BEZ CENZURY. Na základě odmítavého postoje redakční rady jsme si uvědomili, že rozsah sdělení, které bychom rádi zveřejnili, je daleko obsáhlejší.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZ CENZURY. Na základě odmítavého postoje redakční rady jsme si uvědomili, že rozsah sdělení, které bychom rádi zveřejnili, je daleko obsáhlejší."

Transkript

1 Říjen 2014 Zpravodaj sdružení nezávislých kandidátů Lepší Zbiroh ZBIROH ZDRAVÝ, ŽIVÝ, SOBĚSTAČNÝ Úvodem Dostal se vám do rukou soubor článků Sdružení nezávislých kandidátů Lepší Zbiroh. Dovolujeme si upozornit, že se nejedná o oficiální radniční materiál vydaný za podpory města a jeho rozpočtu, ale o samizdat, který obsahuje pouze naše názory a stanoviska. Necháváme na vás, milí čtenáři, abyste si o dané problematice a informacích zde uvedených udělali svůj názor. V srpnu jsme požádali redakční radu měsíčníku Zbirožsko o otištění nestranného článku na téma volební matematiky a o prostor pro představení naší kandidátky. Pochopitelně s tím, že stejný prostor bude poskytnut i dalším kandidujícím sdružením a stranám, jak zákon ukládá. Naší žádosti o poskytnutí prostoru zdarma vyhověno nebylo, rozhodli jsme se proto využít prostoru placeného. Stanovisko redakční rady bylo opět zamítavé, ačkoli se jednalo o placený inzerát. BEZ CENZURY Přestože se domníváme, že rozhodnutím redakční rady bylo porušeno několik zákonných norem České republiky, zejména čl. 17 odst. 3 a čl. 22 základní listiny práv a svobod (tyto články zmiňují nepřípustnost cenzury a ochraňování svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti), předmětem našeho zájmu je ř e š e n í p r o b l é m ů p o d s t a t n ě j š í c h a pro praktickou správu města významnějších. Na základě odmítavého postoje redakční rady jsme si uvědomili, že rozsah sdělení, které bychom rádi zveřejnili, je daleko obsáhlejší. V následujících článcích tak najdete informace, naše zážitky a postřehy z fungování města za poslední rok. V TOMTO VÝTISKU Inzulo, Inzulo Bytovkáři si stěžují na kvalitu vody a úhrady nad rámec spotřeby, na pomalé reakce na stížnosti, na nekvalitní provedení rekonstrukcí, na výtah ve věžáku, na údajné přednostní nabízení bytů za úhradu dluhu předchozího nájemce... Dle vyjádření starosty město neeviduje žádné stížnosti. Jak volit? Volební manuál Strana 5 Každý volič má 15 hlasů, které může dát jedné volební straně, nebo může hlasy dát jednotlivým kandidátům z různých stran, nebo oba způsoby nakombinovat. Proč doporučujeme první způsob, se dočtete v podrobném volebním manuálu. Měsíčník Zbirožsko je periodikum registrované ministerstvem kultury, má svou redakční radu a vychází za podpory města. Jelikož je částečně financováno z kapes daňových poplatníků, má být nestranné a poskytovat rovné příležitosti i prostor pro šíření informací různého charakteru v mezích zákona všem bez rozdílu. vašich 308 podpisů# nás poslalo do komunálních voleb# DĚKUJEME ZA PODPORU# program i kandidátka Strana 5 Chceme lepší Zbiroh, volte LEPŠÍ ZBIROH

