Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy, Praha 13, Mládí 135 Co se v Mládí naučíš 2. verze platná od 1. září 2009 Základní škola, Praha 13, Mládí 135 1

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motivační název: Co se v Mládí naučíš předkladatel: název školy: Základní škola, Praha 13, Mládí 135 adresa školy: Mládí 135, Praha 5 - Stodůlky tel.: URL: ředitel: PhDr. Jaroslav Vodička kontakty: tel. a fax: , zástupce ředitele pro 1. stupeň: Mgr. Norbert Tlustý kontakty: tel.: , zástupce ředitele pro 2. stupeň: PhDr. Doubravka Matulová kontakty: tel.: , IČ: , DIČ: CZ IZO: (kód organizace) RED-IZO: Součásti školy: základní škola, školní družina, školní jídelna Koordinátor tvorby školního vzdělávacího programu: Mgr. Norbert Tlustý zřizovatel: název: Městská část Praha 13 adresa: Sluneční náměstí 13/2580, Praha 5 telefon: platnost dokumentu od: 1. září 2009 datum 31. srpna 2009 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Plnotřídní škola s kapacitou do 600 žáků je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. Škola si od počátku 90. let 20. století vybudovala pověst dobré školy s vysokou úrovní jazykové výuky, proto převážná část rodičů své děti do školy přihlašuje od 1. ročníku. Další část žáků se hlásí do naší školy v průběhu 1. stupně, převážně do 3. ročníku a také do 6. ročníku nejčastěji ze škol MČ Praha 13. Z průměrného počtu žáků kolem 550 tvoří větší část žáci prvního stupně. Přibývá žáků, kteří po 1. stupni pokračují na 2. stupni v jazykovém programu školy. Z větší části navštěvují školu děti z bývalé obce Stodůlky, z oblastí sídlišť Městské části Praha 13: Nové Butovice, Velká Ohrada, Lužiny a Stodůlky. Nemalé procento tvoří žáci a přilehlých částí Prahy 13, jako jsou Zličín, Sobín, Řeporyje, Ořech, Rudná, Hostivice, Zbuzany, Chýně, Třebonice, Jinočany, Nučice, Chrášťany, ale také z oblastí MČ Prahy 5, Radlice, Jinonice, Košíře a Smíchov. Škola je spádovou pro tyto ulice: 5. máje, Armády, Hlušičkova, Jindrova, K Fialce, K Hájům, K Jasánkám, K Lužinám, K Ohradě, K Vidouli, K Zahrádkám, Ke Golfu, Ke Kalvárii, Ke Koh-i-nooru, Ke Konstruktivě, Ke Skalce, Ke Studánce, Mládí, Na Dolnici, Na Vlku, Okruhová, Ordovická, Plzeňská, Pod Kulturním Domem, Pod Viaduktem, Pod Vlkem, Pod Zličínem, Před Rybníkem, Příčka, U Cikánky, U 2

3 Dálnice, U Mydlárny, U Paloučku, V Borovičkách, Ve Stromořadí, Vlasákova, Volejníkova, Za Lužinami, Za Mototechnou a Živcových. VYBAVENÍ ŠKOLY materiální: žákovské počítače, učitelské počítače, počítače pro vedení školy a administrativu, kopírovací stroje, učitelská referenční knihovna, audio a video technika, dataprojektor, zpětné projektory prostorové: Škola má dvě části budovy, starší z roku 1908 a novější z 50. let 20. století. Počet tříd se pohybuje v rozmezí 20 až 23 tříd. Ve starší části budovy jsou převážně umístěny nižší třídy I. stupně a dále školní družina a také školní jídelna. V novější části budovy jsou převážně učebny II. stupně. Starší část budovy, dokončená v roce 1908 má secesní vzhled. Budovy školy jsou zděné, nejedná se tedy o panelovou budovu. Součástí školy je vlastní, velká, moderní tělocvična, otevřená v roce Škole chybí vlastní hřiště. Pro venkovní činnost využíváme otevřených prostor v parku nebo pronájem hřišť v okolí. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na 1. stupni je to vždy třída s hracím koutkem, na 2. stupni slouží většina učeben jako odborné učebny. Škola má dvě počítačové pracovny. Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci a učitelé. Pro veřejná vystoupení, výstavy prací žáků škola využívá halu školy. Vyučující mají k dispozici dvě sborovny, kabinet I. stupně, kabinet školní družiny a učitelskou referenční knihovnu, ve kterých mají PC, které jsou zapojené do sítě. Mají přístup na internet, používají tiskárny i kopírky. Učebny jsou dostatečně velké, prostor pro pobyt žáků o přestávce je dostačující. Škola má hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy v souladu s normami). CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU: Pedagogický sbor má v průměru 35 pedagogických pracovníků. Počet vychovatelek školní družiny se pohybuje mezi 6 až 8. Poměr žen a mužů v pedagogickém sboru je asi 90% žen k/ke 10% mužů. Průměrný věk pedagogického sboru se pohybuje kolem 41 let. V posledních letech se průměrný věk snížil nástupem několika absolventů. Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali školení SIPVZ počítačové gramotnosti, velká část se dále vzdělává v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Více než polovina učitelů ovládá alespoň jeden cizí jazyk. Ve škole pracuje výchovný poradce pro volbu povolání, metodik prevence sociálně patologických jevů a speciální pedagog. Někteří učitelé prošli kurzy: kritického myšlení, činnostního učení, týmové spolupráce, autoevaluace školy atd. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a mají základní kurz první pomoci. Vedení školy tvoří ředitel a dva jeho zástupci. Práci vychovatelek ve školní družině řídí vedoucí vychovatelka. Všichni pedagogové prošli školením v počítačové gramotnosti a většina již absolvovala nejen základní proškolení, ale také nadstavbová školení zaměřená na práci s tabulkovými procesory, digitální fotografií a videem, publikováním na internetu apod. Pedagogický sbor využívá nabídky institucí poskytující semináře a školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a hojně se jich účastní. Pravidelně využívají nabídky Národní agentury pro evropské vzdělávací programy v podprogramu SOCRATES a účastní se zahraničních kurzů pro učitele. Pedagogický sbor pracuje v metodických orgánech. Na I. stupni jsou to Metodická sdružení 1. až 3. tříd a 4. až 5. tříd a na II. stupni předmětové komise Českého jazyka, Cizích jazyků se sekcí pro 1. stupeň, francouzský a německý jazyk, Přírodovědných předmětů, Společensko vědních předmětů, Esteticko výchovných předmětů a Pracovních a tělovýchovných předmětů, které budou postupně organizovány podle vzdělávacích oblastí RVP ZV. Učitelé anglického jazyka se pravidelně účastní konferencí u nás i v zahraničí. Škola je institucionálním členem Asociace učitelů angličtiny České republiky. Zástupce ředitele a 3

