Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22

2 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778 kontaktní spojení telefon fax web b) poslední platné rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku č. j /29 ze dne identifikátor předškolního zařízení: základní škola IZO: , kapacita 6 žáků školní družina IZO: 2436, kapacita 25 žáků školní jídelna IZO: 26852, kapacita 58 jídel c) zřizovatel: Městská část Praha 3 Sluneční náměstí 3/ Praha 5-Nové Butovice IČ : d) forma hospodaření Škola je samostatným právním subjektem od.. 2 s příspěvkovou formou hospodaření. e) vedení školy, kontaktní spojení (jméno, telefon, ) ředitel školy: PhDr. Jaroslav Vodička ( , zástupce pro I. stupeň: Mgr. Norbert Tlustý ( , zástupce pro II. stupeň: PhDr. Doubravka Matulová ( , vedoucí školní družiny: Dana Hildebrandtová ( , vedoucí školní jídelny: Jindra Růžičková ( , hospodářka: Jindřiška Holá ( ,

3 f) název, zaměření a zhodnocení školního vzdělávacího programu, charakteristika školy Škola v bývalé obci Stodůlky je v rámci Městské části Praha 3 jedinou nesídlištní školou. Samotná její historie a tradice sahá až do roku 98 a je tedy i nejstarší školou v městské části. Škola je veřejnosti známá především kvalitní výukou cizích jazyků a jelikož ve výchovně vzdělávací práci dosahuje dlouhodobě vynikajících výsledků, je zájem o umístění dětí do této školy značný. Od tohoto školního roku probíhá již ve všech ročnících výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem, Co se v Mládí naučíš, který je orientován na rozšířenou jazykovou výuku. Program navazuje na mnoho let zkušeností s výukou podle předchozího vzdělávacího programu Základní škola, rozšířená výuka jazyků. Vzdělávací program je průběžně vyhodnocován a poznatky z hodnocení budou zapracovány do další verze programu. Přáním a snahou pedagogů naší školy je, aby absolventi mohli ve své další studijní i životní dráze doplnit a přetvořit název našeho vzdělávacího programu ve výrok Co jsem se v Mládí naučil, v životě jsem potřeboval. Vzdělávací programy v tomto školním roce: Co se v Mládí naučíš školní vzdělávací program pro základní vzdělávání v 4. a 5. a v 9. ročníku Co se v Mládí naučíš (2. verze) školní vzdělávací program pro základní vzdělávání v., 2., 3. a v 6., 7. a 8. ročníku Školní rok 2/22 byl již 2. školním rokem, kdy byla v naší škole realizována rozšířená výuka cizích jazyků. Vzhledem ke zkušenému týmu pedagogů se výuka průběžně doplňuje o moderní prvky a efektivní metody, ale vždy se vychází z dobře položeného základu. Učitelé cizích jazyků jsou kvalifikovaní a aprobovaní, mají i zahraniční zkušenosti. Škola realizuje mezinárodní spolupráci s partnerskou školu v rakouském Groß St. Florianu. V rámci projektu Comenius škola v tomto školním roce navázala další zahraniční spolupráci s partnerskými školami v Nizozemí, Německu, Španělsku a Turecku. Tato spolupráce bude realizována v letech 2 až 23 a je příležitostí získat nové zkušenosti a dále rozvíjet jazykové schopnosti zapojených žáků. Ačkoli se škola profiluje svým vzdělávacím programem orientovaným na rozšířenou výuku jazyků, je důraz kladen i na ostatní vzdělávací oblasti a obory. Vzdělávání žáků a rozvíjení jejich schopností a dovedností je komplexní. Žáci jsou úspěšní především ve vědomostních soutěžích a olympiádách. Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilizovaný, klima školy příznivé. Ačkoli škola není fakultní základní školou, spolupracuje také při výchově nových učitelů, a to i ze zahraničí. Dům zahraničních služeb - Národní agentura pro evropské vzdělávací programy nám 2. června 22 oznámily rozhodnutí odborné poroty programu Label, podle kterého byla projektu naší školy Video pohlednice z mého města soutěž v anglickém jazyce, udělena Evropská jazyková cena Label 22. 2

