Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové."

Transkript

1 V y d á v á M ě s t o U B l i s t o p a d č í s l o 1 7 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Medaile Za zásluhy o stát Anně Honové Nositelem Ceny města je Milan Šlahůnek Představujeme zastupitele města Kruhový objezd Novinky v Městském informačním centru Poskytovatelé sociálních služeb Informace o výměnách řidičských průkazů Vyhodnocení fotosoutěže Z historie Sport Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové. Anna Honová se hned po únoru 1948 zapojila do protikomunistického odboje a za svou činnost byla několik let vězněna. V roce 1968 patřila k zakladatelům a aktivním představitelům organizace politických vězňů K 231, což jí přineslo další dlouholetou perzekuci ze strany totalitního režimu. V roce 1989 stála u zrodu Konfederace politických vězňů, v jejíchž řadách se stále aktivně angažuje za svobodu a demokracii v naší zemi. Paní Honová byla slavnostně přijata Radou města na radnici, kde jí představitelé našeho města srdečně poblahopřáli k významnému ocenění a předali dar, kytici a pamětní list.

2 Představujeme zastupitele města PharmDr. Jana Sedlačíková Jabloňová ulice na podzim rozkvetla Již od března 2005 hájí v zastupitelstvu města zájmy ODS a od září téhož roku je členkou rady města. Je absolventkou Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. S manželem Josefem má tři děti. Pracuje jako lékárník v lékárně Uh. Brod Sídliště. Kdy a proč jste se rozhodla věnovat komunální politice? Práci v komunální politice jsem nikdy dopředu neplánovala. Jelikož jsem sympatizovala s ODS, oslovil mě před volbami v roce 2002 Ing. Josefík, zda-li bych za ně kandidovala. V zastupitelstvu jsem začala pracovat až v březnu 2005, kdy jeden ze zastupitelů tuto funkci opustil z důvodu přijetí zákona o střetu zájmů. V září téhož roku jsem se stala členkou rady města místo MUDr. Karáska, který odešel kvůli své pracovní zaneprázdněnosti. Po volbách v roce 2006 pracuji v zastupitelstvu i radě města již od začátku. Na kterou oblast se při své práci v ZM a RM především zaměřujete? Máte dostatek prostoru k naplnění těchto svých cílů? Nemám vyhraněnou oblast, které bych se chtěla speciálně věnovat. Voliči, kteří mi při volbách dali svůj hlas, mi dali možnost podílet se na rozvoji celého města. Bydlím v jižní části města, která byla donedávna hodně opomíjena, proto se snažím, aby tato část byla co nejpříjemnější na bydlení, ale i co nejdostupnější. Prioritou je v této chvíli vybudování přechodové lávky přes nádraží, která umožní snazší propojení s centrem města. Máte na práci zastupitelstva popř. rady města jako žena jiný pohled než mužská většina? V politice je účast žen svým způsobem nutná. Pohled na určité věci, jejich vnímání a cítění je jiné než u mužů. Proto i při řešení určitých problémů je důležitý názor jak mužů, tak i žen. S jakými problémy se na Vás jako zastupitelku nejvíce obracejí lidé a jaké problémy ve městě trápí Vás osobně? Lidé se obracejí s různými problémy, ať už je to parkování, případně údržba města. Nejčastěji je to ale otázka bydlení a sociální politika. Máte náročné zaměstnání, veřejné funkce a velkou rodinu. Máte vůbec volný čas a jak relaxujete? Mám už dospělé děti, které studují a jsou svým způsobem soběstačné. S domácností mi hodně pomáhá manžel. Často jezdíme přes víkendy na poznávací výlety do blízkého i vzdáleného okolí. Připravila Elen Sladká Přestože už je chladný říjen, havřická Jabloňová ulice rozkvetla. Do krásy. V těchto dnech totiž probíhá dokončení první etapy investiční akce Města Uherský Brod a obyvatelé poloviny ulice, která tvoří zároveň katastrální hranici mezi Uherským Brodem a Havřicemi se tak po mnoha letech konečně dočkali důstojné přístupové cesty do svých domovů. (První domy zde vyrostly před více než 30 lety!) Tato investiční akce se připravovala již několik let, ale kvůli nedořešenému majetkoprávnímu vypořádání se její zahájení stále odkládalo. Protože v první polovině této ulice, která byla zároveň v nejhorším stavu, se podařilo vykoupit pozemky dřív, Osadní výbor hned na svém prvním zasedání 17. ledna 2007 podpořil svým usnesením jako prioritu pro tento rok realizaci alespoň I. etapy. Jsem moc rád, že díky pochopení představitelů města se na poslední chvíli podařilo zařadit tento záměr do rozpočtu na rok 2007 a následně také úspěšně zrealizovat. Tento rok pokročila jednání s majiteli zbývajících pozemků a je předpoklad, že během roku 2008 bude rekonstrukce této ulice kompletně dokončena. V měsíci září byla také dokončena oprava přístupové cesty ke kapličce Sv. Fabiána a Šebestiána v Havřicích. Na tuto opravu se mimo jiné použily betonové panely, které zbyly po opravě ul. Jabloňová, byl upraven okolní terén a u kaple jsou osazeny lavičky. Připravuje se také instalace lamp veřejného osvětlení a výhledově prodloužení chodníku od kaple do ulice V Kútě. Patrik Kunčar, Osadní výbor pro místní část Havřice v

3 Cenu města obdržel Milan Šlahůnek Devátým nositelem Ceny města Uherského Brodu se stal vedoucí turistického oddílu TJ Sokol Milan Šlahůnek. Převzal ji z rukou starosty města Ladislava Kryštofa 29. října v obřadní místnosti Panského domu. Milan Šlahůnek byl navržen na udělení Ceny města 2007 kolektivem turistů z Uherského Brodu, Těšova, Újezdce a Havřic, s podpisem 62 jeho členů. Řada z nich ho také přišla na předávání ceny podpořit, stejně jako členové jeho rodiny, zastupitelé města, zástupci TJ Sokol a kolegové. Okružní křižovatky už máme ve městě dvě Několik desítek minut čekání na odbočení a spousta kolizních dopravních situací na obávané křižovatce vedle restaurace U Kollera je již minulostí. K dalšímu zlepšení dopravy v našem městě došlo díky otevření již druhé okružní křižovatky. Slavnostního otevření dokončené stavby se zúčastnili zástupci našeho města, dodavatele stavby a člen Rady Zlínského kraje zodpovědný za dopravu Ing. Petr Hradecký. Místostarosta Pavel Josefík při této příležitosti uvedl, že se zde setkaly zájmy dvou veřejných korporací, a to Zlínského kraje, který je vlastníkem komunikace, a města, kterému patří ostatní objekty. Dnes se tato část města, kde dříve stávaly spíš jen původní zemědělské stavby, stává ukázkou řešení, jak skloubit požadavky na bydlení, služby, parkování a dopravu. Navíc stavba zlepší nejen plynulost dopravy, ale přispěje i ke zvýšení bezpečnosti řidičů a chodců, řekl Pavel Josefík. O zodpovědném a pečlivém přístupu k celé stavbě svědčí i to, že se v rámci této akce podaří zrealizovat ještě kryté autobusové zastávky, o které občané již delší dobu žádali a se kterými se v původní projektové dokumentaci nepočítalo. Ve větším rozsahu proběhne také oprava přilehlých chodníků. Práce na rekonstrukci křižovatky na kruhový objezd trvaly dva měsíce, přičemž k celkové uzavírce došlo asi na tři týdny při pokládání konečného povrchu. V rámci prací se musela realizovat ještě celá řada dalších úprav. Třípaprsková křižovatka hlavní silnice Neradice a Dolní Valy a vedlejší silnice Horní Valy získala podobu malé okružní křižovatky o průměru 32 metrů. Součástí stavby byla také úprava zastávkových pruhů linkových autobusů na Neradicích, výstavba nových okolních chodníků, úprava parkoviště pod bytovými domy, přeložky vodovodů, rekonstrukce kabelových a slaboproudých rozvodů, přeložka signálního zařízení hasičského sboru, úpravu veřejného osvětlení včetně nového osvětlení přechodu pro chodce a sadové terénní úpravy. Obyvatelé domů, které stojí v těsném sousedství hlavní komunikace ve směru od nově zrekonstruované křižovatky k obchodnímu domu Kvanto, navíc měli možnost napojit své domy na plynofikaci. Dříve zde bylo asanační pásmo, a proto se se zavedením plynu v těchto místech v minulosti nepočítalo. Městská policie po určité době vyhodnocování správného provozu na této křižovatce přistoupí k důkladnější kontrole dodržování pravidel silničního provozu. Bylo by proto dobré, kdyby řidiči věnovali čas důkladnému seznámení se s pravidly průjezdu okružní křižovatkou a předešli tak zbytečnému vystavování se riziku udělení pokuty. Elen Sladká S podrobným životopisem pana Šlahůnka seznámil přítomné místostarosta Antonín Juriga. Jeho velkou láskou byla vždy rodina a turistika. Téměř všechen svůj volný čas věnoval rodině, toulkám přírodou, poznávání jejích krás a fotografování. Postupem času do zájmové činnosti turistických poznání zapojil další příbuzné a kamarády, zapojil se do aktivní činnosti v oddílu, postupně předával a koordinoval akce s přáteli a členy oddílu, vypomáhal starším. Pod jeho vedením navázal turistický oddíl na průkopníky turistiky na Slovácku a zakladatele odbočky Turistické jednoty klubu českých turistů v Uherském Brodě. Jeho turistické vycházky, ať už v místě nebo při turistických poznávacích zájezdech, byly vždy profesionálně připravené, s patřičným mapovým podkladem, profilem trasy i časovým harmonogramem. S organizovanou, početnou skupinou turistů z Uherského Brodu je jeho zásluhou počítáno na všech významných setkáních pořádaných Klubem českých turistů po celé Moravě a Slezsku, ale i na Slovensku a v Rakousku, řekl mimo jiné místostarosta Juriga. Finanční odměnu, která je také součástí Ceny města, se rozhodl Milan Šlahůnek použít na další rozvoj turistiky v našem městě. Této ceny si nesmírně vážím, považuji ji za vyzdvižení významu turistiky jako významné sportovní aktivity, která přispívá ke zdraví. Vždyť se nadarmo neříká, že o den strávený v přírodě jsme nezestárli. Turistické vycházky přispívají také k poznávání krás přírody ve všech ročních obdobích, řekl dojatý Milan Šlahůnek, který svou řeč uzavřel poděkováním všem, kteří ho na udělení ceny navrhli, odhlasovali její udělení a také všem, kteří ho vždy všestranně podporovali a pomáhali mu. Elen Sladká Jak jezdit po kruhovém objezdu Provoz na křižovatkách lze řídit mnoha způsoby. Jednou z možností je také formou kruhového objezdu. Tento způsob řízení křižovatky přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a také jednoduchému a plynulému průjezdu křižovatkou. Ale jak se vlastně takovou křižovatkou projíždí? Je vhodné si připomenout určité povinnosti a zásady a předejít tak kolizním situacím anebo přímo dopravním nehodám. Někteří řidiči motorových vozidel ještě nemají dostatek zkušeností s průjezdem kruhových křižovatek, popř. je neprojíždí příliš často, a proto někdy dochází k rozpakům a pocitům nejistoty při vjíždění do takové křižovatky. Jak projet křižovatkou tohoto typu stanoví zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., který řidiči vjíždějícímu na kruhový objezd ukládá povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu. Směr jízdy mu ukazuje příslušná dopravní značka ( 22, odst.5). Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu řidič nedává znamení o změně směru jízdy. Naopak při vyjíždění z kruhového objezdu je řidič povinen dát znamení o změně směru jízdy ( 30, odst.5). Z uvedeného je zřejmé, že řidiči se nemusí těchto křižovatek obávat a že právě křižovatky tohoto typu přispívají k bezpečné a plynulé jízdě. Zpracoval Ing. Jaroslav Prchlík w

