VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ČESKÁ 354, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Č. J. CES/0361/2013 V Liberci dne Vypracovala: Mgr. Šárka Klímová

2 Výroční zpráva o činnosti školy vychází z ustanovení vyhl. č. 15/2005 Sb. Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Základní statistické údaje Celkový počet Zápis žáků k přijetí do 1. ročníku základní školy pro budoucí šk. rok Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počty žáků po opravných zkouškách Přehled výchovných opatření údaje za 2. pololetí Počet zameškaných hodin Počty přijatých žáků po ukončení základní školy Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD Údaje o dalším vzdělávání pracovníků v rámci celož. vzdělávání Počty absolventů 8 3. Charakteristika školy Vzdělávací program školy Výuka cizích jazyků podle ročníků Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Práce s žáky se spec. vzděl. potřebami Účast školy na plošném testování žáků Výchovné poradenství, poradenské služby Prevence sociálně patologických jevů Spolupráce s Technickou univerzitou Liberec Zapojení školy do projektů, mezinárodní spolupráce Mimoškolní aktivity, zájmové kroužky Příměstský tábor Zájmové vzdělávání školní družina Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Časový sled realizovaných školních aktivit Prezentace školy na veřejnosti mimořádné úspěchy žáků Spolupráce s organizacemi Ekonomická část mimorozpočtové zdroje Přehled výstupů kontrolních orgánů Česká školní inspekce Statutární město Liberec Všeobecná zdravotní pojišťovna Výkon státní správy Přílohy 36 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Právní forma příspěvková organizace, IČO Adresa školy Česká 354, Liberec 25 Statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 1, Název zřizovatele Liberec 1 ředitelka: PaedDr. Jitka Mikešová statutární zástupkyně: Mgr. Šárka Klímová zástupkyně pro 2. stupeň: Mgr. Jana Čepičková Vedoucí pracovníci od : Mgr. Šárka Klímová pověřena zastupováním funkce ředitelky školy od : Mgr. Šárka Klímová jmenovaná do funkce ředitelky školy Zařazení do sítě škol Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol Součásti školy Kapacita školy s účinností od Základní škola Školní jídelna Školní družina žáků Telefon/fax Adresa internetové stránky 3

4 2. Základní statistické údaje 2.1 Celkový počet Pracoviště Celkový počet tříd Z toho speciálních Celkový počet žáků Z toho ve speciálních třídách Individuálně integrovaných ZŠ Česká, Liberec Zápis žáků k přijetí do prvního ročníku základní školy pro budoucí školní rok Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet odkladů Zápis žáků k přijetí do přípravné třídy pro budoucí školní rok Počet žádostí Skutečný počet přijatých žáků Počty žáků po opravných zkouškách za II. pololetí Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Slovní hodnocení Neprospělo Neklasifikováno

5 2.5 Přehled výchovných opatření údaje za II. pololetí Pochvaly Napomenutí tř. učitele Třídní důtky Ředitelské důtky 2.stupeň 3.stupeň Snížené známky z chování byly uděleny za závažné porušování školního řádu a za neomluvenou absenci. Pochvaly byly žákům uděleny za mimořádně úspěšnou práci, nadstandardní aktivitu a reprezentaci školy. 2.6 Počet zameškaných hodin součet za I. a II. pololetí Omluvené hodiny Neomluvené hodiny Počty přijatých žáků po ukončení základní školy 8.letá gymnázia 6.letá gymnázia 4.letá gymnázia SOŠ obory s maturitou SOU obory s maturitou SOU OU Neumístěn Pedagogičtí pracovníci učitelé ZŠ Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Důchodový věk Celkem celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen splňuje 3/3 13/11 10/10 4/4 1/1 31/29 nesplňuje 1/1 0 1/ /2 5

