péče o fyzické a duševní zdraví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "péče o fyzické a duševní zdraví"

Transkript

1 VzděláVací program V rámci projektu Sám pro Sebe, Sám za Sebe! získání základních Sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/ péče o fyzické a duševní zdraví čisté tělo a mysl mgr. phdr. josef kasal

2

3 Péče o fyzické a duševní zdraví Čisté tělo a mysl Mgr. PhDr. Josef Kasal Vzdělávací program v rámci projektu Sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. CZ.1.04/3.1.02/

4 OBSAH 1 Historie hygieny Antika 3 2 Zdraví a základní hygienické návyky 5 3 Základní hygienické návyky Základní hygiena Péče o domácnost 10 4 Co bychom měli vědět o rizicích a mechanismu nákaz? Mikroorganismy a viry původci nákazy a nemocí Imunita Infekce Očkování 15 5 Prevence nejčastěji se vyskytujících neinfekčních onemocnění 17 6 Prevence infekčních onemocnění 18 7 Stres, stresová reakce Nejčastější příčiny stresu 21 8 Zásady pro zdravý a kvalitní život 22 9 Stravování jako zdravotní a hygienický faktor 23 Závěr 27 Seznam použité literatury 28 2

5 1 Historie hygieny 1.1 Antika Řecká péče o tělo a duši Východiskem pro naše téma je řecké pojetí těla, a to především duše. Jedná se o probuzení vědomí člověka o tom, co je pro něho dobré. Toto poznání, by se zdá jednoduché a nijak překvapující, má i pro naše současné bytí podstatnou hodnotu. Chceme-li totiž žít spokojeně, potřebujeme k tomu nutně dva hlavní předpoklady: zdravé tělo a zdravou mysl. K obojímu se můžeme dopracovat pouze jasným vědomím sebe sama a vědomím, že tím je tvořen základ našeho bytí. Člověk je zřejmě jediný tvor na Zemi, který si plně uvědomuje sebe sama. Protože si uvědomuje sebe sama, je jeho přirozeností, že je schopen ovlivňovat kvalitu svého života. K tomuto ovlivňování mu slouží také to, co člověk vytvořil jako společenský tvor. Věda a medicína postupně vytvořila široké pole znalostí o světě, o přírodních zákonech a tím samozřejmě také o tom, jak pečovat o tyto dvě základní složky našeho života tělo a duši. Postupným poznáním se člověk dopracoval k jasnému přesvědčení, že lze vlastními silami prodloužit lidský věk absolutně, ale také kvalitativně. Jde totiž zvláště o to, jak dlouho budeme schopni žít aktivně bez zásadních zdravotních problémů. Řekové dospěli ve svém přemýšlení a na základě praktických zkušeností k ideálu harmonie těla a duše, kterou nazvali kalokagathia (z řeckého kalós krásný, kaí spojka a, agatós dobrý). Pojem tedy vyjadřuje přesvědčení, že krása a ctnost patří nerozlučně k sobě. Kalokagathia v sobě nese i další hlubší smysly vážící se k našemu životu. Patří k němu fascinace krásným, čistým, zdravým a výkoým tělem. Neodlučitelně k tomu patří i krása duše, kterou můžeme chápat jako ctnost, dobrotu, schopnost pečovat o sebe i druhé ve smyslu pozvedání úrovně lidského bytí. Neodmyslitelně k němu patří i výrok, který byl vepsán nad vchodem do Delfské věštírny Gnóthi sauton! Poznej sám sebe!. Výrok, který by nás měl vést k neustálému přehodnocování postojů sama k sobě a tím i k ostatním. Vždy člověk sám sebe poznává skrze ostatní. Tělo, řecky sóma, není pro Řeky jen vnějškem naší tělesnosti. Sóma je sama vnějškovost našeho života, ke které patří všechny předsudky. Tak je tělo, řeckým vnímáním, určitým vězením duše, vězením naší svobody, do něhož se uzavíráme každým obratem k vnějšímu. Pokud si dovolíme velmi volně parafrázovat řecký přístup k tělu, potom můžeme říci, ve smyslu našeho tématu, že člověk má činit maximálně vše pro to, aby tělo nebylo vězením duše. Aby nám neznemožňovalo realizovat naše touhy a sny. Všichni jsme prošli zkušeností, že pokud je tělo nemocné, není v pořádku, je omezena i naše duševní čiost. Nemocné a selhávající tělo znepříjemňuje pobyt na světě a v kritických chvílích může vést i k touze člověka po ukončení života. K tomu je možné dodat výrok německého filosofa A. Schopenhauera, že hlavní snahou člověka by mělo být vyhýbání se bolesti. 3

6 Slovo sóma je základem slovesa somatizovat, které užíváme např. ve smyslu vlivu dlouhodobé psychické zátěže na lidský organismus (dlouhodobý stres např. může způsobit zvýšení krevního tlaku, žaludeční neurózu atp.). Duše, řecky psyché, je vnímána jako životní pohyb. Duše je principem dechu a pohybu těla, sama je prostředím pohybu myšlenek. Duše je principem celistvosti života. Pro Platóna (řeckého filosofa) je smyslem (orientací) životního pohybu (pohybu duše) idea Dobra. Pohyb duše je příklon k Dobru, pravému, původnímu. Tento vztah je vztahem lidské svobody, lidské pravosti. V řecké filosofii se také objevuje snaha o péči o duši. Duše není idylickým zdrojem životní harmonie, ale cosi v ní má pečovat o harmonii duše, o harmonii života, o orientaci života. Je to péče o náležité uspořádání duše, o uspořádání jejích stavů nebo složek. Z uvedeného je zřejmé, že naši předkové již před dvěma a půl tisíci lety jasně rozpoznávali vztah těla a duše a duši chápali jako konkrétní a bytostnou součást svého života, součást, která neexistuje jako něco mimo dosah našeho reálného bytí, a která je tudíž ovlivnitelná lze o ni pečovat. O duši se dnes zajímá vědní disciplína psychologie, v jejímž názvu je řecké slovo duše přítomno (z řeckého psyché duše, logos věda). Řecká medicína postupně došla k závěru, že úspěch na poli léčení zcela závisí na přesném pozorování detailů a neúspěch je otázkou života lidské bytosti. Ne, co je člověk v sobě samém, nýbrž, co se vztahuje k tomu, co jí a pije a jak žije a jak to vše na něj působí. Řekové tak také pracovali s kauzalitou (příčiostí) lidských neduhů a nemocí. Toto jejich chápání dnes nacházíme např. v harmonizaci životního stylu. 4

