Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22

2 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778 kontaktní spojení telefon fax web b) poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č. j /29 ze dne identifikátor předškolního zařízení: základní škola IZO: , kapacita 6 žáků školní družina IZO: 2436, kapacita 25 žáků školní jídelna IZO: 26852, kapacita 58 jídel c) zřizovatel: Městská část Praha 3 Sluneční náměstí 3/ Praha 5-Nové Butovice IČ : d) forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od.. 2 s příspěvkovou formou hospodaření. e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, ) ředitel školy: PhDr. Jaroslav Vodička ( , zástupce pro I. stupeň: Mgr. Norbert Tlustý ( , zástupce pro II. stupeň: PhDr. Doubravka Matulová ( , vedoucí školní družiny: Dana Hildebrandtová ( , vedoucí školní jídelny: Jindra Růžičková ( , hospodářka: Jindřiška Holá ( ,

3 f) název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu, charakteristika školy Škola v bývalé obci Stodůlky je v rámci Městské části Praha 3 jedinou nesídlištní školou. Samotná její historie a tradice sahá až do roku 98 a je tedy i nejstarší školou v městské části. Škola je veřejnosti známá především kvalitní výukou cizích jazyků a jelikož ve výchovně vzdělávací práci dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků, je zájem o umístění dětí do této školy značný. Od tohoto školního roku probíhá již ve všech ročnících výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem, Co se v Mládí naučíš, který je orientován na rozšířenou jazykovou výuku. Program navazuje na mnoho let zkušeností s výukou podle předchozího vzdělávacího programu Základní škola, rozšířená výuka jazyků. Vzdělávací program je průběžně vyhodnocován a poznatky z hodnocení budou zapracovány do další verze programu. Přáním a snahou pedagogů naší školy je, aby absolventi mohli ve své další studijní i životní dráze doplnit a přetvořit název našeho vzdělávacího programu ve výrok Co jsem se v Mládí naučil, v životě jsem potřeboval. Vzdělávací programy v tomto školním roce: Co se v Mládí naučíš školní vzdělávací program pro základní vzdělávání v 4. a 5. a v 9. ročníku Co se v Mládí naučíš (2. verze) školní vzdělávací program pro základní vzdělávání v., 2., 3. a v 6., 7. a 8. ročníku Školní rok 2/22 byl již 2. školním rokem, kdy byla v naší škole realizována rozšířená výuka cizích jazyků. Vzhledem ke zkušenému týmu pedagogů se výuka průběžně doplňuje o moderní prvky a efektivní metody, ale vždy se vychází z dobře položeného základu. Učitelé cizích jazyků jsou kvalifikovaní a aprobovaní, mají i zahraniční zkušenosti. Škola realizuje mezinárodní spolupráci s partnerskou školu v rakouském Groß St. Florianu. V rámci projektu Comenius škola v tomto školním roce navázala další zahraniční spolupráci s partnerskými školami v Nizozemí, Německu, Španělsku a Turecku. Tato spolupráce bude realizována v letech 2 až 23 a je příležitostí získat nové zkušenosti a dále rozvíjet jazykové schopnosti zapojených žáků. Ačkoli se škola profiluje svým vzdělávacím programem orientovaným na rozšířenou výuku jazyků, je důraz kladen i na ostatní vzdělávací oblasti a obory. Vzdělávání žáků a rozvíjení jejich schopností a dovedností je komplexní. Žáci jsou úspěšní především ve vědomostních soutěžích a olympiádách. Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizovaný, klima školy příznivé. Ačkoli škola není fakultní základní školou, spolupracuje také při výchově nových učitelů, a to i ze zahraničí. Dům zahraničních služeb - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy nám 2. června 22 oznámily rozhodnutí odborné poroty programu Label, podle kterého byla projektu naší školy Video pohlednice z mého města soutěž v anglickém jazyce, udělena Evropská jazyková cena Label 22. 2

4 2. Údaje o pracovnících školy (v hlavní činnosti) a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby k pedagogičtí celkem z toho: vychovatelé přepočt.prac. k fyzické osoby k , ,46 9 7, 9 7, nepedagogičtí celkem 7 7, 6 6,75 přepočt.prac. k celkem 62 58, ,2 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do a celkem let let let let let více let počet pedagogů (fyz. osoby) % z celkového počtu pedagogů % Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 44,8 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 4 žen a 5 mužů. c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č.563/24 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň II. stupeň vychovatelé d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k vyučovací jazyk celkem počet učitelů cizích jazyků fyzické osoby z celku rodilí mluvčí z celku bez odborné kvalifikace přepočtené osoby celkem 7,58 Aj 8 5,72 Fj,68 Nj 2,8 3

5 vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět. stupeň 2. stupeň 2. stupeň. stupeň 2. stupeň Aj Fj 57 Nj 29 e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 2/22 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia: Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců: - odchod do starobního důchodu osoba - odchod ve zkušební době osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou 2 osoby (z toho zástupy za nemocné pedagogy 2 osoby) - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců : - ze zdravotních důvodů osob - odchod do starobního důchodu osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou osoba (z toho zástupy za nemocné zaměstnance osoba) - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob - odchod ve zkušební době osoba 4

