ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ"

Transkript

1 7/2005 ročník LXXVII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1

2 editorial Jsme národem radílků. Rodič se základním vzděláním plísní učitele, že jeho natvrdlého potomka špatně učí, gaučový povaleč ví nejlépe, jak vést fotbalové muže k mistrovskému titulu. No a lékárníkům radí snad úplně každý, kdo si někdy koupil polštářek náplasti. Hlavně teď se to hodí, kdy se lékárny denně perou s důsledky vyhlášky MZ o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, která zas přišla do praxe pět minut po dvanácté. Občanu byly z míst nejvyšších slibovány ne-li stejné, pak dokonce nižší ceny léků, o což se měli postarat jejich výrobci. Většina výrobců ovšem letos začala za snížené ceny dodávat až k 1. červenci (a řada firem ještě dnes není rozhodnuta, jestli bude, nebo nebude cenu směrem k úhradě snižovat). Otrávený občan je si jist, že když v televizi říkali, že doplatky na léky se zvyšovat nebudou, je to dozajista pravda. Jestli se ukáže, že to pravda není, může za to lékárník, protože v novinách píšou, že marže lékáren jsou vysoké, a jejich zisk tím pádem nepřiměřený. Protože se ani letos lékárníci nemohli na změny připravit, není divu, že ještě nějaký čas budou prodávat léky ze svých zásob za staré ceny. Škoda, měli se poptat jak na to ekonoma Jindřicha Grafa. Ten ve Zdravotnických novinách jejich jednání označuje za podnikatelský omyl. Dává jim za příklad zelináře, který zbylé banány prodává se slevou, tudíž i lékárníci by podle něj měli cenový rozdíl pokrýt ze své marže. Bylo by obecně prospěšnější, kdyby příště Jindřich Graf radil třeba ministerstvu. Pak by se hromadného omylu nedopustilo přes 2300 lékáren. JAROSLAVA HOŘANSKÁ šéfredaktorka Mgr. Jaroslava Hořanská redakční rada PharmDr. Jan Horáček (předseda) Mgr. Tomáš Cikrt, PharmDr. Pavel Grodza, PharmDr. Dušan Holečko, doc. RNDr. Jozef Kolář, CSc., Mgr. Jiří Kotlář, doc. RNDr. Jiří Portych, CSc., PharmDr. Miloš Potužák, doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc., Mgr. Leona Štěpková, doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc. vydavatel ČČL, s. r. o. A. Staška 80, Praha 4 Vydavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C vložka distribuce SEVEROMORAVSKÁ DISTRIBUČNÍ, s. r. o. Výškovická 25, Ostrava 44 sazba a tisk Ringier Print s.r.o., Novinářská 7, Ostrava předplatné a inzerce Objednávky v redakci časopisu redakční uzávěrka č. 8/ srpna 2005 ISSN Registrováno MK ČR E 6651 MIČ Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě čj. 1559/96-P/1 ze dne autorům Maximální rozsah redakcí nevyžádaného příspěvku je do 165 řádků normovaného rukopisu (NR; 1 řádek = 60 úhozů) K příspěvkům přes 65 řádků NR požadujeme tematickou nebo ilustrační fotografii (kresbu, reprodukci apod.) K příspěvkům přes 60 řádků NR požadujeme barevnou fotografii (stačí pasový formát) zachycující současnou podobu autorky či autora ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ obsah ročník LXXVII 7/2005 Stalo se v minulých týdnech 2 Zeptali jsme se 3 Zasedalo představenstvo ČLK 4 Stanovisko ČLK k úsporám v nákladech na léky 5 Osvědčení k výkonu soukromé praxe 6 Kontinuální vzdělávací program 8 Správná dispenzační péče: Methadon 9 Kdoví, jestli by to v jiné profesi bylo jednodušší 10 Ze světa 11 Dny slunce bez rizika 12 Rozhovor: Nejdůležitější je změna v myšlení Nový fenomén slovenských lékáren 13 Tak to vidím já: Koho je ministerstvo? 14 Molekula měsíce: Azacytidin 15 Na návštěvě nejmladší divize firmy Walmark 16 Interdisciplinární vědní obor farmakoekonomika 17 Masťové a krémové základy a jejich odlišnosti (V.) 18 Věřte-nevěřte 19 Můžeme si dát nohy na stůl a počkat na znárodnění 20 Praktické, nebo odborné články (příp. obojí) v našem časopise? 21 Filantropismus podle pravidel 22 Rakouští lékárníci 2x denně v tisku 23 Ze semináře s tématem gerontofarmakologie 24 Zamyšlení nad starobními důchody v ČR 25 Z návštěvy Muzea farmacie v Lisabonu 26 Zarchivu 28 Diabetes mellitus - vzdělávací projekt pro rok titulní strana Přívozská 6, Ostrava tel , tel. + fax Z výtvarné soutěže Děti kreslí lékárnu, kterou loni s velkým úspěchem za mimořádného zájmu malých tvůrců i jejich rodičů pořádala Česká lékárnická komora v rámci Dne lékáren. Autorkou obrázku na obálce časopisu je pětiletá KATEŘINA SVOBODOVÁ z Mateřské školy Moravské Bránice.

3 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 7/2005 Stalo se v minulých týdnech Zásadní pozornost jsme věnovali projednávání návrhu krátkodobých stabilizačních opatření ve zdravotnictví. Lékárníkům, ale ani stomatologům, nebyla bohužel umožněna účast na schůzkách vedených premiérem Paroubkem. Nicméně prostřednictvím přímých účastníků jsme alespoň obratem získávali informace a sdělovali své názory k tématu léků a lékové politiky. Protentokrát se podařilo eliminovat snahu o plošné snížení obchodní přirážky lékáren - připomínám, že v nedávné době to byl již třetí pokus. PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory Komora udělá určitě vše proto, aby diskutovaný záměr degresivní obchodní přirážky byl připraven jako model vyvážený, neboť představa ministerstva zdravotnictví o úspoře ve výši 3 mld. Kč je zcela nesmyslná. Snahu o úspory v nákladech na léky pozorujeme sice ve všech zemích, přístup evropských vlád bývá ale podle vyjádření zahraničních kolegů vstřícnější a rozumnější. Samozřejmostí je snaha maximálně vytěžit odbornou činnost lékárníků, předkládané návrhy pak provázejí seriózní analýzy a modelace dopadů (na pacienty, lékárny, zdravotní pojišťovny, státní rozpočet) a počítá se s flexibilní úpravou, pokud by bylo nutné reagovat na neočekávaný vývoj po změně podmínek. Pozice našich kolegů ve vyspělejší části Evropy je mnohem stabilnější také díky jejich dlouholetému budování postavení lékárníka ve zdravotnickém systému, působením na veřejnost a vnitřní soudržností (některá inspirativní sdělení můžete najít na webu ČLK v rubrice zpráv ze zahraničí). Naproti tomu situace v nových členských zemích EU je naopak spíše podobná té české. Mám pocit, že desítky let života v totalitním systému a překotný porevoluční vývoj (poměrně snadné nabytí lékáren v privatizaci, bezbřehé liberální podmínky ) potlačily pud sebezáchovy a úsilí o rozvoj profese u významné části členské základny. V žádné vyspělé zemi jsem se nesetkal s tím, aby někteří majitelé lékáren drze a opakovaně porušovali zákon, chovali se nekale aneeticky. Není mi ani známo, že by si v zemích na západ od nás výrobce léčiv dovolil upřednostňovat vybrané lékárny s dumpingovými cenami léků, že by lékárníky vnímal jako trpěné zlo a bez o- bav podněcoval např. předepisování svých léčiv. Měli bychom si uvědomit svou hodnotu, říci dost a vypoklonkovat třeba pochůzkáře firmy nepřinášejícího odborné sdělení, ale jen propisku nebo nabídku exkluzivního směřování pacientů za exkluzivní snížení marže. Stejně tak by jednotlivé regiony měly důkladně monitorovat situaci a dále upozorňovat na trhovce, kteří porušují zákony (baťůžkaření apod.). Popřemýšlejme i o odborném přínosu lékárenské péče ryze obchodně zaměřené (např. oznámení z ostravského regionu, že pražská lékárna dodává na objednávku ZP MV prostřednictvím firmy Phoenix přípravek Remicade až do ambulance tamního lékaře). Naše komora si pravděpodobně ani v budoucnosti nebude moci dovolit rozšířit profesionální zázemí na úroveň běžnou u evropských kolegů - proto nezbývá než doufat, že se nám podaří postupně zvyšovat počet spolupracovníků z vlastních řad. Pro nejbližší období bychom potřebovali pomoci zabezpečit přípravu nových seminářů kontinuálního vzdělávání, dále rozšířit komisi, která spolupracuje na přípravě vyhlášky o úhradách léčiv, a také zajistit překlady podkladů z holandštiny, angličtiny, němčiny (podrobnější informace u Mgr. J. Mrázkové - tel.: , Slavnostní večer ke Dni lékáren 2005 v Troji Příjemně prosluněný podvečer čekal 16. června před skleníkem Fata morgana v pražské Troji účastníky slavnostního shromáždění k letošnímu Dni lékáren. Prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba mezi nimi přivítal také zástupce bavorské a saské lékárnické komory a asociací majitelů lékáren, kolegyně a kolegy Juttu Rewitzerovou, Moniku Kochovou, Josefa Kammermeiera, dr. Ulricha Bethgeho a dr. Neumera. Ve svém vystoupení připomněl význam tématu letošního Dne lékáren. Přes všeobecně známou škodlivost kouření holduje tomuto zlozvyku třetina české dospělé populace. Je alarmující, že u nás každý den zemře padesát nejvášnivějších kuřáků. My ostatní jsme navíc tak 2 benevolentní, že neprotestujeme, když systém solidárního zdravotního pojištění utrácí odhadem celou desetinu na léčení onemocnění a zdravotních komplikací, způsobených vdechováním tabákových zplodin, uvedl mimo jiné. V projevu se rovněž zabýval aktuálními problémy zdravotnictví: Mrzí mne, že vážné debaty o opatřeních, která mohou přinést úspory a pomoci řešit zadluženost zdravotních pojišťoven, se často mění v hledání obětních Pokračování na str. 4

4 Více najdete NA WEBU Na tomto místě budete pravidelně nacházet odkazy na materiály, které nebyly s ohledem na značný rozsah nebo z důvodu jejich aktuálnosti zařazeny do našeho časopisu, ale na webové stránky České lékárnické komory. Z DOMOVA: Vyjádření firem k dopisu prezidenta ČLK dr. Lubomíra Chudoby v souvislosti s novelou tzv. úhradové vyhlášky, v němž požaduje informace o přípravcích firem, v jejichž případě dochází k výraznějšímu snížení úhrady a nedojde k podstatnému zvýšení spoluúčasti pacientů. Nové povinnosti lékáren po 1. červenci 2005 vyplývající ze zákona o registračních pokladnách a ze zákona o živnostenském podnikání (vydání dokladu o prodeji zboží nad 50 Kč) + ze zákona o povinném značení lihu - podrobně v rubrice Právní poradna. ZE ZAHRANIČÍ: Podle představitelů farmaceutického průmyslu budou bezpochyby internetové a ové objednávky v následujících pěti letech největším zdrojem padělků. V únoru letošního roku společnost Pfizer po dohodě s Microsoft Corp. oznámily, že se společně pokusí zrušit prodej Viagry přes internet. Veřejné lékárny v Anglii a Walesu pracují podle nového kontraktu, na jehož základě poskytují základní a rozšířené služby, a také nadstandardní služby. K nadstandardním patří mj. služby pro nouzovou hormonální antikoncepci, výměny jehel, screening koronárních onemocnění, služby paliativní péče, dodávky bezlepkových potravin, deratizační služby a další. Koncem roku 2005 bude v Rakousku z důvodu snižování nákladů uzavřena většina malých venkovských poštovních poboček v místech s nízkou hustotou obyvatelstva. Partnery poštovních úřadů se stanou lékárníci. Od konce května už speciálně školení zaměstnanci tří lékáren posílají dopisy i balíky a zajišťují peněžní transakce. Zachování místního zásobování a zlepšení kvality života na venkově oceňují zvláště starší a imobilní občané. ZEPTALI JSME SE Veřejnost se mj. z televize dověděla, že doplatky na léky se zvyšovat nebudou, protože po dohodě s výrobci se budou snižovat jejich ceny. Poškozuje podle vašeho názoru takové jednání ministerstva zdravotnictví více pověst, nebo ekonomiku lékáren? Mgr. IVA KOPEJSKOVÁ Lékárna Krajské nemocnice Pardubice Takové jednání poškozuje určitě obojí, ale z dlouhodobého hlediska je pro lékárníka jistě horší poškození naší pověsti. Pacienti si myslí, že jsme to my, kteří je okrádají, že doplatky jdou do naší kapsy. Pořád operují tím, že si celý život platili pojištění a teď ještě musejí doplácet a kladou si otázku, proč pak mají pojištění vůbec platit. Na to já jim přečtu z receptu, kolik účtuji pojišťovně a oni se pak strašně diví, kolik ty léky ve skutečnosti stojí, že jsou velmi drahé. PharmDr. PŘEMYSL ČERNÝ Lékárna U Sv. Anny, Brno Za celý kolektiv lékárny mohu říci toto: ministerstvo zdravotnictví poškozuje jak pověst, tak ekonomiku nejen lékárníků, a to svým jednáním na poslední chvíli. Mnozí výrobci ještě v prvních červencových dnech nevěděli o snížených úhradách svých přípravků. Většina médií včetně TV pak společně s MZ přitopí pod kotlem s hněvem veřejnosti, v němž se vaří zdravotnictví včetně lékárníků, pomocí polínek v podobě neúplných, neověřených až nepravdivých informací. Málokdo v tom senzacechtivém šumu zaregistruje letmou zmínku o zákonné možnosti lékárníků dovydávat až dva měsíce za dosavadní cenu. Rádo se u nás křičívá chyťte zloděje, ale kdože tak křičívá? Mgr. SVATAVA HAVLÍČKOVÁ Lékárna, Kravaře Jednání MZ poškozuje jak pověst, tak ekonomiku lékáren. Když ani tisková mluvčí neví oč se jedná a na webu ministerstva uvede, že už v dubnu mohli lékárníci jednat s výrobci o cenách, ačkoliv ministryně ještě v květnu nevěděla, jak rozhodne, to ukazuje kompetentnost ministerských úředníků. Nevím, jak by mohla každá jednotlivá lékárna jednat o ceně s každým jednotlivým výrobcem. Také argument, že už 1. června ministryně podepsala vyhlášku, je podivný. Dodnes nebyla vyhláška ve Věstníku MZ uveřejněna. Následkem toho pacienti obcházejí různé lékárny s přesvědčením, že jinde budou menší doplatky i za cenu toho, že jízdné do nejbližšího města je vyšší než samotný doplatek. Tím ztrácí lékárna prestiž, a tedy i pacienta. A snižovat ceny nelze donekonečna. Zejména když před každým výplatním termínem musíme žádat VZP, aby nám uhradila faktury, jinak bychom pomalu neměli na mzdy. Mgr. PAVEL VŠETEČKA Lékárna Poliklinika, Přelouč Myslím, že takové jednání ministerstva poškozuje v prvním kole více pověst lékárníků, ale ruku v ruce s tím jde i poškození ekonomiky lékáren. To, kolik pacient doplatí na lék, nemůže lékárník z pozice svého povolání ovlivnit, musí se přizpůsobit stavu, který je. Velké lékárny mohou doplatky snižovat, pro malé lékárny tudy cesta nevede. Mnozí z nás by proto přivítali, kdyby doplatky byly jednotné. Nečekal jsem, že po tak razantních změnách, k jakým došlo v lednu, nastane další změna ještě v tomtéž roce. Těm, kterých se to netýká, se dobře mluví o morálce. Morálka je krásná věc, ale ekonomika je tady taky, a je špatné, když se morální postoje očekávají jen od lékárníků.

