Obrátil se na nás čtenář s prosbou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obrátil se na nás čtenář s prosbou"

Transkript

1 týdeník lounska, postoloprtska, žatecka a podbořanska 20. dubna 2011 ročník 20 cena 9 kč číslo 16 Vycházíme pro Vás již jednadvacátý rok 93,0 FM Uvnitř čtěte: V Podbořanech studenti navštěvují seniory a učí je zajímavé věci str. 2 První farmářské trhy v Lounech přivítali zákazníci i podnikatelé str. 5 Břvanský patriot Milan Štrba se stará o hospodu Na Růžku str. 7 Předváděčky Obrátil se na nás čtenář s prosbou o otištění případu, kdy se zástupce jisté firmy na tzv. předváděcí akci úspěšně snažil jeho více než osmdesátileté příbuzné pod záminkou značné finanční výhry vnutit předražený a pro ni zcela zbytečný parní mop. Je to už po mnoho let stále stejná písnička a je s podivem, že na její nápěv ještě někdo reaguje. Pozvou vás na báječnou předváděčku báječného zboží a za kus žvance, který vám poskytnou, se snaží vnutit nepotřebný šmejd za nehoráznou cenu. Psychologii prodeje mají velmi dobře zmáknutou. Nenechají nebohé seniory ani vydechnout, přehltí je informacemi a ti, než se vzpamatují, třímají v ruce smlouvu s tím, že několik let budou platit jako mourovatí. Přitom by za daleko kvalitnější zboží v solidním obchodě zaplatili cenu daleko menší, nehledě na to, že by je patrně ani nenapadlo něco takového si kdy koupit. A protože na to už málokdo naletí, neb nekalé praktiky vykutálených firem jsou již dostatečně známé, orientují se firmy nejčastěji na staré, bezbranné a důvěřivé lidi. Slovo předváděčka je v tomto případě zcela na místě: prodávající předvádějí své umění manipulace s lidmi a potenciální kupci předvádějí svoji nezkušenost a naivitu. Neobstojí tvrzení, že nikdo nikoho ke koupi nenutí. Jedná se o úmyslnou a násilnou manipulaci druhou osobou, jakož i o záměrné uvádění v omyl. Podvod je více než zřejmý. Když už se jedná o předváděčku, co takhle rovnou předvádějící předvést na policii? Oděni do slušivých tepláků by pak například mohli se svými parními mopy šůrovat vězeňské chodby. Obecenstva by tam měli dost, ovšem s tím rizikem, že by namísto peněz mohli inkasovat pořádných pár facek. A bez dlouhých proslovů. Josef Žmolil foto Jaroslav Tošner Lounský děkan Werner Horák ve slavnostním kanovnickém rouše vysvěcuje kříž na místě kostela. Na místě kostela stojí nyní vysvěcený kříž CHOŽOV (toš) - V sobotu se v Chožově odehrála malá slavnost. Lounský děkan Werner Horák ve slavnostním rouchu kanovníka litoměřické kapituly vysvětil kříž, vztyčený na místo bývalého kostela sv. Michaela Archanděla. Ke zřícení kostela došlo 3. července 1968 krátce po poledni. Pamatuji si to přesně, neboť byl doplatek na výplatu. Ještě krátce předtím ve věži kostela hráli kluci karty. Stalo se to, jen co odešli na oběd. Seděla jsem zrovna v autě před školou, když se ozval podivný hrčivý hukot. Kostel se dal do pohybu a během půlhodiny zavalil protější dům Říhových. Vyděšení manželé naštěstí stačili vyběhnout na dvůr, vzpomíná na zkázu kostela bývalá řídící učitelka. Zřícení podle ní zavinili jezedáci, kteří pod kostelem vyhloubili jímku a narušili tím základy objektu. Z trosek pak byl zachraňován inventář a v listopadu byly strženy zbytky kostela. Slavnost, které se zúčastnily zhruba dvě desítky lidí včetně chožovského starosty Miroslava Kačírka, měla důstojný průběh. Pracovník muzea Jaroslav Havrlant nejprve seznámil s historií a podobou kostela. Uvedl, že se v inventáři nacházel i oltářní obraz barokního mistra Petra Brandla a poděl se neznámo kam. Některé stavební prvky byly vkomponovány do zdiva zdejších stodol a domů. Lidi stavební materiál odváželi ve velkém, líčí další pamětnice. Pan děkan pak promlouval o dalších cestách věcí movitých, které byly darovány ostatním farnostem v republice. Pohovořil o kříži jako symbolu utrpení, smrti, ale i nového života, a o archanděli Michaelovi, přemáhajícím zlo dobrem. Závěrem kostel vysvětil.

2 strana dubna 2011 svobodný hlas Studenti seniorům, senioři studentům Domov pro seniory v Podbořanech a SOŠ a SOU Podbořany léta spolupracují. Studenti často docházejí mezi seniory, aby je potěšili programem nebo i zapojili do volnočasových aktivit, přičemž barmanské show a módní přehlídky jsou již tradicí. Tentokrát studenti klientům ukázali zdobení perníčků a vykrajování ovoce. Vždy po čtrnácti dnech se vracíme s jiným programem. Dnes vykrajujeme ovoce a zeleninu. Dá se to dělat takřka ze všeho, co nabízí kuchyně. Od jablek, pomerančů nebo kiwi, až po ředkvičky, okurky nebo dokonce cibuli, vysvětlují děvčata z druhého ročníku oboru gastronomie. Seniorky se nezdráhaly a čile se zapojily do práce. Příští týden je čeká Velikonoční besídka, Vítání jara a další akce. (sih) Postoloprtští zastupitelé měli na programu důležité jednání Zemřel kryrský farář Josef Šimon KRYRY (rtl) V pátek 15. dubna zemřel čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích a farář v Kryrech na Podbořansku Josef Šimon. Pohřeb se uskuteční dnes, ve středu 20. dubna dopoledne, v kostele sv. Petra a Pavla v Podbořanech. Josef Šimon se narodil 11. října 1923 v Turnově. Po maturitě na tamním osmiletém gymnáziu se v roce 1942 přihlásil ke studiu teologie za litoměřickou diecézi, studoval tři roky v Dolních Břežanech. Po válce pokračoval ve studiu v Praze na Karlově univerzitě. Pátý rok studia absolvoval v Litoměřicích a zde přijal 29. června 1947 kněžské svěcení z rukou legendárního šestnáctého litoměřického biskupa Antonína Aloise Webera. Prvním působištěm Josefa Šimona byl Bozkov u Semil, kde sloužil jako kaplan, později byl kaplanem ve Frýdlantu v Čechách. V roce 1950 byl z politických důvodů odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody. V roce 1952 mohl být zpovědníkem řeholních sester ve Varnsdorfu, ke konci roku však byl nasazen k práci u Pomocných technických praporů. Od roku 1955 byl opět tři měsíce ve Varnsdorfu a poté administrátorem v Jiříkově a Filipově. V roce 1955 byl znovu odsouzen na další dva roky vězení. Od roku 1957 se vrátil do Jiříkova a Filipova. Zde sloužil dvacet let, poté žil ve Sloupu na Českolipsku. Byl znovu odsouzen, a to za údajné rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, a ve vězení od února 1975 do října Po propuštění z výkonu trestu byl bez zaměstnání a později přešel na faru v Kryrech. Foto Simona Hejdová Starosta pozastavil rozhodnutí rady LOUNY (rud) - Starosta Loun Jan Kerner svým rozhodnutím ze dne 14. dubna pozastavil výkon usnesení Rady města Loun, kterým mu uložila vypsat veřejnou zakázku o právním zastoupení města Loun. Mám za to, že usnesení je nesprávné, říká starosta Jan Kerner: starosta. je na základě plné moci, dodává A to hned ze tří důvodů: Za prvé K nastalé situaci zaslal redakci je sporné, zda o tom může rozhodovat městská rada. Jí podle mého gionálního výboru TOP 09: Postoji vyjádření Vojtěch Vágner, člen re- názoru rozhodování o právním starosty lounská TOP 09 nerozumí zástupci nenáleží. Za druhé byl a nechápe ho. Vypsání výběrového pro vypsání výběrového řízení řízení je naprosto legitimní záležitostí a bude přínosné pro celé město předepsán zcela nereálný termín. Pokud by mělo být skutečně kvalitně připravené, tak termín 10 dnů by přinést vylepšení těchto podmí- a zejména pro jeho rozpočet. Mělo rozhodně není pro přípravu dostatečný a usnesení rady vypadá jako me, že současný městský právník nek a snížení ceny. Předpokládá- ultimátum. A za třetí nesouhlasím JUDr. K. David se do takového se způsobem přijetí usnesení rady výběrového řízení přihlásí. Michal - přijato těsnou většinou 5 hlasů, Kučera (TOP 09, lounský radní) přičemž jeden z hlasujících byl dle v prohlášení uvádí: Pro vypsání mého názoru v daném okamžiku nového výběrového řízení na právní ve střetu zájmů. Jde o to, že člen služby pro město Louny jsem hlasoval. Důvodem není snaha o odvolá- rady města JUDr. Jan Růžek je právním zástupcem firmy KB - ní současného právníka ani žádný Blok Postoloprty a tuto společnost jiný personální důvod, ale snaha zastupuje také ve sporu s městem o zlepšení současných smluvních Louny. Považuji přitom za nesporné, že zpochybnění dosavadního kem vzhledem k tomu, že se jedná podmínek mezi městem a právní- právního zastupování města Louny o zakázku v roční hodnotě cca 2,5 by mohlo znamenat výhodu pro mil. Kč a smluvní podmínky byly právnickou osobu, kterou zastupu- dojednány v devadesátých letech. POSTOLOPRTY (jt) - Před týdnem zasedali postoloprtští zastupitelé. Hned v úvodu informoval starosta města Václav Ibl o probíhajících jednáních o odkoupení 50% podílu Technických služeb od obce Výškov. Právě tento bod byl z minulého zastupitelstva stažen, protože probíhala jednání o ocenění majetku. Původní návrh Výškova byl 8,120 mil. Kč a Postoloprty navrhovaly 6,5 mil. Kč. Nakonec se zástupci obou spoluvlastníků dohodli na částce 7 milionů korun, která by měla být uhrazena ve třech splátkách. Do konce tohoto roku 2,3 mil, stejně tak do konce roku 2012 a následující rok pak zbývajících 2,4 mil. Kč. K odkoupení 50% podílu v TS se sejde pracovní zastupitelstvo, které bude dnes, 20. dubna, neveřejné. Ve čtvrtek 28. dubna se pak tento bod bude projednávat na řádném veřejném zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyhlášku o dodržování veřejného pořádku a Program nulové tolerance. Za vzor si jejich tvůrci vzali Litvínov. Jak uvedl zastupitel Jaromír Vápeník, Program nulové tolerance nepřináší nic nového, jde o činnosti, které jednotlivé složky mají vykonávat a vykonávají. To si uvědomujeme, ale jde o zlepšení součinnosti a koordinace všech zainteresovaných, uvedl místostarosta Miroslav Solar. Zastupitelé také souhlasili se zveřejňováním zvukových záznamů z jednání zastupitelstva na webových stránkách města. Letos v únoru byl Josef Šimon současným litoměřickým biskupem Janem Baxantem jmenován Záznamy budou na stránky umístěny po jejich přepisu a ověření v co nejkratší době, to je do deseti dnů, a bude z nich odstraněn záznam v případě, že si to někdo z přítomných bude přát. Zvukový záznam ale bude pořizován z celého jednání. Zastupitelé se opět zabývali mimosoudním vyrovnáním s panem Kosteleckým. Částku jeden milion korun vezme město z rezervního fondu, kam bude třeba tuto částku opět vrátit z příjmů města. čestným kanovníkem litoměřické kapituly (kanovníci jsou nejbližšími spolupracovníky biskupa). Josef Šimon, čestný kanovník litoměřické kapituly a farář kryrský.