6 2.9 Pedagogičtí pracovníci vychovatelé ŠD Kvalifikační předpoklady do 30-ti let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Důchodový věk Celkem celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen splňuje 2/ /4 0 6/5 nesplňuje 1/0 1/ / Údaj o dalším vzdělávání pracovníků v rámci celoživotního vzdělávání A/ Prioritně byla zajišťována školení pro splnění kvalifikačních předpokladů zdravotník zotavovacích akcí - plánované proškolení pedagogů - PaedDr. Šárka Vakrmanová, Mgr. Radana Plummer, Jarmila, Mgr. Periklis Papas instruktor snowboardingu - pro dlouhodobě zvýšený zájem žáků o snowboarding v rámci lyžařského výcviku bylo pro školní rok 2012/2013 plánované proškolení pedagoga Mgr. Tomáše Bureše B/ Vzdělávání celého pedagogického sboru - v souladu s dlouhodobým záměrem školy zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků bylo ve školním roce 2012/2013 realizováno rozsáhlé proškolení celého pedagogického sboru v poskytování 1. pomoci část teoretická i praktická. C/ Průběžné vzdělávání pedagogů - vedení školy podpořilo v rámci poskytnutých finančních prostředků účast pedagogů na školeních dle nabídek NIDV, Centra vzdělanosti LK nebo jiných subjektů především v oblastech: - didaktické hledání cest efektivní výuky, nových metod, aktivizačních přístupů - jazykového vzdělávání - osobnostní a sociální výchovy - speciální pedagogiky (reedukace specifických poruch) - zvyšování ICT kompetencí 6

7 Studium k prohlubování odborné kvalifikace kurzy, semináře, školení, samostudium Pedagog Zaměření akce Vzdělávací instituce Datum Celý sbor školení 1. pomoci L. Lepková, r.č Beránková Milena Aktivizující metody při výuce angličtiny CVLK a Beránková Milena Genetická metoda čtení nakl. Fraus Berglová Pavla Činnostní učení ve výuce prvouky Tvořivá škola Brixiová Šárka Práce s dětmi s SPU PPP 4.2. Brixiová Šárka Reedukace specifických poruch učení PPP Brixiová Šárka Myslet jinak- učit(se) jinak? Čmelák 5.6. Bureš Tomáš Mimořádné události NIDV Bureš Tomáš Školení florbal - pravidla AŠSK Bureš Tomáš Snowboarding Sport BP Čepičková Jana Příprava projektů na základní škole a využívání ICT ve výuce na ZŠ Boxed, s.r.o Grulichová Gabriela Školení florbal - pravidla AŠSK Grulichová Gabriela Santa Claus is coming to town OUP Hozáková Michaela Santa Claus is coming to town OUP Hozáková Michaela NJ - Grammatik entdecken Geothe Institut Hozáková Michaela DLT - Den učitelů němčiny (3 semináře) Geothe Institut 6.4. Klímová Šárka Právní předpisy ve školství v akt. znění NIDV Klímová Šárka Spisová služba - projekt magistrátu GEOVAP Klímová Šárka Národní systém inspekčního hodnocení NIQES Klímová Šárka Inkluzivní vzdělávání z pohledu zřizovatele NIDV Klímová Šárka Spisová služba - archiv GEOVAP Maršíková Lenka Testování 8. ročník - PC ICILS 5.2. Nosková Lenka Školení florbal - pravidla AŠSK Palubová Kateřina Aktivizující metody při výuce angličtiny CVLK a Palubová Kateřina Genetická metoda čtení nakl. Fraus Periklis Papas Posílení praktických dovedností při vedení problémových tříd a PPP problémových žáků Periklis Papas Právo a prevence ve škole, PPP Periklis Papas Komplexní program prevence ve školách PPP Periklis Papas Doškolení zdravotník zotavovacích akcí Červený kříž 5.6. Petanová Vlasta Český jazyk činnostně ve 4. ročníku Tvořivá škola Petanová Vlasta Přírodověda činnostně - 4. ročník Tvořivá škola Petanová Vlasta Interaktivní tabule a PC pro učitele Tvořivá škola Petanová Vlasta Genetická metoda čtení nakl. Fraus