7 2 Zdraví a základní hygienické návyky Odmalička slyšíme od svých rodičů, babiček a dědečků, učitelů: Umyj si ruce, učeš se, převlékni si to špinavé tričko, dbej o sebe trochu, podívej, jak vypadáš uprav se a tak podobně. Přitom si ani neuvědomujeme, že tyto základní pokyny nejsou vlastně nic jiného než učení se základním hygienickým návykům, které s námi jsou celý život a které zase budeme učit své děti. Hygiena je pojmenována podle bohyně zdraví, kterou byla podle řecké mytologie Hygieia. Je znázorňována v podobě sličné ženy. Jejím symbolem je had pijící z misky, kterou bohyně drží v ruce. Původně se hygiena zabývala všemi faktory týkajícími se zdraví. V současné době je hlavně vnímána jako čiosti, které vedou k čistotě a pořádku. Za znaky hygieny je obvykle pokládána absence viditelné špíny (včetně prachu a skvrn na šatech) a zápachu. Dobrá hygiena pomáhá zdraví, kráse, pohodlí i sociálnímu styku. Přímo podporuje prevenci a izolování nemocí. Tedy, jsteli zdravý, dobrá hygiena vám pomůže vyhnout se nemoci, a jste-li nemocen, dobrá hygiena může redukovat rozšiřování nákazy od vás na druhé. Na druhou stranu přehnaná hygiena může vést ke snížení přirozené odolnosti a obranyschopnosti a ke zhoršení zdravotního stavu. Čistota půl zdraví Nejčastějším příkladem hygieny je mytí, a již je to mytí mýdlem, nebo saponáty. Mýdlo napomáhá narušení nečistoty, např. na těle a rukou, rozpouští mastnotu. Dodržování hygienických zásad je prevencí řady onemocnění vznikajících z mikrobiální nákazy. Do hygienických zásad patří i další čiosti jako je např. převáření vody kvůli eliminaci rizika nákazy, sterilizace a další očistné techniky. V našem civilizačním okruhu je dodržování hygienických zásad jedna z běžných záležitostí a s lidmi, kteří zásady hygieny nedodržují, ostatní přerušují kontakt nebo s nimi ani kontakty nenavazují. Důraz na hygienu, na upravený, čistý a voňavý zevnějšek je výsledkem historického vývoje, kdy péče o pořádek ve městech, v domácnostech o tělesnou čistotu se nadlouho ukázala jako jediný účiý prostředek proti velkým nákazám. Vlny morů, které se přehnaly Evropou ve středověku, i novověké pandemie postupně vedly k hygienické ukázněnosti. Historicky zde má vliv i estetické hledisko. Řecký ideál krásy je založen na čistém a upraveném zevnějšku. Upravený zevnějšek se stále více stává i základním předpokladem společenského úspěchu. Chlapec nebo dívka, kteří jsou cítit potem, mají nemyté vlasy, špinavé nehty a nečistý oděv, si zřejmě budou hůře hledat partnera. Jednoznačně je zevnějšek prvním předpokladem úspěšného ucházení se o zaměstnání. Náš zevnějšek totiž napovídá i o našich dalších 5

8 vlastnostech, jako jsou pořádkumilovnost, spolehlivost, cit pro detail, ukázněnost a vlastně i pracovitost. Lidé kolem nás předpokládají, že pokud nejsme schopni postarat se o svůj zevnějšek, o pořádek a čistotu ve svém bytě, nebudeme ani schopni plnit zodpovědně své pracovní úkoly. K základním hygienickým návykům patří i mytí ovoce, zeleniny a ostatních potravin před konzumací nebo tepelnou úpravou. Všichni si vzpomínáme na případ epidemie způsobené bakteriemi z řádně neomyté zeleniny, konkrétně fazolových lusků. Mytí ovoce a zeleniny je často podceňováno s poznámkou, že jsme si jablka a jiné ovoce nikdy neomývali. Zde je třeba mít na paměti zhoršující se kvalitu životního prostředí, ke které patří zvýšená prašnost a vyšší koncentrace škodlivých emisí ve vzduchu. Co je zdraví? Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako: Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Pokud se zaměřujeme na své zdraví, měli bychom každý z nás provést jakousi inventuru svého dosavadního životního stylu, hygienických a zdravotních návyků. Zejména je nutné se zaměřit na redukci tzv. civilizačních onemocnění: ozdravění výživy; omezování kuřáctví; omezování a zvládání nadměrného stresu; zlepšení reprodukčního zdraví; omezování spotřeby alkoholu; optimalizace pohybové aktivity. Faktory, které působí na naše zdraví Pohlaví, věk a vrozené předpoklady jsou faktory, které nelze ovlivnit. Měli bychom však o nich vědět a podle nich upravit způsob života nebo směřovat zdravotní péči. Např. lidé s vrozenými riziky by měli být cíleně preventivně vyšetřováni nebo chráněni před větší zátěží. Zdravotní péče. V pojmu zdravotní péče je obsažena péče preventivní, léčebná a rehabilitace. I když samotná zdravotní péče ovlivňuje zdraví ve srovnání s dalšími vlivy jen z 20 %, je pro nás velmi důležitá. Životní prostředí a životní podmínky zahrnují celý soubor faktorů, které působí na zdraví v trvalém komplexu. Do kvality životního prostředí zahrnujeme úroveň bydlení, úroveň zásobování nezávadnou pitnou vodou, čistotu ovzduší, hluk, sluneční záření. Nejdůležitějšími životními podmínkami jsou výchova, vzdělávání, podmínky pro naplnění volného času. Důležité je zvolit optimální způsob života, který je nejdůležitější ze všech oblastí ovlivňujících zdraví. Jsou to výživové zvyklosti, úroveň pohybové aktivity, škodlivé návyky a závislosti, prožívání a zvládání stresu, osobní hygiena, sexuální chování a spotřební chování. 6