2 2 Komunikace a kvalitní informovanost jsou základem pro naší vizi živého, zdravého a soběstačného města. Milan Rusek Kanalizace a silnice V březnu letošního roku jsme si na základě žádosti o informace vyžádali kopii žádosti o dotaci na vybudování kanalizace v e Z b i ro h u v č e t n ě v š e c h p ř í l o h. Srovnáme-li dokumentaci k žádosti o dotaci a současný stav kanalizace, zjistíme, že kanalizace od Plecháče směrem dolů byla v plánech zakreslená, není však udělaná. Několikrát bylo dokončení této části slibováno, poslední příslib byl do konce roku Momentálně je v tomto úseku na odvod odpadu používána stoka na dešťovou vodu. V praxi to znamená, že veškerý domácí odpad z myček, praček a záchodů letí s požehnáním ú ř a d u d o z b i r o ž s k é h o p o t o k a, následně přes Flusar a Mlýnský rybník až do Kraváku. Kanalizace v úseku mezi SUŠkou a starou ČOVkou pod bytovkami je vedena povrchově a zahrnuta ochranným valem, který je zemědělsky nevyužitelný. Zbirožská zemědělská a.s. vypověděla na dotčené pozemky nájemní smlouvy včetně pozemků mezi valem a potokem, kam už se nedostane zemědělská technika. Majitelé těchto pozemků tímto přišli o pravidelný příjem. Ochranný val navíc zarůstá plevelem, který se rozrůstá i na okolní pozemky. Proč tomu tak je? Kdo má zjednat nápravu? Dle smlouvy o dílo s firmou PROTOM Strakonice, s. r. o. má kanalizace záruku 60 měsíců, tj. 5 let. Lhůta se počítá od vyřešení poslední reklamace. Reklamací bylo hned několik, týkaly se mimo jiné vystouplých kanálů a propadlých výkopů na komunikacích. Logicky bychom předpokládali, že jedna z podmínek hotového díla bylo také uvedení místních komunikací do přijatelného stavu. Laicky řečeno, pokud byl na daném úseku asfalt, po dokončení kanalizace tam měl být zase. Ve Šrámkově ulici od Zámostí až za Panel byl původně luxusní povrch - ráj pro každého in-line bruslaře. V druhé části ulice byla cesta zpevněná. V prosinci 2013 byl v těchto dvou úsecích položen nový povrch. V první části kvalitnější a v druhé části méně kvalitní asfalt. Podle selského rozumu se jednalo o jednu zakázku, která byla provedena jednou firmou v jednom termínu v jedné ulici. Úřadem byla tato zakázka rozdělena na dvě. Z jakého důvodu? Protože součet nákladů za obě zakázky přesahoval jeden milion korun, tedy limit, nad který se musí veřejně soutěžit o dodavatele? Proč tato zakázka chybí ve Věstníku veřejných zakázek? Náklady na kanalizaci byly 72,3 mil. Rekonstrukce Šrámkovy ulice stála 1,2 milionu. Pokud by se v celém opravovaném úseku Šrámkovy ulice udělal stejně kvalitní asfalt, zakázka by stála možná jen o 400 tisíc víc. M ě l i b y c h o m d e l š í i n-l i n e d rá h u a procházkovou promenádu, na kterou bychom mohli být pyšní. Po pokládce kanalizace zůstaly rozkopané a poslepované i další silnice. Komunikace na náměstí byly 2-3 roky zasypány pouze štěrkem, který vyplavoval déšť, Husovkou se mnohdy projíždí v protisměru ve snaze neodrovnat si tlumiče a pozadí, silnice na Třenici nemá k tankodromu daleko. Poslední zdokumentovaná reklamace týkající se kanalizace, kterou jsme měli možnost vidět, byla z roku Záruka by tedy doběhla v roce 2016, nový asfalt ale Šrámkovka dostala už k loňským Vánocům hrazený z rozpočtu obce. Zůstává klíčová otázka - proč komunikace v rámci záruk neopravila firma PROTOM Strakonice? Cesta vyšlapaná ještě neznamená, že je správná. Kateřina Netíková Ach, ty zápisy Ve zbirožských zápisech se často setkáváme s větami typu Paní Mrkvičková se zeptala na kvalitu vody v bytovkách, starosta odpověděl.. Z odpovědi nebývá zřejmé, co konkrétně bylo odpovězeno, jaký bude v dané věci další postup, k jakému datu to bude vyřešeno a kdo tuto záležitost řeší. O nápravu usilujeme už řadu měsíců, jak dokládá zápis z březnového zastupitelstva města (dále jen ZM) ze Zbirožska, červen 2014: P. Rusek požadoval zveřejňování zápisu a usnesení ze schůzí zastupitelstva na městském webu a zveřejnění odpovědí, které jsou položeny v diskuzi na ZM. Zápis ze zasedání ZM má být srozumitelný a odpovídající skutečnosti. Za poslední rok jsme dvakrát žádali o zveřejnění opravy zápisu, jelikož jeho původní podoba neodpovídala průběhu zasedání. Proto také chceme, aby zasedání bylo nahráváno a audiozáznam byl k dispozici na webu města. Pořizování audiozáznamu je ze zákona povoleno, osvícené obce této zákonné možnosti využívají. Příklad zápisů podle našich představ je na internetových stránkách města Mnichovice. V zápisech jsou vyjmenovaní přítomní a nepřítomní zastupitelé i kolik bylo v sále posluchačů. Diskuze je zaznamenána přímo u daného usnesení, nikoli na konci zápisu v chuchvalci dalších dotazů v závěru zasedání. Kde je to možné, navazuje na jedno usnesení ihned další, stanovující konkrétní kroky k naplnění včetně zodpovědné osoby a termínu. V Mnichovicích to bylo např. rozhodnutí ZM dát k dispozici všem kandidujícím subjektům v městském časopisu prostor A4, hned v dalším usnesení ukládají šéfredaktorovi periodika, do kdy má vyhlásit uzávěrku příspěvků. Proč to nejde u nás? Pro potřeby měsíčníku Zbirožsko lze pochopitelně zveřejňovat verzi kratší, vždy je ale nutné držet se skutečnosti. Zkrátka na zápisech by se dalo hodně vylepšit ku prospěchu obyvatel, a nakonec i samotných zastupitelů.