8 Pedagog Zaměření akce Vzdělávací instituce Datum Plummer Radana Zdravotník zotavovacích akcí ČK a Roháčová Olga Finanční gramotnost FRAUS Roháčová Olga Santa Claus is coming to town OUP Roháčová Olga Motivating young learners to speak OUP 3.6. Soukupová Jarmila Genetická metoda čtení FRAUS Táborská Renata Interaktivní tabule a PC pro učitele Tvořivá škola Třešňáková Klára Genetická metoda čtení nakl. Fraus Třešňáková Klára Přírodověda činnostně - 4. ročník Tvořivá škola Třešňáková Klára Český jazyk činnostně ve 4. ročníku Tvořivá škola Uchytilová Dana Školení florbal - pravidla AŠSK Vakrmanová Šárka Zdravotník zotavovacích akcí ČK a Počet absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení PF, odchody učitelů ze školy do 3 let praxe Počet nových absolventů po ukončení PF Odchod učitele do 3 let praxe 0 1 8

9 3.Charakteristika školy organizace vzdělávání a výchovy 3.1. Vzdělávací program školy V tomto školním roce jsme vyučovali ve všech ročnících podle vlastního školního vzdělávacího programu, č. j. 154/2012, s motivačním názvem Učíme se, abychom se domluvili a v životě neztratili. Přehled vzdělávacích programů školy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Č. j. MŠMT Č. j. 154/2012 Školní rok 2012/2013 Ročníky počet žáků k ročník 547 Škola nabízí rozšířenou výuku cizích jazyků podle schváleného vzdělávacího programu MŠMT č. j / od školního roku 2004/05. V rámci plynulého přechodu na vlastní školní vzdělávací program a zajišťování jeho hlavních cílů jsme ustoupili od vnější diferenciace na jazykové a nejazykové třídy. Třídní kolektivy zůstávají zachované, žáci se rozdělují pouze na výuku cizích jazyků. Anglický jazyk vyučujeme již od 2. ročníku. Prohloubená výuka anglického jazyka se realizuje od 4. ročníku pro skupinu nadaných dětí vybraných ze všech paralelních třetích tříd. Zvolený vzdělávací program vyhovuje sociálnímu složení žáků, kteří dosahují velmi dobrých výsledků ve srovnávacích celorepublikových testech, vědomostních olympiádách a soutěžích. Úspěšní jsou také u přijímacích řízení na střední školy. Do vzdělávacího programu jsou zakomponovány další vzdělávací okruhy jako environmentální výchova, dopravní výchova, náplň programu Zdravá škola, finanční gramotnost, volba povolání aj. Vedení školy ve spolupráci s předmětovými komisemi zajišťuje návaznost učiva v jednotlivých ročnících na základě vypracovaných aktuálních tematických plánů školy se stručně vymezenými tematickými celky probíraného učiva v daném předmětu a časovým rozložením v ročníku. Jsou pro vyučující závazné pro daný školní rok a jejich změnu může provést pouze vedení školy na návrh předmětové komise, a to vždy na základě zkušeností získaných v právě proběhlém školním roce. Rozdělení žáků do skupin a plnění hodinových dotací předmětů ve všech ročnících je v souladu s předepsanými dokumenty. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Podle dlouhodobé koncepce výchovně vzdělávací práce školy má žák průběžně získat kvalitní základní vzdělání, vytvořit si vnitřní motivaci a podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě a rozvíjet svoji osobnost, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními principy. Úkolem školy je připravit žáky po stránce výchovné i vzdělávací tak, aby mohli především pokračovat ve studiu na střední škole. 9

