Štefcováček. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štefcováček. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 www.stefcova.cz"

Transkript

1 Štefcováček 2013 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova Štefcováček je zpravodaj ZŠ a MŠ Štefcova, který je určen především rodičům našich žáků, obsahuje informace o dění na naší škole. Kontakty na vedení ZŠ a MŠ Štefcova ředitel: Mgr. Eduard Hlávka zástupce pro II. stupeň: Mgr. Věra Krčková zástupce pro I. stupeň: Mgr. Marie Říhová zástupce pro MŠ: Stanislava Květová vedoucí ŠD: Jana Kolmanová (odd. 1. a 2.) (odd ) hospodářka: Mirka Rohlíková nebo jídelna: Milena Špásová výchovný poradce: Anna Moserová mail na ostatní učitele ZŠ:

2 Organizace 2. pololetí školního roku 2012/2013 II. pololetí končí: 28. června 2013 (pá) Hlavní prázdniny: pro děti budou trvat od 29. června (so) do 1. září 2013 (ne) Nový školní rok 2013/2014 začíná 2. září 2013 (po) Velikonoční prázdniny: 28. a 29. března 2013 (čt, pá) Pedagogická předporada: 13. června 2013 (čt) Pedagogické rady: 18. dubna 2013 (čt) 24. června 2013 (po) Školní výlety: termín určí třídní učitel, předem projedná s ředitelem školy Informace, třídní schůzky: 14. března 2013 (čt) informace 11. dubna 2013 (čt) informace 13. června 2013 (čt) třídní schůzky Třídnictví ve školním roce 2012/2013 I. A Mgr. Iva Ondráčková VI. A Mgr. Martin Koláček I. B Mgr. Marta Líbalová VI. B Mgr. Alena Johanisová I. C Mgr. Lenka Felcmanová II. A Mgr. Marie Hutlová VII. A Mgr. Pavlína Lohnická II. B Mgr. Jiřina Pokorná VII. B Mgr. Jan Čech II. C Mgr. Lenka Jandová III.A Mgr. Irena Brzková III. B Mgr. Jana Nohejlová III. C Mgr. Blanka Teichmanová IV. A Mgr. Šárka Červená IV. B Mgr. Radka Votroubková IV. C Mgr. Kamila Dariusová VIII. A Mgr. Petr Rauer VIII. B Mgr. Alena Šléglová IX. A Mgr. Sylva Prokopová IX. B Mgr. Dušan Kříž V. A Mgr. Milena Lindrová V. B Mgr. Alena Pozdílková Netřídní učitelé: Lenka Stránská, Mgr. Lenka Jeriová, Mgr. Sylva Balcarová, Mgr. Lenka Štursová, Mgr. Anna Moserová, Mgr. M. Půža Rodilý mluvčí: William Thompson Drakeford Prosba pro rodiče 1) Pokud dojde u Vás k nějakým změnám (bydliště, telefon, zdravotní pojišťovna, aj.), byli bychom rádi, kdybyste je co nejdříve sdělili do školy, ulehčí to veškerou administrativu a kontakty. Aktuální informace výchovné poradkyně pro rodiče: 1) Písemné zprávy z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) si rodiče vyzvedávají v poradně sami. Zprávu z vyšetření předávají rodiče výchovné poradkyni nebo třídnímu učiteli. 2) Náprava dětí s poruchami učení je na základě IVP poskytována žákům v ročníku z Čj a M. 3) Přijímací řízení na střední školy v letošním roce se podávají dvě přihlášky. Veškeré aktuální informace včetně termínů jsou dostupné na webových stránkách školy.

