VÝROČNÍ ZPRÁVA Národní síť podpory zdraví - Výroční zpráva 2013 Strana 1 (celkem 16)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Národní síť podpory zdraví - Výroční zpráva 2013 Strana 1 (celkem 16)"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Strana 1 (celkem 16)

2 Základní informace Název: Národní síť podpory zdraví, o.s. Právní forma: občanské sdružení, (od r zapsaný spolek) Sdružení bylo pod názvem Občanské sdružení pro podporu Zdraví 21 zaregistrováno na MV ČR dne 26. června 2004 pod číslem jednacím VS/1 1/57 809/04-R. V roce 2010 došlo ke změně názvu na Národní síť podpory zdraví, o.s., úprava stanov byla zaregistrována MV ČR dne Adresa: Šrobárova 48, Praha 10 Adresa kanceláře: U Nemocnice 918/9, Valašské Meziříčí kontakt: Mgr. Lucie Martínková mail: telefon: Identifikační číslo a bankovní spojení: IČO , DIČ CZ , běžný účet č /0800 Výbor NSPZ: předsedkyně sdružení: MVDr. Kateřina Janovská mail: tel: místopředsedkyně: Mgr. Dana Frágnerová, Praha členka výboru: Mgr. Jolana Keprtová, Šumperk členka výboru: MUDr. Šárka Nováková, Vsetín členka výboru: Marie Ticháková, České Budějovice Strana 2 (celkem 16)

3 Naši členové pracují v krajích: Praha, Středočeský a Plzeňský kraj: krajský jednatel Mgr. Dana Frágnerová mail: Ústecký kraj: krajský jednatel Mgr. Anna Milerová mail: Královéhradecký a Pardubický kraj: krajský jednatel: MVDr. Marcela Mathesová mail: Jihočeský kraj a Vysočina: krajský jednatel: Marie Ticháková mail: Olomoucký kraj: krajský jednatel: MUDr. Silvana Jakubalová mail: Moravskoslezský kraj: krajský jednatel: Mgr. Kamila Petrušková mail: Zlínský kraj: krajský jednatel: MVDr. Kateřina Janovská mail: Počet členů sdružení k : 19 řádných členů + 3 čestní členové Počet stálých zaměstnanců k : 1 na 0,2 úvazku Strana 3 (celkem 16)

4 O nás Jsme nezávislá dobrovolná nezisková organizace, sdružující členy na základě společného zájmu. Zabýváme se podporou a ochranou zdraví a prevencí nemocí na úrovni jednotlivců, skupin i společnosti. Náplní činnosti sdružení je podle stanov: o působení ve smyslu vládního dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví 21 a Zdraví 2020 (programy Světové zdravotnické organizace) o realizace a podpora projektů, aktivit a kampaní podpory zdraví a prevence nemocí o zdravotně výchovná, vzdělávací a ediční činnost o poradenská a konzultační činnost o prevence a řešení zdravotních rizik o poskytování odborných stanovisek a garance k činnostem a aktivitám v oblasti podpory zdraví, prevence nemocí a životního stylu o realizace zdravotnických, epidemiologických, sociologických a podobných průzkumů, studií a jejich analýzy, vyhodnocování a interpretace o organizování a realizace zájmových aktivit a propagace účelného trávení volného času o realizace aktivit snižujících zdravotní a sociální dopady z důvodu sociálních nerovností, nemocí a nevhodného způsobu života Spolupracujeme s nevládními i státními organizacemi, firmami, občanskými sdruženími, obcemi, městy, kraji a dalšími právnickými a fyzickými osobami. Našimi členy jsou především kvalifikovaní zdravotničtí pracovníci různých odborností s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti podpory zdraví a prevenci nemocí. Dbáme o to, aby metody a postupy naší práce vycházely ze současné úrovně vědeckého poznání. Neposkytujeme však zdravotní péči ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotní péči. Strana 4 (celkem 16)