9 Sociální gradient materiální nedostatek, nejistota, úzkost a nedostatek sociální integrity. Stres trvalá úzkost, nejistota, ztráta sebevědomí, sociální izolace a ztráta uspokojující práce a klidu domácího života. Opakující se a trvalý stres podmiňuje zdravotní poruchy, jako jsou deprese, snížená odolnost vůči infekcím, diabetes, zvýšená hladina cholesterolu a tuků v krevním séru, zvýšený krevní tlak. Zvyšuje se riziko infarktu myokardu a cévních mozkových příhod. Dostatek sociálních kontaktů (sociální opora). Je důležité vytvořit si okruh přátel a známých, na které je možné se obrátit nejenom se svými problémy, ale trávit s nimi i chvíle volna a klidu. Nedostatek sociálních kontaktů má často za následek alkoholismus, nezaměstnanost, bezdomovectví, deprese. Práce prověřuje naše schopnosti. Prostřednictvím práce máme možnost prokazovat své vlastní schopnosti a tím i posilovat sebevědomí. Uspokojující práce se dobře snáší i při vysokých nárocích. 7

10 3 Základní hygienické návyky 3.1 Základní hygiena Mytí rukou (mýdlem) před každým jídlem, po použití WC, před přípravou pokrmů i během této přípravy (možný přenos bakterií ze syrové zeleniny na již tepelně upravené pokrmy), po skončení prací, ve kterých přijdeme do styku s různými druhy produktů a materiálů (práce na zahradě, natírání, údržba auta atp.), před kontaktem s malými dětmi, po cestě v prostředcích hromadné dopravy, před kontaktem s nemocnými osobami a po něm, před poskytnutím první pomoci, po kontaktu se zvířaty a dalších kontaktech, které mohou být rizikové. Pro udržování hygieny rukou lze používat vlhčené ubrousky, kapesní balení desinfekčního roztoku na ruce. K hygieně rukou patří pravidelné stříhání nehtů a udržování nehtů v čistotě. Ošetřování drobných poranění a záděr. Intimní hygiena. Je nutné udržovat intimní partie těla v čistotě pravidelným mytím bu přímým, nebo s použitím žínky alespoň 1x deě. K intimní hygieně patří pravidelná výměna spodního prádla. Hygiena kůže. Kůže je vnější vrstva tkáně pokrývající celé lidské tělo a oddělující a chránící vnitřní orgány před vnějším prostředím. Kůže je vlastně největším orgánem našeho těla. Její buňky jsou trvale obnovovány. Nejdůležitější funkcí kůže je funkce ochraá, chrání před poraněním, škodlivými účinky slunečního záření i invazí infekčních mikroorganismů. Pro její správnou funkci je nutné kůži věnovat také patřičnou pozornost. Pravidelným a šetrným mytím a kosmetickou péčí udržujeme kůži elastickou, zbavujeme jí odumřelých buněk, zlepšujeme prokrvení a v neposlední řadě zvyšujeme její estetickou přitažlivost. V kůži jsou také uloženy potní žlázy a jejich úkolem je produkovat pot. Aktivitou potních žláz je regulována tělesná teplota (potřeba organismus ochladit). Pot sám je bez zápachu; typický tělesný odér vzniká teprve tehdy, rozkládá-li se pot působením bakterií. Intenzita zápachu do velké míry signalizuje, nakolik jedinec dodržuje hygienické zásady, tedy myje-li pravidelně celé tělo. Dlouhodobé nemytí kůže může způsobovat alergické reakce na nečistoty smíšené s rozkládajícím se potem. Zápach rozkládajícího se potu zůstává v oblečení. K hygieně tedy patří i pravidelná výměna použitého oblečení. Péče o chrup. Chrup se nachází v ústní dutině, která je první částí trávicího systému, kde dochází k rozmělňování potravy, aby mohla být polknuta. Zdravý chrup tak výrazně ovlivňuje naši tělesnou i duševní pohodu. Stačí si vzpomenout na bolest zubů nebo si ji představit. Hygiena chrupu je nám vštěpována odmalička. Bez čištění zubů si již jen málokdo dokáže představit péči o sebe sama. Ústní hygiena je opatření směřující k zachování čistoty a zdraví ústní dutiny a zubů. Dobrá ústní hygiena 8