4 2. Údaje o pracovnících školy (v hlavní činnosti) a) personální zabezpečení Pracovníci fyzické osoby k pedagogičtí celkem z toho: vychovatelé přepočt.prac. k fyzické osoby k , ,46 9 7, 9 7, nepedagogičtí celkem 7 7, 6 6,75 přepočt.prac. k celkem 62 58, ,2 b) věková struktura pedagogických pracovníků k Věk do a celkem let let let let let více let počet pedagogů (fyz. osoby) % z celkového počtu pedagogů % Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy je 44,8 let. Z celkového počtu pedagogických pracovníků je 4 žen a 5 mužů. c) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků (podle zákona č.563/24 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) k Pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací bez odborné kvalifikace (fyzické osoby) počet % z celku počet % z celku I. stupeň II. stupeň vychovatelé d) jazykové vzdělávání a jeho podpora k vyučovací jazyk celkem počet učitelů cizích jazyků fyzické osoby z celku rodilí mluvčí z celku bez odborné kvalifikace přepočtené osoby celkem 7,58 Aj 8 5,72 Fj,68 Nj 2,8 3

5 vyučovací jazyk žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět. stupeň 2. stupeň 2. stupeň. stupeň 2. stupeň Aj Fj 57 Nj 29 e) počet přijatých nových absolventů ze škol a důvody obchodu zaměstnanců v průběhu školního roku 2/22 Počet přijatých nových absolventů učitelského studia: Důvody odchodu pedagogických zaměstnanců: - odchod do starobního důchodu osoba - odchod ve zkušební době osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou 2 osoby (z toho zástupy za nemocné pedagogy 2 osoby) - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob Důvody odchodu nepedagogických zaměstnanců : - ze zdravotních důvodů osob - odchod do starobního důchodu osob - odchod po ukončení prac. poměru na dobu určitou osoba (z toho zástupy za nemocné zaměstnance osoba) - odchod mimo školství osob - odchod z nadbytečnosti osob - odchod ve zkušební době osoba 4

6 f) další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitele školy - průběžné vzdělávání (kurzy, semináře aj. v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem) : Název kurzu, semináře Školící instituce Počet účastníků Krajská konference: Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj Dyslexie a dysortografie prakticky Konference AJ Ideas that Work Učitelství jako pomáhající profese, hranice autonomie, zdroje energie, rizika a prevence syndromu vyhoření Übungen für die zwischenzeit (873/ ) Výuka slovní zásoby nové přístupy Evropská konference učitelů Fj Brána jazyků otevřená - Společnost pro kvalitu školy, s. r. o. Průměrná délka DVPP na pedagoga 3 HYL s.r.o., Praha ZČU Plzeň 8 Descartes 2 5 Descartes 4 Descartes 5 FIPF 3 NIDV 3 anglický jazyk A2 Warm-ups and Icebreakers! Descartes 4 Učím (se) rád -. a 2. třída Descartes 3 Zvládání problémových studentů (žáků) Využití her pro rozvoj početních dovedností na I. stupni ZŠ Descartes 6 Descartes 5 Jan Neruda a Praha Tyrkys Praha 2,5 "Rozvoj čtenářských Ped. fakulta UK kompetencí v prostředí 7 Praha inkluzivní školy" Nové přístupy a metody ve vyučování NJ HUEBER Verlag 3 Netradiční výtvarné techniky NIDV 6 Motivační setkání vyučujících angličtiny - Reflexe jazykového vzdělávání v DVPP (skupina. stupeň ZS) NIDV 7 5

7 Oxford Professional Oxford University Development - Seminar Press 3 Základní kurz pro instruktory Školící středisko BP lyžování Sport 4 Doškolovací kurz pro Školící středisko BP instruktory lyžování Sport 4 Učíme prvňáčky Matematiku Nakladatelství se Čtyřlístkem Fraus 3,5 Poruchy příjmu potravy (5- VI Středočeského 43-69) kraje 2 8 Diagnostika třídních kolektivů (756/28-25) Audendo, o.s. 6 SERRJ Akční přístupy a Velvyslanectví informatika, metody práce ve Francie v ČR třídě 6 Metodický seminář Tv OVOV,5 Podpora matematické Vzdělávací institut gramotnosti na. stupni ZŠ Středočeského kraje Křížem krážem písemnými (6,- Kč) algoritmy početních operací 4 Regionální a malé dějiny ve výuce dějepisu (25836/ ) Ústav pro studium totalitních režimů 8 Oxford Professional Oxford University Development Press,5 Microsoft Office Excel 2 Microsoft Czech Republic 2 Comenius výchova k občanství NAEP 4 Celostátní stáž pro učitele francouzštiny (28322/29- NIDV ) I ve vyučování matematice připravujeme žáky na život ve Descartes v.o.s. 2,5 světě plném informací Nestandardní a netradiční úlohy v M ZŠ Descartes v.o.s. 5 Dyskalkulický žák na II.st. ZŠ Descartes v.o.s. 4 Čeština nás baví Jak zpestřit český jazyk na. Descartes v.o.s. 3 stupni Didaktické hry v matematice Descartes v.o.s. 5 Komunikace a právo ve škole Společně k bezpečí 2 5 Oxford Conference for Primary Teachers OUP 5 Výuka francouzštiny pomocí mimiky a pohybových aktivit Fr. Institut v Praze 2 Interaktivní atlasy světa a ČR IC FRAUS 2,5 6

