Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové."

Transkript

1 V y d á v á M ě s t o U B l i s t o p a d č í s l o 1 7 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Medaile Za zásluhy o stát Anně Honové Nositelem Ceny města je Milan Šlahůnek Představujeme zastupitele města Kruhový objezd Novinky v Městském informačním centru Poskytovatelé sociálních služeb Informace o výměnách řidičských průkazů Vyhodnocení fotosoutěže Z historie Sport Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové. Anna Honová se hned po únoru 1948 zapojila do protikomunistického odboje a za svou činnost byla několik let vězněna. V roce 1968 patřila k zakladatelům a aktivním představitelům organizace politických vězňů K 231, což jí přineslo další dlouholetou perzekuci ze strany totalitního režimu. V roce 1989 stála u zrodu Konfederace politických vězňů, v jejíchž řadách se stále aktivně angažuje za svobodu a demokracii v naší zemi. Paní Honová byla slavnostně přijata Radou města na radnici, kde jí představitelé našeho města srdečně poblahopřáli k významnému ocenění a předali dar, kytici a pamětní list.

2 Představujeme zastupitele města PharmDr. Jana Sedlačíková Jabloňová ulice na podzim rozkvetla Již od března 2005 hájí v zastupitelstvu města zájmy ODS a od září téhož roku je členkou rady města. Je absolventkou Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. S manželem Josefem má tři děti. Pracuje jako lékárník v lékárně Uh. Brod Sídliště. Kdy a proč jste se rozhodla věnovat komunální politice? Práci v komunální politice jsem nikdy dopředu neplánovala. Jelikož jsem sympatizovala s ODS, oslovil mě před volbami v roce 2002 Ing. Josefík, zda-li bych za ně kandidovala. V zastupitelstvu jsem začala pracovat až v březnu 2005, kdy jeden ze zastupitelů tuto funkci opustil z důvodu přijetí zákona o střetu zájmů. V září téhož roku jsem se stala členkou rady města místo MUDr. Karáska, který odešel kvůli své pracovní zaneprázdněnosti. Po volbách v roce 2006 pracuji v zastupitelstvu i radě města již od začátku. Na kterou oblast se při své práci v ZM a RM především zaměřujete? Máte dostatek prostoru k naplnění těchto svých cílů? Nemám vyhraněnou oblast, které bych se chtěla speciálně věnovat. Voliči, kteří mi při volbách dali svůj hlas, mi dali možnost podílet se na rozvoji celého města. Bydlím v jižní části města, která byla donedávna hodně opomíjena, proto se snažím, aby tato část byla co nejpříjemnější na bydlení, ale i co nejdostupnější. Prioritou je v této chvíli vybudování přechodové lávky přes nádraží, která umožní snazší propojení s centrem města. Máte na práci zastupitelstva popř. rady města jako žena jiný pohled než mužská většina? V politice je účast žen svým způsobem nutná. Pohled na určité věci, jejich vnímání a cítění je jiné než u mužů. Proto i při řešení určitých problémů je důležitý názor jak mužů, tak i žen. S jakými problémy se na Vás jako zastupitelku nejvíce obracejí lidé a jaké problémy ve městě trápí Vás osobně? Lidé se obracejí s různými problémy, ať už je to parkování, případně údržba města. Nejčastěji je to ale otázka bydlení a sociální politika. Máte náročné zaměstnání, veřejné funkce a velkou rodinu. Máte vůbec volný čas a jak relaxujete? Mám už dospělé děti, které studují a jsou svým způsobem soběstačné. S domácností mi hodně pomáhá manžel. Často jezdíme přes víkendy na poznávací výlety do blízkého i vzdáleného okolí. Připravila Elen Sladká Přestože už je chladný říjen, havřická Jabloňová ulice rozkvetla. Do krásy. V těchto dnech totiž probíhá dokončení první etapy investiční akce Města Uherský Brod a obyvatelé poloviny ulice, která tvoří zároveň katastrální hranici mezi Uherským Brodem a Havřicemi se tak po mnoha letech konečně dočkali důstojné přístupové cesty do svých domovů. (První domy zde vyrostly před více než 30 lety!) Tato investiční akce se připravovala již několik let, ale kvůli nedořešenému majetkoprávnímu vypořádání se její zahájení stále odkládalo. Protože v první polovině této ulice, která byla zároveň v nejhorším stavu, se podařilo vykoupit pozemky dřív, Osadní výbor hned na svém prvním zasedání 17. ledna 2007 podpořil svým usnesením jako prioritu pro tento rok realizaci alespoň I. etapy. Jsem moc rád, že díky pochopení představitelů města se na poslední chvíli podařilo zařadit tento záměr do rozpočtu na rok 2007 a následně také úspěšně zrealizovat. Tento rok pokročila jednání s majiteli zbývajících pozemků a je předpoklad, že během roku 2008 bude rekonstrukce této ulice kompletně dokončena. V měsíci září byla také dokončena oprava přístupové cesty ke kapličce Sv. Fabiána a Šebestiána v Havřicích. Na tuto opravu se mimo jiné použily betonové panely, které zbyly po opravě ul. Jabloňová, byl upraven okolní terén a u kaple jsou osazeny lavičky. Připravuje se také instalace lamp veřejného osvětlení a výhledově prodloužení chodníku od kaple do ulice V Kútě. Patrik Kunčar, Osadní výbor pro místní část Havřice v

3 Cenu města obdržel Milan Šlahůnek Devátým nositelem Ceny města Uherského Brodu se stal vedoucí turistického oddílu TJ Sokol Milan Šlahůnek. Převzal ji z rukou starosty města Ladislava Kryštofa 29. října v obřadní místnosti Panského domu. Milan Šlahůnek byl navržen na udělení Ceny města 2007 kolektivem turistů z Uherského Brodu, Těšova, Újezdce a Havřic, s podpisem 62 jeho členů. Řada z nich ho také přišla na předávání ceny podpořit, stejně jako členové jeho rodiny, zastupitelé města, zástupci TJ Sokol a kolegové. Okružní křižovatky už máme ve městě dvě Několik desítek minut čekání na odbočení a spousta kolizních dopravních situací na obávané křižovatce vedle restaurace U Kollera je již minulostí. K dalšímu zlepšení dopravy v našem městě došlo díky otevření již druhé okružní křižovatky. Slavnostního otevření dokončené stavby se zúčastnili zástupci našeho města, dodavatele stavby a člen Rady Zlínského kraje zodpovědný za dopravu Ing. Petr Hradecký. Místostarosta Pavel Josefík při této příležitosti uvedl, že se zde setkaly zájmy dvou veřejných korporací, a to Zlínského kraje, který je vlastníkem komunikace, a města, kterému patří ostatní objekty. Dnes se tato část města, kde dříve stávaly spíš jen původní zemědělské stavby, stává ukázkou řešení, jak skloubit požadavky na bydlení, služby, parkování a dopravu. Navíc stavba zlepší nejen plynulost dopravy, ale přispěje i ke zvýšení bezpečnosti řidičů a chodců, řekl Pavel Josefík. O zodpovědném a pečlivém přístupu k celé stavbě svědčí i to, že se v rámci této akce podaří zrealizovat ještě kryté autobusové zastávky, o které občané již delší dobu žádali a se kterými se v původní projektové dokumentaci nepočítalo. Ve větším rozsahu proběhne také oprava přilehlých chodníků. Práce na rekonstrukci křižovatky na kruhový objezd trvaly dva měsíce, přičemž k celkové uzavírce došlo asi na tři týdny při pokládání konečného povrchu. V rámci prací se musela realizovat ještě celá řada dalších úprav. Třípaprsková křižovatka hlavní silnice Neradice a Dolní Valy a vedlejší silnice Horní Valy získala podobu malé okružní křižovatky o průměru 32 metrů. Součástí stavby byla také úprava zastávkových pruhů linkových autobusů na Neradicích, výstavba nových okolních chodníků, úprava parkoviště pod bytovými domy, přeložky vodovodů, rekonstrukce kabelových a slaboproudých rozvodů, přeložka signálního zařízení hasičského sboru, úpravu veřejného osvětlení včetně nového osvětlení přechodu pro chodce a sadové terénní úpravy. Obyvatelé domů, které stojí v těsném sousedství hlavní komunikace ve směru od nově zrekonstruované křižovatky k obchodnímu domu Kvanto, navíc měli možnost napojit své domy na plynofikaci. Dříve zde bylo asanační pásmo, a proto se se zavedením plynu v těchto místech v minulosti nepočítalo. Městská policie po určité době vyhodnocování správného provozu na této křižovatce přistoupí k důkladnější kontrole dodržování pravidel silničního provozu. Bylo by proto dobré, kdyby řidiči věnovali čas důkladnému seznámení se s pravidly průjezdu okružní křižovatkou a předešli tak zbytečnému vystavování se riziku udělení pokuty. Elen Sladká S podrobným životopisem pana Šlahůnka seznámil přítomné místostarosta Antonín Juriga. Jeho velkou láskou byla vždy rodina a turistika. Téměř všechen svůj volný čas věnoval rodině, toulkám přírodou, poznávání jejích krás a fotografování. Postupem času do zájmové činnosti turistických poznání zapojil další příbuzné a kamarády, zapojil se do aktivní činnosti v oddílu, postupně předával a koordinoval akce s přáteli a členy oddílu, vypomáhal starším. Pod jeho vedením navázal turistický oddíl na průkopníky turistiky na Slovácku a zakladatele odbočky Turistické jednoty klubu českých turistů v Uherském Brodě. Jeho turistické vycházky, ať už v místě nebo při turistických poznávacích zájezdech, byly vždy profesionálně připravené, s patřičným mapovým podkladem, profilem trasy i časovým harmonogramem. S organizovanou, početnou skupinou turistů z Uherského Brodu je jeho zásluhou počítáno na všech významných setkáních pořádaných Klubem českých turistů po celé Moravě a Slezsku, ale i na Slovensku a v Rakousku, řekl mimo jiné místostarosta Juriga. Finanční odměnu, která je také součástí Ceny města, se rozhodl Milan Šlahůnek použít na další rozvoj turistiky v našem městě. Této ceny si nesmírně vážím, považuji ji za vyzdvižení významu turistiky jako významné sportovní aktivity, která přispívá ke zdraví. Vždyť se nadarmo neříká, že o den strávený v přírodě jsme nezestárli. Turistické vycházky přispívají také k poznávání krás přírody ve všech ročních obdobích, řekl dojatý Milan Šlahůnek, který svou řeč uzavřel poděkováním všem, kteří ho na udělení ceny navrhli, odhlasovali její udělení a také všem, kteří ho vždy všestranně podporovali a pomáhali mu. Elen Sladká Jak jezdit po kruhovém objezdu Provoz na křižovatkách lze řídit mnoha způsoby. Jednou z možností je také formou kruhového objezdu. Tento způsob řízení křižovatky přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a také jednoduchému a plynulému průjezdu křižovatkou. Ale jak se vlastně takovou křižovatkou projíždí? Je vhodné si připomenout určité povinnosti a zásady a předejít tak kolizním situacím anebo přímo dopravním nehodám. Někteří řidiči motorových vozidel ještě nemají dostatek zkušeností s průjezdem kruhových křižovatek, popř. je neprojíždí příliš často, a proto někdy dochází k rozpakům a pocitům nejistoty při vjíždění do takové křižovatky. Jak projet křižovatkou tohoto typu stanoví zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., který řidiči vjíždějícímu na kruhový objezd ukládá povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu. Směr jízdy mu ukazuje příslušná dopravní značka ( 22, odst.5). Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu řidič nedává znamení o změně směru jízdy. Naopak při vyjíždění z kruhového objezdu je řidič povinen dát znamení o změně směru jízdy ( 30, odst.5). Z uvedeného je zřejmé, že řidiči se nemusí těchto křižovatek obávat a že právě křižovatky tohoto typu přispívají k bezpečné a plynulé jízdě. Zpracoval Ing. Jaroslav Prchlík w