5 ZASEDALO PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Praha, PŘEDSTAVENSTVO ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY: - vypracovalo stanovisko komory k úsporám v nákladech na léky (tento materiál uvádíme v plném znění na jiném místě). - pověřilo Mgr. Šnajdrovou dohledem nad přípravou doporučených postupů činnosti lékárny. - vyslechlo informaci ing. Fuxy k problematice webových stránek. Podoba se upřesňuje s tvůrci stránek, z hlediska úprav se jako priorita jeví sekce Otázky a odpovědi. V době tohoto zasedání představenstva nebyly dosud funkční oddíly Vzdělávací akce, Povinné informace a Mapa stránek. Povinné informace dodá tvůrcům dr. Šroub, mapa bude nastavena po dokončení všech úprav. Představenstvo uložilo dr. Blahutovi, aby vyhodnotil, do jaké míry odpovídá reálná podoba webových stránek původnímu zadání. - pověřilo Mgr. Rybanovou a Mgr. Hojného iniciovat jednání s firmami, které provozují informační LCD panely a navrhnout možnost projekce edukačních programů pro pacienty. - předběžně vyjádřilo souhlas s partnerstvím, které komoře nabídla firma Zentiva v rámci přípravy konference pro lékárníky v listopadu 2005, a to za předpokladu, že ČLK bude umožněno určení programu. Jako téma představenstvo navrhlo Systém odměňování lékárenské péče, přístup k úhradám ze systému z veřejného pojištění - poděkovalo pracovníkům sekretariátu ČLK za organizaci slavnostního večera ke Dni lékáren. Z INFORMACÍ PREZIDENTA ČLK dr. L. CHUDOBY: Ministryně zdravotnictví má záměr zavést diferencovanou přirážku - snahou MZ je snížit náklady na léky a zmírnit dynamiku jejich nárůstu v příštím období. Česká lékárnická komora trvá na nalezení vyváženého řešení (zápis z mimořádného zasedání představenstev ČLK a GML 7. června k této problematice se nachází na webu komory). V souvislosti s přijetím zákona o registračních pokladnách se uskutečnilo jednání s výrobci lékárenských programů. Trvá úkol docílit změny v lékopise, pokud jde o zařazení manganistanu draselného; lékopisné komisi byla v této věci adresována urgence. Informace dr. Bakešové ohledně kolkování lihu je umístěna na webu komory. Česká pojišťovna zaslala nabídku rámcové smlouvy. O její vyhodnocení byl požádán pojišťovací makléř ing. Hora. Potřebu větších prostor sekretariátu komory lze vyřešit buď novým sídlem ČLK, nebo rozšířením prostor v budově Polikliniky Budějovická; představenstvo z finančních důvodů preferuje rozšíření stávajících prostor. Do příštího jednání představenstva projedná prezident s ředitelem polikliniky a nechá připravit odhad finančního rozpočtu. Z INFORMACÍ VICEPREZIDENTKY ČLK Mgr. L. ŠTĚPKOVÉ: V rámci kampaně ke Dni lékáren byla některými kolegy kritizována možnost objednat pouze nízký počet žvýkaček proti kouření. Po prodloužení termínu a doobjednání žvýkaček na základě urgence viceprezidentky ČLK však již lékárníci o další žvýkačky zájem nejevili. O dobré volbě tématu letošního Dne lékáren svědčil zájem médií. Přihlášky do soutěže o luxusní zájezd bude evidovat Ilona Navarová na sekretariátu komory, místo ke slavnostnímu vyhlášení vítěze bude upřesněno. Pokračování ze str. 2 beránků. Asi se mnou budete souhlasit, že chytří a aktivní jednotlivci nebo společnosti nabízející kvalitní služby a nová řešení, by měli být prosperujícími lídry oborů, kterým se věnují. Nemohu se bohužel ubránit pocitu, že tato logika v českém zdravotnictví platí jen částečně. Na jedné straně zdravotničtí pracovníci - lékaři, lékárníci a zdravotní sestry - vítězí v pomyslných žebříčcích hodnocení práce a společnost jim důvěřuje. Na druhé straně naši odbornou a životní úroveň předurčují státní ú- ředníci a politici. Připadá mi nedůstojné, abychom s obavami přijímali nástup každého nového ministra zdravotnictví, výměnu celé politické garnitury proto raději ani nekomentuji. Nemůžeme přece být v roli trpěných jen proto, že jsme honorováni výhradně či z podstatné části z tzv. veřejných prostředků zdravotního pojištění. Velmi bych si přál, aby přijímaná opatření měla v prvé řadě na zřeteli občana-pacienta a hned poté zdravotnického pracovníka. Dalším bodem slavnostního programu bylo předání pamětních medailí dvěma čestným členům České lékárnické komory za jejich celoživotní přínos lékárenství. In memoriam za zesnulého RNDr. PhMr. Dušana Műllera převzal medaili z rukou PharmDr. Lubomíra Chudoby zástupce OSL Frýdek- Místek RNDr. Josef Brozda (na snímku). Druhou pamětní medaili obdržel dr. Jiří Dlouhý, dlouholetý spolupracovník komory v oblasti zahraničních vztahů. A nebyl by to pravý Jura, aby svůj děkovný projev nepřizdobil hned několika perličkami ze života. Závěr slavnostního večera patřil prohlídce expozic skleníku Fata morgana. Text a snímky: V. VRBOVSKÝ Z INFORMACÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA ČLK: Mgr. Krebs vystoupil s hodnocením seminářů o doplňcích stravy. Zúčastněné firmy projevily zájem v seminářích pokračovat, přislíben byl i finanční příspěvek. Navrhl rovněž vzdělávání lékárníků v oblasti ústní a dentální hygieny. Dr. Horáček přednesl informace z návštěvy Dne lékáren bavorské a saské lékárnické komory ve Fűssenu. Akce se za komoru zúčastnil také dr. Blahuta. Podrobný zápis z tohoto jednání najdete na (člk, ččl)

6 DEN LÉKÁREN S KOLEGY ZE SASKA A Z BAVORSKA V rámci Dne lékáren 2005 hostila Česká lékárnická komora zástupce významných organizací - zemských lékárnických komor a asociací majitelů lékáren - německých kolegů z Bavorska a Saska. Před návštěvou slavnostního večera si s představiteli ČLK vyměnili zkušenosti a názory mimo jiné z oblasti cenotvorby a odměňování lékáren, diskutovali o negativních vlivech na výkon svobodného povolání lékárníka i o možnostech společného působení na úrovni Evropské unie. Paní Moniky Kochové (na snímku), představitelky saské asociace majitelů lékáren (Sächsischer Apothekerverband), jsme se zeptali: Konkurují si mezi sebou německé lékárny cenami léků? Ceny léků na předpis jsou ve všech lékárnách v Německu stejné, proto v jejich případě nelze hovořit o cenové konkurenci. Ceny volně prodejných přípravků, které hradí zdravotní pojišťovna, což se ovšem stává pouze výjimečně, jsou rovněž všude stejné. Pokud však pacient nakupuje OTC přípravky přímo, je cenová konkurence možná. Přistupují k ní hlavně zásilkové internetové lékárny, jež se cenovými nabídkami snaží odlákat část klientely lokálním lékárnám. Cítí se němečtí lékárníci ohroženi aktivitami internetových lékáren? Dodávání léků na recept hrazených zdravotními pojišťovnami přes internetové lékárny prozatím pro kamenné lékárny neznamená ohrožení; podíl internetových lékáren na trhu je v tomto směru vysloveně zanedbatelný. Konkurenční boj německých lékáren je v současné době negativně ovlivňován především politikou nynější vlády, která ve středním i dlouhodobém časovém horizontu ohrožuje stávající strukturu místních lékáren. Text a foto: ČČL Stanovisko České lékárnické komory k úsporám v nákladech na léky Úspora na marži lékáren je vždy řádově menší než úspora při regulaci preskripce. Úhrnná marže všech lékáren v ČR je cca 7,5 mld. Kč. Snížení příjmu lékáren o 1 % znamená úsporu 75 mil. Kč. Náklady na preskripci léků předepsaných na recepty jsou cca 35 miliard Kč. Snížení preskripce o 1 % znamená úsporu 350 milionů Kč (toto snížení preskripce způsobí zároveň i snížení objemu marže lékáren o 70 milionů Kč). Náklady na léky podávané při hospitalizaci jsou ve výši cca 6 miliard Kč. Snížení použití léčiv v lůžkové části o 1 % znamená úsporu 60 milionů Kč. Snížení marže lékáren je nejméně efektivním způsobem hledání úspor nákladů na léky, přitom neřeší příčinu vzrůstu nákladů na léky a významně ohrožuje existenci veřejných lékáren a jejich zaměstnanců. Toto tvrzení dokládá skutečnost, že příjmy veřejných lékáren dlouhodobě stagnují, zatímco jejich provozní náklady se kontinuálně zvyšují. Vzhledem k výše uvedeným argumentům Česká lékárnická komora nepovažuje zásah do marže lékáren za opodstatněné opatření vedoucí k významnější úspoře nákladů na léky. Pokud má dojít k zásahu do mechanismu stanovování obchodní přirážky, Česká lékárnická komora souhlasí jedině za splnění dále uvedených podmínek: a) proporcionální zvýšení celkového objemu příjmu v segmentu lékárenské péče v souladu s růstem provozních nákladů lékáren a v souladu s růstem objemu prostředků plynoucích do zdravotnictví, b) zavedení degresivní obchodní přirážky preferující spotřebu levnějších léků, c) pravidelná indexace pásem degresivní obchodní přirážky v závislosti na průměrné ceně léčiva, d) zavedení fixního doplatku jako regulačního prvku spotřeby léčiv. Náklady na léky v roce 2004 (ČR: nepřesná data, většinou dopočty do maximálních cen léků, tzn. neodpovídají zcela realitě) 1) Výdaje za léky celkem: cca 55,850 mld. Kč zdroj: ÚZIS a SÚKL 2) Platby od zdravotních pojišťoven (= výdaje ZP za léky na Rp celkem): 35,084 mld. Kč zdroj: podklady ze zdravotních pojišťoven 3) Náklady ZP na léky na Rp předepsané vambulantních (samostatných) zdrav. zařízeních: 23,422 mld. Kč v lůžkových zdrav. zařízeních: 11,662 mld. Kč zdroj: podklady ze zdravotních pojišťoven 4) Léky spotřebované v nemocnicích (přímo u lůžka pacienta, ne na Rp): 6,0 mld. Kč zdroj: Česká lékárnická komora 5) Doplatky pacientů na předepsané léky a volný prodej léků: 11,600 mld. Kč zdroj: ÚZIS (Lékárenská péče dopočet do 100 %) 6) Marže lékáren (veřejných i nemocničních celkem): 7,500 mld. Kč marže lékáren je společná s distributory léčiv (do 32 % na cenu výrobní bez DPH), skutečná marže lékárny z konečné ceny léku je cca % zdroj: Česká lékárnická komora KOMENTÁŘ: SÚKL - data o prodejích a cenách léků jsou přebírána od farmaceutických velkodistribučních firem a následně jsou o dopočítána na maximálně možnou společnou marži distributora a lékárny. ÚZIS - data jsou sbírána přímo z lékáren, na IČO provozovatele - dochází tak k zkreslení výkonů tržeb za léky v jednotlivých lékárnách, protože subjekty, které poskytují informace, mohou začlenit pod své IČO lékárnu vč. výdejny, či více lékáren. Otázkou také zůstává vhodnost prostého dopočtení dat do 100 % - bez analýzy a dopočtení podle struktury lékáren, z nichž nebyla data zaslána. Zdravotní pojišťovny - ve výročních zprávách ZP jsou přesná data o výdajích ZP za léky na Rp, není ale možné zjistit skutečné náklady na léky spotřebované v nemocnicích u lůžka pacienta. Co všechno skrývají výdaje za léky (odhad): a) dotování provozů nemocnic z marže nemocničních lékáren: 1 mld. Kč b) marketingové působení výrobců léčiv na předepisující lékaře: 5-6 mld. Kč c) plýtvání - nespotřebované léky pacienty (vráceno k likvidaci do lékáren): 3 mld. Kč (Pozn.: léčba zdravotních komplikací v důsledku nesprávného užívání léků: XX mld. Kč?) Zpracoval: PharmDr. LUBOMÍR CHUDOBA prezident České lékárnické komory 5

