Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. Hodnotící zpráva projektu. č. 0438P2005. Zmizelí sousedé

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace. Hodnotící zpráva projektu. č. 0438P2005. Zmizelí sousedé"

Transkript

1 Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace Hodnotící zpráva projektu č. 0438P2005 Zmizelí sousedé

2 Obsah 1. Základní data k projektu 2. Formulář vyúčtování poskytnuté dotace v roce Přehled o úhradách plateb neinvestiční prostředky 4. Hodnotící zpráva projektu 5. Věcné vyhodnocení projektu 5.1. Popis realizace projektu 5.2. Informace o výstupech 5.3. Zhodnocení výsledků a poznatků z realizace projektu 6. Tisková zpráva o projektu 7. Hodnotící zpráva ZŠ Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace 8. Údaje o zpracování zprávy

3 1. Základní data k projektu Název projektu: Zmizelí sousedé Název poskytovatele dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Kraj: Plzeňský kraj Název dotačního programu: Projekty SIPVZ Rozsah: působnost regionální Cílová skupina: žáci a studenti Okruh: B využití ICT na II. stupni základní školy a víceletých gymnáziích Téma: informační centrum SIPVZ - metodická pomoc 1. Identifikační údaje o školském zařízení, které žádá o dotaci Název organizace: Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Obec: Horšovský Týn PSČ: Ulice, č.p.: Zámecký park 3 Telefon: Fax: Prezentace na internetu: IČ: DIČ: CZ REDIZO (resp. přidělený identifikátor):

4 Datum zápisu do školského rejstříku: Číslo účtu: /0100 U peněžního ústavu: Komerční banka Adresa příslušného finančního úřadu: KB Horšovský Týn 2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace, která žádá o dotaci) Pavel Janský, Mgr., ředitel, tel.: , adresa: Zámecký park 3, Horšovský Týn 3. Počet zaměstnanců organizace (aktuální stav) Celkový počet přepočtených pracovníků: 56,7 Přepočtený počet pedagogických pracovníků: 37,6 Počet žáků denního studia: Údaje o projektu, na který je žádána dotace v rámci SIPVZ v roce 2005 (u dvouletých projektů na roky 2005 a 2006) Projekt: jednoletý Doba realizace projektu: od do Místo realizace pilotního projektu: ZŠ Horšovský Týn, Zámecký park 3, Horšovský Týn Realizované projekty v minulých letech (v závorce uvedena částka v Kč, kterou byl projekt dotován ze státního rozpočtu): Anotace předkládaného projektu: Hlavním cílem je vypracovat metodiku tvorby multimediálního díla. Dílčí cíle: Dokončit multimediální dílo "Zmizelí sousedé" (vyhlášeno Židovským muzeem v Praze), které popisuje osudy židovského obyvatelstva v Horšovském Týně v období , a přeložit ho do anglického jazyka. V souvislosti s mezinárodním projektem získat životopisná data Wilmy Abeles Iggers, čestné občanky našeho města židovského původu, a těmito daty obohatit naši práci. Dále prezentovat historické památky města Horšovský Týn a jejich proměny od roku 1921.