3 svobodný hlas 20. dubna 2011 strana 3 stručně z měst stručně z obcí S OPRAVAMI škod v lounském parku, které napáchaly povodně, bude započato již minulý týden. Výběrové řízení již proběhlo a nic nebrání tomu, aby se park co nejdříve vrátil do své původní podoby. RADNICE V Žatci povolila dvěma zájemcům prodej pomlázek v centru města před Velikonocemi. Radní schválili příslušné výjimky z tržního řádu města. František Tichý má povolený prodej pomlázek v podloubí domu č. p. 46 na nám. Svobody od 21. do 23. dubna a Hana Fialová na Kruhovém náměstí naproti informační tabuli od 14. do 23. dubna. RADA MĚSTA Loun souhlasila s tím, aby se Louny staly jedním ze zakladatelů Destinační agentury Dolní Poohří s tím, že jednotliví zakladatelé by měli vložit do společnosti úměrný počáteční vklad. Starosta Jan Kerner byl zároveň pověřen jednáním s ostatními partnery o umístění sídla agentury, o které mají Louny zájem. Již dříve o ni projevila zájem další významná města, např. Kadaň a Žatec. ŽATEČTÍ RADNÍ schválili uzavření smlouvy o pořádání farmářských trhů na náměstí Svobody v rámci městských akcí Velikonoce dubna a Chmelfest 7. května s firmou Slatr, s. r. o. RADA MĚSTA Loun vzala na vědomí předloženou koncepci Městské policie Louny. Některé návrhy jsou již realizovány. Důraz je kladen hlavně na prevenci kriminality v mateřských a základních školách, komentoval koncepci místostarosta Loun Pavel Csonka. PLAVECKÝ ODDÍL Postoloprty pořádá nábor nových členů do všech kategorií, vždy v pondělí a středu od 17 do 18 hodin a v úterý a pátek od 6 do 7 hodin v bazénu plaveckého areálu. Tréninky probíhají pod vedením Moniky Schubertové (absolventky FTVS UK) a Lenky Rezkové (bývalé závodní plavkyně). Více na nebo v plaveckém areálu, na ZŠ Postoloprty u Moniky Schubertové, nebo v budově KZMP. RADA ÚSTECKÉHO kraje doporučila Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit návrh rozdělení finančních prostředků knihovnám měst Loun a Žatce. Pokud bude návrh schválen, Městská knihovna Louny obdrží a Městská knihovna Žatec korun. Za koupaliště krásnější V sobotu brzo po ránu se sešla parta téměř dvaceti brigádníků pod velením starosty Liběšic Petra Valenty, aby připravili na sezonu přírodní koupaliště v Klůčku. Dobrovolní hasiči natáhli hadice od potoka a proudnicemi začali odplavovat usazeniny ze dna nádrže, které pak kolegové vymetali pomocí kartáčů. Další pomáhali při úklidu a čištění okolí. V údržbě už máme rutinu, děláme to několik let, ale časy se mění, povzdechl si nejstarší brigádník, pan Miloš Staněk z Liběšic. Dříve jsme tu našli třeba i sto dvacet korun, prstýnky a řetízky. Teď jsou lidé opatrnější. Dneska to je jen dvaašedesát korun. Z čištění mělo pozdvižení hezkých pár žab, které se dočasně přemístily do potoka. (jt) Nový Hrad u Jimlína vám připravil speciální dárek JIMLÍN (red) - Památky v Ústeckém kraji zahajují novou turistickou sezónu postupně. Zámek Nový Hrad u Jimlína, který je majetkem Ústeckého kraje, se letos poprvé otevře v neděli 24. dubna. Tento den bude objekt otevřen od 10 do 16 hodin, v dalších měsících do 17 hodin. Prohlídky začínají obvykle v každou celou hodinu. O víkendu 14. a 15. května se pak turisté mohou těšit na tradiční Zámecké slavnosti spolu s Novohradskou poutí. Ústecký kraj do zámku vložil od roku 2004 do konce srpna 2010 téměř 65 milionů korun. Spolu s dalšími programy, které na revitalizaci zámku také poskytly finanční prostředky, se jedná o téměř 125 milionů korun. Vedle Ústeckého kraje peníze poskytly: PZAD - Program záchrany architektonického dědictví vypisovaný Ministerstvem kultury ČR, FM EHP/Norska - dotační titul finančních mechanismů států EHP (Island, Lichtenštejnsko) a Norska, ROP - regionální operační program fondů EU, ISO - integrovaný systém ochrany. V den otevření na návštěvníky čeká příjemné překvapení. Vstupné bude pro všechny výjimečně pouze deset korun. Jak zkrotit milionový dluh LOUNY (jt) - Městská pečovatelská služba s denním stacionářem v Lounech předložila výroční zprávu za uplynulý rok. Na jejím základě byla vedoucí odboru sociálních věcí Eva Píchová pověřena ve spolupráci s ředitelkami Denního stacionáře a Domova pro seniory předložit radě města analýzu provozu kuchyní v těchto zařízeních a zabývat se jejich případným sloučením. Důvodem je milionová ztráta v Denním stacionáři. V současné době využívá pečovatelské služby 106 spoluobčanů, z nichž je 43 doma. K dispozici je 58 bytů, z nichž je 30 v domě pro seniory. Ke konci roku v Domě žilo 63 seniorů a bylo evidováno 17 žádostí. Foto Jaroslav Tošner VYBRANÍ ŽÁCI ZŠ Tuchořice absolvovali v těchto dnech kurz, zaměřený na administraci webových stránek a práci se vzdělávacím prostředím Moodle. Účastníci obdrželi osvědčení. ZŠ a MŠ Tuchořice je jednou z mála škol v okrese, která svým žákům zdarma umožňuje učit se, opakovat nebo prostě jen zábavnou formou procvičovat prostřednictvím elektronické studijní zóny, která je postavena na vzdělávacím prostředí Moodle. Prostředí je velice intuitivní, navíc se účastníci ihned dozví, jaká je jejich úspěšnost v případě, že se rozhodnou vyzkoušet si test, přiblížil ředitel školy Karel Folber. OBEC ČERNČICE připravuje rekonstrukce chodníků. Rada projednávala znění výzvy a zadávací dokumentace pro výběrové řízení a uložila starostovi dopracovat finální podobu dokumentu. VE SPÁDOVÝCH vesnicích u Lubence se v těchto dnech umísťují kontejnery pro odkládání velkoobjemového odpadu. A to takto: Přibenice a Libyně, Řepany, Horní a Dolní Záhoří, Vítkovice a Libkovice. VÝTĚŽEK Z Plesu růží, který každoročně pořádá okresní organizace ČSSD v Dobroměřicích, putoval opět na dobročinné účely - pro mateřské školky v Podbořanech, místní organizace zdravotně postižených rovněž v Podbořanech a mateřskou školu v Libčevsi. Loni sociální demokraté takto podpořili speciální mateřskou školu v Lounech a žateckou nemocnici. ČERNČIČTÍ RADNÍ jednají s firmou Bárt o dokončení komunikace u deseti rodinných domů U Pivovaru. V TOMTO roce se plánuje rekonstrukce a instalace požární signalizace a zabezpečovacího systém zámku Nový Hrad u Jimlína za 1,5 milionu korun (Kraj poskytne 1,2 milionu korun) a obnova severní a západní fasády na třetím nádvoří za 2,3 mil. Kč (Kraj poskytne 2 mil. Kč). STAROSTA ČERNČIC Jindřich Šus obdržel seznam reklamací na provedeném zateplení ZŠ a MŠ Černčice firmou Herkul, a je pověřen radními, aby firmu vyzval k odstranění závad.

4 strana dubna 2011 svobodný hlas černá kronika Povedená dvojka VROUTEK - Policisté objasnili krádež peněženky, kterozu začátkem března neznámý pachatel odcizil 46-leté ženě ze šatny zaměstnanců. Poškozená měla uvnitř peníze a platební karty. Toho zloděj využil a vybral majitelce z účtu peníze. Škoda činí Kč. Policisté už zloděje odhalili jde ženu a muže ve věku 30 a 40 let. Fotbalisté bez sprchy VELKÁ ČERNOC - Policisté šetří vloupání do kabiny fotbalového klubu. Pachatel ze sprch hráčů odcizil nainstalovaný bojler a umyvadlovou a sprchovou baterii včetně doplňků. Škoda činí přes Kč. Ani mříž nepomohla KOŠTICE - Do chaty v oblasti Dobročka se vloupal zloděj, který násilím překonal železnou mříž a vypáčil uzamčené dveře. Odcizil elektrospotřebiče a kempinkové věci za Kč. Řidič nalákal zloděje PODBOŘANY - Policisté opakovaně nabádají občany, aby si ve vozidlech nenechávali cenné věci. Na parkovišti v Dukelské ulici v noci rozbil neznámý pa- Když si pachatel pospíší, má šanci na mírnější trest LOUNY (stř) - Před časem jsme informovali o tom, jak mladý muž vybíral v jednom lounském bankomatu pomocí platební karty z účtu peníze, ale hotovost tam zapomněl a po několika minutách tam peníze už nebyly. Policisté zjistili, že si Kč z bankomatu přisvojil 49-letý muž z Loun, kterému sdělili podezření z přečinu zatajení věci. Pokud soud uzná jeho vinu, hrozí mu až jeden rok odnětí svobody. Je otázkou, zda podezřelý bude mít snahu poškozenému peníze co nejrychleji vrátit. Pak by trest mohl být mírnější. Benzínky přepadl policii již známý srandista ŽATEC (pčr) - Policisté objasnili prosincové loupeže benzinek v Žatci, pachatelem je dvacetiletý Pražan. Začátkem března chtěl loupit v prodejně tabáku v Žatci, ale když mu plán nevyšel (u prodavačky byla další osoba), pletenou kuklu z hlavy sundal s tím, že si dělal jenom srandu. Policisté jej tehdy obvinili z loupeže. Vyšlo však najevo, že dotyčný už má na kontě i další násilnou trestnou činnost. Začátkem loňského prosince maskován kapucí s šátkem přes obličej ozbrojen kuchyňským nožem v noci požadoval po obsluze jedné chatel u zaparkovaného automobilu Škoda Octavia okno a odcizil dvě odložené peněženky s doklady a penězi. Škoda činí 5 tisíc korun. Vycucal naftu z náklaďáku KRÁSNÝ DVŮR - O víkendu se poberta zaměřil na zaparkovaný nákladní automobil. U spodní části nádrže vyšrouboval vypouštěcí šroub a odcizil přes 300 litrů motorové nafty za Kč. Chatu důkladně "vybílil" CHLUMČANY - Policisté šetří vloupání do chaty v oblasti zvané Bosna. Zloděj vzal motorovou pilu, křovinořez, strunovou sekačku, mikrovlnnou troubu, elektrický vařič, ale také jízdní kolo, různé nářadí a další věci za bezmála 25 tisíc korun. Přívěsný vozík je pryč LENEŠICE - Policisté šetří krádež přívěsného vozíku, který zmizel v minulých dnech z nezajištěného pozemku. Vozík byl zapřažen za osobní automobil bez uzamčení, majitel vyčíslil škodu na 11 tisíc korun. Jaromíra Střelcová, Policie ČR Louny benzinové čerpací stanice v Žatci peníze. Poškozená mu z obavy o život vydala několik tisíc korun. Čin zopakoval dva dny před Štědrým dnem, kdy se do stejné benzínky vypravil znovu. Opět si vybral dobu po půlnoci, avšak měl smůlu. Natrefil na stejnou prodavačku a ta ho poznala. Žena začala křičet a na pomoc jí přišla osoba, která spala ve vedlejší místnosti. Kriminalisté mladíka obvinili, hrozí mu deset let vězení. Strážníci tasili zbraň LOUNY (mm) Počátkem dubna absolvovali strážníci Městské poli- Rozbil pěstí výtah a se strážníky se pral ŽATEC (pčr) - Opilý muž řádil ve středu odpoledne v panelovém cie Louny první střelecký výcvik na střelnici v Nečichách. Výcvik byl zaměřen na bezpečné ovládání služební zbraně, mimo jiné při mířené palbě na terče ze vzdálenosti 25 m, kdy strážníci stříleli 4 série po 10 ranách, a při střelbě na otočné terče, kdy strážníci nacvičují během 4 vteřin, kdy je terč otočen proti nim, rychlé tasení služební zbraně a následně po vystřelení dvou ran, zbraň zajistí a bezpečně uloží do pouzdra. Takto se otevírání terčů provádí v celé sérii celkem 6 x a strážníci tak vystřílí celkem 12 ran. Po ukončení střeleb se strážníci přesunuli na strážnici do 6 km vzdálených Loun volným během. Měl dvanáct bodů a řídil LOUNY (pčr) - Na skutečnost, že dosáhl počtu 12 bodů v bodovém hodnocení a pozbyl tak veškeré řidičské oprávnění, nedbal 28-letý mladík z Loun. V sobotu odpoledne jej policisté kontrolovali při řízení domě v Husově ulici. Pěstí poškodil sklo dveří u výtahu a několika údery pěstí rozbil i sklo vstupních dveří, čímž způsobil škodu Kč. V agresivním chování se mu snažili zabránit přivolaní strážníci městské policie, ale ani jim se muže zklidnit nepodařilo, neboť i je napadal a vyhrožoval jim. Proti 38-letému agresorovi musely být použity obranné hmaty a chvaty, Policii ČR byl předán v poutech. Během zákroku se dotyčný neustále vzpouzel a mužům zákona nadával. Po vystřízlivění si vyslechl obvinění z trestných činů násilí proti úřední osobě a výtržnictví, za což mu hrozí až čtyřleté odnětí svobody. Drzý chmaták úřadoval LOUNY (stř) - Policisté pátrají po zloději, který v pondělí ráno na náměstí K. Biebla zloděj přistoupil ke starší paní, vytrhl jí kabelku a dal se na útěk. Zloděje pronásledoval náhodný kolemjdoucí, ale již ho nedostihl. V místech u garáží pod základní školou ale nalezl část lupu. Škody Felicia v Postoloprtské ulici, přičemž zjistili, že mu byl vysloven zákaz řízení. Podezřelého proto zadrželi a sdělili mu podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Zloděj tam kabelku se zbytkem věcí odhodil poté, co zcizil peněženku. Poškozené vznikla škoda Kč.

