Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika"

Transkript

1 Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Projekty 2004 Česká republika

2 Leonardo da Vinci 2

3 Obsah: 3 1. Program Leonardo da Vinci Hodnocení kvality projektů mobility Hodnotící formulář Přehled přihlášených projektů Shrnutí zpráv hodnotitelů Seznam oceněných projektů mobility Pečetí kvality Autorské eseje oceněných projektů mobility Pečetí kvality... 20

4 1. Program Leonardo da Vinci Program Evropské unie Leonardo da Vinci je zaměřen na odborné vzdělávání a přípravu. Jeho základním cílem je prostřednictvím zavádění inovativních přístupů a zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy podpořit konkurenceschopnost podniků a napomoci tak snížení nezaměstnanosti. Leonardo da Vinci 4 Program podporuje celoživotní vzdělávání a spolupráci mezi různými typy organizací a je určen všem veřejným a soukromým institucím a podnikům, které jsou zapojené do odborné přípravy. Zahrnuje 5 typů projektů, z nichž nejpočetnější jsou projekty mobility. Mezi základní cíle projektů mobility patří: a) získání profesních zkušeností a osvojení si praktických i teoretických poznatků ve studovaném oboru, b) zlepšení znalostí cizího jazyka, c) posílení sociální kompetence a rozvoj jejich osobnosti. Projekty mají formu stáží nebo výměn zkušeností. Projekty stáží zahrnují zahraniční pracovní praxe v evropských podnicích. Stáží se účastní mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti odborných středních a vyšších škol), studenti vysokých škol, mladí pracovníci, čerství absolventi a mladí nezaměstnaní lidé. Projekty výměn zkušeností jsou určené manažerům lidských zdrojů v podnicích či firmách, učitelům, lektorům, specialistům odpovědným za odborné vzdělávání, kariérovým poradcům a jazykovým specialistům.

5 2. Hodnocení kvality projektů mobility Každoročně se zúčastňuje v České republice projektů mobility kolem účastníků stáží a výměn zkušeností. Projekty mobility však nejsou realizovány jen s cílem vyslat co možná nejvyšší počet účastníků do zahraničí, ale důležitým faktorem je i kvalita obsahové stránky a přínos mobility pro jednotlivé účastníky a organizace. Pro zvýšení kvality projektů mobility probíhá již od roku 2001 na národní úrovni oceňování kvalitních projektů českých předkladatelů tzv. Pečetí kvality. Hodnocení a vyhlášení nejlepších projektů mobility tak zvyšuje prestiž těchto projektů a přispívá i výrazně k informovanosti o programu Leonardo da Vinci. Na základě Výzvy se do letošního pátého ročníku na národní úrovni přihlásilo o Pečeť kvality 50 českých předkladatelů z výběrového kola z roku Každý projekt byl posouzen dvěma nezávislými experty a pro hodnocení byl využit formulář obsahující tři hlavní kritéria: řízení projektu, výsledky a přínosy a kontext udržitelnosti projektu. Hodnocenými podklady byly přihláška, projekt, závěrečná zpráva projektu, závěrečné zprávy účastníků, certifikáty a další dokumentace výsledků ze zahraničních pobytů. Každý projekt mohl obdržet maximálně 90 bodů, přičemž vítězný projekt v každé cílové skupině musel splnit minimální 75 % hranici. 5 Výsledky určily 4 nejlepší projekty, a to 1 projekt stáží studentů středních odborných škol, 1 projekt stáží vysokoškoláků, 1 projekt stáží mladých nezaměstnaných a 1 projekt výměn zkušeností pedagogů. Výsledné hodnocení, souhrnná zpráva expertů a charakteristiky vítězných projektů z jednotlivých cílových skupin jsou součástí této publikace.

6 3. Hodnotící formulář PROGRAM LdV - CENA KVALITY Číslo projektu: Název organizace: Bodová škála: 5-výborný, 4-dobrý, 3-průměrný, 2-podprůměrný, 1-slabý Leonardo da Vinci 6 A) ŘÍZENÍ PROJEKTU Zhodnoťte proces realizace projektu ve smyslu jednotlivých kroků a použitých nástrojů: zajištění projektu po obsahové stránce (přípravné návštěvy atd.) ve spolupráci s partnery výběr a příprava účastníků organizace (zajištění dopravy, ubytování, pojištění) monitorování projektu jednotlivých stáží/výměn, tutoring, mentoring validace a certifikace evaluace výsledků projektu diseminace výsledků a zkušeností Celková hodnocení A (součet bodů) Počet bodů B) VÝSLEDKY A PŘÍNOSY Zhodňoťte do jaké míry byl projekt přínosný: Počet bodů pro účastníky stáží pro účastníky výměn získání nových poznatků získání nových v oblasti OV, řízení lidských profesních dovedností zdrojů a kariérního poradenství prohloubení jazykových, konkrétnost a relevance interkulturních a sociálních výsledků pro účastníka dovedností uplatnitelnost výsledků posílení šancí na trhu práce účastníkem hodnota výstupů z projektu a míra jejich využití v partnerských organizacích:nová kurikula, výukové materiály-včetně jazykových(slovníky, termionologie), metodiky zkoušek, systémy kvalifikací atd. přínos pro mezinárodní aktivity zúčastněných organizací a pro image organizace Celkové hodnocení B (součet bodů)

