péče o fyzické a duševní zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "péče o fyzické a duševní zdraví"

Transkript

1 VzděláVací program V rámci projektu Sám pro Sebe, Sám za Sebe! získání základních Sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/ péče o fyzické a duševní zdraví čisté tělo a mysl mgr. phdr. josef kasal

2

3 Péče o fyzické a duševní zdraví Čisté tělo a mysl Mgr. PhDr. Josef Kasal Vzdělávací program v rámci projektu Sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. CZ.1.04/3.1.02/

4 OBSAH 1 Historie hygieny Antika 3 2 Zdraví a základní hygienické návyky 5 3 Základní hygienické návyky Základní hygiena Péče o domácnost 10 4 Co bychom měli vědět o rizicích a mechanismu nákaz? Mikroorganismy a viry původci nákazy a nemocí Imunita Infekce Očkování 15 5 Prevence nejčastěji se vyskytujících neinfekčních onemocnění 17 6 Prevence infekčních onemocnění 18 7 Stres, stresová reakce Nejčastější příčiny stresu 21 8 Zásady pro zdravý a kvalitní život 22 9 Stravování jako zdravotní a hygienický faktor 23 Závěr 27 Seznam použité literatury 28 2

5 1 Historie hygieny 1.1 Antika Řecká péče o tělo a duši Východiskem pro naše téma je řecké pojetí těla, a to především duše. Jedná se o probuzení vědomí člověka o tom, co je pro něho dobré. Toto poznání, by se zdá jednoduché a nijak překvapující, má i pro naše současné bytí podstatnou hodnotu. Chceme-li totiž žít spokojeně, potřebujeme k tomu nutně dva hlavní předpoklady: zdravé tělo a zdravou mysl. K obojímu se můžeme dopracovat pouze jasným vědomím sebe sama a vědomím, že tím je tvořen základ našeho bytí. Člověk je zřejmě jediný tvor na Zemi, který si plně uvědomuje sebe sama. Protože si uvědomuje sebe sama, je jeho přirozeností, že je schopen ovlivňovat kvalitu svého života. K tomuto ovlivňování mu slouží také to, co člověk vytvořil jako společenský tvor. Věda a medicína postupně vytvořila široké pole znalostí o světě, o přírodních zákonech a tím samozřejmě také o tom, jak pečovat o tyto dvě základní složky našeho života tělo a duši. Postupným poznáním se člověk dopracoval k jasnému přesvědčení, že lze vlastními silami prodloužit lidský věk absolutně, ale také kvalitativně. Jde totiž zvláště o to, jak dlouho budeme schopni žít aktivně bez zásadních zdravotních problémů. Řekové dospěli ve svém přemýšlení a na základě praktických zkušeností k ideálu harmonie těla a duše, kterou nazvali kalokagathia (z řeckého kalós krásný, kaí spojka a, agatós dobrý). Pojem tedy vyjadřuje přesvědčení, že krása a ctnost patří nerozlučně k sobě. Kalokagathia v sobě nese i další hlubší smysly vážící se k našemu životu. Patří k němu fascinace krásným, čistým, zdravým a výkoým tělem. Neodlučitelně k tomu patří i krása duše, kterou můžeme chápat jako ctnost, dobrotu, schopnost pečovat o sebe i druhé ve smyslu pozvedání úrovně lidského bytí. Neodmyslitelně k němu patří i výrok, který byl vepsán nad vchodem do Delfské věštírny Gnóthi sauton! Poznej sám sebe!. Výrok, který by nás měl vést k neustálému přehodnocování postojů sama k sobě a tím i k ostatním. Vždy člověk sám sebe poznává skrze ostatní. Tělo, řecky sóma, není pro Řeky jen vnějškem naší tělesnosti. Sóma je sama vnějškovost našeho života, ke které patří všechny předsudky. Tak je tělo, řeckým vnímáním, určitým vězením duše, vězením naší svobody, do něhož se uzavíráme každým obratem k vnějšímu. Pokud si dovolíme velmi volně parafrázovat řecký přístup k tělu, potom můžeme říci, ve smyslu našeho tématu, že člověk má činit maximálně vše pro to, aby tělo nebylo vězením duše. Aby nám neznemožňovalo realizovat naše touhy a sny. Všichni jsme prošli zkušeností, že pokud je tělo nemocné, není v pořádku, je omezena i naše duševní čiost. Nemocné a selhávající tělo znepříjemňuje pobyt na světě a v kritických chvílích může vést i k touze člověka po ukončení života. K tomu je možné dodat výrok německého filosofa A. Schopenhauera, že hlavní snahou člověka by mělo být vyhýbání se bolesti. 3

6 Slovo sóma je základem slovesa somatizovat, které užíváme např. ve smyslu vlivu dlouhodobé psychické zátěže na lidský organismus (dlouhodobý stres např. může způsobit zvýšení krevního tlaku, žaludeční neurózu atp.). Duše, řecky psyché, je vnímána jako životní pohyb. Duše je principem dechu a pohybu těla, sama je prostředím pohybu myšlenek. Duše je principem celistvosti života. Pro Platóna (řeckého filosofa) je smyslem (orientací) životního pohybu (pohybu duše) idea Dobra. Pohyb duše je příklon k Dobru, pravému, původnímu. Tento vztah je vztahem lidské svobody, lidské pravosti. V řecké filosofii se také objevuje snaha o péči o duši. Duše není idylickým zdrojem životní harmonie, ale cosi v ní má pečovat o harmonii duše, o harmonii života, o orientaci života. Je to péče o náležité uspořádání duše, o uspořádání jejích stavů nebo složek. Z uvedeného je zřejmé, že naši předkové již před dvěma a půl tisíci lety jasně rozpoznávali vztah těla a duše a duši chápali jako konkrétní a bytostnou součást svého života, součást, která neexistuje jako něco mimo dosah našeho reálného bytí, a která je tudíž ovlivnitelná lze o ni pečovat. O duši se dnes zajímá vědní disciplína psychologie, v jejímž názvu je řecké slovo duše přítomno (z řeckého psyché duše, logos věda). Řecká medicína postupně došla k závěru, že úspěch na poli léčení zcela závisí na přesném pozorování detailů a neúspěch je otázkou života lidské bytosti. Ne, co je člověk v sobě samém, nýbrž, co se vztahuje k tomu, co jí a pije a jak žije a jak to vše na něj působí. Řekové tak také pracovali s kauzalitou (příčiostí) lidských neduhů a nemocí. Toto jejich chápání dnes nacházíme např. v harmonizaci životního stylu. 4