7 Věkem podmíněná makulární degenerace Ilustrační foto: MIROSLAV KUCEJ Tato choroba je degenerativní onemocnění žluté skvrny, které je závislé na věku člověka. Mezi lidmi ve věku let je věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD) postižena každá třetí osoba. Choroba se projevuje poklesem centrální zrakové ostrosti na jednom nebo obou očích. V rozvinutých zemích je nejčastější příčinou nevyléčitelného poklesu zraku. Průměrná délka života v těchto zemích se zvyšuje, tzn. stoupí i počet lidí postižených VPMD. Macula lutea (žlutá skvrna) je místem nejostřejšího vidění na sítnici. Tato oblast o rozměru zhruba 4,5x3 mm obsahuje nejvyšší koncentraci fotoreceptorů, tyčinek a čípků, buněk, které člověku u- možňují vnímat obraz, intenzitu a barvu světla. Oční čočka soustřeďuje paprsky světla do oblasti makuly. Právě zde se tvoří nejostřejší obraz, který jsme schopni vnímat. Části světleného spektra ovšem způsobují v organismu metabolické procesy, při nichž se uvolňují volné radikály. Ty jsou pro sítnici lidského oka skutečným nebezpečím. Zdravé lidské oko je vybaveno přirozeným obranným mechanismem, který je tento tzv. oxidační OSVĚDČENÍ K VÝKONU SOUKROMÉ LÉKÁRNICKÉ PRAXE zrušená a vydaná v červnu 2005 Zrušená osvědčení 68/2004 PharmDr. Vlasta Brabcová, Klatovská 123, Plzeň 69/2004 PharmDr. Milan Peřina, Kudrnova 22/95, Praha 5 90/2004 aff. Iva Spiralová, Plumlovská 4210, Prostějov 112/2004 Mgr. Tomáš Harcuba, Masarykova 22, Mariánské Lázně 299/2004 Mgr. Lada Bartoňová, České Vrbné 2327, České Budějovice 140/2001 Mgr. Lenka Svobodová, Palackého 48, Smiřice 336/2004 Mgr. Irena Keslová, Nám. 5. května 91, Jablonné nad Orlicí 305/1997 Mgr. Renáta Kůrková-Frýbertová, Sokolovská 77, Plzeň 204/1995 Mgr. Marcela Haviarová, V Bezovce 4, Plzeň 362/1996 Mgr. Eva Tománková, Nádražní 35, Mohelnice 60/2005 PharmDr. Lenka Štýsová, Radostín nad Oslavou /1997 PharmDr. Marie Česneková, Tovární 11, Znojmo 184/2004 PharmDr. Ludmila Suchánková, tř. Tomáše Bati 3759, Zlín 127/2004 PharmDr. Josef Pešek, Boleslavská 1854, Nymburk 115/2005 PharmDr. Viera Daňová, Pivovarská 2396/21, Cheb 71/2002 PharmDr. Helena Louthanová, Vítězství 184, Boletice nad Labem 103/2000 Mgr. Luboš Vejmola, Nemocniční 20, Moravská Ostrava 183/1997 PharmDr. Kateřina Urbášková, Hlavní náměstí 43, Krnov 416/1993 Mgr. Jozefina Pachmanová, Hodonínská 6, Olomouc 190/2000 PharmDr. Pavel Kejzlar, U Stadionu 21, Město Touškov 263/2001 Mgr. Markéta Navrátilová, Lipůvka č /2004 Mgr. Pavel Michl, Masarykovo nám. 55, Chrudim 65/2004 Mgr. Jana Schottlová, Na rybníku 972, Uherské Hradiště 108/1995 PharmDr. Marie Teclová, Bechyňovo nám. 2, Přibyslav 281/1993 Mgr. Margita Brázdilová, Erbenova 990, Otrokovice 80/1996 RNDr. Libuše Tišerová, Fantova ul., Kaplice 1/1997 PharmDr. Renata Tišerová, Náměstí 44, Kaplice 59/2002 Mgr. Vladislava Řeháčková, Bulharská 6154, Ostrava-Poruba 20/2004 PharmDr. Lenka Moravcová, Josefa Ressla 2277, Pardubice 139/1996 PhMr. Otakar Modr, Školská 256, Kročehlavy 110/2002 PharmDr. Petra Sekyrová, Poštovní 8, Jablonec nad Nisou Vydaná osvědčení 182/2005 Mgr. Daniel Šedivý, PLUMLOVSKÁ, Plumlovská 4210, Prostějov, provozovatel DREYER s.r.o. 183/2005 Mgr. Tomáš Harcuba, Čtyřlístek-Bolevec, Tachovská 80, Plzeň, provozovatel ALIPEX s.r.o. 184/2005 Mgr. Lada Bartoňová, Lékárna Globus, České Vrbné 2327, České Budějovice, provozovatel Pharmazet, s.r.o. 185/2005 PharmDr. Milan Peřina, Lékárna Pod Motolskou nemocnicí, Kudrnova 22/95, Praha 5, provozovatel Pražská lékárna k.s. 186/2005 PharmDr. Marek Páže, Lékárna Střed, tř. Osvobození 1388, Otrokovice, provozovatel Lékárna Střed, s.r.o. 187/2005 Mgr. Jitka Jaklová, Smiřická lékárna, Palackého 48, Smiřice, provozovatel ESOF, spol. s r.o. 188/2005 Mgr. Irena Keslová, Amfora, náměstí 5. května 91, Jablonné nad Orlicí, provozovatel Jiří Trojan 189/2005 PharmDr. Dana Nidetzká, Lékárna Jablonecká, Jablonecká 712, Praha 9, provozovatel Kailas CZ spol. s r.o. 190/2005 Mgr. Milena Fialová, Zlaté váhy, Sokolovská 77, Plzeň, provozovatel SINDAPHARM, spol. s r.o. 191/2005 Mgr. Renáta Kůrková-Frýbertová, V Bezovce, V Bezovce 4, Plzeň, provozovatel SINDAPHARM, spol. s r.o. 192/2005 Mgr. Eva Tománková, Lékárna Nádražní s.r.o., Nádražní 82/35, Mohelnice, provozovatel Lékárna Nádražní s.r.o. 193/2005 PhMr. Jiřina Vlčková, Lékárna u Lišků, s.r.o., Radostín nad Oslavou 41 (okres Žďár nad Sázavou), provozovatel Lékárna u Lišků, s.r.o. 194/2005 PharmDr. Marie Česneková, U nádraží, Tovární 11, Znojmo, provozovatel JAQUELLA s.r.o. 195/2005 PharmDr. Martina Hnilová, Lékárna RENA, tř. Tomáše Bati 3759, Zlín, provozovatel Jiří Rezek 196/2005 RNDr. Marie Kubelková, Lékárna AVE Bludov s.r.o., Polní 502, Bludov, provozovatel AVE 1 Bludov s.r.o.

8 197/2005 PharmDr. Lenka Láníčková, Alšova lékárna, Klatovská 123, Plzeň, provozovatel Plzeňská lékárna k.s. 198/2005*Mgr. Jarmila Škrabalová, LÉKÁRNA DOLANY, Dolany 417, okres Olomouc, provozovatel Investfavex, s.r.o. 199/2005*Mgr. Ludmila Festová, U Polikliniky, Jungmanova 1132, Jičín, provozovatel PERSICARA a.s. 200/2005 PharmDr. Josef Pešek, Lékárna u Kauflandu, Pivovarská 2396/21, Cheb, provozovatel Česká Lékárna a.s. 201/2005* PharmDr. Viera Daňová, Česká Lékárna, K Lanovce 988, Jáchymov, provozovatel Česká Lékárna a.s. 202/2005 Mgr. Roman Goldschmidt, ALBA Lipůvka, Lipůvka č. 368, provozovatel Mgr. Karla Snopková 203/2005 Mgr. Pavel Michl, Pharma, Masarykovo nám. 55, Chrudim, provozovatel TL-Pharma s.r.o. 204/2005 Mgr. Petra Dostálová, Lékárna Mařatice, Na rybníku 972, Uherské Hradiště, provozovatel Mgr. Jaroslav Čechmánek 205/2005 PharmDr. Marie Teclová, Přibyslav, Bechyňovo náměstí 2, Přibyslav, provozovatel Theriak s.r.o. 206/2005 Mgr. Margita Brázdilová, Lékárna Baťov s.r.o., Erbenova 990, Otrokovice, provozovatel Lékárna Baťov s.r.o. 207/2005 Mgr. Jaroslav Šantora, Čtyřlístek - Kolonáda, Masarykova 22, Marianské Lázně, provozovatel ALIPEX s.r.o. 208/2005*Mgr. Zdeňka Krchová, LEGE ARTIS, Pražská 1753, Dobříš, provozovatel Libri Real s.r.o. 209/2005 PharmDr. Eva Pechová, Eurolékárna Pardubice, Poděbradská 293, Pardubice, provozovatel Eurolékárna s.r.o. 210/2005 PharmDr. Renata Tišerová, Lékárna Poliklinika, Gen. Fanty 36, Kaplice, provozovatel Lékárna Kaplice s.r.o. 211/2005 Mgr. Pavel Ptáček, Lékárna Náměstí, Náměstí 44, Kaplice, provozovatel Lékárna Kaplice s.r.o. 212/2005*Mgr. Simona Pražáková, U Tržnice, náměstí 28. října 1610, Hradec Králové, provozovatel TIBO s.r.o. 213/2005 PharmDr. Olga Stanislavová, U Zlatého slunce, Bulharská 6154/30, Ostrava-Poruba, provozovatel Mgr. Vladislava Řeháčková 214/2005* Mgr. Eva Matoušková, U Viktorie, Galerie Vaňkovka, Na Vaňkovce 1, Brno, provozovatel Rent-Pharm, a.s. 215/2005 Mgr. Milena Majerová, Lékárna na Dukle, Josefa Ressla 2277, Pardubice, provozovatel Pardubická investorská společnost, a.s. 216/2005 Mgr. Klára Šetková, Školská 256, Kladno-Kročehlavy, provozovatel PhMr. Otakar Modr * = nová lékárna V Praze se 18. června konala první konference Sekce farmaceutických asistentů České asociace sester. Zúčastnilo se jí na 170 farmaceutických asistentů z celé ČR. Byla věnována otázkám souvisejícím se vzděláváním farmaceutických asistentů, především zákonu 96/2004, vyhláškám o činnostech a kreditním systému, oboru diplomovaný farmaceutický asistent, atestacím. Na konferenci vystoupili zástupci ČLK a GML, odborníci z praxe i poskytovatelé vzdělávání. Organizaci akci obstarala firma PHC. MARIE ŠALANDOVÁ předsedkyně SFA ČAS stres schopen eliminovat. Systém pracuje s antioxidačními enzymy (skládají se ze souboru látek, z nichž nejdůležitější jsou lutein a zeaxantin - dva karotenoidy, které se nacházejí ve žlutém makulárním pigmentu a jsou zodpovědné za makulární hustotu. Dalšími důležitými antioxidanty jsou vitaminy C a E, a také minerály zinek a selen). Vyvážená strava pomáhá zajistit, aby tyto přirozené obranné mechanismy oka byly funkční. Se stárnoucím obranným systémem organismu je však stále obtížnější zajistit potřebné látky přirozenou cestou, tzn. jen z potravy. Kdokoliv starší 50 let je potenciální pacient trpící VPMD. Proto by měl pravidelně navštěvovat očního lékaře. Pouze odborník je schopen onemocnění diagnostikovat a doporučit pacientovi vhodné potravinové doplňky, které jsou součástí sortimentu lékáren. Ve světě trpí VPMD přes 160 milionů lidí. Podle WHO bude takto postižených pacientů i nadále přibývat. (O.P.R.) Recepty Jedničky Seriály z prostředí nemocnic a ordinací patří snad na všech televizních stanicích k nejsledovanějším a nejoblíbenějším. S velkým zájmem tráví diváci čas také u vzdělávacích pořadů s tématy prevence a léčby známých i méně známých nemocí. První program Polské televize zařadil do svého vysílání pořad Recepty Jedničky, který se už po prvním měsíci, co se objevil na obrazovkách, stal nejlepe hodnocených polským televizním medicínským programem a získal cenu Zlatý Otis. Pořad vysílaný od pondělka do středy v předvečerním čase má dvě části. V první jsou popisovány choroby, jejich projevy i metody léčby. Druhá část je magazín, ve kterém mohou diváci poznat nekonvenční metody léčení různých chorob, dovědět se něco z oblasti kosmetiky, o dodržování diet i léčení bylinami, seznámit se s jednoduchým cvičením pro lenochy a připomenout si zásady první pomoci v situacích ohrožení zdraví. Předpověď počasí na následující den doplňují rady alergikům. Lékař, který pořadem provází, je nositelem prestižního Smaragdového Aesculapa - ceny, kterou WHO uděluje za popularizaci medicínských poznatků. Je známo, že Recepty Jedničky sleduje také početná divácká obec z ČR. Zdá se tedy, že podobných naučných programů není ani na našich obrazovkách nikdy dost. (jh) 7