4 Slavnostní ocenění firem, podnikatelů, zaměstnavatelů i staveb V letošním roce byli poprvé oceněni představitelé podnikatelské sféry. Jsme si vědomi, že je třeba ve městě prezentovat kvalitní firmy a podnikatele. Chtěli bychom také více propojit samosprávu s privátním sektorem, aby jejich spolupráce a vazby byly užší, řekl starosta Kryštof. Oceněné stavby představil místostarosta Pavel Josefík. ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2006 PRIMA Bilavčík, s.r.o. Společnost PRIMA Bilavčík na českém a slovenském trhu působí od r a zabývá se dodávkami, servisem a kalibrací měřících přístrojů. Firma je členem Kalibračního sdružení ČR a SR, má otevřeny pobočky na Slovensku a v Polsku. Je jednou z mála akreditovaných STAVBA ROKU 2006 Provozní budova firmy Hydroma spol. s r. o. Administrativní a sociálně provozní budova firmy je obdélníkového půdorysu s pultovou střechou. Poměrně protáhlý a relativně úzký objekt o třech podlažích je oživen proskleným nárožím dvoupodlažní kalibračních laboratoří v kraji a vlastní také pojízdnou kalibrační laboratoř. Mezi její zákazníky patří většina průmyslových firem v tomto regionu. Každoroční účast na veletrzích přináší firmě také pravidelně ocenění její práce a kvality jmenujme pro ilustraci např. zlatou medaili veletrhu MSV 2006 za vystavovaný exponát WERTH TOMOS- COPE. Za firmu převzal ocenění její majitel Petr Bilavčík. vstupní haly v pohledově nejexponovanějším místě při vjezdu do nádvoří, kde je i parkoviště. Architektonické řešení vychází z faktu, že objekt je umístěn v prostoru smíšené, převážně však průmyslové zóny. Investorem stavby byla firma Hydroma, s.r.o., dodavatelem firma 3V+H, s.r.o., zpracovatelem projektové dokumentace projekční a inženýrská kancelář ing. Sekaniny. DŮM ROKU 2006 Krajské centrum dalšího vzdělávání J. A. Komenského Krajské centrum dalšího vzdělávání J. A. Komenského vzniklo přestavbou a nadstavbou objektu bývalé vrátnice pro využití Střední FIRMA ROKU 2006 VOMA, s.r.o. Společnost VOMA byla jako rodinný podnik založena v r a v širokém povědomí zákazníků je synonymem pro vynikající masné a uzenářské produkty vlastní výroby. Firma vlastní v Uh. Brodě dva výrobní závody vybavené nejmodernější technologií ve svém oboru a dvě prodejny. Jejich výrobky nalezneme nejen ve vlastních prodejnách, ale také u několika desítek jiných odběratelů. Firma se již několik let úspěšně prezentuje na potravinářských a zemědělských výstavách a veletrzích, odkud si pravidelně odváží různá ocenění, např. Klasa, Perla Zlínského kraje v r aj. Za společnost Voma ocenění převzal Miroslav Mahdalík, jednatel a společník firmy. PODNIKATEL ROKU 2006 Milan Velecký starší Pan Milan Velecký se narodil v r Po studiích pracoval jako mistr a posléze stavbyvedoucí. V roce 1992 vplul do tehdy rodícího se podnikatelského prostředí a založil spolu se svými dětmi rodinnou firmu s názvem 3V&H. V jejím čele stál až do roku Tato stavební firma si díky vybudovanému dobrému technickému a pracovnímu potenciálu, kvalitě prací i časovým lhůtám vytvořila postupně pověst spolehlivého partnera na trhu stavebních prací a dodávek materiálů. Její pracovní aktivity se zaměřují především na působení na Moravě v Uherském Brodě, Otrokovicích, Zlíně, Luhačovicích a Brně, kde jsou další kanceláře firmy. V Uherském Brodě přesídlila společnost do nových, moderních prostor na Horním Dvoře, které dělají reklamu jejímu umu a poskytují zázemí vedení firmy, zaměstnancům a také rozsáhlému strojnímu parku. Počet zaměstnanců jen z brodského regionu přesáhl stovku. Velkou pozornost věnuje firma také získávání certifikátů jakosti nejnověji v r x průmyslovou školou Nivnická. Po úpravách zde vznikly specializované učebny s kompletním příslušenstvím. Investorem stavby byly Slovácké strojírny, a.s., dodavatelem firma 3V+H, s.r.o., zpracovatelem projektové dokumentace a interiéru architektonická a projektová kancelář ing. arch. Koudelky. Autorem loga pro oceněné je Martin Bábíček

5 Poslanec Plachý otevřel v Brodě kancelář Den GIS Celosvětový den GIS na uherskobrodské radnici Nová poslanecká kancelář poslance ODS Jaroslava Plachého byla slavnostně otevřena ve třetím patře polyfunkčního domu na ulici Přemysla Otakara II. Pozvání na slavnostní přestřižení pásky přijal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, místostarosta Uherského Brodu Pavel Josefík, generální ředitel Slováckých strojíren Jiří Rosenfeld, řada starostů z regionu a další hosté. Věřím, že otevření nové poslanecké kanceláře zde v Uherském Brodě pomůže rozvoji celého regionu. Poslanecké kanceláře mají sloužit hlavně k tomu, abychom získávali zpětnou vazbu od občanů, například abychom zjistili, nakolik jim třeba schválený zákon vyhovuje nebo co by se v něm mělo změnit, řekl poslanec Jaroslav Plachý, který v Poslanecké sněmovně působí od roku Občané se na něj mohou osobně obrátit každé pondělí od 13 do 15 hodin. K dispozici jim bude také asistent pro tuto kancelář starosta Slavkova Petr Vladovič (tel ), přes kterého si mohou předem sjednat schůzku. Místostarosta Pavel Josefík připomněl při této příležitosti, že místní organizace ODS již dávno usilovala o zřízení poslanecké kanceláře ODS v našem městě. Jsme velice rádi, že se to zdařilo, protože její absenci zde jsme cítili oproti jiným stranám jako handicap. S radostí přijal novou poslaneckou kancelář také hejtman Libor Lukáš, který ji chce příležitostně využívat ke svému kontaktu s občany. Již dříve otevřeli svou kancelář v Uherském Brodě také poslanci Ludvík Hovorka (Bří Lužů) a Antonín Seďa (Neradice). -es- Novinky v Městském informačním centru Den geografických informačních systémů je součástí týdne geografického uvědomění Geography Awareness Week, jedné z iniciativ společnosti National Geographic Society. S rozvojem internetových služeb narůstá počet GIS aplikací, jež jsou dostupné na internetu a umožňují přístup ke geografickým informacím i laikovi. Jednu z těchto aplikací vlastní také Město Uherský Brod. Jedná se o mapový projekt pro veřejnost jehož prezentace proběhne od 16 hodin. Mimo jiné se dozvíte o nově zpřístupněných vrstvách (Přesné názvy ulic v Uherském Brodě, územní obvody stavebního úřadu UB, působnost stavebních úřadů, farnosti děkanátu Uherský Brod, katastrální mapa z 19. století zobrazující historické centrum Uherského Brodu, stavební stav Uherského Brodu v roce 1950, ochranná pásma památkové zóny, informace pro turisty). Také budete seznámeni s novinkami, např. zveřejnění katastrální mapy s parcelními čísly, na základě níž si každý občan může najít vlastníka parcely. Specialisté na geografické informační systémy informují laickou veřejnost o tom, co je GIS a jak tato důležitá technologie ovlivňuje náš každodenní život. Cílem Dne GIS je především celosvětově popularizovat technologii GIS, která umožňuje integrovat data z různých zdrojů, vizualizovat je, analyzovat, čímž přispívá k lepšímu poznání podmínek a souvislostí mezi jevy v území. Program dne GIS středa 14. listopadu 2007 Od 8 hod. budou ve foyer před zasedací místností rady města vystaveny velkoformátové mapy. Mezi jinými uvidíte např. cyklostezky a cyklotrasy na území ORP Uherský Brod, analýzu dětských hřišť v Uherském Brodě aj. Od hod. v zasedací místnosti RM v 1. patře radnice dv. č. 8 bude pro veřejnost připravena prezentace, diskuse i soutěž o ceny. Přijďte se podívat na výstavu a vyslechnout zajímavé informace o GIS a Uherském Brodě. Mgr. Martin Hudec informatik, specialista GIS Město Uherský Brod, oddělení informatiky Městské informační centrum, které bylo otevřeno na konci června letošního roku, poskytuje služby turistům a občanům města. Navštívilo ho již více než tisíc osob. Kromě turistické informační činnosti a propagace našeho města v České republice i v zahraničí poskytuje všeobecné informace o městě a jeho okolí, informace o sportovních a kulturních akcích, vlakových a autobusových spojích, nabízí databázi firem a podniků. Pomáhá návštěvníkům našeho města se zajišťováním potřebných služeb spojených s turistickým servisem (nabídka ubytování, stravování apod.) a brzy jej čeká prezentace nejen města, ale i celého regionu na veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí. Návštěvníci mají v MIC situovaném v Domě kultury k dispozici předměty a suvenýry vztahující se k městu, turistické známky, knihy o historii i současnosti města, mapy města a okolí, pohlednice, DVD o městě atd. Zakoupit si mohou také panenky v lidových krojích, umělecké sklo či textilní výrobky. Nově nabízí MIC mezinárodní autobusové jízdenky Student Agency s možnosti výběru místa v autobuse, slevové karty ISIC/ITIC. Vybrané pohlednice si mohou zájemci orazit krásným pamětním razítkem a navíc nabízí MIC možnost si přímo na místě zakoupit poštovní známky, vypočítává nové služby MIC místostarosta Antonín Juriga, zodpovědný za oblast cestovního ruchu. Zdarma poskytuje MIC informační a propagační materiály, Brodský zpravodaj, zpravodaj Domu kultury a kina Máj s programem, brožurky a letáky o Uherském Brodě v němčině a angličtině. Stále více se objevují prosby o propagaci okolních obcí i ubytovacích zařízení. Takže zde najdete i mapu Baťova kanálu, letáky různých naučných stezek Bílých Karpat, časopisy věnované tématice cestování a volného času a programy kulturních akcí konaných v širokém okolí. Velmi využívány jsou počítače vybudované v rámci projektu Metropolitní komunikační sítě Uherský Brod (MAN-UB), které jsou napojené na veřejně přístupný internet. V současné době dokončujeme přípravu informačního letáku o možnostech ubytování v městě Uherský Brod a v mikroregionu Východní Slovácko, o který je mezi návštěvníky města velký zájem, doplnil vedoucí MIC Pavel Holeš. Městské informační centrum je otevřeno každý všední den od 9 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 9 do 13 hodin. -es- Městská knihovna pořádá Židovna v diapozitivech přednáší ing. Jaroslav Marek Beseda se koná v Městské knihovně Panský dům úterý v 18 hodin Těšíme se na vaši účast y

