Větrací systém iv-smart Regulátor smove. Návod na obsluhu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Větrací systém iv-smart Regulátor smove. Návod na obsluhu"

Transkript

1 Větrací systém iv-smart Regulátor smove Návod na obsluhu

2 Ochranné známky, práva a autorská práva inventer, MZ-One a Clust-Air jsou ochranné obchodní známky firmy inventer GmbH. Autorská práva k tomuto dokumentu patří výrobci. Práva na veškerý obsah a obrazový materiál: inventer GmbH Veškeré značky, označení a názvy uvedené v této dokumentaci jsou vlastnictvím jejich příslušného výrobce a jsou jako takové uznávány. Odpovědnost Tento dokument je českým překladem německého originálního návodu na obsluhu. Po ukončení instalace předejte tuto dokumentaci konečnému uživateli (nájemci, majiteli nemovitosti, správci nemovitosti atd.). Obsah tohoto dokumentu je shodný s podklady výrobce a veškerý software i hardware je přezkoušen. Přesto nemůžeme garantovat stoprocentní shodu, přestože jsou podklady průběžně aktualizovány, může dojít k určitým nesrovnalostem. V této dokumentaci je popsána funkčnost přístroje ve standardním rozsahu. Tento dokument obsahuje základní informace k danému přístroji, nikoliv detailní popsání všech možných typů produktů a nejsou zde zohledněny veškeré možnosti instalace, montáže, provozu, obsluhy a servisu. Vyobrazení designu produktů v této dokumentaci nemusí být zcela shodné s designem vašeho výrobku, přesto jsou tyto odchylky jen nepatrné. Funkce produktu zůstává i přes drobné rozdíly ve vyobrazení stejná. Tento dokument je pravidelně aktualizován. Případné korekce a příslušná doplnění jsou uvedeny v následujících vydání návodu. Technické změny vyhrazeny! Aktualizované vydání naleznete také na Version Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

3 OBSAH Obsah 1 Všeobecné a bezpečnostní informace Všeobecné informace Bezpečnostní informace Systémový přehled Konstrukce Funkce Ovládací prvky Ovládání větracího systému iv-smart Způsob otvírání / zavírání vnitřního krytu Přivření vnitřního krytu Ovládání regulátoru smove s4 a smove s Konstrukce a funkce Aktivace regulátoru Nastavení provozního režimu Nastavení úrovně větrání Nastavení provozních hodin Údržba a servis Odstranění horního dílu vnitřního krytu Výměna prachového filtru Vyjmutí keramického výměníku Čištění keramického výměníku Vložení keramického výměníku Odstranění závady a likvidace Technická data Příslušenství a náhradní díly Záruční podmínky a záruka Servis Impressum Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 3

4 VŠEOBECNÉ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1 Všeobecné a bezpečnostní informace Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro kvalitní produkt značky inventer! V inventeru získáváte exklusivní systém řízeného větrání pro Vaše bytové prostory, který pracuje na principu zpětného zisku tepla a tím přispívá k úspoře energie vynaložené na topení. Náš větrací systém inventer je vyráběn z vysoce kvalitních materiálů, je zhotovován v Německu dle nejvyšších požadavků na kvalitu. Tato kapitola Vás v krátkosti seznámí se základními všeobecnými a bezpečnostními pokyny, jejichž dodržení zajistí bezproblémový provoz Vašeho větracího systému. 1.1 Všeobecné informace Bezpečnost a koncept varovných symbolů Bezpečnostní pokyny pro obsluhu větracího systému jsou umístěny po celém návodu a jsou na stranách označeny výstražným trojúhelníkem. Symbol před textem s pokyny určuje stupeň možného nebezpečí. Při výskytu více stupňů nebezpečí se řiďte vždy pokynem pro nejvyšší stupeň nebezpečí. POZOR Druh a zdroj nebezpečí. Možné důsledky nebezpečí! Bezprostřední nebezpečí úrazu lehkého / středního stupně. Opatření bránící úrazu / vzniku nežádoucího stavu. V případě, že uvidíte tato označení, dodržujte prosím přesně popsaný postup, zabráníte tím úrazu nebo škodám na přístroji. Další symboly v dokumentu Vedle bezpečnostních a varovných trojúhelníků se v návodu vyskytují následující symboly: OPATRNĚ znamená: možnost vzniku nežádoucího stavu. TIP-symbol představuje praktické a užitečné rady pro instalaci větracího systému. Doplňující instrukce, uvádějící, pokud je to nutné, jakého dalšího nářadí nebo pomocných prostředků má být použito. Červená čára nad grafikou značí, že se jedná o interiér (vnitřek objektu). Instrukce: vybídnutí uživatele k činnosti. Výsledek: výsledek činnosti nebo přezkoušení výsledku činnosti. 4 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

5 VŠEOBECNÉ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1.2 Bezpečnostní informace Tato dokumentace je nedílnou součástí větracího systému a musí být kdykoliv k dispozici. Při předání systému / zařízení třetí osobně, musí být se zařízením předána i tato dokumentace. Před započetím obsluhy nebo údržby větracího systému si pečlivě přečtěte bezpečnostní i všeobecné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách tohoto návodu, těmto pokynům musíte naprosto porozumět. Nedodržení nebo neporozumění bezpečnostním pokynům může vést ke škodám na zdraví osob nebo na majetku. Pokyny ke správnému používání Větrací systém poskytuje pravidelnou výměnu vzduchu v bytech a obytných prostorách. Tento větrací systém je ovládaný pomocí regulátorů inventer. Přístroj provozujte pouze v kombinaci s komponenty, které doporučuje výrobce firma inventer GmbH a které jsou taktéž uvedeny v této dokumentaci. Změny a přestavby přístroje / systému nejsou dovoleny. Větrací systém iv14 byl vyvinut výhradně pro používání při okolních teplotách od 20 C do + 50 C. Úspěšný provoz zařízení / systému zaručuje správná obsluha a včasná pečlivá údržba systému. Odstaňte případné překážky, které by bránili v přístupu k reverznímu ventilátoru nebo k jeho vyjmutí. Povrch tohoto přístroje je vyrobený z plastu citlivého na poškrábání. Nedotýkejte se vnitřního krytu mastnýma nebo špinavýma rukama. Vyhněte se kontaktu povrchu vnitřního krytu se špičatými nebo ostrými předměty například prstýnky. K čištění vnitřního krytu nepoužívejte sodu, kyseliny, soli a čisticí prostředky obsahující chlór. K údržbě použijte měkký hadřík určený pro čištění plastových povrchů. POZOR: Údržbu nebo obsluhu větracího systému nenechávejte provádět dětem, seniorům nebo osobám s psychickými či intelektuálními poruchami, jejich nezkušenost nebo nevědomost by mohla zapříčinit poruchu funkčnosti přístroje. Malé děti musí být poučeny, že přístroj není vhodný ke hraní. Před údržbou vypněte větrací systém pomocí regulátoru, při údržbě použijte vhodné rukavice. Nikdy nezapínejte větrací zařízení bez prachového (pylového) filtru. Uvedení větracího přístroje do provozu proveďte až po úplném dokončení veškerých stavebních prací. Regulátory smove používejte vždy pouze ve spojení s větracím systémem se zpětným ziskem tepla inventer. V případě poruchy Vašeho větracího systému se obraťte na Vašeho prodejce, obchodního zástupce nebo přímo na naše technické centrum. Při nesprávném používání přístroje a nedodržení uvedených pokynů nelze uplatnit reklamace. Nesprávné použití Jakékoliv jiné použití, které není jmenováno v kapitole všeobecné pokyny je považováno za nesprávné. Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 5

6 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED 2 Systémový přehled Větrací systém inventer iv-smart je koncipovaný pro provětrávání obýváků, ložnicí, rodinných či bytových domů, hotelů a penzionů, stejně jako pracovních prostorů a kanceláří. Všeobecně se nachází uvnitř obvodových zdí. Větrací systém inventer iv-smart se skládá ze stavební průchodky, keramického výměníku, z venkovního a vnitřního krytu. inventron je jednotka umožňující optimalizované proudění vzduchu, která se skládá z reverzního ventilátoru a usměrňovače Omítka 2 Spodní díl vnitřního krytu 3 Horní díl vnitřního krytu 4 Stavební průchodka 5 inventron : reverzní ventilátor s usměrňovačem 6 Keramický výměník 7 Spodní díl venkovního krytu 8 Horní díl venkovního krytu 9 Fasáda 10 Zateplení 11 Zdivo iv-smart s venkovním krytem typ Smart Obrázek 1: Popis větrací jednotky iv-smart standardní iv-smart lze ovládat jedním s následujících regulátorů inventer : smove MZ-One 1) Struktura a princip fungování větracího systému inventer iv-smart je na stejné bázi jako náš větrací systém inventer iv14, který je certifikován DIBt Z Vlastnosti Vhodný pro vytvoření příjemného vnitřního klimatu v pracovnách, obývácích a ložnicích. Nízké provozní náklady. Lze ukončit venkovním krytem, krytem Ohio nebo plochou redukcí Corner a venkovní mřížkou Vnitřní kryt obsahuje integrovaný prachový filtr. Zlepšený průtok vzduchu pomocí optimalizovaného proudění vzduchu inventron. Ovládání pomocí jednoduchého intuitivního ovládacího prvku (smove) nebo pomocí časově programovatelného, multizónového regulátoru (MZ-One ). Komponenty Větrací jednotka iv-smart s venkovním krytem (nerez / bílá / šedá) Větrací jednotka iv-smart Corner s plochou redukcí Corner a venkovní mřížkou (bílá / šedá) Větrací jednotka iv-smart Ohio s venkovním krytem typu Ohio (šedá) 1) Návod na ovládání větracího systému pomocí regulátoru MZ-One není součástí této dokumentace. Je dodáván samostatně. 6 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