5 Uspořádat workshopy pro ostatní školy v našem regionu, nabídnout jim CD s naším multimediálním dílem a webem. Realizovat školení DVPP s tématikou práce ve Flash MX. Řešitelský tým pilotního projektu Lenka Radějová, Mgr., učitelka Aj, tel.: , adresa: Zámecký park 3, Horšovský Týn, odb. erudice: Překladatelka Pavel Straka, Mgr., ICT metodik, zástupce ředitele, administrátor, tel.: , e- mail: adresa: Zámecký park 3, Horšovský Týn, odb. erudice: M, F, Inf, publikační činnost, dlouholetá praxe Luděk Thomayer, zástupce ředitele pro ekonomiku, tel.: , adresa: Zámecký park 3, Horšovský Týn, odb. erudice: Čj, D, historická publikační činnost Pavel Janský, Mgr, ředitel školy, tel.: , adresa: Zámecký park 3, Horšovský Týn, odb. erudice: I.stupeň, organizační erudice Tomáš Lokvenc, Mgr., učitel M, Z, Inf, tel.: , adresa: Zámecký park 3, Horšovský Týn, odb. erudice: M, Z, Inf, lektor SIPVZ Anna Ježková, Mgr., učitelka Nj, tel.: , adresa: Zámecký park 3, Horšovský Týn, odb. erudice: Překladatelka 5. Základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt (v Kč) Výše požadované dotace celkem: Výše požadovaného vlastního podílu organizace: Celkové náklady projektu: Z toho investiční prostředky Z toho neinvestiční prostředky Z toho OPPP Z OPPP odvody Celkem Tj. % z celkových nákladů 70 % 30 % 100 %

6 6. Organizace podílející se na ověření přenositelnosti projektu do praxe Název organizace: Základní škola Obec: Staňkov PSČ: Ulice, č.p.: Komenského 196 Telefon: Fax: Prezentace na internetu: IČ: DIČ: REDIZO (resp. přidělený identifikátor): Datum zápisu do školského rejstříku:

7 2. Formulář vyúčtování poskytnuté dotace v roce 2005 Číslo rozhodnutí Název projektu Škola 0438P2005 Zmizelí sousedé Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace Výše poskytnuté dotace ,- Neinvestiční prostředky (poskytnuto celkově) ,- z toho: mzdové prostředky celkem ,- Vyúčtování dotace Neinvestiční prostředky (čerpáno celkově) ,- z toho: mzdové prostředky celkem ,- Skutečné celkové vynaložené náklady na pilotní projekt ,- Neinvestiční prostředky (vynaložené celkem) ,- z toho: mzdové prostředky celkem ,- Rozdíl K vrácení ministerstvu neinvestiční prostředky 0,- Hrazeno z nákladů školy ,- Procentuální čerpání dotace z celkově skutečně vynaložených nákladů na projekt Skutečné čerpání dotace tvoří podíl % 70% 6 Místo uložení dokladů Účtárna školy 7 Datum vyúčtování Zpracoval, telefon Z. Brichtová účetní Jméno a podpis statutárního orgánu, otisk razítka Pavel Janský ředitel školy

8 3. Přehled o úhradách plateb neinvestiční prostředky Číslo rozhodnutí Název projektu Škola 0438P2005 Zmizelí sousedé Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace Položka Číslo dokladu 1 Účel použití Částka v Kč Studio MX pro ZŠ (15+2 licence) , Odměny realizátorům , Acer Aspire , Epson projektor , Photoshop CS , Celkem ,- Položka Číslo dokladu 1 Účel použití Částka v Kč Olympus C , Videokamera SONY , Licence ŠZŠ pro školní rok 2005/ , Adobe systém S-creative svite , Kancelářský materiál 2.209, Kancelářský materiál 1.741, Telefonní poplatky 550, Acer Aspire 726, Celkem ,- 1 podle účetní evidence

9 4. Hodnotící zpráva projektu Číslo rozhodnutí 0438P2005 Název projektu Škola Zmizelí sousedé Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice, příspěvková organizace Adresa školy Horšovský Týn, Zámecký park 3, PSČ Ředitel školy Název ověřující školy Adresa ověřující školy Ředitel ověřující školy Mgr. Pavel Janský Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Staňkov, Komenského 196, PSČ Mgr. Marie Gruberová Celkové náklady projektu Poskytnutá dotace celkem Čerpáno z dotace celkem Kvantitativní údaje , ,- tj. % 70% ,-