6 f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy - průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) : Název kurzu, semináře Školící instituce Počet účastníků Krajská konference: Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj Dyslexie a dysortografie prakticky Konference AJ Ideas that Work Učitelství jako pomáhající profese, hranice autonomie, zdroje energie, rizika a prevence syndromu vyhoření Übungen für die zwischenzeit (873/ ) Výuka slovní zásoby nové přístupy Evropská konference učitelů Fj Brána jazyků otevřená - Společnost pro kvalitu školy, s. r. o. Průměrná délka DVPP na pedagoga 3 HYL s.r.o., Praha ZČU Plzeň 8 Descartes 2 5 Descartes 4 Descartes 5 FIPF 3 NIDV 3 anglický jazyk A2 Warm-ups and Icebreakers! Descartes 4 Učím (se) rád -. a 2. třída Descartes 3 Zvládání problémových studentů (žáků) Využití her pro rozvoj početních dovedností na I. stupni ZŠ Descartes 6 Descartes 5 Jan Neruda a Praha Tyrkys Praha 2,5 "Rozvoj čtenářských Ped. fakulta UK kompetencí v prostředí 7 Praha inkluzivní školy" Nové přístupy a metody ve vyučování NJ HUEBER Verlag 3 Netradiční výtvarné techniky NIDV 6 Motivační setkání vyučujících angličtiny - Reflexe jazykového vzdělávání v DVPP (skupina. stupeň ZS) NIDV 7 5

7 Oxford Professional Oxford University Development - Seminar Press 3 Základní kurz pro instruktory Školící středisko BP lyžování Sport 4 Doškolovací kurz pro Školící středisko BP instruktory lyžování Sport 4 Učíme prvňáčky Matematiku Nakladatelství se Čtyřlístkem Fraus 3,5 Poruchy příjmu potravy (5- VI Středočeského 43-69) kraje 2 8 Diagnostika třídních kolektivů (756/28-25) Audendo, o.s. 6 SERRJ Akční přístupy a Velvyslanectví informatika, metody práce ve Francie v ČR třídě 6 Metodický seminář Tv OVOV,5 Podpora matematické Vzdělávací institut gramotnosti na. stupni ZŠ Středočeského kraje Křížem krážem písemnými (6,- Kč) algoritmy početních operací 4 Regionální a malé dějiny ve výuce dějepisu (25836/ ) Ústav pro studium totalitních režimů 8 Oxford Professional Oxford University Development Press,5 Microsoft Office Excel 2 Microsoft Czech Republic 2 Comenius výchova k občanství NAEP 4 Celostátní stáž pro učitele francouzštiny (28322/29- NIDV ) I ve vyučování matematice připravujeme žáky na život ve Descartes v.o.s. 2,5 světě plném informací Nestandardní a netradiční úlohy v M ZŠ Descartes v.o.s. 5 Dyskalkulický žák na II.st. ZŠ Descartes v.o.s. 4 Čeština nás baví Jak zpestřit český jazyk na. Descartes v.o.s. 3 stupni Didaktické hry v matematice Descartes v.o.s. 5 Komunikace a právo ve škole Společně k bezpečí 2 5 Oxford Conference for Primary Teachers OUP 5 Výuka francouzštiny pomocí mimiky a pohybových aktivit Fr. Institut v Praze 2 Interaktivní atlasy světa a ČR IC FRAUS 2,5 6

8 Brána jazyků otevřená - anglický jazyk A2 NIDV 3 Express Ways of Learning INFOA 3 Bavič nebo moderátor? K roli učitele a žáka v moderní jaz. Hueber Verlag 2,5 výuce Cambridhe English Day 22 CUP denní konference 6 Jak vypracovat individuální vzdělávací plán -- metodické NIDV 5 setkání Čtenářská a informační INFRA vzdělávací gramotnost agentura 6 Jak učit o normalizaci? Ústav pro studium totalitních režimů 6 Heuréka metodická MFF UK-Katedra víkendová setkání učitelů didaktiky fyziky; fyziky- 8 Heuréka - Celostátní a MFF UK Katedra mezinárodní setkání v didaktiky fyziky 8 Heuréka Fyzika v ČT MFF UK Katedra didaktiky fyziky 8 Heuréka Fyzika na železnici MFF UK Katedra didaktiky fyziky 4 Heuréka Fyzika mikročástic MFF UK Katedra didaktiky fyziky 4 Heuréka Moderní trendy ve vyučování fyziky Heuréka - Praxe učitelů v prevenci nežádoucího rizikového chování mládeže Inspiromat MFF UK Katedra didaktiky fyziky MFF UK Katedra didaktiky fyziky; MFF UK Katedra didaktiky fyziky Snažíme se rozvíjet systém, kdy se semináře nebo kurzu dalšího vzdělávání účastní pouze jeden pedagog nebo jen menší počet pedagogů, a ten (ti) dále předává (předávají) zkušenosti ostatním na poradách, schůzkách předmětových komisí či metodických sdruženích. Takový systém je efektivní a prohlubuje komunikaci a týmovou spolupráci. Je však třeba upozornit i na skutečnost, že k tomuto postupu nás nutí také nedostatek finančních prostředků na další vzdělávání. Výrazným problémem je především nutnost suplování za nepřítomného pracovníka, a tedy nutnost vynakládání dalších prostředků ze státního rozpočtu při proplácení tzv. přespočetných hodin. 7

