péče o fyzické a duševní zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "péče o fyzické a duševní zdraví"

Transkript

1 VzděláVací program V rámci projektu Sám pro Sebe, Sám za Sebe! získání základních Sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/ péče o fyzické a duševní zdraví čisté tělo a mysl mgr. phdr. josef kasal

2

3 Péče o fyzické a duševní zdraví Čisté tělo a mysl Mgr. PhDr. Josef Kasal Vzdělávací program v rámci projektu Sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. CZ.1.04/3.1.02/

4 OBSAH 1 Historie hygieny Antika 3 2 Zdraví a základní hygienické návyky 5 3 Základní hygienické návyky Základní hygiena Péče o domácnost 10 4 Co bychom měli vědět o rizicích a mechanismu nákaz? Mikroorganismy a viry původci nákazy a nemocí Imunita Infekce Očkování 15 5 Prevence nejčastěji se vyskytujících neinfekčních onemocnění 17 6 Prevence infekčních onemocnění 18 7 Stres, stresová reakce Nejčastější příčiny stresu 21 8 Zásady pro zdravý a kvalitní život 22 9 Stravování jako zdravotní a hygienický faktor 23 Závěr 27 Seznam použité literatury 28 2

5 1 Historie hygieny 1.1 Antika Řecká péče o tělo a duši Východiskem pro naše téma je řecké pojetí těla, a to především duše. Jedná se o probuzení vědomí člověka o tom, co je pro něho dobré. Toto poznání, by se zdá jednoduché a nijak překvapující, má i pro naše současné bytí podstatnou hodnotu. Chceme-li totiž žít spokojeně, potřebujeme k tomu nutně dva hlavní předpoklady: zdravé tělo a zdravou mysl. K obojímu se můžeme dopracovat pouze jasným vědomím sebe sama a vědomím, že tím je tvořen základ našeho bytí. Člověk je zřejmě jediný tvor na Zemi, který si plně uvědomuje sebe sama. Protože si uvědomuje sebe sama, je jeho přirozeností, že je schopen ovlivňovat kvalitu svého života. K tomuto ovlivňování mu slouží také to, co člověk vytvořil jako společenský tvor. Věda a medicína postupně vytvořila široké pole znalostí o světě, o přírodních zákonech a tím samozřejmě také o tom, jak pečovat o tyto dvě základní složky našeho života tělo a duši. Postupným poznáním se člověk dopracoval k jasnému přesvědčení, že lze vlastními silami prodloužit lidský věk absolutně, ale také kvalitativně. Jde totiž zvláště o to, jak dlouho budeme schopni žít aktivně bez zásadních zdravotních problémů. Řekové dospěli ve svém přemýšlení a na základě praktických zkušeností k ideálu harmonie těla a duše, kterou nazvali kalokagathia (z řeckého kalós krásný, kaí spojka a, agatós dobrý). Pojem tedy vyjadřuje přesvědčení, že krása a ctnost patří nerozlučně k sobě. Kalokagathia v sobě nese i další hlubší smysly vážící se k našemu životu. Patří k němu fascinace krásným, čistým, zdravým a výkoým tělem. Neodlučitelně k tomu patří i krása duše, kterou můžeme chápat jako ctnost, dobrotu, schopnost pečovat o sebe i druhé ve smyslu pozvedání úrovně lidského bytí. Neodmyslitelně k němu patří i výrok, který byl vepsán nad vchodem do Delfské věštírny Gnóthi sauton! Poznej sám sebe!. Výrok, který by nás měl vést k neustálému přehodnocování postojů sama k sobě a tím i k ostatním. Vždy člověk sám sebe poznává skrze ostatní. Tělo, řecky sóma, není pro Řeky jen vnějškem naší tělesnosti. Sóma je sama vnějškovost našeho života, ke které patří všechny předsudky. Tak je tělo, řeckým vnímáním, určitým vězením duše, vězením naší svobody, do něhož se uzavíráme každým obratem k vnějšímu. Pokud si dovolíme velmi volně parafrázovat řecký přístup k tělu, potom můžeme říci, ve smyslu našeho tématu, že člověk má činit maximálně vše pro to, aby tělo nebylo vězením duše. Aby nám neznemožňovalo realizovat naše touhy a sny. Všichni jsme prošli zkušeností, že pokud je tělo nemocné, není v pořádku, je omezena i naše duševní čiost. Nemocné a selhávající tělo znepříjemňuje pobyt na světě a v kritických chvílích může vést i k touze člověka po ukončení života. K tomu je možné dodat výrok německého filosofa A. Schopenhauera, že hlavní snahou člověka by mělo být vyhýbání se bolesti. 3

6 Slovo sóma je základem slovesa somatizovat, které užíváme např. ve smyslu vlivu dlouhodobé psychické zátěže na lidský organismus (dlouhodobý stres např. může způsobit zvýšení krevního tlaku, žaludeční neurózu atp.). Duše, řecky psyché, je vnímána jako životní pohyb. Duše je principem dechu a pohybu těla, sama je prostředím pohybu myšlenek. Duše je principem celistvosti života. Pro Platóna (řeckého filosofa) je smyslem (orientací) životního pohybu (pohybu duše) idea Dobra. Pohyb duše je příklon k Dobru, pravému, původnímu. Tento vztah je vztahem lidské svobody, lidské pravosti. V řecké filosofii se také objevuje snaha o péči o duši. Duše není idylickým zdrojem životní harmonie, ale cosi v ní má pečovat o harmonii duše, o harmonii života, o orientaci života. Je to péče o náležité uspořádání duše, o uspořádání jejích stavů nebo složek. Z uvedeného je zřejmé, že naši předkové již před dvěma a půl tisíci lety jasně rozpoznávali vztah těla a duše a duši chápali jako konkrétní a bytostnou součást svého života, součást, která neexistuje jako něco mimo dosah našeho reálného bytí, a která je tudíž ovlivnitelná lze o ni pečovat. O duši se dnes zajímá vědní disciplína psychologie, v jejímž názvu je řecké slovo duše přítomno (z řeckého psyché duše, logos věda). Řecká medicína postupně došla k závěru, že úspěch na poli léčení zcela závisí na přesném pozorování detailů a neúspěch je otázkou života lidské bytosti. Ne, co je člověk v sobě samém, nýbrž, co se vztahuje k tomu, co jí a pije a jak žije a jak to vše na něj působí. Řekové tak také pracovali s kauzalitou (příčiostí) lidských neduhů a nemocí. Toto jejich chápání dnes nacházíme např. v harmonizaci životního stylu. 4

