MMB Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok návrh rozpočtového opatření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření"

Transkript

1 MMB Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 2016 ZM7/1435 Název: Návrh na pskytnutí dtací na Městsky prgram prevence kriminality v Brně na rk návrh rzpčtvéh patření bsah: Městský prgram prevence kriminality v Brně na rk 2016 Přehled financvání prjektů prevence kriminality v rce 2016 Rzpčtvé patření - tabulka Přehled nepdpřených prjektů prevence kriminality Vzrvá smluva pskytnutí účelvé dtace z rzpčtu města Brna Důvdvá zpráva Zastupitelstv města Brna schvaluje Návrh usnesení: 1. Městský prgram prevence kriminality v Brně na rk 2016, který tvří přílhu č.... těcht usnesení 2. pskytnutí neinvestičních dtací na Městský prgram prevence kriminality v Brně na rk 2016 ve výši ,- Kč z rzpčtu města Brna na rk 2016 pdle Přehledu financvání prjektů prevence kriminality v rce 2016, který tvří přílhu č.... těcht usnesení 3. pskytnutí investičních dtací na Městský prgram prevence kriminality v Brně na rk 2016 ve výši ,- Kč z rzpčtu města Brna na rk 2016 pdle Přehledu financvání prjektů prevence kriminality v rce 2016, který tvří přílhu č.... těcht usnesení 4. uzavření smluv pskytnutí účelvých dtací dle bdu 2. a 3. z rzpčtu města Brna za rk 2016, dle Vzrvé smluvy pskytnutí dtace z rzpčtu města Brna na dílčí prjekt Městskéh prgramu prevence kriminality v Brně, která tvří přílhu č.... těcht usnesení 5. rzpčtvé patření dle tabulky z důvdu realizace Městskéh prgramu prevence kriminality v Brně na rk 2016, která tvří přílhu č.... těcht usnesení pvěřuje veducíh dbru sciální péče MMB pdpisem smluv a suvisejících dkumentů. 4 l<t

2 Stanviska dtčených rgánů: Materiál byl předlžen Radě města Brna na schůzi č. R7/068 knané dne Finanční výbr ZMB materiál prjednal na svém zasedání dne Výpis usnesení Finančníh výbru bude ZMB předlžen písemně. Zpracval: Předkládá: dbr sciální péče MMB Rada města Brna /Iv (/~' m

3 Městský prgram prevence kriminality v Brně na rk 2016 Prjekty s žádstí státní účelvu dtaci PRJEKT Č. 1 Název prjektu: Spjme kruh bezpečí pr běti Realizátr: Bílý kruh bezpečí, z. s., datum a čísl registrace: , L 2461 vedená u MS v Praze, U trjice 2, Praha 5, reginální pbčka Brn, Slvinská 41, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Infrmace pr bčany V případě neznámených trestných činů se čast jedná běti dluhdbě páchané kriminality s devastujícími účinky na jejich živt (např. dmácí násilí, stalking, vydírání, sexuální násilí, kybernetická a rganizvaná kriminalita). Prjektem je realizvána pmc bětem trestné činnsti a umžnění splupráce při řešení jejich situace. Jádrem prjektu je kampaň kmbinující aktivity pr veřejnst (přednášky, besedy, prmítání v kině s následnu diskusí, pchd dbrvlníků) a infrmační kampaň pr cílvu skupinu ze všech sciálních vrstev (ve vzech i na zastávkách MHD). Státní účelvá dtace bude pužita na tisky infrmačních plakátů pr city-lighty, prnájem reklamní plchy MHD (se slevu 30 %), na výrbu videspru pr MHD, na výrbu 70 ks triček s ptiskem, na prnájem sálu v kině k prmítání pr veřejnst s diskusí, na tisk letáků pdprujících šíření infrmací pmci bětem, na grafické práce k přípravě letáků a na nsiče infrmací pr veřejnst k zajištění světy. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na instalaci inf plakátů d city-lightů v pčtu 50 ks a na bčerstvení pr světvu akci pr veřejnst v kině. Celkvé náklady na prjektu: ,- Kč Státní účelvá dtace: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč PRJEKT Č. 2 Aristteles Realizátr: Ratlest Brn, z. s., datum a čísl registrace: , vedená u KS Brn, L 5389, tř. Kpt. Jarše 7b, Brn, IČ: Stručná charakteristika: Sciální prevence, práce s rizikvu a delikventní mládeží Hlavním cílem prjektu je účinná pmc mladým lidem, kteří se dstali d prblémů se záknem. Ve splupráci se Střediskem Prbační a mediační služby ČR, pracviště Brn, tak hdlá snižvat rizik pakvání trestné činnsti. Jedná se děti ve věku d 15 let, s nimiž pracuje sciální pracvník ve skupině. Prbační prgram se sestává ze tří prvků: dbrné skupinvé práce s prvky dramaterapie, pdpůrné individuální práce s nezletilým a práce s nejbližším klím nezletiléh (s jeh rdinu). Celkvě je prgram nastaven na 36 hdin přímé práce, klienti musí abslvvat alespň 27 hdin práce. Kapacita prgramu je 8-10 dětí. v3 kk

4 Státní účelvá dtace bude pužita část na DPP pr psychlga, krdinátra (sciálníh pracvníka), metdika prgramu a lektra skupinvých aktivit. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu využity na materiál pr práci s klienty a na pměrnu část nájmu, včetně služeb spjených s nájmem. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Státní účelvá dtace: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč PRJEKT Č. 3 Název prjektu: Skupinvé psychterapie Realizátr: Magdalenium, z. s., datum a čísl registrace: , vedená u KS Brn, L 6175, Bratislavská 31, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Magdalenium již 13 let kmplexně pracuje s běťmi dmácíh násilí. Jsu zde pskytvána krizvá lůžka s nízkprahvým prgramem a kmplexní pradenství psychlgick sciální a právní. Frmu terapeutickéh prgramu bude nabízena přímá práce s nenásilnu sbu a dítětem, které se setkají s dmácím násilím. Základem prgramu je vzájemná práce psychlg - matka - dítě. Psychlg ve své práci pdněcuje, inspiruje a pmáhá nalézat zdrje ke změně a rzlišvat mžnsti řešení. Prt jsu rganizvány především terapie s depistáží nvých případů. Pr zabezpečení tét Činnsti je zaptřebí dbrné splupráce s psychlžku. Státní účelvá dtace bude pužita část na N pr psychlžku, která však bude pracvat p celý rk. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna jsu určeny na část N pr psychlžku, na krdinátrku a realizátrku prjektu a na část N za vedení účetnictví spjenéh s prjektem. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Státní účelvá dtace: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč PRJEKT Č. 4 Název prjektu: Pradna Justýna Realizátr: In Iustitia,. p. s., datum a čísl registrace: , 1354 vedená u MS v Praze, Rybná 24, Praha 1, pbčka v Brně, Malinvskéh nám. 4, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Prjekt je zaměřen na běti násilí z nenávisti a na zvlášť zranitelné běti, zejména z řad sb bez přístřeší a na cizince. Tit se stávají stále více terčem předsudečnéh násilí. Prjektem budu realizvány služby v kamenné pradně, ale i terénní prgram zaměřený Hl

