Hlas. Zima Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlas. Zima 2013. Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra"

Transkript

1 Hlas Zima Co jsme dokončili a co ještě... Vánoce, Vánoce přicházejí Něco víc než výhra

2 Hlas Lubenecka Obsah Slovo starosty Zpravodaj obce Lubenec Člověk v tísni Školství Kultura Společenská rubrika Občanské sdružení za záchranu kostela sv. Jiljí SOS Lubenec Sport Historie SÚRAO HLAS LUBENECKA, vychází jednou za 3 měsíce v počtu 800 ks. Vydávání tohoto časopisu je povoleno Ministerstvem kultury a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: p. Peterka Bohumil, pí. Holá Jitka, pí. Kantová Jitka, p. Fejfárek Milan, pí. Jůnová Jana kontakt: 2

3 Slovo starosty Slovo starosty Když jsme před rokem přemýšleli o tom, co nás v novém roce s třináctkou v letopočtu čeká, zda to bude pro nás šťastné, či smolné magické číslo, netušili jsme samozřejmě, že nám v červnu příroda ukáže, kdo je tady pánem. A ukázala to v plné kráse, lépe řečeno v plné ošklivosti, to jsme poznali. Bleskovou povodeň, která nás v neděli zasáhla, nepamatují ani ti nejstarší rodáci. Bylo to opravdu bleskové a zdrcující. Nemá cenu popisovat všechny ty hrůzné chvíle, již jsme o nich dost napsali, a dnes už nám ty ošklivé okamžiky pomalu mizí z paměti. Naštěstí proběhla povodeň bez ztrát na lidských životech či větších úrazů a hmotný majetek se dá většinou vždy opravit či vyměnit za nový. Co mi však utkvělo v paměti a co mě mile překvapilo, byla lidská solidarita a vzájemná pomoc, kterou si naši občané poskytli a s kterou jsme se v kritických chvílích setkali. Je to stará pravda, že neštěstí a krizové situace prověří lidské vlastnosti a přednosti. A já jsem moc rád, že v tomto případě se ukázalo, že naši občané v drtivé většině tuto zkoušku zvládli na výbornou. Co bychom si měli všichni z této situace odnést, je větší pokora před životem a přírodou, před jejím moudrým a logickým systémem, bez záludností, pomlouvání a nenávisti. Po lijácích a zamračené obloze se nebe opět rozzáří a je třeba jít dál, dát všechno do pořádku, smýt bahno a špínu a pokračovat dál v práci, ale i v odpočinku a zábavě. A následující vánoční a silvestrovské období je k tomu jak stvořené. Využijme tyto sváteční dny volna k vlastní relaxaci, zastavme se a dopřejme si sváteční nálady a pohody. Myslím, že si to letos víc než jindy zasloužíme. Chtěl bych vám všem popřát hezké vánoční svátky, plné pohody a sváteční nálady. Ať nám všem nový rok 2014 přinese jen samé hezké chvíle, příjemné zážitky a trochu štěstí a klidu v osobním životě. Váš starosta 3

4 Zpravodaj obce Lubenec 24. zasedání zastupitelstva Ani dvě ústřední témata tohoto zasedání Informace o postupu obce proti rozhodnutí MŽP ČR o stanovení průzkumného území pro hlubinné úložiště jaderného odpadu a Projednání petice občanů o zachování výherních automatů v hostinci Včelín - nepřilákaly na toto jednání více občanů, než obvykle. Celkem 11 občanů přihlíželo jednání osmi zastupitelů, kteří o uvedených tématech diskutovali. Pro zmiňované odvolání proti rozhodnutí MŽP byl odsouhlasen společný postup s Obcí Tis u Blatna a s Občanským sdružením SOS Lubenec s využitím právního zastoupení advokátní kanceláří Šikola a partneři z Brna. Zástupce této kanceláře, Mgr. Pavel Doucha, již přednášel na toto téma na veřejné besedě, kterou jsme svolali do Kulturního domu v Lubenci, kde všem přítomným velmi odbornou, ale přitom srozumitelnou formou vysvětlil naše další možnosti v této problematice. Již podruhé se zastupitelé zabývali žádostí o přijetí výjimky z obecně závazné vyhlášky č.2/2012 o regulaci provozu výherních automatů v Lubenci a to konkrétně pro hostinec Včelín. Tentokrát byla tato žádost podložena peticí s podpisy 109 lidí, z toho 81 od lubeneckých občanů. Tímto aktem se stala naše obec tak trochu bílou vránou v odvětví loterie a hazardu, protože většinou chodí na úřady petice za zrušení výherních automatů. Ale budiž, předložený názor občanů je nutno řádně projednat, a tak se k tomuto bodu rozvinula diskuze pro i proti. Nakonec zastupitelé všemi hlasy potvrdili nadále platnost vyhlášky v plném rozsahu, bez výjimek. V dalším bodě schválili zastupitelé rozpočtové opatření k navýšení v příjmové i výdajové části rozpočtu obce a místostarosta předložil k projednání majetkové převody obce. Vzhledem k nejasnosti využití pozemku v Zahradní ulici za dětským hřištěm bylo navrženo zjistit zájem veřejnosti o využívání tohoto pozemku a pak teprve rozhodnout o jeho případném prodeji pro stavbu rodinného domu. Zimní údržba obecních komunikací bude již tradičně řešena zaměstnanci obce s malou mechanizací ve spolupráci s firmou Lukra, což bylo stvrzeno smlouvou. Starosta dále požádal o souhlas s podáním žádosti na MMR ČR o dotaci na obnovu majetku poškozeného bleskovou povodní, konkrétně opravu toku ze zatrubněného obtoku Lubence a vybudování protipovodňové zdi pod areálem MŠ. Byly schváleny žádosti ZŠ na finanční přesuny a doplnění příspěvku školy a odsouhlaseno přijetí daru pro MŠ, starosta najmenoval předsedy inventarizačních komisí. Po krátké diskuzi přítomných na téma hlubinné úložiště a postup oprav komunikací na Jelení bylo jednání ukončeno. starosta 4