7 2 Zdraví a základní hygienické návyky Odmalička slyšíme od svých rodičů, babiček a dědečků, učitelů: Umyj si ruce, učeš se, převlékni si to špinavé tričko, dbej o sebe trochu, podívej, jak vypadáš uprav se a tak podobně. Přitom si ani neuvědomujeme, že tyto základní pokyny nejsou vlastně nic jiného než učení se základním hygienickým návykům, které s námi jsou celý život a které zase budeme učit své děti. Hygiena je pojmenována podle bohyně zdraví, kterou byla podle řecké mytologie Hygieia. Je znázorňována v podobě sličné ženy. Jejím symbolem je had pijící z misky, kterou bohyně drží v ruce. Původně se hygiena zabývala všemi faktory týkajícími se zdraví. V současné době je hlavně vnímána jako čiosti, které vedou k čistotě a pořádku. Za znaky hygieny je obvykle pokládána absence viditelné špíny (včetně prachu a skvrn na šatech) a zápachu. Dobrá hygiena pomáhá zdraví, kráse, pohodlí i sociálnímu styku. Přímo podporuje prevenci a izolování nemocí. Tedy, jsteli zdravý, dobrá hygiena vám pomůže vyhnout se nemoci, a jste-li nemocen, dobrá hygiena může redukovat rozšiřování nákazy od vás na druhé. Na druhou stranu přehnaná hygiena může vést ke snížení přirozené odolnosti a obranyschopnosti a ke zhoršení zdravotního stavu. Čistota půl zdraví Nejčastějším příkladem hygieny je mytí, a již je to mytí mýdlem, nebo saponáty. Mýdlo napomáhá narušení nečistoty, např. na těle a rukou, rozpouští mastnotu. Dodržování hygienických zásad je prevencí řady onemocnění vznikajících z mikrobiální nákazy. Do hygienických zásad patří i další čiosti jako je např. převáření vody kvůli eliminaci rizika nákazy, sterilizace a další očistné techniky. V našem civilizačním okruhu je dodržování hygienických zásad jedna z běžných záležitostí a s lidmi, kteří zásady hygieny nedodržují, ostatní přerušují kontakt nebo s nimi ani kontakty nenavazují. Důraz na hygienu, na upravený, čistý a voňavý zevnějšek je výsledkem historického vývoje, kdy péče o pořádek ve městech, v domácnostech o tělesnou čistotu se nadlouho ukázala jako jediný účiý prostředek proti velkým nákazám. Vlny morů, které se přehnaly Evropou ve středověku, i novověké pandemie postupně vedly k hygienické ukázněnosti. Historicky zde má vliv i estetické hledisko. Řecký ideál krásy je založen na čistém a upraveném zevnějšku. Upravený zevnějšek se stále více stává i základním předpokladem společenského úspěchu. Chlapec nebo dívka, kteří jsou cítit potem, mají nemyté vlasy, špinavé nehty a nečistý oděv, si zřejmě budou hůře hledat partnera. Jednoznačně je zevnějšek prvním předpokladem úspěšného ucházení se o zaměstnání. Náš zevnějšek totiž napovídá i o našich dalších 5

8 vlastnostech, jako jsou pořádkumilovnost, spolehlivost, cit pro detail, ukázněnost a vlastně i pracovitost. Lidé kolem nás předpokládají, že pokud nejsme schopni postarat se o svůj zevnějšek, o pořádek a čistotu ve svém bytě, nebudeme ani schopni plnit zodpovědně své pracovní úkoly. K základním hygienickým návykům patří i mytí ovoce, zeleniny a ostatních potravin před konzumací nebo tepelnou úpravou. Všichni si vzpomínáme na případ epidemie způsobené bakteriemi z řádně neomyté zeleniny, konkrétně fazolových lusků. Mytí ovoce a zeleniny je často podceňováno s poznámkou, že jsme si jablka a jiné ovoce nikdy neomývali. Zde je třeba mít na paměti zhoršující se kvalitu životního prostředí, ke které patří zvýšená prašnost a vyšší koncentrace škodlivých emisí ve vzduchu. Co je zdraví? Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako: Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Pokud se zaměřujeme na své zdraví, měli bychom každý z nás provést jakousi inventuru svého dosavadního životního stylu, hygienických a zdravotních návyků. Zejména je nutné se zaměřit na redukci tzv. civilizačních onemocnění: ozdravění výživy; omezování kuřáctví; omezování a zvládání nadměrného stresu; zlepšení reprodukčního zdraví; omezování spotřeby alkoholu; optimalizace pohybové aktivity. Faktory, které působí na naše zdraví Pohlaví, věk a vrozené předpoklady jsou faktory, které nelze ovlivnit. Měli bychom však o nich vědět a podle nich upravit způsob života nebo směřovat zdravotní péči. Např. lidé s vrozenými riziky by měli být cíleně preventivně vyšetřováni nebo chráněni před větší zátěží. Zdravotní péče. V pojmu zdravotní péče je obsažena péče preventivní, léčebná a rehabilitace. I když samotná zdravotní péče ovlivňuje zdraví ve srovnání s dalšími vlivy jen z 20 %, je pro nás velmi důležitá. Životní prostředí a životní podmínky zahrnují celý soubor faktorů, které působí na zdraví v trvalém komplexu. Do kvality životního prostředí zahrnujeme úroveň bydlení, úroveň zásobování nezávadnou pitnou vodou, čistotu ovzduší, hluk, sluneční záření. Nejdůležitějšími životními podmínkami jsou výchova, vzdělávání, podmínky pro naplnění volného času. Důležité je zvolit optimální způsob života, který je nejdůležitější ze všech oblastí ovlivňujících zdraví. Jsou to výživové zvyklosti, úroveň pohybové aktivity, škodlivé návyky a závislosti, prožívání a zvládání stresu, osobní hygiena, sexuální chování a spotřební chování. 6

