Hlas. Zima Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlas. Zima 2013. Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra"

Transkript

1 Hlas Zima Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra

2 Hlas Lubenecka Obsah Slovo starosty Zpravodaj obce Lubenec Člověk v tísni Školství Kultura Společenská rubrika Občanské sdružení za záchranu kostela sv. Jiljí SOS Lubenec Sport Historie SÚRAO HLAS LUBENECKA, vychází jednou za 3 měsíce v počtu 800 ks. Vydávání tohoto časopisu je povoleno Ministerstvem kultury a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: p. Peterka Bohumil, pí. Holá Jitka, pí. Kantová Jitka, p. Fejfárek Milan, pí. Jůnová Jana kontakt: 2

3 Slovo starosty Slovo starosty Když jsme před rokem přemýšleli o tom, co nás v novém roce s třináctkou v letopočtu čeká, zda to bude pro nás šťastné, či smolné magické číslo, netušili jsme samozřejmě, že nám v červnu příroda ukáže, kdo je tady pánem. A ukázala to v plné kráse, lépe řečeno v plné ošklivosti, to jsme poznali. Bleskovou povodeň, která nás v neděli zasáhla, nepamatují ani ti nejstarší rodáci. Bylo to opravdu bleskové a zdrcující. Nemá cenu popisovat všechny ty hrůzné chvíle, již jsme o nich dost napsali, a dnes už nám ty ošklivé okamžiky pomalu mizí z paměti. Naštěstí proběhla povodeň bez ztrát na lidských životech či větších úrazů a hmotný majetek se dá většinou vždy opravit či vyměnit za nový. Co mi však utkvělo v paměti a co mě mile překvapilo, byla lidská solidarita a vzájemná pomoc, kterou si naši občané poskytli a s kterou jsme se v kritických chvílích setkali. Je to stará pravda, že neštěstí a krizové situace prověří lidské vlastnosti a přednosti. A já jsem moc rád, že v tomto případě se ukázalo, že naši občané v drtivé většině tuto zkoušku zvládli na výbornou. Co bychom si měli všichni z této situace odnést, je větší pokora před životem a přírodou, před jejím moudrým a logickým systémem, bez záludností, pomlouvání a nenávisti. Po lijácích a zamračené obloze se nebe opět rozzáří a je třeba jít dál, dát všechno do pořádku, smýt bahno a špínu a pokračovat dál v práci, ale i v odpočinku a zábavě. A následující vánoční a silvestrovské období je k tomu jak stvořené. Využijme tyto sváteční dny volna k vlastní relaxaci, zastavme se a dopřejme si sváteční nálady a pohody. Myslím, že si to letos víc než jindy zasloužíme. Chtěl bych vám všem popřát hezké vánoční svátky, plné pohody a sváteční nálady. Ať nám všem nový rok 2014 přinese jen samé hezké chvíle, příjemné zážitky a trochu štěstí a klidu v osobním životě. Váš starosta 3

4 Zpravodaj obce Lubenec 24. zasedání zastupitelstva Ani dvě ústřední témata tohoto zasedání Informace o postupu obce proti rozhodnutí MŽP ČR o stanovení průzkumného území pro hlubinné úložiště jaderného odpadu a Projednání petice občanů o zachování výherních automatů v hostinci Včelín - nepřilákaly na toto jednání více občanů, než obvykle. Celkem 11 občanů přihlíželo jednání osmi zastupitelů, kteří o uvedených tématech diskutovali. Pro zmiňované odvolání proti rozhodnutí MŽP byl odsouhlasen společný postup s Obcí Tis u Blatna a s Občanským sdružením SOS Lubenec s využitím právního zastoupení advokátní kanceláří Šikola a partneři z Brna. Zástupce této kanceláře, Mgr. Pavel Doucha, již přednášel na toto téma na veřejné besedě, kterou jsme svolali do Kulturního domu v Lubenci, kde všem přítomným velmi odbornou, ale přitom srozumitelnou formou vysvětlil naše další možnosti v této problematice. Již podruhé se zastupitelé zabývali žádostí o přijetí výjimky z obecně závazné vyhlášky č.2/2012 o regulaci provozu výherních automatů v Lubenci a to konkrétně pro hostinec Včelín. Tentokrát byla tato žádost podložena peticí s podpisy 109 lidí, z toho 81 od lubeneckých občanů. Tímto aktem se stala naše obec tak trochu bílou vránou v odvětví loterie a hazardu, protože většinou chodí na úřady petice za zrušení výherních automatů. Ale budiž, předložený názor občanů je nutno řádně projednat, a tak se k tomuto bodu rozvinula diskuze pro i proti. Nakonec zastupitelé všemi hlasy potvrdili nadále platnost vyhlášky v plném rozsahu, bez výjimek. V dalším bodě schválili zastupitelé rozpočtové opatření k navýšení v příjmové i výdajové části rozpočtu obce a místostarosta předložil k projednání majetkové převody obce. Vzhledem k nejasnosti využití pozemku v Zahradní ulici za dětským hřištěm bylo navrženo zjistit zájem veřejnosti o využívání tohoto pozemku a pak teprve rozhodnout o jeho případném prodeji pro stavbu rodinného domu. Zimní údržba obecních komunikací bude již tradičně řešena zaměstnanci obce s malou mechanizací ve spolupráci s firmou Lukra, což bylo stvrzeno smlouvou. Starosta dále požádal o souhlas s podáním žádosti na MMR ČR o dotaci na obnovu majetku poškozeného bleskovou povodní, konkrétně opravu toku ze zatrubněného obtoku Lubence a vybudování protipovodňové zdi pod areálem MŠ. Byly schváleny žádosti ZŠ na finanční přesuny a doplnění příspěvku školy a odsouhlaseno přijetí daru pro MŠ, starosta najmenoval předsedy inventarizačních komisí. Po krátké diskuzi přítomných na téma hlubinné úložiště a postup oprav komunikací na Jelení bylo jednání ukončeno. starosta 4

