Novoměstská radnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novoměstská radnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014"

Transkript

1 Novoměstská radnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2 2 / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

3 OBSAH Činnost Novoměstské radnice... 4 Zhodnocení činnosti... 4 Plány a záměry pro příští období na rok Výstavy... 6 Koncerty a hudební festivaly Veřejné akce Benefiční akce Neveřejné akce Konference Galavečeře a prezentace Ostatní Předání maturitních vysvědčení a diplomů...36 Tiskové konference Propagace a prezentace NR Organizace Novoměstská radnice, příspěvková organizace Základní údaje o organizaci Plnění plánu pracovníků Plnění plánu mzdových prostředků...42 Řídicí a kontrolní činnost, výsledky kontrol Bezpečnost a ochrana zdraví Výběrová řízení Rozbor hospodaření Hlavní činnost Doplňkové činnost...66 Stav závazků a pohledávek Fondy přehled, komentář Stav bankovních účtů Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Pravidla pro čerpání FKSP v roce Příloha č Příloha č / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 3

4 ČINNOST NOVOMĚSTSKÉ RADNICE / Zhodnocení činnosti / Hlavní činnost NR je vymezena Zřizovací listinou příspěvkové organizace z roku Podle této listiny má NR především zajistit zpřístupnění prostor veřejnosti, pořádání kulturních a společenských akcí, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, provoz informačního centra, průvodcovskou činnost či vydávání neperiodických tiskovin jako informačních zdrojů o činnosti NR. V roce 2014 byla věž Novoměstské radnice otevřena již první jarní den a zůstala otevřena do začátku prosince. To, spolu s několika zajímavými výstavami v prostorách Galerie ve věži vedlo k zvýšení návštěvnosti věže Novoměstské radnice. Ta se stala v roce 2014 jednou z hlavních turistických atrakcí Prahy 2. Během roku 2014 zorganizovala Novoměstská radnice spolu s jinými subjekty (jak soukromými tak státními institucemi) řadu výstav, koncertů, křestů knih i dalších akcí, které přispěly k celkovému nárůstu návštěvnosti. Pokračovaly koncerty již tradičních cyklů Novoměstský romantický klavír i Novoměstský letní festival, který se zaměřil tentokrát více na průniky žánrů. Velký sál Novoměstské radnice se podařilo profilovat jako jeden z významných komorních sálů, který navštěvují i hvězdy světové opery. Novým prvkem se stal cyklus Dotkněte se hvězdy v jehož rámci vystoupila na Novoměstské radnici např. jihoafrická operní hvězda Pretty Yende. Dalším druhem akcí pořádaných na Novoměstské radnici tentokrát v její režii jsou řemeslné a a adventní trhy pořádané ve spolupráci s českými řemeslníky, uměleckými školami a učilišti. Na Novoměstskou radnici si kromě Karlovy university našla cestu i diplomatická zastoupení některých států, takže jsme mohli hostit kromě státního svátku Chorvatské republiky i společné oslavy svátků jara skandinávských a baltských států. Z významných výstav stojí za zmínku obrazy čestného občana Prahy 2 Petra Pavlíka a výstava fotografií mapující život divadelní a operní divy Soni Červené. Jak výstavy, koncerty a křty knih tak trhy pod širým nebem spolu s kavárnou Cafe Neustadt dává Novoměstské radnici punc důležitého kulturního centra nejen Prahy 2. Doplňkovou činnost NR vymezuje Dodatek č.1 ke Zřizovací listině, podle kterého může NR především pronajímat a půjčovat věci movité, zprostředkovávat obchod a služby, provozovat vydavatelskou činnost a marketing, polygrafickou výrobu, pronajímat nebytové prostory NR. Doplňková činnost se podílí příznivě na hospodaření organizace tím, že nese dlouhodobě část nákladů (energie, úklidové služby, ostraha majetku, telefonní služby inzerce a propagace apod.), které by organizace hradila ve stejném rozsahu i při absenci doplňkové činnosti. Doplňková činnost využívá volné kapacity organizace. Stejně jako v loňském roce i v roce 2014 se podařilo ukázat veřejnosti, že Velký sál může být místem mnoha kulturních událostí od tiskové konference světoznámého autora Dana Browna přes křest DVD Karla Gotta po presentaci antologie II. generace českého undergroundu. Mázhaus Novoměstské radnice se v roce 2014 stal místem dvou historických výstav spojených s MČ Praha 2. Byly to Stopy židů a Ve znamení tří deklarací. Novoměstské radnici se podařilo udržet již tradičně pořádané akce jako je veletrh starožitností Antique, BarShow, unikátní výstavy ručně vyráběných nožů nebo prodejní výstavu Hry a hlavolamy. Další ročník festivalu WhiskyLive! Prague ukázal, že i tento festival se zařadí mezi tradiční akce na Novoměstské radnici. 4 / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

