Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let."

Transkript

1 CZ Napínavé soutěžení pro 2 až 4 hráče od 9 let. Autoři: Günter urkhardt a Wolfgang Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (playing instructions) Editorial work: Philipp Sprick Ravensburger Games No Překlad: Jan Oppelt Cíl hry Milí hráči! tento návod popisuje hru včetně základních pravidel pro začínající hráče. Hrajte nejdříve tuto verzi, abyste rychle pochopili princip hry Seeland. Pro další hry s vice elementy se podívejte do části pravidel Guvernéři a rekordy. Samozřejmě zkušení hráči můžou ihned přejít na složitější verzi. Nyní připrvte herní plán dle přiloženého přehledového archu. Seeland během zlaté éry: Hráči převezmou roli zámožných holandských kupců 17.století, kteří jsou součástí odvážného projektu. Prostřednictvím okázalých mlýnů chtějí odvodnit rozsáhlé oblasti, aby mohli vysadit kapustu, řepku a tulipány, aby zvýšili blahobyt Seelandu (a jeho obchodníků).* Pro tento účel, hráči nakupují konstrukční plány na výstavbu mlýnů na trhu a poté je vybudují v krajině (kartičky mlýnů). Nebo kupují osivo a zakládají pole okolo svých mlýnů (kartičky krajiny). Jakmile je mlýn kompletně obklopen poli, hráč provede sklizeň a výnos (bodový zisk) je započítán vlastníkovi mlýna. Na konci hry vítězí hráč s největším počtem získaných bodů. * Na poslední straně návodu Guvernéři a rekordy najdete doplňující informace o historickém pozadí hry. 125

2 Jak hrát Na poslední straně najdete informační poznámku: Co dělat když?, která vysvětluje atypické situace, které mohou během hry nastat. Nečtěte je před hraním první hry. Podívejte se na tento text až pokud je to nezbytně nutné. Hráč, který jako poslední navštívil Holandsko, začíná. Jako první umisťuje svůj mlýn na jeden ze 6 vyobrazených mlýnů na startovní vesnici. Po směru hodinových ručiček udělají ostatní hráči to samé. Na každém políčku smí stát pouze jeden takto postavený mlýn. Jakmile každý hráč umístí 1 mlýn, hra může začít. Začínající hráč provede postupně 3 akce jednu po druhé: 1. Nákup (= braní kartiček z trhu) 2. Zúrodňování půdy (= umisťování kartiček na hrací plán) 3. Sklizeň (= eventuální vyhodnocení mlýna) Poté je na tahu další hráč, atd. 1. Nákup 2 Mistr obchodního cechu (MOC) provede svůj tah na trhu. Hráč na tahu musí pohnout MOC nejméně o jedno políčko po směru hodinových ručiček. V závislosti, na kterém políčku se MOC zastaví, obdrží hráč osivo (v případě prodejního stánku) nebo konstrukční plán mlýna (v případě dílny). Nyní musí hráč za kartičku zaplatit. Čím vice polí se MOC pohnul, tím dražší bude kupovaná kartička. Kartička na políčku přímo před MOC je zadarmo. Ale za každé políčko (včetně skladiště), které MOC přeskočil, musí hráč pohnout svým obchodníkem o jeden gulden na kruhu obchodních domů za každé takto přeskočené políčko (po směru hodinových ručiček). Obchodník nesmí být posunut mimo nejpřednější gulden: Jeho finanční prostředky jsou při dosažení tohoto políčka dočasně vyčerpány. Příklad: Nákup Jiří (šedý) přeskočí 2 políčka s MOC (A) a obdrží kartičku osiva tulipánů hodnoty 5 (). Jako platbu provede posun svým obchodníkem o dva guldeny (C). C Poslední gulden A Nejpřednější gulden Pokud by byl v předchozím příkladu na tahu Daniel (hnědý), musí si vzít kartičku konstrukčního plánu mlýna hodnoty 0, protože se hnědý obchodník nachází na nejpřednějším guldenu v řadě. Tudíž nemá žádné peníze, aby mohl s MOC políčko přeskočit. Protože za posledním obchodníkem zůstaly pouze neobsazené guldeny, jsou tyto umístěny na začátek řady (D a E). Nyní mají všichni obchodníci k dispozici další finanční prostředky. D Nový nejpřednější gulden E Nový poslední gulden Přemístění: Jakmile všichni obchodníci odejdou z posledního guldenu v řadě, je okamžitě přesunut na první obchodní dům před nejpřednějším guldenem v řadě. Doplnění: Po zaplacení je umístěna vrchní kartička krajiny z dobírací hromádky (v případě obchodního stánku) nebo vrchní kartička mlýna (v případě dílny) na volné políčko, na kterém se MOC nacházel před svým pohybem. Skladiště: Pokud hráč přesune MOC na skladiště, neobdrží během svého tahu žádnou kartičku (a tudíž přeskočí akci 2 a 3). Hráč takto obětuje část svého příjmu a posune svůj ukazatel bodů na počítadle bodů o 3 políčka zpět. Jako kompenzaci může pohnout svým obchodníkem až o 3 guldeny zpět na kruhu obchodních domů.