5 na bezdmvce a na sby z cizích kmunit. Krmě th bude prbíhat také přednáškvá činnst a vznikne vícejazyčný infrmační leták Státní účelvá dtace bude pužita na část N pr pracvníky v terénu, na překlad infrmačníh letáku d více jazyků, na tisk infrmačníh letáku. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity část spjů, na lektrné na 4 přednášky a na prnájem místnsti na 4 přednášky. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Státní účelvá dtace: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Prjekty s žádstí dtaci z rzpčtu Jihmravskéh kraje PRJEKT Č. 5 Název prjektu: Brn lepším místem pr živt Realizátr: Sdružení brany sptřebitelů - Asciace, z. s., datum a čísl registrace: , L vedená u KS Brn, Mečvá 5, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Infrmace pr bčany, tiskviny Prjekt si klade za cíl pskytnut rizikvým skupinám byvatel ptřebné infrmace tm, aby se nestávaly běťmi trestných činů pdvdu, lichvy, vydírání, mezvání sbní svbdy a dalších činů. Důraz bude v rce 2016 kladen na seniry, tedy na rizikvu skupinu, která se bětí trestné činnsti stává častěji a která její důsledky také nejhůře nese. Infrmace se budu předávat frmu přednášek, besed, sbníh pradenství, vydáváním bržurek, příruček a dalších tiskvin. V rámci prjektu bude prbíhat úzká sučinnst s prjektem Městské plicie Brn Senir akademie". V rce 2016 bude důraz kladen na sptřebitelská práva, se kterými vždy bhužel suvisí i jejich prušvání. Prjekt chce sptřebitele připravit na nejčastější nástrahy trhu z phledu práva trestníh a přestupkvéh a ukázat jim, jak lze některým situacím předejít, ppř. když už nastanu, jak na ně nejlépe reagvat. Zvýší se tím nemalu měru i právní vědmí bčanů, zejména senirů a sb hržených sciálním vylučením. Letáky a bržury jsu určeny i pr hržené skupiny, se kterými rganizace není v přímém kntaktu na akcích, které sama přádá. Splupracvníci distribuují infrmační materiály d míst, kde pracují bčanské pradny, rmské a prrmské rganizace, d penzinů pr seniry i na Senir pinty ve městě Brně. Finanční prstředky z rzpčtu Jihmravskéh kraje budu pužity na tiskviny a letáky. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na lektrné, náklady krdinačníh centra, prezentační pmůcky, kancelářské ptřeby a služby. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Dtace z rzpčtu Jihmravskéh kraje: ,- Kč Dtace z rzpčtu města Brna: ,- Kč f kli

6 'k Prjekty financvané z rzpčtu statutárníh města Brna PRJEKT Č. 6 Název prjektu: Bjvat srdcem Realizátr: Bjvat srdcem, z.s., datum a čísl registrace: , L vedená u KS Brn, Břetická 18, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, práce s rizikvu a delikventní mládeží, zájmvé aktivity umělecké Smyslem prjektu je aktivní a systematická práce s rmskými dětmi z brněnských ubytven, např. ubytvny na ulici Markéty Kuncvé v Městské části Brn-Židenice, s dětmi z ulic Cejl, Dukelská, Bratislavská a s žáky MŠ a ZŠ v Želešicích. Tyt děti jsu častými záškláky, přes svůj nízký věk velmi čast zneužívají návykvé látky (alkhl, cigarety, marihuanu, rzšířené je i čichání), jsu pachatelé drbné kriminality a vandalismu. Na ubytvně vyrůstají v sciálně patlgickém prstředí, bez adekvátní náplně vlnéh času. Část z nich už byla SPD umístěna d internátní škly pr žáky se speciálními vzdělávacími ptřebami. Zaměřuje se na afr-brazilské bjvé umění zvané Capeira, spjující prvky tance, sebebrany a akrbacie s hudbu a zpěvem. Je t nekntaktní bjvé umění, které je např. v Brazílii nárdním sprtem. slvuje velku část dsud nerganizvané mládeže, a prt je využíván k práci s dětmi ulice ( street children"). Učí děti phybu a hudbě, prhlubuje zájem vzdělávání, psiluje sciální vazby a dvednsti. Děti se sustavně umísťují na předních místech v různých sutěžích. Byly již 2 x nminváni na Zlatý říšek, natáčely v ČT i ST, v rce 2013 uspěly v castingu sutěže Česk-slvensk má talent a bdržely d prty 3 x an. V rce 2014 získaly s Capreiru první míst v talentvé sutěži Mravia Talent. Pravidelně během rku prbíhají tréninky Capeiry na Vinhradech. Tréninky mderníh tance, rmskéh tance a sbrvéh zpěvu jsu v Želešicích také v průběhu šklníh rku. Krmě th prbíhají pravidelné tréninky ftbalu a lekce zaměřené na rzvj kmunikačních a sciálních dvednstí. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna jsu určeny na kurzvně, cestvné a stravné dětí, lektrů a dprvdu, na ubytvání a prnájem tělcvičen, na vybavení aktivit dětí (míče, kstýmy, dresy), na ptisk triček a mikin, DPP pr 3 lektry aktivit, na materiál (tnery, výtvarné a kancelářské ptřeby) a na pjištění dětí a lektrů. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Dtace z rzpčtu města Brna: ,- Kč Jiné zdrje: ,-Kč PRJEKT Č. 7 Změnit směr Realizátr: Ratlest Brn, z. s.,, datum a čísl registrace: , L 5389 vedená u KS Brn, tř. Kpt. Jarše 7b, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, práce s rizikvu a delikventní mládeží

7 Cílem prjektu je účinná pmc mladým lidem, kteří se dstali d prblémů se záknem a snižvání rizika recidivy trestné činnsti. Je určen mladistvým ve věku d 15 d 18 let, kteří mají btíže a prblémy v rdině či ve škle a s vrstevníky. Prmítá se zde závadvé chvání v partách, nemluvené hdiny, aktivní i pasivní šikana, neuznávání autrit apd. Prjekt je realizván v úzké sučinnsti se střediskem Prbační a mediační služby v Brně. Prbační prgram se skládá se ze tří pvinných prvků: individuální práce s klientem, skupinvá práce a je zaknčen závěrečnu výjezdvu akcí (třídenní utdrvý prgram uskutečňvaný mim Brn). V závěru prběhne evaluace a na jejím základě bude věřena úspěšnst klientů a jejich psun v průběhu prgramu a dále bude mnitrván, zda u klientů nedchází k recidivě trestné činnsti. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na pravy a udržvání IT, cestvné pr pracvníky a klienty, na ubytvání a stravu pr dvě pbytvé akce, na vzdělávání a dpravu na akce, na N pr krdinátra a sciálníh pracvníka prjektu (0,3 úvazek), psychlga (0,3 úvazek) a dvdy zdpč, na N pr lektra phybvých aktivit, supervizra, metdika a trenéra sprtů. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Jiné zdrje: ,- Kč PRJEKT Č. 8 Název prjektu: Seniři a bezpečnst II. Realizátr: Presafe, z. s., datum a čísl registrace: , L vedená u KS Brn, Karásek 4429/lg, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, infrmace pr bčany Tent prjekt vznikl ve splupráci s Městsku plicií Brn a jedntlivé vzdělávací blky byly zvleny na základě zkušenstí MP a vlně navazují na Senir akademii. Prhlubují se tím jedntlivá témata, která v Senir akademii prbíhají a dále budu realizvána témata, která nejsu bsahem Senir akademie. Realizace prjektu se uskuteční jednu týdně a je rzdělena d 4 tematických blků, kterými jsu: kmunikace, finanční gramtnst, sciální systém a bezpečná práce s PC, internetem a mbilním telefnem (pčítačvá kriminalita). Prt, že jsu jedntlivé blky více zaměřeny na prakticku část, jsu kurzy určeny pr skupiny senirů v maximálním pčtu p 20 sbách. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na N pr dbrné lektry I. a II. běhu, na tisk, telefny, internet, kancelářské ptřeby, na grafiku infrmačníh letáku a tisk letáku a na prnájem kanceláře. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Dtace z rzpčtu města Brna: ,- Kč PRJEKT C. 9 Nízkprahvé centrum Jekhetane - Splečně Realizátr: Lužánky - středisk vlnéh času Brn, p.., datum a čísl registrace: , č /15/Z18, Lidická 50, Brn, IČ: li