3 3 Cesty a cestičky Cesty vznikaly a zanikaly od nepaměti. Vznikaly, aby sloužily člověku, který potřeboval přepravit sebe nebo svůj náklad, a zanikaly, když už jich nebylo třeba. Toto se dosud nijak nezměnilo, jen ty nové cesty jsou oproti minulosti širší, pevnější a delší. Nicméně důvod zůstal stejný: SLOUŽIT ČLOVĚKU. Cesta, aby mohla být používána, musí být udržována. Pojďme se podívat na několik cest v okolí Zbirohu, které jsou přímo v majetku města. Konkrétně mám na mysli cestu mezi Zbirohem a bývalým zbirožským nádražím (stará Strousbergova dráha). Část cesty je zarostlá a nedá se projít ani pěšky. Toto místo se už řadu let objíždí po přilehlé louce. Zbytek cesty, kterou využívají i turisté, zatím schůdný je. Ale na jak dlouho? Druhým případem je cesta od Hejští (konec ulice K Praporci), která pokračuje nebo lépe pokračovala dále na Praporec. Zde je cesta z části též zarostlá a neprůchodná. To je škoda, protože tím je znemožněno projít přímo ke křížku umístěného na Praporci. Jako u předchozí cesty lze neprůchodné místo obejít. A to buď sousedním lesem, nebo po okraji přilehlého pole. Oba případy mají společného jmenovatele: město Zbiroh, v jehož vlastnictví cesty jsou a který je neudržuje. Tím nepřímo navádí ke hledání řešení, která jsou n e s l u č i t e l n á s c h o v á n í m řá d n ý c h hospodářů - objíždění a obcházení po pozemcích, které k tomu nejsou určeny a škodí jim. Stačí přitom málo: v okolí cest občas prořezat náletové dřeviny, nenechat je přerůst a nedovolit cesty zavážet odpadem ze zahrad či staveb. Udržované cesty tak poslouží místním lidem při pohybu krajinou, ať již při dopravě za jejich povinnostmi, při sportu nebo procházkách. V neposlední řadě také pomohou rozvoji turistiky v našem regionu. Cesty, o kterých byla řeč, nejsou z kategorie zaniklých. Pojďme s tím něco udělat a začít třeba u těch dvou zmíněných. V jednoduchosti je krása. Miroslav Dousek Máme zastupitelstvo? V předvolebním čase přinášíme souhrn toho, co jsme zjistili za poslední rok, kdy pravidelně navštěvujeme veřejná zasedání zastupitelstva. Veřejná diskuze není žádoucí. Veřejnost už si své zástupce zvolila formou demokratických voleb - to byla odpověď na naši snahu uspořádat veřejnou diskuzi k přístavbě úřadu. Chtěli jsme, aby zastupitelé realizaci stavby pozastavili a aby se mohli k záměru vyjádřit také občané. Přístavba se nám zdála zbytečná a předražená. I přes 65 podpisů Zbirožáků, kteří se k výzvě připojili během 2 dní, zastupitelstvo tento náš požadavek zamítlo. Dále jsme zjistili, že pro vedení města je výhodnější majetek pronajímat nebo i prodat za zlomek ceny, než se o něj starat. Mimochodem, snaha zbavit se městského majetku nebo ho svěřit do správy soukromým firmám, je součástí celostátní strategie ODS. Mezi výhody této strategie se řadí především přenesení odpovědnosti na jiný subjekt a usnadnění si práce. Zároveň s sebou ale přináší utajení toku peněz, které tak znemožňuje vyžádat si informace o hospodaření. Na toto úskalí jsme narazili při žádosti o informaci, jaké jsou průměrné roční náklady na elektřinu a topení v Sokolovně. Na to nám město z výše uvedeného důvodu nebylo schopno odpovědět. Také jsme byli svědky návrhů zastupitelů od zrušení laviček v centru Zbiroh, přes návrh řešení dopravní situace křižovatky U Slunce lepší výchovou dětí, po nezákonný nesouhlas s pořizováním zvukových či obrazových záznamů na veřejném zasedání zastupitelstva, nebo jen mlčení zastupitelů se souhlasným zvedáním ruky dle výzvy předsedajícího. Zastupitelstvo, scházející se 4krát do roka, je bohužel často vedeno v duchu když sebou hodíme, stihneme včas příjemnější program následující po naší schůzi. V prosinci je to vánoční večírek, v červnu pro změnu vystoupení deváťáků. Je tedy schopno takové zastupitelstvo dostát svých slibů? Ve Zbirohu JE a neustále BUDE co zlepšovat. Michal Muravecký Možná proto Zbiroh stále nemá koupaliště. Možná proto máme stále rozbité komunikace po budování kanalizace z roku Možná proto nemají lidé z bytovek stále kde parkovat a jejich děti si hrají mezi rozbitými houpačkami, na zarostlých pískovištích či místech, kde je jejich přítomnost vnímána jako obtěžující. A zcela jistě proto nemáme pro mladé vytoužený skatepark. Za to máme ve Zbirohu pumptrack, prý jako první v Čechách. Vraťme se ke koupališti, které je dlouhá léta slabinou Zbiroha. Možná jste zaznamenali, že obec Blovice letos vyřešila otázku koupání přírodním koupacím biotopem (více na Realizace probíhala od 9/2013-6/2014 a celkové náklady činily 14,7 mil. Kč, z čehož 11,1 mil. Kč pokryla dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V Blovicích odhadují, že zatímco údržba běžného koupaliště by je vyšla na dva milióny ročně, údržba biotopového koupaliště by neměla stát více než 300 tisíc Kč za rok. Zbiroh potřebuje nový vítr. Proto jsme se rozhodli jít do voleb. Chceme otevřít karty, klást důraz na osobní zodpovědnost každého zastupitele, komunikovat s veřejností a respektovat potřeby obyvatel. Slovo zastupitel vnímáme jako slovo odvozené od slovesa zastupovat. Nikoli sám sebe, starostu nebo úzkou zájmovou skupinu, ale vás.