3 2. Zúrodnění půdy Hráč obrátí kartičku, kterou koupil na trhu. Nyní je vidět osázené pole (kartička krajiny) nebo hotový mlýn (kartička mlýna). Hráč tuto kartičku umístí na hrací plán následovně: Kartička krajiny: Kartička krajiny je umístěna na prázdné políčko na herním plánu tak, aby přiléhala k hráčovu vlastnímu mlýnu. Země okolo jeho mlýna je již dostatečně odvodněna, aby mohl založit pole. Příklad: umístění kartičky krajiny Daniel (hnědý) koupil řepkové pole hodnoty 3. Může jej umístit na jakékoliv přilehlé volné políčko volné přilehlé pole ke svému k jeho mlýnu (na obrázku zvýrazněno zeleně). Vybral Vybral si pole si nalevo pole nalevo od svého od svého mlýna mlýna hodnoty hodnoty Kartička mlýna: Kartička mlýna musí být umístěna na jakékoli prázdné políčko na herním plánu, které přiléhá k již rozvinutému políčku, tzn., k políčku na kterém je kartička krajiny, kartička mlýna nebo farma (viz níže). Hráč může na kartičku mlýna, kterou právě umístil na herní plán, postavit jeden ze svých mlýnů - tímto se kartička stává jeho mlýnem. Pokud na tuto kartičku svůj mlýn neumístí, zůstane kartička mlýna prázdná a nebude patřit žádnému hráči. Příklad: umístění kartičky mlýna Jiří (šedý) koupil kartičku mlýna hodnoty 2. Umístí jej na volné políčko, které přiléhá k nejméně jedné kartičce krajiny, farmy nebo mlýna (včetně mlýna ve startovní vesnici). Vybral políčko napravo od pole řepky hodnoty 4 a umístil zde svůj mlýn. Otáční kartiček ostrovů Pokud hráčův vlastní mlýn (tzn., figurka) sousedí s jedním nebo několika kartičkami ostrovů (ještě neobdělaných), tyto se ihned otočí. Ostrov se takto odvodní a počítá se jako rozvinutý. V předchozím příkladu je otočena kartička ostrova nad Jiřího novým mlýnem. Otočené kartičky ostrovů zobrazují buď krajinu, nebo farmu. Krajina: kapusta, řepka nebo tulipány jsou stejné jako ostatní kartičky krajiny. Hráč ihned obrdží stuiver za každou otočenou farmu. Svůj stuiver může hráč použít na konci kteréhokoli svého tahu (po použití je stuiver odstraněn ze hry) a získá tah navíc (nákup, zúrodnění půdy a sklizeň). Každý hráč smí použít pouze jeden stuiver za kolo. Poznámka: Guvernéři zobrazení na kartičkách nemají v základní hře žádný význam. 3

4 3. Sklizeň Jakmile je jakýkoli hráčův mlýn kompletně obklopen, okamžitě zde proběhne sklizeň. (Mlýn na okraji herního plánu je obklopen, když jsou obsazena všechna přilehlá políčka.) Výnos mlýna se skládá z hodnoty kartičky mlýna a hodnot všech přilehlých kartiček krajiny. Pro výpočet výnosu mlýna nezáleží na tom, který hráč přilehlé kartičky krahiny umístil. Důležité: Sousedící kartičky mlýnů (bez ohledu na to zda na nich stojí mlýn nebo ne) a farmy nepřinášejí žádné body. Krajiny, které jsou přilehlé k několika mlýnům, jsou započítávány do sklizně káždému z těchto přilehlých mlýnů. Krajinný bonus: Pokud k mlýnu přiléhají kartičky krajiny všech tří druhů (kapusta, řepka, tulipány), obdrží hráč bonus 5 bodů. Monokultura: Pokud mlýn nesousedí s žádnou kartičkou krajiny nebo pouze s jedním druhem (bez ohledu na to kolikrát), hráč obdrží za tuto sklizeň 0 bodů. Hráč posune svůj ukazatel bodů na počítadle bodů dopředu o počet bodů (výnos), které mlýn během sklizně získal. Poté hráč obdrží zpátky svůj mlýn, takže jej může později znovu umístit na herní plán. Konec hry Pokud jsou spotřebovány buď kartičky mlýnů, nebo kartičky krajin ze společné zásoby na herním plánu, blíží se konec hry. Obchodní stánky nebo dílny nemohou být dále zásobovány a zůstávají prázdné. MOC může takováto prázdná políčka vynechat. V tomto případě hráč musí pohnout svým obchodníkem vpřed o tolik guldenů na kruhu obchodních domů, kolik MOC přeskočil políček s kartičkami či se skladištěm. Pokud hráč pohne MOC na prázdné políčko (kromě skladiště) vlastní volbou nebo v případě nutnosti hra okamžitě končí. Sklizeň již nemůže proběhnout (žádná nová kartička nebyla umístěna). Mlýny které jsou stále na herním plánu nepřináší žádné vítězné body. Vítězí hráč s nejvyšším počtem bodů na počítadle bodů. V případě remízy je vítězů více. 1. Nákup Co se stane když.? Odpovědi na atypické situace?... hráč posune MOC na skladiště, ale nemá ještě žádné vítězné body?! Hráč neztrácí žádné body, ale také neobdrží žádné guldeny (neposune svého obchodníka). 2. Zúrodnění půdy?...hráč chce umístit kartičku krajiny na herní plan, ale nemá vlastní mlýn na herním plánu?! Může kartičku umístit na jakékoliv volné pole, které sousedí s již rozvinutou krajinou.?...hráč chce umístit kartičku mlýna a postavit na ní mlýn, ale již nemá žádný volný mlýn?! Hráč nemůže postavit mlýn, protože není dovoleno přemísťovat mlýny na herním plánu. Kartička mlýna zůstane prázdná. A Příklad: sklizeň Jan (oranžový) obklopí svůj mlýn kapustou, hodnoty 2 (A). Obdrží 3 body za mlýn + 13 bodů (= ) za přilehlé kartičky krajiny + 5 bodů za krajinný bonus = 21 bodů. V tu samou chvíli byl obklopen i Jiřího (šedý) mlýn. Jiří však neobdrží žádné body, neboť k jeho mlýnu je přilehlý pouze jeden druh kartiček krajiny (= monokultura). Oba hráči dostonou své mlýny zpět. Filip (bílý) umístí později kartičku mlýna na herní plán a postaví mlýn (). Takto obklopí Danielův (hnědý) mlýn. Daniel obdrží 4 body (mlýn) + 4 body (kartičky krajiny) = 8 bodů. Daniel si vezme zpět svůj mlýn.?...hráč umístil kartičku krajiny vedle kartičky ostrova?! Nestane se nic. Pouze postavený mlýn způsobí otočení kartičky ostrova. 3. Sklizeň?... několik mlýnů je současně dokola obestavěno?! Mlýny jsou vyhodnoceny jako obvykle: nejdříve mlýn/y hráče, který je na tahu, poté ostatní mlýny hráčů po směru hodinových ručiček.?...hráč umístí kartičku mlýna a mlýn a ten je ihned obklopen?! Okamžitě proběhne sklizeň a hráč dostane mlýn zpět.?...hráčův ukazatel bodů překročí opět začátek?! Pokračuje se dále jako obvykle. Hráč obdrží kartičku bodů své barvy a umístí ji před sebe (100). Pokud hráč překročí začátek znovu, otoči kartičku bodů na hodnotu