5 svobodný hlas 20. dubna 2011 strana 5 Farmářské trhy v Lounech V sobotu se na Mírovém náměstí v Lounech konaly první farmářské trhy. Mezi prodávajícími byli například pěstitelé ovoce ze Želkovic Petr Johanovský a Hynek Jouja s nabídkou prvotřídního českého ovoce. Fronty se stály na uzenářské výrobky, lidé nadšeně kupovali i bochánky a různé lákavé druhy pečiva z Vackova pekařství, také sazenice zeleniny a květin. Spokojená s akcí byla také Marie Staňková, provozovatelka lounské Vinárny U Mařenky, která prodává víno z moravského Mikulova. Prodala jsem víc než padesát litrů vína, informuje pevně rozhodnuta, že se příště, tedy v sobotu 30. dubna, farmářských trhů opět zúčastní. (toš) Foto Květa Tošnerová Dobrovolníci celého světa v Chmelištné CHMELIŠTNÁ Na koňskou farmu do Chmelištné se 22. dubna sjedou dobrovolníci z Belgie, Jižní Koreje, Ruska a dalších zemí, aby v rámci společného projektu Inex Sdružení dobrovolných aktivit (Inex - Sda) a občanského sdružení Koňský dvorec Chmelištná vy- PRAVIDELNÁ INFORMAČNÍ RUBRIKA LOUNSKÉ RADNICE pomohli s výstavbou koňské farmy. Skupina mladých lidí, kteří se rozhodli věnovat dobrovolné práci v České republice, bude po dva týdny odstraňovat náletové křoviny, sázet ovocné stromky a budovat oplocení kolem pastviny. Důležitou součástí tohoto projektu je interakce různých kultur a sociálních vrstev. Dobrovolníci se budou scházet s dětmi a mládeží ze sociálně slabých skupin, kterým se lidé z občanského sdružení ve Chmelištné často věnují. Sdružení Koňský dvorec Chmelištná vzniklo v říjnu 2007 právě s cílem vybudovat farmu, která poskytne místo k realizaci aktivit orientovaných na sociálně handicapované děti a mládež. Setkávání s lidmi z různých koutů světa je vždycky zajímavé. A já věřím, že jejich pobyt přinese sem na farmu mnoho dobrého pro všechny, řekl člen sdružení Václav Staněk. Čas po práci dobrovolníci určitě využijí i na to, aby se vzájemně poznávali. Cizinci prozradí některé z jejich zvyků a tradic, Češi představí Velikonoce a pálení čarodějnic. Inex - Sda, pod jehož záštitou budou dobrovolníci na místě pomáhat, je neziskovou organizací, která se dobrovolnictvím zabývá již od roku Přijímá zahraniční dobrovolníky na krátkodobé i dlouhodobé projekty u nás a umožňuje českým dobrovolníkům vyjet do zahraničí. Cílem projektů v České republice je podpora venkova, pomoc místním komunitám, řešení ekologických problémů nebo pomoc při rekonstrukci historických objektů. Koňský dvorec Chmelištná o.s. a městys Nepomyšl zvou všechny zájemce o setkání s našimi zahraničními návštěvníky na malý seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna v 17 hodin v zasedací místnosti úřadu Městyse Nepomyšl. Roman a Věra Krejčí, vedoucí projektu Novinky ve městě Louny Farmářské trhy v Lounech Poprvé se uskutečnily tuto sobotu, 16. dubna 2011 a pak každých čtrnáct dní (až do 30. června 2011) na Mírovém náměstí v Lounech. Od 08:00 do 13:00 hodin se můžete těšit na sezónní nabídku zeleniny a sadby, řezané květiny, letničky, bio džemy a pálenice, pekařské výrobky a lahůdky, uzeniny a zabíjačkové produkty, jablka, hrušky, mošty, křížaly, med, kmín, mák, vína, koření a domácí textil. V nabídce bude též velikonoční sortiment a pomlázky. Přijďte ochutnat a nakoupit od místních a tuzemských pěstitelů a výrobců. Plnicí stanice CNG v Lounech Ve čtvrtek 21. dubna 2011 proběhne slavnostní otevření veřejné plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) v Lounech. Plnicí stanice, určená pro tankování autobusů i pro ostatní motoristickou veřejnost, je umístěna v areálu DPÚK, v ul. Zeměšská. (za čerpací stanicí Shell) Provozovatelem plnicí stanice CNG je společnost RWE Plynoprojekt. Pro tankování CNG automobilů se používá platební karta CNG Card centra, kterou Vám vystaví všechny plynárenské společnosti, tj. RWE, Pražská plynárenská a E.ON. Tankování je samoobslužné v době od 6:00 do 14:30 hod. Kontaktní místo ČEZ Louny Dne 1. května 2011 se otevřenou dveře nové pobočky skupiny ČEZ, nabízející pro zákazníky (domácnosti) a pro podnikatele uzavírání a změny smluv na dodávku elektrické energie a plynu. Mezi poskytované služby patří: převod odběru, změna sazby, změna výše zálohy, ukončení odběru, zrušení přípojky, zvýšení/snížení jističe, rozšíření spotřebičů, nové odběrné místo apod. Sídlo pobočky se nachází na adrese čp. 48 na Mírovém náměstí v Lounech, viz fotografie

6 strana dubna 2011 svobodný hlas Stránka, kterou si píšete sami, aneb Vaše dopisy a reakce Důležité upozornění o odložení Lucerny Reakce na článek Lucerna aneb Boj o lípu (SH 13/2011, který vyšel 30. března): Pod fotografii z představení Lucerny v Košticích je rozpis dalších vystoupení ochotnického souboru. Podvodníkům se stále daří! Svelkým zájmem sleduji v televizi pořady, ve kterých různé firmy pod rouškou výhry vysoké částky lákají staré, důvěřivé lidi k nákupům věcí, které nikdy potřebovat nebudou, a pak je lživě vylákanou smlouvou donutí pod pohrůžkou exekuce ke splácení. Nikdy jsem nevěřil, že i já se mohu stát svědkem podobné události. Dne 14. dubna se v lounském hotelu Union konala akce firmy Beck a já se stal nechtěně účastníkem. Sice nepřímo, ale přece! Volala mi dcera, ať rychle jedu do Unionu, že babička (86 let) tam hodlá po slibu od firmy Beck, že vyhrála Kč, zakoupit parní mop. Když jsem přijel, bylo již pozdě a po vymámeném podpisu. Babička seděla na chodbě a stále opakovala Já vyhrála sto deset tisíc! Když jsem ji chtěl varovat, aby nic nepodepisovala, vyřítil se na mne ze salonku obézní muž v ošumělých šatech, firemní košili a hrdou jmenovkou Beck, který vypadal na to, že se Datum představení v Radonicích, jehož termín vyšel na Velký pátek, se překládá na pátek 20. května od 19 hodin. Ivo Šimůnek, farář CČSH v Radonicích n. O. mu podařilo vystudovat sedm tříd základní školy, a obořil se na mne, co tam dělám (na chodbě), on že to má zaplacené a proč si dovoluji babičce radit, aby nepodepisovala, že ona je svéprávná osoba a já do toho mluvit nesmím. Když jsme ho zcela slušně požádali, aby smlouvu, podepsanou před třemi minutami, zrušil, začal jako nepříčetný křičet: V žádném případě! a ať vypadneme, že se se mnou nebude bavit. Za námi ještě vykřikl, že smlouva se může do 14 dnů vypovědět, ale kupující musí uhradit dvacet procent z částky. V případě nezaplacení prý na babičku pošle exekutora a babička prý může do domova důchodců! Pane tlustý a neurvalý zástupče firmy Beck, vaše chování je přinejmenším hanebné a já doporučuji všem starým lidem nejen z Loun, aby se žádných akcí této firmy neúčastnili, protože se jedná o podvodníky, kteří těží z důvěřivosti starých lidí. Pavel Voráček, Louny Děti vystopovaly velikonoční zajíce V sobotu 16. dubna připravily členky TJ Sokol Peruc pro děti Hledání velikonočního zajíčka. Získání čokoládového ušatce nebylo snadné! Děti musely splnit několik úkolů, za které dostaly razítka do průkazek. Po překonání všech překážek došly až ke kouzelnému stromu před Muzeem české vesnice, na kterém se na barevných stuhách vznášeli zajíci pro všechny, kteří odevzdali aršík se všemi razítky. Čokoládové figurky byly většinou hned snědeny. Mňam! Nechybělo ani pohoštění - výborné mazance, pečení beránci a dobré popití. Milé Sokolky, děkujeme za hezké odpoledne! Děti musely splnit různé úkoly. Helena Halamová, Peruc Děkuji všem, kteří mi pomohli! V pondělí 11. dubna dopoledne neváhají pomoci i za cenu vlastního mi před ordinací dr. Lošana vytrhl mladík kabelku a utíkal do parkuji, pane Kalino! Také děkuji paní bezpečí. Ještě jednou mnohokrát děku. Děkuji panu Miroslavu Kalinovi, Buchlové za půjčení mobilu, abych který zloděje pronásledoval a díky mohla zavolat policii a oběma policistům, kteří se tomuto případu němuž mám zpět kabelku s lékařskými nálezy i doklady. Mám velkou radost, že jsou ještě lidé, kteří hledali. Jindra Ježková, celé dopoledne věnovali a pachatele Louny foto Lukáš Buben Ředitelé škol na radnici Komise pro výchovu a vzdělávání má plné ruce práce. Nový smysluplná a spravedlivá kritéria má zajímavé nápady, jak vytvořit tým lidí se zkušenostmi z různých pro financování škol a odměňování oblastí školství, psychologie, speciální pedagogiky a také práva, se co nejdříve seznámit s ředitelů školských zařízení. Chceme řediteli škol a školek, slyšet jejich názory, Rady města. Věříme, že se nám podělit se o radosti i problémy. podaří prosadit to, co bude sloužit ku prospěchu vzdělávání v na- Setkání s řediteli základních škol se již uskutečnilo, schůzka s ředitelkami mateřských škol následuje. Alexandra Suková, šem městě. Od setkání si slibujeme užší spolupráci. Jsme poradním orgánem a vzdělávání MěÚ Louny předsedkyně Komise pro výchovu Vodník Toník i babička Nanda s kozou Lízou ožijí V sobotu odpoledne se v úlovické kapličce konala premini setkáme s milým vodníčkem rybníka. Již brzy se opět všichéra původní pohádky o vodníkovi Toníkovi, rodákovi z Úlovic. tetou, dětmi i s kozou Lízou. Toníčkem a babičkou Nandou, Příběh o putování sympatického Jakmile začnou prázdniny, ožijí zeleného mužíčka a plno scének všechny loutky z Alšova divadla zaujaly diváky od dvou do osmdesáti let. Pobavili se a trochu za- Srdečně zveme! a promění se ve skutečné postavy. mysleli nad děním v obci a okolí Milena Liptáková, Úlovice Skřivánci a Notičky na společném soustředění Závody s trakaři - inspirace písničkou Petra Ebena Na trakaři Oz cyklu Jarní popěvky. d pátku 15. do neděle 17. dubna se soustředily společně v Žihli - Poustkách lounské dětské pěvecké sbory Skřivánci a Notičky. Skřivánci pracují na ZŠ Školní, Louny. Notičky na ZUŠ Louny. Oba sbory spolu kamarádí od loňského roku a nyní spolu připravují společná vystoupení na festivalech a koncertech. Vedou je učitelky ZUŠ Louny Kateřina Štolová, Renata Friedlová a Lenka Petržilková. V Žihli - Poustkách sbory nacvičovaly písničky, které jste mohli Foto Zdenka Uďanová slyšet na oblastním festivalu ZUŠ Louny Dokud se zpívá v pondělí 18. dubna, nebo je uslyšíte na Květinovém koncertu v lounském muzeu 24. května a také na festivalu Jirkovská srdíčka, na který se sbory společně vypraví v červnu. Nálada na soustředění byla opravdu veselá. Pilně jsme pracovali na písničkách. V sobotu večer nás inspirovala písnička Na trakaři natolik, že jsme museli uspořádat velkolepé závody s trakaři. Nechyběly ani oblíbené vtipné scénky a soutěže. Společnou procházku v lese jsme zakončili stavbou originálních domečků. Všichni se těšíme zase na další příležitost soustředit se - a třeba v Žihli - Poustkách, kde se nám opravdu líbilo. říká za sbory ZUŠ Louny a ZŠ Školní Kateřina Štolová, Louny První místo pro Tondu Student ZŠ Prokopa Holého v Lounech Antonín Seman obhájil své prvenství v okresním kole biologické olympiády již potřetí! Blahopřejeme a držíme palce do krajského kola. Venuše Krtičková, Louny Fotka Seman Hasiči jsou pilní Jaro je v plném proudu a s ním i soutěže dobrovolných hasičů a jejich dorostu v požárním sportu. V sobotu 16. dubna se jeden z prvních závodů konal v Libočanech. Soutěžily děti - družstva i jednotlivci z lounského okresu. Malá hasička na snímku trénuje překonání bariéry. (Zdeňka Uďanová)