8 Brána jazyků otevřená - anglický jazyk A2 NIDV 3 Express Ways of Learning INFOA 3 Bavič nebo moderátor? K roli učitele a žáka v moderní jaz. Hueber Verlag 2,5 výuce Cambridhe English Day 22 CUP denní konference 6 Jak vypracovat individuální vzdělávací plán -- metodické NIDV 5 setkání Čtenářská a informační INFRA vzdělávací gramotnost agentura 6 Jak učit o normalizaci? Ústav pro studium totalitních režimů 6 Heuréka metodická MFF UK-Katedra víkendová setkání učitelů didaktiky fyziky; fyziky- 8 Heuréka - Celostátní a MFF UK Katedra mezinárodní setkání v didaktiky fyziky 8 Heuréka Fyzika v ČT MFF UK Katedra didaktiky fyziky 8 Heuréka Fyzika na železnici MFF UK Katedra didaktiky fyziky 4 Heuréka Fyzika mikročástic MFF UK Katedra didaktiky fyziky 4 Heuréka Moderní trendy ve vyučování fyziky Heuréka - Praxe učitelů v prevenci nežádoucího rizikového chování mládeže Inspiromat MFF UK Katedra didaktiky fyziky MFF UK Katedra didaktiky fyziky; MFF UK Katedra didaktiky fyziky Snažíme se rozvíjet systém, kdy se semináře nebo kurzu dalšího vzdělávání účastní pouze jeden pedagog nebo jen menší počet pedagogů, a ten (ti) dále předává (předávají) zkušenosti ostatním na poradách, schůzkách předmětových komisí či metodických sdruženích. Takový systém je efektivní a prohlubuje komunikaci a týmovou spolupráci. Je však třeba upozornit i na skutečnost, že k tomuto postupu nás nutí také nedostatek finančních prostředků na další vzdělávání. Výrazným problémem je především nutnost suplování za nepřítomného pracovníka, a tedy nutnost vynakládání dalších prostředků ze státního rozpočtu při proplácení tzv. přespočetných hodin. 7

9 doplnění a rozšíření odborné kvalifikace Zaměření a druh studia * Škola Počet účastníků Učitelství. st. ZŠ - rozšiřující studium Pedagogická fakulta ZU Plzeň Didaktika francouzštiny externí doktorandské Pedagogická fakulta UK Praha studium Metodik školní prevence Pedagogická fakulta UK Praha specializační studium Celkem x 3 * studium ke splnění kvalifikačních předpokladů studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (např.ict, prevence SPJ) studium k prohloubení odborné kvalifikace 3. Mzdové podmínky Údaje uvedené tabulce vychází ze statistických výkazů o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství P-4 a týkají se zaměstnanců v hlavní činnosti školy 2 22 I. pololetí celý rok I. pololetí Průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků v tom: průměrná výše nárokové složky platu průměrná výše nenárokové složky platu Použitím dalších mimorozpočtových zdrojů v roce 2 (z fondu odměn, z doplňkové činnosti, z ostatních zdrojů) se ve skutečnosti zvýšil výše uvedený plat pedagogických pracovníků o 82 Kč na Kč a nepedagogických o 49 Kč na 496 Kč měsíčně. 4. Charakteristika materiálních podmínek pro výchovně vzdělávací činnost Pro moderní vyučování i jeho budoucnost bylo klíčové poskytnutí účelové neinvestiční dotace MŠMT na financování rozvojového programu Zkvalitnění vzdělávání v základních školách na území hlavního města Prahy, která pro naši školu činila 99 tis. Kč. Tuto dotaci jsme získali v samém závěru roku 29, tedy před více než 2 lety. Avšak vzhledem k tomu, že od té doby prostředky na vybavení škol pomůckami významně klesají, je třeba prozíravé využití zmíněné částky zmínit i dnes. Pořízené učební pomůcky významným způsobem přispívají k získávání klíčových kompetencí RVP ZV. 8

