLO MÉHO ŽIVOTA 2014 / Mini galerie, spolupráce s KID o. p. s., vstup zdarma Fotografický projekt Světlo mého života probíhá na dětské klinice FN Motol již od roku Dává nemocným dětem nejen možnost rozptýlit se, ale i naučit se základům fotografování. Výstava představila též tvorbu těch dětí, které se v rámci poléčebného projektu dále fotografování intenzivně věnují. Návštěvnost: 150 / PVN Pražská výstava nožů 2014 / Mázhaus a Velký sál, pronájem - Zdeněk Janča Výstava ojedinělá počtem zúčastněných vystavovatelů, kteří nabízeli jednu z nejlepších produkcí nožířského umění v Evropě. K vidění byla jak produkce nožířů z Čech a Moravy tak i ze Slovenska, Polska, Rakouska a Německa a dále tu byly v zastoupení některé z nožířských firem patřících ke světové špičce Návštěvnost: 630 / Výstava Fotoklub PCW / Galerie věže, vernisáž 8. 3., spolupráce s Fotoklubem PCW Týdenní výstava fotografií fotoklubů (PCW - Pražský CWak, Balvan Jablonec, 1. fotopoetický club Brno, Fotoklub Rokycany, F99 Ústí nad Labem, FAUN a hostů M. Sudové a M. Kostky). Návštěvnost: vernisáž 150, výstava 267, celkem 417 / Praha a její malebná zákoutí / Galerie věže, vernisáž , spolupráce se ZUŠ Šimáčkova Výstava výtvarného oboru ZUŠ Prahy 7 nabídla návštěvníkům pohled na významné památky Prahy 2 i celého hl. města a na figurální kompozice japonských dětí. Návštěvnost: vernisáž 250, výstava 1 068, celkem / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 7

8 / Giangi Cornelio obrazy / Galerie věže, vernisáž , spolupráce s galerií Josefa Kalouska Výstava známého italského malíře a designera, původem z Milána, který už skoro 22 let žije v Praze, s názvem The Soul s Noises - Výkřiky Duše byla ukázkou filosoficko - uměleckého směru emocionalismu. Byla uváděna jako příspěvek k autorovým 50 - tým narozeninám a konala se pod záštitou Italského kulturního institutu v Praze. Návštěvnost: vernisáž 350, výstava 819, celkem / Stopy židovské přítomnosti v Praze 2 / Mázhaus, přízemí věže, vernisáž 5. 5., spolupráce s MČ Praha 2, vstup zdarma Výstava pořádaná MČ Praha 2 představila široké veřejnosti vybrané kapitoly z historie městské části spojené s těmi jejími obyvateli, kteří byli židovského vyznání či pocházeli ze židovských rodin nebo byli za židy označeni rasistickými zákony. Jejich příběhy jsou spojeny s historií města Královské Vinohrady, nového a moderního města za hradbami Prahy. Návštěvnost: vernisáž 65, výstava x 2 000, celkem (+ během Muzejní noci 2 030) / Jiří Hanibal MEMENTO (A)MORI / Galerie, vernisáž , spolupráce s o. s. Artbrut.cz Český malíř žijící ve Francii ve svých kresbách a malbách zkoumá oba póly lidské existence od nejintimnějšího tělesného prožívání až po duchovní náboženské vzepětí. Ústředním motivem je pro něj lidská figura. Poprvé vystavil i novou sérii ilustrací k Erbenově Kytici, ve kterých navazuje na odkaz dekadence a symbolismu. Návštěvnost: vernisáž 150, výstava 370, celkem / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

