Veterinární péče o zvěř

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veterinární péče o zvěř"

Transkript

1

2 Veterinární péče o zvěř v chovech je dána zákonem o veterinární péči a jeho prováděcími vyhláškami povinnost chovatele ohlásit podezření z onemocnění zvířat orgánu veterinární péče nutno dodržovat ochranná a zdolávací opatření v rámci opatření může být nařízen zvýšený odlov, zasílání vzorků k vyšetření, provádění vakcinace, léčba zvěře, omezení přesunu zvěře onemocnění mají akutní nebo chronický průběh

3 Choroby zvěře zdravotní stav je limitujícím faktorem prosperity chovu zvěře možný přenos infekčních a invazivních chorob na člověka a domácí zvířata infekční choroby pernaté zvěře (bakteriální, virové, plísňové) infekční choroby srstnaté zvěře (bakteriální, virové, plísňové) parazitární choroby pernaté zvěře parazitární choroby srstnaté zvěře

4 Choroby zvěře dle Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat v Paříži (OIE) se choroby dělí na velmi závažné nákazy list A a závažné nákazy list B diagnózu onemocnění zpravidla určí veterinární lékař ve spolupráci s veterinární laboratoří o opatřeních při zdolávání nákaz rozhodne orgán státní veterinární správy

5 Virová onemocnění

6 Pseudomordrůbeže = newcastelská choroba původce - paramyxovirus nákaza se šíří nemocnou zvěří, volně žijícími ptáky, hmyzem, vzduchem příznaky nechutenství, ztížené dýchání, průjem, apatie, křeče, ochrnutí končetin a charakteristické otáčení hlavy, ztráty v chovu až 100 % prevence vakcinace, dodržování protinákazových opatření

7 Pseudomordrůbeže léčba se neprovádí k onemocnění je vnímavý bažant, tetřev, koroptev, holub, vrána, labuť, krocan v ČR klasifikován jako velmi nebezpečná nákaza podléhající povinnému hlášení (OIE v listu A) tělo zvířete je nepoživatelné chovatel ve spolupráci s veterinářem provádí očkování, dezinfekci, zabraňuje volnému přístupu ptactva do odchoven a hlásí podezření z nakažení

8 Mramorovaná slezina bažantů nakažlivé onemocnění projevující se ochablostí a zvětšením sleziny, kdy na bledé slezině jsou typické mramorované struktury sporadicky v krotkých chovech původce adenovirus příznaky ztížené dýchání šíření vzájemný kontakt, trus k onemocnění je vnímavý bažant a krocan (hemoragická enteritida krocanů)

9 Virová enteritida kachen = mor kachen akutní onemocnění vodních ptáků, především kachen původce herpesviry příznaky průjem, snížení pohyblivosti, poruchy centrálního nervového systému, třes hlavy, krku i celého těla typicky vyvrácená ocasní pera a křečovitě natažené plováky šíření přímý styk, trus, krmivo, voda v ČR není v seznamu nákaz OIE list B

10 Virová enteritida kachen mor kachen inkubační doba 4-7 dní kachny hynou vyčerpáním za 1-3 dny prevence obecná (kontrola převozu, karanténa, desinfekce) léčba se neprovádí, odstraňují se uhynulá a nemocná zvířata při vyšších úhynech v odchovnách kachen je třeba vyrozumět veterinární službu

11 Virová hepatitida kachen = nakažlivý zánět jater kachen vysoce přenosné akutní onemocnění domácích i divkýchkachňat ve věku 2 3 týdny původce herpesviry příznaky nekoordinované pohyby končetin a hlavy, kachňata leží na boku a vykonávají plovavé pohyby šíření od nemocných kusů, krmivem, vodou, násadovými vejci

12 Virová hepatitida kachen prevence-kontrola převozu zvěře, krmiv a vajec a vakcinace kachňat léčba se neprovádí po vzniku onemocnění je chov promořen, proto je výhodné založení nového chovu ze zdravých zvířat onemocnění je v ČR klasifikováno jako nebezpečná nákaza podléhající povinnému hlášení OIE list B

13 Neštovice ptáků (difterie) virové onemocnění drůbeže, krůt, holubů, bažantů, koroptví, tetřevů apod. původce poxvirus příznaky -charakteristické změny na kůži a sliznicích přenos přímý kontakt, krev sající a bodavý hmyz vyskytuje se v celém světě včetně ČR

14 Neštovice ptáků (difterie) neštovice ptáků jsou v ČR klasifikovány jako nebezpečná nákaza podléhající povinnému hlášení (OIE list B) prevence je obecná, v postižených či ohrožených chovech je možné preventivní očkování

15 Leukózadrůbeže virové nádorové onemocnění původce - retroviry postihuje celý lymfatický systém, játra, slezinu onemocnění se vyskytuje u drůbeže, bažantů, koroptví, hus, kachen, tetřevů, tetřívků výskyt v ČR ojedinělý není v seznamu sledovaných nákaz ČR ani OIE

16 Ptačí chřipka -influenza avium poprvé popsána v Itálii jako klasický mor drůbeže původce chřipkový virus typu A onemocnění lidí touto chřipkou mohou způsobit pouze podtypy H5 a H7 obavy jsou především z případné mutace chřipkového viru H5N1 dosud došlo k přenosu tohoto chřipkového viru na lidi v Asii virus byl prokázán i u psů, koček a cibetek v lidské populaci v současné době kolují chřipkové viry typů H1N1 a H3N2