4 Slavnostní ocenění firem, podnikatelů, zaměstnavatelů i staveb V letošním roce byli poprvé oceněni představitelé podnikatelské sféry. Jsme si vědomi, že je třeba ve městě prezentovat kvalitní firmy a podnikatele. Chtěli bychom také více propojit samosprávu s privátním sektorem, aby jejich spolupráce a vazby byly užší, řekl starosta Kryštof. Oceněné stavby představil místostarosta Pavel Josefík. ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2006 PRIMA Bilavčík, s.r.o. Společnost PRIMA Bilavčík na českém a slovenském trhu působí od r a zabývá se dodávkami, servisem a kalibrací měřících přístrojů. Firma je členem Kalibračního sdružení ČR a SR, má otevřeny pobočky na Slovensku a v Polsku. Je jednou z mála akreditovaných STAVBA ROKU 2006 Provozní budova firmy Hydroma spol. s r. o. Administrativní a sociálně provozní budova firmy je obdélníkového půdorysu s pultovou střechou. Poměrně protáhlý a relativně úzký objekt o třech podlažích je oživen proskleným nárožím dvoupodlažní kalibračních laboratoří v kraji a vlastní také pojízdnou kalibrační laboratoř. Mezi její zákazníky patří většina průmyslových firem v tomto regionu. Každoroční účast na veletrzích přináší firmě také pravidelně ocenění její práce a kvality jmenujme pro ilustraci např. zlatou medaili veletrhu MSV 2006 za vystavovaný exponát WERTH TOMOS- COPE. Za firmu převzal ocenění její majitel Petr Bilavčík. vstupní haly v pohledově nejexponovanějším místě při vjezdu do nádvoří, kde je i parkoviště. Architektonické řešení vychází z faktu, že objekt je umístěn v prostoru smíšené, převážně však průmyslové zóny. Investorem stavby byla firma Hydroma, s.r.o., dodavatelem firma 3V+H, s.r.o., zpracovatelem projektové dokumentace projekční a inženýrská kancelář ing. Sekaniny. DŮM ROKU 2006 Krajské centrum dalšího vzdělávání J. A. Komenského Krajské centrum dalšího vzdělávání J. A. Komenského vzniklo přestavbou a nadstavbou objektu bývalé vrátnice pro využití Střední FIRMA ROKU 2006 VOMA, s.r.o. Společnost VOMA byla jako rodinný podnik založena v r a v širokém povědomí zákazníků je synonymem pro vynikající masné a uzenářské produkty vlastní výroby. Firma vlastní v Uh. Brodě dva výrobní závody vybavené nejmodernější technologií ve svém oboru a dvě prodejny. Jejich výrobky nalezneme nejen ve vlastních prodejnách, ale také u několika desítek jiných odběratelů. Firma se již několik let úspěšně prezentuje na potravinářských a zemědělských výstavách a veletrzích, odkud si pravidelně odváží různá ocenění, např. Klasa, Perla Zlínského kraje v r aj. Za společnost Voma ocenění převzal Miroslav Mahdalík, jednatel a společník firmy. PODNIKATEL ROKU 2006 Milan Velecký starší Pan Milan Velecký se narodil v r Po studiích pracoval jako mistr a posléze stavbyvedoucí. V roce 1992 vplul do tehdy rodícího se podnikatelského prostředí a založil spolu se svými dětmi rodinnou firmu s názvem 3V&H. V jejím čele stál až do roku Tato stavební firma si díky vybudovanému dobrému technickému a pracovnímu potenciálu, kvalitě prací i časovým lhůtám vytvořila postupně pověst spolehlivého partnera na trhu stavebních prací a dodávek materiálů. Její pracovní aktivity se zaměřují především na působení na Moravě v Uherském Brodě, Otrokovicích, Zlíně, Luhačovicích a Brně, kde jsou další kanceláře firmy. V Uherském Brodě přesídlila společnost do nových, moderních prostor na Horním Dvoře, které dělají reklamu jejímu umu a poskytují zázemí vedení firmy, zaměstnancům a také rozsáhlému strojnímu parku. Počet zaměstnanců jen z brodského regionu přesáhl stovku. Velkou pozornost věnuje firma také získávání certifikátů jakosti nejnověji v r x průmyslovou školou Nivnická. Po úpravách zde vznikly specializované učebny s kompletním příslušenstvím. Investorem stavby byly Slovácké strojírny, a.s., dodavatelem firma 3V+H, s.r.o., zpracovatelem projektové dokumentace a interiéru architektonická a projektová kancelář ing. arch. Koudelky. Autorem loga pro oceněné je Martin Bábíček

5 Poslanec Plachý otevřel v Brodě kancelář Den GIS Celosvětový den GIS na uherskobrodské radnici Nová poslanecká kancelář poslance ODS Jaroslava Plachého byla slavnostně otevřena ve třetím patře polyfunkčního domu na ulici Přemysla Otakara II. Pozvání na slavnostní přestřižení pásky přijal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, místostarosta Uherského Brodu Pavel Josefík, generální ředitel Slováckých strojíren Jiří Rosenfeld, řada starostů z regionu a další hosté. Věřím, že otevření nové poslanecké kanceláře zde v Uherském Brodě pomůže rozvoji celého regionu. Poslanecké kanceláře mají sloužit hlavně k tomu, abychom získávali zpětnou vazbu od občanů, například abychom zjistili, nakolik jim třeba schválený zákon vyhovuje nebo co by se v něm mělo změnit, řekl poslanec Jaroslav Plachý, který v Poslanecké sněmovně působí od roku Občané se na něj mohou osobně obrátit každé pondělí od 13 do 15 hodin. K dispozici jim bude také asistent pro tuto kancelář starosta Slavkova Petr Vladovič (tel ), přes kterého si mohou předem sjednat schůzku. Místostarosta Pavel Josefík připomněl při této příležitosti, že místní organizace ODS již dávno usilovala o zřízení poslanecké kanceláře ODS v našem městě. Jsme velice rádi, že se to zdařilo, protože její absenci zde jsme cítili oproti jiným stranám jako handicap. S radostí přijal novou poslaneckou kancelář také hejtman Libor Lukáš, který ji chce příležitostně využívat ke svému kontaktu s občany. Již dříve otevřeli svou kancelář v Uherském Brodě také poslanci Ludvík Hovorka (Bří Lužů) a Antonín Seďa (Neradice). -es- Novinky v Městském informačním centru Den geografických informačních systémů je součástí týdne geografického uvědomění Geography Awareness Week, jedné z iniciativ společnosti National Geographic Society. S rozvojem internetových služeb narůstá počet GIS aplikací, jež jsou dostupné na internetu a umožňují přístup ke geografickým informacím i laikovi. Jednu z těchto aplikací vlastní také Město Uherský Brod. Jedná se o mapový projekt pro veřejnost jehož prezentace proběhne od 16 hodin. Mimo jiné se dozvíte o nově zpřístupněných vrstvách (Přesné názvy ulic v Uherském Brodě, územní obvody stavebního úřadu UB, působnost stavebních úřadů, farnosti děkanátu Uherský Brod, katastrální mapa z 19. století zobrazující historické centrum Uherského Brodu, stavební stav Uherského Brodu v roce 1950, ochranná pásma památkové zóny, informace pro turisty). Také budete seznámeni s novinkami, např. zveřejnění katastrální mapy s parcelními čísly, na základě níž si každý občan může najít vlastníka parcely. Specialisté na geografické informační systémy informují laickou veřejnost o tom, co je GIS a jak tato důležitá technologie ovlivňuje náš každodenní život. Cílem Dne GIS je především celosvětově popularizovat technologii GIS, která umožňuje integrovat data z různých zdrojů, vizualizovat je, analyzovat, čímž přispívá k lepšímu poznání podmínek a souvislostí mezi jevy v území. Program dne GIS středa 14. listopadu 2007 Od 8 hod. budou ve foyer před zasedací místností rady města vystaveny velkoformátové mapy. Mezi jinými uvidíte např. cyklostezky a cyklotrasy na území ORP Uherský Brod, analýzu dětských hřišť v Uherském Brodě aj. Od hod. v zasedací místnosti RM v 1. patře radnice dv. č. 8 bude pro veřejnost připravena prezentace, diskuse i soutěž o ceny. Přijďte se podívat na výstavu a vyslechnout zajímavé informace o GIS a Uherském Brodě. Mgr. Martin Hudec informatik, specialista GIS Město Uherský Brod, oddělení informatiky Městské informační centrum, které bylo otevřeno na konci června letošního roku, poskytuje služby turistům a občanům města. Navštívilo ho již více než tisíc osob. Kromě turistické informační činnosti a propagace našeho města v České republice i v zahraničí poskytuje všeobecné informace o městě a jeho okolí, informace o sportovních a kulturních akcích, vlakových a autobusových spojích, nabízí databázi firem a podniků. Pomáhá návštěvníkům našeho města se zajišťováním potřebných služeb spojených s turistickým servisem (nabídka ubytování, stravování apod.) a brzy jej čeká prezentace nejen města, ale i celého regionu na veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí. Návštěvníci mají v MIC situovaném v Domě kultury k dispozici předměty a suvenýry vztahující se k městu, turistické známky, knihy o historii i současnosti města, mapy města a okolí, pohlednice, DVD o městě atd. Zakoupit si mohou také panenky v lidových krojích, umělecké sklo či textilní výrobky. Nově nabízí MIC mezinárodní autobusové jízdenky Student Agency s možnosti výběru místa v autobuse, slevové karty ISIC/ITIC. Vybrané pohlednice si mohou zájemci orazit krásným pamětním razítkem a navíc nabízí MIC možnost si přímo na místě zakoupit poštovní známky, vypočítává nové služby MIC místostarosta Antonín Juriga, zodpovědný za oblast cestovního ruchu. Zdarma poskytuje MIC informační a propagační materiály, Brodský zpravodaj, zpravodaj Domu kultury a kina Máj s programem, brožurky a letáky o Uherském Brodě v němčině a angličtině. Stále více se objevují prosby o propagaci okolních obcí i ubytovacích zařízení. Takže zde najdete i mapu Baťova kanálu, letáky různých naučných stezek Bílých Karpat, časopisy věnované tématice cestování a volného času a programy kulturních akcí konaných v širokém okolí. Velmi využívány jsou počítače vybudované v rámci projektu Metropolitní komunikační sítě Uherský Brod (MAN-UB), které jsou napojené na veřejně přístupný internet. V současné době dokončujeme přípravu informačního letáku o možnostech ubytování v městě Uherský Brod a v mikroregionu Východní Slovácko, o který je mezi návštěvníky města velký zájem, doplnil vedoucí MIC Pavel Holeš. Městské informační centrum je otevřeno každý všední den od 9 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 9 do 13 hodin. -es- Městská knihovna pořádá Židovna v diapozitivech přednáší ing. Jaroslav Marek Beseda se koná v Městské knihovně Panský dům úterý v 18 hodin Těšíme se na vaši účast y