10 5.1. Popis realizace projektu 5. Věcné vyhodnocení projektu Hlavním výstupem projektu je práce Metodika tvorby multimediálního díla. V povinně volitelném předmětu informatika po dobu čtyř školních let realizujeme výuku a tvorbu multimediálních aplikací. Zkušenosti z této práce jsme použili k napsání této metodiky a mohli jsme tak na její tvorbě pracovat od schválení projektu. Shromažďovali a upřesňovali jsme historická data o životě židovského obyvatelstva v našem městě a upravovali již hotovou práci žáků školy. Práce na tomto díle začala ovšem mnohem dříve. Na začátku byla myšlenka Židovského muzea v Praze připomenout žákům a studentům škol dávno zapomenuté osudy lidí, kteří žili v jejich městech a vesnicích, jejichž potomci mohli sedět vedle nich v lavicích a být jejich kamarády, kdyby nepřišly strašlivé události Druhé světové války. Projekt Zmizelí sousedé spatřil světlo světa v roce 2001 a byl směřován k připomenutí šedesáti let od počátku holocaustu židovského obyvatelstva českých zemí. V roce 2002 se k projektu připojila i Základní škola Horšovský Týn, když bezprostředním impulsem bylo seznámení se s osobními vzpomínkami paní Wilmy Abelesové-Iggersové na život horšovskotýnských Židů ve 20. a 30.letech minulého století. Paní Iggersová, která je čestnou občankou Horšovského Týna, emigrovala v roce 1938 před nacisty do Kanady, vystudovala v USA a působí na významných amerických a evropských univerzitách. Cíle, které si žáci a učitelé zpočátku kladli, byly skromné : přeložit vzpomínky paní Iggersové do češtiny, uveřejnit je s jejím svolením v místním tisku a pokusit se i z ostatních pramenů dozvědět se více o životě židovské menšiny v Horšovském Týně. Po získání pramenných materiálů se však tým žáků a učitelů rozhodl jít dále : využít dobrého vybavení školy informačními technologiemi, naučit se s nimi pracovat a pokusit se shrnout získané informace do multimediálního díla. Výsledkem byl CD-Rom Zmizelí sousedé o historii Horšovského Týna a osudech jeho židovských obyvatel. CD- Rom byl zaslán do Židovského muzea v Praze a do kulturních a vzdělávacích institucí ve městě a blízkém okolí, aby sloužil ve výchovném a vzdělávacím procesu. Velkým zadostiučiněním pro tvůrce projektu bylo také slavnostní odhalení pamětní desky obětem holocaustu ve vestibulu radnice v Horšovském Týně v listopadu roku 2002 a s ním spojené besedy, kde byla s výsledky projektu seznámena veřejnost. Pokračováním projektu Zmizelí sousedé byla účast Základní školy v Horšovském Týně na natáčení DVD o životě a osudech manželů Iggersových. Do tohoto rozsáhlého mezinárodního projektu, který probíhal v letech 2004 a 2005, byla zapojena řada občanských a vzdělávacích institucí : university, občanská sdružení, židovské náboženské obce. Projekt Zwei Seiten der Geschichte řídila společnost Brucken-Bauen z německého Herfordu. V souvislosti s účastí na tomto projektu se objevila potřeba cizojazyčné verze CD-Romu Zmizelí sousedé. Práce na anglické verzi se stala příležitostí rozšířit stávající obsah CD-Romu a doplnit jej o nově zjištěné informace a údaje. Stávající projekt se tím pádem výrazně rozšířil a zahrnuje tyto další dílčí cíle: obohatit dosavadní výsledky práce o další data, přeložit českou verzi do anglického a německého jazyka, umístit adekvátní podobu multimediálního díla na webové stránky, zajistit nutné vybavení k řešení projektu a především uspořádat workshopy pro ostatní školy v regionu, nabídnout jim výsledný produkt a zajistit v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků seminář s tématikou práce ve Flash MX.