5 Zpravodaj obce Lubenec Co jsme dokončili a co ještě stihneme udělat do konce roku Dá se říct, že co jsme si naplánovali opravit či vybudovat, to jsme v letošním roce vcelku zvládli udělat. Nebýt červnové povodně, bylo by to možná dříve, ale zase jsme udělali jiné akce, které nebyly v plánu. Začal bych s výměnou oken ve zdravotním středisku, kterou jsme spojili i s vymalováním celé budovy, takže teď máme celé středisko jako ze škatulky. Velkou investiční akcí bylo pokračování revitalizace (opravy) centra Lubence v části kolem radnice, kostela, hostince Včelína a bytových domů čp. 14 a 15. Byla umístěna nová autobusová zastávka na Pražské ulici a vytvořeno 15 nových parkovacích míst. Kdyby nepřišla povodeň, zbyly by zřejmě finance i na další část, tj. oprav komunikací k poště, k potoku až na Malé náměstí a vybudování dětského hřiště pod čp.14 a 15. Tenhle úkol nám sklouzne do příštího roku. Před kostelem se na nové dlažbě vyjímá nový podstavec s kopií sochy sv.řehoře. Podařilo se nám opravit i kulturní památku u hřbitova, sochu sv.floriána, u které jsme původně chtěli jen srovnat podstavec, protože byla nebezpečně nahnutá. Po sejmutí sochy se ale ukázalo, že dílo z pískovce potřebuje drobné opravy, a tak za přispění dotace z Ústeckého kraje byla socha i s podstavcem zrestaurována a znovu postavena na svoje místo. Provedli jsme i plánovanou výměnu ploché střechy za šikmou na domě čp.206 a opravu střechy na domku vedle radnice, který slouží pro potřeby obecního úřadu. V závěru roku jsme se pustili do výměny sloupů a světel veřejného osvětlení na Karlovarské ulici, protože některé sloupy již držely na čestné slovo. Zároveň jsme nasvítili víceúčelové hřiště s umělým povrchem, aby se mohli naši sportovci a mládež déle vyřádit. 5