6 Vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže Foťte naše město Věcné ceny do soutěže věnovali: Asseco Czech Republic a.s., GTS NOVERA a.s., AWM s.r.o., ABEL-Computer s.r.o., Extra NET s.r.o., SETIA s.r.o., BusinessCom a.s. Partnerům a sponzorům soutěže děkujeme za poskytnuté ceny. -kv- Starosta města předává hlavní cenu vítězi soutěže Tomáši Králíkovi Ve čtvrtek proběhlo v zasedací místnosti Rady města slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku fotografické soutěže Foťte naše město, která se konala pod záštitou starosty města Ing. Ladislava Kryštofa. Soutěž organizačně a technicky zajišťovalo oddělení informatiky. Zaslané soutěžní fotografie musely zobrazovat libovolnou část města Uherský Brod. Všechny fotografie zaslané do soutěže budou publikovány na www stránkách města. Nejlepších cca 20 fotografií bude vystaveno ve foyer Domu kultury. Přesný termín zahájení výstavy bude ještě upřesněn. Ze zaslaných fotografií bude sestavený stolní kalendář na rok Soutěž probíhala v době letních prázdnin. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 53 fotografů, kteří zaslali celkem 308 soutěžních fotografií. Hodnotící komise pracovala ve složení Ing. Ladislav Kryštof, starosta města, Ing. Kamil Válek, vedoucí oddělení informatiky, Elen Fremlová, odbor školství a kultury, PhDr. Jaroslav Mikulík, ředitel Domu kultury a Miroslava Šmalcová, marketingová ředitelka ABEL- -Computer s.r.o. (zástupce sponzora). Všem výhercům blahopřejeme. Konečné pořadí soutěže (pořadí / jméno / cena): 1. Tomáš Králík PDA HP ipaq hw6910 (Asseco Czech Republic a.s.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok 2. Petr Matyáš digitální fotoaparát Olympus FE-190 (GTS NO- VERA a.s.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok 3. Tomáš Repka digitální fotoaparát Canon PowerShot A460 (AWM s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok 4. Josef Kaňa sada značkového vína Carmen / Spier (SETIA s.r.o.), počítačová hra NHL (SETIA s.r.o.), sportovní taška, 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok (ABEL-Computer s.r.o.) 5. Kateřina Řiháková barevná tiskárna CANON Pixma MP180 (Extra NET s.r.o.), sportovní taška, 10x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok (ABEL-Computer s.r.o.) 6. Barbora Valečková bezdrátový telefon Philips CD 140 Duo (BusinessCom a.s.), sportovní taška, 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok (ABEL-Computer s.r.o.) 7. Vlastimil Jabůrek velká sada DVD nosičů (Extra NET s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok, ručník 8. Michal Kadlčík malá sada DVD nosičů (Extra NET s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok, ručník 9. Martin Prajza velká sada CD nosičů (SETIA s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok, ručník 10. Martin Borýsek malá sada CD nosičů (SETIA s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok (ABEL-Computer s.r.o.) Pro nově otvíranou vinotéku v Uherském Brodě přijmeme pracovníka pro prodej vína Požadujeme: aktivní přístup k práci, komunikativnost, časovou flexibilitu, znalost a zkušenosti z oboru vinařství, loajálnost Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, odpovídající mzdové podmínky Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete prosím vás strukturovaný životopis em nebo poštou na uvedenou adresu nebo nás kontaktujte na následujících telefonních číslech: Tel.: (+420) , (+420) , fax : (+420) z CENTRUM SENIORŮ čtvrtek Paličkování p. Doláková. Začátek v 9.30 hod. v budově Charity úterý Astronomie přednáška Ing. Jiřího Veselého. Začátek v 9.30 hod. v budově Charity čtvrtek Vzdělávání v katechismu s otcem Bohumilem. Začátek v 8.30 hod. v budově Charity neděle Koncert dechových nástrojů, Městs. divadlo Zlín. Cena 80 Kč. Odjezd v 16 hod. z Mariánského nám. Z autobusové zastávky. Zápis v Glorii úterý Biblická hodina s otcem Sáviem. Začátek v 8.30 hod. v budově Charity středa Zábavné odpoledne pro seniory, pořádné Sociálními službami Uh. Brod. Začátek v v KD. Vstupné 30 Kč čtvrtek Kavárnička výroba adventních věnců. Začátek v 9.30 hod. v denním stacionáři Slunečnice.