11 snižuje vznik zubního kazu, předchází onemocnění dásní a napomáhá též v prevenci zápachu z úst. Nejdůležitější součástí osobní hygieny je každodeí odstraňování zubního povlaku (obsahujícího škodlivé bakterie) pomocí zubního kartáčku, event. hedvábí. Užitečná je rovněž aplikace ústních vod s obsahem fluoru. Zvláště pečlivě je třeba udržovat čistotu zubních protéz. Nedostatečná hygiena zubů může vést k onemocnění dásní parodontóze. Pokud pravidelně neodstraňujeme zubní povlak, dochází k postupné tvorbě zubního kamene, který se tvoří u krčku zubu pod dásní. Ten způsobuje zánět dásní, který se projevuje zvýšenou krvácivostí a posléze uvolňováním zubů v dásni. Dnes již není problém ani v komplikovanějších sociálních podmínkách dodržovat zásady ústní hygieny. Nejmodernější stomatologické poznatky prokázaly, že pro čištění zubů je nejdůležitější typ kartáčku a způsob čištění, které lze provádět i bez použití zubní pasty. Při čištění zubů je třeba zvláště dbát na čištění mezizubních prostor. K tomu výborně slouží mezizubní kartáčky nebo dentální nit. Zdravý a čistý chrup je vizitkou kultivovanosti a přístupu k osobní hygieně. Péče o vlasy. Vlasy slouží k tepelné regulaci pokožky hlavy, ale především ji chrání před účinky slunečního záření. Přesto nejvýznamnější funkcí vlasů je funkce estetická. Vlasy mohou ovlivnit i sebevědomí (vypadávání vlasů) a často se na nich odráží fyzický stav člověka onemocnění (nedostatek vitaminů, cukrovka, poruchy štítné žlázy nadměrné vypadávání vlasů). Vlasy mají několik složek, součástí jsou i mazové a potní žlázy a cévní zásobení pokožky hlavy. Právě mazové a potní žlázy způsobují maštění vlasů hlavně blízko pokožky hlavy. Přílišnému maštění vlasů lze předejít pravidelným česáním (maz se rozprostře po celé délce vlasů) a pravidelným mytím šamponem. Mastné vlasy jsou ideálním prostředím pro vši, které se přenáší pouhým dotykem a usazují se výhradně ve vlasech, kde sají krev a kladou vajíčka. Prevencí je pravidelné mytí vlasů šampony, při postižení je nutné použít přípravky z lékárny. Nedostatečná hygiena často zapříčiňuje i výskyt lupů. Lupy jsou malé odumřelé částečky kůže, které způsobují silné svědění hlavy a v některých případech i ekzém a lupenku. Podle typu vlasů by jim měl člověk věnovat příslušnou péči mytí, česání. Doporučuje se mýt si vlasy 2 3 týdně, u silně se mastících vlasů častěji. Péče o domácnost úklid. Péče o domácnost je součást hygienických návyků. Můžeme ji označit za soubor opatření, kterými zamezujeme vzniku ohnisek s přemnoženými mikroorganismy, které mohou způsobovat zdravotní problémy. Co je mikroorganismus? Je to miniaturní, jednobuněčný organismus, většinou příliš malý na to, aby mohl být pozorován pouhým lidským okem. Z lékařského hlediska mají největší význam mikroorganismy patogeí (choroboplodné). Nejvýznamnějšími patogeími mikroorganismy jsou bakterie, jež způsobují poměrně velké množství onemocnění, včetně některých typů pneumonie nebo záškrtu; viry (řazené k mikroorganismům, 9

12 ačkoli jejich buňky nejsou plnohodnotné), které vyvolávají řadu chorob včetně AIDS, běžné chřipky nebo spalniček; prvoci vyvolávají např. malárii; plísně skrývající se za chorobami jako lišej; rickettsie vyvolávající tyfus; a konečně chlamydie způsobující nejrůznější genitální, oční a respirační infekce. 3.2 Péče o domácnost Péči o domácnost z hlediska hygienického můžeme rozdělit na tři základní části: 1) Příprava a konzumace stravy (kuchyně, jídelna, popř. spíž). 2) Provádění osobní hygieny (koupelna, WC). 3) Odpočinek (obývací pokoj, ložnice). ad. l. Kuchyňská hygiena Čiosti spojené s přípravou stravy jsou zřejmě nejexponovanější částí obydlí z hlediska prevence různých typů chorob. Zde je třeba dbát na následující: a) Dbát o vhodné skladování potravin, o čistotu skladovacích prostor. Neskladujeme společně ovoce a zeleninu s ostatními potravinami z důvodu snadné kontaminace. Ovoce a zeleninu skladujeme bu ve schránkách ve spodní části chladničky, nebo na suchých, tmavých a chladných místech (např. sklep). Zde je nutné zajistit skladovací prostory před hlodavci. Maso, masné výrobky, máslo, sýry a další rychle se kazící potraviny skladujeme ve vhodných obalech v chladničce. Zvláštní pozornost věnujeme skladování vajec, které by ideálně měla být uložena mimo dosah ostatních potravin (snadná kontaminace z povrchu vajec). Pokud skladujeme vejce v chladničce, zajistíme, aby se jiných potravin nedotýkala. Slouží k tomu schránky ve dveřích chladniček. Chladničku pravidelně (1x týdně) vymýváme např. octovou vodou. Používání saponátu není vhodné. Mouku, luštěniny, cukr apod. skladujeme na suchém místě. Zde je nutné provádět pravidelné kontroly kvality těchto produktů a balení napadená škůdci (mouční moli) včas odstraňujeme. Protože tento druh potravin je dnes náchylný k přenosu těchto škůdců, doporučuje se nenakupovat toto zboží do zásoby. b) Zamezit tzv. křížení při přípravě pokrmů. Jedná se o to, aby suroviny, které se bu budou čistit, nebo ty, které nebudou tepelně zpracované, nepřišly do styku s potravinami již tepelně upravenými. Zjednodušeně řečeno: na místě, kde jsme čistili a krájeli zeleninu, nemůžeme následně např. krájet upečené maso. Mikroorganismy z nečistot zeleniny by mohly kontaminovat pokrm, který již neprojde tepelnou úpravou. Proto se při přípravě pokrmů postupuje od očištění všech surovin přes jejich omytí a následné zpracování, a již tepelné, nebo do studené kuchyně (saláty). Opět bedlivý pozor dávat na práci s vejci. Vejce bychom měli tlouci tak, aby skořápky nepřišly do kontaktu s povrchem, kde se budou připravovat 10