5 Guvernéři a Rekordy Varianta hry Guvernéři a Rekordy se hraje podle stejných pravidel jako základní hra, ale je rozšířena o dva nové elementy: Díky guvernérům je začleněn do hry seelandský úřad. Při rekordní sklizni má snaha o vytvoření velkého výnosu ještě větší význa než doposud. Na konci tohoto návodu opět najdete informace, jak řešit nejasné situace, které během hry mohou nastat. Můžete spojovat všechny elementy mezi sebou. Všeobecná příprava Použijte stejnou stranu herního plánu pro hru Guvernéři a / nebo Rekordy a připravte ji jako v základní hře. Každý hráč obdrží 2 ukazetele sklizně své barvy. Umístětě 7 guvernérů doprostřed trhu. Rekordní sklizeň Kdy? Akce 3 sklizeň Dvakrát za hru může každý kráč označit svou sklizeň na počítadle bodů jedním ze svých ukazatelů sklizně. Získá takto šanci obdržet na konci hry bonusové body. Nejprve je vypočítán celkový výnos mlýna a hráčův ukazatel bodů je posunut o příslušný počet bodů. Poté hráč (bez ohledu na to, kde se nachází jeho ukazatel bodů) může umístit svůj ukazatel sklizně na číslo na počítadle bodů, které odpovídá získanému výnosu tohoto mlýna (společně s krajinným bonusem, pokud je dosažen). Pokud se na tomto čísle již nějaký ukazatel sklizně nachází, musí hráč umístit svůj ukazatel sklizně na nejbližší volné políčko nižší hodnoty. Jednou položený ukazatel sklizně již nesmí být po celý zbytek hry přemístěn. Na konci hry přinesou 4 nejlépe položené ukazatele sklizně svému majiteli bonusové body: 1. místo = 20 bodů 2. místo = 15 bodů 3. místo = 10 bodů 4. místo = 5 bodů Příslušný hráč posune vpřed o takto získaný počet bodů svůj ukazatel bodů na počítadle bodů. Je možné takto získat body za oba dva ukazatele sklizně. Příklad: Rekordní sklizeň Daniel (hnědý) umístí na herní plán kartičku řepky hodnoty 5 a obklopí tak svůj mlýn (A). Sklidí 29 bodů (mlýn + kartičky krajiny + krajinný bonus). Rozhodne se použít ukazetel sklizně (). Jelikož na počítadle bodů je již políčko s hodnotou 29 a 28 obsazeno, musí svůj ukazatel sklizně položit na políčko s hodnotou 27. A 29 5

6 Guvernéři Kdy? Akce 2 zůrodnění půdy Pokud během faze zúrodnění půdy je na jedné nebo více otočených kartičkách ostrovů zobrazen symbol guvernéra, hráč okamžitě obdrží jednoho guvernéra z trhu a umístí jej vedle svého mlýna. Guvernér zůstává na tomto místě až do příslušné sklizně. ěhem sklizně guvernér zkontroluje, zda byl dosažen městem očekávaný výnos: Hráč porovná hodnotu sklizně se zlatým číslem zobrazeným na obchodním domě před nejpřednějším guldenem na kruhu obchodních domů. Pokud je hodnota sklizně stejná nebo vyšší než požadovaná hodnota na obchodním domě, je guvernér spokojen: Hráč obdrží navíc 5 bodů jako bonus a posune vpřed svůj ukazatel bodů. Hráč také získá tohoto guvernéra a umístí jej před sebe na stůl. Příklad: guvernér: S řepkou hodnoty 3 Jan (oranžový) obklopí svůj mlýn (A). Sklidí 30 bodů (mlýn + kartičky krajiny + krajinný bonus). Jelikož se zde nachází guvernér, výnos je porovnán s očekávaním města. Číslo obchodního domu před prvním guldenem v řadě je 28 (). Výnos (30) je vyšší než očekávání (28): Jan obdrží 5 vítězných bodů navíc a umístí guvernéra a mlýn před sebe na stůl. A A Pokud je výnos nižší než číslo obchodního domu, ztratí hráč po sklizni 5 bodů a guvernér se ihned přesune k nejbližšímu mlýnu, kde ještě není další guvernér (tím může být i další mlýn stejného hráče.) Samozřejmě se může pohybovat pouze přes rozvinutá políčka. Příklad (výše): Jan (oranžový) obklopí svůj mlýn řepkou hodnoty 0 místo použítí řepky hodnoty 3 (viz výše uvedený příklad). Z tohoto důvodu získá pouze 27 bodů. Očekávání města (28) není naplněno. Ztratí proto 5 bodů po fázi sklizně. Vezme si svůj mlýn zpět a guvernér se posune k nejbližšímu mlýnu (oranžový mlýn) hodnoty 2, který je pouze 2 políčka stranou, zatímco šedý mlýn hodnoty 3 je 3 políčka stranou. Na konci hry ztratí hráč 5 bodů za každý mlýn s guvernérem. Nyní hráči zkontrolují, který z hráčů naplnil očekávání města nejčastěji. Hráč, který má nejvíce guvernérů obdrží 10 vítězných bodů. V případě remízy obdrží hráči pouze 5 bodů. 6

