Hodnocení činnosti mateřské školy ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení činnosti mateřské školy ve školním roce 2012 13"

Transkript

1 Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace Hodnocení činnosti mateřské školy ve školním roce č.j. MŠST 109/2013 V Tachově Zpracovala Zuzana Haníková, ředitelka MŠ

2 1. Základní údaje o škole: název školy: Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600 úplná adresa: Mateřská škola Stadtrodská Tachov právní forma: příspěvková organizace telefon: , služební mobil ové spojení: IZO ředitelství: www stránky: IČO: ředitelka školy: Zuzana Haníková písemně pověřená zástupkyně ředitelky: Jitka Podlesná provozní doba: 6,00 hod 16,30 hod logo MŠ: název a adresa zřizovatele: Město Tachov právní forma: obec adresa: Hornická Tachov výše úplaty za předškolní vzdělávání: 600,00 Kč výše stravného: 30,00 Kč výše stravného dítěte s odkladem povinné školní docházky: 32,00 Kč 2. Popis školy Naše mateřská škola je sídlištní, skládá se ze čtyř budov s plochými střechami, které jsou barevně odlišeny. Jednotlivé budovy MŠ jsou propojeny zděnými chodbami. Kolem MŠ je rozsáhlá zahrada se spoustou vzrostlých stromů a keřů. Dětem poskytuje spoustu možností pro pozorování přírody (změny ročních období, drobný hmyz, ptactvo) a pohybově se vydovádět. Součástí zahrady jsou čtyři pískoviště, během letních prázdnin byly do prostoru zahrady u třídy rybek nainstalovány nové herní prvky houpadlo ryba, dvousedadlová houpačka, sestava s tabulí, skluzavkou, šplhací provazovou plochou, do prostoru zahrady za modrou budovou tabule s počítadlem, houpadlo koník a do části zahrady nejmladších dětí u oranžové budovy altánek, houpadlo medvídek. Byla opravena zeď žluté budovy s luxfery tvořila se zde neustále plíseň a došlo k opravě tzv. anglického dvorku s chodníkem u žluté budovy. V tomto prostoru byla špatná izolace, tvořila se plíseň a prostor se nemohl využívat k žádným účelům. Sekání trávy na školní zahradě provádí pracovník na dohodu o provedení práce, který se stará i o údržbu sekačky a křovinořezu.

3 3. Údaje o zaměstnancích školy Pedagogičtí zaměstnanci Zařazení jméno,příjmení, titul funkce vzdělání úvazek Zuzana Haníková ředitelka MŠ středoškolské, SPgŠ 1,000 Hana Novotná učitelka MŠ středoškolské, SPgŠ 1,000 Dana Matoušová učitelka MŠ středoškolské, SPgŠ, do ,000 Jindra Příkaská učitelka MŠ středoškolské, SPgŠ 1,000 Blanka Kráčmarová učitelka MŠ středoškolské, SPgŠ 1,000 Pavlína Bendová učitelka MŠ středoškolské, SPgŠ 1,000 Marie Honsigová učitelka MŠ středoškolské, SPgŠ 1,000 Ludmila Zacpalová učitelka MŠ středoškolské, SOŠ 1,000 Kateřina Novosadová učitelka MŠ středoškolské, SOŠ 1,000 učitelka MŠ,SPgŠ od Veronika Doubková učitelka MŠ do ,516 Kvalifikovanost Počet fyzických osob přepočtený kvalifikovaní zam. 7 6,516 nekvalifikovaní 2 2,000 Provozní zaměstnanci jméno, příjmení pracovní zařazení Celkový úvazek Jana Solčanská uklízečka 1,000 Naďa Pašková uklízečka 1,000 Blažena Šušuková uklízečka 0,125 Alena Opavová uklízečka 0,125 Zaměstnanci školní jídelny jméno, příjmení pracovní zařazení Celkový úvazek Jana Jílková vedoucí ŠJ 0,575 Romana Janovcová kuchařka 1,000 Vladislava Liebscherová kuchařka 1,000 Blažena Šušuková pracovnice provozu 0,700 Průměrný věk pedagogických zaměstnanců je 51 let, provozních 49 let.

