Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Česká republika"

Transkript

1 Pečeť kvality Program Leonardo da Vinci Projekty 2004 Česká republika

2 Leonardo da Vinci 2

3 Obsah: 3 1. Program Leonardo da Vinci Hodnocení kvality projektů mobility Hodnotící formulář Přehled přihlášených projektů Shrnutí zpráv hodnotitelů Seznam oceněných projektů mobility Pečetí kvality Autorské eseje oceněných projektů mobility Pečetí kvality... 20

4 1. Program Leonardo da Vinci Program Evropské unie Leonardo da Vinci je zaměřen na odborné vzdělávání a přípravu. Jeho základním cílem je prostřednictvím zavádění inovativních přístupů a zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy podpořit konkurenceschopnost podniků a napomoci tak snížení nezaměstnanosti. Leonardo da Vinci 4 Program podporuje celoživotní vzdělávání a spolupráci mezi různými typy organizací a je určen všem veřejným a soukromým institucím a podnikům, které jsou zapojené do odborné přípravy. Zahrnuje 5 typů projektů, z nichž nejpočetnější jsou projekty mobility. Mezi základní cíle projektů mobility patří: a) získání profesních zkušeností a osvojení si praktických i teoretických poznatků ve studovaném oboru, b) zlepšení znalostí cizího jazyka, c) posílení sociální kompetence a rozvoj jejich osobnosti. Projekty mají formu stáží nebo výměn zkušeností. Projekty stáží zahrnují zahraniční pracovní praxe v evropských podnicích. Stáží se účastní mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání (žáci a studenti odborných středních a vyšších škol), studenti vysokých škol, mladí pracovníci, čerství absolventi a mladí nezaměstnaní lidé. Projekty výměn zkušeností jsou určené manažerům lidských zdrojů v podnicích či firmách, učitelům, lektorům, specialistům odpovědným za odborné vzdělávání, kariérovým poradcům a jazykovým specialistům.

5 2. Hodnocení kvality projektů mobility Každoročně se zúčastňuje v České republice projektů mobility kolem účastníků stáží a výměn zkušeností. Projekty mobility však nejsou realizovány jen s cílem vyslat co možná nejvyšší počet účastníků do zahraničí, ale důležitým faktorem je i kvalita obsahové stránky a přínos mobility pro jednotlivé účastníky a organizace. Pro zvýšení kvality projektů mobility probíhá již od roku 2001 na národní úrovni oceňování kvalitních projektů českých předkladatelů tzv. Pečetí kvality. Hodnocení a vyhlášení nejlepších projektů mobility tak zvyšuje prestiž těchto projektů a přispívá i výrazně k informovanosti o programu Leonardo da Vinci. Na základě Výzvy se do letošního pátého ročníku na národní úrovni přihlásilo o Pečeť kvality 50 českých předkladatelů z výběrového kola z roku Každý projekt byl posouzen dvěma nezávislými experty a pro hodnocení byl využit formulář obsahující tři hlavní kritéria: řízení projektu, výsledky a přínosy a kontext udržitelnosti projektu. Hodnocenými podklady byly přihláška, projekt, závěrečná zpráva projektu, závěrečné zprávy účastníků, certifikáty a další dokumentace výsledků ze zahraničních pobytů. Každý projekt mohl obdržet maximálně 90 bodů, přičemž vítězný projekt v každé cílové skupině musel splnit minimální 75 % hranici. 5 Výsledky určily 4 nejlepší projekty, a to 1 projekt stáží studentů středních odborných škol, 1 projekt stáží vysokoškoláků, 1 projekt stáží mladých nezaměstnaných a 1 projekt výměn zkušeností pedagogů. Výsledné hodnocení, souhrnná zpráva expertů a charakteristiky vítězných projektů z jednotlivých cílových skupin jsou součástí této publikace.