17 Ptačí chřipka -influenza avium Druhy představující zvýšené riziko: husa běločelá (Anser albifrons) husa polní (Anser fabalis) kachna divoká (Anas platyrhynchos) kopřivka obecná (Anas strepera) ostralka štíhlá (Anas acuta) lžičák obecný (Anas clypaeta) hvízdák euroasijský (Anas penelope) čírka obecná (Anas crecca) čírka modrá (Anas querquedula) polák velký (Aythya ferina) polák choholačka(aythya fuligula) čejka chocholatá (Vanellus vanellus) jespák bojovný (Philomachus pugnax) racek chechtavý (Larus ridibundus) racek bouřní (Larus canus)

18 Ptačí chřipka -influenza avium Mimořádná a nouzová opatření: V bažantnicích a odchovnách divokých kachen (obvykle nelze zajistit chov v uzavřeném objektu) musí být přijata opatření, která zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky: krmivo a vodu předkládat uvnitř budov, v krajním případě pod přístřešek zamezit pobytu chovaných ptáků na vodních plochách společně s volně žijícími vodními ptáky nenapájet chované ptáky neošetřenou povrchovou vodou z nádrží k nimž má přístup volně žijící ptactvo venkovní nádrže ochránit před volně žijícím ptactvem sítěmi, ploty a pod. provádět pravidelnou desinfekci, dezinsekci a deratizaci instalovat desinfekční rohože a kafilerní boxy

19 Ptačí chřipka -influenza avium Příznaky onemocnění ptačí chřipkou: pokles příjmu potravy a vody o 20 % pokles produkce vajec o 5 % po dobu delší než 2 dny úhyn nad 3 % příznaky chřipky (ospalost, načepýření, kašlání, průjmy, křečové stavy) Rizikové skupiny obyvatel: zaměstnanci drůbežích farem personál zajišťující kontrolu zvířat, porážku, manipulaci, čistění a pod. zaměstnanci jatek, potravinářských závodů, kafilérií veterináři

20 Ptačí chřipka -influenza avium

21 Bakteriální onemocnění

22 Salmonelóza infekční nakažlivé onemocnění probíhající za příznaků zánětu střev nebo celkové sepse původce- bakterie rodu Salmonella pernatou zvěř nejčastěji postihuje Salmonella enteritidis a S.typhi murium prevence-kontrola přesunu zvěře, pravidelná desinfekce, zabránění přístupu divokých ptáků do odchoven i když jsou k dispozici léčiva, nejčastěji se likviduje chov

23 Salmonelóza onemocnění se vyskytuje v celém světě, v chovech je častým onemocněním způsobujícím ztráty a zdravotní závadnost zvěřiny v ČR je klasifikována jako nebezpečná nákaza OIE v listu B (jako tyfus drůbeže) k infekci je vnímavý i člověk

24 Salmonelóza

25 Pulorová nákaza bílá úplavice označení pro salmonelózu ptáků, vyvolanou druhem salmonely S.gallinarum až pullorum není přenosná na člověka OIE je zařazena v listu B postižení vaječníků kuřata se rodí již infikovaná u dospělých bažantích slepic probíhá onemocnění vlekles příznaky zhoršení výživného stavu, průjmem a poklesem snůšky u kuřat se onemocnění projevuje již v prvních dnech po vylíhnutí

26 Tuberkulóza chronické, infekční, bakteriální, přenosné onemocnění ptáků a savců vč. lidí původce u ptactva bakterie Mycobacterium avium nákaza podléhající povinnému hlášení tělo zvířete je nepoživatelné příznaky u žijící zvěře nepatrné hubnutí a chřadnutí

27 Tuberkulóza zánětlivé změny tělních orgánů s tvorbou specifických granulomů (uzlíků) na střevech, játrech a slezině žlutobílá suchá či drobivá, někdy zesýrovatělá ložiska vyskytuje se u dospělých, nejčastěji starších jedinců léčba se neprovádí z chovu se odstraňuje nemocná a z nemoci podezřelá zvěř

28 TBC zasažená játra dravce \ TBC zasažená slezina

29 Botulismus původce- toxiny bakterií Clostridium botulinum z krmiva příznaky -ochrnutí krku a stojáků, úhyn více kusů zvěře najednou za několik dní nejčastěji se otrava botulotoxinem objevuje u vodní pernaté zvěře onemocnění je na celém světě včetně ČR

30 Botulismus přenos krmivem, sběrem vodních živočichů z vodních ploch (zpravidla mělké, prosluněné rybníky), ve kterých došlo k přemnožení bakterií Clostridium botulinum šíření - larvami much z uhynulé zvěře, které zvěř dále konzumuje botulotoxin je toxický i pro člověka, který se nakazí požitím kontaminované potravy

31 Botulismus

32 Červenka ptáků (bažantů) původce bakterie červenky prasat (Erysipelothrix rhusiopathiae) příznaky -slabost, nechutenství, průjem a případného úhynu nejčastěji se vyskytuje v chovech bažantů, příp. krocanů přenos-přímý styk, kontaminované předměty a zemina, volně žijící ptactvo, savci a krev sající hmyz léčba antibiotiky co nejdříve po vzniku onemocnění

33 Pasteurelózadrůbeže -cholera drůbeže původce- bakterie Pasteurella multocida onemocnění probíhá většinou akutně v podobě sepse (celkové infekce) s krvácením sliznic a vnitřních orgánů přenos přímý styk, infikované předměty

34 Pasteurelózadrůběže-cholera drůbeže onemocnění je v ČR klasifikováno jako nebezpečná nákaza podléhající povinnému hlášení OIE - list B nákaza vzniká nejčastěji oslabením zvěře prevence udržování zvěře v dobré kondici (vitamíny, odpovídající krmivo) léčba antibiotiky

35 Chlamydiózaptáků -ornitóza původce - Chlamydia psittaci infekční, zjevně nebo skrytě probíhající onemocnění volně žijících i doma chovaných ptáků příznaky při zjevném průběhu - zánět plic a vzdušných vaků příznaky v případě skryté formy -klinické příznaky neprojevují, onemocnění vzniká až působením stresu u papoušků, holubů, drůbeže, bažantů, hus, krocanů, kachen aj. přenosná na člověka (třesavka, horečka, zánět dýchacích cest) je klasifikováno jako nebezpečná nákaza (OIE - list B) léčba - antibiotika

