Výsledky 41. ročník školního kola Olympiády z českého jazyka 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky 41. ročník školního kola Olympiády z českého jazyka 2014/2015"

Transkript

1 Ročník XVIII, 1/2015, školní rok 2014/2015 Leden 2015 Vydávání výpisu vysvědčení a pololetní prázdniny Výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2014/2015 bude vydán 29. ledna Pololetní prázdniny jsou stanoveny na pátek Výsledky 41. ročník školního kola Olympiády z českého jazyka 2014/ prosince 2014 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády z českého jazyka. Zúčastnilo se ho 7 žáků osmého a devátého ročníku. Olympiáda byla rozdělena na dvě vcelku náročné části. V první části žáci řešili šest úkolů, které se týkaly vysvětlování slov a slovních spojení, dále přiřazování vhodných podstatných jmen k přídavným jménům, vyhledávání jednoznačných a mnohoznačných slov, tvoření správných předpon ke slovům a odstraňování nedostatků ve větách a souvětích. Druhou část olympiády tvořila slohová práce na téma Pohled z okna. Celkem mohli žáci získat 32 bodů. Pořadí Jméno a příjmení Ročník Počet bodů 1. Eva Juhaňáková Jiří Macháň Nela Wiesnerová Markéta Dohnalová Jan Šurin Tomáš Šurin Michaela Kundrátová Všem soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Soutěžící umístění na stupních vítězů obdrželi diplom a věcné ceny. Mgr. Olga Garzinová, učitelka Čj O poklad strýca Juráša 15. ledna 2015 proběhlo v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí okrskové kolo autorské literární soutěže O poklad strýca Juráša. Naši školu zastupovalo 15 žáků z prvního i druhého stupně. A výsledky? Třetí místo získal Jan Holec z 6. ročníku, 2. místo Markéta Dohnalová z 8. ročníku a 1. místo Pavlína Dohnalová ze 7. ročníku. Všechny tři práce byly z kategorie poezie. Děkujeme žákům za účast v soutěži, umístěným blahopřejeme a zároveň přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které by se mělo uskutečnit na jaře. Mgr. Olga Garzinová, učitelka Čj

2 Vánoční besídka se vydařila 19. prosince 2014 jsme přivítali rodiče žáků naší školy, bývalé žáky a širokou veřejnost ve školní jídelně při tradiční Vánoční besídce. Do programu se zapojily všechny ročníky. Vystoupení zahájili deváťáci tanečním číslem. Pak dvojice Nela Wiesnerová a David Chrenko přivítali všechny přítomné hosty a už se střídalo jedno vystoupení za druhým: Pěvecké vystoupení dětí ze 4. a 5. ročníku (Půlnoční Prosinec V blbým věku), Vánoční pohádka prvňáků Malí čertíci, Televizní koniny s Davidem Korečkem, Kateřinou Hlavicovou a Josefem Kuběnou, Taneční vystoupení žáků 3. ročníku Gummy bear, Pohádka Jak se vánočka nechala pojistit proti připálení, kterou předvedly děti z 2. ročníku, Telettubies v podání Adama Hrabovského, Josefa Kuběji a Jana Šurina, Taneční vystoupení děvčat ze 3. a 4. ročníku One Direction, Pohádka Popeluška v podání sedmáků, Předpověď počasí od Evy Juhaňákové, Taneční číslo čtvrťáků a páťáků Justin Bieber, Kristýna Pavlíčková a její rychlý recept, Taneční souboj žáků 8. ročníku, Pásmo říkadel a písniček žáků 6. ročníku a jejich zpěv písně Z betléma se ozývá. Poté už jen rozloučení a vánoční přání. Odměnou všem vystupujícím byl naplněný sál, potlesk, dobrá nálada a radost. Chtěl bych poděkovat účinkujícím, moderátorům besídky, deváťákům, kteří pomáhali s organizací, a také všem vyučujícím, dále pak sedmákům a Mgr. Radce Macháňové za skvělé perníčky. Všichni jste udělali obrovský kus práce. V neposlední řadě děkuji také všem rodičům a široké veřejnosti za to, že si udělali čas a přišli se podívat. Navíc jsme jako dobrovolné vstupné vybrali částku Kč. Peníze využijeme pravděpodobně na nákup sportovních a výtvarných potřeb. Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy

3 Usnesení Školské rady ZŠ Loučka ze dne Školská rada bere na vědomí: Připomínky k zapojení žáků do dění školy formou Žákovského parlamentu Připomínky ke kvalitě www stránek školy a Informátoru ZŠ projedná předseda ŠR Informace k zjednodušení komunikace mezi třídními učiteli a rodiči žáků Stížnost rodičů na kvalitu výuky Aj a odpověď na ni ŠR pověřuje předsedu v této věci dále jednat Školská rada schvaluje: Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Dodatky ke školnímu řádu Zřízení ové adresy zodpovídá předseda ŠR Zveřejňování usnesení ŠR v informátoru školy Usnesení ze dne Podrobnější zápis z jednání Školské rady, zápis a usnesení, jsou na www stránkách školy. Zápis z jednání Školské rady ZŠ Loučka ze dne Přítomni: Hapka Tomáš, Holcová Jarmila, Ing. Palouš Vlastimil, Martinák Aleš, Mgr. Mašková Radoslava, Mgr. Macháňová Radka Rada školy projednala a schválila Výroční zprávu ZŠ Loučka a dva dodatky školního řádu: první se týká bezpečnostních pravidel vstupu do školy a druhý upravuje pravidla nošení pokrývky hlavy. (Pro 6, proti 0, zdrželo 0) Školská rada (dále jen ŠR) projednávala větší zapojení žáků do dění školy prostřednictvím Žákovského parlamentu a jednala o možnostech, jak ocenit žáky, kteří se aktivně zapojují. Zástupci rodičů žádají třídní učitele o doplnění informací o akcích školy návratkou, popřípadě častěji využívat ové adresy rodičů. ŠR kritizovala neaktuálnost a stav www stránek školy a strohost Informátoru. Zástupci rodičů a zřizovatele požadují změnu otevření školy nejpozději od 7:00 hodin. ŠR projednávala stížnost rodičů na kvalitu a způsob výuky Aj společně s odpovědí ředitele školy. Stížnost rodičů mimo jiné požaduje informace o tom, jakým způsobem a jak často je kontrolována kvalita výuky. Tato problematika nebyla ředitelem školy dostatečně vysvětlena. Proto ŠR považuje odpověď za neúplnou a prostřednictvím předsedy ŠR bude s ředitelem školy dále jednat. Požadujeme připravit podrobnější zprávu o kontrolní a hospitační činnosti uplynulého školního roku a plán hospitací pro rok 2014/2015 včetně jejího vyhodnocení. Nejbližší možný termín podání informací bude s ředitelem školy projednán předsedou ŠR. ŠR se usnesla, že bude zřízena ová adresa: pro účely rychlejší komunikace mezi školou, zástupci obce a rodiči. Za komunikaci zodpovídá předseda ŠR. (Pro 6, proti 0, zdrželo 0) Školská rada se dohodla, že usnesení z jednání budou zveřejňována v Informátoru ZŠ. (Pro 6, proti 0, zdrželo 0) Vyjádření k výuce angličtiny Ve 2. pololetí loňského školního roku paní učitelka Mgr. Lucie Vaughn měla vážné zdravotní problémy. Přestože to zpočátku tak nevypadalo, nakonec chyběla 43 dny. Přes veškerou snahu se nám bohužel nepodařilo v průběhu roku najít vhodný zástup. Na trhu práce nebyl žádný volný učitel angličtiny. Proto došlo k určitému zpoždění ve výuce, které budeme postupně srovnávat tak, aby na konci 9. ročníku měli žáci učivo probráno a procvičeno. Zdravotní potíže provázely paní učitelku i během podzimu. Nakonec Mgr. Lucie Vaughn po vzájemné dohodě ukončila k na naší škole pracovní poměr. Na její místo nastoupila zkušená paní učitelka Mgr. Libuše Orlová. Během jarních měsíců budeme vypisovat výběrové řízení na místo učitele učitelky angličtiny. Cílem je stabilizovat a zkvalitnit výuku angličtiny. K tomu ovšem budeme potřebovat součinnost našich žáků. Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy

4 ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 36, odst. 4, proběhne zápis do 1. třídy ZŠ Loučka VE STŘEDU 4. ÚNORA 2015 OD HODIN V MÍSTNOSTI 1. TŘÍDY ZŠ LOUČKA. 1) K zápisu se musí dostavit děti narozené od do a ty děti, které měly v loňském roce odloženu povinnou školní docházku. 2) Zákonní zástupci si s sebou vezmou: občanský průkaz rodný list a rodné číslo dítěte údaje o zdravotní pojišťovně k žádosti o odkladu příslušné posudky (viz 37) 3) Pro zápis do naší školy není rozhodující místo bydliště, záleží na svobodném rozhodnutí zákonných zástupců, jakou školu si pro své dítě vyberou. 4) Pokud rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky svého dítěte, je potřeba písemně požádat ředitelství ZŠ Loučka (Předtisky žádostí dostanete přímo u zápisu). K odkladům není možné uznat jiný důvod než nedostatečnou fyzickou či psychickou vyspělost. 37 Odklad povinné školní docházky (1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. I letos Vám nabízíme možnost zcela zdarma otestovat dítě před nástupem školní docházky. Co od testování můžete čekat? Je vodítkem pro rodiče, kteří zvažují nástup či odklad nástupu svého dítěte do první třídy základní školy. Pomůže s posouzením školní zralosti u předškoláků i posouzením školní úspěšnosti u prvňáčků. Test se provádí na počítači a děti jej zvládnou s pomocí rodiče. Trvá přibližně 20 min.výsledek přijde na ovou adresu, kterou zadáte. Získáte odpovědi na tyto otázky: Má dítě potřebu být přijímáno blízkou skupinou? Potřebuje dítě prosazovat svou individualitu? Má dítě spolehlivý základ pro svůj další vývoj? Jakou bude dítě vykazovat výkonnost? Jak na dítě působí hodnocení ostatních? Povede vyučování ve třídě k růstu dovedností dítěte? Jak bude dítě řešit svůj neúspěch? Má dítě potřebu riskovat pro uspokojení sama sebe? Je dítě příliš vázáno na styl a požadavky žen? Pokud Vás odpovědi na tyto otázky zajímají, obraťte se na Mgr. Pavla Čučku, ředitele ZŠ Loučka. Získáte u něj buď přístupové údaje pro vykonání testu doma, nebo můžete přímo využít učebnu ZŠ Loučka, přijít se svým dítětem a test udělat tam. Nemusíte se ničeho bát, nikdo nebude nikoho zkoušet. Používá se nová moderní metoda barvových asociací. Mgr. Pavel Čučka ředitel školy