6 3. Hodnotící formulář PROGRAM LdV - CENA KVALITY Číslo projektu: Název organizace: Bodová škála: 5-výborný, 4-dobrý, 3-průměrný, 2-podprůměrný, 1-slabý Leonardo da Vinci 6 A) ŘÍZENÍ PROJEKTU Zhodnoťte proces realizace projektu ve smyslu jednotlivých kroků a použitých nástrojů: zajištění projektu po obsahové stránce (přípravné návštěvy atd.) ve spolupráci s partnery výběr a příprava účastníků organizace (zajištění dopravy, ubytování, pojištění) monitorování projektu jednotlivých stáží/výměn, tutoring, mentoring validace a certifikace evaluace výsledků projektu diseminace výsledků a zkušeností Celková hodnocení A (součet bodů) Počet bodů B) VÝSLEDKY A PŘÍNOSY Zhodňoťte do jaké míry byl projekt přínosný: Počet bodů pro účastníky stáží pro účastníky výměn získání nových poznatků získání nových v oblasti OV, řízení lidských profesních dovedností zdrojů a kariérního poradenství prohloubení jazykových, konkrétnost a relevance interkulturních a sociálních výsledků pro účastníka dovedností uplatnitelnost výsledků posílení šancí na trhu práce účastníkem hodnota výstupů z projektu a míra jejich využití v partnerských organizacích:nová kurikula, výukové materiály-včetně jazykových(slovníky, termionologie), metodiky zkoušek, systémy kvalifikací atd. přínos pro mezinárodní aktivity zúčastněných organizací a pro image organizace Celkové hodnocení B (součet bodů)

7 C) KONTEXT UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Zhodnoťte do jaké míry: Počet bodů je projekt součástí střednědobé a dlouhodobé strategie organizace předkladatele je projekt součástí sektorových, místních a regionálních iniciativ může být v daném kontextu zajištěna udržitelnost projektu je zajištěno šíření výsledků projektu i po jeho ukončení-dle hodnotícího formuláře pokračuje spolupráce s partnery po skončení projektu a bez příspěvku LdV-dle ZZ přesvědčil projekt relevantní orgány v rámci diseminační strategie o potřebě a přínosu programu a případně získal podporu pro pokračování projektových aktivit-dle ZZ Celkové hodnocení C (součet bodů) Souhrnné hodnocení A) Řízení projektu B) Výsledky a přínosy C) Kontext udržitelnosti projektu CELKOVÝ SOUČET BODŮ 7 Příklady dobré praxe V případě, že v některém ze tří hodnocených kritérií považujete nějakou aktivitu za mimořádně přínosnou/inspirativní/podnětnou, popište ji do příslušných polí: A Řízení projektu B Výsledky a přínosy C Kontext udržitelnosti projektu Jméno a příjmení hodnotitele:... Datum:..... Podpis hodnotitele:.....

8 4. Přehled přihlášených projektů Leonardo da Vinci 8 PROJEKTY MOBILITY 2004 CZ/04/A/EX/ Obchodní akademie T.G.Masaryka, Kostelec nad Orlicí CZ/04/A/EX/ Integrovaná střední škola, Ostrava CZ/04/A/EX/ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Prostějov CZ/04/A/EX/ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Prostějov CZ/04/A/EX/ Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s. r. o. CZ/04/A/EX/ Integrovaná střední škola Sokolnice CZ/04/A/EX/ Střední podnikatelská škola a Vyšší odborná škola a Střední odbrorné učiliště, s. r. o., Kroměříž CZ/04/A/EX/ Střední zdravotnická škola, Mladá Boleslav CZ/04/A/EX/ Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta CZ/04/A/PL/ Obchodní akademie, Lysá nad Labem CZ/04/A/PL/ Obchodní a bankovní akademie,karviná, spol.s.r.o. CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola obchodu a služeb a Střední odborné učiliště Třebíč CZ/04/A/PL/ Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Příbram CZ/04/A/PL/ Střední odborné učiliště a Učiliště Praha - Čakovice CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Krnov CZ/04/A/PL/ Integrovaná střední škola energetická, Chomutov CZ/04/A/PL/ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jaz. zk. CZ/04/A/PL/ Úřad práce Semily CZ/04/A/PL/ ABS WYDA, s.r.o. vzdělávací společnost CZ/04/A/PL/ Vyšší odborná škola a Střední odborná škola technická,litomyšl CZ/04/A/PL/ Ekonomická akademie, Neveklov CZ/04/A/PL/ Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou CZ/04/A/PL/ Univerzita Karlova v Praze 2.lékařská fakulta CZ/04/A/PL/ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Prostějov