36 Chlamydia psittaci

37 Plísňová onemocnění

38 Aspergilóza původce plíseň rodu Aspergillus, nejčastějšími druhy A.fumigatus, A. flavus, A. niger, A. glaucus, A. versicolor příznaky tvorba plísňových uzlíků bílošedé až žlutavé barvy v plicích a vzdušných vacích nechutenství, ztížené dýchání

39 Aspergilóza prevence-hygiena chovu, zabránění zplesnivění krmiva a podestýlky, dezinfekce formalínem (chloramin nezabírá) nemoc napadá ptáky i savce aspergilóza zjišťována často v intenziv. chovech bažantů, kachen, tetřevů, tetřívků, koroptví, krocanů přenos - vdechnutím spor plísní z plesnivého krmiva či podestýlky onemocnění není klasifikování jako nákaza

40 Parazitární onemocnění Endoparazité Ektoparazité

41 Parazitární onemocnění Endoparazité vnitřní (hlístice, tasemnice, kokcidie ) Ektoparazité vnější (klíšťata, všenky, svrab )

42 Kokcidióza onemocnění střev způsobené prvoky jednotlivé druhy kokcidií vyvolávají onemocnění u určitého druhu zvěře, velmi vzácně u více druhů nejčastějšími kokcidiemi bažantů - Eimeria colchica, E.duodenalis, E.phasiani kachen E.anatis tetřevovitých E.lyruri, E.ventriosa vnímaví všichni ptáci

43 Kokcidióza nejzávažnější je onemocnění kuřat v intenz. chovech pravidelný výskyt nejčastěji postižena několikatýdenní kuřata den klinické příznaky ospalost, nechutenství, zimomřivost, průjem, chudokrevnost, křeče kokcidie se vylučují trusem přenos přímým stykem a kontamin. předměty kokcidióza není klasifikována jako nákaza, pro svůj častý výskyt je ale závažným onemocněním

44 Kokcidióza příznaky u starší zvěře -ospalost, svěšení křídel, hubnutí, obrny, úhyn léčba -sulfonamidy + podávání vit. A, C a E použití antikokcidik(zabraňují vývoji kokcidií) preventivně v krmných směsích

45 Histomoniáza původce- parazit Histomonas meleagridis vyvolává zánětlivé a nekrotické změny slepých střev a jater (typická okrouhlá ložiska) nejčastěji onemocní bažanti a krocani ve věku 4-20 týdnů příznaky - nechutenství, ospalost, slabost, u krocanů někdy zmodrá hlava u mláďat až 100% ztráty, u starší zvěře probíhá onemocnění vlekle(ztráta plachosti, kanibalismus vzájemné ozobávání a zraňování)

46 Histomoniáza diagnózu lze určit pouze pitvou léčbu je nutné zahájit včas, přesto ještě odeznívá úhyn těžce postižené zvěře

47 Syngamóza onemocnění dýchacích cest původce- hlístice Syngamus trachea (srostlice trvalá) k onemocnění je vnímavý bažant, koroptev, tetřev, tetřívek a zpěvné ptactvo u vodní pernaté zvěře je onemocnění vzácnější způsobeno srostlicí dočasnou (Syngamus bronchialis) - mezihostlitelem jsou vodní plži onemocnění není klasifikováno jako nákaza

48 Obě pohlaví hlístic jsou v dospělosti trvale spojena ve tvaru písmene Y jsou v trvalé kopulaci.

49 Syngamustrachea

50 Syngamóza parazitují v průdušnici, působí zánět dýchacích cest příznaky kýchání, lapání po dechu, mhouření světel, otevřený klovec, dusí se a zvěř vyčerpáním hyne v průběhu nemoci parazité kladou vajíčka, která zvěř vykašlává, polyká, vylučuje trusem přenos/nákaza-pozřením vajíček vylučovaných trusem ptáků do půdy,vody a krmiva, pozřením žížal, nebo vodních plžů v již zamořených chovech není prevence účinná

51 Střevní červivosti onemocnění střev působené mnoha druhy červů dělíme ji podle jednotlivých původců nemoci onemocnění působí ploší červi (tasemnice, motolice) a oblí červi (nejčastěji hlístice)

52 Tasemnice u bažantů a koroptví - nejčastěji tasemnice rodů Rallietinaa Hymenolepis cizopasí v tenkém střevě, způsobují záněty a tvorbu uzlíků ve sliznici střev část jejich životního cyklu probíhá v mezihostitelích (mravenci, brouci, plži ) k nakažení dojde pozřením mezihostitele prevence v intenz.chovech zamezením přístupu zvěře k mezihostitelům případná léčba je možná speciálními léčivy s účinností proti tasemnicím

53 Tasemnice původce-u vodní pernaté, zejména kachen - tasemnice rodů Aploparaksis, Cloacotaenia mezihostitelem jsou drobní vodní živočichové korýši, máloštětinatci slabé invaze parazitů se většinou neprojevují klinickými příznaky při silnějším napadení se objevují průjmy, skleslost, chřadnutí, křeče, nervové poruchy

54 Tasemnice

55 Motolice nejčastější původci - motolice rodů Echinostoma, Notocotylus a Cotylurus ploší nečlánkovaní červi parazitující ve střevech mezihostitelem jsou vodní plži příznaky silné invaze, nejčastěji mladých ptáků - zvěř nepřijímá potravu, hubne, nervové poruchy, křeče a úhyn