5 / Plány a záměry pro příští období na rok 2015 / Po poměrně úspěšném roce 2014, kdy se podařilo Novoměstské radnici zrealizovat celou řadu nových akcí a zvýšit tím i návštěvnost v jejích prostorách, je jedním z hlavních cílů udržet nastavenou laťku, jak v kvalitě nabízených akcí tak v servisu při jejich pořádání. S tím souvisí dokončení realizace informačního systému v celém prostoru Novoměstské radnice a podstatné rozšíření resp. obnovení kamerového systému. Vzhledem k době, která uběhla od původní rekonstrukce, bude třeba začít pracovat na opravách a rekonstrukcích některých prvků Novoměstské radnice, což bude klást velké nároky na synchronizaci s probíhajícím programem. V Galerii Novoměstské radnice by měl probíhat výstavní program s koherentní dramaturgií a stálým kurátorem výstav tak, aby koncentrace na současnou českou malbu pokračovala se stejnými úspěchy jako v předchozím roce. Novoměstská radnice hodlá dále pokračovat ve své propagaci a to jak pomocí klasických médií, tak pomocí sociálních sítí a vytvoření stabilního okruhu návštěvníků. Stejně jako v loňském roce hodláme pokračovat v koncepci tří vzájemně se podpírajících pilířů, kterými jsou koncerty a výstavy, festivaly pro širší a odbornou veřejnost a benefiční a charitativní akce. Pro rok 2015 počítáme i ve spolupráci s Cafe Neustadt s větším využitím prostorů nádvoří pro hudební i vizuální akce, které ovšem nebudou rušivé pro okolí Novoměstské radnice. Novoměstská radnice hodlá ve svém programu udržet stávající úspěšně se opakující akce a to jak ty, na nichž radnice spolupracuje tak ty, které sama pořádá. Stejně tak bude Novoměstská radnice usilovat o udržení akcí diplomatického sboru a akcí spojených s MČ Praha 2. / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 5

6 VĚŽ Otevřena od do , daná otevírací doba: úterý neděle od 10 do 18 h Návštěvnost: ( během Muzejní noci, tj. celkem ) VÝSTAVY Pravidelná otevírací doba: úterý neděle od 10 do 18 h, není-li uvedeno jinak / NEVIDITELNÁ VÝSTAVA / otevřena od , výstavní prostory II. patro, spolupráce - Invexhib Prague s.r.o. Výstava je unikátní interaktivní cestou do světa, kde zmizelo všechno světlo a návštěvníci jsou odkázáni pouze na sluch, hmat a čich. Pomocí těchto smyslů a pomocí instrukcí nevidomého nebo slabozrakého průvodce se návštěvník pokouší orientovat se ve speciálně upravených a zatemněních prostorách, kde jsou vytvořeny různé scény každodenního života. Každý si může vyzkoušet na vlastní kůži, jak se orientuje nevidomý. Návštěvnost: osob / HISTORIE NOVÉHO MĚSTA A PRAHA PANORAMATICKÁ / otevřena od do , byt věžníka, spolupráce s Muzeem hl. m. Prahy Stálá expozice přibližuje návštěvníkům historii Karlova náměstí a Novoměstské radnice. Stálou expozici tvoří kopie historických rytin z archivu Muzea hl. m. Prahy. Na zimu je spolu s výstupem na věž uzavřena. Návštěvnost: ( během Muzejní noci, t. j. celkem ) / BLAHOSLAVENÍ / Mini galerie, vernisáž , spolupráce s o. s. Paprskovec, vstupné dobrovolné Projekt byl koncipován jako putovní výstava fotografií klientů a výtvarných prací vytvořených klienty Dětského centra Paprsek, středisko Setkání. Výstava byla realizována během 12 - ti měsíců v různých místech ČR. Cílem bylo představit a předat poselství života mentálně postižených veřejnosti a dobrovolným vstupným získat prostředky, které budou využity pro základní potřeby klientů s mentálním zdravotním postižením. Návštěvnost: vernisáž 20, výstava 100, celkem 120 / Kurz Akademie současné fotografie 2012/13 / Galerie, vernisáž 3. 3., spolupráce s Matela studio spol. s.r.o., vstup zdarma Závěrečné projekty úspěšných absolventů kurzu Akademie současné fotografie 2012/13, který pořádalo Matela Studio. Vzhledem k rozdílným tématům a způsobům pojetí jednotlivých autorů byla na výstavě zastoupena klasická dokumentární fotografie, výtvarná stylizace i výrazně konceptuální přístupy. Návštěvnost: vernisáž 130, koment. prohlídka 50, výstava 390, celkem / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

7 / SVĚTLO MÉHO ŽIVOTA 2014 / Mini galerie, spolupráce s KID o. p. s., vstup zdarma Fotografický projekt Světlo mého života probíhá na dětské klinice FN Motol již od roku Dává nemocným dětem nejen možnost rozptýlit se, ale i naučit se základům fotografování. Výstava představila též tvorbu těch dětí, které se v rámci poléčebného projektu dále fotografování intenzivně věnují. Návštěvnost: 150 / PVN Pražská výstava nožů 2014 / Mázhaus a Velký sál, pronájem - Zdeněk Janča Výstava ojedinělá počtem zúčastněných vystavovatelů, kteří nabízeli jednu z nejlepších produkcí nožířského umění v Evropě. K vidění byla jak produkce nožířů z Čech a Moravy tak i ze Slovenska, Polska, Rakouska a Německa a dále tu byly v zastoupení některé z nožířských firem patřících ke světové špičce Návštěvnost: 630 / Výstava Fotoklub PCW / Galerie věže, vernisáž 8. 3., spolupráce s Fotoklubem PCW Týdenní výstava fotografií fotoklubů (PCW - Pražský CWak, Balvan Jablonec, 1. fotopoetický club Brno, Fotoklub Rokycany, F99 Ústí nad Labem, FAUN a hostů M. Sudové a M. Kostky). Návštěvnost: vernisáž 150, výstava 267, celkem 417 / Praha a její malebná zákoutí / Galerie věže, vernisáž , spolupráce se ZUŠ Šimáčkova Výstava výtvarného oboru ZUŠ Prahy 7 nabídla návštěvníkům pohled na významné památky Prahy 2 i celého hl. města a na figurální kompozice japonských dětí. Návštěvnost: vernisáž 250, výstava 1 068, celkem / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 7

