Vruty do kování Eco-Speed 3. Vruty do kování Power-Diks 4. Opravné vruty 5. Samovrtné šrouby Eco 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vruty do kování Eco-Speed 3. Vruty do kování Power-Diks 4. Opravné vruty 5. Samovrtné šrouby Eco 6"

Transkript

1

2 OBSAH Oznaèení Strana Vruty do kování Eco-Speed 3 Vruty do kování Power-Diks 4 Opravné vruty 5 Samovrtné šrouby Eco 6 Samovrtné vruty NoRi lutý zinkochromát / lakovaná hlava 7 Samovrtné vruty NoRi Top silver / bílý zinek / lakovaná hlava 8 Samovrtné vruty Metric 9 Niple 10 Vruty pro hliníkové parapety A Turbovruty PVC 13 Rámové hmo dinky kovové 14 Stìnové kotvy 15 Rohová dveøní madla / Kruhová dveøní madla 16 Olivy se šrouby 17 Záslepky 18 Spojky pro rohové svaøování 19 Bity do aku-šroubovákù 20 Vruty do døevotøískových desek 21 Vruty do plechu 22

3 Vruty do kování Eco-Speed 6253 / 6251 vruty pro upevnìní zámkových desek, páskù a ulo ení lo isek jak do PVC tak do pøedvrtaného kovu závit s vysokým stoupáním umo òuje rychlé šroubování zápustná hlava le í v rovinì s kováním cenovì výhodná alternativa hrubý závit, Ø 4,1 mm samoøezný hrot ozdobná hlava 90, Ø 7,2 mm køí ová drá ka Ph 2 lutý zinkochromát / bílý zinek lutý zinkochromát bílý zinek lutý zinkochromát / netøídìné bílý zinek / netøídìné

4 Vruty do kování Power-Diks 4349 / 4149 Nejlepší namìøené hodnoty vytahování z PVC díky dvojitému asymetrickému závitu! vrut je urèen pro upevnìní zámkových desek, páskù a ulo ení lo isek do PVC lze pou ít i pro upevnìní do kovu s pøedvrtaným otvorem o prùmìru 3,2 mm dvojitý závit napomáhá stálému a ještì pevnìjšímu spojení, ne bì ný jednoduchý závit vìtší prùmìr závitu zaruèuje odolnost proti vytáhnutí ebrování vespod zápustné hlavy minimalizuje mo nost pøekroucení vrutu dvojitý asymetrický závit Ø 4,2 mm šroubovitý hrot ozdobná hlava 90 / 60, Ø 7,1 mm brzdné rýhování køí ová drá ka PH 2 lutý zinkochromát bílý zinek / Top silver lutý zinkochromát bílý zinek / Top silver lutý zinkochromát / netøídìné bílý zinek / Top silver / netøídìné

5 Opravné vruty 6155 / 6115 opravný vrut lze pou ít po pøekroucení vrutù do kování pro montá speciálního kování tímto opravným vrutem lze dosáhnout bezpeèného spojení i v pøípadì pøekroucení standardního vrutu do kování dvojitý nízko-vysoký závit Ø 4,8 mm samozáøezný hrot zápustná hlava 90, Ø 7,3 mm køí ová drá ka PH 2 lutý zinkochromát, bílý zinek lutý zinkochromát bílý zinek

6 Samovrtné šrouby Eco / 3212 samovrtný vrut ušetøí èas potøebný k upevnìní kování do kovu skrz PVC upevnìní kování bez vrtání cenovì výhodná alternativa hodí se pro kovové výztuhy do šíøe 2,0 mm závit do plechu Ø 3,9 mm s vrtným hrotem zápustná hlava 90, Ø 7,2 mm køí ová drá ka PH 2 lutý zinkochromát / bílý zinek 3235: s rýhováním 3232 / 3212: bez rýhování s rýhováním / lutý zinkochromát bez rýhování / lutý zinkochromát bez rýhování / bílý zinek bez rýhování / lutý zinkochromát / netøídìné bez rýhování / bílý zinek / netøídìné

7 Samovrtné vruty NoRi lutý zinkochromát / lakovaná hlava Samovrtný vrut schopný vrtat do kovu 3,5 mm silného! 3132 samovrtný vrut ušetøí èas potøebný k upevnìní kování do PVC skrz kov upevnìní kování bez vrtání vhodný pro kovové výztu e do šíøe 3,5 mm závit do plechu vrtací hrot zápustná hlava 90 køí ová drá ka PH 2 lutý zinkochromát lutý zinkochromát / netøídìné lakovaná hlava - tøídìné barva / RAL hnìdá / hnìdá /

8 Samovrtné vruty NoRi Top silver / bílý zinek / lakovaná hlava Samovrtný vrut bez rýhování schopný vrtat do 3,5 mm silného kovu! 3112 samovrtný vrut ušetøí èas potøebný k upevnìní kování do PVC skrz kov upevnìní kování bez vrtání vhodný pro kovové výplnì do šíøe 3,5 mm závit do plechu vrtací hrot zápustná hlava 90 køí ová drá ka PH 2 Top silver / verzinkt blau Top silver / netøídìné bílý zinek / netøídìné lakovaná hlava - tøídìné barva / RAL bílá / bílá /

9 Samovrtné vruty Metric samovrtné šrouby s metrickým závitem pro upevnìní do kovu èi hliníku skrz PVC upevnìní kování bez vrtání : hodí se zejména pro slabé kovové výztu e : pro nenápadné upevnìní v tìsnící drá ce sloupku vyvinut pøedevším pro slabé kovové výztu e a pro upevnìní vícekomorových profilù : ebrování vespod zápustné hlavy umo òuje optimální zavrtání do PVC metrický závit, Ø M4 vrtací hrot køí ová drá ka PH 2 lutý zinkochromát / bílý zinek zápustná hlava 90, Ø 7,2 mm : závit nad vrtacím hrotem : s redukovanou hlavou, Ø 5,5 mm / : bez rýhování / : s rýhováním lutý zinkochromát Top silver lutý zinkochromát Top silver s rýhováním / lutý zinkochromát s rýhováním / Top silver lutý zinkochromát / netøídìné

10 Niple niple slou í pro upevnìní vodièù stahovacích rolet èi ochrany okna pøed povìtrnostními vlivy upevnìní vrchních a postraních profilù rýhování zabraòuje klouzání vodièù stahovacích rolet pøesná pozice na profilu za ka dých okolností záøezný hrot pro rychlé upevnìní do PVC závit s velkým stoupáním pro dobré výsledky v odolnosti proti pøekroucení a vyta ení pøesné umís ování køí ová drá ka PH 2 lutý zinkochromát kovové niple s rýhováním plastové niple bez rýhování profil (napø.): 568 vekaplast / Brügmann / Roplasto Salamander Höku Rehau / Brügmann / Helmitin / KBE / Thyssen / Schüco Aluplast / Finstral / SKS / Menke Gealan Trocal / Schüco Kömmerling plastické niple pro Finstral alternativa k polo ce 574 s plastovou hlavou alternativa k polo ce 584 s plastovou hlavou alternativa k polo ce 575 s plastovou hlavou

