Ať Velikonoce přinesou sluníčko, které vše vylepší maličko, dobrou náladu celé svátky máte a jaro se vším všudy přivítáte.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ať Velikonoce přinesou sluníčko, které vše vylepší maličko, dobrou náladu celé svátky máte a jaro se vším všudy přivítáte."

Transkript

1 19. ročník, 7. číslo, 30. března 2015, školní rok 2014/15 Školní časopis Řecká 564 na houpačce vydává redakční tým VěŠáK ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily Ať Velikonoce přinesou sluníčko, které vše vylepší maličko, dobrou náladu celé svátky máte a jaro se vším všudy přivítáte. VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ V PRŮBĚHU VYUČOVÁNÍ Žák může opustit školu v průběhu vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby, kterou zákonný zástupce uvede na formuláři Zmocnění k jednání a vyzvedávání dítěte ze ZŠ Dr. F. L. Riegra, Semily, Jizerská 564 jinou osobou. Prosíme, respektujte toto nařízení, na třídních schůzkách vyplňte tento formulář, domluvte se s třídním učitelem, které osoby mohou Vaše dítě ve škole vyzvedávat. Škola má právo vyžádat k nahlédnutí OP pověřené osoby. Všechna tato opatření jsou v zájmu bezpečnosti Vašich dětí. MOBILNÍ TELEFONY VE ŠKOLE Pravidla uvedená ve Školním řádu ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily: Mobilní telefon děti mají vypnutý ve školní tašce. Při neuposlechnutí má učitel právo telefon odebrat, položit na katedru. Pro všechny osoby ve škole platí zákaz pořizování videí a audio záznamů ve škole, pokud se nejedná o téma související s výukou a všichni účastníci jsou seznámeni s natáčením. Škola nenese odpovědnost za poškození mobilního telefonu. VŠI Při nálezu vší u Vašeho dítěte je nutné tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Diagnostikovat a léčit tuto nemoc mohou pouze rodiče (zákonní zástupci) a lékaři. Dítě se může vrátit do kolektivu dětí školy nezavšivené tj. zdravé, bez infekčního onemocnění. Rodiče toto potvrdí podpisem Čestného prohlášení. Formulář tohoto prohlášení je k dispozici u třídních učitelů. Řecká 564 na houpačce (březen 2015) 1

2 Krajské kolo olympiády v německém jazyce Krajské kolo olympiády v německém jazyce se konalo v úterý 2. března 2015 v Domě dětí Větrník v Liberci. Do krajského kola postoupila z naší školy Veronika Lamačová, žákyně 9.A. První část olympiády tvořil poslech, poté čtení německého textu a odpovědi na otázky. Ve druhé části se měli soutěžící představit, vyřešit problémový úkol a pohovořit s porotou na vylosované téma. Verča statečně bojovala s žáky, kteří se učí německý jazyk od první třídy a ona teprve od 7. ročníku. Blahopřejeme k osmému místu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Kéž by takových žáků bylo více. Mgr. Věra Machová Krajské kolo dějepisné olympiády Poděkování za reprezentaci školy v krajském kole dějepisné olympiády patří Štěpánu Strnadovi z 9.A. Štěpán se v silné konkurenci neztratil a odnesl si z této soutěže cenné zkušenosti. Bylo vidět, že se na olympiádu opravdu pečlivě připravil a jeho znalosti o první světové válce, což bylo téma tohoto kola, přesahují rámec základního vzdělání. Nyní Štěpánovi přejeme hodně úspěchů při přijímacím řízení i během jeho dalšího studia na střední škole. (Pro pořádek: KK DO se konalo 19. března na Krajském úřadě v Liberci.) Mgr. Jana Hejduková Ohlédnutí za chemickou olympiádou Školní kolo chemické olympiády probíhalo od října do ledna. Žáci devátých ročníků samostatně vypracovali úlohy teoretické části. Na začátku je čekal náročnější test školního kola, který prověřil jejich základní znalosti z chemie, a konečně praktická část, kde si své získané poznatky ověřili v praxi. Letošního školního kola se zúčastnilo celkem devět žáků z devátých ročníků. Z 9. A to byli Lukáš Bělka, Adéla Kloboučková, Veronika Lamačová, Kateřina Matěchová, Štěpán Strnad, Taras Turkevych a z 9. B Eliška Hlaváčová, Eva Chlupáčová a Iveta Vaňátková. Do okresního kola však mohli postoupit jen tři nejlepší, a tak se do poslední chvíle bojovalo o postup a bylo to velmi vyrovnané. Okresní kolo chemické olympiády proběhlo dne na naší škole. Přihlásilo se celkem 11 mladých chemiků ze šesti škol. Přijeli studenti víceletých gymnázií (Semily, Jilemnice, Turnov) a žáci základních škol (Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou). Okresní kolo se skládalo ze dvou částí. První část byl test teoretických znalostí, v němž soutěžící využili získané vědomosti z hodin chemie a z domácí přípravy na olympiádu. Ve druhé praktické části zaměřené na kolorimetrii uplatnili matematické dovednosti v kombinaci s pozorovacími schopnostmi. Naši školu reprezentovali Eliška Hlaváčová (5. místo), Iveta Vaňátková ( místo) a Štěpán Strnad ( místo). Všichni účastníci školního a okresního kola si zaslouží velkou pochvalu za odvedenou práci a reprezentaci školy. Přeji jim, aby pokračovali ve studiu chemie a účastnili se dalších soutěží, v nichž si prohloubí své znalosti a poznají spoustu zajímavých mladých lidí s podobnými zájmy. Řecká 564 na houpačce (březen 2015) 2 Mgr. Karel Strnad