8 / Giangi Cornelio obrazy / Galerie věže, vernisáž , spolupráce s galerií Josefa Kalouska Výstava známého italského malíře a designera, původem z Milána, který už skoro 22 let žije v Praze, s názvem The Soul s Noises - Výkřiky Duše byla ukázkou filosoficko - uměleckého směru emocionalismu. Byla uváděna jako příspěvek k autorovým 50 - tým narozeninám a konala se pod záštitou Italského kulturního institutu v Praze. Návštěvnost: vernisáž 350, výstava 819, celkem / Stopy židovské přítomnosti v Praze 2 / Mázhaus, přízemí věže, vernisáž 5. 5., spolupráce s MČ Praha 2, vstup zdarma Výstava pořádaná MČ Praha 2 představila široké veřejnosti vybrané kapitoly z historie městské části spojené s těmi jejími obyvateli, kteří byli židovského vyznání či pocházeli ze židovských rodin nebo byli za židy označeni rasistickými zákony. Jejich příběhy jsou spojeny s historií města Královské Vinohrady, nového a moderního města za hradbami Prahy. Návštěvnost: vernisáž 65, výstava x 2 000, celkem (+ během Muzejní noci 2 030) / Jiří Hanibal MEMENTO (A)MORI / Galerie, vernisáž , spolupráce s o. s. Artbrut.cz Český malíř žijící ve Francii ve svých kresbách a malbách zkoumá oba póly lidské existence od nejintimnějšího tělesného prožívání až po duchovní náboženské vzepětí. Ústředním motivem je pro něj lidská figura. Poprvé vystavil i novou sérii ilustrací k Erbenově Kytici, ve kterých navazuje na odkaz dekadence a symbolismu. Návštěvnost: vernisáž 150, výstava 370, celkem / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

9 / Labyrintem pražského tajemna / Galerie věže, vernisáž , spolupráce s ARGO spol s.r.o. Doprovodná výstava k II. vydání populárního průvodce po pražských pověstech a legendách. Vystaveny byly jak zdrojové materiály tak i sekundární zdroje, tedy knihy reflektující Prahu v daném období. Představený komplet nabídl dostatečně reprezentativní sondu do literární a výtvarné podoby fantaskní a romantické Prahy. Návštěvnost: vernisáž 70, výstava 937, celkem / Dívám se a vidím / Galerie, vernisáž , spolupráce s Evou Roučkou Eva Roučka je mnohostranná autorka a její výstava byla soustředěna na figurativní tvorbu v keramice a bronzu doplněnou kresbami, kterými autorka čerpá z nevyčerpatelné studnice života a nastavuje kritické zrcadlo člověku dnešní společnosti. Součástí vernisáže byl i koncert populární jazzové zpěvačky Jany Koubkové. Návštěvnost: vernisáž 150, výstava 350, celkem 500 (během Muzejní noci 800) / Prague Vintage Fair / I. patro, pronájem s Mgr. Terezou Schmoranz Prodejní výstava originálních oděvů a doplňků z období let minulého století, které prokazatelně přežily svou dobu a tuto svou vlastnost mohou přenést i na své nové majitele. Vůbec první obchodní dům s vintage módou na světě. Motto akce Be Fair and Dress Up! poukázalo na skutečnost, že koupí vintage nejen investujeme do kvality a historické hodnoty, ale také prokazujeme respekt k životnímu prostředí a lidské práci. Akce se konala se pod záštitou starostky obce Jany Černochové. Návštěvnost: / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 9

10 / Příběh světla a stínu (A Narrative of Light and Shadow) / Galerie věže, vernisáž , spolupráce s Ivanen Bednářem Putovní výstava čtyř tchaj-wanských fotografek, která zahájila svojí cestu po Evropě v Praze. Jednalo se o soubor 60 ti fotografií, rozdělených do pěti tématických celků - Světlo a stín, Ženy tchajwanské historie, Loď věčného pokladu (náboženská slavnost), Potomci levharta obláčkového (černobílé fotografie, zachycující rituály původního domorodého kmene) a Matčin osud. Návštěvnost: vernisáž 60, výstava 814, celkem 874 (během Muzejní noci 1 500) / CESTA DO SRDCE EVROPY. Příběhy a pohádky z Vietnamu, Ukrajiny, Sýrie, Ruska, Mongolska, Kyrgyzstánu a Čech a jejich tvořivé zpracování. / Žulový bar I. p., vernisáž , spolupráce s InBáze, vstup zdarma Výstava dětských prací výtvarného ateliéru Mozaika pro děti cizinců a Čechů od 5 do 11 let Atelieru InBáze komunitního centra InBáze. Výstavní projekt Cesta do srdce Evropy byl založen na vyprávění pohádkových příběhů ze zemí, odkud od České republiky přišly rodiny dětí, které ateliér Mozaika pravidelně navštěvují a jejich výtvarné reflexi pro každou zemi tradičními materiály a technikami. Příběhy pomáhaly poznat odlišný kulturní a lidový svéráz každé země. Návštěvnost: vernisáž 60, výstava 20, celkem 80 / Ozvěny - Jaroslava Pírková / Galerie, vernisáž 2. 7., spolupráce s Jaroslavou Pírkovou Obrazy Jaroslavy Pírkové jsou výpovědí, pocitem, postřehem, představou, okamžikem přeneseným na plátno. Zastavili jste se a mohli naslouchat ozvěnám, ozvěnám pocitů, ozvěnám myšlenek, které ve vás obrazy vyvolaly. Návštěvnost: vernisáž 60, výstava 160, celkem 220 / Pavel Forman a Jindřich Štreit MOŽNOSTI DIALOGU / Galerie věže, vernisáž 3. 7., spolupráce s Pavlem Formanem Možnosti dialogu je název výstavy fotografií Jindřicha Štreita a maleb Pavla Formana. Forman používá detaily ze Štreitových fotografií pro své malby, protože ho baví a jsou mu obsahově blízké. Oba jsou z česko polského pohraničí a vizualitu, kterou Štreit vytvářel jako dospělý a zralý umělec, Forman objevoval jako dítě. Od roku 2007 se tito dva umělci, fotograf Jiří a malíř, setkají jednou za rok na společné výstavě, která je pro ně hrou a zároveň zábavným dialogem. Dialogem mezi dvěma přáteli a zároveň dialogem mezi fotografií a malbou. Návštěvnost: vernisáž 150, výstava 2 886, celkem / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

