Znalecký posudek č /3670

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek č. 041-2016/3670"

Transkript

1 E56 Elektronická verze Vyhotovení č.: E Znalecký posudek č /3670 Vlastník nemovitosti: K podílu nebo celku 1) Ing. Hana Nováčková, bytem Milíčov čp.10, Milíčov , nar ) Jan Nováček, bytem Milíčov čp.10, Milíčov , nar Objednatel posudku: Exekutorský úřad Plzeň-město JUDr. Zdeněk Zítka 108 EX 12149/15 Palackého n. 28, Plzeň Posudek vypracoval dne 18. dubna 2016: Petr Brodský, Třibřichy Chrudim Posudek obsahuje 60 stran textu včetně obálky a byl vypracován ve čtyřech vyhotoveních. Vyhovení č. 1-3 obdrží objednavatel, vyhotovení č. 4 je přílohou znaleckého deníku

2 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 2 Úvodní část posudku Účel posudku Posudek byl vypracován jako podklad pro exekuci majetku dlužníka: 1) Ing. Hana Nováčková, bytem Milíčov čp.10, Milíčov , nar ) Jan Nováček, bytem Milíčov čp.10, Milíčov , nar , č.j. 108 EX 12149/15 Podklady pro ocenění - údaje z katastru nemovitostí - informace z místního ohledání - informace z realitního trhu prostřednictvím sítě internet a dálkového přístupu do Katastru nemovitostí Prohlídka a zaměření Prohlídka a zaměření nemovitosti byly provedeny dne 31. března Současně byly doplněny některé další údaje rozhodné pro ocenění Stručný popis Podle usnesení soudního exekutora JUDr. Zdeňka Zítka je úkolem znalce ocenění: 1) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem: pozemku parc.č.145 o výměře 5524 m2 - lesní pozemek, pozemku parc.č.146 o výměře 4230 m2 - lesní pozemek, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 152 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava, pro obec Brtnice, katastrální území Dolní Smrčné. 2) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem: pozemku parc.č. 253 o výměře 4212 m2 - lesní pozemek, zapsáno na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, pro obec Žirovnice, katastrální území Cholunná. 3) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem: pozemku parc.č. 917 o výměe 539 m2 - lesní pozemek, zapsáno na listu vlastnictví č. 125 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec a katastrální území Brtnička. 4) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem: pozemku parc.č.113 o výměře 144 m2 - lesní pozemek, pozemku parc.č. 114 o výměře m2 - lesní pozemek, pozemku parc.č.121/3 o výměře 4992 m2 - lesní pozemek, pozemku PK 125/2, o výměře 3794 m2 - pozemek ve zjednodušené evidenci Pozemkového katastru, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 335 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, pro obec Těmice. katastrální území Drahoňov. 5) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem: pozemku parc.č. 317 o výměře m2 - lesní pozemek, pozemku parc.č o výměře 4619 m2 - lesní pozemek, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 372 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, pro obec a katastrální území Sudoměřice u Tábora. 6) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nenovitým věcem: pozemku parc.č.725 o výměře 1367 m2 - lesní pozemek, pozemku parc.č. 731 o výměře 1385 m2 - lesní pozemek, vše zapsáno na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice, pro obec a katastrální území Želetava. 7) - Pozemku parc.č o výměře 546 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku parc.č o výměře 5387 m2 - vodní plocha, rybník, vše zapsáno n a listu vlastnictví č. 248 u Kaastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec Milíčov, katastrální území Milíčov u Jihlavy. 8) - Jiného nebytového prostoru č. 4789/2 vymezený a umístěný v budově Jihlava, č.p.4789 (LV byt.domě - typ jednotky - byt.z.) stojícím na parcele č 3951/2, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 137/8883 na společných částech předmětného bytového domu č.p.4789 a k pozemku parc.č.3951/2, dále k pozemkům parc.č. 3951/1 o výměře 396 m2 - ostatní plocha, parc.č. 3951/5 o výměře 44 m2 - ostatní plocha, parc.č o výměře 111 m2 - zahrada, parc.č. 3953/1 o výměře 180 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č , LV č a LV č u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec a katastrální území Jihlava. 9) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem: pozemku St. 37 o výměře 1312 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Milíčov, č.p.10, bydlení, stavba stojící na pozemku p.č.: St. 37, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 187 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec Milíčov, katastrální území Milíčov u Jihlavy.

3 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 3 Ocenění je provedeno je provedeno obvyklou cenou, to jest cenou, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni oceněni. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Ocenění je provedeno ke dni ocenění, to jest ke dni 18. dubna 2016 Nález, výměry a ocenění Seznam oceněných položek 1 - lesní pozemky k.ú. Dolní Smrčné 2 - lesní pozemky k.ú. Cholunná 3 - lesní pozemky k.ú. Brtnička 4 - lesní pozemky k.ú. Drahoňov 5 - lesní pozemky k.ú. Sudoměřice u Tábora 6 - lesní pozemky k.ú. Želetava 7 - pozemky k.ú. Milíčov 8 - nebytový prostor č. 4789/2 9 - p.p.č č.p. 10 k.ú. Milíčov 1 - lesní pozemky k.ú. Dolní Smrčné Nález: Částečně vytěžené lesní pozemky mimo zastavěnou část obce v údolí řeky Jihlavy, severovýchodní svah Letecký snímek s katastrální mapou

4 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 4 Brtnice - Dolní Smrčné Jihlava a okolí zemědělský a lesní fyzická osoba Výměry Pol. pozemek výměra číslo [m 2 ] lesní pozemek lesní pozemek Celková výměra Ocenění Tržní oceňovaného pozemku se odhadne na základě porovnání s realizovanými nebo nabídkovými cenami obdobných (srovnatelných) pozemků dále jen vzorky. Hodnota pozemku, propočtená dle konkrétního vzorku, se spočítá podle vzorce kde H v C vz K u V vz V poz H v = C vz x K u / V vz x V poz /, dle vzorku, cena vzorku,, výměra vzorku, výměra oceňovaného pozemku, cenotvorný koeficient. Jako vzorky byly použity nabídkové ceny prodeje lesních pozemků v okrese Jihlava, Jindřichův Hradec a Tábor, = 1, jako cenotvorný koeficient použit parametr Zbytková zásoba (dřeva na pozemku)

5 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 5 Vzorek 1 7,00 Kč lesní 1 Zbytková zásoba = 0,80 = 0,80 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 9 754,00 m 2 / 0,80 = ,00 Kč Vzorek 2 6,00 Kč lesní

6 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 6 1 Zbytková zásoba = 0,80 = 0,80 H v = 6,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 9 754,00 m 2 / 0,80 = ,00 Kč Vzorek 3 6,00 Kč lesní 1 Zbytková zásoba = 0,80 = 0,80 H v = 6,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 9 754,00 m 2 / 0,80 = ,00 Kč

