ERSTE S. Výroční zpráva Smíšený fond - otevřený podílový fond. Asset Management !2015!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERSTE S. Výroční zpráva 2015. Smíšený fond - otevřený podílový fond. Asset Management !2015!"

Transkript

1 ERSTE S Asset Management '- Výroční zpráva 2015 Smíšený fond - otevřený podílový fond -!2015!

2 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 ISIN: CZ Typ fondu dle AKAT ČR smíšený Investiční strategie (dle ustanoveni 233 odst. I a 23-1 odst. I zákona č. 240/20I3 Sb. a 42 odst. I písm. a) vyhlášky č. 244/20I3 Sb.) Smíšený fond - otevřený podílový fond LEI: Cílem investiční strategie je dlouhodobé překonávání výnosu českých státních dluhopisů a světových akcií prostřednictvím aktivních změn váhy akcií v portfoliu, měnového složení portfolia a modifikované durace dluhopisové části portfolia. V minoritním zastoupení mohou být do portfolia fondu zařazeny instrumenty s expozicí na korporátní dluhopisy. Podílový fond je řízen s důrazem na celkový dosažený výnos. Cíle je dosahováno především aktivní alokací aktiv (zejména dluhopisy versus akcie), přičemž maximální podíl akcií a investičních nástrojů nesoucích riziko akcií nepřesálme 90 % majetku v podílovém fondu. Podíl akciové složky na portfoliu podílového fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Velikost složky portfolia tvořené státními dluhopisy je cílována v neutrální pozici na 70 % majetku v podílovém fondu. Je aktivně řízena vzhledem k úrokovému riziku především na české a eurové výnosové křivce. Podílový fond při tom podstupuje měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Vzhledem k důrazu na využívání investičních příležitostí je dosahováno vysokého obratu aktiv. Uvedené cíle nepředstavují limity pro omezení a rozložení rizika spojeného s investováním. Benchmark není pro podílový fond stanoven. Podrobný popis investiční strategie je obsažen v článku VI platného statutu fondu. Portfolio manažer fondu Jméno, příjmení, titull);, funkce vykonávanálé k 3I. I2. 20I5 Rok narozeni Tomáš Ondřej, Mgr., CFA portfolio manažer 1973 Kvalifikační předpoklady: vzděláni/obor, odborné kursy/specializace Odborná praxe v oblasti kolektivního investováni (z toho odborná praxe portfolia manažera) Absolvent přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor matematika-geografie; specializace matematická analýza (1996) ~ Makléřská licence, Ministerstvo financí ČR (1997) ~ Chru1ered Financial Analyst Course, CF A Institute, Charlottesville, USA (2004) 18 let (OPF EUROTREND ( ), DYNAMICKÝ MIX FF ( ), GLOBAL STOCKS FF ( ), AKCIOVÝ MIX FF (02/ ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2020 FF (09/ ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2025 FF (09/ ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2030 FF (09/ ), ČS FOND ŽIVOTNÍHO CYKLU 2040 FF (09/ /2009), INSTITUCIONÁLNÍ AKCIOVÝ FF (11 / ), FOND CÍLENÉHO VÝNOSU- od O OSOBNÍ PORTFOLIO 4 (06/ /2012),

3 Obhospodařovatel fondu OPF PLUS (03/ /2012), KONZERVATIVNÍ MIX FF (12/2012- ), VYV ÁŽENÝ MIX FF (12/ ), Smíšený fond (12/ ), Globální akciový FF (10/2014- )) Podílový fond obhospodařuje investiční společnost Erste Asset Management GmbH, a to prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, IČO , se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, Praha 6, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika vznikla v souladu s projektem fúze jako nástupnická účetní jednotka vymezením části závodu ze strany zřizovatele a dne 26. května 2015 byla registrována do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Obhospodařovatel je zapsán v seznamu investičních společností a poboček investičních společností vedeném Českou národní bankou dle ustanovení 596 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Erste Asset Management GmbH, se sídlem Am Belvedere 1, ll 00 Vídeň, Rakouská republika, je investiční společností ve smyslu rakouského zákona o investičních fondech (InvFG 2011). Má právní formu společnosti s ručením omezeným podle rakouského zákona, je subjektem rakouského práva a je registrována u Obchodního soudu ve Vídni pod registračním číslem FN b. Dle notifikačního sdělení ČNB č.j. 2015/031431/CNB/570, ze dne 20. března 2015, vydaného v souladu s článkem 17 směrnice 2009/65/ES a notifikačního sdělení ČNB č.j /031409/CNB/570, ze dne 20. března 2015, vydaného v souladu článkem 33 směrnice 2011 /61/EU, je společnost Erste Asset Management GmbH oprávněna na území České republiky prostřednictvím volného pohybu služeb vykonávat činnosti obhospodařování a administrace investičních fondů. Předchozím obhospodařovatelem podílového fondu byla Investiční společnost České spořitelny, a. s., IČO , se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Od 16. prosince 2009 patřila tato investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Erste Asset Management GmbH, která byla její přímo ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. V rámci dlouhodobé strategie investiční skupiny Erste Asset Management, s cílem posílení kapitálové vybavenosti, zvýšení finanční stability a rozšiřování nabídky produktů koncovým klientům, byl připraven projekt přeshraniční fúze a po jeho schválení statutárními orgány a valnými hromadami zúčastněných společností a regulatorními orgány, dne 18. listopadu 2015 zápisem do rakouského obchodního rejstříku u Obchodního soudu ve Vídni, došlo ke sloučení Investiční společnosti České spořitelny, a.s., s její mateřskou společností Erste Asset Management GmbH. V důsledku fúze Investiční společnost České spořitelny, a.s., zanikla, její práva a povinnosti přešly právním nástupnictvím na společnost Erste Asset Management GmbH a její činnosti obhospodařovatele a administrátora investičních fondů, jejichž domovským státem je Česká republika, jsou nadále zajišťovány prostřednictvím odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika. Depozitář fondu Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a. s., IČO , se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Depozitář je zapsán v seznamu depozitái'ů investičních fondů vedeném Českou národní bankou dle ustanovení 596 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 2