7 2 Zdraví a základní hygienické návyky Odmalička slyšíme od svých rodičů, babiček a dědečků, učitelů: Umyj si ruce, učeš se, převlékni si to špinavé tričko, dbej o sebe trochu, podívej, jak vypadáš uprav se a tak podobně. Přitom si ani neuvědomujeme, že tyto základní pokyny nejsou vlastně nic jiného než učení se základním hygienickým návykům, které s námi jsou celý život a které zase budeme učit své děti. Hygiena je pojmenována podle bohyně zdraví, kterou byla podle řecké mytologie Hygieia. Je znázorňována v podobě sličné ženy. Jejím symbolem je had pijící z misky, kterou bohyně drží v ruce. Původně se hygiena zabývala všemi faktory týkajícími se zdraví. V současné době je hlavně vnímána jako čiosti, které vedou k čistotě a pořádku. Za znaky hygieny je obvykle pokládána absence viditelné špíny (včetně prachu a skvrn na šatech) a zápachu. Dobrá hygiena pomáhá zdraví, kráse, pohodlí i sociálnímu styku. Přímo podporuje prevenci a izolování nemocí. Tedy, jsteli zdravý, dobrá hygiena vám pomůže vyhnout se nemoci, a jste-li nemocen, dobrá hygiena může redukovat rozšiřování nákazy od vás na druhé. Na druhou stranu přehnaná hygiena může vést ke snížení přirozené odolnosti a obranyschopnosti a ke zhoršení zdravotního stavu. Čistota půl zdraví Nejčastějším příkladem hygieny je mytí, a již je to mytí mýdlem, nebo saponáty. Mýdlo napomáhá narušení nečistoty, např. na těle a rukou, rozpouští mastnotu. Dodržování hygienických zásad je prevencí řady onemocnění vznikajících z mikrobiální nákazy. Do hygienických zásad patří i další čiosti jako je např. převáření vody kvůli eliminaci rizika nákazy, sterilizace a další očistné techniky. V našem civilizačním okruhu je dodržování hygienických zásad jedna z běžných záležitostí a s lidmi, kteří zásady hygieny nedodržují, ostatní přerušují kontakt nebo s nimi ani kontakty nenavazují. Důraz na hygienu, na upravený, čistý a voňavý zevnějšek je výsledkem historického vývoje, kdy péče o pořádek ve městech, v domácnostech o tělesnou čistotu se nadlouho ukázala jako jediný účiý prostředek proti velkým nákazám. Vlny morů, které se přehnaly Evropou ve středověku, i novověké pandemie postupně vedly k hygienické ukázněnosti. Historicky zde má vliv i estetické hledisko. Řecký ideál krásy je založen na čistém a upraveném zevnějšku. Upravený zevnějšek se stále více stává i základním předpokladem společenského úspěchu. Chlapec nebo dívka, kteří jsou cítit potem, mají nemyté vlasy, špinavé nehty a nečistý oděv, si zřejmě budou hůře hledat partnera. Jednoznačně je zevnějšek prvním předpokladem úspěšného ucházení se o zaměstnání. Náš zevnějšek totiž napovídá i o našich dalších 5

8 vlastnostech, jako jsou pořádkumilovnost, spolehlivost, cit pro detail, ukázněnost a vlastně i pracovitost. Lidé kolem nás předpokládají, že pokud nejsme schopni postarat se o svůj zevnějšek, o pořádek a čistotu ve svém bytě, nebudeme ani schopni plnit zodpovědně své pracovní úkoly. K základním hygienickým návykům patří i mytí ovoce, zeleniny a ostatních potravin před konzumací nebo tepelnou úpravou. Všichni si vzpomínáme na případ epidemie způsobené bakteriemi z řádně neomyté zeleniny, konkrétně fazolových lusků. Mytí ovoce a zeleniny je často podceňováno s poznámkou, že jsme si jablka a jiné ovoce nikdy neomývali. Zde je třeba mít na paměti zhoršující se kvalitu životního prostředí, ke které patří zvýšená prašnost a vyšší koncentrace škodlivých emisí ve vzduchu. Co je zdraví? Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako: Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Pokud se zaměřujeme na své zdraví, měli bychom každý z nás provést jakousi inventuru svého dosavadního životního stylu, hygienických a zdravotních návyků. Zejména je nutné se zaměřit na redukci tzv. civilizačních onemocnění: ozdravění výživy; omezování kuřáctví; omezování a zvládání nadměrného stresu; zlepšení reprodukčního zdraví; omezování spotřeby alkoholu; optimalizace pohybové aktivity. Faktory, které působí na naše zdraví Pohlaví, věk a vrozené předpoklady jsou faktory, které nelze ovlivnit. Měli bychom však o nich vědět a podle nich upravit způsob života nebo směřovat zdravotní péči. Např. lidé s vrozenými riziky by měli být cíleně preventivně vyšetřováni nebo chráněni před větší zátěží. Zdravotní péče. V pojmu zdravotní péče je obsažena péče preventivní, léčebná a rehabilitace. I když samotná zdravotní péče ovlivňuje zdraví ve srovnání s dalšími vlivy jen z 20 %, je pro nás velmi důležitá. Životní prostředí a životní podmínky zahrnují celý soubor faktorů, které působí na zdraví v trvalém komplexu. Do kvality životního prostředí zahrnujeme úroveň bydlení, úroveň zásobování nezávadnou pitnou vodou, čistotu ovzduší, hluk, sluneční záření. Nejdůležitějšími životními podmínkami jsou výchova, vzdělávání, podmínky pro naplnění volného času. Důležité je zvolit optimální způsob života, který je nejdůležitější ze všech oblastí ovlivňujících zdraví. Jsou to výživové zvyklosti, úroveň pohybové aktivity, škodlivé návyky a závislosti, prožívání a zvládání stresu, osobní hygiena, sexuální chování a spotřební chování. 6