4 4 Neučíme se pro školu, ale pro život. Tereza Šístková Ještě se tam nikomu nic nestalo Křižovatka U Slunce. Ta křižovatka, kterou prochází většina dětí 5 dnů v týdnu či jí projíždí nemalá část rodičů školáků i předškoláků. Křižovatka nepřehledná ze všech směrů, ponejvíce shora, tedy od školy a od hřbitova. Do programu jednání se tato kauza dostala díky petici tamních obyvatel. Co zabere na křižovatku U Slunce? Další petice? Zdravý rozum? Nebo se opravdu čeká, až se tam někomu něco stane? Hlášení rozhlasu em Město má 6 informačních kanálů cest, kudy občany seznamuje s aktuálním děním. Kromě povinné úřední desky jsou to webové stránky města, měsíčník Zbirožsko, SMS InfoKanál, NOVINKY EM a rozhlas. Hlášení rozhlasem probíhají během dne v úředních hodinách. Pokud pracujete stejně dlouho jako úředníci na úřadě, hlášení rozhlasu nestihnete, ani kdybyste se rozčtverečkovali. Město má ale další dvě možnosti, jak obyvatele informovat: NOVINKY EM a SMS InfoKanál spuštěný začátkem letošního roku. Proč je město více nevyužívá? Proč se esemeskou dozvídáme jenom o odstávkách vody a elektřiny, když město slibovalo informovat i o kulturních a společenských akcích? Na červnovém zastupitelstvu jsme žádali, aby přesně to, co zazní v rozhlasu, bylo rozesláno také em. Zdánlivě jednoduchá záležitost, jelikož text hlášení je uváděn na webu města a ové adresy jsou vedeny v databázi na jednom místě. Tento požadavek vyšuměl do ztracena, žádný příslib, že se na to vedení města podívá či koho konkrétně tímto pověří, do kdy bude tato záležitost vyřešena. Všichni nejsou v době hlášení ve Zbirohu. Když nevíte, že bylo hlášeno, nenapadne vás se na web města podívat. Potenciál těchto kanálů není využitý. Snad se brzy dočkáme, že kromě SMS o odstávce vody dostaneme i do u zprávu o otevření oční ordinace či pozvánku do Přísednice na Den českého piva. O lepší využití všech informačních kanálů budeme dále usilovat. Otec tří dětí, Martin Horák, usiluje o zvýšení bezpečnosti této křižovatky už roky. Absolvoval nespočet návštěv na radnici, vždy se stejným závěrem: "Ještě se tam nikomu nic nestalo." Naposledy letos v březnu se dozvěděl, že "vše je o výchově, pokud si dobře vychováte děti, tak se jim nemůže nic stát". Ale ono to tak jednoduché není. Po hodinách pasivního sezení v lavicích jsou děti plné energie, potřebují se proběhnout. Z budovy odcházejí mnohdy ve skupinkách, pošťuchují se, jsou roztržití. V takové situaci je odvolávání se na výchovu k ničemu. Zodpovědnost navíc neleží jen na bedrech dětí, ale také na pospíchajících rodičích, kteří zcouvávají v jednosměrce zpátky do křižovatky. V červenci byly na silnici nastříkány tři výstražné trojúhelníky s nápisem ŠKOLA. Proč jsou tak malé a nejsou na celou šíři jízdního pruhu? Značení uprostřed křižovatky vzniklo už před lety, obnoveno bylo loni. Řidiči už mají alespoň představu, kde mají zastavit, aby nepřekáželi ostatním vozům v průjezdu křižovatkou. Proč se nepokračovalo dál? Je opravdu takový problém, namalovat na vozovku několik bílých čar, aby každý řidič věděl, kde je jeho pruh a kde už začíná místo pro chodce? Víme, že děti přebíhají křižovatku v jejím nejširším místě. Cožpak by je propracované a kompletní vodorovné značení také neupozornilo, že tam je VOZOVKA a že PŘECHOD je o kousek níže či výše, zkrátka tam, kde je dobrý výhled? Představujeme si následující 1) nevyhovující zrcadlo vyměnit za 2 velká zrcadla, které nenamrzají a nerosí se, 2) rozšířit vodorovné dopravní značení: zřetelně označit všechny pruhy, vodící čáry a přechody, 3) dodělat chodník na desetimetrovém úseku před budovou U Slunce, aby chodec nemusel vstoupit do vozovky, 4) zvážit umístění zábradlí. Toto je náš návrh, ale jistě existuje více řešení. Situace se však neobejde bez odborného posouzení dopravním inženýrem. Na červnovém zastupitelstvu se řešilo zpomalení dopravy v ulici Palivcova. Odpady Dotazovali jsme se na příslušných odborech měst a obcí na jejich zkušenosti, u firem zabývajících se odpady, studovali zákony, vyhlášky a různé materiály na internetových stránkách. Došli jsme k závěru, že existují možnosti, jak v této oblasti snížit náklady a z toho odvozený poplatek, který jako občané za odpady zaplatíme. EKO-KOM, nezisková společnost provozující celorepublikový systém třídění a recyklace, platí obcím ročně v průměru 90 Kč na osobu, maximálně 300 Kč na osobu. Dle veřejně dostupných informací Zbiroh na průměr nedosahuje, přitom by mohl m í t ro č n í p ř í j e m d o ro z p o č t u a ž 729,9 tis. Kč (300 Kč x 2433 obyvatel). Důsledným vytříděním se navíc sníží množství směsného odpadu i náklady spojené se svozem a uložením na skládku. Ve výsledku by to znamenalo výrazné snížení ročního místního poplatku, který je aktuálně 650,- Kč na osobu. Příjmy města, plynoucí z provozu skládky v Chotětíně pod hlavičkou firmy Služby a obchod města Zbiroh, s.r.o., by bylo možné využít jinde, např. pro podporu volnočasových aktivit. Myslíte, že jsou podnikány kroky vedoucí ke snižování nákladů a celkové optimalizaci odpadového hospodářství? Téma odpadů je velice široké a složité, nadále se jím budeme zabývat. Chci se podílet na utváření společnosti a místa, kde žiji. Jitka Seidlová