7 Taktická hra Příklad Taktická hra A: Jan (oranžový) koupil kartičku mlýna hodnoty 4 a může ji umístit vedle zúrodněné půdy (zvýrazněno zeleně) Příprava hry Složte herní plán tak, že strana se zeleným počítadlem bodů a předtištěné krajiny a farmy jsou nahoře. Umístěte guvernéry na políčka, kde jsou zobrazeny jejich symboly. Umístěte stuiver na každou farmu K této variantě hry nepotřebujete kartičky ostrovů. Jak hrát Kartička, která je umísťována vedle předtištěné krajiny / farmy, musí být také spojena s rozvinutou oblastí. Pouze poté mohou hráči zúrodňovat další krajiny počínajíc od předtištěné krajiny / farmy. Pokud je mlýn postaven vedle farmy se stuiverem, vlastník mlýna obdrží tento stuiver. Pokud je mlýn postaven vedle krajiny s guvernérem, je guvernér okamžitě umístěn vedle tohoto mlýna. Příklad Taktická hra : Dále je na tahu Daniel (hnědý). Zakoupil kartičku mlýna hodnoty 3. Může ji umístit kdekoliv vedle zúrodněných políček (zvýrazněno zeleně) Co se stane když.? Odpovědi na atypické situace Rekordní sklizeň?... na konci hry jsou umístěny pouze 3 nabo méně ukazatelů sklizně?! Je vyhodnoceno pouze odpovídající pořadí. Guvernér?... hráč použije ukazatel sklizně během sklizně a naplní / nenaplní očekávání města?! Guvernérův pětibodový bonus nebo ztráta není započítávána do rekordní sklizně.?... se Guvernér nachází vedle mlýna, který ve fázi sklizně díky monokultuře získá 0 bodů?! Očekávání města není naplněno, hráč ztratí 5 vítězných bodů.?... Guvernér se má pohnout k nejbližšímu mlýnu, ale na hracím plánu se žádný nenachází! Guvernér je odstraněn ze hry.?... Guvernér se má pohnout k nejbližšímu mlýnu, ale na herním plánu jsou dva (nebo vice) ve stejné vzdálenosti?! Hráč, který je na tahu se rozhodne, kam pohne guvernérem. 7

8 Historické pozadí hry V 17.století bylo Holandsko evropskou ekonomickou velmocí. Ačkoliv neoplývalo velkým přírodním bohatstvím, brzy vystoupalo do středu dění světového obchodu. Obyvatelé profitovali z tohoto bohatství v oblasti kulturní i sociální. Prosperita obchodníků se brzy odrážela v representativních domech v holand-ských městech. Toto období je názýváno zlatá éra. Vznkala díla slavných umělců jako Rembrandt a Vermeer, kteří vydělali své jmění malováním portrétů bohatých rodin obchodníků. Pomocí peněz získaných od bohatých obchodníků a za pomocí nových mlýnských technologií vytvořili projekt, jak proměnit toto nehostinné uzemí na zemědělskou půdu. Nejprve byly jezera ve vnitrozemí a později zátoky odvodněny a vysušeny. V té době bylo vybudováno tisíce větrných mlýnů, které sloužili hlavně k odvodňování krajiny. Občas byly tyto poldry až 6 m pod urovní hladiny moře. Aby byla překonána tato překážka, byly mlýny důmyslně stavěny kaskádově v řadách. Důsledkem bohatství zlaté éry bylo také stále rostoucí zvyšování populace. Nedostatek vzácné zemědělské půdy nemohl dlouho odolávat vzrůstající spotřebě potravin. Navíc v důsledku rašelinišť a s tím spojených poklesů půdy, velká část Holandska byla pokryta vodními plochami. Vysoké vlny ohrožovaly pobřeží a byly příčinou devastujících záplav opakujících se stále dokola. Chytří vodohospodáři vypracovali plány, jak získat více úrodné půdy z moře a bažinatého okolí. Stavba hráze na pobřeží měla 2 výhody. Lidé získali novou zemědělskou půdu a také ochranu proti bouřím a vlnám. Postupně se větrné mlýny staly charakteristickým symbolem krajiny Ravensburger Spieleverlag GmbH Ravensburger Ltd Unit 1, Avonbury usiness Park Howes Lane ICESTER OX26 2U, G Ravensburger USA, Inc. One Puzzle Lane Newton, NH USA

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE

Strana 1. Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE Strana 1 Vysoké napětí FACTORY MANAGER / Ředitel továrny FRIEDEMANN FRIESE 1 Strana 2 Předmluva Vítejte ve světě podnikatelů. Ve hře Vysoké napětí - Factory Manager se každý z hráčů vžije do role majitele

Více

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE

TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE TAJ MAHAL MOCNÍ MAHARADŽOVÉ HONOSNÉ PALÁCE Indie začátkem 18 století. Téměř 200 let trvající vláda Velkých mogulů se očividně rozpadá. Toho využívají ve svůj prospěch maharadžové a kmenoví vládci na severozápadě

Více

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie

Eufrat a Tigris HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA NA HRU. Sestavení monumentů. Příprava hrací desky. Výběr dynastie HRACÍ MATERIÁL Eufrat a Tigris 1 hrací deska 153 civilizačních kartiček - 30 černých osady - 57 červených chrámy - 36 modrých farmy - 30 zelených tržiště 8 kartiček katastrof 4 spojovací kartičky 4 kartičky