9 / Labyrintem pražského tajemna / Galerie věže, vernisáž , spolupráce s ARGO spol s.r.o. Doprovodná výstava k II. vydání populárního průvodce po pražských pověstech a legendách. Vystaveny byly jak zdrojové materiály tak i sekundární zdroje, tedy knihy reflektující Prahu v daném období. Představený komplet nabídl dostatečně reprezentativní sondu do literární a výtvarné podoby fantaskní a romantické Prahy. Návštěvnost: vernisáž 70, výstava 937, celkem / Dívám se a vidím / Galerie, vernisáž , spolupráce s Evou Roučkou Eva Roučka je mnohostranná autorka a její výstava byla soustředěna na figurativní tvorbu v keramice a bronzu doplněnou kresbami, kterými autorka čerpá z nevyčerpatelné studnice života a nastavuje kritické zrcadlo člověku dnešní společnosti. Součástí vernisáže byl i koncert populární jazzové zpěvačky Jany Koubkové. Návštěvnost: vernisáž 150, výstava 350, celkem 500 (během Muzejní noci 800) / Prague Vintage Fair / I. patro, pronájem s Mgr. Terezou Schmoranz Prodejní výstava originálních oděvů a doplňků z období let minulého století, které prokazatelně přežily svou dobu a tuto svou vlastnost mohou přenést i na své nové majitele. Vůbec první obchodní dům s vintage módou na světě. Motto akce Be Fair and Dress Up! poukázalo na skutečnost, že koupí vintage nejen investujeme do kvality a historické hodnoty, ale také prokazujeme respekt k životnímu prostředí a lidské práci. Akce se konala se pod záštitou starostky obce Jany Černochové. Návštěvnost: / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 9

10 / Příběh světla a stínu (A Narrative of Light and Shadow) / Galerie věže, vernisáž , spolupráce s Ivanen Bednářem Putovní výstava čtyř tchaj-wanských fotografek, která zahájila svojí cestu po Evropě v Praze. Jednalo se o soubor 60 ti fotografií, rozdělených do pěti tématických celků - Světlo a stín, Ženy tchajwanské historie, Loď věčného pokladu (náboženská slavnost), Potomci levharta obláčkového (černobílé fotografie, zachycující rituály původního domorodého kmene) a Matčin osud. Návštěvnost: vernisáž 60, výstava 814, celkem 874 (během Muzejní noci 1 500) / CESTA DO SRDCE EVROPY. Příběhy a pohádky z Vietnamu, Ukrajiny, Sýrie, Ruska, Mongolska, Kyrgyzstánu a Čech a jejich tvořivé zpracování. / Žulový bar I. p., vernisáž , spolupráce s InBáze, vstup zdarma Výstava dětských prací výtvarného ateliéru Mozaika pro děti cizinců a Čechů od 5 do 11 let Atelieru InBáze komunitního centra InBáze. Výstavní projekt Cesta do srdce Evropy byl založen na vyprávění pohádkových příběhů ze zemí, odkud od České republiky přišly rodiny dětí, které ateliér Mozaika pravidelně navštěvují a jejich výtvarné reflexi pro každou zemi tradičními materiály a technikami. Příběhy pomáhaly poznat odlišný kulturní a lidový svéráz každé země. Návštěvnost: vernisáž 60, výstava 20, celkem 80 / Ozvěny - Jaroslava Pírková / Galerie, vernisáž 2. 7., spolupráce s Jaroslavou Pírkovou Obrazy Jaroslavy Pírkové jsou výpovědí, pocitem, postřehem, představou, okamžikem přeneseným na plátno. Zastavili jste se a mohli naslouchat ozvěnám, ozvěnám pocitů, ozvěnám myšlenek, které ve vás obrazy vyvolaly. Návštěvnost: vernisáž 60, výstava 160, celkem 220 / Pavel Forman a Jindřich Štreit MOŽNOSTI DIALOGU / Galerie věže, vernisáž 3. 7., spolupráce s Pavlem Formanem Možnosti dialogu je název výstavy fotografií Jindřicha Štreita a maleb Pavla Formana. Forman používá detaily ze Štreitových fotografií pro své malby, protože ho baví a jsou mu obsahově blízké. Oba jsou z česko polského pohraničí a vizualitu, kterou Štreit vytvářel jako dospělý a zralý umělec, Forman objevoval jako dítě. Od roku 2007 se tito dva umělci, fotograf Jiří a malíř, setkají jednou za rok na společné výstavě, která je pro ně hrou a zároveň zábavným dialogem. Dialogem mezi dvěma přáteli a zároveň dialogem mezi fotografií a malbou. Návštěvnost: vernisáž 150, výstava 2 886, celkem / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