9 Sociální gradient materiální nedostatek, nejistota, úzkost a nedostatek sociální integrity. Stres trvalá úzkost, nejistota, ztráta sebevědomí, sociální izolace a ztráta uspokojující práce a klidu domácího života. Opakující se a trvalý stres podmiňuje zdravotní poruchy, jako jsou deprese, snížená odolnost vůči infekcím, diabetes, zvýšená hladina cholesterolu a tuků v krevním séru, zvýšený krevní tlak. Zvyšuje se riziko infarktu myokardu a cévních mozkových příhod. Dostatek sociálních kontaktů (sociální opora). Je důležité vytvořit si okruh přátel a známých, na které je možné se obrátit nejenom se svými problémy, ale trávit s nimi i chvíle volna a klidu. Nedostatek sociálních kontaktů má často za následek alkoholismus, nezaměstnanost, bezdomovectví, deprese. Práce prověřuje naše schopnosti. Prostřednictvím práce máme možnost prokazovat své vlastní schopnosti a tím i posilovat sebevědomí. Uspokojující práce se dobře snáší i při vysokých nárocích. 7

10 3 Základní hygienické návyky 3.1 Základní hygiena Mytí rukou (mýdlem) před každým jídlem, po použití WC, před přípravou pokrmů i během této přípravy (možný přenos bakterií ze syrové zeleniny na již tepelně upravené pokrmy), po skončení prací, ve kterých přijdeme do styku s různými druhy produktů a materiálů (práce na zahradě, natírání, údržba auta atp.), před kontaktem s malými dětmi, po cestě v prostředcích hromadné dopravy, před kontaktem s nemocnými osobami a po něm, před poskytnutím první pomoci, po kontaktu se zvířaty a dalších kontaktech, které mohou být rizikové. Pro udržování hygieny rukou lze používat vlhčené ubrousky, kapesní balení desinfekčního roztoku na ruce. K hygieně rukou patří pravidelné stříhání nehtů a udržování nehtů v čistotě. Ošetřování drobných poranění a záděr. Intimní hygiena. Je nutné udržovat intimní partie těla v čistotě pravidelným mytím bu přímým, nebo s použitím žínky alespoň 1x deě. K intimní hygieně patří pravidelná výměna spodního prádla. Hygiena kůže. Kůže je vnější vrstva tkáně pokrývající celé lidské tělo a oddělující a chránící vnitřní orgány před vnějším prostředím. Kůže je vlastně největším orgánem našeho těla. Její buňky jsou trvale obnovovány. Nejdůležitější funkcí kůže je funkce ochraá, chrání před poraněním, škodlivými účinky slunečního záření i invazí infekčních mikroorganismů. Pro její správnou funkci je nutné kůži věnovat také patřičnou pozornost. Pravidelným a šetrným mytím a kosmetickou péčí udržujeme kůži elastickou, zbavujeme jí odumřelých buněk, zlepšujeme prokrvení a v neposlední řadě zvyšujeme její estetickou přitažlivost. V kůži jsou také uloženy potní žlázy a jejich úkolem je produkovat pot. Aktivitou potních žláz je regulována tělesná teplota (potřeba organismus ochladit). Pot sám je bez zápachu; typický tělesný odér vzniká teprve tehdy, rozkládá-li se pot působením bakterií. Intenzita zápachu do velké míry signalizuje, nakolik jedinec dodržuje hygienické zásady, tedy myje-li pravidelně celé tělo. Dlouhodobé nemytí kůže může způsobovat alergické reakce na nečistoty smíšené s rozkládajícím se potem. Zápach rozkládajícího se potu zůstává v oblečení. K hygieně tedy patří i pravidelná výměna použitého oblečení. Péče o chrup. Chrup se nachází v ústní dutině, která je první částí trávicího systému, kde dochází k rozmělňování potravy, aby mohla být polknuta. Zdravý chrup tak výrazně ovlivňuje naši tělesnou i duševní pohodu. Stačí si vzpomenout na bolest zubů nebo si ji představit. Hygiena chrupu je nám vštěpována odmalička. Bez čištění zubů si již jen málokdo dokáže představit péči o sebe sama. Ústní hygiena je opatření směřující k zachování čistoty a zdraví ústní dutiny a zubů. Dobrá ústní hygiena 8