3 Stavební úpravy Příjezdová komunikace o dopravní situaci v okolí školy jsme Vás již několikrát informovali. V letošním roce by konečně mělo dojít k realizaci zpracovaného projektu a zvýšení bezpečnosti v okolí školy. V rozpočtu města je s touto akcí počítáno. Během prázdnin dojde k výměně oken v budově ZŠ a kuchyně. Mělo by dojít i k zateplení. V budově MŠ, kde dříve sídlila družina, je plánovaná výměna oken na severní straně odděluje vstupní chodbu. Během měsíce března bude dokončena přestavba budovy pro dvě oddělení ŠD. Od poloviny dubna pak budou tyto prostory sloužit padesáti žákům. Naše škola se přihlásila do projektu Svěží svačina do školy. Cílem projektu je poskytnout dětem každý den vždy čerstvé a zdravé svačiny, které si můžete objednávat ON-LINE dle potřeb. Registrace je nezávazná. Bližší informace naleznete na Koupí svačin podpoříte nejen zdraví dětí, ale i zaměstnanost mladých lidí s mentálním postižením. Garanci nad projektem převzal MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ a ODBORNÝ VÝŽIVOVÝ GARANT. Speciální pedagog Od 1. listopadu 2012 byla na naší škole v rámci projektu RAMPS-VIP III zřízena funkce speciálního pedagoga pro žáky a jejich rodiče. Konzultační hodiny vždy v pondělí od 7 h do 11 h a ve čtvrtek od 15 h do 17 h (I. budova - přízemí, č. dveří 32), Zápis do 1. tříd V příštím školním roce otevřeme čtyři první třídy, z toho tři sportovní. Všechny děti, které byly u zápisu, byly přijaty. Comenius - Kutná Hora Projekt Comenius mezinárodní akce Naše škola se v loňském školním roce zařadila mezi úspěšné žadatele o finance na mezinárodní projekty v rámci Programu Comenius. Projekt se týká zdravého stravování a stravovacích zvyklostí teenagerů a potrvá až do července Za naši školu se projektu účastní vybraní žáci z 8. a 9. tříd. Kromě naší školy se pak projektu účastní školy z Turecka, Norska a Španělska. V září 2012 se opět vydala skupinka žáků a pedagogů na cestu do daleké Tudely ve Španělsku. Začali jsme tak druhý díl projektu Eating habits of children and traditional cuisines, který se koná v rámci programu Comenius. V průběhu týdne jsme pak měli zajímavý program, během kterého jsme se účastnili výuky v partnerské škole Valle del Ebro, navštívili jsme hlavní město provincie Navarra - Pamplonu - kde jsme si prošli slavnou ulici, na které se

4 každoročně koná běh s býky, prohlédli jsme si továrnu na olivový olej, odpočinuli jsme si v lázních v Cascante a podívali se i na krásný hrad v Olite. V říjnu se už podruhé děti a učitelé z těchto zemí přijeli podívat do Čech, celkem 16 dětí a 7 učitelů. Strávili u nás krásný týden. Prohlédli si nejen krásy Hradce Králové, ale zavítali i do Prahy a Kutné Hory, kde se podívali do středověkého dolu, Vlašského dvora a Kostnice. Během roku zveřejňujeme informace z průběhu projektu jednak na našich webových stránkách, jednak na stránkách věnovaných přímo projektu (Facebook, blog). Plán dalších cest dubna 2013 Turecko - Istanbul května Norsko Sběr papíru Kontejner bude přistaven vždy od 6,30 h do 16,00 h. vždy jednou měsíčně. Papír, prosíme, ukládejte do kontejneru bez provázků a igelitových tašek. Termíny sběru: středa 20. března 2013 středa 24. dubna 2013 středa 22. května 2013 úterý 25. června 2013 Úřední hodiny školní knihovny Pondělí 9:40 h 9:55 h, úterý 9:40 h 9:55 h a 13:00 h 14:00 h Klub Broučků Ve školním roce 2012/20123 pokračuje "KLUBU BROUČKŮ", který je určený pro žáky budoucích prvních tříd. Náplní klubu je připravit předškolní děti na vstup do první třídy. Setkání probíhají vždy ve středu od 16:00 h do 17:30 h. Na setkání s "Broučky" a s Vámi se v naší škole upřímně těší p. uč. M. Hutlová a L. Šebrlová. Na internetových stránkách školy je v "Klubu předškoláků - Broučci" ke shlédnutí program našich setkání na 2. pololetí škol. roku 2012/2013. Setkání v klubu nabízí pro pěti až šestileté děti předškolní vzdělávání v prostorách základní školy. Jedná se především o rozvoj zrakového a sluchového vnímání, hrubé a jemné motoriky, výslovnosti jednotlivých hlásek, slovní zásoby. Školní akce, které proběhly na podzim a v zimě ) Ve čtvrtek se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Basic lingua v anglickém jazyce pořádané Prvním soukromým jazykovým gymnáziem v Hradci Králové. Ve velmi silné konkurenci (soutěže se zúčastnili i studenti víceletých gymnázií z celého kraje) se představil i žák naší školy Martin Blažek (8. A), který obsadil konečné 2. místo!! Ve středu se uskutečnilo Okresní finále Olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovala čtveřice soutěžících ve dvou kategoriích a navíc se soutěže zúčastnil i Richard Šviha (7. B) mimo soutěž. Naši žáci předvedli během celého dopoledne velmi dobré