Více

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck

Souhrn. Cíl hry. Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck Biskup očekává velmi váženou návštěvu, ale bohužel velká freska - malba na stropě katedrály - zoufale volá po zrestaurování. Souhrn Autoři: Marco Rusowski a Marcel Süßelbeck pro 2-4 hráče od 10 let Proslulí

Více

Pravidla hry. Herní materiál

Pravidla hry. Herní materiál Průmyslovou revoluci v Americe by si bez železnice snad ani nikdo nedokázal představit. Rozvíjet tak velkou zemi bez možnosti přepravovat potřebný materiál na velké vzdálenosti zkrátka nejde. Železniční

Více

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty)

Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Obsah krabice. větvení (na jedné straně každého dílku cesty) Sumatra ostrov mnoha vzácných druhů zvířat 2 4 hráči, 30 45 minut, věk 8+ Vysláni nejslavnějšími zoologickými zahradami Západního Světa, vydávají se týmy lovců zvěře do džunglí Sumatry, aby chytily a přivezly

Více

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů

Hráč, který je na tahu musí vyložit předem daný počet karet z ruky. Počet karet je určen počtem symbolů EMANUELLE ORNELLA OLTRE MARE BENÁTŠTÍ OBCHODNÍCI MEZI ORIENTEM A ZÁPADEM HERNÍ MATERIÁL 98 karet zboží sedmi druhů (8x drahokamy, 10x svitky, 12x hedvábí, 14x sůl, 16x keramika, 18x olivy, 20x obilí) 1

Více

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval tajemství. Tvůj věrný sluha tě však varuje. Chystá se spiknutí. Tohle si přece nenecháš líbit. Vymysli vlastní plán, využij svého vlivu a známostí.

Více

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů

Autoři: David V. H. Peters a Harry Wu. hra pro 2-5 hráčů Bohaté obchodnické rodiny táhnou se svou karavanou po Hedvábné stezce, aby uzavřely lukrativní obchody. Hráči se vžijí do rolí obchodníků, Obsah hry 1 hrací deska znázorňuje mapu s políčky. Na horním a

Více

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz)

KUBA. Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) KUBA Pravidla přeložil Bednin (připomínky posílejte na Bednin@email.cz) Za nepříznivých okolností se vesnice na ostrově snaží získat nezávislost, vliv a bohatství.kdo bude schopen nejvýhodněji prodávat

Více

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY

ANDREAS SEYFARTH CÍL HRY HRACÍ MATERIÁL PŘÍPRAVA HRY PRŮBĚH HRY ANDREAS SEYFARTH San Juan Zlatokop nebo guvernér, radní nebo stavitel? Ať už v Novém světě hrajete jakoukoliv roli, máte jen jeden cíl: dosáhnout co největšího blahobytu a věhlasu! Kdo bude vlastnit nejvýnosnější

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Princes of Florence - Pro Ludo

Princes of Florence - Pro Ludo Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena

Více

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA Samuraj & Katana je diplomatická a strategická hra odehrávající se v Japonsku 16tého století, uprostřed SENGOKU-JIDAI ( věku země ve válce ), který trval od Onin válek (1477)

Více

Habermaaß-hra 4089 CZ

Habermaaß-hra 4089 CZ CZ Habermaaß-hra 4089 Schuhbidu Dvě barevné hry rozvíjející pozorování a reakci pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autoři: Christian Barnikel & Heike Rosskopf Ilustrace: Clara Suetens Délka hry: cca.

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let.

Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Vzrušující desková hra pro 2 až 4 architekty starší 9 let. Autoři: Michael Kiesling a Kramer Ilustrace: Franz Vohwinkel Design: DE Ravensburger, KniffDesign (instrukce) Editor: André Maack Ravensburger

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji.

Héra a Zeus. Cíl hry Héra zvítězí, pokud najde Arguse a osvobodí ho. Zeus zvítězí, pokud najde Io a osvobodí ji. Héra a Zeus Když se hádají bohové, země se třese. Zeus, otec bohů a jeho žena Héra se často neshodnou na věcech pozemských i olympských. A často tato neshoda přejde v hádku, kdy si oba z bohů přivolávají

Více

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8

Maharaja. Maharaja verze 1.1 Strana 1/8 Maharaja Hra, ve které budujete paláce v Indii 1. Úvod... 1 2. Hrací materiál... 2 3. Začínáme hrát... 2 3.1. Hrací deska... 2 3.2. Příprava hry... 2 3.3. Bodovací tabulka... 2 4. Základní průběh hry...

Více

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog

Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Starodávné relikvie dřímají od nepaměti v nejtemnějších koutech džungle. Jakmile však praskne, že byly objeveny, vyrazí kdejaký rádoby archeolog Vysloužilý universitní profesor, nabubřelý průzkumník, hbitá

Více

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland)

TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) TENKRÁT V ORIENTU (Da geht was ab im Morgenland) Mark Krimsu Sienholz Obsah: 110 karet: = 15 karet pokladů (Schatz(-kammer)-Karten): 5 odznaků moci (Insignien der Macht), 10 cenností (Kostbarkeiten)) +

Více

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná.

Každý hráč dostane 1 list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Herní materiál 6 kostek se surovinami blok s 60 herními plány Příprava Každý hráč dostane list s herním plánem. Připraví se 6 kostek. Navíc potřebuje každý hráč tužku. Určí se, kdo začíná. Princip hry

Více

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze)

Habermaaß-hra 3389A /4521N. Počítání s piráty (mini verze) CZ Habermaaß-hra 3389A /4521N Počítání s piráty (mini verze) Počítání s piráty mini verze Vzdělávací hra pro 2 až 4 piráty ve věku od 6 do 99 let. Obsahuje variantu pro jednoho hráče. Autor: Wolfgang Dirscherl

Více

NA ZÁPAD! (Go West!)