7 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED 2.1 Konstrukce C B A D Obrázek 2: Konstrukce větrací jednotky iv-smart standardní A Zakončení B Stavební průchodka Větrací systém iv-smart: 2 1 Venkovní kryt Smart 1 Horní díl venkovního krytu 2 Spodní díl venkovního krytu 1 2 Venkovní kryt Nova C Keramický výměník 3 Keramický výměník 4 Zelená šňurka na výměníku 5 inventron : Reverzní ventilátor s usměrňovačem D Vnitřní kryt 9 6 Větrací systém iv-smart Corner: 2 1 Větrací systém iv-smart Ohio: 1 1 Plochá redukce Corner 2 Větrací mřížka Zakončení Corner (Plochá redukce Corner & venkovní mřížka) 2 Venkovní kryt Ohio 1 Venkovní mřížka 2 Objímka krytu 8 Vnitřní kryt Flair V-233x233 6 Spodní díl vnitřního krytu 7 Distanční sloupky (4 x) 8 Horní díl vnitřního krytu 9 Prachový filtr 1) 1) Volitelně pylový filtr, prachový filtr, uhlíkový filtr. 7 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 7

8 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED 2.2 Funkce Větrací systém iv-smart se osazuje v obývacích pokojích a ložnicích a zajištuje stálé provětrání těchto prostorů. Díky integrovanému tepelnému výměníku je zaručena nízká tepelná ztráta při větrání. Větrací systém inventer iv-smart pracuje na principu zpětného zisku tepla pomocí reverzního ventilátoru. Integrovaný keramický výměník je nahřívá teplým odpadním vzduchem (cyklus odtahu). Po otočení směru chodu lopatek ventilátoru je venkovní vzduch nasáván do interiéru a ohříván nashromážděným teplem z keramického výměníku (cyklus nasávání). Aby tento systém mohl fungovat jako rovnotlaký větrací systém, je zapotřebí minimálně dvou větracích jednotek inventer iv-smart. Tyto jednotky pracují synchronně tak, že jedna pracuje v režimu odtah - nasávání a druhá v režimu nasávání odtah. Každých 70 sekund mění reverzní ventilátor chod svých otáček. Aby byla zajištěna správná funkčnost větracího systému po celý rok, je v reverzním ventilátoru integrováno elastické teplotní čidlo. Toto čidlo umístěné v reverzním ventilátoru měří teplotu vzduchu proudícího tímto ventilátorem. V případě, že je teplota přiváděného vzduchu nižší než 5 C reverzní ventilátor automaticky změní svůj režim a po dobu minut pracuje v režimu odtahu. Díky tomuto režimu se keramický výměník opět tepelně nabije a je tím zabráněno ochlazování interiéru v důsledku proudění příliš chladného vzduchu. Během tohoto procesu, je neaktivní provozní režim, který je nastavený regulátorem. Po zakončení tohoto procesu se větrací jednotka automaticky přepne do provozního režimu, který je nastavený na regulátoru. Větrací systém inventer je provozován pod nízkým ochranným napětím. Proto se nesmí tento větrací systém připojovat přímo do elektrické sítě s napětím 230 V, ale musí být vždy připojený pomocí regulátoru. Decentrální větrací systém pracuje na bázi volného pohybu proudícího vzduchu mezi spárovaným větracími jednotkami. Z tohoto důvodu nesmí být dveře mezi spárovanými jednotkami vzduchotěsně uzavřeny. Naopak musí být zajištěno plynulé proudění vzduchu například pomocí cca 10 mm štěrbiny pod dveřmi, nebo vytočením dveřních pantů o 5 mm, popřípadě umístěním větrací mřížky ve dveřích. 8 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

9 SYSTÉMOVÝ PŘEHLED 2.3 Ovládací prvky Regulátor smove Regulátory z řady smove jsou elektrická zařízení, určená k ovládání větracích jednotek inventer iv-smart. Tyto přístroje se vyznačují, jak nadčasovým a plochým designem, tak jednoduchou koncepcí ovládání pomocí dotyku. Regulátor smove je dostupný ve dvou různých typech s4 nebo s8. s4 umožňuje ovládání až čtyř kusů větracích jednotek iv-smart. s8 umožňuje ovládání až osmi kusů větracích jednotek iv-smart. Zapojené větrací jednotky mohou pracovat v následujících provozních režimech: Zpětný zisk tepla Trvalé větrání Pauza Vypnuto (pouze u smove Standard) Oba typy regulátoru jsou k dispozici ve variantách Flat nebo Standard: varianta Standard umožňuje vypnutí větracích jednotek, u varianty Flat lze nastavit větrací systém do režimu pauza, bez možnosti větrací systém dlouhodobě vypnout. Regulátor MZ-One Regulátor MZ-One je elektrické zařízení určené k ovládání až 16 kusů větracích jednotek inventer iv-smart. Vyznačuje se svojí Clust-Air -Technologié (multizónové ovládání), jednoduchým konceptem ovládání a přehlednou strukturou svého menu. Software umožňuje nastavení regulátoru ve dvou jazycích. Regulátor MZ-One se skládá z ovládacího prvku MZ-One a z jednoho až čtyř kusů Clust-Air -Modulů. Každý Clust-Air -Modul umožňuje ovládání až čtyř kusů větracích jednotek iv-smart, které tvoří dohromady jednu zónu ve větraném prostoru. Díky regulátoru MZ-One je umožněno individuální větrání až ve čtyřech zónách uvnitř jednoho větraného obytného prostoru. Pro každou zónu lze nastavit provozní režim a průtok vzduchu buďto pomocí týdenního timeru nebo manuálně. Zapojené větrací jednotky mohou pracovat v následujících provozních režimech: Zpětný zisk tepla Trvalé větrání Pauza Vypnuto Regulátory smove a MZ-One mohou být doplněny o dodatečné senzory. Externí rozhraní umožňuje připojení bezpotencionálním spínacím kontaktem nebo integraci do stávajícího inteligentního ovládání domu pomocí analogového vstupu. Detailní informace k regulátoru smove naleznete v kapitole 4 tohoto návodu na obsluhu. Detailní informace k regulátoru MZ-One naleznete v samostatném návodu na obsluhu. Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 9

10 OVLÁDÁNÍ VĚTRACÍHO SYSTÉMU IV-SMART 3 Ovládání větracího systému iv-smart 3.1 Způsob otvírání / zavírání vnitřního krytu TIP: V případě, že je větrací systém mimo provoz, zavírejte vnitřní kryty. Vyvarujete se tak případnému proudění chladného vzduchu do interiéru. Zavření vnitřního krytu Flair Podmínky: Vnitřní kryt je otevřený. Zatlačte na horní díl vnitřního krytu umístěného na distančních sloupcích směrem ke zdi. ÖÖZavřeli jste vnitřní kryt. Otevření vnitřního krytu Flair Podmínky: Vnitřní kryt je zavřený. Zatáhněte za horní díl vnitřního krytu umístěného na distančních sloupcích směrem ode zdi. ÖÖOtevřeli jste vnitřní kryt. 10 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

11 OVLÁDÁNÍ VĚTRACÍHO SYSTÉMU IV-SMART 3.2 Přivření vnitřního krytu Pro lepší nasměrování proudícího vzduchu lze vnitřní kryt Flair V-233x233 přivírat. Přivření vnitřního krytu je možné nahoře nebo dole. Přivřením vnitřního krytu se vnitřní kryt na přikloněné straně uzavře. Tímto je přiváděný vzduch nasměrován tak, aby proudil směrem, kde je kryt otevřený. V případě, že vnitřní kryt přivřete například v dolní části, směrujete tím přiváděný vzduch tak, aby proudil do místnosti v horní části vnitřního krytu. Tímto dojde ke snížení hladiny akustického tlaku. Nezapomeňte, že přivřením vnitřního krytu se sníží celkový průtok objemu přiváděného vzduchu. V následujícím vyobrazení je popsáno přivření vnitřního krytu na spodní hraně. Přivření vnitřního krytu shora je identické s tímto vyobrazením. Podmínky: Vnitřní kryt je otevřený. Zatlačte na spodní hranu vnitřního krytu tak, aby se dolní část posunula na distančních sloupcích směrem ke zdi. ÖÖPřivřeli jste vnitřní kryt v dolní části. ÖÖVzduch proudí z horní poloviny vnitřního krytu. Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 11