5 znalosti angličtiny a ve velké konkurenci se rozhodně neztratili. V kategorii tříd se Dominik Gregor (7. A) umístil na 11. místě a Eliška Hochmannová (6. A) na 17. místě. Ještě lépe se nám potom vedlo v kategorii tříd. Martin Blažek (8. A) se umístil na krásném 4. místě a Klára Suchomelová (9. B) na 8. místě. 2) Dějepisná olympiáda - v lednu 2013 se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády s tématickým zaměřením Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím. V náročné konkurenci 42 žáků se naši deváťáci neztratili. Prokázali dobré znalosti a umístili se v první polovině účastníků soutěže. Lukáš Šulc z IX. A obsadil velmi pěkné 7. místo, Nikolas Špičan z IX. B skončil na 20. příčce. 3) Příběhy bezpráví - naše škola se jako mnoho dalších zapojila do projektu Příběhy bezpráví - Měsíc filmu na školách 2012, letos zaměřeném na období normalizace v komunistickém Československu. Žáci devátých ročníků se v listopadu blíže seznámili s obdobím komunismu díky dokumentárnímu filmu Nikomu jsem neublížil, zaměřeném na rozhovory s lidmi, kteří v minulém režimu spolupracovali se Státní bezpečností (StB). Na projekci navázala beseda s pamětnicí, paní Viktorií Melicharovou z Hradce Králové, která jako dcera politického vězně velmi poutavě vyprávěla o svém životě a seznámila žáky s životem v 50. a 60. letech. 4) Pravěk je kůůl - je název výstavy a zároveň interaktivního programu pro žáky ZŠ v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Žáci šestých tříd si vyzkoušeli výrobu kamenných nástrojů, mletí obilí v kamenném mlýnku, rozšířili si vědomosti o pravěkých zvířatech. Ve výtvarné dílně si vyrobili masku šamana, vymalovali pravěkou jeskyni, vymodelovali repliky Věstonické Venuše, Hradeckého muže nebo hliněnou nádobu. 6) Beseda žáků 2. A se spisovatelkou Jitkou Vítovou - kniha, o které spisovatelka žákům vyprávěla, se jmenuje O Květušce a tesaříkovi. V knize se objevuje velké množství ilustrací, o kterých autorka žákům velice pěkně vyprávěla. Zajímavostí byl i důvod námětu pro tuto knihu. Autorka nám prozradila, že podnětem pro napsání této knihy byly zvídavé otázky její dcery, které se týkaly různých zajímavostí ze života broučků. 7) Technické vzdělání perspektiva pro celý život je název projektu SOŠ a SOU Hradební v Hradci Králové, kterého se naši vycházející žáci v letošním roce zúčastní. Projekt zahrnuje besedu se žáky, návštěvu střední školy a exkurzi do několika firem, které absolventy SŠ a SOU zaměstnávají. Při prezentaci byla žákům představena vzdělávací nabídka školy na škol. rok 2013/14. Deváťáci viděli studenty při studiu v učebnách, při výuce v odborných laboratořích, při práci u soustruhu, brusky, frézky. Další akcí byla exkurze do firmy JUNKER v Holicích. Firma JUNKER je celosvětově uznávaný výrobce obráběcích brousicích strojů, které se využívají především v automobilovém průmyslu. Děti si prohlédly čisté provozy s průvodním slovem personálního ředitele. 8) Sovy v družině - v listopadu se děti ze školní družiny ocitly uprostřed sovího království. Chovatel pan Podolský postupně představil tyto zástupce sov: výreček malý, sýček obecný, puštík obecný, kalous ušatý, sova pálená, sovice sněžná a výr velký.

6 9) Matematická olympiáda - v lednu se žáci 5. A zúčastnili okresního kola matematické olympiády, Nikol Voženílková s12 body získala 9. místo. 10) Biologická olympiáda - v únoru 2013 se v našich učebnách přírodopisu a chemie uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. Tématem letošního 47. ročníku jsou "Společenstva rybníků". Do okresního kola, které se uskuteční v březnu a dubnu, postupují za kategorii D Zuzana Polanská z 6. A a za kategorii C Kateřina Trunečková, 8. B Karolína Bartáková, 9. A a Tomáš Borys, 9. A. Biologická olympiáda Lyžák 4. B Co ještě plánujeme 1) Některé plánované exkurze dějepis památník 2. sv. války Osvětim 2. dubna 2013 určeno pro žáky 8. a 9. tříd - Chlum bojiště bitvy u Sadové 8. třídy - jaro - procházka Historie Hradce Králové - Všestary pravěká vesnička 6. třídy jaro - Muzeum východních Čech - interaktivní program - Stezka muzejního badatele angličtina zájezd do jižní Anglie června 2013 přírodopis Přírodovědné centrum při ZŠ Bezručova - okresní kolo Biologické olympiády - školní kolo Poznávací soutěže přírodnin1. stupeň - exkurze do harrachovských skláren a do archeoparku ve Všestarech 2) Pěvecké a recitační soutěže - jaro ) Akademie - na konci školního roku tradičně proběhne školní akademie s ukázkou dovedností žáků naší školy v mnoha oblastech, spojená se slavnostním předáním vysvědčení žákům 9. tříd a rozloučením se s nimi. 4) Projekt OVOV Již delší dobu se naše škola účastní Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a dokonce tento program máme zařazen do ŠVP, neboť disciplíny, které obsahuje, jsou splnitelné pro všechny žáky a žákyně a to již od prvních tříd. V minulých letech jsme se zúčastnili Celostátního finále OVOV a loňského roku naše školu reprezentovali i žáci, kteří se umístili na prvním místě ve své věkové kategorii. I letos budeme pořádat celoškolní finále OVOV a vítězné třídy získají finanční příspěvek na školní výlet od SPŠ. Jednotlivým třídám mohou pomoci k vítězství i jejich rodiče, jako loňského roku. Naše škola bude organizovat i Okresní a Krajské finále OVOV.

