Hlas. Zima Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlas. Zima 2013. Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra"

Transkript

1 Hlas Zima Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra

2 Hlas Lubenecka Obsah Slovo starosty Zpravodaj obce Lubenec Člověk v tísni Školství Kultura Společenská rubrika Občanské sdružení za záchranu kostela sv. Jiljí SOS Lubenec Sport Historie SÚRAO HLAS LUBENECKA, vychází jednou za 3 měsíce v počtu 800 ks. Vydávání tohoto časopisu je povoleno Ministerstvem kultury a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: p. Peterka Bohumil, pí. Holá Jitka, pí. Kantová Jitka, p. Fejfárek Milan, pí. Jůnová Jana kontakt: 2

3 Slovo starosty Slovo starosty Když jsme před rokem přemýšleli o tom, co nás v novém roce s třináctkou v letopočtu čeká, zda to bude pro nás šťastné, či smolné magické číslo, netušili jsme samozřejmě, že nám v červnu příroda ukáže, kdo je tady pánem. A ukázala to v plné kráse, lépe řečeno v plné ošklivosti, to jsme poznali. Bleskovou povodeň, která nás v neděli zasáhla, nepamatují ani ti nejstarší rodáci. Bylo to opravdu bleskové a zdrcující. Nemá cenu popisovat všechny ty hrůzné chvíle, již jsme o nich dost napsali, a dnes už nám ty ošklivé okamžiky pomalu mizí z paměti. Naštěstí proběhla povodeň bez ztrát na lidských životech či větších úrazů a hmotný majetek se dá většinou vždy opravit či vyměnit za nový. Co mi však utkvělo v paměti a co mě mile překvapilo, byla lidská solidarita a vzájemná pomoc, kterou si naši občané poskytli a s kterou jsme se v kritických chvílích setkali. Je to stará pravda, že neštěstí a krizové situace prověří lidské vlastnosti a přednosti. A já jsem moc rád, že v tomto případě se ukázalo, že naši občané v drtivé většině tuto zkoušku zvládli na výbornou. Co bychom si měli všichni z této situace odnést, je větší pokora před životem a přírodou, před jejím moudrým a logickým systémem, bez záludností, pomlouvání a nenávisti. Po lijácích a zamračené obloze se nebe opět rozzáří a je třeba jít dál, dát všechno do pořádku, smýt bahno a špínu a pokračovat dál v práci, ale i v odpočinku a zábavě. A následující vánoční a silvestrovské období je k tomu jak stvořené. Využijme tyto sváteční dny volna k vlastní relaxaci, zastavme se a dopřejme si sváteční nálady a pohody. Myslím, že si to letos víc než jindy zasloužíme. Chtěl bych vám všem popřát hezké vánoční svátky, plné pohody a sváteční nálady. Ať nám všem nový rok 2014 přinese jen samé hezké chvíle, příjemné zážitky a trochu štěstí a klidu v osobním životě. Váš starosta 3

4 Zpravodaj obce Lubenec 24. zasedání zastupitelstva Ani dvě ústřední témata tohoto zasedání Informace o postupu obce proti rozhodnutí MŽP ČR o stanovení průzkumného území pro hlubinné úložiště jaderného odpadu a Projednání petice občanů o zachování výherních automatů v hostinci Včelín - nepřilákaly na toto jednání více občanů, než obvykle. Celkem 11 občanů přihlíželo jednání osmi zastupitelů, kteří o uvedených tématech diskutovali. Pro zmiňované odvolání proti rozhodnutí MŽP byl odsouhlasen společný postup s Obcí Tis u Blatna a s Občanským sdružením SOS Lubenec s využitím právního zastoupení advokátní kanceláří Šikola a partneři z Brna. Zástupce této kanceláře, Mgr. Pavel Doucha, již přednášel na toto téma na veřejné besedě, kterou jsme svolali do Kulturního domu v Lubenci, kde všem přítomným velmi odbornou, ale přitom srozumitelnou formou vysvětlil naše další možnosti v této problematice. Již podruhé se zastupitelé zabývali žádostí o přijetí výjimky z obecně závazné vyhlášky č.2/2012 o regulaci provozu výherních automatů v Lubenci a to konkrétně pro hostinec Včelín. Tentokrát byla tato žádost podložena peticí s podpisy 109 lidí, z toho 81 od lubeneckých občanů. Tímto aktem se stala naše obec tak trochu bílou vránou v odvětví loterie a hazardu, protože většinou chodí na úřady petice za zrušení výherních automatů. Ale budiž, předložený názor občanů je nutno řádně projednat, a tak se k tomuto bodu rozvinula diskuze pro i proti. Nakonec zastupitelé všemi hlasy potvrdili nadále platnost vyhlášky v plném rozsahu, bez výjimek. V dalším bodě schválili zastupitelé rozpočtové opatření k navýšení v příjmové i výdajové části rozpočtu obce a místostarosta předložil k projednání majetkové převody obce. Vzhledem k nejasnosti využití pozemku v Zahradní ulici za dětským hřištěm bylo navrženo zjistit zájem veřejnosti o využívání tohoto pozemku a pak teprve rozhodnout o jeho případném prodeji pro stavbu rodinného domu. Zimní údržba obecních komunikací bude již tradičně řešena zaměstnanci obce s malou mechanizací ve spolupráci s firmou Lukra, což bylo stvrzeno smlouvou. Starosta dále požádal o souhlas s podáním žádosti na MMR ČR o dotaci na obnovu majetku poškozeného bleskovou povodní, konkrétně opravu toku ze zatrubněného obtoku Lubence a vybudování protipovodňové zdi pod areálem MŠ. Byly schváleny žádosti ZŠ na finanční přesuny a doplnění příspěvku školy a odsouhlaseno přijetí daru pro MŠ, starosta najmenoval předsedy inventarizačních komisí. Po krátké diskuzi přítomných na téma hlubinné úložiště a postup oprav komunikací na Jelení bylo jednání ukončeno. starosta 4