4 Komentář manažera fondu Za celý rok 2015 si globální akciový index připsal mírnou ztrátu ve výši -0,7 %. Pokud ale započítáme dividendy, činil výnos z akcií + 1,7 %. Americký trh měl podobné výkonnosti. Lepší byl výnos z investic v eurozóně, kde index přidal +6, 1 % na cenovém zhodnocení a včetně dividend to bylo 9,4 %. Japonský Nikkei přidal celkově ll,2 % a emerging markets oslabily o -8 % a po započtení dividend -5,9 %. Mezi rozvíjejícími se trhy byly ale velké rozdíly, více než 1 O % ztratily např. brazilské, polské nebo turecké akcie, naopak dobře se vedlo čínským akciím s výnosem 11,2 %. Nízké ceny komodit a slabý růst globální ekonomiky na čele se zpomalující Čínou, klesající zisky firem v USA poprvé od finanční krize a silný dolar byly hlavními příčinami nepříliš uspokojivé výkonnosti akciových trhů po předchozích tučných letech. Významnou roli opět hrály centrální banky a nemalou měrou přispěly k růstu volatility. Rok začal překvapivým uvolněním intervenčního režimu na švýcarském franku a pokračoval únorovým oznámením ECB o stimulačním balíčku pro chřadnoucí ekonomiku eurozóny až po odkládané a nakonec v prosinci realizované první zvýšení úrokových sazeb ze strany amerického FEDu. Význam tohoto kroku, kdy se úroková sazba odlepila od nulových úrovní o pouhých 25 bps, je spíše symbolický a klíčová bude rychlost dalšího zvyšování v období Evropská centrální banka odstartovala nákupy státních dluhopisů a dluhopisů evropských institucí ze sekundárního trhu v objemu zhruba 60 mld. EUR měsíčně. Rozsah nákupů, které mají trvat minimálně do září 2016, byl pro trh překvapením a byl jedním z faktorů příznivého vývoje na evropských burzách. Reálný dopad do ekonomiky se ale příliš neprojevil a na podzim se tak objevily spekulace o dalších impulsech. Jejich oznámení ale bylo pro trh spíše zklamáním. Vývoj na trzích státních dluhopisů byl v loňském roce poměrně volatilní. V prvních měsících roku výnosy klesaly pod vlivem kvantitativního uvolňování, které spustila Evropská centrální banka. Ve druhém čtvrtletí byly trhy poněkud zaskočeny růstem ekonomik a hlavně mírným růstem inflace. To mělo za následek okamžitou změnu trendu a růst výnosů státních dluhopisů. Změna opět přišla na začátku druhého pololetí, kdy se ukázalo, že růst ekonomik v eurozóně bude pouze pozvolný a inflace je minimální. Znovu se také dostala do popředí záclu ana Řecka. Výnosy státních dluhopisů pak pomalu klesaly až do konce roku. Trh českých státních dluhopisů po většinu roku víceméně kopíroval vývoj na zahraničních trzích. Krátký konec výnosové křivky se přitom postupně nořil do záporných hodnot. Ke konci roku se se zápornými výnosy obchodovaly tuzemské státní obligace se splatnostmi až do pěti let. Nejkratší konec křivky se vlivem silné poptávky ze zalu aničí dostal až na hodnoty kolem -0,35 %, výnosy pokladničních poukázek dokonce až na -0,55 %. Česká národní banka po celý rok pokračovala v intervenční politice zahájené v listopadu 2013, v jejímž rámci uměle udržuje slabší korunu vůči euru na hodnotách nad 27,00. Politika centrální banky stále způsobovala nerovnováhu na domácím finančním trhu a nadále tak přinášela negativní efekty pro tuzemské investory. Vysoká poptávka po zajištění a nedostatek eurové likvidity na domácím trhu několikrát během roku vyvolaly prudký nárůst nákladů na zajištění, což se negativně projevilo i na výkonnosti fondů investujících na eurových a dolarových trzích a zajišťujících měnové riziko. Podíl akcií byl převážen v prvním pololetí, ve druhém odpovídal povětšinou neutrální alokaci 30 %. Informace o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 %hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období: 3

5 Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo(+/-) ks tis. Kč ks tis. Kč ks tis. Kč Leden o o o o o o U nor o o Březen o o o o o o Duben o o Květen o o o o o o Cerven o o Cervenec o o o o o o Srpen o o o o o o Září o o o o o o Ríjen o o o o o o Listopad o o o o o o Prosinec o o o o o o CELKEM Poznámky: 1. Nedílnou součástí této výroční zprávy fondu je účetní závěrka sestavená k 31. prosinci Dále je součástí této zprávy zpráva nezávislého auditora zpracovaná dle ustanove1ú 20 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. 2. Informace o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu fondu, ke kterým došlo v průběhu účetního období, jsou uvedeny v části 1. CHARAKTERISTIKA A HLA VNÍ AKTIVITY v příloze k účetní závěrce za rok 2015, která je součástí této zprávy. 3. Investiční společnost neuzavřela s žádnou osobou smlouvu na činnost hlavního podpůrce podílového fondu, dle ustanoveru 85 až 91 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. 4. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko výkyvů aktuální hodnoty podílového listu; rizikový pro fil podílového fondu je vyjádřen především syntetickým ukazatelem (synthetic risk and reward indicator). Syntetický ukazatel odkazuje na velikost kolísání hodnoty podílového listu v minulosti a vyjadl-uje vztah mezi šancí na růst hodnoty investice a rizikem poklesu hodnoty investice. Syntetický ukazatel je investiční společností průběžně přepočítáván, nejaktuálnější informaci o zařazeru fondu do rizikové skupiny lze zjistit ve sdělení klíčových informací a na internetové adrese nebo na internetové adrese distributora Zařazení podílového fondu do příslušné skupiny nemůže být spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje a může se v průběhu času měnit. 5. Informace o kvantitativních omezeruch a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování podílového fondu, a kvantitativru informace o zbytkové splatnosti aktiv a pasiv fondu jsou uvedeny v části 4. ŘÍZENÍ RIZIK a navazujících tabulkách v příloze k účetní závěrce za rok 2015, která je součástí této zprávy. 6. Pro přepočet cizích měn na Kč je použit kurz stanovený ČNB k a uveřejněný v kurzovním lístku č

6 Vývoj hodnoty podílových listů OPF Smíšený fond v roce >U ~...i a.. ns -o s: " o J:

7 Historické výkonnosti podílového fondu Použité údaje se týkají minulosti a výkmmost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Níže uvedený diagram má proto pouze omezenou vypovídací schopnost, pokud jde o budoucí výkonnost podílového fondu. Smíšený fond 2~4, ~ ~~ % % 3.7% 0,7% -1 0% < -2~/ % -30% ~ S vydáváním podílových listů fondu bylo započato v roce 201 O. Do výpočtu historické výkonnosti byly zahrnuty veškeré poplatky a náklady. Výpočet historické výkonnosti spočívá na měně podílových listů - české koruně (CZK). Benclm1ark není pro podílový fond stanoven. 6