3 Pythagoriáda Březen je opravdu plný matematických soutěží, a tak na žáky ročníku v období od do čekalo několik záludných matematických úloh pod názvem Pythagoriáda. Každý soutěžící řeší 12 nebo 15 úloh, za které může získat až 12 nebo 15 bodů. Úspěšným řešitelem je každý, kdo získá 8 a více bodů. Ti nejúspěšnější mohou postoupit do okresního kola, které se na naší škole bude konat v květnu. Nejlepšími byli: 5. ročníky Justýna Kolářová (5.A) 5 bodů Eleldrída Molinová (5.B) 5 bodů Jan Broj (5.B) 5 bodů 6. ročníky Marie Urbánková (6.A) 5 bodů 7. ročníky Tomáš Lengyel (7.A) 5 bodů 8. ročníky Jan Řehák (8.A) 9 bodů jediný úspěšný řešitel, kterému držíme palce do okresního kola Mgr. Kateřina Švitorková a Mgr. Pavel Brauner Fyzikální olympiáda se konalo okresní kolo 56. ročníku Fyzikální olympiády v kategoriích F (8. ročník) a E (9. ročník). Naši školu reprezentovalo 6 žáků jeden v kategorii F a 5 v kategorii E. Na všechny soutěžící čekaly náročné teoretické úkoly z fyziky. Řešitelé mohli získat maximálně 40 bodů a úspěšným řešitelem se stal každý, kdo byl hodnocen ve dvou úlohách nejméně 5 body a v celkovém hodnocení získal alespoň 14 bodů. V kategorii F získal 1. místo Milan Dufek z 8.A V kategorii E získala 3. místo Veronika Lamačová z 9.A 4. místo Taras Turkevyč z 9.A 5. místo Lukáš Bělka z 9.A 6. místo Štěpán Strnad z 9.A 7. místo Adéla Kloboučková z 9.A Všem patří velká gratulace! Matematický klokan Mgr. Kateřina Švitorková V průběhu měsíce března si žáci naší školy vyzkoušeli své matematické dovednosti v soutěži Matematický klokan. Žáci ročníků jsou rozděleni do několika kategorií CVRČEK (2. 3. ročníky), KLOKÁNEK (4. 5. ročníky), BENJAMÍN (6. 7. ročníky.) a KADET (8. 9. ročníky). Ve všech kategoriích řeší žáci po dobu 60 minut úkoly různé obtížnosti, za které získávají 3, 4 nebo 5 bodů. Na začátku řešení každému žákovi přidělil klokan 24 bodů (za chybnou odpověď se jeden bod odečítá). Nejúspěšnějšími soutěžícími v jednotlivých kategoriích byli: Kategorie CVRČEK Nikola Slabá (2.B) 68 bodů Lukáš Erlebach(3.A) 64 bodů Olena Boryk (2.B) 63 bodů Řecká 564 na houpačce (březen 2015) 3