11 Vruty pro hliníkové parapety A2 S nalisovanou podlo kou A2! vruty urèeny pro montá hliníkových parapetù na døevìná i plastová okna okam ité upevnìní do døeva i PVC bez vrtání antikorozní ocel A2, køí ová drá ka PH 2 okrasná hlavièka se zalisovanou A2 podlo kou bez úpravy nebo lakovaná hlavièka rozmìry / Ø x L barva / RAL ,1 x 20 bez úpravy ,1 x 25 bez úpravy ,1 x 20 bílá / ,1 x 25 bílá / ,1 x 20 hnìdá / ,1 x 25 hnìdá / ,1 x 20 èerná / ,1 x 25 èerná /

12 Vruty pro hliníkové parapety A vruty urèeny pro montá hliníkových parapetù na døevìná i plastová okna s plastovou bílou nebo hnìdou podlo kou okam ité upevnìní do døeva i PVC bez vrtání antikorozní ocel A2, krytka hlavièky vrutu køí ová drá ka PZ 2 PVC podlo ka Ø 12 mm bílá / hnìdá Antikorozní ocel A2 bez úpravy rozmìry / Ø x L barva ,9 x 20 bez úpravy ,9 x 30 bez úpravy 1000 Antikorozní ocel A2 antický bronz rozmìry / Ø x L barva ,9 x 20 Antický bronz ,9 x 30 Antický bronz Krytka 6915 a 6935 barva 11 bílá hnìdá èerná šedá

13 Turbovruty PVC 1040 upevnìní okenních rámù do zdi bez pou ití hmo dinek nutné pøedvrtání otvoru Ø 6,0 mm do betonu pøipevnit s pøíklepovou vrtaèkou rychlejší pøipevnìní oken vysoká odolnost proti vyta ení testována IFT Rosenheim univerzální pou ití, také pro montá do kovových èi døevìných konstrukcí Ø 11,5 mm zápustná hlava s ebrováním TX 30 dvojitý závit lutý zinkochromát konec závitu se zmenšeným prùmìrem rozmìry / Ø x L ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x ,5 x Krytka pro polo ku 1040 barva 111 bílá hnìdá èerná Krytka s tìsnìním pro polo ku 1040 barva bílá hnìdá 100 Redukce s krytkou pro polo ku 1040 barva bílá hnìdá 100 Upozornìní: pro zasunutí je nezbytný pøedvrtaný otvor o prùmìru 10,5 mm! 13

14 Rámové hmo dinky kovové rámová hmo dinka slou í pro upevnìní plastových nebo døevìných rámù do zdi bílý zinek pro všechny typy zdiva testováno IFT Rosenheim kovové pouzdro árovì zinkováno ocelový ku el s ochranou proti pøetoèení a ztrátì šroub M6 s prodlou enou èástí závitu pro vìtší rozšíøení 1010: zápustná hlava, køí ová drá ka PZ : vypouklá oválná hlava køí ová drá ka PH 2 rozmìry / Ø x L x x x x x x x bílý zinek rozmìry / Ø x L x x x x Krytka pro polo ku 1010 barva bílá hnìdá èerná

15 Stìnové kotvy Délka 150 mm / otoèné èelisti Délka 160 mm / jednoduché rámové kotvy se pou ívají pro upevnìní plastových a hliníkových oken skryté upevnìní oken Nosná èást 150 / 160 mm dlouhá (200 a 240 mm na po ádání) árovì zinkovaná ocel rámová kotva pro všechny bì né profily i s otoènou hlavou balení: 250 ks Otoèné Otoèné Profil Kömmerling MPF + VS Kömmerling AV Stöckel Gealan S 2000 / S * Roplasto 6001 / Trocal Roplasto 4K veka-softline Gealan IQ Salamander Universal Plus Plan Schüco CT Accord Osmopane Thyssen / Schnicks / KBE Brügmann MT Plastmo Index * pøi paletovém odbìru mo no dodat i s otvory 10 mm Profil Brügmann S Helmitin Rehau S Aluplast Ideal veka-topline Kömmerling EuroFutur Salamander 3D Jednoduché Profil Rehau / Schüco (Alu) Rehau S 730, Schüco CT Salamander Universal Salamander 3D Trocal Schnicks KBE / Thyssen Thyssen Prestige

16 Rohová dveøní madla 9151 rohová dveøní madla lze upevnit na balkónové dveøe a na okna zvenku i zevnitø odnímatelný kryt pro nenápadnou montá upevòovací hrana PVC s UV-stabilizátorem leštìný povrch rozmìry ca. 70 x 50 x 12 mm upevnìní vruty polo ka ,1 x 16 mm barva / RAL 9151 bílá / hnìdá / èerná / Kruhová dveøní madla 9163 kruhová dveøní madla lze upevnit na balkónové dveøe a na okna zvenku i zevnitø snadná montá nosného dílu na profil, pak jednoduše nasadit a zacvaknout ABS s UV-stabilizátorem leštìný povrch rozmìry ca. Ø 51x10mm upevnìní vruty ,1 x 16 mm barva / RAL 9161 bílá / hnìdá / èerná /

17 Olivy se šrouby Standardní oliva zinkový odlitek UV-odolný plast vèetnì 2 šroubù s metrickým závitem! délka èepu 30 / 35 / 40 mm délka vaèky 10 mm, Ø 9,5 mm otoèný rozsah 90 standardní oliva Oliva s pojistkou zinkový odlitek UV-odolný plast vèetnì 2 šroubù s metrickým závitem! délka èepu 30 / 35 / 40 mm délka vaèky 10 mm, Ø 9,5 mm otoèný rozsah 90 Oliva s pojistkou - zamykatelná zinkový odlitek UV-odolný plast vèetnì 2 šroubù s metrickým závitem! délka èepu 30 / 35 / 40 mm délka vaèky 10 mm, Ø 9,5 mm otoèný rozsah 90 oliva s pojistkou barva / RAL bílá / bílá / bílá / hnìdá / hnìdá / hnìdá / støíbro-šedá / støíbro-šedá / støíbro-šedá / barva / RAL bílá / bílá / bílá / hnìdá / hnìdá / hnìdá / støíbro-šedá / støíbro-šedá / støíbro-šedá / oliva s pojistkou - zamykatelná barva / RAL bílá / bílá / bílá / hnìdá / hnìdá / hnìdá / støíbro-šedá / støíbro-šedá / støíbro-šedá /

18 Záslepky záslepky jsou praktickými pomocníky pøi zakrývání vyvrtaných otvorù i pøi zakrývání viditelných montá ních otvorù Pro rozmìr otvor / mm barva 61 6 bílá hnìdá bílá hnìdá èerná šedá bílá hnìdá èerná šedá bílá hnìdá èerná bílá hnìdá