9 Sociální gradient materiální nedostatek, nejistota, úzkost a nedostatek sociální integrity. Stres trvalá úzkost, nejistota, ztráta sebevědomí, sociální izolace a ztráta uspokojující práce a klidu domácího života. Opakující se a trvalý stres podmiňuje zdravotní poruchy, jako jsou deprese, snížená odolnost vůči infekcím, diabetes, zvýšená hladina cholesterolu a tuků v krevním séru, zvýšený krevní tlak. Zvyšuje se riziko infarktu myokardu a cévních mozkových příhod. Dostatek sociálních kontaktů (sociální opora). Je důležité vytvořit si okruh přátel a známých, na které je možné se obrátit nejenom se svými problémy, ale trávit s nimi i chvíle volna a klidu. Nedostatek sociálních kontaktů má často za následek alkoholismus, nezaměstnanost, bezdomovectví, deprese. Práce prověřuje naše schopnosti. Prostřednictvím práce máme možnost prokazovat své vlastní schopnosti a tím i posilovat sebevědomí. Uspokojující práce se dobře snáší i při vysokých nárocích. 7

10 3 Základní hygienické návyky 3.1 Základní hygiena Mytí rukou (mýdlem) před každým jídlem, po použití WC, před přípravou pokrmů i během této přípravy (možný přenos bakterií ze syrové zeleniny na již tepelně upravené pokrmy), po skončení prací, ve kterých přijdeme do styku s různými druhy produktů a materiálů (práce na zahradě, natírání, údržba auta atp.), před kontaktem s malými dětmi, po cestě v prostředcích hromadné dopravy, před kontaktem s nemocnými osobami a po něm, před poskytnutím první pomoci, po kontaktu se zvířaty a dalších kontaktech, které mohou být rizikové. Pro udržování hygieny rukou lze používat vlhčené ubrousky, kapesní balení desinfekčního roztoku na ruce. K hygieně rukou patří pravidelné stříhání nehtů a udržování nehtů v čistotě. Ošetřování drobných poranění a záděr. Intimní hygiena. Je nutné udržovat intimní partie těla v čistotě pravidelným mytím bu přímým, nebo s použitím žínky alespoň 1x deě. K intimní hygieně patří pravidelná výměna spodního prádla. Hygiena kůže. Kůže je vnější vrstva tkáně pokrývající celé lidské tělo a oddělující a chránící vnitřní orgány před vnějším prostředím. Kůže je vlastně největším orgánem našeho těla. Její buňky jsou trvale obnovovány. Nejdůležitější funkcí kůže je funkce ochraá, chrání před poraněním, škodlivými účinky slunečního záření i invazí infekčních mikroorganismů. Pro její správnou funkci je nutné kůži věnovat také patřičnou pozornost. Pravidelným a šetrným mytím a kosmetickou péčí udržujeme kůži elastickou, zbavujeme jí odumřelých buněk, zlepšujeme prokrvení a v neposlední řadě zvyšujeme její estetickou přitažlivost. V kůži jsou také uloženy potní žlázy a jejich úkolem je produkovat pot. Aktivitou potních žláz je regulována tělesná teplota (potřeba organismus ochladit). Pot sám je bez zápachu; typický tělesný odér vzniká teprve tehdy, rozkládá-li se pot působením bakterií. Intenzita zápachu do velké míry signalizuje, nakolik jedinec dodržuje hygienické zásady, tedy myje-li pravidelně celé tělo. Dlouhodobé nemytí kůže může způsobovat alergické reakce na nečistoty smíšené s rozkládajícím se potem. Zápach rozkládajícího se potu zůstává v oblečení. K hygieně tedy patří i pravidelná výměna použitého oblečení. Péče o chrup. Chrup se nachází v ústní dutině, která je první částí trávicího systému, kde dochází k rozmělňování potravy, aby mohla být polknuta. Zdravý chrup tak výrazně ovlivňuje naši tělesnou i duševní pohodu. Stačí si vzpomenout na bolest zubů nebo si ji představit. Hygiena chrupu je nám vštěpována odmalička. Bez čištění zubů si již jen málokdo dokáže představit péči o sebe sama. Ústní hygiena je opatření směřující k zachování čistoty a zdraví ústní dutiny a zubů. Dobrá ústní hygiena 8