7 svobodný hlas 20. dubna 2011 strana 7 Břvany V podniku Praga jsem zastihla správce Milana Mráčka a jeho věrnou spolupracovnici Marii Petrukovou, úplně vpravo šofér kamionu. v marinádě. Bylo znamenité, říká Současným majitelem zřídla je příjemný starší pán a hladí v náruči firma Alfadukt. Břvanská kyselka se fenku srnčího pinče Betynku. už nestáčí dobré čtyři roky. Jediné Bohatství vesnici přinášelo nejen místo, kde nyní můžete ochutnat prosperující zemědělství, ale též surovou Pragu originál, je pítko zmíněná proslulá brzvanská kyselka, kterou s uctivostí skloňují již pr- Korunní, vysvětluje správce čilý před vrátnicí. Jsme mezisklad pro vorepublikové turistické průvodce. ruch kamionů. Pán oceňuje zejména přírodní krásy okolo. A víte, Tedy vzhůru ke zřídlu nebo aspoň k tomu, co z něho zbylo! Než po útlé že jsem na okolní kopce vyšel až silničce dojdu k domečku s pítkem, v posledních letech? Nadchl mne z něhož prýští osvěžující minerálka, Písečný vrch, tam by mohli z fleku míjí mne tři kamiony. natáčet Vinnetoua! V domečku minerálka dosud teče. To už do kanceláře přichází Marie Ochutnávám a pak jdu na vrátnici. Petruková, která v podniku pracuje Zkoumavě si mne měří přerostlý od roku Ani už si všechny služební vlčák Argo, ale ještě dal- zdejší ředitele nepamatuju, povídá Píše se pátek 15. dubna, aprílové počasí dneska provází velká oblačnost, slunce střídají pršky deště. Mým cílem jsou Břvany, nad kterými se vypínají hory Milá a Raná. Už velkorysá budova nádraží naznačuje, že mám čest s obcí mimořádného významu. Potvrzují to i úctyhodně mohutné zemědělské usedlosti, často z opuky a v minulosti bohatě zdobené, které v různých stupních zachovalosti vroubí hlavní ulici, a ohromující prostranství návsi, stejně jako dojemný pomník legionáře, socha Nepomuka a opravená svatého Rocha, pozoruhodného světce, jehož atributem je pes. Celkový dojem z příjemné vesnice mistrovsky doplňuje starobylý patrový kostel svatého Martina. Jak nádherná bohatá vesnice to musela být! Pozvolna se dává do pořádku. Od nádraží vykračuji napučenou ší nadměrečná zrzavá psí madame jírovcovou alejí a zálibně prohlížím Molly. Obě psiska naštěstí poslouchají paní vrátnou. Já se v Břva- úhledné rodinné domy. Mám štěstí. Z jednoho právě břvanský rodák nech narodila, pak jsem žila 25 Erich Naswetter vyprovází mladého let v Lounech a zase jsem se vrátila. Chybí mi tu moje kamarádky muže. Je tu klid, pohoda, dobré sousedské vztahy. Jen bych uvítal, a taky ty obchody, říká přívětivá aby se víc dělalo pro mladé lidi, paní Hana Bláhová. Dneska ještě aby tu chtěli natrvalo zůstat, zvažuje pán. Na okolní kopce už moc ludku, tak popíjí heřmánek a mátu. neobědvala, neb je jí nedobře od ža- nechodím, z dětských let to mám Já už bylinky nesbírám, ale moje všechno oběhaný. Zda piju břvanskou vodu? Je výborná na kafe, nebo pro jablečník. Taky se dozví- babička, ta věděla, kam pro šalvěj udělá moc pěknou pěnu. Břvany dám, že pes Argo je na dietě, neboť jsou dobrá obec. Všechno tu máme. ho řidiči kamionů krmili tak moc, Obchůdek s ochotnou prodavačkou až měl bolavé nohy. Paní vrátná a hospody dokonce dvě Na Růžku mi domluvila i krátkou audienci se a nově Divadelní knajpu, kde i vaří. správcem areálu. A co jsem dnes vařil já? Koupil jsem Milan Mráček pracuje v podniku si knížečku receptů a zkusil vepřové téměř dvacet let, dojíždí z Loun. obce našeho okresu po dvaceti letech Chovatelka koní Alena Minaříková s jerseyským telátkem Julinkou. věrná pracovnice a s chutí obědvá Zrovna připravují zábavu na které krajíc chleba se slaninou. Na vesnici je mi dobře, v paneláku bych se z Loun. Hospoda je nejen dosta- má hrát skupina Nepijou z malejch zbláznila. Ráda pracuju na zahradě, veníčkem rockerů, ale i cyklistů. na svých záhonech. Když zaprší, Právě se zde občerstvuje lounský daří se tady všemu. Maruška architekt František Fiřt. Aktivně pěstuje všechno, z čeho je užitek, jezdí za TJ Stadion Louny a pravidelně sbírá body v závodech Seve- představuje mi kolegyni pan správce. To už přichází řidič a pan šéf ročeské ligy. Ve své kategorii loni udílí pokyny: Zajeďte na rampu. obsadil krásné šesté místo. Bylo Naložíme hlavně příchuť lipový by skvělé, kdyby bodované závody květ a taky malý citrón! Nezdržuju a jdu dál. kl si pan Fiřt. Náš Franta je jeden jezdili také mladší cyklisté, postes- Podél silnice se popásají koně, z nejlepších závodníků na světě, proti obchodu sedí dva mladíci. v pětašedesáti trhá asfalty, chlubí Dozvídám se, že jsou počítačoví se jím hrdí přátelé. technici z Mostu a přišli do obce Překvapeně zjišťuji, že ve Břvanech vyrostl další restaurační pod- zapojovat internet. Na jednom ze statků, kde jsou rozestavěny parkurové překážky, prá- v prosinci otevřela Divadelní knajpa, nik - za kostelem v bývalé škole oni vě elegantně jezdí na koni mladičká která už od autobusové zastávky Kateřina Havlíčková z Dobroměřic. zve strávníky na jídlo za pět vočí, Trénuje ji Alena Minaříková, která láká na teplé podprdelníčky a slibuje i spoustu dalšího blaha. Jdu má se svou společnicí Danou Hněvsovou na starosti pět koní, ovce, až k podniku a rázem je mi jasné, také krávu plemene jersey - Jitku kdo se skrývá za vtipnou reklamou. a její dceru, jalovičku Julinku. Nájemcem obecního hostince je pan Přišly jsme z Postoloprt. Učíme Jaromír Vápeník. K mé smůlu Divadelní knajpa jako na potvoru otevírá děti jezdit na koních, máme šest dětí, jezdí sem z okolí, ale i z Prahy. v pátek odpoledne v osmnáct hodin, Já jsem závodila, ale jsem po úraze. tedy v čas, kdy mi do Loun odjíždí Pastviny máme půjčené od obecního úřadu, seno vozíme z Cínovce Píše a fotí Květa Tošnerová autobus. Tak snad příště! od pana Čurdy. S koňmi jezdíme i do přírody - k Rané a na Písečný vrch, říká paní Alena. Přichází rodina Antonína Hanuše ze Souše, mají u chovatelek svého koně. Jsem s chovatelkami spokojen, říká majitel. Po sedmnácté hodině je v hospodě Na Růžku pěkně živo. Paní majitelka Olga Štěrbová se do Břvan přivdala. V jejím lokále je příjemně teplo, což má na starosti její manžel Milan, co právě řeže dřevo. V hospodě plane tu kotlík s umělým ohněm, mají tu bublifuk, umělou mlhu, dokonce i malebné hudební zátiší. Je to všehochutný lokál s dobrým jménem, kde si každý Břvanský rodák Erich Naswetter najde to svoje. se srnčí psicí Betynou.

8 strana dubna 2011 svobodný hlas České a moravské kraslice naše malé poklady Skončilo masopustní období a většina domácností se již chystá na Velikonoční svátky. Pokud se vzdáme popisu církevních obřadů, tak se ve většině našich rodin slaví obdobně, naklizenou domácností, hojností jídla, pití a pomlázkou. Při ní většina koledníků dostává jednoduše zdobená vajíčka, čokoládu a někde i drobné mince. Nádherně a pracně zdobené kraslice se již dávají jen v regionech se živou folklorní tradicí a mezi ně Lounsko právě nepatří. Je to velká škoda, neboť přestáváme vnímat hodnotu těchto malých řemeslných kousků. Přitom se právě tímto typem lidového umění se Čechy a Morava zapsaly do knih o národopise Evropy. Škoda, že většina současné generace kraslice vnímá jako pouhé dekorativní předměty, které jsou zdánlivě nahraditelné zdobnými imitacemi z pěny či plastu. Tím je však popřena základní symbolika vejce ve velikonoční tradici. Na velikonočním stole by měla vždy být jednoduchá miska s několika původními kraslicemi, ať již děděnými nebo postupně zakoupenými od lidových tvůrců nebo v prodejnách České jizby. Získáme je tam i s popisem postupu a zárukou kvality. Dobrá kraslice, pokud ji nerozbijeme, vydrží desítky let a udělá radost i našim hostům, pokud se rozhodneme ji o Velikonocích darovat. Pro badatele a sběratele je kromě regionu původu kraslic důležitá i kompozice, detail a význam jednotlivých symbolů, stejně tak jako drobné změny v použitém barvivu či pomůckách na zdobení. Pro nás jako laiky je podstatné rozumět základním typům techniky, kterými se kraslice zdobí a symbolice barev, které jsou spojovány se životní silou, zdravím, štěstím a případně láskou. Mezi běžnější a cenově dostupné tradiční kraslice patří: Kraslice batikované voskem Jde o nejrozšířenější techniku, při níž se na čisté odmaštěné vajíčko nanáší vzor včelím voskem a to buď špendlíkovou hlavičkou nebo tzv. trubičkou. Vzor nanášený špendlíkem vytváří spojené kapičky, vzory nanášené trubičkou jsou většinou geometrické, v některých krajích tvoří motivy ptáčků a rostlin. Kraslice máčené v jedné barvě se dělaly hlavně na Chodsku, v jižních Čechách, na Horácku a na Valašsku. Batikované kraslice vícebarevné se dosud dělají hlavně na jihovýchodní Moravě a jsou ukázkou mistrovské práce. Mnohdy malířky užívají až sedmibarevného vzoru, který je technicky i časově mimořádně náročný. Vejce zdobená sítinou Vypadají jako nadýchaná. Sítina je mokřadní rostlina, jejíž listy jsou vyplněny bílou pěnovitou hmotou, která z nich jde brzy na jaře vyloupnout, takže vypadá jako silnější provázek. Kroucením dužiny vznikají při nalepování na vejce oblouky, spirály, vlnovky a pruhy. Plocha mezi sítinou byla buď obarvená, nebo vyplněná textilem. Tato technika je typická pro severní Čechy. Kraslice vyškrabované Běžně se vajíčko obarví anilinovou nebo lihovou barvou a do barevné plochy se ostrým předmětem vyrývají různé vzory, většinou květinové a rostlinné motivy. V některých krajích motivy napodobovaly výšivku. Gravírovací technika je na Moravě velmi rozšířená v okolí Strážnice, na Podluží, na Kyjovsku, Uherskohradišťsku, v okolí Klobouk u Brna, na Hustopečsku, v okolí Valašského Meziříčí, na Horácku. V okolí Želetavy a Studené u Telče patří vyškrabování vajec do horácké malovny. Ornamentika gravírovaných kraslic má spojitost s výšivkou. Kraslice kovářské a drátenické První typ je již naprostou raritou. Vyráběli je kovářští tovaryši na jižní Moravě, v okolí Plzně, Litomyšle, na Jindřichohradecku. Výzdobnými prvky byly železné obruče a ručně kované malé podkůvky, připevňované hřebíčky. Technický princip této kovářské výzdoby kraslic byl ve změknutí vaječné skořápky po namočení uvařeného vejce do silného octa. Vejce se pak opatrně vtáhlo do ručně kované železné obroučky a poté vložilo do vápenné vody, kde ztvrdlo. Naopak kraslice zdobené oplétaným drátkem prožívají svou renesanci a vytvářejí se již zcela mimo okruh původních řemeslníků a jejich učňů. Kraslice zdobené voskovým reliéfem Technologicky jde o obrácený postup než u batiky. Vosk se nanáší špendlíkovou hlavičkou na předem obarvené vejce a po jeho nanesení se nestírá, ale vytváří plastický vzor. Cení se zejména drobnost a preciznost ornamentu. Nejzajímavější jsou kraslice tohoto typu na jižní Moravě od Kyjova a Hustopečí k Brnu. Kraslice polepované slámou Dekor ze slámy se lepí již na obarvená vejce. Nejkvalitnější je sláma ječná, která se po délce nařízne ostrým nožem, namočí a rozžehlí na proužky. Ze stébel se vystřihnou geometrické tvary, z nichž se na skořápce sestavujeme vzor. Sláma se lepí na vejce klovatinou nebo lepidlem. Každý kousek se usazuje pinzetou. Jde o časově velice náročnou techniku, která vyžaduje i precizní rozvržení plochy. Proslulé jsou slámové kraslice z Hané. Kraslice leptané Plně obarvená a navoskovaná vajíčka ponořují do octa, který vyleptá barvu tam, kde není vosk. Po opláchnutí se vosk odstraní. Variantou kraslic leptaných jsou kraslice zelové, které se noří do vody z kyselého zelí. Tradičně je na nich užívána kombinace oranžového základu a červené barvy. Kraslice zdobené madeirovou technikou Z lidových tradic vyrostla i zvláštní novodobá technika zdobení reliéfním bílým voskem na bílém podkladě, který je dírkován. Je připodobňována výšivce madeira, a podle ní se také nazývá kraslice zdobené madeirovou technikou. V každém případě může být nákup tradičních kraslic radostí, zejména máme-li čas prohlédnout si techniku a vzor. Jde pořád o ruční práci, kde se setkáváme s vysokým standardem i mimořádnou prací. Ceny kolem 60 až 90 Kč za kus jsou přiměřené a u kraslic mistrů neváhejte dát i dvojnásobek. Odnesete si domů malý poklad. PhDr. Marie Imbrová Ukázky kraslic ze sbírky autorky tohoto článku si můžete prohlédnout do 30. dubna v Antiku pana Svatopluka Čecha, Pivovarská 44 v Lounech.