12 OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU SMOVE S4 A SMOVE S8 4 Ovládání regulátoru smove s4 a smove s8 Regulátor smove s4 a smove s8 je ovládací přístroj určený k ovládání větracího systému se zpětným ziskem tepla inventer. Tyto regulátory jsou k dispozici ve variantě Standard a Flat. Ovládání se provádí pomocí dotyku na kapacitní tlačítka a pomocí stupnice na ovládacím panelu. Pomocí integrovaných diod slouží ovládací pole zároveň jako okamžitý ukazatel nastavení provozního režimu a stupně větrání. Varianta Flat: Regulátor umožňuje vypnutí větracího systému v režimu pauza na dobu jedné hodiny. Po uplynutí tohoto časového intervalu začne větrací systém opět pracovat v režimu zpětného zisku tepla na nejnižší stupeň. Použití této varianty regulátoru doporučujeme v místnostech s vysokou koncentrací vzdušné vlhkosti, kde není doporučeno vypínat větrací systém trvale. Varianta Standard: Regulátor umožňuje prostřednictvím provozního režimu pauza dlouhodobě vypnout větrací systém. 4.1 Konstrukce a funkce Ovládací pole Ovládací pole se nachází na přední straně ovládacího prvku a slouží zároveň jako ukazatel nastavení. Skládá se z kapacitních tlačítek (dotykové plochy) a různých diod. Ovládání se provádí dotykem na různá tlačítka dotykové plochy (obrázek 3 šedě vyznačená místa) Označení stupně větrání LED signalizace provozního režimu trvalé větrání (modrá) 3 Tlačítko provozního režimu 4 LED signalizace provozního režimu trvalé větrání (oranžová) 5 LED signalizace pauza/vypnuto 6 Tlačítko pauza/vypnuto 7 LED signalizace stupně větrání 8 Stupnice Obrázek 3: Ovládání a ukazatele na ovládacím poli Stupnice: Pomocí krátkého dotyku na symbol ventilátoru lze nastavit čtyři výkonností stupně větrání. Pomocí delšího doteku na stupnici cca 1 sekundu, lze nastavit plynule větrací stupeň posouváním prstu po stupnici. Diodové zobrazení na levé straně stupnice označuje aktuální hodnotu nastaveného stupně větrání. 12 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

13 OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU SMOVE S4 A SMOVE S8 Tlačítko pro nastavení provozního režimu: Opětovným stlačením tlačítka se mění provozní režimy zpětného zisku tepla a trvalého větrání. Diody po levé straně tlačítka signalizují jaký aktuální provozní režim je nastavený. Stupeň výkonu jednotlivých ventilátorů je pro všechny provozní režimy nastaven takto: Výkonnostní Objem průtoku vzduchu = výkon ventilátoru (%) stupeň Tlačítko pauza/vypnuto: Pomocí krátkého stisknutí tlačítka lze větrací systém pomocí regulátoru nastavit do funkce pauza. U varianty standard při podržení tlačítka cca 5 sekund se větrací systém pomocí regulátoru dlouhodobě vypne. Opětovným stlačením tohoto tlačítka se připojené větrací jednotky znovu zapnou. Funkce Regulátor smove bez připojení na externí rozhraní Regulátorem smove, který není připojený na externí rozhraní, lze nastavovat provozní režim a stupeň intenzity větrání. Stisknutím tlačítka provozního režimu lze jednoduše měnit provozní režim mezi zpětným ziskem tepla a trvalým větráním. Provozní režim pauza nebo vypnuto (u varianty standard) lze nastavit stisknutím tlačítka pauza / vypnuto. Intenzita větrání lze nastavit plynule pomocí posouvání prstu po stupnici regulátoru nebo lze vybrat jeden ze čtyř stupňů větrání stlačením příslušného stupně větrání se symbolem ventilátoru. LED signalizace vedle tlačítka provozního režimu označuje aktuálně nastavený provozní režim. Diodové zobrazení po levé straně stupnice označuje aktuální hodnotu nastaveného stupně větrání. Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 13

14 OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU SMOVE S4 A SMOVE S8 Regulátor smove s připojením na externí rozhraní Externí rozhraní je bifunkční rozhraní nacházející se na zadní straně ovládacího prvku. Toto rozhraní umožňuje připojení různých senzorů přes bezpotencionální spínací kontakt nebo připojení přes analogový vstup pro integraci větracího systému do inteligentního ovládání domu. S připojením jako externí rozhraní se mění funkce regulátoru následovně: A. Externí rozraní jako bezpotencionální připojení Použitý senzor musí mít jako výstup bezpotencionální spínací kontakt. Nastavení funkce pro použití rozhraní jako bezpotencionálního se provádí přepínačem na zadní straně řídící jednotky. Připojení přetlakového senzoru je nutné v případě, že je v prostoru umístěný krb bez vlastního přívodu vzduchu. V tomto případě se prosím obraťte na vašeho architekta či projektanta. V případě, že je na rozhraní připojený přetlakový senzor, tento senzor kontroluje kontinuální stav tlaku ve vnitřním prostoru. V případě, že tlak překročí horní hranici mezní hodnoty nebo se dostane pod dolní hranici mezní hodnoty, větrací systém se automaticky vypne. V případě, že externí rozhraní slouží k připojení senzoru CO 2, bude ve vnitřním prostoru probíhat kontinuální měření koncentrace CO 2. hygrostatu, bude ve vnitřním prostoru probíhat kontinuální měření koncentrace relativní vzdušné vlhkosti. Senzor CO 2 a hygrostat je možno objednat jako volitelné příslušenství. senzoru VOC, bude ve vnitřním prostoru probíhat kontinuální měření kvality vnitřního ovzduší. V případě, že nějaká hodnota přesáhne přes / klesne pod nastavenou mezní hodnotu, senzor zareaguje a přepne větrací systém do režimu stálého větrání na výkonnostní stupeň 4. Senzor Pozice Switche 2 Překročení hraniční hodnoty/ zapnutí Pokles pod hraniční hodnotu / vypnutí Přetlakový senzor Switch 2 propojený (zapnuto) Změní provozní režim všech větracích jednotek připojených na regulátor na provozní režim VYPNUTO. Přepne veškeré větrací jednotky připojené na regulátor do původně nastaveného provozního režimu. 2 Přemostění 1: pouze pro tovární nastavení Senzor CO 2 Switch 2 nepropojený (vypnuto) Senzor VOC 2 Změní provozní režim všech větracích jednotek připojených na regulátor na provozní režim trvalé větrání na výkonnostní stupeň 4. Přepne veškeré větrací jednotky připojené na regulátor do původně nastaveného provozního režimu. Hygrostat Přemostění 1: pouze pro tovární nastavení 14 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

15 OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU SMOVE S4 A SMOVE S8 B. Externí rozhraní jako analogový vstup V případě, že bude externí rozhraní použito jako připojení pro analogový vstup, bude možné větrací systém zapojit do integrovaného inteligentního ovládání domu. Vzhledem k této požadované funkci, která je závislá na předem definované úrovni napětí, je k tomuto zapotřebí přenastavit domácí řídící jednotku. TIP: Připojení bezpotencionálního spínacího kontaktu zároveň spolu s analogovým zapojením není možné. Připojení přes analogový vstup má vždy přednost před bezpotencionálním připojením. Switch na zadní straně ovládací jednotky nesmí být zapojený. V závislosti na úrovni napětí jsou k dispozici následující funkce: Funkce Trvalé větrání výkonnostní stupeň 4 Trvalé větrání výkonnostní stupeň 3 Trvalé větrání výkonnostní stupeň 2 Trvalé větrání výkonnostní stupeň 1 Vypnuto Zpětný zisk tepla výkonnostní stupeň 1 Zpětný zisk tepla výkonnostní stupeň 2 Zpětný zisk tepla výkonnostní stupeň 3 Zpětný zisk tepla výkonnostní stupeň 4 Úroveň napětí 0,00 V U 0,25 V 0,75 V U 1,25 V 1,75 V U 2,25 V 2,75 V U 3,25 V 3,75 V U 4,25 V 4,75 V U 5,25 V 5,75 V U 6,25 V 6,75 V U 7,25 V 7,75 V U 8,25 V 4.2 Aktivace regulátoru Po aktivaci regulátoru (například při výpadku elektrického napětí) je regulátor automaticky nastavený na provozní režim zpětného zisku tepla. Podmínky: Regulátor je zapnutý. Stiskněte tlačítko pauza. ÖÖSvítí oranžová LED signalizace pro zpětný zisk tepla. ÖÖBílá LED signalizace pauza / vypnuto bliká. ÖÖRegulátor se nachází v provozním režimu zpětný zisk tepla. ÖÖReverzní ventilátory jsou zastaveny. ÖÖAktivovali jste regulátor. ÖÖMůžete změnit provozní režim a nastavit stupeň větrání. V případě, že při aktivaci nedojde k žádné změně, vypnou se ventilátory na dobu 60 minut a poté bude větrací systém uveden do chodu na nejnižší stupeň při zpětném zisku tepla. Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 15

16 OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU SMOVE S4 A SMOVE S8 4.3 Nastavení provozního režimu Nastavení provozního režimu zpětný zisk tepla Větrací systém pracuje na principu regenerace. V 70 sekundovém intervalu se mění chod otáček ventilátoru. Integrovaný keramický výměník se během fáze odvodu vzduchu (fáze odtahu) tepelně nabije. Po změně otáček ventilátoru (fáze nasávání) předává nashromážděné teplo přiváděnému vzduchu. Podmínky: Regulátor je zapnutý. Stiskněte tlačítko, dokud se nerozsvítí oranžová LED signalizace umístěna po levé straně tlačítka: ÖÖNastavili jste provozní režim zpětný zisk tepla. Nastavení provozního režimu trvalé větrání Ventilátory větracího systému pracují bez změny směru otáček. Větrací systém musí být nastavený v cirkulačním režimu. Tento provozní režim se doporučuje využívat k ochlazovaní vnitřního prostoru za letních nocí. Podmínky: Regulátor je zapnutý. Stiskněte tlačítko, dokud se nerozsvítí modrá LED signalizace umístěna po levé straně tlačítka: ÖÖNastavili jste provozní režim trvalé větrání. TIP: Opětovným stiskem tlačítka zpětný zisk tepla a trvalým větráním. můžete provádět změnu mezi provozním režimem 16 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