8 Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení, nízkprahvá zařízení Prjekt navazuje na prjekt Bezpečná lkalita - bezpečné bydlení". Jedná se kmplexní řešení prblematiky sciálně vylučené lkality. klí dmu Kniklecvá 5 je bávanu lkalitu pr častý phyb hledaných sb a je navštěvvána jak Plicií ČR, tak Městsku plicií Brn. Prjekt má za cíl udržet práci s dětmi, které se v dmě a jeh klí zdržují. Má služit ke snížení pčtu krádeží, záškláctví a zvýšení bezpečnsti v klí dmu. Rdinné zázemí dětí v tmt prstředí čast pstrádá ptřebný čas a vůli rdičů pr jejich správnu výchvu, trávení vlnéh času a zařazení d splečnsti. Metdu práce je rvněž streetwrk v klí dmu, kam byla většina patlgických jevů realizací prjektu Bezpečná lkalita - Bezpečné bydlení" vytěsněna. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu využity na N pr pracvníky klubu, vlastní zdrje budu využity na materiálvé náklady. Celkvá hdnta prjektu: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Vlastní zdrje: ,- Kč PRJEKT Č. 10 Název prjektu: Nízkprahvý klub Realizátr: Sdružení Petrv, z. s., datum a čísl registrace: , L 4212 vedená u KS Brn, Petrv 5, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení, nízkprahvá zařízení Klub byl na faře v Zábrdvicích tevřen pr rmské děti, jejichž rdiče jsu většinu dluhdbě nezaměstnaní, závislí na sciálních dávkách a čast se přidružují další závislsti - na mamných látkách, na hracích autmatech atd. Děti neumí kmunikvat česky, nemají hygienické návyky, nerzvíjí se jejich jemná mtrika atd. V klubu se vytváří alternativa trávení vlnéh času mim ulici, alternativa předšklníh zařízení i skupinvé a individuální dučvání. Nízkprahvá klubvna jev prvzu p celý rk, vždy d pndělí d sbty d 13 d 17 hdin. Terénní práce je vyknávána celrčně v sciálně vylučené lkalitě. Snižuje se tím dba času strávenéh na ulici, mezuje se šíření závislsti na alkhlu a na drgách, snižuje se pdíl dětí na puliční kriminalitě. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu využity na vybavení kuchyňky, pravy kl, dměny pr děti, ptraviny pr kružek vaření a na výlety, na materiál pr kružky, sprtvní vybavení, na přízení kpírky a na vstupné na akce pr děti. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč PRJEKT Č. 11 Název prjektu: Celrční etapvé hry pr děti Realizátr: Česká tábrnická unie - Velká rada blasti Jižní Mrava, p. s., datum a čísl registrace: , L vedená u MS v Praze, Údlní 5, Brn, IČ: , m

9 m Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, zájmvé aktivity Každrčně realizvaný a městem pdprvaný prjekt je určen pr nerganizvané děti a mládež ve městě Brně, sciálně a zdravtně pstižené děti a mládež a děti z nárdnstních menšin. Cílem je zapjení dětí d prjektu v rámci jejich přirzenéh klektivu v jedntlivých etapách (d 600 d 1 200, u etap celměstskéh významu až ). Věkvý průměr je 9-13 let. Jde smysluplné využití vlnéh času, a tím i zabránění sciálně patlgickému jednání. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu využity na zpracvání scénáře, přípravu a tisk materiálů a na kmunikaci s účastníky dílčích etap. statní náklady hradí ddavatel. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města: ,- Kč Jiné zdrje: ,- Kč PRJEKT Č. 12 Název prjektu: Nalďvání, aneb jak pdpřit přechd z vězení na svbdu Realizátr: Splečnst Pdané ruce,. p. s., datum a čísl registrace: , vedená u KS Brn, ddíl 674, Vídeňská 3, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Prjekt navazuje na prjekt Bath na cestu, rzšiřuje jej a zapracvává zkušensti z let Cílem je efektivně připravvat sby ve vězení na výstup a pak je pdpřit zejména v prvních dnech p puštění zařízení (bydlení, sciálně materiální pmc a služby klientům). Dstávají pracvní materiál Ldní deník jak nástrj pdpry jejich mtivace. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na prvzní náklady, na N pr sciterapii, N pr expresnivní terapii a právní a eknmické služby. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Jiné zdrje: ,- Kč PRJEKT Č. 13 NZDM v Brně Realizátr: Splečnst Pdané ruce,. p. s., datum a čísl registrace: , vedený k KS Brn, ddíl 674, Vídeňská 3, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Cílem prjektu je mezit rizik výskytu a rzvj sciálně patlgických jevů u dětí a mládeže prstřednictvím nabídky bezplatných vlnčasvých aktivit a základníh pradenství. d rku 2007 sídlila v bjektu Václavská 15 tzv. Pestrá klubvna, kteru jak nízkprahvé zařízení pr děti a mládež prvzval Sdružení pěstunských rdin. Nyní

10 tent bjekt bude využívat Splečnst Pdané ruce, kde v návaznsti na minulé aktivity zřizuje Nízkprahvé zařízení pr děti a mládež. V rámci prjektu půjde realizaci různých typů vlnčasvých aktivit zpravidla pdle zájmu klientů, např. kurz vaření, výjezdy na klečkvých bruslích, činnsti výtvarné, sprtvní, hudební, ftgrafvání apd. Nedílnu sučástí je dprvázení dětí a mládeže v jejich nepříznivých, mnhdy i krizvých živtních situacích. K tmu bude služit pradenství. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu využity na DPP/DPČ včetně dvdů pr lektry vlnčasvých aktivit, zdravtnický materiál, ptřeby pr terénní frmu služby (bath, chranné pmůcky), materiál pr vlnčasvé aktivity, jízdné a služby klientům. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Jiné zdrje: ,- Kč PRJEKT Č. 14 Klub Vespd Realizátr: Salesiánské středisk mládeže - dům dětí a mládeže Brn-Líšeň, šklní právnická sba, datum a čísl registrace: , MŠMT č , Ktlanva 13, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení, nízkprahvá zařízení Prjekt je určen pr cílvu skupinu let, která je hržena sciálně patlgickými jevy. Klub VESPD" je splečně s ratří (vlnčasvý prgram pr děti 6-15 let) stěžejním prgramem Salesiánskéh střediska mládeže. Klub je tevřen mládeži bez rzdílu phlaví, nárdnsti, rasvé příslušnsti, nábženskéh vyznání a sciálníh pstavení ve splečnsti. Většina aktivit je bezplatná. Prt je hlavním cílem prjektu zkvalitňvání práce s mládeží, která znamená na jedné straně atraktivní nabídku prgramu, na straně druhé práci kvalifikvanéh pedaggicky vzdělanéh persnálu. Tut práci zajišťuje veducí klubu, ale také pedaggvé externisté a řada dbrvlníků. Práce pedaggů je zalžena na budvání sbních kntaktů a přátelství s mladými návštěvníky klubu. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu využity na výcvik zážitkvé pedaggiky (5 kurzů) pr pracvníky klubu a na tága ke kulečníku. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč statní zdrje: ,- Kč PRJEKT Č. 15 Bezpečné hřiště Realizátr: IQ Róma servis, z. s., datum a čísl registrace: , L 6427 vedená u KS Brn, Vranvská 846/45, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, nízkprahvá zařízení, práce s rizikvu a delikventní mládeží V rámci prjektu SP MMB Plácky byl vybudván areál na Svitavském nábřeží, které je místem vyskéh výskytu řady sciálně patlgických jevů. Na vybudvaném V: A