7 C) KONTEXT UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Zhodnoťte do jaké míry: Počet bodů je projekt součástí střednědobé a dlouhodobé strategie organizace předkladatele je projekt součástí sektorových, místních a regionálních iniciativ může být v daném kontextu zajištěna udržitelnost projektu je zajištěno šíření výsledků projektu i po jeho ukončení-dle hodnotícího formuláře pokračuje spolupráce s partnery po skončení projektu a bez příspěvku LdV-dle ZZ přesvědčil projekt relevantní orgány v rámci diseminační strategie o potřebě a přínosu programu a případně získal podporu pro pokračování projektových aktivit-dle ZZ Celkové hodnocení C (součet bodů) Souhrnné hodnocení A) Řízení projektu B) Výsledky a přínosy C) Kontext udržitelnosti projektu CELKOVÝ SOUČET BODŮ 7 Příklady dobré praxe V případě, že v některém ze tří hodnocených kritérií považujete nějakou aktivitu za mimořádně přínosnou/inspirativní/podnětnou, popište ji do příslušných polí: A Řízení projektu B Výsledky a přínosy C Kontext udržitelnosti projektu Jméno a příjmení hodnotitele:... Datum:..... Podpis hodnotitele:.....

8 4. Přehled přihlášených projektů Leonardo da Vinci 8 PROJEKTY MOBILITY 2004 CZ/04/A/EX/ Obchodní akademie T.G.Masaryka, Kostelec nad Orlicí CZ/04/A/EX/ Integrovaná střední škola, Ostrava CZ/04/A/EX/ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Prostějov CZ/04/A/EX/ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Prostějov CZ/04/A/EX/ Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s. r. o. CZ/04/A/EX/ Integrovaná střední škola Sokolnice CZ/04/A/EX/ Střední podnikatelská škola a Vyšší odborná škola a Střední odbrorné učiliště, s. r. o., Kroměříž CZ/04/A/EX/ Střední zdravotnická škola, Mladá Boleslav CZ/04/A/EX/ Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta CZ/04/A/PL/ Obchodní akademie, Lysá nad Labem CZ/04/A/PL/ Obchodní a bankovní akademie,karviná, spol.s.r.o. CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola obchodu a služeb a Střední odborné učiliště Třebíč CZ/04/A/PL/ Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Příbram CZ/04/A/PL/ Střední odborné učiliště a Učiliště Praha - Čakovice CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krnov CZ/04/A/PL/ Integrovaná střední škola energetická, Chomutov CZ/04/A/PL/ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jaz. zk. CZ/04/A/PL/ Úřad práce Semily CZ/04/A/PL/ ABS WYDA, s.r.o. vzdělávací společnost CZ/04/A/PL/ Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická,litomyšl CZ/04/A/PL/ Ekonomická akademie, Neveklov CZ/04/A/PL/ Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou CZ/04/A/PL/ Univerzita Karlova v Praze 2.lékařská fakulta CZ/04/A/PL/ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Prostějov

9 CZ/04/A/PL/ Soukromá obchodní akademie a Vyšší odborná škola cestovního ruchu s. r. o., Hradec Králové CZ/04/A/PL/ Soukromá obchodní akademie a Vyšší odborná škola cestovního ruchu s. r. o., Hradec Králové CZ/04/A/PL/ Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Chrudim CZ/04/A/PL/ Střední podnikatelská škola, Vyšší odborná škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Kroměříž CZ/04/A/PL/ Integrovaná střední škola Ostrava CZ/04/A/PL/ Střední odborné učiliště společného stravování a Odborné učiliště, Ostrava - Hrabůvka CZ/04/A/PL/ Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště, Údlice CZ/04/A/PL/ Obchodní akademie a Státní jazyková škola, Jihlava CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nový Jíčín CZ/04/A/PL/ Střední odborné učiliště, Frýdek Místek CZ/04/A/PL/ Střední odborné učiliště obchodní Prostějov CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kroměříž CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola Varnsdorf CZ/04/A/PL/ Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97 CZ/04/A/PL/ Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Plzeň CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vítkov - Podhradí CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola cestovního ruchu, s. r. o., Pardubice CZ/04/A/PL/ Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Teplice CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola technická, Střední odborné učiliště a Učiliště, Jihlava CZ/04/A/PL/ Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště, Údlice CZ/04/A/PL/ Integrovaná střední škola, Sokolnice CZ/04/A/PL/ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Zábřeh 9

