Nabídka moderní výuky odborných cizích jazyků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka moderní výuky odborných cizích jazyků"

Transkript

1 Nabídka moderní výuky odborných cizích jazyků Sleva 20 % pro členy Svazu průmyslu a dopravy ČR je platná do Výuka s lektorem, učebnice a online aplikace pro rozvoj jazykových dovedností souvisejících s profesí

2 OBSAH NAŠE VIZE... 3 Jak přemýšlíme o budoucnosti jazykového vzdělávání?... 3 KDO JSME... 3 Naše zkušenosti... 3 OPEN LEARNING... 4 Výhody OPEN LEARNING... 4 CO NABÍZÍME... 5 Stanovení cílů výuky... 5 Vstupní jazykový audit... 5 Výukový plán... 5 Kontrola efektivity jazykového vzdělávání... 5 Certifikace... 5 PŘEHLED MODULŮ K VÝUCE... 6 Obchod a marketing... 6 Strojírenství... 6 Cestovní ruch... 7 Chemie, farmacie, zpracování plastů... 8 CENÍK SLUŽEB OPEN AGENCY pro členy SPD ČR... 9 PROČ SI VYBRAT NÁS Co OPEN LEARNING přinese Vaší firmě? Co přinese kurz Vašim zaměstnancům? Víte, že? PREZENTACE PRÁCE S VÝUKOVÝMI MATERIÁLY REFERENCE A ZKUŠENOSTI FIREM REFERENCE A ZKUŠENOSTI ŠKOL... 13

3 NAŠE VIZE Jak přemýšlíme o budoucnosti jazykového vzdělávání? Digitálně sebejistý lektor a učitel věří, že moderní technologie mohou vhodně doplnit a zefektivnit výuku i učení se cizím jazykům a že mají v jazykovém vzdělávání smysl. Lektor a učitel jsou a budou ve výuce nezastupitelní, jiný způsob zacházení s informacemi však vyžaduje změnu jejich role v poradce a motivátory. KDO JSME Společnost Open Agency vznikla v roce 2009, zabývá se zaváděním moderních technologií do jazykového vzdělávání, výukou angličtiny, němčiny a ruštiny v jazykových kurzech s oborově specifickou slovní zásobou, vytvářením učebnic a online podporou jazykové výuky. Podívejte se na krátké video o OPEN AGENCY! Poskytujeme jazykovou výuku individuální i skupinovou po celé České republice. Ve firemních kurzech uplatňujeme online učení v prostředí OPEN LEARNING. Studentům je umožněn mimo prezenční výuku s lektorem online přístup k výukovým materiálům a mohou si sami rozhodnout, kdy a kde se učí podle svých potřeb a časových možností. V kurzech se soustředíme na rozvoj všech jazykových dovedností, odbornost, slovní zásobu a především schopnost nabyté vědomosti v praxi používat. Naše zkušenosti Máme zkušenosti s realizací komplexních jazykových projektů pro firmy, výukou pro jednotlivce z řad veřejnosti a také s čerpáním dotací z evropských fondů pro odbornou jazykovou výuku a tvorbu výukových materiálů podle požadavků firem. Klademe důraz na propojení obsahu výukových materiálů s praxí, úzce spolupracujeme s odborníky z podniků, například Teva Czech Industries s.r.o., Tieto Czech s.r.o., Linaset, a.s., Prestar s.r.o., KOMAS, spol. s r.o., FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. a Clarion Congress Hotel České Budějovice, Hotel Bellevue Český Krumlov, Hotel Budweis České Budějovice. Aktivně spolupracujeme se středními školami a jazykovými agenturami.