11 / Labyrintem pražského tajemna / Galerie, spolupráce s nakladatelstvíms Argo Pokračování výstavy zdrojových obrazových materiálů ke knize Pavla Růta Labyrintem pražského tajemna, která se rozšířila o další exponáty. Od května do června se předtím konala v Galerii ve věži. Tentokrát byla výstava zaměřena na exponáty a materiály, pro zahraniční návštěvníky Prahy. Návštěvnost: výstava 150 / Elzbieta Grosseová Povrch je obrazem vnitřního světa / Galerie věže, vernisáž Mázhaus, spolupráce s Elzbietou Grosseovou Výstava soch, objektů a obrazů z pálené hlíny, bronzu a písku, která blíže představila práci autorky, jež je založena na vzájemných vztazích stavby a destrukci, na nestabilitě, na neustálé balanci mezi tím, co bylo, je a bude. Její inspirace pramení z vlastních prožitků, hlavně z přírody, z katastrofických úkazů, jevů, jako tornádo, tsunami, tajfuny, gejzíry apod. Snaží se zachytit, zmrazit tento úžasný úkaz v daném okamžiku. Zároveň cítí ohrožení života na této planetě. Výstava se konala pod záštitou starostky MČ Praha 2 Mgr. Jany Černochové. Návštěvnost: vernisáž 300, výstava 2 371, celkem / DVĚ + 1 (Beldová, Jírová, Šusta jr.) / Galerie, vernisáž 4. 9., spolupráce s Jaroslavem Šustou, Alenou Beldovou, Markétou Jírovou Společná výstava tří umělců, generačních souputníků, zabývajících se malbou a designem, včetně doplňků. Všichni jsou umělci, kteří se nenechají ovlivnit momentálními trendy, ale jdou cílevědomě za svou věcí s velkým soustředěním. Návštěvnost: vernisáž 150, výstava 180, celkem 330 / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 11

12 / 20. Výstava Hry a hlavolamy / I. patro, spolupráce s Rain.cz s. r. o Stovky společenských deskových her a mechanických hlavolamů na tradiční interaktivní výstavě. Zajímavé doprovodné programy pro děti i dospělé, přednášky a workshopy pro školy a dětské kolektivy. Výstava byla realizována pod záštitou sběratele a odborníky na hlavolamy RNDr. Jaroslava Flejberka, který představil novinky i rarity ze svých sbírek. Návštěvnost: / Soňa Červená Tím vším jsem žila / Galerie, vernisáž , spolupráce s Martinem Dostoupilem - Co&Pub Multimediální výstava provedla návštěvníky příběhem operní pěvkyně a herečky, dokumentující její osobní i profesní pouť od první poloviny 20. stol. do poloviny roku Představila více než 100 velkoformátových fotografií upravených LightJet technologií. Součástí výstavy byly doprovodné videopasáže a hudební dokumenty z operních i činoherních vystoupení, jevištní kostýmy i osobní předměty pěvkyně. Záštitu výstavě poskytl náměstek primátora hl. m. Prahy Václav Novotný a Karel Schwarzenberg. Návštěvnost: vernisáž 250, výstava 700, celkem 950 / Umění je jen jedno! / Galerie věže, vernisáž , spolupráce s Občanským sdružením Salet Představení prací studentů AVU v Praze a děl tvůrců s mentálním handicapem či duševní nemocí z kreativního ateliéru A. R. T. Výstava byla experimentem, který chtěl setřít hranice mezi zdravými a nemocnými, profesionály a amatéry a vyzdvihnout roli samotného talentu, síly obsahu i formy uměleckého díla a nesnažil se tvorbu obou skupin připodobňovat ani kvalitativně porovnávat. Návštěvnost: vernisáž 150, výstava 924, celkem / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