11 / Labyrintem pražského tajemna / Galerie, spolupráce s nakladatelstvíms Argo Pokračování výstavy zdrojových obrazových materiálů ke knize Pavla Růta Labyrintem pražského tajemna, která se rozšířila o další exponáty. Od května do června se předtím konala v Galerii ve věži. Tentokrát byla výstava zaměřena na exponáty a materiály, pro zahraniční návštěvníky Prahy. Návštěvnost: výstava 150 / Elzbieta Grosseová Povrch je obrazem vnitřního světa / Galerie věže, vernisáž Mázhaus, spolupráce s Elzbietou Grosseovou Výstava soch, objektů a obrazů z pálené hlíny, bronzu a písku, která blíže představila práci autorky, jež je založena na vzájemných vztazích stavby a destrukci, na nestabilitě, na neustálé balanci mezi tím, co bylo, je a bude. Její inspirace pramení z vlastních prožitků, hlavně z přírody, z katastrofických úkazů, jevů, jako tornádo, tsunami, tajfuny, gejzíry apod. Snaží se zachytit, zmrazit tento úžasný úkaz v daném okamžiku. Zároveň cítí ohrožení života na této planetě. Výstava se konala pod záštitou starostky MČ Praha 2 Mgr. Jany Černochové. Návštěvnost: vernisáž 300, výstava 2 371, celkem / DVĚ + 1 (Beldová, Jírová, Šusta jr.) / Galerie, vernisáž 4. 9., spolupráce s Jaroslavem Šustou, Alenou Beldovou, Markétou Jírovou Společná výstava tří umělců, generačních souputníků, zabývajících se malbou a designem, včetně doplňků. Všichni jsou umělci, kteří se nenechají ovlivnit momentálními trendy, ale jdou cílevědomě za svou věcí s velkým soustředěním. Návštěvnost: vernisáž 150, výstava 180, celkem 330 / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 11

12 / 20. Výstava Hry a hlavolamy / I. patro, spolupráce s Rain.cz s. r. o Stovky společenských deskových her a mechanických hlavolamů na tradiční interaktivní výstavě. Zajímavé doprovodné programy pro děti i dospělé, přednášky a workshopy pro školy a dětské kolektivy. Výstava byla realizována pod záštitou sběratele a odborníky na hlavolamy RNDr. Jaroslava Flejberka, který představil novinky i rarity ze svých sbírek. Návštěvnost: / Soňa Červená Tím vším jsem žila / Galerie, vernisáž , spolupráce s Martinem Dostoupilem - Co&Pub Multimediální výstava provedla návštěvníky příběhem operní pěvkyně a herečky, dokumentující její osobní i profesní pouť od první poloviny 20. stol. do poloviny roku Představila více než 100 velkoformátových fotografií upravených LightJet technologií. Součástí výstavy byly doprovodné videopasáže a hudební dokumenty z operních i činoherních vystoupení, jevištní kostýmy i osobní předměty pěvkyně. Záštitu výstavě poskytl náměstek primátora hl. m. Prahy Václav Novotný a Karel Schwarzenberg. Návštěvnost: vernisáž 250, výstava 700, celkem 950 / Umění je jen jedno! / Galerie věže, vernisáž , spolupráce s Občanským sdružením Salet Představení prací studentů AVU v Praze a děl tvůrců s mentálním handicapem či duševní nemocí z kreativního ateliéru A. R. T. Výstava byla experimentem, který chtěl setřít hranice mezi zdravými a nemocnými, profesionály a amatéry a vyzdvihnout roli samotného talentu, síly obsahu i formy uměleckého díla a nesnažil se tvorbu obou skupin připodobňovat ani kvalitativně porovnávat. Návštěvnost: vernisáž 150, výstava 924, celkem / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

13 / Ve znamení tří deklarací Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu / Mázhaus, vernisáž , spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů, vstup zdarma Výstava přiblížila postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost byla věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstaly ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Záštitu na výstavu poskytl RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hl. m. Prahy a Karel Schwarzenberg. Návštěvnost: vernisáž 130, výstava 700, celkem 830 / Mezinárodní komiksový festival KomiksFEST! 2014 / Galerie věže, vernisáž , spolupráce se Seqence z. s. Mezinárodní komiksový festival KomiksFEST! 2014 představil tvorbu francouzské výtvarnice Dominique Goblet a Švýcarky Johanny Schaible. Výstava vznikla ve spolupráci s Francouzským institutem. Návštěvnost: vernisáž 50, výstava 600, celkem 650 / Petr Pavlík Poutnice kráčí dál / Galerie, vernisáž , spolupráce s Petrem Pavlíkem Komorní pražská výstava obrazů, kreseb a plastik malíře Petra Pavlíka byla volnou součástí třídílné přehlídky umělcovy tvorby, připomínající jeho životní jubileum. Nad výstavou uspořádanou u příležitosti sedmdesátin autora převzala záštitu starostka Prahy 2 a poslankyně Parlamentu ČR Jana Černochová. Návštěvnost: vernisáž 180, výstava 100, celkem 280 / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 13