4 4. Hodnocení předškolního vzdělávání Školní rok : Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školka plná barev. Třídní vzdělávací plány pro předškolní vzdělávání byly zpracovány do tematických celků jednotlivých tříd: Stonožky: Stonožka s barevnými bříšky Berušky: Beruška s barevnými puntíky Motýlci: Motýlí barvení Rybičky: Barevné šupiny Krtci: Krtek a barvy Ve školním roce se vzdělávalo v MŠ 122 dětí, v lednu 2013 byla navýšena kapacita MŠ z původního počtu 120 na 122 dětí. Průměrná denní docházka dětí v jednotlivých třídách se pohybovala mezi 18 a 20. Dítě a jeho tělo - ml. i st. děti se učily dodržovat hygienické návyky (používat ruku při kýchání, svůj ručník, smrkat do kapesníku ) a sebeobsluze - zdokonalovaly základy stolování ml. děti požádat si, říci si o množství jídla, správně držet lžíci, ochutnat neznámé potraviny st. děti používat příbor, sníst vyžádané množství jídla, vše si po sobě odnést a zbytky shrnout, dodržovat pitný režim, samy si nalévat pití - v průběhu celého dne měly děti dostatek možností vlastního výběru her, hraček a skupinových činností, které rozvíjely jejich dovednosti, vědomosti a celou osobnost - učily se udržovat pořádek v osobních i školních věcech, rozlišovat části lidského těla ml. děti názvy vnějších částí těla st. děti znát již i vnitřní orgány, u některých i funkci, vědí, že cvičí pro své zdraví, ml. i st. děti rytmizují písně a slaďují pohyb se zpěvem - u všech dětí došlo k pokroku v oblasti grafomotoriky, vetšina má zafixovaný správný úchop - ml. i st. děti plně využívaly sestavy na šk. zahradě, pískoviště a překážkové dráhy, tělocvičné náčiní, houpadla, hry s míčem, skákaly panáka Dítě a jeho psychika - u všech věkových skupin jsme posilovaly neustále zdravé sebevědomí, u nově příchozích dětí byla díky trpělivému přístupu učitelek velmi krátká doba adaptace na MŠ - u st. dětí jsme prováděly minimálně 1x týdně komunitní kruh, kde se diskutovalo o nejrůznějších aktuálních událostech i problémech co děti trápí, co jim vadí, z čeho mají radost, co se jim líbí, nelíbí ) - ml. i st. děti dramatizovaly velmi rády pohádky, st. děti je i samy vymýšlely - v MŠ probíhala náprava řeči - logopedie u ml. dětí p. uč. J. Příkaská, u st. dětí p. uč. J. Podlesná, někteří ještě navštěvují klinického logopeda na Poliklinice Tachov - individuálním přístupem se učitelky snažily vytvořit prostředí emocionální jistoty a bezpečí v MŠ Dítě a ten druhý - většina starších dětí se vzájemně znala, nové děti se začlenily bez problémů, děti se vzájemně přijaly a navázaly přátelské vztahy - učily se respektovat odlišnosti mezi sebou - fyzické parametry a schopnosti, úroveň slovního i výtvarného projevu, povahy,. - ve všech třídách měly učitelky s dětmi na celý denní režim předem domluvena pravidla, která se vcelku všude dařila dodržovat, pokud vznikl konflikt, řešil se dohodou a odkazem na dané domluvené pravidlo, děti výsledek snadněji pochopily