10 Ve dvou třídách byl z důvodu posílení bezpečnosti práce žáků obnoven již nevyhovující školní nábytek (lavice a židle). V roce 22 byl snížen příspěvek zřizovatele na provoz školy, a proto veškeré prostředky v 22 směřují na udržení bezproblémového, ale pouze základního chodu školy. Abychom mohli vyměnit nevyhovující školní nábytek (staré lavice a židle) museli jsme požádat zřizovatele školy o uvolnění prostředků z investičního fondu, protože v běžném rozpočtu školy takové prostředky nejsou. Snažíme se proto pracovat i s jinými zdroji financování a grantovou politikou. Tyto prostředky jsou vždy účelově vázané, ale pomáhají zejména v možnostech zahraniční spolupráce (více viz kap. 7 a 9), avšak minimálně pro materiální obnovu. Díky ocenění aktivit školy v oblasti pořádání celorepublikové soutěže v anglickém jazyce byla škola v samém závěru školního roku oceněna Evropskou jazykovou cenou LABEL 22. K tomuto ocenění se váže finanční odměna ve výši 2 Kč s využitím pro rozvoj jazykové výuky. V současných podmínkách je to finanční částka velmi významná a v plné výši bude vynaložena na určený účel v první polovině dalšího školního roku (tedy ještě do konce roku 22). Nepříjemnou událostí bylo rozsáhlé vytopení školy a tělocvičny při vydatných srážkách v závěru července 2. Díky spolupráci se zřizovatelem školy se podařilo v rámci pojistného plnění v únoru 22 obnovit plochu v tělocvičně. Rovněž další provedená opatření vedla k tomu, že při žádném z letošních vydatných dešťů k dalšímu zatečení nedošlo. Jednoznačně největší a zásadní novinkou byla akce MČ Praha 3 v rámci projektu Bezpečná třináctka. Jednalo se o instalaci kamerového systému se záznamovým zařízením (ve všech mateřských a základních školách městské části). Jeho hlavním úkolem je ochrana objektu školy před případným vloupáním nebo vandalstvím. Po necelém roce provozu lze s potěšením konstatovat, že systém plní především preventivní charakter a žádný z nežádoucích jevů nemusel být řešen. Díky naplněnosti školy, dosahující téměř maxima možné kapacity, jsou veškeré místnosti využívány pro výuku žáků prakticky po celý den až do odpoledne. Kmenové třídy jsou současně odbornými pracovnami. Z tohoto důvodu se žáci 2. stupně stěhují na jednotlivé předměty do příslušných učeben, aby byla zajištěna co nejefektivnější a nejnázornější výuka. Při přechodu do učeben se tak na chodbách potkávají žáci vyšších a nižších ročníků. Díky dobře zavedenému systému komunikace a vzájemné spolupráce mají tyto kontakty zcela bezproblémový charakter, naopak zvyšují dobré sociální klima. Hala v přízemí nové budovy slouží o velkých přestávkách jako herní a relaxační prostor pro žáky, kde využívají především pingpongové stoly a stolní fotbaly (pořízené z financí získaných tříděním a sběrem starého papíru). Vzhledem k naplněnosti školy a vytíženosti veškerých prostor pro výuku realizuje škola minimum pronájmů pro veřejnost. 9

11 5. Základní výkonové údaje o škole a) počty tříd I. stupeň II. stupeň celkem Počet tříd celkem k k v tom: počet běžných tříd k k počet speciálních tříd k k b) počty žáků I. stupeň II. stupeň Celkem Počet žáků k k v tom: v běžných třídách k k ve speciálních třídách k k c) průměrný počet žáků na třídu I. stupeň běžné třídy I. stupeň speciální třídy II. stupeň běžné třídy II. stupeň speciální třídy průměr za I. a II. stupeň běžných tříd d) rozšířená výuka některým vybraným vzdělávacím oborům RVZ ZV Základní škola poskytuje rozšířenou výuku jazyků. Od prvního ročníku probíhá výuka anglického jazyka, na kterou navazuje volba druhého cizího jazyka od 6. ročníku. Druhým vyučovaným jazykem je němčina nebo francouzština. Výuka je podpořena hodinami konverzací a četnými mimoškolními aktivitami.