56 Motolice

57 Hlístice -Nematoda oblí čárkovití červi různé velikosti napadají střeva, vole i jícen způsobují záněty u hrabavých časté hlístice rodů Capillaria, Heterakis (roupi) a Trichostrongylus (vlasovky) u vodní pernaté hlístice rodů Amidostomum, Echinuriaa Tetrameres

58 Hlístice -Nematoda vývojstřevních hlístic je většinou přímý -vajíčka hlístic odcházejí trusem -další vývoj prodělávají v půdě bez mezihostitele geohelminté některé druhy hlístic vodní pernaté (Echinuria, Tetrameres) ke svému vývoji potřebují mezihostitele vodní korýši (blešivci, perloočky) nákaza -pozřením vajíček z půdy nebo nakažených vodních korýšů

59 Hlístice -Nematoda nejnebezpečnější onemocnění v intenzivních chovech bažantů - heterakidóza a kapilarióza v chovech kachen je to amidostomóza žaludku záněty sliznice žaludku či střev prevence obtížná vzhledem k vývoji hlístic v půdě, u kachen možný odchov na sucho ve voliérách bez vodní plochy často je nezbytné provádět pravidelné odčervení chovu

60 Cizopasní členovci působí vnější onemocnění ektoparazitózy zvěře většina cizopasných členovců - pavoukovci a hmyz z pavoukovcůparazitují u bažantů roztoči na peří i těle, klíšťata - Ixodes sp. z hmyzu jsou u vodní pernaté zvěře časté všenky

61 Felicolasubrostratusv srsti kočky

62 Cizopasní členovci příznaky při silné invazi - neklid, oslabení, může dojít k poškození peří nebo běháků s tvorbou krust a poruchou jejich pohyblivosti (vápenka postihuje často andulky)

63 Metabolická a dietetická onemocnění

64 Nedostatek vitamínů úplný nedostatek vitamínů vede ke vzniku avitaminóz avitaminózy způsobuje nedostatek jednotlivých vitamínů (A, E, D, C, komplex vitamínů B), i nedostatek více druhů vitamínů většina onemocnění z nedostatku vitamínů se projevuje jako částečný nedostatek hypovitaminóza příznaky -snížením produkce, reprodukce, odolnosti proti infekcím, parazitům a zátěži nejčastěji zjišťován v intenzivních chovech

65 Nedostatek vitamínů nedostatek vit. A se projevuje sníženou líhnivostí, menší životaschopností kuřat,vyšším výskytem infekčních a parazitárních onemocnění kuřata mají načepýřené, matné a špatně vybarvené peří, brzy hynou příznakyu dospělých ptáků projevuje poklesem snůšky a snížením oplozenostivajec, zánět světel, střev a horních cest dýchacích, častým následkem je dna

66 Nedostatek vitamínů nedostatek vit. B 1 se projevuje poklesem hmotnosti, slabostí, ochrnutím svalstva křídel, krku a stojáků v chovech vzácný - obsažen v obilovinách nedostatek vit. D často s deficitem Caa Pvznik křivice (porušení mineralizace kostí) nedostatek vit. E vzniku svalové dystrofie a dystrofie mozkové tkáně, snížená líhnivostkuřat a kachňat, zvýšená úmrtnost embryí prevence- pestré vyrovnané krmné dávky léčba vitamíny ve formě léčiv ve vodě

67 Nedostatek minerálních látek v chovech pernaté se nejčastěji zjišťuje nedostatek či nepoměr Caa P onemocnění se projevuje poruchou tvorby skořápky vajec, křivicí mláďat a deformacemi (měknutím) kostí zvěře dospělé pro výživu pernaté jsou důležité i další min. látky (Mg, Na, K, Mn, I, Se, Mo, Zn, Fe) onemocnění ale nemají specifické klinické příznaky

68 Dna časté onemocnění hrabavých v intenzivních chovech příznaky -porucha vylučování, a zvýšená tvorba kys. močové s následným ukládáním močových solí v orgánech a tkáních onemocnění často vzniká vlivem současného nedostatku vit. A avody, při nesprávném poměru živin v krmivu léčba se neprovádí

69 Alimentární poruchy více onemocnění v praxi blíže neurčených, vzniklých vlivem zkrmování dieteticky nevhodné nebo zdravotně závadné potravy záněty a poruchy funkcí žaludku a střev, vlivem narušení jejich vnitřního prostředí mláďatům pernaté nelzepodávat pouze obilí a dospělé zvěři pouze živočišnou potravu náhlé změny ve složení krmiva mohou vyvolat dietetické poruchy zdrojem alimentárních poruch je i pozření cizích předmětů (provázky, igelit )

70 Alimentární poruchy závady mohou vznikat již při výrobě nejčastěji vznikají nevhodným skladováním krmiv nebo používáním krmiv vlastních zdrojemalimentárních poruch - kontaminovaná krmiva - kontaminace příměsí semen plevelů, svízele, jedovatými rostlinami, roztoči, některými brouky

71 Onemocnění vzniklá zoohygienickými závadami

72 Onemocnění vzniklá zoohygienickými závadami nejčastěji způsobena nevhodnými fyzikálními podmínkami chovu přehřátí příznaky -zvýšená spotřeba vody, zrychlený dech, slabost, případný úhyn) méně časté je podchlazení, hl. mladé zvěře v prvních dnech života vyskytující se chybou je i zvýšená koncentrace čpavku - nedostatečné větrání, nahromadění větší vrstvy trusu, nadměrná popul. hustota na jednotku plochy

73 Otravy toxikózy, intoxikace

74 Otravy (toxikózy, intoxikace) celkové onemocnění organismu vzniklé působením jedovatých látek náchylné všechny druhy pernaté onemocnění se vyskytuje v přírodě i intenzivních chovech akutní otravy nebývají časté v intenzivních chovech je většinou zajištěna ochrana zvěře