11 multikulturním hřišti zajišťuje pravidelně rganizace IQ Róma servis vlnčasvé aktivity. Systematická preventivní práce spčívá v světvé činnsti, kmunitních akcích, skupinvých aktivitách a diskusích, pskytuje se i individuální pradenství a kmunikace s rdinami. T vše při sprtvních aktivitách pr mládež hrženu sciálním znevýhdněním. D prjektu bude zapjen více než 100 klientů, minimálně v preventivních dvu kmunitních a dvu sprtvních akcích. Vzhledem ktmu, že se jedná klienty zejména z neprizpůsbivé etnické minrity Rómů, jsu tyt aktivity sekundární sciální prevencí. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna na sprtvní vybavení, edukativní pmůcky a pmůcky pr zájmvé kružky, náklady spjené s kmunitními a sprtvními akcemi, kancelářské ptřeby. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč PRJEKT Č. 16 Název prjektu: Prevence rizik v sex businessu Realizátr: Rzkš bez rizika, z. s., datum a čísl registrace: , L 1833 vedená u KS Brn, Vlhká 10, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Pradenské centrum byl tevřen k a byl zřízen i s pmcí dtace dbru prevence kriminality MV ČR a z prstředků na prevenci kriminality Krdinačníh centra prevence kriminality ve městě Brně. Cílem činnsti je eliminvání sciálních a zdravtních rizik pstihujících ženy pracující v sex businessu. Jedná se světvu a pradensku činnst, harmnizaci pracvníh a sbníh živta (prevence sciálníh vylučení), puštění prstituce a integrace d splečnsti, pskytvání zdravtnických služeb, prsazvání práv v právním a sciálním systému splečnsti. činnsti jsu klientky infrmvány při terénní sciální práci (streetwrk). Prjekt v rce 2016 je zaměřen na prvz vlastní mbilní ambulance a službu v tzv. n-line pradně, která bude služit všem klientkám, které nechtějí přijít svji annymitu. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu využity na služby internetvé pradny a na preventivní materiál d terénu. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Jiné zdrje: ,- Kč PRJEKT Č. 17 Název prjektu: Preventivní prgramy SaSM Realizátr: Salesiánské středisk mládeže - dům dětí a mládeže Brn-Žabvřesky, šklní právnická sba, datum a čísl registrace: č , ŠP si. 2006, př. č. 067, , MŠMT, Fersterva 2, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení, nízkprahvá zařízení Hlavním cílem tevřenéh klubu je pskytnutí mžnsti smysluplnéh trávení vlnéh času dětem a mládeži. Jedná se zejména mladé lidi ze sciálně slabých rdin Mhk

12 a cílem je předávání základních lidských a křesťanských hdnt, pmáhat nacházet smysl živta, a tím zlepšvat kvalitu živta mladých lidí. Klub navštěvují mladí a mladí dspělí ve věku let. Ve šklním rce byl ve středisku registrván celkem klientů, celkem byl ve středisku registrván více než uživatelů, z nichž 260 navštěvval tevřený klub, který se skládá z herny, nealkhlickéh baru, psilvny a k dispzici jsu rvněž 3 hřiště. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na materiál a pmůcky na aktivity, vybavení psilvny, sprtvní vybavení, ceny a dměny v aktivitách, N pr lektry, pravu kulečníku a vybavení ratře a na splečenské hry. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Jiné zdrje: ,- Kč PRJEKT Č. 18 Název prjektu: Bezpečnstní skla Realizátr: Armáda spásy v České republice, z. s., datum a čísl registrace: , L 297 vedená u MS v Praze, Petržílkva 2565/23, Praha, míst realizace: Mlýnská 25, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Situační prevence Cílem prjektu je zvýšení pcitu bezpečí ubytvaných klientů v azylvém dmě pr sby bez přístřeší, který je sučástí Centra sciálních služeb Jsefa Krbela na ulici Mlýnská v Brně. Skleněné výplně ken v přízemní místnsti centra se stávají cílem a terčem pdrážděných zájemců pskytvané služby, kterým jsu tyt služby v suladu s dmvním řádem dmítnuty (jedná se sby bez dmva a pd vlivem alkhlu a jiných mamných a psychtrpních látek). Prjekt je určen na sazení 37 kusů bezpečnstních kenních tabulí, a tím i ke zvýšení bezpečnsti a sukrmí jak uživatelů, tak zaměstnanců rganizace. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na nákup 37 kusů bezpečnstních skel (investice). Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč PRJEKT Č. 19 Název prjektu: Zabezpečení služeb Kmunitních center Realizátr: Armáda spásy v České republice, z. s., datum a čísl registrace: , L 297 vedená u MS v Praze, Petržílkva 2565/23, Praha, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Situační prevence Cílem prjektuje zvýšení zabezpečení kmunitních center, a tím i zvýšení bezpečnsti a zamezení páchání kriminality. V centru na ulici Krnerva djde k instalaci zámkvéh systému, dsud čast pškzvanéh za nvý, který umžní rychlu a snadnu výměnu. V zařízení na ulici Staňkva budu vyměněny pškzené a nefunkční vchdvé dveře. V centru Jnáš v Bystrci bude přízen venkvní bx pr kčárky k zamezení jejich krádeží. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na bx pr kčárky - 45 tis. Kč (investice), zámkvý systém a vstupní dveře - 45 tis. Kč. fim

13 «M Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Vlastní zdrje: ,- Kč PRJEKT Č. 20 Název prjektu: Změna začíná uvnitř Realizátr: Teen Challenge Internatinal ČR, účelvé zařízení církve, datum a čísl registrace: , 1-036/1998, Na Bendvce 24, Praha, pbčka Cejl 18, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Cílem prjektu je snižvání rizika výskytu delikventní neb prtiprávní činnsti včetně slabvání rizikvých faktrů, které přispívají k výskytu prtiprávníh jednání. Realizátři předpkládají, že se jim pdaří změnit pstje a hdntvý systém u cílvé skupiny dětí ze sciálně vylučených lkalit. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna na N (dvě sby p 0,2 úvazku), prnájem prstr včetně energií, výtvarné ptřeby, učební pmůcky a dměny d sutěží. PRJEKT C: 21 Název prjektu: Pmc bětem sexuálníh násilí Realizátr: Persefna, z. s., datum a čísl registrace: 216/8, Brn, IČ: Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Vlastní zdrje: ,- Kč , L vedená u KS Brn, Jiráskva Stručná charakteristika prjektu Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení, pmc bětem trestné činnsti Prjekt zajišťuje kmplexní psychsciální a právní pmc bětem sexuálníh násilí (např. znásilnění, sexuální zneužívání) páchanéh cizí či blízku sbu (dmácí násilí). Tent přístup jim umžní šetrný přístup a dbrnu pdpru. Jedná se nejen běti dmácíh násilí, ale i jejich blízké a sekundárně i dbrnu veřejnst. V rámci prjektu vznikne infrmační prdukt se zaměřením na práva běti a desater" pr dbrníky. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na kancelářské ptřeby, služby (právní, účetní a mzdvá agenda), správu elektrnické databáze, tvrbu a tisk materiálu a na jeh distribuci. PRJEKT Č. 22 Název prjektu: Pmc bětem dmácíh násilí Realizátr: Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Jiné zdrje: ,- Kč