9 CZ/04/A/PL/ Soukromá obchodní akademie a Vyšší odborná škola cestovního ruchu s. r. o., Hradec Králové CZ/04/A/PL/ Soukromá obchodní akademie a Vyšší odborná škola cestovního ruchu s. r. o., Hradec Králové CZ/04/A/PL/ Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Chrudim CZ/04/A/PL/ Střední podnikatelská škola, Vyšší odborná škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Kroměříž CZ/04/A/PL/ Integrovaná střední škola Ostrava CZ/04/A/PL/ Střední odborné učiliště společného stravování a Odborné učiliště, Ostrava - Hrabůvka CZ/04/A/PL/ Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště, Údlice CZ/04/A/PL/ Obchodní akademie a Státní jazyková škola, Jihlava CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nový Jíčín CZ/04/A/PL/ Střední odborné učiliště, Frýdek Místek CZ/04/A/PL/ Střední odborné učiliště obchodní Prostějov CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kroměříž CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola Varnsdorf CZ/04/A/PL/ Integrovaná střední škola, Brno, Purkyňova 97 CZ/04/A/PL/ Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Plzeň CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vítkov - Podhradí CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola cestovního ruchu, s. r. o., Pardubice CZ/04/A/PL/ Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Teplice CZ/04/A/PL/ Střední odborná škola technická, Střední odborné učiliště a Učiliště, Jihlava CZ/04/A/PL/ Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště, Údlice CZ/04/A/PL/ Integrovaná střední škola, Sokolnice CZ/04/A/PL/ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Zábřeh 9

10 CZ/04/A/PL/ CZ/04/A/PL/ CZ/04/A/PL/ CZ/04/APL/ CZ04/A/PL/ MICHAEL Soukromá střední škola reklamní tvorby, s. r. o., Praha 4 Střední průmyslová škola stavební, Liberec Integrovaná střední škola technická Centrum odborné přípravy, Most-Velebudice Střední odborná škola a Sřední odborné učiliště, Kroměříž Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Leonardo da Vinci 10

11 5. Shrnutí zpráv hodnotitelů 5.1 Přínosy Přínosy pro účastníky Konkrétní přínos projektů mobility pro jednotlivé účastníky je nesporný. Téměř všichni ve svých zprávách deklarují nárůst odborných dovedností a kompetencí. Ve všech sektorech odborného vzdělávání, ať už v technických oborech, zdravotnictví, gastronomii a službách, je oceňován především častý kontakt s moderními technologiemi, novými postupy a přístroji. V některých případech se jedná o zkušenosti zcela nové, v České republice velmi obtížně dostupné, nebo zcela nedostupné, např. z důvodu velmi vysoké ceny strojního a přístrojového vybavení. Pro řadu účastníků byla zahraniční stáž první příležitostí, kdy si mohli ověřit v praxi své teoretické znalosti, seznámili se s organizací práce v zahraniční firmě a často i s odlišným systémem odborného vzdělávání ve svém oboru. V rámci projektů výměn zkušeností dochází u všech účastníků ke zvýšení jejich zájmu o obor. Pedagogičtí pracovníci si uvědomují nutnost celoživotního vzdělávání, neboť v praxi zažili, co lze učit jinak a jakým způsobem. Velký přínos projektů mobility je spatřován také ve zvýšení jazykových dovedností účastníků stáží i výměn. Především pak zlepšení verbální komunikace, nárůst slovní zásoby a prohloubení znalostí odborné terminologie. Cizojazyčné prostředí bylo důležitým motivačním faktorem pro žáky s poruchami učení nebo žáky, která učiliště přijímala ze zvláštních škol. Přestože tito žáci nemají cizí jazyk jako součást výuky, prokázali velkou schopnost komunikovat v cizím jazyce a někteří se rozhodli pokračovat ve studiu na SOU. 11 Účast na projektu mobility napomáhá v osobnostním rozvoji účastníků. Pro mnohé z nich představuje pobyt v zahraničí první delší zkušenost s životem v novém prostředí, poznávání nových kultur a odlišných společenských zvyklostí. Celkový přínos v této oblasti se projevil především posílením jejich samostatnosti, psychické odolnosti a získáním sebedůvěry. Všechny výše popsané nabyté dovednosti výrazně zvyšují konkurenceschopnost účastníků mobility zahraničních stáží/výměn na pracovním trhu a jejich zaměstnatelnost. Někteří stážisté již obdrželi nabídky na zahraniční prázdninové brigády a výjimečně i nabídku budoucího zaměstnání.