7 Jak se chovat v kontaktu s nevidomým Stále častěji se na ulicích Uherského Brodu setkáváme s nevidomými doprovázenými vodicím psem. Jedním z nich je Václav Červenka, který se po mnoha letech vrátil do Uherského Brodu. Byl jsem velmi mile překvapen, jak se za ta léta město změnilo. Funguje zde velmi dobře široké spektrum sociálních služeb. Mne jako nevidomého však nejvíce potěšilo, že se město stará o své postižené obyvatele a pracuje na odstraňování architektonických bariér. Provádějí se opravy chodníků, kde jsou již vytvořeny nájezdové plošiny pro vozíčkáře, ocenil Václav Červenka. Podle jeho názoru by však kvůli větší bezpečnosti měly být velké křižovatky zabezpečeny zvukovou signalizací pro nevidomé. Rovněž navrhuje, aby se časem tato zvuková signalizace objevila i nad vchody důležitých úřadů ve městě. Jako nevidomý byl také ocenil, kdyby ve městě zřízen alespoň jeden ozvučený bankomat, řekl Václav Červenka, který si zároveň postěžoval, že většina lidí, se kterými se potkává na ulici nevědí, jak se k postiženým lidem chovat a s chování k vodicímu psovi si nevědí rady už vůbec. Často se setkávám s tím, že mého psa Grega chtějí pohladit, dám mu nějaký pamlsek nebo na něj pokřikují. Nedělají to jistě ve zlém, ale moc ho tím ruší a rozptylují. Velký problém bývá také při setkání s jiným psem. Pak se může sice výjimečně, ale přece jen stát, že mi pes uteče a já musím čekat, jestli se vrátí sám nebo mi ho někdo chytí, svěřuje se s problémy nevidomých pan Václav a připomíná i fakt, že nevidomí s vodícím psem má přístup do obchodů, restaurací, všech tipů škol, školských a zdravotních zařízení, úřadů a všech kulturních a sportovních zařízení. Abychom nevidomým ulehčili jejich život, připravila Sjednocená organizace nevidomým a slabozrakých ČR několik pravidel pro kontakt s nevidomým, kterého vodí pes: 1. Nikdy vodícího psa nevyrušujeme v jeho práci. Nikdy na psa nemlaskáme, nehvízdáme na něj ani na sebe jiným způsobem neupozorňujeme. 2. Nikdy na vodícího psa nesaháme, nehladíme jej a nemluvíme na něj bez vědomí majitele. Už je po výstavě V neděli 14. října skončila v Galerii Panský dům tradiční výstava Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, které má sídlo v Uherském Brodě a sdružuje výtvarníky uherskobrodského regionu. Představeny byly práce většinou za období dvou let. Poslední kolektivní výstava v Uherském Brodě se totiž konala v roce 2005 v rámci 15. výročí trvání tohoto uměleckého sdružení. Jako nový člen sdružení se na výstavě představil vynikající umělec arménského původu Ašot Arakeljan. Svými překrásnými a nepřekonatelnými kyticemi, jak technikou tvorby, tak barevností, potěšil oko nejednoho návštěvníka výstavy. Milan Bouda vystavil po delší době linoryty s náměty Uherského Brodu a variace na přípitek. Antonín Hájek kromě perfektních dřevěných vajec vystavil stylizované kohouty. Eva Jandásková vystavila své 3. Nikdy k sobě vodícího psa nevoláme. 4. Nikdy psa nekrmíme bez vědomí majitele. 5. Chceme-li pomoci člověku s vodícím psem, vždy oslovíme nejprve člověka. 6. Pomáháme-li člověku s vodícím psem, nikdy nemanipulujeme se psem. 7. Jdeme-li po ulici se svým vlastním psem, nikdy mu nedovolíme vodícího psa obtěžovat, očichávat ho či jinak vyrušovat v práci. 8. Míjíme-li vodícího psa se svým psem, máme svého psa vždy na vodítku. 9. Nastupujeme-li se svým psem do dopravního prostředku, vždy dáme přednost člověku s vodícím psem. 10. V dopravním prostředku umožníme umístění vodícího psa uvolníme místo. Elen Sladká Vodicí pes Grego, který Václavu Červenkovi nahrazuje oči, je držitelem řady ocenění. mystické obrazy provedené kombinovanou technikou. Jindřich Karský opět překvapil svými pískovcovými plastikami a perfektním výtvarným projevem. Stanislav Knotek tentokrát vystavil pouze jednu grafiku, ale zato několik skvělých pastelů. Marie Křapová se prezentovala žánrovými fotografiemi okolí Vlčnova. Miroslav Kubiš se tentokrát zaměřil na vodní hladinu, kterou mistrně tlumočil oku diváka. Vlastimil Mahdal je na svých obrazech precizní v detailu, poctivý v ploše. Oldřich Páleníček je charakteristický svým projevem, čistotou v lince, ať se jedná o volnou tvorbu linoryty nebo exlibris a ilustrace. František Slovák vystavuje fujary v kompozicích připomínající les a svou barevnou harmonií probouzí melodické tóny. Jaroslav Surý kromě olejů ve dvou námětových rovinách vystavoval krásné skleněné mísy. Libor Velan vedle pastelů krajin stylizovaných jeho pohledem představil fotografie Bílých Karpat v zimní náladě. Zdeňku Zábranskému učarovalo okolí Uherského Brodu a les, který představil na černobílých fotografiích. Jako host tentokrát vystavoval uherskobrodský malíř, grafik a sochař Jaroslav Bureš své dřevěné plastiky. Od jeho rostlinných motivů vyrůstajících do ladných a bizarních tvarů, svou barevností navozující klid, přechází ve svých dílech ke křivkám realističtějším, k tvarům ženského těla. Barevným cizelováním dosahuje výraznější plastičnosti díla a podtrhnutí detailu. Od jeho poslední kolektivní výstavy v Galerii Panský dům uběhlo již 8 let. Mgr. Jaroslav Bureš se narodil ve Stražisku u Prostějova. V letech studoval SUPŠ v Brně, v Brně také absolvoval Pedagogickou fakultu UJEP u prof. Drápala, Zhoře a Hanzla. Svá studia zakončil absolvováním Filozofické fakulty UP v Olomouci. Od roku 1968 žije a tvoří v Uherském Brodě a pracuje jako odborný učitel oborů uměleckých řemesel na SOŠ v Luhačovicích. -mb- {

8 Na Odbor dopravy bez čekání ve frontě V červnu minulého roku Oddělení informatiky ve spolupráci s Odborem dopravy spustilo do ostrého provozu vyvolávací systém pro rychlejší, pohodlnější a přehlednější odbavování občanů (informovali jsme v BZ 10/2006). Již v té době bylo připraveno rozšíření vyvolávacího systému o možnost registrace na odbor dopravy prostřednictvím webové aplikace Registrace.UB. Webová aplikace Registrace.UB byla k 7. listopadu spuštěna do reálného provozu. Občan, který se objedná prostřednictvím tohoto systému k jedné ze dvou stávajících přepážek na Odboru dopravy k vyřízení úředních záležitostí, vloží do výdejního automatu přidělený PIN a bude mu přednostně vydán z výdejny lístků pořadový lístek tak, aby mohl být odbaven v řádně objednaném termínu. Webová aplikace je velmi jednoduchá, přesto uvádíme základní postup, jak s aplikací pracovat. Aplikace je dostupná na adrese Občan má k dispozici možnost on- -line registrace nebo náhled na stav služeb. Stav služeb zobrazuje aktuální vytížení otevřených přepážek, včetně přehledu o občanech stojících ve frontě a celkovém počtu odbavených občanů. Po volbě on-line registrace vybere aktuálně dostupnou agendu, kterou chce na Odboru dopravy vyřídit. Systém umožňuje objednání až na 3 měsíce dopředu s tím, že kdykoliv je možné tuto registraci zrušit výběrem volby: zrušit objednání. Po výběru požadovaného data jsou nabídnuty volné termíny pro objednání. V případě, že termín je již obsazen, je zvýrazněn červenou barvou s popisem Obsazeno. Do registračního formuláře se vyplní požadované údaje s tím, že vyplněním ové adresy dojde k zaslání potvrzení o úspěšné registraci včetně PINu na zadanou ovou adresu. Proto doporučujeme ovou adresu vyplňovat, i když se jedná o nepovinný údaj. Bez znalosti přiděleného PINu není totiž možné získat pořadové číslo z výdejního automatu pro vámi objednaný čas. Kompletní informace o provedení registrace je zobrazena na obrazovce a současně zaslána na uvedenou ovou adresu. Zájemci o rezervaci, kteří nemají přístup k internetu z domu nebo z práce, mohou rezervaci provést prostřednictvím veřejně přístupných míst k internetu, tzv. PIAPů, které byly vybudovány v rámci projektu Metropolitní komunikační síť (MAN-UB). Důležité upozornění: V případě, že zadáte PIN kód do výdejního automatu později než před termínem, pro který jste se zaregistrovali, bude PIN kód již neplatný a výdejní automat vám nevydá potřebný lístek s uvedením pořadového čísla klienta. Přijďte tedy včas. Detailní popis procesu registrace, popř. zrušení registrace, je k dispozici na Budeme velmi rádi, když nám vaše názory na toto rozšíření stávajícího vyvolávacího systému sdělíte. Takto budeme moct i na základě vašich podnětů systém neustále zdokonalovat.

9 Oldšava v roce 2007 aneb Oldšava v roce pátém Brodským příznivcům folkloru snad není nutno vysvětlovat nekonvenční název občanského sdružení Oldšava. Bývalí členové Olšavy spojeni svými kořeny se souborem, v němž prožili své mládí, se začali zprvu neformálně scházet a v listopadu 2002 se rozhodli jít vlastní cestou jako senioři, kteří aktivně udržují lidové tradice svého kraje. Tak vzniklo sdružení, které bylo pod změněným názvem zaregistrováno. Samozřejmě, že fyzické síly ve zralém věku ubývají, ale dlouhá léta tréninku, pevná přátelství a láska ke slováckým písničkám a tancům nedovolí Oldšavákům posedávat doma. Na to, že současní mladí Olšaváci oslovují své starší kolegy Oldi, jsou všichni senioři patřičně hrdí. Slovo old je tu prostě chápáno jako něco staré a dobré, léty prověřené. V současnosti čítá Oldšava 27 stálých a 6 čestných členů. Devět tanečních párů na vystoupeních doprovází cimbálové muziky Olšava nebo Korečnica a zpěvačky Marie Rosenfeldová, Blanka Beníčková a jako hosté zpívají Hynek Sušil, Lubomír Málek. Zpočátku si vystupující Oldšaváci kroje půjčovali, ale díky příspěvkům od města si každoročně pořizují novou krojovou výbavu. Soubor je častým účastníkem kulturních akcí v Brodě a účastní se řady folklorních přehlídek a festivalů. Posuďte sami: v letošním roce to byl v květnu folklorní festival Senioři 2007 v Petrově Plžích, v červnu Slovenský folklorní festival seniorů Krivosúd Bodovka, v červenci tradiční Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově a v září Valašské záření 2007 ve Vsetíně. Kromě toho Oldšaváci společně navštěvují i slavnosti ve Vlčnově, ve Strážnici apod. Protože ani to jim nestačí, vznikla tradice společně prožitých dovolených, letos to bylo v srpnu v Bulharsku. A co chystají Oldšaváci do konce roku? Pilně nacvičují na prosincový slovácký večer, který se bude konat na brodském Domě kultury u příležitosti pětiletého výročí činnosti. Jako hosté vystoupí, ale toto překvapení si nechám na příště. Jaromír Škrabal Výstava výtvarných prací žáků Základní školy praktické a Základní školy speciální v Uherském Brodě s názvem Jsem, jaký jsem se koná v Dětské galerii ZUŠ na Panském domě od 21. listopadu 2007 do 10. ledna 2008 První vysokoškolské promoce v Uherském Brodě Ve čtvrtek 18. října 2007 se uskutečnily historicky první promoce v Uherském Brodě, a to pod hlavičkou VŠB Technické univerzity pobočky Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod. Promoce a zároveň imatrikulace se konala ve spolupráci s Domem kultury, který připravil k tomuto slavnostnímu aktu velice pěkné a důstojné prostředí. Akce se uskutečnila za účasti vědecké rady VŠB Ostrava a pozvání přijali také hosté náměstek hejtmana Zlínského kraje Mgr. Josef Slovák, starosta Uherského Brodu Ing. Ladislav Kryštof, generální ředitel a.s. Česká zbrojovka Ing. Kovařík, personální ředitel a. s. Česká zbrojovka Ing. Koníček a vedení střední školy COPt Uh. Brod. Promoce se zúčastnilo 13 absolventů bakalářského studia VŠB Ostrava Technické univerzity, kteří převzali diplomy a pamětní medaile. Jako nejlepší absolvent byl vyhodnocen Marek Vlček. Dalšími absolventy se stali Jašek Juraj, Lečbych Karel, Leimer Jan, Lichý Alexandr, Londýn Vlastimil, Mahdalová Bohumila, Podzimek Adrian, Prajza Radomír, Sehnal Jiří, Straňáková Jana, Vránek Karel a Žáček David. Tento počet úspěšných absolventů se rekrutoval z 29 přijatých studentů, kteří se zúčastnili imatrikulace , tři z uvedeného počtu ještě studium dokončují v letošním akademickém roku, řekl Josef Borák z SŠ COPt. Druhou částí slavnostního aktu byla imatrikulace nových studentů prvního ročníku. Celkem bylo přijato a nastoupilo 46 studentů. Tento slavnostní akt potvrdil úspěch Střední školy-copt Uherský Brod v nastoleném trendu výuky svých žáků od učebního oboru, přes maturitní obory až po bakalářské studium. Od dalšího akademického roku se připravuje pokračování studia v magisterském studiu. -jb- Taneční orchestr Základní umělecké školy v Uherském Brodě s uměleckým vedoucím Stanislavem Sládkem zve na VII. Hudební podvečer Pondělí 26. listopadu od 18 hodin, velký sál Domu kultury S p o n z o r u j e T E M P E X U h e r s k ý B r o d. Český klub nedoslýchavých Help oznamuje všem členům a příznivcům, že tradiční tombola se koná 6. prosince ve 14 hodin v sále Domu dětí a mládeže. }