14 Persefna, z. s., datum a čísl registrace: , L 12290, vedená u KS Brn, Jiráskva 216/8, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení, pmc bětem trestné činnsti Cílem prjektu je snížení míry a závažnsti trestné činnsti a zvýšení pcitu bezpečnsti cestu kmplexníh přístupu k řešení prblematiky dmácíh násilí. Zahrnuje jak realizaci služeb pr běti, tak i prgram práce sptřebami při zvládání vlastní agrese ve vztazích, infrmvání veřejnsti a vzdělávání dbrníků. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na kancelářské ptřeby, na službu terapeutů, správu elektrnické databáze, na cestvné a vzdělávání zaměstnanců. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Jiné zdrje: ,- Kč PRJEKT Č. 23 Název prjektu: Wrkshpy prevence Realizátr: Diagnstický ústav pr mládež, středisk výchvné péče a šklní jídelna, Brn, Veslařská 246, datum a čísl registrace: , č. j.: /94-61, MŠMT, Veslařská 246/41, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Prjekt je určen pr kurátry SPD, pr výchvné pradce, šklní metdiky prevence, šklní psychlgy základních a středních škl, speciální pedaggy, záknné zástupce a klienty DUM. Skládá se ze čtyř částí. V první části (5 setkání a závěrečná knference) se skupina 10 kurátrů SPD splu s dbrnými pracvníky DUM bude zabývat kazuistiku dítěte, prblematiku systému péče dítě a hledáním zlepšení prevence v rdinném prstředí, ve škle a jak zajistit kvalitní a včasnu intervenci. Ve druhé části určené pracvníků ZŠ a SŠ (5 setkání a závěrečná knference) se bude prbírat kazuistika žáka, aktuální prblematika mžnstí výchvných patření ze strany škly, řešení rizikvých jevů na škle (záškláctví, šikana, užívání mamných a psychtrpních látek) a prběhne výměna zkušenstí jedntlivých pracvníků škl při řešení výchvných prblémů u žáků. Ve třetí části prběhne jedndenní setkání s širším kruhem lektrskéh týmu dbrníků, s pracvníky SPD a s pracvníky ve šklství, na speciální téma šikany, která pstihuje cca 40 % šklních dětí. Výstupem by mim jiné měl být zpracvání šklní strategie prevence šikany a plánu účinných patření prti šikaně sestavených d sbrníku. Pslední část prjektuje určená záknným zástupcům klientů v ambulantní péči DUM a rvněž klientům samtným. Na setkáních 1 x za tři týdny budu ve skupinách realizvány semináře k předem připraveným tématům vzniku a rzvje rizikvéh a delikventníh chvání a na frmy jeh předcházení a eliminvání. Sučástí mhu být i výjezdvé akce a cílené zážitkvé pbyty. tk %

15 Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na ntebk, dataprjektr a plátn, na výtvarné ptřeby a splečenské hry, na 2 závěrečné knference, na N pr lektry, na vydání sbrníku studijních materiálů, na bčerstvení na setkáních a knferencích, prnájem sálu a prpagaci akcí. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč PRJEKT C. 24 Tak snadn se t nepzná Realizátr: SS dětské vesničky, z. s., datum a čísl registrace: , L783 vedená u Městskéh sudu v Praze, Revluční 17, Praha 1, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Prjekt zapčal v rce 2014 a dpsud byl realizván v Praze. P piltní fázi, ze které vzešla i metdika, se rzšiřuje i d dalších krajů a měst ČR. V Brně bude vybrán cca 7 základních škl, na kterých prběhnu šklení pedaggů a semináře pr děti 1. stupně. Prjekt je zaměřen na prblém týrání a zneužívání dětí a na představení mžnstí řešení a chvání, pkud by se ny, jejich surzenci či kamarádi d takvé situace dstali. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na kancelářské ptřeby, telefny, supervizi, tisk metdik a letáků, na N pr lektry. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč PRJEKT C. 25 Prevence kriminality v rdinách Realizátr: Ustav prevence a léčby závislstí A Kluby Brn, z. ú., datum a čísl registrace: , U 102, vedená u KS v Brně, Blatnička 4219/4, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Cílem prjektu je svěření neb naprsté vylučení škdlivéh užívání alkhlu v rdinách hržených sciálním vylučením. Prjekt se dehraje prstřednictvím pradenství individuálníh, pracvníh aneb přím terapií. frmě a cíli rzhduje především uživatel. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na N pr pracvníky včetně dvdů, telefny, internet, nájem kanceláří, na část energií, vdné a stčné. Celkvá hdnta prjektu: ,-Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Jiné zdrje: ,- Kč *rl: '2k

16 PRJEKT C. 26 Název prjektu: Kntaktní centrum Realizátr: Teen Challenge Internatinal ČR, účelvé zařízení církve, datum a čísl registrace: /1998, Na Bendvce 24, Praha, pbčka Cejl 18, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Cílem prjektu je vyhledávání klientů přím v jejich přirzeném prstředí (ve vylučené lkalitě v MČ Brn-střed). Cílvu skupinu jsu lidé s prblémem závislstí, ke kterému se druží rvněž i prblémy bezdmvectví, špatný zdravtní stav, zadluženst, závislst na sciální pmci, páchání trestné činnsti apd. Vedlejší cílvu skupinu jsu lidé, kteří trpí prblémem spluzávislsti, tedy sby blízké sbám závislým. Jedná se zpravidla rdiče neb partnery. Prjekt realizují v Brně pracvníci djíždějící zkmunitníh sídla rganizace Teen Challenge vpštvicích u Prahy. V rce 2012 získala rganizace Teen Challenge díky dárcům ze zahraničí i ČR vůz, ve kterém byl zřízen mbilní kntaktní centrum. Pracvníci mbilníh kntaktníh centra přijíždějí d míst, kde žijí uživatelé drg. Jsu t squaty, zahrádkářské klnie, ale také veřejná prstranství, kde se zaměřují na kntakt s sbami blízkými, které jsu v celé prblematice čast pmíjeny. Kntaktní centrum bude v prvzu vždy ve středu v dpledních hdinách. Zaměří se na veřejnst a sby spluzávislé a v hdinách večerních bude prbíhat terénní práce v místech přirzenéh prstředí klientů. Cílem není jen abstinence, ale celkvá změna živtníh stylu. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na phnné hmty a nájemné. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Jiné zdrje: ,-Kč PRJEKT Č. 27 Název prjektu: Vranváček Realizátr: Dům dětí a mládeže Brn, Helceletva, příspěvkvá rganizace, datum a čísl registrace: , RED IZ , Helceletva 4, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, práce s rizikvu mládeží, řešení interetnické prblematiky V rce 2015 dšl ke zrušení Dmu dětí a mládeže JUNIR ze strany Jihmravskéh kraje. Jeh pbčky převzal Dům dětí a mládeže Helceletva v Masarykvě čtvrti. Jednáse prjekt určený dětem s lehku mentální retardací, ale i dětem sciálně zanedbávaným. Tyt děti mají nejen speciální vzdělávací ptřeby, ale i - díky realizaci prjektu - adekvátní mžnst k využití vlnéh času. Děti se učí praktické věci, jak je šití, výrba rukdělných výrbků z netradičních materiálů, práci se dřevem, hlínu, sklem, látkami %] n