11 snižuje vznik zubního kazu, předchází onemocnění dásní a napomáhá též v prevenci zápachu z úst. Nejdůležitější součástí osobní hygieny je každodeí odstraňování zubního povlaku (obsahujícího škodlivé bakterie) pomocí zubního kartáčku, event. hedvábí. Užitečná je rovněž aplikace ústních vod s obsahem fluoru. Zvláště pečlivě je třeba udržovat čistotu zubních protéz. Nedostatečná hygiena zubů může vést k onemocnění dásní parodontóze. Pokud pravidelně neodstraňujeme zubní povlak, dochází k postupné tvorbě zubního kamene, který se tvoří u krčku zubu pod dásní. Ten způsobuje zánět dásní, který se projevuje zvýšenou krvácivostí a posléze uvolňováním zubů v dásni. Dnes již není problém ani v komplikovanějších sociálních podmínkách dodržovat zásady ústní hygieny. Nejmodernější stomatologické poznatky prokázaly, že pro čištění zubů je nejdůležitější typ kartáčku a způsob čištění, které lze provádět i bez použití zubní pasty. Při čištění zubů je třeba zvláště dbát na čištění mezizubních prostor. K tomu výborně slouží mezizubní kartáčky nebo dentální nit. Zdravý a čistý chrup je vizitkou kultivovanosti a přístupu k osobní hygieně. Péče o vlasy. Vlasy slouží k tepelné regulaci pokožky hlavy, ale především ji chrání před účinky slunečního záření. Přesto nejvýznamnější funkcí vlasů je funkce estetická. Vlasy mohou ovlivnit i sebevědomí (vypadávání vlasů) a často se na nich odráží fyzický stav člověka onemocnění (nedostatek vitaminů, cukrovka, poruchy štítné žlázy nadměrné vypadávání vlasů). Vlasy mají několik složek, součástí jsou i mazové a potní žlázy a cévní zásobení pokožky hlavy. Právě mazové a potní žlázy způsobují maštění vlasů hlavně blízko pokožky hlavy. Přílišnému maštění vlasů lze předejít pravidelným česáním (maz se rozprostře po celé délce vlasů) a pravidelným mytím šamponem. Mastné vlasy jsou ideálním prostředím pro vši, které se přenáší pouhým dotykem a usazují se výhradně ve vlasech, kde sají krev a kladou vajíčka. Prevencí je pravidelné mytí vlasů šampony, při postižení je nutné použít přípravky z lékárny. Nedostatečná hygiena často zapříčiňuje i výskyt lupů. Lupy jsou malé odumřelé částečky kůže, které způsobují silné svědění hlavy a v některých případech i ekzém a lupenku. Podle typu vlasů by jim měl člověk věnovat příslušnou péči mytí, česání. Doporučuje se mýt si vlasy 2 3 týdně, u silně se mastících vlasů častěji. Péče o domácnost úklid. Péče o domácnost je součást hygienických návyků. Můžeme ji označit za soubor opatření, kterými zamezujeme vzniku ohnisek s přemnoženými mikroorganismy, které mohou způsobovat zdravotní problémy. Co je mikroorganismus? Je to miniaturní, jednobuněčný organismus, většinou příliš malý na to, aby mohl být pozorován pouhým lidským okem. Z lékařského hlediska mají největší význam mikroorganismy patogeí (choroboplodné). Nejvýznamnějšími patogeími mikroorganismy jsou bakterie, jež způsobují poměrně velké množství onemocnění, včetně některých typů pneumonie nebo záškrtu; viry (řazené k mikroorganismům, 9

12 ačkoli jejich buňky nejsou plnohodnotné), které vyvolávají řadu chorob včetně AIDS, běžné chřipky nebo spalniček; prvoci vyvolávají např. malárii; plísně skrývající se za chorobami jako lišej; rickettsie vyvolávající tyfus; a konečně chlamydie způsobující nejrůznější genitální, oční a respirační infekce. 3.2 Péče o domácnost Péči o domácnost z hlediska hygienického můžeme rozdělit na tři základní části: 1) Příprava a konzumace stravy (kuchyně, jídelna, popř. spíž). 2) Provádění osobní hygieny (koupelna, WC). 3) Odpočinek (obývací pokoj, ložnice). ad. l. Kuchyňská hygiena Čiosti spojené s přípravou stravy jsou zřejmě nejexponovanější částí obydlí z hlediska prevence různých typů chorob. Zde je třeba dbát na následující: a) Dbát o vhodné skladování potravin, o čistotu skladovacích prostor. Neskladujeme společně ovoce a zeleninu s ostatními potravinami z důvodu snadné kontaminace. Ovoce a zeleninu skladujeme bu ve schránkách ve spodní části chladničky, nebo na suchých, tmavých a chladných místech (např. sklep). Zde je nutné zajistit skladovací prostory před hlodavci. Maso, masné výrobky, máslo, sýry a další rychle se kazící potraviny skladujeme ve vhodných obalech v chladničce. Zvláštní pozornost věnujeme skladování vajec, které by ideálně měla být uložena mimo dosah ostatních potravin (snadná kontaminace z povrchu vajec). Pokud skladujeme vejce v chladničce, zajistíme, aby se jiných potravin nedotýkala. Slouží k tomu schránky ve dveřích chladniček. Chladničku pravidelně (1x týdně) vymýváme např. octovou vodou. Používání saponátu není vhodné. Mouku, luštěniny, cukr apod. skladujeme na suchém místě. Zde je nutné provádět pravidelné kontroly kvality těchto produktů a balení napadená škůdci (mouční moli) včas odstraňujeme. Protože tento druh potravin je dnes náchylný k přenosu těchto škůdců, doporučuje se nenakupovat toto zboží do zásoby. b) Zamezit tzv. křížení při přípravě pokrmů. Jedná se o to, aby suroviny, které se bu budou čistit, nebo ty, které nebudou tepelně zpracované, nepřišly do styku s potravinami již tepelně upravenými. Zjednodušeně řečeno: na místě, kde jsme čistili a krájeli zeleninu, nemůžeme následně např. krájet upečené maso. Mikroorganismy z nečistot zeleniny by mohly kontaminovat pokrm, který již neprojde tepelnou úpravou. Proto se při přípravě pokrmů postupuje od očištění všech surovin přes jejich omytí a následné zpracování, a již tepelné, nebo do studené kuchyně (saláty). Opět bedlivý pozor dávat na práci s vejci. Vejce bychom měli tlouci tak, aby skořápky nepřišly do kontaktu s povrchem, kde se budou připravovat 10