7 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 7 Vzorek 4 7,00 Kč lesní 1 Zbytková zásoba = 0,80 = 0,80 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 9 754,00 m 2 / 0,80 = ,00 Kč Vzorek 5 7,00 Kč lesní

8 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 8 1 Zbytková zásoba = 0,80 = 0,80 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 9 754,00 m 2 / 0,80 = ,00 Kč Závěrečný odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Vážený průměr hodnot Odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Cena vlastnického podílu Odhad tržní hodnoty "1 - lesní pozemky k.ú. Dolní Smrčné" ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč x 1 / 2 = ,50 Kč ,50 Kč Na nemovitostech nebyly zjištěny závady ve smyslu služebností (věcných břemen)

9 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana lesní pozemky k.ú. Cholunná Nález: Částečně vytěžené lesní pozemky mimo zastavěnou část obce, svažitý pozemek se zanedbanou mlazinou Letecký snímek s katastrální mapou Část k.ú. Cholunná Jižní část okresu Pelhřimov lesní fyzická osoba Výměry Pol. pozemek výměra číslo [m 2 ] lesní pozemek Celková výměra 4 212

10 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 10 Vzorek 1 7,00 Kč lesní 1 Mlazina na pozemku = 0,90 = 0,90 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 4 212,00 m 2 / 0,90 = ,00 Kč Vzorek 2 6,00 Kč lesní

11 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 11 1 Mlazina na pozemku = 0,90 = 0,90 H v = 6,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 4 212,00 m 2 / 0,90 = ,00 Kč Vzorek 3 6,00 Kč zemědělský a lesní 1 Mlazina na pozemku = 0,90 = 0,90 H v = 6,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 4 212,00 m 2 / 0,90 = ,00 Kč

12 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 12 Vzorek 4 7,00 Kč lesní 1 Mlazina na pozemku = 0,90 = 0,90 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 4 212,00 m 2 / 0,90 = ,00 Kč Vzorek 5 7,00 Kč zemědělský a lesní

13 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 13 1 Mlazina na pozemku = 0,90 = 0,90 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 4 212,00 m 2 / 0,90 = ,00 Kč Závěrečný odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Vážený průměr hodnot Odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Cena vlastnického podílu Odhad tržní hodnoty "2 - lesní pozemky k.ú. Cholunná" ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč x 1 / 2 = ,00 Kč ,00 Kč Na nemovitostech nebyly zjištěny závady ve smyslu služebností (věcných břemen)

14 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana lesní pozemky k.ú. Brtnička Nález: Porost na okraji lesa mimo zastavěné území obce Letecký snímek s katastrální mapou Obec Brtnička Jižní část okresu Jihlava zemědělský a lesní fyzická osoba Výměry Pol. pozemek výměra číslo [m 2 ] lesní pozemek 539 Celková výměra 539

15 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 15 Vzorek 1 7,00 Kč lesní 1 Porost na okraji lesa = 0,90 = 0,90 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 539,00 m 2 / 0,90 = 4 192,00 Kč Vzorek 2 6,00 Kč zemědělský a lesní

16 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 16 1 Porost na okraji lesa = 0,90 = 0,90 H v = 6,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 539,00 m 2 / 0,90 = 3 593,00 Kč Vzorek 3 6,00 Kč lesní 1 Porost na okraji lesa = 0,90 = 0,90 H v = 6,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 539,00 m 2 / 0,90 = 3 593,00 Kč

17 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 17 Vzorek 4 7,00 Kč zemědělský a lesní 1 Porost na okraji lesa = 0,90 = 0,90 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 539,00 m 2 / 0,90 = 4 192,00 Kč Vzorek 5 7,00 Kč zemědělský a lesní

18 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 18 1 Porost na okraji lesa = 0,90 = 0,90 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 539,00 m 2 / 0,90 = 4 192,00 Kč Závěrečný odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Vážený průměr hodnot Odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Cena vlastnického podílu Odhad tržní hodnoty "3 - lesní pozemky k.ú. Brtnička" 4 192,00 Kč 3 593,00 Kč 3 593,00 Kč 4 192,00 Kč 4 192,00 Kč 3 952,00 Kč 3 952,00 Kč 3 952,00 Kč x 1 / 2 = 1 976,00 Kč 1 976,00 Kč Na nemovitostech nebyly zjištěny závady ve smyslu služebností (věcných břemen)

19 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana lesní pozemky k.ú. Drahoňov Nález: Porosty mimo zastavěné území obce po částečné těžbě a obnově, jihozápadní svah Letecký snímek s katastrální mapou Okolí obce Těmice Jižní část okresu Pelhřimov lesní fyzická osoba Výměry Pol. pozemek výměra číslo [m 2 ] lesní pozemek lesní pozemek

20 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana /3 - lesní pozemek /2 PK, část lesní pozemek Celková výměra Jako vzorky byly použity nabídkové ceny prodeje lesních pozemků v okrese Jihlava, Jindřichův Hradec a Tábor Vzorek 1 7,00 Kč lesní 1 Zbytková zásoba = 0,75 = 0,75 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x ,00 m 2 / 0,75 = ,00 Kč Vzorek 2 6,00 Kč

21 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 21 lesní 1 Zbytková zásoba = 0,75 = 0,75 H v = 6,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x ,00 m 2 / 0,75 = ,00 Kč Vzorek 3 6,00 Kč zemědělský a lesní 1 Zbytková zásoba = 0,75 = 0,75 H v = 6,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x ,00 m 2 / 0,75 = ,00 Kč

22 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 22 Vzorek 4 7,00 Kč zemědělský a lesní 1 Zbytková zásoba = 0,75 = 0,75 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x ,00 m 2 / 0,75 = ,00 Kč Vzorek 5 7,00 Kč zemědělský a lesní

23 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 23 1 Zbytková zásoba = 0,75 = 0,75 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x ,00 m 2 / 0,75 = ,00 Kč Závěrečný odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Vážený průměr hodnot Odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Cena vlastnického podílu Odhad tržní hodnoty "4 - lesní pozemky k.ú. Drahoňov" ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč x 1 / 2 = ,50 Kč ,50 Kč Na nemovitostech nebyly zjištěny závady ve smyslu služebností (věcných břemen)

24 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana lesní pozemky k.ú. Sudoměřice u Tábora Nález: Porosty mimo zastavěné území obce po částečné těžbě a obnově, zanedbaná mlazina s náletem břízy, část zbývá k těžbě Letecký snímek s katastrální mapou Okolí obce Sudoměřice u Tábora Severní část okresu Tábor lesní fyzická osoba Výměry Pol. číslo pozemek výměra [m 2 ] lesní pozemek /1 - lesní pozemek Celková výměra