5 Činnost v roce 2013 Aktivity pro děti, mládež a pro pedagogy Vitaminátor se vrací na planetu 5xD Trochu záhadný název Vitaminátor se vrací na planetu 5xD skrýval interaktivní program pro podporu zdravé výživy a vyváženého životního stylu. Během dvou vyučovacích hodin provázel žáky ročníků mimozemšťan jménem Vitaminátor. Ten po strastiplném letu ztroskotal na Zemi, a tak mu děti musely poradit, jak správně nabrat sílu a vrátit se na domovskou planetu 5xD. Prostřednictvím pokusů s potravinami demonstrovaly hlavní záludnosti pozemské výživy (jako skrytý tuk v potravinách, důležitost fyzické aktivity, velikost porcí nebo riziko nadměrného obsahu cukru). A pomocí nacvičených krátkých scének z běžného života názorně předvedly každodenní rozhodování o jídle a pohybu. Program absolvovalo celkem dětí ve vybraných školách Zlínského, Olomouckého, Moravskoslezského, Pardubického a Ústeckého kraje. Tento projekt byl finančně podpořen částkou 250 tis. Kč Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Albert pro zdraví. Malá olympiáda školek Ve spolupráci s Městem Valašské Meziříčí jsme uspořádali třetí ročník sportovního klání pro děti z mateřských škol města, které probíhalo pod heslem Není důležité vyhrát, hlavní je radost z pohybu! Soutěžní disciplíny zahrnovaly základní pohybové prvky běh, přeskoky nízkých překážek, prolézání, slalom, Strana 5 (celkem 16)

6 rovnovážné prvky, kop do branky a hod na cíl. Malé olympiády školek se zúčastnilo 122 dětí se svými učitelkami z 6ti mateřských školek města o okolí. Tato aktivita byla podpořena částkou 24 tis. Kč jako součást projektu Zdravé město Valašské Meziříčí, podpořeného z rozpočtu Města Valašské Meziříčí a z Mikroregionu Valašskomeziříčsko- Kelečsko. Drobné věcné dárky soutěžícím dětem věnovala Revírní bratrská pokladna. Analýza životního stylu a zdraví mládeže ve Valašském Meziříčí Na středních školách ve Valašském Meziříčí proběhla v květnu a červnu 2013 studie Analýza životního stylu a zdraví mládeže ve Valašském Meziříčí pod záštitou Města Valašské Meziříčí v rámci projektu Zdravé město a MA 21. Základním cílem bylo získat objektivní informace o zdravotním stavu, způsobu života a zvyklostech mládeže v našem městě. Dotazníkové šetření, provedené u studentů 2. ročníků všech středních škol města, bylo doplněno souborem měření základních zdravotních ukazatelů, které úzce souvisí s kondicí a zdravím, jako jsou hodnoty tlaku krve, Body Mass Indexu a tělesné zdatnosti. To umožnilo objektivně vyhodnotit dopady chování na zdravotní stav. Součástí analýzy na každé škole byly také 2 besedy se studenty, které byly zaměřené na rizikové chování mládeže a dále Strana 6 (celkem 16)

7 na bezpečnostní rizika elektronické komunikace. Mile nás překvapil vstřícný přístup všech středních škol a velmi příjemná byla také spolupráce se studenty. Získané výsledky by měly být využity i k podpoře projektů a aktivit se zaměřením na životní styl a prevenci nemocí mládeže. Analýza byla podpořena částkou 48 tis. Kč jako součást projektu Zdravé město Valašské Meziříčí a MA 21, podpořeného z rozpočtu Města Valašské Meziříčí. Další akce pro děti a mládež Hurá, děti, bezpečně na prázdniny Valašské Meziříčí, , Náměstí, interaktivní program pro děti, účast cca 150 dětí Den zdraví ZŠ Loučka, , zajištění části programu projektového dne školy s tématikou správné výživy, prevence úrazů a podpory zdraví, účast cca 120 dětí Den zdraví v ZŠ Úpice-Lány, , zdravotně výchovný program pro cca 80 dětí 1-8.tříd Den zdraví Valašské Meziříčí, , dopolední preventivní program pro mládež s tématikou prevence HIV/AIDS, účast cca 130 studentů 1 ročníků SŠ a 9. tříd ZŠ. Přednášky, besedy a interaktivní programy ve školách na témata správná výživa, pohybová aktivita, zdravý životní styl, prevence kuřáctví, sexuální výchova a prevence HIV/AIDS, bezpečné chování a prevence úrazů, poskytování první pomoci, hygiena a fyziologie dospívání, duševní hygiena a prevence s tresu, komunikace, prevence nádorů. Celkem proběhlo 42 akcí, kterých se zúčastnilo 850 dětí a dospívajících. Strana 7 (celkem 16)