12 5.1.2 Přínosy pro zúčastněné organizace U předkládajících organizací byl zaznamenán posun od realizace jednorázových stáží/výměn bez dalšího využití získaných poznatků k promyšleným konceptům s následnou snahou implementovat inovativní prvky do vzdělávacích programů, využít nových výukových metod a rozšířit spolupráci s partnerskými organizacemi i bez finanční podpory programu Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci 12 Projekty mobility přispívají k rozvíjení sítě spolupráce s různorodými subjekty na poli odborného vzdělávání a získávání nezbytných zkušeností následně vede k růstu projektové zkušenosti a k přípravě a tvorbě dalších mezinárodních projektů. Možnost účasti na zahraniční stáži v průběhu přípravy na povolání zvyšují atraktivnost všech oborů přípravy, tím více u oborů přípravy, které připravují na méně atraktivní povolání, potýkající se s nedostatečnou poptávkou pracovní síly. V tomto smyslu projekty mobility plní nezastupitelnou úlohu a mohou zvýšit zájem o tyto obory přípravy. V rámci realizovaných výměn získává podnik perspektivnější pracovníky se znalostmi, využitelnými na trhu práce. Neoddělitelnou součástí je začlenění organizace do mezinárodní spolupráce s cílem získání zahraničních zkušeností Přínosy pro odborné vzdělávání Přestože hlavním úkolem projektů mobility není iniciace nebo realizace významných systémových změn v odborném vzdělávání, přispívají tyto projekty ke zkvalitnění odborné přípravy na úrovni škol. Ve většině projektů dochází ke spolupráci škol s podniky, případně s hospodářskou komorou k zajištění souladu mezi požadavky zaměstnavatelů a aktéry odborného vzdělávání v České republice. Projekty mobility svým obsahem výrazně přispívají k odbornému vzdělávání pedagogických pracovníků. Učitelé odborných předmětů využívají svých zkušeností při výuce a v neposlední řadě přispějí v budoucnu k realizaci školních vzdělávacích programů. 5.2 Bariéry pro rozvoj projektů mobility Hodnotitelé projektů se ve svých zprávách zabývali i faktory, které brání implementaci projektů mobility v rámci programu Leonardo da Vinci.

13 Shodli se, že identifikovatelné problémy a bariéry pro rozvoj projektů mobility z minulých let hodnocení stále přetrvávají. Mezi nejzávažnější patří: Nedostatečná znalost cizích jazyků u všech typů předkladatelů. Odstranění této bariéry se nedaří ani přes cílenou jazykovou přípravu, která je součástí uznatelných nákladů v rámci projektů mobility/stáží. Slabé cizojazyčné dovednosti jsou také u pracovníků připravující či monitorující projekt. Dalším omezujícím faktorem v kontinuitě projektů a v dalším rozvíjení započaté práce mezinárodní spolupráce je finanční závislost na příspěvku programu Leonardo da Vinci. Bohužel jen v malém množství se daří získat spolufinancování ze strany relevantních orgánů v kraji, sociálních partnerů apod. S tím je spojen i další problém, a to způsob diseminace výsledků projektu. V mnoha případech se jedná o diseminační aktivity pouze na poli školských subjektů, chybí jasnější strategie šíření výsledků a často nedochází k oslovení sociálních partnerů. Všeobecně lze konstatovat, že hlavní bariérou rozvoje projektů mobility je skutečnost, že stále chybí intenzivnější spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty na poli odborného vzdělávání na regionální úrovni a nedostatečný zájem malých a středních podniků o účast v programu Leonardo da Vinci. Na rozdíl od bariér, které se nedaří odstranit, ubývají i překážky ve spolupráci předkladatelů s Národní agenturou. Stále více institucí projevuje zájem o účast na projektech, u mnoha předkladatelů padají bariéry strachu z neznámého. Postupně se i zjednodušují finanční podmínky a pravidla pro realizaci projektů Návrhy na zvýšení účinku projektů mobility a jejich řešení Na závěr svých zpráv definovali hodnotitelé několik návrhů na zvýšení účinku projektů mobility: Rozšířit okruh zapojených subjektů do programu Leonardo da Vinci s cílem minimalizovat počet opakujících se předkladatelských subjektů. Podporovat projekty mobility určené i pro sociálně slabé žáky a handikepované. Zainteresovat a zapojit další relevantní orgány v regionu ke spolupráci na projektech: Hospodářské komory, živnostenská společenství, malé a střední podnikatele, kraje, obce. Posílit např. z rozpočtů krajů spolufinancování pro realizaci projektů, napomáhat při šíření informací