17 OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU SMOVE S4 A SMOVE S8 Nastavení provozního režimu pauza Při nastavení provozního režimu pauza se větrací systém dočasně vypne pomocí regulátoru. Větrací jednotky 60 minut nepracují. Po uplynutí této doby se větrací systém automaticky zapne do provozního režimu zpětný zisk tepla na nejnižší výkonnostní stupeň větrání (25 % výkonu větracích jednotek). Podmínky: Regulátor se nachází v provozním režimu zpětný zisk tepla nebo trvalé větrání. Stiskněte tlačítko. ÖÖLED signalizace pauza / vypnuto začne bíle blikat: 1 x ÖÖNastavili jste funkci pauza. TIP: U standardní varianty se regulátor přepne po stlačení tlačítka do provozního režimu vypnuto. LED signalizace svítí stále. delším než 5 sekund Nastavení provozního režimu vypnuto (pouze u varianty Standard) Ventilátory větracího systému se při nastavení provozního režimu vypnuto zastaví. Podmínky: Regulátor se nachází v provozním režimu zpětný zisk tepla nebo trvalé větrání. Stiskněte tlačítko na dobu delší než 5 sekund. ÖÖLED signalizace pauza / vypnuto se bíle rozsvítí: 5 sec ÖÖVypnuli jste větrací systém. Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 17

18 OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU SMOVE S4 A SMOVE S8 4.4 Nastavení úrovně větrání Intenzitu větrání lze nastavit pomocí posouvání prstu po stupnici nebo stiskem jednoho ze čtyř tlačítek se symbolem ventilátoru. Symboly ventilátorů odpovídají následujícímu výkonu větracích jednotek 1 (25 %), 2 (35 %), 3 (50 %) a 4 (100 %). Slouží také jako orientační body při nastavování intenzity větrání. Změna intenzity větrání je okamžitě patrná, nastavení lze proto také provádět pomocí akustické hladiny (hluk ventilátorů). Nastavení intenzity větrání pomocí tlačítek Podmínky: Regulátor se nachází v provozním režimu zpětný zisk tepla nebo trvalé větrání. Stiskněte tlačítko se symbolem ventilátoru vámi zvolené intenzity větrání např. 3: Výkon ventilátoru 100 % (Stupeň 4) Výkon ventilátoru 50 % (Stupeň 3) Výkon ventilátoru 35 % (Stupeň 2) Výkon ventilátoru 25 % (Stupeň 1) ÖÖLED označení umístěné po levé straně stupnice se rozsvítí. ÖÖNastavili jste předdefinovanou úroveň větrání. Nastavení intenzity větrání pomocí stupnice Podmínky: Regulátor se nachází v provozním režimu zpětný zisk tepla nebo trvalé větrání. Položte prst na stupnice a počkejte cca 1 sekundu. ÖÖStupnice se aktivuje. Pomalu posuňte prst po stupnici až na vámi zvolenou hodnotu intenzity větrání. ÖÖLED označení umístěné po levé straně stupnice se rozsvítí. 1 sec ÖÖNastavili jste úroveň větrání. 18 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

19 OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU SMOVE S4 A SMOVE S8 4.5 Nastavení provozních hodin Regulátor smove disponuje integrovaným měřičem provozních hodin. Výstup informace o provozním čase je zobrazován ve dnech. Maximální znázornitelný provozní čas je dnů. Jeden den odpovídá 24 hodinám provozního času. V rámci těchto 24 hodin není žádné další dělení. Provozní doba je zobrazena pomocí čtyř číslic. Z toho každá z číslic, počínaje číslicí na první pozici, se zobrazuje pomocí diod umístěných vedle stupnice nebo vedle tlačítka pauza. LED signalizace vlevo od tlačítka odpovídá číslici 0. LED signalizace po levé straně stupnice odpovídá číslicím 1 (dole) až 9 (nahoře). Při zobrazování číslic svítí stále konečná hodnota a zároveň se prosvěcují nižší hodnoty od jedné výše do konečné hodnoty vždy jen na okamžik, aby bylo jednodušší počítání konečné hodnoty. Mezi zobrazením jednotlivých číslic display pohasne Podmínky: Regulátor je zapnutý. Stiskněte současně tlačítko a po dobu 10 sekund, dokud nezhasne LED signalizace. Poznačte si zobrazené číslice. Spojte číslice v jedno číslo: číslo na 1. místě = první zobrazené číslice číslo na 2. místě = druhá zobrazené číslice číslo na 3. místě = třetí zobrazené číslice číslo na 4. místě = čtvrtá zobrazené číslice ÖÖZjistili jste počet provozních dnů regulátoru. 10 sec Příklad Pozice číslice LED signalizace Číslo První místo vlevo vedle tlačítka Pauza 0 Druhé místo Konečná hodnota: 4 rozsvícené diody vlevo vedle stupnice, 4 znamenají konečnou hodnotu 4 Třetí místo vlevo vedle tlačítka Pauza 0 Čtvrté místo Konečná hodnota: 7 rozsvícených diod vlevo vedle stupnice, 7 znamená konečnou hodnotu 7 ÖÖRegulátor je v provozu dní (407 dní). Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 19

20 ÚDRŽBA A SERVIS 5 Údržba a servis Větrací systém inventer iv-smart a regulátor smove s4/s8 jsou téměř bezúdržbové. Jednoduchý servis a údržbu může provádět konečný uživatel sám po následující krátké instruktáži. TIP: Před prováděním údržby a servisu odpojte přívod elektrického napětí pomocí jističe do regulátoru a vezměte si vhodné pracovní rukavice. Čisticí prostředky OPATRNĚ Poškrábání umělé hmoty vnitřního krytu či krytu regulátoru. Poškození vnějších částí! K mytí nepoužívejte sodu, soli, kyseliny a čisticí prostředky obsahující chlor. K údržbě můžete použít běžně dostupné úklidové prostředky používané v kombinaci s teplou vodou. K čištění můžete použít následující úklidové prostředky: netřepící se měkký hadřík měkký kartáček vysavač Plán údržby V plánu údržby je uvedený seznam údržby a její intervaly, které jsou doporučeny výrobcem firmou inventer GmbH, při jejichž dodržení bude zaručena správná funkčnost a tichý chod decentrálního větracího systému iv-smart. V závislosti na konkrétních podmínkách, ve kterých je větrací systém provozován, se může individuální, osobní plán údržby od následujícího přehledu lišit. Časový interval Komponent Způsob údržby Údržba z interiéru Měsíčně Čtvrtletně Pylový filtr Jemný pylový filtr Vnitřní kryt Regulátor smove Prachový filtr Vyměňte pylový filtr. Vyměňte jemný pylový filtr. Horní část vnitřního krytu otřete vlhkým hadříkem. Plexisklový kryt a boční strany regulátoru otřete vlhkým hadříkem. Větrací štěrbiny očistěte pomocí měkkého kartáčku. Prachový filtr vyperte pomocí běžně dostupných čistících prostředků pod teplou tekoucí vodou. Nebo Vysajte znečištěný prachový filtr vysavačem. Vyměňte poškozený prachový filtr za nový. 20 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

21 ÚDRŽBA A SERVIS Časový interval Komponent Způsob údržby Pololetně Ročně Údržba z exteriéru Ročně Keramický výměník Stavební průchodka Reverzní ventilátor Usměrňovač Aktivní pylový filtr Spodní díl vnitřního krytu Ukončení venkovním krytem Ukončení Corner Vyjměte keramický výměník a očistěte jej pomocí proudu horké vody. Vytřete stavební průchodku vlhkým hadříkem. Lopatky ventilátoru očistěte měkkým kartáčkem. Vyjměte usměrňovač z ventilátoru a vyčistěte jej pomocí měkkého kartáčku nebo pomocí teplé tekoucí vody. Vyměňte aktivní pylový filtr. Otřete povrch spodního dílu vnitřního krytu vlhkým hadříkem. Otřete povrch venkovního krytu vlhkým hadříkem. Venkovní ochranný kryt Nova: vyčistěte ochrannou mřížku z venkovní strany prod krytem. Venkovní kryt Ohio: vyčistěte lamely venkovního krytu. Odstraňte venkovní mřížku a vytřete plochou redukci Corner vlhkým hadříkem. Otřete jednotlivé lamely venkovní mřížky vlhkým hadříkem. 5.1 Odstranění horního dílu vnitřního krytu Před vlastní údržbou větracího systému musí být odstraněn horní díl vnitřního krytu. Podmínky: Reverzní ventilátor je vypnutý pomocí regulátoru. Otevřete vnitřní kryt ( 3.1: Ovládání). Zatlačte směrem dovnitř na aretační háčky (zelené šipky) umístěné na distančních sloupcích na spodním díle vnitřního krytu. Vytáhněte horní díl vnitřního krytu směrem k sobě. Dbejte na to, aby aretační háčky slyšitelně vycvakly ze svých protikusů. Odstraňte horní díly vnitřního krytu. ÖÖOdstranili jste horní díl vnitřního krytu. Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 21

