Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové."

Transkript

1 V y d á v á M ě s t o U B l i s t o p a d č í s l o 1 7 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Medaile Za zásluhy o stát Anně Honové Nositelem Ceny města je Milan Šlahůnek Představujeme zastupitele města Kruhový objezd Novinky v Městském informačním centru Poskytovatelé sociálních služeb Informace o výměnách řidičských průkazů Vyhodnocení fotosoutěže Z historie Sport Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové. Anna Honová se hned po únoru 1948 zapojila do protikomunistického odboje a za svou činnost byla několik let vězněna. V roce 1968 patřila k zakladatelům a aktivním představitelům organizace politických vězňů K 231, což jí přineslo další dlouholetou perzekuci ze strany totalitního režimu. V roce 1989 stála u zrodu Konfederace politických vězňů, v jejíchž řadách se stále aktivně angažuje za svobodu a demokracii v naší zemi. Paní Honová byla slavnostně přijata Radou města na radnici, kde jí představitelé našeho města srdečně poblahopřáli k významnému ocenění a předali dar, kytici a pamětní list.

2 Představujeme zastupitele města PharmDr. Jana Sedlačíková Jabloňová ulice na podzim rozkvetla Již od března 2005 hájí v zastupitelstvu města zájmy ODS a od září téhož roku je členkou rady města. Je absolventkou Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. S manželem Josefem má tři děti. Pracuje jako lékárník v lékárně Uh. Brod Sídliště. Kdy a proč jste se rozhodla věnovat komunální politice? Práci v komunální politice jsem nikdy dopředu neplánovala. Jelikož jsem sympatizovala s ODS, oslovil mě před volbami v roce 2002 Ing. Josefík, zda-li bych za ně kandidovala. V zastupitelstvu jsem začala pracovat až v březnu 2005, kdy jeden ze zastupitelů tuto funkci opustil z důvodu přijetí zákona o střetu zájmů. V září téhož roku jsem se stala členkou rady města místo MUDr. Karáska, který odešel kvůli své pracovní zaneprázdněnosti. Po volbách v roce 2006 pracuji v zastupitelstvu i radě města již od začátku. Na kterou oblast se při své práci v ZM a RM především zaměřujete? Máte dostatek prostoru k naplnění těchto svých cílů? Nemám vyhraněnou oblast, které bych se chtěla speciálně věnovat. Voliči, kteří mi při volbách dali svůj hlas, mi dali možnost podílet se na rozvoji celého města. Bydlím v jižní části města, která byla donedávna hodně opomíjena, proto se snažím, aby tato část byla co nejpříjemnější na bydlení, ale i co nejdostupnější. Prioritou je v této chvíli vybudování přechodové lávky přes nádraží, která umožní snazší propojení s centrem města. Máte na práci zastupitelstva popř. rady města jako žena jiný pohled než mužská většina? V politice je účast žen svým způsobem nutná. Pohled na určité věci, jejich vnímání a cítění je jiné než u mužů. Proto i při řešení určitých problémů je důležitý názor jak mužů, tak i žen. S jakými problémy se na Vás jako zastupitelku nejvíce obracejí lidé a jaké problémy ve městě trápí Vás osobně? Lidé se obracejí s různými problémy, ať už je to parkování, případně údržba města. Nejčastěji je to ale otázka bydlení a sociální politika. Máte náročné zaměstnání, veřejné funkce a velkou rodinu. Máte vůbec volný čas a jak relaxujete? Mám už dospělé děti, které studují a jsou svým způsobem soběstačné. S domácností mi hodně pomáhá manžel. Často jezdíme přes víkendy na poznávací výlety do blízkého i vzdáleného okolí. Připravila Elen Sladká Přestože už je chladný říjen, havřická Jabloňová ulice rozkvetla. Do krásy. V těchto dnech totiž probíhá dokončení první etapy investiční akce Města Uherský Brod a obyvatelé poloviny ulice, která tvoří zároveň katastrální hranici mezi Uherským Brodem a Havřicemi se tak po mnoha letech konečně dočkali důstojné přístupové cesty do svých domovů. (První domy zde vyrostly před více než 30 lety!) Tato investiční akce se připravovala již několik let, ale kvůli nedořešenému majetkoprávnímu vypořádání se její zahájení stále odkládalo. Protože v první polovině této ulice, která byla zároveň v nejhorším stavu, se podařilo vykoupit pozemky dřív, Osadní výbor hned na svém prvním zasedání 17. ledna 2007 podpořil svým usnesením jako prioritu pro tento rok realizaci alespoň I. etapy. Jsem moc rád, že díky pochopení představitelů města se na poslední chvíli podařilo zařadit tento záměr do rozpočtu na rok 2007 a následně také úspěšně zrealizovat. Tento rok pokročila jednání s majiteli zbývajících pozemků a je předpoklad, že během roku 2008 bude rekonstrukce této ulice kompletně dokončena. V měsíci září byla také dokončena oprava přístupové cesty ke kapličce Sv. Fabiána a Šebestiána v Havřicích. Na tuto opravu se mimo jiné použily betonové panely, které zbyly po opravě ul. Jabloňová, byl upraven okolní terén a u kaple jsou osazeny lavičky. Připravuje se také instalace lamp veřejného osvětlení a výhledově prodloužení chodníku od kaple do ulice V Kútě. Patrik Kunčar, Osadní výbor pro místní část Havřice v

3 Cenu města obdržel Milan Šlahůnek Devátým nositelem Ceny města Uherského Brodu se stal vedoucí turistického oddílu TJ Sokol Milan Šlahůnek. Převzal ji z rukou starosty města Ladislava Kryštofa 29. října v obřadní místnosti Panského domu. Milan Šlahůnek byl navržen na udělení Ceny města 2007 kolektivem turistů z Uherského Brodu, Těšova, Újezdce a Havřic, s podpisem 62 jeho členů. Řada z nich ho také přišla na předávání ceny podpořit, stejně jako členové jeho rodiny, zastupitelé města, zástupci TJ Sokol a kolegové. Okružní křižovatky už máme ve městě dvě Několik desítek minut čekání na odbočení a spousta kolizních dopravních situací na obávané křižovatce vedle restaurace U Kollera je již minulostí. K dalšímu zlepšení dopravy v našem městě došlo díky otevření již druhé okružní křižovatky. Slavnostního otevření dokončené stavby se zúčastnili zástupci našeho města, dodavatele stavby a člen Rady Zlínského kraje zodpovědný za dopravu Ing. Petr Hradecký. Místostarosta Pavel Josefík při této příležitosti uvedl, že se zde setkaly zájmy dvou veřejných korporací, a to Zlínského kraje, který je vlastníkem komunikace, a města, kterému patří ostatní objekty. Dnes se tato část města, kde dříve stávaly spíš jen původní zemědělské stavby, stává ukázkou řešení, jak skloubit požadavky na bydlení, služby, parkování a dopravu. Navíc stavba zlepší nejen plynulost dopravy, ale přispěje i ke zvýšení bezpečnosti řidičů a chodců, řekl Pavel Josefík. O zodpovědném a pečlivém přístupu k celé stavbě svědčí i to, že se v rámci této akce podaří zrealizovat ještě kryté autobusové zastávky, o které občané již delší dobu žádali a se kterými se v původní projektové dokumentaci nepočítalo. Ve větším rozsahu proběhne také oprava přilehlých chodníků. Práce na rekonstrukci křižovatky na kruhový objezd trvaly dva měsíce, přičemž k celkové uzavírce došlo asi na tři týdny při pokládání konečného povrchu. V rámci prací se musela realizovat ještě celá řada dalších úprav. Třípaprsková křižovatka hlavní silnice Neradice a Dolní Valy a vedlejší silnice Horní Valy získala podobu malé okružní křižovatky o průměru 32 metrů. Součástí stavby byla také úprava zastávkových pruhů linkových autobusů na Neradicích, výstavba nových okolních chodníků, úprava parkoviště pod bytovými domy, přeložky vodovodů, rekonstrukce kabelových a slaboproudých rozvodů, přeložka signálního zařízení hasičského sboru, úpravu veřejného osvětlení včetně nového osvětlení přechodu pro chodce a sadové terénní úpravy. Obyvatelé domů, které stojí v těsném sousedství hlavní komunikace ve směru od nově zrekonstruované křižovatky k obchodnímu domu Kvanto, navíc měli možnost napojit své domy na plynofikaci. Dříve zde bylo asanační pásmo, a proto se se zavedením plynu v těchto místech v minulosti nepočítalo. Městská policie po určité době vyhodnocování správného provozu na této křižovatce přistoupí k důkladnější kontrole dodržování pravidel silničního provozu. Bylo by proto dobré, kdyby řidiči věnovali čas důkladnému seznámení se s pravidly průjezdu okružní křižovatkou a předešli tak zbytečnému vystavování se riziku udělení pokuty. Elen Sladká S podrobným životopisem pana Šlahůnka seznámil přítomné místostarosta Antonín Juriga. Jeho velkou láskou byla vždy rodina a turistika. Téměř všechen svůj volný čas věnoval rodině, toulkám přírodou, poznávání jejích krás a fotografování. Postupem času do zájmové činnosti turistických poznání zapojil další příbuzné a kamarády, zapojil se do aktivní činnosti v oddílu, postupně předával a koordinoval akce s přáteli a členy oddílu, vypomáhal starším. Pod jeho vedením navázal turistický oddíl na průkopníky turistiky na Slovácku a zakladatele odbočky Turistické jednoty klubu českých turistů v Uherském Brodě. Jeho turistické vycházky, ať už v místě nebo při turistických poznávacích zájezdech, byly vždy profesionálně připravené, s patřičným mapovým podkladem, profilem trasy i časovým harmonogramem. S organizovanou, početnou skupinou turistů z Uherského Brodu je jeho zásluhou počítáno na všech významných setkáních pořádaných Klubem českých turistů po celé Moravě a Slezsku, ale i na Slovensku a v Rakousku, řekl mimo jiné místostarosta Juriga. Finanční odměnu, která je také součástí Ceny města, se rozhodl Milan Šlahůnek použít na další rozvoj turistiky v našem městě. Této ceny si nesmírně vážím, považuji ji za vyzdvižení významu turistiky jako významné sportovní aktivity, která přispívá ke zdraví. Vždyť se nadarmo neříká, že o den strávený v přírodě jsme nezestárli. Turistické vycházky přispívají také k poznávání krás přírody ve všech ročních obdobích, řekl dojatý Milan Šlahůnek, který svou řeč uzavřel poděkováním všem, kteří ho na udělení ceny navrhli, odhlasovali její udělení a také všem, kteří ho vždy všestranně podporovali a pomáhali mu. Elen Sladká Jak jezdit po kruhovém objezdu Provoz na křižovatkách lze řídit mnoha způsoby. Jednou z možností je také formou kruhového objezdu. Tento způsob řízení křižovatky přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a také jednoduchému a plynulému průjezdu křižovatkou. Ale jak se vlastně takovou křižovatkou projíždí? Je vhodné si připomenout určité povinnosti a zásady a předejít tak kolizním situacím anebo přímo dopravním nehodám. Někteří řidiči motorových vozidel ještě nemají dostatek zkušeností s průjezdem kruhových křižovatek, popř. je neprojíždí příliš často, a proto někdy dochází k rozpakům a pocitům nejistoty při vjíždění do takové křižovatky. Jak projet křižovatkou tohoto typu stanoví zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., který řidiči vjíždějícímu na kruhový objezd ukládá povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu. Směr jízdy mu ukazuje příslušná dopravní značka ( 22, odst.5). Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu řidič nedává znamení o změně směru jízdy. Naopak při vyjíždění z kruhového objezdu je řidič povinen dát znamení o změně směru jízdy ( 30, odst.5). Z uvedeného je zřejmé, že řidiči se nemusí těchto křižovatek obávat a že právě křižovatky tohoto typu přispívají k bezpečné a plynulé jízdě. Zpracoval Ing. Jaroslav Prchlík w