19 Spojky pro rohové svaøování 1094 Rohové spojky jsou navr eny tak, aby mohly být pou ity pøi kompletaci kovových a hlinìných profilù rùzných okenních systémù. Velmi výraznì sni ují mo nost deformace v krutu a významnì tak zlepšují tuhost dveøí. Novì vyvinutou HNT rohovou spojku lze snadno zasunout do profilu a pomocí natahovací páky ji následnì tìsnì a pevnì zafixovat k rámu, èím je umo nìna mimoøádnì efektivní práce pøi kompletaci dveøí a oken. Prostor pro svaøování nemusí být ji dále opracováván. Pøi samotném procesu svaøování není tøeba ádného zdlouhavého seøizování. Rohové spojky jsou vyrobeny z materiálu s odpovídající teplotou svaøování. nerecyklovaný materiál snadná montá díky napínací páce výrazné zlepšení torzní tuhosti ádné zvláštní nastavování bìhem fixace materiál je vysoce nárazuvzdorný pou itelné i pro venkovní prostøedí bez kovových výztuh (skládací rolety, okenice) granulát 2000 ( nerecyklovaný materiál) svaøovací teplota C nárazuvzdorný lze pou ít i na hrubé neoèištìné øezy v profilech zesílený profil vnìjší rozmìry / mm Profil x 30 x 2 Salamander / Kömmerling / VEKA x 40 x 1,5 VEKA / SKS x 40 x 2 VEKA / SKS x 40 x 2 VEKA x 40 x 1,5 Thyssen / Deceuninck Aluminium x 40 x 2 Trocal Flügel x 40 x 2 Roplasto / Deceuninck / Trocal / Schüco / Osmo x 41 x 2 Deceuninck ,5 x 39,5 x 1,5 Finstral D x 40 x 2 Gealan / KBE / Kömmerling / Rehau / Salamander / 128 Schüco / Aluplast / VEKA x 40 x 3 Gealan / KBE / Kömmerling / Rehau / Aluplast / 128 Salamander x 42 x 2,25 Gealan Aluminium x 43 x 3 Gealan Aluminium 3000 / x 45 x 2 Thyssen NA 40 / NA x 40 x 2 Trocal / VEKA / Roplasto x 40 x 2,5 Trocal x 40 x 3 Trocal / VEKA x 45 x 2 VEKA x 45 x 3 VEKA x 37,5 x 2 Osmo x 42 x 2 Gealan 3000 / x 46 x 2 Gealan ,6 x 46,6 x 4 Gealan Aluminium Napínací páka 1 19

20 Bity do aku-šroubovákù 100 / 101 / upevnìní v magnetickém dr áku nebo pøímo do aku-šroubovákù optimální dosednutí díky mínus toleranci vydr í déle balení srovnání s frézovanými bity kované za studena USA kvalita Pro Philips-køí ovou drá ku pota ené titanem rozmìry PH 2x PH 2x50 pro Pozidrive-køí ovou drá ku rozmìry PZ 2x PZ 3x50 pro Philips-køí ovou drá ku rozmìry PH 1 x PH 2 x 25 * PH 3 x PH 1 x PH 2 x PH 3 x PH 2 x PH 2x PH 2x150 pro TX-bity rozmìry TX 15 x TX 20 x TX 25 x TX 30 x TX 30 x TX 30 x TX 40 x TX 40 x 50 * redukováno Pro Pozidrive-køí ovou drá ku rozmìry PZ 1x PZ 2x PZ 3x PZ 1x50 Další rozmìry na poptávku! Pro vrtaèky rozmìry 118-PH2-33 PH 2x33 M4 119-PH2-33 PH 2x33 M5 119-PH2-45 PH 2x45 M5 120-PH2-45 PH 2x45 M6 121-PH2-45 PH 2x45palcový závit 20

21 Vruty do døevotøískových desek Na po ádání s TX drá kou nebo v antikorozním provedení A2! 5732 montá døevìných oken montá jednotlivých elementù (doporuèeno jen pro døevìná okna) kvalita oceli SAE1022 kluzná vrstva závit upravený pro døevotøískové desky èásteèný závit od délky 60 mm køí ová drá ka PZ lutý zinkochromát / bílý zinek rozmìry / Ø x L hlava - Ø balení ,0 x 12 6, ,0 x 16 6, ,0 x 20 6, ,0 x 25 6, ,5 x 16 7, ,5 x 20 7, ,5 x 25 7, ,5 x 30 7, ,5 x 35 7, ,5 x 40 7, ,0 x 16 8, ,0 x 20 8, ,0 x 25 8, ,0 x 30 8, ,0 x 35 8, ,0 x 40 8, ,0 x 45 8, ,0 x 50 8, ,0 x 60 8, ,0 x 70 8, ,5 x 25 9, ,5 x 30 9, ,5 x 35 9, ,5 x 40 9, ,5 x 45 9, ,5 x 50 9, ,5 x 60 9, ,5 x 70 9, ,5 x 80 9,0 200 rozmìry / Ø x L hlava - Ø balení ,0 x 20 10, ,0 x 25 10, ,0 x 30 10, ,0 x 35 10, ,0 x 40 10, ,0 x 45 10, ,0 x 50 10, ,0 x 60 10, ,0 x 70 10, ,0 x 80 10, ,0 x 90 10, ,0 x , ,0 x , ,0 x 30 12, ,0 x 35 12, ,0 x 40 12, ,0 x 45 12, ,0 x 50 12, ,0 x 60 12, ,0 x 70 12, ,0 x 80 12, ,0 x 90 12, ,0 x , ,0 x , ,0 x ,0 100 Stejné rozmìry v bílém zinkochromátu jako polo ka 5712 dodací podmínky na po ádání. 21

22 Vruty do plechu DIN 7981 DIN všechna spojení v kovu, s pøedvrtaným otvorem, napø. montá jednotlivých elementù DIN 7981 èoèková hlava bílý zinek rozmìry / Ø x L hlava - Ø balení ,5 x 9 7, ,5 x 19 7, ,9 x 9 7, ,9 x 13 7, ,9 x 16 7, ,9 x 19 7, ,9 x 22 7, ,9 x 25 7, ,9 x 32 7, ,9 x 38 7, ,9 x 45 7, ,2 x 9 8, ,2 x 13 8, ,2 x 16 8, ,2 x 22 8, ,8 x 32 9, ,8 x 38 9, ,8 x 45 9, ,8 x 50 9, ,8 x 60 9, ,8 x 70 9, ,8 x 80 9, ,8 x 90 9, ,8 x 100 9, ,8 x 110 9, ,8 x 120 9, ,5 x 50 11, ,5 x 60 11, ,5 x 80 11, ,5 x 90 11, ,5 x , ,5 x , ,3 x 50 12, ,3 x 60 12, ,3 x 70 12, ,3 x 80 12, ,3 x 90 12, ,3 x , ,3 x ,6 100 DIN 7983 k dostání také se zvýšenou zápustnou hlavou! bílý zinek / lutý zinkochromát PH-køí ová drá ka èásteèný závit od délky 60 mm DIN 7982 zápustná hlava bílý zinek rozmìry / Ø x L hlava - Ø balení ,5 x 16 7, ,5 x 19 7, ,5 x 22 7, ,5 x 25 7, ,9 x 16 7, ,9 x 19 7, ,9 x 22 7, ,9 x 25 7, ,2 x 32 8, ,2 x 38 8, ,2 x 50 8, ,2 x 60 8, ,2 x 70 8, ,2 x 80 8, ,8 x 16 9, ,8 x 19 9, ,8 x 25 9, ,8 x 32 9, ,8 x 38 9, ,8 x 45 9, ,8 x 50 9, ,8 x 60 9, ,8 x 70 9, ,8 x 80 9, ,8 x 90 9, ,8 x 100 9, ,8 x 120 9, ,3 x 60 12, ,3 x 70 12, ,3 x 80 12,6 250 DIN 7982 zápustná hlava lutý zinkochromát rozmìry / Ø x L hlava - Ø balení ,9 x 16 7, ,9 x 19 7, ,9 x 25 7, ,9 x 32 7, ,9x38 7, ,9x45 7, ,2x60 8, ,8 x 19 9,

23

Vrták do skla a keramiky... 19 Vrták do dlažby a obkladů... 20 Rýsovací jehla... 20

Vrták do skla a keramiky... 19 Vrták do dlažby a obkladů... 20 Rýsovací jehla... 20 VRTÁKY DO KOVU Vrták do kovu HSS-R DIN338 válcovaný......................................................... 3 Vrták do kovu HSS-R SH13 DIN338 válcovaný s redukovanou stopkou.....................................