8 Struktura investičních nástrojů v majetku FKI (informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky- Veřejný přístup - Metodické informace) Část 1: Cenné papíry Datová oblast: DOF031_11 Majetkové CP v majetku fondu Podíl na Investiční Investiční Celková Celková Celková majetkových Vztah limit Počet ISIN Země limit pořizovací reálná nominální CP vydaných Název cenného papíru k na jednotek, cenného papíru emitenta na majetek cena, hodnota, hodnota, jedním legislativě emitenta ks fondu tis. Kč tis. Kč tis. Kč emitentem či FKI či FKI% ISHARE MSCI JAPAN INDEX FUND US US ,02 ISHARES CORE DAX UCITS ETF (DE: DE DE ,03 ISHARES DJ EURO STOXX 50 IE IE ,03 ISHARES EURO STOXX UCITS ETF C DEOOOAOD8Q07 DE ,33 ISHARES MSCI CANADA INDEX FUNI US US O, 11 ISHARES PLC - IFTSE 100 IE IE ,07 ISHARES SP 500 INDEX FUND (USD) US US ,02 RYDEX SP EQUAL WEIGHT ETF US78355W1 062 US ,06 SPOR TRUST 1 US78462F1030 US ,01 TOP STOCKS CZ CZ ,64

9 Datová oblast: DOF031_12 Dluhové CP v majetku fondu Podíl na Investiční Investiční Celková Celková Celková Vztah Počet dluhových ISIN Země limit limit pořizovací reálná nominální Název cenného papíru k jednotek, CP vydaných cenného papíru emitenta na majetek na cena, hodnota, hodnota, legislativě ks jedním fondu emitenta tis. Kč tis. Kč tis. Kč emitentem,% GOVERNMENT BOND /29/19 czooo CZ ,24 GOVERNMENTBOND2.508~~28 czooo CZ ,06 GOVERNMENT BOND /29/21 CZ CZ ,19 GOVERNMENT BOND 4 04/11/17 CZ CZ ,03 GOVERNMENT BOND /18/18 CZ CZ ,20 GOVERNMENT BOND 5 04/11/19 CZ CZ ,22 GOVERNMENT BOND /25/24 czooo CZ ,02 GOVERNMENT BOND VAR 04/18/23 CZ CZ ,06 GOVERNMENT BOND VAR 07/23/17 CZ CZ O, 17 GOVERNMENT BOND VAR 11/19/27 CZ CZ O, 14 POLAND GOVERN. BOND /15/2 XS PL ,07 POLAND GOVERN.BOND 5 03/23/22 US857524AB80 PL ,08

10 Skladba majetku FKI Část 1: Majetek standardního fondu Datová oblast: DOF032_11 Skladba majetku standardního fondu A B Hodnota, tis. Kč Cenné papíry podle 2/2a) 1 o Finanční deriváty podle 2/2b) 2 o Vklady podle 2/2c) 3 o Majetkové hodnoty podle 2/2d) 4 o Investiční cenné papíry podle 3/1a) bod Investiční cenné papíry podle 3/1a) bod 2 6 o Investiční cenné papíry podle 3/1b) 7 o Investiční cenné papíry podle 3/1c) 8 o Investiční cenné papíry podle 3/1d) 9 o Investiční cenné papíry podle 3/1e) 10 o Nástroje peněžního trhu podle 5 11 o Nástroje peněžního trhu podle 6 12 o Jiné nástroje peněžního trhu podle 9 13 o Cenné papíry podle 10/ Cenné papíry podle 10/ Finanční deriváty podle o Finanční deriváty podle Vklady podle Majetkové hodnoty podle o Nástroje peněžního trhu podle 82/1 20 o Cenné papíry podle 84/1a) 21 o Cenné papíry podle 84/1b) 22 o Finanční deriváty podle o Vklady podle o

11 Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování A 8 Hodnota k Fondový kapitál podílového fondu, tis. Kč k k Počet emitovaných podílových listů, ks k , Fondový kapitál připadající na jeden podílový list, Kč k , k , Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč ,00 Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč 9 31,77 Úplata určená investiční společnost i za obhospodařování podílového fondu, tis. Kč Úplata depozitáři, tis. Kč Náklady na audit, tis. Kč

12 EY Building a better working world ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Podílníkům fondu Smíšený fond- otevřený podílový fond: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky fondu Smíšený fond - otevřený podílový fond, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2015 a výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o fondu Smíšený fond - otevřený podílový fond jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán Erste Asset Management GmbH, pobočka česká republika, je odpo v ědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pa siv fondu Smíšený fond - otevřený podílový fond, k 31. prosinci 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31. prosince 2015 v souladu s českými účetními předpisy. A member firm of Ernst & Young Global Limited Ernst & Young Audit, s.r.o. with its registered office at Na Florenci 2116/15, Prague 1 Nove Mesto, has been incorporated in the Commercial Register admlnistered by the Municipal Court in Prague. Section C, entry no , under ldentiflcatlon No

13 EY Building a better working world Ostatní informace Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika. Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili. Ernst & Young Audit, s.r.o. evidenční č. 401 ~ 07/-d~-~- Roman Hauptflei :C ~: :t?t'~tární :ditor evidenční č března 2016 Praha, česká republika A member flrm of Ernst & Younq Global Umited Ernst & Young Audit, s.r.o. with its reqistered office at Na Florenci 2116/15, Prague 1 Nove Mesto, has been lncorporated in the Commerclal Register adminlstered by the Municipal Court in Praque, Section C. entry no , under ldentification No

14 , v,, v UCETNIZAVERKA sestavená k Obchodní firma: Smíšený fond- otevřený podílový fond Sídlo: Praha 6, Evropská 2690/17 Rozvahový den: Datum sestavení účetní závěrky:

15 Ministerstvo financí České republiky vyhláška č Sb. ze dne 6. listopadu 2002 Obchodní firma Smíšený fond - otevřený podílový fond sídlo: Evropská Praha 6 ROZVAHA k Označ. TEXT řád. Běžné období a b c 1 3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami Ol v tom: a/ splatné na požádání: aa! běžné účty Dluhové cenné papíry 10 I v tom: a/ vydané vládními institucemi ll I Akcie, podílové listy a ostatní podíly ll Ostatní aktiva a/ deriváty dl ostatní aktiva 19 I 465 AKTIV A CELKEM Ostatní pasiva 29 I 490 a/ deriváty cl zúčtování se státním rozpočtem dl ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Emisní ážio Kapitálové fondy Nerozd. zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období PASIV A CELKEM I z toho: Vlastní kapitál I PODROZVAHOVÉ POLOŽKY 50 4 I Pohledávky z pevných termínových operací I bl s měnovými nástroji I Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 60 I I v tom : cenné papíry 61 I I Závazky z pevných termínových operací I bl s měnovými nástroji Minulé období I I I 673 I I Sestaveno dne: I Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví I I (jméno a podpis) I I Osoba odpovědná za účetní I závěrku (jméno a podpis) I I Jana Potočková I Ing. Ilona Hendrychová ~ý

16 Ministerstvo financí České republiky vyhláška č. 50 I Sb. ze dne 6. listopadu 2002 Obchodní firma Smíšený fond -otevřený podílový fond sídlo: Evropská 2690/ Praha 6 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za rok končící Ozoaěeni TEXT Člslo Skutečnost v účetnlm obdob! fádku sledovaném I minulém a b c I I 2 I Výnosy z úroků a podobné výnosy Ol I z toho: a! úroky z dluhových cenných papírů I dl úroky ze složených marží 05 2 I Náklady na úroky a podobné náklady 06 I bl úroky z přijatých marží 08 I I 3 I Výnosy z akcií a podílů I Náklady na poplatky a provize I a! provize a poplatky z obchodů s cennými papíry I I 531 I 169 I bl obhospodařovatelský poplatek cl depozitářský poplatek 13 I 404 I 385 dl ostatní finanční náklady 14 I 465 I Zisk nebo ztráta z finančních operací a! zisk nebo ztráta z operací s cennými papíry bl zisk nebo ztráta z kurzových rozdílů cl zisk nebo ztráta z pevných termínových operací a opcí I Správní náklady v tom: bl ostatní správní náklady: bal audit Rozpuštění oprav. položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním I Daň z příjmů I Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění I Sestaveno dne: I Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví I (jméno a podpis) I Osoba odpovědná za účetní I závěrku (jméno a podpis) I I I Jana Potočková I Ing. Ilona Hendrychová

17 Smíšený fond- otevřený podílový fond Účetní závěrka sestavená k v, PRILOHA k účetní závěrce za rok

18 Smíšený fond- otevřený podílový fond Účetní závěrka sestavená k CHARAKTERISTIKA A HLA VNÍ AKTIVITY Založení a charakteristika společnosti Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond - otevřený podílový fond, (dále jen "Fond" nebo "Smíšený fond OPF") je účetní jednotka bez právní subjektivity, zřízená Investiční společností České spořitelny, a. s. (dále jen "Investiční společnost") v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Na základě žádosti Investiční společnosti ČNB schválila vytvoření fondu s názvem Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond - otevřený podílový fond. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne O. Činnost Fond zahájil dne Česká národní banka, na základě žádosti Investiční společnosti ze dne , udělila podle 355 odst. 1 Zákona o investičních společnostech Investiční společnosti Gako zanikající společnosti) dne povolení k fúzi se společností Erste Asset Management GmbH, a to podle projektu fúze schváleného statutárními orgány obou zúčastněných společností dne , k rozhodnému dni sloučení Zápis do výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze byl proveden Fúze nabyla účinnosti po zápisu do rakouského obchodního rejstříku dne 18. ll V důsledku fúze přešla od rozhodného dne, tj , všechna práva a povinnosti Investiční společnosti České spořitelny na společnost Erste Asset Management GmbH, která po fúzi v České republice provozuje činnost prostřednictvím svého odštěpného závodu: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika (dále "EAM"). Depozitářem Fondu je na základě uzavřené smlouvy Česká spořitelna, a. s. Fond je spravován EAM, která je dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen "Zákon") zodpovědná za obhospodařování majetku ve Fondu. Obhospodařováním majetku se rozumí správa majetku a nakládání s ním. Fond je standardním fondem podle Zákona, který splňuje požadavky práva Evropských společenství. Podle klasifikace, závazné pro členy Asociace pro kapitálový trh České republiky ("AKA T") ke dni schválení statutu, je možno pro Fond použít označení smíšený fond. Sídlo společnosti Smíšený fond - otevřený podílový fond Praha 6, Evropská 2690/17 3

19 Smíšený fond- otevřený podílový fond Účetní závěrka sestavená k Rozhodující předmět činnosti Fond je souborem majetku, který náleží všem podílníkům, a to v poměru podle vlastněných podílových listů. Je svěřen EAM do obhospodařování a tvoří samostatnou majetkovou podstatu, oddělenou od hospodaření s majetkem EAM a od majetkové podstaty ostatních fondů EAM obhospodařovaných. Fond není právnickou osobou. EAMjej obhospodařuje svým jménem a na účet podílníků. EAM shromažďuje vydáváním podílových listů peněžní prostředky fyzických i právnických osob pro Fond za účelem jejich kolektivního investování na tuzemských a zahraničních finančních trzích. Počet vydávaných podílových listů ani doba, na kterou je Fond vytvořen, nejsou omezeny. EAM si však vyhrazuje právo vydávání podílových listů dočasně pozastavit nejdéle na 3 měsíce v souladu se Zákonem. EAM se zavazuje vyplatit částku za odkoupený podílový list bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů od data, ke kterému prostřednictvím České spořitelny obdržela žádost o jeho odkoupení, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů. Všechny podílové listy mají stejnou jmenovitou hodnotu 1 000,- Kč. Podílové listy Fondu jsou nabízeny v České republice a případně i v jiných členských státech Evropské unie. Zaměření Fondu Cílem investiční politiky je dlouhodobé překonávání výnosu českých státních dluhopisů a světových akcií prostřednictvím aktivních změn váhy akcií v portfoliu, měnového složení pmifolia a modifikované durace dluhopisové části p01ifolia. V minoritním zastoupení mohou být do portfolia Fondu zařazeny instrumenty s expozicí na korporátní dluhopisy. Fond je řízen s důrazem na celkový dosažený výnos. Cíle je dosahováno především aktivní alokací aktiv (zejména dluhopisy versus akcie), přičemž maximální podíl akcií a investičních nástrojů nesoucích riziko akcií nepřesáhne 90 % majetku ve Fondu. Podíl akciové složky na portfoliu Fondu je aktivně řízen, taktéž její regionální a sektorová skladba je aktivně řízena. Velikost složky portfolia tvořené státními dluhopisy je cílována v neutrální pozici na 60 % majetku ve Fondu. Je aktivně řízena vzhledem k úrokovému riziku především na české a eurové výnosové křivce. Fond při tom podstupuje měnové riziko vyplývající z investic do lokálních měn. Toto riziko je aktivně řízeno pomocí dostupných zajišťovacích instrumentů. Vzhledem k důrazu na využívání investičních příležitostí je dosahováno vysokého obratu aktiv. Uvedené cíle nepředstavují limity pro omezení a rozložení rizika spojeného s investováním. Fond může investovat i do cenných papírů fondů kolektivního investování, pokud takovýto fond kolektivního investování investuje do stejných druhů majetku, rozkládá riziko spojené s investováním a splňuje i další požadavky stanovené Zákonem. Pro efektivní obhospodařování majetku Fondu může EAM používat finanční deriváty. Do portfolia Fondu mohou být nakupovány i jiné investiční pro kolektivní investování standardního fondu Zákonem. instrumenty povolené 4