14 / Stejné barvy / Galerie věže, vernisáž , spolupráce s Theater.cz, spolek Výstava Stejné barvy byla součástí Pražského divadelního festivalu německého jazyka Přinesla to nejzajímavější ze současné plakátové tvorby německo-jazyčných divadel, tj. divadel z Německa, Rakouska, Lucemburska, Lichtenštejnska a Švýcarska. Návštěvnost: vernisáž 50, výstava 300, celkem 350 / Pražská výstava nožů KNIVES 2014 / Velký sál a Mázhaus, pronájem Zdeněk Janča Na oblíbené prodejní výstavě nožů bylo již jako tradičně k vidění nožířské umění z několika zemí. Na výstavě byla možnost si zakoupit i polotovary a materiály na samotnou výrobu nožů. Návštěvnost: 650 / Výstava Iva Hüttnerová - Obrázky / Galerie, vernisáž , spolupráce s Petrem Mandlem Výstava olejů a grafických listů známé malířky a herečky, která inspiraci pro své nostalgické obrázky nachází převážně v časech našich babiček a prababiček. Návštěvnost: vernisáž 200, výstava do , celkem / Šumné stopy Šumná města / , Recepční salonky, spolupráce s Českými doteky hudby Výstava zahrnula velkoformátové panoramatické černobílé fotografie z kalendářů projektu Šumná a bezbranná z posledních několika let a kladla si za cíl poukázat na ohrožené památky a objekty architektury 19. a 20. století. Návštěvnost: celkem / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

15 KONCERTY A HUDEBNÍ FESTIVALY / STYLOVÉ VEČERY 2014 / , Velký sál, pronájem Art o. s. Hudba komorního orchestru Harmony Prague z různých stylových období pod taktovkou Štefana Britvíka. Cyklus šesti koncertů, z čehož se jich pět konalo na NR Barokní večer - hudba italských mistrů baroka - A. Corelliho, A. Vivaldiho, T. Vitaliho a J. S. Bacha. Německé baroko reprezentoval také neméně proslulý skladatel G. Ph. Telemann, jehož hobojový koncet zahrál náš přední hobojista Jan Hoďánek Klasický večer - hudba skladatelů období klasicismu - vedle neopominutelného W. A. Mozarta zazněla i méně často uváděná díla dalších skladatelů klasicismu, významného českého skladatele doby klasicismu J. Myslivečka, stejně tak jako skladatele francouzského původu Ch. de Saint-George, jehož koncert pro housle zahrál sólista Miroslav Vilímec Romantický večer - uvedl díla, která vystihují obsah a kvality hudby romantického období. Na programu byl Felix Mendelssohn-Bartholdy, Antonín Dvořák, Edward Elgar a Edvard Grieg. Cikánské melodie Pabla de Sarasateho předvedl houslista Miroslav Vilímec Večer hudby 20. století - z tvorby skladatelů 20. století zazněl jak repertoár této doby, tak současná díla. Součástí tvorby 20. století je však i kvalitní hudba na pomezí vážné a populární hudby. V podání HP, Zuzany Rzounkové (lesní roh) a Marty Korduljak (flétna) zazněly části z proslulé West Side Story Leonarda Bernsteina v úpravě soudobého skladatele Jiřího Temla Večer k roku české hudby vzpomínka na výročí významných českých skladatelů. Dramaturgie večera vycházela především z děl, originálně psaných pro komorní smyčcové obsazení, program doplnily i některé úpravy skladeb, např. Kubelíkovy houslové Staré písně. Návštěvnost: , celkem celý cyklus 625 / NOVOMĚSTSKÝ ROMANTICKÝ KLAVÍR 2014 / , Velký sál, pronájem - Ivo Kahánek Nejkrásnější skladby světové hudby, špičkoví čeští i zahraniční interpreti, překvapení v podobě účasti mladé vycházející hvězdy na každém z koncertů Vídeň sladká a bolestná Večer tří skladatelů, kteří ač spojení svým osudovým městem i výjimečnou schopností rozeznívat ta nejskrytější zákoutí duše, se nikdy osobně nepotkali Wolfganga Amadea Mozarta, Granze Schuberta a Johannese Brahmse. Tradiční český kamínek v mozaice tvořil Suita pro klarinet a klavír Viktora Kalabise. / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 15