14 Leonardo da Vinci 14 o úspěšných projektech či navrhnout systém ohodnocení realizátorů úspěšných projektů. Vytvořit systém, který by zaručoval možnost pokračovat v projektech mobility i po skončení financovaného období. (smluvním ukončení projektového období) Podněcovat sociální partnery, aby napomáhali podílet se na přípravě projektů mobility při šíření informací o úspěšných projektech a tím přispívali ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů škol na trhu práce. Podpořit, aby účast na mobilitách pro učitele byla uznána jako součást dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci uznávaného kariérního růstu. Posílit jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků z praxe. Zejména těch, kteří jazyk nevyučují nebo mistrů odborného výcviku. Propojit mobility pro pedagogické pracovníky s aktivitami projektu TTnet České republiky, který je koordinován Národním ústavem odborného vzdělávání. Zajistit tým kompetentních pracovníků z ministerstev, orgánů krajů a sociálních partnerů, kteří budou aktivními spolupracovníky NAEP pro celý program Leonardo da Vinci. Zabývat se mobilitou obecněji. Analyzovat reálné přínosy mobility pro instituce, pro účastníky a jejich uplatnění na trhu práce. Zda se zahraniční zkušenost pozitivně projeví při hledání a uplatnění na trhu práce.

15 6. Seznam oceněných projektů mobility Pečetí kvality Cílová skupina Číslo projektu /Kontrahent Název projektu IVT (osoby CZ/04/A/PL/ Zlepšení v počátečním Obchodní akademie, Vyšší perspektiv odborném odborná škola ekonomická zaměstnanosti vzdělávání a Jazyková škola s právem absolventů a přípravě) státní jazykové zkoušky VOŠ 2004 Partneři: TI Group Automative Systems GmbH(DE) /Wakefield College(UK) /Asda Stres(UK) /Wakefield First (UK) /Green PR Green Communication Limited(UK)/Leeds Business School, Leighton Hall (UK) /Headlingley Campus Absolute Design and Print Solutions Ltd Unit 66, Annexe 4, Batley(UK) / Business and Technology Centre(UK) /Digi Communication Systeme GmbH (DE) /Bertrand Ingenierbüro GmbH (DE) STU CZ/04/A/PL/ Praxe studentů (studenti Vysoká škola v oboru chemické vysokých škol) chemicko-technologická technologie a technov Praze logie materiálů Partneři: Institute of Human Genetics, University of Erlangen-Nuremberg, (DE) WOR CZ/04/A/PL/ Zlepšení úrovně znalostí, (absolventi) Univerzita Karlova diagnostiky a péče v Praze, o pacienty s dědičnými 2. lékařská fakulta motoricko-senzitivními neuropatiemi Partneři: Karl-Winnacker-Institute der DECHEMA e. V. (DE) /Institut für Schichten und Grenzflächen (DE) /Technologies (FR) /VTT (DE) INS CZ/04/A/EX/ Nové technologické (výměny Střední škola hotelnictví postupy zdravé výživy zkušeností a gastronomie SČMSD, při úpravě ryb učíme odborníků) Praha, s. r. o. se od norských kolegů Partneři: Storhamar upper secondary school (NO) 15

16 7. Autorské eseje oceněných projektů mobility Pečetí kvality 1.1 Zlepšení perspektiv zaměstnanosti absolventů VOŠ 2004 CZ/04/A/PL/ Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa: T. G. Masaryka 14, Mladá Boleslav Leonardo da Vinci Záměrem našeho projektu je možnost získání pracovních zkušeností v zahraničních podnicích, ve kterých mohou studenti využít teoretických znalostí nabytých v průběhu studia. Čeho si studenti obzvláště cení a co je inovační, to je možnost poznat v rámci praxe různá oddělení a fungování firem. Podle předem dohodnutého harmonogramu jsou náplní studentů nejen zadané úkoly, ale je zde i příležitost samostatné tvůrčí práce, jak jsme zjistili na základě zpětné vazby od studentů. V tomto směru mají studenti ze strany vedení školy plnou podporu. 16 Dalším a neméně důležitým inovačním hlediskem projektu je jeho rozšírenízapojila se do něj nová škola (Joseph Priestley College, Leeds), což studentům umožnilo vykonávat praxi ve větším počtu a ve více typech firem. Toto položilo základy k dlouhodobější spolupráci s novou partnerskou školou, možnosti vzájemné spolupráce studentů a tím i zvýšení kvality přípravy. Kromě rozšíření partnerství bylo přínosem pro naši školu a studenty také seznámení s interaktivní tabulí SmartBoard. S tímto typem výukové techniky jsem se poprvé seznámili na anglických školách a následně jsme je také začali při výuce na naší škole používat. Protože je v okolí našeho města mnoho poboček německých firem, mají studenti se zahraniční praxí lepší a přednostnější uplatnění pro svou budoucí profesi. Máme zkušenosti, že při výběru uchazečů již byla dána přednost našim studentům, kteří vykonávali praxi v německé firmě T.I. Automotive. Účastníci se při pracovním pobytu v zahraničí seznámili s ekonomickým prostředím obchodních firem a státních institucí, což je nesmírně přínosné vzhledem k tomu, že se, díky otevřenému trhu práce, našim absolventům otevírá možnost profesního uplatnění v zemích EU. Přínosné je také prohloubení jazykových dovedností a odborných ekonomických znalostí společně s poznáním každodenního života ve Velké Británii a Německu.