5 Zpravodaj obce Lubenec Co jsme dokončili a co ještě stihneme udělat do konce roku Dá se říct, že co jsme si naplánovali opravit či vybudovat, to jsme v letošním roce vcelku zvládli udělat. Nebýt červnové povodně, bylo by to možná dříve, ale zase jsme udělali jiné akce, které nebyly v plánu. Začal bych s výměnou oken ve zdravotním středisku, kterou jsme spojili i s vymalováním celé budovy, takže teď máme celé středisko jako ze škatulky. Velkou investiční akcí bylo pokračování revitalizace (opravy) centra Lubence v části kolem radnice, kostela, hostince Včelína a bytových domů čp. 14 a 15. Byla umístěna nová autobusová zastávka na Pražské ulici a vytvořeno 15 nových parkovacích míst. Kdyby nepřišla povodeň, zbyly by zřejmě finance i na další část, tj. oprav komunikací k poště, k potoku až na Malé náměstí a vybudování dětského hřiště pod čp.14 a 15. Tenhle úkol nám sklouzne do příštího roku. Před kostelem se na nové dlažbě vyjímá nový podstavec s kopií sochy sv.řehoře. Podařilo se nám opravit i kulturní památku u hřbitova, sochu sv.floriána, u které jsme původně chtěli jen srovnat podstavec, protože byla nebezpečně nahnutá. Po sejmutí sochy se ale ukázalo, že dílo z pískovce potřebuje drobné opravy, a tak za přispění dotace z Ústeckého kraje byla socha i s podstavcem zrestaurována a znovu postavena na svoje místo. Provedli jsme i plánovanou výměnu ploché střechy za šikmou na domě čp.206 a opravu střechy na domku vedle radnice, který slouží pro potřeby obecního úřadu. V závěru roku jsme se pustili do výměny sloupů a světel veřejného osvětlení na Karlovarské ulici, protože některé sloupy již držely na čestné slovo. Zároveň jsme nasvítili víceúčelové hřiště s umělým povrchem, aby se mohli naši sportovci a mládež déle vyřádit. 5

6 Zpravodaj obce Lubenec Letos jsme také opravili chodníky v Chýšské ulici od hřbitova až k zastávce ČD, ale i v Drahonicích, kde jsme pro zvýšení bezpečnosti chodců osadili i měřič rychlosti. V červnu přišla ale blesková povodeň a bylo hned vystaráno, co rychle opravit a kam vložit zbývající finance. Naštěstí část nákladů na opravy po kroupách a po povodni kryly finance z pojištění. To se týkalo hlavně oprav střech na bytových domech čp.231, 232 a 242, ale i vytopeného kulturáku v Lubenci i v Ležkách. Velkou finanční pomoc jsme obdrželi od státu formou dotace z Ústeckého kraje na povodňové škody a ohromná vlna solidarity okolních obcí, kraje, firem, ale i fyzických osob nám pomohla zafinancovat opravy hlavně hráze lubeneckého rybníka a vytopeného spodního pavilonu mateřské školy. Podařilo se nám sehnat i přímou finanční výpomoc pro nejvíce postižené domácnosti, takže jsme rozdali mezi občany celkem 590 tis.kč v hotovosti. Jak jsem předeslal, museli jsme urychleně opravit korunu hráze rybníka v Lubenci, včetně bezpečnostního přelivu, a uzavřít hráz u rybníka v Ležkách. Generální opravou prošel spodní pavilon MŠ a to včetně výměny nábytku a ostatního zařízení, takže po prázdninách již mohly děti nastoupit do obou tříd. Ani škole se kroupy nevyhnuly, a tak i zde bylo přes prázdniny živo a to hlavně v družině, která dostala i nový nábytek. Po vyčištění komunikací jsme zdokumentovali škody a podařilo se nám sehnat dotaci na jejich opravu, a to hlavně na Jelení, za porcelánkou, ale i v Řepanech, v Podbořanské ulici i mostek v Přibenicích. V současné době zpracováváme dokumentaci pro podání žádosti na MMR na dotaci pro vybudování protipovodňové zdi pod areálem MŠ a opravu toku potoka vytékajícího z obtoku kolem Lubence. Zadali jsme i zpracování celkové studie zabránění možnosti dalších záplav Lubence. Myslím si, že i letos se nám toho podařilo z našich skromných finančních prostředků docela dost vybudovat a nebýt povodně, tak by toho bylo ještě víc. Na druhé straně je však zřejmé, že se zásluhou dotací a příspěvků podařilo opravit místní komunikace, na které by se asi letos nedostalo. starosta 6