16 8. 4. Hudba královen - Ženy nejen jako múzy svých mužů, nýbrž jako svébytné tvůrkyně klasické hudby té nejvyšší kvality představil tento koncert složený výhradně z hudby napsané ženami. Na programu je St. Hildegarde von Bingen, Hensel-Mendelssohn, Chaminade, Schumann, Kaprálová, Bodorová aj Mystika smyslů - Chopin, Szymanowski, Górecki a další v podání Joanny Domańske (Polsko) klavír a Slezského tria (Polsko) - Joanna Domańska klavír, Roman Widaszek klarinet, Tadeusz Tomaszewski lesní roh, Marie Pawlovská- klavír Grotesque Concert - večer tří uměleckých žánrů hudby, fotografie a filmu, které se pro tuto příležitost setkají v nečekaných spojeních. Beethoven, Rachmaninov, Schoenfield v podání Puella Trio, Adély Donovalové (klavír), Evy Krestové (housle), Markéty Kubínové (violoncello), junior umělec Jaroslav Čížek (režie). Netradičně byla promítnuta během koncertu i filmová groteska režiséra s Puella Triem jako hlavním protagonistou. / Novoměstský letní festival 2014 Jazzové inspirace / , Velký sál, pronájem - Novofest o. s. 4. ročník festivalu s širším tématem jazzové inspirace. Podstatnou součástí koncertů byla díla českých autorů včetně těch nejnovějších a festival se tak připojil k celospolečenskému projektu Rok české hudby Bravo maestro II. - mimořádný koncert spojený s představením sólového CD Jany Vonáškové Novákové (housle) za účasti Petra Nováka (klavír). Na programu byl Brahms, Schulhoff a Novák Pocta českým velikánům, koncert byl pro festival mimořádnou událostí, protože pozváník vystoupení přijal světově uznávaný violoncellista Jiří Bárta. V jeho podání zazněla i působivá Ebenova Suita balladica a nechyběla ani hudba J. S. Bacha Z Čech až na konec světa ryze český program u příležitosti oslav Roku české hudby. Kromě osvědčených dramaturgických es v podobě skladeb Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a dalších bylo zařazeno opět i dílo soudobé z tvorby Viktora Kalabise. Společnost dělalo Dvořákovo trio a Junior umělkyní byla špičková mladá pianistka Adéla Donovalová, která je pro velký úspěch v cyklu opakovaným hostem Píseň česká - Dvořák, Foerster a Bodorová v podání Evy Garajové (soprán), Ivo Kahánka (klavír) a junior umělkyně Magdaleny Malé (soprán). Na koncertě zazněla česká premiéra skladby Sylvie Bodorové Ama me Clasic - open prolínání žánru klasické hudby a jazzových inspirací v podání Jiřího Hlaváče (klarinet, saxofon), Ivo Kahánek (klavír), junior umělec Anna Paulová /HAMU/ (klarinet) Návštěvnost: , celkem celý cyklus / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