13 další pokrmy. Mezi jednotlivými fázemi přípravy pokrmů je nutné neustále umývat pracovní plochu i nářadí. Vyplatí se používat zvláš prkénko na tepelně upravené suroviny a uzeninu a zvláš na zeleninu. Při přípravě pokrmů dbáme zvýšené hygieny rukou. K přípravě pokrmů by neměla být připuštěna osoba se zánětlivými onemocněními na rukou a v ústní dutině, osoba, která by mohla pokrm nakazit prostřednictvím kapénkové nákazy. c) Úklid provádíme za použití mycích a čisticích prostředků, kterých je na trhu nepřeberné množství. Dodržujeme zásadu, že mycí prostředky (hadry, houbičky, utěrky) rozdělíme na prostředky, kterými umýváme podlahy, a na ty, kterými myjeme pracovní plochy, a utěrky na utírání nádobí. K mytí pracovních ploch v kuchyni je zase velmi vhodná octová voda. ad. 2. Hygienická zařízení Zřejmě nic není odpudivější než neumytá záchodová mísa a špinavé umyvadlo či sprchový kout. K udržení čistoty těchto zařízení je jednoduchá rada: po každém použití zařízení je očistit, umýt. U záchodové mísy musí být k dispozici záchodová štětka, kterou čistíme mísu po každém použití. Podle frekvence používání myjeme mísu v časových intervalech dezinfekčními prostředky. Jen tak zamezíme tvorbě vodního kamene na sanitární keramice. V koupelně dbáme zejména na čistotu hůře přístupných míst, kde se drží vlhkost a mohou se tam tvořit plísně. Opět, na trhu je spousta prostředků i s rozprašovači, které usnadňují manipulaci s čisticími prostředky a zajistí jejich účiost. ad. 3. Odpočinkové místnosti Ložnice slouží odpočinku po celodeím shonu. Místem, kterému bývá věnováno velmi málo pozornosti, je postel. Je paradoxem, že v posteli trávíme třetinu dne, ale tomuto významu nepřikládáme patřičnou péči. Matrace, na kterých spíme, bychom měli pravidelně čistit a větrat, po době životnosti je vyměnit. V matracích (stejně jako v lůžkovinách) se množí roztoči mikroorganismy, které mohou způsobovat různé alergické potíže. Pozornost věnovat výběru přikrývek a polštářů, preferovat ty typy, jejichž náplně a složení odpovídají přísným hygienickým standardům a potřebám. Pravidelná výměna lůžkovin je samozřejmostí. Lůžkoviny bychom měli měnit pravidelně 1x týdně. Úklid ložnice slouží k odstranění prachu z podlah i nábytku, místnost musí být pravidelně větrána. 11

14 4 Co bychom měli vědět o rizicích a mechanismu nákaz? 4.1 Mikroorganismy a viry původci nákazy a nemocí Bakterie jsou jednobuněčné mikroorganismy, z nichž některé způsobují různá onemocnění. Bakterie jsou přirozenou součástí našeho organismu a plní důležitou roli např. v trávení potravy a umožňují, aby se z potravy do organismu mohly uvolňovat živiny. Choroboplodné bakterie vyvolávají různá zánětlivá onemocnění (zánět mandlí, zánět plic, zánět mozkových blan, zánět vnitřní vrstvy srdečního svalu). Bakterie také zodpovídají za pohlavně přenosné choroby, jako jsou kapavka, syfilis. Vstup do organismu: Bakteriemi a dalšími mikroorganismy je prostoupeno naše životní prostředí. Bakterie tedy vstupují do organismu během běžných čiostí, a to: dýchacími cestami a plícemi (vdechnutí kapének vydechnutých nebo vykašlaných nakaženou osobou záškrt, černý kašel), trávicím traktem prostřednictvím bakteriálně znečištěných potravin (bakterie se do organismu zanesou špatně umytými potravinami, potravinami znečištěnými neumytýma rukama nebo např. mouchami), močopohlavním ústrojím zde se jedná o choroby sexuálně přenosné (syfilis, kapavka) nebo zánětlivá onemocnění pánevní oblasti. Viry nejmenší typ infekčního původce onemocnění. Virion je částicí živé hmoty, která nemá vlastní metabolismus rozmnožuje se pouze v živých buňkách. Viry způsobují infekce. Tyto infekce mohou být jednoduché a vcelku neškodné (např. bradavice, nachlazení, mírnější infekce dýchacího systému), ale také mohou být velmi vážné (např. AIDS, některé druhy rakoviny). V prostředí mimo živé buňky jsou viry zcela pasivní a nečié. Jak viry vstupují do organismu a vyvolávání onemocnění? Cesta vstupu je podobná jako u bakteriální nákazy, tedy inhalací kapének ze vzduchu, polknutí s jídlem či pitím, dále mohou být zaneseny do organismu štípnutím či bodnutím hmyzu nebo infikovanými injekčními jehlami, eventuálně přímo přes sliznici pohlavních orgánů. Když virus pronikne do organismu, začíná se rozmnožovat v místě blízkém jeho vstupu. Některé však pronikají do lymfatických cév a mohou se šířit do lymfatických uzlin. Po tomto průniku se mohou začít množit uvnitř a napadat různé orgány. Léčba: Léčba virových onemocnění pomocí léků je mnohem obtížnější než u infekcí bakteriálních. Je obtížné vyrobit lék schopný zabíjet viry, avšak nepoškodit buňky. Nicméně se daří v současné době léčit stále více onemocnění léky antivirotiky. 12