10 Z historie starosta budovatel Na počátku roku jsme v Historickém kalendáři BZ zmínili i osobnost druhého starosty Uh. Brodu v éře 1. republiky. Slíbili jsme, že k některým z osobností se budeme vracet podrobněji. To se také dle možností uskutečňuje. Životopisná fakta: JAROSLAV LUŽNÝ, narozen 17. dubna 1889 v Nových Dvorech, okr. Olomouc; rodiče František Lužný a Marie Lužná, rozená Poštůlková; ženatý, manželka Karla Lužná, rozená Dudková; zemřel 21. prosince 1952 v Uh. Brodě je tomu letos 55 let. Původním povoláním byl kamenosochař. Aktivně se projevoval v době popřevratové, po r Jeho snahy byly mnohostranné, mj. byl i jednatelem Hasičského sboru, což tenkrát znamenalo u široké veřejnosti hodně. Patřil také mezi první organizátory nově vzniklé Československé církve, kterou v Uh. Brodě vedl dosavadní katolický katecheta Oskar Malý ( 1948). V r J. Lužný vystoupil i s rodinou z katolické církve; manželka a děti se ale později do katolické církve vrátili. (Což byl opačný poměr, než v rodině jeho předchůdce starosty Dr. J. Rennera.) Lužný se politicky hlásil k Živnostenské straně, která ve městě postupně získávala úspěchy. On sám byl za politické živnostníky zvolen, nejdříve r členem obecního zastupitelstva. V dalších místních volbách r se prosadil ještě více, když byl hlasy devatenáctičlenné většiny zvolen druhým náměstkem starosty. Jako uznávaný vůdce své strany začal r vydávat měsíčník Naše Zájmy, ve kterém se zabýval živnostenskými náměty. Určeny byly stoupencům Pietní akty u památníku na náměstí Svobody Také obyvatelé Uherského Brodu si připomněli devětaosmdesáté výročí vzniku Československa. V pátečním podvečeru se sešli u památníku obětem první světové války na náměstí Svobody představitelé našeho města, Sokolové, Skauti a zástupci dalších organizací ve městě, aby zde společně položili věnce. V neděli ráno se na stejném místě uskutečnil podobný slavnostní akt. U památníku tradičně zahajoval pietní cestu po památnících T. G. Masaryka a M. R. Štefánika na české i slovenské straně organizační výbor Javořinských slavností. -es- ut nejen ve městě, ale i v okolí. Vrcholem jeho politického účinkování se staly obecní volby v březnu r Tyto přinesly následný výsledek: nejvíce získala Čsl. strana lidová 915 hlasů voličstva, Národně socialistická strana 813 hlasů, Živnostenská strana 347 hlasů, Národní demokracie (dosavadního starosty Dr. Rennera) 193, Republikánská strana (agrárníci) 187, Židovská hospodářská strana 166, Židovská národní strana 164, KSČ 100 hlasů, Sociální demokracie 73, stejně i Národní strana práce 73. Dle mandátů získali v 36 členném zastupitelstvu nejvíce lidovci 11 mandátů, před národnímu socialisty 10 mandátů a živnostníky 5 mandátů. Za samozřejmé podpory vlastní strany, ale i vítězných lidovců, též národních demokratů a agrárníků, byl Jaroslav Lužný zvolen starostou města Uh. Brodu. Tím došlo k překvapující porážce favorizovaného Bohuslava Luži, národněsocialistického předáka (následného starosty v l ). Při ustavujícím zasedání zastupitelstva města 19. dubna t.r. hlasovalo pro Lužného 21 zastupitelů. Tehdejší vžitá demokracie však respektovala právo rivalů, a proto Národně socialistická strana jako druhá, uplatnila právo na prvního náměstka a zvolen jím byl B. Luža; druhým náměstkem byl zvolen lidovec G. Medřitzský, hoteliér. Celkově, včetně hlavních funkcí, tedy bylo ve 12 členné radě města toto zastoupení: 4 lidovci, 3 národní socialisti, po jednom vždy - živnostníci (nový starosta), národní demokrati, obě židovské složky a republikáni (agrárníci). Svou agilnost projevil J. Lužný i ve vedoucí úloze řízení města. Kronikář vypočítává jeho budovatelské úsilí pro dobro Uh. Brodu: byly upraveny místní silnice, postaven památník padlých ve světové válce na náměstí Svobody, pokračovalo se v započatém regulování řeky Olšavy, v r byla opravena radnice, v r dokončena stavba Sokolovny a přilehlého Sokolského stadionu, r dokončena vodovodní síť pro město, atd. Avšak jako téměř každý veřejný pracovník, mohl starosta Lužný okusit úspěchy, leč někdy i hořkost tohoto údělu. Prokázal však potřebnou toleranci on, člověk od mládí pokrokové orientace, se uměl domluvit s děkanem Hlobilem, vůdcem katolíků. Jak zapsáno, např. v r proběhla v Uh. Brodě generální vizitace farnosti, kterou vykonal v zastoupení arcibiskupa Dr. L. Prečana světící biskup Msgre J. Stavěl. Na uvítání a na všem s tím spojeným se reprezentačně a plně podílel i starosta J. Lužný příslušník Čsl. církve! Problémy pro něj však nastaly po odprodeji majetku města do soukromých rukou, kde asi došlo k jeho chybnému rozhodnutí. To mu bohužel přineslo výtky i vznik opozice ve vlastní Živnostenské straně. Opozici vedl cukrářský mistr Jindřich Bradáč. V dalších obecních volbách r ještě J. Lužný své straně vypomohl, ale vedoucí roli po něm za politické živnostníky převzal právě J. Bradáč, který se poté stal druhým náměstkem starosty B. Luži. Veřejné účinkování podnikavého J. Lužného bylo na poli politického zájmu ukončeno. Dnešní pamětníci, tenkrát buď poměrně mladí, či ještě děti, jej už vzpomínají jen co majitele pohřebního ústavu. Jaroslav Lužný byl pohřben v Uherském Brodě. Jeho hrob nalezneme na starém hřbitově, když se dáme vlevo; je nedaleko od vchodu, nasměrován na město, které zvěčnělý kdysi řídil. Zpracoval St. Lukáš Ohlédnutí za 28. říjnem Pokud se člověk alespoň na chvíli zamyslí, musí žasnout nad významem tohoto dne. Svátek 28. října se v naší zemi vždycky slavil, protože vytvoření svobodného nezávislého samostatného státu s demokratickými principy mu dal do vínku náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Tento den vzpomínáme velkých obětí a usilovné práce, kterou vykonala trojice mužů: T. G. Masaryk, Dr. Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Vzpomínáme také na naše legionáře a příslušníky domácího odboje za Rakouska-Uherska, bez jejichž přičinění bychom neměli svůj stát. Před tisíci lety jsme byli samostatným státem, ale bitvou na Bílé hoře jsme se stali jen pouhou kolonií Habsburků se všemi důsledky, které to přineslo porobenému národu. Panství rakousko-uherské monarchie ignorovalo základní potřeby českého národa a Slovanstva vůbec. V roce 1914, když vypukla 1. světová válka, viděli T. G. Masaryk, Dr. E. Beneš a M. R. Štefánik potřebu boje za samostatnost našich zemí a přesvědčovali spojence o nutnosti uznání Čechů a Slováků jako samostatného státu. Po čtyřech letech diplomatické práce, za podpory odboje a čs. legií, uznali a potvrdili Spojenci zřízení Československa. Teď, když jsme opět svobodným státem Čechů a Moravanů, jsme rádi, že žijeme ve státě, který má pevné základy a ideály. Obnovení české státnosti navazuje na předešlé přetrhané kontakty. Spojujeme se s nimi a vytváříme stát s lidmi, kteří jsou si vědomi historické závažnosti tohoto činu. Buďme vděčni, že můžeme žít ve svobodě a nezapomínejme! Ivona Konečná