Více

PLASTOVÉ MAJÁKY PM-1,PM-2 DYNASIG

PLASTOVÉ MAJÁKY PM-1,PM-2 DYNASIG NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBÌ PLASTOVÉ MAJÁKY PM-1,PM-2 DYNASIG Plastové majáky se používají pro zvýraznìní pøechodù pro chodce, nástupních ostrùvkù, pìších zón, vyznaèení pøikázaného smìru jízdy na køižovatkách

Více

We bring Swiss Fastening Technology to the world

We bring Swiss Fastening Technology to the world 26 We bring Swiss Fastening Technology to the world Výhoda Průchozí kotvy z našeho moderního výrobního závodu ve Švýcarsku Firma Mungo má více jak 45letou zkušenost s distribucí a výrobou průchozích kotev.

Více

V20150630 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20150630 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0150630 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

kat. č. 207 039 207 029 207 037 207 027 vnitřní závit M6 M6 hmotnost 24 g 24 g 26 g 26 g balení 50 ks 50 ks 50 ks 50 ks

kat. č. 207 039 207 029 207 037 207 027 vnitřní závit M6 M6 hmotnost 24 g 24 g 26 g 26 g balení 50 ks 50 ks 50 ks 50 ks 207 019 LH DG 8 H20 IGM6 V2A 207 009 LH DG 8 H20 B7.8 V2A 207 017 LH DG 8 H20 IGM6 CU 207 007 LH DG 8 H20 B7.8 CU 207 019 401336404912 1-3-2 20 g 0 Stk. 1,18 207 009 401336404882 1-3-2 1,9 g 0 Stk. 1,10

Více

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí

Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí Ozubené tyèe, ozubená kola a kuželová soukolí A 1 INFORMACE O VÝROBKU Vzorce pro ozubené tyèe: d d = h - m s = U p z D a = d + 2 p = m π s = dráha p = rozteè zubù U = otáèky za minutu z = poèet zubù a

Více

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO závěr. body v provedení E čep

ZÁMKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO závěr. body v provedení E čep 592 31 Nové Město na Moravě Kapitola.1.8 (3 a netto 71) 27.11.2015 ZÁMKY RO VCHODOVÉ DVEŘE - ROTO závěr. body v provedení E čep 1900 2200 mm 2200 mm Zámek C00 - krycí lišta 1/2* 30 92 8 1020 S 3092 50,-

Více

Speciální rámová hmoždinka SXS

Speciální rámová hmoždinka SXS 134 FASÁDNÍ A RÁMOVÉ HMOZDINKY ˇ Velmi výkonná a ekonomická hmoždinka pro kotvení fasád do betonu a kamene PŘEHLED SXS T - s galvanicky pozinkovaným em CO-NA se zápustnou hlavou SXS F US s pozinkovaným

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 71 Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS A kotevní svorník FIS E pouzdro s vnitřním závitem Vhodná pro:

Více

Rolovací sítě okenní Vyobrazenívýrobku ROLOVACÍ SÍTĚ OKENNÍ

Rolovací sítě okenní Vyobrazenívýrobku ROLOVACÍ SÍTĚ OKENNÍ Rolovací sítě okenní Vyobrazenívýrobku Rolovací síť okenní Technickýpopis Celý výrobek se skládá z extrudovaného hliníkového boxu (1). Uvnitř boxu se nachází kulatá hliníková hřídel (2) o průměru 25mm.

Více

NÁVOD NA MONTÁ TKANINOVÉHO POTRUBÍ A VYÚSTEK

NÁVOD NA MONTÁ TKANINOVÉHO POTRUBÍ A VYÚSTEK NÁVOD NA MONTÁ TKANINOVÉHO POTRUBÍ A VYÚSTEK 1. OBENÉ POKYNY 1.1. Pøed zaèátkem montá e prostudujte výkres textilní vyústky dodaný od Pøíhoda s.r.o. a porovnejte ho s konkrétní situací v místì instalace.

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 4-6 moduly

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 4-6 moduly MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 4-6 moduly GARDENTEC - správné øešení pro vìtší úrodu () 4 moduly 5 modulù 6 modulù zadní stìna støecha vìtrací okno -dílné dveøe boèní stìna pøední stìna Umístìní profilù

Více

PROFIKRAFT_sortiment Stránka 1

PROFIKRAFT_sortiment Stránka 1 PROFIKRAFT_sortiment Stránka 1 Vrtáky doporuené pro vrtání v souástkách z legované i nelegované oceli, ocelolitiny do pevnosti 900 N/mm 2, šedé, temperované i tvárné litiny, spékané oceli, hliníkové slitiny

Více

Venkovní aluzie SERVIS S.R.O. Sešit 6 (4/2005)

Venkovní aluzie SERVIS S.R.O. Sešit 6 (4/2005) C E N Í K V E N K O V N Í A L U Z I E Venkovní aluzie ERVI.R.O. ešit (/005) ERVI CLIMAX, s.r.o. - pøední výrobce stínící a gará ové techniky v ÈR ERVI.R.O. C E N Í K V E N K O V N Í A L U Z I E Obsah ceníku

Více

technická pøíruèka pro u ivatele ATIS-em spol. s r.o.

technická pøíruèka pro u ivatele ATIS-em spol. s r.o. technická pøíruèka pro u ivatele ATIS-em spol. s r.o. OBCHODNÍ ZAØÍZENÍ Technická pøíruèka je urèena ke snadné a rychlé orientaci v prvcích obchodního zaøízení. Zjednoduší návrh zaøízení do urèeného prostoru

Více

STOLOVÁ DESKA N - N 01. Rok 2010 PRACOVNÍ STOLY. List1

STOLOVÁ DESKA N - N 01. Rok 2010 PRACOVNÍ STOLY. List1 STOLOVÁ DESKA N - N 01 Pracovní deska je vyrobena z plechu o síle 1,5mm vyztužena profily z chromniklové oceli. bez použití nástřikových hmot. Vyloučení ostrých hran přicházejících do styku N - N 01-01

Více

RÁMOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5. prvky rámového regálového systému. povrchová úprava. (materiál) základní rozmìry (cm) délka L. výška. šíøka.

RÁMOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM SU5. prvky rámového regálového systému. povrchová úprava. (materiál) základní rozmìry (cm) délka L. výška. šíøka. RÁMOÝ REGÁOÝ SYSTÉM SU5 / stojina, / podpìra stojiny, / výplò, / stojina pøední RR stojina 80x0mm uzavøený profil s oboustranným standardním dìrováním 60,0 00600 0 80,0 00800 0 00,0 00000 0 0,0 0000 0

Více

HUWIL VCS 18 - Systém výměnných vložek s 2000 variantami.