10 3.2 Výuka cizích jazyků podle ročníků 1. stupeň Výuka anglického jazyka je zahájena již ve 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně jako úvod do cizího jazyka. Výuka ve 3. ročníku se vyučuje v časové dotaci 3 hodiny týdně. Podle výsledků celoroční práce ve 3. ročníku a na základě testu z českého a anglického jazyka jsou děti zařazené ve 4. ročníku takto: 1/ běžná výuková skupina BVJ 2/ skupina s rozšířenou výukou jazyků - RVJ Ve 4. a 5. ročníku jsou odlišné časové dotace pro jednotlivé skupiny Běžná výuková skupina 3 hodiny AJ týdně + 1 hodina Volitelný český jazyk Skupina s rozšířenou výukou jazyků 4 hodiny AJ týdně 2. stupeň Běžné výukové skupiny BVJ pokračují ve výuce prvního cizího jazyka v rozsahu 3 hodiny týdně. V 8. ročníku je výuka posílena o 1 vyučovací hodinu na 4 hodiny týdně. Druhý cizí jazyk si mohou žáci zvolit v rámci nabídky volitelných předmětů v 7. ročníku - AJ, NJ, FJ. Výukové skupiny s rozšířenou výukou jazyků RVJ pokračují ve výuce prvního cizího jazyka také v rozsahu 3 hodiny týdně, ale v 6. ročníku přibírají povinně druhý cizí jazyk ve stejné časové dotaci. Žáci si mohou volit z nabídky - NJ, FJ. Výuka cizích jazyků podle ročníku Ročníky Běžná výuka AJ počet skupin Rozšířená výuka AJ počet skupin Rozšířená výuka NJ počet skupin Volitelný NJ počet skupin 1.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník A B Celkem skupin

11 V letošním školním roce byly vyučovány formou rozšířené výuky jazyků - jazyk anglický a německý. Diferenciace žáků probíhá pouze pro výuku cizích jazyků, pro ostatní výukové předměty jsou třídní kolektivy zachovány. Německý jazyk byl vyučován pro jazykové skupiny s běžnou výukou jazyků jako předmět volitelný, pro jazykové skupiny s rozšířenou výukou jazyků - RVJ jako 2. povinný cizí jazyk. Při výuce cizích jazyků jsou využívány efektivní aktivizační metody a formy práce v rámci rostoucích možností materiálně technického vybavení školy. K výuce jsou využívány multimediální učebny a speciální jazykové učebny. Nadstandardem školy je dělení tříd do desítek jazykových skupin s optimálními počty žáků, umožňující individuální přístup a častý mluvený projev jednotlivců. Stupeň Počet výukových skupin Počet hodin týdně Počet učitelů 1.stupeň stupeň Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Škola nabízí tyto volitelné předměty: Volitelný český jazyk Druhý cizí jazyk německý, francouzský Volitelný německý, francouzský jazyk Matematicko-fyzikální praktika Sportovní hry Volitelná matematika pro 4. až 9. ročník pro 6. až 9. ročník pro 7. až 9. ročník pro 6. ročník pro 6. až 8. ročník pro 9. ročník Z nepovinných předmětů je na výběr: Sborový zpěv se sbory Sedmikráska, Kopretinka (1. 9. ročník) Dyslektická náprava (1. 5. ročník) Logopedická náprava (1. 5. ročník) 3.4 Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými Integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení ve školním roce 2012/2013 Druh postižení Počet integrovaných žáků Mentální postižení 0 Sluchové postižení 1 Zrakové postižení 0 S vadami řeči 0 Tělesné postižení 2 Vývojové poruchy učení a chování 32 Celkem 35 11