11 Návštěva zahraničních partnerů v rámci programu Comenius Základní škola Na Výsluní se již po několikáté zapojila do mezinárodního vzdělávacího programu Evropské unie SOCRATES. Zmíněný program je zaměřen na školní vzdělávání a zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. Tentokrát jsme získali od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy schválenu dotaci v rámci mezinárodního grantového projektu Comenius pod názvem Movement of people in Europe. Partneři pro náš projekt jsou školy ze zemí Německo a Skotsko, původně plánovaný čtvrtý partner Turecko neobhájil svůj program u národní agentury ve své zemi. Spolupracovat tedy budeme po dobu dvou let se dvěma evropskými školami. Je to Gymnasium I.E. Rhauderfehn ze stejnojmenného města ve SRN a střední škola Mearns Academy v Laurencekirku ze Skotska. Tento projekt připravovala už v minulém školním roce na přípravné schůzce v Německu Mgr. Marie Chmelinová (naše učitelka angličtiny) se Sabinou Hageneuer (učitelka angličtiny a francouzštiny) a Alison Evison (učitelka politických věd) a kromě těchto dvou vedoucích projektu na svých školách k nám přicestovali i dva muži, zástupce rektora Mearns Academy John Graham a Jens Middendorf (učitel němčiny a Tv) z německého gymnázia. Práce na samotném projektu se účastnily i obě další jazykářky na naší škole, Bc. Marcela Josefíková a Mgr. Gabriela Havránková. První setkání učitelů z partnerských škol se uskutečnilo od října právě v našem městě, během 3 denního pracovního programu se zahraniční kolegové seznámili s naší školou a systémem vzdělávání u nás, při krátkých návštěvách ve třídách pohovořili anglicky se žáky, našel se čas i na návštěvu Muzea J. A. Komenského nebo procházku lázeňským městem Luhačovice, největší část programu se však intenzivně pracovalo nad konkrétními úkoly, které budou žáci všech partnerských škol zpracovávat. Projekt je dvouletý a spočívá v tom, že dobrovolníci z jazykových tříd vytvářejí předem dohodnuté výrobky, na nichž se domluvili vedoucí projektu z každé školy. V prvním roce trvání mají za úkol vytvořit Cestovní album. Bude v knižní i elektronické podobě a bude obsahovat vyprávění žáků o jejich zkušenostech z cestování po Evropě. Školy si alba vymění a na jejich základě vytvoří mapu s označením míst, která všichni účastníci projektu navštívili. Dalším výrobkem je Guide book, průvodce po regionu, kde žáci žijí, a třetím produktem prvního roku budou pohlednice, které mohli napsat lidé v minulosti o kraji, který navštívili. Ve druhém roce žáci připraví video se scénkami z cestování a navzájem si popíší, jak se v jejich zemi slaví Vánoce. Ovšem nejpřitažlivější pro žáky je cestování do SRN a Skotska, ale to je jen pro ty nejvytrvalejší a nejpracovitější děti, popřípadě pro ty, kteří budou mít štěstí při losování o výjezd do zahraničí, jenž je grantem z Unie financován. V závěru krátké návštěvy jsme společně navštívili Muzeum J. A. Komenského, prohlédli si pamětihodnosti našeho města a byli jsme přijati starostou města Ing. Ladislavem Kryštofem. Ukázali jsme našim partnerům velmi oblíbené lázně Luhačovice, kde měli možnost si zakoupit suvenýry a ochutnat zdejší kyselky. Tento krátký pobyt našich zahraničních partnerů byl zakončen slavnostní večeří posvěcenou stvrzením přátelství mezi školami přípitkem ze speciální skotské číše přátelství. Mgr. M. Chmelinová, Dr. D. Bistrá FITCENTRUM POSILOVNA TJ Spartak Uherský Brod Srdečně zve všechny zájemce o zdravý životní styl a posilování. - kondiční, ale i závodní posilování stanovišť pro zpevnění svalstva - - aerobní stanoviště(crossy, spining, veslování) - - zdarma sestavení individuálního tréninkového plánu - - pro ženy cvičení power jógy - - skupinové slevy - Otevírací doba: po, st, pá: 9-21 hod; út, čt: hod; so hod; ne 9-19 hodin Sportovní hala TJ Spartak Uherský Brod (vchod od Araveru) U Stadionu 2295 Tel Ceník na: uu

12 Družstvo debrujárů z gymnázia na finále celostátní soutěže ŽIVLÍK 2007 v Litovli My jsme Cvoci z JAKUBA z Uherského Brodu, máme rádi pokusy a taky přírodu. My jsme z gymplu banda, s námi je vždy sranda! Tímhle pokřikem začal náš pobyt na ZŠ Vítězná v Litovli ve dnech 12. až na celorepublikovém finále soutěže ŽIV- LÍK. Už podle názvu je poznat, že tématem letošní celoroční soutěže byly živly - země, voda, vzduch a oheň a pokusy s nimi, které jsme dělali na schůzkách, výsledky zapisovali, kreslili a fotografovali a zasílali organizátorům do půlky června. Velkým úspěchem bylo už to, že jsme se do finále probojovali v naší kategorii mezi 13 vybraných družstev z celé republiky. V Litovli náš čtyřčlenný tým ve složení Michal Buráň, Martin Lečbych, Jan Sladký a Tereza Hovorková bojoval při prezentaci naší debrujárské laboratoře a našeho finálního pokusu magické fontánky. Soutěžil také při řešení hlavolamů, fyzikálních pokusů, otázek z historie města Litovle a starých řemesel, ale bojoval i v bazéně. V rámci doprovodného programu jsme se naučili vyrábět ozdobné svíčky a tančit country tance a navštívili jsme Mladečské jeskyně. Vítězem se stali všichni a nás těší hezké 5. místo. Michala potěšila i francouzská kniha, kterou mu předal přímý účastník finále ŽIVLÍKA Jean Claude Guiraudon, čestný prezident francouzských debrujárů a spoluzakladatel Mezinárodní federace malých debrujárů F.I.P.D, aby ho podpořil ve studiu francouzštiny. Skončila letošní soutěž a my už se těšíme na tu příští v roce B. Rytířová Ve středu se opět setkali na ZŠ Mariánské náměstí učitelé 1. stupně základních škol Zlínského regionu pod vedením zkušené lektorky Mgr. Zuzany Dienstpierové, aby se seznamovali prakticky s metodami činnostního učení. uv Zelená koruna královského města Výsledková listina fotosoutěže projektu Domu dětí a mládeže Uherský Brod za finanční podpory Zlínského kraje Kategorie do 15 let: Tvarová zvláštnost Kristýna DULÍNKOVÁ PODVEČERNÍ CHVILKA S HRUŠKOU Historická zajímavost Martin KADLEC ČEKÁM Kategorie let: Botanická výjimečnost Václav MAHDAL STARÁ OSKORUŠE Úctyhodnost stáří Václav MAHDAL STARÁ HRUŠEŇ Tvarová zvláštnost Václav MAHDAL ROZEKLANÁ JABLOŇ Kategorie nad 18 let: Botanická výjimečnost Jaromír SLAVÍČEK JEŘÁB BŘEK Valentin LABURDA BŘÍZKA ZE SAKUREJKY Úctyhodnost stáří Vlastimil JABŮREK MARŠOV Anna MORESOVÁ HRUŠEŇ Zdeněk DULÍNEK VELIKÁN Tvarová zvláštnost Pavel POPELKA STROM Vlastimil JABŮREK PRALES JAVOŘINA Zdeněk DULÍNEK SOUZNĚNÍ Historická zajímavost Valentin LABURDA STROM A SLOUP Všechny fotografie zaslané do této soutěže můžete vidět po celý měsíc listopad v minigalerii na DDM. Věřte, že je na co se dívat. Semináře činnostního učení matematiky budí stále zájem učitelů Tyto metody již mnoho let zavádí do praxe Tvořivá škola. Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola střediska činnostního učení. Hlavním účelem tohoto ryze českého projektu je šíření moderních činnostních postupů učení, které vedou k dobrému a trvalému pochopení učiva a motivují žáky pro celoživotní učení. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je zaměřený především na dobré zvládnutí učiva matematiky, fyziky, českého a anglického jazyka. Projekt Tvořivá škola staví na odkazu J. A. Komenského, české prvorepublikové reformní pedagogiky a zkušeností úspěšných českých učitelů. Nejedná se tedy o žádný nový experiment, ale o předávání prakticky ověřených metod a postupů učení. Při činnostním učení se žáci učí názorně, vlastní činností a prožíváním. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život. Činnostní učení dětem umožňuje dobré a trvalé pochopení učiva a přitom žáky baví. Je tomu tak proto, že se při něm nikdo nenudí a každý má možnost být úspěšný. Předností činnostního učení je také to, že není určeno pouze úzkému okruhu dětí díky aktivní práci všech žáků vede k přirozenému zapojení dětí jak nadaných, tak i dětí se speciálními potřebami učení. Více informací o projektu naleznete na Mgr. Jitka Hudečková, ZŘ