5 5 Inzulo, Inzulo O bytovky, ve kterých žijí Zbirožáci a které patří městu Zbiroh, se stará firma Inzula z Rokycan. V trojúhelníku město-bytovkáři-inzula má být prostředníkem zaměstnankyně Inzuly. Otázkou je, jakou pravomoc ke správě bytovek svěřilo město do rukou Inzuly, a jakou pravomoc svěřila Inzula své zaměstnankyni. Že zmíněný trojúhelník dlouhodobě nefunguje, víme velmi dobře. Na co si bytovkáři nejčastěji stěžují? Na kvalitu teplé i studené vody, na pomalé reakce na stížnosti a jejich zlehčování, na nekvalitní provedení rekonstrukcí či zateplení, na úhrady vody nad rámec skutečné spotřeby, na nezrekonstruovaný výtah ve věžáku, na údajné přednostní nabízení bytů za úhradu dluhu předchozího nájemce a tak dále. Na vrcholu tohoto ledovce je fakt, že nájemníci jsou nuceni si (nejen drobné) opravy řešit sami. Dle vyjádření starosty na zastupitelstvu 12. prosince 2013 město žádné stížnosti neeviduje. Kde je tedy chyba a jak by se dal současný stav změnit k lepšímu? Podle smlouvy z roku 2011 spravuje Inzula městský majetek v hodnotě přes 127,8 milionů, do městského rozpočtu pak přispívá částkou 1,1 milionu (tj. 0,9 % z hodnoty majetku). Do oprav a rekonstrukcí je investováno zcela minimálně. Poslední investicí v nových bytovkách byla instalace plastových oken v roce V letech probíhala rekonstrukce starých bytovek. Zateplení nástavbových bytů nebylo řádně provedeno. Výsledkem je zatékání do horních bytů a při mrazech vznik nebezpečných rampouchů. Na střeše chybí sněžné retardéry a střecha není řádně tepelně izolovaná teplo z bytů stoupající vzhůru sníh rozehřívá odspodu, uvolněná sněhová plotna pak sklouzne do okapu, kde opět zmrzne. Jak se v okapech odtávající sníh hromadí, dělají se rampouchy. Ty někdy dosahují až metrové délky a ohrožují kohokoli, kdo jde z bytovky ven či dovnitř. Martin Horák už 10 let přesvědčuje radnici a Inzulu o nutnosti zateplení a hydroizolace. V zimě 2012/2013 se pohnuly ledy, zdá se ale, že nekoncepčně na jedné bytovce se udělala pouze izolace základů ze tří stran (č. p ) a na druhé pouze zateplení (č. p ). Dnes už je odspoda izolováno ze tří stran všech 5 domů starých bytovek, ale u 4 domů stále chybí zateplení fasády. Má město celkovou koncepci? Co radnice zamýšlí udělat s bytovkami do budoucna? Proč jsou město a Inzula tak netečné vůči stížnostem bytovkářů? Kvalitní a důstojný život v bytovkách. Martin Horák Jak volit? Ve volbách do zastupitelstva platí, že máte k dispozici tolik hlasů, kolik bude členů zastupitelstva. Pokud je volič spokojen s některou z pěti kandidátek, má vyhráno. Stačí na hlasovacím lístku označit tuto kandidátku křížkem do čtverečku v záhlaví sloupce s touto kandidátkou. Patnáct jeho hlasů pak patří patnácti kandidátům jedné kandidátky v pořadí, v němž jsou uvedeni. Pozor Pokud byste označili v záhlaví více volebních stran, váš hlasovací lístek bude neplatný. Zákonodárce tušil, že se může stát, že občan se s jednou konkrétní partají neztotožní beze zbytku, že ho třeba některý kandidát svým předchozím působením nepřesvědčil (nebo je to prostě soused, který mu leze na nervy) a že tedy nestojí o to, aby ho zastupoval. Proto nabídl občanům další možnosti, jak vybírat a rozhodovat. Volič totiž může označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Ve Zbirohu je jich patnáct. Pozor Pokud byste takto označili více kandidátů, než je stanovený počet (15), byl by váš lístek neplatný. Pokud byste naopak zakřížkovali méně než 15 kandidátů, nevyužili byste všech svých 15 hlasů a zbytečně byste oslabili váhu svého hlasovacího lístku. Zákon ale nabízí ještě jednu možnost, už docela komplikovanou: oba výše popsané způsoby lze kombinovat. Lze tedy zakřížkovat v záhlaví jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem další kandidáty. Takto vlastně volič dává hlas jednotlivě označeným kandidátům a k tomu pak ze zakřížkované volební strany (nahoře v záhlaví) dává hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených zastupitelů. Takže abyste zvolili 15 zastupitelů, můžete označit v záhlaví jednu volební stranu a vybrat například dalších sedm kandidátů ze zbývajících stran. Pak jste ve vybrané volební straně dali hlas prvním 8 kandidátům a zbylých 7 hlasů rozdělili mezi ostatní strany. Pozor Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je volený počet zastupitelů, byl by hlasovací lístek neplatný. Pozor Pokud volič vybere zakřížkuje jednu volební stranu, ke křížkům jednotlivých kandidátů této strany se už nepřihlíží. Toto je zásadní rozdíl oproti parlamentním volbám: nelze volit jen jednu stranu a zároveň dát některým jejím kandidátům preferenční hlasy. Ač se vám to může zdát divné, volební zákon hovoří v tomto ohledu jasně. Způsob volby, jak jsme jej popsali výše, a především možnost křížkování jednotlivých kandidátů navozuje falešný dojem, že v komunálních volbách jde více o jednotlivé kandidáty a méně o celé strany. Opak je ale pravdou I když mechanismus volby budí zdání, že se v komunálních volbách volí především jednotliví kandidáti, při počítání mandátů se přihlíží pouze k celkovému počtu hlasů pro jednotlivé strany a až po rozdělení mandátů mezi strany se určuje, který konkrétní kandidát mandát získá. Způsob současného vedení města se mi jeví jako přežitý. Petr Hobl