12 6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a) vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - individuální integrace žáků v běžných třídách (na základě doporučení PPP, SPC, nebo odborného lékaře) Počet integrov. žáků celkem mentální sluchové zrakové Druh postižení tělesné vady řeči více vad autismus vývojové poruchy učení chování k k Pro všechny integrované žáky jsou vypracované individuální plány, které jsou konzultovány se zákonnými zástupci těchto žáků a s odbornými pracovnicemi PPP pro Prahu 5 v Kuncově ulici. S těmito žáky pracuje speciální pedagožka přímo nebo pomáhá vyučujícím a třídním učitelům na 2. stupni. Také vede nápravy specifických poruch učení. Ukazuje se, že tato činnost je pro integrované žáky zásadní z důvodu jejich dalšího rozvoje i úspěšné přípravy na život. Je také velmi kladně hodnocena ze strany jejich rodičů. b) přeřazení do ZŠ s upraveným vzdělávacím programem pro handicapované žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ze kterých ročníků. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. počet žáků c) vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, přípravná třída Ve škole nejsou přípravné třídy ani žáci, jejichž prostředí by se dalo označit za sociálně znevýhodněné. d) zkušenosti s péčí o nadané žáky Své nadání žáci rozvíjejí formou individuálních a skupinových projektů ve vybraných předmětech, v mnoha soutěžích a mnozí žáci také navštěvují zájmové kroužky ve škole. Mnozí odcházejí již po 5. či 7. ročníku na prestižní víceletá gymnázia. I letos jsme pokračovali ve spolupráci s Britskou radou v ČR a umožnili žákům naší školy skládat cambridgeské zkoušky z anglického jazyka. Zkoušky se dělí na pět jazykových úrovní. Pro mladší žáky Starters, Movers a Flyers. Pro starší žáky KET a PET. Tato aktivita, na školách zatím výjimečná, se ukázala jako velmi přínosná. Proto jsme spolupráci s Britskou radou rozšířili o pořádání kurzů anglického jazyka a v době hlavních prázdnin v červenci o letní kurzy anglického jazyka pro žáky. Tato aktivita proběhla druhým rokem a těší se značné oblibě, i přes její finanční náročnost. Blíže o těchto aktivitách v kapitole 7., mezinárodní spolupráce. Každá aktivita rozvíjející a přesahující běžný školní výkon je v naší škole vysoce ceněna. Úspěch je sdílen s ostatními, žáci jsou symbolicky odměňováni, o jejich úspěších, dojmech i zkušenostech se s nimi hovoří (ve třídě, s učitelem vedoucím danou aktivitu, s vedením školy).

13 7. Výsledky zápisů do prvních tříd 22/23 Počet dětí zapsaných do prvních tříd Počet dětí skutečně přijatých do prvních tříd Počet prvních tříd Počet odkladů pro školní rok 22/ Celkově se k zápisu do prvních tříd pro školní rok 22/3 dostavilo 4 dětí. Kapacitní důvody (celková naplněnost školy) však dovolily otevřít pouze 3 první třídy a přijmout tedy pouze uvedený počet dětí. 8. Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia: počet vydaných zápisových lístků celkem: 4 přijato celkem: 23 Gymnázia 8-letá (z 5. ročníku) 6-letá (ze 7. ročníku) krajská soukromá církevní krajská soukromá církevní přijatých celkem b) na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků počet vydaných zápisových lístků celkem: 4 (z toho duplikát) přijato na střední školy, které jsou ukončeny maturitní zkouškou z devátých ročníků: 39 Střední školy gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště celkem zřizované krajem církevní soukromé 2 přijato do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou: OU, U z devátých ročníků z nižších ročníků zřizované krajem církevní soukromé c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy - v devátém ročníku: 39 v nižším ročníku: 2