5 Zpravodaj obce Lubenec Co jsme dokončili a co ještě stihneme udělat do konce roku Dá se říct, že co jsme si naplánovali opravit či vybudovat, to jsme v letošním roce vcelku zvládli udělat. Nebýt červnové povodně, bylo by to možná dříve, ale zase jsme udělali jiné akce, které nebyly v plánu. Začal bych s výměnou oken ve zdravotním středisku, kterou jsme spojili i s vymalováním celé budovy, takže teď máme celé středisko jako ze škatulky. Velkou investiční akcí bylo pokračování revitalizace (opravy) centra Lubence v části kolem radnice, kostela, hostince Včelína a bytových domů čp. 14 a 15. Byla umístěna nová autobusová zastávka na Pražské ulici a vytvořeno 15 nových parkovacích míst. Kdyby nepřišla povodeň, zbyly by zřejmě finance i na další část, tj. oprav komunikací k poště, k potoku až na Malé náměstí a vybudování dětského hřiště pod čp.14 a 15. Tenhle úkol nám sklouzne do příštího roku. Před kostelem se na nové dlažbě vyjímá nový podstavec s kopií sochy sv.řehoře. Podařilo se nám opravit i kulturní památku u hřbitova, sochu sv.floriána, u které jsme původně chtěli jen srovnat podstavec, protože byla nebezpečně nahnutá. Po sejmutí sochy se ale ukázalo, že dílo z pískovce potřebuje drobné opravy, a tak za přispění dotace z Ústeckého kraje byla socha i s podstavcem zrestaurována a znovu postavena na svoje místo. Provedli jsme i plánovanou výměnu ploché střechy za šikmou na domě čp.206 a opravu střechy na domku vedle radnice, který slouží pro potřeby obecního úřadu. V závěru roku jsme se pustili do výměny sloupů a světel veřejného osvětlení na Karlovarské ulici, protože některé sloupy již držely na čestné slovo. Zároveň jsme nasvítili víceúčelové hřiště s umělým povrchem, aby se mohli naši sportovci a mládež déle vyřádit. 5

6 Zpravodaj obce Lubenec Letos jsme také opravili chodníky v Chýšské ulici od hřbitova až k zastávce ČD, ale i v Drahonicích, kde jsme pro zvýšení bezpečnosti chodců osadili i měřič rychlosti. V červnu přišla ale blesková povodeň a bylo hned vystaráno, co rychle opravit a kam vložit zbývající finance. Naštěstí část nákladů na opravy po kroupách a po povodni kryly finance z pojištění. To se týkalo hlavně oprav střech na bytových domech čp.231, 232 a 242, ale i vytopeného kulturáku v Lubenci i v Ležkách. Velkou finanční pomoc jsme obdrželi od státu formou dotace z Ústeckého kraje na povodňové škody a ohromná vlna solidarity okolních obcí, kraje, firem, ale i fyzických osob nám pomohla zafinancovat opravy hlavně hráze lubeneckého rybníka a vytopeného spodního pavilonu mateřské školy. Podařilo se nám sehnat i přímou finanční výpomoc pro nejvíce postižené domácnosti, takže jsme rozdali mezi občany celkem 590 tis.kč v hotovosti. Jak jsem předeslal, museli jsme urychleně opravit korunu hráze rybníka v Lubenci, včetně bezpečnostního přelivu, a uzavřít hráz u rybníka v Ležkách. Generální opravou prošel spodní pavilon MŠ a to včetně výměny nábytku a ostatního zařízení, takže po prázdninách již mohly děti nastoupit do obou tříd. Ani škole se kroupy nevyhnuly, a tak i zde bylo přes prázdniny živo a to hlavně v družině, která dostala i nový nábytek. Po vyčištění komunikací jsme zdokumentovali škody a podařilo se nám sehnat dotaci na jejich opravu, a to hlavně na Jelení, za porcelánkou, ale i v Řepanech, v Podbořanské ulici i mostek v Přibenicích. V současné době zpracováváme dokumentaci pro podání žádosti na MMR na dotaci pro vybudování protipovodňové zdi pod areálem MŠ a opravu toku potoka vytékajícího z obtoku kolem Lubence. Zadali jsme i zpracování celkové studie zabránění možnosti dalších záplav Lubence. Myslím si, že i letos se nám toho podařilo z našich skromných finančních prostředků docela dost vybudovat a nebýt povodně, tak by toho bylo ještě víc. Na druhé straně je však zřejmé, že se zásluhou dotací a příspěvků podařilo opravit místní komunikace, na které by se asi letos nedostalo. starosta 6