10 CZ/04/A/PL/ CZ/04/A/PL/ CZ/04/A/PL/ CZ/04/APL/ CZ04/A/PL/ MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s. r. o., Praha 4 Střední průmyslová škola stavební, Liberec Integrovaná střední škola technická Centrum odborné přípravy, Most-Velebudice Střední odborná škola a Sřední odborné učiliště, Kroměříž Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Leonardo da Vinci 10

11 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů 5.1 Přínosy Přínosy pro účastníky Konkrétní přínos projektů mobility pro jednotlivé účastníky je nesporný. Téměř všichni ve svých zprávách deklarují nárůst odborných dovedností a kompetencí. Ve všech sektorech odborného vzdělávání, ať už v technických oborech, zdravotnictví, gastronomii a službách, je oceňován především častý kontakt s moderními technologiemi, novými postupy a přístroji. V některých případech se jedná o zkušenosti zcela nové, v České republice velmi obtížně dostupné, nebo zcela nedostupné, např. z důvodu velmi vysoké ceny strojního a přístrojového vybavení. Pro řadu účastníků byla zahraniční stáž první příležitostí, kdy si mohli ověřit v praxi své teoretické znalosti, seznámili se s organizací práce v zahraniční firmě a často i s odlišným systémem odborného vzdělávání ve svém oboru. V rámci projektů výměn zkušeností dochází u všech účastníků ke zvýšení jejich zájmu o obor. Pedagogičtí pracovníci si uvědomují nutnost celoživotního vzdělávání, neboť v praxi zažili, co lze učit jinak a jakým způsobem. Velký přínos projektů mobility je spatřován také ve zvýšení jazykových dovedností účastníků stáží i výměn. Především pak zlepšení verbální komunikace, nárůst slovní zásoby a prohloubení znalostí odborné terminologie. Cizojazyčné prostředí bylo důležitým motivačním faktorem pro žáky s poruchami učení nebo žáky, která učiliště přijímala ze zvláštních škol. Přestože tito žáci nemají cizí jazyk jako součást výuky, prokázali velkou schopnost komunikovat v cizím jazyce a někteří se rozhodli pokračovat ve studiu na SOU. 11 Účast na projektu mobility napomáhá v osobnostním rozvoji účastníků. Pro mnohé z nich představuje pobyt v zahraničí první delší zkušenost s životem v novém prostředí, poznávání nových kultur a odlišných společenských zvyklostí. Celkový přínos v této oblasti se projevil především posílením jejich samostatnosti, psychické odolnosti a získáním sebedůvěry. Všechny výše popsané nabyté dovednosti výrazně zvyšují konkurenceschopnost účastníků mobility zahraničních stáží/výměn na pracovním trhu a jejich zaměstnatelnost. Někteří stážisté již obdrželi nabídky na zahraniční prázdninové brigády a výjimečně i nabídku budoucího zaměstnání.

12 5.1.2 Přínosy pro zúčastněné organizace U předkládajících organizací byl zaznamenán posun od realizace jednorázových stáží/výměn bez dalšího využití získaných poznatků k promyšleným konceptům s následnou snahou implementovat inovativní prvky do vzdělávacích programů, využít nových výukových metod a rozšířit spolupráci s partnerskými organizacemi i bez finanční podpory programu Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci 12 Projekty mobility přispívají k rozvíjení sítě spolupráce s různorodými subjekty na poli odborného vzdělávání a získávání nezbytných zkušeností následně vede k růstu projektové zkušenosti a k přípravě a tvorbě dalších mezinárodních projektů. Možnost účasti na zahraniční stáži v průběhu přípravy na povolání zvyšují atraktivnost všech oborů přípravy, tím více u oborů přípravy, které připravují na méně atraktivní povolání, potýkající se s nedostatečnou poptávkou pracovní síly. V tomto smyslu projekty mobility plní nezastupitelnou úlohu a mohou zvýšit zájem o tyto obory přípravy. V rámci realizovaných výměn získává podnik perspektivnější pracovníky se znalostmi, využitelnými na trhu práce. Neoddělitelnou součástí je začlenění organizace do mezinárodní spolupráce s cílem získání zahraničních zkušeností Přínosy pro odborné vzdělávání Přestože hlavním úkolem projektů mobility není iniciace nebo realizace významných systémových změn v odborném vzdělávání, přispívají tyto projekty ke zkvalitnění odborné přípravy na úrovni škol. Ve většině projektů dochází ke spolupráci škol s podniky, případně s hospodářskou komorou k zajištění souladu mezi požadavky zaměstnavatelů a aktéry odborného vzdělávání v České republice. Projekty mobility svým obsahem výrazně přispívají k odbornému vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé odborných předmětů využívají svých zkušeností při výuce a v neposlední řadě přispějí v budoucnu k realizaci školních vzdělávacích programů. 5.2 Bariéry pro rozvoj projektů mobility Hodnotitelé projektů se ve svých zprávách zabývali i faktory, které brání implementaci projektů mobility v rámci programu Leonardo da Vinci.