6 Vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže Foťte naše město Věcné ceny do soutěže věnovali: Asseco Czech Republic a.s., GTS NOVERA a.s., AWM s.r.o., ABEL-Computer s.r.o., Extra NET s.r.o., SETIA s.r.o., BusinessCom a.s. Partnerům a sponzorům soutěže děkujeme za poskytnuté ceny. -kv- Starosta města předává hlavní cenu vítězi soutěže Tomáši Králíkovi Ve čtvrtek proběhlo v zasedací místnosti Rady města slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku fotografické soutěže Foťte naše město, která se konala pod záštitou starosty města Ing. Ladislava Kryštofa. Soutěž organizačně a technicky zajišťovalo oddělení informatiky. Zaslané soutěžní fotografie musely zobrazovat libovolnou část města Uherský Brod. Všechny fotografie zaslané do soutěže budou publikovány na www stránkách města. Nejlepších cca 20 fotografií bude vystaveno ve foyer Domu kultury. Přesný termín zahájení výstavy bude ještě upřesněn. Ze zaslaných fotografií bude sestavený stolní kalendář na rok Soutěž probíhala v době letních prázdnin. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 53 fotografů, kteří zaslali celkem 308 soutěžních fotografií. Hodnotící komise pracovala ve složení Ing. Ladislav Kryštof, starosta města, Ing. Kamil Válek, vedoucí oddělení informatiky, Elen Fremlová, odbor školství a kultury, PhDr. Jaroslav Mikulík, ředitel Domu kultury a Miroslava Šmalcová, marketingová ředitelka ABEL- -Computer s.r.o. (zástupce sponzora). Všem výhercům blahopřejeme. Konečné pořadí soutěže (pořadí / jméno / cena): 1. Tomáš Králík PDA HP ipaq hw6910 (Asseco Czech Republic a.s.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok 2. Petr Matyáš digitální fotoaparát Olympus FE-190 (GTS NO- VERA a.s.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok 3. Tomáš Repka digitální fotoaparát Canon PowerShot A460 (AWM s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok 4. Josef Kaňa sada značkového vína Carmen / Spier (SETIA s.r.o.), počítačová hra NHL (SETIA s.r.o.), sportovní taška, 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok (ABEL-Computer s.r.o.) 5. Kateřina Řiháková barevná tiskárna CANON Pixma MP180 (Extra NET s.r.o.), sportovní taška, 10x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok (ABEL-Computer s.r.o.) 6. Barbora Valečková bezdrátový telefon Philips CD 140 Duo (BusinessCom a.s.), sportovní taška, 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok (ABEL-Computer s.r.o.) 7. Vlastimil Jabůrek velká sada DVD nosičů (Extra NET s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok, ručník 8. Michal Kadlčík malá sada DVD nosičů (Extra NET s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok, ručník 9. Martin Prajza velká sada CD nosičů (SETIA s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok, ručník 10. Martin Borýsek malá sada CD nosičů (SETIA s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok (ABEL-Computer s.r.o.) Pro nově otvíranou vinotéku v Uherském Brodě přijmeme pracovníka pro prodej vína Požadujeme: aktivní přístup k práci, komunikativnost, časovou flexibilitu, znalost a zkušenosti z oboru vinařství, loajálnost Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, odpovídající mzdové podmínky Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete prosím vás strukturovaný životopis em nebo poštou na uvedenou adresu nebo nás kontaktujte na následujících telefonních číslech: Tel.: (+420) , (+420) , fax : (+420) z CENTRUM SENIORŮ čtvrtek Paličkování p. Doláková. Začátek v 9.30 hod. v budově Charity úterý Astronomie přednáška Ing. Jiřího Veselého. Začátek v 9.30 hod. v budově Charity čtvrtek Vzdělávání v katechismu s otcem Bohumilem. Začátek v 8.30 hod. v budově Charity neděle Koncert dechových nástrojů, Městs. divadlo Zlín. Cena 80 Kč. Odjezd v 16 hod. z Mariánského nám. Z autobusové zastávky. Zápis v Glorii úterý Biblická hodina s otcem Sáviem. Začátek v 8.30 hod. v budově Charity středa Zábavné odpoledne pro seniory, pořádné Sociálními službami Uh. Brod. Začátek v v KD. Vstupné 30 Kč čtvrtek Kavárnička výroba adventních věnců. Začátek v 9.30 hod. v denním stacionáři Slunečnice.