75 Otravy (toxikózy, intoxikace) přesto byly zjištěny otravy aflatoxiny jedy plísní otravy dusitany a dusičnany, kdy vzniká methemoglobinémie-stav, kdy je porušena funkce hemoglobinu otravy olovem -především u kachen otravy rtutí - požitím krmiv z mořených obilovin otravy léčivy - Syngamix, Ivazolproti trichomoniáze bažantů

76 Aflatoxikóza původce- jedy plísní (mykotoxinů) rodu Aspergillus plesnivé krmivo špatné skladování příznaky - malátnost, hubnutí, vzácně průjem postižena játra, vzniká dystrofie a ztukovatění(steatóza), ledviny, mozek, srdce, reprod. orgány dochází k hromadným úhynům u drobné srstnaté zvěře je aflatoxikózazpravidla v chronické formě bez specifických příznaků prevence řádné skladování krmiv léčba se neprovádí

77 Chronické otravy závažné zejména u volně žijící zvěře, často pro celoplošné působení nejsou vidět, nepůsobí hromadný úhyn zvěře, bez klinických příznaků zjišťují se až náročným klinickým vyšetřením na vzniku se podílejí organické i anorganické jedy DDT (dichlor difenyl trichlorethan), PCB vliv na reprodukci a nervový systém, snížení snůšky a líhnivosti

78 Chronické otravy pesticidy poškození reprodukce a hormonální regulace těžké kovy (Cd poruchy reprodukce, poškození plodu, tvorby kostí, Pb poškození jater a ledvin, Hg poškození střev, jater, ledvin a mozku) otravy anorganickými sloučeninami hnojiv a průmyslových odpadů dusitany a dusičnanyporuchy reprodukce, vznik nádorů výrazně vyšší účinek jedů při vzájemném působení potenciace účinku

Současná zdravotní problematika bažantí zvěře

Současná zdravotní problematika bažantí zvěře Současná zdravotní problematika bažantí zvěře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Historie bažanta na evropském kontinentu colchicus

Více

na sliznici dutiny ústní, jazyku, okraji nozder či mezi spárky afty typické slinění

na sliznici dutiny ústní, jazyku, okraji nozder či mezi spárky afty typické slinění Virová onemocnění Slintavka a kulhavka vysoce nakažlivé akutní horečnaté onemocnění sudokopytníků příznaky zvýšená tělesná teplota, nechutenství, kulhání, svlečení rohového pouzdra paznehtu (spárku) na

Více

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá:

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá: Úvod Ke vzniku alimentárních nákaz a onemocnění trávicího traktu přispívá nedodržování zásad hygieny při přípravě i konzumaci pokrmů a nerespektování odpovídajících technologických postupů při přípravě

Více

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. MYSLIVOST Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. Ottův slovník naučný Parazitární choroby zvěře

Více

Veterinární péče o zvěř

Veterinární péče o zvěř Veterinární péče o zvěř v chovech je dána zákonem o veterinární péči a jeho prováděcími vyhláškami povinnost chovatele ohlásit podezření z onemocnění zvířat orgánu veterinární péče nutno dodržovat ochranná

Více

Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz

Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz Město Rakovník starosta města Husovo nám. 27, PSČ 269 18 Rakovník tel.: 313 513 894, fax: 313 517 302 e-mail: epodatelna@murako.cz PTAČÍ CHŘIPKA DOPORUČENÍ OBČANŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM MĚSTA RAKOVNÍKA Při dodržení

Více

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci

Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci Okruh 1 Šelmy, člověk, hlodavci, králíci 1. Hlavní gastrointestinální infekce člověka tropů a subtropů. 2. Protozoální infekce člověka v České republice. 3. Onemocnění člověka způsobené rodem Trypanosoma.

Více

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah

Přírodopis - 6. ročník Vzdělávací obsah Přírodopis - 6. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Příroda živá a neživá Úvod do předmětu Vysvětlí pojem příroda Příroda, přírodniny Rozliší přírodniny

Více

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr

kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr kmen: Hlísti (Nemathelminthes) Milan Dundr hlísti dvouvrstevní (pseudocoel) tělo: protáhlé nečlánkované válcovité koběma koncům se zužuje hlísti pokožka jednovrstevná silná kutikula (ochrana) pružné a

Více

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti :

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti : Otázky Klíčové buňky specifické imunity jsou: T lymfocyty vznikají v: B lymfocyty produkují : Mezi protilátky řadíme : Primární imunitní reakce je: Sekundární imunitní reakce je: Imunogeny jsou: Bakteriální

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

Jalovice pohledem veterináře. MVDr. Martin Vlček

Jalovice pohledem veterináře. MVDr. Martin Vlček Jalovice pohledem veterináře MVDr. Martin Vlček Zdravotní problémy jalovic Průjmová onemocnění Respiratorní syndrom Plísňová onemocnění kůže Traumata Neinfekční průjmy Hlavní příčinou jsou chyby ve výživě.