6 Zpravodaj obce Lubenec Letos jsme také opravili chodníky v Chýšské ulici od hřbitova až k zastávce ČD, ale i v Drahonicích, kde jsme pro zvýšení bezpečnosti chodců osadili i měřič rychlosti. V červnu přišla ale blesková povodeň a bylo hned vystaráno, co rychle opravit a kam vložit zbývající finance. Naštěstí část nákladů na opravy po kroupách a po povodni kryly finance z pojištění. To se týkalo hlavně oprav střech na bytových domech čp.231, 232 a 242, ale i vytopeného kulturáku v Lubenci i v Ležkách. Velkou finanční pomoc jsme obdrželi od státu formou dotace z Ústeckého kraje na povodňové škody a ohromná vlna solidarity okolních obcí, kraje, firem, ale i fyzických osob nám pomohla zafinancovat opravy hlavně hráze lubeneckého rybníka a vytopeného spodního pavilonu mateřské školy. Podařilo se nám sehnat i přímou finanční výpomoc pro nejvíce postižené domácnosti, takže jsme rozdali mezi občany celkem 590 tis.kč v hotovosti. Jak jsem předeslal, museli jsme urychleně opravit korunu hráze rybníka v Lubenci, včetně bezpečnostního přelivu, a uzavřít hráz u rybníka v Ležkách. Generální opravou prošel spodní pavilon MŠ a to včetně výměny nábytku a ostatního zařízení, takže po prázdninách již mohly děti nastoupit do obou tříd. Ani škole se kroupy nevyhnuly, a tak i zde bylo přes prázdniny živo a to hlavně v družině, která dostala i nový nábytek. Po vyčištění komunikací jsme zdokumentovali škody a podařilo se nám sehnat dotaci na jejich opravu, a to hlavně na Jelení, za porcelánkou, ale i v Řepanech, v Podbořanské ulici i mostek v Přibenicích. V současné době zpracováváme dokumentaci pro podání žádosti na MMR na dotaci pro vybudování protipovodňové zdi pod areálem MŠ a opravu toku potoka vytékajícího z obtoku kolem Lubence. Zadali jsme i zpracování celkové studie zabránění možnosti dalších záplav Lubence. Myslím si, že i letos se nám toho podařilo z našich skromných finančních prostředků docela dost vybudovat a nebýt povodně, tak by toho bylo ještě víc. Na druhé straně je však zřejmé, že se zásluhou dotací a příspěvků podařilo opravit místní komunikace, na které by se asi letos nedostalo. starosta 6

7 Zpravodaj obce Lubenec Výměna vedení v partnerské obci Gornsdorf V pátek se v německé partnerské obci Gornsdorf konalo slavnostní setkání s odcházející starostkou paní Monikou Kunert, která po 19 ti letech ve vedení obce ukončila svoje působení v obecním zastupitelstvu. Zúčastnil jsem se společně s pí J.Holou a D.Šaškovou této slavnosti, abych vyjádřil naší vděčnost za dosavadní dobrou spolupráci a malým dárkem s kytičkou ocenil její dosavadní práci a úsilí při zajišťování naší vzájemné spolupráce. Kdo si hrál na sadaře? Ale na nějaké vyšinutého. Takhle nám zmrzačil lípu tisíciletí, kterou jsme vysadili v roce Pokud ho znáte, nebo pokud to onen vandal čte, tak ať se stydí a upadne mu všechno, co mu přečnívá!!! Stalo se to někdy kolem a byl bych vám vděčen, pokud o pachateli víte, vyřiďte mu, že bych mu rád osobně poděkoval. starosta Gornsdorf Celý slavnostní večer byl prodchnut příjemnou a přátelskou atmosférou plnou úsměvů, upřímných stisků rukou, ale i malých slziček. Zkrátka bylo cítit, že paní starostku měli všichni rádi a že velmi oceňují její práci a přístup k lidem. Zároveň jsme se pozdravili s novou paní starostkou, pí Andreou Arnold, která nás ujistila, že by nadále chtěla pokračovat ve vzájemné spolupráci našich obcí, a to nejméně v takové podobě, jako dosud. Při této příležitosti jsme ji pozvali do Lubence na návštěvu a předběžně jsme se domluvili na její účasti na obecním bále v lednu

8 Zpravodaj obce Lubenec Česká pošta - kontakty Protože se hromadí stížnosti na služby poskytované Českou poštou a jsme stále častěji dotazováni, kam se máte obrátit, pokud chcete řešit vzniklou situaci, uvádíme kontakty poskytnuté Ing. Lenkou Puschnerou, manažerkou České pošty pro naši oblast. Pošta Doručování zásilek: depo Žatec, vedoucí p. Petřík tel , , Poštovní služby: vedoucí obvodu Žatec, pí Procházková tel Jiří Chaloupecký místostarosta Starosta Obce Lubenec svolává ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb. 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE na středu v hodin do Informačního střediska v budově OÚ Lubenec Program : 1. Zahájení, kontrola usnesení 2. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok Rozpočtový výhled obce na rok Rozpočtové opatření 5. Majetkové převody obecních nemovitostí 6. Schválení ceny za odpad na rok Různé 8. Usnesení, závěr Zasedání je podle výše citovaného zákona veřejné. starosta obce 8