7 Zpravodaj obce Lubenec Výměna vedení v partnerské obci Gornsdorf V pátek se v německé partnerské obci Gornsdorf konalo slavnostní setkání s odcházející starostkou paní Monikou Kunert, která po 19 ti letech ve vedení obce ukončila svoje působení v obecním zastupitelstvu. Zúčastnil jsem se společně s pí J.Holou a D.Šaškovou této slavnosti, abych vyjádřil naší vděčnost za dosavadní dobrou spolupráci a malým dárkem s kytičkou ocenil její dosavadní práci a úsilí při zajišťování naší vzájemné spolupráce. Kdo si hrál na sadaře? Ale na nějaké vyšinutého. Takhle nám zmrzačil lípu tisíciletí, kterou jsme vysadili v roce Pokud ho znáte, nebo pokud to onen vandal čte, tak ať se stydí a upadne mu všechno, co mu přečnívá!!! Stalo se to někdy kolem a byl bych vám vděčen, pokud o pachateli víte, vyřiďte mu, že bych mu rád osobně poděkoval. starosta Gornsdorf Celý slavnostní večer byl prodchnut příjemnou a přátelskou atmosférou plnou úsměvů, upřímných stisků rukou, ale i malých slziček. Zkrátka bylo cítit, že paní starostku měli všichni rádi a že velmi oceňují její práci a přístup k lidem. Zároveň jsme se pozdravili s novou paní starostkou, pí Andreou Arnold, která nás ujistila, že by nadále chtěla pokračovat ve vzájemné spolupráci našich obcí, a to nejméně v takové podobě, jako dosud. Při této příležitosti jsme ji pozvali do Lubence na návštěvu a předběžně jsme se domluvili na její účasti na obecním bále v lednu

8 Zpravodaj obce Lubenec Česká pošta - kontakty Protože se hromadí stížnosti na služby poskytované Českou poštou a jsme stále častěji dotazováni, kam se máte obrátit, pokud chcete řešit vzniklou situaci, uvádíme kontakty poskytnuté Ing. Lenkou Puschnerou, manažerkou České pošty pro naši oblast. Pošta Doručování zásilek: depo Žatec, vedoucí p. Petřík tel , , Poštovní služby: vedoucí obvodu Žatec, pí Procházková tel Jiří Chaloupecký místostarosta Starosta Obce Lubenec svolává ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE na středu v hodin do Informačního střediska v budově OÚ Lubenec Program : 1. Zahájení, kontrola usnesení 2. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok Rozpočtový výhled obce na rok Rozpočtové opatření 5. Majetkové převody obecních nemovitostí 6. Schválení ceny za odpad na rok Různé 8. Usnesení, závěr Zasedání je podle výše citovaného zákona veřejné. starosta obce 8

9 Člověk v tísni Člověk v tísni Dostali jsme dopis: Vážená paní, vážený pane, Rádi bychom Vám poděkovali za vstřícnost a ochotu při vzájemné spolupráci na odstraňování následků povodní Tato významná podpora naší organizace a dále pak jednotlivých pracovníků a koordinátorů, kteří ve Vaší obci působili, pomohla, aby pomoc postiženým občanům byla distribuována efektivně a spravedlivě. Člověk v tísni po více jak pěti měsících ukončuje šetření v domácnostech za účelem odstraňování škod a pomoci rodinám zasaženým povodněmi. Od června do listopadu působily v postižených obcích po celé České republice skupiny terénních pracovníků, které navštěvovaly vaše občany. Celkově jsme působili ve 115 obcích a navštívili více než 1800 domácností. Podrobné šetření a finanční příspěvek jsme poskytli 1332 domácnostem. V několika málo případech, kde nebylo možné vyřešit situaci rodin nyní, budeme v naší činnosti pokračovat i na jaře příštího roku. Vzhledem k tomu, že naše činnost na těchto povodních je již téměř u konce, dovolujeme si Vám zaslat zprávu Povodně Průběžná zpráva o využití vybraných prostředků, ve které naleznete podrobnější informace o naší pomoci. (Můžete si ji prohlédnout na pro občany, kde je tato zpráva zveřejněna). Pro zajímavost uvádíme, že v Lubenci bylo navštíveno 14 domácností a celková finanční pomoc činila Kč. Na úplný závěr nám dovolte ještě jednou poděkovat a popřát Vám mnoho sil při obnově vaší obce. Se srdečným pozdravem Jan Novák Vážení spoluobčané, konec roku 2013 se nezadržitelně blíží a je čas hodnocení celoroční práce. Pro někoho to byl rok úspěšný, pro někoho méně úspěšný. Nebudu zde jmenovat, co se nám podařilo nebo nepodařilo uskutečnit v roce 2013, myslím již raději na rok příští, na rok Rád bych všem spoluobčanům popřál šťastné a veselé Vánoce, do nového roku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pracovních úspěchů. Jiří Chaloupecký místostarosta Poděkování 9