6 6 Zbiroh jako prosperující soběstačné město se zdravým hospodařením. Radka Rancová JAK SE ROZDĚLUJÍ MANDÁTY? Nejprve se sečtou všechny hlasy pro každou stranu. Jak jsme si už řekli: kdo zakřížkoval čtvereček u kandidátky stany, dává jí 15 hlasů, křížek u jednotlivého kandidáta dané straně přináší pouze jeden hlas. Strana, která nezískala alespoň 5% celkového počtu hlasů, vypadává. Dále se mandáty rozdělují relativně komplikovaným tzv. d'hondtovým systémem. Zjednodušeně se dá říci, že pokud jedna strana získala ve volbách třikrát tolik hlasů než druhá strana, měla by získat také třikrát tolik mandátů. Protože však zastupitele nelze krájet, je nutné počty mandátů zaokrouhlit na celá čísla a při tomto zaokrouhlování jsou ve značné výhodě strany s vyšším počtem mandátů. (Pro ilustraci: Kdyby ve volbách získaly tři strany postupně 500, 450 a 220 hlasů, získaly by v devítičlenném zastupitelstvu 4, 4 a 1 mandát.) V tomto přidělování mandátů nehraje žádnou roli, zda daná strana získala své hlasy jako celek, nebo jestli všechny její hlasy získal jeden či dva její kandidáti. Pokud strana získá mandát v zastupitelstvu, vydělí se počet jejích hlasů počtem kandidátů (v případě Zbirohu tedy 15) a získá se průměrný počet hlasů na kandidáta. Pokud některý z jejích kandidátů získal ve volbách alespoň o 10% více hlasů, než je průměr, postupuje na první místo na kandidátce. Pokud je takových kandidátů více, seřadí se na čelních místech kandidátky podle počtu získaných hlasů. PRAKTICKÉ DŮSLEDKY VAŠÍ VOLBY Pojďme se podívat na to, jak se jednotlivé způsoby volby promítnou do výsledného přidělování mandátů: Případ první jste stoupenci jedné konkrétní strany a ta má vaši bezvýhradnou podporu. Potom máte jednoduchou volbu. Zakřížkujte čtvereček u své strany, čímž jí dáte 15 hlasů. Pořadí kandidátů v rámci kandidátky zůstává nezměněno. Případ druhý je vám sympatická jedna strana, ale kromě ní ještě několik kandidátů jiných stran. Zakřížkujte tedy svou stranu a navíc přidejte křížek ke jménu vašich oblíbených kandidátů z jiných stran. Tím ovšem dáváte po jednom hlasu každé straně, jejíhož kandidáta křížkujete, a v rámci této strany preferenční hlas vybranému kandidátovi. Tento kandidát bude mít větší šanci dostat se do zastupitelstva, pokud ovšem a to je velmi důležité jeho strana získá dostatek mandátů, aby tento mandát na vámi vybraného kandidáta vzhledem k jeho pozici na kandidátce vyšel. Případ třetí žádná strana vám není zvlášť sympatická, nejraději byste vybrali z každé strany někoho. V tom případě zakřížkujete své vybrané kandidáty do čtverečku před jejich jménem. Tím rozdělíte své hlasy víceméně rovnoměrně mezi jednotlivé s t rany, t a k ž e j e n m á l o o v l i v n í t e, která strana získá kolik mandátů, ale v rámci kandidátek jednotlivých stran dáváte preferenční hlas svým kandidátům. Případ čtvrtý chcete volit jednu stranu, ale nevyhovuje vám pořadí kandidátů. V tomto případě máte smůlu preferenční hlasy uvnitř jedné strany nelze udělovat. Nezbývá vám než zakřížkovat stranu jako celek a smířit se s pořadím kandidátů, které si určila sama strana. Závěrem: Detaily systému jsou složité. Základní princip je ale stejně jako u jiných v o l e b n a p r o s t o j e d n o d u c h ý. Kdo 10. a 11. října volit nepřijde, vzdává se jedinečné možnosti ovlivnit dění kolem sebe. Další legální, obvyklá a nenásilná příležitost se nabídne zase až za čtyři roky. V případě komunálních voleb je váš hlas velmi vzácné zboží a má obrovskou sílu. Nám kandidátům proto nezbývá než vás prosit: pojďte volit. Budeme samozřejmě potěšeni, pokud vaši přízeň a důvěru vyjádříte hlasem pro Lepší Zbiroh. zdroj: osts/jak-sevoli-v-komunalnich-volbach- ndash-cast-ii-14.php autoři: Jiří Nývlt, Lukáš Palatinus, redakčně upraveno a zkráceno Pokud říkáte pravdu, nemusíte si nic pamatovat. Barbora Rusková Co se nám povedlo uklidili jsme černé skládky v lokalitách u dopravního hřiště a přilehlé skály, bývalé střelnice a bývalé vojenské ČOVky uklidili jsme a prořezali okolí skautské klubovny získali jsme dotaci pro likvidaci dalších černých skládek na městských pozemcích účastnili jsme se celorepublikové akce Ukliďme Česko jako lokální koordinátor zorganizovali jsme Pálení čarodějnic vyrobili jsme a umístili lavičky u křížku na Praporci a u křížku nad bažantnicí prosadili jsme pravidelné zveřejňování měsíční Zprávy o bezpečnostní situaci Policie ČR na úřední desce podpořili jsme snahu zavést osvětlení ve Šrámkově ulici přesvědčili jsme město o nutnosti vodorovného dopravního značení na křižovatce U Slunce podali jsme podnět, aby hlášení rozhlasu bylo na internetových stránkách města podali jsme podnět na rozesílání informací pomocí SMS zpráv na veřejném zasedání zastupitelstva jsme prosadili diskuzi hostů za každým projednávaným bodem získali jsme smlouvu města s Inzulou, abychom se seznámili s podmínkami správy městských bytů získali jsme informace o nedodělcích kanalizace a znehodnocení dotčených pozemků dali jsme dohromady partu lidí, kteří se pravidelně schází a přemýšlí, jak zlepšit život ve Zbirohu jsme rádi, že se nám podařilo inspirovat ostatní kandidující strany naším volebním programem Co se nám zatím nepovedlo získat studii na revitalizaci náměstí prosadit celkové zvýšení bezpečnosti křižovatky U Slunce prosadit, aby hlášení rozhlasu bylo rozesíláno em prosadit umístění odpadkových košů v místech, kde stále chybí přesvědčit stávající zastupitelstvo o přehodnocení nezbytnosti přístavby městského úřadu

