Úvod. Školní parlament

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Školní parlament"

Transkript

1

2 Úvod Zdravím Smíšci! Vítám Vás u dalšího čísla našeho časopisu Smíšek. V první řadě Vám chci za celou naši redakci popřát všechno dobré do nového roku, mnoho úspěchu, dobrých známek, málo domácích úkolů, co nejmené důtek a mnoho dobré nálady. Našim učitelům chci popřát co nejméně udělených trestů, málo starostí a také mnoho dobré nálady. V tomto čísle si Školní parlament Filmový festival V pátek uspořádal parlament další ročník akce pro milovníky filmů. Letos ovšem s několika zásadními změnami, coţ se negativně odrazilo na počtu účastníků, ale naopak výrazně povzneslo jeho uměleckou úroveň. Promítaly se totiţ filmy, které natočili sami ţáci. Jako na správném festivalu nesměla chybět odborná tříčlenná porota a také cena pro nejlepšího filmaře Zlatá klapka. Vítězem jiţ zmíněné můţete přečíst o exkurzi do Prahy, které se zúčastnilo okolo 25 ţáků naší školy, spolu s pí uč Dvořáčkovou a Špačkovou. Dále si můţete přečíst o adventních dílničkách, vánočních trzích ve Vídni,exkurzi do Brna, akcích školního parla-mentu a hlavně si nezapomeň-te přečíst rozhovor se školní hvězdou Davidem Fauskem. Jiří Landori ceny se stal Lukáš Kappel ze 7.C. Ovšem uznání si zaslouţí i další aktéři, a to Anička Chlupová a Zdeněk Krejčí, oba ze 7.A. Umělci, porota i diváci si mohli na rautu pochutnat na lahodném ovocném punči a vynikající pizze. Všichni účastníci také s nadšením zhlédli dokument o filmových tricích a film Avatar. Páteční večer utekl jako voda a já i ostatní členové parlamentu doufáme, ţe příští rok se zapojí mnohem více nadaných filmařů.

3 Nadace Krtek Milí ţáci, jsme velice rádi, ţe i letos jste nebyli lhostejní k va-šim nemocným kamarádům a opět jste se zapojili do sběru papíru a přispěli roztomilými plyšáky. Šek na 3000 Kč a obrovskou hromadu plyšových zvířátek jsem spolu paní učitelkou Kappelovou a třemi ţákyněmi jeli ve středu předat na oddělení onkologie do Dětské nemocnice v Brně. Děkujeme a věříme, ţe peníze a hračky pomůţou zpříjemnit jejich nelehký boj se zákeřnou nemocí. Zdeňka Kulová

4 Adventní dílničky Adventní dílničky se uskutečnili dne 4. prosince. Zahájili jsme slavnostním rozsvícením adventního věnce. Dílničky nám zpříjemnily děti z Dramaťáku, vystoupení flétniček, ţákovský sbor SMILE SINGERS a učitelský sbor LOS AMOS. Po ukončení úvodního programu jsme se všichni rozešli do dílniček, kde jsme mohli například vyrábět panenky, čepičky z vlny, papírový betlém a spoustu dalších věcí. Letos nás navštívily děti z Kociánky, se kterými jsme společně vyráběli. Dílničky jsme zakončili vypouštěním lampionů. Byla to super akce a doufáme, ţe se příští rok sejdeme alespoň ve stejném mnoţství jako letos. Anička Bracková