9 Člověk v tísni Člověk v tísni Dostali jsme dopis: Vážená paní, vážený pane, Rádi bychom Vám poděkovali za vstřícnost a ochotu při vzájemné spolupráci na odstraňování následků povodní Tato významná podpora naší organizace a dále pak jednotlivých pracovníků a koordinátorů, kteří ve Vaší obci působili, pomohla, aby pomoc postiženým občanům byla distribuována efektivně a spravedlivě. Člověk v tísni po více jak pěti měsících ukončuje šetření v domácnostech za účelem odstraňování škod a pomoci rodinám zasaženým povodněmi. Od června do listopadu působily v postižených obcích po celé České republice skupiny terénních pracovníků, které navštěvovaly vaše občany. Celkově jsme působili ve 115 obcích a navštívili více než 1800 domácností. Podrobné šetření a finanční příspěvek jsme poskytli 1332 domácnostem. V několika málo případech, kde nebylo možné vyřešit situaci rodin nyní, budeme v naší činnosti pokračovat i na jaře příštího roku. Vzhledem k tomu, že naše činnost na těchto povodních je již téměř u konce, dovolujeme si Vám zaslat zprávu Povodně Průběžná zpráva o využití vybraných prostředků, ve které naleznete podrobnější informace o naší pomoci. (Můžete si ji prohlédnout na pro občany, kde je tato zpráva zveřejněna). Pro zajímavost uvádíme, že v Lubenci bylo navštíveno 14 domácností a celková finanční pomoc činila Kč. Na úplný závěr nám dovolte ještě jednou poděkovat a popřát Vám mnoho sil při obnově vaší obce. Se srdečným pozdravem Jan Novák Vážení spoluobčané, konec roku 2013 se nezadržitelně blíží a je čas hodnocení celoroční práce. Pro někoho to byl rok úspěšný, pro někoho méně úspěšný. Nebudu zde jmenovat, co se nám podařilo nebo nepodařilo uskutečnit v roce 2013, myslím již raději na rok příští, na rok Rád bych všem spoluobčanům popřál šťastné a veselé Vánoce, do nového roku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pracovních úspěchů. Jiří Chaloupecký místostarosta Poděkování 9

10 Školství Vánoce, Vánoce přicházejí... vánoční čas je již za dveřmi a v tuto chvíli bych se chtěla podívat na září a dohlédnout k počínajícímu novému roku 2014 V průběhu podzimního času jsme přivítali naše prvňáčky a pokud mohu soudit, tak jejich první kroky v nové škole byly úspěšné. I pro naši devátou třídu začal důležitý rok jejich školní docházky je totiž rokem posledním, který je nasměruje na další životní pouť již ve středním školství. Roli patronů však pro naše nejmenší žáčky plní zatím na výbornou, a to mne a jistě celý pedagogický tým velmi těší. Podzim byl plný také spoustou brilantních sportovních výkonů i v okresním kole, kde přední místa patřila právě žákům naší školy. Svá výtvarná díla předvedli žáci v tak vynikajícím provedení, že umístění od 1. do 10. místa patřila právě jim. Naši žáci se pod vedením pedagogických pracovníků aktivně účastní života školy v řadě oblastí, a za to patří oběma stranám moje velké poděkování. Spousta úkolů nás ještě čeká, ale společně vše jistě zvládneme úspěšně. Život však přináší i nepříjemné situace. Např. vážné onemocnění kolegy na konci srpna způsobilo, že zahájení školního roku bylo organizačně dramatické. Halloween jsem tentokrát hlídala společně s ostatními přímo u nádherné vatry, a tak jsem měla možnost vidět zářící dětské oči, které se možná na halloweenské cestě strašidel trošku bály Je vidět, že vzájemnou spoluprací základní školy, mateřské školky i obce je možné dosáhnout moc pěkných aktivit. Všechny nás těší zcela zrekonstruovaná a zmodernizovaná školní družina, která je vybavená novým zařízením. Věřím, že radost dělá zejména dětem, které si mohou plně vychutnat příjemné prostředí. Ráda bych Vás pozvala na Dny otevřených dveří, které pro Vás již tradičně připravujeme před vánočními svátky. Již teď se žáci těší, že Vám ukáží vše, co se nám podařilo, ale i to, co bychom rádi ještě zlepšili. Nový rok zahájíme významnou akcí určenou pro budoucí prvňáčky zápisem do prvního ročníku. Pochvalná slova o naší škole z úst odborníků či jiných institucí nás těší a svědčí tedy o kvalitě naší práce. I v dalších letech se budeme snažit motivovat a podporovat všechny naše kvalitní pracovníky, vždyť chceme poskytnout jak současným, tak i budoucím žákům naší školy pokud možno to nejlepší, co může škola nabídnout. Na závěr mi dovolte všem opravdovým přátelům naší školy, partnerským školám i dalším 10