11 snižuje vznik zubního kazu, předchází onemocnění dásní a napomáhá též v prevenci zápachu z úst. Nejdůležitější součástí osobní hygieny je každodeí odstraňování zubního povlaku (obsahujícího škodlivé bakterie) pomocí zubního kartáčku, event. hedvábí. Užitečná je rovněž aplikace ústních vod s obsahem fluoru. Zvláště pečlivě je třeba udržovat čistotu zubních protéz. Nedostatečná hygiena zubů může vést k onemocnění dásní parodontóze. Pokud pravidelně neodstraňujeme zubní povlak, dochází k postupné tvorbě zubního kamene, který se tvoří u krčku zubu pod dásní. Ten způsobuje zánět dásní, který se projevuje zvýšenou krvácivostí a posléze uvolňováním zubů v dásni. Dnes již není problém ani v komplikovanějších sociálních podmínkách dodržovat zásady ústní hygieny. Nejmodernější stomatologické poznatky prokázaly, že pro čištění zubů je nejdůležitější typ kartáčku a způsob čištění, které lze provádět i bez použití zubní pasty. Při čištění zubů je třeba zvláště dbát na čištění mezizubních prostor. K tomu výborně slouží mezizubní kartáčky nebo dentální nit. Zdravý a čistý chrup je vizitkou kultivovanosti a přístupu k osobní hygieně. Péče o vlasy. Vlasy slouží k tepelné regulaci pokožky hlavy, ale především ji chrání před účinky slunečního záření. Přesto nejvýznamnější funkcí vlasů je funkce estetická. Vlasy mohou ovlivnit i sebevědomí (vypadávání vlasů) a často se na nich odráží fyzický stav člověka onemocnění (nedostatek vitaminů, cukrovka, poruchy štítné žlázy nadměrné vypadávání vlasů). Vlasy mají několik složek, součástí jsou i mazové a potní žlázy a cévní zásobení pokožky hlavy. Právě mazové a potní žlázy způsobují maštění vlasů hlavně blízko pokožky hlavy. Přílišnému maštění vlasů lze předejít pravidelným česáním (maz se rozprostře po celé délce vlasů) a pravidelným mytím šamponem. Mastné vlasy jsou ideálním prostředím pro vši, které se přenáší pouhým dotykem a usazují se výhradně ve vlasech, kde sají krev a kladou vajíčka. Prevencí je pravidelné mytí vlasů šampony, při postižení je nutné použít přípravky z lékárny. Nedostatečná hygiena často zapříčiňuje i výskyt lupů. Lupy jsou malé odumřelé částečky kůže, které způsobují silné svědění hlavy a v některých případech i ekzém a lupenku. Podle typu vlasů by jim měl člověk věnovat příslušnou péči mytí, česání. Doporučuje se mýt si vlasy 2 3 týdně, u silně se mastících vlasů častěji. Péče o domácnost úklid. Péče o domácnost je součást hygienických návyků. Můžeme ji označit za soubor opatření, kterými zamezujeme vzniku ohnisek s přemnoženými mikroorganismy, které mohou způsobovat zdravotní problémy. Co je mikroorganismus? Je to miniaturní, jednobuněčný organismus, většinou příliš malý na to, aby mohl být pozorován pouhým lidským okem. Z lékařského hlediska mají největší význam mikroorganismy patogeí (choroboplodné). Nejvýznamnějšími patogeími mikroorganismy jsou bakterie, jež způsobují poměrně velké množství onemocnění, včetně některých typů pneumonie nebo záškrtu; viry (řazené k mikroorganismům, 9

12 ačkoli jejich buňky nejsou plnohodnotné), které vyvolávají řadu chorob včetně AIDS, běžné chřipky nebo spalniček; prvoci vyvolávají např. malárii; plísně skrývající se za chorobami jako lišej; rickettsie vyvolávající tyfus; a konečně chlamydie způsobující nejrůznější genitální, oční a respirační infekce. 3.2 Péče o domácnost Péči o domácnost z hlediska hygienického můžeme rozdělit na tři základní části: 1) Příprava a konzumace stravy (kuchyně, jídelna, popř. spíž). 2) Provádění osobní hygieny (koupelna, WC). 3) Odpočinek (obývací pokoj, ložnice). ad. l. Kuchyňská hygiena Čiosti spojené s přípravou stravy jsou zřejmě nejexponovanější částí obydlí z hlediska prevence různých typů chorob. Zde je třeba dbát na následující: a) Dbát o vhodné skladování potravin, o čistotu skladovacích prostor. Neskladujeme společně ovoce a zeleninu s ostatními potravinami z důvodu snadné kontaminace. Ovoce a zeleninu skladujeme bu ve schránkách ve spodní části chladničky, nebo na suchých, tmavých a chladných místech (např. sklep). Zde je nutné zajistit skladovací prostory před hlodavci. Maso, masné výrobky, máslo, sýry a další rychle se kazící potraviny skladujeme ve vhodných obalech v chladničce. Zvláštní pozornost věnujeme skladování vajec, které by ideálně měla být uložena mimo dosah ostatních potravin (snadná kontaminace z povrchu vajec). Pokud skladujeme vejce v chladničce, zajistíme, aby se jiných potravin nedotýkala. Slouží k tomu schránky ve dveřích chladniček. Chladničku pravidelně (1x týdně) vymýváme např. octovou vodou. Používání saponátu není vhodné. Mouku, luštěniny, cukr apod. skladujeme na suchém místě. Zde je nutné provádět pravidelné kontroly kvality těchto produktů a balení napadená škůdci (mouční moli) včas odstraňujeme. Protože tento druh potravin je dnes náchylný k přenosu těchto škůdců, doporučuje se nenakupovat toto zboží do zásoby. b) Zamezit tzv. křížení při přípravě pokrmů. Jedná se o to, aby suroviny, které se bu budou čistit, nebo ty, které nebudou tepelně zpracované, nepřišly do styku s potravinami již tepelně upravenými. Zjednodušeně řečeno: na místě, kde jsme čistili a krájeli zeleninu, nemůžeme následně např. krájet upečené maso. Mikroorganismy z nečistot zeleniny by mohly kontaminovat pokrm, který již neprojde tepelnou úpravou. Proto se při přípravě pokrmů postupuje od očištění všech surovin přes jejich omytí a následné zpracování, a již tepelné, nebo do studené kuchyně (saláty). Opět bedlivý pozor dávat na práci s vejci. Vejce bychom měli tlouci tak, aby skořápky nepřišly do kontaktu s povrchem, kde se budou připravovat 10