NA ZÁPAD! (Go West!) NA ZÁPAD! (Go West!) Leo Colovini 1.0 ÚVOD Na konci 18. století se zájmy USA upíraly díky osidlování vnitrozemí a přistěhovalectví ze západní, střední a severní Evropy stále více k dobytí Západu rozšiřování

Více

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk.

Možné umístění karty. V tomto příkladu je pět možných míst, kam je možné umístit kartu Člověk. Jak se hraje Cardline? Vítězí ten hráč, který jako první úspěšně umístí svoji poslední kartu. Každý hráč se ve svém tahu pokouší umístit jednu ze svých karet na správné místo. Pokud hráč umístí kartu špatně,

Více

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír.

Alchymie je 2. rozšíření k Dominionu. Přidává 12 nových karet království a nové platidlo elixír. Kdo by nechtěl proměnit olovo ve zlato či získat kámen mudrců? V podzemních laboratořích se pracuje bez ustání a věda se rozvíjí rychlým tempem Alchymisté s vážnou tváří odměřují tekutiny ve zkumavkách

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut

Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Od Uwe Rosenberga Pro 2 až 5 hráčů od 10 let, 40 minut Herní materiál 65 karet přísad na pizzu (13 od každého druhu: olivy, papričky, žampiony, salám a ananas) 40 karet s objednávkami (8 od každé v 5 barvách

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště.

Doba. 1. Položte herní plán doprostřed stolu. 2. Žetony jídla roztřiďte podle hodnot a umístěte je na loviště. Herní materiál: 1 herní plán 4 desky hráčů 58 surovin ze dřeva 40 dřevěných figurek 8 značek ve dvou velikostech 53 žetonů jídla 28 kartiček budov 18 žetonů nástrojů 1 figurka začínajícího hráče 36 civilizačních

Více

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče)

Pravidla hry 1. Nalejvárna (pro 1 hráče) 2. Nalejvárna ve dvou (pro 2 hráče) návod blackbox BlackBox Právě jste otevřeli BlackBox. Jedná se o stolní karetní hru, která by vám měla pomoci zorientovat se v oboru informačních studií a knihovnictví. Hra se skládá z celkem 17 odborných

Více

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI.

www.blackfire.cz IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe V. HRANÍ HRY I. OBSAH HRY Attack! stolní hra obsahuje následující èásti: VI. IV. HERNÍ SYSTÉM Pravidla k deskové høe Systém Attacku! je navržen tak, aby vám umožnil poøídit si základní sadu pravidel a èástí, se kterými si mùžete užít tuto hru jako samostatný produkt. Až budete

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

O HŘE HERNÍ MATERIÁL

O HŘE HERNÍ MATERIÁL Autor: Stefan Feld hra pro 2-5 hráčů od 10 let na 45-60 minut V první verzi českých pravidel se bohužel vyskytlo několik chyb. Byly způsobeny především chybami v původních německých pravidlech. Přesto

Více

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání CZ Habermaaß-hra 4985 Moje úplně první hry Zábavné počítání Moje úplně první hry Zábavné počítání Zábavná počítací hra pro 2-4 děti ve věku od 2 let. Obsahuje pozorovací hru pro 1 dítě a dospělého. Autoři:

Více

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let.

VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. KDE LEŽÍ Honolulu VYZNÁTE SE VE SVĚTĚ? Pro 2 6 hráčů od 10 let. Honolulu! Proč právě Honolulu? Že se v evropských, asijských, amerických, či afrických městech skvěle vyznáte? Ale kde leží Honolulu? Zřejmě

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B

Regionální kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B Pokyny: 1. Kategorie A řeší jen úlohy 1, 2, 3 a kategorie B jen úlohy 2, 3, 4! 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Design: Wilfried a Marie Fort

Design: Wilfried a Marie Fort Pravidla hry Design: Wilfried a Marie Fort Obsah hry 30 dřevěných dílků (5 různých tvarů, každý v 6 barvách) 14 vodních kapek Příprava hry Umístěte dřevěné dílky na hromádku doprostřed hrací plochy. Vodní

Více

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín

Možná umístění karet: Tento příklad nabízí pět možných umístění, kam je možné zahrát kartu Švýcarska. Německo Braniborská brána, Berlín VE ZKRATCE Pokud se hráč v průběhu kola stane jediným hráčem, který se zbavil své poslední karty, stává se vítězem hry. Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo.

Více

LER 2890-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Zábavná vzdĕlávací hra o zvířatech

LER 2890-ALBI. 1 8 15 min vĕk 7+ Mysli a spojuj! Zábavná vzdĕlávací hra o zvířatech LER 2890-ALBI Mysli a spojuj! 1 8 15 min vĕk 7+ Karetní hra Zábavná vzdĕlávací hra o zvířatech Hra obsahuje: 45 obrázkových karet 45 slovních karet 8 karet Nový start 2 karty Super start Příprava hry Zamíchejte

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

P1 Formule ve sněhu. P2 Double Cola

P1 Formule ve sněhu. P2 Double Cola P1 Formule ve sněhu Jak je obecně známo, losi mají spoustu různých zálib. Není tedy velkým překvapením, že existují losi, kteří se vyžívají v matematických prapodivnostech. Jeden takový los přišel s následující

Více

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE

Centrum psaní. Knížku máme rádi, poradí, potěší, pomůže, DOPLŇTE Centrum psaní vše důkladně zvládneš v daném čase. 1. Společně si prohlédněte malé i velké plakáty o českých spisovatelích a spisovatelkách dětských knih. Každý si vyberte jednoho spisovatele či spisovatelku,

Více

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR PRAVIDLA PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR BEACH VOLEJBAL Vydáno 27.7.2004 Pravidla platná pro SPORTTOUR od ročníku 2004 s případnými budoucími dodatky nebo změnami