25 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 25 Vzorek 1 7,00 Kč lesní 1 Zbytková zásoba = 0,65 = 0,65 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x ,00 m 2 / 0,65 = ,00 Kč Vzorek 2 6,00 Kč lesní

26 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 26 1 Zbytková zásoba = 0,65 = 0,65 H v = 6,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x ,00 m 2 / 0,65 = ,00 Kč Vzorek 3 6,00 Kč lesní 1 Zbytková zásoba = 0,65 = 0,65 H v = 6,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x ,00 m 2 / 0,65 = ,00 Kč

27 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 27 Vzorek 4 7,00 Kč lesní 1 Zbytková zásoba = 0,65 = 0,65 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x ,00 m 2 / 0,65 = ,00 Kč Vzorek 5 7,00 Kč lesní

28 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 28 1 Zbytková zásoba = 0,65 = 0,65 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x ,00 m 2 / 0,65 = ,00 Kč Závěrečný odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Vážený průměr hodnot Odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Cena vlastnického podílu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč x 1 / 2 = ,50 Kč Odhad tržní hodnoty "5 - lesní pozemky k.ú. Sudoměřice u Tábora" ,50 Kč Na nemovitostech nebyly zjištěny závady ve smyslu služebností (věcných břemen)

29 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana lesní pozemky k.ú. Želetava Nález: Porosty mimo zastavěné území obce na okraji k.ú. po částečné těžbě a obnově, malá část zbývá k těžbě Letecký snímek s katastrální mapou Okolí obce Sudoměřice u Tábora Severní část okresu Tábor lesní fyzická osoba Výměry Pol. číslo pozemek výměra [m 2 ] lesní pozemek lesní pozemek Celková výměra 2 752

30 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 30 Vzorek 1 7,00 Kč zemědělský a lesní 1 Zbytková zásoba = 0,85 = 0,85 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 2 752,00 m 2 / 0,85 = ,00 Kč Vzorek 2 6,00 Kč lesní

31 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 31 1 Zbytková zásoba = 0,85 = 0,85 H v = 6,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 2 752,00 m 2 / 0,85 = ,00 Kč Vzorek 3 6,00 Kč lesní 1 Zbytková zásoba = 0,85 = 0,85 H v = 6,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 2 752,00 m 2 / 0,85 = ,00 Kč

32 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 32 Vzorek 4 7,00 Kč lesní 1 Zbytková zásoba = 0,85 = 0,85 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 2 752,00 m 2 / 0,85 = ,00 Kč Vzorek 5 7,00 Kč lesní

33 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 33 1 Zbytková zásoba = 0,85 = 0,85 H v = 7,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 2 752,00 m 2 / 0,85 = ,00 Kč Závěrečný odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Vážený průměr hodnot Odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Cena vlastnického podílu Odhad tržní hodnoty "6 - lesní pozemky k.ú. Želetava" ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč x 1 / 2 = ,50 Kč ,50 Kč Na nemovitostech nebyly zjištěny závady ve smyslu služebností (věcných břemen)

34 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana pozemky k.ú. Milíčov Nález: Pozemky rybníka a hráze mimo zastavěné území obce. Pozemky v k.ú. Milíčov Obec Milíčov a okolí

35 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 35 Statutární město Jihlava a okolí směrem na západ jiný fyzická osoba Výměry Pol. číslo pozemek výměra [m 2 ] ostatní plocha vodní plocha Celková výměra 5 933

36 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 36 Vzorek 1 130,00 Kč jiný 1 Dostupnost = 1,05 = 1,05 H v = 130,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 5 933,00 m 2 / 1,05 = ,00 Kč

37 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 37 Vzorek 2 136,00 Kč jiný 1 Dostupnost = 1,05 = 1,05 H v = 136,00 Kč x 1,00 / 1,00 m 2 x 5 933,00 m 2 / 1,05 = ,00 Kč

38 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 38 Vzorek ,00 Kč jiný Výměry Pol. pozemek výměra číslo [m 2 ] 1 pozemek Celková výměra Dostupnost = 1,05 = 1,05 H v = ,00 Kč x 1,00 / ,00 m 2 x 5 933,00 m 2 / 1,05 = ,00 Kč

39 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 39 Vzorek ,00 Kč jiný Výměry Pol. pozemek výměra číslo [m 2 ] 1 pozemek Celková výměra Dostupnost = 1,05 = 1,05 H v = ,00 Kč x 1,00 / ,00 m 2 x 5 933,00 m 2 / 1,05 = ,00 Kč

40 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 40 Závěrečný odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vážený průměr hodnot Odhad tržní hodnoty oceňovaného pozemku Odhad tržní hodnoty "7 - pozemky k.ú. Milíčov" ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Na nemovitostech nebyly zjištěny závady ve smyslu služebností (věcných břemen)

41 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana nebytový prostor č. 4789/2 Nález: Oceňovaný prostor se nachází v suterénu domu č.p a skládá se z jedné místnosti, která zřejmě dříve sloužila jako prádelna (zůstala zde obezděná vana). Osazeno je jedno okno malého formátu, vstupní dveře poškozené, bez elektřiny a dalších rozvodů, betonová poškozená podlaha, poškozené omítky. Prostor byl v kupní smlouvě označen jako klubovna, ve skutečnosti je v tomto stavu prakticky nevyužitelný. Jednotka č. 4789/2 je zapsaná na listu vlastnictví č pro k.ú. Jihlava K vlastnictví jednotky se váže spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 4789, společném příslušenství budovy č.p a na pozemku p.č. 3951/2 - zastavěná plocha a nádvoří ve výši 137/ zapsáno na listu vlastnictví č pro k.ú. Jihlava. Na listu vlastnictví jsou zapsány pozemky ostatní plochy a zahrady, spoluvlastnický podíl rovněž 137/8883. Pozemky p.č. 3951/1 - ostatní plocha a p.p.č zahrada jsou zatíženy věcným břemenem spočívající v právu chůze, vjezdu a výjezdu motorovými a jinými vozidly v kteroukoli denní či noční dobu ve prospěch vlastníka nebo spoluvlastníka pozemku p.č. 3951/6. Věcné břemeno je neurčité z hlediska intenzity uplatnění (nelze zjistit roční užitek), ocení se tedy v souladu s 16b zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku paušální částkou Kč. Na oceňovanou jednotku připadá 137/8883 = 154 Kč Zastavěné pozemky a pozemky ve funkčním celku LV p.p.č. druh pozemku výměra (m2) /2 zastavěná plocha a nádvoří /1 ostatní plocha /5 ostatní plocha zahrada /1 zahrada 180 Pozn.: Jako vzorky byly použity uskutečněné obchody s byty v témže a v typově zcela shodném sousedním domě, výměry stanoveny z výše spoluvlastnických podílů Nebytový prostor č. 4789/2