20 Smíšený fond- otevřený podílový fond Účetní závěrka sestavená k Limity Fondu jsou dodržovány na základě Zákona, případně jsou v souladu se Zákonem upraveny ve statutu Fondu. Pro efektivní obhospodařování majetku ve Fondu muze EAM používat finanční deriváty. Efektivním obhospodařováním majetku se rozumí realizace operací za účelem snížení rizika, za účelem snížení nákladů, nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro Fond za předpokladu, že podstupované riziko je prokazatelně nízké. Expozice z těchto operací musí být vždy plně kryta majetkem Fondu tak, aby bylo možno vždy dostát závazkům z těchto operací. Zásady hospodaření Hospodářský výsledek vzniká jako rozdíl mezi výnosy a náklady souvisejícími s obhospodařováním majetku Fondu. Vytvářený zisk je v plném rozsahu používán jako zdroj pro výplatu podílů na zisku. Pokud hospodaření EAM s majetkem Fondu skončí ztrátou, použije se ke krytí ztráty Fond reinvestic, vytvořený ze zisku minulých let. Nestačí-li, musí být ztráta kryta snížením Kapitálového fondu Fondu. Při obhospodařování majetku ve Fondu nesmí být uzav1rany smlouvy o prodeji investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování a finančních derivátů, které v okamžiku uzavření smlouvy nejsou v majetku Fondu. Fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců, a to do výše 1 O % hodnoty svého majetku. ( 26 Nařízení vlády 243/2013 o invest. investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen" Nařízení vlády 243/2013"). Majetek Fondu nesmí být použit k poskytnutí půjčky, úvěru, daru, zajištění závazku třetí osoby nebo k úhradě závazku, který nesouvisí s jeho obhospodařováním dle 27 Nařízení vlády 243/2013. Výplata podílů na zisku Jako zdroj pro výplatu podílů na zisku se používá 100 % vytvořeného účetního zisku Fondu po zdanění. V případě, že by částka zisku k výplatě měla být vyšší, než by odpovídalo částce rovnající se 4,5 %vlastního kapitálu Fondu k předcházejícího účetní období, než za které je zisk vyplácen, stanoví se částka zisku k výplatě nižší, tak aby byla rovna těmto 4,5 %. Podíly na zisku jsou vypláceny jedenkrát ročně. Rozhodným datem pro výplatu podílů na zisku je poslední den měsíce února roku následujícího po roce, za který jsou podíly na zisku vypláceny. Datem zahájení výplaty podílů na zisku za uplynulý finanční rok je 31. březen následujícího roku, pokud došlo ke schválení řádné účetní závěrky Fondu auditorem. V případě, že toto datum nepřipadá na pracovní den, posouvá se na nejbližší následující pracovní den. 5

21 Smíšený fond- otevřený podílový fond Účetní závěrka sestavená k Každý podílník má právo zvolit si způsob vypořádání vyplácené částky podílu na zisku buď jejím zasláním na jím určený bankovní účet, nebo její přeměnou na další podílové listy Fondu. Vyplácení podílů na zisku v hotovosti se neprovádí. Rozhodnutí podílníka je uvedeno v pokynu k obstarání výplaty podílu na zisku. Změnu čísla účtu a změnu rozhodnutí podílníka o způsobu výplaty podílu na zisku je možné provést novým pokynem k obstarání výplaty podílů na zisku, podaným před rozhodným datem pro výplatu podílů na zisku. Pokud je v pokynu k obstarání výplaty podílu na zisku předem dohodnuta přeměna vyplácených podílů na zisku na další podílové listy Fondu (reinvestice podílů na zisku), pak se má za to, že reinvestované peněžní prostředky byly připsány na běžný účet vedený pro Fond v den zahájení výplaty podílů na zisku. Nárok na výplatu podílu na zisku se podle obchodního zákoníku promlčuje ve čtyřleté promlčecí lhůtě ode dne splatnosti. Po uplynutí čtyřleté promlčecí lhůty budou nevyplacené podíly na zisku použity jako další zdroj pro výplatu podílů na zisku za běžný finanční rok. Změna statutu Fondu Ke dni byl v Klíčových informacích pro investory uveřejněn údaj o výkonnosti podílového fondu za rok 2015 a k 5. února 2015 byl informacích pro uveřejněn údaj o výkonnosti podílového fondu za rok (Podle článku 23 odst. 3 Nařízení Komise EU č. 583/2010 musí být výkonnosti v Klíčových informacích pro investory aktualizovány do 35 dnů od konce předcházejícího kalendářního roku.) Představenstvo Investiční společnosti schválilo dne změnu ve statutu podílového fondu související s přizpůsobením jeho textu novele zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, provedené zákonem č. 336/2014 Sb. Dále představenstvo schválilo změny ve statutu související s aktualizací seznamu obhospodařovaných fondů a s aktualizací údajů v přílohách statutu. Představenstvo Investiční společnosti České spořitelny, a. s., stanovilo účinnost změněného znění statutu ode dne K tomuto datu došlo i k aktualizaci klíčových informací pro investory. Tyto změny statutu, vyvolané změnou právní úpravy a aktualizací údajů ve statutu uvedených, nepodléhali podle 529 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech předchozímu souhlasu ČNB. S aktualizovaným zněním statutu a klíčových informací pro investory se mohli podílníci ode dne seznámit na internetové adrese na pobočkách České spořitelny, a. s. a v sídle EAM (resp. Investiční společnosti). 6