7 Zpravodaj obce Lubenec Výměna vedení v partnerské obci Gornsdorf V pátek se v německé partnerské obci Gornsdorf konalo slavnostní setkání s odcházející starostkou paní Monikou Kunert, která po 19 ti letech ve vedení obce ukončila svoje působení v obecním zastupitelstvu. Zúčastnil jsem se společně s pí J.Holou a D.Šaškovou této slavnosti, abych vyjádřil naší vděčnost za dosavadní dobrou spolupráci a malým dárkem s kytičkou ocenil její dosavadní práci a úsilí při zajišťování naší vzájemné spolupráce. Kdo si hrál na sadaře? Ale na nějaké vyšinutého. Takhle nám zmrzačil lípu tisíciletí, kterou jsme vysadili v roce Pokud ho znáte, nebo pokud to onen vandal čte, tak ať se stydí a upadne mu všechno, co mu přečnívá!!! Stalo se to někdy kolem a byl bych vám vděčen, pokud o pachateli víte, vyřiďte mu, že bych mu rád osobně poděkoval. starosta Gornsdorf Celý slavnostní večer byl prodchnut příjemnou a přátelskou atmosférou plnou úsměvů, upřímných stisků rukou, ale i malých slziček. Zkrátka bylo cítit, že paní starostku měli všichni rádi a že velmi oceňují její práci a přístup k lidem. Zároveň jsme se pozdravili s novou paní starostkou, pí Andreou Arnold, která nás ujistila, že by nadále chtěla pokračovat ve vzájemné spolupráci našich obcí, a to nejméně v takové podobě, jako dosud. Při této příležitosti jsme ji pozvali do Lubence na návštěvu a předběžně jsme se domluvili na její účasti na obecním bále v lednu

8 Zpravodaj obce Lubenec Česká pošta - kontakty Protože se hromadí stížnosti na služby poskytované Českou poštou a jsme stále častěji dotazováni, kam se máte obrátit, pokud chcete řešit vzniklou situaci, uvádíme kontakty poskytnuté Ing. Lenkou Puschnerou, manažerkou České pošty pro naši oblast. Pošta Doručování zásilek: depo Žatec, vedoucí p. Petřík tel , , Poštovní služby: vedoucí obvodu Žatec, pí Procházková tel Jiří Chaloupecký místostarosta Starosta Obce Lubenec svolává ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE na středu v hodin do Informačního střediska v budově OÚ Lubenec Program : 1. Zahájení, kontrola usnesení 2. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok Rozpočtový výhled obce na rok Rozpočtové opatření 5. Majetkové převody obecních nemovitostí 6. Schválení ceny za odpad na rok Různé 8. Usnesení, závěr Zasedání je podle výše citovaného zákona veřejné. starosta obce 8

9 Člověk v tísni Člověk v tísni Dostali jsme dopis: Vážená paní, vážený pane, Rádi bychom Vám poděkovali za vstřícnost a ochotu při vzájemné spolupráci na odstraňování následků povodní Tato významná podpora naší organizace a dále pak jednotlivých pracovníků a koordinátorů, kteří ve Vaší obci působili, pomohla, aby pomoc postiženým občanům byla distribuována efektivně a spravedlivě. Člověk v tísni po více jak pěti měsících ukončuje šetření v domácnostech za účelem odstraňování škod a pomoci rodinám zasaženým povodněmi. Od června do listopadu působily v postižených obcích po celé České republice skupiny terénních pracovníků, které navštěvovaly vaše občany. Celkově jsme působili ve 115 obcích a navštívili více než 1800 domácností. Podrobné šetření a finanční příspěvek jsme poskytli 1332 domácnostem. V několika málo případech, kde nebylo možné vyřešit situaci rodin nyní, budeme v naší činnosti pokračovat i na jaře příštího roku. Vzhledem k tomu, že naše činnost na těchto povodních je již téměř u konce, dovolujeme si Vám zaslat zprávu Povodně Průběžná zpráva o využití vybraných prostředků, ve které naleznete podrobnější informace o naší pomoci. (Můžete si ji prohlédnout na pro občany, kde je tato zpráva zveřejněna). Pro zajímavost uvádíme, že v Lubenci bylo navštíveno 14 domácností a celková finanční pomoc činila Kč. Na úplný závěr nám dovolte ještě jednou poděkovat a popřát Vám mnoho sil při obnově vaší obce. Se srdečným pozdravem Jan Novák Vážení spoluobčané, konec roku 2013 se nezadržitelně blíží a je čas hodnocení celoroční práce. Pro někoho to byl rok úspěšný, pro někoho méně úspěšný. Nebudu zde jmenovat, co se nám podařilo nebo nepodařilo uskutečnit v roce 2013, myslím již raději na rok příští, na rok Rád bych všem spoluobčanům popřál šťastné a veselé Vánoce, do nového roku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pracovních úspěchů. Jiří Chaloupecký místostarosta Poděkování 9