42 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 42 Budova č.p v Seifertově ulici v Jihlavě

43 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 43 Katastrální mapa Statutární město Jihlava - výřez Statutární město Jihlava Charakteristika jednotky Typ domu bytový dům Konstrukce cihlová Typ jednotky 1+0 Stav jednotky zdevastovaný fyzická osoba Výměry a dispozice Místnost výměry podlahová plocha [m 2 ] 4,88 x 2,82 13,76 Podlahová plocha celkem 13,76 m 2

44 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 44 Ocenění Tržní oceňovaného bytu se odhadne na základě porovnání s realizovanými nebo nabídkovými cenami obdobných (srovnatelných) bytů - dále jen vzorky. Hodnota bytu, propočtená dle konkrétního vzorku, se spočítá podle vzorce kde H v C vz K u V vz V byt H v = C vz x K u / V vz x V byt /, dle vzorku, cena vzorku,, výměra vzorku, výměra oceňovaného bytu, cenotvorný koeficient. Vzorek 1 Prodej bytu v témže domě Kupní cena ,00 Kč Charakteristika bytu Typ domu Konstrukce Typ bytu Stav bytu bytový dům cihlová dobře udržovaný Výměry a dispozice Podlahová plocha 52,70 m 2 1 Stavebně technický stav Využitelnost Vybavení Poloha v domě Přístup k jednotce = 1,95 x 1,95 x 1,95 x 1,95 x 1,95 = 28,19506 H v = ,00 Kč x 1,00 / 52,70 m 2 x 13,76 m 2 / 28,19506 = 8 797,00 Kč

45 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 45 Vzorek 2 Jednotka v sousední budově ,00 Kč Charakteristika bytu Typ domu Konstrukce Typ bytu Stav bytu bytový dům cihlová Výměry a dispozice Podlahová plocha 38,20 m 2 1 Stavebně technický stav Využitelnost Vybavení Poloha v domě Přístup k jednotce = 1,95 x 1,95 x 1,95 x 1,95 x 1,95 = 28,19506 H v = ,00 Kč x 1,00 / 38,20 m 2 x 13,76 m 2 / 28,19506 = 9 582,00 Kč Vzorek 3 Jednotka v sousední budově Kupní cena ,00 Kč Charakteristika bytu Typ domu Konstrukce Typ bytu Stav bytu bytový dům cihlová novostavba

46 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 46 Výměry a dispozice Podlahová plocha 36,00 m 2 1 Stavebně technický stav Využitelnost Vybavení Poloha v domě Přístup k jednotce = 1,95 x 1,95 x 1,95 x 1,95 x 1,95 = 28,19506 H v = ,00 Kč x 1,00 / 36,00 m 2 x 13,76 m 2 / 28,19506 = 9 083,00 Kč Vzorek 4 Jednotka v sousední budově Kupní cena ,00 Kč Charakteristika bytu Typ domu Konstrukce Typ bytu Stav bytu bytový dům cihlová zdevastovaný Výměry a dispozice Podlahová plocha 36,00 m 2 1 Stavebně technický stav Využitelnost Vybavení Poloha v domě Přístup k jednotce = 1,95 x 1,95 x 1,95 x 1,95 x 1,95 = 28,19506

47 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 47 H v = ,00 Kč x 1,00 / 36,00 m 2 x 13,76 m 2 / 28,19506 = 9 489,00 Kč Závěrečný odhad tržní hodnoty oceňovaného bytu Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vážený průměr hodnot Odhad tržní hodnoty oceňovaného bytu Odhad tržní hodnoty "8 - nebytový prostor č. 4789/2" 8 797,00 Kč 9 582,00 Kč 9 083,00 Kč 9 489,00 Kč 9 238,00 Kč 9 240,00 Kč 9 240,00 Kč Na nemovitosti byla zjištěna závada ve smyslu služebností (věcných břemen) v hodnotě 154,00 Kč

48 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana p.p.č č.p. 10 k.ú. Milíčov Nález: Obytná část zemědělské usedlosti, podle dostupných podkladů zásadně rekonstruovaná a rozšířená v roce Část zdiva je tedy původní smíšené ve skladebné tloušťce 60 cm, novější část cihelná 45 cm. Stropy rovné trámové a v části klenbové kazetové. Provedena je sedlová střecha s taškovou krytinou, osazeny okapy a svody. V roce 1998 byla provedena vestavba půdního bytu, nebyly však předloženy žádné doklady o kolaudaci, takže se z hlediska stavebního zákona jedná o neoprávněné užívání, což je nutno hodnotit negativně. V domě se tedy nacházejí dva byty, původní byt 4+1 s koupelnou a záchodem v přízemí a byt 3+kk s příslušenstvím v podkroví. Každý z bytů má samostatný vchod. V přízemí se nachází společná kotelna s kotlem na pevná paliva. Dům je napojen na rozvod elektřiny a obecního vodovodu, plyn doveden k hranici pozemku, kanalizace svedena do vyvážecí jímky. Celkově (obytná část) se jedná o průměrnou nemovitost s dobře vyřešeným podkrovím, které však není zkolaudováno. Na obytnou část navazují původní kamenné chlévy s klenbovými stropy a sedlovou střechou, dále pak stodola, kterou užívalo bývalé JZD k chovu býků na podestýlce a dvůr uzavírá otevřená kolna a zděná garáž se skladem paliva. Původní hospodářská část a stodola jsou zcela bez vybavení, stodola s propařenými stropy na hranici technické životnosti, kolna a garáž funkční, avšak se zanedbanou údržbou. Ze zastavěného pozemku je volné pouze vnitřní nádvoří, předzahrádka není součástí oceňované nemovitosti (jiný vlastník). Ocenění je provedeno porovnáním s nabídkami obdobných nemovitostí v okolí do 5 km. Č.p. 10 Milíčov - vstup

49 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 49 Hospodářská část č.p pohled z cesty za usedlostí Uzavřený dvůr usedlosti č.p. 10

50 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 50 Vstup do dvora usedlosti č.p. 10 a vstup do obytné části Hospodářská část Hospodářská část

51 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 51 Hospodářská část Hospodářská část Katastrální mapa s leteckým snímkem Obec Milíčov

52 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 52 Statutární město Jihlava a okolí směrem na západ Charakteristika nemovitosti Stavba Konstrukce Stav Výměry a dispozice zemědělská usedlost cihlová, smíšená po částečné rekonstrukci fyzická osoba Podlaží výměry zastavěná plocha [m 2 ] původní část 7,68 x 20,24 155,44 přístavby 3,63 x 11,81 + 3,05 x 3,04 52,14 Zastavěná plocha celkem 207,58 m 2 Pozemky Pol. pozemek výměra číslo [m 2 ] zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č.p Celkem 1 312