13 Listopad v Centru pro rodinu Pro rodiče s předškolními dětmi pořádáme zábavný kroužek Svatojánek náplní kroužku je příběh, povídání s dětmi, písničky, hry nebo drobné tvoření. Nebližší termín setkání je 20. listopadu od 16 hod. na faře v Uherském Brodě. Listopadové tvoření v Klubíčku proběhne mimořádně až 1. prosince, kdy si na faře vyrobíme adventní věnce. Čas bude upřesněn, podrobnosti sledujte na nástěnkách ve farním kostele a v prostorách farního úřadu. Ještě máme několik volných míst v kurzu angličtiny (nejen) pro maminky ve skupině mírně pokročilých (Headway Elementary lekce 5) a středně pokročilých (Headway Elementary lekce 10). Kurz probíhá jedenkrát týdně volným tempem, v přátelské a pohodové atmosféře. Pokud máte zájem, ozvěte se na Centrum pro rodinu. Masarykovo nám. 68, tel: nebo na V Městské galerii vystavuje Milan Bouda Koláže a nejrůznější hříčky jsou k vidění v Městské galerii v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou. Průřez svou porevoluční tvorbou zde představuje Milan Bouda z Uherského Brodu. Výstava se skládá ze čtyř bloků. Část patří práci s fotografiemi, další celek je věnován Paříži, třetí blok představuje klasické koláže a závěr ukazuje papírořezy a podobné výmluvné hříčky, které známe ve své hravé formě z japonského origami, řekl při vernisáži člen Sdružení výtvarných umělců Moravsko slovenského pomezí Oldřich Páleníček. Ke kolážím používám výstřižky z novin, fotky, plakáty, obaly od léků či různé bankovky. Věci, které mne nějak zaujmou prostě hodím do šuplíků. Pak se stává, že ho občas otevřu, přehrabu se v něm a najednou mi něco blikne a přijde nápad, nastínil jeden ze zdrojů inspirace třiašedesátiletý výtvarník. Výstavu je možné v Městské galerii v zámeckém parku navštívit až do 30. listopadu. Lenka Fojtíková Vinohradské dýňobraní Počasí nám první říjnový den připravilo plno sluníčka! A protože se příroda letos pěkně snažila, nebyl pro naše družinové děti žádný problém přinést dýně všech tvarů i barev. Čekal je II. ročník oblíbeného dýňobraní, kdy za pomoci svých vychovatelek vyráběly roztomilé strašáky, které si mnoho lidí spojuje s vyprávěním duchařských povídek či pořádáním strašidelných párty. Málokdo ale ví, že dýně je nezbytná ozdoba svátku Halloween, že se jedná o původně starý keltský zvyk, známý jako Samhain a znamená konec léta. Nevěříte? Přijďte se na tu zářivou nádheru, která je ozdobou i posledním pozdravem babího léta, podívat! vychovatelky ŠD při ZŠ Pod Vinohrady UB Podzimní vycházka V neděli 21. října uspořádal rodičovský klub erko, který působí při ZŠ Újezdec, vycházku pro děti i dospělé. Byla zaměřena nejen na poznávání okolí, ale i na sběr lesních plodů pro zimní krmení zvěře. Panovala dobrá nálada, batůžky se rychle plnily a děti ani nevnímaly nachozené kilometry. Jeden z posledních přívětivých dnů tak všichni využili nejen ke zlepšení fyzické kondice, ale i k přátelskému setkání rodin. -rk- uw

14 Vyhodnocení výtvarné soutěže Nebe plné draků Soutěž pořádala Městská knihovna. Tentokrát se sešlo 167 výtvarných prací. Porota ve složení: Saša Haluzová (Muzeum JAK), Elen Fremlová a Elen Sladká (MěÚ Uh. Brod), Hanka Běhalová (DDM) měla přetěžký úkol, ale nakonec vybrala tyto nejzdařilejší práce: Kategorie MŠ: 1. místo: Tereza Vlková, MŠ Prakšice 2. místo: Jakub Zemánek, MŠ Prakšice, František Omelka, MŠ Hradčovice, Radek Hlaváč, MŠ Hradčovice 3. místo: Matěj Hřib, MŠ Hradčovice Kategorie 1. tříd: 1. místo: Adéla Rubešová, ZŠ Prakšice 2. místo: Alžběta Manová, ZŠ Šumice Kategorie 2. tříd: 1. místo: Lukáš Juřeník, 2. ZŠ Uh. Brod Kategorie 3. tříd 1. místo: Klára Májková, 2. ZŠ Uh. Brod 2. místo: Robert Daniel, 3. ZŠ Uh. Brod 3. místo: Nikol Mahdalová, 2. ZŠ Uh. Brod Kategorie 4. tříd: 1. místo: Pavla Mikesková, ZŠ Prakšice 2. místo: Verča Dědková, 2. ZŠ Uh. Brod 3. místo: Eliška Juráková, 3. ZŠ Uh. Brod Kategorie 5. tříd: 1. místo: Lucie Jeglová, 3. ZŠ Uh. Brod 2. místo: Štěpán Hřib, 3. ZŠ Uh. Brod 3. místo: Vilém Josefík, 3. ZŠ Uh. Brod Kolektivní práce: 1. místo: ZŠ Havřice 2. místo: 1. B 1. ZŠ Uh. Brod, MŠ Olšava 3. místo: ZŠ a MŠ Prakšice, MŠ Hradčovice, MŠ Těšov, MŠ Újezdec MŠ Hradčovice, ZŠ Újezdec Naše knihovna a vstup do Panského domu se promění díky všem obrázkům v Nebe plné draků. Věra Lovecká, Městská knihovna Úspěšná účast ZUŠ UB na EX LIBRIS Hlohovec 2007 Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy v Uherském Brodě se letos v dubnu zúčastnili 11. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže v tvorbě knižní značky pro děti od 6 do 15 let EX LIBRIS HLOHOVEC. Tato soutěž se děje v naději, že se podaří obnovit u mladé generace potřeba čtení knih, které jsou zdrojem vzdělávání. Zároveň přináší možnost porovnávat tvorbu dětí různých národů. Tématem letošního ročníku byl Čarovný svět knih a zúčastnily se ho děti ze čtrnácti zemí celého světa. Z celkového počtu zaslaných prací bylo vyhodnoceno asi sedmdesát. Mezi nimi se umístili i žáci ZUŠ Uh. Brod, kteří si odnesli tato ocenění: * Petra Chvilíčková, 14 let, žačka p. uč. Lenky Jahodové získala Cenu internetového knihkupectví Legenda * Adriana Mahdalová, 12 let, žačka p. uč. Svatavy Haluzové získala Cenu primátora města Hlohovec * David Voltner, 12 let, žák p. uč. Svatavy Haluzové získal Cenu člena poroty Karola Felixe Naše kolekce byla ohodnocena jako ucelený soubor prací, který splňoval požadavky na tvorbu Ex libris, řekla jedna z učitelek výtvarného oboru ZUŠ Lenka Jahodová. Začátkem října byli ocenění žáci pozváni do slovenského Hlohovce, kde byl pro ně byl připraven zajímavý program. Měli možnost pracovat ve výtvarné dílně pod vedením významného grafika a předsedy poroty Viktora Chrenka, který je seznámil s technikou Ex libris. Slavnostní vyhodnocení a předání cen se konalo za účasti významných osobností, pedagogů a velvyslanců některých zemí. Naši žáci si velmi vážili cen, které získali, a byli hrdí na to, že reprezentují nejen naši školu, ale také Českou republiku, dodala Lenka Jahodová. -es- ux

15 Kouzelná laboratoř na ZŠ Pod Vinohrady Na začátku školního roku dostaly děti ze Základní školy Pod Vinohrady v Uherském Brodě dvě poněkud podivné, trošku pohádkou vonící, otázky: Kdo z vás si někdy přál mít aspoň špetku kouzelnických schopností? Kdo by rád překvapil a ohromil své kamarády, rodiče i známé prazvláštními, záhadnými efekty? Kladně odpovědělo třiadvacet malých zvídavců od první do čtvrté třídy, dychtících po trošce té tajemné čaromoci, a tak se mohla pomyslným klíčem otevřít Kouzelná laboratoř. A co že se zde děje tak kouzelného? Zábavnou formou děti provádějí řadu rozmanitých pokusů a triků, vše za pomoci jednoduchých základních fyzikálních, chemických a biologických zákonitostí, protože kouzla a věda mají mnoho společného. Pod jejich šikovnýma rukama tak vznikají mimořádně působivé efekty, při kterých se nejen jim tají dech. Už od dávných dob trápila lidstvo zvědavost, která jej hnala objevit, co je asi příčinou všech těch podivných, zdánlivě nepochopitelných úkazů, a tak se děti staly v kroužku vědci, kteří chtějí přijít a taky přijdou všem těm divnojevům na kloub. Malí vědci - kouzelníci již přinutili sopku z modelíny, aby vychrlila červenou lávu, taky láhev, aby sama nafoukla balonek, hlavně však dokázali pochopit podstatu těchto zdánlivých kouzel, uvědomit si, proč se tak děje, a už se těší na příští napínavé pokusy, jimiž odhalí další tajemství přírody. A vůbec nikomu nevadí, že v laboratoři bádají vedle prvňáků třeťáci nebo čtvrťáci. Všichni brzy pochopili, že ve vědě je potřeba táhnout za jeden provaz, aby Kouzelná laboratoř odhalovala všem nová a nová tajemství. Tady děti shledávají, že poznávání je vlastně velikým dobrodružstvím, že nuda trápí jenom lenochy, ale v Kouzelné laboratoři se jí dozajista dařit nebude! Mgr. Jana Bistrá, ZŠ Pod Vinohrady Podzimní kutění Podzimní nálada ve školní družině Pod duhou se probarvila vůněmi jablíček, dýňových semínek, spadaným listím a hnědými kaštánky. Děti využily toho, co jim příroda v tomto období přináší nejen k potěšení očí, ale také k hravému kutilství a sladkému mlsání. Začalo to všechno vlastně už na konci září, kdy se zelenina od maminky proměnila v lodičku, auto či panáčka. A co se spadaným listím? Co takhle navléci na drátek i s kaštánky a udělat věneček nebo panáčka Podzimníčka! A slyšeli jste, že se dá udělat koberec z listí? A jak krásný gobelín přímo na stěnu. Z dýní si děti vytvářely strašidelné lampičky pro obveselení pošmourných podzimních odpolední. Také na pečení jablíček se dostalo. Nejdřív jsme je oloupali a pak oblékli do župánků. Nakonec s nimi hajdy do trouby. Prstíky si děti oblizovaly ještě druhý den. Když jsme se konečně dočkali příznivého větru, podařilo se uskutečnit i dlouho očekávanou drakiádu. Dráčci předváděli přímo akrobatické kousky, vývrtky i kotrmelce. Dosahovali závratných výšek a jeden se dokonce vydal do světa! Tak kdybyste ho náhodou potkali, pozdravujte ho od nás! Děti a vychovatelky ze ŠD v UB-Havřicích Myslivecké sdružení Havřice Obora Vás co nejsrdečněji zve na KATEŘINSKOU ZÁBAVU, která se koná v sobotu 17. listopadu 2007 od hodin ve sportovní hale v Havřicích. K tanci a poslechu hraje Madison. Občerstvení * Zvěřina* Tombola Srdečně zvou myslivci! uy