10 Školství Vánoce, Vánoce přicházejí... vánoční čas je již za dveřmi a v tuto chvíli bych se chtěla podívat na září a dohlédnout k počínajícímu novému roku 2014 V průběhu podzimního času jsme přivítali naše prvňáčky a pokud mohu soudit, tak jejich první kroky v nové škole byly úspěšné. I pro naši devátou třídu začal důležitý rok jejich školní docházky je totiž rokem posledním, který je nasměruje na další životní pouť již ve středním školství. Roli patronů však pro naše nejmenší žáčky plní zatím na výbornou, a to mne a jistě celý pedagogický tým velmi těší. Podzim byl plný také spoustou brilantních sportovních výkonů i v okresním kole, kde přední místa patřila právě žákům naší školy. Svá výtvarná díla předvedli žáci v tak vynikajícím provedení, že umístění od 1. do 10. místa patřila právě jim. Naši žáci se pod vedením pedagogických pracovníků aktivně účastní života školy v řadě oblastí, a za to patří oběma stranám moje velké poděkování. Spousta úkolů nás ještě čeká, ale společně vše jistě zvládneme úspěšně. Život však přináší i nepříjemné situace. Např. vážné onemocnění kolegy na konci srpna způsobilo, že zahájení školního roku bylo organizačně dramatické. Halloween jsem tentokrát hlídala společně s ostatními přímo u nádherné vatry, a tak jsem měla možnost vidět zářící dětské oči, které se možná na halloweenské cestě strašidel trošku bály Je vidět, že vzájemnou spoluprací základní školy, mateřské školky i obce je možné dosáhnout moc pěkných aktivit. Všechny nás těší zcela zrekonstruovaná a zmodernizovaná školní družina, která je vybavená novým zařízením. Věřím, že radost dělá zejména dětem, které si mohou plně vychutnat příjemné prostředí. Ráda bych Vás pozvala na Dny otevřených dveří, které pro Vás již tradičně připravujeme před vánočními svátky. Již teď se žáci těší, že Vám ukáží vše, co se nám podařilo, ale i to, co bychom rádi ještě zlepšili. Nový rok zahájíme významnou akcí určenou pro budoucí prvňáčky zápisem do prvního ročníku. Pochvalná slova o naší škole z úst odborníků či jiných institucí nás těší a svědčí tedy o kvalitě naší práce. I v dalších letech se budeme snažit motivovat a podporovat všechny naše kvalitní pracovníky, vždyť chceme poskytnout jak současným, tak i budoucím žákům naší školy pokud možno to nejlepší, co může škola nabídnout. Na závěr mi dovolte všem opravdovým přátelům naší školy, partnerským školám i dalším 10

11 Školství organizacím, rodičům i jejich dětem, mým spolupracovníkům, zřizovateli školy a občanům Lubence-popřát zejména pevné zdraví a k tomu takový kousek štěstí, který si každý zasloužíme. Spokojené bílé Vánoce a pohodový vstup do roku 2014 přeje Ing. Mgr. Romana Klimentová, ředitelka školy Houby a jejich netradiční zapojení do výuky Žáci ZŠ Lubenec uspořádali v prostorách školy výstavu hub za pomoci přátel mykologie v obci Lubenec. Podařilo se jich nasbírat velké množství, takže výstava obsahovala více jak 100 druhů. Některé druhy byly tak unikátní, že budily obdiv návštěvníků, např. kotrče, holubinky, mnoho druhů hřibů atd. Výstava byla zpřístupněna i veřejnosti, ale hlavním účelem bylo zapojení tohoto tématu do učiva. Žáci 1. st. probírali toto učivo v prvoukových předmětech, ve výtvarné výchově děti houby malovaly a poté vytvořily další výstavu malovaných hub ve školní jídelně. Žáci 2. st. své poznatky uplatnili v přírodopisném projektu patřičně nazvaném Houby. V předmětu domácnost žáci uvařili polévku z hříbků a doplnili ji babiččinými vdolky. Ty nabídly v poslední den výstavy i návštěvníkům. Jeden den byl určen k návštěvě lesa, kde děti své poznatky uplatňovaly při sběru hub. Výstavu navštívil také odborník z Plzeňského kraje Mgr. Sadílek, který ji ocenil slovy, že byla uspořádána na profesionální úrovni. Těšíme se za rok na ještě bohatší úlovky z našich lesů, které budou vést žáky k poznání, ale i k výchově chování v lese nejen při sběru hub. Z. Doležalová, garant výstavy Den jazyků v lubenecké škole S malou nadsázkou to znělo 26. září na Den jazyků v lubenecké škole jako v Babylónu. Mohli jste potkat žáky osmé třídy, kteří učili své mladší spolužáky německou básničku. Mohli jste si zazpívat anglické písně, ale do čtyř tříd zavítala také drobná brunetka Melanie, která pochází z Bretaně ve Francii, a učila naše děti i pár slov francouzsky. Melanie je ve Francii učitelkou angličtiny a překladatelkou, takže ráda přijala příležitost zkusit si vyučování v české škole. Je v České republice v rámci mezinárodního projektu jako evropská dobrovolnice na biostatku ve Valči na jeden rok, a kromě jiného se učí také česky. Na Den jazyků přišla do Lubence do školy říct našim žákům něco o Francii, ale především o své rodné Bretani, zvycích, tradičním jídle a festivalech. Připravila si pro ně malý kvíz o své zemi v angličtině a také si s žáky povídala a učila je pár slov francouzsky. Ve čtvrté třídě došlo i na národní tanec a francouzskou hymnu. Mgr. Jana Michalcová, učitelka jazyků 11