11 Školství organizacím, rodičům i jejich dětem, mým spolupracovníkům, zřizovateli školy a občanům Lubence-popřát zejména pevné zdraví a k tomu takový kousek štěstí, který si každý zasloužíme. Spokojené bílé Vánoce a pohodový vstup do roku 2014 přeje Ing. Mgr. Romana Klimentová, ředitelka školy Houby a jejich netradiční zapojení do výuky Žáci ZŠ Lubenec uspořádali v prostorách školy výstavu hub za pomoci přátel mykologie v obci Lubenec. Podařilo se jich nasbírat velké množství, takže výstava obsahovala více jak 100 druhů. Některé druhy byly tak unikátní, že budily obdiv návštěvníků, např. kotrče, holubinky, mnoho druhů hřibů atd. Výstava byla zpřístupněna i veřejnosti, ale hlavním účelem bylo zapojení tohoto tématu do učiva. Žáci 1. st. probírali toto učivo v prvoukových předmětech, ve výtvarné výchově děti houby malovaly a poté vytvořily další výstavu malovaných hub ve školní jídelně. Žáci 2. st. své poznatky uplatnili v přírodopisném projektu patřičně nazvaném Houby. V předmětu domácnost žáci uvařili polévku z hříbků a doplnili ji babiččinými vdolky. Ty nabídly v poslední den výstavy i návštěvníkům. Jeden den byl určen k návštěvě lesa, kde děti své poznatky uplatňovaly při sběru hub. Výstavu navštívil také odborník z Plzeňského kraje Mgr. Sadílek, který ji ocenil slovy, že byla uspořádána na profesionální úrovni. Těšíme se za rok na ještě bohatší úlovky z našich lesů, které budou vést žáky k poznání, ale i k výchově chování v lese nejen při sběru hub. Z. Doležalová, garant výstavy Den jazyků v lubenecké škole S malou nadsázkou to znělo 26. září na Den jazyků v lubenecké škole jako v Babylónu. Mohli jste potkat žáky osmé třídy, kteří učili své mladší spolužáky německou básničku. Mohli jste si zazpívat anglické písně, ale do čtyř tříd zavítala také drobná brunetka Melanie, která pochází z Bretaně ve Francii, a učila naše děti i pár slov francouzsky. Melanie je ve Francii učitelkou angličtiny a překladatelkou, takže ráda přijala příležitost zkusit si vyučování v české škole. Je v České republice v rámci mezinárodního projektu jako evropská dobrovolnice na biostatku ve Valči na jeden rok, a kromě jiného se učí také česky. Na Den jazyků přišla do Lubence do školy říct našim žákům něco o Francii, ale především o své rodné Bretani, zvycích, tradičním jídle a festivalech. Připravila si pro ně malý kvíz o své zemi v angličtině a také si s žáky povídala a učila je pár slov francouzsky. Ve čtvrté třídě došlo i na národní tanec a francouzskou hymnu. Mgr. Jana Michalcová, učitelka jazyků 11

12 Školství Naše posvícení: Lokální jídlo a dokumentární filmy v každém kraji Masarykova ZŠ Lubenec se účastí této akce pořádané organizací Člověk v tísni. Zařadila se mezi 200 organizací ze všech krajů České republiky podávali jídlo uvařené z lokálních surovin. Touto akcí si žáci školy uvědomili, že je na světě téměř miliarda lidí, kteří trpí hladem, a tento problém si připomněli promítáním filmů a diskusemi v jednotlivých třídách. Členové školního parlamentu předem vybrali denní menu školní jídelny, připravili společně s vedoucí školní jídelny a hlavní kuchařkou recept. Byl podáván slepičí vývar s domácími nudlemi, palačinky s jahůdkami a domácím tvarohem. Na výzdobě jídelny s prostíráním a s informačními letáky i s materiály, které vyšly z diskusí z jednotlivých tříd, se podíleli žáci celé školy. Žáci I. stupně přispěli tematicky zaměřenými výkresy. Den boje proti hladu se jistě zařadil mezi velmi zdařilé projekty naší školy. MUDr. Dana Šašková 12