17 Let s Swing It!, koncert cele věnován jazzu a to jeho autentické interpretaci. Skladby prvních velikánů zlaté jazzové éry počátku 20. stol. zazněly v podání hostů z Bratislavy jazzového orchestru Fats Jazz Band. Dobové ošacení interpretů bylo v tomto programu samozřejmostí a nechyběly ani taneční kreace. w Rhapsody in Blue, již název prozradil obsah koncertu - v programu se střídaly skladby B. Martinů a G. Gershwina a slavnou rapsodií koncert vyvrcholil Bohemia Saxophone Quartet, závěrečný koncert festivalu patřil tomuto špičkovému souboru. Koncert nabídl divácky atraktivní vystoupení a nevšední dramaturgii složenou ze skladeb českých autorů inspirovaných jazzem, věnovaných právě BSQ. Návštěvnost: , celkem celý cyklus 865 / Koncert k zahájení Roku české hudby / Velký sál, pronájem - ZUŠ Lounských, vstupné dobrovolné Slavnostní koncert k zahájení Roku české hudby ZUŠ Lounských z Prahy 4 - Nuslí představil smyčcový soubor, soubor zobcových fléten, klarinetové kvarteto a sólisty. Návštěvnost: 195 / TADY, TEĎ, JINDE / Velký sál, spolupráce s Komorním orchestrem Berg z. s. Jedinečné osvěžení v pražské hudební krajině. Vůbec poprvé na NR se dvěma špičkovými českými sólisty. Harfistka Jana Boušková se skladbou Praharphona, kterou pro ni složil světově uznávaný čs. skladatel Kryštof Mařatka. Klavírní sólo klavíristy Ivo Kahánka Toccata e due canzoni a novinka mladého českého skladatele Jana Trojana. Před koncertem Orchestru Berg proběhla komentovaná prohlídka NR. Návštěvnost: 220 / JAN KUBELÍK ČARODĚJ HOUSLÍ / Velký sál, pronájem Společnost Jana Kubelíka Koncert Miroslava houslisty Miroslava Vilímce a klavíristy Vladislava Vilímce spojený se křtem CS s historickými nahrávkami slavného houslisty Jana Kubelíka. Vedle skladeb Františka Bendy a Josefa Suka zazněla řada kompozic Jana Kubelíka. Návštěvnost: 110 / Slavnostní koncert ZUŠ Lounských s předáváním absolventských vysvědčení / Velký sál, pronájem - ZUŠ Lounských, vstupné dobrovolné Slavnostní veřejné koncerty pražské Základní umělecké školy Lounských v Nuslích se na Novoměstské radnici konají pravidelně. Na dalším koncertu v souvislosti s předáváním absolventských vysvědčení účinkovali sólisté a orchestr Základní umělecké školy. Návštěvnost: 160 / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 17

18 / Jazzový most 2014 / Nádvoří, spolupráce s mezinárodním festivalem Jazzový Most Letošní festival byl opět významnou propagací české kultury, hl. m. Prahy a ostatních zúčastněných měst v podání Brazil Connection - Elmar Schmidt a Rudiho Mazače Kentonmania Big Band + 8 lesních rohů. Koncert na NR se konal pod záštitou paní Marie Truhlářové, radní pro kulturu MČ Praha 2. Návštěvnost: 300 / Klavírní recitál Andrey Vavrušové / Velký sál, spolupráce s Václavem Mottlem Na koncertě zazněly skladby velikánů od klasicismu až po 20. století jako např. J. Haydn, R. Schumann, J. Brahms, K. Slavický a také poměrně neznámý, za to neméně kvalitní slovenský autor, Johann Nepomuk Hummel. Návštěvnost: 50 / Jana Koubková Quartet / Nádvoří Přední osobnost české jazzové scény, zpěvačka Jana Koubková, vystoupila s projektem Jana Koubková Quartet na nádvoří Novoměstské radnice. Tato netradiční jazzová sestava, ve které se klavír střídá s arabskou loutnou, bubny s africkým djembé a baskytara se zvukem violoncella, nabídla nepřeberné množství hudebních barev a posluchače provedla nesčetnými hudebními světy. Návštěvnost: / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

19 / Koncert Yellow Sisters / Nádvoří, spolupráce s Pa Sait Nyass Vystoupení zvukových iluzionistek, které zpívaly jen za doprovodu afrických bubnů. Yellow Sisters, ženská vokální skupina nabídla pestrý program složený z multižánrových autorských písní a improvizací napříč jejich tvorbou. Návštěvnost: 80 / Zelenka festival Praha / Velký sál, pronájem - Ensemble Inegal Jeden z koncertů festivalu, barokní hudba, na programu zazněly virtuozní instrumentální skladby Jana Dismase Zelenky v podání souboru Ensemble Inégal. Návštěvnost: 70 / Apollon quartet smyčcové kvarteto / Velký sál, pronájem - MHF Nekonveční žižkovský podzim Koncert kvarteta Apollon v rámci 18. ročníku MHF Nekonvenční žižkovský podzim 2014 byl 3. akcí tohoto festivalu. Zazněly i skladby půro smyčcové kvarteto současného skladatele Lukáše Hurníka. Návštěvnost: 185 / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 19