5 Praha Ţidovské muzeum V 6:50 jsme vyrazili z Tišnovského nádraţí do Prahy. Jako dozor jely pí. uč. Dvořáčková a pí. uč. Špačková, dále tam jelo okolo 25 ţáků z naší školy. Cesta ubíhala rychle. Do Prahy jsme přijeli za 3 hodiny. Z hlavního nádraţí jsme šli k Jeruzalém-ské synagoze, která byla velice pěkně vyzdobená. Při vstupu do synagog bylo nutné mít na hlavě pokrývku jarmulku, kterou dostali chlapci zdarma a dívky si ji mohli za 5Kč koupit (kluci museli mít pokrývku hlavy, holky ne). Další naší zastávkou byl Orloj na Staroměstském náměstí, který právě odbíjel celou hodinu. Dále jsme navštívili nejstarší synagogu, kde jsme poslou-chali výklad průvodkyně a dokonce jsme slyšeli zpěv v hebrejštině. Potom jsme přišli do synagogy s hřbitovem a seznamem zemřelých v koncentračním táboře. Následovně jsme se vrátili na Staroměstské náměstí, kde byl rozchod, který byl hlavně na oběd. Konec rozchodu byl v 13:45, pak jsme šli do další části Ţidovského muzea. V této části jsme navštívili 1 dům a 2 synagogy. Druhá synagoga byla velice tmavá, málo osvětlená a mně se líbila nejvíce ze všech, protoţe měla nejhezčí výzdobu. Poté jsme spěchali na vlak, který nám jel v 15:55. Cesta do Tišnova ubíhala o hodně pomaleji neţ cesta do Prahy. Do Tišnova jsme přijeli 19:15 a rozešli jsme se domů. Exkurze se mi moc líbila. Dověděl jsem se spoustu věcí z historie a ţivota Ţidů. Ondřej Bucek

6 Rozhovor D. Fausek Proč a kdy jsi začal, a jak tě to napadlo? V 8. třídě, chtěl jsem dosáhnout svého snu. Jak se k tobě chovají tvoji spolužáci? Pořád se mi smějí. Existuje nějaká osoba, která ti pomohla? Ano, Jonáš Burian, z mé třídy. Skládáš si sám texty? Co tě inspiruje? Skládám, inspiruje mě Majk Spirit. Při tvém vystoupení ti bylo špatné rozumět. Co se pokazilo? Moc jsem se zakoktal. Co zajímavého se za tvoji kariéru stalo? Zatím nic, ale chtěl bych nahrát duet s Majkem Spiritem. Na YouTube máš u svých videí hodně negativních komentářů, jak se k tomu stavíš? Nijak, nechávám to běţet. Je někdo, kdo tě podporoval na vystoupení na školní besídce? Podle mě všichni. Zdeněk Pásek

7 Exkurze Brno V úterý ţáci osmých tříd jeli na prohlídku Brna. Uţ ráno naše početná skupina nastoupila do vlaku, který nás dovezl na Hlavní nádraţí. Odtud jsme směřovali k našemu hradu Špilberku. S panem průvodcem jsme celý hrad prošli, dozvěděli se spoustu informací a zajímavostí. Poté jsme se rozdělili na áčko a béčko a spolu s našimi učiteli jsme se vydali do dvou různých míst áčko prvně zamířilo do katedrály sv. Petra a Pavla, béčko šlo na prohlídku podzemí. V podzemí se nás ujala milá slečna průvodkyně a spolu s jejím výkladem jsme prošli celým podzemí, kde jsme viděli např. skladování potravin v podzemí, alchymickou dílnu nebo jsme mohli zkusit vlézt si do tzv. Klece bláznů. Z podzemí se nikomu nechtělo, ale neţ jsme se nadáli, uţ jsme stáli u katedrály na Petrově. Krásnou katedrálou nás provedl pan průvodce, který nám o katedrále i jejím vybavení zajímavě povykládal. Před odjezdem jsme si ještě stačili uţít vytouţený rozchod na Svoboďáku. Poté jsme zase nasedli na vlak, tentokrát na cestu domů. Tento výlet byl milým zpestřením posledního prosincového týdne školy a zároveň naučnou prohlídkou o Brně. Pavla Kubátová