17 17

18 Jedním z nejdůležitějších bodů přípravy projektu byl samotný výběr účastníků praxe. Hlediskem výběru bylo kromě studijních výsledků i odevzdání životopisu a motivačního dopisu. Následující pohovor v anglickém nebo německém jazyce byl finálním kritériem výběru. Aby naši studenti byli na praxi důkladně připraveni, prošli speciálními přípravnými kurzy, soustředícími se na jazykovou, kulturní a psychologickou vybavenost. Leonardo da Vinci 18 Protože spolupráce se zahraničními školami je již dlouhodobá a máme tedy mnoho zpětnovazebních informací, zlepšila se oboustranně kvalita jak přípravy, tak i realizace projektu. Toto se zásadně promítlo do jazykové přípravy. Podle představ vedoucích pracovníků přijímajících organizací jsme připravili speciální slovní zásobu odvíjející se od povahy pracovního místa a náplně práce. Taková příprava proběhla vždy individuálně podle potřeb konkrétních podniků. V tomto bodě musíme vyzdvihnout výbornou spolupráci s kontaktními osobami našich partnerských organizací. Při samotné realizaci byli studenti uvedeni do podniků za dohledu doprovázejícího vyučujícího, který fungoval první týden jako supervizor. Po zbytek stáže přebraly tuto funkci kontaktní osoby z partnerských škol, jmenovitě paní Dawn Carter z Wakefield College, pan Roger Seeney z Joseph Priestley College a pan Dennis Gibbons z Humboldt Gymnázia v německém Gifhornu. Hodnocení stáže mělo několik hledisek. Před návratem ze stáže obdržel každý její účastník od zaměstnavatele potvrzení o vykonané stáži a hodnocení ve formě dotazníku. Dále měli studenti za úkol vyplnit sebeevaluační dotazník a doplnit ho hodnotícím sebereflexivním dopisem, zajišťujícím zpětnou vazbu o přínosu stáže. Tímto způsobem získané informace a závěry jsme se rozhodli šířit podle nás metodami, které považujeme za nejdostupnější, například na internetových stránkách naší školy a v místním tisku. Výsledek stáže jsme zahrnuli do výroční zprávy školy a informace o stáži jsme podávali také zájemcům o studium na naší škole při Dni otevřených dveří. Navázaný vztah s našimi partnerskými školami nabízí další pokračování pracovních pobytů i v budoucnosti. Stálý zájem studentů o praxi v zahraničí tuto možnost také podporuje. Projekt se nám prozatím jeví jako udržitelný, což se prokázalo tím, že zahraniční pracovní stáž v rámci projektu Leonardo da Vinci proběhla na naší škole již poněkolikáté. Účastníci stáže, ale i pracovníci partnerských škol