4 Slavnostní ocenění firem, podnikatelů, zaměstnavatelů i staveb V letošním roce byli poprvé oceněni představitelé podnikatelské sféry. Jsme si vědomi, že je třeba ve městě prezentovat kvalitní firmy a podnikatele. Chtěli bychom také více propojit samosprávu s privátním sektorem, aby jejich spolupráce a vazby byly užší, řekl starosta Kryštof. Oceněné stavby představil místostarosta Pavel Josefík. ZAMĚSTNAVATEL ROKU 2006 PRIMA Bilavčík, s.r.o. Společnost PRIMA Bilavčík na českém a slovenském trhu působí od r a zabývá se dodávkami, servisem a kalibrací měřících přístrojů. Firma je členem Kalibračního sdružení ČR a SR, má otevřeny pobočky na Slovensku a v Polsku. Je jednou z mála akreditovaných STAVBA ROKU 2006 Provozní budova firmy Hydroma spol. s r. o. Administrativní a sociálně provozní budova firmy je obdélníkového půdorysu s pultovou střechou. Poměrně protáhlý a relativně úzký objekt o třech podlažích je oživen proskleným nárožím dvoupodlažní kalibračních laboratoří v kraji a vlastní také pojízdnou kalibrační laboratoř. Mezi její zákazníky patří většina průmyslových firem v tomto regionu. Každoroční účast na veletrzích přináší firmě také pravidelně ocenění její práce a kvality jmenujme pro ilustraci např. zlatou medaili veletrhu MSV 2006 za vystavovaný exponát WERTH TOMOS- COPE. Za firmu převzal ocenění její majitel Petr Bilavčík. vstupní haly v pohledově nejexponovanějším místě při vjezdu do nádvoří, kde je i parkoviště. Architektonické řešení vychází z faktu, že objekt je umístěn v prostoru smíšené, převážně však průmyslové zóny. Investorem stavby byla firma Hydroma, s.r.o., dodavatelem firma 3V+H, s.r.o., zpracovatelem projektové dokumentace projekční a inženýrská kancelář ing. Sekaniny. DŮM ROKU 2006 Krajské centrum dalšího vzdělávání J. A. Komenského Krajské centrum dalšího vzdělávání J. A. Komenského vzniklo přestavbou a nadstavbou objektu bývalé vrátnice pro využití Střední FIRMA ROKU 2006 VOMA, s.r.o. Společnost VOMA byla jako rodinný podnik založena v r a v širokém povědomí zákazníků je synonymem pro vynikající masné a uzenářské produkty vlastní výroby. Firma vlastní v Uh. Brodě dva výrobní závody vybavené nejmodernější technologií ve svém oboru a dvě prodejny. Jejich výrobky nalezneme nejen ve vlastních prodejnách, ale také u několika desítek jiných odběratelů. Firma se již několik let úspěšně prezentuje na potravinářských a zemědělských výstavách a veletrzích, odkud si pravidelně odváží různá ocenění, např. Klasa, Perla Zlínského kraje v r aj. Za společnost Voma ocenění převzal Miroslav Mahdalík, jednatel a společník firmy. PODNIKATEL ROKU 2006 Milan Velecký starší Pan Milan Velecký se narodil v r Po studiích pracoval jako mistr a posléze stavbyvedoucí. V roce 1992 vplul do tehdy rodícího se podnikatelského prostředí a založil spolu se svými dětmi rodinnou firmu s názvem 3V&H. V jejím čele stál až do roku Tato stavební firma si díky vybudovanému dobrému technickému a pracovnímu potenciálu, kvalitě prací i časovým lhůtám vytvořila postupně pověst spolehlivého partnera na trhu stavebních prací a dodávek materiálů. Její pracovní aktivity se zaměřují především na působení na Moravě v Uherském Brodě, Otrokovicích, Zlíně, Luhačovicích a Brně, kde jsou další kanceláře firmy. V Uherském Brodě přesídlila společnost do nových, moderních prostor na Horním Dvoře, které dělají reklamu jejímu umu a poskytují zázemí vedení firmy, zaměstnancům a také rozsáhlému strojnímu parku. Počet zaměstnanců jen z brodského regionu přesáhl stovku. Velkou pozornost věnuje firma také získávání certifikátů jakosti nejnověji v r x průmyslovou školou Nivnická. Po úpravách zde vznikly specializované učebny s kompletním příslušenstvím. Investorem stavby byly Slovácké strojírny, a.s., dodavatelem firma 3V+H, s.r.o., zpracovatelem projektové dokumentace a interiéru architektonická a projektová kancelář ing. arch. Koudelky. Autorem loga pro oceněné je Martin Bábíček

5 Poslanec Plachý otevřel v Brodě kancelář Den GIS Celosvětový den GIS na uherskobrodské radnici Nová poslanecká kancelář poslance ODS Jaroslava Plachého byla slavnostně otevřena ve třetím patře polyfunkčního domu na ulici Přemysla Otakara II. Pozvání na slavnostní přestřižení pásky přijal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, místostarosta Uherského Brodu Pavel Josefík, generální ředitel Slováckých strojíren Jiří Rosenfeld, řada starostů z regionu a další hosté. Věřím, že otevření nové poslanecké kanceláře zde v Uherském Brodě pomůže rozvoji celého regionu. Poslanecké kanceláře mají sloužit hlavně k tomu, abychom získávali zpětnou vazbu od občanů, například abychom zjistili, nakolik jim třeba schválený zákon vyhovuje nebo co by se v něm mělo změnit, řekl poslanec Jaroslav Plachý, který v Poslanecké sněmovně působí od roku Občané se na něj mohou osobně obrátit každé pondělí od 13 do 15 hodin. K dispozici jim bude také asistent pro tuto kancelář starosta Slavkova Petr Vladovič (tel ), přes kterého si mohou předem sjednat schůzku. Místostarosta Pavel Josefík připomněl při této příležitosti, že místní organizace ODS již dávno usilovala o zřízení poslanecké kanceláře ODS v našem městě. Jsme velice rádi, že se to zdařilo, protože její absenci zde jsme cítili oproti jiným stranám jako handicap. S radostí přijal novou poslaneckou kancelář také hejtman Libor Lukáš, který ji chce příležitostně využívat ke svému kontaktu s občany. Již dříve otevřeli svou kancelář v Uherském Brodě také poslanci Ludvík Hovorka (Bří Lužů) a Antonín Seďa (Neradice). -es- Novinky v Městském informačním centru Den geografických informačních systémů je součástí týdne geografického uvědomění Geography Awareness Week, jedné z iniciativ společnosti National Geographic Society. S rozvojem internetových služeb narůstá počet GIS aplikací, jež jsou dostupné na internetu a umožňují přístup ke geografickým informacím i laikovi. Jednu z těchto aplikací vlastní také Město Uherský Brod. Jedná se o mapový projekt pro veřejnost jehož prezentace proběhne od 16 hodin. Mimo jiné se dozvíte o nově zpřístupněných vrstvách (Přesné názvy ulic v Uherském Brodě, územní obvody stavebního úřadu UB, působnost stavebních úřadů, farnosti děkanátu Uherský Brod, katastrální mapa z 19. století zobrazující historické centrum Uherského Brodu, stavební stav Uherského Brodu v roce 1950, ochranná pásma památkové zóny, informace pro turisty). Také budete seznámeni s novinkami, např. zveřejnění katastrální mapy s parcelními čísly, na základě níž si každý občan může najít vlastníka parcely. Specialisté na geografické informační systémy informují laickou veřejnost o tom, co je GIS a jak tato důležitá technologie ovlivňuje náš každodenní život. Cílem Dne GIS je především celosvětově popularizovat technologii GIS, která umožňuje integrovat data z různých zdrojů, vizualizovat je, analyzovat, čímž přispívá k lepšímu poznání podmínek a souvislostí mezi jevy v území. Program dne GIS středa 14. listopadu 2007 Od 8 hod. budou ve foyer před zasedací místností rady města vystaveny velkoformátové mapy. Mezi jinými uvidíte např. cyklostezky a cyklotrasy na území ORP Uherský Brod, analýzu dětských hřišť v Uherském Brodě aj. Od hod. v zasedací místnosti RM v 1. patře radnice dv. č. 8 bude pro veřejnost připravena prezentace, diskuse i soutěž o ceny. Přijďte se podívat na výstavu a vyslechnout zajímavé informace o GIS a Uherském Brodě. Mgr. Martin Hudec informatik, specialista GIS Město Uherský Brod, oddělení informatiky Městské informační centrum, které bylo otevřeno na konci června letošního roku, poskytuje služby turistům a občanům města. Navštívilo ho již více než tisíc osob. Kromě turistické informační činnosti a propagace našeho města v České republice i v zahraničí poskytuje všeobecné informace o městě a jeho okolí, informace o sportovních a kulturních akcích, vlakových a autobusových spojích, nabízí databázi firem a podniků. Pomáhá návštěvníkům našeho města se zajišťováním potřebných služeb spojených s turistickým servisem (nabídka ubytování, stravování apod.) a brzy jej čeká prezentace nejen města, ale i celého regionu na veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí. Návštěvníci mají v MIC situovaném v Domě kultury k dispozici předměty a suvenýry vztahující se k městu, turistické známky, knihy o historii i současnosti města, mapy města a okolí, pohlednice, DVD o městě atd. Zakoupit si mohou také panenky v lidových krojích, umělecké sklo či textilní výrobky. Nově nabízí MIC mezinárodní autobusové jízdenky Student Agency s možnosti výběru místa v autobuse, slevové karty ISIC/ITIC. Vybrané pohlednice si mohou zájemci orazit krásným pamětním razítkem a navíc nabízí MIC možnost si přímo na místě zakoupit poštovní známky, vypočítává nové služby MIC místostarosta Antonín Juriga, zodpovědný za oblast cestovního ruchu. Zdarma poskytuje MIC informační a propagační materiály, Brodský zpravodaj, zpravodaj Domu kultury a kina Máj s programem, brožurky a letáky o Uherském Brodě v němčině a angličtině. Stále více se objevují prosby o propagaci okolních obcí i ubytovacích zařízení. Takže zde najdete i mapu Baťova kanálu, letáky různých naučných stezek Bílých Karpat, časopisy věnované tématice cestování a volného času a programy kulturních akcí konaných v širokém okolí. Velmi využívány jsou počítače vybudované v rámci projektu Metropolitní komunikační sítě Uherský Brod (MAN-UB), které jsou napojené na veřejně přístupný internet. V současné době dokončujeme přípravu informačního letáku o možnostech ubytování v městě Uherský Brod a v mikroregionu Východní Slovácko, o který je mezi návštěvníky města velký zájem, doplnil vedoucí MIC Pavel Holeš. Městské informační centrum je otevřeno každý všední den od 9 do 17 hodin, v sobotu a v neděli od 9 do 13 hodin. -es- Městská knihovna pořádá Židovna v diapozitivech přednáší ing. Jaroslav Marek Beseda se koná v Městské knihovně Panský dům úterý v 18 hodin Těšíme se na vaši účast y