13 Shodli se, že identifikovatelné problémy a bariéry pro rozvoj projektů mobility z minulých let hodnocení stále přetrvávají. Mezi nejzávažnější patří: Nedostatečná znalost cizích jazyků u všech typů předkladatelů. Odstranění této bariéry se nedaří ani přes cílenou jazykovou přípravu, která je součástí uznatelných nákladů v rámci projektů mobility/stáží. Slabé cizojazyčné dovednosti jsou také u pracovníků připravující či monitorující projekt. Dalším omezujícím faktorem v kontinuitě projektů a v dalším rozvíjení započaté práce mezinárodní spolupráce je finanční závislost na příspěvku programu Leonardo da Vinci. Bohužel jen v malém množství se daří získat spolufinancování ze strany relevantních orgánů v kraji, sociálních partnerů apod. S tím je spojen i další problém, a to způsob diseminace výsledků projektu. V mnoha případech se jedná o diseminační aktivity pouze na poli školských subjektů, chybí jasnější strategie šíření výsledků a často nedochází k oslovení sociálních partnerů. Všeobecně lze konstatovat, že hlavní bariérou rozvoje projektů mobility je skutečnost, že stále chybí intenzivnější spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty na poli odborného vzdělávání na regionální úrovni a nedostatečný zájem malých a středních podniků o účast v programu Leonardo da Vinci. Na rozdíl od bariér, které se nedaří odstranit, ubývají i překážky ve spolupráci předkladatelů s Národní agenturou. Stále více institucí projevuje zájem o účast na projektech, u mnoha předkladatelů padají bariéry strachu z neznámého. Postupně se i zjednodušují finanční podmínky a pravidla pro realizaci projektů Návrhy na zvýšení účinku projektů mobility a jejich řešení Na závěr svých zpráv definovali hodnotitelé několik návrhů na zvýšení účinku projektů mobility: Rozšířit okruh zapojených subjektů do programu Leonardo da Vinci s cílem minimalizovat počet opakujících se předkladatelských subjektů. Podporovat projekty mobility určené i pro sociálně slabé žáky a handikepované. Zainteresovat a zapojit další relevantní orgány v regionu ke spolupráci na projektech: Hospodářské komory, živnostenská společenství, malé a střední podnikatele, kraje, obce. Posílit např. z rozpočtů krajů spolufinancování pro realizaci projektů, napomáhat při šíření informací

14 Leonardo da Vinci 14 o úspěšných projektech či navrhnout systém ohodnocení realizátorů úspěšných projektů. Vytvořit systém, který by zaručoval možnost pokračovat v projektech mobility i po skončení financovaného období. (smluvním ukončení projektového období) Podněcovat sociální partnery, aby napomáhali podílet se na přípravě projektů mobility při šíření informací o úspěšných projektech a tím přispívali ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce. Podpořit, aby účast na mobilitách pro učitele byla uznána jako součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci uznávaného kariérního růstu. Posílit jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků z praxe. Zejména těch, kteří jazyk nevyučují nebo mistrů odborného výcviku. Propojit mobility pro pedagogické pracovníky s aktivitami projektu TTnet České republiky, který je koordinován Národním ústavem odborného vzdělávání. Zajistit tým kompetentních pracovníků z ministerstev, orgánů krajů a sociálních partnerů, kteří budou aktivními spolupracovníky NAEP pro celý program Leonardo da Vinci. Zabývat se mobilitou obecněji. Analyzovat reálné přínosy mobility pro instituce, pro účastníky a jejich uplatnění na trhu práce. Zda se zahraniční zkušenost pozitivně projeví při hledání a uplatnění na trhu práce.