13 další pokrmy. Mezi jednotlivými fázemi přípravy pokrmů je nutné neustále umývat pracovní plochu i nářadí. Vyplatí se používat zvláš prkénko na tepelně upravené suroviny a uzeninu a zvláš na zeleninu. Při přípravě pokrmů dbáme zvýšené hygieny rukou. K přípravě pokrmů by neměla být připuštěna osoba se zánětlivými onemocněními na rukou a v ústní dutině, osoba, která by mohla pokrm nakazit prostřednictvím kapénkové nákazy. c) Úklid provádíme za použití mycích a čisticích prostředků, kterých je na trhu nepřeberné množství. Dodržujeme zásadu, že mycí prostředky (hadry, houbičky, utěrky) rozdělíme na prostředky, kterými umýváme podlahy, a na ty, kterými myjeme pracovní plochy, a utěrky na utírání nádobí. K mytí pracovních ploch v kuchyni je zase velmi vhodná octová voda. ad. 2. Hygienická zařízení Zřejmě nic není odpudivější než neumytá záchodová mísa a špinavé umyvadlo či sprchový kout. K udržení čistoty těchto zařízení je jednoduchá rada: po každém použití zařízení je očistit, umýt. U záchodové mísy musí být k dispozici záchodová štětka, kterou čistíme mísu po každém použití. Podle frekvence používání myjeme mísu v časových intervalech dezinfekčními prostředky. Jen tak zamezíme tvorbě vodního kamene na sanitární keramice. V koupelně dbáme zejména na čistotu hůře přístupných míst, kde se drží vlhkost a mohou se tam tvořit plísně. Opět, na trhu je spousta prostředků i s rozprašovači, které usnadňují manipulaci s čisticími prostředky a zajistí jejich účiost. ad. 3. Odpočinkové místnosti Ložnice slouží odpočinku po celodeím shonu. Místem, kterému bývá věnováno velmi málo pozornosti, je postel. Je paradoxem, že v posteli trávíme třetinu dne, ale tomuto významu nepřikládáme patřičnou péči. Matrace, na kterých spíme, bychom měli pravidelně čistit a větrat, po době životnosti je vyměnit. V matracích (stejně jako v lůžkovinách) se množí roztoči mikroorganismy, které mohou způsobovat různé alergické potíže. Pozornost věnovat výběru přikrývek a polštářů, preferovat ty typy, jejichž náplně a složení odpovídají přísným hygienickým standardům a potřebám. Pravidelná výměna lůžkovin je samozřejmostí. Lůžkoviny bychom měli měnit pravidelně 1x týdně. Úklid ložnice slouží k odstranění prachu z podlah i nábytku, místnost musí být pravidelně větrána. 11

14 4 Co bychom měli vědět o rizicích a mechanismu nákaz? 4.1 Mikroorganismy a viry původci nákazy a nemocí Bakterie jsou jednobuněčné mikroorganismy, z nichž některé způsobují různá onemocnění. Bakterie jsou přirozenou součástí našeho organismu a plní důležitou roli např. v trávení potravy a umožňují, aby se z potravy do organismu mohly uvolňovat živiny. Choroboplodné bakterie vyvolávají různá zánětlivá onemocnění (zánět mandlí, zánět plic, zánět mozkových blan, zánět vnitřní vrstvy srdečního svalu). Bakterie také zodpovídají za pohlavně přenosné choroby, jako jsou kapavka, syfilis. Vstup do organismu: Bakteriemi a dalšími mikroorganismy je prostoupeno naše životní prostředí. Bakterie tedy vstupují do organismu během běžných čiostí, a to: dýchacími cestami a plícemi (vdechnutí kapének vydechnutých nebo vykašlaných nakaženou osobou záškrt, černý kašel), trávicím traktem prostřednictvím bakteriálně znečištěných potravin (bakterie se do organismu zanesou špatně umytými potravinami, potravinami znečištěnými neumytýma rukama nebo např. mouchami), močopohlavním ústrojím zde se jedná o choroby sexuálně přenosné (syfilis, kapavka) nebo zánětlivá onemocnění pánevní oblasti. Viry nejmenší typ infekčního původce onemocnění. Virion je částicí živé hmoty, která nemá vlastní metabolismus rozmnožuje se pouze v živých buňkách. Viry způsobují infekce. Tyto infekce mohou být jednoduché a vcelku neškodné (např. bradavice, nachlazení, mírnější infekce dýchacího systému), ale také mohou být velmi vážné (např. AIDS, některé druhy rakoviny). V prostředí mimo živé buňky jsou viry zcela pasivní a nečié. Jak viry vstupují do organismu a vyvolávání onemocnění? Cesta vstupu je podobná jako u bakteriální nákazy, tedy inhalací kapének ze vzduchu, polknutí s jídlem či pitím, dále mohou být zaneseny do organismu štípnutím či bodnutím hmyzu nebo infikovanými injekčními jehlami, eventuálně přímo přes sliznici pohlavních orgánů. Když virus pronikne do organismu, začíná se rozmnožovat v místě blízkém jeho vstupu. Některé však pronikají do lymfatických cév a mohou se šířit do lymfatických uzlin. Po tomto průniku se mohou začít množit uvnitř a napadat různé orgány. Léčba: Léčba virových onemocnění pomocí léků je mnohem obtížnější než u infekcí bakteriálních. Je obtížné vyrobit lék schopný zabíjet viry, avšak nepoškodit buňky. Nicméně se daří v současné době léčit stále více onemocnění léky antivirotiky. 12