4 OPEN LEARNING kvalita jednoduchost otevřenost V nejširším významu je OPEN LEARNING praktický vzdělávací koncept, který zahrnuje tvorbu výukových materiálů, vývoj a provoz online výukového systému, certifikační program v oblasti přípravy lektorů a učitelů odborných cizích jazyků a hodnocení výsledků jazykového vzdělávání. OPEN LEARNING je vyučován výhradně certifikovanými lektory. Výukový materiál je vytvářen vždy ve spolupráci s odborníky z praxe a rodilými mluvčími působícími v oboru, poskytuje nejen procvičování odborné terminologie a testování, ale také poslechy audionahrávek a videonahrávek natáčených přímo v provozech podniků, se kterými spolupracujeme. Výukový systém OPEN LEARNING umožňuje účastníkům kurzů přístup k výukovým materiálům online. Každý si může studium rozvrhnout podle svých potřeb a časových možností, ověřovat si okamžitě výsledky cvičení a testů, vracet se libovolně zpět. Učitelé a lektoři mají v prostředí OPEN LEARNING přehled o aktivitách studentů, o výsledcích jejich cvičení a testů, mohou analyzovat nejčastější chyby a korigovat postupy výuky. Klademe důraz na jednoduchost, přehlednost a srozumitelnost. Výhody OPEN LEARNING přehlednost odbornost provázanost s praxí okamžitá zpětná vazba intuitivní ovládání jedinečná videa z prostředí podniků libovolný počet opakování záruka kvality certifikovaní lektoři odborná terminologie efektivní výuka a učení přesně stanovené krátkodobé cíle výuky a učení online učení kdykoliv a kdekoliv OPEN LEARNING umožňuje kombinaci tradiční prezenční výuky v kurzech a online učení, tzv. blended learning. Tím se výrazně zvyšuje efektivita vzdělávání. Blended learning umožňuje spojovat přednosti obou forem výuky. OPEN LEARNING umožňuje efektivnější učení a kontrolu průběhu učení. Průběžné hodnocení výsledků učení zobrazené v online pracovním sešitu okamžitě motivuje studenty k zodpovědnosti za výsledky učení.

5 CO NABÍZÍME V krátké době jsme schopni zajímavou formou vyškolit zaměstnance podniků pro potřeby mezinárodního pracovního prostředí. Naše kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny jsou sestaveny na základě potřeb odborníků z praxe. Okamžitě zvyšují kvalifikovanost zaměstnanců, a tím i kvalitu jejich práce. Stanovení cílů výuky Komunikace se zákazníkem začíná stanovením cílů jazykové výuky a vymezením dosažitelných výsledků jazykového vzdělávání. Vstupní jazykový audit Pokračujeme zjištěním stávající jazykové úrovně zaměstnanců, u všech účastníků provedeme zdarma vstupní jazykový audit. Výukový plán Dále stanovíme výukový plán, který se skládá z částí: aktuální a požadovaná jazyková úroveň účastníků cíle výuky specializace a zaměření výuky frekvence výuky a počet hodin kurzu harmonogram výuky a termín testování obsah učiva na dané období specifické požadavky studenta nebo skupiny výukové materiály Kontrola efektivity jazykového vzdělávání Pravidelně po absolvování každé lekce zajišťujeme testování studijního pokroku, měříme znalosti a hodnotíme dovednosti. Certifikace Po úspěšném ukončení kurzu vystavíme studentům certifikáty o absolvování kurzu odborného cizího jazyka. Učebnice a online pracovní sešit k jednotlivým modulům

6 PŘEHLED MODULŮ K VÝUCE Obchod a marketing Obchod a marketing Jazyk: anglický, německý, ruský Kurz je určen obchodním zástupcům, prodejcům, marketingovým specialistům, asistentům nákupu a manažerům. Lekce: Navázání kontaktu se zákazníkem, prezentace strojírenského podniku a jeho výrobků, psaní obchodních dopisů a mailů, poptávka a nabídka, tvorba ceny a vyjednávání, služební cesta do zahraničí, objednávka a smlouva, porada a videokonference, fakturace a řešení problémů, výstavy a veletrhy. Strojírenství Strojírenská technologie Jazyk: anglický, německý Kurz je určen pro konstruktéry, technology, mechaniky, vedoucí výroby, kontrolory kvality, mistry, nástrojáře, projektanty, strojní inženýry, svářečský dozor a manažery ve strojírenské výrobě. Lekce: Strojírenská výroba, materiály a polotovary, tepelné a chemicko-tepelné zpracování, obrábění I, obrábění II, povrchové úpravy, svařování, pájení a elektrojiskrové obrábění, montáž strojních zařízení, tváření. Stroje a zařízení Jazyk: anglický Kurz je určen pro konstruktéry, technology, mechaniky, vedoucí výroby, kontrolory kvality, mistry, nástrojáře, projektanty, strojní inženýry, svářečský dozor a manažery ve strojírenské výrobě. Lekce: Základní veličiny v mechanice; šrouby, kolíky, čepy; spoje hřídele s nábojem; hřídele a ložiska; převody a převodovky; spojky a brzdy; pneumatické a hydraulické mechanismy; zvedací zařízení; motory, elektrotechnika (silnoproudá).