9 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 7/2005 Bavorští lékárníci sněmovali ve Füssenu Na hranicích s rakouským Tyrolskem leží těsně pod vrcholy Alp jihobavorské turistické centrum Füssen. Zde uspořádali června 2005 Bavorská zemská lékárnická komora a Bavorský lékárnický svaz letošní sněm. 8 PharmDr. Jan Horáček Kompetentní a komplexní lékárenská péče o pacienty v důvěryhodné lékárně je i do budoucna garancí, že lékárny zůstanou nenahraditelným pilířem naší zdravotní péče. Bavorská vláda zde ústy ministra prohlašuje, že se bude dále vehementně snažit vytvářet dobré podmínky pro lékárníky, aby mohli naplňovat své profesní poslání s velkou zodpovědností vůči pacientům, společnosti a státu. Naléhavým cílem bavorské vlády je starost, aby zdravotnictví, jehož nedílnou součástí je lékárenství, udrželo svůj vysoký standard. Věříme přitom v podporu lékárnic a lékárníků. To jsou výňatky z projevu Dr. Schnappaufa, ministra zdravotnictví, životního prostředí a ochrany spotřebitele svobodného státu Bavorsko. Můžeme z toho rozpoznat znaky začínající předvolební kampaně, ale budiž ministrovi ke cti, že se zúčastnil celého hlavního sněmovního programu a vydržel i slavnostní večerní muzikálové představení. Nebyl mimo ani v diskuzi oficiální ani kuloárové. Chápe lékárny jako High-Tech provozy, kde přetrvává tradiční vzezření a je zachována pozitivní KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Praze, Olomouci a opět i v Brně zahajujeme podzimní semestr edukačních seminářů garantovaný ČLK, podporovaný společností WINTHROP PHARMA CR, s.r.o., a organizačně zajišťovaný společností Pears Health Cyber, s.r.o. Na tyto semináře se můžete hlásit na adrese: tel , fax POZOR! Od se pro semináře v Praze mění místo konání. Budou se konat v hotelu Olympik, v Praze 8 - Karlíně (mapa na Praha (hotel Olympik, začátek 9.30 hodin) Dermatologie: acne vulgaris a léčebné možnosti; mykotická onemocnění, terapie místní a celková; onychomykózy a kritéria jejich léčby (doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., MUDr. Nina Benáková) Deprese a další úzkostné poruchy (antidepresiva) (MUDr. Doubek) Farmakoterapie bolesti: chronická bolest, samoléčení (Mgr. Fialová, prim. MUDr. Neradílek) Hepatitida A, B, C (MUDr. Petr Urbánek) Brno (Farmaceutická fakulta, začátek 8.30 hodin) Deprese a další úzkostné poruchy (antidepresiva) (MUDr. Doubek) Osteoporóza a revmatologie (prof. MUDr. Jan Štěpán, CSc., MUDr. Pavel Horák, CSc.) Olomouc (hotel Sigma, začátek 8.30 hodin) Oční lékařství: glaukom a jeho farmakoterapie; operace katarakty, refrakční operace a jejich farmakologické okolnosti (Dr. Lucie Valešová, MUDr. Josef Hycl, CSc.) image, lékárníky pak jako vzdělané odborníky disponující zároveň sociálním cítěním a zodpovědností. Navzdory socialistickým tendencím vanoucím z Berlína, konzervativní vláda v Mnichově zastává názory pro lékárníky spíše příznivé, chce například zachovat dosavadní princip regionality v zásobování léčiv a nehoruje ani pro velké rozšiřování jejich zásilkového prodeje. Prezident komory Dr. Johannes Metzger podtrhl význam místní dostupnosti, individuálního přístupu a osobní znalosti klienta v konfrontaci s uniformním postupem řetězcových a zasilatelských lékáren. Předseda svazu Dr. Gerhard Reichert upozornil na možnost zapojení lékáren do úspěšně se rozvíjejícího projektu domácí lékárny, který nastartoval 1. dubna loňského roku. Od 1. března 2005 byl projekt pojišťovny Barmer Ersatzkasse rozšířen o spolupráci s praktickými lékaři s cílem dále zlepšovat péči o pacienta a umožnit lékárníkům pevnější integraci do zdravotnictví a zde ještě více posilovat své postavení. Lépe pak mohou odolávat liberálním snahám o vytlačení lékáren do komerční sféry. Profesor Dr. Meyer z Marketingového institutu mnichovské university přednesl konkrétní příklady ofenzivního přístupu lékáren diferencovaně orientovaného na své klienty. Zdůraznil fakt, že v současné společnosti se stírají tradičně vymezené hranice mezi trhy, obory i produkty a nabádal lékárníky, aby toho využili a neztratili také dosažené pozice a výhody. Příkladem je oblast léčivých rostlin s částí produktů pochybné kvality a nestandardní účinnosti, kde referující prof. Dr. Susanne Albanové z Farmaceutického institutu University Kiel vidí nenaplněný prostor pro lékárníky, neboť tu kvůli působení laiků dochází k mnoha terapeutickým omylům a rizikům. Za pozornost stojí pravidelná účast studentů farmacie na těchto sněmech, kde zároveň mají určitý prostor pro své prezentace. Důkazem rozšiřování spektra působnosti lékárníků byla přednáška lékárnice Margity Schlenkové specializující se na problematiku správného životního stylu, která vedle klasického farmaceutického vzdělání získala titul docentky pro výživu a přírodní léčitelství. Úspěšná prezentace Zdravá výživa - ve Vaší lékárně Vám rádi poradí uzavírala sněm a byla určena také široké veřejnosti. Za českou komoru se akce vedle autora příspěvku zúčastnil též PharmDr. Zdeněk Blahuta, privátní pozvání prezidenta Metzgera a předsedy Reicherta přijal i Dr. Jiří Dlouhý. Shodli jsme se, že celá akce byla i pro nás velmi poučná a inspirativní.

10 JAK TO ZAŘÍDÍ DUCHÁČEK? Září je tu coby dup a zdravotníci počítají s tím, že jim - jak slíbil premiér Jiří Paroubek - zvednou gáže. Každý je rád, když dostane více peněz, řekla do televizní kamery určitě za všechny jedna zdravotní sestra. Další hovořila v té souvislosti o náročnosti práce, kterou nelze vykonávat bez lásky k lidem. S tím se jistě ztotožníme. Dají se pochopit i požadavky na odpovídající finanční ohodnocení jejich práce, protože na tom, jestli si práce zdravotníků považuje a vysoce morálně ji oceňuje veřejnost, záleží výhradně na nich samotných. Stále častěji se mi hlavou honí scéna z filmu pro pamětníky Ducháček to zařídí. V prostoduchém, leč zábavném příběhu advokát Faukner přísně přikazuje vedoucímu své kanceláře, aby za krátký čas leželo na stole 20 tisíc korun, i když je kasa prázdná. Ducháček se pro jistotu zeptá: A kdo je tam dá? Čím je září bližší, tím častější je otázka, odkud se peníze na vyšší platy lékařů a sester vezmou. Slyšeli jsme, že by měly přispět zdravotní pojišťovny, ale ředitel Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček řekl víc než jasně, že nad rámec uzavřených smluv pojišťovny nepustí ani chlup. Také s příspěvkem krajů se do rance, ze kterého by se na vyšší mzdy zdravotníků mělo brát, počítá. Z odmítavých reakcí některých krajských hejtmanů je zřejmé, že ani tudy cesta nevede, protože krajští zastupitelé mají dlouho předem jasnou představu, kam finance z rozpočtů musejí dát. Že by nakonec těmi postiženými byly nemocnice? Zdálo by se, že žádný roh hojnosti neukrývají, ovšem shora se ozval hlas, že nějaké rezervy určitě mají, jen je najít! Bojím se, že s tím zvýšením platů nakonec dopadneme jako učitelé, řekla mi věštecky známá lékařka. Těm přece taky slibovali přidat a nakonec jim sebrali osobní ohodnocení, takže suma sumárum jsou teď na tom mnozí hůř, než v čase, kdy se dožadovali zvýšení mezd. Ducháček (Vlasta Burian) nakonec peníze sehnal. Bůh suď, odkud je pro zdravotníky vyhrábne jeho současný následovník. Buďme si jisti, že až k tomu dojde, na vlastní kapse to poznáme všichni. JAROSLAVA HOŘANSKÁ ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 7/2005 SPRÁVNÁ DISPENZAČNÍ PÉČE Methadon Methadon je syntetický opiát a jeho molekula má odlišnou chemickou strukturu než morfin a heroin. Historie jeho vzniku sahá až do 1. světové války, kdy trpěla německá armáda nedostatkem morfinu podávaného zraněným vojákům. Proto se výzkum německých vědců zaměřil tímto směrem. Okolo roku 1929 byl kromě jiných látek syntetizován i methadon, v praxi však byl použit až mnohem později. (Dokonce jej němečtí chemici nazvali později Adolphine nebo také Dolophine k poctě Adolfa Hitlera). Při injekčním podání vyvolává methadon reakce typické pro opiáty, včetně euforie. Flash, tj. euforický pocit vyvolaný injekčním podáním methadonu, bývá srovnáván s flashem po podání morfinu, ale bez bodavého pocitu. Nejpodstatnější rozdíl mezi methadonem a ostatními opiáty je délka účinku. U methadonu hodin (individuálně odlišné), v průměru 25 hodin, u heroinu 4-6 hodin. Na methadon vzniká stejně snadno závislost jako na přírodní či polosyntetické opiáty. K léčbě nebo spíše zvládání závislostí se začal používat nejdříve v Americe ( první substituce methadonem při heroinové závislosti), poté se jeho používání rozšířilo i ve státech západní Evropy. Dnes tedy k těmto státům patříme i my, a také u nás vznikají podobná centra. Celá tato myšlenka vychází z hypotézy: Závislost na heroinu je nemocí metabolickou, vzniklou dlouhodobým užíváním opiátu. Déle působící syntetický opiát methadon je považován za lék, jenž má u heroinistů obdobné účinky jako inzulin u cukrovky. Nejde tedy o vyléčení, nýbrž o substituci chemické látky, která je v těle přítomna v nedostatečné míře. Proti klasickým opiátům má methadon výhodu delšího působení. Heroinisté musí užívat svou drogu ve 4 až 6hodinovém rytmu, u methadonu stačí v naprosté většině případů jedna dávka za dvacet čtyři hodin k tomu, aby se závislý cítil dobře a mohl se věnovat každodenním činnostem. Další výhodou je, že může být užíván perorálně, takže odpadají rizika nitrožilního (nesterilního) podávání: hepatitidy, abscesy, záněty žil (či tepen), sepse, endokarditidy, AIDS atd. O hypotéze tohoto účinku se stále ještě diskutuje, ale pravdou je, že se u těchto klientů výrazně snižuje kriminalita a zdravotní komplikace. Stále se diskutuje o výši dávky, přesto methadonové programy dosáhly mohutného rozšíření. Základem úspěchu je řada nezbytných doprovodných jevů a mezi hlavní patří selekce klientů (motivované osoby) ochotných na počátku absolvovat detoxikační kúru. Methadonová centra jsou u nás zřizována ve větších městech, kde jsou detoxikační střediska. Methadon se může podávat ve třech různých formách (sol, tbl a inj), u nás je však nejčastější podoba tekutá a zajišťují ji obvykle nemocniční lékárny. Methadon patří mezi OL s analgetickým účinkem, působí na opioidních receptorech v CNS a při použití lze pozorovat všechny klasické nežádoucí účinky jako u ostatních derivátů morfinu (depresi respiračního centra, inhibici střevní peristaltiky, dráždění chemoreceptorů pro zvracení a zvýšený tonus močového měchýře). V některých zemích je zaregistrován i k léčbě bolesti, obvykle však je používán k detoxikaci a k udržovací léčbě pacientů závislých na tomto typu drog. Pokud se používá perorálně, podává se v počátku detoxikace mg k potlačení abstinenčních příznaků. U pacientů s fyzickou závislostí na vysokých dávkách až 40 mg/den v prvních třech dnech. Postupně se dávka snižuje po 1-2 dnech. Mezi závažné kontraindikace patří u těchto pacientů samozřejmě užívání látek, které rovněž tlumí CNS (benzodiazepiny, ostatní sedativa, alkohol). K detoxikaci se nemá používat déle než 21 dní a léčba nemá být opakována dříve než za 4 týdny. Je-li používána déle než tři týdny, považuje se to již za udržovací (substituční) terapii a mohou ji provozovat jen určená specializovaná centra. Pacient (v tomto případě spíše klient) nežádoucí účinky své drogy obvykle zná, přesto lze poskytnout několik rad, jak vylepšit compliance např. při obstipaci. Doporučit příjem většího množství tekutin a vláknin nebo přímo některá laxativa ze skupiny vláknin. U hypotenze nebo poruchy rytmu doporučit zpomalení při vstávání a změnách polohy. Pokud klient vyžaduje nějakou další léčbu a nakupuje OTC, vybírat pečlivě takové látky, které nemají aditivní efekt s depresivním účinkem na CNS. PharmDr. MARIE ZAJÍCOVÁ 9

11 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 7/2005 KUTNOHORSKÁ MAGISTRA IVA SPÁČILOVÁ: Kdoví, jestli by to v jiné profesi bylo jednodušší Sedm lékáren ve městě s něco málo přes dvaceti tisíci obyvateli je dost. Do Kutné Hory přijíždí hodně cizinců za památkami především v téměř nedotčeném historickém jádru města. Nejsou to však podobné nájezdy turistů jako v pohraničí, kde plánovitě nakupují za dobré ceny i v českých lékárnách. Do Kutné Hory jezdí ponejvíce výpravy Japonců, Holanďanů a Rusů obdivujících atmosféru středověkého královského města. Jestli zajdou do některé z lékáren, koupí si náplast nebo přípravek proti bolesti v krku. V dohledu jedné z dominant města, arciděkanského chrámu Sv. Jakuba na Palackého náměstí, nese jméno tohoto světce také malá lékárna. Její provozovatelka Mgr. Iva Spáčilová dříve pracovala v Lékárně U Jednorožce, kterou dokonce tři roky vedla, a na ta léta práce ve velkém kolektivu vzpomíná velmi ráda. Přesto nakonec dala na radu svého otce lékárníka, aby si otevřela vlastní lékárnu. Vhodné prostory se našly v domě, který dlouhá léta chátral, ale po citlivé rekonstrukci dokonale zapadl mezi okolní budovy. Poblíž nejsou, kromě oční lékařky, žádné ordinace. I tato lékárna, založená před jedenácti lety, žije z volného prodeje. Přesto asi 70 procent pacientů a klientů patří ke stálým návštěvníkům. Ke Svatému Jakubovi přinášejí recepty od odborných lékařů, i když po cestě mají jiné lékárny. S cizinci se jedna z laborantek domluví německy a Iva Spáčilová anglicky. 10 Jaroslava Hořanská Lékárna U Sv. Jakuba v Kutné Hoře. Zahraniční klienty považuje za velmi zdvořilé. Pokud potřebují běžný přípravek, vezmou si ten, který jim nabídneme, a jestli shánějí lék, který u nás buď není registrován nebo je na recept, odkážeme je na lékaře, říká. Přes poměrně vysoký počet lékáren není v Kutné Hoře vyhrocená konkurence. Nejvíce receptů má pochopitelně lékárna na poliklinice, a lékárna u Kauflandu má podle magistry Spáčilové řetězcové manýry, ale kolegové spolu vycházejí velmi dobře. Původně byla totiž ve městě jediná lékárna, z níž všichni vyšli. Každá ze současných lékáren se snaží mít alespoň jiný doplňkový sortiment. Jakým způsobem si udrží pacienty, je věcí každého provozovatele. Tzv. úhradová vyhláška ale zvedla hladinu adrenalinu kutnohorským kolegyním a kolegům ve vzácné shodě. Její důsledky ještě stále zažíváme, potvrzuje Iva Spáčilová. Někteří pacienti se zlobí, že musejí doplácet, to je všude stej- Magistra Iva Spáčilová. né. Od zástupců firem jsme sice dostali nabídky určité kompenzace, ale kvůli dovoleným se teď stejně nedá skoro s nikým spojit. Mohli bychom sice ještě doprodávat za staré ceny, ale neděláme to. Kdyby měl důchodce doplácet o tři stovky více, samozřejmě by nám tady léky nechal ležet. To si v malé lékárně nemůžeme dovolit. Dokonce i tehdy, jestli chce pacient objednat drahý přípravek, předem si zjistím cenu, aby se mohl rozhodnout, jestli si lék opravdu vezme. Ptám se Ivy Spáčilové, jaké má vztahy s pojišťovnami a zjišťuji, že ani v Kutné Hoře lékárníkům neulehčují život: VZP a také další pojišťovny se nevyznačují dobrou platební morálkou. Nejde však jen o úhrady faktur. VZP nám vrací recepty kvůli údajně špatným číslům lékaře, ale my to přece nemůžeme ovlivnit. Hádat se je ztráta času, takže pátráme. U místního lékaře máme šanci, problémy jsou třeba s pražskými recepty. Iva Spáčilová je ve čtyřčlenném kolektivu jediná magistra. Co to obnáší, není třeba zasvěceným vysvětlovat. Má ovšem další lékárnu v nedaleké Čáslavi, proto může o dovolené zaskočit ke Sv. Jakubovi některá z čáslavských kolegyň nebo její otec, který ani v důchodu neztrácí kontakt s oborem. Jinak je prý Mgr. Spáčilová v lékárně skoro pořád a když tam není, cítí se nesvá, že neví, co se tam děje. Lékárna na jednom z náměstí města, zapsaného do listiny kulturního a přírodního dědictví UNESCO, přece nemůže mít v sobotu, kdy návštěvníci míří třeba k legendárnímu chrámu Sv. Barbory, zavřeno. V malé lékárně se musíme podílet na chodu všichni, takže je pro mě samozřej-