14 9. Chování žáků a zameškané hodiny Ve škole dlouhodobě nejsou zaznamenány zvlášť výrazné výchovné problémy. Škola má propracovaný systém založený na přísnosti a současně vstřícnosti, dbající především na primární prevenci a důslednost. Výchovné problémy a negativní jevy jsou vyhledávány v počátku a okamžitě jsou přizváni zákonní zástupci k řešení situace. Zameškané školní rok 2/2 školní rok 2/22 hodiny neomluvené počet hodin počet žáků počet hodin počet žáků I. stupeň II. stupeň celkem. Výsledky vzdělávání žáků Prospěch (II. pololetí /2) počet žáků % prospěli: I. stupeň 37 99,7 II. stupeň 86 z toho s vyznamenáním neprospěli: I. stupeň II. stupeň nehodnoceni: I. stupeň,3 II. stupeň Celkový průměr 2. pololetí /2 I. stupeň,6 II.stupeń,49 celkem,3 V tomto školním roce se škola zapojila do čtyř různých projektů testování znalostí a dovedností našich žáků. Prvním projektem byla Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj Společnosti pro kvalitu školy. Do tohoto testování jsme se zapojili již podruhé. Své znalosti a dovednosti si v tomto projektu vyzkoušeli žáci pátých a devátých tříd. Žáci 9. ročníku byli testováni v lednu a žáci 5. ročníku v počátku května. Jednalo se o projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky. Testováno bylo celkem 8 žáků pátých a devátých tříd. Žáci 5. ročníku byli testováni v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk a vzdělávací oblasti člověk a jeho svět, zahrnující vlastivědu a přírodovědu. V českém jazyce se testovalo: ovládání lexikálního pravopisu, třídění slov a porozumění obsahu textu. Testování matematiky obsahovalo: chápání čísla jako pojmu vyjadřujícího kvantitu, zápis celku různými způsoby, numerické dovednosti, práce se znaky (symboly), orientace v tabulce a práce s ní, grafické vnímání práce s diagramem a grafem, poznání rovinných útvarů a práce s nimi, prostorová představivost, funkce jako vztah mezi veličinami, správnost logické úvahy. Test anglického jazyka zahrnoval: schopnost poznat rýmy, stavbu anglické věty, práci s předložkami a tázacími výrazy, slovní zásobu a reakce žáků na jednoduchá sdělení. Ve 3

15 vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět byli žáci testováni ve vnímání širších souvislostí, grafické dovednosti, orientaci v odborných pojmech a práci s nimi. Žáci 9. ročníku byli testováni v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, chemie, fyzika a biologie. Podrobněji se v českém jazyce testovalo: ovládání lexikálního pravopisu, ovládání morfologického pravopisu, ovládání syntaktického pravopisu, třídění slov a porozumění obsahu textu. V matematice se testovalo: chápání čísla jako pojmu vyjadřujícího kvantitu; zápis celku různými způsoby, numerické dovednosti, práce se znaky (symboly), orientace v tabulce a práce s ní, grafické vnímání, práce s diagramem a grafem, poznání rovinných útvarů a práce s nimi, prostorová představivost, funkce jako vztah mezi veličinami, správnost logické úvahy. V anglickém jazyce bylo testováno: stavba anglické věty, stupňování přídavných jmen, orientace ve slovesných strukturách, práce s předložkami, slovní zásoba, práce s tázacími výrazy, reakce na jednoduchá sdělení, čtení kratšího souvislejšího textu s porozuměním. V chemii se testovalo: identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, aplikace poznatků, pozorování, experimentování, měření. Ve fyzice: identifikace a správné používání pojmů, kvalitativní a kvantitativní popis objektů, systémů, jevů a jejich klasifikace, vysvětlování a předvídání jevů a kauzálních souvislostí, grafické vnímání, tvorba a interpretace grafů, tvorba a interpretace schémat a náčrtů, aplikace poznatků, užití fyzikálních zákonů k řešení problémů z praxe, řešení výpočtových a problémových úloh. V biologii: orientace v odborných pojmech a práce s nimi, vnímání širších souvislostí, grafické dovednosti, aplikování poznatků a zkušeností v praktických podmínkách, vysvětlování podstaty jevů, procesů a vztahů, objektivní popis základních znaků biologických jevů a procesů. Statistika dosažených výsledků ukázala, že znalosti a vědomosti žáků 5. a 9. ročníku naší školy jsou nadprůměrné ve všech testovaných předmětech. V rámci České republiky se testování žáků 5. ročníku zúčastnilo přes 9 tisíc žáků pátých tříd celé České republiky, 847 z nich v Praze a 3 tisíc žáků devátých tříd celé České republiky, 73 z nich v Praze. I z hlediska Prahy se, podle výsledků jednotlivých předmětů, naše škola pohybuje vždy v první desítce. Druhým projektem bylo testování se společností SCIO, které proběhlo na naší ZŠ na základě zájmu žáků, kterému Modul A, který testuje žáky 8. tříd z trojice oblastí: matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady. Testování proběhlo 22. května. Ze všech čtyř testování, která v tomto školním roce u nás probíhalo, bylo pouze toto hrazeno z prostředku účastníků částkou,- Kč. Žáci získali možnost otestovat se ze tří předmětů a škola souhrnnou analytickou zprávu. Dále měli žáci možnost objednat si cenově zvýhodněné sady testů k domácímu použití včetně přístupových kódů k vyhodnocení a porovnání výsledků ve společnosti SCIO. Testování probíhalo papírovou formou (vyplňování záznamových listů) a zúčastnilo se ho 23 přihlášených žáků (9 z VIII. A, 4 z VIII. B), tedy přes 5 procent žáků 8. ročníku. Záznamové listy byly odeslány společnosti SCIO k vyhodnocení a jména přihlášených žáků byla školou on-line zadána na internetové stránky společnosti SCIO. Vyhodnocení bylo poté na webových stránkách zveřejněno. Po zadání kódu a hesla mají jednotlivci přístup ke svému hodnocení. Třetím projektem bylo celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol, které probíhalo v období od 2. května do 8. června na všech základních školách v České republice. Jednalo se o generální zkoušku ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol. Toto testování bylo poměrně dost medializováno a často i kritizováno. Účast základních 4