7 7 PROGRAM SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ LEPŠÍ ZBIROH PRO VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ŘÍJNA 2014 ZAVEDEME PRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ Zveřejníme všechny smlouvy a usnesení, protože veřejnost má právo znát informace ve smlouvách obsažené. Navíc zveřejňování smluv vede ke zvyšování kvality a snižování nákladů ušetříme Smlouvy už dnes běžně zveřejňují České Budějovice, Praha, Semily, Liberecký kraj, Opava, Zlín a další. Nikde nemuseli přijmout dalšího zaměstnance, zveřejnění smluv dá přibližně tolik práce, jako odeslání mailu s přílohou. V Semilech, což je město s 8720 obyvateli, to jsou cca 2 smlouvy denně. 10 minut práce. Z a v e d e m e o n l i n e ro z k l i k á v a c í rozpočet po vzoru měst a obcí, které již tuto službu mají, aby se kdokoli a kdykoli mohl podívat, za co město utrácí peníze a jak plní plánovaný rozpočet. Inspirací je pro nás rozklikáv a c í r o z p o č e t N o v é h o m ě s t a na Moravě (http://rozpocet.nmnm.cz/ cz/). Zřídíme transparentní účet, na kterém kdokoli a kdykoli uvidí bezhotovostní převody města. ZAPOJÍME OBYVATELE DO ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCNOSTI Město je nás všech a máme právo vědět, co se chystá. Zpětná vazba je důležitá. Realizace záměrů je zodpovědnost starosty, rady města a zastupitelů, občané mají právo vyjádřit svůj názor a my to umožníme zorganizujeme veřejné diskuze a budeme se ptát. Zapojíme se také do projektu Váš názor (http://www.vas-nazor.cz/), abychom usnadnili cestu ke sdílení vašeho názoru na důležitá témata a získali tak maximum potřebných informací pro rozhodování. Vedení města je v prvé řadě službou pro občany VYTVOŘÍME STRATEGII ROZVOJE MĚSTA Zveřejňování smluv vede k úspoře 10% nákladů, půjdeme ale ještě dál. Věříme, že lze hospodařit efektivněji, město nemusí najímat dodavatele z cizích měst, aby se starali o náš majetek. Podrobně tedy přezkoumáme současné hospodaření a vymyslíme, jak městu zajistit příjmy. Nejen na další 4 roky, ale tak, abychom naplnili naši vizi soběstačného města. Současné osvětlení není ekonomické, výměna za LED osvětlení začne už za 3 roky spořit. Je to příležitost, jak ušetřit z rozpočtu města a využít prostředky lépe. Vytvoříme strategické dokumenty: krajinný plán (http://www.prolepsizbiroh.cz/krajinny_plan) a strategický plán rozvoje. Oba dlouhodobé a politicky nezávislé dokumenty vychází z veřejných diskuzí s lidmi. Jak taková veřejná diskuze probíhá se můžete podívat na tomto odkazu (http:// sousedska.weebly.com/zaacutepis-zesousedskeacute html). PROVĚŘÍME SMLOUVY SE SPRÁVCI MAJETKU MĚSTA Z veřejného zasedání zastupitelstva víme, že například na firmu Inzula úřad neeviduje žádné stížnosti. Přesto je nám známo, že existují. Chceme, aby městský majetek spravovali lidé, kterým na něm záleží. ZAJÍMÁ NÁS REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ Nadále budeme sledovat podrobnosti týkající se studie a projektu na revitalizaci náměstí. ZAVEDEME SPRAVEDLIVĚJŠÍ SYSTÉM POPLATKŮ ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Jednoduchá matematika: hodně třídím = málo platím. Třídění odpadu pomáhá šetřit nejen přírodu, ale i peníze města, které svoz a zpracování směsného odpadu musí dotovat. Jsme přesvědčeni, že nastavením vhodných pravidel odpadového hospodářství snížíme jak poplatky obyvatel, tak i částku, kterou město na svoz a zpracování komunálního odpadu přispívá. ZLEPŠÍME PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ Parkovací místa v okolí nových a starých b y t o v e k v n í m á m e j a k o d o s u d nevyřešené téma. Je naším zájmem, aby parkování u bytovek bylo vyhovující z hlediska kapacity a životního prostředí. ZLEPŠÍME VEŘEJNOU DOPRAVU Zjistíme, kdy se potřebujete dostat do práce, do školy, k lékaři... A kdy zpátky Potřeby vyhodnotíme a budeme jednat s dopravci o úpravách jízdních řádů a vytíženosti spojů. OBNOVÍME PŮVODNÍ A ZANEDBANÉ CESTY Upravíme a zvelebíme turistické a cyklistické možnosti po okolí, například cesty kolem rybníků. K vytipování míst nám pomůže krajinný plán. VYTVOŘÍME PIKNIKOVÁ MÍSTA A OBNOVÍME DĚTSKÁ HŘIŠTĚ K tomu nám poslouží veřejné debaty a setkání, z jejichž výsledků budeme čerpat. Budeme hledat řešení koupání ve Zbirohu. I toto je součástí strateg i c ké h o p l á n u ro z v o j e m ě s t a, který chceme vytvořit. Autoři článků: Milan Rusek, Martin Horák, Miroslav Dousek, Jitka Seidlová, Kateřina Netíková Grafická úprava: Miroslav Papež, Milan Rusek Korektura: Kateřina Netíková Na tvorbě obsahu a sběru informací spolupracovali i ostatní kandidáti a členové spolku Pro Lepší Zbiroh. Tyto články současně publikujeme v elektronické podobě na stránkách kde najdete také bližší informace o kandidátech. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím u nebo telefonicky na Rádi vám odpovíme. Vytištěno v nákladu 800 výtisků dne NEPRODEJNÉ