13 / Ve znamení tří deklarací Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu / Mázhaus, vernisáž , spolupráce s Ústavem pro studium totalitních režimů, vstup zdarma Výstava přiblížila postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost byla věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstaly ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé. Záštitu na výstavu poskytl RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor hl. m. Prahy a Karel Schwarzenberg. Návštěvnost: vernisáž 130, výstava 700, celkem 830 / Mezinárodní komiksový festival KomiksFEST! 2014 / Galerie věže, vernisáž , spolupráce se Seqence z. s. Mezinárodní komiksový festival KomiksFEST! 2014 představil tvorbu francouzské výtvarnice Dominique Goblet a Švýcarky Johanny Schaible. Výstava vznikla ve spolupráci s Francouzským institutem. Návštěvnost: vernisáž 50, výstava 600, celkem 650 / Petr Pavlík Poutnice kráčí dál / Galerie, vernisáž , spolupráce s Petrem Pavlíkem Komorní pražská výstava obrazů, kreseb a plastik malíře Petra Pavlíka byla volnou součástí třídílné přehlídky umělcovy tvorby, připomínající jeho životní jubileum. Nad výstavou uspořádanou u příležitosti sedmdesátin autora převzala záštitu starostka Prahy 2 a poslankyně Parlamentu ČR Jana Černochová. Návštěvnost: vernisáž 180, výstava 100, celkem 280 / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 13

14 / Stejné barvy / Galerie věže, vernisáž , spolupráce s Theater.cz, spolek Výstava Stejné barvy byla součástí Pražského divadelního festivalu německého jazyka Přinesla to nejzajímavější ze současné plakátové tvorby německo-jazyčných divadel, tj. divadel z Německa, Rakouska, Lucemburska, Lichtenštejnska a Švýcarska. Návštěvnost: vernisáž 50, výstava 300, celkem 350 / Pražská výstava nožů KNIVES 2014 / Velký sál a Mázhaus, pronájem Zdeněk Janča Na oblíbené prodejní výstavě nožů bylo již jako tradičně k vidění nožířské umění z několika zemí. Na výstavě byla možnost si zakoupit i polotovary a materiály na samotnou výrobu nožů. Návštěvnost: 650 / Výstava Iva Hüttnerová - Obrázky / Galerie, vernisáž , spolupráce s Petrem Mandlem Výstava olejů a grafických listů známé malířky a herečky, která inspiraci pro své nostalgické obrázky nachází převážně v časech našich babiček a prababiček. Návštěvnost: vernisáž 200, výstava do , celkem / Šumné stopy Šumná města / , Recepční salonky, spolupráce s Českými doteky hudby Výstava zahrnula velkoformátové panoramatické černobílé fotografie z kalendářů projektu Šumná a bezbranná z posledních několika let a kladla si za cíl poukázat na ohrožené památky a objekty architektury 19. a 20. století. Návštěvnost: celkem / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

15 KONCERTY A HUDEBNÍ FESTIVALY / STYLOVÉ VEČERY 2014 / , Velký sál, pronájem Art o. s. Hudba komorního orchestru Harmony Prague z různých stylových období pod taktovkou Štefana Britvíka. Cyklus šesti koncertů, z čehož se jich pět konalo na NR Barokní večer - hudba italských mistrů baroka - A. Corelliho, A. Vivaldiho, T. Vitaliho a J. S. Bacha. Německé baroko reprezentoval také neméně proslulý skladatel G. Ph. Telemann, jehož hobojový koncet zahrál náš přední hobojista Jan Hoďánek Klasický večer - hudba skladatelů období klasicismu - vedle neopominutelného W. A. Mozarta zazněla i méně často uváděná díla dalších skladatelů klasicismu, významného českého skladatele doby klasicismu J. Myslivečka, stejně tak jako skladatele francouzského původu Ch. de Saint-George, jehož koncert pro housle zahrál sólista Miroslav Vilímec Romantický večer - uvedl díla, která vystihují obsah a kvality hudby romantického období. Na programu byl Felix Mendelssohn-Bartholdy, Antonín Dvořák, Edward Elgar a Edvard Grieg. Cikánské melodie Pabla de Sarasateho předvedl houslista Miroslav Vilímec Večer hudby 20. století - z tvorby skladatelů 20. století zazněl jak repertoár této doby, tak současná díla. Součástí tvorby 20. století je však i kvalitní hudba na pomezí vážné a populární hudby. V podání HP, Zuzany Rzounkové (lesní roh) a Marty Korduljak (flétna) zazněly části z proslulé West Side Story Leonarda Bernsteina v úpravě soudobého skladatele Jiřího Temla Večer k roku české hudby vzpomínka na výročí významných českých skladatelů. Dramaturgie večera vycházela především z děl, originálně psaných pro komorní smyčcové obsazení, program doplnily i některé úpravy skladeb, např. Kubelíkovy houslové Staré písně. Návštěvnost: , celkem celý cyklus 625 / NOVOMĚSTSKÝ ROMANTICKÝ KLAVÍR 2014 / , Velký sál, pronájem - Ivo Kahánek Nejkrásnější skladby světové hudby, špičkoví čeští i zahraniční interpreti, překvapení v podobě účasti mladé vycházející hvězdy na každém z koncertů Vídeň sladká a bolestná Večer tří skladatelů, kteří ač spojení svým osudovým městem i výjimečnou schopností rozeznívat ta nejskrytější zákoutí duše, se nikdy osobně nepotkali Wolfganga Amadea Mozarta, Granze Schuberta a Johannese Brahmse. Tradiční český kamínek v mozaice tvořil Suita pro klarinet a klavír Viktora Kalabise. / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 15