53 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 53 Ocenění Tržní oceňované nemovitosti se odhadne na základě porovnání s realizovanými nebo nabídkovými cenami obdobných (srovnatelných) nemovitostí dále jen vzorky. Hodnota nemovitosti, propočtená dle konkrétního vzorku, se spočítá podle vzorce kde H v C vz K u V vz V nem H v = C vz x K u / V vz x V nem /, dle vzorku, cena vzorku,, výměra vzorku, výměra oceňované nemovitosti, cenotvorný koeficient. Vzorek 1 Prodej rodinného domu 90 m², pozemek 428 m² Kostelec, okres Jihlava Kč Nabízíme k prodeji rodinný dům v obci Kostelec. Jedná se starší dům o dispozici Z předsíně je vstup do kuchyně a jednoho pokoje, druhý pokoj je průchozí z kuchyně nebo z prvního pokoje. Z předsíně je dále vstup do koupelny a WC. Vytápění v pokojích je řešeno lokálními plynovými topidly WAW. V kuchyni a jednom pokoji jsou plastová okna. V domě jsou funkční dva komíny - možnost instalace krbových kamen. Na obytnou část navazuje dřevník, kde je menší sklípek, vstup na půdu a prostor na uskladnění dřeva. Celý objekt doplňuje garáž s dílnou. K domu patří dvorek a zahrádka. Dům je v původním solidním stavu, pro současné standardy bydlení však doporučujeme rekonstrukci. Dům je vyklizený, připravený k předání budoucím majitelům. obr. 1 obr. 2 Identifikace vzorku - ID zakázky 5141 Datum zpracování K u = 0, ,00 Kč Charakteristika nemovitosti Stavba Konstrukce Stav smíšená dobrý Výměry a dispozice Zastavěná plocha 90,00 m 2

54 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 54 Pozemky Pol. pozemek výměra číslo [m 2 ] 1 Plocha pozemku 428 Celkem Technický stav Využitelnost Volné pozemky Vliv příslušenství Umístění v rámci mikroregionu Právní vady = 0,95 x 0,90 x 1,10 x 1,10 x 1,15 = 1,18973 H v = ,00 Kč x 0,80 / 90,00 m 2 x 207,58 m 2 / 1,18973 = ,00 Kč Vzorek 2 Prodej rodinného domu 160 m², pozemek m², Vyskytná, okres Pelhřimov Kč Na základě zastoupení majitele nabízíme k prodeji venkovský dům se dvěma byty, uzavřeným dlážděným dvorem a zahradou na okraji obce Vyskytná u Pelhřimova. Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní objekt z cihelného zdiva s valbovými krovy pokrytými pálenou taškou. Dům je po celkové rekonstrukci, provedeny hydroizolace, zateplení pláště domu, výměna okapů a svodů, elektroinstalace v mědi, vodoinstalace a odpady v plastu, vybudováno nové sociální zázemí, osazena plastová okna, vjezdová vrata a další. Vstup do objektu krytým průjezdem, ze kterého se vchází do dvou samostatných bytů. Napravo do velkého bytu, který sestává ze vstupní chodby, obytné kuchyně se spíží, ložnice a dětského pokoje. Dále koupelna s rohovou vanou a umyvadlem s deskou z litého mramoru, samostatná toaleta. Byt je částečně podsklepený. Vytápění ÚT na pevná paliva, kotelna se skladem paliva a dílnou je v samostatném přístavku za domem. Nalevo vstup do útulného menšího bytu, který sestává ze vstupní chodby, ve které je umístěna koupelna se sprchovým koutem a samostatná toaleta, dále obytná místnost s kuchyňským koutem a ložnice s francouzským oknem a vstupem na vydlážděný dvůr za domem. Tento byt je vytápěn krbovými kamny s teplovzdušnými rozvody. Dům je napojen na obecní vodovod a kanalizaci. Plynová přípojka na pozemku. Dvůr nabízí příjemné posezení v naprostém soukromí. Navazuje oplocená zahrada s ovocnými stromy. Další zahrada s možností vjezdu přímo ze silnice je bokem domu. U domu oplocené okrasné předzahrádky. Dům je ve výborném stavu, okamžitě k užívání. Lze ponechat nábytek a vybavení. Nabízí dostatek prostoru i pro dvougenerační bydlení. Zahrada 800 m 2. Dobrá dostupnost do Pelhřimova i Jihlavy.

55 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 55 obr. 1 obr. 2 Identifikace vzorku - ID zakázky JJ Datum zpracování K u = 0, ,00 Kč Charakteristika nemovitosti Stavba Konstrukce Stav Výměry a dispozice cihlová po rekonstrukci Zastavěná plocha 160,00 m 2 Pozemky Pol. pozemek výměra číslo [m 2 ] 1 Plocha pozemku Celkem Technický stav Využitelnost -5 2 Volné pozemky Vliv příslušenství Umístění v rámci mikroregionu Právní vady = 1,10 x 1,10 x 1,10 x 0,95 x 1,15 = 1,45412 H v = ,00 Kč x 0,80 / 160,00 m 2 x 207,58 m 2 / 1,45412 = ,00 Kč

56 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 56 Vzorek 3 Prodej rodinného domu 240 m², pozemek 488 m², Černov, okres Pelhřimov Kč Prodej průběžně udržovaného zděného RD o zastavěné ploše 170 m2 a celkové podlahové ploše cca 240 m2. Dům z r Rozsáhlejší rekonstrukce v letech 2002 (kompletně nová střecha). Dům není podsklepený. 2x WC + 2x koupelna. Dvůr + vstup do přízemní (technická část) = 2x místnost (dílna, sklad). Přízemí (obytná část) - vstup do RD + zádveří, chodba, WC + koupelna, kuchyň + jídelna, pokoj se vstupem na zahradu, schodiště do patra. Podkroví - WC + koupelna, hala, 4x pokoj. Garáž. Inženýrské sítě: el., vodovod, kanalizace. Dům je umístěn na návsi. celkem 490m2 (předzahrádka cca 15m2, dvůr cca 75m2, zahrádka situována na Jih cca 230m2). Klidná udržovaná obec - veř.osvětlení, asfalt. Vytápění obytné části - el.kotel + radiátory. Krásná příroda (Vysočina, lesy, rybníky). Dopravní spojení - autobus, vlak H.Cerekev. Praha po D1 cca 1hod. 20min.. Pelhřimov 14km, cca 15min.. Možnost platby hypotečním úvěrem (v případě zájmu zdarma projednáme). Při rychlém jednání sleva. obr. 1 obr. 2 Identifikace vzorku - ID zakázky Datum zpracování K u = 0, ,00 Kč Charakteristika nemovitosti Stavba Konstrukce Stav cihlová dobrý Výměry a dispozice Užitná plocha 240,00 m 2 Zastavěná plocha 170,00 m 2 Pozemky Pol. pozemek výměra číslo [m 2 ] 1 Plocha pozemku 488 Celkem Technický stav Využitelnost -5