6 Vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže Foťte naše město Věcné ceny do soutěže věnovali: Asseco Czech Republic a.s., GTS NOVERA a.s., AWM s.r.o., ABEL-Computer s.r.o., Extra NET s.r.o., SETIA s.r.o., BusinessCom a.s. Partnerům a sponzorům soutěže děkujeme za poskytnuté ceny. -kv- Starosta města předává hlavní cenu vítězi soutěže Tomáši Králíkovi Ve čtvrtek proběhlo v zasedací místnosti Rady města slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku fotografické soutěže Foťte naše město, která se konala pod záštitou starosty města Ing. Ladislava Kryštofa. Soutěž organizačně a technicky zajišťovalo oddělení informatiky. Zaslané soutěžní fotografie musely zobrazovat libovolnou část města Uherský Brod. Všechny fotografie zaslané do soutěže budou publikovány na www stránkách města. Nejlepších cca 20 fotografií bude vystaveno ve foyer Domu kultury. Přesný termín zahájení výstavy bude ještě upřesněn. Ze zaslaných fotografií bude sestavený stolní kalendář na rok Soutěž probíhala v době letních prázdnin. Do letošního ročníku se zapojilo celkem 53 fotografů, kteří zaslali celkem 308 soutěžních fotografií. Hodnotící komise pracovala ve složení Ing. Ladislav Kryštof, starosta města, Ing. Kamil Válek, vedoucí oddělení informatiky, Elen Fremlová, odbor školství a kultury, PhDr. Jaroslav Mikulík, ředitel Domu kultury a Miroslava Šmalcová, marketingová ředitelka ABEL- -Computer s.r.o. (zástupce sponzora). Všem výhercům blahopřejeme. Konečné pořadí soutěže (pořadí / jméno / cena): 1. Tomáš Králík PDA HP ipaq hw6910 (Asseco Czech Republic a.s.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok 2. Petr Matyáš digitální fotoaparát Olympus FE-190 (GTS NO- VERA a.s.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok 3. Tomáš Repka digitální fotoaparát Canon PowerShot A460 (AWM s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok 4. Josef Kaňa sada značkového vína Carmen / Spier (SETIA s.r.o.), počítačová hra NHL (SETIA s.r.o.), sportovní taška, 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok (ABEL-Computer s.r.o.) 5. Kateřina Řiháková barevná tiskárna CANON Pixma MP180 (Extra NET s.r.o.), sportovní taška, 10x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok (ABEL-Computer s.r.o.) 6. Barbora Valečková bezdrátový telefon Philips CD 140 Duo (BusinessCom a.s.), sportovní taška, 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok (ABEL-Computer s.r.o.) 7. Vlastimil Jabůrek velká sada DVD nosičů (Extra NET s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok, ručník 8. Michal Kadlčík malá sada DVD nosičů (Extra NET s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok, ručník 9. Martin Prajza velká sada CD nosičů (SETIA s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok, ručník 10. Martin Borýsek malá sada CD nosičů (SETIA s.r.o.), 2x fotopapír Michelangelo, hrnek, blok (ABEL-Computer s.r.o.) Pro nově otvíranou vinotéku v Uherském Brodě přijmeme pracovníka pro prodej vína Požadujeme: aktivní přístup k práci, komunikativnost, časovou flexibilitu, znalost a zkušenosti z oboru vinařství, loajálnost Nabízíme: příjemné pracovní prostředí, odpovídající mzdové podmínky Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete prosím vás strukturovaný životopis em nebo poštou na uvedenou adresu nebo nás kontaktujte na následujících telefonních číslech: Tel.: (+420) , (+420) , fax : (+420) z CENTRUM SENIORŮ čtvrtek Paličkování p. Doláková. Začátek v 9.30 hod. v budově Charity úterý Astronomie přednáška Ing. Jiřího Veselého. Začátek v 9.30 hod. v budově Charity čtvrtek Vzdělávání v katechismu s otcem Bohumilem. Začátek v 8.30 hod. v budově Charity neděle Koncert dechových nástrojů, Městs. divadlo Zlín. Cena 80 Kč. Odjezd v 16 hod. z Mariánského nám. Z autobusové zastávky. Zápis v Glorii úterý Biblická hodina s otcem Sáviem. Začátek v 8.30 hod. v budově Charity středa Zábavné odpoledne pro seniory, pořádné Sociálními službami Uh. Brod. Začátek v v KD. Vstupné 30 Kč čtvrtek Kavárnička výroba adventních věnců. Začátek v 9.30 hod. v denním stacionáři Slunečnice.