22 ÚDRŽBA A SERVIS 5.2 Výměna prachového filtru TIP: Prachové filtry inventer mají dlouhou životnost a vydrží vícečetné praní. Doporučujeme pravidelnou údržbu prachových filtrů. Pylový filtr, jemný pylový fitlr, aktivní uhlíkový filtr jsou k dostání jako volitelné příslušenství. Jejich instalace a výměna je identická s tímto postupem. Podmínky: Reverzní ventilátor je vypnutý pomocí regulátoru. Horní díl vnitřního krytu je odstraněný. ( 3.1) Vytáhněte prachový filtr za poutko ze spodního dílu vnitřního krytu. ÖÖVyjmuli jste prachový filtr. Nasaďte nový nebo vyčištěný prachový filtr zpět do spodního dílu vnitřního krytu. Přesvědčte se, že je filtrový kroužek dobře upevněn mezi fixačními trny (černá šipka) a zatlačte vnitřní hrany kroužku do spodního dílu vnitřního krytu. Přesvědčte se, že je poutko na filtrovém kroužku umístěno ve správné pozici směrem do místnosti. Nasaďte spodní díl vnitřního krytu na distanční sloupky. Dbejte na to, aby značící šipka na zadní straně horního dílu vnitřního krytu ukazovala směrem nahoru (logo inventer je vpravo dole). Dbejte na to, abyste při nasazování horního dílu vnitřního krytu zatlačili na aretační háčky na distančních sloupcích směrem dovnitř. Nasaďte horní díl vnitřního krytu na distanční sloupky. ÖÖKryt je zacvaknut do všech distančních sloupků. ÖÖProvedli jste výměnu prachového filtru. 22 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

23 ÚDRŽBA A SERVIS 5.3 Vyjmutí keramického výměníku Fix k označení správné pozice konektoru Podmínky: Reverzní ventilátor je vypnutý pomocí regulátoru. Prachový filtr je odstraněný. ( 5.2) TIP: Poznačte si, v jaké pozici se nachází svorka na konektoru (šroubky viditelné / skryté). Zapamatování pozice svorky na konektoru je důležité pro zpětné připojení větrací jednotky, aby byl zachován párový provoz. Poznačte si správnou polohu svorky (černá šipka) umístěné v konektoru. Vytáhněte svorku z konektoru. OPATRNĚ Riziko poškození keramického výměníku. Ztráta funkčnosti zpětného zisku tepla! Neházejte s keramickým výměníkem. Neskladujte keramický výměník mino stavební průchodku. Krok 1: vytáhněte soustavu inventronu pomocí úchytky ze stavební průchodky. Krok 2: vytáhněte keramický výměník pomocí zelené šňůrky ze stavební průchodky. 2 1 ÖÖVyjmuli jste keramický výměník. Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 23

24 ÚDRŽBA A SERVIS 5.4 Čištění keramického výměníku Měkký kartáček, netřepící se měkký hadřík, teplá voda Údražba keramického výměníku Podmínky: Keramický výměník je vyjmutý. OPATRNĚ Čištění plochy keramického výměníku. Poškození izolace keramického výměníku! Keramický výměník čistěte vždy pouze pomocí proudu horké vody. Nikdy nečistěte keramický výměník v myčce na nádobí. Vyčistěte keramický výměník pomocí proudu horké vody. Nechte všechnu vodu vytéct. Počkejte, až bude keramický výměník zcela suchý. ÖÖVyčistili jste keramický výměník. Údržba inventron Podmínky: Soustava s ventilátorem je vyjmuta. OPATRNĚ Ulomení upevňujících háčků na usměrňovači. Usměrňovač nelze upevnit zpět k reverznímu ventilátoru! Při vyjímání ohýbejte opatrně uchycující háčky. Háčky ohýbejte jen do jejich odporu, netlačte na háčky přes jejich odpor. Postavte inventron na rovnou plochu. Odstraňte usměrňovač z ventilátoru: 1 Opatrně postupně zatlačte / ohněte všechny postranní háčky na usměrňovači. (1) Podržte druhou rukou první uvloněný háček v aktuální pozici, tak dlouho, dokud nebude usměrňovač zcela uvolněný. ÖÖOdstraňte první díl usměrňovače z ventilátoru. 2 Otočte zbylou sestavu směrem nahoru. (2) Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

25 ÚDRŽBA A SERVIS Otočte venitálor tak, aby druhý díl usměrňovače směřoval vzhůru. Odstraňte druhý díl usměrňovače výše popsaným způsobem. ÖÖUsměrňovač je odstraněn z ventilátoru. 1 2 Očistěte oba dva díly usměrňovače pomocí měkkého kartáčku či pomocí proudu teplé vody. Nechte vodu z usměrňovače odkapat. Počkejte dokud nebude usměrňovač zcela suchý. 1 2 x 2 Opatrně očistěte lopatky reverzního ventilátoru pomocí měkkého kartáčku. Upevněte usměrňovač zpět do reverzního ventilátoru. Dbejte na to, aby se díl urychlovače s úchytkou nacházel na straně ventilátoru, kde je umístěný i konektor ventilátoru. ÖÖVyčistili jste inventron. Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 25

26 ÚDRŽBA A SERVIS 5.5 Vložení keramického výměníku Podmínky: Keramický výměník a inventron jsou vyjmuty. Krok1: zasuňte keramický výměník z vnitřní strany do stavební průchodky směrem k venovníku krytu až k dorazové pásce. Dbejte na to, aby byla zelená šňůrka umístěna směrem do místnosti. Krok 2: Nasaďte inventron z vnitřní strany do stavební průchodky tak, aby byl konektor ventilátoru umístěný směrem dovnitř. Dbejte na to, aby etiketa na ventilátoru byla umístěna ve směru u keramického výměníku Dbejte na to, aby byly oba kabely umístěné směrem dovnitř. Zastrčte svorku s kabely vedoucími od regulátoru zpět do zeleného protikusu na konektoru. Dbejte na to, aby označení (černá šipka) na svorce a konektoru odpovídalo. V případě, že na svorce nenajdete žádné označení, přečtěte si prosím tip psaný kurzívou. V opačném případě pokračujte v instalaci. 2 1 TIP: V párovém provozu se nachází vždy jeden ventilátor v provozním režimu odtah a druhý v provozním režimu nasávání. Zapojte ventilátory do páru tak, aby při prvotním startu jeden ventilátor začal pracovat v režimu odtahu a druhý v režimu nasávání: Zastrčte všechny svorky do jejich protikusů v zeleném konektoru ve stejném směru (pořadí zapojení jednotlivých žil kabelu je pro všechny svorky konektorů stejné). Nastavte na regulátoru větracího systému provozní režim trvalého větrání ( 4.3). ÖÖDioda umístěná na konektoru svítí: větrací systém pracuje v režimu nasávání. nebo ÖÖDioda umístněná na konektoru nesvítí: větrací systém pracuje v režimu odtahu. U každého druhého (párového) ventilátoru vytáhněte svorku z konektoru a otočte ji o 180 a znovu ji zasuňte do konektoru. ÖÖPočáteční směr otáček lopatek ventilátoru je změněný. Vypněte větrací systém pomocí regulátoru. Obrázek 4: Dioda na konektoru 26 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

27 ÚDRŽBA A SERVIS Zasuňte inventron až na doraz ke keramickému výměníku. TIP: Přesvědčte se, že byl prachový filtr dobře umístněný ve spodním díle vnitřního krytu zajistíte tím bezproblémový chod větracího systému. Nasaďte prachový filtr na spodní díl vnitřního krytu. Přesvědčte se, že je filtrový kroužek dobře upevněn mezi fixačními trny (černá šipka) a zatlačte vnitřní hrany kroužku do spodního dílu vnitřního krytu. Přesvědčte se, že je poutko na filtrovém kroužku umístěno ve správné pozici směrem do místnosti. Nasaďte spodní díl vnitřního krytu na distanční sloupky. Dbejte na to, aby značící šipka na zadní straně horního dílu vnitřního krytu ukazovala směrem nahoru (logo inventer je vpravo dole). Dbejte na to, abyste při nasazování horního dílu vnitřního krytu zatlačili na aretační háčky na distančních sloupcích směrem dovnitř. Nasaďte horní díl vnitřního krytu na distanční sloupky. ÖÖKryt je zacvaknut do všech distančních sloupků. ÖÖProvedli jste vložení keramického výměníku. Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 27