15 Mikrobiální osídlení zdravého člověka: Mikroorganismy jsou přirozenou součástí organismu již od narození. Lidský organismus se setkává s bakteriemi již v porodních podmínkách. Po narození nastane stabilizace počtu mikroorganismů. Množství a zastoupení mikrobů se liší v závislosti na: věku, pohlaví (hormony), výživě, zdravotním stavu, imunitě jedince, prostředí či na chemických vlivech. Mikroorganismy urychlují vyzrávání imunitního systému, podporují obraé funkce. Pozor na patogeí (onemocnění způsobující) mikroorganismy! Zastoupení mikroflóry: Podívejme se na výskyt mikroflóry v lidském organismu z hlediska hygieny. V předcházející části jsme se dozvěděli, jaké druhy mikroorganismů známe a jak ovlivňují naše zdraví. Tyto drobné organismy však také vstupují do pocitů tělesné a duševní pohody. Jako příklad můžeme uvést ústní dutinu, kde se nachází zhruba 20 druhů, mezi nimi i patogeny a kvasinky, kterých je nejvíce ráno. Zde je nutné upozornit na vliv zubní hygieny na agresivní druhy bakterií. Nepravidelně prováděná nebo neprováděná zubní hygiena ve spojení se zubním kazem zvyšuje počty patogenů a kvasinek! Další místa, kde se nachází vysoký počet bakterií, jsou na mandlích a na sliznicích nosu. Oba tyto orgány slouží jako záchytný filtr nežádoucích mikroorganismů a zabraňují jejich průniku do organismu. Na mandlích mohou také vznikat záněty, které jsou potom samy zdrojem nákazy. Tu je nutné upozornit na blízký kontakt s nemocnými osobami nebo s těmi, které (kvůli nedodržování osobní hygieny, pobytem v nezdravém a mikrobiologicky znečištěném prostředí) mohou přenést nákazu na zdravý organismus. Zde je nutné zmínit i tzv. bacilonosičství, tedy osoby, které jsou zdrojem patogeích mikrobů, mohou šířit různá onemocnění, ale samy jsou zdravé či nevykazují známky nemoci. Účiou prevencí je vyhnout se kontaktu s takovými osobami nebo omezit na minimum užší tělesný kontakt, ve zvláštních případech používat obličejovou roušku. V dýchacím ústrojí je tvořen hlen, produkovaný buňkami vystýlajícími hrdlo, průdušnici a průdušky. Hlen zachytává mikroby. Ty pak odstraňují z dýchacích cest řasinky (chloupky na výstelkových buňkách) nebo jsou pohlceny fagocyty (druhem bílých krvinek). Vypuzování mikrobů napomáhá též kašlací reflex. Takto fungující dýchací ústrojí tedy významně brání vstupu mikroorganismů do těla. Pokud však narušíme řasinkovou stěnu, sníží se její záchytná schopnost a ztíží se vylučování mikroorganismů. Těžce je vystýlka dýchacího ústrojí poškozována dlouhodobým kouřením, což samozřejmě s sebou nese řadu dalších zdravotních rizik. Za další orgány s vyšším výskytem mikroorganismů můžeme označit plíce, močové cesty, krev, centrální nervovou soustavu (u ní jsou mikroorganismy sterilní). Neškodné bakterie v pochvě a močové trubici jsou chráněny hlenem a brání vstupu nežádoucích mikroorganismů. Nejvyšší počet mikroorganismů se vyskytuje v tenkém a tlustém střevě. Je to dáno funkcí těchto orgánů rozkládání a trávení potravy. Na vyváženém složení střevních mikroorganismů je závislý náš imunitní systém. Ve střevech 13

16 žijí neškodné (symbiotické) bakterie, které potlačují bakterie škodlivé. Vhodným složením stravy do velké míry můžeme ovlivnit správné vnitřní střevní prostředí a jeho výkoost. 4.2 Imunita Je to soubor vrozených a získaných schopností jedince, které mu zajiš ují obranu vůči nákaze. Přirozená imunita je vrozená a tvoří první linii obrany organismu proti většině choroboplodných mikroorganismů. Získaná imunita tvoří druhou linii obrany těla. Ta se vyvíjí postupně, na základě kontaktu organismu s mikroorganismy pronikajícími do něj zvenčí. 4.3 Infekce Infekce je nákaza; proniknutí choroboplodných zárodků (bakterií, virů a plísní) do organismu a jejich usazení se v něm. Tyto mikroorganismy se rychle rozmnožují a vyvolávají onemocnění organismu, a již přímo poškozováním určitých buněk, anebo nepřímo prostřednictvím uvolňovaných toxinů (jedů, škodlivin). V normálním případě infekce vyvolává reakci imunitního systému, která tak vlastně způsobuje většinu příznaků infekčních onemocnění. Výrazem infekčních chorob jsou teplota, celková slabost nebo bolesti v kloubech. V takových případech mikroorganismy pronikají do celého těla. Infekce může být lokalizována postihne jen určitou tkáň nebo oblast těla. Jinou častou příčinou místních infekcí je proniknutí mikroorganismů do otevřené rány. Infekční nemoc - chorobný stav způsobený patogeími organismy, je přenosný na další osoby. Po prodělání nemoci zanechává v těle následky = imunitu = odolnost. Proces šíření nákazy se nazývá epidemiologický proces a je rozdělen do tří fází: zdroj nákazy (nečisté ruce, znečištěné jídelní nádobí a příbory, špatná ústní hygiena, neošetřené otevřené rány), cesta přenosu (kapénková nákaza, polknutí mikroorganismu, otevřené rány, sliznice), vnímavý jedinec (nemá protilátky, nesetkal se ještě s nákazou). Inkubační doba doba od vniknutí patogenu do prvních projevů nemoci (minuty, měsíce). Důležité pro epidemiologická opatření izolace, karanténa. Přenos nákazy: můžeme rozdělit do tří fází: Dochází k vylučování zárodků infikovaného organismu do prostředí. Přežívání v prostředí. Vniknutí do dalšího organismu. 14