7 Kvalita a kontrola ve strojírenské výrobě Jazyk: anglický Kurz je určen pro konstruktéry, technology, mechaniky, vedoucí výroby, kontrolory kvality, mistry, nástrojáře, projektanty, strojní inženýry, svářečský dozor a manažery ve strojírenské výrobě. Lekce: Výrobní proces a kontrola ve strojírenském podniku, technická dokumentace I, technická dokumentace II, kvalita a metrologie, základní délková měřidla, kontrola tvaru a polohy, mechanické zkoušky materiálu, kontrola jakosti povrchu, testování strojů a zařízení, reklamace, příčiny a odstraňování vad. Cestovní ruch Obchod v cestovním ruchu Jazyk: anglický, německý Kurz je určen pro pracovníky na recepci hotelů, manažery obchodních oddělení, marketingové specialisty. Obsahuje témata odrážející nejnovější vývoj. Lekce: Navázání obchodního kontaktu, prezentace hotelu a jeho služeb, rozvíjení obchodních kontaktů, poptávka a nabídka, cenová kalkulace a vyjednávání, webové stránky hotelu, smlouvy o spolupráci, porady, fakturace a řešení problémů, výstavy a veletrhy. Služby v cestovním ruchu Jazyk: anglický, německý, ruský Kurz je určen všem, kdo se chtějí domluvit v zahraničí, pro recepční, hostesky, číšníky v hotelích, restauracích, zaměstnance v informačních, sportovních a zábavních centrech, muzeích a dopravě. Lekce: Vítejte u nás, turistické informační centrum, hotelové služby, hotelová zařízení, stravovací služby, obsluha hostů, problémy a stížnosti, cestování a doprava, kulturní, sportovní a společenské akce, nouzové situace.

8 Chemie, farmacie, zpracování plastů Základní chemická terminologie Jazyk: anglický Kurz je určen pro chemiky, technology, laboranty, analytiky a operátory v chemické výrobě. Obsahuje základní témata. Lekce: Vybavení laboratoře I, směsi, vybavení laboratoře II, nekovy, polokovy, kovy, chemické názvosloví I, metody oddělování složek směsí, chemické názvosloví II, chemické reakce, roztoky. Farmaceutická výroba Jazyk: anglický Kurz je určen pro chemiky, technology, laboranty, analytiky a operátory ve farmaceutické výrobě. Obsahuje základní témata. Lekce: Partnerství s přírodou, původ léčivých látek a výrobků, organické sloučeniny, lékové formy, pomocné farmaceutické látky, výroba pevných lékových forem, farmaceutická výroba, balení léčivých přípravků, účinky léků a léčivých přípravků, aplikace léčivých přípravků, výroba a zpracování plastů. Výroba a zpracování plastů Jazyk: anglický Kurz je určen pro technology, operátory a manažery v plastikářské výrobě. Obsahuje základní témata. Lekce: Vlastnosti materiálů, výroba plastů, strojní zařízení I vstřikovací linka, strojní zařízení II formy, technologie I vstřikování, technologie II vyfukování a válcování, příprava výroby, blokové schéma výroby, organizační struktura výrobního podniku, portfolio výrobků. Zajišťování kvality a bezpečnost práce Jazyk: anglický Kurz je určen pro chemiky, technology, laboranty, analytiky a operátory ve výrobě. Obsahuje témata odrážející nejnovější vývoj. Lekce: Vady plastového materiálu a výrobků, příčiny vad a jejich důsledky, měření a zkoušení plastových dílů, zajišťování kvality, ochrana zdraví a bezpečnost práce I, ochrana zdraví a bezpečnost práce II, požární ochrana, ochrana životního prostředí, správná výrobní praxe I, správná výrobní praxe II.

9 CENÍK SLUŽEB OPEN AGENCY pro členy SPD ČR Výuka s certifikovaným lektorem pro 1-6 účastníků v rozsahu 40 hodin v délce 45 minut Výuka s certifikovaným lektorem pro 1-6 účastníků v rozsahu 100 hodin v délce 45 minut Výukové materiály - učebnice a přístup k 10 lekcím v online pracovním sešitu pro jednoho studenta (jen pro účastníky výuky s certifikovaným lektorem) , ,- 690,- Poštovné a balné 64,- Ceny jsou v Kč včetně DPH. Sleva členům Svazu Průmyslu a dopravy ČR činí 20 %. Při objednání min. 10 kusů učebnic Vám nebudeme účtovat poštovné a balné. Ceník je platný do Konkrétní cenová nabídka bude vycházet z Vašeho zadání, tzn. počtu výukových hodin atd.