16 8. 4. Hudba královen - Ženy nejen jako múzy svých mužů, nýbrž jako svébytné tvůrkyně klasické hudby té nejvyšší kvality představil tento koncert složený výhradně z hudby napsané ženami. Na programu je St. Hildegarde von Bingen, Hensel-Mendelssohn, Chaminade, Schumann, Kaprálová, Bodorová aj Mystika smyslů - Chopin, Szymanowski, Górecki a další v podání Joanny Domańske (Polsko) klavír a Slezského tria (Polsko) - Joanna Domańska klavír, Roman Widaszek klarinet, Tadeusz Tomaszewski lesní roh, Marie Pawlovská- klavír Grotesque Concert - večer tří uměleckých žánrů hudby, fotografie a filmu, které se pro tuto příležitost setkají v nečekaných spojeních. Beethoven, Rachmaninov, Schoenfield v podání Puella Trio, Adély Donovalové (klavír), Evy Krestové (housle), Markéty Kubínové (violoncello), junior umělec Jaroslav Čížek (režie). Netradičně byla promítnuta během koncertu i filmová groteska režiséra s Puella Triem jako hlavním protagonistou. / Novoměstský letní festival 2014 Jazzové inspirace / , Velký sál, pronájem - Novofest o. s. 4. ročník festivalu s širším tématem jazzové inspirace. Podstatnou součástí koncertů byla díla českých autorů včetně těch nejnovějších a festival se tak připojil k celospolečenskému projektu Rok české hudby Bravo maestro II. - mimořádný koncert spojený s představením sólového CD Jany Vonáškové Novákové (housle) za účasti Petra Nováka (klavír). Na programu byl Brahms, Schulhoff a Novák Pocta českým velikánům, koncert byl pro festival mimořádnou událostí, protože pozváník vystoupení přijal světově uznávaný violoncellista Jiří Bárta. V jeho podání zazněla i působivá Ebenova Suita balladica a nechyběla ani hudba J. S. Bacha Z Čech až na konec světa ryze český program u příležitosti oslav Roku české hudby. Kromě osvědčených dramaturgických es v podobě skladeb Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a dalších bylo zařazeno opět i dílo soudobé z tvorby Viktora Kalabise. Společnost dělalo Dvořákovo trio a Junior umělkyní byla špičková mladá pianistka Adéla Donovalová, která je pro velký úspěch v cyklu opakovaným hostem Píseň česká - Dvořák, Foerster a Bodorová v podání Evy Garajové (soprán), Ivo Kahánka (klavír) a junior umělkyně Magdaleny Malé (soprán). Na koncertě zazněla česká premiéra skladby Sylvie Bodorové Ama me Clasic - open prolínání žánru klasické hudby a jazzových inspirací v podání Jiřího Hlaváče (klarinet, saxofon), Ivo Kahánek (klavír), junior umělec Anna Paulová /HAMU/ (klarinet) Návštěvnost: , celkem celý cyklus / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

17 Let s Swing It!, koncert cele věnován jazzu a to jeho autentické interpretaci. Skladby prvních velikánů zlaté jazzové éry počátku 20. stol. zazněly v podání hostů z Bratislavy jazzového orchestru Fats Jazz Band. Dobové ošacení interpretů bylo v tomto programu samozřejmostí a nechyběly ani taneční kreace. w Rhapsody in Blue, již název prozradil obsah koncertu - v programu se střídaly skladby B. Martinů a G. Gershwina a slavnou rapsodií koncert vyvrcholil Bohemia Saxophone Quartet, závěrečný koncert festivalu patřil tomuto špičkovému souboru. Koncert nabídl divácky atraktivní vystoupení a nevšední dramaturgii složenou ze skladeb českých autorů inspirovaných jazzem, věnovaných právě BSQ. Návštěvnost: , celkem celý cyklus 865 / Koncert k zahájení Roku české hudby / Velký sál, pronájem - ZUŠ Lounských, vstupné dobrovolné Slavnostní koncert k zahájení Roku české hudby ZUŠ Lounských z Prahy 4 - Nuslí představil smyčcový soubor, soubor zobcových fléten, klarinetové kvarteto a sólisty. Návštěvnost: 195 / TADY, TEĎ, JINDE / Velký sál, spolupráce s Komorním orchestrem Berg z. s. Jedinečné osvěžení v pražské hudební krajině. Vůbec poprvé na NR se dvěma špičkovými českými sólisty. Harfistka Jana Boušková se skladbou Praharphona, kterou pro ni složil světově uznávaný čs. skladatel Kryštof Mařatka. Klavírní sólo klavíristy Ivo Kahánka Toccata e due canzoni a novinka mladého českého skladatele Jana Trojana. Před koncertem Orchestru Berg proběhla komentovaná prohlídka NR. Návštěvnost: 220 / JAN KUBELÍK ČARODĚJ HOUSLÍ / Velký sál, pronájem Společnost Jana Kubelíka Koncert Miroslava houslisty Miroslava Vilímce a klavíristy Vladislava Vilímce spojený se křtem CS s historickými nahrávkami slavného houslisty Jana Kubelíka. Vedle skladeb Františka Bendy a Josefa Suka zazněla řada kompozic Jana Kubelíka. Návštěvnost: 110 / Slavnostní koncert ZUŠ Lounských s předáváním absolventských vysvědčení / Velký sál, pronájem - ZUŠ Lounských, vstupné dobrovolné Slavnostní veřejné koncerty pražské Základní umělecké školy Lounských v Nuslích se na Novoměstské radnici konají pravidelně. Na dalším koncertu v souvislosti s předáváním absolventských vysvědčení účinkovali sólisté a orchestr Základní umělecké školy. Návštěvnost: 160 / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 17