17 Přímý přenos: ze zdroje nákazy přímo do organismu vnímavého jedince (ten, který nemá protilátky, nebo je jeho organismus oslaben např. dlouhodobým strádáním). V přímém přenosu musí dojít k přímému kontaktu se zdrojem (nemocná osoba, infikovaný hmyz atp.). Brána vstupu a výstupu. K infikaci dochází bezprostředně prostřednictvím doteku, polibku, sexuálním přenosem, přes placentu, pokousáním. Nepřímý přenos: zdroj nákazy => vnější prostředí => vnímavý jedinec, - je zprostředkován: 1) předměty (hračky, prádlo, nádobí), 2) vzduchem kapénky, 3) vektory členovci (klíště). Pro nepřímý přenos je typické, že k němu dochází nezávisle na přítomnosti zdroje nákazy. Léčba nemocného: Okamžitá izolace a doprava k lékaři. Zároveň s tím je zahájeno epidemiologické šetření a vyhledávání kontaktů (které měl nakažený v době před nakažením). Jsou stanovena preventivní opatření dekontaminace prostředí. U zdravých osob se provádí opatření dle charakteru nákazy. Profylaktická (preventivní) opatření: 1. očkování (dlouhá inkubační doba), 2. podání sér, 3. chemoprofylaxe, 4. vyhledání nosičů => léčba, 5. osobní dezinfekce. Co jsou karantéí opatření (karantéím opatřením je nutné se podřídit v zájmu svého zdraví, ale zejména s ohledem na okolí): 1) lékařský dohled, 2) zvýšený zdravotní dozor. 4.4 Očkování V České republice se problematika očkování řídí vyhláškou 573/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem a vyhláškou 65/2009 Sb. Očkování se dělí na povié, které hradí plně stát, a nepovié. Toto je v některých případech částečně nebo zcela hrazeno zdravotními pojiš ovnami. Jsou však případy, kdy není hrazeno vůbec, a celá platba tak přechází na zájemce o očkování. Očkování je proces, kdy je do lidského těla injekcí nebo polknutím zaveden mikroorganismus za účelem tvorby ochraých protilátek. Ten je předem umrtven teplem nebo chemickou látkou, oslaben či jiným způsobem upraven. 15

18 Imunita proti chorobě nenastupuje ihned po vakcinaci, nýbrž až po několika týdnech. Většinu očkovacích látek je třeba podávat několikrát, aby se vytvořila dlouhodobá ochrana. Hovoříme tak o základním očkování a přeočkování. Ochraý efekt jednotlivých vakcín je různě dlouhý, ne u všech trvá po celý život. Povié očkování: záškrt, tetanus, černý kašel, haemophilus influenzae b, žloutenka typu B, dětská obrna, spalničky, příušnice, zarděnky. Nemoci, proti kterým se očkujeme dobrovolně: meningitida, klíš ová encefalitida, žloutenka typu A, pneumokoková infekce, rotavirová infekce, rakovina děložního čípku, chřipka, plané neštovice. Řada těchto chorob má v posledních letech rostoucí tendence, co se týče počtu nakažených. Jsou různě rizikové pro určité věkové skupiny lidí. Všechna onemocnění mohou za sebou zanechat vážné trvalé následky nebo vést k úmrtí (Zdroj: Typy očkování: 1) Pravidelné: - stanoveno vyhláškou povié, - očkovací kalendář přesně stanovené termíny. 2) Zvláštní u osob zvláš exponovaných nákaze, profesionální vystavení nákaze. 3) Mimořádné vznikne-li nebezpečí epidemie nebo jiné důležité zdravotní zájmy. 4) Při úrazech hradí pojiš ovna. 5) V ohnisku nákazy např. spalničky. 6) Očkování osob odjíždějících do ciziny. 7) Na žádost jednotlivce (hradí si sám). Za účast dětí na očkování zodpovídají rodiče nebo zákoí zástupci a nemohou za ně podepsat revers, povié očkování hradí stát. Je možné vůči rodičům uplatnit sankce. 16

19 5 Prevence nejčastěji se vyskytujících neinfekčních onemocnění Nejčastější příčiny úmrtí v České republice: kardiovaskulární onemocnění (50 60 %); onemocnění nádorová (20 25 %); úrazy (10 %); ostatní onemocnění nemoci dýchacích cest, nemoci trávicí soustavy aj. se na vzniku poruch zdraví podílejí menším počtem. Podle epidemiologických studií se na vzniku uvedených poruch zdraví podílí především: nesprávný způsob života (50 60 %); nevhodné životní a pracovní prostředí (10 20 %); nesprávná či nedostupná lékařská péče (10 %); dědičné vlivy se na poruchách zdraví podílejí poměrně malým procentem (10 %). K docílení pozitivního vývoje zdravotního stavu lze dospět prostřednictvím výrazné změny životního stylu. To znamená: docílit pozitivních změn ve výživových zvyklostech; výrazně snížit prevalenci kuřáctví; snížit spotřebu alkoholu; zvýšit podíl tělesné aktivity v deím životě; dodržovat zásady správného sexuálního chování; zaměřit se na důslednou prevenci drogových závislostí. 17