22 Smíšený fond- otevřený podílový fond Účetní závěrka sestavená k Představenstvo Investiční společnosti schválilo dne aktualizační změny statutu podílového fondu, souvisejlcl se změnou jeho obhospodařovatele a administrátora z Investiční společnosti České spořitelny, a. s. (ISČS) na Erste Asset Management GmbH (EAM). Zejména se jednalo o vypuštění názvu "Investiční společnost České spořitelny, a. s." z označení podílového fondu a o úpravu znění článku IV statutu, spočívající v možnosti svěřit oceňování případných méně likvidních aktiv některé z kvalifikovaných a nezávislých agentur. Termínu nabytí účinnosti všech přijatých změn statutu byl stanoven ke dni změny obhospodařovatele podílového fondu, danému dnem zápisu fúze ISČS- EAM do rakouského obchodního rejstříku. K tomuto zápisu pak došlo dne 18. ll Protože k přeshraniční fúzi ISČS- EAM a ke změně obhospodařovatele podílového fondu již udělila předchozí souhlas Česká národní banka, nepodléhaly již v této souvislosti představenstvem Investiční společnosti přijaté změny statutu dalšímu schválení Českou národní bankou. S aktualizovaným zněním statutu a klíčových informací pro investory se mohli podílníci ode dne 19. ll seznámit na internetové adrese na pobočkách České spořitelny, a. s., a v sídle EAM. Na základě nabytí účinnosti fúze došlo ke zmene názvu fondu na Smíšený fond - otevřený podílový fond (dále jen "Fond" nebo "Smíšený OPF"). 7

23 Smíšený fond- otevřený podílový fond Účetní závěrka sestavená k VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, příslušnými platnými nařízeními, vyhláškami a vnitřními normami v souladu a v rozsahu stanoveném Vyhláškou Ministerstva financí České republiky 501 /2002 Sb., ze dne 6. ll ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce a Českými účetními standardy pro finanční instituce, kterými se stanoví základní postupy účtování. Příslušné údaje vykazované za předcházející účetní období JSOU vykázány v podmínkách roku, za který se účetní závěrka sestavuje. Fond je povinen dodržovat regulační požadavky Zákona. Sestavená účetní závěrka vychází z principu časového rozlišení, kdy transakce a další skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, se kterým věcně i časově souvisejí. Respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce. Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby EAM prováděla odhady, které mají vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledkú lišit. V důsledku zvýšené volatility od počátku globální finanční krize může být Fond vystaven vyššímu riziku, zejména ve vztahu k nejistotě spojené s možným snížením hodnoty aktiv a budoucímu vývoji na trhu. Účetní závěrka je sestavena na základě současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu sestavení účetní závěrky. Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. Údaje ve výkazech a v příloze jsou uvedeny v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 8

24 Smíšený fond- otevřený podílový fond Účetní závěrka sestavená k UPLATNĚNÉ ÚČETNÍ METODY Okamžik uskutečnění účetního případu Fond účtuje o prodeji a nákupu cenných papírů v okamžiku uzavření smlouvy (tzv. trade date) v případě, že doba mezi uzavřením smlouvy a plněním závazku z této smlouvy není delší než doba obvyklá. Za okamžik uskutečnění účetního případu se v případě smluv o derivátech považuje: a) okamžik, kdy byla uzavřena příslušná smlouva, b) okamžik, kdy došlo k plnění na základě příslušné smlouvy. Dále je okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, den provedení platby, den, ve kterém dojde k nabytí nebo zániku vlastnictví, popř. práv k cizím věcem, ke vzniku pohledávky a závazku, jejich změně nebo zániku, k pohybu majetku uvnitř účetní jednotky a k dalším skutečnostem, které jsou předmětem účetnictví a které nastaly, popř., o nichž jsou k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující, nebo které vyplývají z vnitřních podmínek účetní jednotky anebo ze zvláštních předpisů. Cenné papíry V souladu se strategií Fondu jsou všechny cenné papíry klasifikovány jako cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Cenné papíry se během účetního období přeceňují na reálnou hodnotu denně dle 196 Zákona. V účetnictví Fondu jsou cenné papíry oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů. Při stanovení reálné hodnoty cenných papírů z investiční činnosti fondu kolektivního investování se postupuje podle mezinárodních účetních standardů s tím, že pro stanovení reálné hodnoty dluhopisu je použita průměrná cena mezi nejlepší závaznou nabídkou a poptávkou (MlD- středová cena). Cenné papíry jsou dle Vyhlášky oceněny cenou uvedenou na veřejném trhu, která je případně upravena dle pravidel zakotvených ve Vyhlášce. Není-li k dispozici tržní cena, je použita hodnota vypočtená dle oceňovacích modelů založených na diskontování budoucích cash flow dle výnosové křivky vypočtené s využitím systému Reuters a Kondor+. Cenné papíry jsou při prvotním zachycení oceněny pořizovací cenou s použitím metody váženého aritmetického průměru. Její součástí jsou přímé transakční náklady spojené s pořízením cenných papírů. Kapitálové zisky a ztráty jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v položce Zisk nebo ztráta z finančních operací. Časové rozlišení úroků vztahující se k aktivům bylo zahrnuto do celkových zůstatkú těchto aktiv. 9