9 doplnění a rozšíření odborné kvalifikace Zaměření a druh studia * Škola Počet účastníků Učitelství. st. ZŠ - rozšiřující studium Pedagogická fakulta ZU Plzeň Didaktika francouzštiny externí doktorandské Pedagogická fakulta UK Praha studium Metodik školní prevence Pedagogická fakulta UK Praha specializační studium Celkem x 3 * studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (např.ict, prevence SPJ) studium k prohloubení odborné kvalifikace 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené tabulce vychází ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P-4 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy 2 22 I. pololetí celý rok I. pololetí Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Použitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce 2 (z fondu odměn, z doplňkové činnosti, z ostatních zdrojů) se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků o 82 Kč na Kč a nepedagogických o 49 Kč na 496 Kč měsíčně. 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost Pro moderní vyučování i jeho budoucnost bylo klíčové poskytnutí účelové neinvestiční dotace MŠMT na financování rozvojového programu Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy, která pro naši školu činila 99 tis. Kč. Tuto dotaci jsme získali v samém závěru roku 29, tedy před více než 2 lety. Avšak vzhledem k tomu, že od té doby prostředky na vybavení škol pomůckami významně klesají, je třeba prozíravé využití zmíněné částky zmínit i dnes. Pořízené učební pomůcky významným způsobem přispívají k získávání klíčových kompetencí RVP ZV. 8

10 Ve dvou třídách byl z důvodu posílení bezpečnosti práce žáků obnoven již nevyhovující školní nábytek (lavice a židle). V roce 22 byl snížen příspěvek zřizovatele na provoz školy, a proto veškeré prostředky v 22 směřují na udržení bezproblémového, ale pouze základního chodu školy. Abychom mohli vyměnit nevyhovující školní nábytek (staré lavice a židle) museli jsme požádat zřizovatele školy o uvolnění prostředků z investičního fondu, protože v běžném rozpočtu školy takové prostředky nejsou. Snažíme se proto pracovat i s jinými zdroji financování a grantovou politikou. Tyto prostředky jsou vždy účelově vázané, ale pomáhají zejména v možnostech zahraniční spolupráce (více viz kap. 7 a 9), avšak minimálně pro materiální obnovu. Díky ocenění aktivit školy v oblasti pořádání celorepublikové soutěže v anglickém jazyce byla škola v samém závěru školního roku oceněna Evropskou jazykovou cenou LABEL 22. K tomuto ocenění se váže finanční odměna ve výši 2 Kč s využitím pro rozvoj jazykové výuky. V současných podmínkách je to finanční částka velmi významná a v plné výši bude vynaložena na určený účel v první polovině dalšího školního roku (tedy ještě do konce roku 22). Nepříjemnou událostí bylo rozsáhlé vytopení školy a tělocvičny při vydatných srážkách v závěru července 2. Díky spolupráci se zřizovatelem školy se podařilo v rámci pojistného plnění v únoru 22 obnovit plochu v tělocvičně. Rovněž další provedená opatření vedla k tomu, že při žádném z letošních vydatných dešťů k dalšímu zatečení nedošlo. Jednoznačně největší a zásadní novinkou byla akce MČ Praha 3 v rámci projektu Bezpečná třináctka. Jednalo se o instalaci kamerového systému se záznamovým zařízením (ve všech mateřských a základních školách městské části). Jeho hlavním úkolem je ochrana objektu školy před případným vloupáním nebo vandalstvím. Po necelém roce provozu lze s potěšením konstatovat, že systém plní především preventivní charakter a žádný z nežádoucích jevů nemusel být řešen. Díky naplněnosti školy, dosahující téměř maxima možné kapacity, jsou veškeré místnosti využívány pro výuku žáků prakticky po celý den až do odpoledne. Kmenové třídy jsou současně odbornými pracovnami. Z tohoto důvodu se žáci 2. stupně stěhují na jednotlivé předměty do příslušných učeben, aby byla zajištěna co nejefektivnější a nejnázornější výuka. Při přechodu do učeben se tak na chodbách potkávají žáci vyšších a nižších ročníků. Díky dobře zavedenému systému komunikace a vzájemné spolupráce mají tyto kontakty zcela bezproblémový charakter, naopak zvyšují dobré sociální klima. Hala v přízemí nové budovy slouží o velkých přestávkách jako herní a relaxační prostor pro žáky, kde využívají především pingpongové stoly a stolní fotbaly (pořízené z financí získaných tříděním a sběrem starého papíru). Vzhledem k naplněnosti školy a vytíženosti veškerých prostor pro výuku realizuje škola minimum pronájmů pro veřejnost. 9

11 5. Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I. stupeň II. stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom: počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k b) počty žáků I. stupeň II. stupeň Celkem Počet žáků k k v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k c) průměrný počet žáků na třídu I. stupeň běžné třídy I. stupeň speciální třídy II. stupeň běžné třídy II. stupeň speciální třídy průměr za I. a II. stupeň běžných tříd d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV Základní škola poskytuje rozšířenou výuku jazyků. Od prvního ročníku probíhá výuka anglického jazyka, na kterou navazuje volba druhého cizího jazyka od 6. ročníku. Druhým vyučovaným jazykem je němčina nebo francouzština. Výuka je podpořena hodinami konverzací a četnými mimoškolními aktivitami.