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut

Aquaretto. Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Aquaretto Hra pro 2 až 5 hráčů, od 10ti let, délka hry cca 45 minut Každý hráč vlastní jednu vodní zoologickou zahradu. Hráči se snaží přilákat do svého vodní parku co nejvíce návštěvníků. Snaží se proto

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

pro 2 až 5 hráčů od 13 let, délka hry 60 90 minut

pro 2 až 5 hráčů od 13 let, délka hry 60 90 minut Hráči žijí na tomto dobře známém ostrově uprostřed Tichého oceánu. Hlavní ostrov je hustě osídlen a každý se stará o své záležitosti. Rybáři rybaří, surfaři surfují, tanečnice tančí, ovoce roste Také okolní

Více

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

UPPSALA. Herní materiál. Cíl hry. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let UPPSALA Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Uppsala! Proč právě Uppsala? Že se v evropských městech skvěle vyznáte? Ale kde je zrovna Uppsala? Zřejmě leží na západ od Sankt Petersburgu. Leží ale na východ, nebo

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

Notre Dame. Stefan Feld

Notre Dame. Stefan Feld HRACÍ MATERIÁL Notre Dame Stefan Feld 5 částí hrací desky (městské čtvrti) 3 kartičky Notre Dame (po jedné trojúhelníkové, čtvercové a pětiúhelníkové) 45 akčních karet (nemocnice, rezidence, klášterní

Více

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat

Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Une extension pleine de tendresse par Antoine Bauza & Corentin Lebrat Pravidla rozšíření Takenoko: Panďátka je rozšířením pro hru Takenoko, jež přináší 3 nové herní prvky: nové díly políček, nové karty

Více

Příprava hry. Centrální karty

Příprava hry. Centrální karty Jak se má chovat pravý viktoriánský gentleman? Měl by starostlivě pečovat o svůj majetek, účastit se opulentních hostin, dělat dojem na vlivné osoby Jinými slovy, pravý viktoriánský gentleman je nesnesitelně

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však

Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však Jak se stíny prodlužují, do koutů se vkrádá tma, už ze skříně vykukují příšerky a strašidla! K posteli se tiše plíží, oči poulí, špulí ret, nám však pranic neublíží zaženem je zpátky hned! KOOPERATIVNÍ

Více

Mlýnek (typový výrobek)

Mlýnek (typový výrobek) Mlýnek (typový výrobek) Popis: Středověká a dodnes oblíbená desková hra, známá po celé Evropě (například u Velkomoravanů). Hra je určena pro dva hráče. Počet žetonů celkem: 9 vs. 9 Parametry: Čtvercová

Více

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče

NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče NÁVOD LOGIX mini Hra pro 2-4 hráče Cíl hry: Každý hráč si na začátku vylosuje kartu s tajným kódem (vzorem rozložení kuliček). V průběhu partie hráči pokládají na desku nové kuličky nebo přemisťují stávající

Více

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet

18 tabulek 6 ostrovů 6 pirátských lodí 6 domorodých vesnic 30 žetonů mincí 20 žetonů embarga 26 podkladových karet Zde je tvá loď a posádka, co netrpělivě čeká na svého kapitána... Konečně můžeš vyplout na širé moře. Čeká tě dlouhá a náročná cesta ke vzdáleným přístavům. Během plavby budeš čelit nástrahám pirátů, kteří

Více

Materiál: Cíl hry: Umístění na hrací plochu:

Materiál: Cíl hry: Umístění na hrací plochu: vesmírných stanovišť a umístěte je do kruhu. Karty odpalovací rampa a recyklace skladu se musí vyrovnat proti sobě, 4 další karty jsou umístěny jakkoliv například jako na obrázku: Materiál: Překlad ŽUŽU

Více

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště 1. HRACÍ PLOCHA 102 Značky na hřišti 6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.

Více

Zažijte opravdové vzrušení s tenisovou karetní hrou!

Zažijte opravdové vzrušení s tenisovou karetní hrou! Zažijte opravdové vzrušení s tenisovou karetní hrou! Tvrdé podání ven z kurtu, které soupeř odvrací skvělým returnem. Následuje nepodařený lob a výměnu ukončuje nekompromisní smeč! Na cestě k vítězství

Více

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy!

Doufáme, že si s rozrůstajícím se světem Dominionu užijete spoustu zábavy! Připravte si mapy a zásoby, výprava do neznámých krajin právě začíná! Kdo ví, co se nachází za hustou džunglí, nad níž každé ráno vychází slunce? Jen málo je známo a je na čase tato místa prozkoumat. Věštba

Více

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů

Obsah hry. Cíl hry. Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů Hra od Dirka Henna pro 2-6 hráčů V malém městečku Alhambra se přední středověcí stavitelé z Evropy a Arábie rozhodli postavit obrovské paláce a nádherné zahrady. Staňte se jedním ze stavitelů, najměte

Více

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino

Kvadromino se zlomky. Tipy. Kvadromino se zlomky. -------------------------------------------------------------- Materiál: karty na kvadromino Kvadromino Informace pro učitele Třída:. 6. Hráči: Materiál: šablona s. 9 Tipy Tuto hru je vhodné použít, pokud máme k dispozici určité souvislosti nebo hodnoty, které je možné vyjádřit ve čtyřech variantách.