8 Vzdělávání pro pedagogy pro o.p.s. Venkovský prostor jsme v rámci projektu Všech pět pohromadě výchova ke správné výživě dětí a mládeže zajišťovali při seminářích téma Prevence obezity u dětí a mládeže. V roce 2013 jsme se účastnili 5ti seminářů, na kterých bylo přítomno 85 učitelů základních škol. pro pedagogy škol Zlínského kraje jsme zajistili 4 školení a výcvik neodkladné laické první pomoci, kterého se zúčastnilo 50 osob Aktivity pro veřejnost a podniky Dny zdraví Poradenství správné výživy, prevence úrazů, poradenství a intervence dalších faktorů správného životního tylu, měření základních ukazatelů zdraví jako jsou hmotnost, BMI, krevní tlak, hladina cholesterolu a glukózy v krvi ad. V roce 2013 jsme organizovali nebo se se podíleli na následujících Dnech zdraví, kterých se účastnilo několik tisíc osob. Den zdraví v Prostějově Dny zdraví v Kolbenschmidt Czech Rep., a.s vč. prezentace vhodných cvičení a pohybových aktivit pro správný životní styl Den zdraví v Uničově Strana 8 (celkem 16)

9 Poradna zdravé výživy při Farmářských trzích ve Valašském Meziříčí, 4x v letních měsících Den zdraví Zastávka u Brna, Den zdraví ve Valašském Meziříčí, ve spolupráci a s finanční podporou 15 tis. Kč Města Val. Mez., 5 tis. Kč Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a 35 tis. Kč firmy Mondelez CR Coffee Production s.r.o., ve spoluúčasti s Nemocnicí Agel Dny zdraví na výstavě Země živitelka České Budějovice, Zdravotní gramotnost pro veřejnost Zdravotní gramotnost znamená kognitivní a sociální dovednosti, které určují motivaci a schopnost jedinců získávat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim a využívat je způsobem, který rozvíjí a udržuje zdraví. (The WHO Health Promotion Glossary) Od podzimu 2012 do října 2013 jsme se podíleli na realizaci projektu Finanční a zdravotní gramotnost pro veřejnost. Zajišťovali jsme lektorsky sedmidílné kurzy Zdravotní gramotnosti ve 27 Mateřských centrech a dalších centrech učení v ČR, spolupracovali při tvorbě e-learningové části a na webinářích. Témata, která se prolínají celým prezenčním i on-line vzděláváním, byla: Zdravotní rizika dnešní populace aneb o čem se mluví a o čem se ani nemluví Životní styl, jeho složky a determinanty aneb co brát v potaz a co si už tolik nebrat Zdravý pohyb aneb málo je málo, moc je někdy příliš Zdravá výživa aneb dodržovat základní principy, nepanikařit a pochutnat si Vnitřní pohoda aneb jaké si to uděláme, takové to máme Zdravé prostředí aneb nakažlivé mohou být i návyky Spolutvorba zdravého prostoru aneb pokud chcete změnu, řekněte si o ni! Podrobné informace o projektu jsou uvedeny na Projekt Finanční a zdravotní gramotnosti pro veřejnost realizuje partnerství AISIS, o.s, Unie center pro rodinu a komunitu a FF UK Praha. Strana 9 (celkem 16)

10 Tvorba národní síťě podpory pohybové aktivity Od září 2011 jsme partnery projektu Tvorba národní sítě podpory pohybové aktivity, jehož hlavním řešitelem je Univerzita Palackého v Olomouci a její Fakulta tělesné kultury. Dalšími partnery tohoto projektu jsou Národní síť zdravých měst a Platforma pro aplikace, výzkum a inovace, s.r.o. Projekt je zaměřen na vytvoření sítě organizací, spolupracující základny pro dlouhodobou prevenci onemocnění, která vznikají v důsledku konzumního sedavého životního stylu, a dále na vzdělávání vysokoškolských studentů a pedagogů v této oblasti prevence. V roce 2013 proběhl dubna dvoudenní workshop v Českých Budějovicích, určený pro studenty i odborníky-profesionály z oboru podpora zdraví. Na organizaci workshopu jsme spolupracovali s Ministerstvem zdravotnictví září jsme na projektové konferenci Univerzity Palackého v Olomouci prezentovali téma podpory tělesné aktivity u seniorů a představili jsme naše úspěšné programy pro tuto věkovou kategorii. 11. října jsme zorganizovali seminář pro studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a tématem využití metodiky krátkých intervencí pro motivaci k tělesné aktivitě pacientů či klientů. Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, OP Vzdělání pro konkurenceschopnost. Dotace pro Národní síť podpory zdraví je 336 tis. Kč (celkem za roky 2011 až 2014). Poradenství a léčba závislosti na tabáku v Pardubickém kraji V rámci tohoto projektu jsme po celý rok nabízeli odbornou pomoc a podporu zájemcům o odvykání kouření v poradenském centru v Pardubicích (Centrum pro závislé na tabáku, při pardubické nemocnici). V roce 2013 proběhlo celkem 142 individuálních konzultací a 6 konzultací skupinových. V poradně se zaregistrovalo 38 Strana 10 (celkem 16)