28 ODSTRANĚNÍ ZÁVADY A LIKVIDACE 6 Odstranění závady a likvidace Odstranění závady V případě že větrací systém či ventilátor nepracují správně, přečtěte si prosím následující tabulku s možným přehledem závad. V případě, že i po prostudování a učinění kroků k odstranění závady, závada nadále přetrvává, kontaktujte svého dodavatele nebo naše servisní centrum. Závada Možná příčina Postup odstranění závady Porucha ventilátoru Ventilátor nelze vypnout Nízký průtok objemu vzduchu Vysoká hladina hluku Proudí příliš chladný vzduch Bez elektrického napětí. Instalační chyba. Poškozený ventilátor. Poškozený regulátor / napájecí zdroj. Porucha regulátoru. Zavřený vnitřní kryt. Prachový filtr / pylový filtr je silně znečištěný. Jemný prachový filtr / aktivní uhlíkový filtr je znečištěný. Ventilátory nepracují v párovém provozu. Příliš nízké otáčky ventilátoru. Znečištěný keramický výměník. Cizí těleso ve ventilátoru. Lopatky ventilátoru jsou špinavé. Keramický výměník není správně umístěný ve stavební průchodce. Příliš vysoké otáčky ventilátoru. Elektroinstalační chyba. Regulátor je nastavený na režim trvalé větrání. Překontrolujte pojistky / jističe. Proveďte kontrolu správného připojení jednotlivých žil kabelu do odpovídajících otvorů na svorkách a správné zastrčení svorek do konektorů. Vyměňte ventilátor. Vyměňte regulátor / napájecí zdroj. Vyměňte regulátor. Otevřete vnitřní kryt. Vyperte / vyměňte prachový filtr. Vyměňte pylový filtr. Použití jemného prachového filtru nebo uhlíkového filtru snižuzje průtok objemu vzduchu. Filtry používejte pouze v jejich sezóně. Silně znečištěné filtry vymněňte. Zapojte ventilátory tak, aby jeden pracoval v módu odtahu a druhý v módu nasávání. Nastavte větrací systém na vyšší provozní stupeň. Proveďte údržbu keramického výměníku. Odstraňte cizí těleso z ventilátoru. Proveďte údržbu větracího systému. Vyčistěte lopatky ventilátoru. Zasuňte keramický výměník co nejblíže k venkovní zdi, aby se opřel o dorazovou pásku, nebo lícoval s fasádou objektu. Nastavte větrací systém na nižší provozní stupeň. Zkontrolujte zapojení konektoru. Svorky musí být pevně usazeny v konektoru. Na regulátoru nastavte provozní režim zpětný zisk tepla. 28 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

29 ODSTRANĚNÍ ZÁVADY A LIKVIDACE Závada Možná příčina Postup odstranění závady Rotor ventilátoru se netočí Nefunkční připojení na externí rozhraní Nefunkční regulátor LED signalizace nesvítí Dotyková stupnice nefunguje Špatně zapojený konektor ventilátoru. Poškozený regulátor. Horní switch je vadný/nepropojený. Vadný nebo nepřipojený ovládací prvek Žádný kontakt. Vadný regulátor. Bez napětí. Porucha stupnice Překontrolujte správné zapojení jednotlivých žil kabelu do svorky a její správné a pevné umístění v konektoru. Vyměňte regulátor. Zkontrolujte správné propojení switche na zadní straně ovládacího prvku. TIP: Propojený switch mění provozní režim na vypnuto nepropojený switch mění provozní režim na trvalé větrání. Překontrolujte správné zapojení jednotlivých žil kabelu do svorky a její správné a pevné umístění v konektoru. Překontrolujte správné zapojení jednotlivých žil kabelu do svorky a její správné a pevné umístění v konektoru. Dbejte na dostatečné odizolování (cca. 8,5 mm). Vyměňte regulátor. Překontrolujte napájení proudem. Vyměňte regulátor. Demontáž Demontáž větracího systému proveďte v opačném pořadí, než v kterém byla provedena instalace. Po demontáži zlikvidujte staré použité přístroje. Při likvidaci dodržujte níže uvedená doporučení. Likvidace Produkty popsané v tomto návodu na obsluhu obsahují hodnotné materiály, které lze dále recyklovat. Separace odpadních materiálů na jednotlivé druhy, usnadňuje recyklaci recyklovatelného materiálu. Šetrně oddělte jednotlivé recyklovatelné materiály z Vašeho starého systému a odevzdejte je na příslušná sběrná místa, regulátor odevzdejte na sběrném místě pro elektroodpad. Odpad likvidujte dle platných předpisů pro likvidaci odpadu pro danou zemi. Stejně naložte i s obalovým materiálem jednotlivých komponentů. Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 29

30 TECHNICKÁ DATA 7 Technická data Větrací přístroj iv-smart, iv-smart Corner, iv-smart Ohio Označení Hodnota Provozní teplota [ C] Přívod vzduchu Bez agresivních plynů, prachu a olejů Objem průtoku vzduchu (zpětný zisk tepla) [m³/h] 5 20 Objem průtoku vzduchu (trvalé větrání) [m³/h] Hlučnost [db (A)] Normalizovaný rozdíl úrovně hluku [db] Stupeň zpětného zisku tepla (η' w ) Ø 0,8 / max. 0,93 Ochrana dle EN Třída ochrany IP20 III Vstupní napětí [V] 6 16 Příkon [W] 1 3 Spotřeba elektrické energie v závislosti na výkonu 0,1 0,13 ventilátoru [W/(m³/h)] Ovládání pomocí senzoru A+ Energetická třída Manuální ovládání A Regulátor smove Označení Ochrana Třída ochrany IP20 II smove s4 Hodnota smove s8 Vstupní spínací napětí / napětí v síti [V AC] [Hz] 230 / 50 Vstupní napětí spínaný zdroj / provozní napětí [V DC] 24 Maximální příkon [W] Příkon (Standby) [W] < 1 Výstupní napětí ventilátoru [V DC] Analogový vstup (volitelný) [V DC] Externí spínač (volitelný) 6,7 15,3; 3-polové 0 10, řídící napětí bezpotencionální Provozní teplota [ C] Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

31 PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY 8 Příslušenství a náhradní díly Příslušenství a náhradní díly k větracímu systému můžete objednávat u Vašeho dodavatele nebo obchodního zástupce. Standardní komponenty Veškeré standardní komponenty jsou k dostání také jako náhradní díly. Komponent Objednací číslo Venkovní ukončení Venkovní kryt Smart, bílý RAL Venkovní kryt Smart, šedý RAL Venkovní kryt Smart, nerez RAL Venkovní kryt Nova R, bílý RAL Venkovní kryt Nova R, šedý RAL Venkovní kryt Nova R, nerez RAL Venkovní mřížka 90x220, bílá RAL Venkovní mřížka 90x220, šedá RAL Venkovní mřížka 90x220, nerez RAL Venkovní kryt Ohio, iv-smart, šedý RAL Stavební průchodka Stavební průchodka R-D160x Stavební průchodka R-D160x Keramický výměník Keramický výměník iv-smart Vnitřní kryt Vnitřní kryt Flair V-223x223, bílý Vnitřní kryt Flair V-223x233, bílý (akustický) Regulátor smove smove s smove s Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 31

32 PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY Příslušenství Komponent Objednací číslo Prachový filtr pro vnitřní kryt Flair (2 x) Pylový filtr pro vnitřní kryt Flair (2 x) Jemný pylový filtr pro vnitřní kryt Flair (2 x) Aktivní uhlikový filtr pro vnitřní kyty Flair (2 x) Akustická vložka R-D Akustický tlumič SPR R-D Větrná vložka WSE R-D Větrná brzda pro standardní venkovní kryt CO 2 -senzor CS Hygrostat HYG Náhradní díly Komponent Objednací číslo Větrací jednotka Keramický výměník iv-smart inventron R-D Usměrňovač inventron R-D160 včetně úchytky Spodní díl vnitřního krytu Flair V-233x Horní díl vnitřního krytu Flair V-233x233, bílý Horní díl v.k. Flair V-233x233, bílý, SDE (akustický) Distančni sloupek pro dolni díl vnitřního kr. 25mm bílé Regulátor S-síťový adaptér NT17-s UP-síťový adaptér NT17-s S-síťový adaptér NT17-s UP-síťový adaptér NT17-s Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

33 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A ZÁRUKA 9 Záruční podmínky a záruka Záruční podmínky Mimo oblasti Německa se vztahují na provoz větracího systému předpisy platící v konkrétní zemi prodeje. Obracejte se proto na Vašeho dodavatele nebo dovozce. Záruka se vztahuje na veškeré nedostatky, které byly zjištěny od doby nákupu zboží. Aby byly dodrženy záruční podmínky, musí být přístroj použit jen k účelům, k jakým je určen. Záruka Firma inventer GmbH poskytuje 30 letou záruční dobu na keramický výměník, dále 5 letou záruční dobu na veškeré elektrické komponenty systému a stavební průchodku. Tyto podmínky zahrnují předčasné opotřebování výrobku. Podrobnější informace k záručním podmínkám naleznete na 10 Servis Reklamace Překontrolujte obsah dodávky dle přiloženého dodacího listu, zkontrolujte také úplnost dodávky a případné poškození vzniklé přepravou zboží. Chybějící díly reklamujte do 14 dní u Vašeho dodavatele, obchodníka nebo obchodního zastoupení. Záruční podmínky a záruční reklamace V každém případě kontaktujte v souvislosti se záručními podmínkami nebo reklamací Vašeho dodavatele nebo obchodního zástupce. V každém případě zašlete výrobci zpět kompletní dodávku. Prodloužená záruční doba je doplňkovou nabídkou výrobce a nemá v žádném případě vliv na platné zákony. Příslušenství a náhradní díly, technický servis pro zákazníky V případě objednávky příslušenství nebo náhradních dílů se obracejte na Vaše obchodní zastoupení. Pro technickou podporu kontaktujte náš zákaznický servis. A-INVENT s.r.o. Husovo náměstí Horažďovice Telefon Web +42 (0) Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 33