12 Integrovaní žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích programů, které sestavují třídní učitelé ve spolupráci s odborníky SPC, PPP a výchovnými poradci školy. Učitelé ve vyučovacích hodinách uplatňují individuální přístup, pracují se žáky několikrát týdně v kratších časových intervalech i po vyučování. Integrace zdravotně postižených žáků do běžných tříd má na škole dlouholetou tradici, podporu a záruku odbornosti. Vzdělávací výsledky těchto žáků dosahují velmi dobré úrovně, umožňující těmto dětem další úspěšné studium na středních školách. Při práci s handicapovanými dětmi intenzivně spolupracujeme s pracovníky speciálních pedagogických center. Na 1. stupni se těmto dětem věnuje kromě výchovné poradkyně také dyslektická a logopedická asistentka. Zkušení pedagogové absolvovali další vzdělávání v oblasti speciálních poruch učení. Učitelé rozšiřují zásobník speciálních cvičení, využívají PC programů, speciálních pomůcek a moderních metod, konzultují s odborníky, setkávají se s pracovníky PPP a SPC, tím vším spolu s důslednou pravidelností dosahují viditelných pokroků a zlepšení v práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejlepších výsledků je dosaženo v případech, kdy na intenzivní práci učitele s dítětem ve škole navazuje také snaha důsledných a se školou dobře spolupracujících rodičů. Pro žáky s poruchami učení je připraven individuální vzdělávací program přizpůsobený jejich schopnostem, umožňující v rámci jejich možností přístup ke vědomostem, práci na osobní maximum a realizaci kvalitního výběru dalšího vzdělávání po ukončení základní školy. Rovněž nadaným žákům je věnována individuální péče, jsou intenzivně připravováni na účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách, jejich osobního maxima dosahují učitelé ve vyučovacích hodinách např. zařazováním rozvíjejících problémových úloh, individuálních úkolů, jejich gradací, zapojováním do celoškolních projektů apod. Individuální přístup založený na zvýšené motivaci, vlastní časové angažovanosti nad rámec vyučovacích hodin věnují pedagogové také žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí včetně navázání užší spolupráce s rodinou, častějších kontaktů se zákonným zástupcem, hledání společných cílů a cest k nim Účast školy na plošném testování žáků Vedení školy za souhlasu zákonných zástupců a po projednání na pedagogické radě rozhodlo o zapojení žáků 5. a 9. ročníků do plošných testování žáků v rámci celé ČR. Testování v rámci projektu: DIAGNOSTIKA STAVU ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ SE ZAMĚŘENÍM NA JEJICH ROZVOJ Termín testování Testované ročníky Testované oblasti Počet testovaných žáků Celkem žáků , ročník ČJ, M, CZJ, Člověk a příroda ročník ČJ, M, CZJ, Člověk a příroda

13 Státní testování žáků: DRUHÁ CELOPLOŠNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA OVĚŘENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ NA ÚROVNI 5. A 9. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL Termín testování Testované ročníky Testované oblasti Počet testovaných žáků ročník ČJ, M, CZJ ročník ČJ, M, CZJ 38 Celkem žáků 109 Testování poskytlo učitelům informaci o úrovni jejich vzdělávacího procesu v porovnání s ostatními testovanými školami a zpětnou vazbu pro žáky a rodiče na jaké úrovni vědomostí se žák nachází v porovnání s testovaným vzorkem. ICILS - TESTOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI Termín testování Testované ročníky Testované oblasti Počet testovaných žáků Celkem žáků ročník Inf Výchovné poradenství, poradenské služby Výchovný poradce: 1.stupeň Mgr. Šárka Brixiová, odborná kvalifikace 2.stupeň Libuše Šneibergová, odborná kvalifikace Poradenská služba výchovných poradců - zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, kariérové poradenství aj. dle potřeby Dyslektická asistentka: Mgr. Šárka Brixiová, odborná kvalifikace Logopedická asistentka: Mgr. Jarmila Soukupová, odborná kvalifikace Tato péče je realizovaná v individuálních časech v průběhu celého týdne. Metodik prevence: Mgr. Periklis Papas, odborná kvalifikace Školní psycholog Speciální pedagog Výchovný poradce Metodik prevence Asistent pedagoga Logoped NE NE Žáci, kterým byla věnovaná odborná péče: Stupeň Dyslektická náprava Logopedická náprava Žáci se SPUCH Žáci integrovaní 1.stupeň stupeň Celkem