Více

Herní materiál. Příprava hry. 2 3 hráči: 20 karet 4 5 hráčů: 16 karet 6 7 hráčů: 12 karet 8 hráčů: 10 karet

Herní materiál. Příprava hry. 2 3 hráči: 20 karet 4 5 hráčů: 16 karet 6 7 hráčů: 12 karet 8 hráčů: 10 karet Herní materiál 160 karet 14 sad po 10 kartách (s čísly 1-10) 20 karet «nůžky» pravidla hry Příprava hry Všechny karty důkladně zamíchejte. Rozdejte každému hráči stejné množství karet (počet karet se odvíjí

Více

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů

KINGSBURG. ukazatel armád (Heeresanzeige) znázorněný štíty, přímo pod ním 5 polí pořadí tahů KINGSBURG Andrea Chiarvesio Luca Iennaco Ve fantastické říši Kingsburg král Tritus právě jmenoval slibné guvernéry (hráče), kteří mají rozvíjet v jeho jménu provincie na okraji říše. Svou provincii budete

Více

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 červenec 2015 Zpracováno podle anglického originálu IIHF CASE BOOK vydaného v lednu 2015 Překlad Gabriela Malá, Rudolf Potsch, Ladislav Rouspetr, červenec

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck

Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Xenobiologie pro začátečníky Agricola rozšíření X deck Na farmě bývají klidné noci, ale bylo tomu tak vždy? Po dlouhém dni na polích farmy, poté co jsi snědl plný talíř dobré polévky, zahrál si partičku

Více

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien )

OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) OSADNÍCI Z KATANU JUBILEJNÍ SCÉNÁŘ KOLONIE (Jubiläums-Szenario Die Kolonien ) Klaus Teuber Herní materiál 2 rámečkové díly 4 přehledové karty 4 pole moře 3 pole džungle 2 pole sopek 1 pole zlatonosné řeky

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

Vážený zákazníku, V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název chybějícího prvku hry.

Vážený zákazníku, V e-mailu prosím uveďte své jméno, příjmení, přesnou adresu včetně PSČ a název chybějícího prvku hry. Vážený zákazníku, kompletování našich her věnujeme zvláštní péči. Pokud přesto ve vašem balení některá součást hry chybí (za což se velmi omlouváme), můžete reklamaci vyřídit e-mailem na adrese info@pygmalino.cz.

Více

Napínavá stolní hra z Divokého západu pro 2 až 5 hráčů od 8 let.

Napínavá stolní hra z Divokého západu pro 2 až 5 hráčů od 8 let. Napínavá stolní hra z Divokého západu pro 2 až 5 hráčů od 8 let. Divoký západ - neznámé dálavy leží před námi. Začíná se stavět železnice a ze stanových městeček prvních osadníků se brzy stanou opravdová

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem

Habermaaß-hra 4931. Koza s motýlkem CZ Habermaaß-hra 4931 Koza s motýlkem Koza s motýlkem Kombinační hra pro 2-6 hráčů ve věku od 5 do 99let. S "Fex efektem" pro větší zábavu a větší namáhání mozkových závitů! Autoři: Christiane Hüpper,

Více

OPERACE: Work the Angles

OPERACE: Work the Angles OPERACE: Work the Angles Briefing: Říše objevila záhadný objekt, který by mohl znamenat porážku Unie. Unie musí zabránit kurýrovi v předání předmětu do rukou Císaře. Říše musí dostat předmět k agentovi

Více

OBSAH. dřevěné figurky a žetony pro pátého hráče dete potřebovat základní hru Tzolk'in: Mayský kalendář. 13 destiček proroctví

OBSAH. dřevěné figurky a žetony pro pátého hráče dete potřebovat základní hru Tzolk'in: Mayský kalendář. 13 destiček proroctví OBSAH Toto rozšíření obsahuje nová pravidla a komponenty, kte- PROROCTVÍ PÁTÝ HRÁČ ré můžete libovolně kombinovat. V každém případě bu- 13 destiček proroctví dřevěné figurky a žetony pro pátého hráče dete

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

Zahrajeme si kopanou 1

Zahrajeme si kopanou 1 Zahrajeme si kopanou 2 3 5 6 7 8 9 0 Fotbal Stolní hra na logickém základu inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo prokáže více opravdového fotbalového

Více

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět!

Habermaaß-hra 4973. Zvířecí pyramida: A jsme zpět! CZ Habermaaß-hra 4973 Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Zvířecí pyramida: A jsme zpět! Rozviklaná rotující stavěcí hra pro 2 až 4 hráče ve věku 5 99 let. Autoři: Klaus Miltenberger, Kristin Múckel Ilustrace:

Více

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry

Ž ivá karetní hra. Úvod. Popis hry Úvod Ž ivá karetní hra Dobře jsi udělal, že jsi přišel, pronesl Elrond. Dnes uslyšíš všechno, co potřebujete pro pochopení Nepřítelova záměru. Nemůžete udělat nic než vzdorovat, s nadějí nebo bez ní. Nestojíte

Více

CÍL OBSAH. Čím lépe se hráči daří řídit jeho provincii a vzdorovat zdánlivě nekonečnému trápení, tím více cti a vítězných bodů do konce hry získá.

CÍL OBSAH. Čím lépe se hráči daří řídit jeho provincii a vzdorovat zdánlivě nekonečnému trápení, tím více cti a vítězných bodů do konce hry získá. CÍL V této hře každý hráč v roli čínského prince hledá způsob, jak zajistit co největší prosperitu a prestiž své provincii ve starověké Číně kolem roku 1000 našeho letopočtu. Na pomoc ke svým činům si

Více

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA

Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA Herní plán číselných loterií a sázkových her SAZKA HLAVA I. obecná ustanovení I. 1 1. SAZKA a.s. organizuje číselné loterie a sázkové hry ve smyslu ustanovení zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion)

MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion) MARE NOSTRUM MYTOLOGIE (Mythology Expansion) Serge Laget Úvod Rozšíření MYTOLOGIE dodává hře MARE NOSTRUM mytologický rozměr. Nechává vstoupit na scénu lid Atlantidy, a tak umožňuje hru v šesti hráčích.

Více

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Dvorec je obdélník 23,77 m dlouhý a 8,23 m široký. Uprostřed je předělen sítí zavěšenou na provaze nebo na kovovém laně o průměru maximálně 0,8 cm. Jeho konce jsou

Více