20 / A capella ve věži / Velký sál, pronájem - VOSK o. s. Komorně-vokální aranžmá řady nejen popově laděných písní o životě, lásce a rock'n'rollu... Ušetřeni unplugged interpretačních ambicí VOSKu a VŠELIJAKu nezůstali velikáni typu Beatles, BeeGees, Ben E. Kinga, Erica Claptona, Billyho Joela, Eltona Johna, Simona & Garfunkela, Otise Reddinga, Richarda Rodgerse, Queen a dalších. Návštěvnost: 90 / Vánoční koncert MČ / Velký sál, spolupráce - MČ P 2, vstup zdarma / Vánoční koncert ZUŠ Ilji Hurníka / Velký sál, spolupráce se Základní uměleckou školou Ilji Hurníka, vstup zdarma Vystoupil komorní smyčcový orchestr Fénix pod vedením dirigentky J. Vaňourkové, dechový orchestr Feverband pod vedením dirigentů M. Bárty a L. Boury. Rovněž vystoupilo dívčí saxofonové kvarteto KvarKet a lidový soubor Kolíček. Představili se i sólisté ZUŠ. Na programu byli skladby J. S. Bacha, J. Brahmse, F. Schuberta, filmové, swingové a populární melodie i lidové písně. Návštěvnost: 200 / Marisa Blanes & Heroldovo kvarteto / Velký sál, pronájem - České doteky hudby Koncert Heroldova kvarteta a španělské klavíristky Marisy Blanes patřil ke kompaktním, a přesto pestrým projektům na festivalovém programu MHF ČDH 16. ročník. Marisa Blanes, jedna z nejvýznamnějších španělských klavíristek vystoupila v ČR poprvé. Návštěvnost: 150 / Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční pro sóla, smíšený sbor a komorní orchestr / Velký sál, pronájem - Roxy Ensemble, o. s. Vánoční koncert Komorního orchestru Pavla Haase a Kühnova dětského sboru s nevšedním programem hudby B. Brittena a M. Müllera spolu s klasikou České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Návštěvnost: / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více

Zpráva o kultuře ve městě

Zpráva o kultuře ve městě MĚSTO KADAŇ Zpráva o kultuře ve městě (květen 2014 - březen 2015) V Kadani, březen 2015 Zpracoval: Odbor školství, kultury a sportu, Městský úřad Kadaň Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace 1

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2002

V ý r o č n í z p r á v a 2002 Výroční zpráva 2 0 0 2 Vážení přátelé, touto výroční zprávou se završuje jedna éra v historii Pražského hradu, první etapa budování nové české státnosti. Tato doba je pevně spjata s osobou Václava Havla,

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Muzeum města Brna, jehož posláním je péče o kulturní dědictví druhého největšího města naší země, a to jak v podobě muzejních sbírek, tak i nejvýznamnějších

Více

ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 9/2014. PIS PCT otevře během září nové Turistické informační centrum na Václavském náměstí.

ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 9/2014. PIS PCT otevře během září nové Turistické informační centrum na Václavském náměstí. ZPRAVODAJ PRO PRŮVODCE PRAHOU AKTUALITY Z PRAHY 9/2014 NOVINKY Z PRAŽSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY PIS PCT otevře během září nové Turistické informační centrum na Václavském náměstí. OTEVÍRACÍ DOBA TURISTICKÝCH

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1

požadovaná částka v Kč využití prostředků přínos pro občany Prahy 1 Přidělení finančních prostředků - "Granty v oblasti kultury pro rok 2015" rozpočet = 4.100.000 Kč číslo předkladatel, sídlo jméno, e-mail, IČ název a popis projektu/ termín a místo konání celk. náklady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah výroční zprávy: 1. Základní charakteristika zařízení...5 2. Hlavní úkoly...6 3. Personální

Více

Novinkou slavností je noční rytířský turnaj

Novinkou slavností je noční rytířský turnaj Noviny ročník 13/červen 2015/zdarma Novinkou slavností je noční rytířský turnaj Text Alena Binterová Foto archiv města Český Krumlov Slavnosti pětilisté růže slaví čtvrt století od obnovení jejich tradice.