15 Mikrobiální osídlení zdravého člověka: Mikroorganismy jsou přirozenou součástí organismu již od narození. Lidský organismus se setkává s bakteriemi již v porodních podmínkách. Po narození nastane stabilizace počtu mikroorganismů. Množství a zastoupení mikrobů se liší v závislosti na: věku, pohlaví (hormony), výživě, zdravotním stavu, imunitě jedince, prostředí či na chemických vlivech. Mikroorganismy urychlují vyzrávání imunitního systému, podporují obraé funkce. Pozor na patogeí (onemocnění způsobující) mikroorganismy! Zastoupení mikroflóry: Podívejme se na výskyt mikroflóry v lidském organismu z hlediska hygieny. V předcházející části jsme se dozvěděli, jaké druhy mikroorganismů známe a jak ovlivňují naše zdraví. Tyto drobné organismy však také vstupují do pocitů tělesné a duševní pohody. Jako příklad můžeme uvést ústní dutinu, kde se nachází zhruba 20 druhů, mezi nimi i patogeny a kvasinky, kterých je nejvíce ráno. Zde je nutné upozornit na vliv zubní hygieny na agresivní druhy bakterií. Nepravidelně prováděná nebo neprováděná zubní hygiena ve spojení se zubním kazem zvyšuje počty patogenů a kvasinek! Další místa, kde se nachází vysoký počet bakterií, jsou na mandlích a na sliznicích nosu. Oba tyto orgány slouží jako záchytný filtr nežádoucích mikroorganismů a zabraňují jejich průniku do organismu. Na mandlích mohou také vznikat záněty, které jsou potom samy zdrojem nákazy. Tu je nutné upozornit na blízký kontakt s nemocnými osobami nebo s těmi, které (kvůli nedodržování osobní hygieny, pobytem v nezdravém a mikrobiologicky znečištěném prostředí) mohou přenést nákazu na zdravý organismus. Zde je nutné zmínit i tzv. bacilonosičství, tedy osoby, které jsou zdrojem patogeích mikrobů, mohou šířit různá onemocnění, ale samy jsou zdravé či nevykazují známky nemoci. Účiou prevencí je vyhnout se kontaktu s takovými osobami nebo omezit na minimum užší tělesný kontakt, ve zvláštních případech používat obličejovou roušku. V dýchacím ústrojí je tvořen hlen, produkovaný buňkami vystýlajícími hrdlo, průdušnici a průdušky. Hlen zachytává mikroby. Ty pak odstraňují z dýchacích cest řasinky (chloupky na výstelkových buňkách) nebo jsou pohlceny fagocyty (druhem bílých krvinek). Vypuzování mikrobů napomáhá též kašlací reflex. Takto fungující dýchací ústrojí tedy významně brání vstupu mikroorganismů do těla. Pokud však narušíme řasinkovou stěnu, sníží se její záchytná schopnost a ztíží se vylučování mikroorganismů. Těžce je vystýlka dýchacího ústrojí poškozována dlouhodobým kouřením, což samozřejmě s sebou nese řadu dalších zdravotních rizik. Za další orgány s vyšším výskytem mikroorganismů můžeme označit plíce, močové cesty, krev, centrální nervovou soustavu (u ní jsou mikroorganismy sterilní). Neškodné bakterie v pochvě a močové trubici jsou chráněny hlenem a brání vstupu nežádoucích mikroorganismů. Nejvyšší počet mikroorganismů se vyskytuje v tenkém a tlustém střevě. Je to dáno funkcí těchto orgánů rozkládání a trávení potravy. Na vyváženém složení střevních mikroorganismů je závislý náš imunitní systém. Ve střevech 13

16 žijí neškodné (symbiotické) bakterie, které potlačují bakterie škodlivé. Vhodným složením stravy do velké míry můžeme ovlivnit správné vnitřní střevní prostředí a jeho výkoost. 4.2 Imunita Je to soubor vrozených a získaných schopností jedince, které mu zajiš ují obranu vůči nákaze. Přirozená imunita je vrozená a tvoří první linii obrany organismu proti většině choroboplodných mikroorganismů. Získaná imunita tvoří druhou linii obrany těla. Ta se vyvíjí postupně, na základě kontaktu organismu s mikroorganismy pronikajícími do něj zvenčí. 4.3 Infekce Infekce je nákaza; proniknutí choroboplodných zárodků (bakterií, virů a plísní) do organismu a jejich usazení se v něm. Tyto mikroorganismy se rychle rozmnožují a vyvolávají onemocnění organismu, a již přímo poškozováním určitých buněk, anebo nepřímo prostřednictvím uvolňovaných toxinů (jedů, škodlivin). V normálním případě infekce vyvolává reakci imunitního systému, která tak vlastně způsobuje většinu příznaků infekčních onemocnění. Výrazem infekčních chorob jsou teplota, celková slabost nebo bolesti v kloubech. V takových případech mikroorganismy pronikají do celého těla. Infekce může být lokalizována postihne jen určitou tkáň nebo oblast těla. Jinou častou příčinou místních infekcí je proniknutí mikroorganismů do otevřené rány. Infekční nemoc - chorobný stav způsobený patogeími organismy, je přenosný na další osoby. Po prodělání nemoci zanechává v těle následky = imunitu = odolnost. Proces šíření nákazy se nazývá epidemiologický proces a je rozdělen do tří fází: zdroj nákazy (nečisté ruce, znečištěné jídelní nádobí a příbory, špatná ústní hygiena, neošetřené otevřené rány), cesta přenosu (kapénková nákaza, polknutí mikroorganismu, otevřené rány, sliznice), vnímavý jedinec (nemá protilátky, nesetkal se ještě s nákazou). Inkubační doba doba od vniknutí patogenu do prvních projevů nemoci (minuty, měsíce). Důležité pro epidemiologická opatření izolace, karanténa. Přenos nákazy: můžeme rozdělit do tří fází: Dochází k vylučování zárodků infikovaného organismu do prostředí. Přežívání v prostředí. Vniknutí do dalšího organismu. 14