34 PŘÍSLUŠENSTVÍ POZNÁMKY A NÁHRADNÍ DÍLY Poznámky 34 Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu

35 PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ IMPRESSUM DÍLY IMPRESSUM EDITOR: INVENTER GMBH ORTSSTRASSE 4A D LÖBERSCHÜTZ DEUTSCHLAND TELEFON: +49 (0) FAX: +49 (0) HOMEPAGE: VÝKONNÁ ŘEDITELKA: ANNETT WETTIG IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORG.: DE AMTSGERICHT JENA HRB AUTOR FOTOGRAFIÍ: INVENTER GMBH PRÁVA K VEŠKERÉMU OBSAHU: INVENTER GMBH TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY. VEŠKERÉ ÚDAJE BEZ ZÁRUKY. VÝROBCE NENESE ZODPOVĚDNOST ZA TISKOVÉ CHYBY. Větrací systém iv-smart / Regulátor smove Návod na obsluhu 35

Větrací systém iv14 Regulátor smove. Návod na obsluhu

Větrací systém iv14 Regulátor smove. Návod na obsluhu Větrací systém iv14 Regulátor smove Návod na obsluhu Ochranné známky, práva a autorská práva inventer, MZ-One a Clust-Air jsou ochranné obchodní známky firmy inventer GmbH. Autorská práva k tomuto dokumentu

Více

Větrací systém iv25 Regulátor smove. Návod na obsluhu

Větrací systém iv25 Regulátor smove. Návod na obsluhu Větrací systém iv25 Regulátor smove Návod na obsluhu Ochranné známky, práva a autorská práva inventer, MZ-One a Clust-Air jsou ochranné obchodní známky firmy inventer GmbH. Autorská práva k tomuto dokumentu

Více

Větrací systém iv12-smart Regulátor ZR8 Regulátor ZR10-D. Návod na obsluhu

Větrací systém iv12-smart Regulátor ZR8 Regulátor ZR10-D. Návod na obsluhu Větrací systém iv12-smart Regulátor ZR8 Regulátor ZR10-D Návod na obsluhu Ochranné známky, práva a autorská práva inventer, MZ-One a Clust-Air jsou ochranné obchodní známky firmy inventer GmbH. Autorská

Více

Návod na instalaci aktivního uhlíkového filtru

Návod na instalaci aktivního uhlíkového filtru Návod na instalaci aktivního uhlíkového filtru Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 341 01 Horažďovice 077 51 Löberschütz Tel: +420 376 382 177

Více

Návod na instalaci a údržbu větrné vložky

Návod na instalaci a údržbu větrné vložky Návod na instalaci a údržbu větrné vložky Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 000 Ortsstraße 4a, 4 0 Horažďovice 077 5 Löberschütz Tel: +40 76 8 77 Tel.: 0647-90,

Více

Návod na instalaci a ovládání k regulátoru ZR10-D pro větrací

Návod na instalaci a ovládání k regulátoru ZR10-D pro větrací Návod na instalaci a ovládání k regulátoru ZR10-D pro větrací systém inventer Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 341 01 Horažďovice 077 51

Více

Návod na montáž a použití regulátoru ZR10-D

Návod na montáž a použití regulátoru ZR10-D inventer jednoduše geniální větrání Návod na montáž a použití regulátoru ZR10-D Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. Öko-Haustechnik inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 07751 Löberschütz

Více

Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv-twin

Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv-twin Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv-twin Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 341 01 Horažďovice 077 51 Löberschütz Tel:

Více

Návod na instalaci a ovládání větracího systému inventer iv-smart Ohio

Návod na instalaci a ovládání větracího systému inventer iv-smart Ohio Návod na instalaci a ovládání větracího systému inventer iv-smart Ohio Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 07751 Löberschütz 341 01 Horažďovice

Více

Regulátor smove s4 smove s8. Návod na instalaci a obsluhu

Regulátor smove s4 smove s8. Návod na instalaci a obsluhu Regulátor smove s4 smove s8 Návod na instalaci a obsluhu Ochranné známky, práva a autorská práva inventer je ochranná obchodní známka firmy inventer GmbH. Autorská práva k tomuto dokumentu patří výrobci.

Více

Návod na instalaci a ovládání větracího systému. Standard Corner

Návod na instalaci a ovládání větracího systému. Standard Corner Návod na instalaci a ovládání větracího systému inventer iv14-zero Standard Corner Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 07751 Löberschütz 341

Více

Návod na instalaci a ovládání větracího systému inventer iv-smart + Standard Corner Ohio

Návod na instalaci a ovládání větracího systému inventer iv-smart + Standard Corner Ohio Návod na instalaci a ovládání větracího systému inventer iv-smart + Standard Corner Ohio Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 07751 Löberschütz

Více

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Solární fontána

Solární fontána 10032286 Solární fontána Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Pozorně si přečtěte příručku a dodržujte následující rady, abyste předešli poškození přístroje. Jakékoliv selhání způsobené

Více

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP18. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej!

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP18. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP18 Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 VAROVÁNÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená s návodem k obsluze. Zařízení

Více

Návod na instalaci a ovládání větracího systému inventer iv-smart

Návod na instalaci a ovládání větracího systému inventer iv-smart Návod na instalaci a ovládání větracího systému inventer iv-smart Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 07751 Löberschütz 341 01 Horažďovice Tel.:

Více

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE

Prostorová stanice. Návod k obsluze RFV-L. Přeloženo z originálního návodu k obsluze aDE Prostorová stanice Návod k obsluze RFV-L Přeloženo z originálního návodu k obsluze 83009600aDE CS Obsah NEJPRVE SI PŘEČTĚTE...2 SYMBOLY...2 ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ...3 VYLOUČENÍ ZÁRUKY...3 UŽIVATELSKÝ SERVIS...3

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv-smart Corner

Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv-smart Corner Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv-smart Corner Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a 341 01 Horažďovice 07751 Löberschütz

Více

Návod na montáž a údržbu regulátoru ZR11

Návod na montáž a údržbu regulátoru ZR11 inventer jednoduše geniální větrání Návod na montáž a údržbu regulátoru ZR Výhradní zastoupení pro ČR a SR A-INVENT s.r.o. Lipová 000 4 0 Horažďovice Tel: +40 76 8 77 Fax: +40 76 8 58 www.inventer.cz Výrobce

Více

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ 10029182 10029183 Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a věnujte zvýšenou pozornost upozorněním jak předejít vzniknutí

Více

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2 LED ovládání Návod k montáži a použití V 1.2 getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu Obsah 1. Všeobecné pokyny...4 1.1 Bezpečnostní

Více

P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS P340 MANUAL READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS 2 NÁVOD K POUŽITÍ BONECO P340 3 PŘEHLED A NÁZVY DÍLŮ 1 2 3 4 5 1 Přední kryt 2 Předfiltr 3 Filtr A341 4 BONECO P340 5 Ovládací panel s ukazateli 4 OBSAH Přehled

Více

Zahradní solární fontána

Zahradní solární fontána 10031000 Zahradní solární fontána Vážený zákazníku, Blahopřejeme k nákupu tohoto zařízení. Pozorně si přečtěte příručku a dodržujte následující rady, abyste předešli poškození přístroje. Jakékoliv selhání

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BONECO P500

NÁVOD K POUŽITÍ BONECO P500 P500 2 NÁVOD K POUŽITÍ BONECO P500 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, gratulujeme vám k zakoupení přístroje BONECO P500. Vysoce efektivní čistič vzduchu je vybavený trojnásobným filtračním systémem, který zbavuje vzduch

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÁ DATA Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí

Více

Návod k použití ODSAVAČ PAR R-2004, R-2004i

Návod k použití ODSAVAČ PAR R-2004, R-2004i Návod k použití ODSAVAČ PAR R-2004, R-2004i Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Návod k obsluze. testo 610

Návod k obsluze. testo 610 Návod k obsluze testo 610 2 Krátký návod na testo 610 3 Krátký návod na testo 610 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vlhkostní a teplotní senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana)

Více

Návod na instalaci a ovládání větracího systému inventer iv-smart

Návod na instalaci a ovládání větracího systému inventer iv-smart Návod na instalaci a ovládání větracího systému inventer iv-smart Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 07751 Löberschütz 341 01 Horažďovice Tel.:

Více

Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv14r

Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv14r Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv14r Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 341 01 Horažďovice 077 51 Löberschütz Tel:

Více

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP32 / 42. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej!

KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP32 / 42. Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! KOMPRESOROVÁ AUTOCHLADNIČKA ARIE BP32 / 42 Návod k obsluze Pozorně si přečtěte tento návod k obsluze a dodržujte jej! 1 VAROVÁNÍ Zařízení může obsluhovat pouze osoba seznámená s návodem k obsluze odvlhčovače.

Více

Model: CK-I, CF-P, SK-I, SK-P, BK-I, UC-I, SS-P, PT-I

Model: CK-I, CF-P, SK-I, SK-P, BK-I, UC-I, SS-P, PT-I Model: CK-I, CF-P, SK-I, SK-P, BK-I, UC-I, SS-P, PT-I Originální instrukce (CZ) Důležité bezpečnostní instrukce 3 Rozbalení a příprava 4 Připojení k elektrice 4 Spuštění 5 Termostat 6 Rozmrazování 6 Údržba

Více

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze

Odsavač par HSHD 9102. Návod k obsluze Odsavač par HSHD 9102 Návod k obsluze 1 POPIS Odsavač je k dispozici ve filtrační verzi nebo verzi s odtahem. Filtrační verze (Obr. 1A nebo 1B): Odsavač nasává výpary z kuchyně, převede jej přes tukové/

Více

Věžový ventilátor

Věžový ventilátor 10031517 10031518 Věžový ventilátor Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody

Více

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer

CZ Návod k použití Zpěňovač mléka. Milchaufschäumer CZ Návod k použití Zpěňovač mléka Milchaufschäumer Obsah Bezpečnost... 3 Vybalení... 4 Požadavky pro místo instalace... 5 Před prvním použitím... 5 Zpěnění mléka... 5 Horká čokoláda a instantní nápoje...