8 8 Ing. Milan Rusek# Programátor, 39 let Miroslav Dousek# Mistr ve výrobě, 41 let Jitka Seidlová# Obchodní reprezentantka, 40 let Bc. Kateřina Netíková, DiS.# Produkční, 35 let Martin Horák# Letecký technik, 41 let Mgr. Tereza Šístková# Učitelka, 43 let Michal Muravecký# Podnikatel ve stavebnictví, 49 let Ing. Petr Hobl, CSc., MBA# Ředitel Schwarzmuller s.r.o., 57 let Radka Rancová, DiS.# Zahradní návrhářka, 36 let Tomáš Bauer# Dělník ve výrobě, 39 let Mgr. Barbora Rusková# Učitelka angličtiny a francouzštiny, 38 let Ing. Hana Skalková# Zahradnice, 46 let Pavla Urxová# Šperkařka, 30 let Čeněk Koma# Důchodce, 78 let Sylvia Horáková# Technička, 41 let

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL Volby do zastupitelstva obce Říčany 15. a 16. října 2010 VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL a NESTRANÍKŮ Volební program na období 2010 až 2014 pro volby do zastupitelstva obce Říčany konané ve dnech 15. a 16. října

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Doubice KOMUNÁLNÍ ODPAD JAKO SOCIÁLNÍ PROBLÉM. Předmět: Sociální problémy venkova. Vyučující: PhDr. Michal Lošťák. Student: Václav Bubeníček

Doubice KOMUNÁLNÍ ODPAD JAKO SOCIÁLNÍ PROBLÉM. Předmět: Sociální problémy venkova. Vyučující: PhDr. Michal Lošťák. Student: Václav Bubeníček Doubice KOMUNÁLNÍ ODPAD JAKO SOCIÁLNÍ PROBLÉM Předmět: Sociální problémy venkova Vyučující: PhDr. Michal Lošťák Student: Václav Bubeníček 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvod... 3 2.1. Zaměření projektu... 3

Více

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo

Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo V Praze 16.5.2014 Výsledky voleb do EP jsou velmi nejisté, ANO 2011 by ovšem jasně vyhrálo Tisková zpráva Předpokládaná účast ve volbách do EP činí 29,6 %. Pětiprocentní hranici nutnou pro přidělení mandátů

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 OBLAST BEZPEČNOST PROGRAM: Doprava Veřejný pořádek Policie ČR Obecní policie Naše cíle - debata Doprava Doprava Výsledek ankety

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012 Přítomni: Ježek, Kotrch, Polanka, Houdek, Beneš, Nehézová, Marek Nepřítomni: Hosté: / Schválený program

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ

STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ Jakub Merc V Kroměříži dne 13.10.2010 STATUT ŽÁKOVSKÉ RADY GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ Tento aktualizovaný Statut Žákovské rady (dále jen ŽR) Gymnázia Kroměříž (dále jen GKM),

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD zastupitelstva města Velké Meziříčí Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí (dále jen ZM) se usneslo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 22 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 25. 1. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Vážený pane Vašku, Objasnění problému

Vážený pane Vašku, Objasnění problému Radovan Vašek Odbor obecního majetku Antala Staška 2059/80b 140 46 Praha 4 - Krč Vážený pane Vašku, radovan.vasek@praha4.cz na základě naší listopadové schůzky, na níž jsme společně probírali otázku rozdělení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27.

I. Úplné znění Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy technické a ekonomické v Ceských Budějovicích ze dne 27. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 5Ss 36 odst. 2 zákona Č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. března

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin.

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin. Obec Vilantice Zastupitelstvo obce Vilantice Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Vilantice, konaného dne 2. 2. 2015 od 17:30 hodin. Přítomni: Jarošová D., Blahovec Z., Essender P., Hlaváček Z.,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj

PLZEŇSKÝ KRAJ Zápis z Komise Rady Plzeňského kraje pro otevřený kraj Číslo zasedání 11 Datum konání 13. 11 2014 Místo konání KÚPK, Škroupova 18, zasedací místnost č.dv. 213 Zapisovatel Renata Flimelová Přítomni Milena Stárková, Jan Honomichl, Jan Šašek, Ctibor Fojtíček,

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 19. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 15. 5. 2013 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občané Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Úvod (V. Místecký) Aktuální informace (Ing. S. Pernický) Poznámky k informační kampani města (J. Siner) Diskuze (přípravný výbor)

Úvod (V. Místecký) Aktuální informace (Ing. S. Pernický) Poznámky k informační kampani města (J. Siner) Diskuze (přípravný výbor) Úvod (V. Místecký) Aktuální informace (Ing. S. Pernický) Poznámky k informační kampani města (J. Siner) Diskuze (přípravný výbor) O sobě si chceme rozhodovat sami Chceme zachovat školu se školkou Nechceme

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Interní předpis klubu Silicon Hill. Volební řád. 1 Obecná ustanovení

Interní předpis klubu Silicon Hill. Volební řád. 1 Obecná ustanovení Interní předpis klubu Silicon Hill Volební řád 1 Obecná ustanovení (1) Tento předpis upravuje podmínky výkonu volebního práva a vyhlašování, průběh a zpracování výsledků voleb do představenstva a dozorčí

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád SNN (dále jen Volební řád) vychází z příslušných

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Vnitřní předpisy Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích schválil podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, dne28.4. 2009 a Rektorát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011

Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011 V Praze 22.4.2014 Volby do EP by nyní vyhrálo ANO 2011 Tisková zpráva Předpokládaná účast ve volbách do EP činí 32,4 %, zvyšují ji příznivci ANO 2011 a Úsvitu. Pětiprocentní hranici nutnou pro přidělení

Více

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči)

Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) Systém CPA (Care Programme Approach, Programový přístup k péči) care plan Co je systém CPA? Systém CPA Plan Programovému přístupu k péči se jinak říká také systém CPA. Systém CPA se stará o to, abyste

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané na Městský úřad Velké Meziříčí v roce 2015 1/ Žádost o poskytnutí informace

Více