9 svobodný hlas 20. dubna 2011 strana 9 Narodila jsem se v Ráji, ale ten si představuji jinak Obrázky z obyčejného života Hany Drusové, učitelky angličtiny z Loun Nedávno do redakce přišla sympatická paní učitelka. Vyprávěla, jak celý život učí angličtinu a že se znovu vdala. Původně se jmenovala Vlčková, nyní je Drusová. Byla by moc ráda, kdyby to její bývalí žáci věděli. Požádala jsem ji, zda by se podělila o životní příběh. Nezaváhala ani okamžik a začaly se vynořovat obrázky ze života tak sugestivní, že jsem napjatě čekala, jak to bude dál. Slovo má Hana Drusová. Narodila jsem se v Ráji, opravdu, Karviná 4 - Ráj. Ráj si ale představuji jinak. Proplakaných nocí a silných zážitků na hranici života bylo v mém dětství opravdu hodně. Vyrovnávala jsem se s nimi moc let. Tatínek dělal vedoucího Čedoku, a to byl zvláště v Ostravsko - karvinském revíru hodně vysoký post. Jenže onemocněl. Postupně ztrácel zrak, až přišel o práci a ocitl v trvalém invalidním důchodu. Strmý společenský pád vnímal těžce. Vypěstoval si velmi silnou závislost na alkoholu a odnášela to celá rodina. Když se napil, byl agresivní. Už jako dítě jsem několikrát zoufale telefonovala na policii, ale i když jsem řekla správnou adresu, nikdo na pomoc nepřijel. Vnímala jsem to jako křivdu a i když jsem se snažila nedat nic najevo a často se usmívala, byla jsem uvnitř moc smutná. Živitelkou rodiny se stala maminka, která pracovala jako mzdová účetní v dole Armáda. Byla ve své profesi vynikající a šéfovala dalším mzdovým účetním. Na dolech však každou chvíli docházelo k závalu a nezřídka byli i mrtví. V médiích se o tom vůbec neinformovalo, ale já jako dítě o všech těch zavalených hornících moc dobře věděla. I maminka pro své psychické šrámy k alkoholu tíhla, ale ne tak silně jako otec. Tenkrát byl na Karvinsku alkoholismus naprosto běžný. Hlavně horníci, když vyfárali z šachty, zbytek dne strávili v hospodě, aby ten psychický tlak unesli. Navíc byli oba rodiče velmi silní kuřáci, vykouřili klidně čtyřicet cigaret denně. Měla jsem zdravotní potíže, časté angíny a problémy s průduškami. V pubertě jsem rodiče prosila, aby kouření omezili. Maminka mi tenkrát řekla: Počkej, až ty budeš dospělá. Pak sama pochopíš, jak je těžké zbavit se závislosti! Za ta slova jsem jí velmi vděčná, protože jsem si uvědomila, že základní prioritou je pro mne svoboda, že v životě nechci být závislá na ničem a na nikom. Pak maminka dostala lukrativní pracovní nabídku mimo Karvinou a spolu s otcem se odstěhovali. Od patnácti let jsem obývala byt sama. Měla jsem k dispozici tatínkův invalidní důchod, a za ty peníze jsem byt zrenovovala. Vymalovala jsem, vyuklízela, postupně zařídila interiér. Ze všeho nejraději jsem nakupovala knížky, gramodesky, často navštěvovala divadelní představení a zpívala ve školním sboru v Havířově a v karvinském Permoníku. V něm působila sbormistryně Eva Šeinerová, naprosto úžasný člověk s obrovskými zkušenostmi a lidským přístupem. Té si dodnes nesmírně vážím. Už na základce jsem chodila do školy s rozšířeným vyučováním cizích jazyků a měla jsem samé jedničky. Protože jsem měla krásný vztah k dětem, šla jsem na střední pedagogickou školu. Naši tenkrát jezdili domů jednou za měsíc a já se toho vždycky bála. Po ukončení střední školy jsem se ocitla na životní křižovatce. Mohla jsem v Olomouci studovat dětskou psychologii, ale to bych byla závislá na rodičích. Vyměnila jsem studia za osobní svobodu a nastoupila do práce, do mateřské školy. Mateřinka byla nádherná, skvělá, moc mne bavila, ale zůstat jsem nemohla, protože se schylovalo, že se naši budou vracet. Podala jsem si inzerát do Mladého světa a přišly mi dvě velké obálky plné dopisů. Bylo těžké vybrat jednoho M ů j p r v n í m u ž bydlel s rodiči v Rakovníku, dobří lidé. Po dvou letech známosti jsme se vzali a já se přestěhovala k němu a k rodičům. Brzy jsme čekali miminko. Jakoubek přišel na svět s těžkou vývojovou vadou, neměl dovyvinutý jícen a vše, co tělíčko přijalo, šlo zpět. V rakovnické porodnici si nevěděli rady. Řekli mi, buďte statečná, maminko, odvezeme vás na Kladno. Dítě musí na operaci, jinak umře. O půlnoci mne převáželi sanitou jen s řidičem, v tuhé zimě, ve sněhu. Na Kladně se mne ujala zástupkyně primářky, zkušená a lidská. V první řadě si uvědomila, že jsme totálně vyčerpáni. Nechala nás odpočinout a pak teprve následovaly odběry a stanovení diagnózy. Do 24 hodin jsem se musela rozhodnout, zda nechám dítě operovat nebo budu muset před kojením složitě aplikovat speciální látku, aby se jícen stáhl a mléko prošlo zažívacím traktem. Jakoubek zhubl, měl kolem dvou kil. Rozhodla jsem se pro druhou variantu a krmila dítě po dvou hodinách, ve dne i v noci, přibíral doslova po gram e c h. V nemocnici jsme byli do ledna, než dítě dosáhlo své porodní váhy. Lounská učitelka angličtiny Hana Drusová. Pustili nás domů, ale vyhráno nebylo. Stále jsem syna krmila každé dvě hodiny a trnula v obavách o jeho život. Zvládala jsem jen péči o něj. Naštěstí byli manželovi rodiče nesmírně obětaví, chápaví a vstřícní. Babička vařila, děda truhlář, vyrobil vnukovi speciální šikmé postýlky, aby nebezpečí zadušení bylo menší. Stejně jsme dítě neustále hlídali. Nejtěžší chvíle nastala, když byly Jakubovi asi čtyři měsíce. Seděli jsme v kuchyni, povídali si, pohoda. A najednou mi zavelel šestý smysl, běž do pokoje! Syn se skutálel a dusil se zvratky. Už nejevil známky života. Snažila jsem se ho přivést k životu, neměli jsme telefon, nemocnice byla daleko. Nakonec se mi ho podařilo přivést zpátky k životu. Později nás poslali do Prahy, do Motola k odborníkům. Ujala se nás úžasná stará paní profesorka. Jezdili jsme každý měsíc na kontrolu. Jakub byl sluníčko. Paní profesorka se do něj zamilovala a hrála si s ním, čekárnu plnou pacientů. Nabízeli nám operaci, ale ona mne přemlouvala, že by operace nemusela dobře dopadnout, ať ještě vydržíme, že se v přírodě dějí zázraky, a třeba jícen doroste. Ten zázrak se opravdu stal, jako mávnutím kouzelného proutku. Přijela jsem s Kubíkem domů, nakrmila ho a on mlíčko poprvé nezvrátil. Začali jsme žít normálním životem. Ale v nebezpečí života se ocitl ještě jednou, v pubertě. Na táboře se rozhodl, že skočí přes oheň, spadl na kámen a poranil si játra. V nemocnici v Berouně si nás doktor moc nevšímal, ještě že sestřičku napadlo změřit chlapci tlak. Měl hrozně vysoký tlak. Okamžitě si ho v nemocnici nechali. Druhý den jsme za ním šli a dost nešťastně mi řekli, maminko, buďte statečná, syna tady už nemáte. Ve mně by se krve nedořezal. Ještě v noci ho operovali a pak převezli do nemocnice v Motole. Měl prasklá játra a tři a půl litru krve v břiše. Ihned jsme jeli za ním. Lékaři mi velmi trpělivě vysvětlovali, co se stalo, že selhaly vnitřní orgány, a že je ve velkém nebezpečí života. Paradoxně jsem se zklidnila, když jsem viděla tu obrovskou péči. Měl u sebe dva osobní lékaře, dvě sestry. Věděla jsem, že má maximální péči a nikdo v republice mu nemohl pomoci víc. Uklidnila jsem se a nezbývalo věřit, že boj o život vyhraje. Připravila Květa Tošnerová

10 strana dubna 2011 svobodný hlas cesta za zdravím kam za kulturou Připravuje Lékárna Na Široké, Kosmonautů 2303, Louny Ostropes trubil Jaro je dobou očisty a regenerace, nejen domácnosti, ale i těla. Vybral jsem tedy bylinu, která svým účinkem pomůže při jarní očistě - ostropes trubil. Je to dvouletá rostlina šedě vlnatá po celém povrchu. Má silnou přímou lodyhu, bohatě větvenou a ostnitou. Listy, také ostnité, jsou střídavé přisedlé. Květenství je nachově fialové, vyrůstající z vrcholového zákrovu. Plodem je potom miniaturní nažka s načervenalým chmýřím. Ostropes roste na pustých místech, jako jsou různé náspy, cesty a příkopy. Obecně má raději sušší stanoviště. Na ledvinové kameny a čistou krev Z ostropse sbíráme nať a semena. Pro špatný poměr mezi pracností sběru a účinky se však semena prakticky nepoužívají. Hlavní oblastí použití ostropse jsou čajové směsi na tzv. čištění krve, protože nejúčinnější je ve zlepšení látkové výměny. Používá se také v kožním lékařství, např. při ekzémech. Má také močopudné účinky a napomáhá v narušování ledvinových kamenů. Vnitřně odvar Pro vnitřní použití připravujeme hlavně odvar krátce vařený. Doporučuje se dát drogu do studené vody, uvést k varu a vařit nejdéle 2 minuty. Pak na deset minut odstavit. Podáváme 2 až 4 pohárky denně. Vhodná je také kombinace s truskavcem, březovým listem nebo jehlicí trnitou v močopudných směsích. Kontraindikace ani nežádoucí účinky nejsou známé. Zevně na kožní nemoci Zevní použití drogy je poněkud problematické pro její trnitost. Přesto se využívá i tak, a to po jemném nasekání, přikládáme přímo, nebo zabalená do tenkého textilu. Takto používáme drogu při zánětlivých onemocněních kloubů nebo většině kožních nemocí. Jarní očista vám pomůže připravit tělo na novou sezonu odstraněním nahromaděných škodlivin přes zimu, ale i pomůže zmírnit potíže, které provázejí jiná onemocnění. Mgr. Petr Štola, lékárník Otázka za 50 Kč: Z moruše můžeme připravit a) bource morušového b) koupel ze směsi listů a semen c) lahodné víno nebo šťávu Své odpovědi posílejte do konce týdne na uveďte, prosím, své jméno a adresu. V Kryrech připravují recesistní pivní máj Rok se rokem se sešel, jaro je tady a přípravy XII. Svátku dobré nálady s podtitulem K Brewery Pivní máj Kryry 2011 finišují. Hlavní pořadatel Sdružení své tuningy, motocykly, velocipédy, RestArt, ve spolupráci s kulturní koloběžky i tříkolky a zapojte se komisí Města Kryry, uzavřel programovou náplň tradičně netradičních tak vyzýváme všechny členy mi- spolu s námi do příprav! Stejně (nejenom) prvomájových oslav. Více litary klubů, majitele vojenských než o oslavu 1. května Svátku historických vozidel a staré techniky: přihlaste se do našeho Mili- práce, jde však především o oslavu svátků jara, lásky, svobody, hudby, tary Campu a zúčastněte se setkání recese, zábavy a všeobecné pohody. u příležitosti konání Svátku dobré Zdá se, že letošní slavnosti budou nálady! Taktéž vybízíme prodejce opravdu zvláště dobře vypečené! a stánkaře, zejména ty, kteří prodávají netradiční sortiment, propagují Čekají vás tři dny skvělé zábavy, čtyři samostatné scény a přes lidovou tvořivost a staročeská řemesla: přihlaste se do jarmarečního dvacet souborů a interpretů od dechovky po heavy metal. Přesně prodeje! Upozorňujeme, že v letošním roce je rezervace a pronájem v pravé poledne projde městem recesistický prvomájový průvod. prodejních míst nezbytně nutný! Apelujeme na všechny lidi dobré vůle, na všechny ty, kteří nás formace naleznou všichni zájemci Veškeré pokyny, program a další in- chtějí podpořit a přitom se i dobře pobavit: zmobilizujte své síly, již nyní na: Pří- o účast i běžní návštěvníci slavností spoluobčany, přátele, kamarády padně je možné se s vaším dotazem, podnětem či přáním obrátit i kolegy a připravte se na letošní průvod! Vyvěste fangle, ozdobte na ovou adresu pořadatelů: vozy, vybavte se transparenty, mávátky a naleštěte veterány! Vylaďte Ivan Kruml, sdružení RestArt Balkonové rostliny snadno a skvěle Mít krásné a svěží truhlíky se zdravými rostlinami, které prozrazují zkušeného pěstitele, je snem mnoha zahrádkářů. Návodů je plno. Můžeme vyzkoušet různá hnojiva, pravidelně zalévat jejich roztokem, hlídat přílet mšic nebo jestli se na nich nemnoží molice. Pak je třeba opakovaně zasahovat, abychom se škůdců zbavili. Každopádně mít nádherné truhlíky vyžaduje pravidelnou péči a starost. Letošní novinky nám popsanou lopotu mohou značně ulehčit. Firma Substral, doposud zaměřená hlavně na profesionální zahradníky, se obrací s nabídkou svých výrobků také na menší pěstitele. A tak při výsadbě můžeme použít dlouhodobě působící hnojivo Substral Osmocote dům a balkon, které nám zajistí kvalitní výživu po celou pěstitelskou sezónu. Jak je to možné? Toto inteligentní hnojivo uvolňuje živiny v závislosti na teplotě půdy a tak opravdu vydrží 6 měsíců. Již nemusíme chodit a myslet na to, že je třeba pravidelně každý týden hnojit. Stačí jednou při výsadbě rostlinám přilepšit a vše ostatní Osmocote udělá za nás. Během sázení můžeme do truhlíku přidat ještě nový insekticidní Substral Careo granulát, který zajistí, že nám během třech měsíců rostliny nenapadne žádný škůdce. Uvolňuje účinnou látku, kterou rostliny vstřebávají kořeny a stanou se imunní proti jakýmkoli savým a žravým škůdcům. Ošetření lze opakovat s tím že po uplynutí doby účinku granulát přisypeme do truhlíku a opět máme tři měsíce klid, Dobrodružné cestování s Martinem Lejsalem ŽATEC (fr) - Městská knihovna Žatec připravila na středu 20. dubna od 16 hodin v přednáškovém sále centrální knihovny cestopisnou přednášku Martina Lejsala nazvanou Ve stínu minaretů aneb Cesta k duši Persie, doplněnou o diaprojekci. Martin Lejsal se s vámi podělí o své zážitky z cesty do země starobylé Perské říše, dnes moderního Íránu. Mnohá místa vás okouzlí svou krásou a nevšedním půvabem. Petr Rezek se vrací ŽATEC (nav) - Už před dvanácti lety se vrátil ke koncertování zpěvák Petr Rezek a konečně zavítá také do Žatce. Přesněji 21. dubna do Městského divadla od 19:30 h. Posluchači jej možná sem tam zaslechnou na Blaníku. Jeho nejlepší léta byla sice už sedmdesátá, takže i on již hodně pamatuje, ale jeho písně patřily vždy k tomu lepšímu v českém popu. Pokud si chcete živě poslechnout zpěváka pop music, který nikdy nepodskakoval svou laťku a měl svou úroveň, ač nevyhrál žádnou anketu, máte v žateckém divadle v osobě Petra Rezka ideální příležitost. Připravuje Specializovaná prodejna Zahrádkář v České ulici 167 Louny rok na zahradě případně můžeme použít Careo ve formě insekticidních tyčinek (které naši zákazníci znají už z minulého roku) a nebo jako koncentrát k ošetření rostlin postřikem. Ale zpět k hnojení. Protože rostliny nemají požadavek na přísun živin v průběhu roku stále stejný, celou řadu vhodně završuje krystalické hnojivo pro přilepšení našim balkonovkám během kvetení a pro pokojové květiny je nově zaváděno univerzální tekuté hnojivo s vital - aktivem (přípravkem vylepšujícím kondici a zdravotní stav rostlin). Se Substralem to jde lépe, můžeme pěstovat jako profesionálové, a ušetřený čas máme volný pro zbytek zahrady. S přáním mnoha pěstitelských úspěchů Otakar Parma ml.