4 učitel angličtiny obdržel roku 2006 čestný titul Evropský učitel jazyků od Národní vzdělávací agentury SOCRATES a MŠMT ČR. Žáci navrhli svou učitelku angličtiny na titul Zlatý Ámos, v jehož rámci získala titul Ámos Média pro rok Někteří učitelé píší články do odborných časopisů a škola má své zastoupení v redakční radě časopisu R&R, časopisu na pomoc vyučování angličtiny. Koordinátor tvorby školního vzdělávacího programu absolvoval kurz v rámci projektu Koordinátor, pořádaný Národním institutem pro další vzdělávání a studium k výkonu specializovaných činností - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů. DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Žáci se každoročně zapojují do vědomostních, sportovních i uměleckých soutěží. V rámci nabídky volnočasových aktivit škola žákům nabízí široký výběr zájmových činností, které ve škole vedou učitelé nebo organizují další subjekty. Přesto, že nejsme fakultní školou, spolupracujeme s Katedrou primární pedagogiky a Katedrou anglického jazyka literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogickou fakultou Západočeské Univerzity v Plzni při vedení krátkodobé i souvislé praxe studentů. Dětem předškolního věku nabízí škola program pro předškoláky, při kterém se děti se školou seznamují a s rodiči probíhají diskuse o začátku povinné školní docházky a s ním spojenými radostmi a starostmi. Škola organizuje od roku 2001 celorepublikovou soutěž v anglickém jazyce Video pohlednice z mého města. Patronkou soutěže je Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice a záštitu nad soutěží převzalo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Městská část Praha 13 poskytuje pro tuto soutěž pravidelně finanční částku pro zakoupení cen vítězům. Soutěž byla jako projekt přihlášena do soutěže o Evropskou jazykovou cenu LABEL roku 2007, kterou vyhlašuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Dlouhodobým projektem se staly projektové dny, které bývají zaměřeny na Evropský den jazyků, Den zdraví, Den Země a některé svátky anglicky mluvících zemí, např. Halloween a Palačinkový běh. V rámci mezinárodní spolupráce navázala škola kontakt se školou v rakouském Gross St. Florianu (Hauptschule Gross St. Florian, Am Schulweg 11, Aktuálně zahajujeme jednání z další školou vhodnou pro partnerství, tentokráte ve Švédsku - Katarina norra škola Tjärhovsgatan, Stockholm. SPOLUPRÁCE S RODIČI A SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY Spolupráce s rodiči probíhá formou třídních schůzek, při konzultačních hodinách, a také při organizování akcí školy a v rámci školské rady, která se pravidelně schází na půdě školy. Škola dále spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou, se kterou řeší diagnostiku specifických poruch učení a chování. Při akcích zaměřených na prevenci patologických jevů spolupracuje škola s Městskou policií hlavního města Prahy, Policií České republiky a dalšími subjekty (školskou radou, školskými poradenskými zařízeními, místními a regionálními institucemi aj.) V projektu Škola v přírodě s angličtinou organizuje škola od roku 2001 ozdravné pobyty ve škole v přírodě pro žáky 4. ročníku zaměřené na praktické vyučování angličtiny a tělesný rozvoj žáků. Další tradiční akcí školy je Halloween. Tato akce školy slouží k praktickému procvičení angličtiny a motivaci k dalšímu učení. Škola dále pořádá tzv. Palačinkový běh, Lyžařský výcvikový zájezd, Jazykové pobyty ve Velké Británii a výjezdy do sousedních, německy mluvících zemí. 4