10 Školství Vánoce, Vánoce přicházejí... vánoční čas je již za dveřmi a v tuto chvíli bych se chtěla podívat na září a dohlédnout k počínajícímu novému roku 2014 V průběhu podzimního času jsme přivítali naše prvňáčky a pokud mohu soudit, tak jejich první kroky v nové škole byly úspěšné. I pro naši devátou třídu začal důležitý rok jejich školní docházky je totiž rokem posledním, který je nasměruje na další životní pouť již ve středním školství. Roli patronů však pro naše nejmenší žáčky plní zatím na výbornou, a to mne a jistě celý pedagogický tým velmi těší. Podzim byl plný také spoustou brilantních sportovních výkonů i v okresním kole, kde přední místa patřila právě žákům naší školy. Svá výtvarná díla předvedli žáci v tak vynikajícím provedení, že umístění od 1. do 10. místa patřila právě jim. Naši žáci se pod vedením pedagogických pracovníků aktivně účastní života školy v řadě oblastí, a za to patří oběma stranám moje velké poděkování. Spousta úkolů nás ještě čeká, ale společně vše jistě zvládneme úspěšně. Život však přináší i nepříjemné situace. Např. vážné onemocnění kolegy na konci srpna způsobilo, že zahájení školního roku bylo organizačně dramatické. Halloween jsem tentokrát hlídala společně s ostatními přímo u nádherné vatry, a tak jsem měla možnost vidět zářící dětské oči, které se možná na halloweenské cestě strašidel trošku bály Je vidět, že vzájemnou spoluprací základní školy, mateřské školky i obce je možné dosáhnout moc pěkných aktivit. Všechny nás těší zcela zrekonstruovaná a zmodernizovaná školní družina, která je vybavená novým zařízením. Věřím, že radost dělá zejména dětem, které si mohou plně vychutnat příjemné prostředí. Ráda bych Vás pozvala na Dny otevřených dveří, které pro Vás již tradičně připravujeme před vánočními svátky. Již teď se žáci těší, že Vám ukáží vše, co se nám podařilo, ale i to, co bychom rádi ještě zlepšili. Nový rok zahájíme významnou akcí určenou pro budoucí prvňáčky zápisem do prvního ročníku. Pochvalná slova o naší škole z úst odborníků či jiných institucí nás těší a svědčí tedy o kvalitě naší práce. I v dalších letech se budeme snažit motivovat a podporovat všechny naše kvalitní pracovníky, vždyť chceme poskytnout jak současným, tak i budoucím žákům naší školy pokud možno to nejlepší, co může škola nabídnout. Na závěr mi dovolte všem opravdovým přátelům naší školy, partnerským školám i dalším 10

11 Školství organizacím, rodičům i jejich dětem, mým spolupracovníkům, zřizovateli školy a občanům Lubence-popřát zejména pevné zdraví a k tomu takový kousek štěstí, který si každý zasloužíme. Spokojené bílé Vánoce a pohodový vstup do roku 2014 přeje Ing. Mgr. Romana Klimentová, ředitelka školy Houby a jejich netradiční zapojení do výuky Žáci ZŠ Lubenec uspořádali v prostorách školy výstavu hub za pomoci přátel mykologie v obci Lubenec. Podařilo se jich nasbírat velké množství, takže výstava obsahovala více jak 100 druhů. Některé druhy byly tak unikátní, že budily obdiv návštěvníků, např. kotrče, holubinky, mnoho druhů hřibů atd. Výstava byla zpřístupněna i veřejnosti, ale hlavním účelem bylo zapojení tohoto tématu do učiva. Žáci 1. st. probírali toto učivo v prvoukových předmětech, ve výtvarné výchově děti houby malovaly a poté vytvořily další výstavu malovaných hub ve školní jídelně. Žáci 2. st. své poznatky uplatnili v přírodopisném projektu patřičně nazvaném Houby. V předmětu domácnost žáci uvařili polévku z hříbků a doplnili ji babiččinými vdolky. Ty nabídly v poslední den výstavy i návštěvníkům. Jeden den byl určen k návštěvě lesa, kde děti své poznatky uplatňovaly při sběru hub. Výstavu navštívil také odborník z Plzeňského kraje Mgr. Sadílek, který ji ocenil slovy, že byla uspořádána na profesionální úrovni. Těšíme se za rok na ještě bohatší úlovky z našich lesů, které budou vést žáky k poznání, ale i k výchově chování v lese nejen při sběru hub. Z. Doležalová, garant výstavy Den jazyků v lubenecké škole S malou nadsázkou to znělo 26. září na Den jazyků v lubenecké škole jako v Babylónu. Mohli jste potkat žáky osmé třídy, kteří učili své mladší spolužáky německou básničku. Mohli jste si zazpívat anglické písně, ale do čtyř tříd zavítala také drobná brunetka Melanie, která pochází z Bretaně ve Francii, a učila naše děti i pár slov francouzsky. Melanie je ve Francii učitelkou angličtiny a překladatelkou, takže ráda přijala příležitost zkusit si vyučování v české škole. Je v České republice v rámci mezinárodního projektu jako evropská dobrovolnice na biostatku ve Valči na jeden rok, a kromě jiného se učí také česky. Na Den jazyků přišla do Lubence do školy říct našim žákům něco o Francii, ale především o své rodné Bretani, zvycích, tradičním jídle a festivalech. Připravila si pro ně malý kvíz o své zemi v angličtině a také si s žáky povídala a učila je pár slov francouzsky. Ve čtvrté třídě došlo i na národní tanec a francouzskou hymnu. Mgr. Jana Michalcová, učitelka jazyků 11