12 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - individuální integrace žáků v běžných třídách (na základě doporučení PPP, SPC, nebo odborného lékaře) Počet integrov. žáků celkem mentální sluchové zrakové Druh postižení tělesné vady řeči více vad autismus vývojové poruchy učení chování k k Pro všechny integrované žáky jsou vypracované individuální plány, které jsou konzultovány se zákonnými zástupci těchto žáků a s odbornými pracovnicemi PPP pro Prahu 5 v Kuncově ulici. S těmito žáky pracuje speciální pedagožka přímo nebo pomáhá vyučujícím a třídním učitelům na 2. stupni. Také vede nápravy specifických poruch učení. Ukazuje se, že tato činnost je pro integrované žáky zásadní z důvodu jejich dalšího rozvoje i úspěšné přípravy na život. Je také velmi kladně hodnocena ze strany jejich rodičů. b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. počet žáků c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída Ve škole nejsou přípravné třídy ani žáci, jejichž prostředí by se dalo označit za sociálně znevýhodněné. d) zkušenosti s péčí o nadané žáky Své nadání žáci rozvíjejí formou individuálních a skupinových projektů ve vybraných předmětech, v mnoha soutěžích a mnozí žáci také navštěvují zájmové kroužky ve škole. Mnozí odcházejí již po 5. či 7. ročníku na prestižní víceletá gymnázia. I letos jsme pokračovali ve spolupráci s Britskou radou v ČR a umožnili žákům naší školy skládat cambridgeské zkoušky z anglického jazyka. Zkoušky se dělí na pět jazykových úrovní. Pro mladší žáky Starters, Movers a Flyers. Pro starší žáky KET a PET. Tato aktivita, na školách zatím výjimečná, se ukázala jako velmi přínosná. Proto jsme spolupráci s Britskou radou rozšířili o pořádání kurzů anglického jazyka a v době hlavních prázdnin v červenci o letní kurzy anglického jazyka pro žáky. Tato aktivita proběhla druhým rokem a těší se značné oblibě, i přes její finanční náročnost. Blíže o těchto aktivitách v kapitole 7., mezinárodní spolupráce. Každá aktivita rozvíjející a přesahující běžný školní výkon je v naší škole vysoce ceněna. Úspěch je sdílen s ostatními, žáci jsou symbolicky odměňováni, o jejich úspěších, dojmech i zkušenostech se s nimi hovoří (ve třídě, s učitelem vedoucím danou aktivitu, s vedením školy).

13 7. Výsledky zápisů do prvních tříd 22/23 Počet dětí zapsaných do prvních tříd Počet dětí skutečně přijatých do prvních tříd Počet prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 22/ Celkově se k zápisu do prvních tříd pro školní rok 22/3 dostavilo 4 dětí. Kapacitní důvody (celková naplněnost školy) však dovolily otevřít pouze 3 první třídy a přijmout tedy pouze uvedený počet dětí. 8. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia: počet vydaných zápisových lístků celkem: 4 přijato celkem: 23 Gymnázia 8-letá (z 5. ročníku) 6-letá (ze 7. ročníku) krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní přijatých celkem b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků počet vydaných zápisových lístků celkem: 4 (z toho duplikát) přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků: 39 Střední školy gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem zřizované krajem církevní soukromé 2 přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků zřizované krajem církevní soukromé c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 39 v nižším ročníku: 2

14 9. Chování žáků a zameškané hodiny Ve škole dlouhodobě nejsou zaznamenány zvlášť výrazné výchovné problémy. Škola má propracovaný systém založený na přísnosti a současně vstřícnosti, dbající především na primární prevenci a důslednost. Výchovné problémy a negativní jevy jsou vyhledávány v počátku a okamžitě jsou přizváni zákonní zástupci k řešení situace. Zameškané školní rok 2/2 školní rok 2/22 hodiny neomluvené počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem. Výsledky vzdělávání žáků Prospěch (II. pololetí /2) počet žáků % prospěli: I. stupeň 37 99,7 II. stupeň 86 z toho s vyznamenáním neprospěli: I. stupeň II. stupeň nehodnoceni: I. stupeň,3 II. stupeň Celkový průměr 2. pololetí /2 I. stupeň,6 II.stupeń,49 celkem,3 V tomto školním roce se škola zapojila do čtyř různých projektů testování znalostí a dovedností našich žáků. Prvním projektem byla Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj Společnosti pro kvalitu školy. Do tohoto testování jsme se zapojili již podruhé. Své znalosti a dovednosti si v tomto projektu vyzkoušeli žáci pátých a devátých tříd. Žáci 9. ročníku byli testováni v lednu a žáci 5. ročníku v počátku května. Jednalo se o projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Testováno bylo celkem 8 žáků pátých a devátých tříd. Žáci 5. ročníku byli testováni v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk a vzdělávací oblasti člověk a jeho svět, zahrnující vlastivědu a přírodovědu. V českém jazyce se testovalo: ovládání lexikálního pravopisu, třídění slov a porozumění obsahu textu. Testování matematiky obsahovalo: chápání čísla jako pojmu vyjadřujícího kvantitu, zápis celku různými způsoby, numerické dovednosti, práce se znaky (symboly), orientace v tabulce a práce s ní, grafické vnímání práce s diagramem a grafem, poznání rovinných útvarů a práce s nimi, prostorová představivost, funkce jako vztah mezi veličinami, správnost logické úvahy. Test anglického jazyka zahrnoval: schopnost poznat rýmy, stavbu anglické věty, práci s předložkami a tázacími výrazy, slovní zásobu a reakce žáků na jednoduchá sdělení. Ve 3