8

9

10 Anketa Dali jste si nějaké novoroční předsevzetí?

11 Hlášky ze školních lavic 6.B, pí uč. Pololániková, Občanská výchova Vyučující:,,Matěji, proč se bavíš? Ţák:,, Já se nebavím! Paní učitelka:,, No jasný! Kdyby se tady takhle nebavili všichni, nebylo by za chvíli slyšet vlastního slova! 6.B, pí uč. Součková, Zeměpis Paní učitelka:,, Takţe, kdo chybí? Ţák:,, Klusková, paní učitelko! Paní učitelka:,,ano, Klusková. Ona uţ chybí dlouho, co? Ţák:,, Jo, paní učitelko, ta uţ chybí dýl neţ se narodil Kristus! 6.B, p.uč. Vrtěl, Přírodopis Ţáci dávají otázky vyvolanému: Ţák:,,Řekni mi něco o drkalce! Vyvolaný zamumlá:,, Je to sinice! Pan učitel:,, Silnice?! 9.A, p.uč. Komprs, Matematika Tak si všichni doneste nějakou hračku z dob, kdy jste ještě byli malými ŘAPÍKY. 6.B, p. uč. Vrtěl, Přírodopis Ţáci dávají otázky vyvolanému Odpovídající:,, No, tak třeba ty! Ţák:,,Popiš houbu. Odpovídající:,,Coţe? Jak jako? Pan učitel:,,vidíš? Já ti říkal, ţe toho vola nemáš vyvolávat! 6.B, p.uč. Vrtěl, Přírodopis (učitel rozdává laboratorky) Pan učitel:,,..jo, a taky vás musím pochválit. Stalo se mi to poprvé v ţivotě, ţe nějaká 6. třída měla všechny písemky podepsané! 9.A, pí uč. Součková, Zeměpis Paní učitelka: Ví někdo, proč se tam stavěly rybníky? Ţák: Protoţe prvně měli tu vodu v takových kádinkách... 9.A, pí uč. Kulová, Rodinná výchova Ţák 1: Paní učitelko, já jsem jednou viděla v televizi jednoho chlapa, jak otěhotněl. Ţák 2: A jak by to asi tak udělali, ty chytrá? Přes ucho?

12 Weihnachtsmärkte Vánoční čas nás opět navštívil. Všude vánoční ozdoby, stromečky, světýlka, vůně svařeného vína a perníčků. Zkrátka a jednoduše ta nádherná vánoční atmosféra. Naskytla se mi ovšem příleţitost, navštívit i vánoční trhy ve Vídni. Vyuţila jsem toho, a byla nadšená. V neděli 15. prosince jsme brzy ráno vyjeli autobusem cestovní kanceláře.. Asi za dvě a půl hodiny jsme dorazili do Vídně. Všude vánoční ozdoby, světýlka prostě nádhera. S průvodcem jsme se prošli po základních památkách, potom jsme se domluvili na místě a čase srazu, a šlo se na vánoční trhy. V parku u radnice byly hlavní Weinachtsmärkte (vánoční trhy). Spousta velkých stánků, nasázených natěsno vedle sebe. U kaţdého stánku to vypadalo jinak, přesto asi nelze říct, který stánek byl nejkrásnější. Mnoho různých věcí, ozdob a zákusků naskládaných úhledně, aţ dokonale. Muselo to dát neuvěřitelnou práci. Kdyţ se člověk zastavil u nějakého stánku, musel s úţasem pohlíţet na tu nádheru. Všude byla spousta lidí, ale nebylo to nepříjemné. Moc se mi líbí, kdyţ na nějakém turisticky oblíbeném místě stojíte a posloucháte útrţky různých rozhovorů kolemjdoucích. Kaţdý z nich je jiným jazykem. Na Weinachtsmärkte jsem slyšela opravdu velkou spoustu jazyků, od angličtiny aţ po čínštinu. Nejzvláštnější ovšem bylo, kdyţ mezi tou kupou rozhovorů, kterým jsme nerozuměli, proletěl útrţek z našeho jazyka. Aţ jsme se museli smát. Třeba jeden pár, který se drţel za ruce, aby se navzájem neztratili, a snaţil se prodrat davem: Né, vůbec tady není hodně lidí! Kdyţ nám byla trochu zima, zašli jsme se podívat do radnice. V radnici se nacházely vánoční dílničky pro malé děti a byly opravdu úţasné. Z celého stropu visely dolů vánoční světýlka, děti na hlavách skřítkovské čepičky a vyráběli s nadšením dárečky. Vypadalo to jako v nějakém filmu. V jedné dílničce se peklo,

13 v další se malovalo, vařilo, lepilo a tvořilo. Bylo krásné vidět ty nadšené výrazy dětí a jiskřičky v jejich očích. Nakoupili jsme různé perníky, abychom je dovezli našim blízkým a pár dalších věcí. Kdyţ začala padat tma, bylo to aţ neuvěřitelné. Všechna světýlka se rozsvítila, všechny stromečky oţily. Na stromech v parku byly pověšeny různé velké ozdoby, které nádherné svítily. Všechno vypadalo úplně jinak. Ještě krásněji, neţ předtím. Naposledy jsme se vyfotili a pokochali nad tou nádherou. Téměř hned, co se autobus rozjel, jsem usnula. Byl to náročný, ale krásný den. Iveta Daňhelová