5 - žádné závažné problémy jsme v tomto šk. roce neřešili, ve dvou případech pracujeme intenzivněji s rodinou, kde jsou děti svěřeny do pěstounské péče Dítě a společnost - děti se seznámily se všemi zaměstnanci školy, učily se přijímat i paní učitelky z jiných tříd a pobývat i v jiných třídách, vymizely téměř potíže s přizpůsobením se změnám - děti si osvojily správné společenské návyky, zdravení, děkování, stolování, - ml. i st. děti se zúčastnily mnoha kulturních akcí odpovídajících jejich věku, učily se i slušnému chování (svlékání oděvu v šatnách, správná a klidná chůze po chodníku ), navštívily divadelní představení v kině Mže, výstavu ovoce a zeleniny, muzeum, vystupovaly pro seniory, rozloučily se s MŠ na tachovském zámku, navštívily ZUŠ Tachov, sledovaly pravidelně pohádky divadélka Dráček v MŠ - děti již nemají problém s komunikací se všemi zaměstnanci MŠ - podnikali jsme vycházky k minerálce, k zahrádkám, kde jsme pozorovali práci a výsledky práce lidí - v zimě pravidelně dosypáváme krmení pro ptáky do krmítek - na podzim vždy shrabujeme listí a uklízíme zahradu, třídíme na třídách odpad, sbíráme hliník - sbírali jsme pro postižené dítě plastová víčka - děti se seznámily se stolními společenskými hrami a jejich pravidly- Domino, Pexeso, Čtyřlístek, Černý Petr, Šmoulové Dítě a svět - děti se učily poznávat základní druhy zvířat, rostlin a jejich způsob života - starší předškolní děti měly možnost absolvovat kurz v plaveckém bazénu - v lednu navštívily st.děti 1.třídu v ZŠ Zárečná, kde měly možnost vyzkoušet si školu nanečisto, podívaly se i do tělocvičny a jídelny - v průběhu procházek se děti seznamovaly se správným a bezpečným chováním na ulicichůze, přecházení, základní dopravní značky, semafor, MŠ navštívili i policisté se svojí besedou - 1x týdně probíhala v MŠ výuka anglického jazyka ve dvou skupinách - upevňovali jsme poznatky o životě v jiných částech světa - st. děti se učily pracovat s atlasem - prožili jsme společně maškarní karneval, velikonoční svátky, svátek matek - na konci školního roku uskutečnily s dětmi učitelky výlet do přírody se zábavnými úkoly, děti byly nadšené Školní a mimoškolní aktivity ve školním roce říjen schůzka s rodiči dětí v MŠ ve třídě krtečků - sběr kaštanů a žaludů pro MS Poštolka Halže koncert P.Nováka Svátky a tradice v kině Mže rybky, krtci, motýlci - výstava draků v MŠ (výrobek dětí s rodiči) listopad úklid školní zahrady s dětmi a rodiči- sladké pohoštění představení Jak se Honza dostal na hrad v kině Mže - rybky, krtci, motýlci prosinec Mikulášská nadílka vánoční nadílka a vánoční koledování, vystoupení, tvoření s posezením pro rodiče leden návštěva ZŠ Zárečná, Tachov rybky, krtci, motýlci únor karneval v MŠ dopolední program březen návštěva knihovny Přijďte se k nám podívat pro veřejnost