15 6. Seznam oceněných projektů mobility Pečetí kvality Cílová skupina Číslo projektu /Kontrahent Název projektu IVT (osoby CZ/04/A/PL/ Zlepšení v počátečním Obchodní akademie, Vyšší perspektiv odborném odborná škola ekonomická zaměstnanosti vzdělávání a Jazyková škola s právem absolventů a přípravě) státní jazykové zkoušky VOŠ 2004 Partneři: TI Group Automative Systems GmbH(DE) /Wakefield College(UK) /Asda Stres(UK) /Wakefield First (UK) /Green PR Green Communication Limited(UK)/Leeds Business School, Leighton Hall (UK) /Headlingley Campus Absolute Design and Print Solutions Ltd Unit 66, Annexe 4, Batley(UK) / Business and Technology Centre(UK) /Digi Communication Systeme GmbH (DE) /Bertrand Ingenierbüro GmbH (DE) STU CZ/04/A/PL/ Praxe studentů (studenti Vysoká škola v oboru chemické vysokých škol) chemicko-technologická technologie a technov Praze logie materiálů Partneři: Institute of Human Genetics, University of Erlangen-Nuremberg, (DE) WOR CZ/04/A/PL/ Zlepšení úrovně znalostí, (absolventi) Univerzita Karlova diagnostiky a péče v Praze, o pacienty s dědičnými 2. lékařská fakulta motoricko-senzitivními neuropatiemi Partneři: Karl-Winnacker-Institute der DECHEMA e. V. (DE) /Institut für Schichten und Grenzflächen (DE) /Technologies (FR) /VTT (DE) INS CZ/04/A/EX/ Nové technologické (výměny Střední škola hotelnictví postupy zdravé výživy zkušeností a gastronomie SČMSD, při úpravě ryb učíme odborníků) Praha, s. r. o. se od norských kolegů Partneři: Storhamar upper secondary school (NO) 15

16 7. Autorské eseje oceněných projektů mobility Pečetí kvality 1.1 Zlepšení perspektiv zaměstnanosti absolventů VOŠ 2004 CZ/04/A/PL/ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa: T. G. Masaryka 14, Mladá Boleslav Leonardo da Vinci Záměrem našeho projektu je možnost získání pracovních zkušeností v zahraničních podnicích, ve kterých mohou studenti využít teoretických znalostí nabytých v průběhu studia. Čeho si studenti obzvláště cení a co je inovační, to je možnost poznat v rámci praxe různá oddělení a fungování firem. Podle předem dohodnutého harmonogramu jsou náplní studentů nejen zadané úkoly, ale je zde i příležitost samostatné tvůrčí práce, jak jsme zjistili na základě zpětné vazby od studentů. V tomto směru mají studenti ze strany vedení školy plnou podporu. 16 Dalším a neméně důležitým inovačním hlediskem projektu je jeho rozšírenízapojila se do něj nová škola (Joseph Priestley College, Leeds), což studentům umožnilo vykonávat praxi ve větším počtu a ve více typech firem. Toto položilo základy k dlouhodobější spolupráci s novou partnerskou školou, možnosti vzájemné spolupráce studentů a tím i zvýšení kvality přípravy. Kromě rozšíření partnerství bylo přínosem pro naši školu a studenty také seznámení s interaktivní tabulí SmartBoard. S tímto typem výukové techniky jsem se poprvé seznámili na anglických školách a následně jsme je také začali při výuce na naší škole používat. Protože je v okolí našeho města mnoho poboček německých firem, mají studenti se zahraniční praxí lepší a přednostnější uplatnění pro svou budoucí profesi. Máme zkušenosti, že při výběru uchazečů již byla dána přednost našim studentům, kteří vykonávali praxi v německé firmě T.I. Automotive. Účastníci se při pracovním pobytu v zahraničí seznámili s ekonomickým prostředím obchodních firem a státních institucí, což je nesmírně přínosné vzhledem k tomu, že se, díky otevřenému trhu práce, našim absolventům otevírá možnost profesního uplatnění v zemích EU. Přínosné je také prohloubení jazykových dovedností a odborných ekonomických znalostí společně s poznáním každodenního života ve Velké Británii a Německu.