13 další pokrmy. Mezi jednotlivými fázemi přípravy pokrmů je nutné neustále umývat pracovní plochu i nářadí. Vyplatí se používat zvláš prkénko na tepelně upravené suroviny a uzeninu a zvláš na zeleninu. Při přípravě pokrmů dbáme zvýšené hygieny rukou. K přípravě pokrmů by neměla být připuštěna osoba se zánětlivými onemocněními na rukou a v ústní dutině, osoba, která by mohla pokrm nakazit prostřednictvím kapénkové nákazy. c) Úklid provádíme za použití mycích a čisticích prostředků, kterých je na trhu nepřeberné množství. Dodržujeme zásadu, že mycí prostředky (hadry, houbičky, utěrky) rozdělíme na prostředky, kterými umýváme podlahy, a na ty, kterými myjeme pracovní plochy, a utěrky na utírání nádobí. K mytí pracovních ploch v kuchyni je zase velmi vhodná octová voda. ad. 2. Hygienická zařízení Zřejmě nic není odpudivější než neumytá záchodová mísa a špinavé umyvadlo či sprchový kout. K udržení čistoty těchto zařízení je jednoduchá rada: po každém použití zařízení je očistit, umýt. U záchodové mísy musí být k dispozici záchodová štětka, kterou čistíme mísu po každém použití. Podle frekvence používání myjeme mísu v časových intervalech dezinfekčními prostředky. Jen tak zamezíme tvorbě vodního kamene na sanitární keramice. V koupelně dbáme zejména na čistotu hůře přístupných míst, kde se drží vlhkost a mohou se tam tvořit plísně. Opět, na trhu je spousta prostředků i s rozprašovači, které usnadňují manipulaci s čisticími prostředky a zajistí jejich účiost. ad. 3. Odpočinkové místnosti Ložnice slouží odpočinku po celodeím shonu. Místem, kterému bývá věnováno velmi málo pozornosti, je postel. Je paradoxem, že v posteli trávíme třetinu dne, ale tomuto významu nepřikládáme patřičnou péči. Matrace, na kterých spíme, bychom měli pravidelně čistit a větrat, po době životnosti je vyměnit. V matracích (stejně jako v lůžkovinách) se množí roztoči mikroorganismy, které mohou způsobovat různé alergické potíže. Pozornost věnovat výběru přikrývek a polštářů, preferovat ty typy, jejichž náplně a složení odpovídají přísným hygienickým standardům a potřebám. Pravidelná výměna lůžkovin je samozřejmostí. Lůžkoviny bychom měli měnit pravidelně 1x týdně. Úklid ložnice slouží k odstranění prachu z podlah i nábytku, místnost musí být pravidelně větrána. 11

14 4 Co bychom měli vědět o rizicích a mechanismu nákaz? 4.1 Mikroorganismy a viry původci nákazy a nemocí Bakterie jsou jednobuněčné mikroorganismy, z nichž některé způsobují různá onemocnění. Bakterie jsou přirozenou součástí našeho organismu a plní důležitou roli např. v trávení potravy a umožňují, aby se z potravy do organismu mohly uvolňovat živiny. Choroboplodné bakterie vyvolávají různá zánětlivá onemocnění (zánět mandlí, zánět plic, zánět mozkových blan, zánět vnitřní vrstvy srdečního svalu). Bakterie také zodpovídají za pohlavně přenosné choroby, jako jsou kapavka, syfilis. Vstup do organismu: Bakteriemi a dalšími mikroorganismy je prostoupeno naše životní prostředí. Bakterie tedy vstupují do organismu během běžných čiostí, a to: dýchacími cestami a plícemi (vdechnutí kapének vydechnutých nebo vykašlaných nakaženou osobou záškrt, černý kašel), trávicím traktem prostřednictvím bakteriálně znečištěných potravin (bakterie se do organismu zanesou špatně umytými potravinami, potravinami znečištěnými neumytýma rukama nebo např. mouchami), močopohlavním ústrojím zde se jedná o choroby sexuálně přenosné (syfilis, kapavka) nebo zánětlivá onemocnění pánevní oblasti. Viry nejmenší typ infekčního původce onemocnění. Virion je částicí živé hmoty, která nemá vlastní metabolismus rozmnožuje se pouze v živých buňkách. Viry způsobují infekce. Tyto infekce mohou být jednoduché a vcelku neškodné (např. bradavice, nachlazení, mírnější infekce dýchacího systému), ale také mohou být velmi vážné (např. AIDS, některé druhy rakoviny). V prostředí mimo živé buňky jsou viry zcela pasivní a nečié. Jak viry vstupují do organismu a vyvolávání onemocnění? Cesta vstupu je podobná jako u bakteriální nákazy, tedy inhalací kapének ze vzduchu, polknutí s jídlem či pitím, dále mohou být zaneseny do organismu štípnutím či bodnutím hmyzu nebo infikovanými injekčními jehlami, eventuálně přímo přes sliznici pohlavních orgánů. Když virus pronikne do organismu, začíná se rozmnožovat v místě blízkém jeho vstupu. Některé však pronikají do lymfatických cév a mohou se šířit do lymfatických uzlin. Po tomto průniku se mohou začít množit uvnitř a napadat různé orgány. Léčba: Léčba virových onemocnění pomocí léků je mnohem obtížnější než u infekcí bakteriálních. Je obtížné vyrobit lék schopný zabíjet viry, avšak nepoškodit buňky. Nicméně se daří v současné době léčit stále více onemocnění léky antivirotiky. 12