57 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 57 2 Volné pozemky Vliv příslušenství Umístění v rámci mikroregionu Právní vady = 0,92 x 1,00 x 1,10 x 0,85 x 1,15 = 0,98923 H v = ,00 Kč x 0,80 / 170,00 m 2 x 207,58 m 2 / 0,98923 = ,00 Kč Vzorek 4 Prodej chalupy 120 m², pozemek 527 m²nový Rychnov, okres Pelhřimov Kč Jedná se o prodej chalupy - bývalé zemědělské usedlosti v Řeženčicích č.p. 2 u Nového Rychnova. Chalupa má kuchyň, dvě místností, koupelnu, toaletu, předsíň, garáž, průjezd se stáním pro dvě auta, chlév stodolu, dřevník na uhlí a dřevo. Celek budov tvoří uzavřený dvůr se zahrádkou. K chalupě patří ještě zahrada o výměře 244 m2, přiléhající k domu a stodole, malá předzahrádka před okny a zahrada před domem o výměře 138 m2. Chalupa je připojena na obecní vodovod a kanalizaci. El. rozvody 230 a 380 V. Objekt by bylo možno využít i pro drobné podnikání (truhlářství a podobně). Vytápění kotel ÚT na pevná paliva. Řeženčice leží v malebném kraji v koutu Vysočiny. Obce s plnou občanskou vybaveností (škola, školka, obchod, lékař, Obecní úřad) Nový Rychnov je vzdálen 2km a Horní Cerekev 6 km. Do krajského města Jihlavy je cca 20 km a do okresního města Pelhřimov 18 km Dálnice D1 sjezd Humpolec je vzdálena 22 km. Lesy a přiroda jsou všude kolem. V blízkosti je známé poutní místo Křemešník. Na Křemešníku je i sjezdovka s vlekem pro zimní radovánky. obr. 1 obr. 2 Identifikace vzorku - ID zakázky 143-N03550 Datum zpracování K u = 0, ,00 Kč Charakteristika nemovitosti Stavba Konstrukce Stav smíšená dobrý Výměry a dispozice Zastavěná plocha 120,00 m 2

58 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 58 Pozemky Pol. pozemek výměra číslo [m 2 ] 1 Plocha pozemku 527 Celkem Technický stav Využitelnost Volné pozemky Vliv příslušenství Umístění v rámci mikroregionu Právní vady = 0,90 x 0,95 x 1,10 x 0,85 x 1,15 = 0,91934 H v = ,00 Kč x 0,80 / 120,00 m 2 x 207,58 m 2 / 0,91934 = ,00 Kč Závěrečný odhad tržní hodnoty oceňované nemovitosti Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vážený průměr hodnot Odhad tržní hodnoty oceňované nemovitosti Cena vlastnického podílu Odhad tržní hodnoty "9 - p.p.č č.p. 10 k.ú. Milíčov" ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč x 1 / 2 = ,00 Kč ,00 Kč Na nemovitostech nebyly zjištěny závady ve smyslu služebností (věcných břemen) Závěrečná rekapitulace 1 - lesní pozemky k.ú. Dolní Smrčné ,50 Kč 2 - lesní pozemky k.ú. Cholunná ,00 Kč 3 - lesní pozemky k.ú. Brtnička 1 976,00 Kč 4 - lesní pozemky k.ú. Drahoňov ,50 Kč 5 - lesní pozemky k.ú. Sudoměřice u Tábora ,50 Kč 6 - lesní pozemky k.ú. Želetava ,50 Kč 7 - pozemky k.ú. Milíčov ,00 Kč 8 - nebytový prostor č. 4789/ ,00 Kč 9 - p.p.č č.p. 10 k.ú. Milíčov ,00 Kč Celkem ,00 Kč

59 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 59 Závěrečná část posudku Obvyklá cena 1) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem: pozemku parc.č.145 o výměře 5524 m2 - lesní pozemek, pozemku parc.č.146 o výměře 4230 m2 - lesní pozemek, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 152 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Jihlava, pro obec Brtnice, katastrální území Dolní Smrčné. 2) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem: pozemku parc.č. 253 o výměře 4212 m2 - lesní pozemek, zapsáno na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, pro obec Žirovnice, katastrální území Cholunná. 3) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem: pozemku parc.č. 917 o výměe 539 m2 - lesní pozemek, zapsáno na listu vlastnictví č. 125 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec a katastrální území Brtnička. 4) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem: pozemku parc.č.113 o výměře 144 m2 - lesní pozemek, pozemku parc.č. 114 o výměře m2 - lesní pozemek, pozemku parc.č.121/3 o výměře 4992 m2 - lesní pozemek, pozemku PK 125/2, o výměře 3794 m2 pozemek ve zjednodušené evidenci Pozemkového katastru, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 335 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, pro obec Těmice. katastrální území Drahoňov. 5) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem: pozemku parc.č. 317 o výměře m2 - lesní pozemek, pozemku parc.č o výměře 4619 m2 - lesní pozemek, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 372 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, pro obec a katastrální území Sudoměřice u Tábora. 6) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nenovitým věcem: pozemku parc.č.725 o výměře 1367 m2 - lesní pozemek, pozemku parc.č. 731 o výměře 1385 m2 - lesní pozemek, vše zapsáno na listu vlastnictví č u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice, pro obec a katastrální území Želetava. 7) - Pozemku parc.č.2776 o výměře 546 m2 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku parc.č o výměře 5387 m2 - vodní plocha, rybník, vše zapsáno n a listu vlastnictví č. 248 u Kaastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec Milíčov, katastrální území Milíčov u Jihlavy. 8) - Jiného nebytového prostoru č. 4789/2 vymezený a umístěný v budově Jihlava, č.p.4789 (LV byt.domě - typ jednotky - byt.z.) stojícím na parcele č 3951/2, ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 137/8883 na společných částech předmětného bytového domu č.p.4789 a k pozemku parc.č.3951/2, dále k pozemkům parc.č. 3951/1 o výměře 396 m2 - ostatní plocha, parc.č. 3951/5 o výměře 44 m2 - ostatní plocha, parc.č o výměře 111 m2 - zahrada, parc.č. 3953/1 o výměře 180 m2, vše zapsáno na listu vlastnictví č , LV č a LV č u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec a katastrální území Jihlava. 9) - Ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k nemovitým věcem: pozemku St. 37 o výměře 1312 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Milíčov, č.p.10, bydlení, stavba stojící na pozemku p.č.: St. 37, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 187 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec Milíčov, katastrální území Milíčov u Jihlavy činí ke dni ocenění, to jest ke dni 18. dubna ,00 Kč slovy: jedenmiliónsedmsettřicetčtyřitisícedvěstědvacet Kč V Třibřichách, dne 18. dubna 2016