14 Smíškovi spisovatelé TROSEČNÍK Po moři plout jen sám plout rok co rok po moři dál. A hle jednoho dne uzřel jsem v dáli zem, a tak si říkám, je to skutečnost či sen? Já pluji sám a sám jen s touhle písní, porovnávám slunce svit s temnotou a tísní. Jó to je úkol můj po moři plout, tak lodičko nestůj pojedeme spolu jsem z toho nesvůj neklesneme dolů dojedeme spolu aţ na kraj světa. To byla trosečníkova poslední věta. Loďka se potápí trosečník umírá. Jen tato píseň po moři pluje uţ si ji však nikdo neprozpěvuje. Anička Bracková

15 Přijde Pepíček do řeznictví a ptá se prodavačky: "Máte mozeček?" "Ne." "Tak proto vypadáte tak blbě!" Oznamuje tatínek rodině: "Rodino, těšte se, letos o dovolené poletíme k moři... Proč brečíš, Pepíčku?" "Já s vámi nemůţu, já ještě neumím létat." Ptá se soudce ţeny: "Kolik vám je vlastně let?" "Světlo světa jsem spatřila před třiceti lety." "A kolik let jste byla slepá?" Veselé kaštany Učitelka napsala ţákovi do ţákovské kníţky: "Smrdí, umývat!!!" Otec odepsal: "Učit, nečuchat!!!" Daniel Kaštan

16 Zdeněk Pásek

Úvod. Bracková. Vtipné hlášky ze školních lavic obstarává Iveta Daňhelová. Recenze a zážitky z výstav, filmů nebo divadel pro vás píše Dorota Kalná.

Úvod. Bracková. Vtipné hlášky ze školních lavic obstarává Iveta Daňhelová. Recenze a zážitky z výstav, filmů nebo divadel pro vás píše Dorota Kalná. Zdeněk Pásek Úvod Drazí čtenáři, vítám vás u nového vydání školního časopisu Smíšek. V letošním školním roce má naše redakce mnoho nových tváří. Dovolte mi je představit. O rubriku Smíškovi spisovatelé

Více

Žijeme ve škole. Stalo se. Stane se po Novém roce. Na fotu čertíci z 3. B, Petra z 9.B a šikovní moderátoři na soutěži Slavíci

Žijeme ve škole. Stalo se. Stane se po Novém roce. Na fotu čertíci z 3. B, Petra z 9.B a šikovní moderátoři na soutěži Slavíci 1 Stalo se 27.11. jela 4. třída do divadla v Kolíně na Pověsti české 28.11. se konal tradiční průvod adventních světýlek 3.12. jela 7A,B do Prahy na exkurzi do Muzea Karlova mostu a Muzea Karla Zemana

Více

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV

BUDOUCÍ ŠKOLÁČCI ČÍSLO 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV 09/1-2 LEDEN ÚNOR ČÍSLO 4 ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRATŘÍ FRIČŮ ONDŘEJOV Vzpomínky na zápis do školy Rozhovor s paní Miluší Solarovou Návštěva ve čtvrté třídě a jejich slohové práce Den zimních her Názory

Více

Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou

Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou obálka: Kučerová Kristýna, 2011 a obrázek kapra: Stratilová Lucie, 2011 Slovo šéfredaktora Ahoj Pátováci!

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Vtipy Zábavná hodina chemie

Vtipy Zábavná hodina chemie Exkurze do ČT Koumák Amos Vtipy Zábavná hodina chemie Nové tváře na škole Den otevřených dveří Šestky na ŠvP Z jiného úhlu pohledu - P. Školníková - K. Hanousková - M. Kučírková - O. Faltusová 1 Den otevřených

Více

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou.