11 nových klientů, z toho 2 klienti byly děti ve věku 13 a 16 let, které přišly v doprovodu dospělých osob. 84 % klientů využilo opakovaných konzultací. Dále jsme se účastnili s akcemi na podporu odvykání kouření a propagaci nekuřáctví 4 akcí pro veřejnost: Dne zdraví v Chrudimi, kampaně Světový den bez tabáku, poradenství při akcích pro veřejnost. Provoz poradny byl v roce 2013 podpořen 54 tis. Kč z grantu na podporu programů v oblasti sociálních věcí z rozpočtu Pardubického kraje programu 2 (aktivity navazující na služby poskytované podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách) Další aktivity pro veřejnost Školení a nácvik neodkladné laické zdravotní pomoci pro zaměstnance. V průběhu 9ti školení vč. nácviků pro zaměstnance různých firem a organizací bylo proškoleno více jak 100 osob Evropský týden žen Hluboká u Českých Budějovic, , sportovní areál Hluboká. Akce pro zdraví, pohodu a krásu žen, kde naši členové pravidelně zajišťují významnou část programu sekce Zdravý životní styl. Více na Poradenství správné výživy a snižování nadváhy poradny našich členů v regionech nabízí individuální konzultace i skupinové kurzy, především ke snižování nadváhy - seznam poradenských center a kontaktů je uveřejněn na našich webových stránkách Propagace podpory zdraví v průběhu roku jsme uveřejnili několik desítek článků a zpráv v tisku, rozhlase a v dalších médiích o našich aktivitách také průběžně informujeme na našem webu Aktivní účast na odborných akcích a další spolupráce s partnery - přednášky a příspěvky např. na Konferenci podpory zdraví Státního zdravotního ústavu Praha nebo na Konferenci prevence kriminality ve Vsetíně Dlouhodobě spolupracujeme s Národní sítí zdravých měst při odborném hodnocení oblasti podpory při obhajobě kategorií A a B Zdravých měst a Místní agendy 21 i při vyhledávání a zpracování příkladů dobré praxe z oblasti podpory zdraví seniorů Distribuce zdravotně výchovných materiálů doplňkovou aktivitou je nabídka informačních brožur, letáků, plakátů pro školy, zdravotnická zařízení, firmy apod. Dodáváme ze zdrojů zdravotnických pojišťoven a farmaceutických firem, z edice Ministerstva zemědělství (bezpečnost potravin), příp. ze starších zásob materiálů Státního zdravotního ústavu Strana 11 (celkem 16)

12 Aktivity pro seniory Rotopedtours a Pěškotours 2013 Dokázali jsme to! Účastníci Rotopedtours a Pěškotours 2013 opět zdolali rovník, tentokrát rovnou 2x a ještě kousek! Udržet si kondici, zastavit ubývání sil kvůli nedostatku pohybu, zlepšit své zdraví i náladu. To je hlavní cíl podzimní akce pro seniory, kterou organizujeme již sedm let. I v roce 2013 přivítali senioři z celé republiky podzim jízdou na rotopedu nebo pěší chůzí. V říjnu každý ušel nebo ujel to, co zvládl každý metr byl úspěchem! Původní zaměření akce, jízda na rotopedu a sčítání ujetých metrů a kilometrů, bylo již v roce 2010 rozšířeno o aktivní chůzi pro ty, kdo nevlastní rotoped nebo nemohou zvládat jízdu na kole. Každý rok zdůrazňujeme, že nejde o rekordy, ale o radost z pohybu a z pozitivních zážitků při společných setkáních. Přesto byl ročník 2013 rekordní v každém ohledu. Zapojilo se nejvíce seniorských zařízení (74) a účastníci ujeli či ušli nejvíce metrů a kilometrů v celé historii pořádání tohoto projektu. Počet zúčastněných dam a pánů byl také letos nejvyšší: v roce 2011 to bylo 1160 účastníků, v roce 2012 se zapojilo 1405 osob, letos to bylo 1778 osob ve věku mezi 60 a 100 lety. Před třemi roky si účastníci poprvé stanovili odvážný cíl: společně zkusit objet a obejít planetu po rovníku. Vždy to dokázali, ale letos se opravdu překonali - rovník obešli a objeli 2x a přidali ještě kousek navíc! Všichni společně překonali ,6 kilometrů. To je na jednoho účastníka v průměru 48,5 kilometrů za měsíc, což často nezvládnou ani mnohem mladší a zdravější lidé. Akce neměla soutěžní charakter, vždyť pro někoho, kdo potřebuje k pohybu chodítko nebo berle, je překonání několika metrů stejný výkon jako pro jiného několik kilometrů. Každý účastník je tedy vítězem. Rekord Rotopedtours a Pěškotours 2013 byl potvrzen také Certifikátem České knihy rekordů. O akci jsme natočili propagační video, které lze shlédnout na: https://www.youtube.com/watch?v=-bvuof9ozyk Strana 12 (celkem 16)