25 Smíšený fond - otevřený podílový fond Účetní závěrka sestavená k Pohledávky a závazky Fond účtuje o pohledávkách vzniklých při obchodování s cennými papíry a o ostatních provozních pohledávkách v nominální hodnotě, o pohledávkách z kladné reálné hodnoty derivátů v hodnotě k rozvahovému dni. Dle zásady opatrnosti jsou vytvářeny opravné položky podle věkové struktury pohledávek. Fond účtuje o závazcích vzniklých při obchodování s cennými papíry a o provozních závazcích v nominální hodnotě, o závazcích ze záporné reálné hodnoty derivátů v hodnotě k rozvahovému dni. Finanční deriváty a zajišťovací operace Fond v rámci své činnosti vstupuje do zajišťovacích kontraktů s finančními deriváty. Fond používá finanční deriváty k zajištění úrokového a měnového rizika, kterému je vystaven v důsledku operací na finančních trzích. U zajišťovacích derivátů je použita metoda zajištění reálné hodnoty. Kritéria Fondu, která musejí být splněna, aby mohlo být o derivátu účtováno jako o zajišťovacím, jsou následující: - Fond má vypracovanou strategii v oblasti řízení rizik, - na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován, dokumentace obsahuje identifikace zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů, vymezení rizika, které je předmětem zajištění, přístup ke zjišťování, zda je zajištění efektivní, - zajištění je efektivní, tzn., že v jeho průběhu jsou změny reálných hodnot nebo peněžní toky zajišťovaných a zajišťovacích nástrojů téměř vyrovnány a toto vyrovnání je v rozmezí 80%- 125 %. Nominální hodnoty finančních derivátů jsou zachyceny v podrozvaze. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajišťovací (viz výše) jsou zachyceny na účtech nákladů nebo výnosů. Na stejné účty nákladů nebo výnosů, kde jsou zachyceny rozdíly z přecenění zajišťovaného nástroje, jsou účtovány i změny reálných hodnot zajišťovacích derivátů, které odpovídají zajišťovanému riziku. Všechny finanční deriváty jsou vykazovány jako aktiva v případě kladné reálné hodnoty a jako pasiva v případě záporné reálné hodnoty. Reálná hodnota derivátů je vypočtena na základě oceňovacích modelů. Derivát, který není označen za sjednaný za účelem zajištění, je označován jako derivát k obchodování. Tyto deriváty jsou oceňovány denně reálnou hodnotou a oceňovací rozdíly se vykazují na účtech nákladů a výnosů z derivátů. V některých případech může být derivát součástí složeného finančního nástroje, který zahrnuje jak hostitelský nástroj, tak i derivát. Fond v souladu s platnými předpisy účtuje o změnách majetku a závazků z titulu změn kurzů nebo cen cenných papírů nebo změn devizových kurzů prostřednictvím účtů nákladú a v ý nosů. Vzhledem k tomu, že majetek Fondu je oce11ován reálnou hodnotou a změny reálných hodnot jsou vykázány na účtech nákladů a výnosú z derivátú, vložené deriváty nebyly oddělovány. 10

26 Smíšený fond- otevřený podílový fond Účetní závěrka sestavená k Daň z příjmů Podle platných daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob pro podílové fondy 5 %. Odložená daň Odložená daň se vykazuje ze všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody. Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti. Přepočty cizích měn Pro přepočet cizích měn je používán kurz devizového trhu vyhlašovaný ČNB platný k danému dni. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítána stejným způsobem. Kurzové rozdíly vzniklé denním přeceňováním majetku a závazků účtovaných v cizích měnách se účtují na účty nákladů nebo výnosů. Kapitálové fondy Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě denně stanovované prodejní ceny. Emisní ážio Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu. Výnosové a nákladové úroky a výnosy z dividend Výnosové a nákladové úroky jsou vykazovány na akruálním principu. Dividendové výnosy jsou účtovány k datu účinnosti nároku na jejich výplatu (datum exdividend). Dividendové výnosy z tuzemských cenných papírů jsou zachyceny po odpočtu srážkové daně. Dividendové výnosy ze zahraničních cenných papírů jsou zachyceny před odpočtem srážkové daně. Dai1 ze zahraničních dividend je vykázána v bodě Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. 11

27 Smíšený fond -otevřený podílový fond Účetní závěrka sestavená k V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 12

28 Smíšený fond- otevřený podílový fond Účetní závěrka sestavená k ŘÍZENÍ RIZIK Úvěrové riziko V souladu se statutem a investiční strategií stanovuje EAM pravidla a postupy pro výběr investičních instrumentů tak, aby celkový kreditní profil alokovaných investic odpovídal charakteru Fondu. Nové typy instrumentů jsou jednotlivě posuzovány a v případě vhodnosti schvalovány útvarem risk managementu včetně specifikace limitů pro pozice v takových instrumentech. Důraz je kladen na přiměřenou ratingovou strukturu a na diverzifikaci portfolia (především u úrokových portfolií, resp. úrokové části portfolia Fondu). Tržní riziko Fond používá celou řadu nástrojů pro omezování rizikové expozice portfolia, přičemž významná pozornost je věnována tržním rizikům. Fond podléhá, kromě zákonných omezení, také souboru interních limitů, které přímo ovlivňují cizoměnovou rizikovou expozici, úrokovou rizikovou expozici (pásmo modifikované durace, ve kterém se Fond pohybuje), případně i akciovou alokaci na jednotlivých trzích dle jejich volatility, ratingovou strukturu portfolií (viz výše), popř. další charakteristiky Fondu. Příslušné limity jsou aplikovány adekvátně povaze Fondu. V případě nákupu instrumentů nového typu, jsou tyto instrumenty předem analyzovány nejen z hlediska úvěrového rizika, ale i z hlediska tržního rizika, které mohou vnést do portfolia, popř. které mohou napomoci z portfolia eliminovat, na základě čehož je posouzena jejich vhodnost, popř. přijatelný podíl v portfoliu. Tržní rizikovost fondu je měřena hodnotou Value at Risk (dále jen "VaR"). VaR je pro Fondy EAM počítán úsekem Centrální řízení rizik České spořitelny metodou historické simulace v nadstavbovém systému K+ K var. Níže jsou v procentech uvedeny relativní měsíční tržních rizik: hodnoty VaR pro jednotlivé typy k Průměrn~ VaR Globální VaR 3,36% 3,00% Cizoměnový VaR 0,51% 0,46% Úrokový VaR 0,44% 0,54% Akciový VaR 3,2T% 2,92% k Průměrn~ VaR Globální VaR 2,62% 3,14% Cizoměnový VaR 0,27% 0,31% Úrokový VaR 0,61% 0,63% Akciový VaR 2,65% 3,04% Průměrný VaR je počítán jako průměr denních VaR v daném roce. 13

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014

Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 Výroční zpráva fondu kvalifikovaných investorů za rok 2014 (dle ustanovení 290 odst. 1 a 291 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Globální akciový FF otevřený podílový fond

Globální akciový FF otevřený podílový fond Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Globální akciový FF otevřený podílový

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

STATUT. Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond

STATUT. Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond STATUT - otevřený podílový fond (speciální fond kolektivního investování) OBSAH Vymezení pojmů. strana 2 Článek I Základní údaje. strana 5 Článek II Obhospodařovatel..... strana 6 Článek III Administrátor

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2007

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2007 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2007 (dle ustanovení 5 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Dne 27. 7. 2007 Česká národní banka udělila

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

GLOBAL STOCKS FF otevřený podílový fond

GLOBAL STOCKS FF otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) GLOBAL STOCKS FF otevřený