18 / Jazzový most 2014 / Nádvoří, spolupráce s mezinárodním festivalem Jazzový Most Letošní festival byl opět významnou propagací české kultury, hl. m. Prahy a ostatních zúčastněných měst v podání Brazil Connection - Elmar Schmidt a Rudiho Mazače Kentonmania Big Band + 8 lesních rohů. Koncert na NR se konal pod záštitou paní Marie Truhlářové, radní pro kulturu MČ Praha 2. Návštěvnost: 300 / Klavírní recitál Andrey Vavrušové / Velký sál, spolupráce s Václavem Mottlem Na koncertě zazněly skladby velikánů od klasicismu až po 20. století jako např. J. Haydn, R. Schumann, J. Brahms, K. Slavický a také poměrně neznámý, za to neméně kvalitní slovenský autor, Johann Nepomuk Hummel. Návštěvnost: 50 / Jana Koubková Quartet / Nádvoří Přední osobnost české jazzové scény, zpěvačka Jana Koubková, vystoupila s projektem Jana Koubková Quartet na nádvoří Novoměstské radnice. Tato netradiční jazzová sestava, ve které se klavír střídá s arabskou loutnou, bubny s africkým djembé a baskytara se zvukem violoncella, nabídla nepřeberné množství hudebních barev a posluchače provedla nesčetnými hudebními světy. Návštěvnost: / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

19 / Koncert Yellow Sisters / Nádvoří, spolupráce s Pa Sait Nyass Vystoupení zvukových iluzionistek, které zpívaly jen za doprovodu afrických bubnů. Yellow Sisters, ženská vokální skupina nabídla pestrý program složený z multižánrových autorských písní a improvizací napříč jejich tvorbou. Návštěvnost: 80 / Zelenka festival Praha / Velký sál, pronájem - Ensemble Inegal Jeden z koncertů festivalu, barokní hudba, na programu zazněly virtuozní instrumentální skladby Jana Dismase Zelenky v podání souboru Ensemble Inégal. Návštěvnost: 70 / Apollon quartet smyčcové kvarteto / Velký sál, pronájem - MHF Nekonveční žižkovský podzim Koncert kvarteta Apollon v rámci 18. ročníku MHF Nekonvenční žižkovský podzim 2014 byl 3. akcí tohoto festivalu. Zazněly i skladby půro smyčcové kvarteto současného skladatele Lukáše Hurníka. Návštěvnost: 185 / Výroční zpráva 2014 / Novoměstská radnice / 19

20 / A capella ve věži / Velký sál, pronájem - VOSK o. s. Komorně-vokální aranžmá řady nejen popově laděných písní o životě, lásce a rock'n'rollu... Ušetřeni unplugged interpretačních ambicí VOSKu a VŠELIJAKu nezůstali velikáni typu Beatles, BeeGees, Ben E. Kinga, Erica Claptona, Billyho Joela, Eltona Johna, Simona & Garfunkela, Otise Reddinga, Richarda Rodgerse, Queen a dalších. Návštěvnost: 90 / Vánoční koncert MČ / Velký sál, spolupráce - MČ P 2, vstup zdarma / Vánoční koncert ZUŠ Ilji Hurníka / Velký sál, spolupráce se Základní uměleckou školou Ilji Hurníka, vstup zdarma Vystoupil komorní smyčcový orchestr Fénix pod vedením dirigentky J. Vaňourkové, dechový orchestr Feverband pod vedením dirigentů M. Bárty a L. Boury. Rovněž vystoupilo dívčí saxofonové kvarteto KvarKet a lidový soubor Kolíček. Představili se i sólisté ZUŠ. Na programu byli skladby J. S. Bacha, J. Brahmse, F. Schuberta, filmové, swingové a populární melodie i lidové písně. Návštěvnost: 200 / Marisa Blanes & Heroldovo kvarteto / Velký sál, pronájem - České doteky hudby Koncert Heroldova kvarteta a španělské klavíristky Marisy Blanes patřil ke kompaktním, a přesto pestrým projektům na festivalovém programu MHF ČDH 16. ročník. Marisa Blanes, jedna z nejvýznamnějších španělských klavíristek vystoupila v ČR poprvé. Návštěvnost: 150 / Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční pro sóla, smíšený sbor a komorní orchestr / Velký sál, pronájem - Roxy Ensemble, o. s. Vánoční koncert Komorního orchestru Pavla Haase a Kühnova dětského sboru s nevšedním programem hudby B. Brittena a M. Müllera spolu s klasikou České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Návštěvnost: / Novoměstská radnice / Výroční zpráva 2014 /

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

si Vás dovolují pozvat na

si Vás dovolují pozvat na Farní sbor Českobratrské církve evangelické Praha Dejvice, Diakonie Českobratrské církve evangelické a Městská část Praha 13 si Vás dovolují pozvat na 14. 26. 5. 2007 bienále pro diakonii prodejní výstavu

Více

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 prezentace Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Provozovatel: Sdružení pro výběrovou kávu o.s. Petřvaldská 8 616 00 Brno email.: info@novasynteza.cz www.novasynteza.cz

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011

Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011 Závěrečná zpráva akce Slavie Ožije! Pořádalo občanské sdružení Budějovice Kulturní 27. a 28. 9. 2011 Slavie ožije! / 27. a 28. 9. 2011 / České Budějovice Jednoapůldenní kulturně zábavné setkání pro celou