20 6 Prevence infekčních onemocnění Přenos infekce: A) Přímý přenos je přenos přímým kontaktem kůže nebo sliznic (např. dotykem, sexuálním stykem, líbáním), přenos kapénkami při kýchání, mluvením, kašláním apod., přenos pokousáním či poškrabáním zvířetem. B) U nepřímého přenosu nemusí být současná přítomnost zdroje a vnímavé osoby. Může být zprostředkován: předměty (hračky, kapesníky či jinými předměty deí potřeby, zdravotnickými nástroji), tzv. vehikly (např. vodou, potravinami, mlékem, půdou), biologickými produkty (např. krví, krevními produkty, transplantáty, darovaným mateřským mlékem, spermatem), vektorem, a to bu mechanicky, např. sosákem či končetinami členovců, nebo biologicky, vzduchem (tj. přenosem aerosolů, které obsahují původce infekce). Základním principem prevence je dekontaminace, která zahrnuje úklid, dezinfekci, sterilizaci, antisepsi (ničení patogeích mikroorganismů na povrchu nebo v dutinách těla např. výplach antiseptickým roztokem), asepsi (postupy k zachování sterilního prostředí), dezinsekci (ničení nebo potlačení škodlivých členovců hmyzu), deratizaci (ničení nebo potlačení hlodavců). Prevence střevních nákaz: 1) Výběr nezávadných potravin. 2) Dokonalé provaření (70 C). 3) Konzumace jídla ihned po uvaření. 4) Správné uchovávání potravin (pod 10 C). 5) Důkladné ohřívání. 6) Zabránění kontaminace uvařených a syrových surovin. 7) Mytí rukou. 8) Čistota kuchyňského zařízení. 9) Ochrana jídla před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty. 10) Výhradní použití pitné vody. Prevence respiračních infekcí (např. chřipky, angíny, spály, zánětů horních i dolních cest dýchacích) - k nim patří zejména: 1) dostatečné větrání a zvlhčování vzduchu, 2) zdravá výživa, dostatečný přísun tekutin a vitaminů, 3) otužování, dostatek pohybu, nekouření, 4) dostatečná ochrana ostatních osob při smrkání, kýchání, kašli (kapesníky, obličejové masky apod.), 18

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Název společného projektu: Mám energii na to, abych

Název společného projektu: Mám energii na to, abych Pracovní list Název projektového úkolu: Práce, výkon, energie Třída: 8. Název společného projektu: Mám energii na to, abych Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Prohlédněte si obrázek anatomie

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Nebezpečí infekce. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008 Infekce je proces, při kterém se choroboplodné mikroorganismy (bakterie, viry, paraziti) dostávají do styku s hostitelským makroorganismem a vyvolávají jeho onemocnění.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Soudobý svět, ČR a její postavení ve světě Cílová skupina 3. a 4. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE Chutný, zdravý nápoj pro energii, soustředění a úpravu hmotnosti Obsahuje uhlohydráty s pomalým uvolňováním, díky tomu má nízký glykemický index a udržuje

Více

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_19.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_19_ZDR Alimentární nákazy Datum tvorby 12.4.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová Hygiena a sanitace potravinářských výrob Aneta Hniličková Tereza Matějcová Pojmy na úvod Správná výrobní praxe postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu AIDS a virus HIV Anotace Pracovní list obsahuje základní informace o AIDS a o možnostech jeho přenosu,

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV

Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Hrozba epidemie, pandemie chřipka, HIV Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.26 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 1. klíč: Udržujte čistotu Vždy si umyjte ruce, než začnete jídlo připravovat. Myjte si je i během přípravy pokrmu. Udržujte čistě omyté i všechny povrchy (např. kuchyňská

Více

Téma prezentace: Vedení dítěte k hygienickým návykům

Téma prezentace: Vedení dítěte k hygienickým návykům EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Výukový kurz pro chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky je finančně podpořen Evropským sociálním fondem v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/2.1.00/37094 s názvem Udržení

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie

Název: Viry. Autor: PaedDr. Pavel Svoboda. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Název: Viry Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie Ročník: 2. (1. vyššího gymnázia) Tematický

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hygiena v gastronomických zařízeních

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hygiena v gastronomických zařízeních Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti :

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti : Otázky Klíčové buňky specifické imunity jsou: T lymfocyty vznikají v: B lymfocyty produkují : Mezi protilátky řadíme : Primární imunitní reakce je: Sekundární imunitní reakce je: Imunogeny jsou: Bakteriální

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 8. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Biologie živočichů porovná základní vnější a vnitřní stavbu těla vybraných živočichů; určí vybrané zástupce

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM 5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM Dieta při diabetu je nejvýznamnější faktor při prevenci vzniku diabetu. Existují poznatky, že nesprávně

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Jak pečovat o své srdce

Jak pečovat o své srdce Žijeme v době, která je uspěchaná. Často se stává, že ve shonu nebo ze svého pohodlí odsuneme péči o své srdce na,,druhou kolej, proto pečujme o své srdce, dříve než nás zastaví nemoc. Jak na to se dozvíte

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV

A Co je HIV? HIV AIDS Co je AIDS? Co znamená být HIV pozitivní? HIV AIDS. HIV HIV AIDS HIV A Co je HIV? HIV (virus lidského imunodeficitu) je virus, který způsobuje ztrátu obranyschopnosti (imunity) člověka před nejrůznějšími infekcemi. Tento virus napadá zejména určitou skupinu bílých krvinek,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Complete Food for Dogs

Complete Food for Dogs Complete Food for Dogs CD Healthy Line Delikan Na Kopečku 1431 751 31 Lipník nad Bečvou Tel/fax:+420 581 771 270 www.krmivo-pro-psy.blue4net.cz DELIKAN 16 let zkušeností v extruzi a výživě psů výroba krmiv

Více

Zdravý životní styl předškolních dětí

Zdravý životní styl předškolních dětí Zdravý životní styl předškolních dětí Charakteristika předškolního věku dynamika vývoje a rozvoj dovedností ve všech oblastech, zejména v oblasti motorické, kognitivní, řečové a sociální rychlost růstu

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více