Více

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty Vejce představují významný zdroj bílkovin a dalších živin. Nové poznatky potvrzují, že konzumace vajec je spojena se zlepšením kvality stravy, zvýšením pocitu plnosti po jídle a může ovlivňovat a upravovat

Více

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité

- na rozhraní mezi živou a neživou přírodou- živé jsou tehdy, když napadnou živou buňku a parazitují v ní nitrobuněční parazité Otázka: Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů Předmět: Biologie Přidal(a): Lenka Dolejšová Nebuněčné organismy, bakterie, sinice, význam Systém: Nadříše- Prokaryota Podříše - Nebuněční- viry

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002

Státní veterinární správa Èeské republiky. Informaèní bulletin è. 1/2002 Státní veterinární správa Èeské republiky Informaèní bulletin è. 1/2002 Kontaminace potravních øetìzcù cizorodými látkami - situace v roce 2001 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH. CZ.1.07/3.2.07/04.0065 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji

LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH. CZ.1.07/3.2.07/04.0065 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji LÉČEBNÁ VÝŽIVA PŘI INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍCH Obsah... 2 3 1. Přehled nejznámějších infekčních onemocnění... 4 1.1 Nákazy přenášené

Více

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců kmen: Žahavci jsou to vodní organismy (většinou mořské) s paprsčitě souměrným tělem mají láčku (slepě končící trávicí

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr. SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.cz ÚVOD ZÁKLADNÍ PRINCIPY BEZPEČNOSTI POTRAVIN NAŘÍZENÍ 178/2002

Více

OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ

OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ MUDr. Martin Gregora OČKOVÁNÍ A INFEKČNÍ NEMOCI DĚTÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2368. publikaci Odpovědná

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP Principy šíření infekce Infekce a paraziti Žáci 1. stupně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE LÁSKA ZVÍŘAT ANEB JAK SE ZVÍŘATA ROZMNOŽUJÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B OBSAH I Úvod II Teoretická část 1 Bezobratlí 1.1

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb.

Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Zákon 308/2011Sb., kterým se mění zákon č. 166/199 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky : ČÁST PRVNÍ Změna veterinárního zákona Čl. 1 Zákon č. 166/1999 Sb., o preventivní péči a o změně

Více

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. v chovech je dána zákonem o veterinární péči a jeho prováděcími vyhláškami povinnost chovatele (myslivce) ohlásit podezření z onemocnění zvířat dále je nutné dodržovat ochranná

Více

Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Jiří Skládanka a Libor Kalhotka Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Bakterie Enterobacteriaceae

Více

Otázky pro opakování. 6. ročník

Otázky pro opakování. 6. ročník Otázky pro opakování 6. ročník Vznik a vývoj Země 1. Jak vznikl vesmír? 2. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 3. Jak a kdy vznikla naše Země? 4. Jak se následně vyvíjela Země? 5. Vyjmenuj

Více

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Legislativa Zákon č.258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Díl 2 Ochranná dezinfekce,dezinsekce

Více

Bakteriální choroby zvěře

Bakteriální choroby zvěře Bakteriální choroby zvěře MVDr. Pavel Forejtek, CSc, Středoevropský institut ekologie zvěře Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Předškolní věk. Zpracovala: Jana Černá

Předškolní věk. Zpracovala: Jana Černá Předškolní věk Zpracovala: Jana Černá Charakteristika Růst a vývoj Nejčastější patologie Výživa u dětí Poruchy výživy Předškolní období období od 3 do 6 let Dítě zpravidla navštěvuje mateřskou školu Začínají

Více

DRŮBEŽ TRŽNÍ DRUHY DRŮBEŽE PRODUKCE DRŮBEŽE VE SVĚTĚ VÝKRM DRŮBEŽE

DRŮBEŽ TRŽNÍ DRUHY DRŮBEŽE PRODUKCE DRŮBEŽE VE SVĚTĚ VÝKRM DRŮBEŽE PRODUKCE A ZPRACOVÁNÍ DRŮBEŽE Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY DRŮBEŽ definice z nař. (ES) č. 853/2004: domácí drůbež včetně ptáků, kteří nejsou považováni

Více

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS)

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS) Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS) přijaté Stálým výborem 22. června 1999 (V souladu s článkem 9 odst.

Více

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků 1/11 5.2.02.15 Ptačí obři a trpaslíci běžci Afrika, J. Amerika, Asie, mohutné tělo, dlouhý krk, malá hlava s plochým zobákem, křídla zakrnělá nelétají, silné nohy rychlý běh, nemá vyvinutý hřeben, prapor

Více

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006

Státní veterinární správa České republiky. Informační bulletin č. 1/2006 Státní veterinární správa České republiky Informační bulletin č. 1/2006 Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami - situace v roce 2005 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č. 1 /

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY MGR. IVA COUFALOVÁ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY MGR. IVA COUFALOVÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ALIMENTÁRNÍ NÁKAZY MGR. IVA COUFALOVÁ ALIMENTÁRN RNÍ NÁKAZY PŘENOS: potravinami, vodou, rukama potraviny mohou být kontaminovány

Více

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN,

Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, Česko ORGANICKÉ MINERÁLY BIOGENNÍ PRVKY VÁPNÍK, ŽELEZO, JÓD, ZINEK, SELÉN, CHRÓM, Calcium, Magnesium Organické Minerály ORGANICKÉ MINERÁLY Zásadní zvláštností všech přípravků linie «Organické minerály»

Více

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU

Alimentární intoxikace. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Alimentární intoxikace MUDr. Miroslava Zavřelová ÚPL LF MU Epidemiologická charakteristika zásadně odlišná od alimentárních infekcí otravy z potravin odlišný klinický obraz chybí horečka odlišná etiopatogeneze

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.3.2014 COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení

Více

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety

Země živá planeta Vznik Země. Vývoj Země. Organické a anorganické látky. Atmosféra Člověk mění složení atmosféry. Člověk mění podnebí planety Vyučovací předmět Přídopis Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník Prima Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák porozumí rozdělení nebeských těles ve vesmíru

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost Ptačí chřipka - informace pro veřejnost Vysocepatogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se šíří Evropou. Nákaza je potvrzována u nalezených uhynulých volně žijících ptáků a také v chovech drůbeže. Je potřeba

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY Anémie se řadí mezi nejrozšířenější choroby postihující lidskou populaci. Světová zdravotnická organizace uvádí, že tzv.nutriční anémií trpí přibližně 30 % populace. S tím souvisí

Více

Otázka: Parazitismus jako životní strategie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Firefly. Parazitismus jako životní strategie