12 Patron Lékárny U Sv. Jakuba v Kutné Hoře mostí v případě potřeby vzít smeták. Je to prostě pestřejší, ne tak úzce specializovaná práce. Já stojím ráda za tárou, potřebuji mít kontakt s pacienty, bez ohledu na výborné a spolehlivé spolupracovnice. Administrativu tady nestíhám, doháním to doma, dodává. Přijde i chvíle, kdy si říkám, že by nebylo špatné zkusit něco jiného, třeba jít do nemocniční lékárny. Takové myšlenky člověka napadají v okamžiku, kdy vidí kolem sebe jenom problémy a změna je přesně to, co by v tu chvíli potřeboval a chtěl. Ale když máte svoji lékárnu, musíte zvažovat ze všech stran, co by takový krok ve skutečnosti přinesl. Přesto jsem si jista, že nikdy není nic definitivní a předem se ničeho nezříkám. Jak vidíte své nynější pacienty ve srovnání před dvaceti lety? Nedá se přehlédnout, že dnes už i lidé, kteří se narodili kolem roku 1970, berou léky na srdce nebo vysoký tlak. S takovou diagnózou se dříve léčili starší pacienti. Souvisí to jistě také s kvalitnější diagnostikou, s preventivními prohlídkami. Je ovšem vidět i více nemocí jako důsledek stresu, sociálních problémů, neschopnosti vyrovnat se situací ve společnosti. Dříve za občana všechno rozhodl a udělal stát, dnes má zodpovědnost každý sám za sebe, ale mnoho lidí se to nenaučilo. Na takovou svobodu nejsme zvyklí, hlavně starší generace. Z druhé strany by se nemělo zapomínat, že před rokem 1989 byly možnosti lepší léčby, ale někteří pacienti je neměli. Například na dialýzu přece chodili jen lidé do 50 let, starší byli bez šance. a farmaceutická laborantka Věra Kopištová. Plánoval se nákup zahraničních léků. S odstupem času je ještě těžší posoudit, podle jakých kritérií a pod jakým tlakem lékaři rozhodovali, kdo dostane domácí a kdo zahraniční lék. Lékaři a lékárníci musí pacientovi kvalitně poradit, ukázat mu nějakou cestu, ale zodpovědnost k vlastnímu zdraví musí mít každý sám. Když lékař doporučí stokilovému pacientovi, kterého bolí kyčle a kolena, aby zhubnul, urazí se. Nedávno mi řekla žena, která se léčí se štítnou žlázou: Za co bych měla ještě platit? Proč mě pořádně nevyléčí, abych ty léky nepotřebovala? Někdo si poradit dá, někdo na to není zvědavý, ale je nutné lidi naučit starat se o vlastní zdraví. Do nemocnice přicházejí pacienti prolezlí chorobami a očekávají, že odtud vyjdou úplně v pořádku. Když jste se před lety rozhodovala o budoucím povolání, rozhodla jste se správně? Ještě na střední škole jsem neměla jasno, co budu studovat dál. Nakonec mi farmacii doporučil otec. Odbornost se mi líbí, horší jsou ekonomické starosti, které s lékárenstvím souvisí. Mám tři syny, ale ani jeden není lékárník. Se starostmi, které mám, mě nemrzí, že se odrodili. Jsem ráda, že dělají to, co je baví a těší, a v čem si myslí, že budou dobří. Možná jsem si mohla vybrat jiné zaměstnání, ne tolik závislé na tom, jestli pacienti přijdou. Ale protože nevím, jak to chodí jinde, kdoví, jestli by to v jiné profesi bylo jednodušší. Lékárenství je můj obor, a ten znám. Vím, co od něj můžu čekat a co on může čekat ode mne. ZE SVĚTA Od loňského února jsou ve Španělsku pro lékárníky realizovány kurzy DEANA, jejichž náplní je výživa pacientů s konkrétními chorobami a zdravé stravovací návyky veřejnosti. Do roku 2006 by měly být upřesněny další plány uvedených kurzů s tímto zaměřením, na nichž by se měli podílet rovněž pracovníci Odboru národní výživy. Zdravotníci mohou získat diplom po absolvování kurzu ve specializaci Stravování a aplikovaná výživa, Stravování a výživa s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu a Základy lidské výživy. Byly analyzovány údaje Plánu farmaceutické péče zaměřené na dispenzaci statinů, které byly shromážděny během šesti měsíců. Této akce se aktivně a s velkým profesionálním zaujetím zúčastnilo více než 4300 farmaceutů. Bylo zjištěno, že ze všech předepisovaných statinů jich 88 % obsahovalo jen tři účinné látky, a to atorvastatin (39 %), simvastatin (32 %) a pravastatin (17 %). Při dispenzaci bylo zaznamenáno, že zhruba tři čtvrtiny předepsaných léků si vyzvedávali pacienti osobně, ve zbývajících případech je pro ně vyzvedl příbuzný nebo blízký známý. U většiny případů (87 %) byla sledována preskripce během pokračující léčby. Přesto se ukázalo, že pokud jde o znalosti pacientů o předepisovaných statinech, dvacet procent jich uvedlo, že v podstatě vůbec neví, proč jim lékař takový lék předepsal, a 22 % nemocných si není jisto (nebo vůbec neví), jak by měli lék užívat. Nemocní, kteří se léčili delší dobu, v 80 % věděli přesně, jak lék užívat. Třináct procentů pacientů začínajících s terapií znalo důvod užívání léku, 35 procent nemocných se nepletlo v dávkování. (Z časopisu Farmaceuticos č. 297/2005 přeložila Mgr. JITKA VOMASTKOVÁ) Za poslední tři roky vzrostla v Portugalsku spotřeba generik z jednoho na 10,76 procent. Tohoto úspěchu bylo dosaženo díky přijatým vládním opatření v roce 2003, stejně jako novému způsobu preskripce a systému úhradu léků (tzv. referenční cena). Podle posledních zjištění však byli pacienti referenčním cenovým systémem poškozeni. V období ledna až listopadu 2004 zaplatili za léky o 14,7 milionů eur více, než při bývalém systému úhradu, zatímco stát tak ušetřil 72 mil. eur. Od ledna 2005 je model elektronické preskripce testován ve dvou nemocnicích, 208 ordinacích lékařů a 44 lékárnách v portugalském Portalegre. V této oblasti je realizováno denně 3200 receptů. (Ze zdrojů PGEU přeložila Mgr. JANA MRÁZKOVÁ)

13 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 7/2005 sami klienti potvrzují, že informací o nutnosti chránit zdraví před nebezpečnými vlivy slunečního záření je v novinách a časopisech dost. Někdo je přijme, jiného moc nezajímají. Na rozdíl od takových rad, které hodně čtenářů bere jako pravidelnou vatu Zájemcům o informace se věnovala také Martina Martinusíková. Po zhodnocení vyplněného dotazníku jim na základě určeného fototypu doporučila nejvhodnější přípravky s konkrétním ochranným faktorem. Snímky ČČL - V. VRBOVSKÝ Dny slunce bez rizika Osvětový projekt Dny slunce bez rizika probíhal ve stovce českých lékáren v pravý čas - těsně před prázdninami. Po tři červnové dny se klienti opravdu ptali a ještě více se divili. Nejen, že většina milovníků slunečních paprsků nerozlišuje blokátory UVA a UVB, ale snad až na výjimky překypovali jistotou, že například přes sklo slunce neopaluje a nepronikne ani přes mraky. Některé mladé matky dokonce oponovaly, že opálené dítě v kočárku působí zdravějším dojmem a nevěřícně kroutily hlavou nad tvrzením, že opalování je v podstatě úplně stejný zlozvyk, jako třeba kouření. Panel před lékárnou zval klienty k účasti ve skutečně potřebném projektu. v jarních vydáních, v lékárnách jde o poradenství adresné - tomu, kdo takovou radu žádá. (jh) Seminář, který před zahájením projektu absolvovali zástupci zúčastněných lékáren, je na rozhovory se zájemci dobře připravil. Viditelně prý znejistěli i někteří dříve extrémní vyznavači ležení na sluncem zalitých plážích. V třinecké Lékárně Terasa byl mezi lidmi o poradenství k ochraně před nebezpečnými slunečnými paprsky zájem od prvního dne tohoto unikátního projektu. Provozovatel lékárny PharmDr. Lech Branny předem oslovil troje místní noviny, takže se lidé zavčas dočetli, že v lékárně se doví, co mohou udělat pro to, aby si nejen nepokazili dovolenou, ale předcházeli případnému vzniku maligního melanomu. Lidé si neuvědomují, že důsledky dlouhodobého nechráněného pobytu na slunci se střádají, že na jedné straně sice díky slunci přijímáme energii, ale opalování se jako bez rozumu je dokonce život ohrožující. I v České republice přibývá počet lidí s rakovinou kůže. Snažíme se poradenstvím vést lidi k větší zodpovědnosti k jejich vlastnímu zdraví i zdraví jejich dětí. Říkáme, že užívání betakarotenu je sice prospěšné, ale při opalování chrání asi tolik, jako krém s ochranným faktorem 2 říká dr. Branny. Oceňuji, že Dny slunce bez rizika nejsou žádnou reklamní akcí. Je to i letos opravdu kvalifikované poradenství o všech rizicích spojených s opalováním, a lidi to zajímá, vysvětluje na základě vlastních zkušeností Martina Martinusíková, vedoucí laborantka Lékárny Terasa. Tady totiž klienti, jak jsme se přesvědčili, dokonce čekali, až na ně přijde řada. Ochotně zodpovídali otázky dotazníku, aby se mj. dověděli, jaký jsou fototyp a který ochranný faktor je pro ně nejvhodnější. Podle Martiny Martinusíkové PharmDr. Lech Branny klientům říká, že užívání betakarotenu je sice prospěšné, ale při opalování chrání asi tolik, jako krém s ochranným faktorem 2. 12