14 Pro řešení závažnějších výchovných problémů za účasti zákonných zástupců je sestavena výchovná komise školy: ředitelka školy / zástupkyně ředitelky výchovný poradce 1.stupně / výchovný poradce 2.stupně metodik prevence třídní učitel 3.7. Prevence sociálně patologických jevů Metodik prevence na škole: Mgr. Periklis Papas odborná kvalifikace Prevence sociálně patologických jevů se realizuje na mnoha úrovních: Školní řád - žáci poučeni a informováni v kapitole Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí na začátku školního roku, zákonní zástupci žáků seznámeni se školním řádem na třídních schůzkách. Minimální preventivní program obsahuje základní schéma realizace prevence ve škole a způsob realizace konkrétních preventivních aktivit. Na začátku školního roku je aktuálně vypracován a na konci roku vyhodnocen. Průběžné sledování situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů - pravidelná sociometrická šetření (2x /rok - podzim, jaro), ankety, dotazníky, schránky důvěry, důraz na primární prevenci agresivního chování, cílevědomá tvorba pozitivních vztahů mezi dětmi, systematická práce se sociálním klimatem, monitorování a screening vztahů v třídních kolektivech, další práce s jeho výsledky, spolupráce s pozitivními silnými žákovskými autoritami, osobní příklad všech zaměstnanců. Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů zaměření na etiku, právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví, prosociální výchovu aj. Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování - kooperativní činnosti, týmová práce, řízený dialog, otevřené vyučování, komunitní kruhy, (sebe)reflexe, zařazování diskusí, projektů, školní parlament aj. Poradenská služba metodika prevence - metodické vedení pedagogů v oblasti prevence, případného šetření i řešení negativních jevů, zprostředkování odborných informací včetně nabídek programů, projektů, poradenství směrem k žákům i rodičům dle potřeby. Vybavení školy odbornými a metodickými materiály jsou pravidelně doplňovány; je kladen důraz na podrobné studium vlastního manuálu primární prevence všemi pedagogy. Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení zprostředkování dle potřeby školy na základě vyhodnocení konkrétní situace, využití možnosti pozvání těchto pracovišť a zařízení do školy. 14

15 Nabídka smysluplného využití volného času žáků - bohatá nabídka zájmových útvarů, soutěží, mimoškolních akcí viz přehled zájmových útvarů pro školní rok 2012/2013. Pedagogičtí pracovníci školy jsou v dané problematice vzděláváni dle nabídky v daném školním roce, viz. přehled DVPP. Závěrečná zpráva metodika prevence rizikového chování 2012/2013 Akce Září Sexuální zdraví - přednáška pro dívky 6. roč Zahájení zájmových kroužků všichni do Vytvoření vlastních třídních pravidel všichni Úvodní porada k prevenci pro učitele met. prevence Říjen Posílení praktických dovedností při vedení problémových tříd a problémových žáků met. prevence Škola v přírodě 5. roč Harmonizační dny I. A Harmonizační dny I. B Požární prevence Hasík II. B do Podzimní dotazník složení třídy roč Beseda HIV/AIDS 8. roč Požární prevence Hasík II.B,C Listopad Nocování 6. ročníků harmonizace 6. roč Než užiješ alkohol, užij svůj mozek 7. roč Vztahový program SPC IV. C Požární prevence Hasík II. C Zachraňte Pepíčka- prevence III. A, B Hasík exkurze u Libereckých hasičů 2.C V průběhu 11. Projekt Zdravé tělo-drogová prevence 7. roč. Prosinec Požární prevence Hasík II. B Požární prevence Hasík II. A Projekt ZOUBEK 1. roč. Leden Den otevřených dveří naší školy Národní protidrogová centrála IX. A, B 15

16 Únor 6.2. Beseda s Horskou službou 4. roč Požární prevence Hasík 6. roč Lyžařský kurz roč Lyžařský kurz 7. roč Požární prevence Hasík 6. roč Školní kolo dopravní soutěže ml. cyklisty roč Láska ano, ale děti ještě ne roč. Březen Právo a prevence ve škole met. prevence Soustředění pěv. souboru Kopretina výběr Barevné dny roč Velikonoční dílničky roč Oblastní kolo dopravní soutěže ml. cyklisty výběr Duben 2.4. Školení první pomoci sbor 5.4. Požární prevence Hasík 6. roč Pevnost BOYARD, nocování roč. Do Klima třídy- dotazník roč Projekt Zdravé tělo-prevence kouření 4. roč. Květen 9.5. Společně proti kouření roč Alternativní výuka- výjezd 8. roč Škola v přírodě 2. roč Vobrázky z vajglů návštěva filmového představení roč. Červen 7.6. Projekt Romové a my 3. roč Zdravé stravování 4.roč. V průběhu Projekt Zdravé tělo-prevence šikany 6. roč Projekt Zdravé tělo- Zdravá výživa 5. roč Dopravní výchova 1. a 5. roč. V tomto školním roce byl doplněn školní preventivní program o preventivní strategie. Začlenili jsme do výuky vlastní preventivní projekty: 4. roč. Prevence kouření 5. roč. Zdravá výživa 6. roč. Sexuální výchova, Šikana 7. roč. Návykové látky V následujícím školním roce plánujeme užší spolupráci se společností Maják v Liberci. 16