6 představení v MŠ Čtvero roční období návštěva asistenčního psa beseda, ukázka v jednotlivých třídách duben představení Matylda zasahuje v kině Mže krtci, rybky, motýlci a beseda s policisty v jednotlivých třídách i venku před MŠ květen oslava Dne matek- vystoupení v jednotlivých třídách oslava Dne dětí zábavné odpoledne na školní zahradě červen návštěva ZUŠ Tachov- krtci a rybky rozloučení budoucích školáčků s MŠ na tachovském zámku kino Mže představení Králíci v klobouku - krtci, rybky, motýlci rozloučení budoucích školáčků s MŠ na tachovském zámku exkurze do sběrného dvora Vilémov elektroodpad motýlci - červen výlet dle domluvy: krtci pěší výlet k jízdárně motýlci cesta vlakem do Boru zámek výstava pohádkových kostýmů rybky výlet k minerálce do aleje, zpět jízda vlakem V MŠ vystupovalo se svými pohádkami divadlo Dráček 6 představení, v příštím šk. roce již spolupráci s tímto divadlem přerušíme a objednáme představení jiných společností. Divadlo Dráček u nás hraje již od roku 2009 a my cítíme potřebu změny. Nadstandardní aktivity: plavecký kurs děti z tříd rybek, krtků a motýlků - 2 skupiny v době od března do června 2013 dětská jóga ve třídě krtků prováděná paní učitelkou Blankou Kráčmarovou celoročně -obě aktivity většinu dětí bavily, plavecký kurs hodnotíme kladně s jednou výhradou bylo by výhodou, kdyby děti vedli stejní lidé, některé děti změny snášely hůře, ztrácely jistotu, protože se plavčíci střídali a každý plavčík měl jiný přístup, vše domluvíme v příštím školním roce s kompetentními zaměstnanci tachovského bazénu Výuka AJ hrou ve školním roce probíhala pod vedením p. učitelky Ivety Jeřábkové od října 2012 do června 2013 v odpoledních hodinách ve dvou skupinách Angličtina hrou se konala každé úterý 2x 30 minut ve třídě u Berušek nebo u Motýlků. 1. skupina měla angličtinu od 14,45-15,15 zapsáno17 dětí 2. skupina měla angličtinu od 15, zapsáno 15 dětí Tři děti se odhlásily v průběhu měsíce října Některé děti byly často nemocné a tak paní učitelka výuku přizpůsobovala tak, aby angličtinu zvládly všechny děti. Vedla výuku tak, aby angličtina byla pro děti zajímavá a aby se na ní děti těšily.v1.skupině byly děti živější, někdy narušovaly výuku, často proto učitelka měnila činnosti tak, aby udržela pozornost. V 2.skupině byly děti klidnější, lépe spolupracovaly. Děti zazpívaly anglické písničky na besídce pro rodiče a na rozloučení s MŠ na tachovském zámku, byly velmi šikovné a zpívaly s nadšením. Co se děti naučily, se rodiče dětí dozvídali na nástěnce. Na konci školního roku dostaly děti vytištěné písně, říkadla, hry a slovíčka, které se během roku učily formou listu v pevné folii příloha hodnocení. Radostí učitelky bylo, že se do angličtiny aktivně zapojily téměř všechny děti. Nejvíc děti bavily písničky s pohybem a hry.

7 Třídy MŠ: BERUŠKY 3 4 roky oranžová budova paní učitelky: Jindra Příkaská, Kateřina Novosadová STONOŽKY 3 4 roky - oranžová budova paní učitelky:, Hana Novotná Ludmila Zacpalová do , od do Veronika Doubková MOTÝLCI 5-6 let žlutá budova paní učitelka: Jitka Podlesná paní ředitelka: Zuzana Haníková KRTCI 4 7 let žlutá budova paní učitelky: Pavlína Bendová, Blanka Kráčmarová RYBKY 4 6 let modrá budova paní učitelky: Dana Matoušová do ,pak SD, od Ludmila Leheňová, Marie Honsigová 5. Spolupráce s rodinou dětí: Spolupráce s rodinou dětí je na dobré úrovni. Aktivity pro rodiče: vánoční besídky od 8,00 do 12,00 hod - Přijďte se k nám podívat květen oslava Dne matek rozloučení s nejstaršími dětmi na tachovském zámku Aktivity s rodiči: schůzka s rodiči nových dětí schůzka s rodiči vyšetření očí úklid školní zahrady s pohoštěním sběr kaštanů a žaludů říjen Kg kaštanů a 246 Kg žaludů po celý školní rok sběr hliníku V průběhu školního roku se neřešila žádná stížnost. S rodinou dítěte nemáme problém spolupracovat, komunikace přes funguje, zasílání informací o dění v MŠ má na starosti Marie Honsigová, která vede i evidenci ových adres. Internetové stránky MŠ fungují, příspěvky na hlavní stranu zpracovává Blanka Kráčmarová, ostatní příspěvky, změny řeší ředitelka MŠ, stále přetrvávala horší aktualizace, byla nefunkční fotogalerie problém server. K září 2013 plánujeme inovaci webových stránek, pomoc ředitelce s přípravou fotogalerie samostatné stahování fotografií na flesh disc bude dohodnuto na poradě učitelek v srpnu Spolupráce s dalšími institucemi Se ZŠ Zárečná, Tachov: pomoc dvou dětí - čertíků na mikulášské nadílce návštěva krtečků, rybek a motýlků v 1. třídě Přijďte se k nám podívat - pozvání pro děti i učitele ze ZŠ Zárečná návštěva dětí z družiny ještěrky odpoledne v MŠ společné hraní účast dětí 5. tříd na Dni dětí v MŠ pomoc na jednotlivých stanovištích S DS Panenská ul. a U Penzionu Tachov: vystoupení skupiny dětí MŠ z krtečků pro seniory Se ZUŠ Tachov: září 2012 nábor nových zpěváčků do sboru p. Brabenec přímo v MŠ návštěva ZUŠ Tachov krtci, rybky