14 NOVÝ FENOMÉN SLOVENSKÝCH LÉKÁREN Pod titulkem Patří do lékárny zákaznické a věrnostní karty? se zamýšlí slovenský časopis Lekárnik (č. 7/2005, str. 8-9) nad novým fenoménem, který se objevil ve vybraných lékárnách společnosti Cityfarma Slovakia, a.s. Tomuto tématu se časopis v krátkém období věnuje už podruhé a otevřel k němu diskusi. Podle Slovenské lékárnické komory podobné aktivity směřují k porušení etických principů výkonu lékárnického povolání, definovaných Etickým kodexem, který je součástí zákona č. 578/2004 Sb., hlavně svobodné volby pacienta na výběr veřejné lékárny, ale i používání nedůstojných praktik lékáren směřujících k rozšíření počtu svých klientů. Jak ve stanovisku Slovenské lékárnické komory u- vádí její prezident PharmDr. Peter Mihálik, z toho důvodu i členové Rady komory na svém zasedání vydali Vyhlášení, ve kterém odsuzují všechny praktiky nekalé soutěže a porušování etických principů při výkonu lékárnického povolání. Zároveň představenstvo SLeK vyzvalo všechny předsedy regionálních sdružení komory, aby prověřili nekalé aktivity majitelů veřejných lékáren ve svém regionu a jejich seznamy poskytli představenstvu komory. V případě, že kontrolní orgán komory prokáže porušování zákona, podá představenstvu komory návrh na dočasné pozastavení, nebo zrušení licence. MUDr. Ján Gajdoš, předseda Úřadu pro dohled nad zdravotnickou péčí, uvádí, že neetičnost zákaznických a věrnostních karet patří do kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Dr. Gajdoš však takové jednání považuje za neetické a neprofesionální a podle jeho názoru nepatří do humánního prostoru, jakým poskytování zdravotní péče je. S Dr. J. Vackovou o zavádění systému řízení jakosti Nejdůležitější je změna v myšlení Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice v Hradci Králové získala certifikát systému managementu jakosti podle požadavků normy ISO 9001:2000, který platí pro nákup, přípravu, skladování, kontrolu a výdej léčiv, zdravotnických prostředků a ostatního lékárenského sortimentu včetně poskytování informačního servisu příjemcům. O tom, co předcházelo jeho udělení z rukou zástupců firmy Det Norske Veritas, je náš rozhovor s doktorkou farmacie Janou Vackovou. Kdy a proč jste se rozhodli pro zavedení systému jakosti? První přednášky a prezentace k zavádění systému managementu jakosti jsme absolvovali v roce Naše vize byla, že v si vlékárně ujasníme a zdokumentujeme jednotlivé pravomoci a odpovědnosti, pracovní náplně i preventivní opatření pro eliminaci chyb, k nimž by mohlo dojít při přípravě či výdeji léčiv. Bylo také nutno řešit otázku dalšího vzdělávání personálu. Důvod byl prostý - v té době nás v lékárně, po přestavbě v roce 2000, pracovalo už padesát a začali jsme hledat jasná pravidla pro efektivní provoz. Společně s naší lékárnou se rozhodl zavést systém managementu jakosti v rámci Fakultní nemocnice v Hradci Králové i Ústav klinické mikrobiologie. Jak dopadla vstupní analýza dříve uplatňovaného systému jakosti z hlediska shody s požadavky normy? K odborné stránce naší činnosti ROZHOVOR nebyly prakticky žádné výhrady. Horší to bylo s úrovní manažerské práce, musela se zlepšit komunikace mezi jednotlivými odděleními. Hlavní nedostatky byly shledány v dokumentaci, kde scházely směrnice pro jednotlivé činnosti podle ISO 9001:2000. Pozitivní je, že v souvislosti s výsledky této analýzy jsme si doplnili veškerou legislativu k provozu lékárny, kterou nyní průběžně aktualizujeme. Kolik času uběhlo od zpracování dokumentace do získání certifikátu? Vstupní analýza proběhla v září Na ni navazovala tvorba směrnic. Ty odborné nám nedělaly celkem žádné problémy. Směrnice pro organizační činnosti už byly náročnější, ale úplně nejvíc nás potrápily pro nás místy hodně odtažité směrnice technické, například z oblasti metrologie. V květnu 2004, kdy jsme měli vypracované požadované dokumenty a směrnice, se systém řízení jakosti rozběhl takříkajíc nanečisto. Zkušební režim poskytl všem pracovníkům příležitost posoudit, do jaké míry systém splňuje očekávání, vyjádřit se k případným nedostatkům a umožnit tak provedení potřebných úprav. Systém řízení jakosti jsme obhájili v prosinci 2004, na základě této obhajoby jsme letos v dubnu obdrželi oficiální certifikát. Minulý měsíc se za účasti vedení Fakultní nemocnice v Hradci Králové, zástupců certifikační firmy, dalších hostů a médií uskutečnilo jeho slavnostní předání. Zavádění systému jakosti se neobejde bez práce navíc. Jak jste se s tímto požadavkem vypořádali ve vaší lékárně? Pracovníka navíc jsme sice nedostali, ale fakultní nemocnice nám vyšla vstříc poskytnutím možnosti využívat služeb poradenské firmy. Toto velmi užitečné opatření nám umožnilo vidět problémy cizíma očima a přistupovat k jejich řešení s potřebnou dávkou objektivity. Práce bylo opravdu hodně, ale myslím si, že výsledek stojí za to. Co považujete za svůj nejdůležitější poznatek ze zavádění systému řízení jakosti? Nejdůležitější je dosáhnout změny v myšlení lidí. Samotné přijetí normy je jistě významný krok, ale i kdyby ta norma byla sebelepší, systém nebude dobře fungovat, dokud lidé plně nepochopí oprávněnost jeho nároků a neztotožní se s nimi. Ptal se: VLADIMÍR VRBOVSKÝ

15 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 7/2005 Na vaše otázky odpoví Mgr. JIŘÍ KOTLÁŘ Otázka: Stále vedeme s kolegy spor, jak se správně v současné době postupuje při výdeji lihobenzinu bez spotřební daně. Odpověď: Přestože se delší dobu nic zásadního nezměnilo, pokusím se o stručnou rekapitulaci. ZAJÍMALO VÁS Lékárny mohou bez nutnosti povolení nakupovat lihobenzin bez spotřební daně od příslušného distributora, který samozřejmě povolení k nákupu lihobenzinu bez spotřební daně mít musí. Výdej lihobenzinu bez spotřební daně má tato pravidla: pro zdravotnická zařízení je možný výdej bez omezení, samozřejmě na základě žádanky, pro pacienty je možný výdej pouze v balení do 200 ml, ať už na recept, či bez receptu, není přípustný výdej pro nezdravotnické subjekty (veterinární lékaři, školství apod.). Lékárna má povinnost vést jednoduchou evidenci příjmu a výdeje. Postačuje jednoduchá počítačová evidence, je nutné vést e- videnci samostatně pro jednotlivé koncentrace (samostatné skladové karty). Evidence se vede buď v kilogramech nebo v litrech lihobenzinu (není třeba vést v litrech absolutního alkoholu). Lékárna nemá povinnost předkládat roční hlášení celnímu úřadu; je povinna tak učinit pouze na jeho vyžádání. HYPERMANGAN opět bez receptu Od 1. července je možné opět vydávat hypermangan bez receptu - viz následující SDĚLENÍ: Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že na základě zmocnění 7 písm. e) zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 129/2003 Sb., vydává Český lékopis Doplněk Vzhledem k rozsahu se tento Doplněk nezveřejňuje dosud používanou formou - knižní a elektronickou, ale pouze uvedením příslušného textu ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a na stránkách Ministerstva zdravotnictví v síti Internet. V tabulce III: Separanda (Český lékopis Doplněk 2004 str. 8802) se zrušuje položka KALII PERMAN- GANAS. (člk) TAK TO VIDÍM JÁ: Koho je ministerstvo? Jeden z dlouhé řady porevolučních ministrů zdravotnictví se kdysi vyjádřil, že úřad pod jeho vedením nebude ministerstvem zdravotníků, protože je tu pro pacienty. Byl to politik rádoby pravicový a populismus přitvrdil od doby, kdy křesla nejvyšší jsou tu trafikami pro více či méně zasloužilé nebo vysloužilé členy sociální demokracie. Vzrostla intenzita masáže našich mozků, jak vysoce kvalitně naše zdravotnictví slouží nemocným, jak je všem dostupné, téměř bezplatné a (až na ty malé dluhy) ekonomicky efektivní. Dosáhnout ale této rovnováhy je prakticky nemožné a přiblížíme-li se k ideální stabilitě systému, musí být kvalifikovaně neustále vylaďován. Kdo tvrdí, že to umí, většinou vědomě manipuluje veřejným míněním, aby se zalíbil a přesvědčil pacienty, že právě on je jejich člověk, co na ně dnem i nocí myslí. Zdravotnictví je bohužel velké politikum. Ministryně Milada Emmerová ráda používá pojmy jako bezplatné služby a nezvyšování spoluúčasti nemocných. Potom ale zřejmě lékárenská péče buď nepatří do zdravotnictví, nebo není pro pacienty. Chápu, že vyžaduje notnou dávku politické odvahy sdělit občanům nepopulární fakt o vyšších doplatcích na léky. Nedokázali to jasně deklarovat ani pravicoví lídři. Od ministerských úředníků je ale velmi podlé svalovat vlastní šlendrián a neschopnost odstranit chyby systému na lékárníky. Lži o záměrně nakoupených vysokých zásobách, abychom mohli okrádat pacienty inkasováním vysokých doplatků, a nesmysly o naší údajné neochotě dojednat s výrobci nižší nákupní ceny zavánějí spíše než neznalostí poměrů zlým úmyslem poškodit celý stav. V plné nahotě se při letošní razantní pololetní změně úhrad opět ukázalo, že stanovení úhrady léku je vysoce efektivní regulátor jeho ceny, cenová regulace maximální cenou prováděná ministerstvem financí u většiny přípravků hrazených z pojištění je prakticky bezvýznamná, větší roli hraje DNC. Ta ale funguje se zpožděním, její uplatnění není dotaženo a neplatí absolutně, takže je nesprávné ji používat jako hlavní kriterium pro stanovení úhrady. Do procesu vyjednávání DNC vedle VZP nyní stále více vstupuje ministerstvo zdravotnictví a vznik druhého centra způsobuje spíše chaos. V současném systému cenotvorby nemůže fungovat garance státu za tzv. plně hrazené přípravky v každé terapeutické skupině, i když se tímto oblíbeným dogmatem vytírá neustále zrak pacientům i politickým protivníkům, a to zvláště tehdy, chybí-li pravdivé argumenty. Zatímco lékárnické připomínky k proceduře změny úhrad a požadavky přiměřených lhůt pro realizaci zůstávají tradičně nevyslyšeny, je podivné, že podle tvrzení MZ prý byly cenové dohody s výrobci uzavřeny dávno před novelizací úhradové vyhlášky, a tak vše mělo proběhnout hladce, aniž by chudák nemocný cokoli zpozoroval. Proč tedy k vychází opět nový číselník reflektující DNC? Patrně se předtím ministerstvo domlouvalo jen s některými výrobci, i když kontakty firem a jejich asociací jsou tam vzhledem k významu změn úhrad na jejich (ale i naše) hospodaření stále frekventnější. Lze tušit, že za zdmi kanceláří ministerstva zdravotnictví se nachází významné pole pro konkurenční boj. Nic proti tomu - lépe zde, než na táře lékárny, s pacientem jako rukojmím. Jde jen o to, aby tu nekvetla korupce, nepotismus a léková politika státu nebyla ztotožněna se zájmy výrobců, alespoň některých, jak se už mnohokrát stalo. A tak vidím, že přestože gesční ministerstvo farmaceutických výrobců a dovozců stojí na Staroměstském náměstí, opravdu jejich, je to na Palackého náměstí, mělo by však sloužit skutečně hlavně pacientům. PharmDr. JAN HORÁČEK 14

16 CO URČITĚ STOJÍ ZA PŘEČTENÍ Češková, E.: Duálně působící antidepresiva Česká a slovenská psychiatrie č. 4/2005 Duální antidepresiva ovlivňují dva neurotransmitérové systémy. První skupinou jsou SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu) - venlafaxin (Efedrin), milnacipran (Ixel), duloxetin (Cymbalta, Ariclaim, Yentreve), druhou skupinu tvoří modulátory obou typů receptorů (alfa2-adrenergního a řady 5-HT) - mirtazapin (Remeron, Esprital). U všech duálních antidepresiv se objevují nové lékové formy. U efedrinu je to tableta s řízeným uvolňováním (SR), u trazodonu, zástupce SARI (serotoninový antagonista a inhibitor reuptaku) rovněž (Trittico AC), Mirtazapin je naopak ve formě rychle na jazyku rozpustné tablety bez zapití s příjemnou chutí (Remeron, Soltab). Duální antidepresiva mají i nové indikace, např. úzkostné poruchy (venlafaxin u generalizované či sociální úzkostné poruchy) a léčba bolesti (venlafaxin u neuropatické a postherpetické bolesti, mirtazapin u nádorové bolesti, duloxetin u fibromyalgie). Bouček, P.: Léčba hypertenze při diabetu a diuretika Vnitřní lékařství č. 6/2005 Thiazidy se používají v léčbě hypertenze již 40 let. V povědomí jsou jejich metabolické nežádoucí účinky. U lidí s glukózovou intolerancí a hyperlipoproteinemií jsme vždy na rozpacích. Současný pohled je však méně kritický než v minulosti, poněvadž se již nepoužívají tak vysoké dávky diuretik. Novější diuretika typu metipamidu a indapamidu ve skutečnosti metabolismus cukrů neovlivňují. Přesto u diabetiků diuretika nejsou léky první volby, vždy upřednostníme ACEI či antagonisty AT 1 receptorů. Pokud tlak neklesá, je lékem druhé volby do kombinace diuretikum. V pokročilých stadiích diabetické neuropatie je nutné použít kličková diuretika. Pidrman, V.: Deprese a kardiovaskulární onemocnění Maxdorf Jesenius, Praha 2004, 67 stran ANOTACE Olomoucký docent psychiatrie Vladimír Pidrman zpracoval do útlé brožurky zajímavé téma depresí u pacientů s kardiovaskulárními nemocemi. Již v jejím v úvodu jsou předloženy důkazy o tom, že depresivní pacienti trpí častěji chorobami oběhového systému a náhlou srdeční smrtí než pacienti bez deprese, i když nejsou přítomny rizikové faktory. Nemocní po AIM, kteří jsou depresivní, mají častěji další kardiovaskulární komplikace. Předepisování antidepresiv u nemocných s chorobami srdce a cév je stále nedostatečné. Existuje šest příčin - neznalost, obava z nového, administrativní blok, ekonomický blok, odborné překážky, malá zkušenost. Vztah deprese a kardiovaskulárního onemocnění vychází jak z vlivu choroby, tak z vlivu farmak s depresogenním účinkem (antipsychotika 1. generace, baklofen, benzodiazepiny, L-dopa, methyldopa, betablokátory, cimetidin, digitalis, kortikoidy atd.). Nejzajímavější pro lékárníky je kapitola o užití jednotlivých antidepresiv u kardiovaskulárních pacientů. Závěr brožurky docenta Pidrmana tvoří pětice postulátů, které by měl mít lékař-nepsychiatr vždy na paměti v kontaktu s pacientem s depresí při kardiovaskulárních nemocech. Stránku připravil PharmDr. PAVEL GRODZA, zacytidin patří mezi antineoplastika. Je pyrimidinovým A analogem používaným u některých subtypů myelodysplastického syndromu, nemoci, která je zapříčiněna abnormalitami krvetvorných buněk kostní dřeně. Má cytotoxický účinek na rychle rostoucí buňky včetně nádorových. Antineoplastický efekt je vysvětlován hypometylací DNA a cytotoxicitou vůči abnormálním krvetvorným buňkám kostní dřeně. Hypometylace může obnovit normální funkce genů kritických pro diferenciaci a proliferaci buněk. Klinické zkoušení bylo prováděno na 53 pracovištích v USA u 191 pacientů MOLEKULA MùSÍCE Azacytidin dávkou 75 mg/m 2 denně po dobu sedmi dnů každé čtyři týdny. Dávka byla zvyšována do maxima 100 mg/m 2, pokud se po dvou cyklech neprojevil příznivý efekt. Pokud se projevily známky nefrotoxicity, dávka byla snížena. Statisticky významnou odpověď vykázalo 15,7 % pacientů (14 z 89 léčených). Pět z těchto 14 pacientů vykázalo kompletní odpověď, 9 částečnou. Nežádoucími účinky jsou trombocytopenie, neutropenie, nauzea, zvracení, anorexie, arthralgie. Azacytidin je vyráběn firmou Ben Venue Laboratoriem v USA pod názvem Vidaza inj. susp. k subkutánní aplikaci. Za jejím objevem stojí tým vědců z Výzkumného ústavu organické chemie a biochemie v Praze v čele s dr. Aloisem Pískalou, pro Ameriku měl patent tým v čele s vědcem českého původu Ladislavem Haňkou. Zdroje: Chem. Listy 97, (2003) 15