12 Školství Naše posvícení: Lokální jídlo a dokumentární filmy v každém kraji Masarykova ZŠ Lubenec se účastí této akce pořádané organizací Člověk v tísni. Zařadila se mezi 200 organizací ze všech krajů České republiky podávali jídlo uvařené z lokálních surovin. Touto akcí si žáci školy uvědomili, že je na světě téměř miliarda lidí, kteří trpí hladem, a tento problém si připomněli promítáním filmů a diskusemi v jednotlivých třídách. Členové školního parlamentu předem vybrali denní menu školní jídelny, připravili společně s vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařkou recept. Byl podáván slepičí vývar s domácími nudlemi, palačinky s jahůdkami a domácím tvarohem. Na výzdobě jídelny s prostíráním a s informačními letáky i s materiály, které vyšly z diskusí z jednotlivých tříd, se podíleli žáci celé školy. Žáci I. stupně přispěli tematicky zaměřenými výkresy. Den boje proti hladu se jistě zařadil mezi velmi zdařilé projekty naší školy. MUDr. Dana Šašková 12

13 Školství Něco víc než výhra Dne se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola v přespolním běhu v Krásném Dvoře. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, ve skupinách po šesti žácích. Jejich pořadí odpovídalo počtu bodů, které získali. Sčítaly se body prvních čtyř z družstva. Tedy čím méně bodů, tím lepší umístění. Ani jsme s kolegyní nedoufaly, jak dobře se našim dětem z lubenecké Masarykovy základní školy povede! V kategorii mladších žáků se na druhém místě umístil Dáda Michel z páté třídy. V kategorii starších dívek získala první místo Simča Laubeová a páté místo vybojovala, i když upadla, Nikča Nagyová. Obě ze sedmé třídy. Starší žáci se nenechali zahanbit a přinesli výtečné výsledky. Třetí místo získal Míša Procházka, druhé Míša Kadlec a na první pozici se dostal Luboš Cicko z Libyně. Všichni z třídy deváté. V každé kategorii běželo přibližně třicet sportovců. No, uznejte sami, ostudu nám rozhodně neudělali a my jsme jim velmi rádi pogratulovali a poděkovali za senzační reprezentaci. Naši hoši ze starší a nejstarší kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo o dva dny později, opět v nádherném parku v Krásném Dvoře. A to už byla jiná káva.. Na start nastoupili žáci z několika škol v Lounech, Žatci a z Podbořan. Přijeli hoši a dívky, kteří se sportu věnují několikrát týdně, někteří mají své trenéry, většina ve značkových sportovních běžeckých botách a dresech..,,kde máte ty vaše koně? A kde jste koupili toho nejrychlejšího? Nikdy před tím jsem ho na závodech neviděl, oslovil mne jeden z učitelů. Pak začal horlivě vyprávět ostatním o,,našem Lubošovi. Přidala jsem se do hovoru a všem jsem popravdě pověděla, že Luboš pochází z nedaleké vesničky od Lubence, že se nikdy sportu nevěnoval a hlavně nikdy se žádných závodů nezúčastňoval, jelikož mu na škole, kam dříve chodil, prý řekl pan ředitel, že ho nikdy nikam nevezme, protože si s ním nebude dělat ostudu.,,ale dneska nečekejte úspěch. Je tu spousta talentů z celého okresu a vaši borci se asi k medailím nedostanou, zhodnotil situaci kolega z jiné školy Do závodu chybělo pár minut, chlapci prošli trasu a označili svá trička jmenovkami.,,držím pěsti! volala jsem na naše mladší družstvo. Chlapci do závodu dali všechno. Na postup to ale nestačilo. O půl hodiny později stáli na startu hoši z nejstarší věkové kategorie. Čtyřicet párů nohou poskakovalo ve značkových botách a rozehřívalo svaly. Jen jedny děravé staré,, kecky mírně hopsaly u kraje vlevo 13