12 Školství Naše posvícení: Lokální jídlo a dokumentární filmy v každém kraji Masarykova ZŠ Lubenec se účastí této akce pořádané organizací Člověk v tísni. Zařadila se mezi 200 organizací ze všech krajů České republiky podávali jídlo uvařené z lokálních surovin. Touto akcí si žáci školy uvědomili, že je na světě téměř miliarda lidí, kteří trpí hladem, a tento problém si připomněli promítáním filmů a diskusemi v jednotlivých třídách. Členové školního parlamentu předem vybrali denní menu školní jídelny, připravili společně s vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařkou recept. Byl podáván slepičí vývar s domácími nudlemi, palačinky s jahůdkami a domácím tvarohem. Na výzdobě jídelny s prostíráním a s informačními letáky i s materiály, které vyšly z diskusí z jednotlivých tříd, se podíleli žáci celé školy. Žáci I. stupně přispěli tematicky zaměřenými výkresy. Den boje proti hladu se jistě zařadil mezi velmi zdařilé projekty naší školy. MUDr. Dana Šašková 12

13 Školství Něco víc než výhra Dne se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola v přespolním běhu v Krásném Dvoře. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, ve skupinách po šesti žácích. Jejich pořadí odpovídalo počtu bodů, které získali. Sčítaly se body prvních čtyř z družstva. Tedy čím méně bodů, tím lepší umístění. Ani jsme s kolegyní nedoufaly, jak dobře se našim dětem z lubenecké Masarykovy základní školy povede! V kategorii mladších žáků se na druhém místě umístil Dáda Michel z páté třídy. V kategorii starších dívek získala první místo Simča Laubeová a páté místo vybojovala, i když upadla, Nikča Nagyová. Obě ze sedmé třídy. Starší žáci se nenechali zahanbit a přinesli výtečné výsledky. Třetí místo získal Míša Procházka, druhé Míša Kadlec a na první pozici se dostal Luboš Cicko z Libyně. Všichni z třídy deváté. V každé kategorii běželo přibližně třicet sportovců. No, uznejte sami, ostudu nám rozhodně neudělali a my jsme jim velmi rádi pogratulovali a poděkovali za senzační reprezentaci. Naši hoši ze starší a nejstarší kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo o dva dny později, opět v nádherném parku v Krásném Dvoře. A to už byla jiná káva.. Na start nastoupili žáci z několika škol v Lounech, Žatci a z Podbořan. Přijeli hoši a dívky, kteří se sportu věnují několikrát týdně, někteří mají své trenéry, většina ve značkových sportovních běžeckých botách a dresech..,,kde máte ty vaše koně? A kde jste koupili toho nejrychlejšího? Nikdy před tím jsem ho na závodech neviděl, oslovil mne jeden z učitelů. Pak začal horlivě vyprávět ostatním o,,našem Lubošovi. Přidala jsem se do hovoru a všem jsem popravdě pověděla, že Luboš pochází z nedaleké vesničky od Lubence, že se nikdy sportu nevěnoval a hlavně nikdy se žádných závodů nezúčastňoval, jelikož mu na škole, kam dříve chodil, prý řekl pan ředitel, že ho nikdy nikam nevezme, protože si s ním nebude dělat ostudu.,,ale dneska nečekejte úspěch. Je tu spousta talentů z celého okresu a vaši borci se asi k medailím nedostanou, zhodnotil situaci kolega z jiné školy Do závodu chybělo pár minut, chlapci prošli trasu a označili svá trička jmenovkami.,,držím pěsti! volala jsem na naše mladší družstvo. Chlapci do závodu dali všechno. Na postup to ale nestačilo. O půl hodiny později stáli na startu hoši z nejstarší věkové kategorie. Čtyřicet párů nohou poskakovalo ve značkových botách a rozehřívalo svaly. Jen jedny děravé staré,, kecky mírně hopsaly u kraje vlevo 13