17 Přímý přenos: ze zdroje nákazy přímo do organismu vnímavého jedince (ten, který nemá protilátky, nebo je jeho organismus oslaben např. dlouhodobým strádáním). V přímém přenosu musí dojít k přímému kontaktu se zdrojem (nemocná osoba, infikovaný hmyz atp.). Brána vstupu a výstupu. K infikaci dochází bezprostředně prostřednictvím doteku, polibku, sexuálním přenosem, přes placentu, pokousáním. Nepřímý přenos: zdroj nákazy => vnější prostředí => vnímavý jedinec, - je zprostředkován: 1) předměty (hračky, prádlo, nádobí), 2) vzduchem kapénky, 3) vektory členovci (klíště). Pro nepřímý přenos je typické, že k němu dochází nezávisle na přítomnosti zdroje nákazy. Léčba nemocného: Okamžitá izolace a doprava k lékaři. Zároveň s tím je zahájeno epidemiologické šetření a vyhledávání kontaktů (které měl nakažený v době před nakažením). Jsou stanovena preventivní opatření dekontaminace prostředí. U zdravých osob se provádí opatření dle charakteru nákazy. Profylaktická (preventivní) opatření: 1. očkování (dlouhá inkubační doba), 2. podání sér, 3. chemoprofylaxe, 4. vyhledání nosičů => léčba, 5. osobní dezinfekce. Co jsou karantéí opatření (karantéím opatřením je nutné se podřídit v zájmu svého zdraví, ale zejména s ohledem na okolí): 1) lékařský dohled, 2) zvýšený zdravotní dozor. 4.4 Očkování V České republice se problematika očkování řídí vyhláškou 573/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem a vyhláškou 65/2009 Sb. Očkování se dělí na povié, které hradí plně stát, a nepovié. Toto je v některých případech částečně nebo zcela hrazeno zdravotními pojiš ovnami. Jsou však případy, kdy není hrazeno vůbec, a celá platba tak přechází na zájemce o očkování. Očkování je proces, kdy je do lidského těla injekcí nebo polknutím zaveden mikroorganismus za účelem tvorby ochraých protilátek. Ten je předem umrtven teplem nebo chemickou látkou, oslaben či jiným způsobem upraven. 15

18 Imunita proti chorobě nenastupuje ihned po vakcinaci, nýbrž až po několika týdnech. Většinu očkovacích látek je třeba podávat několikrát, aby se vytvořila dlouhodobá ochrana. Hovoříme tak o základním očkování a přeočkování. Ochraý efekt jednotlivých vakcín je různě dlouhý, ne u všech trvá po celý život. Povié očkování: záškrt, tetanus, černý kašel, haemophilus influenzae b, žloutenka typu B, dětská obrna, spalničky, příušnice, zarděnky. Nemoci, proti kterým se očkujeme dobrovolně: meningitida, klíš ová encefalitida, žloutenka typu A, pneumokoková infekce, rotavirová infekce, rakovina děložního čípku, chřipka, plané neštovice. Řada těchto chorob má v posledních letech rostoucí tendence, co se týče počtu nakažených. Jsou různě rizikové pro určité věkové skupiny lidí. Všechna onemocnění mohou za sebou zanechat vážné trvalé následky nebo vést k úmrtí (Zdroj: Typy očkování: 1) Pravidelné: - stanoveno vyhláškou povié, - očkovací kalendář přesně stanovené termíny. 2) Zvláštní u osob zvláš exponovaných nákaze, profesionální vystavení nákaze. 3) Mimořádné vznikne-li nebezpečí epidemie nebo jiné důležité zdravotní zájmy. 4) Při úrazech hradí pojiš ovna. 5) V ohnisku nákazy např. spalničky. 6) Očkování osob odjíždějících do ciziny. 7) Na žádost jednotlivce (hradí si sám). Za účast dětí na očkování zodpovídají rodiče nebo zákoí zástupci a nemohou za ně podepsat revers, povié očkování hradí stát. Je možné vůči rodičům uplatnit sankce. 16

19 5 Prevence nejčastěji se vyskytujících neinfekčních onemocnění Nejčastější příčiny úmrtí v České republice: kardiovaskulární onemocnění (50 60 %); onemocnění nádorová (20 25 %); úrazy (10 %); ostatní onemocnění nemoci dýchacích cest, nemoci trávicí soustavy aj. se na vzniku poruch zdraví podílejí menším počtem. Podle epidemiologických studií se na vzniku uvedených poruch zdraví podílí především: nesprávný způsob života (50 60 %); nevhodné životní a pracovní prostředí (10 20 %); nesprávná či nedostupná lékařská péče (10 %); dědičné vlivy se na poruchách zdraví podílejí poměrně malým procentem (10 %). K docílení pozitivního vývoje zdravotního stavu lze dospět prostřednictvím výrazné změny životního stylu. To znamená: docílit pozitivních změn ve výživových zvyklostech; výrazně snížit prevalenci kuřáctví; snížit spotřebu alkoholu; zvýšit podíl tělesné aktivity v deím životě; dodržovat zásady správného sexuálního chování; zaměřit se na důslednou prevenci drogových závislostí. 17

20 6 Prevence infekčních onemocnění Přenos infekce: A) Přímý přenos je přenos přímým kontaktem kůže nebo sliznic (např. dotykem, sexuálním stykem, líbáním), přenos kapénkami při kýchání, mluvením, kašláním apod., přenos pokousáním či poškrabáním zvířetem. B) U nepřímého přenosu nemusí být současná přítomnost zdroje a vnímavé osoby. Může být zprostředkován: předměty (hračky, kapesníky či jinými předměty deí potřeby, zdravotnickými nástroji), tzv. vehikly (např. vodou, potravinami, mlékem, půdou), biologickými produkty (např. krví, krevními produkty, transplantáty, darovaným mateřským mlékem, spermatem), vektorem, a to bu mechanicky, např. sosákem či končetinami členovců, nebo biologicky, vzduchem (tj. přenosem aerosolů, které obsahují původce infekce). Základním principem prevence je dekontaminace, která zahrnuje úklid, dezinfekci, sterilizaci, antisepsi (ničení patogeích mikroorganismů na povrchu nebo v dutinách těla např. výplach antiseptickým roztokem), asepsi (postupy k zachování sterilního prostředí), dezinsekci (ničení nebo potlačení škodlivých členovců hmyzu), deratizaci (ničení nebo potlačení hlodavců). Prevence střevních nákaz: 1) Výběr nezávadných potravin. 2) Dokonalé provaření (70 C). 3) Konzumace jídla ihned po uvaření. 4) Správné uchovávání potravin (pod 10 C). 5) Důkladné ohřívání. 6) Zabránění kontaminace uvařených a syrových surovin. 7) Mytí rukou. 8) Čistota kuchyňského zařízení. 9) Ochrana jídla před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty. 10) Výhradní použití pitné vody. Prevence respiračních infekcí (např. chřipky, angíny, spály, zánětů horních i dolních cest dýchacích) - k nim patří zejména: 1) dostatečné větrání a zvlhčování vzduchu, 2) zdravá výživa, dostatečný přísun tekutin a vitaminů, 3) otužování, dostatek pohybu, nekouření, 4) dostatečná ochrana ostatních osob při smrkání, kýchání, kašli (kapesníky, obličejové masky apod.), 18