HUWIL VCS 18 - Systém výměnných vložek s 2000 variantami. HUWIL LOCKS Nábytkové zámky HUWIL VCS 18 - Systém výměnných vložek s 2000 variantami. Univerzální systém pro kompletní řešení všech zámkových variant pro nábytek. 3.1 HUWIL LOCKS Nábytkové zámky VCS 18

Více

Stavební pouzdra pro posuvné dveře

Stavební pouzdra pro posuvné dveře Stavební pouzdra pro posuvné dveře Jednokřídlé Una Hoja Dvoukřídlé 3 SYNONYMUM VÝJIMEČNOSTI Technické parametry pro pouzdro do zděné stěny Let ZÁRUKY Kovová síť Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného

Více

DIN/ISO Označení ISO Materiál / strana katalogu. h poz. vzg tzn Zl A2 A4 Cu Ms Al KS DIN 1 1207*** 1580***

DIN/ISO Označení ISO Materiál / strana katalogu. h poz. vzg tzn Zl A2 A4 Cu Ms Al KS DIN 1 1207*** 1580*** Obsah podle / / Označení Materiál / strana katalogu 1 7 84 Kuželové kolíky STI-KGL Válcové kolíky STI-ZYL Šrouby s válcovou hlavou s drážkou 2339** 2338** 1207*** 85 93 SHR-ZYL Šrouby s plochou hlavou

Více

SÍTĚ PROTI HMYZU. Ceník a manuál 06/2015

SÍTĚ PROTI HMYZU. Ceník a manuál 06/2015 PROTI HMYZU Ceník a manuál 06/2015 Aktualizace: 07/2015 VENKOVNÍ ŽALUZIE VNITŘNÍ ŽALUZIE LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ MARKÝZY VENKOVNÍ ROLETY PROTI HMYZU PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADY FASÁDNÍ SVISLÉ CLONY náš sortiment,

Více

CENÍK - KRINNER zemní vruty & příslušenství

CENÍK - KRINNER zemní vruty & příslušenství M - Serie Zemní vruty pro dřevostavby, kontainerové stavby, terasy. 25400 KSF M 140x2100-M24 šestihran příruba, Ø 140 mm, 2100mm délka, M24 závit 26,00 5 140 Kč *vrut s montáží 25352 KSF M 114x2100-M24

Více

Upevňovací prvky. Prvky od strany 534. Golden Sprint od strany 536. Podložky od strany 537. Hmoždinka Angler od strany 537

Upevňovací prvky. Prvky od strany 534. Golden Sprint od strany 536. Podložky od strany 537. Hmoždinka Angler od strany 537 Ve stavebnictví se pouïívá velké mnoïství materiálû. Jako montáïní pracovník musíte montovat hmoïdinky, rouby, natloukací hmoïdinky, hfiebíky a kotvy do nejrûznûj ích materiálû stûn. Tyto rûzné materiály

Více

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku

- šedý prášek se speciálními cementy a dobře dispergovatelnými umělými hmotami - záměsný poměr: asi 6,25l vody na 25kg prášku TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVBY Stavba: ÚPRAVY INTERIÉRU VEŘEJNÝCH PROSTOR RADNICE V KUŘIMI M01 M02 M03 M04 M05 Sádrokartonová příčka (1.NP) - sádrokartonové desky připevněné

Více

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov

Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov Kluzná pouzdra KU - B10 samomazný kov B10 ( KU ) je 3-vrstvé kluzné pouzdro vylisované z kovového pásu s vrstvou PTFE. Tam kde jiné materiály nedokáží zaručit dostatečnou životnost, je nejlepším řešením

Více

VRUTY DO DŘEVA POWER FAST

VRUTY DO DŘEVA POWER FAST 233 VRUTY POWER FAST... strana 234 VRUTY CASSIC FAST... strana 241 VRUTY O ŘEVĚNÝCH POAH... strana 246 VRUTY PRO ŘEVOSTAVBY... strana 247 POOŽKA... strana 248 VRUTY PRO TERASY... strana 249 VRUTY PRO UPEVNĚNÍ

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

Sortiment hutních výrobků

Sortiment hutních výrobků Sortiment hutních výrobků Válcované profily I Válcované profily U Válcované profily T Válcované profily L Ocel plochá, kovářský B profil Ocel kruhová žebírková Ocel kruhová válcovaná Ocel kruhová tažená

Více

MODELÁØSKÉ DÍLYAPOTØEBY PØÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROLETY SPALOVACÍ MOTORY

MODELÁØSKÉ DÍLYAPOTØEBY PØÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROLETY SPALOVACÍ MOTORY MODELÁØSKÉ DÍLYAPOTØEBY PØÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROLETY SPALOVACÍ MOTORY 2015 Vážení zákazníci, v tomto katalogu naleznete veškerý standardní sortiment, který firma MP JET s.r.o. vyrábí a distribuuje. Veškeré

Více

KOVÁNÍ DOMA V BEZPEČÍ OD ROKU 1925. www.rostex.cz. ROSTEX 05/2016 2016 www.adway.cz. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 190/17 682 01 Vyškov Czech Republic

KOVÁNÍ DOMA V BEZPEČÍ OD ROKU 1925. www.rostex.cz. ROSTEX 05/2016 2016 www.adway.cz. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 190/17 682 01 Vyškov Czech Republic ROSTEX 05/2016 2016 www.adway.cz DOMA V BEZPEČÍ OD ROKU 1925 ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Dědická 190/17 682 01 Vyškov Czech Republic e-mail: odbyt@rostex.cz tel.: +420 517 316 415 www.rostex.cz Váš prodejce:

Více

Šroubováky s izolací 1000 V

Šroubováky s izolací 1000 V ŠROUBOVÁKY Šroubováky s izolací 1000 V dle DIN IEC 60900:2004, klasifikace VDE 0682/201 Plochý šroubovák dřík [mm] hrot [mm] velikost [mm] 12 75 2,5 x 0,4 160 11 7701 12 100 3,0 x 0,5 185 11 7702 12 100

Více

Nevyztu ená elastomerová lo iska Bodová kluzná lo iska Jádrová pásová lo iska Kluzné fólie Zvukovì-izolaèní lo iska

Nevyztu ená elastomerová lo iska Bodová kluzná lo iska Jádrová pásová lo iska Kluzné fólie Zvukovì-izolaèní lo iska Nevyztu ená elastomerová lo iska Bodová kluzná lo iska Jádrová pásová lo iska Kluzné fólie Zvukovì-izolaèní lo iska Obsah Nevyztu ená elastomerová lo iska k ulo ení nosníkù, trámù, prùvlakù atd. TypN15

Více

Obsah - Sítě proti hmyzu

Obsah - Sítě proti hmyzu TECHNICKÝ MANUÁL SÍTĚ PROTI HMYZU Obsah - Sítě proti hmyzu Síť proti hmyzu C1 3 Základní specifikace produktu 4 Vyměření 5 Montáž 5 Síť proti hmyzu C2 6 Základní specifikace produktu 7 Vyměření 8 Montáž

Více

Výbava fasádní markýzy

Výbava fasádní markýzy Výbava fasádní markýzy Typ 201 Typ 207 Typ 209 Pohon a obsluha Motorový pohon (vč. ovládacího spínače) Rádiový motor (vč. 1-kanálového bezdrátového ovladače) O O O Zásuvná spojka volná Zásuvná spojka propojená

Více

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB BEARING TECHNOLOGY zákaznický GGBeB GGBrB G z ký Gs servis GGBv is Široký sortiment výrobkù Standartní i nestandartní provedení

Více

BEZPEČNĚ NAHORU CENÍK 05/07.02

BEZPEČNĚ NAHORU CENÍK 05/07.02 BEZPEČNĚ NAHORU CENÍK 05/07.02 OBSAH Ráy 4 Podlahy 5 Lešeňové výlezy vnitřní 5 Lešeňové výlezy vnější 6 Nosníky 6 Vertikální ztužení 7 Nánožky 7 Stranová ochrana 8 Vrchní ukončení lešení 9 Záchytná lešení

Více

Ceník 2012 parapetní desky a pøíslušenství

Ceník 2012 parapetní desky a pøíslušenství 2012 parapetní desky a pøíslušenství tel./fax: 558 339 501 info@revoprofil.cz OBSAH Vnitøní plastový parapet - REVOPROFIL Vnitøní døevotøískový parapet Venkovní parapet tažený hliník Venkovní parapet tažený

Více

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA.