7 Jak se chovat v kontaktu s nevidomým Stále častěji se na ulicích Uherského Brodu setkáváme s nevidomými doprovázenými vodicím psem. Jedním z nich je Václav Červenka, který se po mnoha letech vrátil do Uherského Brodu. Byl jsem velmi mile překvapen, jak se za ta léta město změnilo. Funguje zde velmi dobře široké spektrum sociálních služeb. Mne jako nevidomého však nejvíce potěšilo, že se město stará o své postižené obyvatele a pracuje na odstraňování architektonických bariér. Provádějí se opravy chodníků, kde jsou již vytvořeny nájezdové plošiny pro vozíčkáře, ocenil Václav Červenka. Podle jeho názoru by však kvůli větší bezpečnosti měly být velké křižovatky zabezpečeny zvukovou signalizací pro nevidomé. Rovněž navrhuje, aby se časem tato zvuková signalizace objevila i nad vchody důležitých úřadů ve městě. Jako nevidomý byl také ocenil, kdyby ve městě zřízen alespoň jeden ozvučený bankomat, řekl Václav Červenka, který si zároveň postěžoval, že většina lidí, se kterými se potkává na ulici nevědí, jak se k postiženým lidem chovat a s chování k vodicímu psovi si nevědí rady už vůbec. Často se setkávám s tím, že mého psa Grega chtějí pohladit, dám mu nějaký pamlsek nebo na něj pokřikují. Nedělají to jistě ve zlém, ale moc ho tím ruší a rozptylují. Velký problém bývá také při setkání s jiným psem. Pak se může sice výjimečně, ale přece jen stát, že mi pes uteče a já musím čekat, jestli se vrátí sám nebo mi ho někdo chytí, svěřuje se s problémy nevidomých pan Václav a připomíná i fakt, že nevidomí s vodícím psem má přístup do obchodů, restaurací, všech tipů škol, školských a zdravotních zařízení, úřadů a všech kulturních a sportovních zařízení. Abychom nevidomým ulehčili jejich život, připravila Sjednocená organizace nevidomým a slabozrakých ČR několik pravidel pro kontakt s nevidomým, kterého vodí pes: 1. Nikdy vodícího psa nevyrušujeme v jeho práci. Nikdy na psa nemlaskáme, nehvízdáme na něj ani na sebe jiným způsobem neupozorňujeme. 2. Nikdy na vodícího psa nesaháme, nehladíme jej a nemluvíme na něj bez vědomí majitele. Už je po výstavě V neděli 14. října skončila v Galerii Panský dům tradiční výstava Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, které má sídlo v Uherském Brodě a sdružuje výtvarníky uherskobrodského regionu. Představeny byly práce většinou za období dvou let. Poslední kolektivní výstava v Uherském Brodě se totiž konala v roce 2005 v rámci 15. výročí trvání tohoto uměleckého sdružení. Jako nový člen sdružení se na výstavě představil vynikající umělec arménského původu Ašot Arakeljan. Svými překrásnými a nepřekonatelnými kyticemi, jak technikou tvorby, tak barevností, potěšil oko nejednoho návštěvníka výstavy. Milan Bouda vystavil po delší době linoryty s náměty Uherského Brodu a variace na přípitek. Antonín Hájek kromě perfektních dřevěných vajec vystavil stylizované kohouty. Eva Jandásková vystavila své 3. Nikdy k sobě vodícího psa nevoláme. 4. Nikdy psa nekrmíme bez vědomí majitele. 5. Chceme-li pomoci člověku s vodícím psem, vždy oslovíme nejprve člověka. 6. Pomáháme-li člověku s vodícím psem, nikdy nemanipulujeme se psem. 7. Jdeme-li po ulici se svým vlastním psem, nikdy mu nedovolíme vodícího psa obtěžovat, očichávat ho či jinak vyrušovat v práci. 8. Míjíme-li vodícího psa se svým psem, máme svého psa vždy na vodítku. 9. Nastupujeme-li se svým psem do dopravního prostředku, vždy dáme přednost člověku s vodícím psem. 10. V dopravním prostředku umožníme umístění vodícího psa uvolníme místo. Elen Sladká Vodicí pes Grego, který Václavu Červenkovi nahrazuje oči, je držitelem řady ocenění. mystické obrazy provedené kombinovanou technikou. Jindřich Karský opět překvapil svými pískovcovými plastikami a perfektním výtvarným projevem. Stanislav Knotek tentokrát vystavil pouze jednu grafiku, ale zato několik skvělých pastelů. Marie Křapová se prezentovala žánrovými fotografiemi okolí Vlčnova. Miroslav Kubiš se tentokrát zaměřil na vodní hladinu, kterou mistrně tlumočil oku diváka. Vlastimil Mahdal je na svých obrazech precizní v detailu, poctivý v ploše. Oldřich Páleníček je charakteristický svým projevem, čistotou v lince, ať se jedná o volnou tvorbu linoryty nebo exlibris a ilustrace. František Slovák vystavuje fujary v kompozicích připomínající les a svou barevnou harmonií probouzí melodické tóny. Jaroslav Surý kromě olejů ve dvou námětových rovinách vystavoval krásné skleněné mísy. Libor Velan vedle pastelů krajin stylizovaných jeho pohledem představil fotografie Bílých Karpat v zimní náladě. Zdeňku Zábranskému učarovalo okolí Uherského Brodu a les, který představil na černobílých fotografiích. Jako host tentokrát vystavoval uherskobrodský malíř, grafik a sochař Jaroslav Bureš své dřevěné plastiky. Od jeho rostlinných motivů vyrůstajících do ladných a bizarních tvarů, svou barevností navozující klid, přechází ve svých dílech ke křivkám realističtějším, k tvarům ženského těla. Barevným cizelováním dosahuje výraznější plastičnosti díla a podtrhnutí detailu. Od jeho poslední kolektivní výstavy v Galerii Panský dům uběhlo již 8 let. Mgr. Jaroslav Bureš se narodil ve Stražisku u Prostějova. V letech studoval SUPŠ v Brně, v Brně také absolvoval Pedagogickou fakultu UJEP u prof. Drápala, Zhoře a Hanzla. Svá studia zakončil absolvováním Filozofické fakulty UP v Olomouci. Od roku 1968 žije a tvoří v Uherském Brodě a pracuje jako odborný učitel oborů uměleckých řemesel na SOŠ v Luhačovicích. -mb- {

8 Na Odbor dopravy bez čekání ve frontě V červnu minulého roku Oddělení informatiky ve spolupráci s Odborem dopravy spustilo do ostrého provozu vyvolávací systém pro rychlejší, pohodlnější a přehlednější odbavování občanů (informovali jsme v BZ 10/2006). Již v té době bylo připraveno rozšíření vyvolávacího systému o možnost registrace na odbor dopravy prostřednictvím webové aplikace Registrace.UB. Webová aplikace Registrace.UB byla k 7. listopadu spuštěna do reálného provozu. Občan, který se objedná prostřednictvím tohoto systému k jedné ze dvou stávajících přepážek na Odboru dopravy k vyřízení úředních záležitostí, vloží do výdejního automatu přidělený PIN a bude mu přednostně vydán z výdejny lístků pořadový lístek tak, aby mohl být odbaven v řádně objednaném termínu. Webová aplikace je velmi jednoduchá, přesto uvádíme základní postup, jak s aplikací pracovat. Aplikace je dostupná na adrese Občan má k dispozici možnost on- -line registrace nebo náhled na stav služeb. Stav služeb zobrazuje aktuální vytížení otevřených přepážek, včetně přehledu o občanech stojících ve frontě a celkovém počtu odbavených občanů. Po volbě on-line registrace vybere aktuálně dostupnou agendu, kterou chce na Odboru dopravy vyřídit. Systém umožňuje objednání až na 3 měsíce dopředu s tím, že kdykoliv je možné tuto registraci zrušit výběrem volby: zrušit objednání. Po výběru požadovaného data jsou nabídnuty volné termíny pro objednání. V případě, že termín je již obsazen, je zvýrazněn červenou barvou s popisem Obsazeno. Do registračního formuláře se vyplní požadované údaje s tím, že vyplněním ové adresy dojde k zaslání potvrzení o úspěšné registraci včetně PINu na zadanou ovou adresu. Proto doporučujeme ovou adresu vyplňovat, i když se jedná o nepovinný údaj. Bez znalosti přiděleného PINu není totiž možné získat pořadové číslo z výdejního automatu pro vámi objednaný čas. Kompletní informace o provedení registrace je zobrazena na obrazovce a současně zaslána na uvedenou ovou adresu. Zájemci o rezervaci, kteří nemají přístup k internetu z domu nebo z práce, mohou rezervaci provést prostřednictvím veřejně přístupných míst k internetu, tzv. PIAPů, které byly vybudovány v rámci projektu Metropolitní komunikační síť (MAN-UB). Důležité upozornění: V případě, že zadáte PIN kód do výdejního automatu později než před termínem, pro který jste se zaregistrovali, bude PIN kód již neplatný a výdejní automat vám nevydá potřebný lístek s uvedením pořadového čísla klienta. Přijďte tedy včas. Detailní popis procesu registrace, popř. zrušení registrace, je k dispozici na Budeme velmi rádi, když nám vaše názory na toto rozšíření stávajícího vyvolávacího systému sdělíte. Takto budeme moct i na základě vašich podnětů systém neustále zdokonalovat.

9 Oldšava v roce 2007 aneb Oldšava v roce pátém Brodským příznivcům folkloru snad není nutno vysvětlovat nekonvenční název občanského sdružení Oldšava. Bývalí členové Olšavy spojeni svými kořeny se souborem, v němž prožili své mládí, se začali zprvu neformálně scházet a v listopadu 2002 se rozhodli jít vlastní cestou jako senioři, kteří aktivně udržují lidové tradice svého kraje. Tak vzniklo sdružení, které bylo pod změněným názvem zaregistrováno. Samozřejmě, že fyzické síly ve zralém věku ubývají, ale dlouhá léta tréninku, pevná přátelství a láska ke slováckým písničkám a tancům nedovolí Oldšavákům posedávat doma. Na to, že současní mladí Olšaváci oslovují své starší kolegy Oldi, jsou všichni senioři patřičně hrdí. Slovo old je tu prostě chápáno jako něco staré a dobré, léty prověřené. V současnosti čítá Oldšava 27 stálých a 6 čestných členů. Devět tanečních párů na vystoupeních doprovází cimbálové muziky Olšava nebo Korečnica a zpěvačky Marie Rosenfeldová, Blanka Beníčková a jako hosté zpívají Hynek Sušil, Lubomír Málek. Zpočátku si vystupující Oldšaváci kroje půjčovali, ale díky příspěvkům od města si každoročně pořizují novou krojovou výbavu. Soubor je častým účastníkem kulturních akcí v Brodě a účastní se řady folklorních přehlídek a festivalů. Posuďte sami: v letošním roce to byl v květnu folklorní festival Senioři 2007 v Petrově Plžích, v červnu Slovenský folklorní festival seniorů Krivosúd Bodovka, v červenci tradiční Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově a v září Valašské záření 2007 ve Vsetíně. Kromě toho Oldšaváci společně navštěvují i slavnosti ve Vlčnově, ve Strážnici apod. Protože ani to jim nestačí, vznikla tradice společně prožitých dovolených, letos to bylo v srpnu v Bulharsku. A co chystají Oldšaváci do konce roku? Pilně nacvičují na prosincový slovácký večer, který se bude konat na brodském Domě kultury u příležitosti pětiletého výročí činnosti. Jako hosté vystoupí, ale toto překvapení si nechám na příště. Jaromír Škrabal Výstava výtvarných prací žáků Základní školy praktické a Základní školy speciální v Uherském Brodě s názvem Jsem, jaký jsem se koná v Dětské galerii ZUŠ na Panském domě od 21. listopadu 2007 do 10. ledna 2008 První vysokoškolské promoce v Uherském Brodě Ve čtvrtek 18. října 2007 se uskutečnily historicky první promoce v Uherském Brodě, a to pod hlavičkou VŠB Technické univerzity pobočky Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod. Promoce a zároveň imatrikulace se konala ve spolupráci s Domem kultury, který připravil k tomuto slavnostnímu aktu velice pěkné a důstojné prostředí. Akce se uskutečnila za účasti vědecké rady VŠB Ostrava a pozvání přijali také hosté náměstek hejtmana Zlínského kraje Mgr. Josef Slovák, starosta Uherského Brodu Ing. Ladislav Kryštof, generální ředitel a.s. Česká zbrojovka Ing. Kovařík, personální ředitel a. s. Česká zbrojovka Ing. Koníček a vedení střední školy COPt Uh. Brod. Promoce se zúčastnilo 13 absolventů bakalářského studia VŠB Ostrava Technické univerzity, kteří převzali diplomy a pamětní medaile. Jako nejlepší absolvent byl vyhodnocen Marek Vlček. Dalšími absolventy se stali Jašek Juraj, Lečbych Karel, Leimer Jan, Lichý Alexandr, Londýn Vlastimil, Mahdalová Bohumila, Podzimek Adrian, Prajza Radomír, Sehnal Jiří, Straňáková Jana, Vránek Karel a Žáček David. Tento počet úspěšných absolventů se rekrutoval z 29 přijatých studentů, kteří se zúčastnili imatrikulace , tři z uvedeného počtu ještě studium dokončují v letošním akademickém roku, řekl Josef Borák z SŠ COPt. Druhou částí slavnostního aktu byla imatrikulace nových studentů prvního ročníku. Celkem bylo přijato a nastoupilo 46 studentů. Tento slavnostní akt potvrdil úspěch Střední školy-copt Uherský Brod v nastoleném trendu výuky svých žáků od učebního oboru, přes maturitní obory až po bakalářské studium. Od dalšího akademického roku se připravuje pokračování studia v magisterském studiu. -jb- Taneční orchestr Základní umělecké školy v Uherském Brodě s uměleckým vedoucím Stanislavem Sládkem zve na VII. Hudební podvečer Pondělí 26. listopadu od 18 hodin, velký sál Domu kultury S p o n z o r u j e T E M P E X U h e r s k ý B r o d. Český klub nedoslýchavých Help oznamuje všem členům a příznivcům, že tradiční tombola se koná 6. prosince ve 14 hodin v sále Domu dětí a mládeže. }