Více

Návod k použití. odsavač par CTB 6407

Návod k použití. odsavač par CTB 6407 Návod k použití odsavač par CTB 6407 2 Obsah Rady a pokyny 4 Parametry 5 Montáž 6 Obsluha 8 Údržba 9 Ochrana zdraví a životního prostředí Symbol na výrobku nebo na obalu upozorňuje na skutečnost, že materiál

Více

Termostatická vodní lázeň

Termostatická vodní lázeň Termostatická vodní lázeň TVL 004 D Návod k obsluze Výrobce: INGOS s.r.o. K Nouzovu 2090 143 00 Praha 4 Modřany e-mail: pristroje@ingos.cz www: ingos.cz - 1 - Obsah 0. Úvod... 2 1. Technický popis... 2

Více

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení

Více

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz

NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) www.golf-adventure.cz www.vozikynagolf.cz golf-adventure@email.cz NÁVOD K OBSLUZE (GA LCD) 1. 1. SOUČÁSTI BALENÍ 1 x rám golfového vozíku 2 x zadní kolo 1 x baterie + obal + kabely 1 x nabíječka baterie 1 x sada nářadí 2. POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ VOZÍKU 1. Držadlo 2.

Více

Návod na instalaci a údržbu odvětrávacího systému av100 ALD / av100 ALD Plus

Návod na instalaci a údržbu odvětrávacího systému av100 ALD / av100 ALD Plus Návod na instalaci a údržbu odvětrávacího systému av100 ALD / av100 ALD Plus Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 341 01 Horažďovice 077 51 Löberschütz

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka

EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka EVBIKE LCD displeje C961 Uživatelská příručka WWW.EVBIKE.CZ - 1 - Obsah: 1/ INSTALACE 2/ ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 3/ POKROČILÉ NASTAVENÍ 4/ CHYBOVÁ HLÁŠENÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek EVBIKE a věříme,

Více

Dálkové ovládání Návod k použití

Dálkové ovládání Návod k použití Dálkové ovládání Návod k použití Pečlivě si prostudujte tyto pokyny pro bezpečné a správné používání tohoto výrobku. Uchovejte návod pro budoucí použití. 1 Obsah Opatření Popis ovládacích prvků Použití

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

HCV 61, 91 ODSAVAČ PAR

HCV 61, 91 ODSAVAČ PAR HCV 61, 91 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 Spotřebič musí instalovat kvalifikovaný technik v souladu s těmito pokyny. VAROVÁNÍ: nedodržení instalace šroubů nebo upevňovacího zařízení v souladu

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

ST-EK8417. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK8417. Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK8417 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK 0011 Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si

Více

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací

Návod Sonair. přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 1 Návod Sonair přívodní ventilátor se zvýšeným útlumem hluku a účinnou filtrací 2 Přívodní ventilátor Sonair USCHOVEJTE POBLÍŽ PŘÍSTROJE Použití tohoto přístroje není dovoleno osobám, jako například dětem,

Více

Solární okrasná zahradní fontána

Solární okrasná zahradní fontána 10031398 Solární okrasná zahradní fontána Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny k montáži, aby se zabránilo škodám

Více

Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv14r-corner

Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv14r-corner Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv14r-corner Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 341 01 Horažďovice 077 51 Löberschütz

Více

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE

Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 1 budík STAR Vibrační Návod na použití vibračního budíku DYNAMITE 2 Do budíku můžete vložit lithiovou baterie CR2032 (není součástí dodávky), která zajišťuje zálohu nastavení budíku při výpadku síťového

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

Instalační návod. Souprava digitálního tlakoměru BHGP26A1

Instalační návod. Souprava digitálního tlakoměru BHGP26A1 Instalační návod Souprava digitálního tlakoměru BHGP6A BHGP6A Souprava digitálního tlakoměru Instalační návod Obsah Strana Instalace Příslušenství... Instalace... Pracovní postup... Provozní kontrola...

Více

Stropní svítidlo s LED

Stropní svítidlo s LED Stropní svítidlo s LED cs Návod k montáži 100403HB43XIX 2019-03 379 443 Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak

Více

Technická data. Bezpečnostní instrukce

Technická data. Bezpečnostní instrukce 10031918 Čerpadlo Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením

Více

Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv14v-corner

Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv14v-corner Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv14v-corner Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a 341 01 Horažďovice 07751 Löberschütz

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání:

Úvod: Instalace: Používání: Elektrické připojení: Ovládání: Úvod: Pečlivě, prosím, prostudujte tento návod k použití včetně přiložených nákresů s číselnými a abecedními odkazy v textu. Výrobce neručí za případné poškození věci, ublížení na zdraví nebo možnost požáru

Více

OCHLAZOVAČ VZDUCHU R-875

OCHLAZOVAČ VZDUCHU R-875 Návod k použití OCHLAZOVAČ VZDUCHU R-875 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ST-EK0018. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: ST-EK0018 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ

MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ MOBILNÍ KLIMATIZACE Model: YGP20 NÁVOD K POUŽITÍ CZ -1- Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20/50/75/120 R. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20/50/75/120 R CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS R -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Více

Návod k obsluze. testo 606-2

Návod k obsluze. testo 606-2 Návod k obsluze testo 606-2 2 Krátký návod na testo 606-2 3 Krátký návod na testo 606-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Teplotní a vlhkostní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv14r-ohio

Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv14r-ohio Návod na instalaci a údržbu větracího systému inventer iv14r-ohio Výhradní zastoupení pro ČR a SR Výrobce A-INVENT s.r.o. inventer GmbH Lipová 1000 Ortsstraße 4a, 341 01 Horažďovice 077 51 Löberschütz

Více

Decentrální větrací systém Důvěřujte originálu.

Decentrální větrací systém Důvěřujte originálu. www.inventer.cz Decentrální větrací systém Důvěřujte originálu. Důvěřujte originálu Decentrální větrací systémy s pětiletou zárukou inventer se svojí dlouholetou tradicí byl prvním, kdo přišel na trh s

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

Svítidlo LED na vnější stěnu cs

Svítidlo LED na vnější stěnu cs Svítidlo LED na vnější stěnu cs Návod k montáži 86997HB55XVIJSMIT 2016-08 Bezpečnostní pokyny Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento

Více

Chladnička na víno

Chladnička na víno Chladnička na víno 10011580 10032025 Vážený zákazníku, Gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za

Více

Návod k použití ZVLHČOVAČ VZDUCHU R-9501

Návod k použití ZVLHČOVAČ VZDUCHU R-9501 Návod k použití ZVLHČOVAČ VZDUCHU R-9501 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU Netcom100 pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás 22 CZ/PL/HU Obsah Obsah 1 ezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů..........................13 1.1 Použité symboly..............

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií, (zadní strana) 6 Kontakty

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

Návod k používání Czevitrum Lighting elements

Návod k používání Czevitrum Lighting elements Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega

Více

DOMO NÁVOD K POUŽITÍ

DOMO NÁVOD K POUŽITÍ DOMO NÁVOD K POUŽITÍ KOUPELNOVÉ MICA TOPENÍ DO7317M PRODUCT OF Přístroj je během používání horký. Dohlédněte na to, aby byl přívodní kabel položen mimo horké části přístroje a aby přístroj nebyl nijak

Více

KONVEKTOR

KONVEKTOR KONVEKTOR 10011265 10011273 Vážený zákazníku, V první řadě se Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození, prosíme Vás, abyste si pozorně přečetli tento

Více

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze

D 302 Domino. Elektrická varná deska. Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze D 302 Domino Elektrická varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI

Více

Ochlazovač

Ochlazovač Ochlazovač 10032336 10032337 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. za škody způsobené

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ OBSAH PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS SUŠIČKY PŘÍPOJKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ 8 PŘED POUžITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ 1. Rozbalení a kontrola Po vybalení

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba

Obsah. Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba CZ Obsah Ochrana životního prostředí Popis ohřívače nádobí Bezpečnostní zásady Montáž Zabudování Použití ohřívače nádobí Čištění a údržba OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Obalové materiály použité na tento

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model S105 5-Port Desktop Fast Ethernet Switch

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model S105 5-Port Desktop Fast Ethernet Switch UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model S105 5-Port Desktop Fast Ethernet Switch UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

Odvlhčovač vzduchu

Odvlhčovač vzduchu Odvlhčovač vzduchu 10030042 10030043 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám k zakoupení produktu. Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody

Více

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč Návod k montáži a provozu Podružný rozváděč Obsah Obsah 1. Obecné informace... 3 1.1.Použité symboly...3 1.2.Účel použití...3 1.3.Další platné dokumenty...3 2. Přehled norem a předpisů... 4 3. Bezpečnostní

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO

LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO LED WIFI 36D, 100D, 150D DESKOVÉ SVĚTLO Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek FOMEI. Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento manuál. E-mail: sls@fomei.com Webové stránky: www.fomei.com Upozornění

Více