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA. VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO EKOL. ÚJMA Katalog 2013 Upozorňujeme, že ceny níže uvedených výrobků se mohou změnit v

Více

Kaskádová vertikální zahrada

Kaskádová vertikální zahrada Kaskádová vertikální zahrada návod na instalaci Komponenty: truhlíky bočnice truhlíků matice samozavlažovací květináče vrut TX 35 s hrubým závitem prodloužení plastový kroužek šroub těsnění Postup montáže:

Více

TECHNICKÝ MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE

TECHNICKÝ MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE TECHNICKÝ MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE Obsah - Venkovní žaluzie Označení výrobku CE 3 Produktové tolerance 5 Výpočet propustnosti sluneční energie a světla 6 Základní technická specifikace 8 Cetta 50 9 Cetta

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S ver.

Více

Přehled programu Skupina 8

Přehled programu Skupina 8 Přehled programu Skupina 8 8.1 Kování pro voštinové desky i Přehled sortimentu 8.1.0 8.2 Spojovací kování i Přehled sortimentu 8.2.0-8.2.1 8.3 Kování pro postele a čalouněný nábytek i Přehled sortimentu

Více

Skladová typizovaná okna

Skladová typizovaná okna Skladová typizovaná okna - dodání oken do 10-ti dnů ALUPLAST 4000 uvedené ceny jsou v provedení : dodání oken je možné i v barevných dekorech ALUPLAST 7000 dodání oken je možné i v barevných dekorech,

Více

síla pod povrchem Opravné pasy Rozměrový katalog

síla pod povrchem Opravné pasy Rozměrový katalog síla pod povrchem Opravné pasy Rozměrový katalog Obsah: str. 1. Přednosti opravných pasů str. 2.-3. Technický popis a použití str. 4.-5. Přehled všech typů str. 6. Opravný pas TYP RS-0 str. 7.-12. Opravný

Více

Interiérové látkové rolety

Interiérové látkové rolety Interiérové látkové rolety CZ Obsah - Interiérové látkové rolety Sunlite 3 Základní specifikace produktu 4 Objednávkový formulář 5 Návod na vyměření 6 Návod na montáž 6 Rollite 7 Základní specifikace produktu

Více

Zámky MACO Z-TS a G-TS, příslušenství

Zámky MACO Z-TS a G-TS, příslušenství Zámky MACO Z-TS a G-TS, příslušenství Klikou ovládaný zámek G-TS se 4 IS čepy Klikou ovládaný zámek G-TS se 2 trny MBA232010 zámek G-TS rozteč 92/16 mm VK8 DM 28 mm, 4 IS čepy 1 180,40 MBA232011 zámek

Více

Bosch Promoline. Program 2011. 1 - cs - PT-ACE/MKB1 Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku.

Bosch Promoline. Program 2011. 1 - cs - PT-ACE/MKB1 Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku. 1 - cs - PT-ACE/MKB1 Technické změny vyhrazeny. Výrobce neodpovídá za chyby tisku. Program 2011 Robert Bosch odbytová s r.o. Pod Višňovkou 1661/35 140 00 Praha 4 - Krč www.bosch.cz/ew www.bosch-pt.com

Více

Vruty do dřeva profesionální kvality REISSER MIKROKATALOG + CENÍK

Vruty do dřeva profesionální kvality REISSER MIKROKATALOG + CENÍK Vruty do dřeva profesionální kvality REISSER MIKROKATALOG + CENÍK Vrut konstrukční do dřeva REISSER HSK Vi-PORT zápustná hlava zápustná zesílená hlava s TX 40 a frézovacími výstupky, fréza na dříku, hrot

Více

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB

samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB PØEHLED VÝROBKÙ samomazná a bezúdr bová kluzná lo iska Technická informace GGB zákaznický GGBeB GGBrB G z ký Gs servis GGBv Široký sortiment výrobkù Standartní i nestandartní provedení - dle dokumentace

Více

Instalační systém OptiLine. Řešení pro administrativní budovy

Instalační systém OptiLine. Řešení pro administrativní budovy Instalační systém OptiLine Řešení pro administrativní budovy Řešení pro domovní elektroinstalace Modulární rozvodnice a přístroje kryty přístrojů Domae - Mini Opale plastové rozvodnice Domae - Mini Pragma

Více

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin

Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin Montážní pokyny k panelům Montáž střešního prosvětlovacího panelu KS1000 PC a KS 1000 PC Double Skin USKLADNĚNÍ Střešní prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním

Více

Souhrnný n katalog hmoždinek pro ETICS

Souhrnný n katalog hmoždinek pro ETICS Souhrnný n katalog hmoždinek pro ETICS Spolehlivé a hospodárné ešení e en upevn ní pro zateplovací systémy EJOT Kvalita spojuje Tabulka pro výb r Systémy upevn ní EJOT pro ETICS ešení pro všechny p ípady.

Více

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ ST PV15 PV22 SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM SU USV SU Vario SU Diagonal SU Multiklemme Niro-Clip ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ Multifunkãní souãásti - základ úspûchu moderní hromosvodní

Více

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ OBSAH TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 1 OBSAH 1 Zámečnické výrobky - úvod 2 Zámečnické výrobky - úvod 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 3 Závěr

Více

Standardní strojní součásti do celého světa

Standardní strojní součásti do celého světa Standardní strojní součásti do celého světa GN 473 Patní montážní spojky Hliníková slitina GN 480.1 Přídržné tyčky Přídržné trubky Nerezová ocel Obrázkový index GN 474 Dvousměrné montážní spojky Hliníková

Více

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení:

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení: NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ RMO 0 rotační myčky obuvi ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Kapacita zařízení: 00 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: 30 V, 50 Hz Příkon zařízení: Krytí

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

Holzschrauben. pozink. s půlkulatou hlavou a průběžnou drážkou ~ČSN 02 1812. 10 balení. 12 balení. 16 balení. 20 balení. 25 balení.