7 Školní družina SLUNÍČKO V letošním školním roce je otevřeno 8 oddělení o celkovém počtu 237 dětí. V důsledku plánovaného nárůstu žáků na prvním stupni od září budeme žádat o navýšení kapacity školní družiny. Pokud by žádosti nebylo vyhověno, nebude možné všechny žáky do školní družiny přijmout. V rámci družiny probíhají zájmové kroužky: loutkové divadlo, počítače, dovedné ruce, taneční, šikuláček, jóga pro děti, sportovní. Z prvního pololetí určitě stojí za zmínku akce se sladkým názvem Ochutnávka čokolády. Děti se dozvěděly zajímavosti o historii čokolády a své povídání paní Ježová ukončila sladkou tečkou. Všichni jsme ochutnali různé druhy kvalitních čokolád, kakaové boby a nakonec horkou čokoládu s čerstvým ovocem. Na druhé pololetí chystáme: návštěvu kina, karneval, Velikonoční tvoření rodičů a dětí, beseda o včelách, výlety, Mezinárodní den dětí, turnaj ve vybíjené a vystoupení loutkového kroužku. Termíny jednotlivých akcí sledujte na webových stránkách školní družiny: Štafetové závody ŠD Mikulášská nadílka Příměstský tábor ZŠ Štefcova za finanční podpory Magistrátu města Hradec Králové pořádá pro děti hradeckých škol, které ukončily docházku do třídy, o letních prázdninách příměstský tábor školní družiny. Tábor bude v pěkném prostředí školní družiny ZŠ Štefcova v Malšovicích. Pro děti je připraven zajímavý program a výlety. Děti, které ukončí v letošním roce 5. třídu, již nemohou být do příměstského tábora zařazeny, přednost mají děti nižších ročníků. V letošním roce budeme opět nabízet zařazení do oddělení se sportovní tématikou nebo angličtinou, nově výtvarné a přírodovědné zaměření. Další informace a přihlášky budou zveřejněny v dubnu. Termíny tábora: červenec (4 dny), (4 dny), (4 dny) srpen (4 dny), (4 dny) Okénko do mateřské školy V současné době máme 2 pracoviště - MŠ Mrštíkova a MŠ Štefcova. Obě budovy jsou obklopeny zahradou s průlezkami, pískovišti, skluzavkou, vláčkem, dřevěnými domečky, pružinovými houpadly a máme v plánu je postupně dovybavovat dalšími herními prvky. Momentálně máme 6 tříd. V MŠ Mrštíkova je to třída Sluníčko a Obláček, které navštěvují nejmladší děti. V MŠ Štefcova najdete třídy Červánek, Hvězdičku, Větrník a Studánku, kam chodí děti 3-6 leté. Provozní doba MŠ: 6.15 h h