13 Akci bylo možné zorganizovat díky finanční podpoře 200 tis. Kč Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci a projekt získal také finanční podporu 110 tis. Kč z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví Národní program zdraví-projekty podpory zdraví 2013, projekt č Velký dík patří pracovníkům zařízení pro seniory. Připojili se i další partneři, kteří pomáhali s organizací nebo pomohli zajistit akci materiálně, jako např. města Přerov či Nové Město nad Metují, občanské sdružení Zdravá Vysočina nebo firma Tropico, která do všech zúčastněných domovů doručila přírodní ovocné nápojové koncentráty v hodnotě 47 tis. Kč. Další aktivity pro seniory Přednášky, besedy, motivační setkání : v roce 2013 proběhlo kromě celkem 136 akcí v Domovech pro seniory a seniorských klubech (vč. přednášek a setkání k Rotopedtours) Šedesát a víc neznamená nic: od počátku projektu jsme odbornými partnery a garanty podzimního programu, který je zaměřen na podporu rekreačního sportování a pohybu, na vzdělávání a sociální aktivizaci osob ve věku nad 60 let ve Valašském Meziříčí. 5. ročníku se v roce 2013 se účastnilo 172 osob. Stejně jako v předchozích ročnících absolvoval každý účastník až 16 sportovních aktivit a 4 besedy. Ačkoliv největší zájem byl jako každoročně o plavání v Krytém bazénu, Strana 13 (celkem 16)

14 překvapil zájem o nově zařazené taneční hodiny. Taneční dovednosti si mohli všichni účastníci otestovat na závěrečném slavnostním setkání, které každoročně akci ukončuje Poděkování Děkujeme všem, kteří se na naší činnosti podílejí, pomáhají nám, jsou našimi členy, příznivci či přáteli. Jejich podpora a přízeň jsou pro nás velkou motivující posilou. Posiluje nás společné přesvědčení, že podpora zdraví má smysl pro každého jednotlivého člověka i zásadní význam pro veřejné zdraví. Děkujeme všem, kteří přispívají na naši činnost finančně nebo materiálně. Bez jejich pomoci bychom nemohli naši práci rozvíjet. Věříme společně, že investice do zdraví dlouhodobě patří mezi ekonomicky nejefektivnější vklady. Naše díky patří zejména Nadačnímu fondu Albert, Nadaci Taťány Kuchařové Krása pomoci, Ministerstvu zdravotnictví ČR, Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Pardubickému kraji, firmám Mondeléz CR Coffee Production a Tropico s.r.o., městu Valašské Meziříčí i dalším městům a Nemocnici Agel ve Valašském Meziříčí. Strana 14 (celkem 16)

15 Příjmy Členské příspěvky Dotace ze státního rozpočtu Příspěvky samosprávných orgánů Příspěvky a dary na akce z jiných zdrojů Příjmy za služby v podpoře zdraví Doplňkové a ostatní příjmy Celkem Zpráva o hospodaření Částka 9 tisíc 110 tisíc 55 tisíc 323 tisíc 422 tisíc 0 tisíc 919 tisíc Výdaje Částka Nákup a zhodnoc. nemovitostí a ostatního dlouhodobého majetku 0 Nákup drobného hmotného majetku 0 Opravy a údržba 14 tisíc Nákup materiálu - kancel., zdravotní, odměny do akcí, spotřební 187 tisíc Nákup služeb zejm. odborné služby pro aktivity podpory zdraví, dále režie, propagace, technické a další služby 738 tisíc Cestovné 56 tisíc Ostatní provozní výdaje 45 tisíc Osobní náklady vč. zákonných odvodů 287 tisíc Ostatní náklady 4 tisíce Celkem 1331 tisíc Výsledek hospodaření celkem -412 tisíc* Majetek Hodnota Nemovitosti 0 Ostatní dlouhodobý majetek 0 Drobný hmotný majetek 55 tisíc Peněžní prostředky v hotovosti 7 tisíc Peněžní prostředky na účtech 56 tisíc - z toho úvěry 0 Pohledávky celkem 29 tisíc Zásoby 0 Ostatní majetek 1 tisíc Krátkodobý majetek celkem 93 tisíc Celkem závazky a jiná pasiva 18 tisíc Vlastní jmění 486 tisíc Vlastní zdroje celkem 74 tisíc *na výsledku hospodaření se odrazily náklady projektů (zejména NSPPA), jejichž výnosy byly zaúčtovány v roce podpisu smlouvy. Od r účtuje jednotka výnosy až od doby připsání částky na účet. Strana 15 (celkem 16)