17 atd. D jedntlivých disciplin je zapjena i phybvá slžka, netradiční sprty, prvky psychmtriky, atd. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu využity na N pr pracvníky klubu a na přízení sptřebníh materiálu pr kružky. Celkvé náklady na prjekt: 44 Q00,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč PRJEKT Č. 28 Název prjektu: Pradna pr ženy a dívky Realizátr: Centrum naděje a pmci, z. s, datum a čísl registrace: , L 4591 vedená u KS Brn, Vdní 13, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Centrum naděje a pmci rzvíjí rzsáhlu činnst v blasti sciální prevence, mim jiné má i pradnu pr ženy a dívky. V tét pradně se setkávají i s rizikvými skupinami mladých žen a dívek, které jsu těhtné, případně mají malé děti, a které se svěřují se svými prblémy, např. se sexuálním zneužíváním neb se jedná ženy prstituující. rganizace je sice zařazena v rámci kmunitníh plánvání sciálních služeb, ale d rku 2013 se tat splupracující rganizace dtýká svu činnstí prblematiky týraných, zneužívaných a v sex businessu pracujících žen. Cílem prjektu je snižvání výskytu sciálně patlgických jevů, vyskytujících se v suvislsti s násilím páchaným na ženách a s prmiskuitním chváním. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na uhrazení pměrné části nájmu. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč Jiné zdrje: ,- Kč PRJEKT Č. 29 Název prjektu: Snížení násilné trestné činnsti Realizátr: AMARUS IT, s. r.., datum a čísl registrace: , C vedená u KS v Brně, Pálavské náměstí 4387/13, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence Cílem prjektu je prstřednictvím dbrných seminářů a kurzů praktické sebebrany vedenými kvalifikvanými lektry s dluhletými zkušenstmi z bezpečnstních sbrů zvýšit znalsti cílvých skupin (seniři, zdravtnický a pedaggický persnál, persnál v sciálních službách apd.), jak reagvat na zvyšující se reálné nebezpečí, které mu jsu bčané v sučasné dbě vystavváni. slveny budu tyt cílvé skupiny: dmvy senirů (ve splupráci s SP MMB), střední škly a zejména pedaggvé ze škl (ve splupráci s ŠMT MMB). fck

18 V prjektu bude prbíhat výuka základů sebebrany, ale i taktika správnéh rzhdvání v případě vzniku krizvé situace. Mim zvládání těcht situací půjde výuku krizvé kmunikace (jak a prč vlat na tísňvé linky, jak pstupvat při znamvání činu apd.). Jak dplnění prběhne výuka první pmci. Hlavní náplní prjektu bude realizace přednášek, seminářů a praktických cvičení. Finanční prstředky z rzpčtu města Brna budu pužity na N pr instruktry sebebrany a pr účetní, tréninkvé branné vybavení, infrmační letáky, reklamní bannery, grafiku letáků, webvu prpagaci, distribuci letáků a prnájem prstr pr kurzy. Celkvé náklady na prjekt: ,- Kč Z rzpčtu města Brna: ,- Kč W: 1U-

19 Návrh měst Celkem statní c CM CU > » 15 c cu c cu > cu a » CU Dtace kraj Dtace MV Pžadavek rganizace Bílý kruh bezpečí, z. s., IČ Ratlest Bm, z. s., IČ Magdalenium, z. s., IČ In lustitia,.p.s., IČ Sdružení brany sptřebitelů- Asciace, z. s., IČ Bjvat srdcem, z. s., IČ Ratlest Brn, z. s., IČ Presafe, z. s., IČ Lužánky - středisk vlnéh času Brn, p.., IČ r Sdružení Petrv, z. s., Česká tábrnická unie - Velká rada blasti Jižní Mrava, p. s., IČ Splečnt Pdané ruce,. p. s., IČ Splečnt Pdané ruce,. p. s., IČ *<0 > c c mmam T3 cu >2> Název 6 Spjme kruh bezpečí pr běti,_: Aristteles CM" Skupinvé psychterapie c Pradna Justýna sř Brn lepším místem pr živt l Bjvat srdcem cb Změnit směr i^ Seniři a bezpečnst II. d Nízkprahvé centrum Jekhetane-Splečně š i, Nízkprahvý klub Celrční etapvé hry pr děti ^ Nalďvání, aneb jak pdpřit přechd z vězení na svbdu CM NZDM v Brně cd fthk

20 Klub Vespd Salesiánské středisk mládeže - dům dětí a mládeže Brn-Líšeň, šklní právnická sba, IČ Bezpečné hřiště Prevence rizik v sex businessu IQ Róma servis, z. s., IČ Rzkš bez rizika, z. s., IČ Preventivní prgramy SaSM Salesiánské středisk mládeže-dům dětí a mládeže Brn- Žabvřesky, šklní právnická sba, IČ Bezpečnstní skla Armáda spásy v České republice, z. s., IČ Zabezepčení služeb kmunitních center Armáda spásy v České republice, z. s., IČ i Změna začíná uvitř Teen Challenge Internatinal ČR, účelvé zařízení církve, IČ Pmc bětem sexuálníh násilí Persefna, z. s., IČ Pmc bětem dm. násilí Persefna, z. s., IČ Wrkshpv prevence Diagnstický ústav pr mládež, středisk výchvné péče a šklní jídelna, IČ Tak snadn se t nepzná SS dětské vesničky, z. s., IČ * L cd c ) CM CM CM c CM žki

21 mu Prevence kriminality v rdinách Kntaktní centrum Vranváček Pradna pr ženy a dívky Snížení násilné trestné činnsti BENADET Andělský strm-splupráce Čistý dům Preventivně psych, diagnstika Trénujeme splu Virtuální pradneství Ustav prevence a léčby závislstí A Kluby Brn, z. ú, IČ Teen Challenge Internatinal ČR, účelvé zařízení církve, IČ Dům dětí a mládeže Brn, Helceletva, p.., IČ Centrum naděje a pmci, z. s., AMARUS IT, s. r.., IČ Asciace pr Defensa, z. s., IČ Teen Challenge Internatinal ČR, účelvé zařízení církve, IČ Diagnstický ústav pr mládež, středisk výchvné péče a šklní jídelna, IČ Diagnstický ústav pr mládež, středisk výchvné péče a šklní jídelna, IČ Diagnstický ústav pr mládež, středisk výchvné péče a šklní jídelna, IČ Diagnstický ústav pr mládež, středisk výchvné péče a šklní jídelna, IČ C CM cd CM 00 ) CM C CM C c c c l C

22 CJ) Si ) L CM L 10 CJ) 00 c <íc CM h- *- L L H xz c li xn t 0 5 c L 0 c KD JA >tfí CD c 0 CJ c 0 > 0 UJ y: _J LU CD C lil iu.

23 a <u >ses "CU > >cu a N Pí «ři «tis. > a > a, cu e? ť -cu > ál +2 "a eg eg -cu >s >cu C i. če [ Rzp eg! A ^ 0. X +* >w e N u u. X >= ná nápli w >eu > XÁ SI MN a. ten l-s PS >«a >cu D >u a rzpi V <N V) wi Jd r <N > fn bám [ VI 1 tům - prá M <u I c "53 la ^ ;updun finan a fr <M CA s 4=1 'a > ť C 4> >.g '<u Í5 tn r^ t-- m m s r 1/1 <N r^ (N r fn r nstem > <u " Xh VI spěšnýi XX cně <u <ÍH C S Č 'S > 'J~l C >,g ' tn r~- r~-,, m s r n t- * * -' ^d- * (N ^H - ^ " a VI < C/l ti 'S > '-t-» c > g 'S Z t~ r~ cn V-i s c < cn (^ ^ (N * CM B e lečns & VI VI nábžen ta B ^ cír «c 3 J3 '3 > ve c u >.9 u z r- r- r M-l s C </-i anizacím 60 fa B J3 pd ca ziskvýn tu (3,5 <4-l C fí " > inves 4a 43 X/l cn i> t> S (N (N m S r in r~ s in s «-) izacím 6? pěvkvý řís S cizí <is c 43 *s > '^ 33.3 u 2 cn t- r- s m C in s r in tn r^ UI r >n r ^ i g & & nsfe Í3 iční.vest ^g s s m r r s r *n r^ i3/ 3i >