13 Školství Něco víc než výhra Dne se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola v přespolním běhu v Krásném Dvoře. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, ve skupinách po šesti žácích. Jejich pořadí odpovídalo počtu bodů, které získali. Sčítaly se body prvních čtyř z družstva. Tedy čím méně bodů, tím lepší umístění. Ani jsme s kolegyní nedoufaly, jak dobře se našim dětem z lubenecké Masarykovy základní školy povede! V kategorii mladších žáků se na druhém místě umístil Dáda Michel z páté třídy. V kategorii starších dívek získala první místo Simča Laubeová a páté místo vybojovala, i když upadla, Nikča Nagyová. Obě ze sedmé třídy. Starší žáci se nenechali zahanbit a přinesli výtečné výsledky. Třetí místo získal Míša Procházka, druhé Míša Kadlec a na první pozici se dostal Luboš Cicko z Libyně. Všichni z třídy deváté. V každé kategorii běželo přibližně třicet sportovců. No, uznejte sami, ostudu nám rozhodně neudělali a my jsme jim velmi rádi pogratulovali a poděkovali za senzační reprezentaci. Naši hoši ze starší a nejstarší kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo o dva dny později, opět v nádherném parku v Krásném Dvoře. A to už byla jiná káva.. Na start nastoupili žáci z několika škol v Lounech, Žatci a z Podbořan. Přijeli hoši a dívky, kteří se sportu věnují několikrát týdně, někteří mají své trenéry, většina ve značkových sportovních běžeckých botách a dresech..,,kde máte ty vaše koně? A kde jste koupili toho nejrychlejšího? Nikdy před tím jsem ho na závodech neviděl, oslovil mne jeden z učitelů. Pak začal horlivě vyprávět ostatním o,,našem Lubošovi. Přidala jsem se do hovoru a všem jsem popravdě pověděla, že Luboš pochází z nedaleké vesničky od Lubence, že se nikdy sportu nevěnoval a hlavně nikdy se žádných závodů nezúčastňoval, jelikož mu na škole, kam dříve chodil, prý řekl pan ředitel, že ho nikdy nikam nevezme, protože si s ním nebude dělat ostudu.,,ale dneska nečekejte úspěch. Je tu spousta talentů z celého okresu a vaši borci se asi k medailím nedostanou, zhodnotil situaci kolega z jiné školy Do závodu chybělo pár minut, chlapci prošli trasu a označili svá trička jmenovkami.,,držím pěsti! volala jsem na naše mladší družstvo. Chlapci do závodu dali všechno. Na postup to ale nestačilo. O půl hodiny později stáli na startu hoši z nejstarší věkové kategorie. Čtyřicet párů nohou poskakovalo ve značkových botách a rozehřívalo svaly. Jen jedny děravé staré,, kecky mírně hopsaly u kraje vlevo 13

14 Školství,,Ten Váš kůň přepálil start! Má sice náskok, ale 2 km mu to nevydrží! hodnotil Luboše opět nějaký pan učitel. Ale nic takového se nestalo. Všichni upřeně sledovali Luboše, jeho rychlé a vytrvalé tempo, a nevěřícně kroutili hlavami. Luboš s obrovským náskokem, opravdu ladně jako kůň, nechával ostatní za svými zády. Představte si, ještě se při závodu na chvíli zastavil, pozoroval naše ostatní hochy a hodnotil situaci. U cílové rovinky se sešla spousta dospěláků, a když dobíhal Luboš - samozřejmě jako první, ozval se bouřlivý potlesk. Přála bych Vám vidět jeho oči. Došlo mi, že se s takovým aplausem ve svém životě ještě nikdy nesetkal Jako druhý, s opět mimořádným výkonem doběhl Míša Kadlec (je to borec ), třináctý pak byl Milan Ryk, třiadvacátý Michal Procházka. Na postup do krajského kola to ale nestačilo. Přesto jsem na všechny naše hochy moc pyšná a velmi jim děkuji!!!! Vraťme se ale k Lubošovi. Po závodech se kolem jeho,,kecek utvořilo kolečko z růžových botasek a také ze svalnatých mladých kluků, kteří mu obdivně plácali po ramenou. Děvčata div nechtěla jeho telefonní číslo nebo alespoň autogram. Při nástupu na vyhlašování výsledků za mnou přišel kolega ze Žatce a nabídl se, že přijme Luboše do jejich sportovního klubu a povede mu osobní tréninky. Prý se s takovým talentem ještě nikdy nesetkal. A nebyl to jediný,,sporťák, který pěl chválu na Luboše a gratuloval k vítězství. I já jsem na něj byla tak nesmírně pyšná, i když vím, že s jeho úspěchem nemám pranic společného. Ale patří do naší školy a je prostě náš!!! Ano. Bylo to něco víc než jen výhra. Bylo to nádherný pocit - vidět naše chlapce na stupních vítězů a hlavně Luboše, pro kterého to bylo první vítězství, možná v celém životě. Jen mu přejme takových okamžiků co nejvíce a všem ostatním klukům a holkám také. Bez ohledu na to, v jakých botách zrovna trénují či vyhrávají Vlasta Dolíhalová, učitelka ZŠ Halloween v Lubenci Ve čtvrtek bylo v Lubenci už od rána pěkně veselo. Do Masarykovy základní školy místo dětí přicházela strašidla a všelijací bubáci. Paní učitelky na prvním stupni využily situace a místo řádného vyučování raději s těmito strašáky zpívaly, hodovaly, dlabaly dýně, tvořily a tančily. Copak by uměl upír nebo bubák napsat písemku? 14