Uvítali bychom, kdybyste posílali náměty pro obě tyto rubriky. Pokračujeme v rubrice Mezi námi. Tentokrát vás seznámíme s úspěšnou vzpěračkou. Vážení čtenáři, s příchodem zimy otevíráte již čtvrté číslo Občasníku. Ve škole se rychle rozkoukali žáci prvních ročníků (mnozí si už připadají jako staří mazáci), čtvrťáci (někteří) začínají podléhat

Více

zas někdy nashledanou :)

zas někdy nashledanou :) Uvnitř čísla Úvodník 2 Bomba výlety 3-6 PLÁTEK Sport 7 Akce školy 9-10 Zookoutek 11 Rok 2011 Číslo 2 Megakřížovka 12 Reportáž od Marka 15 Deváťáci - redaktoři - se s Vámi loučí a přejí mnoho zábavy u čtení

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013. Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2013 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Vítězové letošní Kinderiády v Třebíči (více na straně 11) Milí čtenáři školního časopisu, léto a s ním i

Více

Výherní číslo. ČERVEN 2004 VI. ročník číslo 8. Stručný školní rok Možná je to k nevíře, možná že jsem cvok, píšu pro vás básničky celý školní rok.

Výherní číslo. ČERVEN 2004 VI. ročník číslo 8. Stručný školní rok Možná je to k nevíře, možná že jsem cvok, píšu pro vás básničky celý školní rok. ČERVEN 2004 VI. ročník číslo 8 Závěrečné číslo našeho-vašeho časopisu je tady. A já společně s celou redakcí bych se chtěl hned na začátku tohoto úvodníku rozloučit a poděkovat za vaši přízeň. A teď už

Více

ČTVRTLETNÍK SOŠ LUHAČOVICE LEDEN 2011

ČTVRTLETNÍK SOŠ LUHAČOVICE LEDEN 2011 ČTVRTLETNÍK SOŠ LUHAČOVICE LEDEN 2011 Školní ples Jako každým rokem tak i letos se konal tolik očekávaný školní ples. Většina účastníků to bere jako zpestření všedních školních dnů, chtějí vidět své známé

Více

Jaro už je v plném proudu.

Jaro už je v plném proudu. Jaro už je v plném proudu. Prázdniny Řada jsou z nás za už dveřmi vyhlíží a každý dokonce je už netrpělivě léto a vyhlíží. s ním Někdo oblíbené se podívá prázdniny. do daleké Ještě ciziny, než někdo se

Více

Žijeme ve škole. Stalo se: Fotografie: Osmáci v bludišti, Vítězi vánočního turnaje v tenise, Divadelní učebnice a Prvňáčci tvoří vánoční dekorace

Žijeme ve škole. Stalo se: Fotografie: Osmáci v bludišti, Vítězi vánočního turnaje v tenise, Divadelní učebnice a Prvňáčci tvoří vánoční dekorace Žijeme ve škole 1 Žijeme ve škole Stalo se: 7.1. začaly plavat děti ze 4.AB a 1.C 8.1. proběhla schůzka s rodiči vycházejících žáků 12.1. se konalo div. představení Divadelní učebnice pro 5., 8. a 9. ročník

Více

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02

Obsah. Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 IX/02 Obsah Úvodník 3 Ze života školy 4 Exkurze, výlety, školní akce 11 Sport 19 Filmy, seriály, fandom 21 Cestování 22 2 IX/02 Úvodník Čas letí jako zblázněný! Ještě stále sami sebe každé ráno přesvědčujeme,

Více

E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ

E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ E ík 3. ČÍSLO ÚNOR 2015 ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ DOBRUŠKA PULICKÁ OBSAH ČÍSLA CO BYSTE O NÁS MĚLI VĚDĚT... 3 POLOLETNÍ PRÁZDNINY (NAŠE ANKETA)... 4 JAN MACEK... 4 HANA NOVOTNÁ... 5 1. A KŘÍŽOVKA I MEDVĚD... 6

Více

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

Školní rok 2014/2015. 2. číslo. Naše škola a já

Školní rok 2014/2015. 2. číslo. Naše škola a já Školní rok 2014/2015 2. číslo Naše škola a já Ve 2. čísle našeho školního časopisu jsme dostali úkol napsat o nějaké akci, která na naší škole proběhla a které jsme se osobně zúčastnili. A jak se nám to

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše.