15 vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět byli žáci testováni ve vnímání širších souvislostí, grafické dovednosti, orientaci v odborných pojmech a práci s nimi. Žáci 9. ročníku byli testováni v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, chemie, fyzika a biologie. Podrobněji se v českém jazyce testovalo: ovládání lexikálního pravopisu, ovládání morfologického pravopisu, ovládání syntaktického pravopisu, třídění slov a porozumění obsahu textu. V matematice se testovalo: chápání čísla jako pojmu vyjadřujícího kvantitu; zápis celku různými způsoby, numerické dovednosti, práce se znaky (symboly), orientace v tabulce a práce s ní, grafické vnímání, práce s diagramem a grafem, poznání rovinných útvarů a práce s nimi, prostorová představivost, funkce jako vztah mezi veličinami, správnost logické úvahy. V anglickém jazyce bylo testováno: stavba anglické věty, stupňování přídavných jmen, orientace ve slovesných strukturách, práce s předložkami, slovní zásoba, práce s tázacími výrazy, reakce na jednoduchá sdělení, čtení kratšího souvislejšího textu s porozuměním. V chemii se testovalo: identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, aplikace poznatků, pozorování, experimentování, měření. Ve fyzice: identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů, aplikace poznatků, užití fyzikálních zákonů k řešení problémů z praxe, řešení výpočtových a problémových úloh. V biologii: orientace v odborných pojmech a práce s nimi, vnímání širších souvislostí, grafické dovednosti, aplikování poznatků a zkušeností v praktických podmínkách, vysvětlování podstaty jevů, procesů a vztahů, objektivní popis základních znaků biologických jevů a procesů. Statistika dosažených výsledků ukázala, že znalosti a vědomosti žáků 5. a 9. ročníku naší školy jsou nadprůměrné ve všech testovaných předmětech. V rámci České republiky se testování žáků 5. ročníku zúčastnilo přes 9 tisíc žáků pátých tříd celé České republiky, 847 z nich v Praze a 3 tisíc žáků devátých tříd celé České republiky, 73 z nich v Praze. I z hlediska Prahy se, podle výsledků jednotlivých předmětů, naše škola pohybuje vždy v první desítce. Druhým projektem bylo testování se společností SCIO, které proběhlo na naší ZŠ na základě zájmu žáků, kterému Modul A, který testuje žáky 8. tříd z trojice oblastí: matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady. Testování proběhlo 22. května. Ze všech čtyř testování, která v tomto školním roce u nás probíhalo, bylo pouze toto hrazeno z prostředku účastníků částkou,- Kč. Žáci získali možnost otestovat se ze tří předmětů a škola souhrnnou analytickou zprávu. Dále měli žáci možnost objednat si cenově zvýhodněné sady testů k domácímu použití včetně přístupových kódů k vyhodnocení a porovnání výsledků ve společnosti SCIO. Testování probíhalo papírovou formou (vyplňování záznamových listů) a zúčastnilo se ho 23 přihlášených žáků (9 z VIII. A, 4 z VIII. B), tedy přes 5 procent žáků 8. ročníku. Záznamové listy byly odeslány společnosti SCIO k vyhodnocení a jména přihlášených žáků byla školou on-line zadána na internetové stránky společnosti SCIO. Vyhodnocení bylo poté na webových stránkách zveřejněno. Po zadání kódu a hesla mají jednotlivci přístup ke svému hodnocení. Třetím projektem bylo celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol, které probíhalo v období od 2. května do 8. června na všech základních školách v České republice. Jednalo se o generální zkoušku ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Toto testování bylo poměrně dost medializováno a často i kritizováno. Účast základních 4