60 Znalecký posudek č /3670 Elektronická verze Strana 60 Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. února 1989, č.j. SPR 2586/87 pro základní obor ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací odhady nemovitostí a z oboru stavebnictví - odvětví stavby obytné. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem /3670 ve znaleckém deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji v příloze, číslo dokladu V Třibřichách, dne 18. dubna 2016 Petr Brodský Třibřichy Chrudim

Znalecký posudek č. 069-2015/3580

Znalecký posudek č. 069-2015/3580 DFC Elektronická verze Vyhotovení č.: E Znalecký posudek č. 069-2015/3580 O ceně ideální 1/3 p.p.č. 14/2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č.p. 23 spolu s příslušenstvím, pozemky

Více

Znalecký posudek č. 050-2015/35610

Znalecký posudek č. 050-2015/35610 DE9 Elektronická verze Vyhotovení č.: E Znalecký posudek č. 050-2015/35610 O ceně p.p.č. 97 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č.p. 173 spolu s příslušenstvím a pozemky ve funkčním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1882/2015 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 192 o výměře 231m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jivina, č.p. 39, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 435 / 196 / 2012 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor s garáží v domě v současném stavu a pozemek p.č. 844/3 v podílovém spoluvlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 074-2014/3464

Znalecký posudek č. 074-2014/3464 Elektronická verze Vyhotovení č.: E Znalecký posudek č. 074-2014/3464 O ceně 1) p.p.č. 1984/2 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba občanské vybavenosti č.p. 1210, pozemků ve funkčním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 586/10/16 140/2016-A NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 8, parcely č. st. 26, 13 a 14 v Petrovicích u Humpolce Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2611/231/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, pozemek st.parc.č. 79 se stavbou č.p. 77 a poz.parc.č. 99 vše v k.ú. Miletín Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

Exekutorský úřad Jeseník

Exekutorský úřad Jeseník Znalecký posudek č. 13/03/69 O ceně nemovitosti - objektu č.p. 29 - zem. used, příslušející k části obce Rozseč, na pozemku p.č. St. 13, včetně pozemku p.č. St. 13 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku

Více

Znalecký posudek č. 035-2014/3425

Znalecký posudek č. 035-2014/3425 D61 Elektronická verze Vyhotovení č.: E Znalecký posudek č. 035-2014/3425 O ceně p.p.č. 1029 zastavěná plocha a nádvoří spolu se stavbou č.p. 54 na pozemku stojící, s pozemky přestavku p.p.č. 1032 zastavěná

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1864/84/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Rodinný dům č.p. 11 se všemi součástmi a příslušenstvím na

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2555-512/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2555-512/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci a) pozemku parc.č. St. 59 jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 69, pozemků parc.č. 258/44, parc.č. 393/2 a parc.č. 393/3,

Více

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1828 150 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1594/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 15 o výměře 778 m2zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Odrava, č.p. 23, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1298/2014 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 100/1 o výměře 1136 m2 zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Skořice, č.p. 72, rod.dům, st. parcela č.

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5764. o obvyklé hodnotě: domu čp. 36 s pozemky p.č. st. 12/2 a 23/4 k.ú. Chválkov u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5764. o obvyklé hodnotě: domu čp. 36 s pozemky p.č. st. 12/2 a 23/4 k.ú. Chválkov u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov ZNALECKÝ POSUDEK č. 5764 o obvyklé hodnotě: Počet stran: 13 Počet příloh: 8 Počet vyhotovení: 1 domu čp. 36 s pozemky p.č. st. 12/2 a 23/4 k.ú. Chválkov u Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov Vypracoval:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6259-023/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek p.č. st. 85 s budovou č.p. 149 a pozemkem p.č. 182/27 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Březí,

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3451/316/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 5 na pozemku p.č. st. 124 a pozemky p.č. st. 124 a p.č. 1695, to vše v k.ú. Dobré obce Dobré. Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 30-5140/2016 NEMOVITÁ VĚC: St. parcela č. 76, jejíž součástí je objekt bydlení č.p. 36, pozemek p.č. 110/27 včetně dalších součástí a příslušenství Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2469/89/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 468 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Trutnov, obec Rtyně v Podkrkonoší, k.ú. Rtyně v Podkrkonoší Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1929/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 80/2 o výměře 293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kozárovice, č.p. 190, rod.dům, Stavba stojí na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 7-3/2016 Ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovitých věcí: St. parcela č. 27/1 o výměře 652 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Obecnice, č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 6-2/2016 Ocenění nemovitých věcí: Parcela č. 327 o výměře 429 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Jince, č.p. 142, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 102-5083/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 391/2 se stavbou rodinného domu č.p. 578, součásti a příslušenství Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Třebíč,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3291/013/16 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 231, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA K BYDLENÍ čp.28, STAVEBNÍ PARCELY Č. 233/1 BEZ STAVBY, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 5022,5023,5025,5026,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ rozestav. budovy stojící na pozemku parc.č. 1042/2, a pozemku parc.č. 1042/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 124, pro obec Dříteň a katastrální území Záblatí Vlastník:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1376/2014 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 14 o výměře 324 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Nepomuk, č.p. 55, rod.dům, Parcela č. 142 o výměře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 109/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 109/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 1872/1 a podílu 37/11802 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Východní Předměstí, č.p. 1869, 1870, 1871,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 2876/85/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 6 s pozemkem z LV č. 252, k. ú. Dvorce u Jihlavy, pozemky z LV č. 310, k. ú. Cejle a pozemky z LV č. 265 k. ú. Dvorce u

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

250 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6473/123 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 15 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3170/092/14 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č. 3/2 VEL. 2 + 1 S PŘÍSL. VE VÍCEBYTOVÉM NETYPOVÉM DOMĚ čp. 3 NA ST. P.Č. 81, VČETNĚ SPOL. PODÍLU 2960/10000 NA STAVEBNÍ PARCELE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1306-390/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1306-390/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1306-390/2013 o odhadu ceny obvyklé objektu bydlení č.p. 190 na pozemku parc.č. st. 219, včetně pozemků parc. č. st. 219, p.č. 86/1 a 86/15 a příslušenství, v k.ú. a obci Opatovice

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.863/108/2014 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže v současném stavu exekuční řízení Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 115/2016-A ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 582/6/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, č.p. 86 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Hojovice, k.ú. Hojovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1651/2015 Ocenění nemovitých věcí: st. parcela č. 1490 o výměře 376 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Kraslice, č.p. 1276, bydlení, Stavba stojí na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014

Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Znalecký posudek č. 6102-319 / 2014 Rodinný dům č.p. 73 na pozemku p.č. st. 96 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 96 v k.ú. Lověšice u Přerova, v obci Přerov, v okrese Přerov. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1917/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 397 o výměře 115 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Šťáhlavy, č.e. 711, rod.rekr., Stavba stojí na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 837/014/2012 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 365 na pozemku č. parc. St. 307 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 307, č. parc. 847/15 k.ú. Staré Benátky, obec Benátky nad Jizerou,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1452-2/2013 o obvyklé ceně nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. Předmět posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1807/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 503/27 zapsaná na listu vlastnictví č. 1577, vymezená v budově č.p. 503, zapsané na LV č. 1538, stojící na st. parcele

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

Znalecký posudek číslo 2014-144/09

Znalecký posudek číslo 2014-144/09 Znalecký posudek číslo 2014144/09 O obvyklé ceně nemovitosti spoluvlastnického podílu 1/2 id. rozestavěného objektu na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 371/8 v katastrálním území Těšetice u Znojma,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2665/45/16 NEMOVITÁ VĚC: pozemek st.parc.č.880 se stavbou č.p. 123, st.parc.č. 3629 se stavbou garáže bez. č.p., st.parc.č. 5021 se stavbou garáže bez č.p., poz.parc.č.

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2829/38/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 861 Adresa nemovitosti: Čeladná 861 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Čeladná, k.ú. Čeladná,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2090-47/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2090-47/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2090-47/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 1390 jehož součástí je rodinný dům č.p. 411 a pozemků parc.č.1391 a parc.č. 1392 a příslušenství, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s.

ZNALECKÝ POSUDEK. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. 700 000 Kč Pozn.: číslo 17/2015. (předmětu dražby) EURODRAŽBY, CZ a.s. EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 17/2015 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu dražby) Předmět ocenění: Rodinný dům - bez nebytových prostor ocenění stávajícího stavu Číslo popisné: 117 součást

Více

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 221-2961/10 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20 na

Více

Znalecký posudek č. 2013/411

Znalecký posudek č. 2013/411 Znalecký posudek č. 2013/411 o ceně nemovitostí: Rodinný dům číslo popisné 205 na parcele č. st. 233 s příslušenstvím a pozemkem, parcelou č. st. 233, v katastrálním území Michálkovice, obec Ostrava, v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 37/2015. (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 37/2015 (Stanovení obvyklé ceny předmětu aukce.) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 219 Na pozemku parc. č.: 552 Pozemky parc. č.:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 55/2013. Odhad obvyklé ceny nemovitosti EURODRAŽBY, CZ a.s. ZNALECKÝ POSUDEK číslo 55/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 1665

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 0251-027/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary Adresa nemovité věci: Skalní

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3487/031/2014 6 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Pozemek p.č. st.205/1 s rodinným domem č.p. 117 a pozemky p.č. 1290/1 a p.č. 1294/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 8/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 8/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 8/2016 NEMOVITÁ VĚC: Podíl ¼ Rodinný dům, st.p.č.345 včetně čp. 306 a p.p.č.786/21 Katastrální údaje Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Cerhenice, k.ú. Cerhenice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 38/2015 NEMOVITÁ stavební p.č.2569/5 včetně čp. 1087 rodinný dům a p.č.2569/4 zahrada VĚC: a stp.č.2569/22 bez stavby, vše v katastrálním území Poděbrady, obec Poděbrady,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti stanovení ceny obvyklé pozemku parc.č st. 513 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kudlovice, obec Kudlovice, jehož součástí je stavba č.p. 379 rodinný dům a pozemku parc

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761-347/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761-347/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1761-347/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci pozemku parc.č. St. 29/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 68 a pozemků parc.č. 38/2 a 38/3 a příslušenství, katastrální území

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 5103 / 2015 Zadání: Předmět ocenění: Objednatel: Vlastník: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1630/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 575/19 zapsaná na listu vlastnictví č. 3128, vymezená v budově č.p. 574, 575, zapsané na LV č. 2468, stojící na

Více

Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 88-3133/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 3862/12 v domě č.p. 3862

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

Znalecký posudek č. 2011/331

Znalecký posudek č. 2011/331 Znalecký posudek č. 2011/331 O ceně nemovitosti: Objekt rodinného domu č.p. 234 na parcele č. St.389 s příslušenstvím a pozemky, parcelami č. St.389, 806/1, 806/3, 806/4, v katastrálním území Uherský Ostroh,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2506/126/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 39 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec Králové, obec Stará Voda, k.ú. Stará Voda Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 4-4/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 4-4/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 4-4/2015 Ocenění spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovitých věcí: Parcela č. 23/105 o výměře 870 m2 trvalý travní porost, Parcela č. 23/115 o výměře 130 m2 zastavěná

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2491-448/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2491-448/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2491-448/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - pozemku parc.č. 135 jehož součástí je rodinný dům č.p. 223, pozemků parc.č. 136 a parc.č. 137, součástí a příslušenství, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2372/8. Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 26601 Beroun. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2372/8. Exekutorský úřad Beroun, Mgr. Pavel Dolanský Palackého 31/2 26601 Beroun. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2372/8 O obvyklé ceně ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 pozemků parc.č. 118, 347/2 a 347/7 s příslušenstvím a rod. domu čp. 95 v kat. území Kublov, obec Kublov, o.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2012. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby) ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2012 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) 6 NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Zhoř 21 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský,

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance ZNALECKÝ POSUDEK č.6643/53 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 47 Na pozemku

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1998-584/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 96 na parcele č. st. 311/2, včetně pozemků p.č. st. 311/2 a p.č. 701/4, součástí a příslušenství ( LVč. 114), v k.ú. a

Více

Znalecký posudek č. ZP-3042

Znalecký posudek č. ZP-3042 Znalecký posudek č. ZP-3042 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na - stavbě (budova) č.p. 28, způsob využití: rod.dům s příslušenstvím ( travní porosty, stromy, IS, kůlny,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 77-5058/2015 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek p.č. St. 113/2 se stavbou rodinného domu č.p. 191, s příslušenstvím a pozemky p.č. 843/3 a 850/4, zemědělské pozemky Katastrální

Více

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí:

Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: Znalecký posudek č. o ceně obvyklé nemovitostí: - budovy č.p. 242 (bydlení) Láz na pozemku - stavební parcele parc. č. 302 - pozemku - stavební parcely parc. č. 302 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemku

Více

Znalecký posudek č. 14/08/115

Znalecký posudek č. 14/08/115 Znalecký posudek č. 14/08/115 O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - pozemku p.č. 513 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 473 - rod. dům, pozemků

Více