16 škol v této generální zkoušce byla povinná, což vyplývalo i ze školského zákona. Testování žáků je běžné v mnoha vyspělých zemích, ale jako vše má své klady i zápory. I když šlo jen o generální zkoušku, jak z výsledků vyplývá, naši žáci celkově uspěli opět velmi dobře. Žáci se svými rodiči dostali možnost nahlédnout do výsledků jednotlivců pod přístupovým jménem a heslem. Žáci byli testováni ze tří předmětů, českého a anglického jazyka a matematiky. Podle slov samotných žáků, naprostá většina souhlasila s názorem, že testování bylo velmi jednoduché. Vzhledem ke skutečnosti, že žáky vedeme k sebehodnocení, přistupovala většina z nich k testování jako ke zdroji možného poznání svých znalostí na konci 5. nebo 9. ročníku. Toto letošní testování bude jistě podrobeno kritice a projde mnohými úpravami. Naši školu v jeden testovací den navštívila PaedDr. Jana Křesťanová, inspektorka České školní inspekce, se kterou jsme mohli některé připomínky konzultovat. Celkově se dá říci, že to byla pozitivní zkušenost, která ukázala, že testování můžeme zvládnout nejen technicky a organizačně, ale že i žáci si výsledků cení a chtějí své znalosti a vědomosti změřit. Čtvrtým projektem bylo zapojení do výzkumu CLoSE (Czech Longitudial Study in Education), za spolupráce Národohospodářského ústavu Akademie Věd ČR, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Národního vzdělávacího fondu. Naše škola byla v loňském roce vybrána k testování žáků dvou tříd 4. ročníku v rámci výzkumu TIMSS a PIRLS, který letos pokračoval u žáků dvou tříd 5. ročníku projektem CLoSE, který na tento výzkum navazuje. Jde o multidisciplinární výzkum zahrnující sběr dat, zkoumající proces formování dovedností a jejich roli na trhu práce v České republice. Tým experimentálních ekonomů a ekonomů trhu práce, sociologů a expertů na vzdělávání navrhne a realizuje výběrová šetření a další sběr experimentálních dat, které poskytnou dosud nedostupné informace o jedincích, rodinách a školách ve vztahu k formování dovedností, postojů a preferencí. S využitím těchto a dalších datových souborů realizujeme sérii studií ve čtyřech hlavních výzkumných oblastech: vztah mezi výsledky na trhu práce včetně příjmu a zaměstnanosti na straně jedné a dovednostmi na straně druhé; vznik preferencí souvisejících s formováním dovedností; rozdělení studentů mezi školami a dopady třídění žáků (vnější diferenciace) na jejich výsledky; rozložení efektivity škol a související metodologické otázky. Očekáváme, že projekt přinese mnoho poznatků relevantních pro českou vzdělávací politiku i objevné výzkumné poznatky publikované v prestižních časopisech. Testování žáků v rozumné míře podporujeme. Nejde o porovnávání výsledků vzdělávání mezi jednotlivými školami, ale o měření znalostí žáků, jehož výsledky mohou žákovi pomoci v dalším vzdělávání. Souhrnná zpráva slouží škole k rozboru výsledků a přesnějšímu směřování cílů vzdělávání.. Hodnocení činnosti školní družiny klubu počet oddělení počet žáků Školní družina Školní klub Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve v době mimo vyučování zejména formou relaxačních a zájmových činností. Umožňuje žákům také přípravu na vyučování a rozvíjí jejich vzájemnou spolupráci. Mezi využívané prostředky patří zejména 5