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s. r. o. CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ

Více

Nabídka dárcům projektu

Nabídka dárcům projektu Popis projektu Nabídka dárcům projektu Kulturní projekt e-moc-e je neziskovým občanským sdružením, jehož cílem je propagace nekomerčního umění v České republice a podpora umělců samotných. Na internetové

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

NABÍDKA NA FIREMNÍ AKCE

NABÍDKA NA FIREMNÍ AKCE NABÍDKA NA FIREMNÍ AKCE KONFERENCE TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY FIREMNÍ VEČÍRKY OSTATNÍ FIREMNÍ AKCE DÁREK PRO OBCHODNÍ PARTNERY A KLIENTY ROZŠÍŘENÍ BENEFITNÍHO PROGRAMU PRO ZAMĚSTNANCE NETRADIČNÍ CENY DO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho

Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Novodobá světová premiéra znovuobjevené opery A r g i p p o od Antonia Vivaldiho Společný projekt barokního souboru Hof-Musici a občanského sdružení Teatro alla Moda, pod záštitou paní Livie Klausové a

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Přivádíme módu přímo do ulic Prahy.

Přivádíme módu přímo do ulic Prahy. Přivádíme módu přímo do ulic Prahy. 3km Nejdelší molo světa Proč tu jsme? Mladí návrháři nemají prostředky na uspořádání své vlastní přehlídky. I když tvoří úžasné věci, nikdo je zatím nezná. My jim

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení

Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení Představení 5. mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelového a restauračního zařízení - termín konání: 1.- 4.10.2015, místo konání: PVA EXPO PRAHA v Letňanech - jediný největší odborný veletrh v regionu

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2016 UŽIJTE SI KAŽDÝ DEN ROKU 2016! LEDEN 14. 1. Husův sbor O SKAUTINGU A JIZERSKÝCH HORÁCH vyprávění Jiřího Veselého doprovázené promítáním 16. 1. Restaurace a minipivovar Veselka

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Přehled činnosti oddělení HV

Přehled činnosti oddělení HV Přehled činnosti oddělení HV Školní rok 2014/2015 13. 10. 2014 SOČR Generální zkouška Smetanova síň Obecního domu studenti vyššího 14. 11. 2014 Projektový den Pěvecký sbor 19. 11. 2014 Odpoledne otevřených

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 nejstarší právnický spolek v Čechách tradiční formát akce, obnovený roku 1990 návštěvnost minulých ročníků přes 1000 osob pozornost celé právnické obce, spolupráce

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Firemní zpravodaj. první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během té doby udály.

Firemní zpravodaj. první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během té doby udály. duben 2016 Pro zaměstnance PETROF, spol. s r. o. Firemní zpravodaj Vážení a milí kolegové, první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

Vánoční hvězdy v Karlíně

Vánoční hvězdy v Karlíně Nabídka spolupráce 2014 Minulý rok se konal koncert Vánoční Hvězdy v Karlíně v Hudebním Divadle Karlín, na kterém vystoupily hvězdy jako J. Ledecký, L. Machálková, P. Vítek, J. Zelenková, R. Schwab, M.

Více

FJC. Folk, jazz a country

FJC. Folk, jazz a country FJC Folk, jazz a country 2016-2017 Předplatné folk, jazz a country: Základní informace Všechny potřebné informace pro zakoupení předplatného obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu

Více

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2

Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř 2 Festival španělské kultury IBERICA 2006 30. 8. 2. 9. 2006 Loňský ročník Festivalu španělské kultury IBERICA 2005, který proběhl v srpnu 2005, se setkal s všestranným úspěchem. Festivalu se zúčastnilo téměř

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

Generální partner konference:

Generální partner konference: Generální partner konference: 1 Generální partner: Hlavní partneři: Exkluzivní partneři: Partneři: 2 Ostatní partneři: Mediální partneři: 3 Sobota 24. března 2012 Příjezd členů CBA 9:00 10:30 (pro ty kteří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012

CIVIC MINDS. WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 CIVIC MINDS WORKSHOPY / VÝSTAVA / FILMY Mezinárodní putovní projekt Praha, Bratislava, Vídeň, Krakov 2012 PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU STRANA 1 Co jsme? Jací jsme? Co formuje naše emoce a postoje v dnešní zmatené

Více

3. VELETRH A FESTIVAL SOUČASNÉ FOTOGRAFIE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. 17. 10. 2015 Praha Národní dům na Vinohradech

3. VELETRH A FESTIVAL SOUČASNÉ FOTOGRAFIE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. 17. 10. 2015 Praha Národní dům na Vinohradech 2 0 1 5 3. VELETRH A FESTIVAL SOUČASNÉ FOTOGRAFIE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 17. 10. 2015 Praha Národní dům na Vinohradech V sobotu 17. října proběhl již třetí ročník veletrhu a festivalu současné fotografie FOTOEXPO

Více

VYBRANÉ REFERENCE. Praha, říjen 2012 Klient: Progress Partners

VYBRANÉ REFERENCE. Praha, říjen 2012 Klient: Progress Partners JCHP s.r.o. Jakub Choutka Productions sdružuje od roku 2000 profesionály v oboru BTL aktivit a Event marketingu. Zabýváme se komplexním řešením akcí na klíč a poskytujeme veškeré služby související s realizací

Více