10 Z historie starosta budovatel Na počátku roku jsme v Historickém kalendáři BZ zmínili i osobnost druhého starosty Uh. Brodu v éře 1. republiky. Slíbili jsme, že k některým z osobností se budeme vracet podrobněji. To se také dle možností uskutečňuje. Životopisná fakta: JAROSLAV LUŽNÝ, narozen 17. dubna 1889 v Nových Dvorech, okr. Olomouc; rodiče František Lužný a Marie Lužná, rozená Poštůlková; ženatý, manželka Karla Lužná, rozená Dudková; zemřel 21. prosince 1952 v Uh. Brodě je tomu letos 55 let. Původním povoláním byl kamenosochař. Aktivně se projevoval v době popřevratové, po r Jeho snahy byly mnohostranné, mj. byl i jednatelem Hasičského sboru, což tenkrát znamenalo u široké veřejnosti hodně. Patřil také mezi první organizátory nově vzniklé Československé církve, kterou v Uh. Brodě vedl dosavadní katolický katecheta Oskar Malý ( 1948). V r J. Lužný vystoupil i s rodinou z katolické církve; manželka a děti se ale později do katolické církve vrátili. (Což byl opačný poměr, než v rodině jeho předchůdce starosty Dr. J. Rennera.) Lužný se politicky hlásil k Živnostenské straně, která ve městě postupně získávala úspěchy. On sám byl za politické živnostníky zvolen, nejdříve r členem obecního zastupitelstva. V dalších místních volbách r se prosadil ještě více, když byl hlasy devatenáctičlenné většiny zvolen druhým náměstkem starosty. Jako uznávaný vůdce své strany začal r vydávat měsíčník Naše Zájmy, ve kterém se zabýval živnostenskými náměty. Určeny byly stoupencům Pietní akty u památníku na náměstí Svobody Také obyvatelé Uherského Brodu si připomněli devětaosmdesáté výročí vzniku Československa. V pátečním podvečeru se sešli u památníku obětem první světové války na náměstí Svobody představitelé našeho města, Sokolové, Skauti a zástupci dalších organizací ve městě, aby zde společně položili věnce. V neděli ráno se na stejném místě uskutečnil podobný slavnostní akt. U památníku tradičně zahajoval pietní cestu po památnících T. G. Masaryka a M. R. Štefánika na české i slovenské straně organizační výbor Javořinských slavností. -es- ut nejen ve městě, ale i v okolí. Vrcholem jeho politického účinkování se staly obecní volby v březnu r Tyto přinesly následný výsledek: nejvíce získala Čsl. strana lidová 915 hlasů voličstva, Národně socialistická strana 813 hlasů, Živnostenská strana 347 hlasů, Národní demokracie (dosavadního starosty Dr. Rennera) 193, Republikánská strana (agrárníci) 187, Židovská hospodářská strana 166, Židovská národní strana 164, KSČ 100 hlasů, Sociální demokracie 73, stejně i Národní strana práce 73. Dle mandátů získali v 36 členném zastupitelstvu nejvíce lidovci 11 mandátů, před národnímu socialisty 10 mandátů a živnostníky 5 mandátů. Za samozřejmé podpory vlastní strany, ale i vítězných lidovců, též národních demokratů a agrárníků, byl Jaroslav Lužný zvolen starostou města Uh. Brodu. Tím došlo k překvapující porážce favorizovaného Bohuslava Luži, národněsocialistického předáka (následného starosty v l ). Při ustavujícím zasedání zastupitelstva města 19. dubna t.r. hlasovalo pro Lužného 21 zastupitelů. Tehdejší vžitá demokracie však respektovala právo rivalů, a proto Národně socialistická strana jako druhá, uplatnila právo na prvního náměstka a zvolen jím byl B. Luža; druhým náměstkem byl zvolen lidovec G. Medřitzský, hoteliér. Celkově, včetně hlavních funkcí, tedy bylo ve 12 členné radě města toto zastoupení: 4 lidovci, 3 národní socialisti, po jednom vždy - živnostníci (nový starosta), národní demokrati, obě židovské složky a republikáni (agrárníci). Svou agilnost projevil J. Lužný i ve vedoucí úloze řízení města. Kronikář vypočítává jeho budovatelské úsilí pro dobro Uh. Brodu: byly upraveny místní silnice, postaven památník padlých ve světové válce na náměstí Svobody, pokračovalo se v započatém regulování řeky Olšavy, v r byla opravena radnice, v r dokončena stavba Sokolovny a přilehlého Sokolského stadionu, r dokončena vodovodní síť pro město, atd. Avšak jako téměř každý veřejný pracovník, mohl starosta Lužný okusit úspěchy, leč někdy i hořkost tohoto údělu. Prokázal však potřebnou toleranci on, člověk od mládí pokrokové orientace, se uměl domluvit s děkanem Hlobilem, vůdcem katolíků. Jak zapsáno, např. v r proběhla v Uh. Brodě generální vizitace farnosti, kterou vykonal v zastoupení arcibiskupa Dr. L. Prečana světící biskup Msgre J. Stavěl. Na uvítání a na všem s tím spojeným se reprezentačně a plně podílel i starosta J. Lužný příslušník Čsl. církve! Problémy pro něj však nastaly po odprodeji majetku města do soukromých rukou, kde asi došlo k jeho chybnému rozhodnutí. To mu bohužel přineslo výtky i vznik opozice ve vlastní Živnostenské straně. Opozici vedl cukrářský mistr Jindřich Bradáč. V dalších obecních volbách r ještě J. Lužný své straně vypomohl, ale vedoucí roli po něm za politické živnostníky převzal právě J. Bradáč, který se poté stal druhým náměstkem starosty B. Luži. Veřejné účinkování podnikavého J. Lužného bylo na poli politického zájmu ukončeno. Dnešní pamětníci, tenkrát buď poměrně mladí, či ještě děti, jej už vzpomínají jen co majitele pohřebního ústavu. Jaroslav Lužný byl pohřben v Uherském Brodě. Jeho hrob nalezneme na starém hřbitově, když se dáme vlevo; je nedaleko od vchodu, nasměrován na město, které zvěčnělý kdysi řídil. Zpracoval St. Lukáš Ohlédnutí za 28. říjnem Pokud se člověk alespoň na chvíli zamyslí, musí žasnout nad významem tohoto dne. Svátek 28. října se v naší zemi vždycky slavil, protože vytvoření svobodného nezávislého samostatného státu s demokratickými principy mu dal do vínku náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Tento den vzpomínáme velkých obětí a usilovné práce, kterou vykonala trojice mužů: T. G. Masaryk, Dr. Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Vzpomínáme také na naše legionáře a příslušníky domácího odboje za Rakouska-Uherska, bez jejichž přičinění bychom neměli svůj stát. Před tisíci lety jsme byli samostatným státem, ale bitvou na Bílé hoře jsme se stali jen pouhou kolonií Habsburků se všemi důsledky, které to přineslo porobenému národu. Panství rakousko-uherské monarchie ignorovalo základní potřeby českého národa a Slovanstva vůbec. V roce 1914, když vypukla 1. světová válka, viděli T. G. Masaryk, Dr. E. Beneš a M. R. Štefánik potřebu boje za samostatnost našich zemí a přesvědčovali spojence o nutnosti uznání Čechů a Slováků jako samostatného státu. Po čtyřech letech diplomatické práce, za podpory odboje a čs. legií, uznali a potvrdili Spojenci zřízení Československa. Teď, když jsme opět svobodným státem Čechů a Moravanů, jsme rádi, že žijeme ve státě, který má pevné základy a ideály. Obnovení české státnosti navazuje na předešlé přetrhané kontakty. Spojujeme se s nimi a vytváříme stát s lidmi, kteří jsou si vědomi historické závažnosti tohoto činu. Buďme vděčni, že můžeme žít ve svobodě a nezapomínejme! Ivona Konečná