19 hodnotí projekt kladně a jeho výsledky popisují jako přínosné pro mnohé oblasti potřeb, od pracovního uplatnění až po prohloubení jazykových schopností. Stále se snažíme naše kontakty se zahraničními školami udržet a navíc nalézt další organizace, se kterými bychom také mohli rozvíjet spolupráci vedoucí ke zkvalitnění výuky a profesní přípravy studentů. 1.2 Zlepšení úrovně znalostí, diagnostiky a péče o pacienty s dědičnými motoricko-senzitivními neuropatiemi CZ/04/A/PL/ Univerzita Karlova v Praze 2, 2. Lékařská fakulta Adresa: V Úvalu 84, Praha 5 Díky získané podpoře programu Leonardo da Vinci byly významnou měrou rozšířeny stávající kontakty našeho pracoviště (DNA laboratoře Kliniky dětské neurologie na 2. lékařské fakultě UK) s institutem lékařské genetiky Univerzity Erlangen Nürnberg. Toto partnerství se po uknčení projektu dále rozvíjí. Spolupracujeme jak na zcela nových společných projektech (vazebné analýzy u českých AR rodin s onemocněním Charcot-Marie-Tooth), tak pokračujeme i v projektu, který je logickým pokračováním analýz započatých v rámci projektu mobility programu Leonardo da Vinci. V rámci této pkračující spolupráce absolvovali dva členové týmu v loňském roce další studijní pobyty na partnerském pracovišti financované z vlastních zdrojů pracoviště, které vedly k získání dalších významných výsledků na poli molekulární genetiky dědičných neuropatií CMT. Významně byla rozšířena možnost genetického testování příčin onemocnění CMT v České republice. Během pobytu v institutu lékařské genetiky v Erlangenu jsme získali praktické zkušenosti s vyšetřováním teprve v poslední době popsaných genů, jejichž mutace způsobují onemocnění CMT a jejichž testování nebylo doposud v laboratořích 2. LF UK prováděno. Toto nové knot-how bylo již po skončení stáží aplikováno zavedením do diagnostického algoritmu na domácí půdě. Všichni účastníci se shodují, že účast na projektu pro ně byla velkým přínosem díky získání praktických zkušeností s prací na zahraničním pracovišti, zlepšení komunikačních dovedností v cizím jazyce a zvládnutí nových moderních technologií v molekulární genetice. Pobyt byl inspirující pro uskutečnění pozitivních změn v organizaci práce a zařízení laboratoře na domácím pracovišti. 19

20 Leonardo da Vinci 20 Za velmi významný přínos projektu sahající daleko nad rámec partnerství považujeme získání zcela zásadních informací pro pacienty, u kterých v souvislosti s proběhnutým projektem Leonardo da Vinci detekovali kauzální mutace v testovaných genech. Tím bylo na molekulárně genetické úrovni objasněno jejich klinické postižení dědičnou neuropatií a bylo umožněno stanovit genetickou prognózu. Tento přínos nelze vyčíslit, pro naše pacienty má však tato skutečnost zcela zásadní význam a důležitost. Příprava projektu probíhala velmi efektivně a rychle, díky dobré znalosti potřeb našeho pracoviště a možností pracoviště přijímajícího a díky velmi dobré komunikaci mezi oběma institucemi. Vlastní realizace projektu byla průběžně monitorována a proběhla velmi úspěšně, do velké míry díky vysoké motivovanosti a zodpovědnosti účastníků. Výsledky byly šířeny formou přednášek na domácích a zahraničních fórech. Byly publikovány odborné články v časopise Neuromuscular Disorders. Již výše zmíněné výsledky pokračující spolupráce obou zúčastněných pracovišť nasvědčují tomu, že projekt Leonardo da Vinci vedl k navázání stabilní a dlouhodobé spolupráce mezi dvěma špičkovými evropskými pracovišti. Společné výstupy práce jsou vysoce oceňovány celosvětovou odbornou společností. Pro nás je vazba na evropské pracoviště zcela zásadní z několika důvodů: 1. snazší sledování trendů 2. zvýšení konkurenceschopnosti společných výsledků 3. možnost využití dokonalého technického a odborného zázemí a pracovních prostor partnera Molekulární genetika dědičných neuropatií je široký a velmi rychle se rozvíjející obor, který vyžaduje vysokou flexibilitu a pohotovost. Zároveň je však i do budoucnosti příslibem velmi zajímavých nálezů a objevů. 1.1 Nové technologické postupy zdravé výživy při úpravě ryb učíme se od norských kolegů CZ/04/A/EX/ Střední škola hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o. Adresa: Slavětínská 82, Praha 9 Klánovice Projekt byl výsledkem spolupráce naší školy a partnerské školy, která začala v roce 2002 na kontaktním semináři Leonarda da Vinci v Oslu. Během