24 &k Přehled nepdpřených prjektů prevence kriminality PRJEKT Č. 30 Název prjektu: BENADET (Bezpečí našich dětí) Realizátr: ASCIACE PR DEFENSA, z. s., datum a čísl registrace: , L vedená u KS v Brně, Pálavské náměstí 4387/13, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence Prjekt je určen pr děti mladšíh šklníh věku - žáky 1. stupně základních škl. Prjekt bude prbíhat frmu týdenních celdenních příměstských tábrů zaměřených na prevenci rizikvých situací a rzvj dvednstí dětí. Děti budu vybírány z nemcnic, základních škl, velkých dbrvých rganizací a ve splupráci s Městsku plicií Brn. Jedná se nvý prjekt, který navazuje na prjekt realizvaný v minulsti Zdravtní záchrannu službu Jihmravskéh kraje v mezeném specializvaném rzsahu a rzvíjí jej další ptřebné blasti. Na mžná rizika a nebezpečí budu děti připravvat dbrní pracvníci, lektři sebebrany a psychlgvé. Krmě sebebrany, prevence viktimnsti a zvládání rizikvých situací budu prbíhat i aktivity ke zvyšvání phybvých dvednstí, základy první pmci a pžární prevence. Prjekt nebude mžné realizvat z důvdu nedstatku finančních prstředků. PRJEKT C. 31 Název prjektu: Andělský strm splupráce Realizátr: Teen Challenge Internatinal ČR, účelvé zařízení církve, datum a čísl registrace: , 1-036/1998, Na Bendvce 24, Praha, pbčka Cejl 18, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Cílem prjektu je napmáhat ke změně pstjů rdičů ve výknu trestu tím, že jim bude umžněn bdarvat svje děti a tak je knfrntvat s jejich nejen rdičvsku dpvědnstí. Zprstředkváním bdarvání dítěte vězněným rdičem rganizátři prjektu navážu kntakt a budu h mtivvat ke změně myšlení. Tím by se měl u cílvé skupiny předejít recidivě vězněných rdičů ve výknu trestu a zárveň jde efektivní způsb prevence kriminality u rizikvé skupiny dětí. Prjekt nebude mžné realizvat z důvdu nedstatku finančních prstředků.

25 PRJEKT C. 32 Název prjektu: Čistý dům Realizátr: Diagnstický ústav pr mládež, středisk výchvné péče a šklní jídelna, Brn, Veslařská 246, datum a čísl registrace: , č. j.: /94-61, MŠMT, Veslařská 246, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Cílem prjektu má být testvání dětí a mládeže (klientů DÚM Brn), a tím zajistit přesnější infrmace a přehled phybu a výskytu drg u dětí. Prjekt patří d blasti prtidrgvé prevence a nebude h mžné v rámci prgramu prevence kriminality realizvat. P přeřazení mezi prjekty prtidrgvé prevence chybí finanční prstředky. PRJEKT Č. 33 Název prjektu: Preventivně psychlgická diagnstika Realizátr: Diagnstický ústav pr mládež, středisk výchvné péče a šklní jídelna, Brn, Veslařská 246, datum a čísl registrace: , č. j.: /94-61, MŠMT, Veslařská 246, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Prjekt má nabídnut rzsáhlejší diagnstiku sbnsti dítěte a tím se zaměřit na detailnější rzpracvání sbnstníh prfilu dítěte a následně i jeh individuálníh prgramu rzvje sbnsti dítěte. Prjekt nebude mžné realizvat z důvdu nedstatku finančních prstředků. PRJEKT Č. 34 Název prjektu: Trénujeme splu Realizátr: Diagnstický ústav pr mládež, středisk výchvné péče a šklní jídelna, Brn, Veslařská 246, datum a čísl registrace: , č. j.: /94-61, MŠMT, Veslařská 246, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Jedná se vrstevnický prgram pr děti z rzvrácených rdin, sciálně znevýhdněnéh prstředí, s pruchami psychiky, výchvnými prblémy apd. Je t tf/h

26 prstředek prevence rizikvéh chvání. Sprtvní aktivity budu prvázány i návštěvami utkání a tréninků externích přispívatelů (např. Unie sprtvních klubů města Brna, Aqualand Mravia). Prjekt nebude mžné realizvat z důvdu nedstatku finančních prstředků. PRJEKT Č. 35 Název prjektu: Virtuální pradenství Realizátr: Diagnstický ústav pr mládež, středisk výchvné péče a šklní jídelna, Brn, Veslařská 246, datum a čísl registrace: , č. j.: /94-61, MŠMT, Veslařská 246, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, krizvá a pradenská zařízení Prjekt je zaměřen na děti a dspívající mládež hrženu sciálním vylučením, které kvůli svému živtnímu stylu a způsbu trávení vlnéh času pržívají rizikvé živtní situace a nemhu, neumějí neb nechtějí využívat jinu frmu dbrné pmci. Jsu hrženy splečensku izlací a živtem v pkřiveném virtuálním světě. Pmcí internetu lze však tyt prblémy pmci řešit v něklika rvinách. Navázání kntaktu, depistáží a individuální prací s jedincem, dbrnu pmcí vzdáleným kntaktem (psychlg, speciální pedagg-etped), frmu předem zvlené kmunikace (hvr, vide-hvr, chat). Prjekt nebude mžné realizvat z důvdu nedstatku finančních prstředků. PRJEKT C. 36 Prevence ve šklách Realizátr: Ratlest Brn, z. s.,, datum a čísl registrace: , L 5389 vedená u KS Brn, tř. Kpt. Jarše 7b, Brn, IČ: Stručná charakteristika prjektu: Sciální prevence, práce s rizikvu a delikventní mládeží Prjekt je zaměřen na primární prevenci rizikvéh chvání prstřednictvím prgramu pr cílvu skupinu dětí a mládeže ve věku let. Jde vytvření dvu prgramů primární prevence (trestní dpvědnst a sexuální chvání, knfliktní chvání). Dále nabídku a slvení škl a úpravu prgramu pdle ptřeby škl. Vlastní realizace prběhne buď přím ve šklách, neb v nízkprahvém klubu Likusák v Líšni. Evaluace bude prvedena prstřednictvím vědmstníh testu a bude realizvána příprava na certifikaci prgramů primární prevence rizikvéh chvání. V rce 2016 se předpkládá 8 navrhvaných prgramů, t je cca 120 pdpřených klientů. Prjekt nebude mžné realizvat z důvdu nedstatku finančních prstředků a také prt, že se jedná primární prevenci ve šklách, která nespadá pd Městský prgram prevence kriminality. ^M

27 SMLUVA č. pskytnutí účelvé dtace z rzpčtu města Brna I. Smluvní strany Pskytvatel: Příjemce: Statutární měst Brn Dminikánské nám. 196/1, Brn-střed IČ: Bankvní spjení: zástupce: Ing. Petr Vkřál, primátr k pdpisu smluvy pvěřen PaedDr. Jan Plák, CSc, veducí dbru sciální péče Magistrátu města Brna Název, sídl, právní frma, IČ, bankvní spjení, zastupená, vše v suladu se zápisem rganizace d bchdníh neb jinéh veřejnéh rejstříku uzavřeli níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ustanvením 159 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů tut veřejnprávní smluvu pskytnutí účelvé dtace z rzpčtu statutárníh města Brna. II. Účel smluvy Účelem smluvy je pskytnutí účelvé finanční pdpry z rzpčtu statutárníh města Brna ve frmě dtace (dále jen dtace) k zajištění prjektu Městskéh prgramu prevence kriminality v Brně na rk ni. Předmět smluvy Předmětem tét smluvy je pskytnutí dtace za pdmínek uvedených v tét smluvě ze schválených prstředků RJ 7200, pl, rzpčtu města Brna na rk 2016 příjemci na Prjekt č.... s názvem (dále jen Prjekt") IV. Výše dtace Usnesením zasedání zastupitelstva města Brna Z7/19 knanéh de dne byl příjemci schválen pskytnutí neinvestiční/investiční dtace v celkvé výši - Kč. (slvy: tisíc krun českých) & / &