17 17

18 Jedním z nejdůležitějších bodů přípravy projektu byl samotný výběr účastníků praxe. Hlediskem výběru bylo kromě studijních výsledků i odevzdání životopisu a motivačního dopisu. Následující pohovor v anglickém nebo německém jazyce byl finálním kritériem výběru. Aby naši studenti byli na praxi důkladně připraveni, prošli speciálními přípravnými kurzy, soustředícími se na jazykovou, kulturní a psychologickou vybavenost. Leonardo da Vinci 18 Protože spolupráce se zahraničními školami je již dlouhodobá a máme tedy mnoho zpětnovazebních informací, zlepšila se oboustranně kvalita jak přípravy, tak i realizace projektu. Toto se zásadně promítlo do jazykové přípravy. Podle představ vedoucích pracovníků přijímajících organizací jsme připravili speciální slovní zásobu odvíjející se od povahy pracovního místa a náplně práce. Taková příprava proběhla vždy individuálně podle potřeb konkrétních podniků. V tomto bodě musíme vyzdvihnout výbornou spolupráci s kontaktními osobami našich partnerských organizací. Při samotné realizaci byli studenti uvedeni do podniků za dohledu doprovázejícího vyučujícího, který fungoval první týden jako supervizor. Po zbytek stáže přebraly tuto funkci kontaktní osoby z partnerských škol, jmenovitě paní Dawn Carter z Wakefield College, pan Roger Seeney z Joseph Priestley College a pan Dennis Gibbons z Humboldt Gymnázia v německém Gifhornu. Hodnocení stáže mělo několik hledisek. Před návratem ze stáže obdržel každý její účastník od zaměstnavatele potvrzení o vykonané stáži a hodnocení ve formě dotazníku. Dále měli studenti za úkol vyplnit sebeevaluační dotazník a doplnit ho hodnotícím sebereflexivním dopisem, zajišťujícím zpětnou vazbu o přínosu stáže. Tímto způsobem získané informace a závěry jsme se rozhodli šířit podle nás metodami, které považujeme za nejdostupnější, například na internetových stránkách naší školy a v místním tisku. Výsledek stáže jsme zahrnuli do výroční zprávy školy a informace o stáži jsme podávali také zájemcům o studium na naší škole při Dni otevřených dveří. Navázaný vztah s našimi partnerskými školami nabízí další pokračování pracovních pobytů i v budoucnosti. Stálý zájem studentů o praxi v zahraničí tuto možnost také podporuje. Projekt se nám prozatím jeví jako udržitelný, což se prokázalo tím, že zahraniční pracovní stáž v rámci projektu Leonardo da Vinci proběhla na naší škole již poněkolikáté. Účastníci stáže, ale i pracovníci partnerských škol

19 hodnotí projekt kladně a jeho výsledky popisují jako přínosné pro mnohé oblasti potřeb, od pracovního uplatnění až po prohloubení jazykových schopností. Stále se snažíme naše kontakty se zahraničními školami udržet a navíc nalézt další organizace, se kterými bychom také mohli rozvíjet spolupráci vedoucí ke zkvalitnění výuky a profesní přípravy studentů. 1.2 Zlepšení úrovně znalostí, diagnostiky a péče o pacienty s dědičnými motoricko-senzitivními neuropatiemi CZ/04/A/PL/ Univerzita Karlova v Praze 2, 2. Lékařská fakulta Adresa: V Úvalu 84, Praha 5 Díky získané podpoře programu Leonardo da Vinci byly významnou měrou rozšířeny stávající kontakty našeho pracoviště (DNA laboratoře Kliniky dětské neurologie na 2. lékařské fakultě UK) s institutem lékařské genetiky Univerzity Erlangen Nürnberg. Toto partnerství se po uknčení projektu dále rozvíjí. Spolupracujeme jak na zcela nových společných projektech (vazebné analýzy u českých AR rodin s onemocněním Charcot-Marie-Tooth), tak pokračujeme i v projektu, který je logickým pokračováním analýz započatých v rámci projektu mobility programu Leonardo da Vinci. V rámci této pkračující spolupráce absolvovali dva členové týmu v loňském roce další studijní pobyty na partnerském pracovišti financované z vlastních zdrojů pracoviště, které vedly k získání dalších významných výsledků na poli molekulární genetiky dědičných neuropatií CMT. Významně byla rozšířena možnost genetického testování příčin onemocnění CMT v České republice. Během pobytu v institutu lékařské genetiky v Erlangenu jsme získali praktické zkušenosti s vyšetřováním teprve v poslední době popsaných genů, jejichž mutace způsobují onemocnění CMT a jejichž testování nebylo doposud v laboratořích 2. LF UK prováděno. Toto nové knot-how bylo již po skončení stáží aplikováno zavedením do diagnostického algoritmu na domácí půdě. Všichni účastníci se shodují, že účast na projektu pro ně byla velkým přínosem díky získání praktických zkušeností s prací na zahraničním pracovišti, zlepšení komunikačních dovedností v cizím jazyce a zvládnutí nových moderních technologií v molekulární genetice. Pobyt byl inspirující pro uskutečnění pozitivních změn v organizaci práce a zařízení laboratoře na domácím pracovišti. 19