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Smíšený fond otevřený

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD

Poslední aktualizace 25.5.2009 Platný od 22.1.2009. ČR statut FKD STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních

Více

Jan Jínek portfolio manažer

Jan Jínek portfolio manažer Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond

Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Privátní portfolio konzervativní

Více

YOU INVEST solid otevřený podílový fond

YOU INVEST solid otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) YOU INVEST solid otevřený

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 ZPRAVODAJ Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 Nový ESPA ČS zajištěný fond 7 Co jsou to profilové fondy? Vybereme Vám Investiční profil přesně podle Vašich potřeb INFOLINKA: 800 207 207 ESPA ČS zajištěný

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond flexibilního růstu, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období končící 30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474871 Jmenovitá hodnota podílového listu:

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

STATUT. (úplné znění)

STATUT. (úplné znění) STATUT Pioneer zajištěný fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008)

veřejný, otevřený evropský podílový fond 25. srpna 2008 (číslo povolení PSZÁF: PSZÁF III/110.693/2008) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Balancovaný Fond GE

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2015 - GE Money Chráněný Fond Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace

Více

Privátní portfolio dynamické dluhopisy otevřený podílový fond

Privátní portfolio dynamické dluhopisy otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Privátní portfolio dynamické

Více

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. STATUT WOOD & Company Dluhopisový fond otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. červenec 2014 OBSAH Vymezení pojmů... 1 Část I.... 3 Obecné náležitosti Statutu... 3 1. Fond kvalifikovaných

Více

LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond

LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) LIKVIDITNÍ FOND otevřený podílový fond

Více

Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2013

Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2013 Pololetní zpráva Realita nemovitostního otevřeného podílového fondu, WMS investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. červnu 2013 a) Název podílového fondu a ISIN Realita nemovitostní otevřený podílový

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474038 Jmenovitá hodnota podílového

Více

DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond

DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) DLUHOPISOVÝ FOND otevřený podílový fond

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: Právní forma: Domovní správa Prostějov, s.r.o. Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov společnost s ručením omezeným

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. STATUT 1 Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT. Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT Pioneer zajištěný fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond optimálního rozložení, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474731 Jmenovitá hodnota podílového

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů Tisková zpráva 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group zaznamenala

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Výroční zpráva 2013 Artesa, spořitelní družstvo 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Obsah SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE... 5 REGULATORNÍ KAPITÁL DLE PRAVIDEL ČESKÉ

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

STATUT. Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

STATUT. Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond americké prosperity, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2. FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.1 NÁZEV FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.2 DEN VZNIKU

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

AKCIOVÝ MIX FF otevřený podílový fond

AKCIOVÝ MIX FF otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) AKCIOVÝ MIX FF otevřený

Více

VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond

VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2008

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2008 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2008 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 35 588 30 007 31 818 22 770 2005 2006 2007 2008 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017

otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2017 Pololetní zpráva fondu za období 13. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN kapitalizační třída A1: CZ0008475027 Jmenovitá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - GE Money Konzervativní Fond Obsah I. Zpráva nezávislého auditora o výroční zprávě II. Výroční zpráva III. Zpráva nezávislého auditora o účetní závěrce IV. Účetní závěrka Rozvaha Výkaz

Více

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 ÚVOD Vážení přátelé, jistě jste postřehli změnu designu Zpravodaje. Tato změna je změnou pouze optickou, takže ve Zpravodaji i nadále naleznete Vám dobře známé koláčové grafy

Více

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014

Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 Pololetní zpráva speciálního fondu fondů za období I. - VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti:

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti:

STATUT. Fond globálních značek, otevřený podílový fond. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Kontaktní informace - sídlo společnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Na Pankráci

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

REICO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2006

REICO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2006 REICO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2006 Obsah 2 Základní údaje o společnosti 3 Náležitosti výroční zprávy 7 Údaje o významných skutečnostech 8 Zpráva o podnikatelské činnosti

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. PRODEJNÍ PROSPEKT PODÍLOVÉHO FONDU Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Prodejní prospekt podílového fondu se může během smluvního vztahu mezi správcovskou společností a podílníkem

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/

OBSAH. C-QUADRAT Strategie AMI (T) CZK. Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ MĚSÍČNÍ ZPRÁVA DUBEN 2016 C-QUADRAT Strategie OBSAH C-QUADRAT Strategie Všeobecné produktové informace Vývoj fondu a ukazatele Simulovaný a skutečný vývoj fondu a ukazatele/ Vývoj pravidelné investice

Více

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut

KB Ametyst 5. Zjednodušený Statut KB Ametyst 5 Zjednodušený Statut OBSAH Zjednodušený Statut 3 Část A statutární údaje 3 Stručná prezentace 3 Informace o investicích a správě 3 Klasifikace 3 Záruka 3 SKIPCP jiné SKIPCP 3 Cíl správy 4 Popis

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

PROSPEKT A EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ

PROSPEKT A EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ PROSPEKT A EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ VIG RE zajišťovna, a.s. Dluhopisy VIG RE Zero Bond/2014 s výnosem ve výši rozdílu mezi jmenovitou hodnotou a jejich nižším emisním kurzem v celkové předpokládané jmenovité

Více

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v

Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v Mìsíèní zpráva klientùm Razantní snížení úrokových sazeb a další slabá data z reálné ekonomiky Zmìna akcionáøské struktury u ECM Realitní trhy ruku v ruce s akciovými Chladné poèasí žene ceny obilovin

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

PRODEJNÍ PROSPEKT. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň. Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) PRODEJNÍ PROSPEKT CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success absolute (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech) Tento prodejní prospekt byl vydán v březnu 2007 ve shodě se stanovami

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio konzervativní dluhopisy otevřený podílový fond Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. - VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Rok 2014 znamenal pro ČSAD Uherské Hradiště další úspěšné období, ve kterém došlo jak k dalšímu rozvoji společnosti, tak bylo dosaženo výborných hospodářských

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

ZHODNOCUJEME INVESTICE

ZHODNOCUJEME INVESTICE Proti všeobecnému trendu rostl v roce 2012 zájem o zajištěné fondy ČP INVEST. Jejich celková aktiva přesáhla 7 mld. Kč. ZHODNOCUJEME INVESTICE ČP INVEST patří mezi pětici největších zprostředkovatelů podílových

Více

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA Výrazná tvorba nových pracovních míst Čeká se růst ekonomiky 2,5% v 2016 Dle FEDu: rizika z Číny na ekonomiku

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více