4 Kategorie KLOKÁNEK Martin Mach (4.A) 76 bodů Daniela Nýdrlová (5.B) 69 bodů Tereza Hoďáková (5.A) 67 bodů Zlatka Šmídová (4.B) 67 bodů Kategorie BENJAMÍN Pavla Zamastilová (7.B) 71 bodů Damián Beck (6.A) 57 bodů Tomáš Lengyel (7.A) 54 bodů Kategorie KADET Eliška Hlaváčová (9.B) 62 bodů Daniel Halama (8.A) 49 bodů Taras Turkevyč (9.A) 48 bodů Karneval Haló, pane Karnevale, pojďte dále, pojďte dále, veselý popěvek nám připomene období masopustu, který jsme s prvňáčky oslavili pestrobarevným karnevalem. Dlouhý průvod masek skrz školu zavítal do tělocvičny, kde jsme mohli spatřit princezny a tanečnice, rytíře a bojovníky, kostlivce a kata, mořskou pannu, čaroděje a další pohádkové postavy. Tancovali jsme Labadu, labaděnku, mašinku nebo ptačí tanec. Nechyběla hra Na židličky nebo tanec s míčkem mezi čely. Den plný hudby, hýření, zábavy a dobrého jídla jsme si parádně užili. Mgr. Petra Pekařová Řecká 564 na houpačce (březen 2015) 4

5 Lyžařský výcvik sedmých ročníků Podařilo se letos odjet sedmým ročníkům na lyžařský kurz? Letošní zima měla poněkud pomalejší nástup, ale počasí se nakonec umoudřilo a odpověď na otázku zní: Ano. Sedmé ročníky v neděli 15. března 2015 odjely na Dvoračky a podle ohlasů si kurz i náramně užily. Už je to dávno, co jste se zúčastnili lyžařského kurzu? Litujete, že už máte čas her a malin nezralých (dobu bezstarostného nicnedělání, pozn. red.) za sebou? Vzpomínáte? A co vy, které kurz teprve čeká? Posuďte, máte-li se na co těšit 1) Jak bys charakterizoval/a lyžařský kurz? úžasný, zábavný, poučný, nezapomenutelný, skvělý, výborný, super 2) Co bylo v uplynulém týdnu nejlepší? Asi to, že jsme tam spolu dobře vycházeli a že jsem se naučila lyžovat. Nejlepší bylo lyžování, protože bylo nádherné počasí. 3) Co bylo v uplynulém týdnu nejhorší? Nejhorší bylo, když jsem 1. den spadla z vleku. Na uplynulém týdnu nebylo nic nejhorší, vše se mi líbilo. Nejhorší bylo mytí a uklízení nádobí a jak jsme chodili na oběd do kopce. 4) Na co nikdy nezapomenu? Na celý lyžařský výcvik a hry, které pro nás připravili. Na to lyžování, jak jsem se bořila po kolena do sněhu. Na šestikilometrovou procházku do kopce. 5) Čemu jsem se nejvíc zasmál/a? Když si kluci hráli s dětmi, které tu byly na dovolené. Nejvíce jsem se zasmála, když jsme ve čtvrtek hráli hry. Naší vtipné scénce Nejhorší restaurace. 6) Na koho jsem změnil/a názor? Proč? Na kluky, protože se s nimi dalo normálně mluvit. Na holky, protože se nebály na skoky a byla s nimi sranda. Na, protože jsem zjistil, že je úplně jiná než ve škole. 7) Nudil/a ses? Nenudila, protože bylo vždycky co dělat. Nenudil, protože jsme měli nabitý program. Nenudila, protože jsme hráli hry a stolní fotbal. 8) Zopakoval/a by sis minulý týden? Proč? Ano, zopakoval, protože tam byla zábava. S velkou radostí. Moc jsem si to užila, škoda těch, co zůstali doma. Zopakovala, protože jsem se tam měla dobře a odpočinula si. Jo, protože jsem se toho dost naučil a byla legrace. 9) Co nového ses naučil/a? Jakými vosky voskovat lyže při minusové a plusové teplotě. Co udělat, kdybych se ztratil v mlze. Dozvěděl jsem se zajímavosti o životě a smrti lyžařů Hanče a Vrbaty. Zlepšil jsem své dovednosti na lyžích. Řecká 564 na houpačce (březen 2015) 5