8 7. Výsledky kontrol V listopadu 2012 kontrola Finančního výboru Městského úřadu Tachov p. Ing. Heřman a Ing. E.Herlíková, kontrolované období hospodaření MŠ v roce kontrola Městského úřadu Tachov - p.věra Vydrová, předmětem kontroly bylo hospodaření s prostředky zřizovatele za období leden až prosinec 2012 V závěru kontrol nebyly shledány závažné nedostatky pouze doporučení k položkové fakturaci některých služeb. 8. Opravy a údržba budov, nákup zařízení -ve školním roce dostala MŠ účelové finanční prostředky ve výši ,00 Kč na opravu anglického dvorku a části chodníku u žluté budovy, toto se realizovalo v letních měsících částečné zrušení luxferů žluté budovy a vyzdění této části, oprava bramborárny, vymalování skladu potravin a skladu vedle vchodových dveří do provozní budovy, skladů na hračky pro pobyt dětí venku DDHM: nákup zásuvkového mrazáku nové nerez dřezy, odkládací plochy, police do přípravných kuchyněk tříd rybek, krtků a motýlků, nákup nových nerez hrnců pro ŠJ herní prvky na školní zahradu 1 sestava, 3 houpadla, domeček s kreslící tabulí, sedadlová houpačka, tabule s počítadlem - částečně byly hrazeny z přeplatku za dodávku tepla do MŠ. všechny ostatní opravy a nákup DDHM byly realizovány z běžného rozpočtu na provoz MŠ. 9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů rozvojový program - Cizí jazyk klíč k velkému světu v Mateřské škole Tachov, Pošumavská 1675, příspěvková organizace I.Jeřábková 10. Další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Hana Novotná Zuzana Haníková Hudba a zvířátka Plzeň Vzdělávací instituce TANDEM Odměny a tresty v MŠ - Plzeň Náročné životní situace u dětí předškolního věku a používání obranných mechanismů v těchto situacích Plzeň Dítě se syndromem hyperaktivity v mateřské škole Plzeň Zřetel, společnost pro vzdělávání Školení o veřejných zakázkách pero Město Tachov , Marie Honsigová Ekoateliér Voda kolem nás Tachov Plánování a evaulace činností s dětmi v MŠ Plzeň Cesta za pohádkou Plzeň 400,00 Kč