11 Návštěva zahraničních partnerů v rámci programu Comenius Základní škola Na Výsluní se již po několikáté zapojila do mezinárodního vzdělávacího programu Evropské unie SOCRATES. Zmíněný program je zaměřen na školní vzdělávání a zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. Tentokrát jsme získali od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy schválenu dotaci v rámci mezinárodního grantového projektu Comenius pod názvem Movement of people in Europe. Partneři pro náš projekt jsou školy ze zemí Německo a Skotsko, původně plánovaný čtvrtý partner Turecko neobhájil svůj program u národní agentury ve své zemi. Spolupracovat tedy budeme po dobu dvou let se dvěma evropskými školami. Je to Gymnasium I.E. Rhauderfehn ze stejnojmenného města ve SRN a střední škola Mearns Academy v Laurencekirku ze Skotska. Tento projekt připravovala už v minulém školním roce na přípravné schůzce v Německu Mgr. Marie Chmelinová (naše učitelka angličtiny) se Sabinou Hageneuer (učitelka angličtiny a francouzštiny) a Alison Evison (učitelka politických věd) a kromě těchto dvou vedoucích projektu na svých školách k nám přicestovali i dva muži, zástupce rektora Mearns Academy John Graham a Jens Middendorf (učitel němčiny a Tv) z německého gymnázia. Práce na samotném projektu se účastnily i obě další jazykářky na naší škole, Bc. Marcela Josefíková a Mgr. Gabriela Havránková. První setkání učitelů z partnerských škol se uskutečnilo od října právě v našem městě, během 3 denního pracovního programu se zahraniční kolegové seznámili s naší školou a systémem vzdělávání u nás, při krátkých návštěvách ve třídách pohovořili anglicky se žáky, našel se čas i na návštěvu Muzea J. A. Komenského nebo procházku lázeňským městem Luhačovice, největší část programu se však intenzivně pracovalo nad konkrétními úkoly, které budou žáci všech partnerských škol zpracovávat. Projekt je dvouletý a spočívá v tom, že dobrovolníci z jazykových tříd vytvářejí předem dohodnuté výrobky, na nichž se domluvili vedoucí projektu z každé školy. V prvním roce trvání mají za úkol vytvořit Cestovní album. Bude v knižní i elektronické podobě a bude obsahovat vyprávění žáků o jejich zkušenostech z cestování po Evropě. Školy si alba vymění a na jejich základě vytvoří mapu s označením míst, která všichni účastníci projektu navštívili. Dalším výrobkem je Guide book, průvodce po regionu, kde žáci žijí, a třetím produktem prvního roku budou pohlednice, které mohli napsat lidé v minulosti o kraji, který navštívili. Ve druhém roce žáci připraví video se scénkami z cestování a navzájem si popíší, jak se v jejich zemi slaví Vánoce. Ovšem nejpřitažlivější pro žáky je cestování do SRN a Skotska, ale to je jen pro ty nejvytrvalejší a nejpracovitější děti, popřípadě pro ty, kteří budou mít štěstí při losování o výjezd do zahraničí, jenž je grantem z Unie financován. V závěru krátké návštěvy jsme společně navštívili Muzeum J. A. Komenského, prohlédli si pamětihodnosti našeho města a byli jsme přijati starostou města Ing. Ladislavem Kryštofem. Ukázali jsme našim partnerům velmi oblíbené lázně Luhačovice, kde měli možnost si zakoupit suvenýry a ochutnat zdejší kyselky. Tento krátký pobyt našich zahraničních partnerů byl zakončen slavnostní večeří posvěcenou stvrzením přátelství mezi školami přípitkem ze speciální skotské číše přátelství. Mgr. M. Chmelinová, Dr. D. Bistrá FITCENTRUM POSILOVNA TJ Spartak Uherský Brod Srdečně zve všechny zájemce o zdravý životní styl a posilování. - kondiční, ale i závodní posilování stanovišť pro zpevnění svalstva - - aerobní stanoviště(crossy, spining, veslování) - - zdarma sestavení individuálního tréninkového plánu - - pro ženy cvičení power jógy - - skupinové slevy - Otevírací doba: po, st, pá: 9-21 hod; út, čt: hod; so hod; ne 9-19 hodin Sportovní hala TJ Spartak Uherský Brod (vchod od Araveru) U Stadionu 2295 Tel Ceník na: uu

12 Družstvo debrujárů z gymnázia na finále celostátní soutěže ŽIVLÍK 2007 v Litovli My jsme Cvoci z JAKUBA z Uherského Brodu, máme rádi pokusy a taky přírodu. My jsme z gymplu banda, s námi je vždy sranda! Tímhle pokřikem začal náš pobyt na ZŠ Vítězná v Litovli ve dnech 12. až na celorepublikovém finále soutěže ŽIV- LÍK. Už podle názvu je poznat, že tématem letošní celoroční soutěže byly živly - země, voda, vzduch a oheň a pokusy s nimi, které jsme dělali na schůzkách, výsledky zapisovali, kreslili a fotografovali a zasílali organizátorům do půlky června. Velkým úspěchem bylo už to, že jsme se do finále probojovali v naší kategorii mezi 13 vybraných družstev z celé republiky. V Litovli náš čtyřčlenný tým ve složení Michal Buráň, Martin Lečbych, Jan Sladký a Tereza Hovorková bojoval při prezentaci naší debrujárské laboratoře a našeho finálního pokusu magické fontánky. Soutěžil také při řešení hlavolamů, fyzikálních pokusů, otázek z historie města Litovle a starých řemesel, ale bojoval i v bazéně. V rámci doprovodného programu jsme se naučili vyrábět ozdobné svíčky a tančit country tance a navštívili jsme Mladečské jeskyně. Vítězem se stali všichni a nás těší hezké 5. místo. Michala potěšila i francouzská kniha, kterou mu předal přímý účastník finále ŽIVLÍKA Jean Claude Guiraudon, čestný prezident francouzských debrujárů a spoluzakladatel Mezinárodní federace malých debrujárů F.I.P.D, aby ho podpořil ve studiu francouzštiny. Skončila letošní soutěž a my už se těšíme na tu příští v roce B. Rytířová Ve středu se opět setkali na ZŠ Mariánské náměstí učitelé 1. stupně základních škol Zlínského regionu pod vedením zkušené lektorky Mgr. Zuzany Dienstpierové, aby se seznamovali prakticky s metodami činnostního učení. uv Zelená koruna královského města Výsledková listina fotosoutěže projektu Domu dětí a mládeže Uherský Brod za finanční podpory Zlínského kraje Kategorie do 15 let: Tvarová zvláštnost Kristýna DULÍNKOVÁ PODVEČERNÍ CHVILKA S HRUŠKOU Historická zajímavost Martin KADLEC ČEKÁM Kategorie let: Botanická výjimečnost Václav MAHDAL STARÁ OSKORUŠE Úctyhodnost stáří Václav MAHDAL STARÁ HRUŠEŇ Tvarová zvláštnost Václav MAHDAL ROZEKLANÁ JABLOŇ Kategorie nad 18 let: Botanická výjimečnost Jaromír SLAVÍČEK JEŘÁB BŘEK Valentin LABURDA BŘÍZKA ZE SAKUREJKY Úctyhodnost stáří Vlastimil JABŮREK MARŠOV Anna MORESOVÁ HRUŠEŇ Zdeněk DULÍNEK VELIKÁN Tvarová zvláštnost Pavel POPELKA STROM Vlastimil JABŮREK PRALES JAVOŘINA Zdeněk DULÍNEK SOUZNĚNÍ Historická zajímavost Valentin LABURDA STROM A SLOUP Všechny fotografie zaslané do této soutěže můžete vidět po celý měsíc listopad v minigalerii na DDM. Věřte, že je na co se dívat. Semináře činnostního učení matematiky budí stále zájem učitelů Tyto metody již mnoho let zavádí do praxe Tvořivá škola. Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola střediska činnostního učení. Hlavním účelem tohoto ryze českého projektu je šíření moderních činnostních postupů učení, které vedou k dobrému a trvalému pochopení učiva a motivují žáky pro celoživotní učení. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je zaměřený především na dobré zvládnutí učiva matematiky, fyziky, českého a anglického jazyka. Projekt Tvořivá škola staví na odkazu J. A. Komenského, české prvorepublikové reformní pedagogiky a zkušeností úspěšných českých učitelů. Nejedná se tedy o žádný nový experiment, ale o předávání prakticky ověřených metod a postupů učení. Při činnostním učení se žáci učí názorně, vlastní činností a prožíváním. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život. Činnostní učení dětem umožňuje dobré a trvalé pochopení učiva a přitom žáky baví. Je tomu tak proto, že se při něm nikdo nenudí a každý má možnost být úspěšný. Předností činnostního učení je také to, že není určeno pouze úzkému okruhu dětí díky aktivní práci všech žáků vede k přirozenému zapojení dětí jak nadaných, tak i dětí se speciálními potřebami učení. Více informací o projektu naleznete na Mgr. Jitka Hudečková, ZŘ