6 Spaní ve škole aneb Kouzelná noc pro 5.B Ve čtvrtek 26. února se dětem z 5.B splnilo dlouho očekávané přání, mohly strávit jednu noc ve škole. Pro tento večer jsme se s paní učitelkou Martinou Rydvalovou a Hanou Růžičkovou snažily plnit všechna přání dětí. Jak se nám to podařilo, jsme se dozvěděly z vyprávění o Kouzelné noci ve škole, které psaly jako slohovou práci. Pro dokreslení si přečtěte několik úryvků z prací dětí. Ve čtvrtek jsem přišel domů ze školy a připravil jsem si všechny věci. V šest hodin jsme se shromáždili u školy před vchodem. Šli jsme do šatny, převlékli jsme se a dali jsme si věci do třídy. Nejdříve jsme si zvolili místa, kde jsme chtěli spát, já jsem spal pod stoly. V noci jsem se dvakrát praštil do hlavy. K večeři jsme si upekli bramboráky, já jsem pár bramboráků sroloval a říkal jim bramborové palačinky Loupali jsme brambory, cibuli, česnek. Když jsme strouhali brambory a někdo také cibuli, tak jsem strašně brečela. Paní učitelka si myslela, že se mi stýská, ale mě ta cibule šíleně pálila. Já jsem pekla bramboráky pro Martinu a Danču, ale já jsem měla jenom dva a holky asi pět, ale to nevadí (pozn.: Mísa bramboráků nám zbyla, ráno je ocenil pan učitel Brunclík i pan učitel Čapka.) Asi v 9 jsme šli do tělocvičny a hráli jsme vybíjenou kluci proti holkám. V 10:30 jsme šli Bobříka odvahy po škole a byl super! Před spaním jsme zpívali s kytarou Další den jsme šli na koncert THE PLAYERS. Koncert byl luxusní, ta skupina je prostě skvělá Celé spaní a koncert byly super Otázka nejen pro děti z 5.B: Poznáte autory těchto úryvků? Hana Vavřenová a Martina Rydvalová Řecká 564 na houpačce (březen 2015) 6

7 The Players Ahoooj Semily! hlasitý pokřik se rozlehl sálem kulturního domu. Ve světle barevných reflektorů stáli čtyři mladí hudebníci plní energie. Zpěvák Martin a kytara, Pavel a bicí, Petr a elektrická kytara, Pavel a klávesy. Písničky o lásce, přátelství a o životě nás dostaly ze židlí. Děti jásaly, tančily a užívaly si atmosféru koncertu plnými doušky. Mgr. Petra Pekařová Barevná krajina V březnu se prvňáčci vydali do Archivu, aby si zde prohlédli krásnou výstavu goblénů Milady Matouškové. Na každém goblénu hledali život tj. rostlinku, zvířátko, stromy, nebo postavu. K této výstavě pro ně připravila paní Lenka Hřibová doprovodný program Barevná krajina, kdy si děti vlastnoručně zkusily takový gobelín z vlny vyrobit. Podařilo se jim složit i puzzle s jarními motivy. S paní Hřibovou se též zamyslely nad barevností a různorodostí jarní krajiny a zkusily si takovou krajinu z barevných šátků vytvořit. Těšíme se na další setkání, snad už v jílovecké dřevěnce. Mgr. Hana Kulhánková Řecká 564 na houpačce (březen 2015) 7