11 Pro finanční krytí celého projektu získala škola grant ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který byl v roce 2005 využit pro nákup hardwarového a softwarového vybavení nutného k úspěšnému dokončení celého projektu. Celá práce byla doplněna o nově získané údaje, je dokončena anglická i německá verze multimediálního díla. Je hotova i jeho podoba na webových stránkách. Nejdůležitějším výsledkem je podrobně rozpracovaná metodika tvorby multimediálního díla, která zahrnuje pedagogické otázky projektového vyučování, soupis nutného technického vybavení, soupis použitých programů. Velmi důkladně je v metodice rozpracováno vedení žáků při tvorbě grafické podoby, animace a dosažení interaktivity programováním multimediálního díla ve Flash MX Zbývá ještě prezentovat výsledky projektu pedagogické veřejnosti. Na začátek příštího roku budou pedagogové z ostatních škol regionu pozváni na workshopy, kde jim bude nabídnut CD-Rom s dokončeným dílem a možnost využít webových stránek. Zároveň budou seznámeni s tím, jak lze toto dílo prakticky uplatnit ve vyučování. Pro zájemce, kteří by si chtěli tvorbu takového díla vyzkoušet, je připraveno školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož první běh se uskutečnil v pro zájemce v měsíci listopadu.. Hlavním koordinátorem celého projektu byl Pavel Straka, dále na tvorbě CD-Romu spolupracovali Tomáš Lokvenc, Pavel Janský a Luděk Thomayer, překlady do angličtiny a němčiny zajišťovaly Lenka Radějová a Anna Ježková. Kolektiv, který se na realizaci projektu podílel, pevně věří, že výsledky projektu využijí nejen oni sami při vyučování, ale že se stane inspirací i pro další vzdělávací instituce v regionu Informace o výstupech Metodika tvorby multimediálního díla ve formátu DOC i PDF je vystavena na stránkách našeho školního webu: Zde jsou také stránky projektu Zmizelí sousedé v české, anglické a německé jazykové podobě o osudech židovských obyvatel Horšovského Týna, což je zkrácená podoba multimediálního CD, které je zde zkomprimováno ve formátu ZIP. K nácviku programování ve Flash je zde také zazipovaná složka Pomocné soubory.zip, která umožňuje nácvik práce s programovacím jazykem Action Skript Zhodnocení výsledků a poznatků z realizace projektu Projektové vyučování bylo přínosem pro žáky i učitele. Žáci získali kompetence pro mediální práci a nezbytné návyky týmové práce. Učitelé si ověřili možnosti pro ně nové metodiky práce, získali pocity dobře vykonané úspěšné práce, která se projevila v angažovanosti dětí na úspěšném výsledku jejich činnosti. Obsáhlá metodika je v samostatném svazku, který je přiložen k této zprávě.

12 6. Tisková zpráva o projektu Anotace: Ve školním roce vytvořila Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice projekt Zmizelí sousedé. Hlavním cílem bylo realizovat a zveřejnit metodiku tvorby multimediálního díla. Dalším úkolem bylo dokončení multimediální aplikace Zmizelí sousedé o životě židovského obyvatelstva v Horšovském Týně. Tisková zpráva: Ve školním roce vytvořila Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice projekt Zmizelí sousedé (název přejat od projektu Židovského musea v Praze). Hlavním cílem bylo realizovat a zveřejnit metodiku tvorby multimediálního díla. Další úkoly byly následující: dokončit multimediální dílo "Zmizelí sousedé", které popisuje osudy židovského obyvatelstva v Horšovském Týně v období , a přeložit ho do anglického jazyka v souvislosti s mezinárodním projektem získat životopisná data Wilmy Abeles Iggers, čestné občanky našeho města židovského původu, a těmito daty obohatit naši práci dále prezentovat historické památky města Horšovský Týn a jejich proměny od roku 1921 uspořádat workshopy pro ostatní školy v našem regionu, nabídnout jim CD s naším multimediálním dílem a přístup k webovým stránkám s tímto tématem realizovat školení DVPP s tématikou tvorby multimediálního díla ve Flash MX