20 Leonardo da Vinci 20 Za velmi významný přínos projektu sahající daleko nad rámec partnerství považujeme získání zcela zásadních informací pro pacienty, u kterých v souvislosti s proběhnutým projektem Leonardo da Vinci detekovali kauzální mutace v testovaných genech. Tím bylo na molekulárně genetické úrovni objasněno jejich klinické postižení dědičnou neuropatií a bylo umožněno stanovit genetickou prognózu. Tento přínos nelze vyčíslit, pro naše pacienty má však tato skutečnost zcela zásadní význam a důležitost. Příprava projektu probíhala velmi efektivně a rychle, díky dobré znalosti potřeb našeho pracoviště a možností pracoviště přijímajícího a díky velmi dobré komunikaci mezi oběma institucemi. Vlastní realizace projektu byla průběžně monitorována a proběhla velmi úspěšně, do velké míry díky vysoké motivovanosti a zodpovědnosti účastníků. Výsledky byly šířeny formou přednášek na domácích a zahraničních fórech. Byly publikovány odborné články v časopise Neuromuscular Disorders. Již výše zmíněné výsledky pokračující spolupráce obou zúčastněných pracovišť nasvědčují tomu, že projekt Leonardo da Vinci vedl k navázání stabilní a dlouhodobé spolupráce mezi dvěma špičkovými evropskými pracovišti. Společné výstupy práce jsou vysoce oceňovány celosvětovou odbornou společností. Pro nás je vazba na evropské pracoviště zcela zásadní z několika důvodů: 1. snazší sledování trendů 2. zvýšení konkurenceschopnosti společných výsledků 3. možnost využití dokonalého technického a odborného zázemí a pracovních prostor partnera Molekulární genetika dědičných neuropatií je široký a velmi rychle se rozvíjející obor, který vyžaduje vysokou flexibilitu a pohotovost. Zároveň je však i do budoucnosti příslibem velmi zajímavých nálezů a objevů. 1.1 Nové technologické postupy zdravé výživy při úpravě ryb učíme se od norských kolegů CZ/04/A/EX/ Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. Adresa: Slavětínská 82, Praha 9 Klánovice Projekt byl výsledkem spolupráce naší školy a partnerské školy, která začala v roce 2002 na kontaktním semináři Leonarda da Vinci v Oslu. Během

21 stáží norských žáků v Praze a našich v Hamaru v následujících letech jsme zjistili, čím mohou norští partneři nám a my jim přispět k dalšímu vzdělávání žáků a učitelů. Zároveň jsme vyšli při stanovení obsahu a cílů tohoto projektu z potřeb výuky na naší škole v souvislosti s moderními trendy oboru a tvorbou ŠVP. Nové bylo i propojení projektu žáků s projektem učitelů - spolupráce žáků s učiteli na vytvoření nového učebního materiálu během odborné přípravy na stáž, během stáže v Norsku, kdy i exkurze a společný program byly partnerskou organizací cíleně zaměřeny tak, aby se týkaly tématu projektů, při zpracovávání získaných poznatků a materiálů po návratu z Norska i při diseminaci výsledků projektu. Během realizace projektu jsme získali podněty pro další spolupráci s partnerskou školou, která vyústila v podání nového projektu v rámci Finančních mechanismů EHP Norska Dietní výživa ve společném stravování prakticky i didakticky, na kterém budou opět spolupracovat učitelé a žáci. Pro účely projektu s problematikou dietní výživy jsme spolupráci s obory společného stravování rozšířili o spolupráci s dalším oborem partnerské školy - sociální péče. Žádost o grant nám byla schválena a práce na novém projektu již začala. Kromě didaktického materiálu pro výuku, který opět nabídneme i ostatním gastronomickým školám, se chceme zaměřit na porovnání koncepce odborného vzdělávání v Norsku a u nás. Za tímto účelem jsme navázali během realizace projektu prostřednictvím naší partnerské školy kontakt se zástupcem HEDMARK FYLKESKOMMUNE, který má na starosti odborné školství v regionu. Plánujeme další projekt v rámci výzvy LLP s partnery v Německu a Francii. Účast na projektu byla přínosná nejen pro přímé účastníky projektu ale i pro partnerské školy a jejich partnerské organizace. Výsledky projektu jsou k dispozici pro všechny zájemce na www stránkách školy, výukový materiál na DVD, informováni byli jak prostřednictvím elektronických médií tak články v tisku v ČR i Norsku. Přínos pro žáky spočívá v odborném růstu seznámili se s novými pohledy na problematiku zdravé výživy, poznali nové druhy ryb, jejich zpracování, nové technologie úpravy pokrmů. Získali nové zkušenosti během praxe v norských hotelích a restauracích a při cateringových akcích. Během realizace Českého večera se učili pracovat v týmu a spolupodílet se na rozhodování, přípravě a realizaci úkolů, posílila se jejich národní hrdost. Velkým přínosem bylo zbavení se jazykové bariery zejména u slabších žáků. Pozitivní byla spolupráce napříč obory naší školy a spolupráce s učiteli při tvorbě výsledného produktu. Díky ubytování v rodinách poznali život v cizí 21