15 Školství Odpoledne tomu nebylo v celém Lubenci jinak. U školky se na Halloweenském pochodu sešla strašidla už nejen malá, ale i ta veliká. Paní učitelky z mateřské školy všechny mile přivítaly a pokusily se zjistit, co všechno malí bubáčci dokáží. Následoval slalom mezi rozsvícenými dýněmi a všichni ho zvládli na výbornou. Za odměnu byl bonbonek a strašidélko s mapou pochodu. Pak už tmou bloudil každý po svém, ale lampionky na cestu svítily odevšad, tak to nebylo tak zlé. Na třešňovce se všechna strašidélka opět sešla a plnila další úkoly. Dokonce se mohla podepsat na listinu lubeneckých strašidel nebo si zazpívat písničku. Čekaly tam na ně dvě pěkně strašidelné čarodějnice, ale jak jsme záhy zjistili, byly celkem hodné, jelikož všem rozdávaly moc voňavé perníčky. No, a pak už honem kolem chatek z kopce dolů a u rybníka opéci vuřtíka. Vždyť všichni byli po takové cestě unavení a hladoví. Bylo to vše moc fajn. Já jsem vše zažila ráno ve škole i večer se svým malým strašidýlkem na pochodu. Musím se přiznat, že sama tento svátek nemám moc ráda, mnohem milejší jsou mi naše české,,dušičky. Ale děti byly po celý den veselé, měly nádherný zážitek, rodiče se po práci se svými dětmi příjemně prošli, popovídali se sousedy a kamarády. Prostě všichni prožili krásný den i večer, a o to přeci šlo!!! A ten, kdo chtěl, jistě v peřinkách se svými dětmi promluvil o tom, kdo byli babičky a dědečkové, co dělali a kde žili, a připomněl tak alespoň vzpomínkou ty, kteří už s námi být nemohou. Celou akci připravila základní škola, mateřská škola a obec Lubenec. Vlasta Dolíhalová 15

16 Kultura Společenské a prodejní akce Prosinec 2013: Vánoční koncert Žihelský pěvecký sbor od 15 hodin v KD Lubenec Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku od 16,30 hodin před kostelem sv. Vavřince Prodejní akce - KD Lubenec Vánoční posezení se seniory - od 14 hodin v KD Lubenec Prodejní akce - KD Lubenec Vánoční trhy od hodin na prostranství před kinem Prodejní akce - KD Lubenec PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ KOSTEL SV. VAVŘINCE V LUBENCI od 20:30 hodin Připravujeme: 22. OBECNÍ BÁL, který se uskuteční od 20 hodin v KD Lubenec. Všechny akce budou upřesněny na plakátech a v hlášení obecního rozhlasu. Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám, jménem kulturní komise, popřála klidné a radostné prožití vánočních svátků a hodně zdravíčka v příštím roce. Jitka Holá Rybáři Vážení spoluobčané Protože se blíží konec roku 2013, chtěl bych poděkovat všem rybářům, kteří se aktivně podílí na údržbě a provozu našich rybníků a zařízení. Dále bych chtěl poděkovat zastupitelům a zaměstnancům naší obce za celoroční podporu a pomoc naší rybářské skupině. Na závěr bych chtěl jménem členů výboru RS Lubenec popřát všem spoluobčanům do nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví, zdraví a spokojenosti. Naším rybářům přeji hodně sportovních zážitků a dobrý lov v sezoně Petrův zdar Jiří Korf, předseda místní skupiny 16

17 Společenská rubrika Blahopřejem našim jubilantům Září: Fuksová Václava Kanta Karel Pícha Zdeněk Říjen: Listopad: Korbelík Oldřich Wacková Marie Konopásek Vlastimil Dolejšová Marie Klug Arnošt Liška Stanislav Narodily se: Ondřej Vršecký Ivana Pohlotková Rozloučili se s námi: Zukal Karel Sládková Růžena Kulavjaková Helena 17

18 OS za záchranu kostela sv. Jiljí Studenti pro kostel Ve čtvrtek 19. září v kulturním domě v Podbořanech proběhl charitativní koncert na podporu kostela sv. Jiljí v nedaleké Libyni. Celou akci zorganizovali studenti Gymnázia a SOŠ pod patronátem nadace VIA. Studenti také vystavovali svá výtvarná díla, jež si mohli příchozí koupit a podpořit tak dobrou věc. Návštěvníci, kterých přišlo kolem šedesátky, měli příležitost vyslechnout si hudební vystoupení talentovaných studentů i zhlédnout divadelní představení. V druhé části koncertu pak manželé Kantovi popisovali postupnou rekonstrukci kostela a jako host vystoupila kapela Modrá kost z Lubence, která kulturní program koncertu uzavřela. Na hosty pak čekal v předsálí nachystaný raut. Studenti celou akci hodnotili velmi pozitivně celkem se na dobrovolném vstupném, prodeji obrázků a od sponzorů vybralo asi Kč. Celou částku nadace VIA zdvojnásobí a pošle na opravu kostela sv. Jiljí v Libyni. 18