7 Jak se chovat v kontaktu s nevidomým Stále častěji se na ulicích Uherského Brodu setkáváme s nevidomými doprovázenými vodicím psem. Jedním z nich je Václav Červenka, který se po mnoha letech vrátil do Uherského Brodu. Byl jsem velmi mile překvapen, jak se za ta léta město změnilo. Funguje zde velmi dobře široké spektrum sociálních služeb. Mne jako nevidomého však nejvíce potěšilo, že se město stará o své postižené obyvatele a pracuje na odstraňování architektonických bariér. Provádějí se opravy chodníků, kde jsou již vytvořeny nájezdové plošiny pro vozíčkáře, ocenil Václav Červenka. Podle jeho názoru by však kvůli větší bezpečnosti měly být velké křižovatky zabezpečeny zvukovou signalizací pro nevidomé. Rovněž navrhuje, aby se časem tato zvuková signalizace objevila i nad vchody důležitých úřadů ve městě. Jako nevidomý byl také ocenil, kdyby ve městě zřízen alespoň jeden ozvučený bankomat, řekl Václav Červenka, který si zároveň postěžoval, že většina lidí, se kterými se potkává na ulici nevědí, jak se k postiženým lidem chovat a s chování k vodicímu psovi si nevědí rady už vůbec. Často se setkávám s tím, že mého psa Grega chtějí pohladit, dám mu nějaký pamlsek nebo na něj pokřikují. Nedělají to jistě ve zlém, ale moc ho tím ruší a rozptylují. Velký problém bývá také při setkání s jiným psem. Pak se může sice výjimečně, ale přece jen stát, že mi pes uteče a já musím čekat, jestli se vrátí sám nebo mi ho někdo chytí, svěřuje se s problémy nevidomých pan Václav a připomíná i fakt, že nevidomí s vodícím psem má přístup do obchodů, restaurací, všech tipů škol, školských a zdravotních zařízení, úřadů a všech kulturních a sportovních zařízení. Abychom nevidomým ulehčili jejich život, připravila Sjednocená organizace nevidomým a slabozrakých ČR několik pravidel pro kontakt s nevidomým, kterého vodí pes: 1. Nikdy vodícího psa nevyrušujeme v jeho práci. Nikdy na psa nemlaskáme, nehvízdáme na něj ani na sebe jiným způsobem neupozorňujeme. 2. Nikdy na vodícího psa nesaháme, nehladíme jej a nemluvíme na něj bez vědomí majitele. Už je po výstavě V neděli 14. října skončila v Galerii Panský dům tradiční výstava Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, které má sídlo v Uherském Brodě a sdružuje výtvarníky uherskobrodského regionu. Představeny byly práce většinou za období dvou let. Poslední kolektivní výstava v Uherském Brodě se totiž konala v roce 2005 v rámci 15. výročí trvání tohoto uměleckého sdružení. Jako nový člen sdružení se na výstavě představil vynikající umělec arménského původu Ašot Arakeljan. Svými překrásnými a nepřekonatelnými kyticemi, jak technikou tvorby, tak barevností, potěšil oko nejednoho návštěvníka výstavy. Milan Bouda vystavil po delší době linoryty s náměty Uherského Brodu a variace na přípitek. Antonín Hájek kromě perfektních dřevěných vajec vystavil stylizované kohouty. Eva Jandásková vystavila své 3. Nikdy k sobě vodícího psa nevoláme. 4. Nikdy psa nekrmíme bez vědomí majitele. 5. Chceme-li pomoci člověku s vodícím psem, vždy oslovíme nejprve člověka. 6. Pomáháme-li člověku s vodícím psem, nikdy nemanipulujeme se psem. 7. Jdeme-li po ulici se svým vlastním psem, nikdy mu nedovolíme vodícího psa obtěžovat, očichávat ho či jinak vyrušovat v práci. 8. Míjíme-li vodícího psa se svým psem, máme svého psa vždy na vodítku. 9. Nastupujeme-li se svým psem do dopravního prostředku, vždy dáme přednost člověku s vodícím psem. 10. V dopravním prostředku umožníme umístění vodícího psa uvolníme místo. Elen Sladká Vodicí pes Grego, který Václavu Červenkovi nahrazuje oči, je držitelem řady ocenění. mystické obrazy provedené kombinovanou technikou. Jindřich Karský opět překvapil svými pískovcovými plastikami a perfektním výtvarným projevem. Stanislav Knotek tentokrát vystavil pouze jednu grafiku, ale zato několik skvělých pastelů. Marie Křapová se prezentovala žánrovými fotografiemi okolí Vlčnova. Miroslav Kubiš se tentokrát zaměřil na vodní hladinu, kterou mistrně tlumočil oku diváka. Vlastimil Mahdal je na svých obrazech precizní v detailu, poctivý v ploše. Oldřich Páleníček je charakteristický svým projevem, čistotou v lince, ať se jedná o volnou tvorbu linoryty nebo exlibris a ilustrace. František Slovák vystavuje fujary v kompozicích připomínající les a svou barevnou harmonií probouzí melodické tóny. Jaroslav Surý kromě olejů ve dvou námětových rovinách vystavoval krásné skleněné mísy. Libor Velan vedle pastelů krajin stylizovaných jeho pohledem představil fotografie Bílých Karpat v zimní náladě. Zdeňku Zábranskému učarovalo okolí Uherského Brodu a les, který představil na černobílých fotografiích. Jako host tentokrát vystavoval uherskobrodský malíř, grafik a sochař Jaroslav Bureš své dřevěné plastiky. Od jeho rostlinných motivů vyrůstajících do ladných a bizarních tvarů, svou barevností navozující klid, přechází ve svých dílech ke křivkám realističtějším, k tvarům ženského těla. Barevným cizelováním dosahuje výraznější plastičnosti díla a podtrhnutí detailu. Od jeho poslední kolektivní výstavy v Galerii Panský dům uběhlo již 8 let. Mgr. Jaroslav Bureš se narodil ve Stražisku u Prostějova. V letech studoval SUPŠ v Brně, v Brně také absolvoval Pedagogickou fakultu UJEP u prof. Drápala, Zhoře a Hanzla. Svá studia zakončil absolvováním Filozofické fakulty UP v Olomouci. Od roku 1968 žije a tvoří v Uherském Brodě a pracuje jako odborný učitel oborů uměleckých řemesel na SOŠ v Luhačovicích. -mb- {

8 Na Odbor dopravy bez čekání ve frontě V červnu minulého roku Oddělení informatiky ve spolupráci s Odborem dopravy spustilo do ostrého provozu vyvolávací systém pro rychlejší, pohodlnější a přehlednější odbavování občanů (informovali jsme v BZ 10/2006). Již v té době bylo připraveno rozšíření vyvolávacího systému o možnost registrace na odbor dopravy prostřednictvím webové aplikace Registrace.UB. Webová aplikace Registrace.UB byla k 7. listopadu spuštěna do reálného provozu. Občan, který se objedná prostřednictvím tohoto systému k jedné ze dvou stávajících přepážek na Odboru dopravy k vyřízení úředních záležitostí, vloží do výdejního automatu přidělený PIN a bude mu přednostně vydán z výdejny lístků pořadový lístek tak, aby mohl být odbaven v řádně objednaném termínu. Webová aplikace je velmi jednoduchá, přesto uvádíme základní postup, jak s aplikací pracovat. Aplikace je dostupná na adrese Občan má k dispozici možnost on- -line registrace nebo náhled na stav služeb. Stav služeb zobrazuje aktuální vytížení otevřených přepážek, včetně přehledu o občanech stojících ve frontě a celkovém počtu odbavených občanů. Po volbě on-line registrace vybere aktuálně dostupnou agendu, kterou chce na Odboru dopravy vyřídit. Systém umožňuje objednání až na 3 měsíce dopředu s tím, že kdykoliv je možné tuto registraci zrušit výběrem volby: zrušit objednání. Po výběru požadovaného data jsou nabídnuty volné termíny pro objednání. V případě, že termín je již obsazen, je zvýrazněn červenou barvou s popisem Obsazeno. Do registračního formuláře se vyplní požadované údaje s tím, že vyplněním ové adresy dojde k zaslání potvrzení o úspěšné registraci včetně PINu na zadanou ovou adresu. Proto doporučujeme ovou adresu vyplňovat, i když se jedná o nepovinný údaj. Bez znalosti přiděleného PINu není totiž možné získat pořadové číslo z výdejního automatu pro vámi objednaný čas. Kompletní informace o provedení registrace je zobrazena na obrazovce a současně zaslána na uvedenou ovou adresu. Zájemci o rezervaci, kteří nemají přístup k internetu z domu nebo z práce, mohou rezervaci provést prostřednictvím veřejně přístupných míst k internetu, tzv. PIAPů, které byly vybudovány v rámci projektu Metropolitní komunikační síť (MAN-UB). Důležité upozornění: V případě, že zadáte PIN kód do výdejního automatu později než před termínem, pro který jste se zaregistrovali, bude PIN kód již neplatný a výdejní automat vám nevydá potřebný lístek s uvedením pořadového čísla klienta. Přijďte tedy včas. Detailní popis procesu registrace, popř. zrušení registrace, je k dispozici na Budeme velmi rádi, když nám vaše názory na toto rozšíření stávajícího vyvolávacího systému sdělíte. Takto budeme moct i na základě vašich podnětů systém neustále zdokonalovat.

9 Oldšava v roce 2007 aneb Oldšava v roce pátém Brodským příznivcům folkloru snad není nutno vysvětlovat nekonvenční název občanského sdružení Oldšava. Bývalí členové Olšavy spojeni svými kořeny se souborem, v němž prožili své mládí, se začali zprvu neformálně scházet a v listopadu 2002 se rozhodli jít vlastní cestou jako senioři, kteří aktivně udržují lidové tradice svého kraje. Tak vzniklo sdružení, které bylo pod změněným názvem zaregistrováno. Samozřejmě, že fyzické síly ve zralém věku ubývají, ale dlouhá léta tréninku, pevná přátelství a láska ke slováckým písničkám a tancům nedovolí Oldšavákům posedávat doma. Na to, že současní mladí Olšaváci oslovují své starší kolegy Oldi, jsou všichni senioři patřičně hrdí. Slovo old je tu prostě chápáno jako něco staré a dobré, léty prověřené. V současnosti čítá Oldšava 27 stálých a 6 čestných členů. Devět tanečních párů na vystoupeních doprovází cimbálové muziky Olšava nebo Korečnica a zpěvačky Marie Rosenfeldová, Blanka Beníčková a jako hosté zpívají Hynek Sušil, Lubomír Málek. Zpočátku si vystupující Oldšaváci kroje půjčovali, ale díky příspěvkům od města si každoročně pořizují novou krojovou výbavu. Soubor je častým účastníkem kulturních akcí v Brodě a účastní se řady folklorních přehlídek a festivalů. Posuďte sami: v letošním roce to byl v květnu folklorní festival Senioři 2007 v Petrově Plžích, v červnu Slovenský folklorní festival seniorů Krivosúd Bodovka, v červenci tradiční Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově a v září Valašské záření 2007 ve Vsetíně. Kromě toho Oldšaváci společně navštěvují i slavnosti ve Vlčnově, ve Strážnici apod. Protože ani to jim nestačí, vznikla tradice společně prožitých dovolených, letos to bylo v srpnu v Bulharsku. A co chystají Oldšaváci do konce roku? Pilně nacvičují na prosincový slovácký večer, který se bude konat na brodském Domě kultury u příležitosti pětiletého výročí činnosti. Jako hosté vystoupí, ale toto překvapení si nechám na příště. Jaromír Škrabal Výstava výtvarných prací žáků Základní školy praktické a Základní školy speciální v Uherském Brodě s názvem Jsem, jaký jsem se koná v Dětské galerii ZUŠ na Panském domě od 21. listopadu 2007 do 10. ledna 2008 První vysokoškolské promoce v Uherském Brodě Ve čtvrtek 18. října 2007 se uskutečnily historicky první promoce v Uherském Brodě, a to pod hlavičkou VŠB Technické univerzity pobočky Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod. Promoce a zároveň imatrikulace se konala ve spolupráci s Domem kultury, který připravil k tomuto slavnostnímu aktu velice pěkné a důstojné prostředí. Akce se uskutečnila za účasti vědecké rady VŠB Ostrava a pozvání přijali také hosté náměstek hejtmana Zlínského kraje Mgr. Josef Slovák, starosta Uherského Brodu Ing. Ladislav Kryštof, generální ředitel a.s. Česká zbrojovka Ing. Kovařík, personální ředitel a. s. Česká zbrojovka Ing. Koníček a vedení střední školy COPt Uh. Brod. Promoce se zúčastnilo 13 absolventů bakalářského studia VŠB Ostrava Technické univerzity, kteří převzali diplomy a pamětní medaile. Jako nejlepší absolvent byl vyhodnocen Marek Vlček. Dalšími absolventy se stali Jašek Juraj, Lečbych Karel, Leimer Jan, Lichý Alexandr, Londýn Vlastimil, Mahdalová Bohumila, Podzimek Adrian, Prajza Radomír, Sehnal Jiří, Straňáková Jana, Vránek Karel a Žáček David. Tento počet úspěšných absolventů se rekrutoval z 29 přijatých studentů, kteří se zúčastnili imatrikulace , tři z uvedeného počtu ještě studium dokončují v letošním akademickém roku, řekl Josef Borák z SŠ COPt. Druhou částí slavnostního aktu byla imatrikulace nových studentů prvního ročníku. Celkem bylo přijato a nastoupilo 46 studentů. Tento slavnostní akt potvrdil úspěch Střední školy-copt Uherský Brod v nastoleném trendu výuky svých žáků od učebního oboru, přes maturitní obory až po bakalářské studium. Od dalšího akademického roku se připravuje pokračování studia v magisterském studiu. -jb- Taneční orchestr Základní umělecké školy v Uherském Brodě s uměleckým vedoucím Stanislavem Sládkem zve na VII. Hudební podvečer Pondělí 26. listopadu od 18 hodin, velký sál Domu kultury S p o n z o r u j e T E M P E X U h e r s k ý B r o d. Český klub nedoslýchavých Help oznamuje všem členům a příznivcům, že tradiční tombola se koná 6. prosince ve 14 hodin v sále Domu dětí a mládeže. }