13 Listopad v Centru pro rodinu Pro rodiče s předškolními dětmi pořádáme zábavný kroužek Svatojánek náplní kroužku je příběh, povídání s dětmi, písničky, hry nebo drobné tvoření. Nebližší termín setkání je 20. listopadu od 16 hod. na faře v Uherském Brodě. Listopadové tvoření v Klubíčku proběhne mimořádně až 1. prosince, kdy si na faře vyrobíme adventní věnce. Čas bude upřesněn, podrobnosti sledujte na nástěnkách ve farním kostele a v prostorách farního úřadu. Ještě máme několik volných míst v kurzu angličtiny (nejen) pro maminky ve skupině mírně pokročilých (Headway Elementary lekce 5) a středně pokročilých (Headway Elementary lekce 10). Kurz probíhá jedenkrát týdně volným tempem, v přátelské a pohodové atmosféře. Pokud máte zájem, ozvěte se na Centrum pro rodinu. Masarykovo nám. 68, tel: nebo na V Městské galerii vystavuje Milan Bouda Koláže a nejrůznější hříčky jsou k vidění v Městské galerii v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou. Průřez svou porevoluční tvorbou zde představuje Milan Bouda z Uherského Brodu. Výstava se skládá ze čtyř bloků. Část patří práci s fotografiemi, další celek je věnován Paříži, třetí blok představuje klasické koláže a závěr ukazuje papírořezy a podobné výmluvné hříčky, které známe ve své hravé formě z japonského origami, řekl při vernisáži člen Sdružení výtvarných umělců Moravsko slovenského pomezí Oldřich Páleníček. Ke kolážím používám výstřižky z novin, fotky, plakáty, obaly od léků či různé bankovky. Věci, které mne nějak zaujmou prostě hodím do šuplíků. Pak se stává, že ho občas otevřu, přehrabu se v něm a najednou mi něco blikne a přijde nápad, nastínil jeden ze zdrojů inspirace třiašedesátiletý výtvarník. Výstavu je možné v Městské galerii v zámeckém parku navštívit až do 30. listopadu. Lenka Fojtíková Vinohradské dýňobraní Počasí nám první říjnový den připravilo plno sluníčka! A protože se příroda letos pěkně snažila, nebyl pro naše družinové děti žádný problém přinést dýně všech tvarů i barev. Čekal je II. ročník oblíbeného dýňobraní, kdy za pomoci svých vychovatelek vyráběly roztomilé strašáky, které si mnoho lidí spojuje s vyprávěním duchařských povídek či pořádáním strašidelných párty. Málokdo ale ví, že dýně je nezbytná ozdoba svátku Halloween, že se jedná o původně starý keltský zvyk, známý jako Samhain a znamená konec léta. Nevěříte? Přijďte se na tu zářivou nádheru, která je ozdobou i posledním pozdravem babího léta, podívat! vychovatelky ŠD při ZŠ Pod Vinohrady UB Podzimní vycházka V neděli 21. října uspořádal rodičovský klub erko, který působí při ZŠ Újezdec, vycházku pro děti i dospělé. Byla zaměřena nejen na poznávání okolí, ale i na sběr lesních plodů pro zimní krmení zvěře. Panovala dobrá nálada, batůžky se rychle plnily a děti ani nevnímaly nachozené kilometry. Jeden z posledních přívětivých dnů tak všichni využili nejen ke zlepšení fyzické kondice, ale i k přátelskému setkání rodin. -rk- uw

14 Vyhodnocení výtvarné soutěže Nebe plné draků Soutěž pořádala Městská knihovna. Tentokrát se sešlo 167 výtvarných prací. Porota ve složení: Saša Haluzová (Muzeum JAK), Elen Fremlová a Elen Sladká (MěÚ Uh. Brod), Hanka Běhalová (DDM) měla přetěžký úkol, ale nakonec vybrala tyto nejzdařilejší práce: Kategorie MŠ: 1. místo: Tereza Vlková, MŠ Prakšice 2. místo: Jakub Zemánek, MŠ Prakšice, František Omelka, MŠ Hradčovice, Radek Hlaváč, MŠ Hradčovice 3. místo: Matěj Hřib, MŠ Hradčovice Kategorie 1. tříd: 1. místo: Adéla Rubešová, ZŠ Prakšice 2. místo: Alžběta Manová, ZŠ Šumice Kategorie 2. tříd: 1. místo: Lukáš Juřeník, 2. ZŠ Uh. Brod Kategorie 3. tříd 1. místo: Klára Májková, 2. ZŠ Uh. Brod 2. místo: Robert Daniel, 3. ZŠ Uh. Brod 3. místo: Nikol Mahdalová, 2. ZŠ Uh. Brod Kategorie 4. tříd: 1. místo: Pavla Mikesková, ZŠ Prakšice 2. místo: Verča Dědková, 2. ZŠ Uh. Brod 3. místo: Eliška Juráková, 3. ZŠ Uh. Brod Kategorie 5. tříd: 1. místo: Lucie Jeglová, 3. ZŠ Uh. Brod 2. místo: Štěpán Hřib, 3. ZŠ Uh. Brod 3. místo: Vilém Josefík, 3. ZŠ Uh. Brod Kolektivní práce: 1. místo: ZŠ Havřice 2. místo: 1. B 1. ZŠ Uh. Brod, MŠ Olšava 3. místo: ZŠ a MŠ Prakšice, MŠ Hradčovice, MŠ Těšov, MŠ Újezdec MŠ Hradčovice, ZŠ Újezdec Naše knihovna a vstup do Panského domu se promění díky všem obrázkům v Nebe plné draků. Věra Lovecká, Městská knihovna Úspěšná účast ZUŠ UB na EX LIBRIS Hlohovec 2007 Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy v Uherském Brodě se letos v dubnu zúčastnili 11. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže v tvorbě knižní značky pro děti od 6 do 15 let EX LIBRIS HLOHOVEC. Tato soutěž se děje v naději, že se podaří obnovit u mladé generace potřeba čtení knih, které jsou zdrojem vzdělávání. Zároveň přináší možnost porovnávat tvorbu dětí různých národů. Tématem letošního ročníku byl Čarovný svět knih a zúčastnily se ho děti ze čtrnácti zemí celého světa. Z celkového počtu zaslaných prací bylo vyhodnoceno asi sedmdesát. Mezi nimi se umístili i žáci ZUŠ Uh. Brod, kteří si odnesli tato ocenění: * Petra Chvilíčková, 14 let, žačka p. uč. Lenky Jahodové získala Cenu internetového knihkupectví Legenda * Adriana Mahdalová, 12 let, žačka p. uč. Svatavy Haluzové získala Cenu primátora města Hlohovec * David Voltner, 12 let, žák p. uč. Svatavy Haluzové získal Cenu člena poroty Karola Felixe Naše kolekce byla ohodnocena jako ucelený soubor prací, který splňoval požadavky na tvorbu Ex libris, řekla jedna z učitelek výtvarného oboru ZUŠ Lenka Jahodová. Začátkem října byli ocenění žáci pozváni do slovenského Hlohovce, kde byl pro ně byl připraven zajímavý program. Měli možnost pracovat ve výtvarné dílně pod vedením významného grafika a předsedy poroty Viktora Chrenka, který je seznámil s technikou Ex libris. Slavnostní vyhodnocení a předání cen se konalo za účasti významných osobností, pedagogů a velvyslanců některých zemí. Naši žáci si velmi vážili cen, které získali, a byli hrdí na to, že reprezentují nejen naši školu, ale také Českou republiku, dodala Lenka Jahodová. -es- ux

15 Kouzelná laboratoř na ZŠ Pod Vinohrady Na začátku školního roku dostaly děti ze Základní školy Pod Vinohrady v Uherském Brodě dvě poněkud podivné, trošku pohádkou vonící, otázky: Kdo z vás si někdy přál mít aspoň špetku kouzelnických schopností? Kdo by rád překvapil a ohromil své kamarády, rodiče i známé prazvláštními, záhadnými efekty? Kladně odpovědělo třiadvacet malých zvídavců od první do čtvrté třídy, dychtících po trošce té tajemné čaromoci, a tak se mohla pomyslným klíčem otevřít Kouzelná laboratoř. A co že se zde děje tak kouzelného? Zábavnou formou děti provádějí řadu rozmanitých pokusů a triků, vše za pomoci jednoduchých základních fyzikálních, chemických a biologických zákonitostí, protože kouzla a věda mají mnoho společného. Pod jejich šikovnýma rukama tak vznikají mimořádně působivé efekty, při kterých se nejen jim tají dech. Už od dávných dob trápila lidstvo zvědavost, která jej hnala objevit, co je asi příčinou všech těch podivných, zdánlivě nepochopitelných úkazů, a tak se děti staly v kroužku vědci, kteří chtějí přijít a taky přijdou všem těm divnojevům na kloub. Malí vědci - kouzelníci již přinutili sopku z modelíny, aby vychrlila červenou lávu, taky láhev, aby sama nafoukla balonek, hlavně však dokázali pochopit podstatu těchto zdánlivých kouzel, uvědomit si, proč se tak děje, a už se těší na příští napínavé pokusy, jimiž odhalí další tajemství přírody. A vůbec nikomu nevadí, že v laboratoři bádají vedle prvňáků třeťáci nebo čtvrťáci. Všichni brzy pochopili, že ve vědě je potřeba táhnout za jeden provaz, aby Kouzelná laboratoř odhalovala všem nová a nová tajemství. Tady děti shledávají, že poznávání je vlastně velikým dobrodružstvím, že nuda trápí jenom lenochy, ale v Kouzelné laboratoři se jí dozajista dařit nebude! Mgr. Jana Bistrá, ZŠ Pod Vinohrady Podzimní kutění Podzimní nálada ve školní družině Pod duhou se probarvila vůněmi jablíček, dýňových semínek, spadaným listím a hnědými kaštánky. Děti využily toho, co jim příroda v tomto období přináší nejen k potěšení očí, ale také k hravému kutilství a sladkému mlsání. Začalo to všechno vlastně už na konci září, kdy se zelenina od maminky proměnila v lodičku, auto či panáčka. A co se spadaným listím? Co takhle navléci na drátek i s kaštánky a udělat věneček nebo panáčka Podzimníčka! A slyšeli jste, že se dá udělat koberec z listí? A jak krásný gobelín přímo na stěnu. Z dýní si děti vytvářely strašidelné lampičky pro obveselení pošmourných podzimních odpolední. Také na pečení jablíček se dostalo. Nejdřív jsme je oloupali a pak oblékli do župánků. Nakonec s nimi hajdy do trouby. Prstíky si děti oblizovaly ještě druhý den. Když jsme se konečně dočkali příznivého větru, podařilo se uskutečnit i dlouho očekávanou drakiádu. Dráčci předváděli přímo akrobatické kousky, vývrtky i kotrmelce. Dosahovali závratných výšek a jeden se dokonce vydal do světa! Tak kdybyste ho náhodou potkali, pozdravujte ho od nás! Děti a vychovatelky ze ŠD v UB-Havřicích Myslivecké sdružení Havřice Obora Vás co nejsrdečněji zve na KATEŘINSKOU ZÁBAVU, která se koná v sobotu 17. listopadu 2007 od hodin ve sportovní hale v Havřicích. K tanci a poslechu hraje Madison. Občerstvení * Zvěřina* Tombola Srdečně zvou myslivci! uy