11 svobodný hlas 20. dubna 2011 strana 11 společenská kronika Blahopřání Dne 22. dubna se dožívá významného životního jubilea paní Jiřina Aulická z Radonic nad Ohří. Do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí a spokojenost synové Miroslav a Roman s rodinami. Vzpomínka Dne 19. dubna tomu bylo osm let, co nás opustil pan Jiří Fric z Cítolib. Vzpomínají manželka, synové Jiří a Milan s rodinami. Dne 21. dubna uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila naše maminka a babička, paní Lenka Aulická z Dobroměřic. Vzpomínají synové s rodinami. Jen těžko k uvěření, že tak dlouho už tu s námi není. Ten, kdo Tě znal, vzpomene. Kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne 23. dubna vzpomeneme 7. výročí, co nás navždy opustila moje manželka, maminka a babička, paní Jaroslava Baťhová. Stále vzpomínají manžel a syn s rodinou. Dne 26. dubna uplyne rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Emil Srb z Pátku nad Ohří. Jsi v našich srdcích a moc nám chybíš. Vzpomínají manželka Marie, dcery Jitka a Marie, vnoučata Andreika, Barunka a Jára. Oznámení do Společenské kroniky přijímáme nejpozději do pondělí do 10 hodin, než mají být zveřejněna. Písemně: Redakce Svobodného hlasu, Česká 177, Louny (oznámení objednána písemně budou zveřejněna až po zaplacení složenky). Telefonicky (také záznamník) nebo em: (i tato oznámení budou zveřejněna až po zaplacení složenky, kterou vám zašleme). Osobně v redakci: Česká 177, Louny (pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin, pátek od 8 do 13 hodin). Potřebujete vydělat více peněz? VINOTÉKA VINÁRNA KAVÁRNA ČAJOVNA Česká ulice 148, Louny Rezervace na čísle: nebo em: KOUPELNY Vladimír Fogl vše pro byt na klíč od návrhu až po realizaci bytová jádra modernizace a rekonstrukce bytu instalace vody, topení Železářství v České, Táboritská 157, Louny tel.: spolehlivý extra rychlý internet internet 3 měsíce jen za 33 Kč objednávejte: pozvánka do kina LOUNY KINO SVĚT RIO (anim., dobr., Bra/Kan/ USA) v 17: KRÁLOVA ŘEČ (biograph.,drama, VB/Aus/USA) ve HOP (anim., komed., USA) v RIO (anim., dobr., Bra/Kan/ USA) v MÁMA MEZI MARŤANY (anim., dobr., USA) v 17: OREL DEVÁTÉ LEGIE (dobr., drama, USA/VB) ve ZDROJOVÝ KÓD (drama, sci-fi, USA/Fra) ve EROTIKON (drama, ČR) ve RIO (anim., dobr., Bra/Kan/ USA) v 17: ZDROJOVÝ KÓD (drama, sci-fi, USA/Fra) ve 20 BLŠANY AMERIČAN (drama, krimi, USA) v 17:30 PERUC TŘI DNY KE SVOBODĚ (drama, krimi, USA) v 17:30 PODBOŘANY LONDÝNSKÝ GANGSTER (krimi, romant., USA/VB) v 19: FIMFÁRUM: DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO (anim., ČR) v 19:30 POSTOLOPRTY NEVINNOST (drama, ČR) v ČERNÁ LABUŤ (drama, thriller, USA) v 19 DK ŽATEC OBŘAD (drama, horor, USA) ve RIO (anim., dobr., Bra/Kan/ USA) v 17: OREL DEVÁTÉ LEGIE (dobr., drama, USA/VB) ve RIO (anim., dobr., Bra/Kan/ USA) v HOP (anim., komed., USA) v 17: ZDROJOVÝ KÓD (drama, sci-fi, USA/Fra) ve JSEM ČÍSLO ČTYŘI (akční, sci-fi, USA) ve 20 AKCE DUBEN Při zakoupení brzdových destiček, čistič nejen brzd za 1 Kč. Autodíly Kočina Husova 1082 Louny tel.: SV_ZATEC_ _Mach3net_KOP_592677_A_90x80_AC

12 strana dubna 2011 svobodný hlas české noviny z České ulice Železářství a hutní materiál Wellcom Louny, s.r.o. Změna otevírací doby: Po-Pá: 7:00-17:00 hod. So: 8:00-12:00 hod. Nově otevřena prodejna rybářských potřeb - Wellcom s.r.o. Po - Pá: 9:00-17:00 hod. So: 9:00-12:00 hod. Mělecká 2638, Louny LINKA DUŠEVNÍ TÍSNĚ MOST je tu pro Vás nonstop dvacet čtyři hodin denně, sedm dnů v týdnu Tel.: Hovory jsou anonymní a nenahrávají se!!!nezůstávejte SE SVÝM PROBLÉMEM SAMI!!! REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER MODULBAU s.r.o. Provádíme kompletní rekonstrukce bytových jader Odbornost pracovníků zaručena Kontakt: , seat.cz SEAT IBIZA V NEJOSTŘEJŠÍ VÝBAVĚ k + KLIMATIZACE + TEMPOMAT + 15 KOLA Z LEHKÝCH SLITIN + PŘEDNÍ MLHOVKY S INTEGROVANOU FUNKCÍ ODBOČOVACÍCH SVĚTEL + RÁDIO S CD/MP3 + 4X AIRBAG + ABS + CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ + ELEKTRICKY OVLÁDANÁ OKNA A ZPĚTNÁ ZRCÁTKA + SEDADLA S ČALOUNĚNÍM COPA + 5 DVEŘÍ Exkluzivní edice akčních modelů COPA nabízí ještě více komfortu, technologií a designu za cenu, která vás příjemně překvapí. COPA znamená zaplatit méně a získat mnohem víc. Podrobnosti zjistíte na Průměrná spotřeba a emise CO 2 Ibiza: 3,4 5,9 l/100 km, g/km. Nabídka platí do nebo do odvolání. Fotografie jsou ilustrativní a mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. ČLEN VOLKSWAGEN GROUP SAZ - Evžen Myslivec s.r.o. Rybalkova 2639, Louny, tel.: , fax: ,

13 svobodný hlas 20. dubna 2011 strana 13 Dr. Petr Nohel přinesl posluchačům na ochutnání naložené smrže. Rozverný vědec besedoval O smržích, kačenkách, lanýžích, pstřeni a bakeliťácích Vzácného hosta přivítali 9. dubna v hospodě Pod rozhlednou ve Stradonicích. Na své oblíbené Lounsko, tentokrát na pozvání Klubu žen Stradonice, opět zavítal PhDr. Petr Nohel. Zajímavě se rozhovořil nejen o jarních druzích hub. Sbírání hub je masivní národní sport. Téměř se dá říci, co Čech, to houbař. Čechům se v houbařské vášni vyrovnají snad jedině jen Slováci, na druhém místě Poláci, pak Rusové, Ukrajinci, Maďaři. U anglosaských národů něco podobného jako sběr hub neexistuje, začal svou přednášku vědec. Je nadšen, že na našem území máme jedinečnou mykologickou rezervaci Velký vrch u Vršovic, kde roste překrásný hřib satan, ale i hřib medotrpký, hřib nachový a několik druhů velevzácných muchomůrek, o jejichž jedovatosti či jedlosti ani není nic známo. Nohel si obzvláště cení Písečného vrchu u Břvan, kde rostou vzácné druhy kozáků. Nyní s napětím očekává, zda se v naší přírodě objeví kdysi hojná tržní houba, dnes již vzácná kačenka česká, a samozřejmě smrže. Například smrž polovolný rád roste v symbióze s devětsilem, ostatní druhy najdete na lesnatých kopečcích, ale i na okrajích rumišť. Smrže Petr Nohel konzumuje na všechny způsoby, s oblibou je přidává do čínské kychyně, nakládá do octa. Vzorek na ochutnávku přinesl i stradonickým posluchačům. Pěl ódy též na ucháče, který se rád vyskytuje ve společnosti česneku medvědího. Ucháč vědec konzumuje pouze v případě, že je plodnice mladá. Mnoho posluchačů se podivovalo, že na Lounsku lze najít i skutečný lanýž, který zde zkoušela pěstovat šlechta v okolí Peruce a Bilichova. Mnozí však lanýž zaměňují s pýchavce podobným pestřcem, který lze kulinářsky používat pouze je-li uvnitř bílý, a to jen pár usušených plátků jako koření nebo formou houbového prášku. Také pýchavky jsou výtečné, ale opět konzumovatelné pouze, jsou li uvnitř bílé. Pýchavku s nažloutlým vnitřkem raději nechte na místě. Varoval před smrtelně jedovatou muchomůrkou hlízovitou, vypodobnil rovněž jedovatou smradlavou vláknici Patouillardovu a pavučinec kozlí. Daleko častěji dochází k otravám z jedlých hub, které rostly poblíž frekventované komunikace nebo v průmyslové oblasti. Tam bych sběr hub přísně zakázal. Nebezpečná je i konzumace starých plodnic. Zmínil také obry v říši hub. Nejtěžší nalezený hřib podle Nohela vážil dvacet kilogramů a největší nalezený suchozemský živý organismus je rovněž houba, nám dobře známé dřevokazná houba václavka, přesněji její podhoubí, které se prostíralo na 660 hektarech. Rozverný vědec prokládal přednášku kouzelnými výroky typu, co neznám, to ochutnám. Ochutnal i mladé hadovky smrduté, přesněji jejich vejce, ale stěžoval si, že mají chuť příliš zemitou. Věnoval se i houbám halucinogenním, které přivádějí konzumenta do stavu změněného vědomí a pojídají je šamani řady zemí světa. K oblíbeným halucinogenním houbám patří plodnice snad nejznámější houby muchomůrky červené. Sušené klobouky této houby podle Nohela pocívají sibiřští šamané, přičemž obřadně popíjejí i vyloučenou moč, neboť se při průchodu zažívacím traktem halucinogenní účinky houby násobí. Zkoušet to však nedoporučuje, české muchomůrky prý až tak účinné nejsou. Posluchači se dotazovali na jedovatost žampionu zápašného, pomístně zvaného bakeliťák. Ani konzumaci tohoto druhu vědec nedoporučuje, i když jeden z přítomných houbařů uvedl, že v blízkém Chrastíně žije muž, který bakeliťáky konzumuje ve velkém množství, akorát je dlouze a důkladně vaří, a prý skutečně tohoto kuriózního houbaře stále potkává živého a zdravého. Nadšení jevil vědec, když mu připomněli dřevokaznou houbu na starých dubech pstřeň dubový. Jásal, že pstřeň je výtečný nejen jako biftek, ale i uzený. Přednáška posluchače vesměs okouzlila a nadchla. Květa Tošnerová Foto Květa Tošnerová kulturní servis středa 20. dubna 14:00 Městské divadlo Žatec KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT dětské představení Hravého divadla Brno 17:00 Vrchlického divadlo Louny O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE klasická pohádka v podání Divadla Duha Polná 18:00 Knihovna Louny ROK V ANDALUSII přednáška Ondřeje Kunce v rámci cyklu Lounští cestovatelé sobě čtvrtek 21. dubna 17:00 Kostel CČSH Louny ZELENÝ ČTVRTEK vystoupí chrámový sbor pod vedením I. Derflerové 17:30 Kostel sv. Mikuláše Louny ZELENÝ ČTRVRTEK mše svatá 18:00 Kavárna Moak Louny ZIMBABWE přednáška PhDr. Marie Imbrové 19:30 Městské divadlo Žatec PETR REZEK koncert známého zpěváka pop music pátek 22. dubna 10:00 Náměstí Svobody Žatec VELIKONOCE A FARMÁŘSKÉ TRHY zahájení s folklorními soubory ZUŠ Žatec, v 11 h celonárodní čtení bible, ve 13 h vystoupení souboru Pel mel žestě ZUŠ Žatec, velikonoční soutěže pro děti, možnost svezení dětí na koních, do 16 hodin 15:00 Kostel sv. Mikuláše Louny VELKÝ PÁTEK křížová cesta na paměť umučení Ježíše Krista, v 17:30 velkopáteční obřady, uctívání sv. kříže a zpívané pašije 17:00 Kostel CČSH Louny VELKÝ PÁTEK - vystoupí chrámový sbor pod vedením I. Derflerové, od 18 h koncert Stabat Mater od Porgolesiho, vystoupí V. Studená (soprán), D. Černusová (alt) a M. Červová (varhany) 18:00 Knihovna Louny ROK V ANDALUSII přednáška Ondřeje Kunce v rámci cyklu Lounští cestovatelé sobě 20:00 Loutkové divadlo Louny WABI DANĚK A MILOŠ DVOŘÁČEK koncert oblíbených písničkářů sobota 23. dubna 9:00 Náměstí Svobody Žatec VELIKONOCE A FARMÁŘSKÉ TRHY zahájení se skupinou Švejk band, v 10 h ukázka výcviku dravců, v 10:30 provazochodec Rudy Harden, střídá se až do 16 hodin 16:00 Kostel sv. Bartoloměje Smolnice VELIKONOCE V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE pásmo velikonočních písní a slova připravili Jiří Bidrman a Luboš Egrt, dobrovolné vstupné bude použito na opravu kostela 19:00 Kostel sv. Mikuláše Louny BÍLÁ SOBOTA obřady vzkříšení, svěcení ohně, velikonočního paškálu, četba písma svatého, křestní obřad a slavnostní mše svatá, po celý den je kostel otevřen k uctívání Božího hrobu 20:00 Stromovka Louny MOTOPLES pořádá Matchetos pod vedením Miroslava Pecinky, vystoupí skupiny Paralet, Beruška, Deep Purple revival a Aerosmith revival, slosovatelné vstupenky, hlavní výhrou je Minibike neděle 24. dubna 8:30 Kostel sv. Mikuláše Louny HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ slavnost zmrtvýchvstání páně, slavnostní bohoslužba za doprovodu chrámového sboru 9:00 Kostel CČSH Louny ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - vystoupí chrámový sbor pod vedením I. Derflerové 10:00 Zámek Nový Hrad u Loun ZAHÁJENÍ SEZÓNY vstupné v tento den jen 10 Kč, do 16 hodin 16:00 Kostel Opočno MUSICEA FESTIVA DI PRAGA velikonoční koncert, na který srdečně zve Obecní úřad Opočno, vystoupí O. Jelínková soprán, G. Plachá hoboj, Š. Trávníčková housle, P. Kloub - kytara 16:00 KD Smolnice VELIKONOČNÍ PODVEČER S PICHLOVANKOU bohatá tombola, občerstvení zajištěno, do 20 hodin 16:15 Kostel sv. Kateřiny Obora VELIKONOČNÍ KONCERT vystoupí K. Štolová, M. Sochr, L. Lůžek a M. Hušková pondělí 25. dubna 9:00 Kostel sv. Mikuláše Louny VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ slavnostní bohoslužba a velikonoční pomlázka 10:00 Hrad Pravda PRO VELIKONOČNÍ VAJÍČKO NA PRAVDU 27. ročník oblíbeného velikonočního setkání na zřícenině hradu Pravda, tradiční vítání jara, do 12 hodin, vlak z Loun odjíždí v 9:36 h úterý 26. dubna 14:00 Velká zasedací síň MěÚ Louny EDUKAČNÍ PŘEDNÁŠKA pořádá Svaz diabetiků Louny 18:00 Vrchlického divadlo Louny MaŠeTa MAŽORETKY, ŠERM, TANEC třídní koncert tanečního oboru Lenky Havlištové a literárně dramatického oboru Petra Dočkala ZUŠ Louny středa 27. dubna 19:00 Vrchlického divadlo Louny JANA KOUBKOVÁ A SLÁVEK JANDA A IMRAN ZANGI jazzový večer, první dáma českého jazzu, kytarista jazzfunkové skupiny Yandim band, ale i Abraxasu, a vyhledávaný perkusista íránského původu 19:30 Městské divadlo Žatec ROZMARNÝ DUCH činohra Domu kultury Ostrov VÝSTAVY ZDENĚK SÝKORA: NAROZEN V LOUNECH (Galerie města Loun, do 27. června) ŽIVÁ KUŘÁTKA (Muzeum Louny, do 1. května) TAJEMSTVÍ ZAHALENÉ TMOU (Muzeum Louny, do 19. června) KVĚTOMLUVA KVĚTOHRA (Muzeum Louny, do 19. června) KRAJINOU PĚSTNÍCH KLÍNŮ (Muzeum Žatec, do 29. května) ŠIKOVNÉ RUCE PODBOŘANSKA (Muzeum Podbořany, do 29. dubna) JARO PŘIŠLO K NÁM (Muzeum Žatec, do 1. května) NAROZENI V TENGENENGE (Galerie U Plazíka Peruc, do 8. května) ZDENĚK VESELÝ (Galerie Emila Juliše Černčice, do 30. dubna) Z DĚJIN SEVEROZÁPADNÍCH ČECH (stálá výstava, Oblastní muzeum Louny) KABINET CHMELOVÝCH ZNÁMEK (stálá expozice, Chmelařské muzeum Žatec) HISTORICKÝ A URBANISTICKÝ VÝVOJ MĚSTA ŽATCE (stálá expozice, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci) PRAVĚK STŘEDNÍHO POOHŘÍ (stálá expozice, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci)