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení

LLP Lifelong. Learning Programme. Program celoživotního učení LLP Lifelong Learning Programme Program celoživotního učení 2007-2013 Program celoživotního učení probíhá od roku 2007 do roku 2013, založen na programech Socrates, Leonardo da Vinci a E-learning http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/newprog/index_en.html

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012

Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Možnosti vzdělávání v rámci aktivit Programu celoživotního učení (LLP) Kostelec nad Černými lesy 24.10.2012 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) součást Domu zahraničních služeb od

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Výroční zpráva o činnosti rok 2014

Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Výroční zpráva o činnosti rok 2014 Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání je obecně prospěšná společnost, která působí na trhu od r. 2012. Identifikace společnosti: Centrum aplikovaného výzkumu

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010

Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Leonardo da Vinci (LDV) - Multilaterální projekty/přenos inovací (TOI) SK-CZ tematický seminář, Bratislava 25.11.2010 Základní otázka Může takový typ projektů jako jsou Multilaterální projekty/přenos inovací

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová

Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015. RNDr. Martina Hartlová Zhodnocení vazeb a vlivu navrhovaných opatření na aktéry v oblasti odborného vzdělávání 14. 5. 2015 RNDr. Martina Hartlová Kontext a metodologie Příspěvek vychází z výstupů externí evaluace. V rámci hodnocení

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Prezentace programu Leonardo da Vinci

Prezentace programu Leonardo da Vinci Prezentace programu Leonardo da Vinci Středn edníprůmyslov myslová škola polytechnická Centrum odborné přípravypravy Zlín, 2. června 2010 Program Leonardo da Vinci osobyúčastnícíse odborného vzdělávánía

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008

Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Mobilitní projekty program Leonardo da Vinci 2008 Program Leonardo da Vinci Je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy s výjimkou studentů

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

PROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Informační den k evropským vzdělávac vacím m programům Pardubice 23. 5. 2012 Program Leonardo da Vinci zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 2. Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 2 Základní údaje Kolik různých cizích jazyků ve Vaší škole v tomto školním roce reálně vyučujete? o 1 o 2 o 3 o více než 3 Z hlediska toho, kolik žáků do Vaší školy nastupuje, považujete Vaši

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově

Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Zemědělské školství v návaznosti na rozvoj venkova a podpora podnikání na venkově Odbor: výzkumu vzdělávání a poradenství Ing. Ludmila Gočálová Místo konání: 10. dubna 2014 Olomouc Obsah Rozvoj odborného

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others."

Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013. A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others. Ocenění Evropský učitel jazyků roku 2013 "A good teacher is like a candle: it consumes itself to light the way for others." O sobě Jméno: Mgr. Olga Myslíková Věk: 42 let Vzdělaní: vysokoškolské Zaměstnavatel:

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn)

Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) Spolupráce školy s výrobním podnikem Plastik Horšovský Týn a.s. (PeHToo a.s. Horšovský Týn) 2009 Mgr. Lenka Švarcová 1. Úvod Cíle tohoto projektu vycházejí z klíčových dokumentů ve školství. Projektem

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí

Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí Evropská Garance pro mladé lidi European Youth Guarantee v Rámci akcí pro zaměstnávání mladých lidí FES, Praha, 17. května 2013 Hotel Andel s JUDr.Vít Samek Právní a sociálně ekonomické oddělení ČMKOS

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH?

DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz DUÁLNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ V ČECHÁCH? RNDr. Zdeněk Somr Viceprezident HKČR Ústupky, 28. listopadu 2014 Strana 1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY www.komora.cz

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více