17 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 7/2005 Na návštěvě nejmladší divize firmy Walmark Divize farmacie třinecké firmy Walmark je nejmladší divizí této společnosti a není pochyb, že za třináct let svého působení se na českém i zahraničních trzích prosadila opravdu razantně. Před dvěma lety získala dokonce povolení vyrábět léky, což samo o sobě znamená, že společnost, známá především jako výrobce doplňků stravy, už na trhu své kvality prokázala. 16 Začátkem června přijela do Třince další výprava pracovníků lékáren - magister, magistrů i farmaceutických asistentek, aby si prohlédli některé provozy společnosti, která nepochybně změnila mapu tohoto města, spojeného v minulých desetiletích hlavně s železárenskou výrobou. Walmark, a.s., je zaměstnavatelem, který si může pracovníky vybírat, a to nejen pro vysokou nezaměstnanost v tomto regionu. Od téměř 600 zaměstnanců se tady očekává odpovídající pracovní nasazení v sehraném týmu, preciznost i osobní zainteresovanost na co nejlepším hospodářském výsledku společnosti. V samotném provozu je patrné (a rozhovor s některými zaměstnankyněmi to potvrzuje), že lidé pracující v čistých a moderních provozech si svého místa považují. Pracovat pro firmu, která jejich město učinila známějším, je pro ně prestižní záležitost. Zatímco část zástupců lékáren sledovala výklad zástupce divize farmacie Miroslava Kičmera o historii, současnosti, nejbližších plánech i výhledech firmy do budoucnosti, druhá skupina procházela provozy v doprovodu vedoucího výroby divize farmacie Kazimíra Gembaly. Například systém potahování tablet zajímá ty, kteří tento proces vidí poprvé, i ty, kteříí práci podobných nebo stejných strojů sledovali u jiných výrobců. Konkrétně jeden z těchto strojů s pracovním objemem 300 litrů má kapacitu kolem 200 tisíc tablet za hodinu. V případě, že hmotnost tablety je nižší než 1 gram, může být potažených tablet i 250 tisíc. Pozornost vzbudila rovněž blistrovací linka, která zpracuje 15 tisíc výrobků Zajímalo nás, na jaké úrovni je ve Walmarku výroba doplňků stravy, řekla nám PharmDr. Jarmila Popelková (v popředí první zleva). Foto: TOMÁŠ MATWIKOW Plnicí linky, tabletovací stroje a další zařízení fungují podle zásad SVP. za směnu - mimochodem na rozdíl od amerického trhu, který má zájem o přípravky v lahvičkách, se v Evropě požaduje především blistrové balení. Plnicí linky, tabletovací stroje a další zařízení fungují v čistých prostorách podle zásad SVP s řízenou klimatizací. A co očekávali od této exkurze zástupci našich lékáren? Za všechny to vyjádřila PharmDr. Jarmila Popelková z Krajinské lékárny v Olomouci: Chtěli jsme se podívat, jak v této akciové společnosti probíhá výroba doplňků stravy, jestli je skutečně na takové úrovni, jak to zástupci Walmarku prezentují. Slyšeli jsme, a teď jsme se přesvědčili, že i doplňky stravy tady produkují podle zásad správné výrobní praxe. A protože řada z nás navštívila i jiné výrobní společnosti, můžeme srovnávat. Viděli jsme, že se také v Třinci pracuje na nových a vysoce kvalitních strojích a že přípravky podléhají přísné kontrole. Nepochybuji o tom, že začátky společnosti Walmark před 15 lety byly těžké, ale za tu dobu toho hodně dosáhli. Firem s podobnámi plány vzniklo ve stejné době hodně a dnes si nevzpomeneme ani na jejich název. JAROSLAVA HOŘANSKÁ

18 F armakoekonomika je relativně nový interdisciplinární vědní obor, který se zabývá ekonomickými aspekty poskytování zdravotní péče, obvykle ve vztahu k její činnosti. Ve farmakoekonomice spolupracují ekonomové, lékaři, statistici a farmaceuti, má také aspekty sociologické a politické. Má za cíl dosažení nemožného - nejvyšší odborné úrovně, všeobecné dostupnosti a nejnižší nákladovosti zdravotní péče současně. V České republice chybí farmakoekonomické studie. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR může u- platňovat jen administrativní regulační opatření - limity nákladů na léky a výkony. V nemocnicích jsou vytvářeny tzv. pozitivní listy léků, kladoucí administrativní překážky no jsou důvody k zavádění farmakoekonomiky do českého zdravotnictví. Zdravotní pojišťovny nepřímé náklady ignorují, proto je nutné, aby se zde své úlohy ujal stát. Ekonomicky žádoucí je řešit jednotně problémy zdravotní a sociální, jelikož úspory v jedné této oblasti nemohou být činěny na úkor oblasti druhé. Účelné a ekonomické lékové preskripci mohou napomoci standardy léčebných postupů. To ovšem jen tehdy, pokud jsou chá- ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 7/2005 systémy zdravotní péče. Farmakoekonomika bude potřebná tak dlouho, pokud bude existovat lékařství a tržní hospodářství. Jakými cestami se bude ubírat farmakoekonomika v budoucnosti? Je nutné nadále usilovat o standardizaci jednotlivých postupů, aby se zvýšila věrohodnost i vzájemná srovnatelnost výsledků různých studií. Bude také více než doposud ovlivňovat rozhodování o správné klinické praxi. Interdisciplinární vědní obor FARMAKOEKONOMIKA RNDr. PhMr. Ivan Anděl při ordinaci nových přípravků, které jsou obvykle dražší než ty dosavadní. Představa, že lze šetřit tím, že budou pojišťovnou k preskripci povolovány jen nejlevnější přípravky, je však zcela nesprávná. Preskripce levných preparátů může vést ke zvyšování jiné části přímých léčebných nákladů, které však také musí hradit pojišťovna a pochopitelně to znamená i nárůst nákladů nepřímých. To všech- pány jako otevřené systémy více, či méně závazných doporučení, které musejí být pravidelně inovovány. Je třeba vytvořit nezávislé týmy v jednotlivých odborných společnostech, které se trvale zabývají problematikou standardů a podléhají přísné kontrole. Farmakoekonom a farmaceut by měl být integrální součástí takového týmu. V České republice je jedním z hlavních problémů nepřítomnost dlouhodobé koncepce zdravotnictví. Tu ovšem musí vytvořit politici, nikoliv zdravotníci či ekonomové. Od roku 1989 se mění osoba ve funkci ministra zdravotnictví téměř každý rok, což nepřispívá ke stabilitě systému a jeho racionálnímu řízení. Práce farmakoekonoma nikdy nekončí. Nikdy není možno naše poznání v této oblasti definitivně uzavřít. Objevují se stále nové léky a léčebné postupy, stejně jako nové nemoci. Mění se rovněž Největší význam budou mít dlouhodobé prospektivní randomizované studie s rozborem nákladové činnosti v běžné praxi praktických lékařů. Na co je třeba se zaměřit v České republice? U nás doposud nebyly provedeny základní farmakoekonomické studie v podobě rozborů nákladů na konkrétní onemocnění. Jejich výsledky jsou nezbytné pro další strategii výzkumu. Při plánování změn v systému zdravotní péče nelze hledět jen na cenu léků, ale na cenu hospitalizací, a zejména na nepřímé náklady, které jsou ze všech nejvyšší. Je pochopitelné, že farmaceut má být členem týmu, který se zabývá farmakoekonomikou. Také může být významným poradcem lékaře při zpracovávání studií, a to za použití standardů jednotlivých onemocnění. ZÁVĚR: Náklady na zdravotnictví v celém světě neustále rostou a je nutno hledat cesty, jak zajistit vysokou odbornou úroveň a dostupnost při solidních nákladech. Farmakoekonomika je jednou z cest, které k tomu mohou přispět. Pro farmaceuta se zde otevírá významné pole působnosti. 17

19 ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 7/2005 PASTAE - PASTY Podle definice ČL 2002 jsou pasty polotuhé přípravky obsahující vysoký podíl tuhé látky jemně dispergované v základu. Pojem vysoký podíl není přesněji definován. Oproti tomu ČSL 4 uváděl množství dispergovaných tuhých látek nejméně 25 %. Podle disperzního prostředí můžeme rozlišit oleopasty, hydropasty, oleokrémové pasty a hydrokrémové pasty. V terapii tvoří pasty přechodnou skupinu mezi zásypy a mastmi. Na kůži dobře lpí, chrání ji a kryjí. Mírně vysušují, působí chladivě a protizánětlivě. Díky vyššímu obsahu prachových látek nebrání tolik perspiraci kůže jako oleomasti. Používají se na subakutní, nemokvající zánětlivé projevy nebo k doléčení chronických dermatóz. Lze je též použít do intertriginózních oblastí. Nejsou vhodné na akutní zánětlivé mokvající plochy a na suchou kůži. Dermatologové rozlišují měkké (obsahují-li méně než 40 % tuhých částic) a tuhé (při obsahu více než 40 % tuhých částic) pasty. Měkké pasty pokožku zmašťují a zároveň chladí, tuhé ji spíše vysušují a používají se zejména jako krycí s mechanicky o- chranným účinkem (např. k prevenci macerace na okraje a do okolí bércových vředů, ke krytí kolostomických vývodů apod.). Pasty se z kůže nejlépe odstraňují teplým rostlinným nebo minerálním olejem. Příprava past spočívá nejprve v důkladném rozdrobnění pevných látek. ČSL 4 předepisoval velikost částic 80 µm (stupeň rozdrobnění odpovídal velikosti síta č. VII), ČL 2002 uvádí požadovanou velikost částic daného léčiva číslem velikosti otvorů použitého síta u názvu léčiva v závorce. Např. v zinkové pastě je u oxidu zinečnatého uvedeno číslo 125, což znamená, že velikost částic oxidu zinečnatého má být nejvýše 125 µm (v ČSL 4 této velikosti odpovídalo síto č. VI), resp. 97 % prachovité látky musí projít sítem o velikosti otvorů 125 um a takto rozdrobněné léčivo se pak nazývá odborným názvem velmi jemný prášek. Některá léčiva (zejm. oxid zinečnatý, uhličitan vápenatý, síra) se však špatně rozdrobňují a roztírají, ulpívají na stěnách třenky, tloučku i karty. Tomu se zabrání, jestliže se léčivo v třence pokape trochou 96% lihu. Po důkladném rozdrobnění se prachovitá směs roztírá (předmísí se) s přibližně stejným množstvím nataveného nebo roztaveného základu a po částech se přidává zbytek základu vždy za intenzivního promíchávání. Jestliže se použije roztaveného základu, je nutno míchat do úplného vychladnutí (např. zinková pasta). K rozetření lze použít i jinou kapalinu mísící se s masťovým (krémovým) základem. Její množství je obvykle stejné Masťové a krémové základy a jejich odlišnosti (V.) nebo menší než prachovitých látek (většinou v poměru 1:0,5-1:1). U uhlovodíkových základů se nejčastěji používá tekutý parafín. K předmísení nesmíme nikdy použít kapalinu, ve které je léčivo lépe rozpustné než v daném masťovém základě, jinak hrozí rekrystalizace léčiva. Typickým příkladem je kyselina salicylová, která se do mastí či krémů zásadně suspenduje, jelikož udržet ji v masti v terapeutických koncentracích trvale rozpuštěnou je kvůli její (ne)rozpustnosti nemožné (naopak tomu je u salicylového oleje - tam je nutno kyselinu za pomocí ricinového oleje úplně rozpustit - viz Rp. č. 1). Proto použijeme u uhlovodíkových základů k předmísení tekutý parafín, u neoaquasorbového krému např. glycerol. Nikdy nepoužíváme ricinový olej, což je bohužel silně zakořeněný nešvar. V ricinovém oleji je totiž zmiňovaná kyselina rozpustná v poměru cca 1:10, takže při předmísení se jí rozpustí jen část. Vznikne tak nasycený roztok obsahující i díl nerozpuštěné látky. Po přidání základu (většinou uhlovodíkového) pak dojde k postupné rekrystalizaci původně rozpuštěné kyseliny. Tu podporuje jak samotný uhlovodíkový základ, ve kterém je kyselina salicylová rozpustná za studena v poměru zhruba 1:2000, tak zejména její nerozpuštěný podíl. Z toho důvodu dochází nejen k nestejnoměrnému rozptýlení částic, ale vzniklé krystaly jsou nepřípustně velké a ostré a nadměrně dráždí nemocnou pokožku, což pacient vnímá negativně. PharmDr. Zbyněk Sklenář Při přípravě klasické salicylové masti (např. 5% salicylová vazelína - viz Rp. č. 2) se jeví jako nejlepší postup, kdy se rozdrobněná kyselina předmísí za studena s tekutým parafínem a po částech se přidává (natavená) žlutá vazelína. Zcela nevhodné je předmíchávání s roztavenou vazelínou (případně přidávat k předmísené směsi s parafínovým olejem roztavenou vazelínu), jelikož rozpustnost kys. salicylové je v roztavené vazelíně minimálně o řád vyšší, a tudíž i vyšší riziko rekrystalizace a růstu krystalů při ochlazování. Nebezpečí rekrystalizace léčiva při práci s roztaveným základem je obecně vždy vyšší, než když pracujeme se základem za obyčejné teploty. 1 Rp. Acidi salicylici 5,0 Ricini olei virgin. 5,0 Helianthi olei raffinati ad 100,0 Kyselinu salicylovou je nutno rozpustit úplně, takže množství ricinového oleje se zvýší na 50 g. Je možno i mírně zahřát a po rozpuštění se roztok doplní slunečnicovým olejem. Lze postupovat i způsobem, že se léčivo rozpustí v zahřáté směsi ricinového a slunečnicového oleje. 2 Rp. Acidi salicylici 5,0 Ricini olei virgin. 5,0 Vaselini flavi ad 100,0 Ricinový olej nestačí na rozpuštění kys. salicylové, a proto je nezbytné jej nahradit tekutým parafínem. V ČL 2002 jsou oficinální následující pasty: Sulfuris pasta, Sulfuris pasta composita, Zinci oxidi pasta, Zinci oxidi pasta 50%, Zinci oxidi pasta mollis a Zinci oxidi pasta salicylata (Lassarova pasta zinci salicylata). Z neoficinálních můžeme uvést: Pasta Schmieden P.P. (obsahuje zásaditý gallan bismutitý - při aplikaci je dobré myslet na zátěž pacienta těžkým kovem, zvláště při dlouhodobé aplikaci!), Pasta Unna P.P., Pasta Luža a Pasta zinci oleosa Lassar DAB 6 suppl. Pasty jsou též vyráběny některými dříve uváděnými firmami, např. Zinci oxidi pasta, Pasta Schmieden apod. 3 Rp. Pasta Luža Acidi salicylici 1,5 Acidi borici 8,0 Zinci oxidi 22,0 Paraffini liq. 10,0 Vaselini flavi ad 100,0 Jedna z několika variant Lužovy pasty, jelikož vzájemné poměry jednotlivých složek se často liší. Tak např. salicylové kyseliny může být 2,0-3,0 g, oxidu zinečnatého 20,0 g, tekutého parafínu 15,0-20,0-22,0 g, množství kyseliny borité se snižuje na 6,5-5,0-3,0 g i méně, žlutá vazelína se často nahrazuje bílou (jelikož se mast aplikuje nejčastěji do vředu), někdy se přidává navíc 0,1 g levandulové silice. Obsahuje-li pasta více než 3 % kyseliny borité a více než 2 % kyseliny salicylové, po několika týdnech tuhne, případně se drolí, jelikož dochází k pomalé postupné reakci s oxidem zinečnatým za vzniku příslušných zinečnatých solí. Proto není vhodná k delšímu skladování (týká se zejména nemocničních oddělení). U některých dermatologů je poměrně oblíbená. Nicméně kyselina boritá může způsobit závažné nežádoucí účinky, navíc pacienti při koncentraci 8 % často 18