8 OP ve volejbale neděle 22. března Na tyto zápasy jsme se konečně všichni dostavili (tedy základní kádr 9 hráčů) a na výkonu to bylo hned vidět. Mimo začátku setů s Turnovem jsme měli hru, dá se říct, pod naší kontrolou. ZŠ Dr. F. L. Riegra TJ Turnov 3:0 ZŠ Dr. F. L. Riegra TJ Tanvald 3:0 Tím jsme si vylepšili pozici v OP Jabloneckého okresu. Z kroužku volejbalu se bohužel odhlásila děvčata Babková a Ouhrabková. Možná, že tím způsobí kolektivu problémy a myslíme si, že soutěž by se měla řádně dohrát a děvčata by v průběhu školního roku neměla z kroužku odcházet, tedy, pokud někdo nemá závažný důvod, jakým může být například nemoc. Družstvo nyní čeká ještě jeden turnaj OP Jablonec a v květnu tři turnaje OP Semily. Dne se hraje OF AŠSK, volejbalová soutěž škol. Z té je možnost postoupit do kraje a možná i výše, hlavně chlapci na to podle mého mínění mají. Sestava družstva: Infeld, Turkevyč, Vaňátková, Jirout, Dufek, Řehák, Kalous, Císař (Šulavová, Junková) Mgr. Libor Hampl (Čt) v schůzka zástupců tříd SRPŠ (Čt) v Valná hromada a třídní schůzky ZŠ Dr. F. L.Riegra Semily akce pro děti: a 5. ročníky turnaj ve vybíjené v Lomnici nad Popelkou 9.AB filmové představení Jeden svět GIO Semily AB, 9.A slavnostní prezentace projektu Post Bellum A, 8.B zájezd do Prahy, návštěva Národního divadla koncert Patříme k sobě KC Golf, účast tříd 1.A, 5.A, A návštěva dopravního hřiště v Košťálově B návštěva dopravního hřiště v Košťálově sportovní den v ZŠ Den OVOV Koncerty Koncert skupiny The Tap Tap od 19 hod. KC Golf Výstavy Patříme k sobě Muzeum a Pojizerská galerie Řecká 564 na houpačce (březen 2015) 8

9 Zdravý životní styl Co je to vlastně zdraví? Těžká otázka a bylo by zajímavé ji položit zdravému a zároveň nemocnému člověku. Který z nich by ocenil zdraví více? Budete-li dobře pečovat o své tělo, vydrží vám po celý život. George Coevoet Všichni se tváříme, že je to samozřejmé, ale když onemocníme, běžíme v prvé řadě k lékaři, místo toho, abychom se zamysleli, kde jsme udělali chybu. Světová zdravotnická organizace (WHO World Health Organization) definuje zdraví jako stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo neduživosti. K utváření zdravého životního stylu člověka přispívá rada faktorů, např. životní prostředí, rodinné zázemí, zdravé bydlení, dostatek pohybu, společenské chování, vyhýbání se závislostem. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují zdravý životní styl člověka, je výživa. Strava, jejíž složení neodpovídá fyziologickým nárokům organismu, může být příčinou celé řady závažných chorob. Zdravá výživa je v posledních letech v popředí zájmu převážně vyspělých zemí. Investujeme do výrobků ekologického zemědělství, počítáme kalorie, sledujeme kvalitní složení potravin avšak na druhé straně se chodíme stravovat do fast foodu, příliš sladíme a solíme, nedodržujeme pitný režim, polykáme hubnoucí tablety Jak rozumíte následujícím citátům? Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co ti nechutná, pít, co se ti oškliví, a dělat, co se ti nechce. Mark Twain Život je nemoc a smrt začíná už narozením. Thomas Edison Zdravý ubožák je šťastnější než nemocný král. Arthur Schopenhauer Existuje tisíce nemocí, ale jen jedno zdraví. Ludwig Börne Všimli jste si, v kolika příslovích se objevuje téma zdraví? Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Lékař léčí, příroda uzdravuje. V zdravém těle zdravý duch. Zdravý člověk má mnoho přání, nemocný jen jedno. Minianketa o výživě 1) Co většinou snídáte? 2) Jíte každý den zeleninu a ovoce? 3) Které druhy zeleniny vám chutnají nejvíce? 4) Které druhy ovoce vám chutnají nejvíce? 5) Jaké nápoje pijete nejčastěji? 6) Ochutnali jste někdy celozrnné pečivo? 7) Přisolujete si pokrmy na talíři? 8) Máte rádi ryby? Pokud se zajímáte o zdravý životní styl, navštivte stránky nebo Řecká 564 na houpačce (březen 2015) 9