15 Mikrobiální osídlení zdravého člověka: Mikroorganismy jsou přirozenou součástí organismu již od narození. Lidský organismus se setkává s bakteriemi již v porodních podmínkách. Po narození nastane stabilizace počtu mikroorganismů. Množství a zastoupení mikrobů se liší v závislosti na: věku, pohlaví (hormony), výživě, zdravotním stavu, imunitě jedince, prostředí či na chemických vlivech. Mikroorganismy urychlují vyzrávání imunitního systému, podporují obraé funkce. Pozor na patogeí (onemocnění způsobující) mikroorganismy! Zastoupení mikroflóry: Podívejme se na výskyt mikroflóry v lidském organismu z hlediska hygieny. V předcházející části jsme se dozvěděli, jaké druhy mikroorganismů známe a jak ovlivňují naše zdraví. Tyto drobné organismy však také vstupují do pocitů tělesné a duševní pohody. Jako příklad můžeme uvést ústní dutinu, kde se nachází zhruba 20 druhů, mezi nimi i patogeny a kvasinky, kterých je nejvíce ráno. Zde je nutné upozornit na vliv zubní hygieny na agresivní druhy bakterií. Nepravidelně prováděná nebo neprováděná zubní hygiena ve spojení se zubním kazem zvyšuje počty patogenů a kvasinek! Další místa, kde se nachází vysoký počet bakterií, jsou na mandlích a na sliznicích nosu. Oba tyto orgány slouží jako záchytný filtr nežádoucích mikroorganismů a zabraňují jejich průniku do organismu. Na mandlích mohou také vznikat záněty, které jsou potom samy zdrojem nákazy. Tu je nutné upozornit na blízký kontakt s nemocnými osobami nebo s těmi, které (kvůli nedodržování osobní hygieny, pobytem v nezdravém a mikrobiologicky znečištěném prostředí) mohou přenést nákazu na zdravý organismus. Zde je nutné zmínit i tzv. bacilonosičství, tedy osoby, které jsou zdrojem patogeích mikrobů, mohou šířit různá onemocnění, ale samy jsou zdravé či nevykazují známky nemoci. Účiou prevencí je vyhnout se kontaktu s takovými osobami nebo omezit na minimum užší tělesný kontakt, ve zvláštních případech používat obličejovou roušku. V dýchacím ústrojí je tvořen hlen, produkovaný buňkami vystýlajícími hrdlo, průdušnici a průdušky. Hlen zachytává mikroby. Ty pak odstraňují z dýchacích cest řasinky (chloupky na výstelkových buňkách) nebo jsou pohlceny fagocyty (druhem bílých krvinek). Vypuzování mikrobů napomáhá též kašlací reflex. Takto fungující dýchací ústrojí tedy významně brání vstupu mikroorganismů do těla. Pokud však narušíme řasinkovou stěnu, sníží se její záchytná schopnost a ztíží se vylučování mikroorganismů. Těžce je vystýlka dýchacího ústrojí poškozována dlouhodobým kouřením, což samozřejmě s sebou nese řadu dalších zdravotních rizik. Za další orgány s vyšším výskytem mikroorganismů můžeme označit plíce, močové cesty, krev, centrální nervovou soustavu (u ní jsou mikroorganismy sterilní). Neškodné bakterie v pochvě a močové trubici jsou chráněny hlenem a brání vstupu nežádoucích mikroorganismů. Nejvyšší počet mikroorganismů se vyskytuje v tenkém a tlustém střevě. Je to dáno funkcí těchto orgánů rozkládání a trávení potravy. Na vyváženém složení střevních mikroorganismů je závislý náš imunitní systém. Ve střevech 13

16 žijí neškodné (symbiotické) bakterie, které potlačují bakterie škodlivé. Vhodným složením stravy do velké míry můžeme ovlivnit správné vnitřní střevní prostředí a jeho výkoost. 4.2 Imunita Je to soubor vrozených a získaných schopností jedince, které mu zajiš ují obranu vůči nákaze. Přirozená imunita je vrozená a tvoří první linii obrany organismu proti většině choroboplodných mikroorganismů. Získaná imunita tvoří druhou linii obrany těla. Ta se vyvíjí postupně, na základě kontaktu organismu s mikroorganismy pronikajícími do něj zvenčí. 4.3 Infekce Infekce je nákaza; proniknutí choroboplodných zárodků (bakterií, virů a plísní) do organismu a jejich usazení se v něm. Tyto mikroorganismy se rychle rozmnožují a vyvolávají onemocnění organismu, a již přímo poškozováním určitých buněk, anebo nepřímo prostřednictvím uvolňovaných toxinů (jedů, škodlivin). V normálním případě infekce vyvolává reakci imunitního systému, která tak vlastně způsobuje většinu příznaků infekčních onemocnění. Výrazem infekčních chorob jsou teplota, celková slabost nebo bolesti v kloubech. V takových případech mikroorganismy pronikají do celého těla. Infekce může být lokalizována postihne jen určitou tkáň nebo oblast těla. Jinou častou příčinou místních infekcí je proniknutí mikroorganismů do otevřené rány. Infekční nemoc - chorobný stav způsobený patogeími organismy, je přenosný na další osoby. Po prodělání nemoci zanechává v těle následky = imunitu = odolnost. Proces šíření nákazy se nazývá epidemiologický proces a je rozdělen do tří fází: zdroj nákazy (nečisté ruce, znečištěné jídelní nádobí a příbory, špatná ústní hygiena, neošetřené otevřené rány), cesta přenosu (kapénková nákaza, polknutí mikroorganismu, otevřené rány, sliznice), vnímavý jedinec (nemá protilátky, nesetkal se ještě s nákazou). Inkubační doba doba od vniknutí patogenu do prvních projevů nemoci (minuty, měsíce). Důležité pro epidemiologická opatření izolace, karanténa. Přenos nákazy: můžeme rozdělit do tří fází: Dochází k vylučování zárodků infikovaného organismu do prostředí. Přežívání v prostředí. Vniknutí do dalšího organismu. 14