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše. SPORŤÁK 2/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Ahoj kluci a holky! Dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Sporťák. Doufáme, že vám pomůže příjemně zkrátit čas, který zbývá

Více

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4

PLÁTEK. Uvnitř čísla: Hlásíme se vám, milí čtenáři, v novém složení a přejeme vám hodně zábavy při čtení Plátku. Úvodník 2. Ze života školy 3-4 Uvnitř čísla: Úvodník 2 Ze života školy 3-4 PLÁTEK Rozhovory 5 Turistický kroužek 6 Rok 2011 Číslo 1 Adapťáky 7-12 Sport 13 Příběh 14 Křížovka 15 Zookoutek 16 Slunce svítí na noviny. Co to asi znamená?

Více

Žijeme ve škole. Jak se 7.B šmoulila PROBĚHLO

Žijeme ve škole. Jak se 7.B šmoulila PROBĚHLO Žijeme ve škole 1 Žijeme ve škole PROBĚHLO 31.5. 8.třída a redaktoři Puzzlíku navštívili v Praze Český rozhlas a Pražský hrad 1.6. Den dětí - foto- osmička ve fitku 6.-10.6. proběhly Kolínské sportovní

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen

Základní škola Čimelice. Číslo 24/25 - květen, červen Základní škola Čimelice Číslo 24/25 - květen, červen 1 Váţení a milí čtenáři Školního zpravodaje, není to tak dlouho, co jsme Vás vybízeli k přečtení prvního čísla ve školním roce 2009/10, a uţ je tu číslo

Více

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20

číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 číslo 134 strana 2 časopis Základní školy Jižní IV., ročník 20 vychází poměrně nepravidelně, ale vytrvale, tentokrát 25.6.2014 Redakce: T. Bečvářová (6.P), K. Hudečková (5.U), D. Hudek (7.M), M. Koudelka

Více

První malá zastávka byla v Mikulově, zde jsme se ještě normálně mohli domluvit česky. Následovala dlouhá cesta k našim rakouským sousedům.

První malá zastávka byla v Mikulově, zde jsme se ještě normálně mohli domluvit česky. Následovala dlouhá cesta k našim rakouským sousedům. Obsah Vivat Italia... 1 Akce Praha... 3 Veterináři v Praze... 3 Čtvrťáci na exkurzi... 4 Přednáška o obchodování s lidskými bytostmi... 4 Koncert... 5 Nedej drogám šanci... 5 100 lidí, 100 chutí... 6 Psi

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

Slovo šéfredaktora. Šéfredaktor Ondřej Adamec. Jaro - Tereza Vanclová

Slovo šéfredaktora. Šéfredaktor Ondřej Adamec. Jaro - Tereza Vanclová Slovo šéfredaktora Chtěl bych Vás pozdravit jménem celé redakční rady u druhého čísla našeho školního časopisu. V tomto čísle Vás opět zavedeme do vyučování na naší škole a do mimoškolních aktivit, které

Více

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová

... Úvodem. Obsah: Reportáže z výletů. Sport. Za redakci přeje hezké prázdniny. Zajímavosti, rozhovory, tvorba, Jana Kubátová Základní škola Čimelice Číslo 35 Červen 2011 1 Úvodem Červnové číslo Školního zpravodaje je posledním číslem v letošním školním roce a pevně doufám, ţe není posledním číslem v roce kalendářním. Pochopitelně

Více

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK

O AH 16 POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ROCE 2012 17-18. VÝSTAVA-SPOLUPRÁCE SE STACIONÁŘEM 7 FACEBOOK, FACEBOOK, FACEBOOK 09/ 2013 1 2 ČASOPIS STŘEDNÍ ŠKOLY UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ UMAG 09/2013 ŠÉFREDAKTOR: MGR. JAN J. POKORNÝ GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: JAKUB BACHORÍK, ANNA CHRTKOVÁ ML. REDAKCE: LUCIE PODSEDNÍKOVÁ,

Více

Co na vás čeká uvnitř čísla

Co na vás čeká uvnitř čísla Co na vás čeká uvnitř čísla o Osmínku v rozhlase o meteorologické stanici na střeše 8.ZŠ a další zajímavé rozhovory, reportáže, hádanky, tipy, perličky, vtipy, sportovní úspěchy, sudoku pohádka do pohádkové

Více