9 Kateřina Novosadová Ekoateliér Voda kolem nás Tachov Kč Jak cvičit co na co Plzeň 450,00 Kč Ekoateliér Tachov, 430,00 Kč Blanka Kráčmarová Ludmila Leheňová Svět věcí a předmětů v dramatické a výtvarné výchově- Plzeň Náročné životní situace u dětí předškolního věku a používání obranných mechanismů v těchto situacích Plzeň Dítě se syndromem hyperaktivity v mateřské škole Plzeň Hudba a zvířátka Plzeň Vzdělávací instituce TANDEM Jindra Příkaská Ekoateliér Tachov, 430,00 Kč Pavlína Bendová Odměny a tresty v MŠ - Plzeň 600,00 Kč Ekoateliér Tachov, 430,00 Kč Ludmila Leheňová přerušila z rodinných důvodů dálkové studium SPgŠ Karlovy Vary. Ve šk.roce se jí nepodařilo zahájit studium. Kateřina Novosadová se rozhoduje o zahájení studia ve šk. roce Samostudium, DVPP je již samozřejmou součástí naší pedagogické práce. Vždy se účastníme některého ze seminářů z nabídky KC a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Plzeň i jiných vzdělávacích organizací konaných v Plzni i Tachově. Doplňujeme školní knihovnu o zajímavé tituly pro učitelky, děti i kuchařky zdravá výživa dětí předškolního věku. Rády se dělíme o zajímavé náměty, předáváme si nové poznatky, radíme si, diskutujeme, hledáme kompromis, předáváme si materiály. V kolektivu jsou učitelky, které spolu pracují ve dvojici již více let, znají se, ví, v čem na sebe spoléhat a naopak další 3 paní učitelky, teprve pedagogičtí nováčci získávající zkušenosti práce s dětmi, se nebojí ptát starších kolegyň, radit se s nimi. Všechny učitelky jsou zvyklé vše konzultovat s ředitelkou MŠ, důležité jsou vzájemné hovory z oblasti spolupráce s rodinou, zkvalitnění pedagogické práce, organizace chodu MŠ. Vedu zaměstnance k zachování úcty k rodině, hledání cest při zvládání práce s dětmi s poruchami chování. Toto se daří i díky kontrolní a hospitační činnosti ředitelky, která pomáhá oběma stranám. V Tachově Zuzana Haníková ředitelka MŠ

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5.

ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ. E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz. Č.j.: 484/2013/ŘZŠ S.z.: A2-5. ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz Č.j.: 484/2013/Ř S.z.:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 ( Vlastní hodnocení školy) 1 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Informace zpracovány jako celek, za všechna pracoviště 1. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ

ŠIKULKA MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Č.j.: 72/12 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOLÍN II, KMOCHOVA 335 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠIKULKA Zpracovala: Vorlíčková Květoslava ředitelka MŠ Platnost dokumentu : od 1.9.2012 do 31.8.2015

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace Kdo chce vychovat dítě, sám sobě si nerozumí. Kdo se však dítěti věnuje, ten jej nemusí vychovávat. Adresa: Žitná 832/19, 460 06 Liberec

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012. Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012. Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Josefa Kubálka Všenory za školní rok 2011/2012 Ministerstvo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Hodnocení školy. Školní rok 2012/2013

Hodnocení školy. Školní rok 2012/2013 Hodnocení školy Školní rok 2012/2013 Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Vacov Miřetice 38 384 86 Vacov Adresa mateřské školy: Vlkonice 124 384 86 Vacov IČO školy: 708 73 682 Zřizovatel: Obec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOUŽIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV CELOROČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROJEKTU PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a 2010/2011: DOMEČEK SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

Více

Rodinná mateřská škola

Rodinná mateřská škola Rodinná mateřská škola ČJ: ŘMŠ 91/2014 Obsah a uspořádání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) Identifikační údaje 3 Charakteristika mateřské školy (MŠ). 4 Podmínky předškolního vzdělávání: materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2012/2013 OBSAH: I. Identifikační údaje II. Charakteristika mateřské školy III. Charakteristika školního vzdělávacího programu Cíl práce mateřské školy

Více

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009 Souhrnně za obě pracoviště MŠ ZÁKLADNÍ INFORMACE a/ Název školy: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE 8.května 67, 783 53 Velká Bystřice

Více

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011

Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Vlastní hodnocení školy za období 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 I. Základní údaje o škole Č.j. MŠ 288/2011 název školy Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 adresa školy Hradec Králové 6,

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/200 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, okres Plzeň-jih. Charakteristika školy. název školy: Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více