17 Přímý přenos: ze zdroje nákazy přímo do organismu vnímavého jedince (ten, který nemá protilátky, nebo je jeho organismus oslaben např. dlouhodobým strádáním). V přímém přenosu musí dojít k přímému kontaktu se zdrojem (nemocná osoba, infikovaný hmyz atp.). Brána vstupu a výstupu. K infikaci dochází bezprostředně prostřednictvím doteku, polibku, sexuálním přenosem, přes placentu, pokousáním. Nepřímý přenos: zdroj nákazy => vnější prostředí => vnímavý jedinec, - je zprostředkován: 1) předměty (hračky, prádlo, nádobí), 2) vzduchem kapénky, 3) vektory členovci (klíště). Pro nepřímý přenos je typické, že k němu dochází nezávisle na přítomnosti zdroje nákazy. Léčba nemocného: Okamžitá izolace a doprava k lékaři. Zároveň s tím je zahájeno epidemiologické šetření a vyhledávání kontaktů (které měl nakažený v době před nakažením). Jsou stanovena preventivní opatření dekontaminace prostředí. U zdravých osob se provádí opatření dle charakteru nákazy. Profylaktická (preventivní) opatření: 1. očkování (dlouhá inkubační doba), 2. podání sér, 3. chemoprofylaxe, 4. vyhledání nosičů => léčba, 5. osobní dezinfekce. Co jsou karantéí opatření (karantéím opatřením je nutné se podřídit v zájmu svého zdraví, ale zejména s ohledem na okolí): 1) lékařský dohled, 2) zvýšený zdravotní dozor. 4.4 Očkování V České republice se problematika očkování řídí vyhláškou 573/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem a vyhláškou 65/2009 Sb. Očkování se dělí na povié, které hradí plně stát, a nepovié. Toto je v některých případech částečně nebo zcela hrazeno zdravotními pojiš ovnami. Jsou však případy, kdy není hrazeno vůbec, a celá platba tak přechází na zájemce o očkování. Očkování je proces, kdy je do lidského těla injekcí nebo polknutím zaveden mikroorganismus za účelem tvorby ochraých protilátek. Ten je předem umrtven teplem nebo chemickou látkou, oslaben či jiným způsobem upraven. 15

18 Imunita proti chorobě nenastupuje ihned po vakcinaci, nýbrž až po několika týdnech. Většinu očkovacích látek je třeba podávat několikrát, aby se vytvořila dlouhodobá ochrana. Hovoříme tak o základním očkování a přeočkování. Ochraý efekt jednotlivých vakcín je různě dlouhý, ne u všech trvá po celý život. Povié očkování: záškrt, tetanus, černý kašel, haemophilus influenzae b, žloutenka typu B, dětská obrna, spalničky, příušnice, zarděnky. Nemoci, proti kterým se očkujeme dobrovolně: meningitida, klíš ová encefalitida, žloutenka typu A, pneumokoková infekce, rotavirová infekce, rakovina děložního čípku, chřipka, plané neštovice. Řada těchto chorob má v posledních letech rostoucí tendence, co se týče počtu nakažených. Jsou různě rizikové pro určité věkové skupiny lidí. Všechna onemocnění mohou za sebou zanechat vážné trvalé následky nebo vést k úmrtí (Zdroj: Typy očkování: 1) Pravidelné: - stanoveno vyhláškou povié, - očkovací kalendář přesně stanovené termíny. 2) Zvláštní u osob zvláš exponovaných nákaze, profesionální vystavení nákaze. 3) Mimořádné vznikne-li nebezpečí epidemie nebo jiné důležité zdravotní zájmy. 4) Při úrazech hradí pojiš ovna. 5) V ohnisku nákazy např. spalničky. 6) Očkování osob odjíždějících do ciziny. 7) Na žádost jednotlivce (hradí si sám). Za účast dětí na očkování zodpovídají rodiče nebo zákoí zástupci a nemohou za ně podepsat revers, povié očkování hradí stát. Je možné vůči rodičům uplatnit sankce. 16

19 5 Prevence nejčastěji se vyskytujících neinfekčních onemocnění Nejčastější příčiny úmrtí v České republice: kardiovaskulární onemocnění (50 60 %); onemocnění nádorová (20 25 %); úrazy (10 %); ostatní onemocnění nemoci dýchacích cest, nemoci trávicí soustavy aj. se na vzniku poruch zdraví podílejí menším počtem. Podle epidemiologických studií se na vzniku uvedených poruch zdraví podílí především: nesprávný způsob života (50 60 %); nevhodné životní a pracovní prostředí (10 20 %); nesprávná či nedostupná lékařská péče (10 %); dědičné vlivy se na poruchách zdraví podílejí poměrně malým procentem (10 %). K docílení pozitivního vývoje zdravotního stavu lze dospět prostřednictvím výrazné změny životního stylu. To znamená: docílit pozitivních změn ve výživových zvyklostech; výrazně snížit prevalenci kuřáctví; snížit spotřebu alkoholu; zvýšit podíl tělesné aktivity v deím životě; dodržovat zásady správného sexuálního chování; zaměřit se na důslednou prevenci drogových závislostí. 17