8 Měsíční školkovné: 400,- Kč na dítě, o hlavních prázdninách se poplatek za MŠ snižuje na polovinu. Stravné: činí 29,- Kč na den na dítě (dvě svačinky a oběd). Děti v mateřské škole mají za sebou více než polovinu svého školního roku a rozhodně nezahálely. Učitelé pro ně připravili mnoho společných i třídních akcí nejen vzdělávacího charakteru. Mezi nejvýznamnější celoškolské akce jistě patří besedy u Policie ČR, přivítání sv. Martina na zahradě školky, návštěva Mikuláše s andělem a čerty či celá řada divadelních představení. V rámci třídních akcí mají děti za sebou značné množství nejrůznějších exkurzí a výletů po celém Hradci Králové. Nejnavštěvovanější lokalitou všech tříd je blízký les u Lesního hřbitova, kde děti poznávají krásy tohoto specifického ekosystému. Nejmenší děti ze Sluníčka a Obláčku pak měly možnost navštívit Zimní stadion či obchodní centrum Futurum. Starší děti ze Studánky a Červánku absolvovaly mimo jiné návštěvu hasičského sboru a knihovny. Nejstarší děti (předškoláci), hlavně díky paním učitelkám, mají nejvíc poznávacích výletů. Mezi ty nejzajímavější řadíme návštěvu železniční výstavy, dožínky či zpívání s Jaroslavem Uhlířem. Již tradičně školka připravuje akce nejen pro děti, ale také pro rodiče s dětmi. U nejmenších dětí každoročně učitelé připravují Tvoření rodičů s dětmi. Starší děti mohly společně s rodiči strávit odpoledne u ohně a upéci si brambory v popelu či špekáček nad ohněm. Nejstarší děti (předškoláci) pak za účasti rodičů trénovaly odvahu v rámci Halloweenského večera. Děti ve všech třídách pro rodiče připravily vánoční besídky, kde předvedly, co vše zvládnou. Pro rodiče to byly nezapomenutelné zážitky. Mezi neopomenutelné pravidelné akce patří plavání předškoláků a návštěvy solné jeskyně. Děti také navštěvují různé kroužky (pěstitelský, malí šikulové, atletické hrátky, flétnu, hopsahejsa), kde se zdokonalují ve svých oblíbených činnostech. Hodně rodičů a dětí se podílí na sběru starého papíru vyhlášeného ZŠ. Také pilně sbíráme pomerančovou kůru. V těchto dnech probíhá karneval ve všech třídách. Děti si zasoutěží a zaskotačí na diskotéce v maskách. Co nevidět bude jaro a my je přivítáme sluníčkovým dnem, kdy velkým zlatým klíčem otevřeme jaro a všechny děti i učitelé přijdou ve žlutém oblečení. Dne bude Den otevřených dveří v MŠ Štefcova a v MŠ Mrštíkova ( h a h. Jako každý rok chystáme Den Země (třídění odpadu, čištění lesa), výlet předškoláků do skanzenu v Krňovicích, zápis nových dětí do MŠ ( a ), čarodějný rej, vzdělávací program s lesníkem, s včelařem, velice se těšíme na srdíčkové odpoledne, kdy děti s maminkami a dalšími rodinnými příslušníky budou soutěžit na školní zahradě (oslava Dne matek). Den dětí oslavíme školním výletem do Havlovic se zajímavým programem a s krojovanými postavami. Ke konci školního roku se předškoláci podívají do hradeckého planetária, zasoutěží si na hřišti školy s dětmi z jiných MŠ na atletických hrátkách a rozloučí se s MŠ pasováním na školáky.

Štefcováček. Jaro 2014. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 www.stefcova.cz

Štefcováček. Jaro 2014. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 www.stefcova.cz Štefcováček Jaro 2014 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 www.stefcova.cz Štefcováček je zpravodaj ZŠ a MŠ Štefcova, který je určen především rodičům našich žáků, obsahuje informace

Více

2011/2012 Výroční zpráva

2011/2012 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2011/2012 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014. Výroční zpráva. Mgr. Eduard Hlávka

Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014. Výroční zpráva. Mgr. Eduard Hlávka Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové 2013/2014 Výroční zpráva Mgr. Eduard Hlávka Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Škola... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Místo poskytovaného

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012/2013 Ředitel školy: Mgr. Josef Kužel VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOPIDLNO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOPIDLNO Školní rok 2012/2013 (srpen 2012 - červen 2013)

Více

ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy

ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109 17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZPRACOVAL: PaedDr. Ivan Truhlička, ředitel školy 1 Obsah: 1. Základní

Více

PROJEKT LOGOPEDIE NA MŠ MALŠICE

PROJEKT LOGOPEDIE NA MŠ MALŠICE Obsah: I. Úvod str. 2 II. Charakteristika školy str. 5 III. Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání str. 5 IV. Údaje o inspekcích str. 6 V. Údaje o pracovnících školy str. 7 VI. Výkon státní správy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012 / 2013. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012 / 2013 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické podmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2011 / 2012. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZTOKY, OKRES PRAHA ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V Roztokách 2. 10. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC, ŘEZNÍČKOVA 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Miloslav Palát ředitel školy Dne: 18. 9. 2014 OBSAH 1.

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ 37862 tel./fax 384 399 115 IČ 70659214 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 a) základní údaje

Více