16 O D K V A N T O S L U Ž B Y P R O V Á S 3. P A T R O SVATEBNÍ SALON BETY RÁMOVÁNÍ Provozní doba: Po Čt: Pá: Kontakt: VÝTVARNÉ POTŘEBY tel.: Těšíme se na Vaši návštěvu! manikúra na rukou a nohou francouzská manikúra nehtová modeláž p-shine parafínové zábaly depilace Výběr ze tří solárií, dvě horizontální, jeden vertikál. Solární kosmetika, příjemné prostředí i ceny, individuální přístup. Otevřeno sedm dní v týdnu! Volejte na č Tel uz

17 u{

18 GE Money Bank Masarykovo nám. 100, Uherský Brod tel.: Provozní doba: Po Pá: u

19 Stonožka děti pomáhají dětem Každému, kdo sjede po silnici od Uherského Brodu do Prakšic, se naskytne krásný pohled na prakšické a pašovické údolí, lemované lesy a stráněmi. Při výjezdu z Prakšic, na samém konci vesnice, v parku, chráněná stromy, se jakoby ukrývá Základní škola a Mateřská škola Prakšice. Nově zrekonstruovaná budova s jejím okolím poskytuje všem žákům i učitelům nadstardartní materiální zázemí. Je radost učit se a pracovat ve třídách vybavených moderním nábytkem, v interiérech, které dokáží ještě více podpořit kreativitu žáků i učitelů. To, že se v Prakšicích pracuje s chutí a elánem, dokazují poslední léta, kdy je o naší škole stále více slyšet v médiích. Tak jako v jiných školách, i u nás se zapojují žáci do různých soutěží, přehlídek, olympiád. Přesto si troufáme tvrdit, že jsme v něčem výjimeční. Před 16 lety navázala paní učitelka Jana Kovaříková spolupráci s paní Bělou Gran Jensen a jejím hnutím Na vlastních nohou Stonožka. Mottem tohoto hnutí je pomoc dětí dětem. Jak mohou malé děti pomoci? Výrobou ručně malovaných vánočních přání, z jejichž prodeje jsou financovány projekty pro potřebné děti. Peníze tak pomohly dětem postiženým záplavami, dětem V sobotu 20. října se vypravila početná skupinka čítající 25 mladých florbalistů na Orelský florbalový turnaj žákovských kategorií do Ostrožské Nové Vsi. Z nově postavené sportovní haly pak mladíci přivezli kompletní medailovou sbírku. Třetí místo ve své kategorii obsadili mladší žáci, stříbrným umístěním se pak prezentovali elévové, aby nejcennější kov přivezli v nejprestižnější kategorii. Ti v turnaji nenašli přemožitele a jako třešničku na dort přidali čisté konto ve všech zápasech. v nemocnicích a ústavech u nás i v zahraničí. Paní Běla má velké srdce a soucítí se všemi trpícími dětmi na světě. Proto poslední léta Stonožka spolupracuje i s Armádou ČR, aby mohla stonožková pomoc dorazit i do míst, kde žijí a trpí děti postižené válečnými konflikty a kam se běžná humanitární pomoc těžce dostává. V prakšické škole si stále více uvědomujeme důležitost podobných aktivit. Moc nás těší, že žáci se sami ochotně zapojují do činností Stonožky s cílem získat peníze pro jiné děti. Tradicí se stává Dětský bál, který pořádá žákovský parlament a jehož výtěžek putuje na konto Stonožky. Tato dětská akce byla vybrána porotou do finále projektu Dětský čin roku 2007, který je pořádán pod záštitou ministerstev školství a zdravotnictví a jehož výsledky budou vyhlášeny v prosinci v Praze. Pravidelně pořádáme stonožkové týdny, kdy žáci pracují na projektech pro Stonožku a kdy fantazii se meze nekladou. Poslední zdařilou stonožkovou a zároveň celoškolní akcí se stala beseda s panem plk. v.v. Vladimírem Maděrou, veteránem 2. světové války, posledním žijícím účastníkem přípravy atentátu na R. Heydricha. Stejně vzácným hostem byl poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, místopředseda Výboru pro obranu, pan ing. Antonín Seďa. Pozvání na tuto besedu přijala i paní Běla Gran Jensen, prezidentka Stonožky. Je pro nás velkou ctí, že v květnu 2007 paní Běla ustanovila naši školu koordinátorem stonožkového hnutí pro oblast Moravy. Bereme to jako výraz velké důvěry po letech trpělivé a úspěšné tvůrčí práce ve stonožkovém hnutí. Setkání s paní Bělou je vždy velkým zážitkem a naplní člověka energií do další práce. To vše určitě cítili i naši přátelé z jiných stonožkových škol z Moravy, kteří přijali pozvání k nám do školy ke společnému pracovnímu setkání s paní Bělou. Jsme rádi, že se zároveň začíná úspěšně rozvíjet spolupráce stonožkových škol z Uherského Brodu a okolí. Víme, že na každé škole se najde spousta velmi tvořivých učitelů, kteří vedou své žáky k lidské solidaritě a vzájemnosti. Jednou z možností je i zapojení do stonožkového hnutí. A naše nejbližší plány? Advent a Vánoce jsou období, kdy mají k sobě lidé nejblíž. Požádali jsme Městský úřad v Uherském Brodě o možnost prodeje výrobků našich žáků na Kateřinském jarmarku, který se uskuteční v pátek Součástí akce bude i vystoupení folklorního kroužku naší školy. Věříme, že se k nám přidají také přátelé z uherskobrodských stonožkových škol. Výtěžek z prodeje bude předán hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Zaujaly vás naše řádky? Chcete o Stonožce vědět víc? Jako koordinátoři hnutí všechny srdečně zveme k nám do školy, kde získáte potřebné informace. Můžete také navštívit webové stránky školy či webové stránky Stonožky Mgr. Marcela Chmelová a Jana Kovaříková, ZŠ a MŠ Prakšice Orelští florbalisté přivezli z Ostrožské Nové Vsi kompletní sbírku medailí Turnaj elévů: Uh. Brod Ostrožská Nová ves 1:2 (branka za UB: V. Schnürmacher) Uh. Brod Domanín 3:1 (branky za UB: 2 M. Dvořák, V. Schnürmacher) Finálový zápas: Uh. Brod Ostrožská Nová ves 2:3 (branky za UB V. Schnürmacher, J. Školníkovič) Sestava UB: J. Ručka J. Jančařík (kapitán), D. Záboj, P. Havránek, J. Machala, D. Kadlček, J. Školníkovič, V. Schürmacher, V. Buráň, M. Dvořák, D. Nevařil, E. Popelka. Nejlepším střelcem turnaje kategorie elévů se stal Václav Schnürmacher, který zaznamenal 3 branky. Turnaj mladších žáků: Uh. Brod Domanín 2:1 (branky za UB: P. Vrána, R. J. Hanáček) Uh. Brod Kunovice 0:4 O 3. místo: Uh. Brod O. N. Ves 7:0 (branky za UB: 4 P. Vrána, 2 R. Jílek, V. Schnürmacher). Sestava Uh. Brodu: J. Ručka M. Machala, J. Jančařík, R. Jílek, V. Schürmacher, J. Hanáček (kapitán), V. Buráň, J. Vlk, P. Vrána, M. Dvořák Turnaj starších žáků: Uh. Brod Staré Město 3:0 (branky za UB: M. Koníček, R. Jílek, P. Zemánek) Uh. Brod Kunovice 4:0 (branky za UB: M. Koníček, 2 P. Zemánek, R. Jílek) Uh. Brod Nivnice 1:0 (branka za UB: P. Zemánek) Sestava Uh. Brodu: J. Ručka J. Zahradníček, Š. Lekeš, M. Machala, M. Jankovich, K. Horňák, M. Koníček (kapitán), R. Jílek, J. Hanáček, J. Vlk, P. Vrána, A. Machalík, P. Zemánek. Nejlepším střelcem turnaje ve starších žácích se stal Patrik Zemánek, autor 4 branek. V kategorii brankářů byl pak ohodnocen jako nejlepší Petr Ručka. u}

20 Předprodej vstupenek zajišťuje: Městské informační centrum Uherský Brod Mariánské náměstí 2187, tel.: vt

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

"LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS"

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS Lesy České republiky s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno a A.W.Faber-Castell

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY KDE NÁS NAJDETE Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkovo náměstí 87 580 02 Havlíčkův Brod 2 Telefon: + 420 569 400 499 GSM: + 420 777 327 844 Fax: + 420 569 400 490 E-mail: knihovna@kkvysociny.cz

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Kulatý stůl TĚLOPRAHA 2010

Kulatý stůl TĚLOPRAHA 2010 Kulatý stůl TĚLOPRAHA 2010 Čtvrtek 26. 8. posluchárna P6, 17.30 Diskutovaná témata: právní, bezpečností a provozní podmínky zájmové sportovní činnosti na školách legislativa, organizace, pojištění, struktura

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila

Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila Jubilejní setkání sběratelůznámkových zemí Geophila V sobotu 7.11.2009 proběhlo jubilejní setkání členůobčanského sdružení Geophila u příležitosti 20. výročí založení sekce sběratelůznámkových zemí. Ano,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA Vážení pedagogové, vedoucí, studenti a děti, Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do projektu pořádaného Jihočeským krajem a společností Hlavním tématem tohoto

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2.

Provozní doba knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí pátek: 10:00 18:00 sobota: 9:00 12:00 (Informační centrum + půjčovna 2. únor 2/2009 Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín tel.: 571 412 143, mobil: 720 449 454 web: http://www.mvk.cz, e-mail: mvk@vs.inext.cz Informační centrum Dolní náměstí 1356,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2085/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2085/10-T Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Ostrava-Slezská Ostrava, Jaklovecká 14/1201, příspěvková organizace

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více