17 hry, které zahrnují prvky pedagogiky. Práce školní družiny je v souladu se školním vzdělávacím programem. Děti preferují společenské hry, kde se zapojí více dětí, malují, seznamují se s různými technikami, tvoří výrobky z různých materiálů. Velmi oblíbené jsou u dětí zvláštní akce, kterými jim zpestřujeme dobu strávenou ve školní družině. Děti často tráví čas mimo budovu školy (hřiště a příroda blízkého okolí, např. Centrální park) nebo na kroužcích, které se uskutečňují přímo ve škole. Mezi akce navštívené v rámci školní družiny patří např. vlastivědná vycházka do obory Hvězda, návštěvy knihovny a besedy o knížkách, počítačový workshop Baltík, návštěva Muzea lega, zdobení perníčků, interaktivní tanečně divadelní představení Pohádka po kapkách a interaktivní představení Hodně malá čarodějka v KD Mlejn, výstava Merkur, návštěva filmových představení, klaunské představení, velikonoční dílna ve Stanici mladých přírodovědců, návštěva zábavního centra Beckiland. Kapacita školní družiny je zcela naplněna. 2. Školní a závodní stravování - počty stravovaných žáků : 548 z toho z jiných škol : Kromě žáků využívá školní stravování 54 pracovníků školy jako závodního stravování. Strávníci mají možnost denně výběru ze dvou jídel a dvakrát týdně je nabídka ještě rozšířena o zeleninové talíře. Pitný režim je řešen nápojovým automatem. Vedoucí školní jídelny aktivně vnáší nové prvky do školního stravování, jako jsou soutěže zaměřené na propagaci zdravé výživy nebo uspořádání slavnostního oběda pro odcházející žáky 9. ročníku za účasti třídních učitelů a vedení školy. Jako první škola v Praze 3 jsme se přihlásili do projektu BIO školy a rozhodli jsme se do jídelníčku zařadit pokrmy zhotovené z BIO potravin a to jedenkrát týdně od polévky přes hlavní jídlo, moučník až po nápoj. Díky dotačnímu programu Ministerstva zemědělství nebyla navýšena cena obědu z důvodu používání BIO potravin. Dotační program sice v prosinci 2 skončil, přesto díky nabytým zkušenostem a jednáním s dodavateli poskytujeme tuto nabídku i nadále bez navýšení ceny stravného. Certifikované BIO potraviny nakupujeme od dodavatelů ekologického zemědělství, kteří jsou do tohoto projektu zapojeni. Škola se zapojila do státem podporovaného projektu Ovoce do škol, díky kterému dostávají všichni žáci. stupně zdarma ovoce, zeleninu nebo ovocné a zeleninové šťávy. S realizací projektu sice organizačně pomáhá vedoucí školní jídelny, ale jinak je celý projekt realizován zcela mimo školní jídelnu a školní stravování. Škola umožňuje stravování cizích strávníků formou odebírání jídel v jídlonosičích. Jedná se o doplňkovou činnost školy. 6

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Základní škola, Praha 13, Mládí 135 Mládí 135, 155 00 Praha 5 - Stodůlky Základní škola, Praha 3, Mládí 35 Mládí 35, 55 Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 . Základní údaje a charakteristika školy a) název školy: Základní škola, Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2009-2010 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2009-2010 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více