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY. 17. 26. května 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY. 17. 26. května 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 26. května 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 1 1/ IDEA KAMPANĚ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY

Více

KVĚTEN 2009 FENOMÉN MARTINŮ V NÁRODNÍM MUZEU

KVĚTEN 2009 FENOMÉN MARTINŮ V NÁRODNÍM MUZEU str.3 Z pokladů NM, JAROSLAV MACHÁT str.11 ZAŠLÝ SVĚT ŽIVOTA V MARIN- GOTKÁCH Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 e mail: nm@nm.cz str.11 ŘETĚZOVÉ PROVÁDĚNÍ KVĚTEN 2009 V NÁRODNÍM MUZEU

Více

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK 10. 6 strana. 2 strana. 13 strana. 14 strana WWW.DK-OSTROV.CZ. Ceny dětského festivalu. Tyfloart 2012. Úspěchy Cykloteamu Ostrov

OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK 10. 6 strana. 2 strana. 13 strana. 14 strana WWW.DK-OSTROV.CZ. Ceny dětského festivalu. Tyfloart 2012. Úspěchy Cykloteamu Ostrov OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDAR MA 10 2012 2 strana 6 strana 13 strana 14 strana Tyfloart 2012 Ceny dětského festivalu Rohovor s Helen Schargo Úspěchy Cykloteamu Ostrov WWW.DK-OSTROV.CZ ÚVODNÍK OBSAH Vážení spoluobčané,

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více

Další rok na dlouhé šňůře událostí Knihovny Jiřího Mahena v Brně je navlečen a uzavřen. Uplynulo dalších 345 dnů, kdy knihovna byla otevřena nejširší veřejnosti. Celoroční rytmus dní, zdánlivě velmi podobných,

Více

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz

PŘIPOMEŇME SI V ČERVNU. www.shakespeare.cz www.shakespeare.cz Smíchov dávno není venkovskou periferií, do jejíž zeleně se Pražané jezdili rekreovat, ani onou pověstnou průmyslovou čtvrtí zalidněnou dělnickým živlem, v kterou se změnil v 19. století.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více

Územní plán k diskusi

Územní plán k diskusi Územní plán k diskusi 11 2012 zprávy z magistrátu VAŠE MAKLÉŘKY Pospěšte, ať do vánoc bydlíte!! Petra Michlíková tel.: +420 602 145 144 www.loyd.cz K.Vary - Stará Role NOVINKA! byt K.Vary centrum NOVINKA!

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011

Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2011 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.5.

Více

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara.

Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. 2 Nejisté počasí a později vytrvalý déšť se nepříznivě podepsaly na programu oslav stého výročí letu průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. Replika historického letadla Blériot XI se veřejnosti představila

Více

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce

zpravodaj Žáci ZŠ Husova, kterou zřizuje MČ Brno-střed, opět porazili Evropu v soutěži Schoolovision městská část osobnost měsíce Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 7 8 Prázdniny 2011 Ročník XX městská část zpravodaj osobnost měsíce Cyklohrátky na straně 3 V polovině června vyvrcholila na mnoha místech v Brně akce Brno město

Více

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah: 1 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Více

20 Miniuni Svět miniatur. 21 Knihovna města Ostravy, 24 Janáčkova filharmonie Ostrava,

20 Miniuni Svět miniatur. 21 Knihovna města Ostravy, 24 Janáčkova filharmonie Ostrava, 1 Ostravské muzeum, příspěvková organizace 2 Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace 3 Radnice města Ostravy 4 Český rozhlas Ostrava 5 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava,

Více

Historie knedlíků v Národním zemědělském muzeu Anna Fárová významná česká historička fotografie

Historie knedlíků v Národním zemědělském muzeu Anna Fárová významná česká historička fotografie Kozy na Kozím plácku přij te na kozí slavnosti Je ekopapír eko? jak vybrat ten správný Vídeň a Praha v rozhovoru s Geraldem Schubertem Praha fotografická mezinárodní soutěž pro každého Historie knedlíků

Více

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012 Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. Výroční zpráva za rok 2012 Obsah 1. Úvod 3 1.1. Rekapitulace stavu činnosti instituce v roce 2012 3 1.2. Základní informace o galerii 4 1.3. Organizační struktura

Více