16 škol v této generální zkoušce byla povinná, což vyplývalo i ze školského zákona. Testování žáků je běžné v mnoha vyspělých zemích, ale jako vše má své klady i zápory. I když šlo jen o generální zkoušku, jak z výsledků vyplývá, naši žáci celkově uspěli opět velmi dobře. Žáci se svými rodiči dostali možnost nahlédnout do výsledků jednotlivců pod přístupovým jménem a heslem. Žáci byli testováni ze tří předmětů, českého a anglického jazyka a matematiky. Podle slov samotných žáků, naprostá většina souhlasila s názorem, že testování bylo velmi jednoduché. Vzhledem ke skutečnosti, že žáky vedeme k sebehodnocení, přistupovala většina z nich k testování jako ke zdroji možného poznání svých znalostí na konci 5. nebo 9. ročníku. Toto letošní testování bude jistě podrobeno kritice a projde mnohými úpravami. Naši školu v jeden testovací den navštívila PaedDr. Jana Křesťanová, inspektorka České školní inspekce, se kterou jsme mohli některé připomínky konzultovat. Celkově se dá říci, že to byla pozitivní zkušenost, která ukázala, že testování můžeme zvládnout nejen technicky a organizačně, ale že i žáci si výsledků cení a chtějí své znalosti a vědomosti změřit. Čtvrtým projektem bylo zapojení do výzkumu CLoSE (Czech Longitudial Study in Education), za spolupráce Národohospodářského ústavu Akademie Věd ČR, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Národního vzdělávacího fondu. Naše škola byla v loňském roce vybrána k testování žáků dvou tříd 4. ročníku v rámci výzkumu TIMSS a PIRLS, který letos pokračoval u žáků dvou tříd 5. ročníku projektem CLoSE, který na tento výzkum navazuje. Jde o multidisciplinární výzkum zahrnující sběr dat, zkoumající proces formování dovedností a jejich roli na trhu práce v České republice. Tým experimentálních ekonomů a ekonomů trhu práce, sociologů a expertů na vzdělávání navrhne a realizuje výběrová šetření a další sběr experimentálních dat, které poskytnou dosud nedostupné informace o jedincích, rodinách a školách ve vztahu k formování dovedností, postojů a preferencí. S využitím těchto a dalších datových souborů realizujeme sérii studií ve čtyřech hlavních výzkumných oblastech: vztah mezi výsledky na trhu práce včetně příjmu a zaměstnanosti na straně jedné a dovednostmi na straně druhé; vznik preferencí souvisejících s formováním dovedností; rozdělení studentů mezi školami a dopady třídění žáků (vnější diferenciace) na jejich výsledky; rozložení efektivity škol a související metodologické otázky. Očekáváme, že projekt přinese mnoho poznatků relevantních pro českou vzdělávací politiku i objevné výzkumné poznatky publikované v prestižních časopisech. Testování žáků v rozumné míře podporujeme. Nejde o porovnávání výsledků vzdělávání mezi jednotlivými školami, ale o měření znalostí žáků, jehož výsledky mohou žákovi pomoci v dalším vzdělávání. Souhrnná zpráva slouží škole k rozboru výsledků a přesnějšímu směřování cílů vzdělávání.. Hodnocení činnosti školní družiny klubu počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve v době mimo vyučování zejména formou relaxačních a zájmových činností. Umožňuje žákům také přípravu na vyučování a rozvíjí jejich vzájemnou spolupráci. Mezi využívané prostředky patří zejména 5

17 hry, které zahrnují prvky pedagogiky. Práce školní družiny je v souladu se školním vzdělávacím programem. Děti preferují společenské hry, kde se zapojí více dětí, malují, seznamují se s různými technikami, tvoří výrobky z různých materiálů. Velmi oblíbené jsou u dětí zvláštní akce, kterými jim zpestřujeme dobu strávenou ve školní družině. Děti často tráví čas mimo budovu školy (hřiště a příroda blízkého okolí, např. Centrální park) nebo na kroužcích, které se uskutečňují přímo ve škole. Mezi akce navštívené v rámci školní družiny patří např. vlastivědná vycházka do obory Hvězda, návštěvy knihovny a besedy o knížkách, počítačový workshop Baltík, návštěva Muzea lega, zdobení perníčků, interaktivní tanečně divadelní představení Pohádka po kapkách a interaktivní představení Hodně malá čarodějka v KD Mlejn, výstava Merkur, návštěva filmových představení, klaunské představení, velikonoční dílna ve Stanici mladých přírodovědců, návštěva zábavního centra Beckiland. Kapacita školní družiny je zcela naplněna. 2. Školní a závodní stravování - počty stravovaných žáků : 548 z toho z jiných škol : Kromě žáků využívá školní stravování 54 pracovníků školy jako závodního stravování. Strávníci mají možnost denně výběru ze dvou jídel a dvakrát týdně je nabídka ještě rozšířena o zeleninové talíře. Pitný režim je řešen nápojovým automatem. Vedoucí školní jídelny aktivně vnáší nové prvky do školního stravování, jako jsou soutěže zaměřené na propagaci zdravé výživy nebo uspořádání slavnostního oběda pro odcházející žáky 9. ročníku za účasti třídních učitelů a vedení školy. Jako první škola v Praze 3 jsme se přihlásili do projektu BIO školy a rozhodli jsme se do jídelníčku zařadit pokrmy zhotovené z BIO potravin a to jedenkrát týdně od polévky přes hlavní jídlo, moučník až po nápoj. Díky dotačnímu programu Ministerstva zemědělství nebyla navýšena cena obědu z důvodu používání BIO potravin. Dotační program sice v prosinci 2 skončil, přesto díky nabytým zkušenostem a jednáním s dodavateli poskytujeme tuto nabídku i nadále bez navýšení ceny stravného. Certifikované BIO potraviny nakupujeme od dodavatelů ekologického zemědělství, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni. Škola se zapojila do státem podporovaného projektu Ovoce do škol, díky kterému dostávají všichni žáci. stupně zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné a zeleninové šťávy. S realizací projektu sice organizačně pomáhá vedoucí školní jídelny, ale jinak je celý projekt realizován zcela mimo školní jídelnu a školní stravování. Škola umožňuje stravování cizích strávníků formou odebírání jídel v jídlonosičích. Jedná se o doplňkovou činnost školy. 6