5 Dodatek Školního řádu ZŠ Loučka Žák je povinen řídit se pravidly společenského chování a jednání. Ve škole žák nemůže užívat pokrývku hlavy, vyjma případů, kdy je pokrývka hlavy projevem náboženského přesvědčení či víry, ke které se žák hlásí, nebo kdy je odůvodněna zdravotním stavem žáka. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pak pedagogy podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově, přehled dohledů je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. Plán akcí únor 2015 Akce: Určeno: Termín: Zápis do 1. ročníku žáci/tu 4.2., od 12:30 Laboratorní cvičení ISŠ-COP 9. roč./macháňová 10.2., 8:00 10:00 DVPP Stres, zátěž a jejich zvládání v pedagogické praxi vyučující 12.2., 12:00 15:00 Zveřejnění seznamu přijatých žáků do 1. ročníku Čučka žáci/bechná, Macháňová, Poláková Pythagoriáda: roč. Paměťová olympiáda Vsetín, Kostka soutěžní tým/vyuč Beseda se spisovatelem VHRSTI Schůzky s rodiči budoucích prváků 2. a 3. roč/tu zákonní zástupci /VŠ 24.2., od 8:00 upřesníme

6 Blahopřání V měsíci lednu oslavili výročí svého narození tito žáci školy: Magdaléna Kajnarová, Anna Blablová, Tereza Blinková, Nikola Vavříková, Dominik Zavidčák, Justina Hapková, Roman Kutěj, Adéla Stříteská, Dominik Bača a Nikola Adámková. a tito současní zaměstnanci a bývalí zaměstnanci: Milada Březovjáková a Mgr. Pavel Čučka Do dalších let vše nejlepší a pevné zdraví.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Školní řád základní školy a mateřské školy Lipoltice. část: 1. Školní řád ZŠ Lipoltice

Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Školní řád základní školy a mateřské školy Lipoltice. část: 1. Školní řád ZŠ Lipoltice Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Školní řád základní školy a mateřské školy Lipoltice Vypracoval: Schválil: část: 1. Školní řád ZŠ Lipoltice Mgr. Vlaďka Nalezinková Rada školy

Více

Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274

Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274 Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274 Č.j.: ZŠ-č-353/2010 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy Obsah: I. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j. Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j. ZŠNV 420/13 Vydáno dne: 31. 1. 2013 Pedagogická rada projednala dne: 23. 1.

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD

Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č. 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitel školy vydává tento Školní řád Základní umělecké školy Zlín Jižní svahy na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

1/ TERMÍNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 50 ZÁŘÍ 2013 Vážení rodiče, předkládáme Vám informace k průběhu nového školního roku. V našem Bezručově zpravodaji opět najdete aktuální termíny, nabídku zájmové činnosti, různých aktivit a další důležité

Více

Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov, příspěvková organizace se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov, příspěvková organizace se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola Horní Slavkov, okres Sokolov, příspěvková organizace se sídlem Školní náměstí 214, 357 31 Horní Slavkov ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 4/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V Semilech dne 30. září 2013 Mgr. Karel Strnad ředitel školy : 481 623 746 : zsriegra@seznam.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 02/2014 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014

SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014 Organizační řád školy Směrnice č.: 02 "Školní řád" strana 1 z počtu 43 Základní škola Valašské Meziříčí Žerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace, IČ: 45211353 SMĚRNICE - ŠKOLNÍ ŘÁD Č. 02/2014

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy , se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 2/2012B A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Pracoviště: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Ing. Petr Chalupa Pedagogická rada projednala dne: 29.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád Základní umělecké

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 324/2012 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Školská rada schválila dne: 24. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 104/2014 - S Č.j. 104/2014 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Z á k l a d n í š k o l a a Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 44. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Pedagogická rada projednala

Více

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, Purkyňova 510, Frýdlant ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: spis.znak skart.znak SMR 6/2013 1.4 A5 Vypracovala: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Všestary, příspěvková organizace se sídlem Všestary 57, 503 12 Všestary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 01. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: PaedDr. Petr Fikejz, ředitel školy

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (...) Změna: 58/2008 Sb. Změna: 126/2008 Sb., 189/2008

Více

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Základní umělecká škola Jana Štursy, příspěvková organizace se sídlem v Novém Městě na Moravě ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 9/2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2010 Směrnice nabývá

Více