10 Ahoj všem! Dnešní poslední stránka přináší jednoduchou křížovku, kterou redakci doručila Pavla Zamastilová (7.B). Tak si lámejte hlavy Jč Hlavní město Litvy Hlavní město Číny Hlavní město Fidži Hlavní město Maďarska Hlavní město Afghánistánu É Hlavní město Bosny a Hercegoviny Hlavní město Finska Hlavní město Belgie Hlavní město Bulharska Hlavní město Indonésie Hlavní město Kanady Hlavní město Tuniska Hlavní město Ruské federace Hlavní město Austrálie Hlavní město Německa Náklad 350 výtisků, příští číslo snad vyjde 30. dubna (těšíme se na Vaše příspěvky a připomínky ), logo tiskařského šotka použito z uzávěrka dalšího čísla je 27. dubna 2015 za redakci VěŠáK Řecká 564 na houpačce (březen 2015) 10

30.listopadu od 15 do 17 hodin Vánoční jarmark Kavárnu u Věrky

30.listopadu od 15 do 17 hodin Vánoční jarmark Kavárnu u Věrky 17. ročník, 3. číslo, 29. listopadu 2012, školní rok 2012/2013 Školní časopis Řecká 564 na houpačce vydává redakční tým VěŠáK ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily

Více

Telefonní čísla netřídních pedagogů

Telefonní čísla netřídních pedagogů 19. ročník, 2. číslo, 3. listopadu 2014, školní rok 2014/15 Školní časopis Řecká 564 na houpačce vydává redakční tým VěŠáK ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Mgr. Irena Bartušková

Mgr. Irena Bartušková 18. ročník, 6. číslo, 3. března 2014, školní rok 2013/14 Školní časopis Řecká 564 na houpačce vydává redakční tým VěŠáK ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily Vůně

Více

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb

ALMANACH 2007-2008 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2007-2008 1. Obsah Září...3 Slovo úvodem...4 Říjen...5 Závody na kolech a koloběžkách...6 Netradiční drakiáda...6 Malované pohádky...6 Pyžámkový den ve školní družině...7 Listopad...8 Dětský čin

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198

Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj 202 Fax

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

OPRAVA Jarní prázdniny od 4. března do 10. března 2013. - Omlouváme se - omlouváme VěŠáK Třídní schůzky 22. listopadu 2012 se konají od 16 hodin

OPRAVA Jarní prázdniny od 4. března do 10. března 2013. - Omlouváme se - omlouváme VěŠáK Třídní schůzky 22. listopadu 2012 se konají od 16 hodin 17. ročník, 2. číslo, 24. října 2012, školní rok 2012/13 Školní časopis Řecká 564 na houpačce vydává redakční tým VěŠáK ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily OPRAVA

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu

ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015. Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860. Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu ŠKOLNÍ ČASOPIS ČERVEN 2015 Základní škola Nové Město na Moravě Leandra Čecha 860 www.zs2.nmnm.cz Květnový zájezd do Německa a Rakouska společná fotka v Salzburgu Milí čtenáři, sluníčko už nás všechny láká

Více

školní rok 2011/ 2012

školní rok 2011/ 2012 školní rok 2011/ 2012 ZA ODMĚNU DO KRASU 30. 8. jsme společně s kamarády z Ústavu sociální péče pro děti a mládež Kociánka vyrazili směrem na Křtiny, Jedovnice a Moravský Kras. Tento výlet měl být pro

Více

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole

Školní stravování odebírání obědů v době nepřítomnosti žáka ve škole Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci a Vaše podněty ve školním roce 2014/2015. Přejeme Vám i Vašim dětem dlouhé slunečné prázdniny a klidnou dovolenou. Vedení školy Co se událo ve škole v posledním