18 3. Výjezdy žáků mimo objekt školy Druh výjezdu počet výjezdů počet žáků vzdělávací výjezdy 5 4 z toho do zahraničí 5 4 ŠVP 3 9 lyžařské kurzy z toho do zahraničí O některých výjezdech podrobněji: 46 Poznávací zájezd do tří evropských zemí V červnu se žáci druhého stupně vypravili na poznávací zájezd do Francie, Švýcarska a Německa za účelem poznání a nabytí nových zkušeností s využitím cizích jazyků. Krátká reportáž přímých účastníků: Po náročné několikahodinové cestě jsme přijeli do malebného francouzského města Lyon. Procházkou jsme došli na místo, odkud byl krásný výhled na celé město. Po obědě formou řízku z domova, jsme navštívili město Dijon. Druhý den jsme navštívili překrásnou propast Aareschlucht ve Švýcarsku. Zde jsme absolvovali hodinovou prohlídku propasti, a potom jsme pokračovali do Lucernu. V Lucernu jsme se prošli po Kapličkovém mostě, který je nejstarším mostem v Evropě. Třetí den jsme začali návštěvou Rýnských vodopádů ve Švýcarsku, nejmohutnějších vodopádů Evropy. Od nich jsme přejeli do německého města Kostnice, kde byl upálen Jan Hus a navštívili jsme dům, ve kterém žil. Odpoledne jsme přepluli na pohádkově krásný ostrov Mainau, který leží na Bodamském jezeře. Čtvrtý den nás čekala prohlídka města Štrasburk. Dopoledne jsme pluli lodičkou po městě a odpoledne jsme dostali vysněné tři hodiny rozchodu. Na pátý den jsme se těšili asi nejvíce. Jeli jsme totiž do největšího zábavního parku v Evropě. Europapark byl rozdělen na jednotlivé části podle zemí a jejich kultury. V parku bylo mnoho atrakcí, jako třeba slavný Silver Star nebo Blue Fire. Škola v přírodě s angličtinou Tento projekt Naturally English Country School je zaměřen na pobyt žáků na zdravém vzduchu, mimo rodinu s kolektivem žáků a učitelů, s poznáváním přírody, seznamováním a řešením situací v jiném, než rodinném nebo školním prostředí, plný sportovních aktivit, zábavy a to vše doplněno angličtinou, která je součástí všeho dění, od budíčku po večerku. Krátká reportáž vedoucího učitele ŠvP: Již pojedenácté se konala škola v přírodě s angličtinou 4. ročníku ZŠ Mládí. Tento projekt vznikl ve školním roce 2/2 setkal se s velkou oblibou u žáků i rodičů. Projekt spojuje zdravý pobyt dětí v přírodě s jazykovými aktivitami zaměřenými na motivaci žáků k učení se cizímu jazyku. Jedním z hlavních cílů je však také učení se toleranci mezi žáky. I tu letošní školu v přírodě s angličtinou s 8 dětmi jsme prožili v Horním Bradle. Ač na stejném místě, byla jiná než ty předchozí. Děti byly jiné, doprovázející tým pedagogů a zdravotnice byl také obměněný. Jen to počasí, to bylo naštěstí stejné jako téměř vždy jarní a slunečné máme často štěstí, že je tam hezky. Angličtina je 7