14 strana dubna 2011 svobodný hlas inzerce Inzeráty přijímáme písemně a telefonicky - nejpozději do pátku do 13 hodin předcházejícího týdne, než mají být zveřejněny. Adresy inzerentů pod značkou nesdělujeme, odpovídejte na ně písemně do redakce našich novin. Značku uveďte v levém horním rohu obálky. Vaše inzeráty očekáváme na adrese: Svobodný hlas, Česká 177, Louny. Telefon a záznamník: , mail: Zaměstnání, služby Hledáme technika pro servis telekomunikační sítě. Louny-Žatec. Tel.: Nový mezinárodní tábor v Krušných horách, cena jen Kč nebo 50 Euro, více na tel.: Hledám doučovatelku fyziky pro 1. ročník SŠ. Tel.: Rizikové kácení stromů pomocí lanové techniky a prořezávky stromů. Tel.: Chcete prodat dům, byt, pozemek? Výživové poradenství při obezitě, osteoporóze a dalších potížích. Tel.: Zedník, 20 let praxe, vám provede veškeré obkladačské a zednické práce. Vše zajistím, vybavení mám. Tel.: Opravy a rekonstrukce střech, klempířské a veškeré zednické práce. Tel.: Stěhování Louny - J. Štěpnička. Tel.: Provádíme opravy a rekonstrukce bytů a rodinných domů. Opravy fasád, zateplování, opravy střech, vyklízení sklepů a půd, bourání. Štuky, malování, omítky. Vše odvezu a přivezu, vše zajistím. Tel.: Potřebujete vydělávat víc peněz? Domy, usedlosti Prodám rodinný dům v obci Hříškov 1+2, koupelna, letní kuchyně, pokoj, prádelna a garáž. Částečně podsklepený, vlastní studna i vodovod, plynové topení s rozvodem v mědi, cena dohodou, při rychlém jednání výrazná sleva. Tel.: Pronajmu RD v Lounech, 1+1, sklep, půda, dvorek. Tel.: Byty Prodám byt v záp. části Loun. 3+1, upravený na 4+1, po celkové rek.: jádro, podlahy, dveře, obložené zárubně, vest. spotř., kuch. linka. Dům zateplen, plast okna, nový EU výtah. V osob. vlast.- možnost hypo. Cena Kč. RK nevolat. Tel.: Prodej bytu Louny u Penny. Cena 750 tisíc. Při rychlém jednání sleva. Tel.: po 19. hodině. Prodám byt 3+1 v Lounech, 1. patro, 2 balkony, zateplený, plastová okna, nová střecha. Tel.: Prodám byt 2+1 v Lounech, ul. Kosmonautů, 69 m 2, spolupodílové vlastnictví. Přízemí, balkon, sklep, původní jádro, vhodný k přestavbě. Ihned volný, cena Kč. Tel.: Prodám byt 3+1 v Lounech Nad tratí, v os. vlast. Tel.: Prodám cihlový byt 2+1 v Mostě, podílové vlastnictví, pěkné tiché místo v zeleni, blízko Centrálu. Započaté úpravy, nové dveře, linka, konzole, plastová okna. Cena dohodou. Tel.: RK nevolat! Pronajmu nezařízený byt 2+1 v Lounech-západ. Tel.: Pronajmu byt 3+1 v klidné části Loun, blízko centra, 1. patro, balkon, komora, 68 m 2. Nájem energie. Kauce 1. nájem. Tel.: , večer. Pronajmu byt 2+1 v Lounech, 1. patro, balkon. Nájem Kč + záloha na služby, platba 1 nájem předem. Tel.: Pronajmu byt 2+kk v Lounech, Skupova ulice. Po kompletní rekonstrukci nová kuchyňská linka, nové podlahy, nové zděné jádro. Prosím pouze vážné zájemce, ne nabídky od realitních kanceláří. Mail telefon: Pronajmu opravený byt 1+1 s balkonem v Lounech blízko centra. Nájem energie. Kauce Kč. Tel.: Pronajmu v západní části Loun byt 1+1 s balkonem. Nájem, náklady na služby Kč + energie. Vratná kauce. Volný od 1. května. Tel.: Pronajmu malý byt 2+1 v Lounech na Tyršově náměstí. Vytápěná podlaha a přímotop. Nájem Kč+el.+voda. Kauce 3x nájem. Tel.: Pronajmu byt 1+0 v Lounech u nemocnice. Po rekonstrukci. Nájem Kč+služby, kauce 1x nájem. Ihned volný. Tel.: Pronajmeme nové byty 2+kk a 1+kk v blízkosti centra města Louny. Nájemné + služby od 4 500Kč/měsíc + kauce Kč. Tel.: Pracující manželé (učitelka a úředník) se 4 dětmi hledají pronájem bytu 4+1 v Lounech. Tel.: Nebytové prostory Prodám prostornou stodolu s větším oploceným pozemkem v Chlumčanech. Tel.: RK Nevolat! Pronajmu nově vybudované nebyt.prostory v Lounech, Suzdalské nám., cca 30 m 2 (2.místnosti+soc..zař) od 1.května Kontakt: Garáže Pronajmu garáž, Louny-západ, pod kotelnou, ul. Parašutistů. Tel.: Zahrady, pozemky, chaty Prodám zahradu v záp. části Loun na relax. bazen, solár. ohřev, okrasné stromy a keře, travnatá plocha, pitná, užitk. voda. Elektrika, menší chatka V územn. Plánu, pozemek určený k individ. zástavbě. Cena Kč. RK nevolat. Tel.: Prodám zahradu, Louny-Lužerady, levně. Tel.: Auto - moto, příslušenství Prodám motocykl zn. Kymco, obsah 125 ccm, rok výroby 2009, najeto 980 km. Cena 23 tisíc Kč. Při rychlém jednání možnost slevy. Tel.: Zvířata, výpěstky Nabízím odrostlé štěně čistokrevného kavkazského pasteveckého psa bez PP, očkovaný, odčervený. Bydlíme v Novohradských horách. Je to kluk, jmenuje se Bonifác a je velmi milý. Tel.: nebo Prodám yorkshirského teriera, fenky i pejsky. Odběr ihned, levně. Tel.: Štěňata - spěchá! Nemá někdo zájem o štěně? Hledají se vážní zájemci o štěňata golden retriver. Narodilo se jich tolik, že nejspíš budou uspána. V případě zájmu budou štěňata předána zcela zdarma. Pokud máte zájem, volejte nebo Prodám vykrmená prasata, 30 Kč/kg. Tel.: Různé Prodám plastové nádrže na litrů v hliníkovém rámu na plastové paletě. Cena Kč. Tel.: Jsme v útulku a hledáme hodného pána Bebe, nejspíše kříženec bígla, asi 3-4 roky starý pes, v kohoutku cca 42 cm, kulhá, jinak dobrý zdravotní stav. Bebe je milý přítula, vhodný do teplého domova pro aktivní páníčky. Má rád procházky a rád mlsá. Je očkovaný a odčervený. foto Jana Keslová Bobeš, nejspíše kříženec jezevčíka, asi 5-6 let starý pes, v kohoutku cca 30 cm, dobrý zdravotní stav. Bobeš je vhodný jak k mladé rodince, tak i ke starším lidem a to do teplého domova. Věříme, že z něj bude milý společník. Je očkovaný a odčervený. Útulek nabízí více než 60 psů. Přijeďte se podívat. Tel.: ,