14 Školství,,Ten Váš kůň přepálil start! Má sice náskok, ale 2 km mu to nevydrží! hodnotil Luboše opět nějaký pan učitel. Ale nic takového se nestalo. Všichni upřeně sledovali Luboše, jeho rychlé a vytrvalé tempo, a nevěřícně kroutili hlavami. Luboš s obrovským náskokem, opravdu ladně jako kůň, nechával ostatní za svými zády. Představte si, ještě se při závodu na chvíli zastavil, pozoroval naše ostatní hochy a hodnotil situaci. U cílové rovinky se sešla spousta dospěláků, a když dobíhal Luboš - samozřejmě jako první, ozval se bouřlivý potlesk. Přála bych Vám vidět jeho oči. Došlo mi, že se s takovým aplausem ve svém životě ještě nikdy nesetkal Jako druhý, s opět mimořádným výkonem doběhl Míša Kadlec (je to borec ), třináctý pak byl Milan Ryk, třiadvacátý Michal Procházka. Na postup do krajského kola to ale nestačilo. Přesto jsem na všechny naše hochy moc pyšná a velmi jim děkuji!!!! Vraťme se ale k Lubošovi. Po závodech se kolem jeho,,kecek utvořilo kolečko z růžových botasek a také ze svalnatých mladých kluků, kteří mu obdivně plácali po ramenou. Děvčata div nechtěla jeho telefonní číslo nebo alespoň autogram. Při nástupu na vyhlašování výsledků za mnou přišel kolega ze Žatce a nabídl se, že přijme Luboše do jejich sportovního klubu a povede mu osobní tréninky. Prý se s takovým talentem ještě nikdy nesetkal. A nebyl to jediný,,sporťák, který pěl chválu na Luboše a gratuloval k vítězství. I já jsem na něj byla tak nesmírně pyšná, i když vím, že s jeho úspěchem nemám pranic společného. Ale patří do naší školy a je prostě náš!!! Ano. Bylo to něco víc než jen výhra. Bylo to nádherný pocit - vidět naše chlapce na stupních vítězů a hlavně Luboše, pro kterého to bylo první vítězství, možná v celém životě. Jen mu přejme takových okamžiků co nejvíce a všem ostatním klukům a holkám také. Bez ohledu na to, v jakých botách zrovna trénují či vyhrávají Vlasta Dolíhalová, učitelka ZŠ Halloween v Lubenci Ve čtvrtek bylo v Lubenci už od rána pěkně veselo. Do Masarykovy základní školy místo dětí přicházela strašidla a všelijací bubáci. Paní učitelky na prvním stupni využily situace a místo řádného vyučování raději s těmito strašáky zpívaly, hodovaly, dlabaly dýně, tvořily a tančily. Copak by uměl upír nebo bubák napsat písemku? 14

15 Školství Odpoledne tomu nebylo v celém Lubenci jinak. U školky se na Halloweenském pochodu sešla strašidla už nejen malá, ale i ta veliká. Paní učitelky z mateřské školy všechny mile přivítaly a pokusily se zjistit, co všechno malí bubáčci dokáží. Následoval slalom mezi rozsvícenými dýněmi a všichni ho zvládli na výbornou. Za odměnu byl bonbonek a strašidélko s mapou pochodu. Pak už tmou bloudil každý po svém, ale lampionky na cestu svítily odevšad, tak to nebylo tak zlé. Na třešňovce se všechna strašidélka opět sešla a plnila další úkoly. Dokonce se mohla podepsat na listinu lubeneckých strašidel nebo si zazpívat písničku. Čekaly tam na ně dvě pěkně strašidelné čarodějnice, ale jak jsme záhy zjistili, byly celkem hodné, jelikož všem rozdávaly moc voňavé perníčky. No, a pak už honem kolem chatek z kopce dolů a u rybníka opéci vuřtíka. Vždyť všichni byli po takové cestě unavení a hladoví. Bylo to vše moc fajn. Já jsem vše zažila ráno ve škole i večer se svým malým strašidýlkem na pochodu. Musím se přiznat, že sama tento svátek nemám moc ráda, mnohem milejší jsou mi naše české,,dušičky. Ale děti byly po celý den veselé, měly nádherný zážitek, rodiče se po práci se svými dětmi příjemně prošli, popovídali se sousedy a kamarády. Prostě všichni prožili krásný den i večer, a o to přeci šlo!!! A ten, kdo chtěl, jistě v peřinkách se svými dětmi promluvil o tom, kdo byli babičky a dědečkové, co dělali a kde žili, a připomněl tak alespoň vzpomínkou ty, kteří už s námi být nemohou. Celou akci připravila základní škola, mateřská škola a obec Lubenec. Vlasta Dolíhalová 15