10 Z historie starosta budovatel Na počátku roku jsme v Historickém kalendáři BZ zmínili i osobnost druhého starosty Uh. Brodu v éře 1. republiky. Slíbili jsme, že k některým z osobností se budeme vracet podrobněji. To se také dle možností uskutečňuje. Životopisná fakta: JAROSLAV LUŽNÝ, narozen 17. dubna 1889 v Nových Dvorech, okr. Olomouc; rodiče František Lužný a Marie Lužná, rozená Poštůlková; ženatý, manželka Karla Lužná, rozená Dudková; zemřel 21. prosince 1952 v Uh. Brodě je tomu letos 55 let. Původním povoláním byl kamenosochař. Aktivně se projevoval v době popřevratové, po r Jeho snahy byly mnohostranné, mj. byl i jednatelem Hasičského sboru, což tenkrát znamenalo u široké veřejnosti hodně. Patřil také mezi první organizátory nově vzniklé Československé církve, kterou v Uh. Brodě vedl dosavadní katolický katecheta Oskar Malý ( 1948). V r J. Lužný vystoupil i s rodinou z katolické církve; manželka a děti se ale později do katolické církve vrátili. (Což byl opačný poměr, než v rodině jeho předchůdce starosty Dr. J. Rennera.) Lužný se politicky hlásil k Živnostenské straně, která ve městě postupně získávala úspěchy. On sám byl za politické živnostníky zvolen, nejdříve r členem obecního zastupitelstva. V dalších místních volbách r se prosadil ještě více, když byl hlasy devatenáctičlenné většiny zvolen druhým náměstkem starosty. Jako uznávaný vůdce své strany začal r vydávat měsíčník Naše Zájmy, ve kterém se zabýval živnostenskými náměty. Určeny byly stoupencům Pietní akty u památníku na náměstí Svobody Také obyvatelé Uherského Brodu si připomněli devětaosmdesáté výročí vzniku Československa. V pátečním podvečeru se sešli u památníku obětem první světové války na náměstí Svobody představitelé našeho města, Sokolové, Skauti a zástupci dalších organizací ve městě, aby zde společně položili věnce. V neděli ráno se na stejném místě uskutečnil podobný slavnostní akt. U památníku tradičně zahajoval pietní cestu po památnících T. G. Masaryka a M. R. Štefánika na české i slovenské straně organizační výbor Javořinských slavností. -es- ut nejen ve městě, ale i v okolí. Vrcholem jeho politického účinkování se staly obecní volby v březnu r Tyto přinesly následný výsledek: nejvíce získala Čsl. strana lidová 915 hlasů voličstva, Národně socialistická strana 813 hlasů, Živnostenská strana 347 hlasů, Národní demokracie (dosavadního starosty Dr. Rennera) 193, Republikánská strana (agrárníci) 187, Židovská hospodářská strana 166, Židovská národní strana 164, KSČ 100 hlasů, Sociální demokracie 73, stejně i Národní strana práce 73. Dle mandátů získali v 36 členném zastupitelstvu nejvíce lidovci 11 mandátů, před národnímu socialisty 10 mandátů a živnostníky 5 mandátů. Za samozřejmé podpory vlastní strany, ale i vítězných lidovců, též národních demokratů a agrárníků, byl Jaroslav Lužný zvolen starostou města Uh. Brodu. Tím došlo k překvapující porážce favorizovaného Bohuslava Luži, národněsocialistického předáka (následného starosty v l ). Při ustavujícím zasedání zastupitelstva města 19. dubna t.r. hlasovalo pro Lužného 21 zastupitelů. Tehdejší vžitá demokracie však respektovala právo rivalů, a proto Národně socialistická strana jako druhá, uplatnila právo na prvního náměstka a zvolen jím byl B. Luža; druhým náměstkem byl zvolen lidovec G. Medřitzský, hoteliér. Celkově, včetně hlavních funkcí, tedy bylo ve 12 členné radě města toto zastoupení: 4 lidovci, 3 národní socialisti, po jednom vždy - živnostníci (nový starosta), národní demokrati, obě židovské složky a republikáni (agrárníci). Svou agilnost projevil J. Lužný i ve vedoucí úloze řízení města. Kronikář vypočítává jeho budovatelské úsilí pro dobro Uh. Brodu: byly upraveny místní silnice, postaven památník padlých ve světové válce na náměstí Svobody, pokračovalo se v započatém regulování řeky Olšavy, v r byla opravena radnice, v r dokončena stavba Sokolovny a přilehlého Sokolského stadionu, r dokončena vodovodní síť pro město, atd. Avšak jako téměř každý veřejný pracovník, mohl starosta Lužný okusit úspěchy, leč někdy i hořkost tohoto údělu. Prokázal však potřebnou toleranci on, člověk od mládí pokrokové orientace, se uměl domluvit s děkanem Hlobilem, vůdcem katolíků. Jak zapsáno, např. v r proběhla v Uh. Brodě generální vizitace farnosti, kterou vykonal v zastoupení arcibiskupa Dr. L. Prečana světící biskup Msgre J. Stavěl. Na uvítání a na všem s tím spojeným se reprezentačně a plně podílel i starosta J. Lužný příslušník Čsl. církve! Problémy pro něj však nastaly po odprodeji majetku města do soukromých rukou, kde asi došlo k jeho chybnému rozhodnutí. To mu bohužel přineslo výtky i vznik opozice ve vlastní Živnostenské straně. Opozici vedl cukrářský mistr Jindřich Bradáč. V dalších obecních volbách r ještě J. Lužný své straně vypomohl, ale vedoucí roli po něm za politické živnostníky převzal právě J. Bradáč, který se poté stal druhým náměstkem starosty B. Luži. Veřejné účinkování podnikavého J. Lužného bylo na poli politického zájmu ukončeno. Dnešní pamětníci, tenkrát buď poměrně mladí, či ještě děti, jej už vzpomínají jen co majitele pohřebního ústavu. Jaroslav Lužný byl pohřben v Uherském Brodě. Jeho hrob nalezneme na starém hřbitově, když se dáme vlevo; je nedaleko od vchodu, nasměrován na město, které zvěčnělý kdysi řídil. Zpracoval St. Lukáš Ohlédnutí za 28. říjnem Pokud se člověk alespoň na chvíli zamyslí, musí žasnout nad významem tohoto dne. Svátek 28. října se v naší zemi vždycky slavil, protože vytvoření svobodného nezávislého samostatného státu s demokratickými principy mu dal do vínku náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Tento den vzpomínáme velkých obětí a usilovné práce, kterou vykonala trojice mužů: T. G. Masaryk, Dr. Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Vzpomínáme také na naše legionáře a příslušníky domácího odboje za Rakouska-Uherska, bez jejichž přičinění bychom neměli svůj stát. Před tisíci lety jsme byli samostatným státem, ale bitvou na Bílé hoře jsme se stali jen pouhou kolonií Habsburků se všemi důsledky, které to přineslo porobenému národu. Panství rakousko-uherské monarchie ignorovalo základní potřeby českého národa a Slovanstva vůbec. V roce 1914, když vypukla 1. světová válka, viděli T. G. Masaryk, Dr. E. Beneš a M. R. Štefánik potřebu boje za samostatnost našich zemí a přesvědčovali spojence o nutnosti uznání Čechů a Slováků jako samostatného státu. Po čtyřech letech diplomatické práce, za podpory odboje a čs. legií, uznali a potvrdili Spojenci zřízení Československa. Teď, když jsme opět svobodným státem Čechů a Moravanů, jsme rádi, že žijeme ve státě, který má pevné základy a ideály. Obnovení české státnosti navazuje na předešlé přetrhané kontakty. Spojujeme se s nimi a vytváříme stát s lidmi, kteří jsou si vědomi historické závažnosti tohoto činu. Buďme vděčni, že můžeme žít ve svobodě a nezapomínejme! Ivona Konečná