20 VĚŘTE-NEVĚŘTE pociťují v místě aplikace bolest, která po snížení koncentrace cca na 2-3 % mizí. Žádaný terapeutický efekt však zůstává zachovaný. Proto je na místě uvažovat o vyloučení kys. borité z receptury nebo alespoň snížení její koncentrace, např. 4 Rp. Acidi salicylici 2,0 Zinci oxidi 22,0 Paraffini liq. 15,0 Acidi borici ung. 3% ad 100,0 Výsledná koncentrace kys. borité je cca 1,8 %, zároveň se použitím 3% borové masti usnadní příprava a zlepší vlastnosti konečného přípravku. 5 Rp. Pasta zinci oleosa Lassar Zinci oxidi 60,0 Olivae olei raffinati 40,0 Jedná se o tekutou, tzv. Lassarovu olejovou pastu (neplést s Pasta Lassari - Pasta zinci salicylata Lassari ). Její modifikací jsou různé zinkové oleje s rozličným poměrem obou složek a olej je u nás zvykem předepisovat spíše slunečnicový než olivový. Používá se často do intertriginózních míst, např. plenkové dermatitidy nebo u dermatóz, které nechceme vysušit tekutým pudrem. Příprava se urychlí, jestliže se oxid zinečnatý roztírá s horkým olejem. ZÁVĚR Při použití hromadně vyráběného masťového (krémového) základu je vždy vhodné pročíst etiketu přípravku, jelikož se týž výrobek od jednotlivých výrobců většinou liší složením, a tím i druhem i množstvím léčiv, která lze do daného základu zapracovat. Zvýšenou pozornost je vhodné věnovat zejména základům typu leniensek, zda obsahují či nikoliv pravý emulgátor a všímat si též přítomnosti protimikrobních přísad (ne všechny základy je obsahují), dále základu typu ambiderman - zde pouze Cremor base A TMD je kompatibilní s kysele reagujícími látkami (kyselina salicylová - nedochází k rozkladu, maximálně k zřídnutí přípravku). Cenným zjištěním je i poznatek, že základ typu cutilan není vhodný pro koncentrace močoviny vyšší než 35 %, jelikož takové množství vzniklého roztoku pojímá za studena velmi obtížně a suspendovat do cutilanu ureu nelze ( vytahuje z něj vodu a vzniká drolivý, nepoužitelný přípravek). Máme k dispozici vhodnější základy, ve kterých se urea rozpustí přímo, bez použití dalšího množství vody (typ ambiderman, neoaquasorbový krém), o čemž můžeme lékaře informovat. Literatura: Arenberger, P., Obstová, I.: Obecná dermatovenerologie. Praha, 2001, Bořík, O.: Rukověť otolaryngologické receptury. 2. vyd. Avicenum, Praha, Československý lékopis vyd. SZN, Praha, Československý lékopis vyd. Avicenum, Praha, Český lékopis vyd. Grada Publishing s.r.o., Praha, Český lékopis 2002 (ČL 2002) díl. 1. vyd. Grada publishing, a.s. Praha, ČL 2002, Doplněk Doplněk Dufková, E.: Informační zajištění individuálně připravovaných léků. Dipl. práce, FaF VFU Brno, Fadrhoncová, A.: Farmakoterapie kožních nemocí. 2. vyd., Grada Publishing s.r.o., Praha, Heinige, A. et al.: Index internationalis pharmaceuticus. 1. vyd. SZN, Praha, Chalabala, M. et al.: Liekové formy. 2. vyd., Osveta, Martin, Chalabala, M. et al.: Technologie léků. 1. vyd., Galén, Praha, Chalabala, M. et al.: Technologie léků. 2. vyd., Galén, Praha, Chalupová, Z., Masteiková, R.: Dvoufázové polotuhé hydrofilní systémy - hydrokrémy. Česk slov farm 2003; 3, Chalupová, Z., Masteiková, R., Savickas, A.: Farmaceutické hydrofilní gely. Česk slov farm 2005; 2, Korting, H. Ch., Arenberger, P.: Dermatologická terapie. 1. vyd., Praha, Krówczynski, L., Rybacki, E. Interakcie vo farmaceutickej fáze. 1. vyd., Osveta, Martin,1989. Melichar, M. et al.: Farmaceutické inkompatibility. 1. vyd. SZN, Praha, Modr, Z., Hejlek, J. et al.: Praescriptiones magistrales. 5. vyd. Grada Avicenum, Praha, Praescriptiones pharmaceuticae MZ ČSR, Praha, Solich, J., Dofková, L.: Tabulky pro lékárníky. 1. vyd., Avicenum, Praha, Wade, A., Weller, P. J.: Handbook of pharmaceutical excipients. 2. vyd. American Pharmaceutical Association, Washington, Zathurecký, L. et al.: Masťové základy a masti súčasnej dermatoterapie. 1. vyd., Obzor, Martin, Běžně dostupné firemní materiály výrobců Herbacos-bofarma s.r.o., Medicamenta Vysoké Mýto, a.s., Tamda a.s., Olomouc, Vakos XT Praha PharmDr. Marie Jansová z Lékárny U Milosrdného samaritána v Lanškrouně k tomuto receptu napsala, že se nad stálým pacientem slitovali a jednu lahvičku mu vydali. Jedna ze zdatných kolegyň z Lékárny Helénská v Praze 2 tento recept ihned rozluštila a pacientovi vydala Claritin. Poznámkou, že někdo mast maže, jiný kape, doprovodila recept Mgr. Jiřina Pilná z Lékárny HEŘMANKA v Ostravě. Zároveň dodala něco pro zasmání, s čím přišli pacienti: Indulinu s měsíčkovou mastí; Cosi s medem na zuby (Blendamed lepidlo); Oftanol septinel (Ophtalmo septonex kapky); Pronajímadlo v kapkách; Pangamin fifi; Broxlin (Bromhexin)...

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC

s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC 16. 17. KVĚTNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ Vzdělávací akci pořádají: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a společnost SOLEN PREZIDENT AKCE PROGRAMOVÝ

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR

Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Znáte všechny své léky? Zjistěte, zda je užíváte správně! PharmDr. Jiří Skalický, PhD. výbor pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna PČR Lékové interakce Vzájemné působení účinných látek, které následně

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy

Nutriční terapeuti 2015. X. Ostravské dny léčebné výživy Nutriční terapeuti 2015 X. Ostravské dny léčebné výživy Česká asociace sester profesní organizace 7.3. 2015 volba prezidia nová prezidentka www.cnna.cz PhDr. Martina Šochmanová Českou asociaci sester zastupují

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Zdravotní výbor Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotnických systémů Farmakoekonomie, racionální předepisování a mezisektorová komunikace

Více

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vážené dámy, vážení pánové, pěkné a dobré ráno všem!

>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vážené dámy, vážení pánové, pěkné a dobré ráno všem! Vážené dámy, vážení pánové, pěkné a dobré ráno všem! 17. OTC konference - tradiční setkání zástupců výrobců volně prodejných léků a doplňků stravy, distributorů a farmaceutů na téma: Moderní trendy ve

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o. Zdravotnické prostředky - celkem 22 mld Kč

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice

ve spolupráci s P O Z V Á N K A na konferenci DIETNÍ VÝŽIVA 2010 Celiakie Výzva na počátku 21. století 5. - 6. října 2010 Pardubice SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o. 120 00 Praha 2, Slezská 32, tel.: 267 311 280, fax: 271 732 669 e-mail:vyziva.spv@volny.cz, webové stránky: www.spolvyziva.cz ve

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Zdravotnictví v ČR v rámci Evropy Struktura financování Můžeme ještě ušetřit

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz

České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712. www.ehealthforum.cz TEZE ROZVOJE ehealth V ČESKÉ REPUBLICE ABSTRAKT České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2 IČO 28556712 www.ehealthforum.cz Abstrakt, strana 2 (celkem 5) Motto:

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY

XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, Sekce lékárenství a časopis Praktické lékárenství srdečně zvou na XXII. LÉKÁRNICKÉ DNY 6. 8. října 2006, OLOMOUC Účast je ohodnocena 20 body v sytému kontinuálního

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje

Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Elektronická preskripce současný stav a možnosti vývoje Martin Beneš Státní ústav pro kontrolu léčiv NERV Financování zdravotnictví 19. 7. 2011 erecept - současný stav erecept je plně funkčním řešením

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů

Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů Parlamentní odborný seminář Elektronická preskripce a finanční udržitelnost zdravotních systémů Elektronická preskripce v ČR příležitost nebo hrozba pro rozvoj zdravotní péče? Praha 27. dubna 2009 Fikce

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren

Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Výsledky aktuálních výzkumů spotřebitelských zvyklostí mezi pacienty a klienty lékáren Příležitosti a trendy v oblasti úspěšného vedení lékárny, Kurdějov 17. 18. dubna 2015 ppm factum research Nákupy a

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

VIZE ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2020. Ing. Petržela Oldřich MBA samostatný konzultant 4.1.2010

VIZE ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2020. Ing. Petržela Oldřich MBA samostatný konzultant 4.1.2010 VIZE ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2020 Ing. Petržela Oldřich MBA samostatný konzultant 4.1.2010 1 VIZE ZDRAVOTNICTVÍ 2020 PACIENT MÁ SVÉHO AGENTA (PL) PACIENT MÁ SVÉHO PRŮVODCE (SYSTÉM) PACIENT MÁ ZASTÁNÍ

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Ozvy nemocnic v roce 2015?!

Ozvy nemocnic v roce 2015?! PharmDr. Michal Krejsta, MBA CEO OMEGA Pharma PERRIGO, CZ & SK Operations Tajemník Asociace velkodistributorů léčiv AVEL Ozvy nemocnic v roce 2015?!...aneb finanční tlak na komory nemocničních srdcí! ÚV

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami.

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. 2. Omezení pohybu pojištěnců mezi pojišťovnami Změna pojišťovny

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Profil společnosti Zentiva

Profil společnosti Zentiva Profil společnosti Zentiva Zentiva mezinarodní farmaceutická společnost vyrábějící a prodávající moderní, vysoce kvalitní a cenově dostupné generické léky. Z apatyky k mezinárodní farmaceutické firmě Za

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví

Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Integrace a komunikace IT ve zdravotnictví Ing. Svatopluk Beneš SMS spol. s r.o. NIS Vysoké Tatry 2007 Trendy: Integrace zdravotní péče Současné nemocniční systémy již nejsou dostačujícím řešením ve velkých

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

BROŽURY NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE. Zdraví není zboží. Program NAL v oblasti zdravotnictví

BROŽURY NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE. Zdraví není zboží. Program NAL v oblasti zdravotnictví BROŽURY NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE Zdraví není zboží Program NAL v oblasti zdravotnictví Zdravotní péči je třeba důsledně pojímat jako pozitivní sociální právo a nikoliv jako zboží. Přístup k zdravotní

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o.

Údaje o žadateli: Jméno, příjmení, titul:... Rodné příjmení:... Státní občanství:... Adresa místa trvalého pobytu: ulice... č.p./č.o. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Obsah úhradové vyhlášky 2015 Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Parametry systému v roce 2015 - Příjmy 300 000 Nárůst výběru pojistného o 9 mld. Kč oproti roku 2014 (+7,3

Více

Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR

Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR ORPHANS Panel Občan v síti Petr Honěk VZP ČR NÁKLADY ORPHANS VZP 1 400 000 000 1 200 000 000 1 000 000 000 CZK 800 000 000 600 000 000 400 000 000 200 000 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 1 pol. 2012 2 ORPHANS

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla:

Údaje o žadateli: Obchodní firma (název):... Adresa sídla: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor zdravotní, sociální péče a prevence Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, pracoviště Charvátova 145/9, Praha 1 Ž Á D O S T o udělení oprávnění k poskytování

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více