14 Školství,,Ten Váš kůň přepálil start! Má sice náskok, ale 2 km mu to nevydrží! hodnotil Luboše opět nějaký pan učitel. Ale nic takového se nestalo. Všichni upřeně sledovali Luboše, jeho rychlé a vytrvalé tempo, a nevěřícně kroutili hlavami. Luboš s obrovským náskokem, opravdu ladně jako kůň, nechával ostatní za svými zády. Představte si, ještě se při závodu na chvíli zastavil, pozoroval naše ostatní hochy a hodnotil situaci. U cílové rovinky se sešla spousta dospěláků, a když dobíhal Luboš - samozřejmě jako první, ozval se bouřlivý potlesk. Přála bych Vám vidět jeho oči. Došlo mi, že se s takovým aplausem ve svém životě ještě nikdy nesetkal Jako druhý, s opět mimořádným výkonem doběhl Míša Kadlec (je to borec ), třináctý pak byl Milan Ryk, třiadvacátý Michal Procházka. Na postup do krajského kola to ale nestačilo. Přesto jsem na všechny naše hochy moc pyšná a velmi jim děkuji!!!! Vraťme se ale k Lubošovi. Po závodech se kolem jeho,,kecek utvořilo kolečko z růžových botasek a také ze svalnatých mladých kluků, kteří mu obdivně plácali po ramenou. Děvčata div nechtěla jeho telefonní číslo nebo alespoň autogram. Při nástupu na vyhlašování výsledků za mnou přišel kolega ze Žatce a nabídl se, že přijme Luboše do jejich sportovního klubu a povede mu osobní tréninky. Prý se s takovým talentem ještě nikdy nesetkal. A nebyl to jediný,,sporťák, který pěl chválu na Luboše a gratuloval k vítězství. I já jsem na něj byla tak nesmírně pyšná, i když vím, že s jeho úspěchem nemám pranic společného. Ale patří do naší školy a je prostě náš!!! Ano. Bylo to něco víc než jen výhra. Bylo to nádherný pocit - vidět naše chlapce na stupních vítězů a hlavně Luboše, pro kterého to bylo první vítězství, možná v celém životě. Jen mu přejme takových okamžiků co nejvíce a všem ostatním klukům a holkám také. Bez ohledu na to, v jakých botách zrovna trénují či vyhrávají Vlasta Dolíhalová, učitelka ZŠ Halloween v Lubenci Ve čtvrtek bylo v Lubenci už od rána pěkně veselo. Do Masarykovy základní školy místo dětí přicházela strašidla a všelijací bubáci. Paní učitelky na prvním stupni využily situace a místo řádného vyučování raději s těmito strašáky zpívaly, hodovaly, dlabaly dýně, tvořily a tančily. Copak by uměl upír nebo bubák napsat písemku? 14

15 Školství Odpoledne tomu nebylo v celém Lubenci jinak. U školky se na Halloweenském pochodu sešla strašidla už nejen malá, ale i ta veliká. Paní učitelky z mateřské školy všechny mile přivítaly a pokusily se zjistit, co všechno malí bubáčci dokáží. Následoval slalom mezi rozsvícenými dýněmi a všichni ho zvládli na výbornou. Za odměnu byl bonbonek a strašidélko s mapou pochodu. Pak už tmou bloudil každý po svém, ale lampionky na cestu svítily odevšad, tak to nebylo tak zlé. Na třešňovce se všechna strašidélka opět sešla a plnila další úkoly. Dokonce se mohla podepsat na listinu lubeneckých strašidel nebo si zazpívat písničku. Čekaly tam na ně dvě pěkně strašidelné čarodějnice, ale jak jsme záhy zjistili, byly celkem hodné, jelikož všem rozdávaly moc voňavé perníčky. No, a pak už honem kolem chatek z kopce dolů a u rybníka opéci vuřtíka. Vždyť všichni byli po takové cestě unavení a hladoví. Bylo to vše moc fajn. Já jsem vše zažila ráno ve škole i večer se svým malým strašidýlkem na pochodu. Musím se přiznat, že sama tento svátek nemám moc ráda, mnohem milejší jsou mi naše české,,dušičky. Ale děti byly po celý den veselé, měly nádherný zážitek, rodiče se po práci se svými dětmi příjemně prošli, popovídali se sousedy a kamarády. Prostě všichni prožili krásný den i večer, a o to přeci šlo!!! A ten, kdo chtěl, jistě v peřinkách se svými dětmi promluvil o tom, kdo byli babičky a dědečkové, co dělali a kde žili, a připomněl tak alespoň vzpomínkou ty, kteří už s námi být nemohou. Celou akci připravila základní škola, mateřská škola a obec Lubenec. Vlasta Dolíhalová 15