Otázka: Parazitismus jako životní strategie. Předmět: Biologie. Přidal(a): Firefly. Parazitismus jako životní strategie Otázka: Parazitismus jako životní strategie Předmět: Biologie Přidal(a): Firefly Parazitismus jako životní strategie trofický vztah, žijí na úkor svého hostitele, jehož obvykle oslabují, ale neusmrcují

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

PTAČÍ CHŘIPKA INFORMACE PRO VEŘEJNOST

PTAČÍ CHŘIPKA INFORMACE PRO VEŘEJNOST Co je ptačí chřipka? Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež, jako slepice, krůty, kachny a husy, ale i jiné ptáky chované v zajetí. Postižená

Více

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena

HOUBY A PLÍSNĚ. Mgr. Marie Vilánková. ECC s.r.o. Všechna práva vyhrazena HOUBY A PLÍSNĚ Mgr. Marie Vilánková 1 Houby a plísně Nejrozšířenější ţivotní forma zvláštní říše (1,5 mil druhů) nedílná součást ekosystému Úkol přeměna organické a anorganické hmoty, rozklad buněčné hmoty

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Jana Doležalová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník FARMÁŘ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA Obsah PRÁCE FARMÁŘE... 2 PRASE DOMÁCÍ... 3 KRÁVA TUR DOMÁCÍ... 5 KOZA DOMÁCÍ... 7 OVCE

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin ing. Lucie Janotová ing. Pavla Thůmová ing. Jan Kobliha ing. Jitka Kabátková ing. Marcela Bačáková ing. Hana Svobodová Úvod

Více

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat Téma číslo 1: Téma číslo 2: Téma číslo 3: Téma číslo 4: Téma číslo 5: Téma číslo 6: Téma číslo 7: Odchov jalovic cíle odchovu, způsoby ustájení,

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

Svědění kůže. Část I: Proč kůže svědí. Co je svědění? Čím je způsobeno? » Svědí, pálí, pne, bolí...

Svědění kůže. Část I: Proč kůže svědí. Co je svědění? Čím je způsobeno? » Svědí, pálí, pne, bolí... » Svědí, pálí, pne, bolí... anetlanda/fotky&foto Svědění kůže Část I: Proč kůže svědí Co je svědění? Svědění je nepříjemný pocit nutící k poškrábání kůže. Je blízký pocitu vnímání bolesti. Chronické silné

Více

Očkování proti TETANU. Pro všechny osoby bez rozdílu věku. TETAVAX, kombinované (Tetanus, Černý kašel, Záškrt): BOOSTRIX, ADACEL.

Očkování proti TETANU. Pro všechny osoby bez rozdílu věku. TETAVAX, kombinované (Tetanus, Černý kašel, Záškrt): BOOSTRIX, ADACEL. Očkování V době očkování nesmíte být akutně nemocní, či mít akutní projevy alergie. Po aplikaci je nutné minimálně 20 minutový pobyt v čekárně ordinace pro možností eventuální nežádoucí reakce na očkovací

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2015/2016 doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. Výsledky reprodukce dojnic v inseminačním obvodu (zadáno) Fyzioterapie u koní (zadáno) Využití různých

Více

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu.

Říše Prvoci. (Protozoa) Autor: Katka www.nasprtej.cz Téma: Prvoci Ročník: 2. Opora, ochrana. Pohyb. o Pouze pokud nemají pelikulu. Říše Prvoci (Protozoa) - Mikroorganismy - Jednobuněční - Jedná se o živočišnou buňku s dalšími (rozšiřujícími) strukturami Opora, ochrana - Pelikula - tuhá blanka na povrchu (nemají ji měňavky) - Schránka

Více

Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství

Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování

Více

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc. Látky toxické Bezpečnostní pokyny pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami na pracovištích PřF UP Olomouc Látky toxické Methanol, CH 3 OH F, T R: 11-23/25 S: (1/2-)7-16-24-45 Bezbarvá kapalina charakteristické

Více

AVIÁRNÍ INFLUENZA. Vysoce patogenní chřipka ptáků. Původce onemocnění

AVIÁRNÍ INFLUENZA. Vysoce patogenní chřipka ptáků. Původce onemocnění AVIÁRNÍ INFLUENZA Vysoce patogenní chřipka ptáků Původce onemocnění Virus čeledi orthomyxoviridae, rodu influenzarius A,B V současné době jsou vysocepatogenní izoláty (HPAI)většinou typu A subtypu H5N1

Více

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHIPKA PTÁK) Doporuení pro chovatele

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHIPKA PTÁK) Doporuení pro chovatele Píloha 9 AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHIPKA PTÁK) Doporuení pro chovatele OBSAH: - Doporuená preventivní opatení - Píznaky onemocnní - Postupy pi desinfekci - Obrazové pílohy - kontakty Píloha 9 2 (celkem 9) AVIÁRNÍ

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Maso a masné výrobky: - rozdělení na skupiny, popis, charakteristika výrobků z pohledu legislativy z pohledu technologie

Více

Chov jelena lesního. Obsah. Zoologické zařazení

Chov jelena lesního. Obsah. Zoologické zařazení Chov jelena lesního Druh Cervus elaphus jelen lesní se u nás rozšířil ve čtvrtohorách, a jednalo se o nejmohutnější přežvýkavou parohatou zvěř, přizpůsobenou v původních stepích až lesostepích rychlému

Více

Výskyt infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v ČR rok 2012 a trendy nemocnosti

Výskyt infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v ČR rok 2012 a trendy nemocnosti Výskyt infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v ČR rok 2012 a trendy nemocnosti Food- and waterborne infections in the Czech Republic in 2012 and incidence trends Pavla Lexová, Čestmír Beneš,