19 SOS Lubenec Boj proti úložišti nevzdáváme Mohlo by se zdát, že veškeré aktivity proti úložišti jaderného odpadu byly zakončeny úspěšným místním referendem. Není tomu tak. Téměř celou tu dobu, která nás od referenda dělí, se na všech frontách něco děje a rádi bychom jen velice stručně shrnuli ty nejzásadnější změny. 1) Ze strany SÚRAO došlo začátkem letošního roku k zásadní změně strategie. Zdánlivě rozdělili provedení průzkumu na tři etapy. SÚRAO tvrdí, že nyní jde pouze o provedení první etapy na všech lokalitách.. První etapou by měl být povrchový průzkum. Rozsah prací, který nyní avizuje SÚRAO, je podobný pracím, které už však byly ve většině lokalit provedeny před několika lety. Tehdy byly prováděny v rámci tzv. geologického výzkumu. Tyto povrchové práce se v lokalitách v minulosti obešly bez většího odporu a SÚRAO sází na to, že to nyní proběhne podobně... 2) V rámci Pracovní skupiny pro dialog o HÚ, která se doposud několikrát za rok scházela, sami zástupci SÚRAO otevřeně přiznali, že veškeré sliby, které v minulosti lokalitám dali, již neplatí. Tuto výraznou změnu přístupu pak hájí pokyny, které dostali od svého zřizovatele, tedy Ministerstva průmyslu a obchodu. To byl i jeden z důvodů, proč se Pracovní skupina rozhodla svou činnost dočasně ukončit, neboť v této fázi je v podstatě jakýkoliv dialog předem odsouzen k neúspěchu. 3) Průzkumy se rozhodli provést všude, a proto byla ve všech lokalitách podána žádost o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry, tedy pro úložiště jaderného odpadu. V rozporu s tvrzením SÚRAO, že jde jen o provedení první etapy, v podané žádosti je uvedeno období i další etapy. Jednou stanovené průzkumné území pro tuto první etapu - tedy pro povrchové průzkumy - by tak zůstalo stanoveno už i pro etapu druhou, pro hlubinné vrty. A proto by již pak nebylo potřeba znovu žádat o stanovení průzkumného území. 4) Občanské sdružení SOS Lubenec vyzvalo zástupce obce, aby se na základě výsledků referenda proti očekávané situaci začali bránit. Doporučili jsme zastupitelům služby právníka Pavla Douchy z Ekologického právního servisu, který se problematikou úložiště několik let zabývá. Ten byl následně do Lubence pozván, aby odprezentoval, jaké možnosti obrany jsou ve hře. 5) Jsme moc rádi, že se, stejně jako obec Tis a občanská sdružení, i zastupitelé obce a pan starosta rozhodli využít právních služeb advokátní kanceláře, kde působí pan Doucha, což zvyšuje šance, že lokalita Čertovka zůstane ušetřena. Obce Lubenec a Tis a občanská sdružení SOS Lubenec, o.s. Za záchranu kostela sv. Jiljí, Severočeský Ocelot, Tranquillite, Area Viva se tak zapojují do řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry a budou se snažit proti němu co nejdéle bojovat. 6) Zdaleka ne ve všech lokalitách se toto povedlo a dotčené obce a místní občanská sdružení tam nemohou klást proti chystaným průzkumům žádný odpor. Proto neztrácejme naději a nevzdávejme se! SOS Lubenec 19

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno.

Kopidlenské. listy. Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu. Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno. Prosinec 2009 čtvrtletník pro Kopidlensko cena 15 Kč vč. dph Víceúčelová sportovní hala byla slavnostně uvedena do provozu Sníh z chodníků? Město nezvládne uklidit všechno Petr Albrecht starosta Kopidlna

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2011 ČTVRTLETNÍK OBCE 1 strana KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2011 Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce Vám přeje Obecní úřad Kněždub www.knezdub.cz

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda

Odolen Zpravodaj města Odolena Voda 12/2011 Odolen Zpravodaj města Odolena Voda Z. Kocur P. Novotný Z. Kocur Z. Kocur Vodolský dukát Odolena Voda bude mít své platidlo Za přítomnosti starostky Odoleny Vody Ing. Dity Výborové a místostarosty

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč LEDEN 2006 Zamyšlení pana Sokola, i když je původně určeno obyvatelům Domova důchodců v Příboře, jistě najde odezvu i u ostatních čtenářů. Ti, kteří celý rok na vydávání

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více