20 6 Prevence infekčních onemocnění Přenos infekce: A) Přímý přenos je přenos přímým kontaktem kůže nebo sliznic (např. dotykem, sexuálním stykem, líbáním), přenos kapénkami při kýchání, mluvením, kašláním apod., přenos pokousáním či poškrabáním zvířetem. B) U nepřímého přenosu nemusí být současná přítomnost zdroje a vnímavé osoby. Může být zprostředkován: předměty (hračky, kapesníky či jinými předměty deí potřeby, zdravotnickými nástroji), tzv. vehikly (např. vodou, potravinami, mlékem, půdou), biologickými produkty (např. krví, krevními produkty, transplantáty, darovaným mateřským mlékem, spermatem), vektorem, a to bu mechanicky, např. sosákem či končetinami členovců, nebo biologicky, vzduchem (tj. přenosem aerosolů, které obsahují původce infekce). Základním principem prevence je dekontaminace, která zahrnuje úklid, dezinfekci, sterilizaci, antisepsi (ničení patogeích mikroorganismů na povrchu nebo v dutinách těla např. výplach antiseptickým roztokem), asepsi (postupy k zachování sterilního prostředí), dezinsekci (ničení nebo potlačení škodlivých členovců hmyzu), deratizaci (ničení nebo potlačení hlodavců). Prevence střevních nákaz: 1) Výběr nezávadných potravin. 2) Dokonalé provaření (70 C). 3) Konzumace jídla ihned po uvaření. 4) Správné uchovávání potravin (pod 10 C). 5) Důkladné ohřívání. 6) Zabránění kontaminace uvařených a syrových surovin. 7) Mytí rukou. 8) Čistota kuchyňského zařízení. 9) Ochrana jídla před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty. 10) Výhradní použití pitné vody. Prevence respiračních infekcí (např. chřipky, angíny, spály, zánětů horních i dolních cest dýchacích) - k nim patří zejména: 1) dostatečné větrání a zvlhčování vzduchu, 2) zdravá výživa, dostatečný přísun tekutin a vitaminů, 3) otužování, dostatek pohybu, nekouření, 4) dostatečná ochrana ostatních osob při smrkání, kýchání, kašli (kapesníky, obličejové masky apod.), 18

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI ZN.: 19763/2005 REF.: MUDr. Sylvie Kvášová, tel.: 22497 linka 2440 K zajištění jednotného postupu stanoví tento metodický

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví?

Zdraví, nemoc, úraz. Zdraví I 14 20:22 I 14 20:22 I 14 20:24 I 14 20:24. Zdravý pohyb I 14 20:24 I 14 20:24. Co prospívá našemu zdraví? Zdraví Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Zdraví, nemoc, úraz 1. a 2. ročník Zdraví máme jenom jedno. Měli bychom si ho proto chránit. Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník,

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ

HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ HYGIENICKO SANITAČNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ VÝDEJNY POKRMŮ Mateřská škola Petříkov č.p. 6 Obec Petříkov u Velkých Popovic Zpracovala: Ing. Hana Svobodová Vydání: 1 Celkem 8 stran Platnost od 1.9.2011.

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE

PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE PRIMÁRNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Jarmila Rážová Státní zdravotní ústav, Praha ÚVOD A DEFINICE Primární prevence by měla být

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Přílohy pro učitele. Matematika 1. stupeň - přílohy

Přílohy pro učitele. Matematika 1. stupeň - přílohy ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Zdravý životní styl Termín konání: 18. 6. 19. 6. 2009 Časová dotace: projekt dvoudenní Počet zapojených žáků: celoškolní projekt Zapojení učitelé: celý učitelský sbor Faktografie:Na

Více

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Tekutý prací prostředek na barevné prádlo Jak se nové provedení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo liší od toho původního? Nové složení tekutého pracího prostředku na barevné prádlo obsahuje

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů INFORMACE pro provozovatele dětských táborů Dle informací z zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hygiena v gastronomických zařízeních

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hygiena v gastronomických zařízeních Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně Z obsahového hlediska je nejvýznamnější ustanovení odst. 2, z něhož vyplývá 7 kritérií, která si lze představit jako následující dvourozměrnou tabulku. Rozpoznání potřeby Provedení fyzicky obvyklým způsobem

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň

Prevence obezity a výchova ke správné výživě pro ZŠ 1. stupeň Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí v rámci projektu Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodické materiály k interaktivní pomůcce k tématu Prevence obezity

Více

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Příloha č. 11 Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Vymezení činnosti a odpovědnosti provozovatele poř. č. zadání otázky / zjištění: ano / ne 1. Byla vymezena výrobní

Více

Karanténa opatření zavedená z důvodů dalšího nešíření nákazy omezuje volnost pohybu jedince vystaveného kontaktu s nákazou

Karanténa opatření zavedená z důvodů dalšího nešíření nákazy omezuje volnost pohybu jedince vystaveného kontaktu s nákazou původ slova je odvozen z řeckých slov epi (nad, mezi) a démos (lid) a logos (slovo, věda, studium) studium toho, co je nad lidmi zakladatelem je považován řecký lékař Hippokratés. věda o vzniku a šíření

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň

Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Tabulka 1: První pomoc ve vzdělávacím obsahu RVP ZV pro 2. stupeň Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SPOLEČNOST uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU

ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU DUBEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ ZHUBNĚTE DO PLAVEK SE SPRÁVNOU VÝŽIVOU Několik jednoduchých změn ve vašem stravování dnes vám pomůže vypadat a cítit se perfektně, až přijde léto. Je to takhle: bezpečná a

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET. Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET. Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut Celostátní konference nutričních terapeutů 20. listopadu 2013 PORADENSKÉ CENTRUM VÝŽIVA DĚTÍ (PCVD)

Více

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE

WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE WELLNESS PROCEDURY A MASÁŽE JAKO SOUČÁST LÁZEŇSKÉ PÉČE české lázeňství je spolu s léčivými prameny označováno za rodinné stříbro v současnosti je úloha lázeňství v léčbě onemocnění a prevenci téměř nezastupitelná

Více