10 PROČ SI VYBRAT NÁS Co OPEN LEARNING přinese Vaší firmě? zaměstnance komunikující v odborném cizím jazyce, kteří se cítí v jazyce přirozeně možnost podílet se na mezinárodních zakázkách možnost zadávání a předávání práce v cizím jazyce, např. přímo z a do centrály v zahraničí Co přinese kurz Vašim zaměstnancům? zvýšení odbornosti a tím i kvality odvedené práce jazykovou dovednost skutečně využitelnou v práci motivaci ve formě viditelně přínosného kariérního rozvoje Víte, že? si můžete prohlédnout materiály a vyzkoušet demoverzi online kurzu zcela zdarma, existuje možnost čerpat dotace z evropských fondů na výuku, tvorbu a výrobu výukových materiálů, které by naplnily ještě více specifické potřeby Vaší firmy kurzy OPEN LEARNING jsou tzv. all inclusive, zajistíme jazykový audit, lektora, výukové materiály, online podporu uživatelům a další máme pouze certifikované lektory spolupracujeme s MŠMT a Národním institutem pro další vzdělávání učitelů PREZENTACE PRÁCE S VÝUKOVÝMI MATERIÁLY Nabízíme Vám možnost prezentace práce s výukovými materiály u Vás v podniku, kde Vám předvedeme a vysvětlíme výukový koncept OPEN LEARNING.

11 REFERENCE A ZKUŠENOSTI FIREM Výukové materiály OPEN LEARNING se liší od běžně dostupných tím, že mají jinou formu, hlavně umožňují výuku pomocí webu s možností samostudia a obsahují názorné videonahrávky přímo z podniků. Kurzy jsou pro naše zaměstnance přínosné v tom, že se učí to, co potřebujeme, technickou angličtinu. Není to jako běžné kurzy "pořád dokola", ale výuka něčeho, co v praxi pracovníci použijí. ING. ONDŘEJ TŮMA ŘEDITEL A JEDNATEL SPOLEČNOSTI FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.. Ve firmě jednám s německými zákazníky denně, přesto nebo právě proto jsem využil možnosti navštěvovat kurz Maschinentechnologie. Vynechal jsem jenom jednu hodinu. Uvítali jsme a rádi jsme se účastnili při tvorbě odborných textů a videonahrávek pro výuku technické a obchodní cizí řeči (němčiny, ruštiny a angličtiny). Absolvováním těchto kurzů jsme měli a máme možnost potvrdit přínos této myšlenky s doporučením či požadavkem pozměnit či doplnit učební osnovy cizích jazyků na školách vyšších stupňů. ING. JOSEF SMUTEK JEDNATEL SPOLEČNOSTI PRESTAR, s.r.o. Absolvovala jsem kurz angličtiny Obchod a marketing a z výuky OPEN LEARNING jsem nadšená. Poprvé jsem v kurzu zažila naprosté sepětí s praxí. Lekce v podstatě kopírují reálné situace ve firmě. Díky možnosti učit se lekce souběžně v kurzu s lektorkou i doma online, bylo pro mě studium zábavné. Konečně jsem se při výuce jazyka výrazně posunula. Velmi oceňuji práci celého Vašeho týmu. Pokud chcete zkusit výuku trošku jinak, neváhejte! Mohu to jen vřele doporučit. ING. PETRA VEHOVSKÁ EKONOMKA STROJÍRNA VEHOVSKÝ s.r.o. Na kurzu odborné němčiny Handel und Marketing, který jsem absolvoval, oceňuji přehlednost a logiku zpracování lekcí. Obsah kurzu odpovídá reálným situacím u nás v podniku. Přínos vnímám i ve vyváženosti psaného i mluveného slova a dostatku prostoru pro konverzaci. ING. ROMAN KAŠPÁREK ŘEDITEL SBU ZZ BRANO a.s. S kurzem realizovaným Open Agency jsem byl spokojený já i mí kolegové. Obsah modulu Strojírenská technologie přesně odpovídal potřebám naší firmy. Ocenili jsme profesionální

12 a individuální přístup lektorek ke studentům během kontaktní výuky kombinovaný se snadným přístupem ke všem materiálům online a možností procvičování učiva dle našich časových možností. Věříme, že získané vědomosti budou naši zaměstnanci moci využít v praxi a těším se na další spolupráci s Open Agency. ING. MIROSLAV KVITA VEDOUCÍ DIVIZE NÁŘAĎOVNA VAMOZ - SERVIS, a.s.