Vybrané otázky péče o osobu blízkou

Vybrané otázky péče o osobu blízkou Vybrané otázky péče o osobu blízkou 0lomouc 2012 Tato publikace byla vydána v rámci projektu Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb II. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00209

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ

VÝŽIVA Vydalo Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin ZDRAVÍ VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2012 Použité zdroje: Výukový portál www.viscojis.cz/teens A-Z slovník pro spotřebitele www.agronavigator.cz/az Vypracoval kolektiv autorů: Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D.; MUDr. Jolana Rambousková,CSc.;

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) ŠPP bylo na naší škole zřízeno již roku 2005 díky projektu, který je spolufinancován EU a státním rozpočtem ČR. Činnost pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ Distanční studijní opora Věra Juříčková Opava 2012 Projekt č. CZ.1.07/2.2.00/15.0178 Inovace studijního programu ošetřovatelství

Více

Výživa ve výchově ke zdraví

Výživa ve výchově ke zdraví Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. Mgr. Marcela Floriánková 2014 Příručka pro učitele k e-learningovému kurzu Výživa ve výchově ke zdraví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ. kolektiv autorů ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ kolektiv autorů Vážení čtenáři, jistě znáte rčení, že zdraví je to nejcennější, co v životě máme. Chránit zdraví, život a důstojnost, předcházet nemocem a zmírňovat lidské

Více

Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa

Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa Ernährungserziehung und -bildung von Kindern und Jugendlichen in der Euroregion Neiße Teoretická část pro I. stupeň ZŠ Vytvoření metodické příručky

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eliška Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Caldová Studijní obor: Všeobecná

Více

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová

Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí. Eva Klimentová Dietní stravování u osob se zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí Eva Klimentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zánětlivého onemocnění trávicího ústrojí.

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 Autor: Daniela Lojková

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů Hygienické návyky u dětí předškolního věku Olomouc 2012 vedoucí práce: Mgr. Petr Zemánek,

Více

Péče o blízkou osobu 4

Péče o blízkou osobu 4 Obsah Péče o blízkou osobu 4 Zásady domácí péče 6 Náhle nebo postupně? Snazší cesta neexistuje 6 Změna rolí a vztahů. Důstojnost na prvním místě 6 Člověk a jeho nemoc 8 Každodenní péče 9 Strava a pitný

Více

MAGAZÍN2/2014. DETOXikace ORGANISMU JAK NA TO?

MAGAZÍN2/2014. DETOXikace ORGANISMU JAK NA TO? ZDARMA uvnitř akční leták MAGAZÍN2/2014 JARNÍ ZELENINA Mrkvovo-sezamový salát Grilovaný losos s chřestem Salát s kuřecím masem a jarní zeleninou CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO PILATES, BOSU A POWER PLATE DETOXikace

Více

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou

zkvalitnění a urychlení výroby našich vitamínů. aneb jak se zbavit obilniny, ovoce a zeleninu) jezte tolik, abyste si udrželi správnou Jarní úklid těla aneb jak se zbavit nebezpečných toxinů. R E P O R T Á Ž Více vitamínů pro Vás Divize farmacie otevřela část nových prostor a uvedla do provozu novou blistrovací linku, která umožní balit

Více

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké

Co je třeba vědět o transplantaci jater. Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Co je třeba vědět o transplantaci jater Příručka pro pacienty před a po transplantaci a pro jejich blízké Obsah Vydal: Euroverlag, s.r.o., Plzeň, 2004, za finanční podpory Roche Praha, s.r.o. Text: MUDr.

Více

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání

Eva Marádová. Úlohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Eva Marádová lohy k Environmentální výchově ve výuce výchovy ke zdraví v základním vzdělávání Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2007 Zpracovala PaedDr. Eva Marádová, CSc. Recenzovala Mgr.

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Margaréta SEPEŠIOVÁ Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady na zdravotní stav populace Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich možné dopady

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

LÉKÁRNA. Péče o svaly, klouby i chodidla. Svůdný dekolt Aktivně v pokročilém věku S dětmi na slunce? Pomoc a péče z přírody. Tipy na dovolenou!

LÉKÁRNA. Péče o svaly, klouby i chodidla. Svůdný dekolt Aktivně v pokročilém věku S dětmi na slunce? Pomoc a péče z přírody. Tipy na dovolenou! LÉKÁRNA 3. číslo / 2009 / zdarma Svůdný dekolt Aktivně v pokročilém věku S dětmi na slunce? Péče o svaly, Tipy na dovolenou! klouby i chodidla Pomoc a péče z přírody Připijte si na zdraví www.naturprodukt.cz

Více

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

1/2014 OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ LÉČÍ POHYBOVÝ APARÁT ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU 1/2014 JARNÍ TÉMA: ÚČINNÁ LÉČBA ALERGIÍ PŘÍLIŠ RYCHLÉ VYVRCHOLENÍ ČASOPIS ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VNÍMEJTE SE JAKO CELEK ROZHOVOR: S HEREČKOU A VÝTVARNICÍ JANOU KRAUSOVOU OBOHACENÁ KREVNÍ PLAZMA LÉČÍ

Více