Holzschrauben. pozink. s půlkulatou hlavou a průběžnou drážkou ~ČSN 02 1812. 10 balení. 12 balení. 16 balení. 20 balení. 25 balení. vruty o řeva slotte roun hea woo screws Holzschrauben s půlkulatou hlavou a průběžnou rážkou DIN 9 pozink Obj. č. 01 ~ČSN 02 1 k k n t 1, 0, 0,9 2 1, 7 0, 1, 1 2, 2,1 0, 1, 3 7 2, 0, 1, 3, 01 01 3 01 2

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

4 7-0 1 3 0 B. velikost dveří. BB - otvor na obyčejný klíč (dózický)

4 7-0 1 3 0 B. velikost dveří. BB - otvor na obyčejný klíč (dózický) 2016 ZKRATKY POUŽÍVANÉ V KATALOGU: TŘÍDA POUŽITÍ DVEŘNÍHO KOVÁNÍ 4 7-0 1 3 0 B vratná pružina třída bezpečnosti 0,2,3,4 odolnost proti korozi 0-4 L - levá klika P - pravá klika Nákres k určení klika/koule

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600

NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600 NYNÍ K DISPOZICI DO DN 600 Nová Generace UltraGrip UltraGrip Konečná technologie jištění Progresivní jištění Hygienické ochranné krytky Jednou z klíčových komponent UltraGripu je progresivní jistící Ochranné

Více

Technické sdělení č. 13 / 2007

Technické sdělení č. 13 / 2007 Technické sdělení č. 13 / 2007 Odesílatel: VZ Příjemce: ÚNÁK/DS pí. Robešová. V Brně dne: 25. 1. 2007 Věc: Porovnávací zkouška lepidel Loctite a Ageus. Na základě Vašeho požadavku byla ve VZ provedena

Více

EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře

EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře Součástí dodávky zárubně jsou tyto komponenty : 1. Zazdívací rám : složený skládá se z 1 ks nadpraží, 2 ks bočnic 2. Rozpěrky : 2 ks na standardní průchozí

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0914 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_07 Výchovný ústav, Střední škola Název školy:

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE

OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE OSAZENÍ BAZÉNOVÉ NÁDRŽE Pro betonové bazény 92 Skimmery 15 l pro betonové bazény 93 Skimmery 17,5 l pro betonové bazény 95 Příslušenství skimmerů pro betonové bazény 97 Skimmery z nerezové oceli pro betonové

Více

Doplòkový katalog ( doplnìk k hlavnímu katalogu )

Doplòkový katalog ( doplnìk k hlavnímu katalogu ) CZ WELDING s.r.o. - organizaèná zložka Prodej, servis a ostøení døevoobrábìcích fréz HOKINKA Bernolákova 386, 908 51 Holíè, tel/fax: (+421) 34 668 57 82 ; (+421) 902 186 6 Novinky fréz: Doplòkový katalog

Více

Řezáky trubek s 1 kolečkem / 3 kolečky

Řezáky trubek s 1 kolečkem / 3 kolečky Dělení a odhrotování trubek Ruční řezáky Ruční řezáky trubek Ruční řezáky trubek RIDGID pro rychlé, bezotřepové dělení ocelových trubek do. Vedení chrání pohybové závity a dlouhá rukojeť umožňuje rychlé

Více

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením

Multilux. Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením Radiátorový ventil pro otopná tìlesa s dvoubodovým pøipojením Popis Radiátorový ventil HEIMEIER Multilux slouží k pøipojení otopných tìles se spodním dvoubodovým pøipojením k otopné soustavì, k pøednastavení

Více

ZÁSOBNÍK S NÁ ADÍM MECHANICKÝ 226 dílný

ZÁSOBNÍK S NÁ ADÍM MECHANICKÝ 226 dílný /98 ZÁSOBNÍK S NÁ ADÍM MECHANICKÝ 6 dílný možnost 00% vysunutí zásuvky ovlada pákový inspek ní zrcátko seká extra tvrzený sada vytahova zalomených šroub m rky rá na / a /4 sada vyráže pr bojník hlavice

Více

1 400 mm, l = 2 000 mm

1 400 mm, l = 2 000 mm 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Popis navrženého konstrukčního systému, výsledky průzkumu ÚVOD Statická část projektové dokumentace pro realizaci stavby a na akci Přístavba výtahu na radnici v Náchodě řeší staticky

Více

Inovační řešení společnosti «GALEN»

Inovační řešení společnosti «GALEN» Inovační řešení společnosti «GALEN» O společnosti 2 Datum vzniku společnosti rok 2001; Technologie výroby čedičových produktů v Rusku a SNS; Od roku 2009 využívány nanotechnologie; Od roku 2011 společnost

Více

OBSAH VÝSUVNÉ SYSTÉMY BOČNICE, DWD XP, VÝSUVY, KULIČKOVÉ VÝSUVY, TLUMIČ ZÁSUVEK SPOJOVACÍ PRVKY, SPOJOVACÍ KOVÁNÍ, NÁBYTKOVÉ DOPLŇKY, PODPĚRKY

OBSAH VÝSUVNÉ SYSTÉMY BOČNICE, DWD XP, VÝSUVY, KULIČKOVÉ VÝSUVY, TLUMIČ ZÁSUVEK SPOJOVACÍ PRVKY, SPOJOVACÍ KOVÁNÍ, NÁBYTKOVÉ DOPLŇKY, PODPĚRKY OBSAH 1 NÁBYTKOVÉ ZÁVĚSY 2 VÝSUVNÉ SYSTÉMY BOČNICE, DWD XP, VÝSUVY, KULIČKOVÉ VÝSUVY, TLUMIČ ZÁSUVEK 3 NÁBYTKOVÉ ZÁMKY 4 5 POSUVNÉ SYSTÉMY, SYSTÉMY NA VESTAVĚNÉ DVEŘE, POSUVY NA SKLO, POSUVY NA AL RÁMEČKY

Více

Pánský salón. Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál. Zkonstruování simulátoru běhu v lese. 2. Buben pro běh lesem 3.

Pánský salón. Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál. Zkonstruování simulátoru běhu v lese. 2. Buben pro běh lesem 3. Pánský salón Má salón, čas a nikdo ho nezastaví. Originál Zkonstruování simulátoru běhu v lese. Buben pro běh lesem. Fotoroleta. Agregát vydávající vůni. Podstavec. Podstavec Stěnový prvek (překližka,

Více

www.ricomgas.cz 01/2016 produktový katalog - ceník KOMÍNOVÉ TVÁRNICE BLK ------------------ IZOLACE KNAUF LMF 15 AluR ------------------

www.ricomgas.cz 01/2016 produktový katalog - ceník KOMÍNOVÉ TVÁRNICE BLK ------------------ IZOLACE KNAUF LMF 15 AluR ------------------ 01/2016 produktový katalog - ceník KOMÍNOVÉ TVÁRNICE BLK ------------------ IZOLACE KNAUF LMF 15 AluR ------------------ STAVEBNÍ CHEMIE SIGA ------------------ PROSTUPY HOØLAVÝMI KONSTRUKCEMI ------------------

Více

KATALOG NÁBYTKOVÉHO KOVÁNÍ

KATALOG NÁBYTKOVÉHO KOVÁNÍ DESKY. DÝHY. ŘEZIVO. STAVEBNÍ PRVKY KATALOG NÁBYTKOVÉHO KOVÁNÍ BASIC PROGRAM VERZE 01/2015 Vážení zákazníci, společnost JAF Holz spol s.r.o. se od roku 2013 stává ofi ciálním partnerem společnosti Häfele,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 2 LOŽISKA

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač DICTATOR model RTS je zabudován do dveří, takže je prakticky neviditelný. Pouze když jsou dveře otevřené, můžete spatřit