11 Návštěva zahraničních partnerů v rámci programu Comenius Základní škola Na Výsluní se již po několikáté zapojila do mezinárodního vzdělávacího programu Evropské unie SOCRATES. Zmíněný program je zaměřen na školní vzdělávání a zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. Tentokrát jsme získali od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy schválenu dotaci v rámci mezinárodního grantového projektu Comenius pod názvem Movement of people in Europe. Partneři pro náš projekt jsou školy ze zemí Německo a Skotsko, původně plánovaný čtvrtý partner Turecko neobhájil svůj program u národní agentury ve své zemi. Spolupracovat tedy budeme po dobu dvou let se dvěma evropskými školami. Je to Gymnasium I.E. Rhauderfehn ze stejnojmenného města ve SRN a střední škola Mearns Academy v Laurencekirku ze Skotska. Tento projekt připravovala už v minulém školním roce na přípravné schůzce v Německu Mgr. Marie Chmelinová (naše učitelka angličtiny) se Sabinou Hageneuer (učitelka angličtiny a francouzštiny) a Alison Evison (učitelka politických věd) a kromě těchto dvou vedoucích projektu na svých školách k nám přicestovali i dva muži, zástupce rektora Mearns Academy John Graham a Jens Middendorf (učitel němčiny a Tv) z německého gymnázia. Práce na samotném projektu se účastnily i obě další jazykářky na naší škole, Bc. Marcela Josefíková a Mgr. Gabriela Havránková. První setkání učitelů z partnerských škol se uskutečnilo od října právě v našem městě, během 3 denního pracovního programu se zahraniční kolegové seznámili s naší školou a systémem vzdělávání u nás, při krátkých návštěvách ve třídách pohovořili anglicky se žáky, našel se čas i na návštěvu Muzea J. A. Komenského nebo procházku lázeňským městem Luhačovice, největší část programu se však intenzivně pracovalo nad konkrétními úkoly, které budou žáci všech partnerských škol zpracovávat. Projekt je dvouletý a spočívá v tom, že dobrovolníci z jazykových tříd vytvářejí předem dohodnuté výrobky, na nichž se domluvili vedoucí projektu z každé školy. V prvním roce trvání mají za úkol vytvořit Cestovní album. Bude v knižní i elektronické podobě a bude obsahovat vyprávění žáků o jejich zkušenostech z cestování po Evropě. Školy si alba vymění a na jejich základě vytvoří mapu s označením míst, která všichni účastníci projektu navštívili. Dalším výrobkem je Guide book, průvodce po regionu, kde žáci žijí, a třetím produktem prvního roku budou pohlednice, které mohli napsat lidé v minulosti o kraji, který navštívili. Ve druhém roce žáci připraví video se scénkami z cestování a navzájem si popíší, jak se v jejich zemi slaví Vánoce. Ovšem nejpřitažlivější pro žáky je cestování do SRN a Skotska, ale to je jen pro ty nejvytrvalejší a nejpracovitější děti, popřípadě pro ty, kteří budou mít štěstí při losování o výjezd do zahraničí, jenž je grantem z Unie financován. V závěru krátké návštěvy jsme společně navštívili Muzeum J. A. Komenského, prohlédli si pamětihodnosti našeho města a byli jsme přijati starostou města Ing. Ladislavem Kryštofem. Ukázali jsme našim partnerům velmi oblíbené lázně Luhačovice, kde měli možnost si zakoupit suvenýry a ochutnat zdejší kyselky. Tento krátký pobyt našich zahraničních partnerů byl zakončen slavnostní večeří posvěcenou stvrzením přátelství mezi školami přípitkem ze speciální skotské číše přátelství. Mgr. M. Chmelinová, Dr. D. Bistrá FITCENTRUM POSILOVNA TJ Spartak Uherský Brod Srdečně zve všechny zájemce o zdravý životní styl a posilování. - kondiční, ale i závodní posilování stanovišť pro zpevnění svalstva - - aerobní stanoviště(crossy, spining, veslování) - - zdarma sestavení individuálního tréninkového plánu - - pro ženy cvičení power jógy - - skupinové slevy - Otevírací doba: po, st, pá: 9-21 hod; út, čt: hod; so hod; ne 9-19 hodin Sportovní hala TJ Spartak Uherský Brod (vchod od Araveru) U Stadionu 2295 Tel Ceník na: uu

12 Družstvo debrujárů z gymnázia na finále celostátní soutěže ŽIVLÍK 2007 v Litovli My jsme Cvoci z JAKUBA z Uherského Brodu, máme rádi pokusy a taky přírodu. My jsme z gymplu banda, s námi je vždy sranda! Tímhle pokřikem začal náš pobyt na ZŠ Vítězná v Litovli ve dnech 12. až na celorepublikovém finále soutěže ŽIV- LÍK. Už podle názvu je poznat, že tématem letošní celoroční soutěže byly živly - země, voda, vzduch a oheň a pokusy s nimi, které jsme dělali na schůzkách, výsledky zapisovali, kreslili a fotografovali a zasílali organizátorům do půlky června. Velkým úspěchem bylo už to, že jsme se do finále probojovali v naší kategorii mezi 13 vybraných družstev z celé republiky. V Litovli náš čtyřčlenný tým ve složení Michal Buráň, Martin Lečbych, Jan Sladký a Tereza Hovorková bojoval při prezentaci naší debrujárské laboratoře a našeho finálního pokusu magické fontánky. Soutěžil také při řešení hlavolamů, fyzikálních pokusů, otázek z historie města Litovle a starých řemesel, ale bojoval i v bazéně. V rámci doprovodného programu jsme se naučili vyrábět ozdobné svíčky a tančit country tance a navštívili jsme Mladečské jeskyně. Vítězem se stali všichni a nás těší hezké 5. místo. Michala potěšila i francouzská kniha, kterou mu předal přímý účastník finále ŽIVLÍKA Jean Claude Guiraudon, čestný prezident francouzských debrujárů a spoluzakladatel Mezinárodní federace malých debrujárů F.I.P.D, aby ho podpořil ve studiu francouzštiny. Skončila letošní soutěž a my už se těšíme na tu příští v roce B. Rytířová Ve středu se opět setkali na ZŠ Mariánské náměstí učitelé 1. stupně základních škol Zlínského regionu pod vedením zkušené lektorky Mgr. Zuzany Dienstpierové, aby se seznamovali prakticky s metodami činnostního učení. uv Zelená koruna královského města Výsledková listina fotosoutěže projektu Domu dětí a mládeže Uherský Brod za finanční podpory Zlínského kraje Kategorie do 15 let: Tvarová zvláštnost Kristýna DULÍNKOVÁ PODVEČERNÍ CHVILKA S HRUŠKOU Historická zajímavost Martin KADLEC ČEKÁM Kategorie let: Botanická výjimečnost Václav MAHDAL STARÁ OSKORUŠE Úctyhodnost stáří Václav MAHDAL STARÁ HRUŠEŇ Tvarová zvláštnost Václav MAHDAL ROZEKLANÁ JABLOŇ Kategorie nad 18 let: Botanická výjimečnost Jaromír SLAVÍČEK JEŘÁB BŘEK Valentin LABURDA BŘÍZKA ZE SAKUREJKY Úctyhodnost stáří Vlastimil JABŮREK MARŠOV Anna MORESOVÁ HRUŠEŇ Zdeněk DULÍNEK VELIKÁN Tvarová zvláštnost Pavel POPELKA STROM Vlastimil JABŮREK PRALES JAVOŘINA Zdeněk DULÍNEK SOUZNĚNÍ Historická zajímavost Valentin LABURDA STROM A SLOUP Všechny fotografie zaslané do této soutěže můžete vidět po celý měsíc listopad v minigalerii na DDM. Věřte, že je na co se dívat. Semináře činnostního učení matematiky budí stále zájem učitelů Tyto metody již mnoho let zavádí do praxe Tvořivá škola. Naše škola se stala jednou z 25 škol z ČR, které byly vybrány ke spolupráci na projektu Tvořivá škola střediska činnostního učení. Hlavním účelem tohoto ryze českého projektu je šíření moderních činnostních postupů učení, které vedou k dobrému a trvalému pochopení učiva a motivují žáky pro celoživotní učení. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a je zaměřený především na dobré zvládnutí učiva matematiky, fyziky, českého a anglického jazyka. Projekt Tvořivá škola staví na odkazu J. A. Komenského, české prvorepublikové reformní pedagogiky a zkušeností úspěšných českých učitelů. Nejedná se tedy o žádný nový experiment, ale o předávání prakticky ověřených metod a postupů učení. Při činnostním učení se žáci učí názorně, vlastní činností a prožíváním. Učivo se procvičuje na konkrétních příkladech a situacích, které přináší každodenní život. Činnostní učení dětem umožňuje dobré a trvalé pochopení učiva a přitom žáky baví. Je tomu tak proto, že se při něm nikdo nenudí a každý má možnost být úspěšný. Předností činnostního učení je také to, že není určeno pouze úzkému okruhu dětí díky aktivní práci všech žáků vede k přirozenému zapojení dětí jak nadaných, tak i dětí se speciálními potřebami učení. Více informací o projektu naleznete na Mgr. Jitka Hudečková, ZŘ