16 Kultura Společenské a prodejní akce Prosinec 2013: Vánoční koncert Žihelský pěvecký sbor od 15 hodin v KD Lubenec Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku od 16,30 hodin před kostelem sv. Vavřince Prodejní akce - KD Lubenec Vánoční posezení se seniory - od 14 hodin v KD Lubenec Prodejní akce - KD Lubenec Vánoční trhy od hodin na prostranství před kinem Prodejní akce - KD Lubenec PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ KOSTEL SV. VAVŘINCE V LUBENCI od 20:30 hodin Připravujeme: 22. OBECNÍ BÁL, který se uskuteční od 20 hodin v KD Lubenec. Všechny akce budou upřesněny na plakátech a v hlášení obecního rozhlasu. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám, jménem kulturní komise, popřála klidné a radostné prožití vánočních svátků a hodně zdravíčka v příštím roce. Jitka Holá Rybáři Vážení spoluobčané Protože se blíží konec roku 2013, chtěl bych poděkovat všem rybářům, kteří se aktivně podílí na údržbě a provozu našich rybníků a zařízení. Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům a zaměstnancům naší obce za celoroční podporu a pomoc naší rybářské skupině. Na závěr bych chtěl jménem členů výboru RS Lubenec popřát všem spoluobčanům do nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví, zdraví a spokojenosti. Naším rybářům přeji hodně sportovních zážitků a dobrý lov v sezoně Petrův zdar Jiří Korf, předseda místní skupiny 16

17 Společenská rubrika Blahopřejem našim jubilantům Září: Fuksová Václava Kanta Karel Pícha Zdeněk Říjen: Listopad: Korbelík Oldřich Wacková Marie Konopásek Vlastimil Dolejšová Marie Klug Arnošt Liška Stanislav Narodily se: Ondřej Vršecký Ivana Pohlotková Rozloučili se s námi: Zukal Karel Sládková Růžena Kulavjaková Helena 17

18 OS za záchranu kostela sv. Jiljí Studenti pro kostel Ve čtvrtek 19. září v kulturním domě v Podbořanech proběhl charitativní koncert na podporu kostela sv. Jiljí v nedaleké Libyni. Celou akci zorganizovali studenti Gymnázia a SOŠ pod patronátem nadace VIA. Studenti také vystavovali svá výtvarná díla, jež si mohli příchozí koupit a podpořit tak dobrou věc. Návštěvníci, kterých přišlo kolem šedesátky, měli příležitost vyslechnout si hudební vystoupení talentovaných studentů i zhlédnout divadelní představení. V druhé části koncertu pak manželé Kantovi popisovali postupnou rekonstrukci kostela a jako host vystoupila kapela Modrá kost z Lubence, která kulturní program koncertu uzavřela. Na hosty pak čekal v předsálí nachystaný raut. Studenti celou akci hodnotili velmi pozitivně celkem se na dobrovolném vstupném, prodeji obrázků a od sponzorů vybralo asi Kč. Celou částku nadace VIA zdvojnásobí a pošle na opravu kostela sv. Jiljí v Libyni. 18

19 SOS Lubenec Boj proti úložišti nevzdáváme Mohlo by se zdát, že veškeré aktivity proti úložišti jaderného odpadu byly zakončeny úspěšným místním referendem. Není tomu tak. Téměř celou tu dobu, která nás od referenda dělí, se na všech frontách něco děje a rádi bychom jen velice stručně shrnuli ty nejzásadnější změny. 1) Ze strany SÚRAO došlo začátkem letošního roku k zásadní změně strategie. Zdánlivě rozdělili provedení průzkumu na tři etapy. SÚRAO tvrdí, že nyní jde pouze o provedení první etapy na všech lokalitách.. První etapou by měl být povrchový průzkum. Rozsah prací, který nyní avizuje SÚRAO, je podobný pracím, které už však byly ve většině lokalit provedeny před několika lety. Tehdy byly prováděny v rámci tzv. geologického výzkumu. Tyto povrchové práce se v lokalitách v minulosti obešly bez většího odporu a SÚRAO sází na to, že to nyní proběhne podobně... 2) V rámci Pracovní skupiny pro dialog o HÚ, která se doposud několikrát za rok scházela, sami zástupci SÚRAO otevřeně přiznali, že veškeré sliby, které v minulosti lokalitám dali, již neplatí. Tuto výraznou změnu přístupu pak hájí pokyny, které dostali od svého zřizovatele, tedy Ministerstva průmyslu a obchodu. To byl i jeden z důvodů, proč se Pracovní skupina rozhodla svou činnost dočasně ukončit, neboť v této fázi je v podstatě jakýkoliv dialog předem odsouzen k neúspěchu. 3) Průzkumy se rozhodli provést všude, a proto byla ve všech lokalitách podána žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry, tedy pro úložiště jaderného odpadu. V rozporu s tvrzením SÚRAO, že jde jen o provedení první etapy, v podané žádosti je uvedeno období i další etapy. Jednou stanovené průzkumné území pro tuto první etapu - tedy pro povrchové průzkumy - by tak zůstalo stanoveno už i pro etapu druhou, pro hlubinné vrty. A proto by již pak nebylo potřeba znovu žádat o stanovení průzkumného území. 4) Občanské sdružení SOS Lubenec vyzvalo zástupce obce, aby se na základě výsledků referenda proti očekávané situaci začali bránit. Doporučili jsme zastupitelům služby právníka Pavla Douchy z Ekologického právního servisu, který se problematikou úložiště několik let zabývá. Ten byl následně do Lubence pozván, aby odprezentoval, jaké možnosti obrany jsou ve hře. 5) Jsme moc rádi, že se, stejně jako obec Tis a občanská sdružení, i zastupitelé obce a pan starosta rozhodli využít právních služeb advokátní kanceláře, kde působí pan Doucha, což zvyšuje šance, že lokalita Čertovka zůstane ušetřena. Obce Lubenec a Tis a občanská sdružení SOS Lubenec, o.s. Za záchranu kostela sv. Jiljí, Severočeský Ocelot, Tranquillite, Area Viva se tak zapojují do řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry a budou se snažit proti němu co nejdéle bojovat. 6) Zdaleka ne ve všech lokalitách se toto povedlo a dotčené obce a místní občanská sdružení tam nemohou klást proti chystaným průzkumům žádný odpor. Proto neztrácejme naději a nevzdávejme se! SOS Lubenec 19