16 Možnosti dostupné zdravotnické péče a nových technologií jsou do značné míry vyčerpány a jejich další extenzivní růst je ekonomicky neudržitelný a nepřináší očekávaný efekt v ovlivnění zdraví obyvatelstva. K tomu přistupuje rychle se měnící životní styl, který přináší řadu negativních zdravotních důsledků: narůstá podíl obézních, nedostatečná je pohybová aktivita, roste průměrná hodnota krevního tlaku v populaci, nedaří se redukovat podíl kuřáků a stále vysoká je spotřeba alkoholu a stresová zátěž. S tím narůstá počet závažných neinfekčních onemocnění, zejména diabetu mellitu II. typu, nádorových, kardiovaskulárních, psychických a pohybových nemocí. Měnící se životní podmínky, životní styl, globalizace a migrace obyvatel přinášejí i zvýšené riziko infekčních nemocí, objevování nových infekcí a výskyt znovu se objevujících již dříve potlačených infekcí, a stejně tak nárůst vnímavých skupin obyvatelstva. Efektivním řešením této situace je prevence nemocí, ochrana a podpora zdraví. Dobrý zdravotní stav lidí je přínosem pro všechny resorty i celou společnost. To z něj činí významnou hodnotu. Dobré zdraví je nesmírně důležité pro ekonomický a sociální rozvoj a má zásadní význam jak pro život každého jednotlivce, tak i pro rodiny a všechny společenské skupiny. Špatný zdravotní stav plýtvá lidským potenciálem, vede ke stavům beznaděje a odčerpává veřejné i soukromé finanční prostředky. Umožníme-li lidem získat kontrolu nad svým zdravím a nad jeho základními determinantami, přispějeme tím ke zlepšení životní situace populačních skupin a kvality života lidí... Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Strana 16 (celkem 16)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Národní síť podpory zdraví - Výroční zpráva 2014 Strana 1 (celkem 16)

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Národní síť podpory zdraví - Výroční zpráva 2014 Strana 1 (celkem 16) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Strana 1 (celkem 16) Základní informace Název: Národní síť podpory zdraví, z.s. Právní forma: Nestátní nezisková organizace - zapsaný spolek Organizace byla pod názvem Občanské sdružení

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

VÝŽIVOVÁ GRAMOTNOST DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVŇOVÁNÍ

VÝŽIVOVÁ GRAMOTNOST DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVŇOVÁNÍ Masarykova univerzita Lékařská fakulta VÝŽIVOVÁ GRAMOTNOST DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVŇOVÁNÍ Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. Autor: Bc.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY CÍL 13 - ZDRAVÉ MÍSTNÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY DO ROKU 2015 BY OBYVATELÉ MĚLI MÍT VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ ŽÍT VE ZDRAVÝCH SOCIÁLNÍCH I EKONOMICKÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH DOMA, VE ŠKOLE, NA PRACOVIŠTI I V MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍ

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Program Zdravá škola. Jana Brázdilová

Program Zdravá škola. Jana Brázdilová Program Zdravá škola Jana Brázdilová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Hlavním tématem mé diplomové práce je program Zdravá škola na Základní škole Mysločovice a jeho hodnocení pedagogy, kteří na této

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Zdraví jako podmínka rozvoje regionu Ing. Jana Kučerová Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje

Více

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1

Výroční zpráva 2012. ELIM Vsetín, o. s. 1 Výroční zpráva 2012 ELIM Vsetín, o. s. 1 Úvod Vážení přátelé, opět po roce Vám v této výroční zprávě chceme přinést souhrnné informace o naší činnosti, zápasech a potřebách v roce 2012. Jednalo se o rok,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více