Více

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1 olní časopis Základní školy Kuželov ročník 5 číslo 1 Takový obyčejný všední den.. Nastartováním auta a zmáčknutím tlačítka slovenské stanice Evropa 2 začíná má cesta do práce. Vracovem projíždím pouze

Více

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406

PÁTOVINY. Březen, duben Č. 2 /2015. Časopis žáků Základní školy, Česká Lípa, Pátova 406 PÁTOVINY Březen, duben Č. 2 /2015 Z OBSAHU ČÍSLA JAK NÁS VIDÍ NA NÁVŠTĚVĚ NAIVNÍHO DIVADLA JIRKA V PAPÍROVÉM SVĚTĚ PERNŠTEJNI NA TRŮNU V DENÍKU ČLENOVÉ REDAKCE PÁTOVIN, KTERÉ VYCHÁZEJÍ V RÁMCI VOLITELNÉHO

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2015. Aneta Svobodová, 7.A ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola červen 2015 Aneta Svobodová, 7.A Z Mateřské PŘEDŠKOLÁCI SE LOUČILI SE ŠKOLKOU NEBO ŠKOLKA S PŘEDŠKOLÁKY? Jak to vlastně je? V každém případě to bylo príma.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Časopis žáků Základní školy, Bohumínská 72,Slezská Ostrava

Časopis žáků Základní školy, Bohumínská 72,Slezská Ostrava Časopis žáků Základní školy, Bohumínská 72,Slezská Ostrava Kameňákbřezen/2015 SOUTĚŽÍM SOUTĚŽÍŠ SOUTĚŽÍ SOUTĚŽÍME SOUTĚŽÍTE!?! SOUTĚŽIVOST JE PRÝ PŘIROZENÁ LIDSKÁ VLASTNOST. VĚTŠINOU JE PROSPĚŠNÁ A PŘINÁŠÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008

Vlaštovka. ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 Vlaštovka ČASOPIS ZÁKLADNÍ ŠKOLY V HORNÍM BENEŠOVĚ šk.rok 2007/2008 F. M ag alh aes vy plu l na ces tu kolem světa a 5 loděmi a 250 muži. Po dvou letech dokončila cestu jen jediná z nich s 18 muži. Kdy

Více

Vítězství v projektu Příběhy našich sousedů

Vítězství v projektu Příběhy našich sousedů 19. ročník, 8. číslo, 30. dubna 2015, školní rok 2014/15 Školní časopis Řecká 564 na houpačce vydává redakční tým VěŠáK ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily Vítězství

Více

ŠKOLOBĚH TRÁVNICKÝ ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY OTROKOVICE 3/04/2010 VYDÁNÍ ŠKOLNÍCH NOVIN SPONZORUJE SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ TRÁVNÍKY OTROKOVICE

ŠKOLOBĚH TRÁVNICKÝ ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY OTROKOVICE 3/04/2010 VYDÁNÍ ŠKOLNÍCH NOVIN SPONZORUJE SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZŠ TRÁVNÍKY OTROKOVICE TRÁVNICKÝ ŠKOLOBĚH ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRÁVNÍKY OTROKOVICE 3/04/2010 milé děti noc s Andersenem Vaše škola se letos dožívá významného výročí. Brzy tomu bude 35 let ode dne, kdy se narodila. Děti, které do ní

Více

Benátecký masopust 2013

Benátecký masopust 2013 Číslo: 3 ročník: 37 8. března 2013 cena: 10 Kč Benátecký masopust 2013 Plnění volebního programu města v roce 2012 Činnost Městského úřadu Benátky nad Jizerou v roce 2012 Základní školy Mateřská škola

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 PROSPĚCH A DOCHÁZKA 3 ÚSPĚCHY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PEDAGOGICKÝ SBOR 26 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU 27 OZNAČTE SI V KALENDÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNA

Více

Postřehy 6.A k Evropskému dni jazyků

Postřehy 6.A k Evropskému dni jazyků 19. ročník, 3. číslo, 1. prosince 2014, školní rok 2014/15 Školní časopis Řecká 564 na houpačce vydává redakční tým VěŠáK ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily

Více