13 Listopad v Centru pro rodinu Pro rodiče s předškolními dětmi pořádáme zábavný kroužek Svatojánek náplní kroužku je příběh, povídání s dětmi, písničky, hry nebo drobné tvoření. Nebližší termín setkání je 20. listopadu od 16 hod. na faře v Uherském Brodě. Listopadové tvoření v Klubíčku proběhne mimořádně až 1. prosince, kdy si na faře vyrobíme adventní věnce. Čas bude upřesněn, podrobnosti sledujte na nástěnkách ve farním kostele a v prostorách farního úřadu. Ještě máme několik volných míst v kurzu angličtiny (nejen) pro maminky ve skupině mírně pokročilých (Headway Elementary lekce 5) a středně pokročilých (Headway Elementary lekce 10). Kurz probíhá jedenkrát týdně volným tempem, v přátelské a pohodové atmosféře. Pokud máte zájem, ozvěte se na Centrum pro rodinu. Masarykovo nám. 68, tel: nebo na V Městské galerii vystavuje Milan Bouda Koláže a nejrůznější hříčky jsou k vidění v Městské galerii v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou. Průřez svou porevoluční tvorbou zde představuje Milan Bouda z Uherského Brodu. Výstava se skládá ze čtyř bloků. Část patří práci s fotografiemi, další celek je věnován Paříži, třetí blok představuje klasické koláže a závěr ukazuje papírořezy a podobné výmluvné hříčky, které známe ve své hravé formě z japonského origami, řekl při vernisáži člen Sdružení výtvarných umělců Moravsko slovenského pomezí Oldřich Páleníček. Ke kolážím používám výstřižky z novin, fotky, plakáty, obaly od léků či různé bankovky. Věci, které mne nějak zaujmou prostě hodím do šuplíků. Pak se stává, že ho občas otevřu, přehrabu se v něm a najednou mi něco blikne a přijde nápad, nastínil jeden ze zdrojů inspirace třiašedesátiletý výtvarník. Výstavu je možné v Městské galerii v zámeckém parku navštívit až do 30. listopadu. Lenka Fojtíková Vinohradské dýňobraní Počasí nám první říjnový den připravilo plno sluníčka! A protože se příroda letos pěkně snažila, nebyl pro naše družinové děti žádný problém přinést dýně všech tvarů i barev. Čekal je II. ročník oblíbeného dýňobraní, kdy za pomoci svých vychovatelek vyráběly roztomilé strašáky, které si mnoho lidí spojuje s vyprávěním duchařských povídek či pořádáním strašidelných párty. Málokdo ale ví, že dýně je nezbytná ozdoba svátku Halloween, že se jedná o původně starý keltský zvyk, známý jako Samhain a znamená konec léta. Nevěříte? Přijďte se na tu zářivou nádheru, která je ozdobou i posledním pozdravem babího léta, podívat! vychovatelky ŠD při ZŠ Pod Vinohrady UB Podzimní vycházka V neděli 21. října uspořádal rodičovský klub erko, který působí při ZŠ Újezdec, vycházku pro děti i dospělé. Byla zaměřena nejen na poznávání okolí, ale i na sběr lesních plodů pro zimní krmení zvěře. Panovala dobrá nálada, batůžky se rychle plnily a děti ani nevnímaly nachozené kilometry. Jeden z posledních přívětivých dnů tak všichni využili nejen ke zlepšení fyzické kondice, ale i k přátelskému setkání rodin. -rk- uw

14 Vyhodnocení výtvarné soutěže Nebe plné draků Soutěž pořádala Městská knihovna. Tentokrát se sešlo 167 výtvarných prací. Porota ve složení: Saša Haluzová (Muzeum JAK), Elen Fremlová a Elen Sladká (MěÚ Uh. Brod), Hanka Běhalová (DDM) měla přetěžký úkol, ale nakonec vybrala tyto nejzdařilejší práce: Kategorie MŠ: 1. místo: Tereza Vlková, MŠ Prakšice 2. místo: Jakub Zemánek, MŠ Prakšice, František Omelka, MŠ Hradčovice, Radek Hlaváč, MŠ Hradčovice 3. místo: Matěj Hřib, MŠ Hradčovice Kategorie 1. tříd: 1. místo: Adéla Rubešová, ZŠ Prakšice 2. místo: Alžběta Manová, ZŠ Šumice Kategorie 2. tříd: 1. místo: Lukáš Juřeník, 2. ZŠ Uh. Brod Kategorie 3. tříd 1. místo: Klára Májková, 2. ZŠ Uh. Brod 2. místo: Robert Daniel, 3. ZŠ Uh. Brod 3. místo: Nikol Mahdalová, 2. ZŠ Uh. Brod Kategorie 4. tříd: 1. místo: Pavla Mikesková, ZŠ Prakšice 2. místo: Verča Dědková, 2. ZŠ Uh. Brod 3. místo: Eliška Juráková, 3. ZŠ Uh. Brod Kategorie 5. tříd: 1. místo: Lucie Jeglová, 3. ZŠ Uh. Brod 2. místo: Štěpán Hřib, 3. ZŠ Uh. Brod 3. místo: Vilém Josefík, 3. ZŠ Uh. Brod Kolektivní práce: 1. místo: ZŠ Havřice 2. místo: 1. B 1. ZŠ Uh. Brod, MŠ Olšava 3. místo: ZŠ a MŠ Prakšice, MŠ Hradčovice, MŠ Těšov, MŠ Újezdec MŠ Hradčovice, ZŠ Újezdec Naše knihovna a vstup do Panského domu se promění díky všem obrázkům v Nebe plné draků. Věra Lovecká, Městská knihovna Úspěšná účast ZUŠ UB na EX LIBRIS Hlohovec 2007 Žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy v Uherském Brodě se letos v dubnu zúčastnili 11. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže v tvorbě knižní značky pro děti od 6 do 15 let EX LIBRIS HLOHOVEC. Tato soutěž se děje v naději, že se podaří obnovit u mladé generace potřeba čtení knih, které jsou zdrojem vzdělávání. Zároveň přináší možnost porovnávat tvorbu dětí různých národů. Tématem letošního ročníku byl Čarovný svět knih a zúčastnily se ho děti ze čtrnácti zemí celého světa. Z celkového počtu zaslaných prací bylo vyhodnoceno asi sedmdesát. Mezi nimi se umístili i žáci ZUŠ Uh. Brod, kteří si odnesli tato ocenění: * Petra Chvilíčková, 14 let, žačka p. uč. Lenky Jahodové získala Cenu internetového knihkupectví Legenda * Adriana Mahdalová, 12 let, žačka p. uč. Svatavy Haluzové získala Cenu primátora města Hlohovec * David Voltner, 12 let, žák p. uč. Svatavy Haluzové získal Cenu člena poroty Karola Felixe Naše kolekce byla ohodnocena jako ucelený soubor prací, který splňoval požadavky na tvorbu Ex libris, řekla jedna z učitelek výtvarného oboru ZUŠ Lenka Jahodová. Začátkem října byli ocenění žáci pozváni do slovenského Hlohovce, kde byl pro ně byl připraven zajímavý program. Měli možnost pracovat ve výtvarné dílně pod vedením významného grafika a předsedy poroty Viktora Chrenka, který je seznámil s technikou Ex libris. Slavnostní vyhodnocení a předání cen se konalo za účasti významných osobností, pedagogů a velvyslanců některých zemí. Naši žáci si velmi vážili cen, které získali, a byli hrdí na to, že reprezentují nejen naši školu, ale také Českou republiku, dodala Lenka Jahodová. -es- ux

15 Kouzelná laboratoř na ZŠ Pod Vinohrady Na začátku školního roku dostaly děti ze Základní školy Pod Vinohrady v Uherském Brodě dvě poněkud podivné, trošku pohádkou vonící, otázky: Kdo z vás si někdy přál mít aspoň špetku kouzelnických schopností? Kdo by rád překvapil a ohromil své kamarády, rodiče i známé prazvláštními, záhadnými efekty? Kladně odpovědělo třiadvacet malých zvídavců od první do čtvrté třídy, dychtících po trošce té tajemné čaromoci, a tak se mohla pomyslným klíčem otevřít Kouzelná laboratoř. A co že se zde děje tak kouzelného? Zábavnou formou děti provádějí řadu rozmanitých pokusů a triků, vše za pomoci jednoduchých základních fyzikálních, chemických a biologických zákonitostí, protože kouzla a věda mají mnoho společného. Pod jejich šikovnýma rukama tak vznikají mimořádně působivé efekty, při kterých se nejen jim tají dech. Už od dávných dob trápila lidstvo zvědavost, která jej hnala objevit, co je asi příčinou všech těch podivných, zdánlivě nepochopitelných úkazů, a tak se děti staly v kroužku vědci, kteří chtějí přijít a taky přijdou všem těm divnojevům na kloub. Malí vědci - kouzelníci již přinutili sopku z modelíny, aby vychrlila červenou lávu, taky láhev, aby sama nafoukla balonek, hlavně však dokázali pochopit podstatu těchto zdánlivých kouzel, uvědomit si, proč se tak děje, a už se těší na příští napínavé pokusy, jimiž odhalí další tajemství přírody. A vůbec nikomu nevadí, že v laboratoři bádají vedle prvňáků třeťáci nebo čtvrťáci. Všichni brzy pochopili, že ve vědě je potřeba táhnout za jeden provaz, aby Kouzelná laboratoř odhalovala všem nová a nová tajemství. Tady děti shledávají, že poznávání je vlastně velikým dobrodružstvím, že nuda trápí jenom lenochy, ale v Kouzelné laboratoři se jí dozajista dařit nebude! Mgr. Jana Bistrá, ZŠ Pod Vinohrady Podzimní kutění Podzimní nálada ve školní družině Pod duhou se probarvila vůněmi jablíček, dýňových semínek, spadaným listím a hnědými kaštánky. Děti využily toho, co jim příroda v tomto období přináší nejen k potěšení očí, ale také k hravému kutilství a sladkému mlsání. Začalo to všechno vlastně už na konci září, kdy se zelenina od maminky proměnila v lodičku, auto či panáčka. A co se spadaným listím? Co takhle navléci na drátek i s kaštánky a udělat věneček nebo panáčka Podzimníčka! A slyšeli jste, že se dá udělat koberec z listí? A jak krásný gobelín přímo na stěnu. Z dýní si děti vytvářely strašidelné lampičky pro obveselení pošmourných podzimních odpolední. Také na pečení jablíček se dostalo. Nejdřív jsme je oloupali a pak oblékli do župánků. Nakonec s nimi hajdy do trouby. Prstíky si děti oblizovaly ještě druhý den. Když jsme se konečně dočkali příznivého větru, podařilo se uskutečnit i dlouho očekávanou drakiádu. Dráčci předváděli přímo akrobatické kousky, vývrtky i kotrmelce. Dosahovali závratných výšek a jeden se dokonce vydal do světa! Tak kdybyste ho náhodou potkali, pozdravujte ho od nás! Děti a vychovatelky ze ŠD v UB-Havřicích Myslivecké sdružení Havřice Obora Vás co nejsrdečněji zve na KATEŘINSKOU ZÁBAVU, která se koná v sobotu 17. listopadu 2007 od hodin ve sportovní hale v Havřicích. K tanci a poslechu hraje Madison. Občerstvení * Zvěřina* Tombola Srdečně zvou myslivci! uy