20 Sport Podzimní část sezony 2013/14 našim fotbalistům nevyšla!!! Vážení sportovní přátelé, polovina rozehraných soutěží v kopané je za námi, a tak se s Vámi můžeme podělit o hodnocení činnosti našich dvou oddílů. Starší žáci hrající minifotbal okresního přeboru (7+1) pod vedením trenérů Jiřího Váňy a Jiřího Kříže obsadili po podzimní části sedmou příčku v tabulce. Utekl jim začátek sezony a to z důvodu nesehrannosti a doplňování hráčů mladších ročníků. Posledních šest zápasů ale vyhráli, a tak to vypadá na dramatické JARO 2014, kde se pokusí kluci zabojovat a dotáhnout čelní pozice tabulky. Na druhého v tabulce jim chybí pouze dva body. Dospělí hrající III. třídu pod vedením Jaroslava Vospálka a Ladislava Vopata jsou po podzimní části na osmém místě. Skoro každý zápas byla jiná základní sestava týmu, a to z důvodů buď pracovních, zranění a nebo různých soukromých aktivit. Na pozici náhradního brankáře musel naskočit M. Zásměta a jeho fotbalové myšlenky pak chyběly ve středové řadě. Je to škoda, protože ještě loni lubenečtí bojovali o možný postup do okresu a i v letošní sezoně jsme pomýšleli na vyšší příčky. Snad se dá kolektiv přes zimu dohromady a na jaře uvidíme na krásném zrekonstruovaném domácím trávníku jen pěkné a vítězné zápasy. Ztráta na třetí místo je pouze šest bodů. Je tedy stále o co hrát. Všechna utkání v podzimní části sezony odehráli pouze Martin Zásměta, Karel Zukal a Jaroslav Kuchár. Zatím nejvíce branek nastříleli: 7-J. Kuchár, 6-M. Vopat, 5-L. Horský, D. Polena, 4-L. Bezemek. Jak se bude mužstvům dařit, můžete sledovat na našich webových stránkách nebo nejlépe přijít podpořit hráče alespoň na domácí zápasy na hřiště TJ. Níže výsledky soutěží po podzimní části. Starší žáci OP minifotbal Rk. Tým Záp Skóre Body PK (Prav) 1. Domoušice : ( 15) 2. Kryry : ( 5) 3. Tuchořice : ( 4) 4. Krásný Dvůr : ( 4) 5. Lipenec : ( 7) 20

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 02.03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, L. Sušická, J. Kasalický Omluveni: J. Koutecký, P. Dütsch,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová

Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová. Redaktor Michal Žák. Grafická úprava Šimon Mozola. Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Šéfredaktoři Martina Kubová Lenka Ostrčilová Redaktor Michal Žák Grafická úprava Šimon Mozola Korektura Mgr. Jiřina Ostrčilová Slovo šéfredaktora: Prázdniny uběhly velmi rychle a jsme zpátky s novým dílem

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZO schvaluje navržený program (9:0:0, pro:proti:zdržel se).

ZO schvaluje navržený program (9:0:0, pro:proti:zdržel se). Z Á P I S z 11. výjezdního zasedání Zastupitelstva Obce Lubenec, konaného dne 04. 04.2012 v KD v Ležkách ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Přítomni: p. Chaloupecký

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 6.11.2013 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014

Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zápis č. 42 - jednání Dopravní komise Rady městské části Praha 21, konané dne 10.září 2014 Zahájení jednání: v 16.00 hod. Ukončení jednání: cca v 18.00 hod. Přítomni: Paní, pan Ing.M.Hájek, I.Birke, J.Slezák,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku

Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku Zápis z 1. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 28. 1. 2004 od 17.30 hod. v kulturním středisku Přítomni: J. Leflerová, V, Nový, J. Koutecký, M. Kindlová, J. Kasalický, V. Kellerová, Omluveni: L.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více