13 REFERENCE A ZKUŠENOSTI ŠKOL Výukové materiály Základní chemická terminologie pokrývají nejběžnější a nejpoužívanější slovní zásobu a obraty používané v odborné chemické terminologii, rozdělené do logických, na sebe navazujících kapitol s jednotnou přehlednou strukturou. Slouží k osvojení a procvičení odborné slovní zásoby velice moderní, pro studenty poutavou a přitažlivou formou za použití výpočetní techniky, kdy si studenti mohou sami zvolit pro ně optimální tempo výuky. Velice přínosné je ozvučení celého systému, takže studenti mohou samostatně bez fyzické přítomnosti lektora procvičovat a zlepšovat svoji výslovnost. Žáci reagovali vesměs velmi pozitivně, nejvíce chválili možnost domácího samostudia vlastním tempem. Ing. Dagmar Šanderová, učitelka anglického jazyka, ZCHT Masarykova střední škola chemická, Praha Na kurzu Strojírenská technologie oceňuji členění materiálů do logických celků - lekcí a návazná cvičení včetně testů a úkolů. Byly vybrány základní tematické celky, které studenti znají z odborných strojírenských předmětů, tím se stává osvojení termínů snazší, neboť problematiku znají v mateřském jazyce. Výhodou OPEN LEARNING je přehlednost a shoda s tištěným materiálem, video ukázky včetně zdůraznění osvojovaných výrazů, odkazy na webové stránky. Alena Závorová, učitelka angličtiny Střední průmyslová škola Ostrov Co se obsahu a metod výukových materiálů týče, mám zkušenosti s modulem Trade and Marketing. Oceňuji přímou vazbu na praxi s velmi užitečnou slovní zásobou a zaměření kurzu na skutečné porozumění použitým textům i poslechovým cvičením a na schopnost zpracovávat úkoly, které jsou v oblasti obchodu a marketingu běžnou pracovní náplní. Tím, že studenti mají každý svůj vlastní přístup do on-line programu, rozvíjí se také jejich smysl pro zodpovědnost, schopnost plnit zadané úkoly v daných termínech a samostatný přístup k práci. Používání ICT je pro mladé lidi přirozené. On-line výukové materiály tedy vítají a přijímají velice pozitivně, práce s nimi je pro ně zábavná i poučná. Někteří studenti se z počátku zdají až zaskočeni mírou samostatnosti, která se od nich v rámci on-line kurzu očekává. Následně však oceňují možnost seberealizace a uplatnění vlastní individuality. Po překonání prvotního ostychu je velmi baví i zpracovávání video úkolů. Využití ICT v rámci Vašeho on-line kurzu bylo rozhodně poučením, přínosem a obohacením i pro mou práci učitelky angličtiny obecně. Mgr. Petra Smitková, učitelka angličtiny Obchodní akademie, VOŠE a JŠ s právem jazykové zkoušky, Mladá Boleslav

14

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE SOŠ A SOU Publikace vznikla v rámci projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Úvod Historie školy... 1. 1. Profil absolventa... 3. 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7. 3. Učební plán... 19. 4. Učební osnovy...

Úvod Historie školy... 1. 1. Profil absolventa... 3. 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7. 3. Učební plán... 19. 4. Učební osnovy... Obsah Úvod Historie školy... 1 1. Profil absolventa... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 7 3. Učební plán... 19 4. Učební osnovy... 22 5. Materiální a personální zajištění výuky... 269 6. Spolupráce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2009 Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/4/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘ OBOR VZDĚLÁNÍ CUKRÁŘ 29-54-H/01 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 29-53-H/01 Pekař "Zdravé a chutné pečivo je náš cíl" 29-53-H/01Pekař Verze 1. z 05. 11. 2008 Platnost od 01. září 2009.

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

Zborovská 519 Alešova 1723

Zborovská 519 Alešova 1723 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Zborovská 519 Alešova 1723 Schválila dne 29. srpna 2011 Ing. Milena Lednejová, ředitelka 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Hotelová škola. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus

Hotelová škola. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus Hotelová škola Bosonožská 9, 625 00 Brno Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus od 1. 9. 2009 Úvodní identifikační údaje o škole: Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01Opravář zemědělských strojů Verze 1 z 14. 01. 2009 Platnost od

Více

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB

MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT OBCHODU A SLUŽEB ZPRACOVÁNO PODLE RVP 63 41 M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu,

Více

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku

Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku Vsetín 2009 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776,755 01 Vsetín

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 23 51 H / 01 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov. Školní vzdělávací program. Autotronik. Obor vzdělání: 39-41-L/01 Autotronik Školní vzdělávací program Obor vzdělání: 39-41-L/01 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Profil absolventa 5 2.1. Předpokládané výsledky vzdělání 5 2.2. Klíčové kompetence 6 2.3. Odborné kompetence 11 2.4.

Více