15 svobodný hlas 20. dubna 2011 strana 15 Lokomotiva se proti Náchodu rozjížděla jen ztuha TJ Lokomotiva Louny - HC TJ Náchod B 29:20 (13:10) LOUNY (jt) - Lounští házenkáři hostili v sobotu poslední celek druhé však kontroval Miko a další brankou ze sedmičky, i když se štěstím, ligy, rezervu prvoligového Náchoda. Domácí začali velice vlažně, čehož v šesté minutě Klimt. Pak se vedení upravil na poločasových 13:10. jejich soupeř využil a ujal se dvoubrankového vedení. To jim vydrželo Náchodští, ač přijeli pouze v devíti, pil zcela jiný tým domácích, který jen zvolna navyšovalo na 10:5 ve 20. Do druhého poločasu už nastou- necelé čtyři minuty. Nejdříve ve 3. drželi s favoritem krok a šňůrou tří předváděl to, na co jsme zvyklí. Kombinační házenou se řadou Knobloch dal první branku domácích a po půl minutě Kotěšovec jejich trenér vzal time a hned z dal- signálů. Nedařila se však střelba. branek snížili ve 27. na 11:9. Pak si vyrovnával. Vedení 3:2 zajistil až šího útoku dali na 11:10. Vzápětí Hodně střel šlo mimo, a to, co šlo mezi tyče, vykryli brankaři. Čekání na branku trvalo dlouhých pět minut a tak až ve 39. byl stav 16:12. Dvacátou branku dával Miko ve 43. minutě, při vyloučení Černého dal sice Náchod dvě branky v řadě a jejich pohyblivá obrana dělala domácím problémy, pak ale přišly dva brejky Knoblocha a Kotěšovce a stav byl 27:17. S chutí hrající hosté korigovali se zvukem sirény na konečných 29:20. Poslední domácí utkání sehraje Lokomotiva 30. dubna od 17 hodin proti aktuálně druhému celku tabulky z Kolína. Sestava a branky: Dedera, Sochor, Bařtipán, Knobloch 2, Bittner 2, Miko 7/3, Klimt 8, Semerád 1, Hartman 1, Vacek 2, Černý 1, M. V. Kotěšovec si doslova prorazil cestu přes bránícího J. Bílého. Brecko 1, Kotěšovec 4. K překvapení v Oldřichově nebylo daleko stolní tenis Mladí stolní tenisté Severu na kontrolním turnaji KRUPKA (jis) - V neděli 17.dubna se utkalo deset nejlepších mladých stolních tenistů v kategorii mladších žáků Ústeckého kraje, nominovaných KSST v Krupce u Teplic na kontrolním turnaji. Sever Žatec zde reprezentovala trojice závodníků a s tím se nemohl pochlubit žádný oddíl našeho kraje. Filip Karbula, věkem ještě nejmladší žák, obsadil deváté místo, Jiří Vízner obsadil pěkné čtvrté místo a Jan Hänel potvrdil třetím místem kvalitu žateckých mladých stolních tenistů. STREETBASKET INDOOR CUP LOUNY 2011 Na velikonoční Bílou sobotu se v Lounech představí celá česká streetbasketbalová elita, kterou doplní týmy ze Slovenska a Maďarska. V sobotu 23. dubna v Městské sportovní hale v Lounech proběhne celodenní basketbalový turnaj trojic na jeden koš. Lounští hráči z týmu Usurpátor reprezentovali naši zem již dvakrát na Mistrovství světa v Moskvě. Přijďte se podívat na basketbalovou akci, která nemá u nás v České republice obdoby a podpořte jeden z nejlepších českých týmu Usurpátors, který se poprvé představí na domácí palubovce! Střelecké trápení oslabeného útoku Žatečanek TJ Šroubárna Žatec TJ Přeštice 8:16 (3:6) ŽATEC (mip) - Žatec v prvním jarním utkání na domácí půdě hostil soupeřky z Přeštic. Ty jsou v tabulce na 5. místě (Žatec je 8.), a před vzájemným utkáním měly náskok dvou bodů před domácími. Utkání začalo vyrovnaně. Výborně fungovala domácí obrana ve složení Havlová, Vlčková, L. Schneiderová před dobře chytající Černovskou. Útok se nemohl dostat do střelecké pohody a vyráběl i dost technických chyb, ke kterým ho svou důraznou hrou přiváděla obrana Přeštic.. Poločasový výsledek 3:6 ještě nevypadal tak špatně. Zvlášť, když se na začátku druhé půle podařilo Žatečankám stáhnout na nadějných 5:7. To bylo bohužel Foto Jaroslav Tošner vše a pokračovalo střelecké trápení domácích útočnic. Zkušená obrana, tak jako v první polovině, držela střelecký apetit soupeřek na uzdě. Až posledních 8 minut utkání, kdy trenér Popelka pustil na hřiště i mladé dorostenky, se útoku hostí podařilo vsítit několik branek a celkový výsledek utkání se tak zastavil na zkreslujících 8:16. Sestava + branky: Černovská, Andrtová L. Schneiderová, Vlčková, Kolářová ml., Havlová, K. Kuželová Pospíchalová, Wüstová (4), J. Janečková (1), Čítková (3), L. Solčaniová, Ž. Kuželová. Jana Janečková si připsala v utkání s Přešticemi jen jedinou branku. Foto Jaroslav Tošner OKRES LOUNY (jt) - Dobroměřičtí po nejlepším výkonu jara smolně prohrály. Havrani drží kontakt s čelem tabulky 1.A třídy. TJ Oldřichov FK Dobroměřice 2:1 (0:0) zachraňoval. V 67. si ale vyběhl minovali domácí a Sedláček opět Dobroměřičtí přijeli do Oldřichova bez zraněných Havelky a Kroupy. a atakovaný Smolou se nedostal domácí gólman daleko před vápno Navíc chyběl z pracovních důvodů k míči dřív než Papcun, který jej Hendrych. Přesto se nepřijeli dobroměřičtí jen bránit. Bojovali, ale tyče, 0:1. Domácí přitlačili a v 79. obloučkem z 35 metrů poslal mezi po celý první poločas se prakticky přišlo vyrovnání. Tvrdou střelu stačil Sedláček jen vyrazit a z dorážky museli bránit. Jedinou větší šanci měl Papcun, který ale mířil vedle zařídil vyrovnání Pekrt. Tři minuty domácí branky. Mnohem více práce před závěrečným hvizdem si jinak měl Sedláček v brance hostí, který výborný Sedláček vybral slabou vychytal dvě tutovky. chvilku. Polostřela ze 30 m, kterou I v úvodu druhé části hry do- vyslal spíš propagačně Pekrt, prošla bez povšimnutí až k Sedláčkovi a tomu pak propadla mezi rukama za jeho záda. Škoda. Minimálně bod byl hodně blízko a po předvedené hře by si to Zbuzany zasloužily. VČSA Ervěnice Havran Kryry 2:2 (2:1) Kryry stále drží nadějnou třetí příčku, pouhé dva body za Bílinou, která také venku jen remizovala. Sokol Domoušice FK Klášterec nad Ohří 1:1 (0:1) Souboj sousedů v tabulce nepoznal vítěze a tak jsou Sokolové po 17. kole 7. o bod před svým soupeřem z Klášterce. kam v okrese na fotbal Středa od 17 h Severočeský pohár SIAD Cup 2011 FK Louny-Baník Souš, Slavoj Žatec-FK Blšany Sobota od 17 h 1.A třída: Kryry-Strupčice 1.B třída: Postoloprty-Černčice OP: Vel. Černoc-Dubany, Slavětín-Vrbno, Cítoliby-Staňkovice, Podbořany-Dobroměřice B, Kozly- -Hříškov, Chlumčany-Blatno Neděle od 17 h 1.A třída: Dobroměřice-L. Chomutov B

16 strana dubna 2011 svobodný hlas Žatec a Blšany vezou body zvenku, Louny opět bez branky OKRES LOUNY (jt) - Fotbalisté Blšan a Žatce vybojovali důležité body na trávnících silných soupeřů a drží se tak ve vyrovnané špičce. Fotbalisté Loun se opět nedokázali brankově prosadit a na jaře si připsali třetí bezbrankovou remízu. FK Lovochemie Lovosice - FK Louny 0:0 Lovosice v loňském roce patřily k příjemným překvapením KP, ale letos se pohybují spíše ve spodních patrech tabulky. Přesto patří k těm mužstvům, která mají svou sílu. První poločas byl vyrovnaný a jako první se osmělil Kyncl po přihrávce Lazarika, ale mířil vedle. Ve 12. zahrávali domácí roh. V. Suchý zachraňoval kousek od brankové čáry a z následného protiútoku se dostali do brejku Lesniak s Lazarikem, jehož střelu ale zblokoval domácí obránce. Za šest minut zahrával Trup rohový kop, na který si vyskočil Hasil, ale Lounská rezerva si vyšlápla na vedoucí celek 1.B třídy OKRES LOUNY (jt) - Atraktivní utkání se očekávalo v Lounech, kam zavítal aktuálně vedoucí celek soutěže z Postoloprt. 17.kolo přineslo i sedmý bod pro poslední Blažim. FK Louny B - FK Postoloprty 4:0 (2:0) Na utkání prvního se čtvrtým se přišla podívat i slušná návštěva, hlavně díky příznivcům Prt. Ti ale byli výkonem svých borců zklamáni a pivo jim hodně zhořklo. První branku inkasovali již v 8. minutě, když domácí kopali roh. Junek si zakřičel mám, ale neměl a přetažený kop poslal hlavou do sítě Domecký. Druhou branku přisoudili rozhodčí po domluvě s hráči po čtvrthodině hry Vávrovi. Deset minut před přestávkou zaduněla ještě postoloprtská tyč a dvě minuty před přestávkou sebral Junek míč z nohy osamocenému Kalivodovi. Hosté si za celý poločas nevytvořili šanci a jejich útoky končily před hranicí šestnáctky. Ve druhé půli se do otevřené obrany hostí valil útok za útokem. V 55. si Kalivoda poradil se dvěma bránícími hráči, zasekl a krásnou střelou do protilehlé šibenice dal na 3:0. Na konečných 4:0 proměnil svůj slalom obránci Lazarik. Za tři minuty obešel rezignujícího Fleischmana Kalivoda jeho hlavičku vyrazil Jusk na roh. Další šance přišla ve 22., kdy Lesniak vybídl Lazarika, ale ten netrefil odkrytou bránu. Přímý kop V. Suchého pak Hasil poslal vysoko nad. Ve druhém poločase již měli převahu domácí, kteří chtěli strhnou vítězství na svou stranu, ale obrana Loun je k přesnějšímu zakončení nepustila. Střelecké trápení tak pokračuje a remíza byla spravedlivá. Rozhodčí: F. Černý, P. Černý, Lenkvík, ŽK 2:5, 200 diváků. Louny Číž, Hranička, V. Suchý, Baňka, Břečka, Kyncl (77. Jamrich), Trup, Lazarik, Hasil (64. Semenec), J. Suchý, Lesniak. a od bůra hosty zachránila tyč. Louny se tak posunuly na 3. místo, tři body za dvojicí Postoloprty - Březenecká. SK Černčice - Baník Březenecká 1:1 (0:0) Zajímavé utkání o čelo tabulky se Restaurace v plavecké hale PIZZA zdarma Akce k jedné zakoupené druhá zdarma Lounský Michal Doležal zastavil postupujícího Mersudina Poljiče. Foto Jaroslav Tošner TJ Krupka - FK Slavoj Žatec 2:3 (2:2) Slavoj jel k utkání s ambiciozní Krupkou bez zraněných Horňáka, Macháčka a Hodase. V základu nastoupil mladíček Smékal, který se za důvěru odměnil výborným výkonem. Domácí šli do vedení již v 8. minutě, z dorážky se trefil Brabenec. Právě Smékal zajistil vyrovnání. To ve 14. trefil kanonýr Čížek břevno a Smékal míč poslal do domácí sítě. Slavoj šel za dvě minuty do vedení, když si nejvýše před brankou vyskočil Jakubov. Krupka ale do přestávky stačila vyrovnat, když svou druhou branku dal Brabenec. I ve druhém poločase se hrál oboustranně pohledný rychlý fotbal s šancemi na obou stranách. Jedinou však proměnil střídající Baierl, kterému na gól přesně přihrál Jakubov. 8. a 37. Brabenec Smékal, 16. Jakubov a 74. Baierl, 150 diváků. Sestava: Zaťko, Vávra, Heinc, Zlatohlávek, Krejčík, Smékal (66. Bajerl), Čížek, Svoboda, Procházka (83. Bešík), Paul, Jakubov. SK Bezděkov FK Chmel Blšany 0:4 (0:2) Chmelaři se proti poměrně silnému celku Bezděkova vytáhli a odčinili tak dokonale neúspěch z domácího utkání s Kadaní. Domácí se nestačili divit. Chmelaři, kteří přijeli bez hráčů na střídání, proměnili v branky téměř všechny šance, které si během zápasu vytvořili. Nyní jsou Blšany šesté, 5 bodů za vedoucím Chomutovem. Za Blšany skórovali Janák, Matucha a 2x Siegl ml., ŽK 1:0, 140 diváků. ve stejné době hrálo kousek za Louny. Černčice v něm hostili dalšího aspiranta na postup. Domácí byli po celou dobu lepším celkem, ale tradičně se trápili s koncovkou, což odstartovali promarněnou gólovkou z první minuty. Hostům stačila první šance k tomu, aby se z přímého kopu ujali vedení. Bod zachránil v hektickém závěru parádní střelou kanonýr Šus. Slavoj Žatec B - Horní Jiřetín B 5:1 (3:0) V utkání rezerv, jichž A týmy spolu hrají KP, byly jednoznačně lepší domácí. Ačkoli dohrávali v 9 bez vyloučených Poborského a Podroužka, porazili brankami Havelky 3x, Bodnára a Svítka předposlední celek tabulky. Slavoj je v tabulce devátý. Sokol Lenešice SKP Kadaň 2:0 (2:0) Lenešičtí fotbalisté příjemně překvapili své příznivce a dvěma brankami z prvního poločasu překonali favorita. Po změně stran i přes tlak za strany hostí dokázali udržet čisté konto a cenné tři body. Sokol Tuchořice SK Černovice 0:0 Duel sousedů v tabulce branku nepřinesl a Tuchořice tak jsou za svým soupeřem osmé. SK Blažim Sokol Údlice 0:0 Blažim dokonale zaskočila třetí celek tabulky a pozornou obranou nedovolila soupeři skórovat. Sami však do brankových příležitostí také nedostala. Ztráta Údlic nahrála rezervě Loun. Blažim má 7 bodů za 2 výhry a první remízu. Pod děravými koši je dohráno LOUNY (jt) - O víkendu byly dohrány poslední basketbalové zápasy jak mužů, tak i žen. Sozona pro ně skončila. Ženy měly na programu poslední dvojutkání na palubovkách soupeřek ve skupině o místo. Přesto, že v obou zvítězily, skončily ve středočeském přeboru, ve kterém hrály svou premiérovou sezonu na předposlední, 11.pozici a neudržely tak 10. místo po základní části. K lepšímu umístění ale byl jen krůček. Ve 28 utkáních vybojovaly 9x vítězství a konečné skóre je : Snad příště. Dobřichovice - Louny 66:74 (6:18, 13:16, 18:17, 29:23) Beroun - Louny 38:60 (4:21, 11:20, 10:15, 13:4) Premiérovou sezonu měli v Severočeské lize i muži Sokola A. Ti ukončili boje již před týdnem. Z deseti celků obsadili po posledním kole předposlední, 9. příčku s 5 výhrami a skóre : Ještě v loňském roce hrál A tým o čelo Oblastního přeboru, ve kterém nastupuje nyní B tým. Ten minulý pátek podlehl v posledním utkání sezony na palubovce Nového Boru a se 24 body za 6 výher obsadil B tým Sokola Louny 7. příčku z deseti účastníků. TJ Stadion Nový Bor - Sokol Louny B 72:62 (33:25)

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Vesnice ve století služeb

Vesnice ve století služeb O čem to dnes bude? Vesnice ve století služeb Ing. Zdenka Nosková 17.5.2013 Venkovský cestovní ruch u nás a v zahraničí Včelí farma Nosek Projekt Prázdniny na venkově Úspěch závisí na mnoha faktorech.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček duben 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina.

ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. ZŠ Lesní v Liberci: Den učitelů? Den rodičů! Tři čtvrtě na osm ráno. Jsme na odchodu do školy, poněkud netypicky celá rodina. Manžel i já vyrážíme učit ve třídách našich dětí, spolu s dalšími skoro padesáti

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY ARENY Učebnice str. 58 Uhlovodíky obsahující v molekulách alespoň jedno benzenové jádro Vlastnosti: zapáchají, jsou jedovaté, mají karcinogenní účinky, hořlavé Benzenové jádro

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce.

Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Základní škola Ořech a její KFOŠ Ani jsme se nestačili pořádně rozkoukat, a je tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce. I ten je ale plný zábavy i práce. Nejdříve se vraťme k výsledkům sběru papíru.

Více

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013)

Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Pomáháme rodinám v Křešicích, které postihla povodeň (2013) Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla pomoci rodinám s dětmi,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více