28 V. Pdmínky pužití dtace 5.1. Prstředky dtace budu p pdpisu smluvy pukázány bankvním převdem na účet příjemce ve lhůtě nejpzději d 30 dnů de dne uzavření tét smluvy běma smluvními stranami. Pdmínku převdu dtace je předlžení vyúčtvání dtace minuléh rku Příjemce dtaci přijímá a zavazuje se pužít dtaci maximálně hspdárným způsbem a výhradně k účelu, pr který byla schválena. Za ddržení účelu, na který byla dtace pskytnuta, a za pravdivst i správnst kmpletníh závěrečnéh finančníh vyúčtvání dpvídá sba právněná jednat jménem příjemce, která tut skutečnst na vyúčtvání písemně ptvrdí Předmětná dtace je určena k úhradě nákladů spjených s realizací prjektu prevence kriminality na území města Brna v suladu s předlženu žádstí Dtace pskytnutá pdle tét smluvy je nepřensitelná na jiné fyzické neb právnické sby, pkud se nejedná úhradu spjenu s realizací předmětu tét smluvy Příjemce je právněn čerpat dtaci k realizaci prjektu nejpzději d Prstředky dtace nelze převádět d rku následujícíh. VI. Práva a pvinnsti smluvních stran 6.1. Příjemce se zavazuje v suladu splatnu právní úpravu pskytnutu dtaci z rzpčtu města Brna vést v účetnictví dděleně d jiných zdrjů příjmů. V případě státní účelvé dtace i v suladu se Zásadami pr pskytvání dtací ze státníh rzpčtu na výdaje realizvané v rámci Prgramu prevence kriminality v rce 2016" vydanými Ministerstvem vnitra České republiky pr daný kalendářní rk, které tvří nedílnu sučást tét smluvy. Příjemce dpvídá za řádné vedení a viditelné značení riginálních účetních dkladů prkazujících pužití dtace uvedením hrazen z dtace MMB ve výši Kč" Příjemce je pvinen předlžit pskytvateli nejpzději v termínu d následujícíh kalendářníh rku kmpletní závěrečné vyúčtvání pskytnuté dtace s ptvrzením pravdivsti a správnsti finančníh vyúčtvání. Nejpzději v tmt termínu je rvněž pvinen vrátit na účet pskytvatele případnu nepužitu část prstředků dtace, a t tak, že v rce realizace prjektu vrátí nevyčerpanu dtaci na účet č /0800 a v rce 2017 na účet / Příjemce je v případě uknčení činnsti uvedené v či. II. tét smluvy bezdkladně a písemně infrmvat tét skutečnsti pskytvatele. Příjemce je dále pvinen průběžně infrmvat pskytvatele všech změnách, které by mhly při vymáhání zadržených neb neprávněně pužitých prstředků dtace zhršit jeh pzici věřitele neb vymahatelnst jeh phledávky, a t bezdkladně de dne, kdy k takvé událsti dšl. tt/tlf

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Plán e-bezpečnosti na škole

Plán e-bezpečnosti na škole Tent materiál je výstupem prjektu i-bezpečná škla reg. čísl: CZ.1.07/1.3.50/01.0014. Plán e-bezpečnsti na škle Šklní plán prevence a řešení elektrnickéh násilí Střední škla technická Žďár nad Sázavu 2014

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12. Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 - Modřany Výrční zpráva Základní škla Rakvskéh v Praze 12 Rakvskéh 3136/1, 143 00 Praha 4 - Mdřany za šklní rk 2014/2015 Část A Základní údaje škle 1. Název škly: Základní škla Rakvskéh v Praze 12 2. Sídl: Rakvskéh

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škla a Mateřská škla Sudice, příspěvkvá rganizace Okres: Opava, PSČ: 747 25, IČ: 70975507, tel.: 553 762 032, 608 783 483 E-mail: skla@sklasudice.cz www.sklasudice.cz Výrční zpráva škly Zpráva

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Střední škla a Základní škla Lipník nad Bečvu, Osecká 301 Kncepce rzvje škly na bdbí 2015-2018 Zpracvala: Mgr. Miluše Juráňvá, ředitelka škly Šklská

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín Schpnst dpuštět neznamená přijímat neb schvalvat ubližvání. (J. Gray) Tent Krizvý prgram prti šikanvání č. 483/PR/2015 ze dne 29. srpna 2015 nabývá účinnsti d 1.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015

AKS. Asociace komunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 AKS Asciace kmunitních služeb sekce bydlení Setkání v Praze v Eset Helpu v kavárně Dendrit dne 5.3.2015 Účastníci setkání: Bna - Jiřka Chalupská Fkus Vysčina Pelhřimv Jana Baginvá Fkus Vysčina Havl. Brd

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy

Editorial. Mgr. Klára Machová ředitelka školy Editrial Vážení čtenáři, tevíráte výrční zprávu naší základní škly za uplynulý šklní rk 2014/2015. Krmě základních infrmací škle Vás seznámíme s pestru paletu našich aktivit zahrnující výsledky vzdělávání

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze Výrční zpráva Diaknie ČCE Středisk křesťanské pmci v Praze v rce 2010 1 2 OBSAH: Slv úvdem Kd jsme Histrie v datech Zaměstnanci a dbrvlníci Naše služby Krizvá pmc SOS centrum Služby následné péče Dbrduš

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Základní škla a Mateřská škla Hrní Mštěnice, příspěvkvá rganizace, Pd Vinhrady 30, Hrní Mštěnice Prgram prti šikanvání Zpracvala Mgr. Jiřina Ostrčilvá, 14 stran Charakteristika šikanvání Šikanvání je mimřádně

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015

Základní škola a M ateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2014/2015 Základní škla a M ateřská škla Rakvice, Hrní 566, kres Břeclav Výrční zpráva za šklní rk 2014/2015 zpracvaná dle 10 zákna č. 561/2004 Sb., šklský zákn a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kteru se stanví náležitsti

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině.

Erasmus + Příručka k programu. V případě rozdílného výkladu jednotlivých jazykových verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Erasmus + Příručka k prgramu V případě rzdílnéh výkladu jedntlivých jazykvých verzí je třeba se řídit verzí v angličtině. Verze 1 (2015): 1/10/2014 1 2 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

Více

Dům tří přání www.dumtriprani.cz

Dům tří přání www.dumtriprani.cz Dům tří přání Pmáháme dětem a jejich rdinám, které se citly v krizvé situaci. Naší snahu je umžnit těmt dětem bezpečný vývj v půvdní rdině. Pracviště dmu tří přání Ambulantně terénní centrum Terrnská 7,

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK 1. Název zakázky Analýza, tvrba evaluačních nástrjů, návazná pdpra a supervize 2. Ppis zakázky Prjekt s názvem Zvyšvání kvality ve vzdělávání a zavádění evaluačních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výrční zpráva činnsti škly Základní škla, Hlučín, Gen. Svbdy 8, příspěvkvá rganizace 2014/2015 Hlučín 2015 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 3) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více