19 součástí všeho dění, ale není to jen o ní. Pro děti je připravena celá řada aktivit, jako jsou výlety, vycházky, hry v přírodě, soutěže a zábava. Po dopoledním vyučování je odpoledne věnováno společným aktivitám v přírodě, ale i volnému času a během pobytu se konal i výlet. Odpolední ve středu do Slatiňan a tamního slavného Hřebčína a také do krásného Slatiňanského zámku. Exkurze do závodu Vánoční ozdoby letos také nechyběla, a tak budou v rodinách mnozí na tuto školu v přírodě vzpomínat i o vánocích. Angličtinu jsme používali průběžně celý den při různých činnostech, ale také byla zařazena do rozvrhu pro vyučování. V hodinách angličtiny bylo hlavním cílem mluvení. Témata souvisela se školou v přírodě: denní režim, rozvrh, předměty, výlety, zábava, sport, apod. Cestou zpět jsme se nemohli nezastavit na pohádkovém zámku Žleby. Jak zámek ve Slatiňanech, tak i ten ve Žlebech byly sídly rodu Auerspergů. Další ročník se opět povedl a ten dvanáctý se již začne připravovat. Třeťáci na škole v přírodě První týden v říjnu si všichni třeťáci užívali nádherné babí léto na škole v přírodě v Hřebečníkách Šlovicích, kterou pro ně zorganizovaly a připravily paní učitelky s vychovatelkami školní družiny. Krátká reportáž paní učitelky: Hřebečníky jsme mírně pozměnili na Hříbečníky a celý týden sbírali papírové hříbečky. Děti si je lepily do vlastnoručně namalovaného Hříbečníkového lesa. Získávaly je v různých soutěžích. Na nějaké stýskání po rodičích dětem nezbyl čas, protože program byl opravdu nabitý. Prozkoumali jsme okolí Berounky, zaplavali si v bazénu s teplou mořskou vodou, zdobili trička lesními motivy. Orientační závod prověřil nejen naši fyzickou zdatnost, ale i schopnost dětí, zapamatovat si informace získané během trasy. Dozvěděly se, kdo to byl Joachim Barrande, jak vznikla Skryjská jezírka, o historii hradu Týřov, jaké rostliny a živočichy můžeme vidět v CHKO Křivoklátsko. Celodenní výlet ke Skryjským jezírkům nám všem poskytl možnost se kochat nádhernou krajinou. Nechyběl ani velký turnaj ve vybíjené a soutěž v přeskoku přes švihadlo. Odměnou byl dětem velký zmrzlinový pohár a večerní grilování. Mnohé z dětí byly poprvé v životě na opravdové diskotéce, některé se zase naučily samy ustlat postel a uklidit pokoj bez dohledu maminky. Poslední večer zažily děti dobrodružství na stezce odvahy. Po cestě je provázelo soví houkání (i schované paní učitelky). Domů si děti odvezly kromě krásných zážitků i spoustu dárků, odměn a diplomů. Málokomu se chtělo zpátky domů, ale snad si takhle povedenou školu v přírodě ještě někdy zopakují. 8

20 Adaptační kurz v 6. ročníku a jeho význam Vstup na 2. stupeň základní školy v 6. ročníku je přece jen změna oproti školní docházce v nižších ročnících nové předměty, noví spolužáci a také noví učitelé. Žáci už najednou nemají na všechny předměty jen svého třídního učitele, ale každý předmět vyučuje učitel s příslušnou aprobací. I nároky se postupně zvyšují, aby absolvent naší školy měl všechny předpoklady pro úspěch ve svém dalším studijním i osobním životě. Ačkoli se nových věcí na druhém stupni není třeba bát, snažíme se začátek docházky na tomto stupni žákům co nejvíce usnadnit a zpříjemnit. Jednou z aktivit je i uspořádání pětidenního adaptačního kurzu v přírodě pro žáky 6. tříd. Krátká reportáž přímého účastníka: Místo, kam vyjeli žáci z obou tříd 6. ročníku, mělo poněkud tajemný název Nad Starým mlýnem a nacházelo se v obci Hřebečníky-Šlovice. Program adaptačních kurzů odpovídá jejich názvu je zaměřený na stmelení nově vzniklých kolektivů, vytváření nových vazeb ve třídách a vzájemné poznávání sebe, spolužáků i učitelů. Kromě řady adaptačních aktivit a několika poněkud netradičních vyučovacích hodin jsme využívali všech možností, které nám areál penzionu nabízel: koupali jsme se v mořské vodě, upevnili jsme si základy první pomoci v případě ohrožení života, měli jsme projektové vyučování v budově i venku. Vyjeli na hrad Křivoklát, kde jsme mohli poznat, jak se žilo na gotickém hradě. Poté jsme jeli do Nižboru a mohli jsme na vlastní oči vidět, jak se fouká a brousí sklo. Navštívili jsme prostory, kde vznikaly například figurky Českého lva. Počasí nás potrápilo pouze jeden den, kdy pršelo od rána do večera. Udělali jsme si proto sportovně vědomostní klání uvnitř areálu a den jsme zakončili přehlídkou hraných scének a diskotékou. Ve čtvrtek jsme se s panem ředitelem vydali na celodenní expedici ke Skryjským jezírkům, oblasti bohaté na nálezy trilobitů. Navštívili jsme také Muzeum Joachima Barrande ve Skryjích. Večer jsme zakončili slavnostním vyhlášením nejúspěšnějších sportovců, turistů, tanečníků či řešitelů záludných úkolů, grilováním domácích klobás a diskotékou. 9

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy: 600 038 408

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580. Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky. Identifikátor školy: 600 038 408 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 13, Kuncova 1580 Kuncova 1580, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Identifikátor školy: 600 038 408 Termín konání inspekce: 21. 23.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 847/07-01. Jánošíkova 1320 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 847/07-01 Název školy: Základní škola U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 Adresa: Jánošíkova 1320, 142 00 Praha 4 - Krč Identifikátor:

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-517/13-S. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Kolešovice, okres Rakovník Sídlo: 270 02 Kolešovice 235

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více