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Úvod Cíl: Výroba zdravotně nezávadných potravin Preventivní postupy k zajištění zdravotní nezávadnosti: SVHP HACCP Každý pracovník v potravinářství

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

virus chřipky nukleová kyselina

virus chřipky nukleová kyselina Infekční nemoci Infekční nemoci jsou způsobeny cizími organismy, které pronikly do lidského těla. Většina těchto organismů má celou řadu hostitelů a přenašečů. Infekční onemocnění způsobují: viry bakterie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus

Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Ekologie živočichů, téma 24 : Parasitismus Parazitismus: jedna z forem predace v širším pojetí parazit je na hostitele vázán jeho existence závisí na živém hostiteli Když hostitel uhyne: parazité se musí

Více

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem

VY_32_INOVACE_02.11 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci, hlísti Ploštěnci živočichové s plochým tělem 1/8 3.2.02.11 Ploštěnci živočichové s plochým tělem cíl - popsat stavbu těla, orgánové soustavy, rozmnožování - uvést příklad cizopasných ploštěnců - objasnit vývoj - chápat význam hygieny a nutnost prevence

Více

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy září popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních

Více

Africký mor prasat - veterinární opatření. MVDr. Blanka Karešová KVS SVS pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové

Africký mor prasat - veterinární opatření. MVDr. Blanka Karešová KVS SVS pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové - veterinární opatření MVDr. Blanka Karešová KVS SVS pro Královéhradecký kraj, Hradec Králové 28. 3. 2014 Zákon 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ZELDOX I.M. prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem (ziprasidoni mesilas trihydricus)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ZELDOX I.M. prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem (ziprasidoni mesilas trihydricus) Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls4962/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ZELDOX I.M. prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem (ziprasidoni mesilas trihydricus)

Více

RYBY. Nejpočetnější skupina obratlovců. Studenokrevní. Rozmanitý tvar těla (vřetenovité, zploštělé)

RYBY. Nejpočetnější skupina obratlovců. Studenokrevní. Rozmanitý tvar těla (vřetenovité, zploštělé) Přírodopis VII. RYBY Nejpočetnější skupina obratlovců Studenokrevní Rozmanitý tvar těla (vřetenovité, zploštělé) Dýchání - žábrami (kryté skřelemi), O2 rozpuštěný ve vodě Tělo kryto kůží - šupiny Plynový

Více

Infekční nemoci v České republice v roce 2006. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2006

Infekční nemoci v České republice v roce 2006. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2007 43 Infekční nemoci v České republice v roce 2006 Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2006

Více

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo

Biologická olympiáda, 46. ročník, školní rok 2011 2012 okresní kolo kategorie C soutěžící číslo TEORETICKÁ ČÁST test 1. Žlutočerně zbarvenou pestřenku obvykle predátoři neloví, protože: a) Její tělní tekutina obsahuje jedovatou látku. b) Má ţihadlo. c) Má ostrá kusadla. d) Ji povaţují za nebezpečnou

Více

Vliv plísní na zdraví člověka

Vliv plísní na zdraví člověka Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Ústav hygieny a epidemiologie Studničkova 7, 128 00 Praha 2 Přednosta: doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. Vedoucí terénní stáže: MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Vliv

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele VAQTA Adult 50 U/ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Očkovací látka proti hepatitidě typu A, inaktivovaná, adsorbovaná Pro dospělé Přečtěte

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls64332/2010 a příloha k sp.zn.: sukls84077/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele OFLOXIN 200 potahované tablety ofloxacinum Přečtěte

Více

Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti

Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls5465/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls5465/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o povolení souběžného dovozu sp. zn.:sukls5465/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE DYSPORT Botulini toxinum typus A Prášek pro přípravu injekčního roztoku Přečtěte

Více

dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty)

dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty) Otázka: Hygiena a toxikologie Předmět: Chemie Přidal(a): dan 1. Definice, základní poznatky HYGIENA = dodržování zásad pro uchování zdraví (dnes synonymum pro dodržování čistoty) vnějším znakem hygieny

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: Příloha č. 1 k vyhlášce č. /2008 Sb. Požadavky na krmení handicapovaných zvířat: 1. Pro dravé ptáky a sovy je vhodné toto krmení a) celá usmrcená krmná zvířata vhodného druhu, b) maso jatečných zvířat,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Antiparazitární programy proti vnitřním parazitům psů a koček Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. Prof. MVDr.

Více

sp.zn.: sukls244138/2011

sp.zn.: sukls244138/2011 sp.zn.: sukls244138/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE VAQTA Adult 50 U/ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Očkovací látka proti hepatitidě typu A, inaktivovaná, adsorbovaná

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě.

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o lidské imunitě. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. imunita infekční

Více

PORÁŽENÍ KRÁLÍKŮ. Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY

PORÁŽENÍ KRÁLÍKŮ. Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY HYGIENA A TECHNOLOGIE PORÁŽENÍ KRÁLÍKŮ Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Národní program tlumení salmonel v chovech nosnic pro konzumní vejce

Národní program tlumení salmonel v chovech nosnic pro konzumní vejce Národní program tlumení salmonel v chovech nosnic pro konzumní vejce TÝDEN / VĚK 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 kuře kuřice - odchov nosnice - produkční období

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky:

Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci. Předmět: Biologie. Přidal(a): Krista PRVOCI. Obecné znaky: Otázka: Jednobuněční živočichové - prvoci Předmět: Biologie Přidal(a): Krista Obecné znaky: PRVOCI starobylé organismy velikost v mm a menší (mikroskopická velikost) kosmopolitní výskyt tělo=1 buňka eukaryotická

Více

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG

BIOLOGIE. Gymnázium Nový PORG BIOLOGIE Gymnázium Nový PORG Biologii vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od primy do tercie a v kvintě a sextě. Biologii vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná

Více