5 Škola spolupracuje s rodilými mluvčími, kteří obohacují výuku cizích jazyků hlavně v rozvoji konverzace žáků. Další spolupráce s rodilými mluvčími probíhá v rámci soutěže Video pohlednice z mého města, kde v porotě pravidelně zasedají rodilí mluvčí. Mezinárodní spolupráce probíhá i v rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, kdy naši školu navštěvují zahraniční studenti a pedagogové (Francie, Kazachstán) a také v rámci spolupráce s nakladatelstvím Macmillan, kdy hodiny angličtiny navštěvují redaktoři a editoři učebnic, kteří dále s našimi učiteli spolupracují. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: Hlavním cílem školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) je učit žáky poznávat, jednat, žít společně a připravit je pro další studium a život. Školní vzdělávací program je zaměřen na rovnoměrný rozvoj žákovy osobnosti s důrazem na rozvoj komunikace v cizích jazycích. Prvním cizím jazykem je angličtina, který je v učebním plánu školy od 1. ročníku a druhý cizí jazyk si žáci volí od 6. ročníku. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE: K zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků, uplatňuje škola tyto společné postupy: Využívání různých zdrojů informací, kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní např. učitelé učí žáky pracovat s různými zdroji informací (tištěnými, elektronickými, apod.) žáci mají k dispozici encyklopedie a další knihy a mohou využívat školní počítače s připojením na internet. Využívání nových vyučovacích metod a organizačních forem výuky, při kterých jsou vytvářeny vhodné podmínky pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků (moderní pedagogické trendy, skupinová práce, dialog, projekty, integrace výukových oblastí atd.), kompetence komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: škola organizuje tematicky zaměřené projekty a exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi školní rada, skupinové aktivity, obec, fakulty, pedagogicko-psychologická poradna, občanská sdružení atd.), kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní např.: žáci se účastní soutěží, veřejných odborných i kulturních akcí, na kterých aktivně vystupují se svými příspěvky. Proměna klimatu školy (tvůrčí, partnerská komunikace mezi učitelem a žákem, týmová práce, bezpečnost, tolerance k odlišnostem, školní parlament). V celkovém pojetí vzdělávání na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinovaně k rozvoji všech klíčových kompetencí. UČEBNÍ PLÁN 1. stupeň základního vzdělávání: Oblast předmět Hod. 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika

6 Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem hodin v ročníku Disponibilní Čj 4h, AJ 3h, M 4h, VL + hodinová dotace PŘ 3h Pozn. Škola nabízí předmět Anglický jazyk v rámci vzdělávacího oboru Cizí jazyk od 1. ročníku. 2. stupeň základního vzdělávání s jazykovým zaměřením: Oblast předmět Hod. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk Další cizí jazyk (FJ, NJ) Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem hodin v ročníku Disponibilní hodinová dotace Volitelné předměty: Konverzace v cizím jazyce (Aj, Fj, Nj) Český jazyk 1h, další cizí jazyk (FJ,NJ) 12h., M 1h, Dějepis 1h, Chemie 2h., Přírodopis 1h., Zeměpis 2h., Vz 1h, Volitelný předmět 3h Pozn. Škola nabízí předmět Anglický jazyk v rámci vzdělávacího oboru Cizí jazyk od 1. ročníku. V rámci vzdělávacího oboru Další cizí jazyk nabízí Francouzský jazyk a Německý jazyk od 6. ročníku a dále volitelné předměty v rámci těchto vzdělávacích oborů Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace ve francouzském jazyce a Konverzace v německém jazyce od 7. ročníku. Volitelné předměty Jako volitelné předměty nabízí škola v 7. až 9. ročníku Konverzaci v anglickém jazyce, Konverzaci ve francouzském jazyce a Konverzaci v německém jazyce v jednohodinové týdenní dotaci pro žáky s jazykovým i všeobecným zaměřením. 6

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Co se v Mládí naučíš rozšířená výuka jazyků 3. verze platná od 1. září 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ROZVOJ R O Z V O J RADOST OSOBNOST ZDRAVÍ VZDĚLÁVÁNÍ ORIGINALITA JAZYKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HEYROVSKÉHO 32, BRNO-BYSTRC Struktura školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Žihle 2013 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 2.1 Úplnost a velikost školy...4 2.2

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP ZV a upravený dle ŠVP z 1. 9. 2007 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Liberec, Husova 142/44, Liberec V, 460 01 Platnost dokumentu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Z Š K R Á L U V D V U R Identifikační údaje Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Učební plán Hodnocení žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ECCE HOMO II Verze 3(2014) GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 Srpen 2014 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu: ECCE HOMO II Školní vzdělávací

Více