16 O D K V A N T O S L U Ž B Y P R O V Á S 3. P A T R O SVATEBNÍ SALON BETY RÁMOVÁNÍ Provozní doba: Po Čt: Pá: Kontakt: VÝTVARNÉ POTŘEBY tel.: Těšíme se na Vaši návštěvu! manikúra na rukou a nohou francouzská manikúra nehtová modeláž p-shine parafínové zábaly depilace Výběr ze tří solárií, dvě horizontální, jeden vertikál. Solární kosmetika, příjemné prostředí i ceny, individuální přístup. Otevřeno sedm dní v týdnu! Volejte na č Tel uz

17 u{

18 GE Money Bank Masarykovo nám. 100, Uherský Brod tel.: Provozní doba: Po Pá: u

19 Stonožka děti pomáhají dětem Každému, kdo sjede po silnici od Uherského Brodu do Prakšic, se naskytne krásný pohled na prakšické a pašovické údolí, lemované lesy a stráněmi. Při výjezdu z Prakšic, na samém konci vesnice, v parku, chráněná stromy, se jakoby ukrývá Základní škola a Mateřská škola Prakšice. Nově zrekonstruovaná budova s jejím okolím poskytuje všem žákům i učitelům nadstardartní materiální zázemí. Je radost učit se a pracovat ve třídách vybavených moderním nábytkem, v interiérech, které dokáží ještě více podpořit kreativitu žáků i učitelů. To, že se v Prakšicích pracuje s chutí a elánem, dokazují poslední léta, kdy je o naší škole stále více slyšet v médiích. Tak jako v jiných školách, i u nás se zapojují žáci do různých soutěží, přehlídek, olympiád. Přesto si troufáme tvrdit, že jsme v něčem výjimeční. Před 16 lety navázala paní učitelka Jana Kovaříková spolupráci s paní Bělou Gran Jensen a jejím hnutím Na vlastních nohou Stonožka. Mottem tohoto hnutí je pomoc dětí dětem. Jak mohou malé děti pomoci? Výrobou ručně malovaných vánočních přání, z jejichž prodeje jsou financovány projekty pro potřebné děti. Peníze tak pomohly dětem postiženým záplavami, dětem V sobotu 20. října se vypravila početná skupinka čítající 25 mladých florbalistů na Orelský florbalový turnaj žákovských kategorií do Ostrožské Nové Vsi. Z nově postavené sportovní haly pak mladíci přivezli kompletní medailovou sbírku. Třetí místo ve své kategorii obsadili mladší žáci, stříbrným umístěním se pak prezentovali elévové, aby nejcennější kov přivezli v nejprestižnější kategorii. Ti v turnaji nenašli přemožitele a jako třešničku na dort přidali čisté konto ve všech zápasech. v nemocnicích a ústavech u nás i v zahraničí. Paní Běla má velké srdce a soucítí se všemi trpícími dětmi na světě. Proto poslední léta Stonožka spolupracuje i s Armádou ČR, aby mohla stonožková pomoc dorazit i do míst, kde žijí a trpí děti postižené válečnými konflikty a kam se běžná humanitární pomoc těžce dostává. V prakšické škole si stále více uvědomujeme důležitost podobných aktivit. Moc nás těší, že žáci se sami ochotně zapojují do činností Stonožky s cílem získat peníze pro jiné děti. Tradicí se stává Dětský bál, který pořádá žákovský parlament a jehož výtěžek putuje na konto Stonožky. Tato dětská akce byla vybrána porotou do finále projektu Dětský čin roku 2007, který je pořádán pod záštitou ministerstev školství a zdravotnictví a jehož výsledky budou vyhlášeny v prosinci v Praze. Pravidelně pořádáme stonožkové týdny, kdy žáci pracují na projektech pro Stonožku a kdy fantazii se meze nekladou. Poslední zdařilou stonožkovou a zároveň celoškolní akcí se stala beseda s panem plk. v.v. Vladimírem Maděrou, veteránem 2. světové války, posledním žijícím účastníkem přípravy atentátu na R. Heydricha. Stejně vzácným hostem byl poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, místopředseda Výboru pro obranu, pan ing. Antonín Seďa. Pozvání na tuto besedu přijala i paní Běla Gran Jensen, prezidentka Stonožky. Je pro nás velkou ctí, že v květnu 2007 paní Běla ustanovila naši školu koordinátorem stonožkového hnutí pro oblast Moravy. Bereme to jako výraz velké důvěry po letech trpělivé a úspěšné tvůrčí práce ve stonožkovém hnutí. Setkání s paní Bělou je vždy velkým zážitkem a naplní člověka energií do další práce. To vše určitě cítili i naši přátelé z jiných stonožkových škol z Moravy, kteří přijali pozvání k nám do školy ke společnému pracovnímu setkání s paní Bělou. Jsme rádi, že se zároveň začíná úspěšně rozvíjet spolupráce stonožkových škol z Uherského Brodu a okolí. Víme, že na každé škole se najde spousta velmi tvořivých učitelů, kteří vedou své žáky k lidské solidaritě a vzájemnosti. Jednou z možností je i zapojení do stonožkového hnutí. A naše nejbližší plány? Advent a Vánoce jsou období, kdy mají k sobě lidé nejblíž. Požádali jsme Městský úřad v Uherském Brodě o možnost prodeje výrobků našich žáků na Kateřinském jarmarku, který se uskuteční v pátek Součástí akce bude i vystoupení folklorního kroužku naší školy. Věříme, že se k nám přidají také přátelé z uherskobrodských stonožkových škol. Výtěžek z prodeje bude předán hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Zaujaly vás naše řádky? Chcete o Stonožce vědět víc? Jako koordinátoři hnutí všechny srdečně zveme k nám do školy, kde získáte potřebné informace. Můžete také navštívit webové stránky školy či webové stránky Stonožky Mgr. Marcela Chmelová a Jana Kovaříková, ZŠ a MŠ Prakšice Orelští florbalisté přivezli z Ostrožské Nové Vsi kompletní sbírku medailí Turnaj elévů: Uh. Brod Ostrožská Nová ves 1:2 (branka za UB: V. Schnürmacher) Uh. Brod Domanín 3:1 (branky za UB: 2 M. Dvořák, V. Schnürmacher) Finálový zápas: Uh. Brod Ostrožská Nová ves 2:3 (branky za UB V. Schnürmacher, J. Školníkovič) Sestava UB: J. Ručka J. Jančařík (kapitán), D. Záboj, P. Havránek, J. Machala, D. Kadlček, J. Školníkovič, V. Schürmacher, V. Buráň, M. Dvořák, D. Nevařil, E. Popelka. Nejlepším střelcem turnaje kategorie elévů se stal Václav Schnürmacher, který zaznamenal 3 branky. Turnaj mladších žáků: Uh. Brod Domanín 2:1 (branky za UB: P. Vrána, R. J. Hanáček) Uh. Brod Kunovice 0:4 O 3. místo: Uh. Brod O. N. Ves 7:0 (branky za UB: 4 P. Vrána, 2 R. Jílek, V. Schnürmacher). Sestava Uh. Brodu: J. Ručka M. Machala, J. Jančařík, R. Jílek, V. Schürmacher, J. Hanáček (kapitán), V. Buráň, J. Vlk, P. Vrána, M. Dvořák Turnaj starších žáků: Uh. Brod Staré Město 3:0 (branky za UB: M. Koníček, R. Jílek, P. Zemánek) Uh. Brod Kunovice 4:0 (branky za UB: M. Koníček, 2 P. Zemánek, R. Jílek) Uh. Brod Nivnice 1:0 (branka za UB: P. Zemánek) Sestava Uh. Brodu: J. Ručka J. Zahradníček, Š. Lekeš, M. Machala, M. Jankovich, K. Horňák, M. Koníček (kapitán), R. Jílek, J. Hanáček, J. Vlk, P. Vrána, A. Machalík, P. Zemánek. Nejlepším střelcem turnaje ve starších žácích se stal Patrik Zemánek, autor 4 branek. V kategorii brankářů byl pak ohodnocen jako nejlepší Petr Ručka. u}

20 Předprodej vstupenek zajišťuje: Městské informační centrum Uherský Brod Mariánské náměstí 2187, tel.: vt

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové.

Soutěž je organizována odborem školství MHMP pod záštitou náměstkyně primátora HMP Hany Žižkové. Praha plná památek Soutěž Praha plná památek je zaměřena na seznámení a bližší poznání památek, pamětních a zajímavých míst Prahy, jejíž starobylé centrum bylo pro své mimořádné hodnoty zapsáno na Seznam

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 10. BŘEZNA 2015 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Sedmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy. Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0006 Naše

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV

www.tvslovacko.cz DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 TELEVIZE SLOVÁCKO PERIODICKÉ TISKOVINY AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA PRODUKČNÍ ČINNOST DÉČKO - VAŠE DIGITÁLNÍ TV DVANÁCT KROKŮ DO ROKU 2012 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 založení společnosti, provoz regionálního TV studia v Uh. Hradišti

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA SKUPINOVÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Než si začnete vybírat: Můžete se přihlásit do nových i pokračujících kurzů, vhodnou úroveň Vám pomůžeme vybrat (rozřazovací test). Níže uvedené délky

Více

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010

Účelové dotace v oblasti kultury pro rok 2010 Příloha č. 1 ové v oblasti kultury pro rok 21 Č. Název organizace, sídlo, 1 DIDEDAnce taneční studio Galavečer DIDEDAnce tanečního studia 21 - pronájmy (pronájem sálu) - propagace (DVD, upomínk.předměty)

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU

RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY PREZENTACE PROJEKTU 1 Princip projektu Rodinné pasy vznikly jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Osmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce:

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce: Místo konání: Čas konání: Přítomni: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov. od: 19:00 hod. do: 21:00 hod. Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslav Kohout, Jan Turek Z 11 členů

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní

Zápis ze společného jednání komise pro výchovu a vzdělávání a komise kulturní nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 9788/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 101.2.3 V Lanškrouně 20. března 2015 Zápis

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO

TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO TURISTICKÝ INFORMAČNÍ MAGAZÍN O ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKU WWW.CZECH-TIM.CZ MEDIAINFO 2015 Náklad max. 20 000 ks Nulová remitenda jdeme na dračku Nově distribuce v PNS Informace o předplatném na www.czech-tim.cz

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více