17 3.8 Spolupráce s Technickou univerzitou Liberec studentské praxe Dlouholetá spolupráce s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci přinesla základní škole v roce 1996 statut fakultní školy, poskytující zázemí pro řízenou praktickou přípravu studentů učitelství. Spolupráce především s Centrem praktické přípravy nadále intenzivně pokračuje. Náš školský terén je otevřený také pro výzkumná šetření diplomantů, besedy apod. Vzájemně výhodná spolupráce zajišťuje kontakt s moderními trendy ve vzdělávání, studenti se ujímají také vedení zájmových kroužků, pomoci při celoškolních akcích. Přehled zapojení učitelů do praxe studentů TU Liberec Stupeň školy Druh praxe Časové období Zapojení učitelé Počet studentů 1.stupeň Průběžná praxe Zimní semestr stupeň Průběžná praxe Letní semestr stupeň Průběžná praxe Zimní semestr stupeň Průběžná praxe Letní semestr stupeň Souvislá praxe Zimní semestr Zapojení školy do projektů, mezinárodní spolupráce ŠKOLNÍ PROJEKTY Projekt EU EU peníze školám Doba zapojení školy: 9/2011 2/2014 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Zlepšení výuky v oblastech cizí jazyky, využívání ICT, přírodní vědy, inkluzivní vzdělávání bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. PROJEKT EU Školy v pohybu I., II. Doba zapojení školy: 10/ /2011 Aisis, o. s., r. č. CZ.1.07/1.3.03/ Tento projekt pomáhá školám vytvořit si plán dalšího rozvoje a poskytuje s tím související vzdělávání pro celý pedagogický sbor. Zaměření naší školy: vytvoření jednotných zásad hodnocení žáků, týmová spolupráce pedagogického sboru, mentoring, odborné stáže na jiné škole v ČR, vzdělávání vedení školy v řídících dovednostech. PROJEKT ŠIK Školní informační kanál, Doba zapojení školy: od 6/2010 společnost ŠIK CZ, s.r.o., certifikovaná dle ISO: 9001:2009 Společnost usiluje o nový způsob komunikace s mladými lidmi prostřednictvím videospotů na velkoplošných obrazovkách instalovaných ve školách. Zaměřuje se na preventivní činnost, osvětově-vzdělávací činnost, informační činnost, volbu povolání 17

18 PROJEKT Pro školy, Doba zapojení školy: od 9/2009 partneři projektu: Dětská Mensa ČR, Centrum nadání Portál nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, korekce), unikátní testy volby povolání, sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. PROJEKT EU Za školou, Doba zapojení školy: 4/2012 3/2015 TU Liberec, r. č. CZ.1.07/1.1.22/ Zaměření projektu: zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků k sebevzdělávání v těchto oborech. PROJEKT EU Recyklohraní Době zapojení školy: od 12/2010 dlouhodobý školní vzdělávací program, který si klade za cíl propagovat světu v oblasti nakládání s odpady především v předškolních a školních zařízeních České republiky, spojenou s realizací zpětného odběru použitých baterií, mobilních telefonů a drobného vysloužilého elektrozařízení. PROJEKT Rodiče vítáni, Doba zapojení školy: od 12/2011 značka pro školy otevřené rodičům, splňující daná kritéria Partneři projektu: Rodina a škola, Fraus, Fórum rodičů, Aisis a další PROJEKT Hasík CZ, Doba zapojení školy: od 9/2011 akreditace MŠMT ČR, č. j / Zaměření projektu: výchova dětí v oblasti požární obrany a ochrany obyvatelstva PROJEKT EU Ovoce do škol, Doba zapojení školy: od 2/2010 Zaměření projektu: zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně základních škol za pomoci evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány přímo do škol, kde si je žáci mohou vyzvednout zdarma. Projekt nabízí ovoce a zeleninu, která může být z 25% v podobě šťáv. PROJEKT EU Živá škola, Doba zapojení školy: 6/2012 3/2015 TU Liberec, r. č. CZ.1.07/1.3.52/ Zaměření projektu: vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Mezinárodní spolupráce Naše škola je již několikátým rokem zapojena do evropského vzdělávacího programu na podporu spolupráce žáků a pedagogů různých zemí e Twinning. Ve školním roce 2012/2013 byl žákům 2. stupně stejně jako v předcházejícím školním roce nabídnut výukový zájezd do Velké Británie. Zájem ze strany žáků (rodičů) nebyl dostačující. Proto jsme se rozhodli nabízet tento zájezd pouze jednou za dva roky. 18