16 O D K V A N T O S L U Ž B Y P R O V Á S 3. P A T R O SVATEBNÍ SALON BETY RÁMOVÁNÍ Provozní doba: Po Čt: Pá: Kontakt: VÝTVARNÉ POTŘEBY tel.: Těšíme se na Vaši návštěvu! manikúra na rukou a nohou francouzská manikúra nehtová modeláž p-shine parafínové zábaly depilace Výběr ze tří solárií, dvě horizontální, jeden vertikál. Solární kosmetika, příjemné prostředí i ceny, individuální přístup. Otevřeno sedm dní v týdnu! Volejte na č Tel uz

17 u{

18 GE Money Bank Masarykovo nám. 100, Uherský Brod tel.: Provozní doba: Po Pá: u

19 Stonožka děti pomáhají dětem Každému, kdo sjede po silnici od Uherského Brodu do Prakšic, se naskytne krásný pohled na prakšické a pašovické údolí, lemované lesy a stráněmi. Při výjezdu z Prakšic, na samém konci vesnice, v parku, chráněná stromy, se jakoby ukrývá Základní škola a Mateřská škola Prakšice. Nově zrekonstruovaná budova s jejím okolím poskytuje všem žákům i učitelům nadstardartní materiální zázemí. Je radost učit se a pracovat ve třídách vybavených moderním nábytkem, v interiérech, které dokáží ještě více podpořit kreativitu žáků i učitelů. To, že se v Prakšicích pracuje s chutí a elánem, dokazují poslední léta, kdy je o naší škole stále více slyšet v médiích. Tak jako v jiných školách, i u nás se zapojují žáci do různých soutěží, přehlídek, olympiád. Přesto si troufáme tvrdit, že jsme v něčem výjimeční. Před 16 lety navázala paní učitelka Jana Kovaříková spolupráci s paní Bělou Gran Jensen a jejím hnutím Na vlastních nohou Stonožka. Mottem tohoto hnutí je pomoc dětí dětem. Jak mohou malé děti pomoci? Výrobou ručně malovaných vánočních přání, z jejichž prodeje jsou financovány projekty pro potřebné děti. Peníze tak pomohly dětem postiženým záplavami, dětem V sobotu 20. října se vypravila početná skupinka čítající 25 mladých florbalistů na Orelský florbalový turnaj žákovských kategorií do Ostrožské Nové Vsi. Z nově postavené sportovní haly pak mladíci přivezli kompletní medailovou sbírku. Třetí místo ve své kategorii obsadili mladší žáci, stříbrným umístěním se pak prezentovali elévové, aby nejcennější kov přivezli v nejprestižnější kategorii. Ti v turnaji nenašli přemožitele a jako třešničku na dort přidali čisté konto ve všech zápasech. v nemocnicích a ústavech u nás i v zahraničí. Paní Běla má velké srdce a soucítí se všemi trpícími dětmi na světě. Proto poslední léta Stonožka spolupracuje i s Armádou ČR, aby mohla stonožková pomoc dorazit i do míst, kde žijí a trpí děti postižené válečnými konflikty a kam se běžná humanitární pomoc těžce dostává. V prakšické škole si stále více uvědomujeme důležitost podobných aktivit. Moc nás těší, že žáci se sami ochotně zapojují do činností Stonožky s cílem získat peníze pro jiné děti. Tradicí se stává Dětský bál, který pořádá žákovský parlament a jehož výtěžek putuje na konto Stonožky. Tato dětská akce byla vybrána porotou do finále projektu Dětský čin roku 2007, který je pořádán pod záštitou ministerstev školství a zdravotnictví a jehož výsledky budou vyhlášeny v prosinci v Praze. Pravidelně pořádáme stonožkové týdny, kdy žáci pracují na projektech pro Stonožku a kdy fantazii se meze nekladou. Poslední zdařilou stonožkovou a zároveň celoškolní akcí se stala beseda s panem plk. v.v. Vladimírem Maděrou, veteránem 2. světové války, posledním žijícím účastníkem přípravy atentátu na R. Heydricha. Stejně vzácným hostem byl poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, místopředseda Výboru pro obranu, pan ing. Antonín Seďa. Pozvání na tuto besedu přijala i paní Běla Gran Jensen, prezidentka Stonožky. Je pro nás velkou ctí, že v květnu 2007 paní Běla ustanovila naši školu koordinátorem stonožkového hnutí pro oblast Moravy. Bereme to jako výraz velké důvěry po letech trpělivé a úspěšné tvůrčí práce ve stonožkovém hnutí. Setkání s paní Bělou je vždy velkým zážitkem a naplní člověka energií do další práce. To vše určitě cítili i naši přátelé z jiných stonožkových škol z Moravy, kteří přijali pozvání k nám do školy ke společnému pracovnímu setkání s paní Bělou. Jsme rádi, že se zároveň začíná úspěšně rozvíjet spolupráce stonožkových škol z Uherského Brodu a okolí. Víme, že na každé škole se najde spousta velmi tvořivých učitelů, kteří vedou své žáky k lidské solidaritě a vzájemnosti. Jednou z možností je i zapojení do stonožkového hnutí. A naše nejbližší plány? Advent a Vánoce jsou období, kdy mají k sobě lidé nejblíž. Požádali jsme Městský úřad v Uherském Brodě o možnost prodeje výrobků našich žáků na Kateřinském jarmarku, který se uskuteční v pátek Součástí akce bude i vystoupení folklorního kroužku naší školy. Věříme, že se k nám přidají také přátelé z uherskobrodských stonožkových škol. Výtěžek z prodeje bude předán hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Zaujaly vás naše řádky? Chcete o Stonožce vědět víc? Jako koordinátoři hnutí všechny srdečně zveme k nám do školy, kde získáte potřebné informace. Můžete také navštívit webové stránky školy či webové stránky Stonožky Mgr. Marcela Chmelová a Jana Kovaříková, ZŠ a MŠ Prakšice Orelští florbalisté přivezli z Ostrožské Nové Vsi kompletní sbírku medailí Turnaj elévů: Uh. Brod Ostrožská Nová ves 1:2 (branka za UB: V. Schnürmacher) Uh. Brod Domanín 3:1 (branky za UB: 2 M. Dvořák, V. Schnürmacher) Finálový zápas: Uh. Brod Ostrožská Nová ves 2:3 (branky za UB V. Schnürmacher, J. Školníkovič) Sestava UB: J. Ručka J. Jančařík (kapitán), D. Záboj, P. Havránek, J. Machala, D. Kadlček, J. Školníkovič, V. Schürmacher, V. Buráň, M. Dvořák, D. Nevařil, E. Popelka. Nejlepším střelcem turnaje kategorie elévů se stal Václav Schnürmacher, který zaznamenal 3 branky. Turnaj mladších žáků: Uh. Brod Domanín 2:1 (branky za UB: P. Vrána, R. J. Hanáček) Uh. Brod Kunovice 0:4 O 3. místo: Uh. Brod O. N. Ves 7:0 (branky za UB: 4 P. Vrána, 2 R. Jílek, V. Schnürmacher). Sestava Uh. Brodu: J. Ručka M. Machala, J. Jančařík, R. Jílek, V. Schürmacher, J. Hanáček (kapitán), V. Buráň, J. Vlk, P. Vrána, M. Dvořák Turnaj starších žáků: Uh. Brod Staré Město 3:0 (branky za UB: M. Koníček, R. Jílek, P. Zemánek) Uh. Brod Kunovice 4:0 (branky za UB: M. Koníček, 2 P. Zemánek, R. Jílek) Uh. Brod Nivnice 1:0 (branka za UB: P. Zemánek) Sestava Uh. Brodu: J. Ručka J. Zahradníček, Š. Lekeš, M. Machala, M. Jankovich, K. Horňák, M. Koníček (kapitán), R. Jílek, J. Hanáček, J. Vlk, P. Vrána, A. Machalík, P. Zemánek. Nejlepším střelcem turnaje ve starších žácích se stal Patrik Zemánek, autor 4 branek. V kategorii brankářů byl pak ohodnocen jako nejlepší Petr Ručka. u}

20 Předprodej vstupenek zajišťuje: Městské informační centrum Uherský Brod Mariánské náměstí 2187, tel.: vt

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Zpěvačka Petra Janů zavítala v rámci svého letošního turné i do Uherského

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

Starostka přivítala do života kroměřížská trojčátka

Starostka přivítala do života kroměřížská trojčátka Rozhovor nejen o nové úpravně vody...čtěte na str. 4 Informační měsíčník města Kroměříže ZDARMA DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ Pozvánka do Podzámecké zahrady na humanitární běh pro Gambii...čtěte na str. 10 2013

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Krásné léto přeje redakce Brodského zpravodaje potok Hořenůšek v Újezdci foto: Markéta Švehlíková FOTOGALERIE

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n 2 0 0 5 č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013. Podzim čaruje v parku. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD LISTOPAD 2013 ZDARMA WWW.UB.CZ 11/2013 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Podzim čaruje v parku foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Malá dáma s velkým hlasem vyprodala Dům kultury. O

Více

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY`

ZPRAVODAJ. iqlandia OTEVŘENa LIBERECKY` LIBERECKY` IV. 2014 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce iqlandia OTEVŘENa Moderní 3D planetárium, humanoidní robot a stovky dalších ohromujících exponátů v deseti jedinečně pojatých expozicích to

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Odborníci na zbraně zahájili další studium. Je Uherský Brod městem sportu? Novinky v CPA Delfín

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Odborníci na zbraně zahájili další studium. Je Uherský Brod městem sportu? Novinky v CPA Delfín V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 4 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Je Uherský Brod městem sportu? Odborníci na zbraně zahájili další

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008 říjen 2008 ročník IV 4 Stavbě dálnic předchází práce archeologů 5 Čtenáře čeká Týden knihoven 10 Novinářka Ludmila Hyblerová RPSN od 145,93 % 777 760 960 na dobu 7 až 12 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více