13 7. Hodnotící zpráva ZŠ Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Posuzovaný projekt v úvodní části reaguje na nutnost změn ve školství, přehlednou formou radí, jak se vypořádat při výuce s přemírou poznatků, obklopujících žáky ze všech stran. Soustřeďuje se na vysvětlení a zdůvodnění východisek, která byla použita při formulování programu. Je třeba ocenit, jak se práce zhostila postupů při propojení zpracovávaného projektu se současnými požadavky školského zákona, a to, jak vhodně rozvíjet u žáků klíčové kompetence v souvislosti s multimediální prezentací. Díky vybavení škol výpočetní technikou má tento projekt a jeho metodika velmi dobrou využitelnost v praxi. Projekt vychází z přirozené zvídavosti dětí a jejího spojení s využitím moderních technologií. Je dobře odstupňován dle vstupních znalostí žáků. Pro žáky naší školy při ověřování projektu bylo silnou motivací ocenění dvojice žáků v Praze za účast v soutěži Svět očima dětí. Díky projektu zpracovaného na ZŠ Horšovský Týn jsme mohli využít dopodrobna zpracovaného metodického postupu a zadat žáků v 8. a 9. ročníku úkoly, které povedou také k vytvoření multimediálního díla. Doporučujeme zveřejnění této podrobné práce, aby i další školy ji mohli využít. Bylo by dobré ji nabídnout i vydavatelství RAABE, aby se dostala k širší pedagogické veřejnosti. Pro vyučující informatiky na školách by se mohla stát podnětem pro podobnou tvorbu se žáky. Je zřejmé, že zpracovatel velmi dobře postupy promyslel a vyzkoušel je s vědomím rozvoje klíčových kompetencí žáků, zahrnul do tvorby průřezová témata. Mgr.Marie Gruberová, řed. školy

14 8. Údaje o zpracování zprávy Datum zpracování zprávy Místo Horšovský Týn Razítko školy, jméno a podpis ředitele školy Pavel Janský

15

16

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K ROZVOJOVÉMU PROJEKTU SIPVZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K ROZVOJOVÉMU PROJEKTU SIPVZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K ROZVOJOVÉMU PROJEKTU SIPVZ Z A Š K O L O U S E Š K O L O U I N F O R M A T I K A A A N G L I C K Ý J A Z Y K Název rozvojového programu: Rozvojové projekty SIPVZ č.j. 28947/2003-56 Okruh:

Více

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu MŠMT Podpora aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR v roce 2015 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo") v souladu s usnesením

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Ministerstvo školství,

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

II. Programování v ActionScript FLASH MX 54 66

II. Programování v ActionScript FLASH MX 54 66 Obsah A. Úvod k tvorbě multimediálního díla: strana 2 8 I. Obecné pedagogické otázky 2 II. Konkrétní otázky projektového vyučování 4 III. Odborné otázky z informační a výpočetní techniky 6 IV. Jak probíhalo

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Č. j.: 5515/2011-27 III. Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) vyhlašuje v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb.,

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015

Plán práce na školní rok 2014/2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Josef Žáček, ředitel školy Plán práce byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 1.

Více

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace

III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace III. Průběžná zpráva o plnění plánu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 a návrh financování po r. 2006 Použité zkratky ČR ČSU DVPP EU ICT IGV ISPROFIN ISDP KIVS MI MK MPSV MŠMT

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo Unikátní kód žádosti CZ.4.1.3/3.1.15.2 VHLP1D Název žadatele Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková Název projektu

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Evidenční číslo: (doplní

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krnovská 9, 792 01 Bruntál tel.: 554 717 737 e-mail: citadela@iol.cz web: www.hasik.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR POSKYTNUTÉ NA ROK 2013 ROZHODNUTÍM Č.J.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské komunity v roce 2014 V Praze dne 15. 10. 2013 č.j.:msmt

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-S 72/10-A Gymnasium Jižní Město s.r.o. Adresa: Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov Identifikátor: 600005178 IČ: 48109355

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Dukelské náměstí 7, 693 31 Hustopeče Identifikátor školy: 600 014 134 Termín konání

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více