21 stáží norských žáků v Praze a našich v Hamaru v následujících letech jsme zjistili, čím mohou norští partneři nám a my jim přispět k dalšímu vzdělávání žáků a učitelů. Zároveň jsme vyšli při stanovení obsahu a cílů tohoto projektu z potřeb výuky na naší škole v souvislosti s moderními trendy oboru a tvorbou ŠVP. Nové bylo i propojení projektu žáků s projektem učitelů - spolupráce žáků s učiteli na vytvoření nového učebního materiálu během odborné přípravy na stáž, během stáže v Norsku, kdy i exkurze a společný program byly partnerskou organizací cíleně zaměřeny tak, aby se týkaly tématu projektů, při zpracovávání získaných poznatků a materiálů po návratu z Norska i při diseminaci výsledků projektu. Během realizace projektu jsme získali podněty pro další spolupráci s partnerskou školou, která vyústila v podání nového projektu v rámci Finančních mechanismů EHP Norska Dietní výživa ve společném stravování prakticky i didakticky, na kterém budou opět spolupracovat učitelé a žáci. Pro účely projektu s problematikou dietní výživy jsme spolupráci s obory společného stravování rozšířili o spolupráci s dalším oborem partnerské školy - sociální péče. Žádost o grant nám byla schválena a práce na novém projektu již začala. Kromě didaktického materiálu pro výuku, který opět nabídneme i ostatním gastronomickým školám, se chceme zaměřit na porovnání koncepce odborného vzdělávání v Norsku a u nás. Za tímto účelem jsme navázali během realizace projektu prostřednictvím naší partnerské školy kontakt se zástupcem HEDMARK FYLKESKOMMUNE, který má na starosti odborné školství v regionu. Plánujeme další projekt v rámci výzvy LLP s partnery v Německu a Francii. Účast na projektu byla přínosná nejen pro přímé účastníky projektu ale i pro partnerské školy a jejich partnerské organizace. Výsledky projektu jsou k dispozici pro všechny zájemce na www stránkách školy, výukový materiál na DVD, informováni byli jak prostřednictvím elektronických médií tak články v tisku v ČR i Norsku. Přínos pro žáky spočívá v odborném růstu seznámili se s novými pohledy na problematiku zdravé výživy, poznali nové druhy ryb, jejich zpracování, nové technologie úpravy pokrmů. Získali nové zkušenosti během praxe v norských hotelích a restauracích a při cateringových akcích. Během realizace Českého večera se učili pracovat v týmu a spolupodílet se na rozhodování, přípravě a realizaci úkolů, posílila se jejich národní hrdost. Velkým přínosem bylo zbavení se jazykové bariery zejména u slabších žáků. Pozitivní byla spolupráce napříč obory naší školy a spolupráce s učiteli při tvorbě výsledného produktu. Díky ubytování v rodinách poznali život v cizí 21

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika

Pečeť kvality. programu Leonardo da Vinci. projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Pečeť kvality programu Leonardo da Vinci projekty 2005 Česká republika Obsah 1. Úvod 6 2. Hodnocení kvality projektů mobility 8 3.

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2009 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Erasmus+ pro odborné vzdělávání

Erasmus+ pro odborné vzdělávání Erasmus+ pro odborné vzdělávání Kompendium schválených projektů 2014 Česká republika Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Dům zahraniční spolupráce, který v České republice spravuje a koordinuje programy

Více

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika

Pečeť kvality. program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Pečeť kvality program Leonardo da Vinci Projekty 2008 Česká republika Obsah 1. Program Leonardo da Vinci 5 2. Pečeť kvality 9 3. Hodnocení kvality projektů 13 4. Hodnoticí formulář 17 5. Shrnutí zpráv

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika

Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Program Leonardo da Vinci PEČEŤ KVALITY Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility 2002 a o Evropské ceně kvality Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní vzdělávací fond, o.

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2012 Česká republika ISBN 978-80-87335-42-0 Program Leonardo da Vinci PROGRAM LEONARDO DA VINCI Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro evropské

Více

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Kompendium projektů 2013 Česká republika ISBN 978-80-87335-57-4 2 Program Leonardo da Vinci I Kompendium projektů 2013 ČR Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Národní agentura pro

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace.

KLÍČOVÁ SLOVA Talent, talent management, kariérní start, vzdělávání, internacionalizace, pracovní praxe, marketing, marketingová komunikace. MANAGEMENT ROZVOJE TALENTŮ VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ A V RÁMCI VÝUKY OBORU MARKETING TALENT MANAGEMENT AT THE UNIVERSITY AND WITHIN THE MARKETING PROGRAM EDUCATION Naděžda Petrů, Miloš Krejčí ABSTRAKT

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III

Program Grundtvig. Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Program Grundtvig Příklady dobré praxe evropské spolupráce v oblasti vzdělávání dospělých III Obsah 1. Program

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020

STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 STRATEGIE ROZVOJE KONKURENCESCHOPNOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013-2020 Aktualizace 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje Zpracovatel: Berman Group služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze

A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. Finální verze A 7-2 POPULARIZACE VÝZKUMU A VÝVOJE CÍLE A MOŽNOSTI DALŠÍHO ROZVOJE V ČESKÉ REPUBLICE Finální verze 31. říjen 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více