19 3.10 Mimoškolní aktivity, zájmové kroužky Seznam zájmových kroužků pro školní rok 2012/2013 PONDĚLÍ Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Dyslexie (dle výběru učitele) Mgr.Š.Brixiová roč. Sedmikráska Mgr.R.Táborská Mgr.T.Šilarová ročníky Anglický jazyk Mgr.L.Vítová roč. Miniházená Mgr.P.Papas roč. Aerobic dívky Mgr.D.Uchytilová roč. Dopr.v.+zdravověda 1x za 14 dní Mgr.J.Soukupová roč. Kytara V.Makarovičová roč. Florbal - pokroč. L.David ročníky Keramika E.Kučerová roč. Kickbox A.Vogel ÚTERÝ Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Logopedie (dle výběru učitele) Mgr.J.Soukupová ročníky Anglický jazyk Mgr.L.Vítová roč. Flétna - pokroč. Mgr.R.Táborská roč. Florbal - zač. R.Melzerová roč. Keramika H.Cinibulková roč. Kickbox A.Vogel roč. Kickbox A.Vogel STŘEDA Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Dyslexie (dle výběru učitele) Mgr.Š.Brixiová roč. Logopedie (dle výběru učitele) Mgr.J.Soukupová ročníky Flétna - mírně.pokroč. Mgr.T.Šilarová roč. Žurnalistický kroužek Mgr.V.Ťahlová roč. Florbal L.David roč. Keramika E.Kučerová roč. Badminton R.Melzerová roč. Kickbox A.Vogel roč. Výroba šperků P.Vogelová roč. Mažoretky Mgr.L.Vítová roč. Kytara V.Makarovičová

20 ČTVRTEK Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas 1. ročníky Aerobic dívky Mgr.D.Uchytilová roč. Kopretina V.Makarovičová roč. Výtv.kroužek H.Cinibulková a 2. roč. Kickbox A.Vogel roč. Výroba šperků P.Vogelová roč. Kickbox A.Vogel Kopretina - hlasovky V.Makarovičová PÁTEK Ročník Název kroužku Vedoucí kroužku Čas roč. Volejbal - mírně pokroč. Mgr.M.Beránková Ve školním roce 2012/2013 jsme pro velký zájem žáků otevřeli celkem 36 skupin zájmových činností týdně Příměstský tábor organizovaný školní družinou Termín: Počet zúčastněných dětí: 57 Počet zapojených vychovatelů: 7 Již tradičně pořádala školní družina pro žáky naší školy příměstský tábor na první prázdninové dny. Realizace tábora v tomto termínu pomáhá rodičům najít smysluplnou náplň volného času svých dětí v začátku prázdnin. I v letošním roce se vychovatelé postarali o zajímavý a pestrý každodenní program: 1. den - Výlet na Panteon splutí řeky Jizery na raftech Program pro nepříznivé počasí: návštěva IQ Parku Babylon a městského bazénu Liberec 2. den - Bozkovské jeskyně Roztocký mlýn 3. den - Hrubý Rohozec 4. den - Kozí farma Pěnčín u Jablonce nad Nisou + Černá studnice vyhlídka Stravování: Obědy zajištěny ve školní jídelně, svačiny a pitný režim z prostředků příměstského tábora. Ohlasy dětí i rodičů byly velmi příznivé, proto počítáme s realizací tábora i v příštím školním roce. 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571

Inspekční zpráva. Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 571 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Inspekční zpráva Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-706/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 Sídlo: Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 IČO: 71 008 292 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více