16 Kultura Společenské a prodejní akce Prosinec 2013: Vánoční koncert Žihelský pěvecký sbor od 15 hodin v KD Lubenec Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku od 16,30 hodin před kostelem sv. Vavřince Prodejní akce - KD Lubenec Vánoční posezení se seniory - od 14 hodin v KD Lubenec Prodejní akce - KD Lubenec Vánoční trhy od hodin na prostranství před kinem Prodejní akce - KD Lubenec PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ KOSTEL SV. VAVŘINCE V LUBENCI od 20:30 hodin Připravujeme: 22. OBECNÍ BÁL, který se uskuteční od 20 hodin v KD Lubenec. Všechny akce budou upřesněny na plakátech a v hlášení obecního rozhlasu. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám, jménem kulturní komise, popřála klidné a radostné prožití vánočních svátků a hodně zdravíčka v příštím roce. Jitka Holá Rybáři Vážení spoluobčané Protože se blíží konec roku 2013, chtěl bych poděkovat všem rybářům, kteří se aktivně podílí na údržbě a provozu našich rybníků a zařízení. Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům a zaměstnancům naší obce za celoroční podporu a pomoc naší rybářské skupině. Na závěr bych chtěl jménem členů výboru RS Lubenec popřát všem spoluobčanům do nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví, zdraví a spokojenosti. Naším rybářům přeji hodně sportovních zážitků a dobrý lov v sezoně Petrův zdar Jiří Korf, předseda místní skupiny 16

17 Společenská rubrika Blahopřejem našim jubilantům Září: Fuksová Václava Kanta Karel Pícha Zdeněk Říjen: Listopad: Korbelík Oldřich Wacková Marie Konopásek Vlastimil Dolejšová Marie Klug Arnošt Liška Stanislav Narodily se: Ondřej Vršecký Ivana Pohlotková Rozloučili se s námi: Zukal Karel Sládková Růžena Kulavjaková Helena 17

18 OS za záchranu kostela sv. Jiljí Studenti pro kostel Ve čtvrtek 19. září v kulturním domě v Podbořanech proběhl charitativní koncert na podporu kostela sv. Jiljí v nedaleké Libyni. Celou akci zorganizovali studenti Gymnázia a SOŠ pod patronátem nadace VIA. Studenti také vystavovali svá výtvarná díla, jež si mohli příchozí koupit a podpořit tak dobrou věc. Návštěvníci, kterých přišlo kolem šedesátky, měli příležitost vyslechnout si hudební vystoupení talentovaných studentů i zhlédnout divadelní představení. V druhé části koncertu pak manželé Kantovi popisovali postupnou rekonstrukci kostela a jako host vystoupila kapela Modrá kost z Lubence, která kulturní program koncertu uzavřela. Na hosty pak čekal v předsálí nachystaný raut. Studenti celou akci hodnotili velmi pozitivně celkem se na dobrovolném vstupném, prodeji obrázků a od sponzorů vybralo asi Kč. Celou částku nadace VIA zdvojnásobí a pošle na opravu kostela sv. Jiljí v Libyni. 18

19 SOS Lubenec Boj proti úložišti nevzdáváme Mohlo by se zdát, že veškeré aktivity proti úložišti jaderného odpadu byly zakončeny úspěšným místním referendem. Není tomu tak. Téměř celou tu dobu, která nás od referenda dělí, se na všech frontách něco děje a rádi bychom jen velice stručně shrnuli ty nejzásadnější změny. 1) Ze strany SÚRAO došlo začátkem letošního roku k zásadní změně strategie. Zdánlivě rozdělili provedení průzkumu na tři etapy. SÚRAO tvrdí, že nyní jde pouze o provedení první etapy na všech lokalitách.. První etapou by měl být povrchový průzkum. Rozsah prací, který nyní avizuje SÚRAO, je podobný pracím, které už však byly ve většině lokalit provedeny před několika lety. Tehdy byly prováděny v rámci tzv. geologického výzkumu. Tyto povrchové práce se v lokalitách v minulosti obešly bez většího odporu a SÚRAO sází na to, že to nyní proběhne podobně... 2) V rámci Pracovní skupiny pro dialog o HÚ, která se doposud několikrát za rok scházela, sami zástupci SÚRAO otevřeně přiznali, že veškeré sliby, které v minulosti lokalitám dali, již neplatí. Tuto výraznou změnu přístupu pak hájí pokyny, které dostali od svého zřizovatele, tedy Ministerstva průmyslu a obchodu. To byl i jeden z důvodů, proč se Pracovní skupina rozhodla svou činnost dočasně ukončit, neboť v této fázi je v podstatě jakýkoliv dialog předem odsouzen k neúspěchu. 3) Průzkumy se rozhodli provést všude, a proto byla ve všech lokalitách podána žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry, tedy pro úložiště jaderného odpadu. V rozporu s tvrzením SÚRAO, že jde jen o provedení první etapy, v podané žádosti je uvedeno období i další etapy. Jednou stanovené průzkumné území pro tuto první etapu - tedy pro povrchové průzkumy - by tak zůstalo stanoveno už i pro etapu druhou, pro hlubinné vrty. A proto by již pak nebylo potřeba znovu žádat o stanovení průzkumného území. 4) Občanské sdružení SOS Lubenec vyzvalo zástupce obce, aby se na základě výsledků referenda proti očekávané situaci začali bránit. Doporučili jsme zastupitelům služby právníka Pavla Douchy z Ekologického právního servisu, který se problematikou úložiště několik let zabývá. Ten byl následně do Lubence pozván, aby odprezentoval, jaké možnosti obrany jsou ve hře. 5) Jsme moc rádi, že se, stejně jako obec Tis a občanská sdružení, i zastupitelé obce a pan starosta rozhodli využít právních služeb advokátní kanceláře, kde působí pan Doucha, což zvyšuje šance, že lokalita Čertovka zůstane ušetřena. Obce Lubenec a Tis a občanská sdružení SOS Lubenec, o.s. Za záchranu kostela sv. Jiljí, Severočeský Ocelot, Tranquillite, Area Viva se tak zapojují do řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry a budou se snažit proti němu co nejdéle bojovat. 6) Zdaleka ne ve všech lokalitách se toto povedlo a dotčené obce a místní občanská sdružení tam nemohou klást proti chystaným průzkumům žádný odpor. Proto neztrácejme naději a nevzdávejme se! SOS Lubenec 19