Více

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24 Dveřní závora Obj. č.: 109 58 24 Rozsah dodávky (viz obr. 1) Položka Popis 1 1 Dveřní závora PR 2600 2 1 Kryt tělesa zámku 3 2 Koncovka krytu 4 2 sady Plastové podložky 5 2 Uzavírací kryt 6 2 Krytka uzavíracího

Více

P ř í s l u š e n s t v í. Informace o cenách Teplovodní vytápění

P ř í s l u š e n s t v í. Informace o cenách Teplovodní vytápění Informace o cenách Teplovodní vytápění Výhody výrobku: Obsah dodávky: P ř í s l u š e n s t v í W Kompaktní otopné těleso pro teplovodní vytápění W Rozmanité možnosti připojení (uprostřed, ze strany nahoře

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

VZDUCHOVODY MALÝCH PRŮŘEZŮ PRO BYTOVÉ VĚTRÁNÍ

VZDUCHOVODY MALÝCH PRŮŘEZŮ PRO BYTOVÉ VĚTRÁNÍ Rozměry a tolerance, spojení Rovné potrubí Maximální délka 1 000 mm Rozměry a spojování DN Rovné potrubí Tvarovky Plocha vnější rozměr vnitřní rozměr a/b a1 tol. b1 tol. a tol. b tol. cm 2 50/100 49,2-0,5

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

UNiVERzálNí A SPECiálNí VRTáKy

UNiVERzálNí A SPECiálNí VRTáKy UNiVERzálNí A SPECiálNí VRTáKy Doporučení pro použití Kompozitní materiály ve tvaru profilů nebo desek často sestávají z různých kombinovaných materiálů. V takovém případě se nabízí použití univerzálního

Více

Rozvaděče FW s třídou izolace I

Rozvaděče FW s třídou izolace I s třídou izolace I Oceloplechové rozvodnice pro zapuštěnou a nástěnnou montáž s třídou izolace I a vestavnou hloubkou 110 mm. Rozvodnice jsou určeny pro bytovou a občanskou výstavbu. Dodávány jsou kompletní

Více

Profil společnosti 2006-2007

Profil společnosti 2006-2007 Profil společnosti 2006-2007 O společnosti KEBEK v u KEBEK ve stavebnictví Chomutov O společnosti Plzeň Praha Pardubic Kebek s.r.o. je obchodně výrobní společnost, jež svým podílem na trhu strojírenského

Více

7. VRTÁKY. ABRASIV, a.s. Pod Borkem 312 293 01 Mladá Boleslav. Tel.: 326 551 311 Fax: 326 722 226. objednavky@abrasiv.cz www.abrasiv.

7. VRTÁKY. ABRASIV, a.s. Pod Borkem 312 293 01 Mladá Boleslav. Tel.: 326 551 311 Fax: 326 722 226. objednavky@abrasiv.cz www.abrasiv. 7. VRTÁKY vrtáky do kovu vrtáky a sekáče do betonu a zdiva vrtáky do dřeva bity pilové kotouče pilové listy pro přímočaré pily pilové vrtací korunky ABRASIV, a.s. Pod Borkem 312 293 01 Mladá Boleslav Tel.:

Více

Program Wera prodejní stojany Premium Plus, Premium a Classic.

Program Wera prodejní stojany Premium Plus, Premium a Classic. Program Wera prodejní stojany Premium Plus, Premium a Classic. Premium Plus, Premium a Classic. Nářadí pro lepší pracovní výsledky ve třech stupních kvality. Pre m Pre ium Plu m s Cl ium as sic Kompletní

Více

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. Pneufit Msv, GFK 4-14 mm 0-18 barů +80 C 256

Obsah. Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana. Pneufit Msv, GFK 4-14 mm 0-18 barů +80 C 256 Obsah Armatura Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana Pneufit Msv, GFK 4-14 mm 0-1 barů +0 C 256 Pneufit C & M PBT, Msv 3-16 mm 0-10 barů +60 C 264 GFK = Skelný nylon Msv = Poniklovaná mosaz PBT

Více

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 6/13 C Plus

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 6/13 C Plus VT čističe bez ohřevu třída Kompakt HD 6/13 C Plus Vysokotlaký čistič pro univerzální živnostenské použití. U tohoto TOP přístroje lze plynule regulovat tlak a průtok. Vybavení: Ruční stříkací pistole

Více

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA

www.palis.cz www.palis.eu PALISgym ČIKITA PALISgym ČIKITA NÁVOD K MONTÁŽI sestavy PALISgym typ Čikita Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALISgym typ Čikita obsahuje tyto komponenty: Věž se střechou 4 ks sloupek 90 x 90

Více

HŘÍDELE, LOŽISKA, SPOJKY

HŘÍDELE, LOŽISKA, SPOJKY HŘÍDELE, LOŽISKA, SPOJKY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ CHARAKTERISTIKA HŘÍDELŮ A ČEPŮ Podle funkce a použití jsou hřídele: - nosné, které jsou uloženy nepohyblivě v rámu stroje (nepřenáší

Více

CENÍK. Venkovní rolety. Nadokenní rolety. /ŌıKNG@ J BDMıJT 5DMJNUMı QNKDSX

CENÍK. Venkovní rolety. Nadokenní rolety. /ŌıKNG@ J BDMıJT 5DMJNUMı QNKDSX CENÍK Venkovní rolety /ŌıKNG@ J BDMıJT 5DMJNUMı QNKDSX t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m Kontakt SERVIS CLIMAX a.s. - výrobce stínicí techniky Kontakt Kontakty Venkovní rolety Příjem zakázek tel./fax:

Více

rozměry 440 - základní typ 440 + přídavná roletová izolace 440 +přídavná žaluziová izolace překlad s omítkou 20 mm Dodávka

rozměry 440 - základní typ 440 + přídavná roletová izolace 440 +přídavná žaluziová izolace překlad s omítkou 20 mm Dodávka Žaluziový a roletový překlad HELUZ Použití stejná. Překlady se vyrábí v jednotné výšce mm a v délkách od 1 250 mm až do 4 250 mm v modulu po 250 mm. beton C 20/25 výztuž rozměry hmotnost inf. ocel B500B;

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV

VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV VÝPIS MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBEC VRANOV Číslo a název pozice: Obrázek pozice: Popis pozice: 01: Okno 1 x O 500 x 900 mm 10 ks Barva křídla: (ext./int.): barevná - dle

Více

Ceník DEHN + SÖHNE 2012. Hromosvodní součásti + svodiče přepětí. novinka. výroba ukončena

Ceník DEHN + SÖHNE 2012. Hromosvodní součásti + svodiče přepětí. novinka. výroba ukončena 100100 4013364019119 1,64000 ks OK Jímací tyč D 16mm L 1000mm FeZn se šroubem KS - SET - Jímací tyče + příslušenství 408,00 Kč 16,00 100150 4013364019140 2,44000 ks OK Jímací tyč D 16mm L 1500mm FeZn se

Více

Externí příslušenství bazénu

Externí příslušenství bazénu Externí příslušenství bazénu 34 Bazénové schůdky 40 Bazénové výstupy 43 Schůdky pro veřejné bazény 44 Bazénové schůdky - příslušenství 45 Sedačky pro plavčíky 46 Bazénové výtahy 49 Záchranné prostředky

Více