20 Sport Podzimní část sezony 2013/14 našim fotbalistům nevyšla!!! Vážení sportovní přátelé, polovina rozehraných soutěží v kopané je za námi, a tak se s Vámi můžeme podělit o hodnocení činnosti našich dvou oddílů. Starší žáci hrající minifotbal okresního přeboru (7+1) pod vedením trenérů Jiřího Váňy a Jiřího Kříže obsadili po podzimní části sedmou příčku v tabulce. Utekl jim začátek sezony a to z důvodu nesehrannosti a doplňování hráčů mladších ročníků. Posledních šest zápasů ale vyhráli, a tak to vypadá na dramatické JARO 2014, kde se pokusí kluci zabojovat a dotáhnout čelní pozice tabulky. Na druhého v tabulce jim chybí pouze dva body. Dospělí hrající III. třídu pod vedením Jaroslava Vospálka a Ladislava Vopata jsou po podzimní části na osmém místě. Skoro každý zápas byla jiná základní sestava týmu, a to z důvodů buď pracovních, zranění a nebo různých soukromých aktivit. Na pozici náhradního brankáře musel naskočit M. Zásměta a jeho fotbalové myšlenky pak chyběly ve středové řadě. Je to škoda, protože ještě loni lubenečtí bojovali o možný postup do okresu a i v letošní sezoně jsme pomýšleli na vyšší příčky. Snad se dá kolektiv přes zimu dohromady a na jaře uvidíme na krásném zrekonstruovaném domácím trávníku jen pěkné a vítězné zápasy. Ztráta na třetí místo je pouze šest bodů. Je tedy stále o co hrát. Všechna utkání v podzimní části sezony odehráli pouze Martin Zásměta, Karel Zukal a Jaroslav Kuchár. Zatím nejvíce branek nastříleli: 7-J. Kuchár, 6-M. Vopat, 5-L. Horský, D. Polena, 4-L. Bezemek. Jak se bude mužstvům dařit, můžete sledovat na našich webových stránkách nebo nejlépe přijít podpořit hráče alespoň na domácí zápasy na hřiště TJ. Níže výsledky soutěží po podzimní části. Starší žáci OP minifotbal Rk. Tým Záp Skóre Body PK (Prav) 1. Domoušice : ( 15) 2. Kryry : ( 5) 3. Tuchořice : ( 4) 4. Krásný Dvůr : ( 4) 5. Lipenec : ( 7) 20

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 16. 03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV. Z Á P I S z 14. jednání ZO Lukov, konaného 31.3. 2008 v 18.00hod. na OÚ ve Štěpánově

ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV. Z Á P I S z 14. jednání ZO Lukov, konaného 31.3. 2008 v 18.00hod. na OÚ ve Štěpánově ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV Z Á P I S z 14. jednání ZO Lukov, konaného 31.3. 2008 v 18.00hod. na OÚ ve Štěpánově přítomni: Hrabáková, Motl, Direj, Marhulová, Tengler, Malík, Bartoň program: 1. zahájení 2.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 7/2013 Datum konání: 6. 11. 2013 od 18.30 hodin Přítomni: p.kučerová, p.vorlová, p.pokorná, p.jaroš, p.čuchal, Omluveni: p.krčil, p.hanykýř

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 27.5.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, Ing. L. Mohsová, V. Otřísal, L. Bareš, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 06.03. 2014 v 19 hodin Termín: středa 06.03.2014 od 19 hodin v hasičárně v Kamenici Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na březen 2014:

Více

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, L. Sušická, J. Kasalický Omluveni: J. Koutecký, P. Dütsch,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV ZÁPIS z 27. jednání ZO konaného dne 21.12. 2009 v 18.00hod.na OÚ ve Štěpánově Přítomni: Hrabáková, Motl, Bartoň, Marhulová, Direj, Malík, Omlunen: Tengler (18.oo 18.45 hod.) Program:

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

Bulletin číslo 09/2014

Bulletin číslo 09/2014 Bulletin číslo 09/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Vážení občané, podnikatelé, Přejeme Vám všem krásné Vánoce,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více